TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü"

Transkript

1 TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Türkçe Versiyon 2009 Basımı European commission

2 01 - Eğitim Teorisi araştırma.. NT1 eğitim araştırması.... RT eğitim uzmanı (11).. RT araştırma merkezi.. RT metodoloji.. RT ölçme.. RT tarihi bakış açısı araştırma sonuçları.. NT1 eğitsel yenilik.... RT pilot proje eğitim.. RT eğitim kurumu (06).. RT eğitim politikası (04).. RT eğitim yönetimi (04).. RT eğitimin finansmanı (05).. RT öğrenme (08).. RT öğrenmenin içeriği (07).. RT öğretme (08) eğitim bilimleri.. NT1 eğitbilim.. NT1 eğitim ekonomisi.... NT2 diploma sahibi talebi.... NT2 eğitim ihtiyacı.... NT2 eğitim pazarı.... NT2 eğitim talebi.... NT2 öğretmen fazlalığı RT öğretmenlik mesleği (11).... NT2 öğretmen kıtlığı RT öğretmenlik mesleği (11).... NT2 öğretmen talebi RT öğretmenlik mesleği (11).... NT2 öğretmen temini RT öğretmenlik mesleği (11).. NT1 eğitim felsefesi.. NT1 eğitim sosyolojisi.. NT1 eğitim tarihi.. NT1 karşılaştırmalı eğitim.. RT eğitim teorisi.. RT eğitim uzmanı (11) eğitim ilkeleri.. NT1 ebeveynin seçimi.... RT okul tercihi (09).. NT1 eğitim hakkı.. NT1 eğitimin devamlılığı.. NT1 eğitsel özgürlük.. NT1 eşit fırsat.. NT1 karma eğitim.. NT1 kültürler arası eğitim.... RT Avrupa Bakaloryası (09) TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 1

3 .... RT Uluslar arası Bakalorya (09).... RT uluslar arası okul (06).. NT1 öğrenci entegrasyonu.... NT2 öğrenciyi yetkilendirme.... NT2 pozitif ayrımcılık RT sosyal eşitsizlik (15).... RT kapsamlı eğitim (03).. NT1 uluslar arası boyut.... NT2 Avrupa boyutu.... RT eğitimin küreselleşmesi (15).... RT uluslar arası çalışmalar (07).. NT1 zorunlu eğitim.... RT temel eğitim (02).... RT zorunlu eğitim süresi (04) eğitim teorisi.. NT1 öğrenme teorisi.. RT eğitim bilimleri TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 2

4 02 - Eğitim Sistemleri eğitim branşı.. NT1 genel eğitim.. NT1 mesleki eğitim ve öğretim.... RT eğitim tipi.... RT meslek okulu (06).... RT mesleki içerik (07).... RT mesleki nitelik (09).. NT1 teknik eğitim (09).. RT eğitim branşları arasında geçiş (04) eğitim kademeleri arasında geçiş.. NT1 ana okulundan ilköğretime geçiş.. NT1 ilköğretimden ortaokula geçiş.. NT1 liseden yüksek öğrenime geçiş.. NT1 ortaokuldan liseye geçiş eğitim seviyesi.. NT1 ilkokul öncesi eğitim.... NT2 eğitim amaçlı ilkokul öncesi seviye.... NT2 gündüz bakımı.... RT ilkokul öncesi eğitime yönelik kurum (06).... RT ilkokul öncesi kurum (06).. NT1 ilköğretim.... RT ilkokul (06).... RT ilköğretim eğitimi.. NT1 orta dereceli sonrası yüksek öğretim harici eğitim.. NT1 orta öğretim.... NT2 lise.... NT2 ortaokul RT ilköğretim eğitimi.... RT orta öğretim okulu (06).. NT1 yüksek öğrenim.... NT2 Lisans derecesi çalışmaları RT Lisans derecesi (09).... NT2 lisans üstü çalışmalar NT3 doktora çalışmaları NT3 yüksek lisans çalışmaları RT yüksek lisans (09).... RT akademik yıl (04).... RT olgun öğrenci (11).... RT yüksek öğrenim kurumu (06).. NT1 zorunlu eğitim sonrası eğitim sistemi.. NT1 alternatif eğitim imkanı.. NT1 devlet okullarındaki eğitim.. NT1 düzeltici eğitim.... RT kabahat (10).... RT özel eğitim ihtiyaçları (03).... RT özel ihtiyaçlılar eğitimi (03).. NT1 ilköğretim eğitimi.... RT ilköğretim.... RT ortaokul TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 3

