AMENAJMANIN TEMEL ESASLARI Temel Kavramlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AMENAJMANIN TEMEL ESASLARI Temel Kavramlar"

Transkript

1 AMENAJMANIN TEMEL ESASLARI Temel Kavramlar Selahattin KÖSE Emin Zeki BAŞKENT KTÜ Orman Fakültesi Trabzon

2 İNCİLER ELEŞTİRİ GELİŞMENİN TEMELİDİR. ELEŞTİRMEYEN, ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL EDEMEYEN GELİŞEMEZ.

3 GÖMLEĞİNİZİ BAŞTAN YANLIŞ İLİKLEMEYİN!

4 NEREYE GİDECEĞİNİZİ BİLMİYORSANIZ, HİÇBİR ÇABANIN ANLAMI YOKTUR.

5 Konu Başlıkları Ormancılık ve Orman Kaynakları Orman Amenajmanı Kavramı, Görevleri, Tarihçesi Bilim dalları ile ilişkisi ve yararlandığı yöntemler Planlama kavramı, ölçeği, kapsamı ve özellikleri Ağaç-meşcere-orman ayırımı ve karşılıklı ilişkiler Orman işletmesinin önemli özellikleri

6 Orman Kaynakları Orman Tipi Durumu Alan Ha. % Normal Koru Ormanı Baltalık Bozuk Toplam ,6 Normal ,9 Bozuk ,5 Toplam ,4 Normal ,3 Genel Toplam Bozuk ,7 Toplam

7 Orman Kaynakları Orman Tipi Koru Baltalık/Koruya Tahvil Toplam (1 ster=0,75m3) Durumu Servet(m 3 ) Artım (m 3 /yıl) Normal Bozuk Eta (m 3 /yıl) 2013 üretim Eta (m 3 /yıl) 2014 program Toplam Normal Bozuk Toplam ster ster ,378,037

8 Orman alanlardaki değişim Yıllara Göre Orman Alanları 22 milyon hektar 21,6 milyon hektar 21,1 milyon hektar 20,2 milyon hektar Hedefi

9 Orman alanlardaki değişim Yıllara Göre Orman Alanları 22 milyon hektar 21,6 milyon hektar 21,1 milyon hektar 20,2 milyon hektar Hedefi

10 Artışın sebepleri (30 yılda +990 bin ha) %26,1 %27,5 1. Ormanların korunmasında halkın bilinç düzeyinin yükselmesi, 2. Hazine arazileri ve diğer potansiyel alanlarda başarılı ağaçlandırma 3. Nüfus hareketleri ve arazi kullanım değişiklikleri sebebiyle orman ekosisteminin gelişimine uygun alanlarda doğal süksesyonun oluşması 4. İlk envanterde az da olsa (%0,1) envantere alınamayan alanların sonraki envanter çalışmalarında tespit edilebilmesi

11 Ormancılık Sektör Yapılanması Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Orman Genel Müdürlüğü (bağlı kuruluş) çalışan, 2,2 milyar TL gelir/yıl (1.5 milyar döner sermaye geliri) 2. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele GM 3. Doğa Koruma ve Milli Parklar GM

12 Ormancılık Yapılanması -OGM Orman Genel Müdürlüğü Orman Bölge Müdürlüğü 1 27 Amenajman BaşMüh.: 32 Kadastro Komisyonu: 140 Eğitim Merkezi: 3 Araştırma Enstitüleri: 12 Orman İşletme Müdürlüğü 218 Orman İşletme Şefliği

13 Orman Bölge Müdürlükleri ÇanakkaleKapatıldı! Sinop Kapatıldı! Yeni Yeni

14 1400 Amenajman Planı! (%27.5) ha orman! Orman Bölge Müdürlükleri

15 140 Amenajman Planı/yıl

16 Orman Kaynakları Haritası

17 Orman Amenajmanı (İ.Eraslan) Bir orman işletmesini veya onun ayrıldığı alt işletme ünitelerini; saptanan amaçlara göre planlamak, planın uygulamasını izlemek ve denetlemek, belirli aralıklarla yapılan envanter ile işetmede meydana gelen değişmeleri ortaya koymak, işletmenin ekonomik sonucunu saptamak, buna göre süresi biten planı yenilemek için gerekli bilgileri veren planlayıcı ve denetleyici bir ormancılık bilim dalıdır.

18 Orman Amenajmanı (E.Z. Başkent) Belirli bir orman ekosistemi yada alanının; Sunduğu ürün ve hizmetleri sayısal olarak belirleme, Ulusal/uluslararası politikalar, ormanın kapasitesi ve toplum istekleri doğrultusunda işletme amaçları ve koruma hedeflerini saptama, Plan kısıtlarını ve her bir meşcereye uygulanabilecek müdahale seçeneklerini ortaya koyma ve Aralarından işletme amacını eniyileyecek seçeneğe karar verme, bu seçeneği plana dökme ve sonuçları izleme/denetleme sanatıdır

19 ORMAN AMENAJMANI(KÖSE) Felsefesi 3D ye dayanır. Düzenleme: Üretimin ve yararlanmanın düzenlenmesidir. 5N1K ile gerçekleşir. Niçin, Nerede, Ne zaman, Nasıl, Ne kadar ve Kim sorularına cevap aranır. Dengeleme: Orman ekosistemi ile insan arasındaki dengenin kurulmasıdır. Ormanın yapı ve kuruluşu ile ormandan beklenen değerler arasındaki organik bağın oluşmasıdır. Koruma-Kullanma dengesidir. Denetleme: İşletme amaçlarına ulaşılabilirliktir. Sürdürülebilirliğin sağlanmasının kontrolüdür.

20 Orman Amenajmanı Nedir? Toplumun ekonomik, ekolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere ORMAN EKOSİSTEMİNİ n mevcut durumunu harita ve tablolarla ortaya koyar ve onun geleceği hakkında kararlar alır... Orman İşletmesinin Planlanması ve Denetimidir!..

21 Orman Amenajmanı Ormanın yapı ve kuruluşu (orman ekosistemi) Silvikültürel müdahaleler (araçlar) Ormanın sunduğu değerler (amaçlar talep edilenler)

22 Ağaç-Meşcere-Orman Orman Dinamiği

23 Uzun Vadeli Kestirim

24 Planlama

25 Alan (ha) Alan (ha) T T Yıl Yıl 80 T T T Yıl

26 Amenajmanın Görevleri Orman işletmelerini amaçlara göre planlamak; Orman fonksiyonlarını belirlemek ve haritalarını oluşturmak; Uygulamaları denetlemek, ara yoklama, biten planları yenilemek; Orman işletmelerinin ekonomik durumunu değerlendirmek; Ulusal ormancılık politikalarının uygulanışına yardımcı olmak; Orman işletmeleri için istatistik bilgiler (müh. başarı, yıllık bütçe,hizmetler) sağlamak; Uygulanan silvikültürel tedbirlerin başarısını ölçmek, geleceğe ışık tutmak Orman içi ve civarındaki halkın sosyo-ekonomik durumu hakkında sağladığı bilgiler ile, bu konuda çalışacak ve proje geliştirecek kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak; Orman ürünleri endüstrisi için hammadde uygunluk bilgileri sunmak

27 Orman Amenajmanının Diğer Görevleri Rekreasyon planı düzenleyecek kişi-kurumlara gerekli bilgileri vermek; Orman İşletme Şeflerinin uygulamalarının başarı derecesini ölçmek; Ulusal-uluslararası ormancılık planlarına gerekli bilgileri sağlamak; Orman işletmelerinin yıllık bütçeleri için gerekli temel bilgileri sunmak; Orman işletmelerine yıllık iş planları için gerekli veriyi sağlamak.

28 Plan/Planlama Nedir? Plan: Belirli bir amaca yönelik gelecekteki etkinlikler dizini/belgesidir Planlama:Belirlenen amaçların zamanında ve zemininde gerçekleştirilebilmesi için, gelecekte yapılacak etkinliklerin önceden tasarlanması ve uygun eylem biçiminin kararlaştırılması sürecidir. Neden Plan(lama)? Sürdürülebilirliğin teminat altına alınması Uygulama için iş/işlemlerin zaman-mekan boyutunda öngörülmesi Kaynakların rasyonel kullanımın/korumanın sağlanması Farklı ihtiyaç/fonksiyonlara göre en uygun faydalanma düzeninin kurulması Yatırım projelendirilmesi ve kalkınma hamlelerine bilişimin sağlanması

29 Neden Amenajman Planı? Amenajman plan yapımı hukuki bir zorunluluktur (6831/26. maddesi) Uluslararası talep edilen veriler amenajman planlarından sağlanır Döner sermaye bütçesi amenajman plan verilerine göredir. Orman amenajman planları birer hukuki belgedir Sektörel kalkınma planları (hedef ve stratejiler) amenajman plan verilerine göre belirlenir. Geleceğin/sürdürülebilirliğin teminatıdır Ormancılık disiplinleri araştırma vb için gerekli verileri amenajman planlarından alır. Amenajman planları birer veri tabanıdır Orman ekosistem yapısının zamansal değişim bilgilerini içermektedir Tüm ormancılık uygulamaları, kamu/özel, bu planlara göre yapılmaktadır.

30 Amenajman Planı Ormancılık etkinliklerinin temelini oluşturacak bir planlama özelliği taşır. Ormancılığın bir nevi anayasasıdır!"

31 Plan; Planlamanın Özellikleri bir "amaç" öğesine sahip olmalı, gerçeklere yakın ve güvenilir verilerle donatılmış bilişime dayanmalı, uygulamada ortaya çıkabilecek değişikliklere karşı yeterli esneklikte olmalı, paydaşlar arasında anlayış birliği ile demokratik sürece göre hazırlanmalı maliyet etken olmalı, orman ekosistem dengesine göre seçenekler oluşturulmalı, planlarda risk ve belirsizlikler yeterince dikkate alınmalı ve ekolojik, ekonomik ve sosyal unsurların sürekliliğini dengelemeli

32 Amenajmanın Tarihçesi -I Dönemi: Luis Tassy ile ilk ormancılık çalışmaları (orman okulu) Dönemi: Ormanların Usulü İdare-i Fenniyeleri Hakkında Kanun, 5 Avus+5 Türk müh ilk heyet. heyet, Adapazarı-Hendek-Set köyü civarında 7147 ha Mustafa Şeref Ormanı nın Yaş Sınıfları Metoduna göre Amenajman planı 1918 yılında hazırlanır. 1919: İlk Orman Amenajman Yönetmeliği hazırlanır, 11Ekim Nisan1924, Baltalık kanunu, hane başına 2ha orman temlik ediliyor Dönemi: Tüm ormanlar işletme planlarıyla işletilecek- Muvakkat, 5/8 usulü Fransız (optimal ağaç servetinin hesaplanması için orta ve kalın ağaç servetleri toplamının 5/8 ile çarpılmasıdır), [fakirlik karşısında ormanların yabancı firmalarca (ör. ZinGal Zindan ve ÇanGal ormanları Sinop- Ayancık dekovil hattı) işletilmesi ve başarısızlık] 1935 Yılı Amenajman Metotlarına Ait İzahname, Fransız metodu kaldırılıyor yerine Prof. Bernhard ın da önerisiyle Kesimlik Ortalama Artım ve Yıllık Cari Artım ın aritmetik ortalamasına dayanan Ortalama Artım Metodu getiriliyor

33 Amenajmanın Tarihçesi -II Dönemi: 3116 kanun, devlet işletmeciliği, talimatname havza istikşafla envanter,1.devre Kati amenajman planları, 10.5 mil ha : Hufnagl Metotlarının Türkiye Orman Amenajmanına ilk, Yaş Sınıfları Metodunun ikinci girişi bu yönetmelik ile olmuştur. Kombine yöntem ile modern plan hazırlıkları başlanmıştır (17.5!) : Türkiye nin planlı döneme girmesi ve DPT nin kuruluşu. 5 Yıllık Kalkınma Planları, Planların 10 yılda tamamlanması kararlaştırılır ve FAO desteği ile yapılır. Türkiye orman varlığı 20.7 Mil. Ha olarak belirlenir. Örnek Orman İşletmeciliği bu dönemde başlar (1964) : 1973 Amenajman yönetmeliği: faydalanmayı düzenleyen metotlar orman formuna ve işletme şekillerine bağlanmıştır. Yaş/çap sınıfları yöntemine göre planlar yapılmaya başlanmıştır.

34 Amenajmanın Tarihçesi -III : 1991 yönetmeliği, Model plan anlayışı getiriliyor yılları arasında Türk-Alman ormancılık işbirliği çerçevesinde Batı Karadeniz Model Plan (Münferit Planlama) çalışmaları ile planlama tekniği geliştirilmiştir OGM-Finlandiya nın Stora-Enso arasında Orman Amenajman Planlama ve Kaynak Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi FRIS başlatılmıştır. Sayısal Ormancılık başlamıştır... CBS, GPS, VeriTabanı OGM-Dünya Bankası GEFII Biyoçeşitliliğin planlara entegrasyonu projesi.. Çok amaçlı planlama başlangıcı: Camili, Kkanyon, İğneada 2008-devam: 2008 EkoTabanlı Çok Amaçlı (Fonksiyonel) Planlama Yönetmeliği, sürdürülebilir orman işletmeciliği ve ETÇAP başlangıcı

35 İlk Amenajman Planı Türkiye de ilk amenajman planı 1917 Yılında 5 Avusturya lı, 5 Türk 10 uzman tarafından Adapazarı- Hendek civarındaki Çam Dağı Ormanları (Mustafa Şeref Ormanı) için hazırlanmıştır. 25 Ocak 1918 tarihinde uygulamaya konan bu plan, Yılları arasındaki periyodu kapsayan zaman için düzenlenmiştir. Bu planda faydalanmanın düzenlenmesinde Yaş Sınıfları Metodu kullanılmıştır.

36

37 İlk KURUMSAL KİMLİK çalışması Hendek e

38 Bilim Dallarıyla İlişkisi DSİ DİE TSE STK KHGM Turizm TÜBİTAK Yöneylem Araştırması Bilişim CBS,GPS Uzaktan Algılama Yerel Halk Kooperatifler Yerel Yönetim Ticari Kurumlar

39 Bilgi Üretimi: Yararlandığı Yöntemler Tümden Gelim ve Tüme Varım İstatistiksel Analiz Yöntemleri Kıyaslama Yöntemi, Prognos Bilişim Teknolojileri (CBS, UA, GPS, VTİS) Sistem Yaklaşımı-Yöneylem Araştırması

40 Planlama Yaklaşımları Koruma Amaçlı Maksimum Odun Üretimi Çok Amaçlı Yararlanma Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama (ETÇAP)

41 Planlama Sistemleri Klasik Planlama Doğu Akdeniz Kullanım Projesi Fonksiyonel Planlama Münferit Planlama Türk-Alman Proje, FRIS Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı (fonksiyonel) Planlama Ör: GEF2 Projesi, BTC Projesi, Tübitak Projesi

42 Envanter Tasarım Denetim Modelleme Planlama Uygulama

43 Plan Yapım Süreci -TR Amaç Maximum odun üretimi Envanter Alan, servet ve artım Üretimin Düzenlenmesi İşletme sınıfı, bölmeleme Faydalanmanın Düzenle Ürün-hizmet hesaplaması Amj plan hazırlanması Yönetmelik-plan yazımı Amj plan denetimi OBMd. Ve OİPD

44 Alan (ha) Alan (ha) Alan (ha) Plan Yapım Süreci -TR Geçmiş Yıl Servet $,m3,işgücü Mevcut Servet Yıl $,m3,işgücü Gelecek Servet $,m3,işgücü

45 Genel Detay Planlama Kapsamı: Hiyerarşik Planlama Stratejik Zaman Kaynak Sürekliliği (m3, tür, $, ha) $,mevsim,gün T a k t i k s e l O p e r a s y o n e l

46 Döner sermaye verileri Genel Bütçe = yaklaşık 1,50 milyar!!! Geri

47 ZINdan çangal

48 Ayancık dekovil hattı 1926 da Türkiye Tekel Kibrit Fabrikası olarak kuruldu 2 Tem 1928 de Belçika ZİNGAL T.A.Ş. tarafından 50 yıllığına kiralandı (Belçika-Alman-Polonya-Rus ve İsviçre ortaklığı ile dünyanın II. Kereste fab) Önce SU, sonra hava (32km)-dekovil hattı (92.8 km) ile tomruk taşındı Yaklaşık hektar ormanlık alanın %90'ını verimli 11m3 artım 1250m3/ha servet! Tenis-Voley-Futbol, İlk Elektirik, sinema, okul, kantin yapılmış 3 vardiye ile çalışma 3-4 katı üretim, 35bin m3 yol vb yapımında ücretsiz kullanılm gelişigüzel kullanıldığı, Ağaçlandırılmadığı gerekçesiyle 14 Mart 1945 de Bakanlar kurulu kararı ile kapatılmıştır HavaHattı: yakıtı odun hammaddesi olan buhar makineleri kullanılmış işçi, 210bin m3/yıl kapasite, 400m3/gün Geri

49 Örnek Devlet Orman İşletmeleri 1. Karamanbayırı :Demirköy, Kırklareli 2. Alaçam :Dursunbey, Balıkesir; 3. Çığlıkara&Koçova :Elmalı, Antalya; 4. Düzlerçamı :Antalya Geri

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Raporun Hazırlanış Tarihi: Mart-2014 1. GENEL

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET

GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET Giriş Ormanlar, Türkiye yüzölçümünün %25 ini kapsamakta ve önemli ekonomik, kültürel ve çevresel fonksiyonlara sahip bulunmaktadır. Türkiye

Detaylı

DOKTORA TEZĐ. Orm. Yük. Müh. Fatih SĐVRĐKAYA AĞUSTOS 2008 TRABZON

DOKTORA TEZĐ. Orm. Yük. Müh. Fatih SĐVRĐKAYA AĞUSTOS 2008 TRABZON KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORMAN MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI TÜRKĐYE DE ORMAN AMENAJMAN PLANLAMA MODEL YAZILIMININ GELĐŞTĐRĐLMESĐ DOKTORA TEZĐ Orm. Yük. Müh. Fatih SĐVRĐKAYA AĞUSTOS

Detaylı

Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması

Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması 22 Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması Uzay KARAHALİL*, Selahattin KÖSE, Durmuş Ali ÇELİK, Ali KÜÇÜMEN Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKAN

Detaylı

2023 e DOĞRU 2. DOĞA VE ORMANCILIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ

2023 e DOĞRU 2. DOĞA VE ORMANCILIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ Beştepeler Mah. 31. Sok. No:3 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA Tel: 0312 215 00 33 pbx Belgegeçer: 0312 215 01 81 E.Mail: ormuh@ormuh.org.tr 2023 e DOĞRU 2. DOĞA VE ORMANCILIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ Orman

Detaylı

EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR

EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR TEBLİĞ

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

2009 YILI Faaliyet Raporu

2009 YILI Faaliyet Raporu T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 YILI Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2010 ANKARA Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

Editörler: Yrd. Doç. Dr. Nimet VELİOĞLU Yrd. Doç. Dr. O. Devrim ELVAN Yrd. Doç. Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM

Editörler: Yrd. Doç. Dr. Nimet VELİOĞLU Yrd. Doç. Dr. O. Devrim ELVAN Yrd. Doç. Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Editörler: Yrd. Doç. Dr. Nimet VELİOĞLU Yrd. Doç. Dr. O. Devrim ELVAN Yrd. Doç. Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM III. ORMANCILIKTA SOSYO EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ 18-20 EKİM 2012 İSTANBUL

Detaylı

Hanifi AKBIYIK Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkan Yardımcısı 02.01.2013. 2012-Ocak 1

Hanifi AKBIYIK Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkan Yardımcısı 02.01.2013. 2012-Ocak 1 Hanifi AKBIYIK Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkan Yardımcısı 2012-Ocak 1 Havza Havza; bir akarsu tarafından parçalanan ve kendine has doğal kaynakları bünyesinde barındıran, suları aynı denize,

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ

FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ PROJE ADI: SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ VE İKLİM DOSTU TARIM PROJE SEMBOLÜ: GCP /TUR/056/GFF Alıcı Ülke: Türkiye Kaynak Paydaşı: Küresel Çevre Fonu (GEF) FAO Proje

Detaylı

ORMANCILIKTA TRANSPORT

ORMANCILIKTA TRANSPORT K.T.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORMANCILIKTA TRANSPORT DERS NOTLARI Prof. Dr. H. Hulusi ACAR Trabzon 2004 ÖNSÖZ Ormancılıkta transport işleri bölmeden çıkarma ve uzak nakliyat aşamalarının

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü ANKARA-2009 DPT YAYINLARI

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Stratejik Plan

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Stratejik Plan T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Plan 2010 2014 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 BAKAN SUNUŞU... 4 GENEL MÜDÜR SUNUŞU... 6 GİRİŞ... 8 1) STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2010 YILI PROGRAMI ANKARA 2010 1 2 Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SEYHAN BELEDİYESİ STRATEJİK PLÂN ÇALIŞMASI

SEYHAN BELEDİYESİ STRATEJİK PLÂN ÇALIŞMASI SEYHAN BELEDİYESİ STRATEJİK PLÂN ÇALIŞMASI (2006 2010) HAZİRAN 2006 1 GİRİŞ Sanayi toplumu ile insanlığın yaşadığı yenileme, değişim ve dönüşüm süreci; ekonomik, sosyal, yönetsel vb. tüm alanlarda, yoğun

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011 Yollarımızı asrın, bugünkü ilerlemelerin icap ettirdiği bir mükemmel duruma eriştirmek lazımdır. Ancak bu suretle

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 Stratejik Planı İçindekiler Bakan Mesajı... 1 Genel Müdür Sunuşu... 3 Giriş... 7 Tarihçe... 9 Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı