The Investigation of Prestraining on Springback Behavior of 5754-O Al-Mg Alloy Experimentally and Finite Element Model

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Investigation of Prestraining on Springback Behavior of 5754-O Al-Mg Alloy Experimentally and Finite Element Model"

Transkript

1 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 3, 2009 (1-9) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 3, 2009 (1-9) TEKNOLOJİK AAŞTIMALA e-issn: Makale (Article) 5754-O Al-Mg Alaşımında Ön Gerilmenin Geri Esnemeye Etkisinin Deneysel ve Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi Serkan TOOS, emzi Ecmel ECE, Fahrettin ÖZTÜK *, Mahmut ALKAN Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, Niğde Özet Bu çalışma kapsamında otomotiv endüstrisinde oldukça yaygın kullanılmaya başlanan alüminyum magnezyum alaşımlarından 5754-O alaşımının 60 o lik V şekilli kalıpta geri esneme davranışı incelenmiştir. Malzemelere % 1, 3, 5, 7, 9 ve 11 lik ön gerilmeler uygulayarak malzemelerin akma noktaları değiştirilmiş ve bu ön gerilmelerin geri esneme üzerindeki etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Ayrıca çalışmalar ETA/Dynaform sac şekillendirme simülasyon programında analiz edilerek deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak uygulanan ön gerilmenin geri esnemeye pozitif etkisi tespit edilememiştir. Sonlu elemanlar programıyla yapılan simülasyonların deney sonuçlarına göre kabul edilebilir yakınlıkta olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Alüminyum-Magnezyum alaşımları, Al-Mg alaşımları, 5754-O, Geri esneme, V kalıp, Eğme, Sonlu elemanlar The Investigation of Prestraining on Springback Behavior of 5754-O Al-Mg Alloy Experimentally and Finite Element Model Abstract In this study, springback behavior of 5754-O from aluminum magnesium alloys which is started to use extensively in automotive industry was investigated at 60 o V shaped die. The yield point of the material was changed by performing prestrainings about 1, 3, 5, 7, 9, 11 % and the effects of these prestrainings on springback behavior of the material are investigated experimentally. Besides that these studies were analyzed by using ETA/Dynaform sheet metal forming simulation program and compared with experimental results. esults show that the prastraining does not have positive effects on springback. The results of finite element simulations are acceptable far from the experimental results. Keywords : Aluminum-Magnesium alloys, Al-Mg alloys, 5754-O, Springback, V die, Bending, Finite element 1. GİİŞ Son yıllarda otomotiv endüstrisi otomobillerin performans ve sürüş emniyetinden ödün vermeden yakıt tüketimini ve taşıtların karbondioksit emisyonunu azaltmak amacıyla hafif malzeme kullanımına yönelmişlerdir. Alüminyum, Magnezyum, Lityum, Berilyum, Titanyum ve alaşımları, iki ve üç fazlı çelikler hafif malzemeler olarak değerlendirilmektedir. Bu malzemeler içerisinde hafiflik ve korozyona karşı dayanıklılık özelliğinden dolayı alüminyum alaşımları en çok ilgi gören malzemelerdir. Alüminyum alaşımları içerisinde de özellikle Alüminyum-Magnezyum (Al-Mg) alaşımları (5XXX seri), yüksek Bu makaleye atıf yapmak için Toros S., Ece E.., Öztürk F. *, Alkan M., 5754-O Al-Mg Alaşımında Ön Gerilmenin Geri Esnemeye Etkisinin Deneysel ve Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2009 (6) 1-9 How to cite this article Toros S., Ece E.., Öztürk F. *, Alkan M., The Investigation of Prestraining on Springback Behavior of 5754-O Al-Mg Alloy Experimentally and Finite Element Model Electronic Journal of Machine Technologies, 2009 (6) 1-9

