Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir."

Transkript

1 17 PROJENİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM SİSTEMİ 17.1 GİRİŞ Bu bölüm, Türkiye nin yürürlükteki kanunları ve yönetmeliklerine ve ayrıca Kredi Kuruluşları nın Bölüm de belirtilen gerekliliklerine uygun larak, Prjenin çevresel, ssyal, sağlık ve güvenlik etkilerini ve risklerini yönetmek için öngörülen düzenlemeleri tanımlamaktadır. Bu amaçla, İzmir Otyl Prjesi için (Çevre) ve (İş Sağlığı ve Güvenliği) uluslararası standartları ile uyumlu entegre bir Çevresel ve Ssyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) geliştirmiştir. Ayrıca ÇSYS, Ssyal ve Çevresel Değerlendirme ve Yönetim Sistemleri içerikli IFC Perfrmans Standardı 1 e (PS1) ve EBRD Perfrmans Gerekliliği 1 e (PR1) de uygun hareket eder. ÇSYS gereklilikleri Mühendislik, Tedarik ve İnşaat yüklenicileriyle ve alt yüklenicileriyle yapılan bütün sözleşme belgelerinde belirtilmiştir., ilgili tarafların ilgili bütün ÇSYS stardartlarına ve diğer ÇSED yönetim kşullarına uygun hareket ettiğinden ve bu kşulları uyguladığından emin lmak için, halihazırda kullanımda lan sözleşmelerde gerekli değişiklikleri yapacaktır., bütün Mühendislik, Tedarik ve İnşaat yüklenicilerinin ve alt yüklenicilerin, ÇSYS kşullarına uygun hareket ettiğini teyit etmek amacıyla habersiz denetimler yapılacağı knusunda bilgilendirilmelerini sağlayacaktır. Bu Bölüm, Prjenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir. Bu bölümün ilerleyen kısımlarında ÇSYS nin belirli unsurları aşağıda belirtilen şekilde ele alınmıştır: Kısım Prjenin Çevresel ve Ssyal Plitikaları Kısım Srumluluklar ve Kaynaklar Kısım Çevresel ve Ssyal Yönetim Planı Kısım N/A Kısım Şikayet Yönetimi Süreci Kısım 17.7 Paydaş Katılımı Kısım İzleme ve Denetim 17-1

2 17.2 PROJENİN ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKALARI nin Temel Plitikalarına, Planlarına ve Prsedürlerine Genel Bakış Bu prjeye özel larak hazırlanan iki temel plitika esas alınarak, 2012 de tarafından bir ÇSYS luşturulmuştur. Bu iki plitika aşağıdaki gibidir: Çevre, Sağlık ve Güvenlik ile İşgücü/İstihdam Plitikası (ÇSG ve İİP Plitikası) (1) ; ve Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Plitikası (ADHM Plitikası) (2). Sözknusu plitikalara bu bölümde değinilecektir. Plitikalar EK S de verilmektedir. Bu iki temel plitika, sağlıklı bir ssyal ve çevresel perfrmans elde etmek amacı ile prjeye rehberlik ederek, üst seviyede ssyal ve çevresel hedef ve ilkeleri belirlerler. ÇSG ve İİ Plitikası Çevre ve Tplum Plitikası, Sağlık ve Güvenlik Plitikası gibi alt plitikalar içermektedir (örn.); tüm prsedürler, yönetim planları ve plitikaların hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik metdlar, ÇSED nin ilgili bölümlerinde etki azaltma knulu kısımlarda yer almaktadır, ayrıca bu plitikalar Çevresel ve Ssyal Yönetim Planı nda (ÇSYP) bir araya getirilmişlerdir. ADHM Plitikasında plitikanın uygulanması için bazı spesifik bilgiler yer almaktadır ve bu plitika dört ekle desteklenmektedir; bunlardan tasarım güvenliği gereklilikleri Ek C de ve Acil Durum Müdahale Prsedürü Ek D de ele alınmaktadır. Bunlar dışında, acil duruma hazırlık ve müdahale ile ilgili tüm diğer ilgili planlar ve prsedürler ÇSED ve ÇSYP de yer almaktadır. Özetle, ÇSG ve İİ Plitikasıile ADHM Plitikası nın genel larak üst seviyedeki plitikaları ve hedefleri, Prje dahilinde bunlara karşılık gelen ve ÇSED ve ÇSYP da tarif edilen çeşitli yönetim planları, prsedürler, yöntemler, yaklaşımlar ve ayrı etki azaltma önlemleri aracılığıyla uygulanacaktır. ÇSYP nın temel özellikleri aşağıda, Kısım 17.4 de daha detaylı larak açıklanmaktadır. prje için bir dizi temel prensip benimsemiştir ve bunlar, örneğin, prjenin bir bütün larak OHSAS ve ISO e uygun larak etkili ve verimli bir şekilde yönetimiyle, tasarım ve planlamanın bir parçası larak risk yönetiminin benimsenmesi; ÇSYS nin perfrmansının izlenmesi; yüklenicilerin temel plitikalara ilişkin taaahhütlerinin sağlanması; ve tüm yüklenicilerin yürürülükteki kanunlar ve kredi kuruluşlarının belirlediği gerekliliklerle uyumluluğunun sağlanmasıyla (temel ilkelerin tam metni için Ek S-1 e bakınız) ilişkilidir. (1), Gebze-Orhangazi-İzmir Otyl Prjesi; Çevre, Sağlık ve Güvenlik ve İşgücü/İstihdam Plitikaları, Ankara, 2012 (2), Gebze-Orhangazi-İzmir Otyl Prjesi; Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Plitikası, Ankara,

3 Bu ilkeler aşağıdaki alt kısımlarda özetlenmiş lan daha spesifik ÇSG ve İİ Plitikaları için bir temel sağlamaktadır (plitikaların tam metinleri için Ek S ye bakınız) Başlıca ÇSG ve İşgücü/İstihdam Plitikaları İki temel plitika dökümanının içerisinde, aşağıda açıklanmakta lduğu gibi bir dizi, alt plitika geliştirmiştir Çevre ve Tplum Plitikası, Prjeyi sürdürülebilir kalkınma prensipleri ışığında, ÇSYS nin sürekli gelişimini dikkate alarak ve çevreye karşı srumlu bir şekilde uygulamak amacıyla bir ÇSG ve İİ Plitikası nin bir parçası larak Çevre ve Tplum Plitikası geliştirmiştir. nin Çevre ve Tplum Plitikası na uygun davranmak, çalışanları, yüklenicileri vealtyüklenicileri ilgili mevzuattan muaf tutmaz. Bu nedenle, temel ÇSG ve İİ Plitikası nda beyan edilen ana ilkelere ek larak,, Çevre ve Tplum Plitikası nda, prjenin tüm faaliyetlerinde çevresel uygulamaları takip etmeyi ve yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve Yönetmelikleri, uluslararası kredi kuruluşlarının belirlediği gereklilikler (Ekvatr Prenspleri dahil) ve ÇSED de belirlenmiş gerekliliklerle uyumlu hareket etmeyi taahhüt etmektedir. Buna ek larak, başka uygulamaların yanısıra, mümkün lan her durumda en yeni çevresel uygulamaları gerçekleştirmeyi, persneline ve yüklenicilerine uygun eğitimleri sağlamayı, edinilen deneyimi kamuyla paylaşmayı ve paydaşların ve kamunun sürece katılımını sağlamayı taahhüt etmektedir. Ayrıca, her bir çevresel (ve ssyal) plitika hedefini destekleyen yönetim planları ve prsedürleri geliştirmeyi ve bu knuları ÇSED de incelemeyi taahhüt etmektedir Sağlık ve Güvenlik Plitikası, tüm prje döngüsü byunca yerel tpluluklara yönelik risk ve etkileri azaltırken, bütün çalışanlar için güvenli bir çalışma sistemi ve sağlıklı bir çalışma rtamını da kurmak ve sürdürmek amacıyla ÇSG ve İİ Plitikası nın bir parçası larak bir Sağlık ve Güvenlik Plitikası geliştirmiştir. Sağlık ve güvenliğe ilişkin Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ve AB düzenlemeleri gibi yasal zrunluluklarla uyumlu lmak minimum standart larak değerlendirilmektedir. ise bu yasal zrunlulukların ötesine geçmek ve tüm perasyn ve faaliyetleri süresince sağlık ve güvenlik perfrmansını sürekli geliştirmek için, uluslararası alanda en iyi uygulamaları sergilemek amacıyla çaba göstermektedir. Sağlık ve Güvenlik Plitikası, iş yerleri, perasynlar, faaliyetler, persnel, yükleniciler, alt yükleniciler, kadrlu lmayan işçiler ve ptansiyel larak etkilenebilecek diğer insanların dahil lacağı şekilde tüm Prje sahası kapsamında uygulanacaktır. nin daha spesifik lan ek taahhütleri bu knuyla ilgili iki ek plitikaya dahil edilmiştir: 17-3

4 İş Sağlığı ve Güvenliği Plitikası bu knu ÇSED, 16. Bölüm de ele alınmaktadır. Tplum Sağlığı ve Güvenliği Plitikası (bkz. ÇSED, 14. Bölüm) İşgücü/İstihdam Plitikası, iş ve istihdam kanun ve yönetmelikleri dğrultusunda çalışma kşulları ve çalışanlarla ilişkilerin yönetilmesi, iş gücünün krunması, kadrlu lmayan (sözleşmeli) çalışanların yönetimi ve tedarik zinciriyle ilgili knuları ele alan bir İşgücü/İstihdam Plitikasını ÇSG ve İİ Plitikası nın bir parçası larak düzenlemiştir., hedeflerinin bir parçası larak, çalışanlarının insan haklarına saygı göstermeyi taahhüt etmekte ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi ni, Uluslararası Çalışma Örgütü nün Sözleşmeleri ni ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ni desteklemektedir. Firma, çalışanlar için kaygılarını dile getirebilecekleri bir şikayet mekanizması kuracaktır (Bu Prjede kurulması planlanan Şikayet Mekanizmasına dair daha ayrıntılı bilgi aşağıda, Kısım 17.6 da sunulmaktadır). İşgücü/İstihdam Plitikası ayrıca bir İnsan Kaynakları Plitikası da içermektedir., çalışanları için eşit kşullar sağlamaktadır; hiçbir taciz ya da yasadışı ayrımcılığa izin vermemekte ve bunlara müsamaha göstermemektedir. Çcuk işçi çalıştırmanın yanısıra gönülsüz veya zrla çalıştırmaya da hiçbir şekilde izin verilmemektedir. Çalışma saatleri tüm yerel yasa ve yönetmeliklere, aynı zamanda AB ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) mevzuatlarına da (1) uygun larak düzenlenmiştir ve, tüm çalışanları için mümkün lduğunca iş güvencesi sağlamak için çaba harcamaktadır. İşgcücü ve istihdam knuları, 16. Bölüm de (İşgücü ve Çalışma Şartları) ele alınmaktadır Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Plitikası (ADHM Plitikası), Prje nin inşaat ve işletimi sırasında lası acil durumları ele alma yöntemlerine ilişkin hedefleri ve ana çerçeveyi belirleyen bir Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Plitikası nı (ADHM Plitikası) geliştirmiştir. (i) Temel riskleri/tehlikeleri belirlemek, (ii) lası vakaları önlemek ve hafifletmek amacıyla uygun araçları geliştirmek ve ayrıca tplumu ve çevreyi etkileyen acil durumlara müdahale etmek ve bu vakaların etkisini azaltmak amacıyla çeşitli önlemler geliştirilmiştir. ADHMP de ilgili Prje yapılarının, örneğin tylun, tünellerin, köprü ve viyadüklerin özel güvenlik yönetimi unsurları ve çk çeşitli lası acil durumlar örneğin; küçük byutlu ve sık karşılaşılabilecek laylar (yl yüzeyine ağaç devrilmesi veya mlz dökülmesi gibi), dğal laylar (fırtınalar, seller, şiddetli rüzgarlar gibi) ve büyük byutlu ancak sık karşılaşılmayacak laylar (tünel yangınları, depremler ve patlamalar gibi) ele alınmaktadır. (1) Çalışma saatlerinin rganizasynunun belirli yönlerini knu alan AB Direktifi 2003/88/EC ve ILO (Sanayi) Çalışma Saatleri Knvansiynu, 1919 (N. 1). 17-4

5 Acil durum hazırlığı, planlama ve uygulama sürecinin entegre bir parçası larak, uygun planlama ve tasarımla başlar ve acil durum müdahalesine ilişkin daha detaylı değerlendirmeleri içeren güvenli inşaat ve işletme süreçlerine de yayılır. Bu nedenle acil durum yönetim prsedürleri acil vakalar meydana gelmeden önce, bu vakalar sırasında ve acil durumun snrasında uygulanmak üzere; acil durum önleme ve hazırlık önlemleri, müdahale tedbirleri ve hasar tespiti ve iyileştirme faaliyetleri larak aşamalara ayrılır. Bu hedeflerin her birine yönelik eylem ve uygulamalar, nin benimsediği ve aşağıda bazıları vurgulanan, bir dizi temel prensibe dayanmaktadır (Metnin tamamı için Ek S ye bakınız): Çalışanlar için güvenli bir çalışma rtamının sağlanması... Tüm kullanıclar için güvenli bir tyl inşası ve işletimi... Otyl unsurlarının bütünlüğünün krunması... Prjenin çevresel açıdan srumluluk sahibi ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yönetimi... Acil durum hazırlık ve müdahale planlarının ve uygulamalarının geliştirilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi... Acil durumları yönetmek için eğitimli ve dnanımlı persnelin ve gerekli lan araç ve ekipmanın temin edilmesi... ADHM Plitikası nın düzenli larak izlenmesi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi... ADHM Plitikası nın Prjenin tüm seviyelerinde ve tüm yükleniciler ve tedarikçiler tarafından uygulanmasının sağlanması. nin Acil Durum Müdahale Prsedürü nde görevler ve srumluluklar da tanımlanmıştır. Harici acil durum hizmet kuruluşları ve devlet kurumlarıyla kurulacak bağlantılar Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Krdinatörü (ADHMK) ve Acil Durum Müdahale Merkezleri (ADMM) tarafından yönetilecektir. Dlayısıyla, istenilen etkinliği elde etmek için, ADHM Plitikası ilgili yetkililer ve acil durum hizmet kuruluşları ile görüş alışverişi içinde geliştirilecektir. Acil durum iletişim bilgileri her zaman güncel tutulacak ve uygun yerlere asılacak, acil durum hazırlık ve müdahale çalışmalarında görev alan ilgili tüm çalışanların erişimine sunulacaktır. ADHM Plitikası nın farklı aşamalarında yer alan detaylı önlem ve uygulamalar 14.Bölüm de (Tplum Sağlığı ve Güvenliği) ele alınmıştır. 17-5

6 17.3 SORUMLULUKLAR VE KAYNAKLAR Genel Srumluluk ÇSYS nin inşaat ve işletim aşamasında uygulanması için, ayrıntılı larak görev, srumluluk ve yetkileri tayin eden bir rganizasynel yapıyı kuran ve bunu kruyan Prje Kurulu, ÇSYS nin genel srumluluklarını üstlenmiştir. Şekil 17.1 nin genel rganizasyn şemasını (bu ÇSED Rapru nun Güncel Tarihi itibariyle) göstermektedir. Prjenin uygulanması sırasında rtaya çıkan gereklilikleri karşılamak için bu yapı üzerinde gerektiğinde değişiklikler yapılabilir. Şekil 17.1 Genel Organizasyn Şeması (1) Yönetim Kurulu Finan s Kuruluşları KGM CEO / G enel D irektör Finans, Hukuk, Teknik, v.b. Danışmanlar CFO Genel Direktör Yardımcısı İşletme ve Bakım Direktörü İdari İşler/Muhasebe Müdürü Teknik Müdür HİSE M üdürü Finan s M üdürü ÇP Müdürü Hukuk Müşaviri SG M üdürü Yukarıdaki genel rganizasyn şemasından da görülebileceği üzere, nin Çevre ve Paydaş (ÇP) Müdürü, Sağlık ve Güvenlik (SG) Müdürü ve Halkla İlişkiler ve Ssyal Etkileşim (HİSE) Müdürü dğrudan Genel Direktör Yardımcısı na bağlıdır. Prjenin inşaat ve işletim aşamalarında geçerli lan ÇP ve SG knularıyla ilgili rganizasynel yapı aşağıda açıklanmıştır. İnşaat aşamasında ve ana Mühendislik, Tedarik ve İnşaat yüklenicisi NÖMAYG arasında yakın bir krdinasyn lacaktır İnşaat Aşaması, inşaat aşaması için aşağıdaki ÇP/SG rganizasynunu geliştirmiştir (bkz. Şekil 17.2); Prjenin Mühendislik, Tedarik ve İnşaat yüklenicisi lan NÖMAYG, bir Çevre Srumlusu, bir Sağlık ve Güvenlik (SG) Srumlusu, bir ADHM Krdinatörü ve bir Halkla İrtibat Srumlusu (1) Otyl A.Ş. tarafından sağlanmıştır, Kasım

7 görevlendirecektir. Bu kişiler danışmanlardan ve gözetmenlerden destek alacaktır ve prje sahasındaki inşaat faaliyetlerinin kntrlünden ve takibinden srumlu lacaktır. Bu pzisyndaki kişiler dğrudan ilgili ÇP/SG/HİSE Müdürü ne ve NÖMAYG Genel Direktörlüğü ne bağlı larak çalışacaktır. NÖMAYG ın tyl, köprü, tünel ve viyadük yüklenicileri de, yönetim sistemlerinin günlük faaliyetlerini yürütmek için, kadrlarında Çevre, Sağlık ve Güvenlik uzmanları çalıştıracaklardır. İşletme seviyesinde ve fnksiynel seviyedeki bu uzmanlar, dğrudan prje yöneticilerine ve NÖMAYG Srumlularına bağlı larak çalışacaklardır. Halkla İrtibat Görevlileri NÖMAYG çatısı altında yönetileceklerdir ve Prjenin ihtiyaçlarına göre bütün tyl kesimlerinde görevlendirileceklerdir. Şekil 17.2 Prje İnşaatı Sırasındaki Organizasyn ÇP Müdürü Genel Direktör Yardımcısı SG Müdürü HİSE M üdürü Halkla İlişkiler Danışmanları, Paydaş Katılımı Görevlisi ÇSG Yönetim Danışmanları HİSE Uygulama Birimi NÖMAYG Gene l Direktörü Çevre Srumlusu Sağlık ve Güvenlik Srumlusu Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Krdinatörü ( ADHMK ) Hakla İrtibat Srumlusu A rkelji Uzmanı/ Uzmanları Tprak / Peyzaaj Danışmanı/ Danışmanları E klji Uzmanı/ Uzmanları Köprü İnşaatı Prje Müdürü Çevre Uzmanı Tprak / Peyzaj Uzmanı SG Uzmanı Sağlık Birimi, SG Kmitesi, ADME Sağlık ve Güvenlik Gözetmenleri Otyl İnşaatı Prje Müdürü Çevre Uzmanı Tprak / Peyzaj Uzmanı NÖMAYG Genel Direktör Yardımcısı SG Uzmanı Sağlık Birimi, SG Kmitesi, ADME Tünel İnşaatı Prje Müdürü Çevre Uzmanı Tprak / Peyzaj Uzmanı Acil Durum Müdahale Ekibi ( ADME ) SG Uzmanı Sağlık Birimi, SG Kmitesi, ADME NOT: Tüm uzmanlar ayrıca bağlı ldukları Srumlulara da raprlama yapacaklardır (Örn. Tünel İnşaatının SG Uzmanı, NÖMAYG ın SG S A.Ş. nin SG Müdürü ne.) Halkla İrtibat Görevlileri * Güney Yaklaşım Viyadüğü İnşaatı Prje Müdürü Çevre Uzmanı Tprak / Peyzaj Uzmanı SG Uzmanı Sağlık Birimi, SG Kmitesi, ADME ru mlusu na ve da OTOYOL nin İç Denetimleri Devlet Kurumlarının Üçüncü Taraf Denetimleri Kredi Kuruluşlarının Dış Denetimleri *Tplumla İlişkiler NÖMAYG tarafından yürütülececek ve herbir kesim için Prje ihtiyaçlarına ve tyl kesiminin uzunluğuna göre uzmanlar atanacaktır. ÇSYS nin uygulanması ile ilgili yetki ve srumluluklar Tabl 17.1 de tanımlanmıştır. Tabl 17.1 İnşaat Sırasındaki ÇP ve SG Görev ve Srumlulukları Fnksiyn ÇP ve SG Müdürleri Görev Prjenin ÇP/SG sisteminin perfrmansının ve prje gereklerinin sağlanmasından ve takibinden srumludur. Prjenin planlarını ve prsedürlerini gözden geçirir ve Prje kşullarının yerine getirilmesini sağlar. NÖMAYG tarafından tedarik edilen bilgiler (Temel Perfrmans Göstergeleri, raprlar vs) ışığında ve denetimler ve tplantılar aracılığıyla perfrmans takibi yapar. Yöneticilere, kredi kuruluşlarına ve ilgili diğer taraflara perfrmans raprları sunar. 17-7

8 Fnksiyn Görev nin ÇP/SG plitikalarının yönetim tarafından periydik larak gözden geçirilmesini ve bütün Prje birimlerine iletilmesini sağlar. HİSE Müdürü Halkla İrtibat Srumlusu ile krdineli bir şekilde ssyal etkileşim sürecinin uygulanmasını denetler. HİSE uygulamasının günlük işlerini yürüten HİSE Uygulama Birimini yönetir. İlgili kuruluşlarla irtibat içerisinde çalışır. NÖMAYG Çevre, Sağlık ve Güvenlik, Halkla İrtibat Srumluları İnşaat Yüklenicilerinin Çevre, Sağlık ve Güvenlik Uzmanları Prjenin yönetim planlarını ve prsedürlerini geliştirmek, İnşaat yüklenicilerinin sahaya özel planlarını ve prsedürlerini geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı lmak, Prje sahasında lanlar da dahil lmak üzere, ilgili bütün yönetim planlarının ve prsedürlerinin uygulanışını takip etmek, Yönetim ve İzleme Planlarında tanımlandığı şekilde Prje hedeflerine ve Temel Perfrmans göstergelerine karşı Prjenin yl açtığı etkileri izlemek ve etki azaltma önlemlerine dair değişikliklerin gerekli lması durumunda, İnşaat Yüklenicileriyle birlikte çalışmak, Yönetim planlarına dair - ihlalleri belirlemek ve düzeltici faaliyetler önermek, Perfrmans knusunda ÇP/SG Müdürüne düzenli larak bilgi sunmak, Kuralların ihlal edildiğinin ve bu ihlallerin sağlık ve güvenlik, çevre ve tplum üzerinde önemli etkilere yl açabileceğinin veya Prjenin itibarının zedelenebileceğinin anlaşılması halinde, ilgili faaliyetleri durdurmak (tehlikeli bir durumun luşması halinde bütün işçilerin duruma müdahale etme ve ilgili durumu Srumlulara rapr etme zrunluluğu vardır), Görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duymaları halinde, Srumlulara uzmanlar tarafından destek sunulmasını sağlamak (örneğin arkelji, eklji, SG ve Halkla İrtibat). Prjenin genel yönetim planlarının ve prsedürlerinin bütün inşaat rganizasynu tarafından uygulanmasını sağlamak, NÖMAYG ın srumluluğu altında, Prjenin gerektirdiği şekilde sahaya özel yönetim planları ve prsedürleri geliştirmek, Prjenin perfrmans göstergelerine göre, çalışmalardaki perfrmansı denetlemek, Mevcut veya lası uygunsuzlukları belirlemek, düzeltici ve önleyici faaliyet geliştirmek, Prjenin ÇSGT gereksinimleri knusunda çalışanlara eğitimler sağlamak, NÖMAYG ın srumluluğu altında, inşaat öncesi gerekli faaliyetleri krdine etmek ve uygulamak, Çalışmalarda kaydedilen perfrmans hakkında şantiye müdürlerine ve NÖMAYG Çevre, Sağlık, Güvenlik ve Halkla İrtibat Srumlusuna rapr sunmak, Uzmanların görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duymaları halinde, başka uzmanlardan (örneğin tprak/peyzaj uzmanlarından, sağlık birimlerinden, SG kmitesinden ve ADME den) destek alınmasını sağlamak. 17-8

9 Fnksiyn Görev Halkla İrtibat Görevlisi Özellikle hassas gruplar lmak üzere, etki altında kalan tpluluklar için her talepte iletişim açısından erişilebilir lmak, Prjeyle ilgili knularda, etki altında kalan insanlara yardım etmek (süreç hakkındaki srularını yanıtlamak, şikayetleri iletmek, danışmanlık faaliyetleri hakkında bilgi vermek vs.), Gerekirse, prjeden etkilenen insanların üçüncü taraf hukuki destek kaynaklarına erişimine lanak sağlamak, Bir alanın birden fazla sahibinin lması durumunda, arazi sahiplerinin arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde yl göstermek, Erişilemeyen arazi sahipleri ve arazi kullanıcılarının araştırılması (= bu bölgede yaşamayan mevsimlik kullanıcılar labilir), Nüfus sayım araştırmaları ve varlık değerlendirmeleri yapılırken alan srumlusu ve krdinatörü larak destek vermek, Şikayet yönetimine destek vermek, Gözetim görevlileriyle irtibat kurmak, Kamulaştırma sürecinde saha faaliyetlerinin krdinasynunu sağlamak için KGM saha çalışanlarıyla irtibat kurmak, Faaliyetleri hakkında aylık raprlar hazırlamak ve KTYYYP Uygulama Raprlarına katkıda bulunmak. Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Krdinatörü (ADHMK) Acil Durum Müdahale Ekiplerinin (ADME) kurulması ve ADME üyelerinin görev ve srumluluklarının belirlenmesi, Acil durum hazırlık ve müdahale planlarının ve prsedürlerinin hazırlanmasını, incelenmesini ve naylanmasını sağlamak, Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini ve ADHMP dğrultusunda ADME ve prje çalışanlarının acil durum eğitimlerinin tamamlanmasını sağlamak, ADHMP ve ilgili prsedürlerin periydik larak incelenmesini ve gerektiğinde güncellenmesini sağlamak, ADHMP ve ilgili prsedürlerin işlevselliğinin ve uygulanabilirliğinin, belirli aralıklarla (yılda en az bir kez) yapılacak tatbikatlar aracılığıyla test edilmesini sağlamak, Acil durum müdahaleleri esnasında iletişime geçilecek kişiler ve kuruluşların acil durumun türüne göre belirlenmesini sağlamak, İlçe ve il afet yönetim merkezleri ve ilgili kuruluşlar ile iletişim ve krdinasyn araçlarının belirlenmesini sağlamak, Acil durumlarda ADHMP ve ilgili prsedürlerin başarılı bir şekilde uygulanması için ADME yi krdine etmek, Acil durumun ADME ile birlikte incelenmesini ve acil durum snrasında lay raprunun hazırlanmasını sağlamak, Gerekli bilgileri (Prje Müdürünün nayını aldıktan snra) prje çalışanlarıyla ve kamuyla paylaşmak ve farkındalık geliştirme amaçlı faaliyetleri krdine etmek. 17-9

10 Fnksiyn Acil Durum Müdahale Ekibi (ADME) Görev ADHMP yi ve ilgili prsedürleri uygulamak için eğitimlere ve uygulamalara katılmak, Gerektiği taktirde ADHMP ve ilgili prsedürlerin, ADHMK ile birlikte her yıl gözden geçirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, Acil bir durum luştuğunda ADHMK yı bilgilendirmek, Acil durum türlerine göre ADHMP ve ilgili prsedürler dğrultusunda gerekli önlemleri uygulamak, İrtibat kurulacak kişileri ve yetkilileri/kuruluşları haberdar etmek ve acil durumun prje alanı dışında da etkilere neden lması ihtimalinde, bu kişi ve kuruluşlarla birlikte hareket etmek. ADHMK ile, acil durum snrası durumu incelemek ve lay raprunu hazırlamak İşletme Aşaması İşletme ve bakım yüklenicisi, Prje nin işletme aşaması byunca, Otyl un işletim ve bakımından srumlu lacaktır; bu yüklenici henüz belirlenmemiştir. Organizasynel yapılar ilgili işletme prsedürlerine göre hazırlanacaktır (bkz. Şekil 17.3). Şekil 17.3 Prjenin İşletimi ve Bakımı Aşamasındaki Organizasyn İnşaat aşaması sırasında NÖMAYG Genel Direktörü ne bağlı larak çalışan ÇP/SG Srumluları, işletme aşamasına geçiş döneminde merkezden ayrılacaktır ve bu aşamada Prje Direktörlükleri de İşletme ve Bakım Direktörlüğü ne dönüştürülecektir. Sahadaki ÇP/SG Uzmanları da bu rganizasyn çatısı altında çalışacak ve İşletme ve Bakım Direktörü ne bağlı lacaktır

11 17.4 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM PLANI Prjenin çevre, sağlık, güvenlik ve ssyal byutlar üzerindeki ptansiyel lumsuz etkilerinden kaçınmak amacı ile gerekli önlemlerin alınabilmesi için, tanımlanmış srumluluklar ve belirli izleme planları ile ayrıntılı bir rganizasyn yapısının luşturulması, gereklidir. Olumsuz etkilere karşı gerekli lan bu aşamalar Çevresel ve Ssyal Yönetim Planı nda (ÇSYP) ele alınmıştır. Bu bölüm, ÇSED de tespit edilmiş etki alanlarını ele almak ve OTOYOL A.Ş. nin temel plitikalarının (ÇSG ve İİ Plitikası ve ADHM Plitikası) hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla gerekli görülen knularda yapılacak ek çalışmalar için yönetim planlarını, prsedürleri, stratejileri, yaklaşımları ve gereklilikleri kapsamaktadır. ÇSYP, YİD Sözleşmesi süresi byunca Otylun işletilmesini de kapsayacak şekilde, tasarım aşamasından itibaren, Prjenin tüm yaşam döngüsünü ele alan ÇSED çalışmalarının snuçlarına dayanarak geliştirilmiştir. (1) Bu ÇSED raprunun her bir bölümünde, kredi kuruluşlarının belirlediği iyi uygulama gerekliliklerini sağlamak için prjede göz önünde bulundurulması gereken etki azaltıcı önlemlerin tipleri tanımlanmaktadır. ÇSYP na entegre lmuş etki azaltıcı önlemlerin tanımlanmasıyla ilişkili lan ve kredi kuruluşlarının belirlediği gereklilikleri kapsayan uluslararası standartlar ve kılavuzlar, 1. Bölüm de, Kısım de tanımlanmıştır.. Değerlendirme çalışmalarında, önemli etki ve riskler belirlenirken etkilerin azaltılması için seçenekler de incelenmiş, Prje için teknik ve finansal açıdan elverişli önlemler belirlenmiş ve ÇSYP da bu önlemlere yer verilmiştir. ÇSED Prjenin nihai etkilerini öngörerek, tüm etki azaltıcı faaliyetleri dikkate alır. Etki azaltıcı önlemlerin detayları ve etki azaltma önlemleri ÇSED nin ilgili bölümlerindeaçıklanırken, ÇSYP da etki azaltıcı eylemlerin planlanması, uygulanması ve bağımsız larak izlenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. ÇSYP luşturulurken, Prjenin temel aşamaları lan tasarım, inşaat ve işletme aşamaları ile köprü ile ilgili lan deniz rtamı knularının, tylun kara kısmındaki knulardan farklı lduğu göz önüne alınmıştır. ÇSYP nın başlıca bölümleri ve içerikleri aşağıda yer almaktadır: Bölüm 1 Geniş Kapsamlı Önlemler - 13 ayrı maddeden luşmaktadır ve bunların bir çğuprjenin tüm aşamaları için geçerlidir (Tasarım, İnşaat ve İşletme); - Tamamlayıcı Faz 1 Çalışmaları - Tamamlayıcı Faz 2 Çalışmaları - Faz 2 ile İlgili ÇSED Eki - Paydaş Katılım Planı Taahhüdü - Acil Durum Önleme ve Müdahale Planı (ADÖMP) (1) Köprü ve Otylun yakın gelecekte işletimde kalması öngörüldüğünden kapatma ve devreden çıkarma dikkate alınmamıştır

12 - Kültürel Miras Etkilerini Azaltma Stratejisi - Biyljik Çeşitlilik Eylem Planı - Tasarım Değişikliği Yönetim Prsedürü (TDYP) - İnsan Kaynakları ve İşgücü Yönetim Prsedürü - İş Sağlığı ve Güvenliği Prsedürü - Tpluma Yönelik Prje Eğitim Prgramı Bölüm 2 - Deniz Ortamı Tasarım Yönetim Planı (DOTYP); (ilgili Prsedür bulunmamaktadır) Bölüm 3 - Deniz Ortamı İnşaat Yönetim Planı (DOİYP); - Atık ve Atıksu Yönetim Prsedürü - Deniz Ekljisi Yönetim Prsedürü - Dip Taramayla Çıkarılan Malzemenin Yönetimi Prsedürü Bölüm 4 - Karasal Ortam Tasarım Yönetim Planı (KOTYP); - Otyl Güzergahı ve Yapıların Tasarım Paketleri - Servis Alanları ve Benzin İstasynları Tasarım Paketleri - Taş Ocağı Tasarım Paketleri Bölüm 5 - Karasal Ortam İnşaat Yönetim Planı (KOİYP); - Zemin Yönetim Prsedürü - Tehlikeli Maddelerin Yönetimi Prsedürü - Atık Yönetim Prsedürü - Kirlenmiş Zemin Yönetim Prsedürü - Su Yönetim Prsedürü - Hava, Gürültü ve Titreşim Yönetim Prsedürü - Peyzaj Yönetimi ve Eski Haline Getirme Prsedürü - Yerel Persnel Alımı Prsedürü - Tplum Güvenliği Yönetim Prsedürü - Trafik Güvenliği Yönetim Prsedürü (sahada ve saha dışında) - Taş Ocağı İşletme Prsedürü Bölüm 6 Çevresel İşletme Yönetim Planı (ÇİYP). - Atık Yönetim Prsedürü - Tehlikeli Maddelerin Yönetimi Prsedürü - Peyzaj Yönetim Prsedürü Ayrıca, sahaya özel 100 den fazla etki azaltıcı önlem ayrı bir EK kapsamında bulunmaktadır. Yukarıda tarif edildiği üzere, ana planlar genellikle bir dizi alt prsedürle desteklenmektedirler; bu prsedürler de, uygulanacak özel önlemleri, eylemleri ya da göz önünde bulundurulan hususları içermektedir. ÇSYP kapsamında, etki azaltma/faaliyet knuları aşağıdakileri tanımlayacak şekilde luşturulmuştur: Gerekli lan etki azaltma faaliyeti; 17-12

13 Faaliyeti uygulamaktan srumlu birim (genelde nin ya da Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Yüklenicisi nin bir müdürü); Faaliyetin tamamlanması gereken sn tarih; Faaliyetin tamamlandığını teyit etmek amacıyla bir dış denetçi tarafından yapılan gözlemveya temel perfrmans göstergeleri; ve İlgili knunun temel larak işlendiği ÇSED Bölümüne referans. ÇSYP, ÇSYS nin bir parçası larak yayımlanacak yasalar, standartlar ve kılavuzlardaki gerekliliklere veya yasa standart ve klavuzlardaki değişimlere göre ve prjenin tasarım, inşaat veya işletme izni için ihtiyaç duyulan lisans veya nayların rtaya çıkardığı tüm gereklilikleri de içerecek şekilde düzenli şekilde güncellenecektir. ÇSYP dan kaynaklanan gereksinimler, nintedarikçiler, Mühendislik, Tedarik ve İnşaat alanındaki ve diğer alanlardaki yüklenicilerle imzalayacağı sözleşmenin kşullarından bir kısmını luşturacaktır., ÇSYP kşullarının uygulandığından, uygunsuzlukların belirlendiğinden ve gerekli düzeltme çalışmalarının zamanında gerçekleştirildiğinden emin lmak amacıyla, prjenin ÇSG ekiplerinin düzenli larak uygunluk kntrlleri ve denetimler yapmasını sağlayacaktır N/A 17.6 ŞİKAYET YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Uluslararası iyi uygulamalara ve Kredi Kuruluşları nın belirlediği gerekliliklere (özellikle IFC PS ve EBRD PR10) uygun larak, herhangi bir kişi veya kurumun Prjenin herhangi bir kısmıyla ilgili bir şikayetini veya başka bir srunu, herhangi bir maliyet ya da tehdit kaygısı lmaksızın bağımsız larak dile getirebilmesi için bir Şikayet Yönetimi Prsedürü (genelde Şikayet Mekanizması larak da adlandırılır) luşturulmuştur. Bu prsedür, prjenin dışında kalan tarafların veya paydaşların prjeyle ilişkilerinin yönetimi için de kullanılabilir. Örneğin: yerel halk ya da STK larının yrum veya sruları; kanun düzenleyicilerle kurulan ilişkiler; kamudan gelen genel srular gibi. Uygunsuzlukları ele almasının yanı sıra, bu mekanizma, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik ve Bilgi Edinme Hakkına Dair Kanun gibi ilgili Türkiye yasalarını da göz önünde bulunduracaktır. İşçiler için Şikayet Yönetimi Prsedürü, Prje çalışanları tarafından dile getirilen, çalışma kşulları, sağlık&güvenlik gibi knulardaki şikayetlere yönelik larak,, burada açıklanan Halk Şikayetleri Yönetim Prsedürüne benzer bir şekilde yürütülecektir. Ancak srumluluklar İnsan Kaynakları departmanlarına ve çalışma sahasındaki bölüm şeflerine ait lacaktır (bkz. Bölüm 16, Kısım ). Genel şikayet yönetimi, nin Tplumla İrtibat Srumlusu tarafından desteklenen ÇP/SG Müdürleri tarafından gerçekleştirilecektir. Şeffaf ve yasal bir mekanizama larak, Şikayet Yönetimi Prsedürü nün sürekliliği 17-13

14 sağlanacak, Prje süresi byunca Paydaş Katılım Planı nın bir parçası larak güncellenecek ve kamuya duyurulacaktır. Kaydın alınmasından snraki 14 gün içerisinde şikayetçi lan kişiye, düzeltici/iyileştirici faaliyetle ilgili veya herhangi bir müdahalede bulunulmayacaksa neden bulunulmayacağı knusunda bilgi verilecektir. Şikayetçi, gerçekleştirilecek düzeltici/iyileştirici faaliyeti kabul ederse, dsya kapatılacaktır. Eğer uzun vadeli bir iyileştirici faaliyet söz knusu lursa, şikayetçi süreçteki ilerlemeye dair düzenli aralıklarla bilgilendirilecektir. Şikayet Yönetimi Prsedürü nün temel aşamaları aşağıda açıklanmış ve Şekil 17.4 te gösterilmiştir: 1. Şikayet Yönetimi Prsedürü nün Tanıtımı Kamunun ve özellikle prjeden etkilenen insanların, Şikayet Yönetimi Prsedürü ve bu süreçten nasıl faydalanabilecekleri ile ilgili bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Kamu, ÇSED bilgilendirme süreci ile ilgili Paydaş Katılım Planı nda belirtildiği şekilde bilgilendirilecektir (örn. kamusal alanlara asılacak psterler ve Prje web sitesigibi). 2. Şikayetlerin Alınması ve Kaydedilmesi Şikayetler bir şikayet frmuna kaydedilecektir (frm Türkçe lacaktır, ayrıca İngilizce frma da web sitesinden erişilebilecektir)., Görüşmeler sürecinde tüm köy muhtarlarına verilen bu frmlar, Prjenin web sayfasında da mevcuttur: Şikayet Frmları, şikayetlerin kaydedilmesi için erişilebilir lacak; şikayetler hakkındaki ayrıntıların yanı sıra kişinin bildirmek istemesi durumunda başvuran kişinin adını ve adresini, ayrıca; başvuru tarihini, başvuru türünü ve şikayeti alan kişilerin isimlerini içerecektir. Frmlar, şikayetler uygun bir çözüme ulaştırılana dek takip edilmek üzere şikayet kayıt dsyasına girilecektir. 3. Şikayetlerin Ele Alınması ve İncelenmesi Şikayetler, önem seviyelerine bağlı larak farklı şekillerde ele alınacak ve incelenecektir. Genel anlamda, şikayetle ilgili resmin bütünü görülmeye çalışılacak ve gerektiğinde ek bir araştırma yapılacaktır. Şikayetlerin meşru lduğunu dğrulamak ve ayrıntıların araştırılması için gerekenleri yapmak amacıyla başlatılan inceleme sürecinin rganize edilmesinde OTOYOL A.Ş. ve NÖMAYG ın yönetim yetkisi lacaktır

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

Paydaş Katılım Planı

Paydaş Katılım Planı Paydaş Katılım Planı Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü, Haziran 2014 Güncelleme Kısaltmalar Kısaltma ÇED ÇEDBD ÇSED ÇSYP ÇSYS ÇŞB ÇŞİM DİB HK IFC IFC PS İDK KÖFB MEB PMVT PKP STK

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Genel Bakış 1. IFC nin risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik Çerçevesi, IFC nin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik

Detaylı

BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ EK-J PAYDAŞ KATILIM PLANI

BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ EK-J PAYDAŞ KATILIM PLANI BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ EK-J PAYDAŞ KATILIM PLANI BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ PAYDAŞ KATILIM PLANI (FINAL-REV-C.3) Sürüm Revizyo n Tarih Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Taslak

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ PAYDAŞ KATILIM PLANI (NİHAİ TASLAK) MAYIS 2013

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ PAYDAŞ KATILIM PLANI (NİHAİ TASLAK) MAYIS 2013 Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Yıldız Çankaya - ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492-0306 : +90 (312) 492-0306 ANKARA

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU A. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. PROJE YÖNETİM ve ORGANİZASYONU Hazırlık sürecinin

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU 2014 İÇİNDEKİLER 1. BAŞLARKEN... 2 2. TANIMLAR... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 4. BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE... 6 5. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL Eğitim Katalğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL KOÇ Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. kurum veya kuruluşlara yönetimin tüm fnksiynlarında eğitim ve

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJE

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJE Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Yıldız Çankaya - ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492-0306 : +90 (312) 492-0306 ANKARA

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Paydaş Katılım Planı. ASYAPORT Barbaros Türkiye. Asyaport Liman İşletmeleri Ticaret Limited Şirketi için. ENVIRON UK tarafından hazırlanmıştır.

Paydaş Katılım Planı. ASYAPORT Barbaros Türkiye. Asyaport Liman İşletmeleri Ticaret Limited Şirketi için. ENVIRON UK tarafından hazırlanmıştır. Paydaş Katılım Planı Barbaros Türkiye Asyaport Liman İşletmeleri Ticaret Limited Şirketi için ENVIRON UK tarafından hazırlanmıştır. Tarih: Haziran 2013 Proje Numarası veya Sayısı: UK14-18383 Sözleşme /

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 1. AMAÇ : a. Tüm hastane persnelinin acil laylara karşı hazırlıklı lmasını sağlamak, b. Tüm hastane persnelini acil laylara karşı eğitmek, c. Vuku bulan acil layda ilk müdahaleyi yapmak, d. Acil lay için

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet ylunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet ylunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Seyrek Nüfuslu Su Blluğu Su Yeterli Su Sıkıntısı Su Kıtlığı Su

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Teknik Olmayan Özeti Haziran 2014

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Teknik Olmayan Özeti Haziran 2014 Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Teknik Olmayan Özeti Haziran 2014 URS-EIA-REP-203876 ÇSED Raporunun Teknik Olmayan Özeti Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü Bu rapor

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Haziran 2014 ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. Bu doküman, Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Eylem Planı nın tercümesidir. Tercüme, ADN PPP Sağlık

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 3 Etki Değerlendirme Metodolojisi... 3-1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Giriş... 3-1 ÇSED Süreci... 3-1 3.2.1 Ön İnceleme... 3-4 3.2.2 ÇSED

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı

Global Yatırım Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Global Yatırım Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Global Yatırım Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Global Yatırım Holding A.Ş. ( GYH ), Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından yayımlanan

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Koleksiyonu Feyhaman DURAN Atatürk Portresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı boya

Anadolu Üniversitesi Koleksiyonu Feyhaman DURAN Atatürk Portresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı boya Anadlu Üniversitesi Kleksiynu Feyhaman DURAN Atatürk Prtresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı bya 2 0 1 1 Y I L I İ D A R E F A A L İ Y E T R A P O R U 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı:

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. 2014 Yılı İş Planı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. 2014 Yılı İş Planı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2014 Yılı İş Planı Tamamlanma Tarihi İlişkili Olduğu Stratejik Plan Hedefi İşletmecilerin internet sitelerinin engelli kullanıcılar tarafından daha erişilebilir hale

Detaylı