Avrupa Birliği nin Terörizmle Mücadele Politikalari ve Hukuki Boyutu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birliği nin Terörizmle Mücadele Politikalari ve Hukuki Boyutu"

Transkript

1 Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 2, No: 7 ss.54-79, 2006 Avrupa Birliği nin Terörizmle Mücadele Politikalari ve Hukuki Boyutu Umut KEDİKLİ * Özet İlkesel olarak AB, terörizmi hem Avrupa nın hem de diğer coğrafyaların güvenliği ve istikrarı açısından tehdit olarak görmektedir. Ancak Birliğe üye devletlerin bu tehdide ilişkin algı derecesi birbirinden farklılık gösterdiğinden AB içinde terörizmle mücadelede uzun vadeli önlemler yerine, ortaya çıkan sorunlara yönelik tepkisel karşılık verme şeklinde bir işbirliği ortaya çıkmaktadır. Üye devletlerin sınırlı işbirliğine rağmen AB, özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra terörizmle mücadelede örgüt olarak etkinliğini arttırmak için güvenlik, sağlık, finans, birlik hukuku gibi alanlarda düzenlemeler yapma yoluna gitmektedir. Ayrıca AB, kendisine üye olmayan devletlerle, BM ve NATO gibi uluslararası örgütlerle de terörizmle mücadele konularında işbirliği yaparak üye devletlerin politikalarını birbirine yakınlaştırmaya çalışmaktadır. Anahtar Kelimeler: Terörizm, Bio-Terörizm, Terör Suçu, Europol, Eurojust, Lahey Programı, AGSP, NATO. GİRİŞ Avrupa nın güvenliği bakımından terörle mücadele, Soğuk Savaş ın devam ettiği yıllardan günümüze kadar Avrupa ülkelerinin ve Avrupa Birliği nin (AB) gündeminde olan bir konudur. Birliğin yıllar geçtikçe giderek genişlemesi ve Tek Pazar a geçişle birlikte gerek terör eylemleri gerekse terör örgütleri açısından Avrupa coğrafyası cazip bir alan haline gelmiştir. Bu cazibeye paralel olarak terörizmle yakından ilişkili olan yasadışı göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarda Avrupalı devletlerin mücadele etmesi gereken konular olarak gündeme gelmeye başlamıştır. Dolayısıyla AT/AB de, örgütsel gelişimi içinde terörizme ve terörle bağlantılı olan bu konulara karşı hukuksal ve kurumsal bazda çeşitli mekanizmalar geliştirmektedir. Özellikle 11 Eylül 2001 terör saldırıları ve sonrasında oluşan teröre karşı koalisyona destek veren Avrupalı müttefik ülkelerde gerçekleşen terör saldırıları, Avrupa Birliği nin terörle mücadele çalışmala- * AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi 54

2 Avrupa Birliği nin Terörizmle Mücadele Politikaları ve Hukuki Boyutu rına hız vermesine yol açmıştır. Bu kapsamda Birlik, terörle mücadeleye yönelik olarak örgüt içinde özel çalışmalar yürüttüğü gibi Birlik dışından ülkelerle ve diğer uluslararası örgütlerle de anti-terörizm konusunda işbirliği yapmaktadır. Bu bağlamda AB nin Terörizmle Mücadele Politikaları ve Hukuki Boyutu isimli çalışmada, Birliğin teröre karşı mücadele politikaları iki kısım halinde ele alınmaktadır. İlk kısımda, Soğuk Savaş ın sona ermesiyle birlikte AB nin terörizmle mücadelede nasıl bir yol izlediği ve hangi düzenlemeleri yaptığı incelenmiştir. Bu çerçevede, 1992 Maastricht Antlaşması, 1997 Amsterdam Antlaşması ile terörizm konusunun gündemde olduğu 1999 Tampere zirve kararları irdelenmektedir. Ayrıca bu üç temel ayağın dışında AB Konseyi nin terörizmle mücadeleye ilişkin almış olduğu kararların içeriği de verilmeye çalışılmıştır. İkinci kısımda ise, 11 Eylül 2001 terör saldırılarının AB nin terörle mücadele politikalarına nasıl yansıdığı sunulmuştur. Buna göre; AB nin ilk defa kabul etmiş olduğu terörist suça ve bu suçlara verilebilecek minimum cezalara, terörist kişi ve terörist örgüt tanımlarına ve suçun maddi ve manevi unsurlarına ilişkin karar incelenmektedir. Bunun yanı sıra bu bölümde, AB nin terörizmin finansmanıyla ve bio-terörizmle mücadele stratejisi anlatılmaktadır. Son olarak örgütün, BM ve NATO gibi iki önemli uluslararası örgütle terörizmle mücadelede ne çeşit bir işbirliği geliştirdiği ve ABD ile ortak anti-terör uygulamalarına yönelik işbirliği ve bu işbirliğinin zaafları irdelenmeye çalışılmıştır. Konu incelenirken AB nin, terörizmle mücadeleye ilişkin gerek Birlik üyesi ülkeler arasında gerekse birliğin diğer ülke ve örgütlerle yaptığı antlaşma metinleri ve AB Konseyi nin ve Komisyon un kabul etmiş olduğu çeşitli kararlar gibi birincil ve ikincil kaynaklar ile çeşitli uzmanların görüşlerinin yer aldığı bilimsel çalışmalardan yararlanılmıştır. SOĞUK SAVAŞ SONRASI AB NİN TERÖRE BAKIŞI Süregelen Tehdit: Terörizm Avrupa kıtasında örgütlü terör eylemlerinin artışa geçmesi 1960 lı yıllarda ortaya çıkmış ve 1970 li yıllardan itibaren de bazı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler konuyu siyasi gündemlerine almaya başlamıştır. İdeolojik ve ayrılıkçı terör eylemlerinin çeşitli ülkelerde boy göstermesi Avrupa ülkelerinin bir kısmında terörle mücadele etme amacıyla yapılan çalışmalarında gelişmesine neden olmuştur. 1 Soğuk Savaş dönemi boyunca Sovyetler Birliği, Avrupa daki gizli servis elemanları ve Moskova merkezli örgütler aracılığıyla kendi ideolojisini bu coğrafyada yaymaya çalışmış ve Avrupa ülkelerindeki devrimci sosyalist terör gruplarına da destek vermiştir. Dolayısıyla Avrupa güvenliği açısından terörizm yeni bir olgu olmayıp Soğuk Savaş döneminden itibaren AT ye üye ülkeleri ilgilendiren ve mücadele edilmesi gereken bir fenomen olmuştur. 2 1 Bruce George ve Timothy Watson, Combating International Terrorism After 1992, (Ed.) Yonah Alexander ve Dennis A. Pluchinsky, European Terrorism, (New Jersey: Brassey s Inc., 1992), s. 182; Emin Gürses, Ayrılıkçı Terörün Anatomisi IRA-ETA-PKK, (İstanbul: Bağlam Yayınları, 1997), s. 11; Avrupa da IRA ve ETA nın örgütlenmesi konusunda bakınız: Emin Gürses, a.g.e., s ; IRA için Sedat Laçiner, İngiltere, Terör Kuzey İrlanda Sorunu ve İnsan Hakları, (Ankara: Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, 2001), s Harald Muller, Terrorism Proliferation: a European Threat Assessment, European Union Institute for Security Studies, No. 58, Mart 2003, s

3 U. Kedikli Avrupa da terör hareketleri, aşırı sol ve sağ odaklı terör örgütlerinin yaptığı eylemler şeklinde ikiye ayrılabilir. Aşırı sağ odaklı terör örgütlerinin yarattığı tehdit, sol ideolojiye sahip örgütlere göre daha sınırlıdır. Ancak sağ odaklı terör örgütleri de liberal demokrasiler için bir tehdit oluşturmaktadır. Avrupa da eylem yapan sol odaklı örgütler ise üç gruba ayrılmaktadır: a. Komünist ideolojiyi benimseyip yaymak isteyen Marksist gruplar, b. Etnik temelde hareket eden ayrılıkçı terörist örgütler ve c. Arap coğrafyasından kaynaklanan terör örgütleridir. Bu coğrafyadan kaynaklanan terör örgütlerinin genel amacı; Avrupa ülkeleri üzerinde İsrail devleti yetkililerine karşı bir baskı oluşturarak hükümetler düzeyinde bir eylemde bulunmalarını sağlamaktır. 3 Üç gruba ayırabileceğimiz bu terör örgütleri değişen yoğunluklarda ve çeşitli şekillerde eylemler yapmakta ve birlikte faaliyetlerde dahi bulunmaktadır. Dolayısıyla terör hareketlerinin Avrupa da birleşmesi, Avrupa coğrafyasını terörizm bakımından en tehlikeli alanlardan biri haline getirmektedir. 4 Soğuk savaşın sona ermesinden sonra ise, Sovyetler Birliği nin yerini alan yeni bir tehdit ortaya çıkmamakla birlikte 1990 sonrası dönemde de milliyetçi ve etnik akımlara dayalı terörizm, yasadışı göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlar AB alanının güvenliğine karşı baskın tehditler olarak görülmeye başlandı. 5 AB nin Güvenlik Politikası içinde Terörizmin Ele Alınışı 1970 li yıllarda Avrupa da artan terör eylemlerine karşı önlem almada Avrupa ülkelerinin hükümet düzeyindeki başarısızlıkları, AT üyesi devletleri birlikte hareket etmeye zorlamıştır. Bu zorlamanın bir sonucu olarak 1976 yılında AT düzeyinde TREVI (Terrorism, Radicalism, Extreme Violence International) danışma sistemi kurulmuştur. TREVI nin amacı; operasyonel ve politik düzeyde üye ülkeler arasında anti terör işbirliğini arttırmaktı. Sistem; adalet, iç işleri bakanlarından ve polis müdürlerinden oluşmaktaydı. Kurumsal toplantılar, polis ve istihbarat birimleri arasında düzenli bir iletişim imkânı sağlıyordu. Bu mekanizma içinde anti terör konularında uzmanların yer aldığı iki operasyonel grup oluşturulmuştur yılına kadar TREVI danışma mekanizması süreci içinde AT Komisyonu yer almamış bu tarihten itibaren Komisyon temsilcileri de ad hoc toplantılara katılmaya başlamıştır. Özellikle 1978 yılında İtalyan Başbakanı Aldo Moro nun İtalya da faaliyet gösteren Kızıl Tugaylar adlı terör örgütü 3 Gerd Langguth, Origins and Aims of Terrorism in Europe, (Ed.) Edward Moxon-Browne, European Terrorism, (New York, Macmillan Pub., 1994), s Ibid., s. 166; Batı ve Güney Avrupa da faaliyet göstermiş ve gösteren terör örgütlerinin profili için bakınız; Doug Brown, Terörizm ve Terörizmle Mücadele, (Çev.) Lütfi Tomuş, (Ankara: EGM Basımevi, 2004), s ; Osman Metin Öztürk, Avrupa ve Ortadoğu Ülkelerinin Terör Karşısındaki Konumları, (Ed.) Ümit Özdağ ve Osman M. Öztürk, Terörizm İncelemeleri Teori, Örgütler ve Olaylar,(Ankara: Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, 2000), s Antoni Podolski, European Security after Terrorist Attacks in Madrid - Polish Perspective, Center For Internatinal Relations, Warszawa, Reports&Analyses, 3/04/A, s. 1; Muller, a.g.m., s

4 Avrupa Birliği nin Terörizmle Mücadele Politikaları ve Hukuki Boyutu tarafından öldürülmesi 6, AT nin uluslararası terörizmle mücadelede daha fazla çaba sarf etmesi gereğini ortaya koymuştur. 7 TREVI mekanizması, AT/AB nin terörizmle mücadelede oluşturduğu ilk mekanizma olarak önemli sonuçlar elde etmiştir. Öncelikle üye ülkelerin polis güçleri arasında güvenli bir iletişim ağı - istihbarat ağının artması ve teröristlerin silah teminini zayıflatmak ve aranan teröristlerin listelerinin derlenmesi bakımından ilerlemeler kaydedilmiştir. Ayrıca TREVI, her ülkedeki polis ve istihbarat birimlerindeki görevliler arasında iletişimi kurarak karşılıklı güvenin gelişmesinde de önemli rol oynamıştır. 8 Maastricht Antlaşması yürürlüğe girmeden önce Topluluk düzeyinde sınırlı katılımlı Schengen Antlaşması nın kabul edilmesi de, terörizmi de içeren hukuka aykırı faaliyetlerin tümüne karşı ortak eylemler için gerekli standartları üye devletler düzeyinde sağlamayı amaçladığı için önemli bir adımdır yılında Fransa, Almanya ve Benelüx ülkelerince imzalanan antlaşma, iç sınırları kaldırmak, polis ve sınır yetkilileri arasında işbirliğini arttırmak ve özellikle ciddi uluslararası suç ve yasadışı göçle mücadelede önlemler almak konularında düzenlemeler getirmiştir. Antlaşma, şüphelilerin ve teröristlerin ulusal sınırlar ötesinde polis tarafından izlenmesine izin vermekte ancak sınır ötesinde polisin tutuklama yapmasına onay vermemekteydi yılında İngiltere, İrlanda ve Danimarka hariç tüm topluluk üyeleri tarafından kabul edilen Schengen II olarak bilinen yürütme antlaşması, 1985 antlaşmasının taraf sayısını ve hükümlerini genişletmiştir. 9 Bu antlaşmayla Schengen Bilgi Sistemi (SIS) devreye girmiştir. Bu sistemle, antlaşmaya taraf ülkeler arasında SIS içinde kayıtlı kişilerle ilgili bilgi paylaşımı sağlanmaktaydı. Böylece Sistem, sınır ötesi polis ve adli işbirliğini arttırmada ve uluslararası suç ve terörizmle mücadelede önemli bir araç olmuştur. 10 Ancak gerek TREVI mekanizması gerekse Schengen Antlaşması nın terörizmle mücadelede önemli eksiklikleri bulunmaktaydı. Öncelikle TREVI süreci anlaşmaya dayalı olmayan ad hoc nitelikte gönüllü ve uygulama gücü zayıf bir süreçtir. Sağlam bir hukuki temeli olmayan sürecin sadece tavsiye niteliğinde bir karar yapısı vardı. Ayrıca operasyonel düzeyde bilgi değişiminin koordinasyonunu sağlayacak hukuki alt yapısı da yoktu. Schengen Antlaşması ile ilgili temel eleştiri ise, topluluk üyesi tüm ülkelerin taraf olmaması ve demokratik kontrol mekanizmalarının bulunmamasıydı Maastricht Antlaşması Günümüzde terörizm; yasadışı göç ve kaçakçılık, kara para aklama, narkotik ve organize suçlarla yakından ilişkili hale gelmiştir. Dolayısıyla terörizmle mücadelede başarılı olmak için bu alanlarda da etkili ve yaygın bir işbirliğinin yapılması gerekmektedir. Maastricht Antlaşması nın Topluluk tarafından kabul edilip yürürlüğe girmesine bu açıdan bakmak faydalı olacaktır. Antlaşma nın üçüncü sütununda adalet ve iç işle- 6 Hıristiyan Demokratlar'dan eski Başbakan Aldo Moro, yeni kabinesini açıklamasına sadece saatler kala, başkent Roma'da militanların saldırısına uğramıştı. 16 Mart 1978'de meydana gelen olayda, 4 koruması öldürülen Moro, Marksist Leninist ideolojiye sahip olan Kızıl Tugaylar tarafından kaçırılmıştı. Örgüt, 55 gün esir tuttukları Moro'yu kendi sözde mahkemelerinde yargıladıktan sonra öldürdü ve cesedini Roma'da otomobilinin bagajına koyarak bıraktı. Sabah, Peter Chalk, West European Terrorism and Counter Terrorism, (London: Macmillan Press, 1996), s. 122; Juliet Lodge, The European Community and Terrorism, (Ed.) H. H. Tucker, Combatting The Terrorists, (Oxford: Facts on File, 1988), s Chalk, a.g.e., s Ibid., s. 126; George ve Watson, a.g.e., s George ve Watson a.g.e., s Chalk, a.g.e., s

5 U. Kedikli rinde işbirliği düzenlenmektedir. Birliğin terörizm ve güvenlikle ilgili politikaları bu sütun içinde yer almaktadır. 12 Maastricht Antlaşması, Schengen Antlaşması ndan farklı olarak kapsayıcı bir yapı içinde tüm üye devletlerin işbirliğini sağlayacak şekilde Birlik düzeyinde iç güvenlik konusunda gerekli fırsatı yaratmıştır. Maastricht Antlaşması nın iç güvenlikle ilgili hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yle de uyumlu şekilde hükümetler arası işbirliği temelinde aşağıda belirtilen alanlarda üye devletlerin ortak çıkarlarını birleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede; 1) Uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele, 2) Adli işbirliği, 3) Gümrük işbirliği ve 4) Terörizmle mücadelede polisiye işbirliğini içermektedir. Antlaşmada; terörizm, uyuşturucu ticareti ve diğer uluslararası suçlarla mücadelede örgüt çapında işbirliği yaratmak için Avrupa Polis Kurumu nun (Europol) kurulması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede Europol, 3 Ocak 1994 tarihinde uyuşturucu ile mücadele amacıyla Europol Uyuşturucu Birimi (EDU) adı altında sınırlı düzeyde çalışmaya ve üye ülkeler arasında bilgi değişimini gerçekleştirmeye başlamıştır. Zaman içinde öteki önemli suç alanları da faaliyetlerine dâhil edilmiştir. Europol ün kurumsal bir yapı kazanması ise kurucu sözleşmesinin imzalanması ve yürürlüğe girmesiyle mümkün olabilmiştir. 13 Antlaşmayla ayrıca, yukarıda sayılan alanlarda ortak çıkarları bütünleştirmek ve denetlemek için kıdemli yetkililerden oluşan bir Koordinasyon Komitesi nin (K4 Komitesi) 14 oluşturulması kararlaştırılmıştır. Bu komiteyi oluşturan üç çalışma grubundan biri olan Güvenlik, Hukuk, Polis ve Gümrükler Çalışma Grubu; terörizmle mücadele, kamu düzeni, Europol, gümrük ve uyuşturucu ve adli işbirliği konularında çalışacaktı. 15 Antlaşma kabul edilirken Birlik içinde sınırların kaldırılmasının getireceği faydalar kadar teröristler ve terör örgütleri için bir iç pazar yaratılacağı endişesi de üye ülkeler tarafından paylaşılmaktaydı. Bu nedenle, üye devletler antlaşmada yoğun bir polis işbirliği ile göç ve vizeye yönelik ortak önlemleri içeren politikalar üzerinde anlaşmıştır. Diğer bir ifadeyle, 1992 Maastricht Antlaşması ile suçluların ve teröristlerin topluluk içinde serbest dolaşımının yarattığı endişe; dış sınırların güçlendirilmesi, Avrupa polis ve istihbarat işbirliği ile ortak vize ve göç politikalarının oluşturulmasını sağlamıştır. 16 Maastricht Antlaşması, TREVI mekanizması ve Schengen Antlaşması ndaki anti terör ve iç güvenlikte işbirliğine ilişkin önceki düzenlemelerinde ötesinde hükümler ortaya koymaktadır. İlk olarak, antlaşmanın üçüncü sütunu içerisinde yer alan bu ko Şubat 1992 tarihinde imzalanan ve 29 Temmuz 1992 tarihinde Topluluk Resmi Gazetesi nde yayımlanan ve 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması nın VI. Başlıkta Adalet ve İç İşleri Alanlarında İşbirliğine İlişkin Hükümler altında K-K9 maddeleri arasında işbirliği alanları ve şekli düzenlenmiştir. İlgili maddeler için bakınız; Treaty on European Union, Official Journal C 191, 29 Temmuz 1992, 13 Arif Köktaş, Avrupa Birliği nde Polis ve Yargısal İşbirliği Alanında Ortaya Çıkan Gelişmeler, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sonbahar Kış , s Komite, Maastricht Antlaşması nın K4 maddesine dayanılarak kurulduğu için bu ad ile anılmaktadır. Bakınız, 15 Chalk, a.g.e., s George ve Watson, a.g.e., s