5 .. NT1 özel eğitim.... RT özel okul (06).. NT1 temel eğitim.... RT asgari yeterlikler (10).... RT zorunlu eğitim (01).. NT1 yetişkin eğitimi.... RT beceri denetimi (09).... RT hayat boyu öğrenme.... RT yetişkin okur yazarlığı (10) eğitim tipi.. NT1 bilgi yenileme eğitimi.. NT1 çıraklık.... NT2 iş deneyimi.. NT1 dönüşümlü eğitim.. NT1 ilk öğretim.. NT1 mesleğe yönelik ders.. NT1 sürekli profesyonel gelişim.... NT2 hizmet içi eğitim.... RT öğrenmenin düzenlenmesi (11).. NT1 temel öğretim.. RT mesleki eğitim ve öğretim eğitsel aşama.. NT1 çalışma dönemi.. NT1 seviye hayat boyu öğrenme.. NT1 enformel öğrenme.... RT aile eğitimi.... RT okul dışı eğitim.. NT1 formel eğitim.... NT2 okul eğitimi.. NT1 formel olmayan öğrenme.... RT beceri denetimi (09).... RT okul dışı eğitim.. NT1 okul dışı eğitim.... NT2 aile eğitimi RT enformel öğrenme.... NT2 evde eğitim.... NT2 hastane öğretimi.... NT2 uzaktan öğrenme NT3 e-öğrenme NT4 e-öğrenme içeriği NT5 öğrenme nesnesi RT eğitsel yazılım (06) (13) RT öğrenmenin içeriği (07) RT açık üniversite (06).... RT enformel öğrenme.... RT formel olmayan öğrenme.. RT öğrenime geri dönüş.. RT yetişkin eğitimi öğretmen eğitimi.. NT1 hizmet içi öğretmen eğitimi TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 4

6 .. NT1 temel öğretmen eğitimi.... NT2 nitelik kazandırma.... NT2 öğretmenlik uygulaması.. RT öğretmen (11).. RT öğretmen eğitimi kurumu (06).. RT öğretmen eğitimi modeli öğretmen eğitimi modeli.. NT1 ardışık model.. NT1 eş zamanlı model.. RT öğretmen eğitimi TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 5

7 03 - Özel Eğitim özel eğitim ihtiyaçları.. NT1 öğrenme zorluğu.... NT2 okuma zorluğu.. RT düzeltici eğitim (02).. RT özel ihtiyaçlılar eğitimi.. RT sakatlık özel ihtiyaçlılar eğitimi.. NT1 ayrılmış özel eğitim.... RT özel amaçlı okul (06).. NT1 kapsamlı eğitim.... RT öğrenci entegrasyonu (01).. NT1 müfredat desteği.... NT2 dil desteği RT yabancı ana dil öğrencisi (11).... RT müfredat destek sınıfı.. RT düzeltici eğitim (02).. RT özel amaçlı okul (06).. RT özel eğitim ihtiyaçları sakatlık.. NT1 entelektüel yetersizlik.... NT2 dil bozukluğu.... NT2 otizm.. NT1 fiziksel yetersizlik.... NT2 duyu engeli NT3 görme engeli RT körler alfabesi NT3 işitme bozukluğu RT dudak okuma.. RT engelli insanlar.. RT özel eğitim ihtiyaçları.. RT terapi terapi.. NT1 fizyoterapi.. NT1 konuşma terapisi.. NT1 mesleki terapi.. NT1 psikoterapi.. RT sakatlık TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 6

8 04 - Eğitim Politikası ve Yönetimi eğitim politikası.. NT1 akademik yılın süresi.... RT akademik yıl.. NT1 akreditasyon.... NT2 önceki öğrenimin akreditasyonu RT önceki öğrenme (08).. NT1 çalışmaların süresi.. NT1 dil politikası (14).... NT2 öğretme dili.. NT1 eğitime erişim.... NT2 açık erişim.... NT2 okula kayıt NT3 kabul prosedürü NT4 kabul koşulları NT4 sınırlı sayıda RT okula başlama yaşı NT3 kayıt.... NT2 sınırlı erişim.. NT1 eğitimin demokratikleşmesi.. NT1 hareketliliğin teşviki.. NT1 kanıt temelli politika.. NT1 okul açmak.... RT okul inşaatı (06).. NT1 okul yılının süresi.... RT ders yılı.. NT1 okulun kapanması.. NT1 öncelikli alan.. NT1 parasız eğitim.... RT eğitimin finansmanı (05).. NT1 planlama (14).... NT2 eğitim planlaması NT3 okul geliştirme planı.. NT1 reform (14).... NT2 eğitim reformu.... RT reform önerisi.. NT1 tahmin.. NT1 zorunlu eğitim süresi.... RT zorunlu eğitim (01).. RT eğitim (01).. RT eğitim yetkilisi (11) eğitim yönetimi.. NT1 eğitim sisteminin değerlendirilmesi.. NT1 gözetim.... RT yönetim (14).... RT yönetişim (14).. NT1 okul dağılımı.. NT1 okul zamanının tanzimi.... NT2 akademik yıl RT akademik yılın süresi RT yüksek öğrenim (02).... NT2 ders haftası.... NT2 ders yılı TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 7

9 NT3 öğretim yapılan süre RT ders yükü (11) RT okul yılının süresi.... NT2 ders zaman çizelgesi NT3 esnek zaman çizelgesi.... NT2 okul takvimi NT3 dönem NT3 tatiller RT boş vakit (07).... NT2 okulun açık olduğu gün NT3 ders RT ders yükü (11) NT3 teneffüs.. NT1 öğrenci öğretmen oranı.. NT1 öğrencilerin dağılımı.. NT1 tatillerin bölünmesi.. RT eğitim (01) hareketlilik.. NT1 serbest hareketlilik.... NT2 mesleki hareketlilik NT3 öğretmen hareketliliği.... NT2 öğrenci hareketliliği NT3 yurtdışında eğitim.. RT değişim ziyareti (08).. RT diplomaların tanınması (09) idari organ.. NT1 okul konseyi.. NT1 okul yönetim kurulu.. NT1 sınıf konseyi nakil.. NT1 bilgi transferi.... RT bilgi (08).. NT1 eğitim branşları arasında geçiş.... RT eğitim branşı (02).. NT1 fonların transferi.... RT finansman (05).. NT1 kredi transferi.... NT2 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (12).... RT kredi sistemi.. NT1 öğretmen nakli.... RT öğretmen (11) okul yönetimi.. NT1 ders iptali.. NT1 iç yönetmelik.... NT2 okul kuralları RT okul disiplini (10).. NT1 personel yönetimi.... NT2 çalışanların görevlendirilmesi NT3 personelin yeniden atanması.... NT2 öğretmen alımı RT işe başlatma (16) TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 8

10 .. NT1 şikayet prosedürü TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 9

11 05 - Eğitimin Finansmanı destekleme tedbiri.. NT1 ayni yardım.. NT1 mali destek.... NT2 aile yardımı.... NT2 burs.... NT2 eğitim bursu.... NT2 kredi RT faiz oranı.... NT2 vergi indirimi.. NT1 mali duruma göre destek eğitim masrafları.. NT1 kişi başına gider.. RT finansman finansman.. NT1 eğitimin finansmanı.... RT eğitim (01).... RT kaynak tahsisi (16).... RT parasız eğitim (04).. NT1 yatırım.. RT eğitim masrafları.. RT finansman yöntemi.. RT fonların transferi (04) finansman yöntemi.. NT1 eğitim desteği.. NT1 kişi başı finansman.. NT1 performans temelli finansman.. NT1 serbest tasarruf tahsisatı.. RT finansman fon kaynağı.. NT1 bağış.. NT1 kamu fonları.. NT1 özel fonlar.... NT2 ebeveyn katkısı.... NT2 finansörlük.. NT1 ücretler.... NT2 kayıt ücretleri.... NT2 okul ücretleri.... RT devlet yardımı almayan özel okul (06).... RT ücretli okul (06) mali yönetim.. NT1 mali kontrol TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 10

12 06 - Okullar ve Eğitim Kurumları bakım ve onarım.. RT bakım ekibi (11) eğitim kurumu.. NT1 eğitim merkezi.. NT1 gezici eğitim hizmetleri.. NT1 ilkokul öncesi kurum.... NT2 eğitim amaçlı olmayan ilkokul öncesi kurum.... NT2 ilkokul öncesi eğitime yönelik kurum RT ilkokul öncesi eğitim (02).... RT ilkokul öncesi eğitim (02).. NT1 okul.... NT2 askeri okul.... NT2 Avrupa Birliği Okulu.... NT2 çok amaçlı orta dereceli okul.... NT2 devlet okulu.... NT2 erkek okulu.... NT2 ilkokul RT ilköğretim (02).... NT2 karma okul.... NT2 kız okulu.... NT2 meslek okulu RT mesleki eğitim ve öğretim (02).... NT2 orta öğretim okulu RT orta öğretim (02).... NT2 özel amaçlı okul RT ayrılmış özel eğitim (03) RT özel ihtiyaçlılar eğitimi (03).... NT2 özel okul NT3 devlet destekli özel okul NT3 devlet yardımı almayan özel okul RT ücretler (05) RT özel eğitim (02).... NT2 papaz okulu.... NT2 sanat okulu NT3 müzik okulu RT sanat (15).... NT2 tam gün okul.... NT2 uluslar arası okul RT kültürler arası eğitim (01).... NT2 uzmanlık okulu.... NT2 ücretli okul RT ücretler (05).... NT2 yatılı okul RT öğrencinin barınması.... RT okul büyüklüğü RT öğrenci sayısı (13).. NT1 öğretmen eğitimi kurumu.... RT öğretmen eğitimi (02).. NT1 yetişkin eğitimi kurumu.. NT1 yüksek öğrenim kurumu.... NT2 açık üniversite RT uzaktan öğrenme (02) TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 11

13 .... NT2 üniversite NT3 üniversite akademik personeli NT4 enstitü (üniversite).... NT2 üniversite dışı yüksek eğitim kurumu.... RT yüksek öğrenim (02).. RT eğitim (01) eğitim tesisleri.. NT1 barınma.... NT2 öğrencinin barınması RT öğrenci (11) RT yatılı okul.. NT1 bilgi merkezi.... RT enformasyon (13).. NT1 boş vakit tesisleri.... NT2 oyun alanı.... RT boş vakit etkinlikleri (07).. NT1 derslik.. NT1 kampüs.. NT1 kültür merkezi.. NT1 kütüphane.... RT kütüphaneci (11).. NT1 laboratuar.... NT2 dil laboratuarı.. NT1 müze.. NT1 sinema.. NT1 spor tesisleri.. NT1 topluluk merkezi ekipman.. NT1 BİT malzemesi (13).... NT2 donanım (13) NT3 bilgisayar (13) NT4 ev bilgisayarı (13) RT öğretim kaynakları (08).... NT2 sunucu (13).... NT2 yazılım (13) NT3 eğitsel yazılım (13) RT öğrenme nesnesi (02) RT kullanım kolaylığı (13).... RT bağdaşıklık (13).. NT1 görsel işitsel malzeme.... RT görsel işitsel program (08).... RT öğretim kaynakları (08).. NT1 mobilya.. NT1 spor techizatları okul hayatı.. NT1 okul ulaşımı.. NT1 okul yemeği okul inşaatı.. NT1 alan düzenlemesi.... NT2 engelliler için erişim.. RT okul açmak (04) TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 12

14 sınıf.. NT1 sınıf mevcudu.. RT sınıf yönetimi (08) TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 13

15 07 - Eğitimin İçeriği boş vakit.. NT1 boş vakit etkinlikleri.... RT boş vakit tesisleri (06).. RT boş vakit eğitimi.. RT tatiller (04) müfredat.. NT1 çekirdek müfredat.. NT1 gizli müfredat.. NT1 müfredat konusu.... NT2 ana konu.... NT2 mesleki içerik RT mesleki eğitim ve öğretim (02).... NT2 seçmeli konu.... NT2 takviye ders.... NT2 zorunlu ders müfredat geliştirme.. NT1 müfredat reformu.. RT eğitimin amaçları (08).. RT öğrenmenin içeriği öğrenmenin içeriği.. NT1 beşeri bilimler.... NT2 ahlak eğitimi.... NT2 basın eğitimi.... NT2 dil öğretimi NT3 ana dili yabancı olan öğrenci RT daldırma (08) NT3 anadil eğitimi RT anadil (15) NT3 dilbilgisi NT3 dinleme NT3 imla NT3 konuşma NT3 okuma NT3 terminoloji NT3 yazma RT dil becerileri (10).... NT2 dilbilimi.... NT2 dini eğitim.... NT2 felsefe.... NT2 gazetecilik.... NT2 klasik çalışmalar RT Eski Yunanca (17) RT Latince (17).... NT2 tarih.. NT1 bilgisayar bilimi.. NT1 boş vakit eğitimi.... RT boş vakit.. NT1 çevre eğitimi.... RT çevre koruması (16).. NT1 ekonomi bilimi TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 14

16 .... NT2 girişimcilik eğitimi.... NT2 yönetim eğitimi.. NT1 fen ve doğa bilimleri.... NT2 biyoloji.... NT2 coğrafya.... NT2 fizik.... NT2 kimya.. NT1 matematik.. NT1 mühendislik.... NT2 inşaat mühendisliği.... NT2 mimarlık.. NT1 sağlık bilimleri.... NT2 beden eğitimi.... NT2 beslenme eğitimi.... NT2 cinsel eğitim.... NT2 güvenlik eğitimi.... NT2 insan tebabeti.... NT2 sağlık eğitimi.... NT2 veterinerlik.. NT1 sanat eğitimi.... NT2 çizim.... NT2 drama.... NT2 el işleri.... NT2 müzik eğitimi.... RT sanat (15).. NT1 sosyal bilimler.... NT2 psikoloji.... NT2 yurttaşlık bilgisi NT3 barış için eğitim NT3 hukuk çalışmaları NT3 toplum çalışmaları.. NT1 teknoloji.. NT1 turizm.. NT1 uluslar arası çalışmalar.... RT uluslar arası boyut (01).. NT1 uygulamalı bilimler.. RT e-öğrenme içeriği (02).. RT eğitim (01).. RT müfredat geliştirme sunulan eğitim.. NT1 okul saatleri dışında etkinlik imkanı.... NT2 müfredat dışı etkinlikler NT3 oyun.. NT1 yabancı dil hizmeti.... NT2 öğretilen dillerin sayısı.. RT eğitsel etkinlikler (08) TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 15

17 08 - Öğretme ve Öğrenme (Süreçler ve Yöntem) bilgi.. NT1 know how.. RT bilgi transferi (04).. RT bilgi yönetimi eğitimin amaçları.. NT1 öğretim hedefi.. RT müfredat geliştirme (07) eğitsel etkinlikler.. NT1 açık hava etkinlikleri.. NT1 çalışma ziyaretleri.. NT1 değişim ziyareti.... RT hareketlilik (04).. NT1 eğitsel oyun.... NT2 bilgisayar oyunu.. NT1 ev ödevi.. NT1 gözetimli çalışma.. NT1 kültürel etkinlikler.. NT1 okul gezisi.. NT1 sınıf çalışması.. NT1 staj.. NT1 yaratıcı etkinlikler.. RT okul faaliyetleri.. RT sunulan eğitim (07) kurs.. NT1 akşam sınıfı.. NT1 eğitim programı.. NT1 entegre ders.. NT1 görsel işitsel program.... RT görsel işitsel malzeme (06).. NT1 hazırlık sınıfı.. NT1 modüler ders.. NT1 seçmeli ders.. NT1 seminer.. NT1 yaz okulu.. NT1 yoğun kurs.. NT1 yüksek öğrenim dersi.. RT ders muafiyeti.. RT ders programı.. RT kurs yapısı okul faaliyetleri.. NT1 alıştırma.... NT2 sözlü çalışma.... NT2 yazılı ödev.. NT1 proje çalışması.. NT1 yönlendirilmiş etkinlikler.. RT eğitsel etkinlikler öğrenme.. NT1 bağımsız öğrenme TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 16

18 .. NT1 bilgisayar-destekli öğrenme.... RT karma öğrenme.. NT1 erken öğrenme.. NT1 grup öğrenme.. NT1 karma öğrenme.... RT bilgisayar-destekli öğrenme.... RT öğretim metodu.. NT1 kendi kendine öğrenme.. RT eğitim (01) öğrenme süreci.. NT1 öğrenme bağlamı.. NT1 öğrenme hızı.. NT1 öğrenme stratejisi.... NT2 kendi kendine öğrenme öğretme.. NT1 öğretim kaynakları.... NT2 ders kitabı.... NT2 öğretmen rehberi.... RT bilgisayar (06) (13).... RT görsel işitsel malzeme (06).. NT1 öğretim metodu.... NT2 birebir ders sistemi.... NT2 bireyselleştirilmiş öğretim RT özel öğretmen (11).... NT2 blok öğretim.... NT2 daldırma RT ana dili yabancı olan öğrenci (07).... NT2 disiplinler arası yaklaşım.... NT2 etkinlik yöntemi.... NT2 farklılaştırılmış öğretim.... NT2 formel öğretim.... NT2 gerçek nesnelerle ders.... NT2 konferans usulü ders vermek.... NT2 konu ve dilin bütünleştirilmesi ile öğrenme.... RT karma öğrenme.. RT ders hazırlığı (11).. RT ders yükü (11).. RT eğitim (01).. RT öğretimin kalitesi (09).. RT öğretmen özerkliği.. RT öğretmenlik mesleği (11) önceki öğrenme.. RT ön koşullar.. RT önceki öğrenimin akreditasyonu (04) sınıf yönetimi.. NT1 gruplama.... NT2 heterojen sınıf NT3 karma yaş sınıfı.... NT2 homojen sınıf.. RT sınıf (06).. RT sınıf iklimi TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 17

19 TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 18

20 09 - Değerlendirme ve Rehberlik belge.. NT1 genel eğitim sertifikası.. NT1 giriş sertifikası.. NT1 mezuniyet belgesi.... NT2 Avrupa Bakaloryası RT kültürler arası eğitim (01).... NT2 Uluslar arası Bakalorya RT kültürler arası eğitim (01).. NT1 yüksek öğrenim diploması.... NT2 birleşik derece RT birleşik çalışma programı (11).... NT2 doktora RT tez.... NT2 Lisans derecesi RT Lisans derecesi çalışmaları (02).... NT2 yüksek lisans RT yüksek lisans çalışmaları (02).. RT belgelendirme.. RT nitelik belgelendirme.. RT belge.. RT değerlendirme.. RT nitelik.. RT sınav değerlendirme.. NT1 aralıksız değerlendirme.. NT1 başöğretmenlerce değerlendirme.... RT okul müdürü (11).. NT1 başöğretmenlerin değerlendirmesi.... RT okul müdürü (11).. NT1 bir eğitim kurumunun değerlendirilmesi.. NT1 dönem sonu değerlendirmesi.. NT1 formatif değerlendirme.. NT1 harici değerlendirme uzmanı.... NT2 akran değerlendirmesi.... NT2 teftiş RT teftiş heyeti (11).. NT1 iç değerlendirme.... NT2 öz değerlendirme.. NT1 ilk değerlendirme.. NT1 öğrencilerin değerlendirilmesi.... RT öğrenci (11).... RT talebe (11).. NT1 öğrencilerin değerlendirmesi.... RT öğrenci (11).... RT talebe (11).. NT1 öğretmenin değerlendirilmesi.. NT1 öğretmenlerin değerlendirmesi.... NT2 not verme.. NT1 uluslar arası değerlendirme.. RT belgelendirme TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 19

21 .. RT eğitimin kalitesi.. RT öğrenme standardı.. RT sınav değerlendirme raporu.. NT1 beceri denetimi.... RT beceri (10).... RT formel olmayan öğrenme (02).... RT yeterlik (10).... RT yetişkin eğitimi (02).. NT1 okul karnesi.. RT değerlendirme sonucu değerlendirme sonucu.. NT1 kurumsal derecelendirme.... RT kurumlar arası yarışma.. RT değerlendirme raporu.. RT tazminat.. RT yaptırım değerlendirme yöntemi.. NT1 değerlendirme kıstası diplomaların tanınması.. RT hareketlilik (04).. RT niteliklerin denk oluşu.. RT niteliklerin karşılaştırılabilirliği.... RT Diploma Eki.. RT niteliklerin şeffaflığı.. RT sertifikaların denkliği eğitim durumu.. NT1 alan tercihi.... RT rehberlik.. NT1 çalışmaların kesilmesi.... NT2 okuldan ayrılma RT yetersiz başarı.. NT1 okul tercihi.... RT ebeveynin seçimi (01).... RT rehberlik.. NT1 okula yeniden yerleştirme.. NT1 öğrenci kayıt dosyası.. NT1 öğretim tercihi.... RT rehberlik.. NT1 uzmanlaşma.... NT2 teknik eğitim (02) eğitimin kalitesi.. NT1 kalite güvencesi.. NT1 öğretimin kalitesi.... RT öğretme (08).. RT değerlendirme.. RT öğrenme standardı nitelik TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 20

22 .. NT1 formel nitelik.. NT1 mesleki nitelik.... RT mesleki eğitim ve öğretim (02).. NT1 öğretmenlik niteliği.. RT belge.. RT belgelendirme.. RT nitelik seviyesi öğrenme sonucu.. NT1 okulda aşama kaydetme.... NT2 üst sınıfa geçme.... NT2 yıl tekrarı.. NT1 yetersiz başarı.... NT2 okulda başarısızlık.... NT2 yeniden ölçme.... RT okuldan ayrılma rehberlik.. NT1 danışma.. NT1 eğitsel rehberlik.. NT1 mesleki rehberlik.. NT1 yol göstericilik.. RT alan tercihi.. RT okul tercihi.. RT öğretim tercihi.. RT rehberlik görevlileri (11) sınav.. NT1 final sınavı.. NT1 giriş sınavı.. NT1 sözel sınav.. NT1 standart test.... RT standart.. NT1 yarışma sınavı.. NT1 yazılı sınav.. NT1 yerleştirme sınavı.. NT1 zeka testi.. RT belgelendirme.. RT değerlendirme standart.. NT1 Avrupa standartları.. NT1 en iyi uygulama.. NT1 öğrenme standardı.... RT değerlendirme.... RT eğitimin kalitesi.. NT1 performans skalası.. RT standart test.. RT standartlaştırma yaptırım.. NT1 okuldan uzaklaştırma.. RT değerlendirme sonucu yarışma TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 21

23 .. NT1 kurumlar arası yarışma.... RT kurumsal derecelendirme TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 22

24 10 - Davranış ve Kişilik beceri.. NT1 beceri gelişimi.. RT beceri denetimi (09).. RT yeterlik çatışma.. NT1 uyuşmazlığı çözümleme çocuk gelişimi.. NT1 bilişsel gelişim.... NT2 akıl yürütme RT zihinsel yaş.... NT2 problem çözme.... NT2 zeka NT3 anlama NT3 eleştirel mantık RT yetenekli.... NT2 zihinsel yaş.. NT1 fiziksel gelişme.... NT2 devimsel gelişim.. NT1 sosyalleşme davranış.. NT1 kötü davranış.... NT2 dayılık.... NT2 devamsızlık RT okuldan soğuma.... NT2 hile.... NT2 kabahat RT düzeltici eğitim (02).... NT2 şiddet RT çocuk istismarı (11).. NT1 okul disiplini.... RT okul kuralları (04).. NT1 protesto.. NT1 sosyal davranış.... NT2 devam.... NT2 katılım NT3 ebeveyn katılımı RT ebeveyn okul ilişkisi (11) RT okul aile birliği (11) NT3 öğrenci katılımı RT öğrenci (11) NT3 öğretmen katılımı kişilik.. NT1 bireycilik.. NT1 bireysel özerklik.. NT1 öz güven.. NT1 yaratıcılık tutum.. NT1 esneklik TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 23

25 .. NT1 okula karşı tutum.... NT2 okuldan soğuma RT devamsızlık yeterlik.. NT1 asgari yeterlikler.... RT temel eğitim (02).. NT1 dersler arası müfredat yeterlikleri.. NT1 dil becerileri.... NT2 sözel beceriler.... NT2 yazma becerileri.... RT dil öğretimi (07).. NT1 girişimcilik.. NT1 iletişimsel yeterlikler.. NT1 konuya özel yeterlikler.. NT1 okur yazarlık.... NT2 bilgi okur yazarlığı.... NT2 bilgisayar okur yazarlığı.... NT2 işlevsel okur yazarlık.... NT2 yetişkin okur yazarlığı RT yetişkin eğitimi (02).. NT1 öğrenmeyi öğrenme.. NT1 sosyal yeterlik.. NT1 temel beceriler.. RT beceri.. RT beceri denetimi (09) TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 24

26 11 - Eğitimde Paydaşlar aile.. NT1 ebeveyn.. NT1 tek ebeveynli aile çocuk.. NT1 devletin baktığı çocuklar.. NT1 risk altındaki çocuk.. NT1 yetim çocuk yetiştirme.. NT1 çocuk bakımı.. RT çocuk istismarı.... RT şiddet (10) danışma kurulu.. NT1 arabulucu.. NT1 destek hizmeti.... NT2 öğretmenlere destek.. NT1 talim ve terbiye kurulu eğitim yetkilisi.. NT1 düzenleme kurulu.. NT1 eğitim bakanlığı.... NT2 eğitim bakanı.. NT1 eğitim politikası geliştiricisi.. RT eğitim politikası (04) gençlik.. NT1 ergen.. NT1 niteliksiz genç nüfus gruplar arası ilişkiler.. NT1 eğitim-istihdam ilişkisi.. NT1 eğitim-sanayi ilişkisi.. NT1 kültürler arası ilişkiler.... RT kültür (15).. NT1 okul-toplum ilişkisi iş birliği.. NT1 takım çalışması.. NT1 uluslar arası iş birliği.... RT OECD ülkesi.... RT uluslar arası ilişkiler (14).. NT1 üniversiteler arası işbirliği.... NT2 birleşik çalışma programı RT birleşik derece (09) kişiler arası ilişkiler.. NT1 ebeveyn çocuk ilişkisi.. NT1 ebeveyn okul ilişkisi.... NT2 ebeveynlere bilgi (13).... RT ebeveyn katılımı (10).. NT1 öğretmen-öğrenci ilişkisi TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 25

27 .. NT1 yetişkin-çocuk ilişkisi okullar arası ilişkiler.. NT1 okul ortaklığı.... NT2 kardeş okul işbirliği.. NT1 okulla haberleşme öğrenci.. NT1 çalışan öğrenci.. NT1 eğitilen.. NT1 kayıtsız öğrenci.. NT1 lisans öğrencisi.. NT1 mezun.. NT1 olgun öğrenci.... RT yüksek öğrenim (02).. NT1 yabancı ana dil öğrencisi.... RT dil desteği (03).... RT göçmen (15).. NT1 yetişkin öğrenci.. RT öğrenci katılımı (10).. RT öğrenci kuruluşu.. RT öğrencilerin değerlendirilmesi (09).. RT öğrencilerin değerlendirmesi (09).. RT öğrencilik hayatı.. RT öğrencinin barınması (06).. RT talebe öğretim kadrosu dışı personel.. NT1 bakım ekibi.... NT2 tamir bakım sorumlusu.... RT bakım ve onarım (06).. NT1 bilimle uğraşan personel.. NT1 değerlendirme uzmanı.... NT2 belge veren kurum.... NT2 sınav kurulu.... NT2 teftiş heyeti NT3 müfettiş RT teftiş (09).. NT1 eğitim psikoloğu.... RT öğretim kadrosu dışı personel.. NT1 eğitsel çocuk bakımı personeli.. NT1 etkinlik koordinatörü.. NT1 gençlere hizmet görevlisi.. NT1 idari çalışanlar.... RT okul müdürü.. NT1 idari personel.... NT2 eğitim memuru.. NT1 kütüphaneci.... RT kütüphane (06).. NT1 rehberlik görevlileri.... RT rehberlik (09).. NT1 rektör yardımcısı.. RT eğitim psikoloğu öğretim personeli TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 26

28 .. NT1 asistan.. NT1 eğitici.. NT1 öğretmen.... NT2 eğitilen öğretmen.... NT2 formasyonsuz öğretmen.... NT2 genel kültür öğretmeni.... NT2 nitelikli öğretmen.... NT2 okul müdürü RT başöğretmenlerce değerlendirme (09) RT başöğretmenlerin değerlendirmesi (09) RT idari çalışanlar.... NT2 ÖEİ öğretmeni.... NT2 sınıf öğretmeni.... NT2 uzman öğretmen.... NT2 yarı uzman öğretmen.... RT emekli öğretmen.... RT öğretmen eğitimi (02).... RT öğretmen nakli (04).... RT öğretmenlik mesleği.. NT1 özel öğretmen.... RT bireyselleştirilmiş öğretim (08).. NT1 yedek personel öğretmen çalışma saatleri.. NT1 ders hazırlığı.... RT öğretme (08).. NT1 ders yükü.... RT ders (04).... RT ders yılı (04).... RT öğretme (08) öğretmenlik mesleği.. RT öğretme (08).. RT öğretmen.. RT öğretmen fazlalığı (01).. RT öğretmen kıtlığı (01).. RT öğretmen talebi (01).. RT öğretmen temini (01).. RT öğretmenliğe geri dönüş rehberlik servisi.. NT1 psikolojik hizmet.... NT2 eğitim psikoloğu RT öğretim kadrosu dışı personel.. NT1 rehberlik görevlileri.... RT rehberlik (09) sosyal hizmet.. NT1 çocuk koruması.... NT2 çocuk yerleştirme.... NT2 evlat edinme.. NT1 gençliğin korunması.. RT gençlere hizmet görevlisi.. RT sosyal güvenlik (16) TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 27

29 talebe.. NT1 okuldan mezun olan.. RT öğrenci.. RT öğrencilerin değerlendirilmesi (09).. RT öğrencilerin değerlendirmesi (09) teşkilat.. NT1 dernek.... NT2 mesleki dernek.... NT2 okul aile birliği RT ebeveyn katılımı (10).... NT2 öğretmenler derneği.. NT1 dini kuruluş.. NT1 gençlik kuruluşu.. NT1 gönüllü örgütü.. NT1 öğrenci kuruluşu.... RT öğrenci.. NT1 öğrenmenin düzenlenmesi.... RT sürekli profesyonel gelişim (02).. NT1 sivil toplum örgütü.. NT1 uluslar arası örgüt.. NT1 yardım derneği TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 28

