Türkiye de Suistimal

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Suistimal"

Transkript

1 Türkiye de Suistimal Etik Kurallara Uyumsuzluklar

2 Sunuş Denetim Koçluğu günümüzde işletmelerin yoğun olarak ihtiyaç hissettiği ve bağımsız denetim kuruluşları, iç denetim hizmeti veren kuruluşlar ile Yeminli Mali Müşavirlerden alınan bir destek hizmetidir. Denetim Koçluğu temelde işletmelerin operasyonel ve finansal etkinliklerini artırmaya yönelik talep edilmekle birlikte vergi uygulamaları da sıklıkla destek verilen bir alandır. ASİL Denetim metodolojisini de açıklamayı hedefleyen bu seride aşağıdaki alanlardaki yayınlarımızı sizlerle paylaşacağız. Etik Kurallara Uyumsuzluklar: Türkiye de Suistimal Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları İş Dünyasının Değişenleri: Yeni Türk Ticaret Kanunu Önemli Yenilikler Ayrıca Denetim Koçluğu hizmetleri kapsamında uygulamalı iç denetim eğitimlerimiz ve konferans organizasyonlarımızla işletmelerin geleceğini aydınlatmaya çalışacağız. Saygılarımızla YMM Hüseyin AKSOY Yönetim Kurulu Başkanı İç Denetim & Risk Yönetimi İtimat kontrole mani değildir 1

3 Önsöz Hileli işlemler; günümüzde pek çok şirket tarafından zamanında tespit edilemeyen, tespit edildiğinde de sistematik önlemler almak yerine bireysel tutumlarla geçiştirilen ve bundan dolayı da ilerleyen dönemlerde ciddi boyutlarda maddi kayıplara neden olan temel bir yönetim problemidir. Yolsuzluk ve suistimal olarak da adlandırılan hileli işlemlere yönelik küresel ölçekte önemsenmesi gereken ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar, hem durum tespitine hem de alınabilecek her türlü önleme ilişkin uygulamadaki beklentileri yansıtmaktadır. Amerika da hileli işlemlere yönelik yürütülen çalışmalar, hileli işlemlerin işletmelere olan maliyetinin işletme gelirinin yaklaşık % 5 i civarında olduğunu göstermektedir. Küresel rekabette yapılan maliyet analizlerinin daha çok maliyet tasarruflu perspektife yöneldiği günümüzde hileli işlemlerin işletmelere vermiş olduğu zararlar çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. Türkiye açısından hileli işlemlere yönelik tespit sonrası aksiyon planlamasını biraz daha hassas hale getiren faktör ise işletmelerin ağırlıklı olarak aile şirketi yapılanmasına sahip olmasıdır. Bundan dolayı aile işletmelerinde yaşanan, genellikle ortaya çıkmayan ve ortaya çıksa bile hukuki süreçlere aktarılamayan büyük meblağlarda hileli işlem gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Şirketlerin sağlıklı bir iç kontrol ortamına sahip olacağı, iç denetim yapılanmasının tamamlanacağı, hile belirtilerinin risk analizlerine dahil edileceği ve hile denetimi süreçlerinin alanında uzman hile denetçileri tarafından icra edileceği geleceğin Türkiye sinde hileli işlem sıklıklarının ve şirketlere olumsuz yansımalarının azalacağı kabul edilebilir. Saygılarımızla Dr. Davut PEHLİVANLI İç Denetim & Risk Yönetimi İtimat kontrole mani değildir 1

4 İçindekiler Suistimal Ama Neden... 3 Suistimale Zemin Hazırlayan İşletme İçi Ortam... 4 Aile İşletmeleri ve Kurumsal İşletmelerde Suistimal... 5 Suistimal Belirtileri / Kırmızı Bayraklar... 6 Suistimal Yönetimi Araçları... 7 Metodoloji...11 Araştırma Sonuçları...12 Asil Çözümleri

5 Suistimal Ama Neden Hile, bir kişinin veya bir kurumun varlığına el koyma veya bu varlığın haksız bir biçimde kullanılması şeklinde tanımlanabilir. Bir diğer hile tanımı da; bir çalışanın çalıştığı şirket kaynaklarını ve varlıklarını kasıtlı olarak uygun olmayan bir biçimde kullanarak veya ele geçirerek haksız kazanç sağlamasıdır. Hile, muhasebe verilerinin manipülasyonu ve varlıkların çalınması şeklinde gerçekleşebileceği gibi işletmeye ait önemli verilerin kişisel bir menfaat sağlamak amacıyla işletme dışına çıkartılması şeklinde de gerçekleşebilir. Hile ve hata terimleri sıklıkla karıştırılsa da aralarındaki temel fark işlemin ardındaki niyet-kasıt tır. Hilenin temel unsurları olan özenti/baskılar (pressures), fırsatlar (opportunities) ve haklı gösterme (rationalization) hile üçgeni üzerinde aşağıda gösterilmektedir. Hile Üçgeni Haklı gösterme; çalışanların hak ettiklerini alamama duygusu veya terfi beklentilerinin karşılıksız kalması gibi nedenlerle hileli işlemi kendileri için haklı görme duygusudur. İşletme içi etik ortamın oluşturulması ve her kademe çalışanlarda etik davranışlara uyumun yükselmesi hileli işlemleri haklı görme eğilimini azaltacaktır. İşletme içi koşullardan veya kişisel faktörlerden kaynaklanabilecek özenti ve baskılar hileli işlemlere neden olabilmektedir. İşletme içi nedenler; aşırı hedefler, bireysel nedenlerden kaynaklanabilecek baskılar, kötü alışkanlıklardan doğan baskılar ve aşırı borçlanma şeklinde örneklendirilebilir. Özenti ve baskı nedeniyle hayat bulan hileli işlemler işletme hedeflerinin ulaşılabilir olmasıyla ve personelin kişilik analizleriyle engellenebilir. Fırsatlar ise temelde işletme iç kontrol zayıflıklarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca işletme içindeki pozisyonun kuvvetli olması, işletmenin genel olarak kanun ve yönetmeliklere aykırı hareket etmesi ve işletme faaliyetleri hakkındaki üst düzey bilgi hileli işlemlere fırsat verebilmektedir. Fırsat odaklı ortaya çıkabilecek hileli işlemler iç kontrol sisteminin etkinlik seviyesi artırılarak ve işletme çalışanlarına hile eğitimleri verilerek önlenebilir. Hile üçgeni, hile risklerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi aşamasında kullanılan ve literatürde benimsenmiş bir terimdir. Hile üçgeni; hile riski faktörleri olarak da adlandırılabilecek fırsat, baskı ve haklı gösterme adlı üç temel unsurdan meydana gelmektedir. Kurumsal işletmelerde dahi hile ortamının oluşması basit de olsa sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. 3

6 Suistimale Zemin Hazırlayan İşletme İçi Ortam İşe alım sürecindeki aksamalar hileli işlemlere zemin hazırlayan en temel faktörlerdir. Günümüzde işletmelerin işe alım öncesinde gerçekleştirdikleri referans ve belge incelemesini işe alımdan sonraki 6 ay içinde de tekrar güncellemeleri gerekmektedir. 2 Yetersiz kayıt ortamı 3 Yetki ve sorumlulukların belirlenmemesi 4 Varlıklar için yetersiz koruma politikaları ve uygulamaları Aşırı üretim, satış beklentileri ve bu yöndeki baskılar İşletme hedeflerinin çalışanlar üzerinde olumlu etkisi olmakla birlikte aşırı yüksek hedefler ve beklentiler çalışanları hileli işlemlere yönlendirebilmektedir. Hileli işlemlerin gerçekleştiği işletmelerin temel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir; İşe alım sürecindeki aksamalar İşe alım sürecindeki aksamalar hileli işlemlere zemin hazırlayan en temel faktörlerdir. Günümüzde işletmelerin işe alım öncesinde gerçekleştirdikleri referans ve belge incelemesini işe alımdan sonraki 6 ay içinde de tekrar güncellemeleri gerekmektedir. Çünkü işe alım sürecinde aday personelin bir önceki çalıştığı iş yerinden çoğunlukla sağlıklı bilgi alınamamaktadır. Çoğunlukla işten çıkan/ çıkartılan personel hakkındaki soruşturma devam ettiğinden dolayı işletme sağlıklı bilgi verememekte/vermeye sıcak bakmamaktadır. Kontrol ortamına güven İç kontrol sistemine aşırı güvenin yanı sıra iç kontrol ortamının olmaması veya zayıf olması da bir diğer temel faktördür. Etkin çalışan iç kontrol sistemlerinin en kritik özelliği görevlerin ayrımı ilkesinin titizlikle iş süreçlerine tam olarak yansıtılmasıdır. Kontrol ortamındaki aksamalar özet olarak şu şekilde sıralanabilir; 1 Yetersiz gözlem, kontrol ve denetim 4

7 Aile İşletmeleri ve Kurumsal İşletmelerde Suistimal Aile işletmelerinde hileli işlemlere zemin hazırlayan temel etkenler aşağıdaki gibi sıralanabilir; Güven esaslı çalışma yapısı İç kontrol uygulamaların zayıf olması veya hiç olmaması Kurumsallaşmanın çok düşük düzeyde olması Görevlerin ayrılığı ilkesinin göz ardı edilmesi Genelde önde gelen bir aile bireyinin Bay Güvenilir olarak sınırsız yetkilere sahip olması ve yürüttüğü faaliyetlerden dolayı sorgulan(a) maması Kurumsal işletmelerde hileli işlemlere zemin hazırlayan temel etkenler aşağıdaki gibi sıralanabilir; Yetki devri nedeniyle kontrolün merkezden uzaklaşması ve merkez haricindeki birimlerin online sistemlerle izlenmemesi Hileye maruz kalan işletmelerde yaşanan problemlerin analizinde işletmelerin kurumsallık düzeyleri ve aile işletmesi olup olmadıkları dikkate alınmalıdır. İmar Bankası sürecinde ortaya çıkan temel bulgu: banka genel merkezi ile şubeler arasında online bilgi akışını sağlayan sistemin olmamasıydı. Özellikle çok şubeli işletmeler açısından genel merkezden faaliyetlerin kontrolüne ve kural dışı durum raporlamasına imkan veren bir bilgi teknolojisi altyapısının bulunması hileli işlemleri kısmen önleyebilmektedir. Sürekli büyüme ve farklı pazarlara açılma sonucunda riskin artması Karmaşık işletme süreçlerinin kontrolü zorlaştırması Artan pazar payı ve satış hacimleri şeklindeki aşırı baskıya neden olabilecek hedefler Etkin personel politikalarının oluşturulmaması 5

8 Suistimal Belirtileri Kırmızı Bayraklar Kırmızı bayrak olarak da ifade edilebilen hile belirtileri; hileli işlemlerin gerçekleşmiş olabileceğini / gerçekleşebileceğini gösteren işaretlerdir. Hile belirtileri analizi temelde işletmenin yapısı, departmanlar seviyesinde faaliyetlerin yürütülme tarzı ve işletme kültürünün analizine dayanmaktadır. İşletmelerin genel özellikleri ile ilişkili olan, sistematik olarak hileli işlemlere zemin hazırlayan ve ortadan kaldırılmaları halinde hileli işlemlerin gerçekleşme ihtimalini azaltan hile belirtileri aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir; Faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili anormallikler Açıklanamayan mali tablo rakamları Yetersiz özkaynak yapısı Büyük ölçekli toplu satışlar Yüksek borç ve faiz yapısı Alacak tahsilatında sıkıntılar Sektörün gerisinde kalan kâr rakamları Önemli davalar Yönetimle ilgili anormallikler Sabıkalı yönetici Kumar gibi kötü alışkanlıklara sahip yönetici Mali sıkıntı içindeki yönetici Uzun yıllar izin yapmayan yönetici Çalışanlarına değer vermeyen yönetici Yönetim devir oranının yüksek olması (özellikle muhasebe yöneticisi) Örgüt yapısı ile ilgili anormallikler Karmaşık işletme yapısı Denetim komitesi üyelerinin sağlıksız seçimi Baskıcı yönetim yaklaşımı Kontrol ve denetim faaliyetlerinin yapılmaması Yüksek riskli faaliyetler Sık değişen üst yönetim Yetki onay sürecinde yetersizlikler Görevlerin ayrılığı ilkesine uyumsuzluklar Sık yaşanan varlık kayıpları Üçüncü kişilerle olan ilişkilerdeki düzensizlikler Kamu kurumları, maliye ve SPK ile yaşanan sıkıntılar Sıklıkla bağımsız denetçi değişimi İç denetim faaliyet alanının daraltılması Önemli hukuki davalar İşletmenin iş yaptığı diğer kuruluş yöneticileri ile yakın ilişkiler Muhasebe sistemine yönelik genel kırmızı bayraklar Kayıp veya değiştirilmiş / tahrifata uğramış belgeler Tarih uyumsuzluklarına yönelik kanıtlar Orijinal olmayan belgeler Çelişkili belgeler Şüpheli imzalar Sıralanan hile belirtilerinin bir kısmı sistematik olarak yürütülmeyen işletme faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Bu durum da aslında iç kontrol sisteminin olmadığı veya çok zayıf olduğu şeklinde yorumlanabilir. Öncelikle faaliyetlerin sistematik olarak yürütülmesi sağlanmalı ve işlemlere ait belge düzeni oluşturulmalıdır. 6

9 Suistimal Yönetimi Araçları Hileli İşlemlerin Ortaya Çıkartılmasında Kullanılan Yöntemler İşletmeler açısından işletme içi ve dışı hilelerin maliyetleri gün geçtikçe artmaktadır. Hileleri gerçekleşmeden önce önlemek ve gerçekleştikten sonra ortaya çıkarmak için telefon hatları, fısıltı yönetimi ve davranış kuralları oluşturmak gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) 2010 araştırmasına göre dünya genelinde hileli işlemlerin tespit edilme yöntemleri aşağıdaki gibidir; Şikayetler (% 40,2) Yönetim incelemeleri (% 15,4) İç denetim (% 13,9) Tesadüfen (% 8,3) Muhasebe mutabakatları (% 6,1) Belge incelemeleri (% 5,2) Bağımsız denetim (% 4,6) Gözlem (% 2,6) Kamu kurumlarının tespitleri (% 1,8) İtiraf (% 1) Bilgi teknolojileri kontrolleri (0.8) Yukarıda sıralananlara ilave olarak aşağıdaki yöntemler sistematik olarak hilenin oraya çıkarılması sürecinde etkilidir; Yönetim değişiklikleri (özellikle zincir işletmelerde) sonrası yapılan analizler İç denetim İç kontrol Hileli İşlemlerin Önlenmesinde Kullanılan Yöntemler Hileli işlemlerin ortaya çıkarılmasında kullanılan yöntemler aynı zamanda hileli işlemlerin önlenmesine de katkıda bulunmaktadır. Aşağıda sıralanan geleneksel yöntemler hileyi önlemede kullanılmaktadır; Sürpriz denetimler Gözetimler (kamera sistemi gibi) İşletmenin duran varlıkları ile özellikle stoklarının fiziksel incelemesi Seyahat ve eğlence harcamalarının kontrolü Bordro bilgilerinin kontrolü 7

10 Satıcıların kontrolü Banka mutabakatları İhbar hattı uygulaması Hile Karşıtı Proaktif Önlemler Günümüzde, iç denetim birimlerinden hilelerin önlenmesi, ortaya çıkarılması ve raporlanması konularındaki beklenti geçmişe nazaran daha da artmıştır. Beklentilerdeki farklılaşmanın temelinde öncelikle ENRON skandalından dolayı hile konusunda bağımsız denetçilere güvenin sarsılmış olması vardır. Şüphesiz aynı zamanda iç denetim birimlerinin bağımsız denetçilere kıyasla maliyet avantajına sahip olması da bir diğer etkendir. İç denetime yönelik beklenti farklılaşması sadece üst yönetimde yaşanmamış aynı zamanda denetim komitesinin, paydaşların ve yatırımcılarında iç denetime bakış açıları olumlu yönde değişmiştir. azaltacaktır. Genel anlamda hileli işlemlere karışan özel olarak da her türlü usulsüzlüklerin içinde yer almış kişiler ister istemez arkalarında iz bırakmaktadırlar. Hileli işlemleri ortaya çıkan kişiler işletme veya sektör değiştirmek zorunda kalırlar. Bu tip durumlarda önceki çalışanlarla iletişim kurulmaz ve işten ayrılma gerekçeleri şüpheye yer bırakmayacak ölçüde aydınlatılmazsa hileli işlemlere karışmış kişiler işe alım süreçlerindeki kontrol noktalarında elenemeyecektir. İşe alım öncesinde özgeçmişteki bilgiler titizlikle kontrol edilmeli ve gerekli bilgiler doğrulanmalıdır. Telefon numaraları bağımsız kaynaklardan teyit edilmeli, önceki işyeri kurumsal bilgilerinden hareket edilmeli, akademik dereceler ve gerekiyorsa sertifikalar direkt olarak ilgili kurumlardan doğrulanmalıdır. Denetçiler tarafından hilelere yönelik alınabilecek organizasyon büyüklükleri, sektörler ve lokasyonlara göre farklılaşmayan, diğer bir ifadeyle her işletme, her sektör ve her coğrafyada tatbik edilebilecek en temel proaktif yaklaşımlar aşağıdaki gibidir; Çalışan geçmişlerinin titizlikle araştırılması Doğru, etik değerlere bağlı ve güvenilir kişilerle çalışmak hile ile mücadele sürecinde işletmenin en büyük avantajıdır. İşe alım esnasında çalışan referanslarının kontrol edilmesi ve geçmişlerinin araştırılması hırsızlık, hile ve diğer nedenlerden dolayı işletmenin zarara uğrama ihtimalini 8

11 Bazı durumlarda hileli işlemelerden dolayı işten çıkarmalarda süreçlerin tamamlanması zaman almaktadır. İşten çıkaran işletme kınama veya para cezası gibi uygulamalar için süreçlerin tamamlanmasını beklemektedir. Bundan dolayı işe alım esnasında kesinleşmiş bilgiler olmadığı durumlarda kişi aleyhinde olumsuz bilgiler karşı tarafla paylaşılmamaktadır. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için işe alım sonrasında, ideal olanı 6 ay içinde, tekrar önceki referanslara ulaşmak ve bilgi istemektir. İşe alım sürecinde insan kaynakları personeli iç denetim birimi ile temas halinde olmalıdır. Denetçiler sürece dahil edilmelidir. Eğer süreçte denetçiler yer almıyorsa rutin insan kaynakları denetimlerinde ilgili kırmızı bayraklar gözlemlenmelidir. Analitik inceleme süreçlerinin daha yoğun kullanılması Hileli işlemler ilk yapıldıklarında veya düzensiz aralıklara tekrar edildiklerinde finansal tablolara bir değişiklik, trendlerden sapma, beklentilerin karşılanmaması ve/veya bütçe hedeflerine ulaşılamama şeklinde yansımaktadır. Denetçiler birden fazla yılı içeren analizlerde farklı tekniklere başvurmalı ve hileli işlemlerin finansal tablolara yansımalarını yakalamaya çalışmalıdır. Bu amaçla çok farklı analitik inceleme tekniklerine başvurulabilir. Bunlar; yatay analiz, dikey analiz, oran analizleri, bütçe karşılaştırmaları ve büyük defter hesaplarının incelemeleri vb. tekniklerdir. Ulaşılan olağanüstü sonuçların hileli işlemlerden kaynaklanma ihtimali büyüktür. Sözleşme incelemelerindeki titizlik İşletme sözleşmelerinin ve anlaşmalarının titizlikle incelenmesi olası rüşvet, yolsuzluk ve çıkar çatışmalarını ortadan kaldıracaktır. Sözleşme hileleri bir işletme çalışanı ile satıcı arasında olabileceği gibi birden fazla satıcı arasında da olabilir. Denetçiler sözleşme hilelerini incelerken normal 9

12 dışı sözleşme koşullarına odaklanmalıdırlar. Sözleşme hilelerine örnek olarak tekliflerin çok yüksek veya çok düşük olması gösterilebilir. İşletme sırlarının saklanmasında titizlik İşletme sırlarının korunması ve entelektüel sermayeye ilişkin denetçiler tarafından incelemeler yapılması şarttır. Bu aşamada yapılacak ilk faaliyet ticari sır niteliğindeki bilgi türleri tanımlanmalıdır. Bu çerçevede; gizlilik anlaşmaları, belge politikası, fiziksel erişim kontrolü, bilgisayar erişim kontrolü ve ilgili personele eğitim başlıklarında denetçiler incelemelerini yoğunlaştırmalıdırlar. uğramalarına neden olmaktadır. Genel olarak bilgi sistemi hileleri şu şekilde sınıflandırılabilir; şifre hileleri, veri depolama hileleri, işletim sistemi hileleri, network güvenlik kontrolleri hileleri ve yedekleme hileleri. Hile politikalarının oluşturulması İşletmeler hile politikaları oluşturmalı, hileli işlemleri ve davranışları tanımlamalı ve yazılı hale getirmelidirler. Hile politikaları davranış kuralları veya etik kurallar ile birleştirilmemeli ve öneminden dolayı ayrı olarak yayınlanmalıdır. Hile politikaları, açık ve net olmalıdır. İç kontrol değerlemeleri ve testlerinin sıklaştırılması Çoğunlukla hileler iç kontrol sistemi zayıf olan işletmelerde gerçekleşmektedir. İç kontroller genel anlamda işletmenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Bu konuda yasal olarak bağımsız denetçiler de iç kontrole ilişkin bir takım değerlemeler yaparlar. Öte yandan iç denetçilerin en temel çalışma alanı kontrollerin yeterliliğini belirlemektir. Bağımsız denetçiler ve iç denetçilerin ortak çalışma alanı olan iç kontrollerin kalitesinin ve yeterliliklerinin artması, hem işletmenin hedeflerine ulaşma ihtimalini yükseltmekte hem de hilelerin gerçekleşmesini önleyici ve ortaya çıkarıcı bir güvence olarak öne çıkmaktadır. Bilgi sistemleri güvenliğinin artırılması Günümüzde bilgi sistemleri temelli hileler artmakta ve işletmelerin itibar kaybına 10

13 Metodoloji Anket sorularının hazırlanması sürecinde Kaplan ve Schultz (2006), Read ve Rama (2003), Waring (2004) ve Brown, Mendenhall ve Kramer (2003) tarafından yapılan çalışmaların uygulama kısımlarındaki anket soruları Türkiye denetim kültürüne uyarlanmıştır. Çalışma 2011 Şubat ayında katılımcılarla paylaşılmış ve 10 hafta boyunca yayında kalmıştır. Ankete gelen cevaplar içinden kamu kurumlarında çalışanların cevapları ile çalıştıkları işletmede iç denetim birimi faal olmayanların cevapları elenmiş ve toplam 81 katılımcının anketi değerlendirmede dikkate alınmıştır. Ankete cevap veren katılımcılar özel sektör kuruluşlarında çalışmaktadırlar ve bu kuruluşlarda iç denetim birimleri aktif olarak faaliyet göstermektedir. Araştırma; Türkiye İç Denetim Enstitüsü ve Ulusal Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği ulaşılabilen üyelerini, özel sektör kuruluşlarında çalışan iç denetçileri ve iç denetim birimi yöneticilerini kapsayan web tabanlı anket uygulaması şeklinde gerçekleştirilmiştir. 11

14 Araştırma Sonuçları Kişisel Bilgiler ile Katılımcıların Çalıştıkları Kurumlara Ait Bilgiler Çalıştığınız kurumda etik kurallara uyumdan kim sorumlu? Etik kurallara uyum sorumluluğu Hangi pozisyonda çalışıyorsunuz? Etik Uyum Yöneticisi 13 (%20) Çalışılan Pozisyon Dağılımı İç Denetim Yöneticisi Kıdemli İç Denetçi İç Denetçi 9 (%11) 23 (%28) 33 (%41) Bir Yönetim Kurulu Üyesi CEO - Genel Müdür İç Denetim Yöneticisi 14 (%22) 19 (%30) 18 (%28) İç Denetçi Yardımcısı 16 (%20) Cevaplayıcıların % 28 i iç denetim yöneticisi, % 11 i kıdemli iç denetçi ve % 41 i de iç denetçidir. Genel olarak iç denetim faaliyetleri ve etik kurallara uyumun denetimi hakkında güvenilir bilgi alınabilecek kitleye ulaşıldığı varsayılabilir. Çalıştığınız işletme hangi sektörde faaliyet göstermektedir? Sektör Dağılımı Bankacılık - Finans Perakende Üretim Enerji Diğer 4 (%5) 2 (%2) 6 (%79) 29 (%36) 40 (%79) Bankacılık sektöründen ankete katılanların oranı % 36 dır. Bu durum; reel sektörde de iç denetimin belirli olgunluğa ulaştığını göstermektedir. Diğer yanıtı veren katılımcıların sektörleri; tarım, turizm, otomotiv, sigorta, lojistik, kargo, enerji holding, inşaat, operasyonel kiralama ve medya olarak belirlenmiştir. % 30 oranında katılımcı etik kurallara uyumda sorumluluğun CEO-Genel Müdür de olduğunu belirtirken % 28 oranında katılımcı ise sorumluluğun İç Denetim Yöneticisi nde olduğunu belirtmişlerdir. Son iki yılda iç denetim birimine ulaşan etik kurallara aykırılık bildirim sayısı nedir? Bildirimlerin Dağılımı Hiç 1-9 arası arası arası 40 ve üzeri 0 (%0) 1 (%1) 9 (%11) 29 (%36) 33 (%41) % 41 oranında işletme iç denetim birimi son iki yılda etik kurallara aykırılıklara ilişkin herhangi bir bildirim almamışlardır. 1 işletme iç denetim birimi ise 40 ve üzeri sayıda son iki yılda etik kurallara aykırılıklara ilişkin bildirim almıştır. Yeni işe alımlarda etik kurallara uyuma yönelik bir eğitim yapılıyor mu? Etik Kurallara Uyum Eğitimleri Evet Hayır 33 (%40) 48 (%60) 12

15 Yeni işe alımlarda etik kurallara uyuma yönelik bir eğitim yapan işletmelerin toplam cevaplayıcılara oranı % 40 olarak belirlenmiştir. % 60 oranında çoğunluğu oluşturan işletme, etik kurallara uyuma yönelik eğitimler düzenlememektedir. Eğitim düzenlemeyen işletme sayısının fazla olması etik kurallara uyum düzeyinin düşük olabileceğini dolayısıyla da denetçiler tarafından etik kurallara uyumun dikkatle değerlendirilmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Sizce etik kurallara uyum konusunda üst yönetim gerekli desteği vermekte midir? Üst yönetim gerekli desteği veriyor mu? Evet Hayır 39 (%48) 42 (%52) % 52 oranında işletme etik kurallara uyum sürecinde yönetimin gerekli desteği verdiğini belirtmiştir. Etik kurallarda güncellenen hususlar olduğu takdirde yenileme eğitimleri yapılmakta mı? Etik Kurallar Yenileme Eğitimleri Evet 25 (%30) Denetim Komitesi toplantılarında etik kurallara uyum problemleri değerlendiriliyor mu? Uyum problemleri değerlendiriliyor mu? Hayır 56 (%70) Evet 34 (%42) Etik kurallarda güncellenen hususlar olduğu takdirde yenileme eğitimleri yapan işletmelerin sayısı % 30 olarak belirlenmiştir. Yeni işe alımlarda etik kurallara uyuma yönelik bir eğitim yapılıyor mu? sorusu ile birlikte değerlendirildiğinde etik kurallara yönelik işe alım sonrası eğitim veren işletmelerin (24/32) %70 i etik kurallarda güncelleme olması halinde de eğitim yapmaktadır. Etik kurallara uyumsuzluklar çalışanların kişisel dosyalarına İnsan Kaynakları tarafından ekleniyor mu? Kişisel dosyalara ekleniyor mu? Evet Hayır 39 (%48) 42 (%52) % 52 oranında işletme çalışanların etik kurallara aykırı eylemlerinin kişisel dosyalarda İnsan Kaynakları tarafından güncelleme yapıldığını belirtmiştir. Hayır 37 (%58) % 42 oranında işletme Denetim Komitesi toplantılarında etik kurallara uyum problemleri değerlendirildiği bilgisini vermiştir. Denetim Komitesi toplantılarının gündeminde etik kurallara uyum problemlerinin yer alması uyuma yönetimin destek verdiğini göstermektedir. Diğer yandan % 42 oranında işletmede etik kurallara uyumsuzlukların ciddi boyutta olması dolayısıyla Denetim Komitesi toplantılarında ele alındığını da gösterebilir. İşletmenizde etik aykırılıkları tespit etmede en sık kullanılan araç nedir? En sık kullanılan araçlar Fısıltı Yönetimi Telefon hattı ile ihbar Ombudsman Şikayet Yönetimi 1 (%1) 6 (%8) 14 (%21) 44 (%65) Diğer 2 (%2) 13

16 Araştırma Sonuçları Etik kurallara aykırı işlemleri belirlemede en sık kullanılan araç % 65 ile şikayet yönetimi ve % 21 ile fısıltı yönetimidir. kesiminde çalışmaktaydı) içinde bankacılık sektörü çalışanları olduğunu tahmin etmek mümkündür. Son iki yıl içinde etik kurallara aykırılık nedeniyle işten çıkarılan çalışan sayısı nedir? İşten çıkarılan çalışan sayısı 1-3 arası 4-6 arası 7-9 arası 10 ve üzeri 2 (%4) 7 (%14) 10 (%20) 30 (%61) % 61 oranında cevaplayıcı çalıştıkları işletmelerde son iki yılda 1-3 arası işten çıkarmanın etik kurallara aykırılıklardan kaynaklandığını belirtmişlerdir. 10 ve üzeri işten çıkarma ise % 14 oranında gerçekleşmiştir. İşletmede kullanılan bilgisayar sisteminde (ERP gibi) etik aykırılıkların Etik Yöneticisine ihbarı sistemi mevcut mu? Bilgisayar uygulamalarında etik ihbarları Evet Hayır 12 (%17) 59 (%83) Etik aykırılıkların tespitinde işletme genelinde sıklıkla kullanılan ERP yazılımlarının büyük katkısı olmaktadır. Bilgisayar uygulamalarının ilk katkısı bu tür yazılımlar üzerinde yapılacak uyarlamalarla mümkündür. İkinci olası uygulama ise işletmelerin hile denetimine özel yazılımları kullanmalarıdır. Bu çerçevede cevaplayıcıların % 17 si bilgisayar uygulamalarında etik aykırılık ihbar sistemlerinin mevcut olduklarını belirtmişlerdir. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde evet cevabını verenlerin finans kesimi (29 cevaplayıcı finans İç denetim evreninde etik riskler yer almakta mı? Denetim evreninde etik riskler yer almakta mı? Evet Hayır 39 (%48) 42 (%52) % 52 oranında işletmenin denetim evreninde etik risklerin yer alması işletmelerin etik kurallara aykırı eylemleri sistematik olarak değerlendirdikleri sonucuna ulaşılmasını sağlamaktadır. Denetim evreninde etik risklerin yer alması genel olarak hile ve mevzuata aykırı eylem belirtilerinin sistematik olarak denetim evrenine aktarıldığı sonucuna ulaşılmasını sağlamaktadır. Bu açıdan % 51 oranında işletmenin denetim evreninde etik risklerin yer alması olumlu bir sonuçtur. Eğer etik riskler denetim evreninizde yer alıyorsa, kaç adet riskli faaliyet vardır? Riskli faaliyet adetleri 1-10 arası arası arası 61 ve üzeri 0 (%0) 2 (%2) 6 (%7) 34 (%41) Denetim evreni ile kıyaslanması gereken ve sonuç olarak denetim evreni içindeki ağırlığının dikkate alınması gereken etik risk sayısı işletmelerin farklı özelliklerinden ve denetim evreninin hazırlanmasına yönelik belirleyici bir standardın olmamasından dolayı sadece rakamsal olarak değerlendirilmektedir. Denetim evreninin 1-10 arası etik riskin yer aldığını ifade eden işletmelerin oranı % 41 dir. 14

17 Araştırma Sonuçları Denetim evreninizde yer alan etik risklerin işletmeye etkileri bakımından ortalama risk seviyesi nedir? Etik kurallara uyumun denetlenme oranı Yüksek Orta Düşük 7 (%17) 17 (%40) 18 (%43) Denetim evreninde etik riskler olduğunu ifade eden 42 katılımcıdan % 17 si bu risklerin yüksek etki ve olasılık risk seviyesinde % 40 oranında katılımcı ise orta risk seviyesinde olduğunu belirtmiştir. İç denetim birimi etik kurallara uyumu denetlemekte mi? Son iki yılda iç denetim birimine ulaşan etik kurallara aykırılık bildirim sayısı nedir? Kurallara aykırılık bildirim sayısı Hiç 1-9 arası arası arası 40 ve üzeri 0 (%0) 1 (%1) 9 (%11) 29 (%36) 33 (%41) % 41 oranında işletme iç denetim birimi son iki yılda etik kurallara aykırılıklara ilişkin herhangi bir bildirim almamışlardır. 1 işletme iç denetim birimi ise 40 ve üzeri sayıda son iki yılda etik kurallara aykırılıklara ilişkin bildirim almıştır. Etik kurallara uyum denetleniyor mu? Evet Hayır 24 (%30) 57 (%69) Son iki yıl içinde iç denetim birimine ulaşan etik kurallara aykırılık bildirimlerinin kaynağı ve oranı nedir? (Çalışanlar) % 69 oranındaki işletmede etik kurallara uyumun denetlendiğine ilişkin sonuç etik kuralara uyumun denetlenmesi konusunda farkındalık seviyesinin üstünde bir iç denetim kültürünün oluştuğu sonucuna ulaşılabilir. Etik kurallara uyuma yönelik testler denetim programı adımları arasında yer almakta mıdır? Testler denetim programı adımları arasında mı? Evet Hayır 47 (%58) 34 (%41) Etik kurallara aykırılık bildirimleri oranı % 1-20 arası % arası % arası % arası % arası 5 (%6) 6 (%7) 6 (%7) 13 (%16) 15 (%19) % 19 oranında işletme % 1-20 arasında aykırılık bildirimlerinin kaynağının çalışanlar olduğunu bildirirken % 16 oranında işletme ise aykırılık bildirimlerinin % arasında çalışanlar tarafından yapıldığını belirtmişlerdir. % 41 oranında işletmede etik kurallara uyuma yönelik testler denetim programı adımları arasında yer alması iç denetim faaliyetlerinin sistematik olarak etik kurallara yöneldiğini göstermektedir. 15

18 Araştırma Sonuçları Aykırılıkları tesbit etmede kullanılan araçlar Fısıltı Yönetimi 14 (%17) Telefon hattı ile ihbar 6 (%7) Ombudsman 1 (%1) Şikayet Yönetimi Diğer 17 (%21) 43 (%53) Aşağıda yer alan özel denetim alanları için üst yönetim tarafından hangi sıklıkla denetim talep edilmektedir? Çıkar Çatışması Her yıl 1-3 yıl arası 4 yıl üzeri 9 (%18) 20 (%42) 19 (%40) % 53 oranında işletmede etik kurallara aykırılıklarda şikayet yönetimi metodu kullanılırken bu metodu sırasıyla fısıltı yönetimi, telefon hattı ihbar sistemi ve ombudsman metotları izlemektedir. Son iki yıl içinde tespit edilen etik kurallara aykırı faaliyetlerden önemli düzeyde olanlar % 36 oranında 1-9 arası faaliyet, orta düzeyde olanlar % 35 oranında 1-9 arası faaliyet ve önemsiz olanlar ise % 30 oranında 1-9 arası faaliyet olarak belirlenmiştir. Son iki yıl içinde tespit edilen etik kurallara aykırı faaliyetler kaç adettir? Etik kurallara aykırı faaliyet adetleri Önemli Aykırılık 1-9 arası arası arası 40 ve üzeri Son iki yıl içinde tespit edilen etik kurallara aykırı faaliyetler kaç adettir? 29 Aşağıda yer alan özel denetim alanları için üst yönetim tarafından hangi sıklıkla denetim talep edilmektedir? Sözleşme İncelemeleri Her yıl 1-3 yıl arası 4 yıl üzeri 5 (%10) 5 (%10) 41 (%80) Verilerden yıllık bazda üst yönetimin; % 80 oranında sözleşme incelemelerine, % 70 oranında bilgi gizliliğine, % 49 oranında içerden öğrenenlerin ticaretine ve % 42 oranında çıkar çatışmalarına yönelik özel denetim talep edildiği anlaşılmaktadır. Etik kurallara aykırı faaliyet adetleri Orta Düzeyde Aykırılık 1-9 arası arası arası 1 40 ve üzeri 0 16

19 Asil Çözümleri Süreç Denetimi Çözümleri Anlık İç Denetim Hizmetleri İç Denetim Sistem Tasarımı Hizmetleri İç Kontrol Sistem Tasarımı Hizmetleri Anlık Hile Denetimi Hizmetleri Kurumsal Risk Yönetimi Hizmetleri Eğitim Çözümleri Denetim Koçluğu Serisi 01 Modern İç Denetim 03 Risk Odaklı İç Denetim 05 Hile Denetimi, Metodoloji ve Raporlama 07 İç Denetimde Etkin Raporlama 09 İç Denetimin Kurumsal Risk Yönetimi Sürecindeki Rolü 11 Uygulamalı Satın Alma Departmanı İç Denetimi 13 Uygulamalı Muhasebe Departmanı İç Denetimi 15 Uygulamalı İnsan Kaynakları Departmanı İç Denetimi 17 Uygulamalı Pazarlama Departmanı İç Denetimi 19 Uygulamalı Zincir Mağazalar İç Denetimi 21 Uygulamalı Makyajlanmış Bilanço Analizleri ve Finansal Tablo Hileleri 17

20 İç Denetim & Risk Yönetimi İtimat kontrole mani değildir Kısıklı Mah. Bosna Bulvarı No:25 Üsküdar/İSTANBUL Tel: pbx Fax: w w w. a s i l d e n e t i m. com Çalışma; Dr. Davut Pehlivanlı, Hile Denetimi Metodoloji ve Raporlama, Beta Kitap, 2011 yayınından derlenmiştir.

Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları

Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları Sunuş Denetim Koçluğu günümüzde işletmelerin yoğun olarak ihtiyaç hissettiği ve bağımsız denetim kuruluşları, iç denetim hizmeti veren kuruluşlar ile Yeminli Mali Müşavirlerden

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ Nisan, 2015 2 Sunuş Meslek Mensuplarının bilgisine sunmuş olduğumuz İç Denetime Genel Bir Bakış e-kitabın hazırlanmasının temel

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

ÇALIŞAN HİLELERİNİN ÖNLENMESİNDE PROAKTİF YAKLAŞIMLAR: KURUMSAL İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

ÇALIŞAN HİLELERİNİN ÖNLENMESİNDE PROAKTİF YAKLAŞIMLAR: KURUMSAL İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Öneri.C.10.S.40. Temmuz.2013.75-89. ÇALIŞAN HİLELERİNİN ÖNLENMESİNDE PROAKTİF YAKLAŞIMLAR: KURUMSAL İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Fatma ULUCAN ÖZKUL 1, Zehra ÖZDEMİR

Detaylı

İç Denetim Farkındalık Ayı Özel Dosyası

İç Denetim Farkındalık Ayı Özel Dosyası İç Denetim Farkındalık Ayı Özel Dosyası KİT LERDE İÇ KONTROL SİSTEMİ Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) iç kontrol sistemi son derece kritik bir konu. Bu kontrol sağlanırken eylem planlarının dikkatlice

Detaylı

İÇ KONTROL VE HİLE DENETİMİ GİRİŞ

İÇ KONTROL VE HİLE DENETİMİ GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. İÇ KONTROL... 2 2.1. İç Kontrolün Tanımı... 2 2.2. İç Kontrolün Çeşitleri... 3 2.3. İç Kontrol Sisteminin Amaçları... 4 2.4. Şirket İç Kontrollerine Örnekler... 5 2.5. İç Denetim

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

KPMGündem. Ekim - Aralık 2010. Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları. Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler

KPMGündem. Ekim - Aralık 2010. Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları. Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler Ekim - Aralık 2010 04 KPMGündem Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler İndirim Sezonu Başlarken Muhasebe Departmanları, Programları

Detaylı

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor Sayı 5 - Mayıs 2013 ALİ KAMİL UZUN İÇ DENETİMİN DUAYENİ URAL AKÜZÜM ETIK OLMAK KARLI MIDIR? TAMER SAKA KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor 19 MAYIS 1919 E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi İsa Ersoy isaerso@gmail.com

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

DANIŞMA VE HAKEM KURULU

DANIŞMA VE HAKEM KURULU DANIŞMA VE HAKEM KURULU Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) Yayınıdır Sahibi Kamu İç Denetçileri Derneği Adına Cüneyt GÜLER Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Süleyman TÜTÜNCÜ Abone İşleri Koordinatörü Ali İĞDECİ

Detaylı

İÇ KONTROLÜN MUHASEBE SİSTEMİNDEKİ HATA VE HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI

İÇ KONTROLÜN MUHASEBE SİSTEMİNDEKİ HATA VE HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 20, s. 169-189 İÇ KONTROLÜN MUHASEBE

Detaylı

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá Biliyoruz, Uyguluyoruz, Öğretiyoruz. aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk áåçéâáäéê Deloitte ve Deloitte Academy 2 Eğitim

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

Ekonomi Gazeteciliği İçin. Kurumsal Yönetim El Kitabı

Ekonomi Gazeteciliği İçin. Kurumsal Yönetim El Kitabı Ekonomi Gazeteciliği İçin Kurumsal Yönetim El Kitabı TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI EKONOMİ GAZETECİLİ İ İÇİN KURUMSAL YÖNETİM EL KİTABI Text copyright

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

İlaç Sektöründe Suistimal ve Mevzuata Uyum Riskleri. Uluslararası Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Yükümlüklerinden Haberdar mısınız?

İlaç Sektöründe Suistimal ve Mevzuata Uyum Riskleri. Uluslararası Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Yükümlüklerinden Haberdar mısınız? KPMG Gündem Ocak - Mart 2013 İyi İnsanlar Neden Bazen Kötü Şeyler Yaparlar? İlaç Sektöründe Suistimal ve Mevzuata Uyum Riskleri Uluslararası Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Yükümlüklerinden Haberdar mısınız?

Detaylı

Muhasebe Hilelerinin Önlenmesinde Kullanılan Araçlar: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma

Muhasebe Hilelerinin Önlenmesinde Kullanılan Araçlar: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2014 Muhasebe Hilelerinin Önlenmesinde Kullanılan Araçlar: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma Ekrem YILDIZ Tuba DERYA BASKAN ÖZET 31.Aralık 2000 tarihinde Enron un

Detaylı

İÇ KONTROL ÇALIŞMALARI UYGULAMA REHBERİ

İÇ KONTROL ÇALIŞMALARI UYGULAMA REHBERİ İÇ KONTROL ÇALIŞMALARI UYGULAMA REHBERİ 1 1-Çukurova Üniversitesi İç Kontrol Ekibinin Yürüteceği Faaliyetler... 3 1.1. Süreç Hiyerarşisinin Oluşturulması... 3 1.2. Süreçlerin Üniversite Kontrol Sorumlularına

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü personelinin bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü personelinin bilgileri aşağıda yer almaktadır: 76-77 THY 2014 YILLIK RAPOR BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI Uluslararası platformda Türkiye yi ve Türk havacılık sektörünü en iyi şekilde tanıtmayı ve temsil etmeyi hedefleyen, şeffaflık,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI ZÜHAL KORKMAZ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 10.00

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cemal İBİŞ * Özgür ÇATIKKAŞ ** ÖZET İşletmelerin hedeflerine etkin bir şekilde ulaşmalarını ve bu hedeflere ulaşılacağına makul ölçüde güven duyulmasını sağlamaya

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI 4 VE 5 YILDIZLI OTELLERDE YİYECEK-İÇECEK MALİYET KONTROL SİSTEMİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Haydar

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA AİLE ŞİRKETLERİ

Detaylı