Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir."

Transkript

1 17 PROJENİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM SİSTEMİ 17.1 GİRİŞ Bu bölüm, Türkiye nin yürürlükteki kanunları ve yönetmeliklerine ve ayrıca Kredi Kuruluşları nın Bölüm de belirtilen gerekliliklerine uygun larak, Prjenin çevresel, ssyal, sağlık ve güvenlik etkilerini ve risklerini yönetmek için öngörülen düzenlemeleri tanımlamaktadır. Bu amaçla, İzmir Otyl Prjesi için (Çevre) ve (İş Sağlığı ve Güvenliği) uluslararası standartları ile uyumlu entegre bir Çevresel ve Ssyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) geliştirmiştir. Ayrıca ÇSYS, Ssyal ve Çevresel Değerlendirme ve Yönetim Sistemleri içerikli IFC Perfrmans Standardı 1 e (PS1) ve EBRD Perfrmans Gerekliliği 1 e (PR1) de uygun hareket eder. ÇSYS gereklilikleri Mühendislik, Tedarik ve İnşaat yüklenicileriyle ve alt yüklenicileriyle yapılan bütün sözleşme belgelerinde belirtilmiştir., ilgili tarafların ilgili bütün ÇSYS stardartlarına ve diğer ÇSED yönetim kşullarına uygun hareket ettiğinden ve bu kşulları uyguladığından emin lmak için, halihazırda kullanımda lan sözleşmelerde gerekli değişiklikleri yapacaktır., bütün Mühendislik, Tedarik ve İnşaat yüklenicilerinin ve alt yüklenicilerin, ÇSYS kşullarına uygun hareket ettiğini teyit etmek amacıyla habersiz denetimler yapılacağı knusunda bilgilendirilmelerini sağlayacaktır. Bu Bölüm, Prjenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir. Bu bölümün ilerleyen kısımlarında ÇSYS nin belirli unsurları aşağıda belirtilen şekilde ele alınmıştır: Kısım Prjenin Çevresel ve Ssyal Plitikaları Kısım Srumluluklar ve Kaynaklar Kısım Çevresel ve Ssyal Yönetim Planı Kısım N/A Kısım Şikayet Yönetimi Süreci Kısım 17.7 Paydaş Katılımı Kısım İzleme ve Denetim 17-1

2 17.2 PROJENİN ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKALARI nin Temel Plitikalarına, Planlarına ve Prsedürlerine Genel Bakış Bu prjeye özel larak hazırlanan iki temel plitika esas alınarak, 2012 de tarafından bir ÇSYS luşturulmuştur. Bu iki plitika aşağıdaki gibidir: Çevre, Sağlık ve Güvenlik ile İşgücü/İstihdam Plitikası (ÇSG ve İİP Plitikası) (1) ; ve Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Plitikası (ADHM Plitikası) (2). Sözknusu plitikalara bu bölümde değinilecektir. Plitikalar EK S de verilmektedir. Bu iki temel plitika, sağlıklı bir ssyal ve çevresel perfrmans elde etmek amacı ile prjeye rehberlik ederek, üst seviyede ssyal ve çevresel hedef ve ilkeleri belirlerler. ÇSG ve İİ Plitikası Çevre ve Tplum Plitikası, Sağlık ve Güvenlik Plitikası gibi alt plitikalar içermektedir (örn.); tüm prsedürler, yönetim planları ve plitikaların hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik metdlar, ÇSED nin ilgili bölümlerinde etki azaltma knulu kısımlarda yer almaktadır, ayrıca bu plitikalar Çevresel ve Ssyal Yönetim Planı nda (ÇSYP) bir araya getirilmişlerdir. ADHM Plitikasında plitikanın uygulanması için bazı spesifik bilgiler yer almaktadır ve bu plitika dört ekle desteklenmektedir; bunlardan tasarım güvenliği gereklilikleri Ek C de ve Acil Durum Müdahale Prsedürü Ek D de ele alınmaktadır. Bunlar dışında, acil duruma hazırlık ve müdahale ile ilgili tüm diğer ilgili planlar ve prsedürler ÇSED ve ÇSYP de yer almaktadır. Özetle, ÇSG ve İİ Plitikasıile ADHM Plitikası nın genel larak üst seviyedeki plitikaları ve hedefleri, Prje dahilinde bunlara karşılık gelen ve ÇSED ve ÇSYP da tarif edilen çeşitli yönetim planları, prsedürler, yöntemler, yaklaşımlar ve ayrı etki azaltma önlemleri aracılığıyla uygulanacaktır. ÇSYP nın temel özellikleri aşağıda, Kısım 17.4 de daha detaylı larak açıklanmaktadır. prje için bir dizi temel prensip benimsemiştir ve bunlar, örneğin, prjenin bir bütün larak OHSAS ve ISO e uygun larak etkili ve verimli bir şekilde yönetimiyle, tasarım ve planlamanın bir parçası larak risk yönetiminin benimsenmesi; ÇSYS nin perfrmansının izlenmesi; yüklenicilerin temel plitikalara ilişkin taaahhütlerinin sağlanması; ve tüm yüklenicilerin yürürülükteki kanunlar ve kredi kuruluşlarının belirlediği gerekliliklerle uyumluluğunun sağlanmasıyla (temel ilkelerin tam metni için Ek S-1 e bakınız) ilişkilidir. (1), Gebze-Orhangazi-İzmir Otyl Prjesi; Çevre, Sağlık ve Güvenlik ve İşgücü/İstihdam Plitikaları, Ankara, 2012 (2), Gebze-Orhangazi-İzmir Otyl Prjesi; Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Plitikası, Ankara,

3 Bu ilkeler aşağıdaki alt kısımlarda özetlenmiş lan daha spesifik ÇSG ve İİ Plitikaları için bir temel sağlamaktadır (plitikaların tam metinleri için Ek S ye bakınız) Başlıca ÇSG ve İşgücü/İstihdam Plitikaları İki temel plitika dökümanının içerisinde, aşağıda açıklanmakta lduğu gibi bir dizi, alt plitika geliştirmiştir Çevre ve Tplum Plitikası, Prjeyi sürdürülebilir kalkınma prensipleri ışığında, ÇSYS nin sürekli gelişimini dikkate alarak ve çevreye karşı srumlu bir şekilde uygulamak amacıyla bir ÇSG ve İİ Plitikası nin bir parçası larak Çevre ve Tplum Plitikası geliştirmiştir. nin Çevre ve Tplum Plitikası na uygun davranmak, çalışanları, yüklenicileri vealtyüklenicileri ilgili mevzuattan muaf tutmaz. Bu nedenle, temel ÇSG ve İİ Plitikası nda beyan edilen ana ilkelere ek larak,, Çevre ve Tplum Plitikası nda, prjenin tüm faaliyetlerinde çevresel uygulamaları takip etmeyi ve yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve Yönetmelikleri, uluslararası kredi kuruluşlarının belirlediği gereklilikler (Ekvatr Prenspleri dahil) ve ÇSED de belirlenmiş gerekliliklerle uyumlu hareket etmeyi taahhüt etmektedir. Buna ek larak, başka uygulamaların yanısıra, mümkün lan her durumda en yeni çevresel uygulamaları gerçekleştirmeyi, persneline ve yüklenicilerine uygun eğitimleri sağlamayı, edinilen deneyimi kamuyla paylaşmayı ve paydaşların ve kamunun sürece katılımını sağlamayı taahhüt etmektedir. Ayrıca, her bir çevresel (ve ssyal) plitika hedefini destekleyen yönetim planları ve prsedürleri geliştirmeyi ve bu knuları ÇSED de incelemeyi taahhüt etmektedir Sağlık ve Güvenlik Plitikası, tüm prje döngüsü byunca yerel tpluluklara yönelik risk ve etkileri azaltırken, bütün çalışanlar için güvenli bir çalışma sistemi ve sağlıklı bir çalışma rtamını da kurmak ve sürdürmek amacıyla ÇSG ve İİ Plitikası nın bir parçası larak bir Sağlık ve Güvenlik Plitikası geliştirmiştir. Sağlık ve güvenliğe ilişkin Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ve AB düzenlemeleri gibi yasal zrunluluklarla uyumlu lmak minimum standart larak değerlendirilmektedir. ise bu yasal zrunlulukların ötesine geçmek ve tüm perasyn ve faaliyetleri süresince sağlık ve güvenlik perfrmansını sürekli geliştirmek için, uluslararası alanda en iyi uygulamaları sergilemek amacıyla çaba göstermektedir. Sağlık ve Güvenlik Plitikası, iş yerleri, perasynlar, faaliyetler, persnel, yükleniciler, alt yükleniciler, kadrlu lmayan işçiler ve ptansiyel larak etkilenebilecek diğer insanların dahil lacağı şekilde tüm Prje sahası kapsamında uygulanacaktır. nin daha spesifik lan ek taahhütleri bu knuyla ilgili iki ek plitikaya dahil edilmiştir: 17-3

4 İş Sağlığı ve Güvenliği Plitikası bu knu ÇSED, 16. Bölüm de ele alınmaktadır. Tplum Sağlığı ve Güvenliği Plitikası (bkz. ÇSED, 14. Bölüm) İşgücü/İstihdam Plitikası, iş ve istihdam kanun ve yönetmelikleri dğrultusunda çalışma kşulları ve çalışanlarla ilişkilerin yönetilmesi, iş gücünün krunması, kadrlu lmayan (sözleşmeli) çalışanların yönetimi ve tedarik zinciriyle ilgili knuları ele alan bir İşgücü/İstihdam Plitikasını ÇSG ve İİ Plitikası nın bir parçası larak düzenlemiştir., hedeflerinin bir parçası larak, çalışanlarının insan haklarına saygı göstermeyi taahhüt etmekte ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi ni, Uluslararası Çalışma Örgütü nün Sözleşmeleri ni ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ni desteklemektedir. Firma, çalışanlar için kaygılarını dile getirebilecekleri bir şikayet mekanizması kuracaktır (Bu Prjede kurulması planlanan Şikayet Mekanizmasına dair daha ayrıntılı bilgi aşağıda, Kısım 17.6 da sunulmaktadır). İşgücü/İstihdam Plitikası ayrıca bir İnsan Kaynakları Plitikası da içermektedir., çalışanları için eşit kşullar sağlamaktadır; hiçbir taciz ya da yasadışı ayrımcılığa izin vermemekte ve bunlara müsamaha göstermemektedir. Çcuk işçi çalıştırmanın yanısıra gönülsüz veya zrla çalıştırmaya da hiçbir şekilde izin verilmemektedir. Çalışma saatleri tüm yerel yasa ve yönetmeliklere, aynı zamanda AB ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) mevzuatlarına da (1) uygun larak düzenlenmiştir ve, tüm çalışanları için mümkün lduğunca iş güvencesi sağlamak için çaba harcamaktadır. İşgcücü ve istihdam knuları, 16. Bölüm de (İşgücü ve Çalışma Şartları) ele alınmaktadır Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Plitikası (ADHM Plitikası), Prje nin inşaat ve işletimi sırasında lası acil durumları ele alma yöntemlerine ilişkin hedefleri ve ana çerçeveyi belirleyen bir Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Plitikası nı (ADHM Plitikası) geliştirmiştir. (i) Temel riskleri/tehlikeleri belirlemek, (ii) lası vakaları önlemek ve hafifletmek amacıyla uygun araçları geliştirmek ve ayrıca tplumu ve çevreyi etkileyen acil durumlara müdahale etmek ve bu vakaların etkisini azaltmak amacıyla çeşitli önlemler geliştirilmiştir. ADHMP de ilgili Prje yapılarının, örneğin tylun, tünellerin, köprü ve viyadüklerin özel güvenlik yönetimi unsurları ve çk çeşitli lası acil durumlar örneğin; küçük byutlu ve sık karşılaşılabilecek laylar (yl yüzeyine ağaç devrilmesi veya mlz dökülmesi gibi), dğal laylar (fırtınalar, seller, şiddetli rüzgarlar gibi) ve büyük byutlu ancak sık karşılaşılmayacak laylar (tünel yangınları, depremler ve patlamalar gibi) ele alınmaktadır. (1) Çalışma saatlerinin rganizasynunun belirli yönlerini knu alan AB Direktifi 2003/88/EC ve ILO (Sanayi) Çalışma Saatleri Knvansiynu, 1919 (N. 1). 17-4

5 Acil durum hazırlığı, planlama ve uygulama sürecinin entegre bir parçası larak, uygun planlama ve tasarımla başlar ve acil durum müdahalesine ilişkin daha detaylı değerlendirmeleri içeren güvenli inşaat ve işletme süreçlerine de yayılır. Bu nedenle acil durum yönetim prsedürleri acil vakalar meydana gelmeden önce, bu vakalar sırasında ve acil durumun snrasında uygulanmak üzere; acil durum önleme ve hazırlık önlemleri, müdahale tedbirleri ve hasar tespiti ve iyileştirme faaliyetleri larak aşamalara ayrılır. Bu hedeflerin her birine yönelik eylem ve uygulamalar, nin benimsediği ve aşağıda bazıları vurgulanan, bir dizi temel prensibe dayanmaktadır (Metnin tamamı için Ek S ye bakınız): Çalışanlar için güvenli bir çalışma rtamının sağlanması... Tüm kullanıclar için güvenli bir tyl inşası ve işletimi... Otyl unsurlarının bütünlüğünün krunması... Prjenin çevresel açıdan srumluluk sahibi ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yönetimi... Acil durum hazırlık ve müdahale planlarının ve uygulamalarının geliştirilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi... Acil durumları yönetmek için eğitimli ve dnanımlı persnelin ve gerekli lan araç ve ekipmanın temin edilmesi... ADHM Plitikası nın düzenli larak izlenmesi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi... ADHM Plitikası nın Prjenin tüm seviyelerinde ve tüm yükleniciler ve tedarikçiler tarafından uygulanmasının sağlanması. nin Acil Durum Müdahale Prsedürü nde görevler ve srumluluklar da tanımlanmıştır. Harici acil durum hizmet kuruluşları ve devlet kurumlarıyla kurulacak bağlantılar Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Krdinatörü (ADHMK) ve Acil Durum Müdahale Merkezleri (ADMM) tarafından yönetilecektir. Dlayısıyla, istenilen etkinliği elde etmek için, ADHM Plitikası ilgili yetkililer ve acil durum hizmet kuruluşları ile görüş alışverişi içinde geliştirilecektir. Acil durum iletişim bilgileri her zaman güncel tutulacak ve uygun yerlere asılacak, acil durum hazırlık ve müdahale çalışmalarında görev alan ilgili tüm çalışanların erişimine sunulacaktır. ADHM Plitikası nın farklı aşamalarında yer alan detaylı önlem ve uygulamalar 14.Bölüm de (Tplum Sağlığı ve Güvenliği) ele alınmıştır. 17-5

6 17.3 SORUMLULUKLAR VE KAYNAKLAR Genel Srumluluk ÇSYS nin inşaat ve işletim aşamasında uygulanması için, ayrıntılı larak görev, srumluluk ve yetkileri tayin eden bir rganizasynel yapıyı kuran ve bunu kruyan Prje Kurulu, ÇSYS nin genel srumluluklarını üstlenmiştir. Şekil 17.1 nin genel rganizasyn şemasını (bu ÇSED Rapru nun Güncel Tarihi itibariyle) göstermektedir. Prjenin uygulanması sırasında rtaya çıkan gereklilikleri karşılamak için bu yapı üzerinde gerektiğinde değişiklikler yapılabilir. Şekil 17.1 Genel Organizasyn Şeması (1) Yönetim Kurulu Finan s Kuruluşları KGM CEO / G enel D irektör Finans, Hukuk, Teknik, v.b. Danışmanlar CFO Genel Direktör Yardımcısı İşletme ve Bakım Direktörü İdari İşler/Muhasebe Müdürü Teknik Müdür HİSE M üdürü Finan s M üdürü ÇP Müdürü Hukuk Müşaviri SG M üdürü Yukarıdaki genel rganizasyn şemasından da görülebileceği üzere, nin Çevre ve Paydaş (ÇP) Müdürü, Sağlık ve Güvenlik (SG) Müdürü ve Halkla İlişkiler ve Ssyal Etkileşim (HİSE) Müdürü dğrudan Genel Direktör Yardımcısı na bağlıdır. Prjenin inşaat ve işletim aşamalarında geçerli lan ÇP ve SG knularıyla ilgili rganizasynel yapı aşağıda açıklanmıştır. İnşaat aşamasında ve ana Mühendislik, Tedarik ve İnşaat yüklenicisi NÖMAYG arasında yakın bir krdinasyn lacaktır İnşaat Aşaması, inşaat aşaması için aşağıdaki ÇP/SG rganizasynunu geliştirmiştir (bkz. Şekil 17.2); Prjenin Mühendislik, Tedarik ve İnşaat yüklenicisi lan NÖMAYG, bir Çevre Srumlusu, bir Sağlık ve Güvenlik (SG) Srumlusu, bir ADHM Krdinatörü ve bir Halkla İrtibat Srumlusu (1) Otyl A.Ş. tarafından sağlanmıştır, Kasım

7 görevlendirecektir. Bu kişiler danışmanlardan ve gözetmenlerden destek alacaktır ve prje sahasındaki inşaat faaliyetlerinin kntrlünden ve takibinden srumlu lacaktır. Bu pzisyndaki kişiler dğrudan ilgili ÇP/SG/HİSE Müdürü ne ve NÖMAYG Genel Direktörlüğü ne bağlı larak çalışacaktır. NÖMAYG ın tyl, köprü, tünel ve viyadük yüklenicileri de, yönetim sistemlerinin günlük faaliyetlerini yürütmek için, kadrlarında Çevre, Sağlık ve Güvenlik uzmanları çalıştıracaklardır. İşletme seviyesinde ve fnksiynel seviyedeki bu uzmanlar, dğrudan prje yöneticilerine ve NÖMAYG Srumlularına bağlı larak çalışacaklardır. Halkla İrtibat Görevlileri NÖMAYG çatısı altında yönetileceklerdir ve Prjenin ihtiyaçlarına göre bütün tyl kesimlerinde görevlendirileceklerdir. Şekil 17.2 Prje İnşaatı Sırasındaki Organizasyn ÇP Müdürü Genel Direktör Yardımcısı SG Müdürü HİSE M üdürü Halkla İlişkiler Danışmanları, Paydaş Katılımı Görevlisi ÇSG Yönetim Danışmanları HİSE Uygulama Birimi NÖMAYG Gene l Direktörü Çevre Srumlusu Sağlık ve Güvenlik Srumlusu Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Krdinatörü ( ADHMK ) Hakla İrtibat Srumlusu A rkelji Uzmanı/ Uzmanları Tprak / Peyzaaj Danışmanı/ Danışmanları E klji Uzmanı/ Uzmanları Köprü İnşaatı Prje Müdürü Çevre Uzmanı Tprak / Peyzaj Uzmanı SG Uzmanı Sağlık Birimi, SG Kmitesi, ADME Sağlık ve Güvenlik Gözetmenleri Otyl İnşaatı Prje Müdürü Çevre Uzmanı Tprak / Peyzaj Uzmanı NÖMAYG Genel Direktör Yardımcısı SG Uzmanı Sağlık Birimi, SG Kmitesi, ADME Tünel İnşaatı Prje Müdürü Çevre Uzmanı Tprak / Peyzaj Uzmanı Acil Durum Müdahale Ekibi ( ADME ) SG Uzmanı Sağlık Birimi, SG Kmitesi, ADME NOT: Tüm uzmanlar ayrıca bağlı ldukları Srumlulara da raprlama yapacaklardır (Örn. Tünel İnşaatının SG Uzmanı, NÖMAYG ın SG S A.Ş. nin SG Müdürü ne.) Halkla İrtibat Görevlileri * Güney Yaklaşım Viyadüğü İnşaatı Prje Müdürü Çevre Uzmanı Tprak / Peyzaj Uzmanı SG Uzmanı Sağlık Birimi, SG Kmitesi, ADME ru mlusu na ve da OTOYOL nin İç Denetimleri Devlet Kurumlarının Üçüncü Taraf Denetimleri Kredi Kuruluşlarının Dış Denetimleri *Tplumla İlişkiler NÖMAYG tarafından yürütülececek ve herbir kesim için Prje ihtiyaçlarına ve tyl kesiminin uzunluğuna göre uzmanlar atanacaktır. ÇSYS nin uygulanması ile ilgili yetki ve srumluluklar Tabl 17.1 de tanımlanmıştır. Tabl 17.1 İnşaat Sırasındaki ÇP ve SG Görev ve Srumlulukları Fnksiyn ÇP ve SG Müdürleri Görev Prjenin ÇP/SG sisteminin perfrmansının ve prje gereklerinin sağlanmasından ve takibinden srumludur. Prjenin planlarını ve prsedürlerini gözden geçirir ve Prje kşullarının yerine getirilmesini sağlar. NÖMAYG tarafından tedarik edilen bilgiler (Temel Perfrmans Göstergeleri, raprlar vs) ışığında ve denetimler ve tplantılar aracılığıyla perfrmans takibi yapar. Yöneticilere, kredi kuruluşlarına ve ilgili diğer taraflara perfrmans raprları sunar. 17-7

8 Fnksiyn Görev nin ÇP/SG plitikalarının yönetim tarafından periydik larak gözden geçirilmesini ve bütün Prje birimlerine iletilmesini sağlar. HİSE Müdürü Halkla İrtibat Srumlusu ile krdineli bir şekilde ssyal etkileşim sürecinin uygulanmasını denetler. HİSE uygulamasının günlük işlerini yürüten HİSE Uygulama Birimini yönetir. İlgili kuruluşlarla irtibat içerisinde çalışır. NÖMAYG Çevre, Sağlık ve Güvenlik, Halkla İrtibat Srumluları İnşaat Yüklenicilerinin Çevre, Sağlık ve Güvenlik Uzmanları Prjenin yönetim planlarını ve prsedürlerini geliştirmek, İnşaat yüklenicilerinin sahaya özel planlarını ve prsedürlerini geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı lmak, Prje sahasında lanlar da dahil lmak üzere, ilgili bütün yönetim planlarının ve prsedürlerinin uygulanışını takip etmek, Yönetim ve İzleme Planlarında tanımlandığı şekilde Prje hedeflerine ve Temel Perfrmans göstergelerine karşı Prjenin yl açtığı etkileri izlemek ve etki azaltma önlemlerine dair değişikliklerin gerekli lması durumunda, İnşaat Yüklenicileriyle birlikte çalışmak, Yönetim planlarına dair - ihlalleri belirlemek ve düzeltici faaliyetler önermek, Perfrmans knusunda ÇP/SG Müdürüne düzenli larak bilgi sunmak, Kuralların ihlal edildiğinin ve bu ihlallerin sağlık ve güvenlik, çevre ve tplum üzerinde önemli etkilere yl açabileceğinin veya Prjenin itibarının zedelenebileceğinin anlaşılması halinde, ilgili faaliyetleri durdurmak (tehlikeli bir durumun luşması halinde bütün işçilerin duruma müdahale etme ve ilgili durumu Srumlulara rapr etme zrunluluğu vardır), Görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duymaları halinde, Srumlulara uzmanlar tarafından destek sunulmasını sağlamak (örneğin arkelji, eklji, SG ve Halkla İrtibat). Prjenin genel yönetim planlarının ve prsedürlerinin bütün inşaat rganizasynu tarafından uygulanmasını sağlamak, NÖMAYG ın srumluluğu altında, Prjenin gerektirdiği şekilde sahaya özel yönetim planları ve prsedürleri geliştirmek, Prjenin perfrmans göstergelerine göre, çalışmalardaki perfrmansı denetlemek, Mevcut veya lası uygunsuzlukları belirlemek, düzeltici ve önleyici faaliyet geliştirmek, Prjenin ÇSGT gereksinimleri knusunda çalışanlara eğitimler sağlamak, NÖMAYG ın srumluluğu altında, inşaat öncesi gerekli faaliyetleri krdine etmek ve uygulamak, Çalışmalarda kaydedilen perfrmans hakkında şantiye müdürlerine ve NÖMAYG Çevre, Sağlık, Güvenlik ve Halkla İrtibat Srumlusuna rapr sunmak, Uzmanların görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duymaları halinde, başka uzmanlardan (örneğin tprak/peyzaj uzmanlarından, sağlık birimlerinden, SG kmitesinden ve ADME den) destek alınmasını sağlamak. 17-8

9 Fnksiyn Görev Halkla İrtibat Görevlisi Özellikle hassas gruplar lmak üzere, etki altında kalan tpluluklar için her talepte iletişim açısından erişilebilir lmak, Prjeyle ilgili knularda, etki altında kalan insanlara yardım etmek (süreç hakkındaki srularını yanıtlamak, şikayetleri iletmek, danışmanlık faaliyetleri hakkında bilgi vermek vs.), Gerekirse, prjeden etkilenen insanların üçüncü taraf hukuki destek kaynaklarına erişimine lanak sağlamak, Bir alanın birden fazla sahibinin lması durumunda, arazi sahiplerinin arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde yl göstermek, Erişilemeyen arazi sahipleri ve arazi kullanıcılarının araştırılması (= bu bölgede yaşamayan mevsimlik kullanıcılar labilir), Nüfus sayım araştırmaları ve varlık değerlendirmeleri yapılırken alan srumlusu ve krdinatörü larak destek vermek, Şikayet yönetimine destek vermek, Gözetim görevlileriyle irtibat kurmak, Kamulaştırma sürecinde saha faaliyetlerinin krdinasynunu sağlamak için KGM saha çalışanlarıyla irtibat kurmak, Faaliyetleri hakkında aylık raprlar hazırlamak ve KTYYYP Uygulama Raprlarına katkıda bulunmak. Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Krdinatörü (ADHMK) Acil Durum Müdahale Ekiplerinin (ADME) kurulması ve ADME üyelerinin görev ve srumluluklarının belirlenmesi, Acil durum hazırlık ve müdahale planlarının ve prsedürlerinin hazırlanmasını, incelenmesini ve naylanmasını sağlamak, Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini ve ADHMP dğrultusunda ADME ve prje çalışanlarının acil durum eğitimlerinin tamamlanmasını sağlamak, ADHMP ve ilgili prsedürlerin periydik larak incelenmesini ve gerektiğinde güncellenmesini sağlamak, ADHMP ve ilgili prsedürlerin işlevselliğinin ve uygulanabilirliğinin, belirli aralıklarla (yılda en az bir kez) yapılacak tatbikatlar aracılığıyla test edilmesini sağlamak, Acil durum müdahaleleri esnasında iletişime geçilecek kişiler ve kuruluşların acil durumun türüne göre belirlenmesini sağlamak, İlçe ve il afet yönetim merkezleri ve ilgili kuruluşlar ile iletişim ve krdinasyn araçlarının belirlenmesini sağlamak, Acil durumlarda ADHMP ve ilgili prsedürlerin başarılı bir şekilde uygulanması için ADME yi krdine etmek, Acil durumun ADME ile birlikte incelenmesini ve acil durum snrasında lay raprunun hazırlanmasını sağlamak, Gerekli bilgileri (Prje Müdürünün nayını aldıktan snra) prje çalışanlarıyla ve kamuyla paylaşmak ve farkındalık geliştirme amaçlı faaliyetleri krdine etmek. 17-9

10 Fnksiyn Acil Durum Müdahale Ekibi (ADME) Görev ADHMP yi ve ilgili prsedürleri uygulamak için eğitimlere ve uygulamalara katılmak, Gerektiği taktirde ADHMP ve ilgili prsedürlerin, ADHMK ile birlikte her yıl gözden geçirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, Acil bir durum luştuğunda ADHMK yı bilgilendirmek, Acil durum türlerine göre ADHMP ve ilgili prsedürler dğrultusunda gerekli önlemleri uygulamak, İrtibat kurulacak kişileri ve yetkilileri/kuruluşları haberdar etmek ve acil durumun prje alanı dışında da etkilere neden lması ihtimalinde, bu kişi ve kuruluşlarla birlikte hareket etmek. ADHMK ile, acil durum snrası durumu incelemek ve lay raprunu hazırlamak İşletme Aşaması İşletme ve bakım yüklenicisi, Prje nin işletme aşaması byunca, Otyl un işletim ve bakımından srumlu lacaktır; bu yüklenici henüz belirlenmemiştir. Organizasynel yapılar ilgili işletme prsedürlerine göre hazırlanacaktır (bkz. Şekil 17.3). Şekil 17.3 Prjenin İşletimi ve Bakımı Aşamasındaki Organizasyn İnşaat aşaması sırasında NÖMAYG Genel Direktörü ne bağlı larak çalışan ÇP/SG Srumluları, işletme aşamasına geçiş döneminde merkezden ayrılacaktır ve bu aşamada Prje Direktörlükleri de İşletme ve Bakım Direktörlüğü ne dönüştürülecektir. Sahadaki ÇP/SG Uzmanları da bu rganizasyn çatısı altında çalışacak ve İşletme ve Bakım Direktörü ne bağlı lacaktır

11 17.4 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM PLANI Prjenin çevre, sağlık, güvenlik ve ssyal byutlar üzerindeki ptansiyel lumsuz etkilerinden kaçınmak amacı ile gerekli önlemlerin alınabilmesi için, tanımlanmış srumluluklar ve belirli izleme planları ile ayrıntılı bir rganizasyn yapısının luşturulması, gereklidir. Olumsuz etkilere karşı gerekli lan bu aşamalar Çevresel ve Ssyal Yönetim Planı nda (ÇSYP) ele alınmıştır. Bu bölüm, ÇSED de tespit edilmiş etki alanlarını ele almak ve OTOYOL A.Ş. nin temel plitikalarının (ÇSG ve İİ Plitikası ve ADHM Plitikası) hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla gerekli görülen knularda yapılacak ek çalışmalar için yönetim planlarını, prsedürleri, stratejileri, yaklaşımları ve gereklilikleri kapsamaktadır. ÇSYP, YİD Sözleşmesi süresi byunca Otylun işletilmesini de kapsayacak şekilde, tasarım aşamasından itibaren, Prjenin tüm yaşam döngüsünü ele alan ÇSED çalışmalarının snuçlarına dayanarak geliştirilmiştir. (1) Bu ÇSED raprunun her bir bölümünde, kredi kuruluşlarının belirlediği iyi uygulama gerekliliklerini sağlamak için prjede göz önünde bulundurulması gereken etki azaltıcı önlemlerin tipleri tanımlanmaktadır. ÇSYP na entegre lmuş etki azaltıcı önlemlerin tanımlanmasıyla ilişkili lan ve kredi kuruluşlarının belirlediği gereklilikleri kapsayan uluslararası standartlar ve kılavuzlar, 1. Bölüm de, Kısım de tanımlanmıştır.. Değerlendirme çalışmalarında, önemli etki ve riskler belirlenirken etkilerin azaltılması için seçenekler de incelenmiş, Prje için teknik ve finansal açıdan elverişli önlemler belirlenmiş ve ÇSYP da bu önlemlere yer verilmiştir. ÇSED Prjenin nihai etkilerini öngörerek, tüm etki azaltıcı faaliyetleri dikkate alır. Etki azaltıcı önlemlerin detayları ve etki azaltma önlemleri ÇSED nin ilgili bölümlerindeaçıklanırken, ÇSYP da etki azaltıcı eylemlerin planlanması, uygulanması ve bağımsız larak izlenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. ÇSYP luşturulurken, Prjenin temel aşamaları lan tasarım, inşaat ve işletme aşamaları ile köprü ile ilgili lan deniz rtamı knularının, tylun kara kısmındaki knulardan farklı lduğu göz önüne alınmıştır. ÇSYP nın başlıca bölümleri ve içerikleri aşağıda yer almaktadır: Bölüm 1 Geniş Kapsamlı Önlemler - 13 ayrı maddeden luşmaktadır ve bunların bir çğuprjenin tüm aşamaları için geçerlidir (Tasarım, İnşaat ve İşletme); - Tamamlayıcı Faz 1 Çalışmaları - Tamamlayıcı Faz 2 Çalışmaları - Faz 2 ile İlgili ÇSED Eki - Paydaş Katılım Planı Taahhüdü - Acil Durum Önleme ve Müdahale Planı (ADÖMP) (1) Köprü ve Otylun yakın gelecekte işletimde kalması öngörüldüğünden kapatma ve devreden çıkarma dikkate alınmamıştır

12 - Kültürel Miras Etkilerini Azaltma Stratejisi - Biyljik Çeşitlilik Eylem Planı - Tasarım Değişikliği Yönetim Prsedürü (TDYP) - İnsan Kaynakları ve İşgücü Yönetim Prsedürü - İş Sağlığı ve Güvenliği Prsedürü - Tpluma Yönelik Prje Eğitim Prgramı Bölüm 2 - Deniz Ortamı Tasarım Yönetim Planı (DOTYP); (ilgili Prsedür bulunmamaktadır) Bölüm 3 - Deniz Ortamı İnşaat Yönetim Planı (DOİYP); - Atık ve Atıksu Yönetim Prsedürü - Deniz Ekljisi Yönetim Prsedürü - Dip Taramayla Çıkarılan Malzemenin Yönetimi Prsedürü Bölüm 4 - Karasal Ortam Tasarım Yönetim Planı (KOTYP); - Otyl Güzergahı ve Yapıların Tasarım Paketleri - Servis Alanları ve Benzin İstasynları Tasarım Paketleri - Taş Ocağı Tasarım Paketleri Bölüm 5 - Karasal Ortam İnşaat Yönetim Planı (KOİYP); - Zemin Yönetim Prsedürü - Tehlikeli Maddelerin Yönetimi Prsedürü - Atık Yönetim Prsedürü - Kirlenmiş Zemin Yönetim Prsedürü - Su Yönetim Prsedürü - Hava, Gürültü ve Titreşim Yönetim Prsedürü - Peyzaj Yönetimi ve Eski Haline Getirme Prsedürü - Yerel Persnel Alımı Prsedürü - Tplum Güvenliği Yönetim Prsedürü - Trafik Güvenliği Yönetim Prsedürü (sahada ve saha dışında) - Taş Ocağı İşletme Prsedürü Bölüm 6 Çevresel İşletme Yönetim Planı (ÇİYP). - Atık Yönetim Prsedürü - Tehlikeli Maddelerin Yönetimi Prsedürü - Peyzaj Yönetim Prsedürü Ayrıca, sahaya özel 100 den fazla etki azaltıcı önlem ayrı bir EK kapsamında bulunmaktadır. Yukarıda tarif edildiği üzere, ana planlar genellikle bir dizi alt prsedürle desteklenmektedirler; bu prsedürler de, uygulanacak özel önlemleri, eylemleri ya da göz önünde bulundurulan hususları içermektedir. ÇSYP kapsamında, etki azaltma/faaliyet knuları aşağıdakileri tanımlayacak şekilde luşturulmuştur: Gerekli lan etki azaltma faaliyeti; 17-12

13 Faaliyeti uygulamaktan srumlu birim (genelde nin ya da Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Yüklenicisi nin bir müdürü); Faaliyetin tamamlanması gereken sn tarih; Faaliyetin tamamlandığını teyit etmek amacıyla bir dış denetçi tarafından yapılan gözlemveya temel perfrmans göstergeleri; ve İlgili knunun temel larak işlendiği ÇSED Bölümüne referans. ÇSYP, ÇSYS nin bir parçası larak yayımlanacak yasalar, standartlar ve kılavuzlardaki gerekliliklere veya yasa standart ve klavuzlardaki değişimlere göre ve prjenin tasarım, inşaat veya işletme izni için ihtiyaç duyulan lisans veya nayların rtaya çıkardığı tüm gereklilikleri de içerecek şekilde düzenli şekilde güncellenecektir. ÇSYP dan kaynaklanan gereksinimler, nintedarikçiler, Mühendislik, Tedarik ve İnşaat alanındaki ve diğer alanlardaki yüklenicilerle imzalayacağı sözleşmenin kşullarından bir kısmını luşturacaktır., ÇSYP kşullarının uygulandığından, uygunsuzlukların belirlendiğinden ve gerekli düzeltme çalışmalarının zamanında gerçekleştirildiğinden emin lmak amacıyla, prjenin ÇSG ekiplerinin düzenli larak uygunluk kntrlleri ve denetimler yapmasını sağlayacaktır N/A 17.6 ŞİKAYET YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Uluslararası iyi uygulamalara ve Kredi Kuruluşları nın belirlediği gerekliliklere (özellikle IFC PS ve EBRD PR10) uygun larak, herhangi bir kişi veya kurumun Prjenin herhangi bir kısmıyla ilgili bir şikayetini veya başka bir srunu, herhangi bir maliyet ya da tehdit kaygısı lmaksızın bağımsız larak dile getirebilmesi için bir Şikayet Yönetimi Prsedürü (genelde Şikayet Mekanizması larak da adlandırılır) luşturulmuştur. Bu prsedür, prjenin dışında kalan tarafların veya paydaşların prjeyle ilişkilerinin yönetimi için de kullanılabilir. Örneğin: yerel halk ya da STK larının yrum veya sruları; kanun düzenleyicilerle kurulan ilişkiler; kamudan gelen genel srular gibi. Uygunsuzlukları ele almasının yanı sıra, bu mekanizma, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik ve Bilgi Edinme Hakkına Dair Kanun gibi ilgili Türkiye yasalarını da göz önünde bulunduracaktır. İşçiler için Şikayet Yönetimi Prsedürü, Prje çalışanları tarafından dile getirilen, çalışma kşulları, sağlık&güvenlik gibi knulardaki şikayetlere yönelik larak,, burada açıklanan Halk Şikayetleri Yönetim Prsedürüne benzer bir şekilde yürütülecektir. Ancak srumluluklar İnsan Kaynakları departmanlarına ve çalışma sahasındaki bölüm şeflerine ait lacaktır (bkz. Bölüm 16, Kısım ). Genel şikayet yönetimi, nin Tplumla İrtibat Srumlusu tarafından desteklenen ÇP/SG Müdürleri tarafından gerçekleştirilecektir. Şeffaf ve yasal bir mekanizama larak, Şikayet Yönetimi Prsedürü nün sürekliliği 17-13

14 sağlanacak, Prje süresi byunca Paydaş Katılım Planı nın bir parçası larak güncellenecek ve kamuya duyurulacaktır. Kaydın alınmasından snraki 14 gün içerisinde şikayetçi lan kişiye, düzeltici/iyileştirici faaliyetle ilgili veya herhangi bir müdahalede bulunulmayacaksa neden bulunulmayacağı knusunda bilgi verilecektir. Şikayetçi, gerçekleştirilecek düzeltici/iyileştirici faaliyeti kabul ederse, dsya kapatılacaktır. Eğer uzun vadeli bir iyileştirici faaliyet söz knusu lursa, şikayetçi süreçteki ilerlemeye dair düzenli aralıklarla bilgilendirilecektir. Şikayet Yönetimi Prsedürü nün temel aşamaları aşağıda açıklanmış ve Şekil 17.4 te gösterilmiştir: 1. Şikayet Yönetimi Prsedürü nün Tanıtımı Kamunun ve özellikle prjeden etkilenen insanların, Şikayet Yönetimi Prsedürü ve bu süreçten nasıl faydalanabilecekleri ile ilgili bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Kamu, ÇSED bilgilendirme süreci ile ilgili Paydaş Katılım Planı nda belirtildiği şekilde bilgilendirilecektir (örn. kamusal alanlara asılacak psterler ve Prje web sitesigibi). 2. Şikayetlerin Alınması ve Kaydedilmesi Şikayetler bir şikayet frmuna kaydedilecektir (frm Türkçe lacaktır, ayrıca İngilizce frma da web sitesinden erişilebilecektir)., Görüşmeler sürecinde tüm köy muhtarlarına verilen bu frmlar, Prjenin web sayfasında da mevcuttur: Şikayet Frmları, şikayetlerin kaydedilmesi için erişilebilir lacak; şikayetler hakkındaki ayrıntıların yanı sıra kişinin bildirmek istemesi durumunda başvuran kişinin adını ve adresini, ayrıca; başvuru tarihini, başvuru türünü ve şikayeti alan kişilerin isimlerini içerecektir. Frmlar, şikayetler uygun bir çözüme ulaştırılana dek takip edilmek üzere şikayet kayıt dsyasına girilecektir. 3. Şikayetlerin Ele Alınması ve İncelenmesi Şikayetler, önem seviyelerine bağlı larak farklı şekillerde ele alınacak ve incelenecektir. Genel anlamda, şikayetle ilgili resmin bütünü görülmeye çalışılacak ve gerektiğinde ek bir araştırma yapılacaktır. Şikayetlerin meşru lduğunu dğrulamak ve ayrıntıların araştırılması için gerekenleri yapmak amacıyla başlatılan inceleme sürecinin rganize edilmesinde OTOYOL A.Ş. ve NÖMAYG ın yönetim yetkisi lacaktır

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ SAYFA NO 1/5 YAYIN TARİHİ 15.08.2016 ONAYLAYAN EA Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE)

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) - ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) İçindekiler İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI (ÇSEP)... 2 İnşaat Öncesi... 2 İnşaat Aşaması... 7 İşletme Aşaması... 9 i İZMİR BAYRAKLI

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 Sosyal Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 DUYURULMA AMAÇLI TASLAK ÇSEP. NİHAİ ÇSEP DUYURU SONRASI VE FİNANSMAN KARARI ÖNCESİ KARARLAŞTIRILACAK PG1 in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ÇEVRE VE SOSYAL EYLEM PLANI 1

ÇEVRE VE SOSYAL EYLEM PLANI 1 ÇEVRE VE SOSYAL EYLEM PLANI 1 0 Kurumsal Gereklilikler 0.1 Zorlu Enerji için, GRi4'e uygun olarak Kurumsal Çevresel ve Sağlık ve Güvenlik yönetim sistemi ve CSR raporlamasını sürdürmek. En iyi uygulamayı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır.

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır. İLK YARDIM POLİTİKASI Giriş Bugün Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri dünyada en çk ilk yardım sağlayan derneklerdir. Bu hasta ve yaralılara ayrım yapmaksızın yaralı askerlere ilk yardım yapıldığı Slferin Savaşından

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB İnsan Kaynakları Grubu Aralık 2012 İçindekiler A/ Giriş... 3 B/ Amaç... 3 C/ Kapsam... 3 D/ Ücretlendirme Plitikası nın Düzenlenmesi... 3 E/ Sürecin Yönetim ve İdaresi...

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı EĞİTİM PROGRAMI 2012 Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Sedex B Tipi Kullanıcı Eğitimi 02.07.2012 Yarım Gün

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ

GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ Temel haklar, ssyal diyalg ve sürdürülebilir kalkınma knulu 16 kasım 2010 tarihli GDF SUEZ küresel anlaşmasını imzalayan tarafların hedeflerinden biri,

Detaylı

Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi. Kültürel Miras Yönetim Planı

Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi. Kültürel Miras Yönetim Planı Çevre ve Ssyal Yönetim Sistemi 0.04.206 Dküman Numarası: İÇİNDEKİLER SAYFASI GİRİŞ... 4. DOKÜMAN NUMARASI... 4.2 AMAÇ... 4.3 UYGULAMA... 4.4 BAŞLANGIÇ... 4.5 YETKI VE YÖNETIM... 4 2 KAPSAM... 5 2. BU YÖNETIM

Detaylı

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak,

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak, ÖZEL TEKNİK Çevresel ve sosyal yönetim eylemlerine ÇEVRE VE SOSYAL Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Planı kapsamında yer alan tüm format, ŞARTNAME VE rehberlik ve yapım aşamasında YÖNETİM plan ve dokümanların

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB İnsan Kaynakları Grubu 2013 1/11 İçindekiler A/ Giriş... 3 B/ Amaç... 3 C/ Kapsam... 3 D/ Ücretlendirme Plitikası nın Düzenlenmesi... 3 E/ Sürecin Yönetim ve İdaresi...

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri AB eşleştirme Prjesi Türkiye Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Perfrmans Yönetimi KURS PROGRAMI 1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri TARİH : Kursun 1. kısmı: 30.5 17.6.2011 2. kısmı 04.07

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır.

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır. FİRMA PROFİLİ 2000 yılından beri endüstriyel yapılar, eğitim, sağlık ve turizm tesisleri, açık ve kapalı spr alanları, enerji ve iletişim altyapı tesislerinin inşa işlerinde faaliyet gösteren FGC İNŞAAT,

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek.9 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ KIRIKKALE ENERJİ İLETİM HATTI PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD..ŞTİİ..

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

İŞLETME STAJI RAPORU

İŞLETME STAJI RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ İŞLETME STAJI RAPORU ONUR DEMİR 1112.00008 ABB TÜRKİYE 2014-2015 İŞLETME STAJI RAPORU HAKKINDA Bu rapr; işletme

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Öğrenci Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK 222 Kasım 2014, MÜDEK M Ofisi, İstanbul Sunum İçeriği Öğrenci Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci

Detaylı

31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara

31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara Özdeğerlendirme Rapru ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları 31 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara Sunum İçeriği Özdeğerlendirme Rapru İçeriği Hazırlanması Uyarılar MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları Ziyaret Öncesi

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ENEKO A.Ş. de, müşteri istek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinin değerlendirilmesini, snuçlandırılmasını ve süreçte uygulanacak prsesleri belirlemektir, ayrıca bu prsesin etkinliğini sürekli iyileştirmek

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM GÜNCELLEMELER VE YÜRÜRLÜK TARİHLERİ BDS 260 Üst Yönetimden Srumlu Olanlarla Kurulacak İletişim

Detaylı

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası, Standard Chartered Grup un ( SCB, biz veya bizim ) herhangi bir üyesi tarafından Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındadır. Kişisel

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Ürün Güvenliği ve Kalite Sistem İç Denetçi 29&30 Mart 2010 2 Gün Intertek

Detaylı

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Versiyon 4 16 Ekim 2012 TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Bölüm 1: Genel 1. Kısa Başlık 2. Yetkili Kurum 3. Kapsam 4. Tanımlar 5. Denetim Türleri 6. Çevre Hususlarının Kapsamı 7. İşletmecinin Sorumlulukları

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek V.12 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA POWER KIRIKKALE DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD.. ŞTİİ.. ANKARA HAZİRAN/2014

Detaylı

DOĞAN GRUBU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Sayfa : 1/6 1. AMAÇ Grubumuz çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmaktadır. Bu anlamda, İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız insana ve çalışanlarımıza

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK Magna Internatinal Inc. 1 ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK Magna çalışanları, Magna nın en iyi çıkarına göre hareket etmekle görevlidir.

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Grup Ahlak ve Davranış Kuralları

Grup Ahlak ve Davranış Kuralları 2015-03-16 1 (6) Grup Ahlak ve Davranış Kuralları TeliSnera, bu Kurallarda belirtilen ilkeleri benimsemiştir. Günlük faaliyetlerimizde, her TeliaSnera çalışanının işlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair

Detaylı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı şey BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı 2011 Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I Ğ I Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Çevresel & Sosyal Eylam Planı Keskinoğlu Projesi,

Çevresel & Sosyal Eylam Planı Keskinoğlu Projesi, Çevresel & Sosyal Eylam Planı Projesi, Akhisar, Türkiye için hazırlanmıştır Hazırlayan: ENVIRON UK Ltd. Tarih: Ağustos 2012 Proje veya Sayı No: UK14-17009 Sözleşme/Teklif No: UK14-17009/ AIKB Proje ID

Detaylı

Ek-K. Trafik Yönetim Planı 1 / 5

Ek-K. Trafik Yönetim Planı 1 / 5 1 / 5 Ek-K Trafik Yönetim Planı 2 / 5 TRAFİK YÖNETİM PLANI 1 Amaç ve Kapsam Trafik Yönetim Planı Proje nin inşaat ve işletme aşamalarındaki trafik kuralları ile ilgili sorumlulukların ve gerekliliklerin

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI : Đnsan Kaynakları / Brdr / Gld brdr E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI Aylık prim ve hizmet belgesi, aylık ve dört aylık larak SSK kurumuna verilen bildirgelerin birleştirilerek yeniden düzenlenmesi ile luşturulmuş

Detaylı

KAN MERKEZLERİ. Dr. S. Haldun BAL. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi

KAN MERKEZLERİ. Dr. S. Haldun BAL. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi KAN MERKEZLERİ Dr. S. Haldun BAL Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi Kanun, Yönetmelik, Rehber Eski Kanun Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 2 Eski Kanun a göre

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Sera Gazı Envanter Sistemi nin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye de UES

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

Bilkent Laboratuvarı PPP

Bilkent Laboratuvarı PPP Bilkent Laboratuvarı PPP Ülke: TÜRKİYE Proje No.: 48799 İş Sektörü: Belediye ve Çevresel Altyapı Kamu/Özel: ÖZEL Çevresel Sınıflandırma: B Hedeflenen Kurul Tarihi: 19 Temmuz 2017 Durumu: Komite onayı alindi,

Detaylı

Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi. Yüklenici Yönetim Çerçevesi

Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi. Yüklenici Yönetim Çerçevesi Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi 0.04.206 İÇİNDEKİLER SAYFASI OMAS-ESMS-CM-PLN-00 GİRİŞ... 3. Doküman Numarası... 4.2 Amaç... 4.3 Uygulama... 4.4 Başlangıç... 4.5 Yetki ve Yönetim... 5 2 KAPSAM... 5 2.

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Haziran 2014 ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. Bu doküman, Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Eylem Planı nın tercümesidir. Tercüme, ADN PPP Sağlık

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI İÇEREN DOKÜMANLARDAKİ DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bu metin, Uluslararası Bağımsız

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

HİZMET SEKTÖRLERİ PLATFORMU. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi Şubat 2013

HİZMET SEKTÖRLERİ PLATFORMU. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi Şubat 2013 HİZMET SEKTÖRLERİ PLATFORMU Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi Şubat 2013 SUNUMUN İÇERİĞİ I. Hizmet Sektörleri Platfrmu Tanım Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Örnekler Faaliyetler

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

R.5000 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) YETERLİLİK REGULASYONU. STAREGISTER International Inc. (PANNCI),

R.5000 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) YETERLİLİK REGULASYONU. STAREGISTER International Inc. (PANNCI), STAREGISTER Internatinal Inc. (PANNCI), R.5000 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) YETERLİLİK REGULASYONU 20.12.2015 1 / 14 Bu Regulasynun tüm hakları STAREGISTER_INT_Inc aittir. STAREGISTER Internatinal Inc.

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 İSTANBUL, 2017 Dersin Amacı: Bu dersin amacı, ftgrametri, kartgrafya ve arazi yönetimine ilişkin uygulama becerilerinin

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI İÇEREN DOKÜMANLARDAKİ DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI (BDS 720) HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ 01 YAPI İŞLETMESİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ. Principles of construction management - Roy Pilcher (Yapım Yönetimin İlkeleri)

YAPI İŞLETMESİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ 01 YAPI İŞLETMESİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ. Principles of construction management - Roy Pilcher (Yapım Yönetimin İlkeleri) YAPI İŞLETMESİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ Kaynak: Devam Durumu: Principles f cnstructin management - Ry Pilcher (Yapım Yönetimin İlkeleri) %70 derse katılım, %30 devamsızlık Ders Değerlendirme: Ara sınav: %40

Detaylı

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 I. Giriş Bu belge kapsamında "Üreticiler", BSCI Katılımcısı nın tedarik zincirinde ürün (yiyecek olan ya da olmayan)

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Genel Müdür. İşin Adı. Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler.

GÖREV TANIMLARI. : Genel Müdür. İşin Adı. Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler. Sayfa No 1/ 5 İşin Adı Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler Organizasyon Alt Bağ : Tüm Bölümler İşin Amacı : Yokluğunda Vekâlet Durumu Kime Vekâlet Edeceği

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı