ÇOCUKLARDA KONDĠSYONEL ÖZELLĠKLER VE GELĠġĠMĠ ARŞ.GÖR.H. AHMET PEKEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUKLARDA KONDĠSYONEL ÖZELLĠKLER VE GELĠġĠMĠ ARŞ.GÖR.H. AHMET PEKEL"

Transkript

1 ÇOCUKLARDA KONDĠSYONEL ÖZELLĠKLER VE GELĠġĠMĠ ARŞ.GÖR.H. AHMET PEKEL

2 KONDĠSYONEL ÖZELLĠKLER KUVVET SÜRAT DAYANIKLILIK HAREKETLĠLĠK BECERĠ

3 Gelişim evreleri ve önemli fizyolojik değişimler (2) (3) Bayan Gen Dayanıklılık (5) Kuvvet Gelişimi (1) Motor Gelişim Kassal Dayanıklılık Sürat/Güç (6) Bebeklik Çocukluk Evresi Hızlı Büyüme Buluğ Çağı Adolesan Evresi Yetişkinlik Evresi Bebeklik Çocukluk Evresi Hızlı Büyüme Buluğ Çağı Adolesan Evresi Yetişkin Evre Erkek (1) Sürat/Güç Motor Gelişim Kassal Dayanıklılık Kuvvet Gelişimi (5) (6) Gen Dayanıklılık (4) (1) Hareketliliğin azalması (4) Androjen düzeyinin hızla artması (2) Relatif VO2 maks ın azalmaya başlaması (5) Aerobik ve anaerobik güç: Büyümenin durmasına bağlı gelişme (3) Oestrogen düzeyinin hızla artması (6) İskeletin olgunlaşması

4 Gelişim evreleri ve önemli fizyolojik değişimler *Koordinatif yetilerin geliştirilmesi, *Kuvvet özelliği koordinasyon içerisinde doğal olarak gelişir *Önceleri çabuk kuvvet/kuvvette devamlılık, sonraları maks kuvvet. *Çok yönlü kuvvet gelişimi (1) (2) (3) (5) (6) Bayan Bebeklik Çocukluk Evresi Hızlı Büyüme Buluğ Çağı Adolesan Evresi Yetişkinlik Evresi Bebeklik Çocukluk Evresi Hızlı Büyüme Buluğ Çağı Adolesan Evresi Yetişkin Evre Erkek (1) (4) (5) (6) (1) Hareketliliğin azalması (4) Androjen düzeyinin hızla artması (2) Relatif VO2 maks ın azalmaya başlaması (5) Aerobik ve anaerobik güç: Büyümenin durmasına bağlı gelişme (3) Oestrogen düzeyinin hızla artması (6) İskeletin olgunlaşması

5 Motor Yetilerin GeliĢim Evreleri Sürat / Güç yetileri: Kassal dayanıklılık: Kuvvet geliģimi: Genel dayanıklılık: Çok yönlü beceri: yaģ yaģ yaģ yaģ yaģ

6 Fonksiyonel OlgunlaĢma 1. Buluğ Çağı Öncesi (Prepuberte) olgunlaģan özellikler: -Hız -Çabukluk 2. Buluğ Çağında (Puberte) olgunlaģan özellikler: -Alaktik anaerobik güç, -Aerobik güç, 3. Buluğ Çağı Sonrası (Postpuberte) olgunlaģan özellikler: -Laktik anaerobik güç -Kuvvet

7 Çocuklarda kuvvet eğitimi: Genel ve çok yönlülük ilkesi göz önünde bulundurulmak koģuluyla, çocukların antrenmanlarında kuvvet çalıģmalarına yer verilebilir. Göz Önüne Alınacak Noktalar Çocuk psikolojik ve fizyolojik olarak kuvvet antrenmanına katılmaya hazır mı? Çocuk ve antrenör, programda yer alan hareketlere iliģkin uygun teknikleri biliyor mu? Bu hareketlere ait yardım ve güvenlik tekniklerini doğru biliyor mu? Kuvvet antrenmanı araçları çocuklara uygun mudur? Çocuklar hangi kuvvet antrenmanı programını uygulamalıdır?

8 KUVVETĠN OLUġUMUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLER Fizyolojik Etkenler Koordinatif Etkenler Morfolojik Etkenler Psikodinamik Etkenler

9 Fizyolojik Etkenler Çocukluk çağında kuvvet yeteneğinin geliģimini anlatmada fizyolojik yaklaģım temel alınır. Kuvvetin oluģması ve antrene edilebilmesi için kas liflerinin çapının artması, bunun için de yeterli ölçüde testosteron hormonunun olması gerekir. Bu durum da ancak 10 yaģ ve sonrasında mümkün olmaktadır.

10 Koordinatif Etkenler Koordinasyon; kas liflerinin, kas iğciklerinin amaçlı kullanımı olarak değerlendirilir. Kaslar arası Kas içi olmak üzere ikiye ayrılır.

11 Morfolojik (yapısal) Etkenler Kas kitlesinin, vücut ağırlığına oranı kuvvet verimliliğinde önemli bir etkendir. Kuvvet hiçbir zaman mutlak bir büyüklük olarak değerlendirilemez. Özellikle çocuk antrenmanlarında belirleyici büyüklük göreceli (relatif) kuvvettir.

12 Psikodinamik Etkenler Yapılan spor dalının fiziksel özelliklerine uygun olarak, geliģimi sağlamak için gerekli hareketler yapılır. Bu hareketler bir yandan, sporcunun genel becerisini geliģtirirken diğer yandan o spor dalına uygun, teknik ve taktik geliģimi de sağlar. Antrenmanın temel ilkesi ise tekrardır.

13 Temel Spor Eğitimi (7-10 yaģ) Hareket eğitimiyle bağlantılı olarak, oyun karakterinde kendi vücut ağırlığıyla yapılan alıģtırmalar Çekme, itme, tırmanma, sallanma, sekme, hayvan yürüme taklitleri gibi. Araçlar: parmaklık, kasa parçaları, tırmanma halatı, çekme halatı, küçük sağlık topları, atlama ipleri, sünger parçaları, jimnastik minderleri gibi.

14 Temel Spor Eğitimi (10-13 yaģ) Temel kas gruplarının geliģimine yönelik, kendi vücut ağırlığı veya küçük ek ağırlıklarla yapılan alıģtırmalar. Özellikle omurgayı destekleyen karın sırt kaslarının çok yönlü olarak kuvvetlendirilmesi önemlidir. Kuvvet devamlılığı ve çabuk kuvvet çalıģmalarına yer verilir. Ancak eklemlere ve omurgaya zarar verecek uygulamalardan (yoğun sıçrama antrenmanlarından) kaçınmak gerekir. Kuvvet devamlılığı circuit (dairesel) çalıģmalarıyla ele alınabilir. Çabuk kuvvet çalıģmalarında daha çok genel alıģtırmalar kullanılmalıdır.

15 GeliĢim Eğitimi (13/14-16/17 yaģ) Kuvvette devamlılık ve çabuk kuvvet çalıģmalarıyla birlikte kontrollü olarak ek ağırlıkla maksimal kuvvet çalıģmalarına yer verilir. Yüklenmeler sistematik olarak arttırılır. Tüm kas gruplarına yönelik çok yönlü alıģtırmalar seçilmelidir. Ek ağırlıkla çalıģmalar 14 yaģından itibaren teknik öğrenim amaçlı olarak sürdürülür, 16 yaģından itibaren de artan yüklerle devam eder

16 Kuvvetin Uzun Süreli Planlanması ve Plyometrik Antrenman Yaş Grupları Antrenman Türü Antrenman Yöntemi Hacım Şiddet Antrenman Araçları Buluğ *Genel *Kassal *Düşük *Çok *Düşük rezistans çağı alıştırmalar dayanıklılık *Orta düşük alıştırmaları Öncesi: *Oyunlar *Hafif araçlar yaş *Toplar / ST Erken *Genel *Kassal *Düşük *Düşük *Dambıl adolesan: kuvvet dayanıklılık *Orta *Elastik band yaş *Branşa (İÇ) *Top dönük * Kond aleti alıştırma Geç *Genel *Vücut *Düşük *Düşük *Yukarıdakilerin Adolesan: kuvvet *Orta *Orta aynısı yaş *Branşa dönük *Kassal *Yüksek *Serbest alıştırma dayanıklılık ağırlıklar *ÇK Üst düzey *Branşa dönük *Vücut geliştirme *Orta *Orta *Serbest ağırlıklar 17+ yaş alıştırma *KD *Yüksek *ÇK *Yüksek *Yüksek *Özel kuvvet *MK araçları *Düşük Pliometri Yüksek *Özel alıştırma *Yukarıdakilerin *Yukarıdaki *Orta *Yukarıdaki Performans aynısı gibi *Yüksek gibi *Eksentrik *Süper *Plyom: Düşük/Yüksek maks

17 ÇOCUKLARDA SÜRAT

18 SÜRATĠ ETKĠLEYEN ETMENLER 1-Kalıtım 2-Tepki zamanı 3-Teknik 4- DıĢ dirençleri yenebilme yetisi 5-Konsantrasyon ve isteklilik 6-koordinasyon ve kas elastikliği

19 Sürat koģularının bölümleri Reaksiyon zamanı Ġvmelenme sürati (sprint çabukluğu) Temel sürat (maksimum sürat) Süratte devamlılık

20 Sürat özeliğinin geliģimi ve eğitilebilirliği Çocukların spor yapmalarında ne gibi bir ölçü kullanılabileceği henüz daha günümüzün tartıģılan ve araģtırılan en önemli konularındandır. Ancak yapılan çalıģmalar, çocuğun tüm biyolojik ve psikolojik gereksinimlerini göz önüne alarak çok çeģitli teknik ve becerileri denemesinin çocuğun geliģiminde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Antrenmansız bir yetiģkin uygun antrenman yöntemleriyle çalıģırsa kendi en iyi 100 metre derecesini ortalama olarak %15-20 oranında iyileģtirebilir. Erken yaģlarda baģlanılan antrenmanlarla sürat çok daha büyük oranlarda iyileģtirilebilir.

21 OKUL ÖNCESĠ ÇAĞDA SÜRAT GELĠġĠMĠ Okul öncesi çağda,hareketler yavaģ gerçekleģir ve kaba beceri özelliklerini taģır. Ancak 5-7 yaģları arasında genel hareket süratinde bir iyileģme görülür. Reaksiyon süratinde okul öncesi çağın sonlarına doğru geliģme gösterir. Ancak yetiģkinlerle karģılaģtırıldığında düģük orandadır

22 I.OKUL ÇOCUĞU ÇAĞINDA SÜRAT GELĠġĠMĠ Bu dönemde hareket frekansının artması belirginleģir. En büyük hareket frekansının (6-9 yaģları) bu yaģlarda ortaya çıkması ve bunun 13 yaģına kadar büyük bir artıģ gösterdiği düģünülürse, antrenmanda bu özelliğin geliģtirilmesi önemle üzerinde durulmasını gerektirir.

23 II.OKUL ÇOCUĞU ÇAĞINDA SÜRATĠN GELĠġĠMĠ Reaksiyon sürati hemen hemen yetiģkinlerin değerlerine ulaģır. Hareket hızı (aksiyon) da sürekli olarak artıģ göstermektedir. Dönemin sonuna doğru branģa özgü sürat çalıģmaları yaptırılır. Tekrar yüklenme yöntemine göre yoğunluk kullanılmalıdır. Süratte devamlılık antrenmanları yaptırılabilir. Kuvvet alıģtırmalarına baģlanmalıdır.

24 ERGENLĠK ÇAĞINDA SÜRAT GELĠġĠMĠ Bütün sürat özellikleri, sinirsel süreçlerin gösterdiği hareketlere bağlıdır. Bu hareket ergenlik döneminde maksimum değerlerine ulaģır ve geliģimini tamamlar. BranĢlaĢmanın kendine gösterdiği ve özel sürat dalının seçilmeye baģlanması ile dala özgü yüklenmelerin baģladığı dönemdir. Performansın belirleyici etkisi olarak süratte devamlılık antrenmanı haftada bir ünite yer verilmelidir.

25 ÖNERĠLER: Çocuklarla yapılan çalıģmalarda sürat bariyerinden kurtulmak için: -AlıĢtırmalarda çeģitlemeye gidilmeli -Özellikle ergenlik döneminde çabuk kuvvet çalıģmaları yapılmalı Sakatlıklardan korunmak için yeterince ısınma ve ön yüklenmeler yapılmalı (arttırmalar) Yüklenmelerden sonra yeterince dinlenme (2-5dk) verilmeli ve bu esnada gerdirme yapılmalıdır. Yüklenme submaksimalden maksimala doğru ilerlemeli

26 Hareketler basitten karmaģığa doğru olmalı Sürat çalıģmaları birim antrenmanın ilk yarısında uygulanmalı Uygun teknik çalıģmalarını destekleyici oyunlar oynatılmalı Çocuğa antrenmanın yanında kiģilik geliģimini sağlayıcı faaliyetler yaptırılmalı GeliĢimlerini tamamlamaları sağlanmalı, erken branģlaģma ve baģarının sağlanmasından kaçınılmalıdır.

27 ÇOCUKLARDA DAYANIKLILIK

28 DAYANIKLILIK YETENEĞĠNĠ OLUġTURAN BĠLEġENLER Yapısal Koordinatif Fizyolojik Duyusal

29 Okul öncesi çağda dayanıklılık yeteneği 3 ila 5 yaģlarındaki iki yıl süreyle dayanıklılık antrenmanı yapmıģ çocuklarda yapılmıģ araģtırmalar göstermektedir ki; aģırı zorlayıcı durumlara girmemek Ģartılyla okul öncesi çağda bile dayanıklılık antrenmanı yapılabilir (Muratlı,1997)

30 1. ve 2. Okul öncesi çağda dayanıklılık yeteneği Uyumlu bir dayanıklılık yeteneği için bütün koģullar 1.okul çağından itibaren uygun hale gelmektedir. Bu dönemde bulunan çocuklar olgunlaģmadan ötürü iyi dayanıklılık yeteneklerine sahiptir. Yapılan bir dizi araģtırmanın sonuçları göstermektedir ki; çocuklar 6 yaģından 10 yaģına kadar (erken okul çocuğu çağında) oksijen alımı konusunda devamlı bir artıģ yaģamaktadırlar. Bu konuda cinsiyete özgü farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu dönemi takip eden çağda ise oksijen alımında bir azalma gerçekleģmektedir.

31 ERGENLĠK DÖNEMĠNDE DAYANIKLILIK Ergenliğin baģlamasıyla birlikte erkeklerde, oksijen alımında tekrar belirgin artıģlar ortaya çıkmaktadır. Kızlarda ise olgunlaģma nedeniyle düģük bir düzeyde kalmaktadır. Gerek erkek, gerek kızlarda olsun antrenman yapan çocuklar 1 ve 2. okul çocuğu çağları süresince antrenman yapmayanlarla karģılaģtırıldıklarında, antrenman nedeniyle verim artıģları görülmektedir.

32 Çocuklarda Dayanıklılık GeliĢimi Ġçin Rehber Çocuklar yetiģkinlerin minyatür hali değildir; ilk önce çocuk olarak sonrada atlet olarak eğitilmelidir yaģ arasında, spora ilgileri, hoģnut olmaları ve temel beceriler kazanmaları sağlanmalıdır yaģlarda, çok yönlü geliģim sağlanarak, uygun teknikler öğretilmelidir; bu çocuklarda antrenman yükleri artık artırılmaya baģlanabilir. Bu yaģlarda çocuklar yetiģkinlerin yaklaģık üçte birinin altında ki antrenman yükü olabilir. Bunun anlamı yaģında çocukların dakikadan fazla olmamak kaydıyla ve ara vermeden intensif (yoğun) olarak çalıģtırılabileceğidir. Bu yaģta çocuklar, baģarabilme istekleri doğrultusunda motive edilmelidir, baģarısızlık durumunda yargılanmamalıdır.

33 15-18 yaģlarında, antrenman yükleri artmaya baģlar ve antrenmanda özelleģmeye gidilmelidir. Bu yaģlar arasında antrenman yetiģkinlerin yarısı yada üçte ikisi olabilir. Bu yaģtaki çocuklar artık daha yoğun yarıģlar için hazırdır. Buna karģın tekrar dikkat etmek gerekir ki çocuklar hala yetiģkin değildir, ve yetiģkin olana kadar en yüksek performans beklenmemelidir. Brown (1964) a göre çocuklar 6-7 haftadan fazla yoğun olarak antrene edilmemelidir yada en yüksek performanslarını 1 aydan fazla koruyamadıkları umulmamalıdır. Ona göre çocuk yıl içinde 3 defa zirve yapabilir, yaz, bahar ve kıģ olabilir (Noakes 1991).

34 1980 li yıllarında dünyanın en iyi yetiģkin dayanıklılık sporcularının, çocukluk dönemlerinde yoğun bir Ģekilde antrene edilmediği ve bu dönemde baģarılı olmadığı görülmektedir. Geç olgunlaģan çocuk, yetiģkinlikte olasılıkla daha iyi atlet olacaktır YetiĢkinler antrenmana çocuklardan daha büyük oranda cevap verir. Çocuklar yarıģmaları yorgunluktan dolayı bırakmaz Noakes ın kiģisel görüģü, genç atletlerde yoğun antrenmanlar mümkün olabildiğince geciktirilmelidir; ve çocukların zorlu antrenmanlara daha geç baģlamasının daha iyi olacağını düģüncesindedir. En iyi fiziksel performans zihinsel olarak ta en güçlü olunduğunda meydan gelir.

35 Sonuç Olarak Dayanıklılık konusundaki optimal yüklenmeler hızlı uzama döneminden sonra gerçekleģtirilmelidir.

36 ÇOCUKLARDA BECERĠ

37 Beceri Sporcunun karmaģık hareketleri kısa zamanda öğrenebilmesi, ve değiģik Ģartlar altında bu hareketleri çabuk ve amaca uygun olarak uygulayabilme yeteneği olarak ifade edilebilir.

38 Beceri kavramını oluģturan bileģenler Hirtz e göre Tepki gösterme (reaksiyon) yeteneği: Uyarılara karģı kısa sürede ve duruma uygun bir biçimde karģılık verme. Boyutsal yön belirleme-konumunu saptayabilme (yer ve mekan duygusu): Hareketlerin üç boyuta bağlı (en, boy ve yükseklik) olarak yönlendirilmesi sırasındaki algılama. Ritm yeteneği: Hareketin içerisinde yer alan ve belirli aralıklarla tekrarlanan dinamik yapıların algılanması, hafızaya alınması ve sergilenebilmesi. Denge yeteneği: Vücut ağırlık (kütle) merkezinin değiģimine bağlı olarak dengenin bozulduğu durumlarda dengenin korunması ya da yeniden sağlanabilmesi. Kinestetik ayrımlama yeteneği (hareket algılaması) : Hareketlerdeki hassas farklılaģmalar ve derecelendirmelerin; kas, tendon, eklem kapsülü ve denge organlarından gelen bilgiler yoluyla ortaya koyulması.

39 Ġyi geliģtirilmiģ beceri yeteneği sportif teknikleri öğrenmenin, geliģtirmenin ve pekiģtirmenin ön koģuludur.

40 Genel Beceri Antrenmanı: Temel motor becerilerin eğitimini kapsar. Temel motor becerilerin amaca yönelik ve sistematik eğitimi, özellikle okul öncesi dönem ve ilköğretim birinci devre eğitiminde önem taģımaktadır. Özel Beceri Antrenmanı: YarıĢma karakterindeki özel alıģtırmalarla, beceri yeteneği bileģenlerinin bütünü ele alınır.

41 Genel beceriler özel becerilerin, özel beceriler de spor teknik öğreniminin ön Ģartıdır.

42 Beceri Eğitimi Ġçin Öneriler: Becerinin hızlı geliģim gösterdiği yaģ dönemleri göz önünde bulundurulmalıdır. Çok yönlü hareket deneyimleri beceri öğrenimini hızlandırır. Böylece daha etkili teknik öğrenim gerçekleģir. Hızlı büyüme dönemlerinde koordinatif özelliklerde bozulmalar görülebilir. Bu durumda, çocukların her çalıģmasında, ısınma ve bitiriģ devresine oyun ve beceri alıģtırmaları yerleģtirilmelidir. Beceri eğitimi her zaman teknik ve kondisyon antrenmanıyla iç içe olmalıdır.

43 ÇOCUKLARDA HAREKETLĠLĠK

44 Genel olarak hareketlilik vücut pozisyonun hareket halindeyken mümkün olduğunca hızlı,akıcı,kolay ve kontrollü Ģekilde yeryön değiģtirilmesi yeteneğidir ve esneklik ve sürat yeteneğine sıkı sıkıya bağlıdır. Bazı kaynaklar hareketliliği kısaca dur ve git (stop and go) aktivitesi olarak tanımlar.

45 Aktivitenin modeli, sayısı ve bileģenleri göz önünde tutulduğunda yatay (öne, arkaya, yanlara), dikey (düģme, sıçrama, hoplama) ve iki noktalıdan dört noktalı hareket modellerine kadar pek çok aktivite sıralanabilir.

46 Hareketlilik pek çok spor branģı için çok önemlidir; Futbol: slalom top sürmek, yanlara kaçıģlar Basketbol: top sürerken yana kaçıģlar, topu korumak için feykler Tenis: file oyunları...

47 OKUL ÖNCESĠ ÇAĞI Küçük çocuklarda kas-iskelet sistemi henüz yeterince kuvvetlenmediği için yüksek bir esneklik gözlenir. Böylelikle de genellikle iyi bir hareket geniģliği ortaya çıkar.

48 1. OKUL ÇAĞI Fomin ve Filin e göre omurganın hareket geniģliği 8-9 yaģlarında en yüksek düzeydedir ve bu yaģlardan sonra azalmaya baģlar. Azalma örneğin; omuz eklemlerinin sırt yönündeki (dorsal) hareketliliğinde ortaya çıkar.

49 2.OKUL ÇAĞI Omurga, kalça ve omuz eklemlerinin hareketliliği yanlızca çalıģmanın yapıldığı yönde geliģir. Böylelikle hareket geniģliğinin kanıtlanabilir Ģekilde antrene olabildiği en son geliģim aģaması bu çağdır. Bu çağdan sonra ancak eriģilen düzeyin korunması mümkündür.

50 1.ERGENLĠK DÖNEMĠ Bu geliģim aģaması için gerekli olan hareket geniģliği antrenmanı, mutlaka çok yönlü, genel geliģtirici olmalı ve sürekli, aģırı bükme, açmaları içermemeli. Özellikle omurga ve kalça eklemi üzerinde hassas davranılmalıdır.

51 2. ERGENLĠK DÖNEMĠ Bu dönemim baģlamasıyla pasif ve aktif hareket mekanizması tam olarak kullanılmaya baģlanır. Bu dönemden itibaren genel hareket geniģliğinde bir azalma baģlar. Amaçlı ve doğru uygulanan bir hareket geniģliği antrenmanı bu azalmayı engeller.

52 Jansen ve Fisher e göre çeviklik 12 yaģına kadar yani ergenlik dönemine kadar hızlı Ģekilde geliģir. Bu dönemden 3 yıl sonra çeviklik performansı azalmaya baģlar.

53 Ergenlikten önce erkek ve kızların çeviklik performansları arasında az bir fark varken, ergenlik sonrasında erkeklerin çeviklik performansı daha iyidir.

54 HAREKETLĠLĠK MERDĠVENĠ Sürat Denge Koordinasyon Vücut kontrolü

55 DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN KONULAR Ġpe deymemek üzere konsantre olmak Olabildiğince süratli olmak Kaliteli performans göstermek Hareketi mümkün olduğunca senkronize yapmak

56 Hareketlilik egzersizleri 1 L 2 R 3 L 4 R Ġlk sol ayak, her kutuya bir ayak 1 R 2 L 3 R 4 L Sağ-sol birer kutu atlayarak 1 L 2 R 3 L 4 R Sol-sağ birer kutu atlayarak Çift ayak sıçramalar

57 Çeviklik KoĢu Testi (Illinois Hareketlilik KoĢu Testi) Bu test yetiģkinlerde uygulandığı gibi, 16 yaģın altındaki gençlerde ve 10 yaģ altı çocuklarda mesafeler azaltılarak ta uygulanabilmektedir.

12 14 yaş grubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanın temel motorik özelliklere etkisi*

12 14 yaş grubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanın temel motorik özelliklere etkisi* Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2009 12 14 yaş grubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanın temel motorik özelliklere etkisi* Rüçhan İri** Haldun Sevinç*** Emin Süel**** Özet Futbol becerisinin geliştirilmesi

Detaylı

ELİT TAEKWONDOCULARDA ANTRENMAN ÖNCESİ ve. SONRASI BAZI HEMATOLOJİK ve BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

ELİT TAEKWONDOCULARDA ANTRENMAN ÖNCESİ ve. SONRASI BAZI HEMATOLOJİK ve BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN İNCELENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI ELİT TAEKWONDOCULARDA ANTRENMAN ÖNCESİ ve SONRASI BAZI HEMATOLOJİK ve BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN İNCELENMESİ YÜKSEK

Detaylı

BĠR ALT EKSTREMĠTE ORTEZĠNĠN KĠNETĠK VE KĠNEMATĠK ANALĠZĠ

BĠR ALT EKSTREMĠTE ORTEZĠNĠN KĠNETĠK VE KĠNEMATĠK ANALĠZĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠR ALT EKSTREMĠTE ORTEZĠNĠN KĠNETĠK VE KĠNEMATĠK ANALĠZĠ BĠTĠRME PROJESĠ Mürüvvet ĠMRENK Projeyi Yöneten Prof. Dr. Seçil

Detaylı

EĞİTİMİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE ORTA DERECELİ OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ

EĞİTİMİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE ORTA DERECELİ OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ Dum lupınar Üniversitesi Sayı: 1 Sosyal B ilim ler D ergisi Ocak 1999 EĞİTİMİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE ORTA DERECELİ OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ Doç. Dr. Şeydi KARAKUŞ* Y ard. Doç. D r. Veysel

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YÜZME SPOR KULÜBÜ YÜZME ŞUBESİ EL KİTABI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YÜZME SPOR KULÜBÜ YÜZME ŞUBESİ EL KİTABI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YÜZME SPOR KULÜBÜ 2014 2015 Pamukkale Üniversitesi Yüzme Spor Kulübü Spor Kulübü Yüzme takımına hoş geldiniz! Yüzme Şubemiz rekabetçi bir ortamda mükemmelliğe ulaşmak için sürekli

Detaylı

TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI 20 TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI *ArĢ. Gör. Ġsmail Hakan AKGÜN **Yrd. Doç. Dr. Nihat ġġmġek * Kilis 7 Aralık Üniversitesi, M.R. Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI Amaç Çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik açısından farklı riskler içeren ve özel olarak korunması gereken gruplar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri İSG

Detaylı

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ BÖLÜM I Seyahatin ve Seyahat Acentalarının Tarihçesi 1- Seyahat Kavramı Seyahat ve Zevk birbirine yakın kavramlar olarak kullanılmaya baģlanılmıģtır. Önceleri seyahat

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. A.Murat TUNCER

ÖNSÖZ. Prof. Dr. A.Murat TUNCER EL KĠTABI ÖNSÖZ Kanserin artan önemi ve maliyeti, kanserin önlenmesi, erken tanı ve tarama faaliyetlerinin önemini ön plana çıkartmaktadır. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi, ülkemizde ortaya çıkan

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ Eskişehir 2010 i TÜRKĠYE VE DÜNYA DA ORGANĠK TARIMIN EKONOMĠK

Detaylı

GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI

GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AB DĠREKTĠFĠNĠN UYUMLAġTIRILMASI VE UYGULANMASI AVRUPA BĠRLĠĞĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ TR/2004/IB/EN/02 GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI

Detaylı

Otistik Bozukluk Gösteren Çocuklarda Bir Müdahale Yaklaşımı: Su İçi Etkinlikler

Otistik Bozukluk Gösteren Çocuklarda Bir Müdahale Yaklaşımı: Su İçi Etkinlikler Otistik Bozukluk ve su içi etkinlikler, 32 Mehmet Yanardağ 1 İlker Yılmaz 2 H Otistik Bozukluk Gösteren Çocuklarda Bir Müdahale Yaklaşımı: Su İçi Etkinlikler Özet Otistik bozukluk, yaşamın ilk üç yılında

Detaylı

BĠR ĠġLETMEDE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME VE TESĠS YERLEġĠM PLANLAMASI

BĠR ĠġLETMEDE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME VE TESĠS YERLEġĠM PLANLAMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠR ĠġLETMEDE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME VE TESĠS YERLEġĠM PLANLAMASI Eren ONAY Gökhan ġaman Proje DanıĢmanı Dr. Pınar Mızrak ÖZFIRAT

Detaylı

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu Hastaneler Ġçin Afete (Depreme) Hazırlıklı Olma Kılavuzu hazırlayanlar: uyarlama koordinatörleri: uyarlama: danıģmanlar: çevirmenler: grafik tasanm:

Detaylı

TÜRKİYE DE OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA (6-10 YAŞ GRUBU) BÜYÜMENİN İZLENMESİ (TOÇBİ) PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU

TÜRKİYE DE OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA (6-10 YAŞ GRUBU) BÜYÜMENİN İZLENMESİ (TOÇBİ) PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA (6-10 YAŞ GRUBU) BÜYÜMENİN İZLENMESİ (TOÇBİ) PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU Ankara Temmuz 2011 1. Basım: Temmuz

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) Ocak 2011 1 EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) EDUSER DanıĢmanlık AraĢtırma

Detaylı

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl? 17-ULUSLARARASI EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ KRİTERLERİNİN VE ÖLÇÜMLERİNİN MODERN TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİSİ GELİŞİM TARİHİ VE SORUNLARI Bilginin çeşitlendiği, çoğaldığı, bilgiye ulaşımın

Detaylı

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA Hazırlayan Ġbrahim AKGÖBEK ĠĢletme Ana

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ile İLGİLİ BİLGİ, FARKINDALIK ve KULLANMA DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (TOKAT ÖRNEĞİ) Ebru Bergen Coşgun Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

BİNİCİLİK SPORUNDA DOĞRU OTURUŞ, UYARI VE YARDIMLARIN BİNİCİLİK HİSSİYATININ GELİŞİMİNE ETKİLERİ

BİNİCİLİK SPORUNDA DOĞRU OTURUŞ, UYARI VE YARDIMLARIN BİNİCİLİK HİSSİYATININ GELİŞİMİNE ETKİLERİ BİNİCİLİK SPORUNDA DOĞRU OTURUŞ, UYARI VE YARDIMLARIN BİNİCİLİK HİSSİYATININ GELİŞİMİNE ETKİLERİ A.Fuat ÜNVER ANKARA 2003 ÖNSÖZ 6000 yıllık at ve binicilik tarihine sahip Anadolu muzun günümüze kadar ulaştırabildiği

Detaylı

PEDİATRİK POPÜLASYONDA YÜRÜTÜLEN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ETİK YAKLAŞIMLARA İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ

PEDİATRİK POPÜLASYONDA YÜRÜTÜLEN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ETİK YAKLAŞIMLARA İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ Bu kılavuzda doğumdan, yasal sorumluluğun doğduğu erişkinlik dönemine kadar çocuklarla yapılan klinik araştırmaların çeşitli etik boyutlarına ilişkin öneriler yer almaktadır. Bu öneriler klinik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠMĠN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI: GÖRÜġ VE ÖNERĠLER Komisyon Raporu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara YÜKSEKÖĞRETĠMĠN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI: GÖRÜġ VE ÖNERĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ ÖZET I. GĠRĠġ:

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 10-11 YAŞ ERGENLİK DÖNEMİ İÇİNDEKİLER: ERGENLİK DÖNEMİ VE EVRELERİ 10-11 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ NELERDİR? - Duygusal ve Sosyal Gelişim - Beden Gelişimi - Zihin Gelişimi - Sağlık Durumları

Detaylı