MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ, HİZMET VE ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ, HİZMET VE ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 01. AMAÇ Müşteri şikâyetlerini ele alma sürecini açıklayarak müşterilerimizden gelen tüm şikâyet, teşekkür ve önerilerin sistemli ve etkin bir şekilde değerlendirilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlayan uygulama esaslarını belirlemek Müşteri odaklı satış sonrası servis hizmetlerini yaygınlaştırarak müşteri memnuniyet seviyemizi yükseltmek, müşterilere yakınlaşarak sadakat ve bağlılık düzeylerini arttırmak Kalite Güvence ve Satış Sonrası Hizmetleri birimlerince iyileştirme görüşlerinin ortaya çıkarılmasına destek vermek, Müşteri kayıtlarını, bilgilerini digital ortamlara işleyerek ve pazarlama unsurlarının kullanılarak onlarla olan diyalogların geliştirilmesini ve güçlendirilmesini sağlamak Satış öncesi/sonrası müşteri ilişkileri, hizmet ve şikâyet yönetimi iş uygulamalarımızı daha etkin hale getirmek, 02. KAPSAM Geri bildirime açık olan müşteri odaklı bir ortamın oluşturulması, müşteri memnuniyetinin arttırılması alınan her bir şikayetin çözüme ulaştırılması, müşteri hizmetinin geliştirilmesi için kuruluşun yeteneklerinin arttırılması, Personel eğitimi dâhil olmak üzere kaynakların yeterli miktarda alınması ve kullanıma sokulmasıyla üst yönetimin prosese katılması ve taahhüdü, Şikâyetçilerin ihtiyaçlarının ve beklentilerinin tanınması, ele alınması yanında açık, etkili ve kullanımı kolay şikâyetler prosesi sağlanması, Ürün ve müşteri hizmet kalitesini iyileştirmek için şikâyetlerin analizi ve değerlendirilmesi, Şikâyetleri ele alma prosesinin değerlendirilmesi, etkililiğinin ve verimliliğinin gözden geçirilmesi, B2B, OEM, Dış Ticaret Müşterilerimiz ve son kullanıcı olan B2C tüketicilerimiz ile ilişkilerimizin, hizmetimizin ve şikayetlerinin yönetim ilkelerini ve sistemlerini, Bu prosedür dışarıdan Servis Sözleşmeleri ile hizmet satın alınması halinde hizmet sağlayıcıları olan Dış Servisleri de kapsar. 03. MÜŞTERİ ŞİKAYETİ VE MEMNUNİYETİ POLİTİKASI * Dinamik ve yenilikçi bir kurum olmaya yönelik çağdaş, etkin ve modern bir yönetim sistemi oluşturmak. * Hissedarlar, çalışanlar, tedarikçiler ve müşterilerimizle herkesin kazandığı iş ilişkileri kurmak. * Üniversite/Sanayi işbirliğine, Ar-Ge çalışmalarına önem vererek, kaynak ayırarak teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, hızlı, verimli, esnek, teknolojik üretim yapısını kazanmak. * Organizasyon içerisinde bulunan herkesin, aynı misyon, vizyon ve strateji etrafında toplanmasını sağlayacak ortak bir Kurumsal Kültür oluşturmak. * Ölçek ekonomisini yakalayarak birim maliyetleri düşürmek, daha rekabetçi yapı kazanmak. * Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymak ve etkinliği sürekli geliştirmek. * Yaşam kalitesini yükselten, hayatı kolaylaştıran, konforlu, ergonomik ürünler üreterek, müşterilerin mutluluğuna katkıda bulunmak, beklentileri aşan çözümlerin mimarı olmak, * Müşterileri dost kabul etmek, müşteri ilişkilerini ve şikâyetlerini açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı yaklaşımlarla yönetmek ve çözmek. 04. SORUMLULUKLAR Bu prosedürün yürütülmesinden; Satış Sonrası Servis sorumlusu, Ar-Ge ve Kalite yöneticisi, Teknik İşler Koordinatörü sorumludur.

2 Yönetimin Sorumlulukları Şikâyetleri ele alma sürecinin kurulmasını sağlamak ve hedefleri belirlemek, Sürecin periyodik aralıklarla gözden geçirilmesini, sürekli iyileştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak, Müşteri odaklı yaklaşımları teşvik etmek, Şikâyetleri ele alma sürecinin müşteriler ve çalışanlar tarafından erişilebilir olmasını sağlamak Şikâyetlerin ele alınması için yönetim temsilcisi atamak ve yetkisini açıkça tayin etmek Yönetim Temsilcisinin sorumlulukları Şikâyet yönetiminin performansını izleme, değerlendirme ve raporlama. İyileştirme çalışmalarına katkıda bulunma Sürecin iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunarak periyodik aralıklarla raporlama yapmak Tüm personelin sorumlulukları Gerekli eğitimin alınması, eğitime katılım sağlaması, Kurulusun belirlediği prosedüre uyması, Prosedürden ve müşteri odaklı yaklaşımdan haberdar olması, Sorumluluk ve yetkilerden haberdar olması ve uygulaması, Şikâyetleri rapor etmek ve yönetim temsilcisi ile iletişimde olması, Tüm yöneticilerin elemanlarıyla prosedürü ve uygulamayı paylaşması, uygulamayı teşvik etmesi 05. İLGİLİ DÖKÜMANLAR Aşağıdaki dokümanlar, talimatlar, formlar, tutanaklar ISO Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetleri Yönetimi prosedürü ilgili dokümanlarıdır: İlgili yönetmelikler, prosedürler İade Ürün- Geri Çağırma Prosedürü (A.FPH.02.03) (ürün çağırma) Düzeltici Önleyici Faaliyetler Prosedürü (OD.PR.3.0) Dokümanların ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü (OD.PR.1.0) Sözleşmeler Servis Sözleşmeleri İlgili tutanaklar Arıza Tespit ve İnceleme Formu ( KYS.K ) Arıza tespit tutanağı İlgili formlar Müşteri Şikayet Formu (KYS.K ) Ürün Garanti Belgeleri Ürün Kullanım ve Montaj Kılavuzları Müşteri Şikâyet Takip Formu ( KYS.K ) Servis Formu (KYS.K ) Müşteri Anket Formu (KYS.K ) Servis ücret tarifesi

3 İlgili raporlar Aylık Satış Sonrası Servis Hizmetleri Raporu ( KYS.K ) Aylık Servis Hizmetleri Maliyet Raporu (KYS.K ) Dönemsel ve yıllık performans izleme raporu Tüketici Kanunu 06. TANIMLAR Müşteri Şikayeti: Müşterilerimize, ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak verdiğimiz taahhütlerdeki eksiklik, algılanan hizmet kalitesi ve performansımızın düşüklüğü nedeniyle, doğruluğu Adell Armatür ve Vana Fabrikaları A.Ş tarafından doğrulanması önemli olmaksızın, tarafımıza sözlü ve/veya yazılı iletilen her türlü memnuniyetsizlik ifadesidir Merkez Servis: Şirketimiz bünyesinde teknik destek, eğitim ve servis hizmeti vermeye yetkili kılınmış organizasyon Dış Servis: Servis Sözleşmesi ile kuruluşa destek sağlayan dış organizasyonlar Servis Görevlisi: Merkez servis veya Dış servise bünyesinde çalışan Yerinde Tespit, İnceleme ve Şikayetin Giderilmesinden sorumlu kişi. 07. EĞİTİM Merkez Servis görevlilerinin eğitimi Dış Servislerin çalışanlarının eğitimi Satış Temsilcilerinin eğitimi Zincir market, reyon ve kuruluş içi müşterilerle iletişimi olan çalışanların eğitimi. 08. MÜŞTERİ BİLDİRİMLERİNİN TOPLANMASI Müşteriler aşağıda belirlenmiş kanallarından herhangi biri ile bildirimde bulunabilirler Çağrı Merkezi aracılığı ile kayıt altına alınan bildirimler ( ) Elektronik posta ve web sayfası ile sikayet bildirimi web adresinde yer alan müşteri iletişim form larına müşteriler tarafından yapılan girişlerdir Adell çalışanları aracılığı ile kayıt altına alınan bildirimler Bölümlerdeki çalışanlarımız kendilerine iletilen sözel (telefon görüşmesi, yüz yüze yapılan görüşmeler) ve yazılı (posta, faks, e-posta vb.) müşteri şikâyet bildirimlerini aldıktan sonra e- mail, Telefon veya Yüz yüze görüşme yolları ile alınan bildirimler Adell bayi ve tali bayileri aracılığı ile kayıt altına alınan bildirimler Adell bayi ve tali bayilerine iletilen müşteri şikâyetleri, satış kanallarımız tarafından Çağrı Merkezi mize veya Bölge Sorumlusu/Yöneticisi ne sözel (telefon görüşmesi, yüz yüze yapılan görüşmeler) ile alınan bildirimler Şikâyet siteleri aracılığı ile kayıt altına alınan bildirimler Şikâyet sitelerinden (şikayet var.com vb. ) uyarı ile gelen ler ile alınan bildirimler 09. MÜŞTERİ BİLDİRİMLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Şikayetler farklı yerlerden ve farklı şekillerde kuruluşa gelmektedir. Nihai tüketici, kurumsal yerler, bayi, profesyonel gibi kanallar şikayetleri ilk mercilere bildirebilmektedir. Ancak kurum içerisinde bu akış profesyonelce yönetilmesi için gelen tüm bildirimler SSH bölümüne yönlendirilmekte ve kayıt sisteminin tek yerden yönetilmesi sağlanmaktadır. SSH e ulaşan bildirimler kayıt altına alınırken aşağıdaki hususlara dikkat edilir: Şikâyet ve şikâyetçi bilgilerinin eksiksiz olmasına

4 Ön yargısız ve tarafsız bir ifade ile kayıt altına alınmasına Şikâyetçiye şikâyetin kayıt altına alındığının teyidinin verilmesi Şikayetlerin sınıflandırılması ve öncelik seviyelerinin belirlenmesi Şikâyeti takip etmek için numaralandırılmasına dikkat edilmelidir. 10. MÜŞTERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Müşteri bildirileri içeriğine göre aşağıdaki şekillerde değerlendirilir: Şikâyet ise, mevcut bir şikâyete yönelik ilgili örnekte düzenleme yapılır. Yeni ise Bildirim ön kaydı yapılır. Kayıt altına alınan şikâyet tarafımızdan ilk olarak şikâyet bildiriminin acil işlem yapılması ihtiyacı göre değerlendirilir. Şikâyet bildirimleri için ilgili ön kayıtlar oluşturulur Talep ise ilgili talebe yönelik şirket içi işlemler başlatılır ve işlemler konusunda müşteriye atılarak bilgilendirilir Bilgi ise ilgili bilgiye mevcut kaynaklardan ulaşılması durumunda anında cevaplanır, aksi halde şirket içindeki bilgi kaynaklarına başvurulur Öneri ise şirket içindeki ilgili kişilere atılarak bilgilendirilir Teşekkür ise veya telefon ile müşteriye cevap verilir. 11. ŞİKÂYETLERİN SINIFLANDIRILMASI, ÖNCELİKLENDİRİLMESİ Acil öncelik gerektiren durumlar: Kurumsal müşterilerden gelen şikâyetler, proje işleri Müşterinin uygulamasını durdurma noktasına getiren sorunların oluşması Kurumsal itibarı zedeleyecek durumların ortaya çıkması Can kaybı ya da is sağlığı ve güvenliğine ilişkin yüksek risk durumu bildirilen, üretimin durmasına neden olan, çevre güvenliğine zarar veren, büyük çaplı maddi hasar bildirilen şikâyetler acil şikayet olarak değerlendirilir Normal Öncelikli Durumlar: Müşterilerin üretim ve satısını direkt etkilemeyen, ancak iyileştirme ihtiyacı duyulan şikâyetlerdir. Çalışan davranışlarının müşteriyi memnun etmemesi, tekrarlanan servis arızası, küçük çaplı maddi hasarlar, taahhütlerin yerine getirilmemesi, teslimatların gecikmesi, iletişim ve bilgilendirme yetersizliği Düşük Öncelikli Durumlar: Müşteri süreçlerini direkt etkilemeyen, genel konularda iyileştirme ve geliştirme çalışmaları gerektiren şikâyetlerdir. Fatura mutabakatsızlığı, ürün fiyatı gibi şikâyetler bu kapsamda değerlendirilir Tazmin Talepli Şikâyetler Tazmin talebi içeren müşteri şikâyetleri özenle takip edilir. Öncelikle teknik ekip tarafından Arıza Tespit ve İnceleme Formu ile tespit yapılır. Tüketiciye imzalatılır. Bu tespitte garanti şartlarının geçerli olabilmesi için gerekli olan basınç düşürücü kullanımı, batarya öncesi ara musluk kullanımı kayıt altına alınır. Gelişen dönemde oluşacak hukuki süreçte işlemlerin düzgün yürümesi, gerçeğin açığa çıkabilmesi, haksız tazminlerin oluşmaması için dikkatli olunmalıdır. Bu rapor anlaşmazlığın çözümünde hukuki sürecin başlatılmasında baz teşkil edeceğinden şekil şartlarına, ifadelere dikkat edilmelidir. 12. MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİNİN ARAŞTIRILMASI ve MÜDAHALE Yukarıda anılan kanallar vasıtası ile alınan müşteri şikâyetleri kayda alındıktan (müşteri ile görüşme, forma kayıt vb ) sonra müşteri şikâyetinin geldiği ilin bağlı olduğu bölgeye göre sorumlu müşteri temsilcisi-teknik eleman le-telefonla bilgilendirilir.

5 Önce telefonla destek verilir, sorunun çözülmesi sağlanır. İnternet sitemizdeki bilgilendirici notlarımızdan faydalanması sağlanır. Parça ihtiyacı ve müşteri tarafından talep edildiğinde kendisine gönderilir Servis hizmeti Merkez Servis tarafından verilecekse inceleme yapacak kişinin müşteri ile randevulaşması sağlanır Eğer servis hizmeti Sözleşmeli Servis tarafından verilecekse kendilerine durum bildirilir Madde de acil öncelik gerektiren durumlar ile ilgili gelen tüm şikayetler hiç zaman kaybedilmeden ilgili satış sorumlusu ve üst yönetim bilgilendirilir. Sorunlar paylaşılır ilk inceleme sonrasında gerekli ise ek harcama yetkisi talep edilir. 13. MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİNİN ARAŞTIRILMASI USULLERİ Müşteri şikâyetlerinin araştırılması iki ana başlık altında yapılmaktadır: Yerinde Tespit, İnceleme ve Şikayetin Giderilmesi Yerinde inceleme gerektiren durumlarda (talep, şikâyetin aciliyeti, şikâyetin konusu, şiddeti, müşteri memnuniyeti ve güvenirliliğine olumsuz etkisine vb ) müşteriye telefonda yerinde inceleme yapılacağı bilgisini ve inceleme yapmaya gelecek kişinin irtibat bilgilerini verir. Burada şikâyetin türüne göre gerektiği durumlarda Ar-Ge ve Lojistik personelinden katılım olabilir Sorumlu, müşteriyi arayarak tespit edilen randevu tarihini inceleme tarihi olarak Müşteri Şikâyet Takip Formu na kaydeder. Belirtilen süreler dolmasına rağmen yerinde inceleme yapılmaması durumunda ilgili kişi sözlü olarak bilgilendirilir İnceleme yapacak yetkili randevu zamanında giderek yerinde inceleme yapar ve incelemesi ile ilgili verileri Servis Formu na kaydeder (İnceleyen kişi müşteri haklı/haksız yorumunu ve müşteri haksız, fakat müşteri memnuniyeti iyi niyet adına karşılanması hususunda yorumları var ise ilgili alanları doldurabilir) Şikâyeti inceleyen MT (Müşteri Temsilcisi) işin durmaması için devam eden küçük işlerde, üretimsel bir sorun olduğunu düşündüğü şikâyetlerde yeni ürün verebilir Şikâyetin incelenmesi için gerekli bilgiler (fotoğraf, ürün numunesi, fatura, irsaliye vb ) ekler yerinde doldurulmuş Servis Formu ile birlikte inceleme yapmak üzere MŞY ne ve/veya İlgili İşletme, Ar-Ge, Kalite, Lojistik birimine gönderilir Yerinde yapılan müdahalelerde müşteriden ürüne ait garanti belgesi veya fatura talep edilir İlgili ürüne ait Garanti belgesi veya Faturaya bakılır Garanti sürelerinin kontrolü yapılır Eğer giderilecek şikâyet garanti süresi ve garanti şartları içerisinde ise tüm parçalar ve işçilikler bedelsiz olarak giderilir Eğer garanti süresi dolmuş ise kullanım talimatına uygun kullanılmayan, yetkisiz insanlarca müdahale yapılan, garanti şartları dışında kalan hususlarda parça ve servis bedeli tahakkuk ettirilir. Tamir işlemi gerçekleştirilmeden müşteriye beyan edilir, kabul etmesi halinde sorun giderilir Servis işleminin tamamlanması ile birlikte Servis Formu düzenlenir, müşteriye imzalatılarak bir nüshası kendisine bırakılır. Servis formundaki ilgili bölümler doldurulur Eğer yerinde şikâyet incelenmesi esnasında müşteri ile mutabakat (problemin ürün kusurundan kaynaklanmadığına dair) sağlanır ise Servis Formu nun ilgili bölümleri doldurularak kapatılır.

6 Teknik İnceleme Çalışmaları (Kalite Bölümü) İşletme, Kalite birimi, Müşteri Şikâyet Formundaki bilgileri inceleyerek ve varsa numuneyi test ederek test sonuçları doğrultusunda Müşteri Şikâyeti İnceme Sonucunu u hata türüne göre sınıflandırma yapılarak kayıt altına alınır Kalite müşteri şikâyeti incelemeleri esnasında ek bilgiye (numune, fotoğraf vb ) ihtiyaç duyması durumunda şikâyeti yerinde inceleyen kişiden veya şikâyetçi müşteriden talepte bulunur ve hata kaynağını tespit edene kadar çalışmalarına devam eder Müşteri talep etmesi durumunda şikâyet incelemesinin statüsü hakkında Yönetim temsilcisi veya yerinde incelemeyi gerçekleştiren kişi tarafından müşteriye telefon ederek bilgilendirme yapılır Kalite birimi tarafından çözülemeyen sorunlarda Yönetim Temsilcisi tarafından müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için Üst organlar bilgilendirilir. Bu rapor anlaşmazlığın çözümünde hukuki sürecin başlatılmasında baz teşkil edeceğinden şekil şartlarına, ifadelere dikkat edilmelidir. 14. ŞİKÂYETLERİ CEVAPLANDIRMA Şikâyet incelemesi tamamlanması sonrası müşteri şikâyeti hakkında çözüm üretilir ve sonuç müşteriye iletilir. Şikâyetin çözümü derhal gerçekleştirilemiyorsa çözümü için konu ile ilgili üst yönetim bilgilendirilir. 15. TAZMİN ŞARTLARI VE YETKİLERİ Müşteri, şikâyetin durumu ile ilgili her zaman bilgi alma hakkına sahiptir. Belirlenen sonuç, ürün tazmini yönünde ve satış noktası kusurlu ise, ilgili satış noktasından Yönetim Temsilcisi tarafından müşteri tazmini yapılması istenir Belirlenen sonuç, ürün tazmini yönünde ve Adell kusurlu ise, müşterinin satın aldığı bayiden fiyat anlamında muadil bir ürün seçim şansı sunulur Belirlenen sonuç, işçilik tazminini de içeriyor ise bedeli müşteriye yansıtılmayacak şekilde Adell tarafından işi yapacak kişi veya firma belirlenir Adell in kusurlu bulunmadığı anlaşılan bazı durumlarda müşteri memnuniyeti (iyi niyet) adına da tazmin edilmesi söz konusu olabilir. Bu durumda Yönetim Temsilcisinin, yerinde tespit yapan yetkilinin, bayinin ve müşterinin yorumlarına bakılarak iyi niyet tazmini Teknik İşler Koordinatörü onayı ile yapılır 16. ŞİKÂYETLERİNİ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Müşteri şikâyetleri Satış Sonrası Hizmetleri tarafından bilgisayar ortamında hata türü, ürün grupları, marka, bölge vb gibi birçok alan gözetilerek sınıflandırılarak saklanır İç denetimler ve YGG toplantısında gelen müşteri şikâyetlerinin miktarı, frekansı, önem derecesi, hata türü vb açılardan bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilir. Toplantı neticesinde alınan kararlar ilgili süreç sahipleri ile paylaşılır Veri analizleri neticesinde kritik müşteri şikâyetlerinin tekrar oluşmasını önleyecek çözümler üretilmeye çalışılır ve bu konuda gerekli ise Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü ne göre Düzeltici Faaliyet açılabilir. 17. İHTİLAFLI ŞİKÂYETLER Sulh yoluyla çözülemeyen şikâyetler, mahkemeye intikal eden şikayetler sonuçlanana kadar açık tutulur Sorunun giderilmediğini iddia ederek hukuk yoluna başvuracağını söyleyen müşterilerin bildirimleri 6 ay süreyle bekletilir, herhangi bir mahkeme müracaatı yoksa kapatılır.

7 18. ŞİKÂYETLERİN KAPATILMASI Şikâyetlerin giderilmesi halinde şikâyetler kapatılır Hukuki süreci devam eden şikayetler açık olarak bekletilir. Hukuki sürecin tamamlanması ve karara bağlanmasıyla şikayetler kapatılır. 19. SERVİS PERSONELİ DAVRANIŞ KURALLARI Servis personeli servis personel davranış talimatı na uygun olarak hareket eder. 20. MÜŞTERİ BİLDİRİM VE ŞİKÂYETLERİNİN RAPORLANMASI Müşteri bildirimleri ile ilgili tüm kayıtlar taranarak Yönetim Temsilcisi onayı ile her ay düzenli olarak Yönetim bilgilendirilir. Bu rapor aşağıdaki bilgileri içerir: Cari ay içerisinde gelen ve cevaplanan şikâyet adedi, Dönem içerisinde (konsolide olarak) gelen ve cevaplanan şikayet adetleri cari ay ve külülatif olarak düzenlenmekte ve dağıtımı yapılmaktadır. 21. YURT DIŞI MÜŞTERİ BİLDİRİM VE ŞİKÂYETLERİ Yurt dışı müşteri şikâyetleri için yurt içi müşteri şikâyetlerindeki MT lerin görev ve sorumlulukları İhracat personelinde olmak üzere müşteri şikâyeti ve müşteri memnuniyeti süreçleri aynı şekilde takip edilmektedir Farklılık olarak Yurt dışı müşteri şikâyetlerinin cevap yazıları İhracat birimine iletilerek müşteriye dönüş ihracat birimi kanalı ile gerçekleştirilir. 22. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ALGISININ ÖLÇÜMÜ-ANKETLER ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO Müşteri Şikâyeti ve Memnuniyeti Yönetim Sistemi gereğince müşteri memnuniyeti algısının ölçümleri anket yöntemi ile yapılmaktadır Müşteri anketleri Müşteri Anket Formu ile yapılır Anketler, Adell iç kaynakları kullanılarak yapılmaktadır Giderilen şikâyetler ile ilgili örnekleme yöntemi ile müşterilerimiz telefonla aranarak şikayetin giderilmesi sonrasında ki memnuniyet ölçümü yapılmaktadır Müşteri anketleri telefonla, veya fax yollarından herhangi biriyle yapılabilir. 23. ÜRÜNLERİN GERİ ÇAĞRILMASI Gereken hallerde ürünler İade Ürün - Geri Çağırma Prosedürü ne göre geri çağrılır. 24. SÜREÇ PERFORMANS KRİTERTERLERİ Şikayet yönetimi performansı aşağıda belirtilen performans göstergeleri yardımıyla izlenir. Performans göstergeleri Hedef Müşteri şikayetlerin de geri dönüş/cevap süresi (bilgilendirme) :4 saat Acil Şikayet Çözüm Süresi :1 iş günü Normal Öncelikli Şikayet :3 iş günü Düşük Öncelikli Şikayet :5 iş günü Hedef süre içerisinde çözülen şikayet sayısı oranı :% RAPORLAMA Satış Sonrası Hizmetler Aylık Arıza Raporu düzenler ve yönetim kuruluna sunar.

8 Aylık Arıza Raporları merkez servis, Yetkili servisler ve kuruluşa arızalı/iade gelen ürünler detaylı bir şekilde ancak konsolide edilerek hazırlanır Aylık Servis Hizmetleri Maliyet Raporu hazırlanır, kalite yöneticisine sunulur. 26. DİĞER HÜKÜMLER Bu prosedüre uygun hareket etmeyenler hakkında disiplin yönetmeliği ilgili maddelerine göre işlem yapılacaktır Prosedür yönetim kurulu tarafından onandıktan sonra yürürlüğe girer Yılda bir kez uygulama ile bu prosedür arasında fark olup olmadığı Kalite Müdürü tarafından kontrol edilerek gözden geçirilir. Uygulama ve prosedür arasındaki farklar doğrultusundaki değişiklik önerileri Teknik İşler Koordinatörü onayına sunulur Prosedürün bütününe ya da maddelerine ilişkin iptal, değişiklik ve askıya alma hakkı Teknik İşler Koordinatörüne aittir İş bu prosedür yirmi altı (26) maddeden ibarettir.

MÜŞTERİ GÖRÜŞ, ÖNERİ VE ŞİKAYETİ YÖNETİM KILAVUZU

MÜŞTERİ GÖRÜŞ, ÖNERİ VE ŞİKAYETİ YÖNETİM KILAVUZU MÜŞTERİ GÖRÜŞ, ÖNERİ VE ŞİKAYETİ YÖNETİM KILAVUZU KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN. ve TİC. A.Ş. İÇİNDEKİLER Amaç... 2 Kapsam... 2 Müşteri Memnuniyeti Politikası... 2 Bildirimlerin Alınması...3 Bildirimin

Detaylı

Şikayet Yönetim Sistemi. El Kitabı

Şikayet Yönetim Sistemi. El Kitabı Şikayet Yönetim Sistemi El Kitabı BU NIN TÜM HAKLARI SAKLIDIR. İZİN ALINMAKSIZIN KOPYALANAMAZ, ÇOĞALTILAMAZ, DAĞITILAMAZ. BELGE ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK HAKKI MAPİKART A AİTTİR. Sayfa No (Page No) 1 / 19 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10.

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10. /25 KONTROL SAYFASI Hazırlayan: Erdal Karakaşoğlu Görevi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Md. Tarih: İmza: Onaylayan: Kadri ŞAMAN Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: İmza: Sayfa No Geçerli Revizyon Değişiklik

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı Basım Tarihi: 10.01.2011 1. 16.06.2014 2. 15.01.2015 Haziran 2014 Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. Adres : Ihlamurkuyu Mah. Ateş Cad. Hatipler Sok. No.2 Ümraniye

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler 1. AMAÇ Bu talimat, ISO/IEC 17021 standardı çerçevesinde SİSTEMER tarafından Kuruluşların yönetim sistemlerinin ilgili standart şartlarına göre değerlendirilerek uygunluğunun belgelendirilmesi faaliyetinin

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Denizli Belediyesi iç denetim faaliyetinin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS-EN-ISO 9001:2008 Hazırlayan KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Onaylayan BURDUR TSO BAŞKANI İÇİNDEKİLER BUTSO TANITIMI. 3 KALİTE POLİTİKASI. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI..7

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI 2 KALİTE POLİTİKAMIZ Tabi olduğumuz yasalar çerçevesinde, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirip, çağdaş borsacılık anlayışı içinde

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yalova, 2015 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİNE İLİŞKİN YÖNERGE Yürürlük Tarihi / /2015 26/05/2015 Revizyon

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kuruluşundan bu güne ürünlerinde olduğu gibi yönetim yapısı, idari ve personel işlemleri, devlet kurumlarına karşı yükümlülükler,

Detaylı

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010 GİRİŞ 3 1. Firma Profili 3 1.1. Ürünlerimiz 3 1.2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 3 2. Referanslar 3 3. Proses Haritası 4 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4 4.1. Genel Şartlar 5 4.2. Dokümantasyon Şartları 5

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER

KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER UYGULAMA ALANI : YAYIN SORUMLUSU : Kalite Yönetim Temsilcisi DOKÜMAN NO : KYS. P İLK YAYIN TARİHİ : 06.12.2006 REVİZYON TARİHİ : 30.08.2007 ÖNERİ VE ÖDÜL PROSEDÜRÜ Doküman

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ. Paydaş Memnuniyeti ve Bildirim Yönetimi Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ. Paydaş Memnuniyeti ve Bildirim Yönetimi Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-08 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:01 Rev Tarihi:15.04.2015 Sayfa 1 / 53 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 7 2 KAPSAM... 7 3 SORUMLULAR... 7 3.1 AUZEF Personeli... 7 3.2 Ders Hocası... 7 3.3 Mikrosite

Detaylı

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Belediye Başkanlığı

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Asansör Sempozyumu 2012 // İzmir 225 MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Hüseyin İKİZOĞLU 1, Ercan GÜNEŞ 2 1 Türk Standardları Enstitüsü, 2 Türk Akretitasyon Kurumu 1 hikizoglu@tse.org.tr, 2 egunes@turkak.org.tr

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI süreç süreç süreç ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI Baskı No: 01 Yayın Tarihi: 15/03/2012 Kopya: Orijinal Dağıtım: Eti

Detaylı