ÇOCUK EVLİLİĞİNDEN TEKFİR FETVALARINA; İSLAM'IN HUKUKSUZLUKLA İMTİHANI!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUK EVLİLİĞİNDEN TEKFİR FETVALARINA; İSLAM'IN HUKUKSUZLUKLA İMTİHANI!"

Transkript

1 ÇOCUK EVLİLİĞİNDEN TEKFİR FETVALARINA; İSLAM'IN HUKUKSUZLUKLA İMTİHANI! Son günlerde merkezinde Nurettin Yıldız hocanın olduğu bir tartışma aslında bizim için son derece öğretici ve yenilenmeye fırsat verici bir duruma dönüşebilir. Bir fıkhi gelenek var ve bunu tartışmamız gerekiyor. Bunu yaparken fikirlerin özgürce ve hakarete uğramadan ifade edilebilmesi çok önemli. Gerek geleneksel fıkhın içtihatlarını/yorumlarını savunanlar bakımından gerekse aksi görüşte olanlar yönünden ilk mesele özgür tartışma ortamının kurulmasıdır. Hiç kimse kendinden önce yüzlerce/binlerce kişinin/alimin savunageldiği hatta ekseriyetle icma ettiği bir meseleden dolayı lince tabi tutulmamalıdır. Aksi kanaatte olanlar da görüşlerini ifade ederken aynı şekilde linç edilmemeli hele ki tekfir kolaycılığına asla teşebbüs edilmemelidir. SOHBET METNİ; Nurettin Yıldız, Kadın Fıkıh Okulu ana başlıklı 116 seri devam eden sohbetlerinin 66. bölümünde Kadının Evlilik Yaşı nı konu edinmiş. Sohbetin ilk bölümünde Talak Suresi 4. ayetten yola çıkarak küçüklerin evlenmelerine ilişkin konuyu açıklarken; sohbetin yarısından sonraki bölümde ise buluğ öncesi evlenmenin ölümcül tehlikelerine dikkat çekmektedir. Sohbetin -yarısından sonraya dek- tarafımdan yapılan dökümü şöyledir.; İslamın kendine mahsus farklılarından birisi olduğu için evlilik yaşı konusu özellikle bir başlık olarak kısaca ele alınmasında fayda vardır diye düşündüm. Bir kere bir alt başlık olarak şunu konuşalım. Bizim şeriatimizde buluğ çağından önceki herkes küçüktür. Bülüğ çağından sonraki herkes de büyüktür. Büyük ve küçük dediğimiz zaman bülüğ çağı kastedilir Bülüğ çağının nasıl oluştuğunu biliyorsunuz. En son kanuni sorumluk reşit olmayla ilgilidir. Yani ibadetler açısından buluğ çağı esas alınır. Kanuni ehliyet alma, memur olabilme açısından da rüşt çağı dediğimiz bir çağ vardır; ortalama 17 veya 18'dir bu yaş. Yani bir İslam devletinde, fıkhın esas alındığı bir devlette mesela ehliyet 17 yaşından itibaren verilir.memurluk mesela 17 yaşından itibaren münkündür. Ama bülüğ çağıyla beraber ki bu buluğ çağı 14'te olabilir 15'te olabilir. Azami 15'te bülüğ çağına girmiş sayılır insan. Her halukarda küçük ve büyük kavramı bülüğ çağıyla ilgilidir. Bizim şeriatımızda. Şimdi evlilik yaşını kanuşacağız. Konuşmak istiyoruz. Evlilikle ilgili şeriatımız İslamın yaş haddi yoktur. Bu ne demek? Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikahı da yapılabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğu 25 yaşında bir erkek veya 7 yaşında bir erkek 25 yaşında bir kız evlenebilirler mi nikahlanabirler mi? diyelim nikah evlilikten daha hassas bir ifade. Evet nikahlanmalarında sakınca yoktur. Bütün mezheplere göre; Kur'an'a iman eden bütün müslümanlara göre - Kur'ana iman eden kelimesini açacağız biraz sonra- evlilik için bir yaş sözkonsu değildir. 10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında, 78 yaşında, yaşıyorsa 135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır. Ne küçük yaşta olduğu için ne büyük yaşta olduğu için nikaha engel bir durum yoktur. Eğer reşitse kendi imzasını atacak çapta ise kendisi evlenir, reşit değilse velisi tarafından evlendirilebilir. Burada çok önemli kırmızı ile çizilmesi gereken bir dip not koyabiliriz. Hatta 2-3 dip notta koyabiliriz. Birincisi şeiriatımızın evliliğe ruhsat vermesi, böyle yaş sınırı olamadan küçük çocuklarında evliliğine izin vermesi veya velilerinin onları evlendirebileceğini söylemesi tavsiye niteliğinde değildir. Aksine kerahatle beraber izin verdiği bir şeydir, bir. İkincisi bu evliliğin bir denklik kabul edebilecek çapta bir evlilik olamasını şart koşmuştur. Büyük olsa

2 çocuk onunla evlenemeyecek bir şahsiyet sahibi değil karşı taraftaki veya aksi böyle bir evliliğe de izin vermiyor. Burada dedik ki Kur'ana iman edenler açısından hiçbir sorun yotur. Çünkü küçük çocuklarında evlenebilecekleri hükmü Kur'an'dan alınmadır. Sağda solda Aişe anamız küçük yaştayken Resullulaha nikahlandı gibi örneklerle -elhalk öyle tabi- ama Kur'an'da ayet varken hadise gitmeye gerek yok veya başka bir şeye gitmeye gerek yok. Kur'an-ı Kerim'de Talak Suresinin 4. ayeti boşanmış kadınların beklemeleri gereken iddetle ilgili hükümlerleden söz ediyor. Kadının iddeti. İddet ney demiştik. Kadın kocasından boşandıktan sonra 3 hayız dönemi bekler. Bu 3 hayız dönemi esnasında başka biriyle evlenmesi haramdır. Rahminin kocasının spermini taşıyıp taşımadığı açısından 3 aybaşı dönemi geçirmesi gerekir kadının. Bu ayetle sabit, hadisle sabit, icma edilmiş konulardan birisi. Bunun delillerinden biri de Talak Suresinin 4. ayetidir. Bu ayette Allah Teala daha önceki ayetlede boşanmış kadınların 3 hayız dönemini beklemesini emretmşti. Bu belliydi. 3 hayız dönemi bekleyecek kadınlar ki başka biriyle evlenebilsinler. Yani kadın kocasıdan boşandı öbür gün gidip biriyle evlenemez ya hamileyse çocuğunu doğuracak doğurduğu gün evliliği serbest yahut da 3 hayız dönemi geçecek hamile olmadığı anlaşılacak ondan sonra evleneilir. Ölmüş durumda ise 4 ay 10 gün bekleyecek. Şimdi eğer kadın menepoz dönemi girmişse menepoz dneminde aybaşı olmuyor. Kur'an-ı Kerim 3 ay başı bekleyecek diyor. Bu kadın diyelim ki 50 yaşında, aybaşı olmuyor kocası da boşadı, 3 aybaşı 70/80 sene bekleyecek o zaman kadın ölürde gene bir daha aybaşı olmaz. Yeniden doğup yeniden yaratılması lazım. Bu kapalı bir hüküm mü? Yo! İşte Talak Suresi 4. ayeti menepoz dönemine girmiş aybaşı olmayan kadınların boşanınca ne kadar bekleyeceklerini anlatıyor. kadınlarından kadınlarınızdan aybanı görmez hale hale gelenler. hayızdan umudu kesilmiş. Buna türkçede şimdi menepoz deniyor, kadının aybaşı olmama hali. Kadınlarından aybaşından umudunu kesmiş olanlar. Onların iddeti 3 aydır. Demek kadın aybaşı döneminde, 30 yaşında kadın, gerçi ne demiştik o konuyu konuşurken kadının aybaşından kesilmesinin bir yaşı yok 50 yaşında da olur, 40 yaşında olur, 70 yaşına kadar da sürebilir buna ortalama 55 yaş demiştik. Şmdi kadınlarınızdan aybaşı olmaz haldekilerin iddetleri 3 aydır diyor Talak Suresinin 4. ayeti Sonra vellai lem yahızna henüz aybaşı olmamışların da 3 aydır. Kafa karışıklığına gerek yok. Aybaşı olmayacak kadar yaşlananlar 3 ay beklesinler diyor. Peki aybaşı olmamışlar da 3 ay beklesin diyor. Kim aybaşı olmamış olur? Henüz çocuk. Peki çocuk niye iddet beklesin ki? İddet boşanmann soruncudur. Demek çocuk yaşta iken evlenmesi caiz ki boşanmasından söz ediyor Kuran. imdi Ku'ran-ı Kerim gibi bir kitap vellai lem yahızna ve aybaşı olmamış oduğu halde, henüz aybaşı başlamamış. Ne demek aybaşı olmamış. 11 yaşında aybaşı olduğuna göre bir kız ortalama 10/11 yaşında olduğuna göre sıcak bölgelerde olduğuna göre ne demiştik aybaşı 9 yaşında başlar demiştik. Demek ki aybaşı olmamışlar da boşandıkları zaman 3 ay iddet bekleyecekler tekrar evlenebilmeleri için dediğine göre ayet onların aybaşı olmadan önce nikahlanabileceklerini de kabul ediyor Kur'an-ı Kerim. Açıkça bu hüküm buradan çıkıyor. Şöyle olur muydu acaba yani Kur'an-ı Kerim onların nikahını batıl görüyordu yani 10 yaşındaki çocuğun evlilği doğru değildi ama boşanmaya gelice Kur'an'a göre 3 ay beklesinler diyor. Batıl bir boşanma yani Kur'an aslını yok saydığı bir şeyin dalını budağını da yok sayar. Nikah yok ki boşanması olsun derdi Kur'an'ı Kerim. Netice olarak küçük çcukların da evlenebileceklerine dair hüküm Talak Suresinin 4.ayetidr ama bununla beraber 3,4,5 tane daha hadisi şerif vardır ki bu hadisi şerifler ve aynı zamanda fukahanın da bu konudaki icmaı kadının aybaşı olmadan öncede çocukluk döneminde

3 de evlenebileceğine dair işarettir. Burada böyle bir şey sözkonusu olduğundan yani küçük bir kızın büyük bir insanla evliliği sözkonusu oldu diyelim bir kere böyle bir evliliğin sağlık açısından ölümcül tehlikeleri olacağı da belli bir şey. Yani 6,7 yaşda veya 10 yaşında olabilir büyük bir adamın eşi olması ölümcül tehlikeler getiriyor beraberinde Şeriatımız ölümcül tehlikeye rağmen böyle bir şeye izin mi veriyor? Hayır, nikaha izin veriyor cinsel ilişiyi tedbir altına alıyor. Neden.? Çünkü bunda ciddi bir tehlike sözkonusu. Peki nikaha niye izin veriyor?. Burada hanım kızlar. Masa başında hazırlanmış kanunlarla oluşan sistemle, göklerden gelen sistem arasındaki fark budur. Göklerden gelen sistem insan fıtratını insan toplumunu esas alır. Beşeri sistemler masalarda hazırlanan sistemler ise toplantılarda hazırlanan sistemler ise kendi varlıklarını insanlara yakacakları yağdanlık hesabını dikkate alırlar. Bir anne baba 7 yaşında, 8 yaşıda kızını; 30 yaşında, 40 yaşında birisine hanım olarak hangi babalık şefkatiyle verebilirler?. Hangi aklı başında insan 7 yaşında bir delikanlıyla, çocukla 7 yaşındaki bir kızı evlendirebilir. Ya da 10 yaşındaki bir çocuğa da 25 yaşındaki bir kız kadın olarak verilir. Böyle bir şey olur mu? (1) TENKİTLERİMİZ: Yukarıda metni verilen sohbetteki görüşler sadece Nurettin Yıldız'a ait değildir. Geleneksel Fıkhın görüşüdür. Hoca esasen kendi görüşünü değil geleneksel fıkhın birikimini bize yansıtmaktadır. Bu çerçevede tenkitimiz Nurettin Yıldız'ın şahsına değil bu ve benzer konulardaki geleneksel fıkhın yorumunadır. Hele ki bu tartışmalı konunun bir itikat meselesi gibi sunulmasına itirazımız var. Öncelikle Diyanet Vakfı Yayınlarından olmak üzere bu yazıda kullanacağımız ayetlerin tercümelerini vermek isterim: Talak Suresi 4. ayet şöyledir: Kadınlarınız içinden adetten kesilmiş olanlarla, adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Gebe olanların bekleme süresi ise, yüklerini bırakmaları (doğum yapmaları)dır. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir Ahzap Suresi 49. ayet şöyledir: Ey iman edenler! Mümin kadınları nikâhlayıp da, henüz zifafa girmeden onları boşarsanız, onları sayacağınız bir iddet süresince bekletme hakkınız yoktur. O halde onları (bir bağışla) memnun edin ve onları güzel bir şekilde serbest bırakın. Nisa Suresi 3. ayet şöyledir: Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdirde) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helâl olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın; yahut da sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Nisa Suresi 4. ayet şöyledir: Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile (cömertçe) verin; eğer gönül hoşluğu ile o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa onu da afiyetle yeyin. Nisa Suresi 5. ayet şöyledir: Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere (reşit olmayanlara) vermeyin; o mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Nisa Suresi 6. ayet şöyledir: Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri (gözetip) deneyin, eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (de geri alacaklar) diye o malları israf ile ve tez elden yemeyin. Zengin olan (veli) iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da

4 (ihtiyaç ve emeğine) uygun olarak yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter. Geleneksel Fıkıh, Talak Suresi 4. ayetten çocukların da evlenebileceklerine dair hüküm çıkartmıştır. Bu hükmün, adet yaşını geçmiş olmasına rağmen bir hastalık vs. nedenlerle adet görmeyenleri kapsayıp kapsamadığı çok düşünülmemiştir. Ve yine sohbette işaret edildiği gibi her ne kadar Kur'an'dan çocukların nikahlanabileceklerine dair hüküm çıkartmışlarsa da çıkardıkları hükmün insan fıtratına aykırı olduğunu görmüş olmalılar ki; bu nikahın fiili bir evlilik değil de hukuki bir evlilik olduğunu, fiili evliliğin yani cinsel birleşmenin ancak buluğ ya da rüştten sonra olabileceğini söylemişlerdir. Bu çerçevede hıyar'ul buluğ diyerek çocuğun buluğ ve rüşt ile beraber bir seçim hakkı bulunduğunu da ifade etmişlerdir. Yani çocuk, buluğ ve rüşt çağına ulaşınca önceden velilerinin kendisine nikahlandığı kişi ile fiili evlilik yapmak istemezse hıyar'ul buluğ çerçevesinde nikahı sonlandırabilir. Lakin burada bazı fukaha çocuğun babası veya dedesi tarafından nikahlanması halinde hıyar'ul buluğ hakkını kullanamayacağına da hükmederek çocuğun bu seçimlik hak ve hürriyetini elinden almış durumdadırlar. O sanki bir köle gibidir. Burada maalesef hak ve fiil ehliyeti, nikahın bir akit olduğu ve âkit tarafların ehliyete sahip olup olmadıkları hususu düşünülmemiştir. Ki bu ilkeler sözleşmede taraf ehliyetinin ana ilkeleridir. Oysa Hz.Peygamber Efendimiz döneminde şöyle bir olay yaşanmıştır: Bir bakire kız Hz. Aişe nin yanına geldi ve Babam beni kardeşinin oğluyla evlendirdi ki, benimle kendi konumunu yükseltsin. Ama ben bundan hoşlanmıyorum. dedi. Aişe, Allah ın Elçisi sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar otur. dedi. Sonra Allah ın Elçisi geldi; kız durumu ona bildirdi. O, hemen babasına bir adam gönderip çağırttı. O konudaki yetkiyi kıza verdi. Kız dedi ki: - Ey Allah ın Elçisi! Aslında ben babamın yaptığına izin vermiştim ama bu konuda kadınların bir hakkı var mı, yok mu; onu öğrenmek istedim (2) KUR'AN KUR'AN'A AYKIRI OLUR MU? Ahzap Suresi 49. ayetin metnini yukarıda vermiştik. Ayete göre; nikahlanan ama nikahlandığı eşiyle cinsel ilişki kurmayan kişiler, kadınlarından iddet süresi talep edemeyeceklerdir. Yani nikahlanan kadın kocasıyla cinsel ilişki ya da halvet-i sahiha yoksa boşandığı zaman Talak Suresi 4. ayete göre 3 ay beklemeksizin evlenebilecektir. Peki o halde; çocukların nikahlanmasına Talak Suresi 4. ayet izin veriyor ama fukahaya göre fiili evliliğe izin vermiyorsa niçin bu konu iddet sürelerini düzenleyen Talak Suresi 4. ayette geçmektedir? Bu durumda ya çocuklar da evlenip cinsel ilişki kurabilir ve boşanabilir ve boşandığı zaman dahi henüz adeti yoksa 3 ay beklemek zorundadır ya da bu ayet esasen buluğ çağını geçmiş olmakla beraber bir sebeple adet görmeyen kadınları anlatmaktadır. Biz eğer Talak Suresi 4.ayetten çocukların nikahlanabileceklerine dair hüküm çıkartırsak onların boşanabileceklerine ve zifaf nedeniyle (Ahzap 49) iddet beklemeleri gerektiğine hükmetmemiz gerekir. Nitekim Nurettin Yıldız sohbetinde bu geleneksel görüşü şöyle ifade etmektedir: Peki aybaşı olmamışlar da 3 ay beklesin diyor. Kim aybaşı olmamış olur? Henüz çocuk. Peki çocuk niye iddet beklesin ki? İddet boşanmanın sonuncudur. Demek çocuk yaşta iken evlenmesi caiz ki boşanmasından söz ediyor Kuran. Bu durumda çocukların evlenebileceklerine ve boşanabileceklerine dair hüküm iddet ayetinden

5 çıkıyorsa ve iddet zifafı gerektiriyorsa çocukların da zifafa gireceklerine Allah-u Teala izin veriyor demektir. Böyle bir şey olabilir mi? Nurettin Yıldız hoca çocuk nikahı sonrası zifafı kabul edilemez bulmakta. Şöyle diyor: Şeriatımız ölümcül tehlikeye rağmen böyle bir şeye izin mi veriyor? Hayır, nikaha izin veriyor cinsel ilişkiyi tedbir altına alıyor. Neden.? Çünkü bunda ciddi bir tehlike sözkonusu. Peki nikaha niye izin veriyor?. Bir anne baba 7 yaşında, 8 yaşında kızını; 30 yaşında, 40 yaşında birisine hanım olarak hangi babalık şefkatiyle verebilirler?. Hangi aklı başında insan 7 yaşında bir delikanlıyla, çocukla 7 yaşındaki bir kızı evlendirebilir. Ya da 10 yaşındaki bir çocuğa da 25 yaşındaki bir kız kadın olarak verilir. Böyle bir şey olur mu? Hoca zifafa karşı çıkıyor yani nikahlansalar bile çocukların evlendikleri kişiyle cinsel ilişki kuramayacaklarını belirtiyor. İyi de Cenab-ı Hak iddet ayetinde böyle bir izni nasıl verir? Vermiş olabilir mi? Elbette hayır. Bin kere hayır. Allah kullarına, kulların kullara gösterdiği merhametten daha merhametlidir. O Allah ki insanı yaratmıştır. Ölümcül tehlike yi kullarından daha iyi görmektedir. İnsanı bir fıtrat üzere yaratmıştır, evlilikten en önemli murad ise neslin çoğalması dır. Fizyolojik gelişimi henüz neslin çoğalması na imkan vermeyen bir çocuk için Allah-u Teala evlenme izni de vermez. Hele ki zifaf izni asla vermez. Bu çelişki nasıl çözülecektir? Ya da Kur'an -haşa- çelişki içerisinde midir? Allah-u Teala, Nisa Suresi 82. ayette Hâla Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı. demektedir. O halde Kur'an birbirine çelişik hükümleri asla ihtiva etmemektedir. Dolayısıyla iddet ayetinden buluğa ermemiş çocukların da evlenebileceklerine dair hüküm çıkmaz. İyi ama çıkartmışlar, çıkartıyorlar. Demek ki hata ediyorlar, geçmişte çok büyük hata etmişler. KUR'AN BİR BÜTÜNDÜR. Şimdi yukarıda meallerini verdiğimiz Nisa Suresi 3,4,5 ve 6. ayetlere bakalım. 3. ayet yetimlerle evlenilebileceğinden (velayetimiz altında bulunan ama evlenme yasağı olmayan mal sahibi yetimlerden) söz ediyor. 4. ayet mehirden; kadına evlilik karşılığı verilmesi gereken maldan söz ediyor. 5. ayet sefihlere; bir tür temyiz kudretine malik olmayanlara/aklen yeterli olgunluğa ulaşmayanlara mal verilmemesinden söz ediyor. 6. ayet yetimlere mallarının evlilik çağı na geldikleri ve kendilerinde bir rüşt (olgunlaşma-temyiz kudreti) görülmesi halinde verilmesini emrediyor. Bu durumda velayetimiz altında, mal-mülk sahibi bir yetim kızı az mehir vermek için nikahlayamayız. Bu yetim kız evlenme çağına gelince ve kendisi temyiz kudretini kazanınca, rüşte erince mallarının yönetimini almak hakkına sahiptir. Bu ayetlerdeki (Nisa 6) belag'un nikah- evlenme çağı- evlenmeye baliğ olma çağı ve rüşt esasen evlenme yaşı ve dönemi ile ilgili çok net kavramlardır. Bu durumda buluğa ermeyen-rüşte ulaşmayan kız ya da erkek evlendirilemez. Buluğ veya rüşt farklı kavramlardır elbette. Rüşdü daha üst bir yaş olarak (mesela 17) görürsek ancak şunu diyebiliriz; fizyolojik olarak evlilikten beklenen neslin çoğalması ne zaman mümkünse asgari evlenme yaşı da o zamandır. Bu da kadın için adet ve erkek için ihtilam olmaktır. Bu ise alt sınırdır. Daha aşağısı Ahzap 49 ve Nisa 3,4,5,6. ayetler karşısında Talak 4'ten çıkartılamaz. Nikah bir akittir. Sözleşmedir. Bu durumda yukarıdaki ayetlerden ayrı olarak bir de sözleşme yapma ehliyetine bakmak zorundayız. Kimler sözleşme yapabilir? Nikah sonradan onaylı olarak yapılabilir mi? Kaldı ki baba ve dede evlendirmişse nikahı bozmak hakkını tanımadığınız bir çocuk için hür olmaktan

6 söz edebilir miyiz? Söylesenize; Allah Teala köleliği kaldırmadı mı? Bir konu hakkında hüküm vereceksek Kur'an'ın tümüne bakmak zorundayız. Öncelikle Kur'an'ı Kur'an ile tefsir etmek zorundayız. Sonra Sahih Sünnete başvurmak ve sonra da akletmek zorundayız. (Muaz bin Cebel örneği) Hele şimdi yukarıdaki bilgiler ışığında tekrar bakınız: Talak Suresi 4.ayet henüz adet kanaması görmemiş çocukların evlenmesine; evlenmesini geçelim hukuki nikaha (ehliyetsizlik nedeniyle) izin veriyor mu? PEKİ BİZ NİÇİN BU HALDEYİZ? Tarih boyunca hukuku örfe kurban ettiğimiz için. Siyaset fıkhını saltanata kurban ettiğimiz için. İçtihat kapısını kapattığımız için. Hukuk üretemediğimiz için. Geçmişe yenildiğimiz için. Geçmişin tasasından ve geleceğin endişesinden Allah'a sığınan Yüce Resul'ün aksine geçmiş tasası ile yeni bir hukuk düşüncesi üretemediğimiz için. Zaman değişir hüküm değişir diyemeyip eski ezberleri tekrar edegeldiğimiz için. Hukuk üretmeliyiz, İslam'ı bugün için tebliğ edilebilir ve yaşanabilir bir din olmaktan çıkartan hakim dönem hukukuna saplanıp kalmak yerine naslardan yeniden hukuk üretme yoluna gitmemiz gerekiyor. Akletmeliyiz. Eski fetvaları aynen tekrar etmek yerine; eski fetvalarla aynı sonuca bile ulaşacak olsak yeniden düşünmek; Kur'an ve Sünnet-i Sahiha ve akıl ölçeğinden hareketle yeniden hukuk üretmek için çaba göstermek zorundayız. Çağın gerisindeyiz, tarihin gerisindeyiz. Medeniyetimizi Batılılar hallaç pamuğu gibi attılar. Lakin bizim alimlerimiz okunmuş kefen kullananların kabir azabının kalkacağını vaat ediyorlar. Belki şimdilik böyleler, gelecekte -mazallah- neler üretecekler bilemiyorum. Tarihe yeniden dönmek istiyorsak köklerimiz olan Peygamber mirasına sarılmamız gerekiyor. Yani Kur'an'a ve Sünnete. O'nun vahiyle desteklendiği/düzeltildiği dönemin sonrasında, O'nun ahirete irtihali üretilen hukuk geride kalmıştır. Bugün için geçerli olanı tespit için; yine muhakeme etmek, yorumlamak, tartmak, düşünüp bulmak ve sonuçta bugün için geçerli olmayan içtihatları ise tarihe havale etmek zorundayız. Vallahi de billahi de hukuk üretmeden söylediğimiz hoşgörü İslam barış dinidir sözleri, Gerçek İslam bu değil sözleri Müslüman olmayan ya da Müslümanlık bilgisi eksik kimselere hiçbir şey vaat etmiyor. Onları bu sancağın etrafında toplamaya yetmiyor bu yaldızlı sözlerimiz. Vaaz kürsülerinde, TV ekranlarında çağın idrakine söyletemediğiniz İslam çağın idrakinin anlayacağı şekilde üretemediğiniz fıkıh halkta bir karşılık bulmuyor. Halk uyuyor. İslam ise mesajını çağlara aktaracak berrak zihinler ve şefkatli yürekler bekliyor. Doğrular Rabbimizden, hatalar-kusurlar nefsimizindendir. Sadece Hz.Ömer'in Ömer hata etti, kadın doğru söyledi dediği kadın gibi itiraz etmek istedim. Ki bu hakkı bana veren İslam'dır. Av. Ali Aktaş / / Antalya 1. ZU&list=PL3P7x9qFB3oVmrgkawA7ATAVgS9l09mBj&index=66 2. En -Nesâî, Nikâh, bab 36; İbn Mâce, Nikâh, bab 12, hadis no 1874; Ebû Dâvûd, Nikâh, bab 26, Hadis no 2096; Ahmed b. Hanbel, Müsned c. VI, s. 136.

KUR AN A GÖRE KADIN VE EVLİLİK

KUR AN A GÖRE KADIN VE EVLİLİK T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KUR AN A GÖRE KADIN VE EVLİLİK Edlira Llukaçaj İncekara 2501060758 Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

İSLÂM DA İCTİMAİ NİZAM

İSLÂM DA İCTİMAİ NİZAM İslâm da İctimai Nizam 1 TAKİYYUDDİN EN-NEBHANİ İSLÂM DA İCTİMAİ NİZAM (İSLÂM DA KADIN-ERKEK İLİŞKİLERİ) 2 İSLÂM DA İCTİMAİ NİZAM İslâm da İctimai Nizam 3 ي اأ يه ا ال ناس ا تق وا ر بك م ا لذ ي خ ل ق ك

Detaylı

Eṭ-Ṭalāḳ Suresinin 4. Ayetindeki ve l-lā ī lem yaḥiḍne İfadesinin Anlam ve Yorumu Üzerine

Eṭ-Ṭalāḳ Suresinin 4. Ayetindeki ve l-lā ī lem yaḥiḍne İfadesinin Anlam ve Yorumu Üzerine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 55:1 (2014), ss.35-69 DOI: 10.1501/Ilhfak_0000001404 Eṭ-Ṭalāḳ Suresinin 4. Ayetindeki ve l-lā ī lem yaḥiḍne İfadesinin Anlam ve Yorumu Üzerine FATİH ORUM

Detaylı

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir (DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada Çeviren: Afşin Bilgili Redaktör: Mecid Demir 1 ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı, kendini Müslüman olarak tanımlayanlar arasında yaygın olan, Kuran ile ilgili

Detaylı

Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın*

Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın* Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın* Woman in History and the Qur'an Prof.Dr.Salih AKDEMİR A.Ü. ilahiyat Fakültesi, ANKARA Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız

Detaylı

SÜNNETE GÖRE HAREKET ETMEK VACİP, ONU İNKAR KÜFÜRDÜR!

SÜNNETE GÖRE HAREKET ETMEK VACİP, ONU İNKAR KÜFÜRDÜR! SÜNNETE GÖRE HAREKET ETMEK VACİP, ONU İNKAR KÜFÜRDÜR! Yazan: ABDULAZİZ İBN BÂZ Hamd yalnız ALLAH a mahsustur. İyi bir sonuç onun emirlerini yerine getirip, yasaklarından sakınanlarındır. Salat ve selam

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla. Âlemlerin Rabbi Allah a Hamdolsun. Barış ve Selam Peygamberlerin ve Elçilerin Mührü Üzerine Olsun

Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla. Âlemlerin Rabbi Allah a Hamdolsun. Barış ve Selam Peygamberlerin ve Elçilerin Mührü Üzerine Olsun Özet 1- İslamiyet te tüm gerekli öğrenim ihtiyaçları olmadan fetvalar yayınlamak yasaktır. Öyle olsa bile fetvalar klasik metinlerde tanımlı olan İslami hukuk teorisini takip etmelidir. Konuyla ilgili

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir.

Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir. ÖNSÖZ Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir. Bugün bu ümmetin ahvaline bakan bir kimse çok tuhaf ve çirkin

Detaylı

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden

KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden RUHUMUZU ARARKE N KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden KEND İ RUHUIV_UZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9).911. Tethulfah Gülen NIL Kendi Ruhumuzu Ararken (Prizma - 9) Copyright C) Nil Yayınları,

Detaylı

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR 1 FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR Y. Doç. Dr. Abdullah KAHRAMAN * I. GİRİŞ İnsanı yaratıp yeryüzünde yaşamasına imkân veren Yüce Allah, onu bu âlemde başıboş bırakmamıştır

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

BİRLİK ÇADIRI KURULDU

BİRLİK ÇADIRI KURULDU BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH İzmir, 2013 1 BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH ISBN: 978-605-62150-2-5 Birinci Basım: Kasım 2013, İzmir Baskı ve Cilt Bassaray Matbaası

Detaylı

Sayfa 10. Sayfa 8. Sayfa 5

Sayfa 10. Sayfa 8. Sayfa 5 Sayfa 10 Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 74 milyonun sorumluluğunu taşıdığını unutmuşcasına açıklamalar yaparak büyük infial uyandırdı. Vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarını oylarının rengine göre

Detaylı

1.sayfadan 50. sayfaya TURAN DURSUN

1.sayfadan 50. sayfaya TURAN DURSUN 1 1.sayfadan 50. sayfaya TURAN DURSUN Tabu Can Çekişiyor DİN BU I. KİTAP İÇİNDEKİLER Yazarın önsözü 9 Prof. Dr. İlhan Arsel'in önsözü 11 "Muhammed'in Cinsel Hayatı" 16 İslam ve Şiddet 48 Nasıl Yakıldım?

Detaylı

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon: 0 456 233 74 25 pbx Faks: 0 456 233 74 27 Yayın Numarası:

Detaylı

HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ. Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas.

HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ. Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas. HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas. Ramazan BOYACIOĞLU Hz.Muhammed, sağlığında kendisinden sonra Müslümanların başına

Detaylı

KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM

KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM Tefsirin Çeşitleri ve Bazı Âyetlerin Açıklaması Muhammed Cemil Ziynû Çeviren M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL:

Detaylı

Rasûlullah ın Sünnetine Göre Hareket Etmek Farzdır

Rasûlullah ın Sünnetine Göre Hareket Etmek Farzdır Rasûlullah ın Sünnetine Göre Hareket Etmek Farzdır Yazan Abdulaziz b. Baz Tercüme Muhammed Şahin 2 Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah adır.övülen güzel sonuç, Allah Teâlâ dan gereği gibi korkup emirlerini

Detaylı

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 12, Sayı 2, 2012 ss. 121-152 MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ali KARATAŞ * Özet Makale Mehmet Said Şimşek in yazdığı

Detaylı

AB ye HAYIR! ama AEB ye 1 EVET! Hasan Gürak www.hasmendi.net hasmendi@gmail.com 1 AEB (Avrupa Ekonomik Bölgesi): AB ve EFTA nın oluşturduğu ekonomik işbirliği bölgesi. 1 AB Avrupa Birliği İkinci Dünya

Detaylı

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar KUR AN-I KERİM TEFSİRİ Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar 2. C İ LT ( 3/104 5/120 Arası ) Kuran Sayfası: 62-126 DERLEYEN M. SELMAN DÜZCE, KASIM 2012 3/104-109 HAYRA ÇAĞIRAN TOPLULUK 104. İçinizden (herkesi)

Detaylı

ÇOCUKLARIN ANNE BABA ÜZERİNDEKİ HAKLARI Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI *

ÇOCUKLARIN ANNE BABA ÜZERİNDEKİ HAKLARI Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI * ÇOCUKLARIN ANNE BABA ÜZERİNDEKİ HAKLARI Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI * Anne-babanın çocukları üzerinde hakkı olduğu gibi çocukların da anne ve babaları üzerinde birtakım hakları vardır. Genellikle anne-babanın

Detaylı