6 Avrupa Birliği nin Terörizmle Mücadele Politikaları ve Hukuki Boyutu nular, hükümetler arası işbirliği esasına dayalı olarak ortak yarar prensibi kapsamında ortak işbirliği alanları olarak kabul edildiğinden tüm üye ülkeler bakımından AB düzeyinde bir ortak politikayı yansıtmaktadır. 17 İkinci olarak, adli ve iç işlerine ilişkin hükümleri; etkili bir kriz yönetimi yapısını, ayrı olan polis, gümrük ve adli otoriteleri, Koordinasyon Komitesi (K4 Komitesi) aracılığıyla aynı hukuki çatı altında birleştirerek oluşturmaktadır. Bu şekilde örgüt çapında, polis, göç, gümrük, narkotik ve anti terör uzmanları arasında çok daha koordineli, verimli ve bütünleşmiş bir stratejinin ortaya çıkması sağlanabilecektir. Üçüncü olarak antlaşmada; terörizm, organize suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığının ortak bir sorun olarak ifade edilmesi ve iç işleri, adalet bakanları ile K4 Komitesi nin sorumluluk alanı içinde sayılması, AB nin bu alanda çok sistemli bir düzenlemeyle mücadeleyi başarabilmesini kolaylaştıracaktır. Antlaşma, tüm bu alanlarda ortak önlemlerin benimsenmesi ve işbirliğinin ilerletilebilmesi için Konsey e de yetki vermektedir. K4 Komitesi nin tavsiyelerini de dikkate alarak Konsey in kararlar alacağı ifade edilmektedir. 18 Dördüncü olarak, ortak vize politikası ve bütünleşmiş bir göç ve iltica politikası doğrultusunda yapılacak çalışmalar, AB nin dış sınırlarının güçlendirilmesini büyük ölçüde destekleyecektir. Bu durum esnek sınır formalitelerini kendi çıkarlarına göre istismar eden teröristlerin üye ülkelere girişini de zorlaştıracaktır. Son olarak, Europol ün terörizmle mücadelede bilgi değişimi sistemi yoluyla istihbarat paylaşımı, uluslararası terörizmin önlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Ancak Maastricht Antlaşması nın ortaya koyduğu bu politikaların başarılı olmasında da sıkıntılar olmuştur. Üye ülkeler, antlaşmada öngörülen hükümleri benimsemede isteksiz davranarak süreci yavaşlatmıştır. Bazı üye devletlerin, AB düzeyinde egemenlik paylaşımına sıcak bakmaması ve karşılıklı güvensizlikler bu isteksizliğin nedeni olarak görülmektedir. 19 Dolayısıyla üye devletlerin farklı terör ve terörist anlayışları Birlik düzeyinde bu mücadelenin önünde bir engel oluşturmaktadır. Ayrıca AB üyesi devlet sayısının fazlalığı beraberinde farklı tarihsel, siyasi ve hukuki gelenekleri olan yapılar arasında terörizmle mücadelede işbirliğinin sağlanmasında zorluklar ortaya çıkarmaktadır Amsterdam Antlaşması Amsterdam Antlaşması nın temel hedeflerinden birisi; örgütlü suçların her türü ve terörizmle mücadele ederek kamu güvenliğinin Birlik çapında garanti edilmesidir. Antlaşma, Maastricht Antlaşması nın üçüncü sütun altında VI. Başlığı çerçevesindeki Adalet ve İç işleri konusundaki ortak yarar esasına dayanan konular listesine yenilerini eklemiştir. Özgürlük, Güvenlik ve Adalet başlığı altında oluşturulan yeni alan içinde Cezai Konularda Polis ve Adli İşbirliği konuları yer almaktadır. Bu başlık altında yapılan değişiklik ve yeni düzenlemelerle polis teşkilatları, gümrükler ve adli kurumlar arasında doğrudan ya da Europol vasıtasıyla daha yakın bir işbirliği ve hatta üye ülkelerin ceza yasalarında belirli bir uyumu gerçekleştirme hedeflenmektedir. Antlaşmaya göre Konsey, üçüncü sütun kapsamında yönlendirici rolünü devam ettirecek olmakla birlikte, düzenleme yapma yetkilerinde bazı değişiklikler olmuştur. 17 Ahmet Kaya, 11 Eylül Bağlamında Avrupa Birliği nin Terörizmle Mücadeleye Bakış Tarzı, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 2003, s.77 ve Chalk, a.g.e., s Ibid., s

7 U. Kedikli Ortak Tutum ve Sözleşme aynı kalırken Ortak Eylem in yerini Kararlar 20 ve Çerçeve Kararlar 21 almıştır. 22 Amsterdam Antlaşması nın 29. maddesi, önceden Maastricht Antlaşması nın üçüncü sütunu altında yer alan (Amsterdam ile birlikte Cezai Konularda Polis ve Adli İşbirliğine Dair Hükümler içinde) terörizme karşı mücadeleye, üç farklı şekilde ortak eylem gerçekleştirmek suretiyle özel bir atıf yapmaktadır; 1) Europol de dâhil olmak üzere polis örgütleri, gümrükler ve diğer yetkili kurumlar arasında daha yakın bir işbirliği geliştirmek, 2) Üye ülkelerin adli ve diğer yetkili organları arasında daha yakın bir işbirliği oluşturmak ve 3) Gerektiğinde üye ülkelerin cezai konularla ilgili mevzuatlarını birbirine yakınlaştırmak. 23 Amsterdam Antlaşması nın özellikle 31(e) maddesi, ceza hukukuna ilişkin konularda üye ülkelerin kurallarının ve prosedürlerinin yakınlaştırılması hususunda, suç teşkil eden eylemlerin temel niteliklerine ve terörizm suçlarına verilebilecek cezalara ilişkin minimum kurallar ın oluşturulması için gerekli tedbirlerin alınmasını öngörmektedir. 24 Üye ülkelerin terörizm suçlarına ilişkin yasalarının yakınlaştırılmasını sağlayarak antlaşmanın yerine getirilmesini mümkün kılmak için Komisyon tarafından hazırlanan ve Konsey tarafından da kabul edilen Terörizm ile Mücadeleye İlişkin Konsey Çerçeve Kararı ikinci kısımda ele alınacaktır. Europol e ilişkin olarak Amsterdam Antlaşması bu kurumu, AB üyelerinin polis teşkilatları arasında temel koordinasyonu sağlayacak şekilde terörizm, uyuşturucu madde ve nükleer madde kaçakçılığı, çalıntı motorlu araçlar ticareti, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaynaklı kara para aklama ve yasadışı göçle ilgili cezai faaliyetler konusunda derinleştirmiştir. Europol ün fonksiyonları; bilgi toplama ve depolama, soruşturmaların kolaylaştırılması ve uzmanlaşmış fonksiyonlar gören yargıç ve müfettişler arasındaki ilişkileri geliştirmeyi içermektedir Tampere Zirve Kararları Amsterdam Antlaşması nın 1 Mayıs 1999 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra Tampere zirve kararları, Birliğin iç güvenlik ve terörle mücadele konusunda atılacak adımlarla ilgili bir yol haritası ortaya koyması bakımından önemlidir. Ancak bu adımlar temelde açıklayıcı bir yapıya sahip olup çok yavaş bir şekilde gelişmektedir. Buna rağmen 1990 sonrası Maastricht ten itibaren gerçekleştirilen uygulamalar, iç kaynaklı terörizmin azaltılmasına da katkı sağlamıştır Kararlar; Antlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Ortak Eylemin yerini almıştır. Daha bağlayıcı ve emredicidir. Üçüncü sütundaki hükümleri yeniden düzenleyerek daha etkili hale getirmeyi amaçlamaktadır. Üye ülkeleri bağlayıcı nitelikte olup AB düzeyinde icrası için gerekli önlemler Konsey tarafından nitelikli çoğunlukla alınmaktadır. 21 Çerçeve Kararlar; Amsterdam Antlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte üye ülkelerin özgürlük, güvenlik ve adalet alanlarında hukuk mevzuatını yakınlaştırmak amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Amaçlanan sonuçlar bakımından üye ülkeleri bağlayıcı nitelikte olup şekil ve yöntem üye ülkelere bırakılmıştır. 22 Ertan Beşe, Terörizm, Avrupa Birliği ve İnsan Hakları, (Ankara: Seçkin Kitabevi, 2002,) s İktisadi Kalkınma Vakfı, Amsterdam Antlaşması, (İKV: No. 162, 2000), s Ibid, s Ibid, madde 30, s ; Ertan Beşe, a.g.e., s Podolski, a.g.m., s

8 Avrupa Birliği nin Terörizmle Mücadele Politikaları ve Hukuki Boyutu Ekim 1999 tarihinde AB Devlet ve Hükümet Başkanları ndan oluşan Avrupa Konseyi, AB de özgürlük, güvenlik ve adalet alanının yaratılması konulu özel gündemiyle toplanmıştır. Zirvede, Amsterdam Antlaşması nda öngörülen tüm imkânların kullanılması yoluyla özgürlük, güvenlik ve adalet alanlarında Birliğin geliştirilmesine karar verilmiştir. Adli ve iç işlerinde işbirliğinin geliştirilmesi konusu üç sepet halinde ele alınmıştır: ortak bir iltica ve göçmen politikasının oluşturulması, bir adli alan yaratılması ve organize suç ile ortak mücadele. 27 Bu amaçla Avrupa Konseyi, suçlularla ilgili olarak üye devletlere suçluların iadesi sözleşmelerine katılmaları konusunda çağrıda bulunmaktadır. Üye devletler arasında resmi iade işlemlerinin ortadan kaldırılması ve bu kişilerin kolay bir şekilde transferini sağlanmasına ilişkin ortak eylemde bulunulması, Amsterdam Antlaşması nın Cezai Konularda Polis ve Adli İşbirliğine Dair Hükümler adını taşıyan 6. Başlık içerisinde 31. madde de ifade edilmektedir. Zirve kararlarının Örgüt Çapında Suçla Mücadele başlığı altında terör konusu ele alınmıştır. Avrupa Konseyi, örgütlü ve uluslararası suçlara karşı güçlendirilmiş bir mücadele konusunda anlaşmıştır. Devletler arasında başarılı uygulamaların değişiminin geliştirilmesi, üye devletlerin ulusal düzeydeki suçla mücadele birimleri arasında işbirliğinin ve bilgi ağının güçlendirilmesi zirve kararları arasında yer almaktadır. Konsey, terörizmle mücadele kapsamında Amsterdam Antlaşması nda öngörülen ortak soruşturma takımlarının kurulmasını kararlaştırmış ve bu takımlara Europol ün temsilcilerinin de katılmasını öngörmüştür. Konsey in önemli kararlarından biri de, ciddi örgütlü suçlarla mücadeleyi güçlendirmede ulusal savcı, yargıç ve polis güçlerinden oluşturulacak Eurojust ın kurulmasıdır. Eurojust, üye devletlerden bağımsız çalışacak bu görevlileriyle ulusal yargı organları arasında koordinasyonu kolaylaştırma ve örgütlü suç davalarındaki ceza kovuşturmalarını desteklemek görevine sahip olacaktır. 28 Tampere zirve kararları doğrultusunda Konsey in en önemli faaliyeti, polisiye alanlardaki işbirliğini destekleyecek olan adli alan projesini yaşama geçirme konusundaki uzlaşmadır. Adli işbirliği özellikle organize suç ile mücadelede etkinliği arttırmanın önemli bir adımıdır. Ayrıca, polis faaliyetlerinin hukuksal bağlarla birbirine bağlanarak adli denetimin sağlanacak olması da terörle mücadelede hesap verilebilirlik ve güvenilirlik açısından önemlidir. 29 Bu yeni kurumun dışında ayrıca bir Avrupa Polis Akademisi nin kurulması ve kara paranın aklanmasına karşı özel bir faaliyette bulunulması hakkında da kararlar alınmıştır. Üst düzey yasa uygulayıcılarının eğitilmesi amacıyla Konsey, 22 Aralık 2000 tarihinde CEPOL un (Avrupa Polis Koleji) kurulmasını sağlayan kararı kabul etmiştir. Kararda CEPOL un amacı; Üye devletlerin üst düzey yasa uygulayıcılarını eğitmek ve üye devletlerin suçla mücadelede, suçun önlenmesinde ve asayişin ve kamu düzeninin sağlanması ve korunmasında karşı karşıya kaldıkları sorunlara ortak bir yaklaşım geliştirmek ve katkıda bulunmak şeklinde ifade edilmiştir Phillippe Marchesin, (Çev.) Beril Dedeoğlu, Yeni Tehditler Karşısında Avrupa, (Der.) Beril Dedeoğlu, Dünden Bugüne Avrupa Birliği, (İstanbul: Boyut Yayıncılık, 2003), s Aralık 2001 tarihinde Adalet ve İç İşleri Konseyi nin toplantısı sonrasında Eurojust ın merkezinin Lahey de kurulması kararlaştırılmıştır. criminal_eurojust_en.htm. 29 European Union, Presidency Conclusions Tampere European Council, Ekim 1999 ; Marchesin, a.g.m., s Arif Köktaş, Avrupa Birliği nin Adalet ve İçişlerinde İşbirliği Politikası, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 6, 2004, s