2 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) O Al-Mg Alaşımında Ön Gerilmenin Geri Esnemeye Etkisinin dayanım/ağırlık oranları, korozyon mukavemeti ve kaynağa uygunluk özelliklerinden dolayı kendini göstermektedir. Otomotiv sektörünün yanı sıra uzay, savunma ve gemi endüstrisi hafiflik, yüksek mukavemet ve korozyona karşı dayanıklılık gibi üstün özelliklerinden dolayı bu alaşımlara büyük ilgi göstermektedirler [1-5]. Bu üstün özelliklerine rağmen bu alaşımlarla parça üretimi esnasında birçok problemlerle karşılaşılmaktadır. Alüminyum alaşımlarının oda sıcaklığındaki şekillendirilebilme kabiliyetleri çeliklere nazaran oldukça düşüktür. Bunun yanı sıra düşük elastisite modülü (E) değerinden dolayı geri esneme problemi gözlemlenmektedir. Özellikle eğme işlemlerinde malzeme üzerine uygulanan yükün kaldırılmasından sonra malzemede var olan elastik enerjiyi geri vermesi sonucu istenen boyutlar bu malzemelere tam olarak verilememektedir. Bu durum özellikle parçaların montajı esnasında büyük sıkıntılar oluşturmakta, hataların düzeltilmesi için harcanan zaman, maliyet artışına ve gecikmelere sebep olmaktadır [6-8]. Bu anlamda malzeme davranışlarının belirlenmesi ve ortaya çıkan problemlere çözüm metotları geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Son zamanlarda üretim maliyetlerinde önemli avantajlar sağlayan sonlu elemanlar analiz programları bu malzemelerin şekillendirme işlemleri sonrasında veya esnasında oluşabilecek hataların önceden tespit edilmesine ve bu hataların önüne geçilmesine büyük katkı sağlamaktadır. Gerek sanayiciler gerekse bilim adamları üretim işlemlerini daha verimli hale getirmek amacıyla yoğun çalışmalar yapmaktadırlar. Malzemelerin farklı koşullar altındaki geri esneme kabiliyetlerinin incelendiği birçok çalışmada genel olarak sıcaklık, hız ve ön gerilme gibi malzeme davranışlarını etkileyen parametreler incelenmiştir [9-12]. Bu çalışma kapsamında 5754-O Al-Mg alaşımına verilen ön gerilme miktarının geri esneme üzerindeki etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Ayrıca geri esneme davranışı sonlu elemanlar programıyla modellenmiş ve elde edilen sonuçlarla deneysel verilerle karşılaştırılmıştır. 2. DENEYSEL ÇALIŞMALA Bu çalışmada, 1,8 mm kalınlığındaki kimyasal kompozisyonu Tablo 1 de verilen 5754-O Al-Mg alaşımına verilen ön gerilme miktarının geri esneme miktarı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Deneyler için hazırlanan numunelerinin geometrisi Şekil 1 de görülmektedir. Tablo1: AA 5754-O alaşımının kimyasal kompozisyonu (ağırlıkça % oranları) Mg Si Mn Fe Cu Al 3,17 0,112 0,51 0,1613 0,01 Kalan Şekil 1: Geri esneme deney numuneleri Ön gerilme ve eğme deneyleri Shimadzu AG-IS 100 kn çekme cihazında gerçekleştirilmiştir. Eğme deneylerinin yapıldığı 60 lik V şekilli kalıp Şekil 2 de görülmektedir. 2