9 U. Kedikli Konsey in Terörle Mücadele ile ilgili Diğer Kararları Maastricht Antlaşması nın Başlık VI altında bulunan üçüncü sütun kapsamında Ceza Konularında Adli İşbirliği nin gerçekleştirilmesine yönelik Konsey in kabul etmiş olduğu iki önemli yasal düzenleme de önemlidir. Bunlardan ilki, 10 Mart 1995 tarihli AB Üye Devletleri Arasında Suçluların İadesi Prosedürlerinin Basitleştirilmesine Dair Sözleşme dir. Konsey, hazırladığı bu Sözleşme yle üye devletler arasında suçluların iade usullerini basitleştiren bir sözleşmenin hazırlanmasını karara bağlamıştır. İkinci olarak, Konsey, 27 Eylül 1996 tarihinde AB Üyesi Devletler Arasında Suçluların İadesine Dair Sözleşme nin hazırlanmasına ilişkin bir kararı onaylamıştır. AB Konseyi, hazırlanacak bu sözleşmeleri üye ülkeler arasında ceza meselelerinde adli işbirliğini kolaylaştıracak önemli adımlar olarak görmekte ve 1977 tarihli Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi nin üye ülkeler tarafından uygulanmasını kolaylaştıracağına inanmaktadır. 31 Ancak gerçekte, devletlerin Siyasi Suç kavramının tanımlanmasında ortak bir görüş benimseyememesi, terörizmle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemli bir parçasını oluşturan teröristlerin iadesini güçleştirmektedir Maastricht Antlaşması nın K1 maddesinde üye ülkeler arasında polis işbirliğini sağlamak amacıyla Europol olarak bilinen Avrupa Polis Bürosu nun kurulması için yine antlaşmanın K3 maddesine uygun olarak Europol ün kurulmasını sağlayan Sözleşme, Konsey tarafından 26 Temmuz 1995 tarihinde imzalamış ve 1 Ekim 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 32 Konsey, daha sonra 25 Temmuz 1996 tarihinde Maastricht Antlaşması nın K3 maddesine dayanarak Europol ü kuran Sözleşme nin, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) tarafından ön karar prosedürü yoluyla yorumlanabileceğine ilişkin bir protokol oluşturan kararı kabul etmiştir. Bütün bu hazırlıklar sonucunda Europol, 1 Temmuz 1999 tarihinde çalışmaya başlamış ve 1995 tarihinden itibaren geçici olarak faaliyet gösteren Europol Uyuşturucu Biriminin yerini almıştır. 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren de terörizm alanlarında da yetkilendirilerek çalışma alanı genişletilmiştir. 33 Europol ün terörizm alanında yetkilendirilmesi, kurumu kuran sözleşmenin 2/2. maddesinin uygulanmasına dayalı olup, Konsey in 3 Aralık 1998 tarihinde Europol ün insan hayatına, vücut bütünlüğüne, kişisel özgürlüklere veya mallara karşı işlenen ya da işlenmesi muhtemel terörist eylemlerle mücadele ile ilgili kararıyla hayata geçmiştir. 34 AB nin kendi kurumsal yapısı içinde terörizmle mücadele bağlamında yaptığı bu düzenlemelerin dışında Birlik, üye olmayan ülkelerle kurduğu ilişkiler çerçevesinde de terörizmle mücadele konularını ele almaktadır. Birliğin 1995 yılında AB üyesi olmayan on iki Akdeniz ülkesi ile bir araya gelerek başlattığı Barselona sürecini ilan eden Barselona Deklarasyonu içinde de terörizmle mücadele konusuna değinilmiştir. Ortak bir barış ve istikrar alanının kurulması için siyasi ve güvenlik konularında ortaklık kapsamında, uluslararası belgelere katılarak terörizmle mücadele ve nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların yayılmasını önleme gibi alanlarda işbirliği yapılması üzerinde anlaşılmıştır Beşe, a.g.e., s Beşe, a.g.e., s Ibid., s Savaş Biçer, Avrupa Birliği nin Akdeniz Politikası ve Barselona Süreci, (Der.) Beril Dedeoğlu, Dünden Bugüne Avrupa Birliği, (İstanbul: Boyut Yayıncılık, 2003,) s

10 Avrupa Birliği nin Terörizmle Mücadele Politikaları ve Hukuki Boyutu Dolayısıyla AB nin Soğuk Savaş sonrası dönemde terörizm dâhil yasadışı göç, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti gibi tehditlerle mücadelesi bakımından bu tehditlerin kaynağı olarak da görülebilecek ülkelerle işbirliğine gitmesi, AB nin kendisinin dışarıdan tek başına çözemeyeceği meselelerde ortaklık kurarak çözüm yoluna gittiği izlenimini vermektedir. AB ve üyesi ülkeler, 1960 lı yıllardan itibaren başlayan siyasal şiddet olaylarına bağlı olarak Soğuk Savaş döneminde ayrılıkçı ve ideolojik örgütlerle mücadelede elde ettikleri tecrübeleri günümüzdeki politikalarına taşıyarak önemli bir yol kat etmiştir EYLÜL TERÖR SALDIRILARI SONRASI GELİŞEN TERÖRLE MÜCADELE POLİTİKASI Terörizmle Mücadele Kapsamında Atılan Adımlar 11 Eylül terör saldırılarından sonra AB, 21 Eylül 2001 tarihinde durumu değerlendirmek için olağanüstü toplanmıştır. Birlik, yapılan terör saldırılarının Dünya ya ve Avrupa ya gerçek bir meydan okuma olduğunu ve terörizmle mücadelenin AB nin öncelikli amaçları içerisinde yer aldığını belirtmiştir. AB ye göre terör saldırıları; açık, demokratik, hoşgörülü ve çok kültürlü topluma karşı yapılmıştır. Ayrıca AB, terörizmle mücadelede ABD, BM ve diğer örgüt ve ülkelerle işbirliği yapacağını da vurgulamıştır. 37 Konsey olağanüstü zirve toplantısında terörizmle mücadele politikası kapsamında aşağıda belirtilen başlıklar altında alınacak önlemlere ilişkin eylem planını onaylamıştır: 1) Polis ve adli işbirliğinin arttırılması, 2) Uluslararası hukuk mekanizmalarının geliştirilmesi, 3) Terörizmin finansmanıyla mücadele, 4) Hava güvenliğinin güçlendirilmesi, 5) AB nin bu alandaki küresel eylemlerinin koordine edilmesidir. 38 Bu zirve toplantısında, bir terör envanterinin oluşturulması da görüşülmüştür. Bu bağlamda, AB nin öncelikleri arasında AB sınırları içindeki terör faaliyetlerine ve gruplarına ilişkin rapor hazırlanarak, AB genelinde ortak bir terörist örgütler listesinin hazırlanması karara bağlanmıştır. AB nin Terörist Suç, Terörist Kişi ve Terörist Örgüt Tanımlaması Konsey in olağanüstü toplantısından önce 19 Eylül 2001 tarihinde de Komisyon, Terörizmle Mücadeleye İlişkin Konsey Çerçeve Kararı Tasarısı nı hazırlamıştı. Tasarı sadece AB üye devletlerine yönelik terörizm eylemlerini kapsamamakta, aynı zamanda AB dışındaki ülkelerde işlenen bu tür eylemleri de içermektedir. Dolayısıyla bu tasarı, AB nin sadece örgüt düzeyinde değil global bir düzeyde de terörle mücadele kararlığını göstermektedir. Çerçeve karar tasarısı, AB sınırları içerisinde işlenen ya da tasarlanan ve hedefleri ne olursa olsun ya da etkileri itibariyle sadece üçüncü ülkele- 36 Sedat Laçiner, Mehmet Özcan ve İhsan Bal, Türkiyeli Avrupa, ( İstanbul: Hayat Yayınları, 2004), s Conclusions and Plan of Action of The Extraordinary European Council Meeting, 21 Eylül 2001, s Ibid., s

11 U. Kedikli rin çıkarlarını hedef seçsin bütün terörist suçları kapsamaktadır. Tasarıda, bu suçların ve bu suçlara öngörülen cezaların tanımları yapılmaktadır. Karar tasarısının üçüncü maddesi; Terörizm kavramını ve suçlarını şu şekilde ele almaktadır: 1) her üye devlet, kendi ulusal hukuklarına göre tanımlanmış olan bir şahıs ya da grup tarafından bir ya da birden fazla ülkeye karşı kurumlarını ya da halkını sindirmek ya da o ülkenin siyasi, ekonomik veya sosyal yapısını ciddi şekilde değiştirmek ya da yıkmak amacıyla kasten işlenen aşağıdaki suçların terörist suçlar olarak cezalandırmaları için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır: a) cinayet; b) bedensel bütünlüğe zarar verme; c) adam kaçırma ya da rehin alma; d) gasp ya da haraç; e) hırsızlık ya da soygun; f) devlet ya da hükümete ait tesislerin, kamuya ait ulaşım imkânlarının ve kamunun kullanımına sunulmuş yer ve malların zorla ele geçirilmesi ya da bunlara zarar verilmesi; g) silah ve patlayıcının imal edilmesi, bunlara sahip olunması, bunların elde edilmesi, nakledilmesi ya da bunların başkalarına temin edilmesi; h) bulaşıcı hastalık ya da mikrop yayan ya da kirletici maddelerin insanlara ya da çevreye zarar vermek amacıyla kullanılması; i) su, enerji ya da temel kaynakların arzına müdahale edilmesi veya bunların dağıtımına engel olunması; j) haberleşme sistemlerine müdahale yoluyla saldırılması; k) yukarıda sıralanan suçları işlemeye yönelik tehditte bulunma; l) terörist bir örgütü yönetme; m) terörist bir örgütü desteklemek, katkıda bulunmak ya da bu örgüt içerisinde yer almaktır. Aynı maddenin 2. bendi terörist örgüt tanımını yapmaktadır. Bu tanıma göre; belirli bir süreyi doldurmuş, ikiden fazla kişiden oluşan ve birinci bendin a k maddeleri arasında sayılan suçları işbirliği içinde işlemek amacıyla hareket eden planlı örgüt, terör örgütü olarak kabul edilmektedir. Ayrıca karar tasarısında; hafif nitelikteki eylemlerden ağır nitelikte olan eylemlere kadar anılan suçlar için 2 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Karar tasarısında, ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilebilecek unsurlarda belirtilmektedir. Bu çerçevede, ağırlaştırıcı neden olabilecek unsurlar; terörist saldırının devlet ya da hükümet başkanlarını, bakanları, uluslararası düzeyde korunması gereken diğer şahısları, seçilmiş milletvekillerini, bölgesel ya da yerel yöneticileri, yargıçları, savcıları veya kamu görevlileri ya da polis kuvvetlerini hedef alması halinde ortaya çıkmaktadır. 39 Komisyon un önerdiği çerçeve karar tasarısının geliştirilmiş ve bazı madde numaralarının değişmiş nihai şekli, 13 Haziran 2002 tarihinde Konsey tarafından kabul edilmiştir. Çerçeve karar, kararın uygulanması ve sonuç elde edilmesi bakımından kabul edilme şeklini ve yönetimini üye devletlerin ulusal otoritelerine bırakmaktadır. Kararın 11. maddesine göre, üye devletlerin 2002 yılı sonuna kadar iç hukuklarında gerekli düzenlemeleri yaparak kararı kendi hukuk düzenlerine uyarlamaları gerekmektedir. 40 Ancak bir takım üyeler, halen kararın benimsenmesi açısından gerekli adımları atmamıştır. Makalenin konusu AB nin, üye devletlerin üzerinde terörizmle mücadeleye ilişkin nasıl politikalar belirlediği ve bu politikaların uygulamasına dönük ne çeşit düzenlemeler getirdiği ve buna ilişkin aksaklıklarla ilgili olduğundan, üye devletlerin terörizmle mücadele kapsamında AB düzeyinde alınan kararları uygula- 39 Commission of The European Communities, Proposal for a Council Framework Decision on Combatting Terrorism, (Brussels, COM (2001) 512 Final, ), s Council Framework Decision on Combatting Terrorism, 13 Haziran 2002, 2002/475/JHA, (OJ L, 22 Haziran 2002). 64

12 Avrupa Birliği nin Terörizmle Mücadele Politikaları ve Hukuki Boyutu maya nasıl geçirdikleri konusu iç hukuk düzenlemelerine girmesi dolayısıyla doğrudan inceleme konusu yapılmamıştır. 41 Çerçeve kararın tüm üye devletler tarafından benimsenmesi özellikle, AB içinde üye devletlerin farklı hukuk düzenlemelerinin varlığında, Birlik içinde sınırların kaldırılmasıyla kişilerin serbest dolaşımı hakkının verilmesinin terör örgütü üyelerinin çıkarına hizmet etmesinin önüne geçilmesi açısından önemlidir. Dolayısıyla birlik düzeyinde tüm üye devletler arasında etkin ve verimli bir terör mücadelesi, terörizmin ve terör suçunun tanımının genel bir kabulüyle mümkündür. 42 Çerçeve Kararda sayılan suçların, iki unsura sahip olması halinde terör suçu olarak vasıflandırılabileceği kabul edilmektedir. Maddi unsur olarak ifade edilen ilk unsurda, bir ülkeye ya da uluslararası örgüte karşı işlenen suçların aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ciddi surette zarar verebilecek bir niteliğe ve içeriğe sahip olması söz konusuyken; manevi unsurda ise, suç işleyenlerde; a) ciddi şekilde bir topluluğu korkutmayı, b) bir devlet ya da uluslararası örgütü herhangi bir eylemde bulunmaktan kaçınmaya aşırı derecede zorlamayı, c) bir ülkenin ya da uluslararası örgütün temel ekonomik, sosyal, anayasal ve siyasi yapılarını ciddi şekilde yıkmayı veya istikrarsızlaştırmayı amaçlamak aranmaktadır. 43 Dolayısıyla Çerçeve Kararda terör suçunun maddi ve manevi unsuru olarak görülebilecek hususlardan maddi unsura göre, suçun esasına ilişkin olarak bir devlete ya da uluslararası örgüte karşı bir hareket olması ve bu hareket neticesinde bu hukuk süjeleri üzerinde hissedilir şekilde bir zararın ortaya çıkması gerekirken, manevi unsura göre de terör suçunu işleyenlerin saiki ön plana çıkmakta ve suçun yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için işlenmesi halinde failin terör suçu işlediği kabul edilmektedir. Çerçeve Karardaki gerek maddi unsurun oluşumuna ilişkin devlete veya uluslararası örgütlere ciddi şekilde zarar verebilecek ifadesi ve gerekse manevi unsur çerçevesinde suçu işleyenlerin hangi amaçlarla bu suçu işlemesi halinde suçun terörist suç niteliği kazanacağının tahdidi bir şekilde sayılması, Birliğin terörizmle mücadeledeki etkinliğini kısıtladığı düşünülebilir. Şöyle ki bazen yapılan bir terörist eylem, hedefin sembolikliği itibariyle aşırı şiddete dayanmadan da gerçekleştirilebilir. 44 Bu durumda da devlete ya da uluslararası örgüte karşı ciddi bir şekilde zarar ortaya çıkmayabilir. Dolayısıyla Çerçeve Karara göre bu tür terörist eylemler, bir terör suçu olarak değerlendirilemeyecek midir? Bununla birlikte Birliğin terörist suç, kişi ve örgüt konusundaki bu kararının örgütün terörizmle mücadele çabası bakımından önemli bir adım olduğu düşünüldüğünde bir takım eksiklikleri olsa bile üye devletlerin terörizmin önlenmesinde atacakları adımları bütünleştirmesi açısından önemi yadsınamaz. Konsey in kabul ettiği Çerçeve Karar ın 2. maddesindeki terörist grupların tanımı, grup tarafından işlenen suçların şekliyle ilgiliydi. Ancak bu tanım, terörist eylem kavramını açıklamaya yeterli değildir. Daha sonra, Komisyon un hazırladığı çerçeve karar tasarısındaki terör örgütü tanımını destekleyici yönde terörist kişi ve terör örgütleri 41 Konsey Çerçeve Kararı ve üye ülkelerin iç hukukundaki uygulanış şekliyle ilgili ayrıntılar için bakınız; İbrahim Kaya, Terörle Mücadele ve Uluslararası Hukuk, (Ankara: Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, 2005), s ve Kararın gayrı resmi çevirisi için s Elisabeth Symeonidou, - Kastanidou, Defining Terorism, European Journal of Crime, Vol. 12/1, 2004, s Ibid., s Sertaç H. Başeren, Terörizm: Kavramsal Bir Değerlendirme (Ed.) Ümit Özdağ ve Osman M. Öztürk, Terörizm İncelemeleri Teori, Örgütler ve Olaylar, (Ankara, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, 2000), s

13 U. Kedikli listesi oluşturulmuştur Aralık 2001 tarihinde, AB Konseyi Terörizmle Mücadeleye İlişkin Özel Önlemlerin Uygulanmasına Dair Ortak Tutum başlıklı kararında öncelikle terör eylemini tanımlama yoluna gitmiştir. Daha sonrada, terörist kişi ve örgütlerin bir listesini yayınlamıştır. 46 Bu karara göre ilan edilen gruplar şunlardır: Continuity Irish Republican Army (CIRA) (Sürekli İrlanda Cumhuriyet Ordusu) ETA (Bask Ayrılıkçı Hareketi) First of October Antifascist Resistance Groups (Bir Ekim Antifaşist Direniş Grubu - İspanya) Djihad Islamic Palestinien (Filistin İslami Cihat) Hamas Izz al Din al Qassem (Hamas İzzettin El Kasım) Loyalist Volunteer Force (LVF) (Kraliyetçi Gönüllüler Gücü) Orange Volunteers (OV) (Turuncu Gönüllüler) Real IRA (Gerçek İrlanda Cumhuriyet Ordusu) Red Hand Defenders (RHD) (Kızıl El Savunucuları Kuzey İrlanda) Revolutionary Nuclei (Devrimci Hücre - Yunanistan) Revolutionary Organisation 17 November (17 Kasım Devrimci Örgütü) Revolutionary Popular Struggle (ELA) (Devrimci Halkın Mücadelesi Yunanistan) Ulster Defence Association (Ulster Savunma Birliği) 47 2 Mayıs 2002 tarihinde Birlik, bu örgüt listesini genişleten bir karar daha almıştır. Bu kararda, daha önceki listeye yeni kişi ve örgütler eklenmiştir. Yeni listeye eklenen 10 örgüt şöyledir: Aum Shinrikyo (Üstün/Mutlak Gerçek - Japonya) Babbar Khalsa (Sih Terörist Grubu) Al Gama a al Islamiyya (El Cemaat El İslamiye) International Sikh Youth Federation (ISFY) (Uluslararası Genç Sih Federasyonu) PKK (Kürdistan İşçi Partisi) Lashkar e Tayyaba (Leşker-i Tayyibe, Saflığın Ordusu Hindistan/Keşmir) The National Liberation Army of Iran (İran Ulusal Kurtuluş Ordusu) DHKP C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi - Cephesi) Shining Path (Parlayan Patika Peru) United Self Defense Forces (Birleşmiş Meşru Müdafaa Güçleri - Kolombiya) 48 İlk yayınlandığı tarihten itibaren Konsey, terörist kişi ve örgütlere ilişkin listesini çeşitli aralıklarla güncellemiş ve bu çalışmanın hazırlandığı dönem itibarıyla en son Symeonidou, - Kastanidou, a.g.m., s Council Common Position, 27 Aralık 2001, 2001/931/CFSP, (OJ L, 344/93, ). 47 Ibid., Idem. 48 Council Common Position, 2 Mayıs 2002, 2002/340/CFSP, (OJ L, 116/75, ). 66

14 Avrupa Birliği nin Terörizmle Mücadele Politikaları ve Hukuki Boyutu Mart 2006 tarihinde Konsey benimsediği Ortak Tutum belgesinde terörist kişi sayısını 45 ve örgüt sayısını da 47 olarak listelemiştir tarihli Konsey kararıyla 2001 tarihinde yayımlanan terör örgütleri listesine dahil edilen PKK terör örgütünün daha sonra ismini KONGRA GEL olarak değiştirmesi üzerine AB, 5 Nisan 2004 tarihinde güncellediği listeye bu terör örgütünü PKK/KONGRA-GEL olarak tekrar dahil etmiştir. Son yayımlanan Konsey Ortak Tutum belgesinde de bu örgüt önceki listelerde olduğu gibi PKK, KADEK ve KONGRA-GEL terör örgütü adlarıyla yer almaktadır. 50 PKK ya da şimdiki adıyla KONGRA-GEL in terör eylemlerini başlattığı 1984 Haziran ayından bugüne kadar Türkiye deki terör eylemleri için Avrupa daki ülkelerde maddi ve insani kaynak sağladığı, uzun yıllar ERNK adı altında oluşturduğu kuruluş vasıtasıyla özellikle Avrupa ülkelerinde kendini meşrulaştırmaya dönük bir hava yaratmaya çalıştığı ve Türkiye deki terör faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da Avrupa başkentlerinde uluslararası konferanslar düzenleyebildiği birlikte düşünüldüğünde, bu terör örgütünün listede yer alması gecikmiş bir adım olarak değerlendirilebilir. 51 Aynı durum Türkiye de çeşitli bombalama ve 1996 yılında da Özdemir Sabancı, Haluk Görgün ve Nilgün Hasefe suikastı ile gündeme gelen DHKP/C terör örgütü içinde geçerlidir. Gerçi terör örgütleri listesine alındıktan sonra ilk kez Türkiye ile AB üyesi ülkeler İtalya, Hollanda, Almanya ve Belçika polisleri ortak hareket ederek örgütün bürolarını basarak ortak bir operasyon düzenlemiştir. 52 Ancak örgütün bazı Avrupa ülkelerindeki irtibat büroları halen faaliyet göstermektedir. 53 Dolayısıyla bu durum Birlik üyesi ülkelerin tamamının AB nin almış olduğu kararları yaşama geçirme isteğinin-kararlılığının aynı ölçüde olmadığını da göstermektedir. Bu kişi ve grupların terör listesinde yer almasından önce terörle bağlantılarını gösteren hazırlık soruşturmasındaki eksiklikler ve adli incelemelerin yetersizliği gibi konularda bir takım eleştiriler de yapılmaktadır. Bununla birlikte, terörist suç ve 49 Council Common Position, 2006/231/CFSP, 20 Mart 2006, Ayrıca yayımlanmış önceki tarihli listeler için bakınız; 2005/936/CFSP, 21 Aralık 2005; 2005/847/CFSP, 29 Kasım 2005; 2005/725/CFSP, 17 Ekim 2005; 2005/427/CFSP, 6 Haziran 2005; 2005/220/CFSP, 14 Mart PKK nın Avrupa daki faaliyetleri için bakınız; Emin Gürses, a.g.e., s Laçiner, Özcan ve Bal, a.g.e., s Fehriye Erdal 26 Eylül 1999 da Belçika da yakalanmıştır. Belçika önceleri Türkiye de idam cezası olduğunu iddia ederek Türkiye nin iade talebini geri çevirmiştir yılında Türkiye nin idam cezasını kaldırmasının ardından bu seferde Bruges mahkemesi, ülkesindeki yasaları gerekçe göstererek bir eylemin ülkesinde terör suçu sayılabilmesi için otomatik silahla işlenmiş olması gerektiğini ancak Türkiye de cinayetlerin yarı otomatik silahla işlendiğinden iade etmese bile ülkesinde Erdal ı terör suçundan yargılayamayacağını ifade etmiştir. Bunun üzerine Belçika hükümeti, kendi yasalarını değiştirerek ülke dışında terör suçu işleyen başka ülke vatandaşlarının da Belçika da yargılanabileceğini karara bağladı. Ancak Bruges mahkemesi, kanunun geriye dönük işletilemeyeceğini belirterek olumsuz tavrını sürdürmüştür. Sonuçta mahkeme, 2 Mart 2006 tarihinde, Erdal ı terör suçu işlemekten değil, sahte pasaport kullanmak, yasadışı örgüte üye olmak ve silah bulundurmaktan 4 yıl hapse mahkûm etti. Ancak karar daha çıkmadan Erdal ın önceden almış olduğu 1 yıllık ev hapsi cezasına istinaden Belçika Federal istihbarat birimlerinin 32 kişilik güvenlik gücünün gözetimi altında olması gerekirken kaçmış olduğu anlaşıldı. Olay sonrasında ise Belçika da çeşitli kurumlar arasında sorumluluğu kendi üzerinden atma çabası içinde karşılıklı suçlamalar yaşandı. Konuyla ilgili bir değerlendirme için bakınız; İhsan Bal, Belçika nın Trajikomik Terörle Mücadele Politikası: Fehriye Erdal Davası, usakgundem.com/yazarlar.php?type=1&id=252, ( ). Belçika üzerinden bu tek örnek olay dahi, AB nin Terörist kişi, örgüt ve eylem üzerinde bir ortak tutum belirleme çabalarına bazı üyelerin uyum göstermede ne kadar isteksiz ya da başarısız olduğunu göstermektedir. 67

15 U. Kedikli örgütlerin listesinin oluşturulması, bundan sonraki aşamada terörizme ve finansmanına karşı alınacak önlemlerin uygulanmasında hukuki çerçevenin oluşturulması açısından önemlidir. 54 Çerçeve kararın terörle mücadelede önemli bir adım olmasına karşın iç hukuk düzenlerine aktarılması bakımından bir takım ülkelerde anayasal problemler ortaya çıkmıştır. Çerçeve kararlar, bir konu hakkında üye devletlerin mevzuatlarının birbirine yakınlaştırılmasını amaçlamakta ancak iç hukuka ne şekilde aktarılacağı üye devletlerin kendilerine bırakılmaktadır. Bu nedenle terörle mücadelede alınan çerçeve kararların başarısı, üye devletlerin bu kararları özümseme kapasitesine bağlıdır. 55 Terörizmin Finansmanının Engellenmesi Terörle mücadele kapsamında AB Konseyi, terör örgütlerinin finans kaynaklarını ve terörist grupların, bireylerin ve varlıkların finans kaynaklarının akışını kesmek için çok güçlü önleyici eylemlerin alınması gerektiğine inanmaktadır. Bu amaçla Komisyon, 11 Ekim 2001 tarihinde uluslararası terörizmin mali kaynaklarıyla mücadele konusunda ortak tutum alınmasını önermiştir. Bu öneri, ABD nin uygulamalarını örnek göstermekte, ancak alınacak önlemler konusunda her üye devletin kendi kurallarının esas alınacağının altını çizmektedir. 56 Bununla birlikte Konsey in 13 Haziran 2002 tarihli Terörizmle Mücadele Çerçeve Kararı nda da gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişilerle ilgili düzenleme de bulunmaktadır. Özellikle tüzel kişilerin terör suçlarında örtülü şekilde yer almasının ya da bu varlıkların terör eylemlerinde örgütlere ve kişilere finansal ve diğer şekillerde kaynak sağlamasının önüne geçilmesi açısından terörizmle mücadelede tüzel kişilerinde yer alması önemlidir. Bu bağlamda Çerçeve Karar ın 7. maddesi, tüzel kişilerin sorumluluğunu ve bunlara verilecek cezaları düzenlemektedir. 57 Komisyon un terörizmin finansmanıyla mücadeleye ilişkin kararları, BM Güvenlik Konseyi nin aldığı kararlara dayanmaktadır. İlk grup kararlar; Taliban, Ladin ve El Kaide ve bunlarla bağlantılı örgüt ve kişilerle ilgilidir. Ayrıca bu kişi ve grupların dışında diğer gruplarla ilgili hükümlerde genel olarak terörizme karşı yönelmiştir. Bu kararların genel içeriği; teröristlerin, terörist grupların ve örgütlerin Parasal kaynakları, Diğer finansal değerleri ve Ekonomik kaynaklarının 54 Laurence Thieux, European Security and Global Terrorism: Strategic Aftermath of Madrid Bombings, Perspectives Central Review of International Affairs, Vol. 22, Summer 2004, s AB üyesi devletlerden Belçika, Danimarka, İspanya, Fransa, Avusturya, Portekiz, Finlandiya ve İsveç in terörist suçları ayrı bir suç kategorisi halinde ele almalarından dolayı Çerçeve Karar ile uyumlu yasal düzenleme içinde oldukları görülürken, İrlanda yasal düzenlemesini tamamlamış, İtalya ve İngiltere ise sınırlı bir terör suçları listesine sahip olmakla birlikte gerçekleştirilen eylemdeki kast unsuruna ve eylemin amacına bakarak bu eylemleri de genel terör tanımı içerisinde mütalaa edebilmektedir. Almanya da ise, terör örgütü dışında kalan bireylerin işledikleri terör suçlarının cezalandırılmasında Çerçeve Karar ile uyum konusunda bazı sorunlar bulunmaktadır. Dolayısıyla üye devletlerden bir kısmının, Çerçeve Karar ile kendilerinden bekleneninde ötesinde düzenlemeler içinde olduğu görülürken bazılarının ise uygulama ve kapsam bakımından Karar dan farklı düzenlemelere sahip olduğu görülmektedir. Bakınız Kaya, a.g.e., s Beril Dedeoğlu, Terörizm Üzerine Karşılaştırmalar: Bermuda Şeytan Üçgeni, (Der.) Beril Dedeoğlu, Dünden Bugüne Avrupa Birliği, (İstanbul: Boyut Yayıncılık, 2003), s madde için bakınız; Kaya, a.g.e., s

16 Avrupa Birliği nin Terörizmle Mücadele Politikaları ve Hukuki Boyutu dondurulması ve doğrudan ya da dolaylı olarak bu kaynakların kullanmalarına izin verilmemesiyle ilgilidir. 58 Komisyon, Güvenlik Konseyi nin 1373 sayılı kararını 2580/2001 numaralı Tüzükle uygulamaya sokmuştur. Bu Tüzüğe göre; tüm üye devletler terör eylemlerini gerçekleştiren, planlayan ve katılan kişilerin ekonomik kaynaklarını ve maddi varlıklarını dondurmalıdır. Ayrıca Konsey, Komisyon ve üye devletler bu Tüzüğe dayanarak alacakları önlemler hakkında birbirlerini bilgilendirecektir. Üye devletlerin alacakları önlemler caydırıcı, orantılı ve etkili olmalıdır. Tüzük, hava sahası da dahil Avrupa Birliği sınırları içerisinde, üye devletlerin yargı yetkisi altında olan araçlar ve uçaklar üzerinde, üye devletlerin vatandaşı olan kişiler üzerinde, üye devletlerin hukukuna tabii olan yasal kişi, grup veya işletmeler ve Birlik içinde iş yapan yasal kişi, grup ya da işletmeler üzerinde geçerli olacaktır. Dolayısıyla Konsey in kabul etmiş olduğu bu Tüzüğün, üye devletler tarafından doğrudan ve tamamen uygulanması zorunludur. Üye devletlerde faaliyet gösteren bankalar, diğer finans kurumları, sigorta şirketleri ve ilgili diğer kurumlar bu Tüzüğün uygulanmasına yardımcı olmak için Komisyona ve yetkili otoritelere her türlü bilgiyi vereceklerdir. Bu konuda üye devletlerdeki yetkili otoritelerin listesi Tüzüğün sonunda sıralanmıştır Şubat 2002 tarihinde Adalet ve İç İşleri Konseyi, mülklerin dondurulmasına ilişkin çerçeve karar taslağı üzerinde anlaşmıştır. Bu kararın amacı ise, bir üye devletin adli yetkilileri tarafından yayımlanan bir mali varlıkların dondurulması kararının, diğer devletin ülkesinde de yürütülmesini ve tanınmasını sağlayan kuralları oluşturmaktı. Bu amaçla politikaları gözden geçirmek için özel bir komite kuruldu Mart 2004 tarihinde Madrid e yapılan terör saldırıları sonrasında Avrupa Konseyi, Terörizmle Mücadele Deklarasyonu kapsamında Güvenlik Konseyi ile uyumlu olarak Komisyon tarafından kabul edilen terörle bağlantılı olduğundan şüphelenilenlerin ve teröristlerin mali ve maddi varlıklarının dondurulmasına olanak veren yönetmeliğe uyum sağlanması, terörizme finansman sağlama aracı olarak kara para aklamayla mücadeleye dönük önlemlerin alınması ve kara para aklamaya ilişkin direktiflerin benimsenmesi ve Birliğin sınırlarından içeriye nakit akışlarının sınırlandırılması için önlem alınması ve üye devletler arasında şüpheli görülen mali işlemlere ilişkin bilgi değişiminin kuvvetlendirilmesi gibi bir dizi önlemler paketi ortaya koymuştur. 61 Konsey 21 Aralık 2005 tarihinde de aldığı bir kararla, 2580/2001 sayılı Tüzüğe bağlı olarak terörizmle bağlantılı belli kişi ve örgütlerin finansmanının engellenmesi için yayımladığı önceki listesini güncellemiştir. 62 Ancak atılan bu adımlara rağmen AB nin Anti Terörizm Koordinatörü Gijs de Vries, Mayıs 2005 tarihinde Euromed toplantısında 58 Information Leaflet on Embargo Measures to Combat Terrorism, Federal Office of Economic and Export Control, 1 Mayıs 2004, s Council Regulation, 27 Aralık 2001, 2580/2001, (OJ L, 344/70, ). 60 David Spence, International Terrorism: the Quest for a Coherent EU Response, (Ed.) Bayles A. ve Frommelt I., Business and Security, (Oxford University Press, 2004), s EU, The Fight Against Terrorism, Factsheet, htm#cou., şubat 2005; Declaration on Combating Terrorism, Brussels, 25 Mart Council Decision, 21 Aralık 2005, 2005/930/EC, (OJ L,340/64, ). 69

17 U. Kedikli yaptığı konuşmada, terör örgütlerinin bu önlemlere karşın finansal işlemlerini bankacılık sisteminin dışına kaydırdığını belirtmektedir. 63 Bio Terörizmle Mücadele 11 Eylül terör saldırılarını takiben ABD de Eylül Ekim aylarında düzenlenen Antrax saldırıları bio - terörizm tehdidiyle ilgili uluslararası yaklaşımda bir değişim ortaya çıkarmıştır. Bu tarihten önce AB düzeyinde, kamu sağlığı alanında bio terörizme hazırlıklı olmak konusunda politik bir öncelik bulunmamaktaydı. Bio-terör olgusu, hastalıkların izlenmesi ve kontrol altına alınmasıyla ilgili var olan kamu sağlığı kurumlarının güçlendirilmesinin gereği konusundaki tartışmaların başlamasına neden oldu. 19 Eylül 2001 tarihli Avrupa Konseyi toplantısında, üye devletler arasında bu alanda yapılan araştırmalarda işbirliği ile risk değerlendirmesi ve erken uyarı konularında işbirliğinin geliştirilmesi için bir program hazırlanmasına karar verildi. Avrupa Komisyonu altında üye devletlerin Sağlık Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir Sağlık Güvenliği Komitesi (HSC) oluşturuldu. HSC, 17 Aralık 2001 tarihinde biyolojik ve kimyasal saldırılara karşılık vermek ve hazırlıklı olmak için bir program üzerinde anlaştı. 64 Kısa adı RAS BICHAT olan işbirliği programının dört temel amacı vardır: 1) Saldırılarla ilgili sağlık konularında koordinasyonu, danışma ve bilgi değişimi mekanizması kurmak, 2) Potansiyel kimyasal ve biyolojik maddelerin AB çapında zamanında tanı ve teşhis yeteneğinin arttırılması, 3) İlgili ilaçların depolanması ve şüphelenilen ya da meydana gelen saldırı durumunda sağlık uzmanlarının bir araya gelmesi, 4) AB nin sorumluluğunda sağlık güvenliğine karşı kimyasal ve biyolojik saldırılarla ilgili yardımın ve kuralların usullerinin belirlenmesi. 65 Sonuç olarak bu programda belirtilen amaçlar doğrultusunda, bio-terörizme karşı kamu alanında hazırlık yapan farklı ulusal otoriteler arasında işbirliği kolaylaştırılarak, üye devletlerle Komisyon arasında işbirliği geliştirilecektir. AB, ayrıca kimyasal konularda Dünya Sağlık Örgütü ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü 66 gibi kurumlarla yakın işbirliği kurmuştur. Birlik düzeyinde de Sağlık Güvenliği Direktörlüğü ne bağlı olarak ileriye dönük bio-terörle ilgili konularda koordinasyon, danışma ve bilgi değişimini sağlayacak bir çalışma grubu oluşturulmuş ve 2005 yılında da Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Merkezi (ECDC) kurulmuştur Gijs de Vries, Euromed Meeting, 18 Mayıs 2005, s Anders Tegnell, Phillippe Bossi, Agoritsa Baka v.d., The European Comission s Task Force on Bioterrorism, Emerging Infectious Diseases, Vol. 9, No. 10, Ekim 2003, s Jills S. Dekker, Defining a European Approach to Preventing Bio Terrorism:Health Security Policy in the Twentyfirsth Century, New Defence Agenda, 21 Haziran 2004, s Kimyasal Silahların Önlenmesi Antlaşması 29 Nisan 1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Antlaşmanın uygulanmasını takip etmek amacıyla da 20 Mayıs 1998 tarihinde Lahey de Kimyasal Silahların Önlenmesi Örgütü (OPWC) kurulmuştur. 67 Tegnell, a.g.m., s

18 Avrupa Birliği nin Terörizmle Mücadele Politikaları ve Hukuki Boyutu Diğer Alanlarda Yürütülen Terörle Mücadele Çabaları AB liderleri, ABD nin karşılaştığı terör saldırıları sonrasında terörizmle mücadelede daha etkin ve hızlı adımlar atılması gerektiğinin farkına varmıştır. 11 Eylül den sonra polis işbirliği alanında terörle mücadele konusunda yeni birimler oluşturulmuştur. Terörizm Uzmanlar Komitesi (CODEXTER) ve Terörizme Karşı Çalışma Grubu (COTER) da Konsey tarafından operasyonel analiz ve stratejik değerlendirme yapmak ve bilgi toplayıp işlemek amacıyla kurulmuştur. Europol içinde de Anti Terörizm Görev Gücü üye devlet istihbarat temsilcileri ve polis yetkililerinden oluşturuldu. Bu güç, Kasım 2001 tarihi itibariyle operasyonel hale getirildi ve Europol ün yetkisi, ortak soruşturma ekiplerine katılacak şekilde genişletildi. 68 Tüm bu gelişmelere rağmen 11 Mart 2004 tarihinde Madrid de gerçekleşen saldırılar, üye devletlerin istihbarat servisleri arasındaki karşılıklı güven eksikliği nedeniyle terörle mücadele işbirliğinde yoğun bilgi paylaşımının yeteri kadar sağlanamadığını da ortaya koymuştur. Bu konuda, Europol başkanı Jurgen Storbeck de, üye devletler kendi kurumlarını bilgi paylaşımı konusunda daha istekli hale getirirlerse Europol ün terörizmle mücadelede daha çok şey yapabileceğini ifade etmiştir yılında AB, bilginin zamanında ve uygun bir şekilde toplanması, analizi ve dağıtımı yoluyla bilgi paylaşımı konusunda AB Konsey Sekreterliği içerisinde Avrupa daki güvenlik ve istihbarat servisleri arasında işbirliğini sağlamak amacıyla bir Durum Merkezi (SitCen) oluşturmuştur. SitCen, üye devletlerden ve Europol den elde ettiği istihbarat bilgisine dayanarak terör tehdidine ilişkin analizler sunmaktadır. Europol ve Eurojust arasında koordinasyon sağlanması açısından da önemli bir rolü bulunmaktadır. 70 Terörizmle mücadele bakımından AB nin hazırlamış olduğu Avrupa Güvenlik Stratejisi de önemli bir gelişmedir. AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Javier Solona tarafından hazırlanan Avrupa Güvenlik Stratejisi (ESS) 2003 Aralık ayında Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiştir. Strateji belgesinde terörizm, AB ye temel tehdit ve ana eylem alanı olarak tanımlanmaktadır. Strateji belgesi; terörizmi bölgesel çatışmalar ve organize suçların yayılması tehditleriyle de ilişkilendirmektedir. Ayrıca stratejinin uygulanmasının bir parçası olarak Hollanda İç işleri eski Bakanı Gies de Vries, AB Terörle Mücadele Koordinatörü olarak atanmıştır. Koordinatörün görevi, terörizmin finansmanıyla mücadele, sınır güvenliği ile birinci sütunda yer alan konularla ilgili istihbarat işbirliği konularında AB nin çalışmalarını izleyerek raporlar hazırlamaktır. 71 Avrupa Güvenlik Stratejisi, üçüncü ülkelere terörizmle mücadele desteğini de içerecek şekilde Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası nın genişletilmesini öngörmektedir. 72 Yukarıda ifade edilen alanlarda üye devletler arasında dayanışma sağlanmasında Avrupa Konvansiyonu çalışmaları sonucunda hazırlanan AB Anayasasının 42. maddesi de önemli bir ayağı oluşturmaktadır. Dayanışma Maddesi ne göre, muhtemel terörist saldırılarının sonuçlarına karşı üye devletlerin diğer devlete yardımcı olacakları 68 Thieux, a.g.m., s Nora Bensahel, The Counter-terror Coalition: Cooperation with Europe, NATO and the European Union, (USA, RAND Org. Pub., 2003), s Vries, a.g.m., s Spence, a.g.e., s Avrupa Güvenlik Stratejisi için bakınız: 71

19 U. Kedikli ifade edilmektedir. Gerek 11 Eylül saldırıları ve gerekse Avrupa da meydana gelen terör eylemleri bu maddenin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. 73 Ancak hazırlanan Anayasa nın üye devletlerde kabulü sürecinde yaşanan olumsuzluklar yürürlüğe girmesini engellemiştir. Adalet ve iç işleri alanında, Birlik çapında teröristlerin cezai kovuşturmadan kaçmasını önleyecek Avrupa Yakalama Emri nin (European Arrest Warrant) yürürlüğe sokulması da terörizmle mücadelede önemli bir adım olmuştur. Bu sistemin planlanması, 1999 Tampere Zirvesi ne dayanmakta olup 27 Aralık 2001 tarihinde Avrupa Yakalama Emri konulu anlaşma kabul edilmiştir. Haziran 2002 tarihindeki AB Bakanlar Konseyi toplantısında da bu konuyla ilgili Çerçeve Karar kabul edilmiş ve 2004 yılı sonu itibariyle sistemin faaliyete geçeceği karara bağlanmıştır. Bu anlaşmayla ve uygulamaya ilişkin Çerçeve Kararla geleneksel ve karmaşık suçluların iadesi prosedüründen vazgeçilerek tutuklamalar hızlandırılacak ve şüphelilerin transferi kolaylaştırılacaktır. 74 Aslında Avrupa Yakalama Emri nin hazırlık çalışmaları Komisyon tarafından 11 Eylül saldırılarından önce başlamıştır. Ancak saldırılar sonrasında çalışmalar hızlandırılmıştır. 75 Avrupa Yakalama Emri ne paralel olarak üye ülkeler arasında savcı ve yargıçlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve sınır ötesi adli araştırmalara yardımcı olmak amacıyla Şubat 2002 tarihinde Eurojust operasyonel hale getirilmiştir. Eurojust, ulusal adli organlar arasında doğrudan iletişim imkanı sağlamaktadır. 76 Ancak Europol tarafından elde edilen bilgilerin Eurojust a verilmemesi gibi bir takım koordinasyon eksikliklerinin, terörle mücadelede etkinliği azalttığı da görülmektedir. 77 Yukarıda ifade edilen terörizmle mücadele çalışmalarına ilave olarak; Taşımacılık ve sınır güvenliği alanında; dış sınır kontrolleri için Avrupa Sınırları Ajansı nın kurulması ve gümrük kontrollerinin güçlendirilmesi, Havayolları, uçaklar, limanlar ve gemilerin güvenliği için Komisyon içinde Enerji ve Taşımacılık Direktörlüğü nün oluşturulması, Üye devletler arasında vize başvuruları ve başvuranlara ilişkin bilgilerin değişimine olanak veren Vize Bilgi Sistemi nin başlatılması ve pasaportlarda biyometrik tanımlayıcıların uygulanmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması gibi konular Mart 2004 Madrid saldırıları sonrasında Avrupa Konseyi nin eylem planı kapsamında Terörizmle Savaş Deklarasyonu nda yer alan diğer önlemlerdir yılında başlatılan ve 5 yıl sürmesi öngörülen Tampere zirve kararlarına dayalı programın sona ermesinin ardından 2004 yılının ikinci yarısında dönem başkanlığını devralan Hollanda, Lahey Programı adında daha kapsamlı bir programın AB zirvesinde kabul edilmesini sağladı (5 Kasım 2004). Beş yıllık olan bu program, AB üyesi ülkeler arasında adalet ve iç işleri konularındaki işbirliğinin artmasını amaçlamaktadır. 73 Declaration on Combating Terrorism, s. 18; Spence, a.g.e., s EU, The Fight against Terrorism, Factsheet, Şubat Spence, a.g.e., s. 84; Avrupa Yakalama ve Tutuklama Emri nin işleyişi hakkında bakınız; 76 Bensahel, a.g.e., s Thieux, a.g.m., s EU, The Fight against Terrorism, Factsheet, peace2.htm#cou., şubat

20 Avrupa Birliği nin Terörizmle Mücadele Politikaları ve Hukuki Boyutu Programın üzerinde durduğu iki ana başlık; göç ve iltica ve terörle mücadele dir. Hedeflerden biri, 25 üye ülkeyi kapsayacak bir ortak göç ve iltica politikası nın 2010 yılına kadar hayata geçirilmesidir. Ayrıca köktendinci akımlara yol açan faktörlerin üzerinde durulması ve bireylerin terör faaliyetlerine karışmasının önlenmesi de bir diğer gündem konusudur. Bu bağlamda AB nin dış sınırlarının denetlenmesine büyük önem verilmektedir. Londra da 7 Temmuz 2005 tarihinde meydana gelen terör saldırıları da bu oluşmakta olan çerçeveye daha büyük bir önem kazandırmıştır. Saldırıların ardından AB dönem başkanı İngiltere, acil bir toplantı yaparak terörle mücadeleye bir canlılık getirmeye çalıştı. Ancak toplantıda üzerinde durulan konular ciddi adımlar atılmasının zorluğunu da ortaya koymaktadır. Bu toplantıdaki belli başlı konular; Bilginin saklanması, radikalleşme ve terör örgütlerinin taraftar toplamasına karşı mücadele, Vize Bilgi Sistemi nin ve Schengen Bilgi Sistemi nin güçlendirilmesidir. Bu konularda atılacak ilave adımlarla ilgili olarak, bireylerin özgürlüğünün ve temel hakların çok önemsendiği Avrupa da kamusal güvenlik sebebiyle bazı özgürlüklerin kısıtlanması veya devletin özel hayata girmesinin yolunun açılması ciddi tartışmaları da beraberinde getirmektedir. 79 Ayrıca AB nin terörizmle mücadele kapsamında göç ve iltica konularında tedbirleri arttırmaya dönük çalışmaları, üye devletlerde yaşayan yabancılara karşı bir önyargının oluşmasına ve etnik, dinsel ve kültürel temelde bir yabancı düşmanlığının da canlanmasına yol açabilir. Bu nedenle AB nin Avrupa da yaşayan özellikle Müslüman topluluklarla daha sağlıklı diyalog kurulmasına ve bu topluluklara karşı ayrımcılığın önlenmesine dönük politikalar izlemesi de önem taşımaktadır. Zira ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının önlenmesi ve bunlara karşı mücadele edilmesi konuları da üçüncü sütun kapsamında yer almaktadır. Böylece bu alanlarda daha etkinleştirilmiş araçlar kullanılarak üye devletler arasında işbirliği olanakları da sağlanabilecektir Ocak 2006 tarihinden itibaren AB dönem başkanlığını İngiltere den devralan Avusturya, öncesinden farklı olarak kendisinden dönem başkanlığını 1 Temmuz 2006 da devralacak olan Finlandiya ile birlikte ortak bir Çalışma Programı yayımladılar. Bu Program, Konsey in 2006 yılı çalışmalarına yönelik hedefler sunmaktadır. Program da yedi temel konudan birisi Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı nın Güçlendirilmesi dir. Bu başlık altında 2004 yılında kabul edilen Lahey Programı nın uygulanmasının 2006 yılının başlıca önceliklerinden biri olduğu belirtilmekte ve AB nin terör ve suç ile mücadelede daha etkin bir rol üstlenmesi, bilgi değişimlerinin arttırılması, adli kararların karşılıklı tanınmasının teşvik edilmesi ve ortak göç politikalarının yanı sıra sığınma politikasının da oluşturulması, bu yöndeki başlıca çabaları oluşturacaktır. Schengen Bilgi Sistemi nin güncellenmesi ve üye ülkelerin Schengen mevzuatına uyumun kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gibi kişilerin serbest dolaşım serbestîsinin genişletilmesine yönelik adımlar da yıl içinde atılacaktır Erdem Erginel, Terör ve AB, Halkın Gazetesi, 20 Nisan

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye-

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- GİRİŞ Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde incelenmektedir. Tezde öncelikle terörizmin farklı kuruluşlarca algılanma biçimi

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI AB SÜRECİNDE İÇİŞLERİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NDA YENİDEN YAPILANMA Samet ERCOŞKUN YÜKSEK

Detaylı

Yayýn No:2011/411 AVRUPA BÝRLÝÐÝ VE TÜRKÝYE'NÝN BÝRLÝÐE KATILIM SÜRECÝNDE MASAK

Yayýn No:2011/411 AVRUPA BÝRLÝÐÝ VE TÜRKÝYE'NÝN BÝRLÝÐE KATILIM SÜRECÝNDE MASAK Yayýn No:2011/411 AVRUPA BÝRLÝÐÝ VE TÜRKÝYE'NÝN BÝRLÝÐE KATILIM SÜRECÝNDE MASAK Havva BÖREKCÝ Mehmet Onur YURDAKUL Ankara, 2011 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE SINIR GÜVENLİĞİ KONUSU. Fatih Yurtsever *

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE SINIR GÜVENLİĞİ KONUSU. Fatih Yurtsever * TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE SINIR GÜVENLİĞİ KONUSU Fatih Yurtsever * Özet Türkiye için sınırlarının önemi, bulunduğu stratejik konum ve sınır komşuları değerlendirildiğinde daha iyi ortaya çıkmaktadır.

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32.

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler... 3 2. SİYASİ KRİTERLER VE GÜÇLENDİRİLMİŞ SİYASİ DİYALOG... 6 2.1. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü...

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN KONSEYE VE AVRUPA PARLAMENTOSUNA SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım 2001 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327}

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Giriş... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ve

Detaylı

The New Institutional Structure of EU after the Lisbon Treaty

The New Institutional Structure of EU after the Lisbon Treaty MPRA Munich Personal RePEc Archive The New Institutional Structure of EU after the Lisbon Treaty Ozgur CALISKAN Ankara University 21. January 2011 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/56591/ MPRA Paper

Detaylı

İltica ve Göç Mevzuatı

İltica ve Göç Mevzuatı İltica ve Göç Mevzuatı Bu kitap, BMMYK Türkiye ve Türk İçişleri Bakanlığı nın işbirliği ile, İltica ve Göç Konulu Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi kapsamında yayınlanmıştır Şubat 2005 İltica ve Göç Mevzuatı

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 10 Ekim 2012 SEC (2012) 336 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 {COM(2012) 600} ekindeki

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TERÖRİZMLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TERÖRİZMLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TERÖRİZMLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Kübra Deren EKİCİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 08.10.2014 SWD(2014) 307 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 www.abgs.gov.tr ISBN 978-975-19-4654-6 Avrupa

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SERBEST DOLAŞIM

Detaylı

Bu hedefler: Anlaşmaların Reformu Avrupa Ekonomilerinin ve toplumlarının modernleştirilmesi Avrupa nın dünyadaki rolünün güçlendirilmesidir.

Bu hedefler: Anlaşmaların Reformu Avrupa Ekonomilerinin ve toplumlarının modernleştirilmesi Avrupa nın dünyadaki rolünün güçlendirilmesidir. T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2007 SAYI 7 BU SAYIDA: AVRUPA TOPLULUKLARININ MALİ ÇIKARLARININ KORUNMASI VE OLAF AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI-ıı AVRUPA KOMŞULUK

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

LİZBON SONRASI AB NİN YENİ KURUMSAL YAPISI VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNİN ÖZGÜRLÜK, GÜVENLİK VE ADALET ALANINDAKİ YANSIMALARI

LİZBON SONRASI AB NİN YENİ KURUMSAL YAPISI VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNİN ÖZGÜRLÜK, GÜVENLİK VE ADALET ALANINDAKİ YANSIMALARI LİZBON SONRASI AB NİN YENİ KURUMSAL YAPISI VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNİN ÖZGÜRLÜK, GÜVENLİK VE ADALET ALANINDAKİ YANSIMALARI Dr. Bahadır YAKUT 1 ÖZET Lizbon Antlaşması AB nin anayasal evrimleşmesi bakımından

Detaylı

BÜTÜNLEŞEN DÜNYAYA DOĞRU. Temmuz 2008 Sayı 2 3 Ayda Bir Yayımlanır. Cezaî Adlî Yardımlaşma. Hukukî Adli Yardımlaşma. İnsan Hakları

BÜTÜNLEŞEN DÜNYAYA DOĞRU. Temmuz 2008 Sayı 2 3 Ayda Bir Yayımlanır. Cezaî Adlî Yardımlaşma. Hukukî Adli Yardımlaşma. İnsan Hakları Temmuz 2008 Sayı 2 3 Ayda Bir Yayımlanır Cezaî Adlî Yardımlaşma Hukukî Adli Yardımlaşma İnsan Hakları Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli Nafaka Çocuk Kaçırma Uluslararası Gündem Toplantı Raporu Seminer

Detaylı

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Cezaî Adlî Yardımlaşma Hukukî Adli Yardımlaşma İnsan Hakları Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli Nafaka Çocuk Kaçırma Uluslararası

Detaylı