3 Toros S., Ece E.., Öztürk F., Alkan M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) 1-9 Şekil 2: Geri esneme deney düzeneği Ön gerilme ve geri esneme deneyleri için kullanılan numuneler hadde yönüne paralel olarak Abkant preste kesilerek hazırlanmıştır. Malzemenin sonlu elemanlar analiz programında kullanılmak üzere mekanik özelliklerinin belirlenmesi için çekme deneyleri yapılmış ve belirlenen mekanik özellikler Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2: 5754-O Al-Mg alaşımının oda sıcaklığındaki mekanik özellikleri Maks. çek. gerilmesi Akma gerilmesi Malzeme %Uzama (MPa) (MPa) 5754-O İlk olarak deney numuneleri, çekme cihazına bağlandıktan sonra çekme cihazının iki çenesi arasındaki mesafe hesaplanarak %1, %3, %5, %7, %9 ve %11 olmak üzere malzemeler gerdirilmiştir. Bu gerdirme işlemi 3mm/dk sabit hızda gerçekleştirilmiştir. Ön gerilme uygulandıktan sonra numunenin kenarlarındaki çekme cihazının çenelerinin tuttuğu kısımlar ön gerilme esnasında herhangi bir uzamaya maruz kalmadığı için kesilerek geri esneme numuneleri hazırlanmıştır. Böylece geri esneme için kullanılacak numunelerin ölçüleri 1,8x150x30 mm olmuştur. Geri esneme deneyleri için Şekil 2 deki kalıp ve zımba kullanılmıştır. Numuneleri şekillendirmek için 60 o açılı ve 20mm yarıçaplı olan V şeklinde bir zımba kullanılmıştır. Zımba hızı olarak 25mm/dk tercih edilmiştir. Her bir şart için deneyler en az üç kez tekrar edilmiş ve elde edilen verilerin ortalaması alınmıştır. Son olarak geri esneme açı ölçümleri hassasiyeti ±5 dk olan Mitutoyo üniversal açı ölçer ile yapılmıştır. 3. SİMÜLASYON ÇALIŞMALAI Bu araştırmada eğme prosesi sonlu elemanlar programı kullanılarak modellenmiştir. Deney düzeneklerinin parçaları olan, zımba kalıp ve deney numunesinin bilgisayar destekli tasarım programı ile modelleri oluşturulmuş, daha sonra oluşturulan bu modeller simülasyonların yapılacağı ETA/Dynaform sac şekillendirme simülasyonu programına aktarılmıştır. Burada zımba ve kalıp rijit cisim olarak kabul edilmiş sadece deney numunesi şekillendirilebilecek şekilde tanımlanmıştır. Simülasyonlar deneydeki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Öncelikle sac numune deneysel çalışmada uygulanan ön gerilmeye maruz bırakılmıştır. Daha sonra uzayan sac numune Şekil 3 deki gibi eğme kalıbında şekillendirilmiştir. Son olarak geri esneme simülasyonu gerçekleştirilip açılar ölçülmüştür Şekil 3 te ön gerilme uygulanmış numunenin eğme kalıbında şekillendirme görüntüsü verilmiştir. 3

4 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) O Al-Mg Alaşımında Ön Gerilmenin Geri Esnemeye Etkisinin Şekil o V şekilli kalıpta eğme simülasyonu Simülasyonlar gerçekleştirilirken malzeme yönü olarak deneylerde olduğu gibi hadde yönü seçilmiştir. Ön gerilme simülasyonlarında numune bir kenarı 2mm olan sonlu eleman ağları ile örülmüştür. Birinci aşamada uzatılan numune eğme deneyine alındığında simülasyonun doğruluğunu artırmak amacıyla adaptiv ağ ile örülü olarak tanımlanmıştır. Adaptivlik özelliği sonlu eleman çözümü yapılırken malzemenin yoğun olarak deformasyona maruz kaldığı bölgedeki çözüm netliğinin artırılması için kullanılan bir yöntemdir. ETA/Dynaform programı sonlu elemanlar çözümlerinde eksplisit olarak adlandırılan ve sac şekillendirme işlemlerinde daha iyi sonuç veren bir yöntemi kullanmaktadır. Eksplisit yöntemde sistem üzerine etkiyen kuvvetlerin zaman ile değişimi söz konusudur ve sanki-statik (quasistatic) olarak adlandırılan sac şekillendirme problemlerin çözümünde kullanımı oldukça yaygındır. BELYTSCHKO-TSAY kabuk elemanların kullanıldığı analizlerde, ön gerilme işleminde toplam 1125 kabuk eleman, eğme işlemindeki toplam sistemde 4055 kabuk eleman ve geri esneme probleminin çözümünde 2553 kabuk eleman kullanılmıştır. Kalınlık boyunca beş integrasyon noktasına sahip olan kabuk elemanlar kullanılmıştır. ETA/Dynaform programında geri esneme analizleri ön gerilme ve eğme simülasyonlarından farklı olarak implisit yöntem ile çözülmektedir. Eğme simülasyonunda sürtünme katsayısı sabit 0,1 kabul edilmiştir. Kalıp, sac ve zımbaya hareket olarak tek yönde yüzeyden yüzeye temas etme şartı atanmıştır. 4. MALZEME MODELİ VE YÖNTEM Malzeme modeli olarak ETA/Dynaformun çözücüsü Ls-Dyna nın malzeme modeli kütüphanesinde bulunan Mat-3-Parameter olarak geçen Barlat modeli [13] kullanılmıştır. Kullanılan bu modeldeki eşitlikler aşağıda özetlenmiştir. Anizotropik akma kriteri Ø aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: m m m m σ Y φ = a K + K + a K K + c K = (1) Eşitlik 1 deki sabitler belirlenirken; σ y akma gerilmesi ve K i =1,2 değerleri 4

5 Toros S., Ece E.., Öztürk F., Alkan M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) 1-9 σ x + h. σ y σ x h. σ y K1 = ; K2 = + p τ xy (2) Anizotropik malzeme sabitleri a, c, h ve p 0, 45, 90 a göre eşitlik 3 ve 4 den belirlenir; a = 2 2 ; c = 2 a (3) h = (4) Burada anizotropik p parametresi dolaylı olarak bulunabilir. Bu modele göre genişlikteki uzamanın kalınlıktaki uzamaya oranı olan değeri herhangi bir Ø açısı için eşitlik 5 ten elde edilir; φ m 2mσ y = 1 Φ Φ + σ φ σ x σ y (5) Denklemdeki, σ Ø Ø yönündeki çekme gerilmesidir. Bu ifade p- nin tekrarlamalı hesaplamasında kullanılır. Yüzey merkezli kübik (YMK) malzemelerde m=8 ve hacim merkezli kübik (HMK, BCC) malzemelerde ise m=6 alınabilir. Bu formülasyonlar MAT_3-PAAMETE-BALAT malzeme modeli olarak Ls-Dyna çözücüsünün içinde kullanılmaktadır [14]. Bu çalışmada malzeme parametrelerinin tanımlanması büyük önem arz etmektedir. Malzeme yoğunluğu 2,7E-09 ton/mm 3, poisson oranı 0,33 ve anizotropi değerleri için malzeme spekturumundaki değerler olan o : 0,712, 45 : 0,754, 90 : 0,710 değerleri alınmıştır. Kullanılan malzeme modelinde parametre olarak bir çekme deneyinin plastik bölgesinden elde edilen veriler kullanılmaktadır. Simülasyondaki verilerin doğruluğu açısından ön gerilme uygulanan malzemelerin akma noktası ve elastiklik modülü değişeceğinden malzeme parametresi olarak, ASTM E8 standardına göre hazırlatılmış çekme deneyi numunelerine çekme deneyi esnasında yük boşaltma işlemi uygulanmıştır. Şekil 4 te yük boşaltma deneylerindeki gerilme birim deformasyon eğrileri görülmektedir. Deneydeki parametrelere göre %1 den %11 e kadar numuneler çekilip daha sonra üzerlerindeki yük sıfıra indirilmiş ve son olarak da numuneler kopana kadar tekrar çekilmiştir. Yükleme-boşaltma eğrileri Şekil 4 de gösterilmiştir. 5

6 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) O Al-Mg Alaşımında Ön Gerilmenin Geri Esnemeye Etkisinin Gerlime (MPa) %1 %3 %5 %7 %9 % ,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 % Uzama Şekil 4. Yükleme-boşaltma eğrileri. Böylece malzeme üzerinden yükün kaldırıldığı noktadan itibaren olan veri simülasyonlarda malzeme verisi olarak kullanılmıştır. Bu işlem ile her ön gerilme değerindeki malzemenin akma gerilmesi, elastiklik modülü, mukavemet katsayısı ve pekleşme katsayısı değerleri yeniden hesaplanmıştır. Tablo 3 de malzemeye ait hesaplanan değerler gösterilmiştir. Tablo 3: Ön gerilme ile değişen malzeme parametreleri Ön gerilme (%) Akma gerilmesi (MPa) Elastiklik modülü (GPa) Muk. kat. (K) Pek. kat. (n) 0 118,56 47,17 492,2 0, ,66 57,46 516,3 0, ,62 58,61 512,6 0, ,89 61,34 497,4 0, ,81 65,55 482,8 0, ,85 74,72 455,1 0, ,18 81,24 449,0 0,260 Şekil 5 deki grafikte eğme işlemi sırasında ortaya çıkan kuvvet uzama grafiği verilmiştir. 6

7 Toros S., Ece E.., Öztürk F., Alkan M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) Kuvvet (N) ön gerilmesiz %1 %3 %5 %7 %9 % Uzama (mm) Şekil 5. Eğme işlemi sırasında ortaya çıkan kuvvet uzama grafiği Şekilden görüldüğü gibi ön gerilme arttıkça uygulanan şekillendirme kuvveti artmaktadır. Bununla birlikte grafikte görülen kuvvet değerleri birbirine yakındır. Grafik üç bölgeye ayrılabilir. Bir numaralı bölgedeki doğrusal eğim malzemenin elastik davranışının bir göstergesidir. İkinci bölgede ise kuvvet, malzemenin plastik bölgeye geçmesi ile birlikte belirli bir seviyeye kadar düzenli olarak artmakta ve daha sonra üçüncü bölgeye gelinceye kadar azalmaktadır. Üçüncü bölgede, malzemenin zımba ile temas yüzeyinin artması ile birlikte eğri keskin bir şekilde artmıştır. Sonunda zımba şekillendirme işlemini tamamlayıp kalıbın alt noktasına ulaştığında kuvvet maksimum noktaya gelmiştir. Grafikteki ön gerilmenin artmasıyla kuvvetin artması, malzemeye ön gerilme uygulandığında malzemenin daha zor şekilleneceğinin bir göstergesi olabilir Deneysel Sonlu elemanlar simülasyonu Geri esneme açısı Ön gerilme (%) Şekil 6. Ön gerilme geri esneme ilişkisi 7

8 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) O Al-Mg Alaşımında Ön Gerilmenin Geri Esnemeye Etkisinin Şekil 6 da görüldüğü gibi 5754-O malzemeye uygulanan ön gerilmenin miktarı arttıkça geri esneme açısı da artmaktadır. Malzemeye ön gerilme uygulandıkça akma noktasının artması ile beraber malzemenin pekleşmesi geri esnemeyi artırıcı özellik göstermiştir. Şekil 6 da deneysel ve sonlu elemanlar simülasyon sonuçları gösterilmiştir. Bazı noktalarda uyum görülmesine rağmen nümerik simülasyonla gerçek değerler arasında 3 noktada yaklaşık 4-5 o lik fark görülmüştür. %11 lik ön gerilme değerinde ise nümerik değer deneysel değerden daha küçük olmuştur. Fakat eğilim aynı kalmıştır. 5. SONUÇ Yapılan çalışmada belirlenen ön gerilme değerleri malzemelere uygulanmış ve malzemelerdeki geri esnemeye olan etkisi incelenmiştir. Geri esneme değerlerinin artan ön gerilme ile birlikte artış gösterdiği tespit edilmiştir. Gerdirme işleminin geri esnemeye pozitif kazanımı tespit edilememiştir. Nümerik simülayon sonuçları ile deneysel sonuçların kabul edilebilir yakınlıkta olduğu görülmüştür. 6. TEŞEKKÜ Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Proje No: 106M058, Proje Başlığı: Sıcaklık ve Deformasyon Hızının Şekillendirilebilmeye Etkisinin Deneysel ve Teorik İncelenmesi. Projeye desteklerinden dolayı TÜBİTAK a en içten teşekkürlerimizi sunarız. 7. EFEANSLA 1. Naka, T.,Yoshida F., 1999, Deep drawability of type 5083 aluminium-magnesium alloy sheet under various conditions of temperature and forming speed, J Mater Process Technol, 89-90, Keum, Y.T., Han, B.Y., 2002, Springback of FCC sheet in warm forming, Journal of Ceramic Processing esearch, 3, W.S. Miller, L. Zhuang, J. Bottema, A.J. Wittebrood, P. De Smet, A. Haszler, A. Vieregge, 2000, ecent development in aluminium alloys for the automotive industry, Mat Sci Eng A, 280, I. N. Fridlyander, V. G. Sister, O. E. Grushko, V. V. Berstenev,L. M. Sheveleva, and L. A. Ivanova, 2002, Aluminum alloys: Promising materials in the automotive industry, Met Sci Heat Treat, 44, U. Mildenberger, A. Khare, 2000, Planning for an environment-friendly car. Technovation, 20, Li KP, Carden WP, Wagoner H. 2002, Simulation of springback. Int Jnl of Mech Sci., 44, Gan W, Wagoner H. 2004, Die design method for sheet springback. Int Jnl of Mech Sci., 46, Carden WD, Geng LM, Matlock DK, Wagoner.H. 2002, Measurement of springback. Int Jnl of Mech Sci., 44, Iwata, N., Tutamori, H., Suziki, N., Murata, A., numerical prediction of springback behavior of stamped metal sheets, &D eview of Toyota CDL vol. 39, No:2 10. Hai Yan Yu, 2008, Variation of elastic modulus during plastic deformation and its influence on springback, Journal of Materials and Design, In Press. 8

9 Toros S., Ece E.., Öztürk F., Alkan M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) Kim S.H., Koc,M., Numerical investigations on springback characteristics of aluminum sheet metal alloys in warm forming conditions, J Mater. Proces. Technol, 204, Esat V., Darendeliler H., Gokler I. M., 2002, Finite element analysis of springback in bending of aluminium sheets, Materials and Design 23, Barlat, F., Lian, J., Plastic Behavior and Stretchability of Sheet Metals. Part I. A yield function for orthotropic sheets underplane stress conditions. Int. J. Plast. 5, P. Vedoya, A.Pochettino,. Penelle 1988, Plastic Anisotropy of Titanium, Zirconium and Zircolay 4thin sheets, Textures and Microstructures Vol. 8 & 9, pp

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (25-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (25-38) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2011 (41-54) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 2, 2011 (41-54) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2024-T4 ALÜMİNYUM SACLARIN ŞEKİLLENDİRME SINIR EĞRİLERİNİN KALINLIĞA GÖRE DEĞİŞİMİ.

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2024-T4 ALÜMİNYUM SACLARIN ŞEKİLLENDİRME SINIR EĞRİLERİNİN KALINLIĞA GÖRE DEĞİŞİMİ. T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2024-T4 ALÜMİNYUM SACLARIN ŞEKİLLENDİRME SINIR EĞRİLERİNİN KALINLIĞA GÖRE DEĞİŞİMİ Murat DİLMEÇ DOKTORA TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak 2012

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 2, 2013 (73-86) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 10, No: 2, 2013 (73-86) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

SIVI BASINCI İLE SAC ŞEKİLLENDİRME (SBŞ) YÖNTEMİNİN DERİN ÇEKİLEBİLİRLİK ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

SIVI BASINCI İLE SAC ŞEKİLLENDİRME (SBŞ) YÖNTEMİNİN DERİN ÇEKİLEBİLİRLİK ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye SIVI BASINCI İLE SAC ŞEKİLLENDİRME (SBŞ) YÖNTEMİNİN DERİN ÇEKİLEBİLİRLİK ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ THE

Detaylı

FARKLI ISIL İŞLEMLERİN 16Mo3 (1.5415) SAC MALZEMENİN İLERİ-GERİ ESNEME MİKTARINA ETKİSİNİN DENEYSEL VE MİKROYAPISAL OLARAK İNCELENMESİ

FARKLI ISIL İŞLEMLERİN 16Mo3 (1.5415) SAC MALZEMENİN İLERİ-GERİ ESNEME MİKTARINA ETKİSİNİN DENEYSEL VE MİKROYAPISAL OLARAK İNCELENMESİ FARKLI ISIL İŞLEMLERİN 16Mo3 (1.5415) SAC MALZEMENİN İLERİ-GERİ ESNEME MİKTARINA ETKİSİNİN DENEYSEL VE MİKROYAPISAL OLARAK İNCELENMESİ Mustafa ÖZDEMİR *1, Hakan GÖKMEŞE 2, Hakan DİLİPAK 3 and Volkan YILMAZ

Detaylı

YEKPARE TAKMA UÇLU MATKAPLARLA DELME İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM ÜZERİNDEKİ GERİLMELERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ

YEKPARE TAKMA UÇLU MATKAPLARLA DELME İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM ÜZERİNDEKİ GERİLMELERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye YEKPARE TAKMA UÇLU MATKAPLARLA DELME İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM ÜZERİNDEKİ GERİLMELERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ

Detaylı

DETERMINATION OF PRODUCTION DEFECTS VIA SHEET METAL FORMING SIMULATIONS

DETERMINATION OF PRODUCTION DEFECTS VIA SHEET METAL FORMING SIMULATIONS SAÇ METAL ŞEKİLLENDİRME SİMÜLASYONLARI İLE ÜRETİM HATALARININ TESPİTİ Osman Koray DEMİR (1) 1FİGES A.Ş, Makina Mühendisi ÖZET Bir üretim hatasının sonlu elemanlar yötemi kullanılarak simülasyonunun yapılması,

Detaylı

ALÜMİNYUM KARE KABIN DERİN ÇEKİLMESİNDE TASLAK MALZEME ŞEKİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ M. GAVAS* & İ. KÜÇÜKRENDECİ**

ALÜMİNYUM KARE KABIN DERİN ÇEKİLMESİNDE TASLAK MALZEME ŞEKİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ M. GAVAS* & İ. KÜÇÜKRENDECİ** ALÜMİNYUM KARE KABIN DERİN ÇEKİLMESİNDE TASLAK MALZEME ŞEKİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ M. GAVAS* & İ. KÜÇÜKRENDECİ** Özet Bu çalışmada, anizotropik alüminyum sactan hazırlanan değişik taslak malzeme şekilleri

Detaylı

K. Turgut GÜRSEL*, Serkan ÇAKIR. Geliş Tarihi/Received : 25.06.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 04.11.2011

K. Turgut GÜRSEL*, Serkan ÇAKIR. Geliş Tarihi/Received : 25.06.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 04.11.2011 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 17, Sayı 3, 2011, Sayfa 143-156 Sıvama ile Monte Edilen Mekanizmalarda Oluşan Sıkıştırma Kuvvetlerinin Saptanması Determination of Residual Forces

Detaylı

THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION ON THE PROPERTIES OF ALUMINIUM

THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION ON THE PROPERTIES OF ALUMINIUM 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye SÜPER PLASTİK ŞEKİL DEĞİŞTİRMENİN ALÜMİNYUM MALZEME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION

Detaylı

Şekil Hafızalı Metallerin Mekanik Yapısındaki Faz Değişimlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi

Şekil Hafızalı Metallerin Mekanik Yapısındaki Faz Değişimlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 213 (25-33) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 1, No: 1, 213 (25-33) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım DOI 10.7603/s40690-014-0018-9 Sürtünme Karıştırma Kaynağıyla Birleştirilmiş Havacılık ve Uzay Yapılarında Kullanılan AL 6013T6 Alaşımın HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer

Detaylı

Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength

Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), 2010 21 KSU Journal of Engineering Sciences, 13(1), 2010 AISI 4140 Çeliğinde Sertlik, Yorulma Dayanımı İlişkisi Mehmet SUBAŞI *, Çetin KARATAŞ Gazi Üniversitesi,

Detaylı

BİLİM GÜNLERİ 5-6-7 MAYIS 1999

BİLİM GÜNLERİ 5-6-7 MAYIS 1999 tmmob makîna mühendisleri odası BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 BİLDİRİLER KİTABI YAYIN NO: 221 BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 MAKINA MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ ELEKTRİK ENERJİSİNİN KULLANIM ALANLARININ

Detaylı

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 3, 2009 (100-113) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 3, 2009 (100-113)

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 3, 2009 (100-113) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 3, 2009 (100-113) Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 3, 2009 (100-113) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 3, 2009 (100-113) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

BİR ASENKRON MOTOR ARIZA TESPİTİ ÖĞRETİM ARACI AN INDUCTION MOTOR FAULT DIAGNOSIS INSTRUCTIONAL TOOL

BİR ASENKRON MOTOR ARIZA TESPİTİ ÖĞRETİM ARACI AN INDUCTION MOTOR FAULT DIAGNOSIS INSTRUCTIONAL TOOL BİR ASENKRON MOTOR ARIZA TESPİTİ ÖĞRETİM ARACI AN INDUCTION MOTOR FAULT DIAGNOSIS INSTRUCTIONAL TOOL Veli TÜRKMENOĞLU 1, Necati KOCYİGİT 2 ÖZET Bu çalışmada, 3 fazlı asenkron motorlar için arıza bulmada

Detaylı

BAKIR BORULARIN TÜP HİDRO ŞEKİLLENDİRME İLE ŞEKİLLENEBİLİRLİĞİ

BAKIR BORULARIN TÜP HİDRO ŞEKİLLENDİRME İLE ŞEKİLLENEBİLİRLİĞİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir BAKIR BORULARIN TÜP HİDRO ŞEKİLLENDİRME İLE ŞEKİLLENEBİLİRLİĞİ Murat AYDIN*, İbrahim KADI**, Mustafa YAŞAR*** *murataydin@karabuk.edu.tr

Detaylı

Tel Erozyonda Kesme Parametrelerinin Parçanın Boyut Ölçüsüne Etkilerinin Deneysel İncelenmesi

Tel Erozyonda Kesme Parametrelerinin Parçanın Boyut Ölçüsüne Etkilerinin Deneysel İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 13, 2010 (31-44) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 3, 2010 (31-44) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

PLAZMA NİTRÜRLEME PARAMETRELERİNİN DEĞİŞEN MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

PLAZMA NİTRÜRLEME PARAMETRELERİNİN DEĞİŞEN MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2005 CİLT 2 SAYI (37-45) PLAZMA NİTRÜRLEME PARAMETRELERİNİN DEĞİŞEN MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Ufuk ÖZDEMİR Hava Harp Okulu

Detaylı

CO 2 LAZER KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ Ti64 TİTANYUM ALAŞIMININ OPTİMUM KAYNAK ŞARTLARININ BELİRLENMESİ

CO 2 LAZER KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ Ti64 TİTANYUM ALAŞIMININ OPTİMUM KAYNAK ŞARTLARININ BELİRLENMESİ CO LAZER KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ Ti64 TİTANYUM ALAŞIMININ OPTİMUM KAYNAK ŞARTLARININ BELİRLENMESİ R. Onur Uzun, Arş. Gör. Hülya Durmuş, Doç. Dr. Cevdet Meriç ÖZET Lazer, birçok ticari ve bilimsel uygulamalarda

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 295-301

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (85-101) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ HAVACILIK ve UZAY YAPILARINDA KULLANILAN AL 6013-T6 ALAŞIMININ MİKROYAPI ve MEKANİK

Detaylı

Cam Elyaf Takviyeli Plastik Profilli Pasif Kazık Grup Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi *

Cam Elyaf Takviyeli Plastik Profilli Pasif Kazık Grup Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi * İMO Teknik Dergi, 2012 5931-5950, Yazı 377 Cam Elyaf Takviyeli Plastik Profilli Pasif Kazık Grup Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi * Mehmet Rifat KAHYAOĞLU * Mutlu SEÇER ** Arif Ş. KAYALAR *** ÖZ

Detaylı

Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı

Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (2), 201-207, 2007 19 (2), 201-207, 2007 Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı M. Yavuz SOLMAZ

Detaylı

TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR POLİMER-AL KOMPOZİT SÖNÜMLEYİCİ TASARIMI Fatih Cansabuncu 1, İhsan Küçükrendeci 2, Feridun Karakoç 2 1 Otocan Yedek Parça Sanayi-BURSA

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ BİTİRME PROJESİ Kerim Deniz KAYA

Detaylı

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ.

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 1. OTURUM KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ M. Yaşar Kaltakcı a, Hasan Hüsnü Korkmaz a, Ali Köken a,

Detaylı