30 12 - Avrupa Birliği Avrupa Birliği.. NT1 AB ülkesi Avrupa Birliği ajansı.. NT1 Avrupa Eğitim Vakfı.. NT1 Avrupa Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi Avrupa Birliği kurumu.. NT1 Avrupa Adalet Divanı.. NT1 Avrupa Birliği Konseyi.... NT2 Dönem Başkanlığı (Avrupa Birliği).... NT2 Konsey sonuç belgesi.. NT1 Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi.. NT1 Avrupa Komisyonu.... NT2 Avrupa Komisyonu Üyesi.. NT1 Avrupa Parlamentosu.. NT1 Avrupa Sayıştayı Avrupa Birliği mevzuatı.. NT1 Avrupa antlaşması.. NT1 Avrupa Birliği çözümü.. NT1 Avrupa Birliği kararı.. NT1 Avrupa Birliği önerisi.. NT1 Avrupa Birliği talimatı.. NT1 Avrupa Birliği yönetmeliği.. RT uluslar arası hukuk (14).. RT yerinde hizmet (Avrupa Birliği) (14) Avrupa Birliği teşekkülü.. NT1 Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesi.. NT1 Bölgeler Komitesi.. NT1 Eurostat Avrupa İşbirliği.. NT1 Avrupa Birliği eylemi.. NT1 Avrupa Birliği politikası.. NT1 Avrupa Ekonomik Alanı.. NT1 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (04).. NT1 Avrupa Yüksek Eğitim Alanı Avrupa vatandaşlığı genişleme (Avrupa Birliği).. RT AB üyesi olmayan ülke.. RT aday ülke yapısal fonlar.. NT1 Avrupa Sosyal Fonu TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 29

31 13 - Bilgi, İletişim, İstatistik bilgi alışverişi.. NT1 dönüt.. NT1 konferans.. NT1 münazara.. RT iletişim BİT.. NT1 veri işleme.... NT2 veri toplama.. NT1 yapay zeka.. RT bilgisayar kullanımı.. RT bilgisayar yaygınlığı.. RT enformasyon.. RT iletişim BİT malzemesi (06).. NT1 donanım (06).... NT2 bilgisayar (06) NT3 ev bilgisayarı (06) RT öğretim kaynakları (08).. NT1 sunucu (06).. NT1 yazılım (06).... NT2 eğitsel yazılım (06) RT öğrenme nesnesi (02).... RT kullanım kolaylığı (06).. RT bağdaşıklık enformasyon.. NT1 belgeleme.... RT sınıflandırma.. NT1 ebeveynlere bilgi (11).. RT bilgi merkezi (06).. RT BİT iletişim.. NT1 bilgi yayılımı.. NT1 kitle iletişim araçları.. NT1 sözlü iletişim.... RT dil (15).. NT1 sözsüz iletişim.... NT2 işaret dili.... NT2 sembol.... RT dil (15).. NT1 telekominikasyon.... NT2 bilgisayar ağı NT3 e-posta NT3 extranet NT3 İnternet RT İnternet erişimi RT İnternet kullanımı NT3 intranet.. RT bilgi alışverişi.. RT BİT TESE (AESS) - Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü Basımı - Türkçe Versiyon - Systematic display 30

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI (TASLAK)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI (TASLAK) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI (TASLAK) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI (TASLAK) Ankara-2015 SN. BAKAN SUNUŞ

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

Standart Dosya Planı Dizini

Standart Dosya Planı Dizini Standart Dosya Planı Dizini 1416 ya Göre. 202.01 24 saat Süreli Çalışma Planları. 951.01.07 2547/54 Gereği Bir Programa Yerleştirilemeyen. 409.04 2547 ye Göre. 202.02 33 üncü Madde. 202.02.01 35 inci Madde.

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

. 202.01. 951.01.07 2547/54 409.04. 202.02. 202.02.01. 202.02.02 - A -. 745.01.02 AB 742 AB 744. 743.07. 748.01 AB

. 202.01. 951.01.07 2547/54 409.04. 202.02. 202.02.01. 202.02.02 - A -. 745.01.02 AB 742 AB 744. 743.07. 748.01 AB İNDEKS 1416 ya Göre. 202.01 24 saat Süreli Çalışma Planları. 951.01.07 2547/54 Gereği Bir Programa Yerleştirilemeyen. 409.04 2547 ye Göre. 202.02 33 üncü Madde. 202.02.01 35 inci Madde. 202.02.02 - A -

Detaylı

Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı

Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı 2014 Türkiye Ulusal Ajansı Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği nin eğitim ve gençlik alanındaki programlarının Türkiye de yürütülmesinden

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

AVRUPA DAKĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠ ÜZERĠNE ÖZET BELGELER ALMANYA

AVRUPA DAKĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠ ÜZERĠNE ÖZET BELGELER ALMANYA I. Eğitim Sisteminin Tanımı AVRUPA DAKĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠ ÜZERĠNE ÖZET BELGELER ALMANYA 1. Eğitimdeki Nüfus ve Öğrenim dili 2002 yılında 29 yaşındaki ve 29 yaş altındaki insanların sayısı 26,761,235 ti

Detaylı

GENEL İŞLER. 000 Genel. 010 Mevzuat İşleri. 01 Kanunlar. 02 Tüzükler. 03 Yönetmelikler. 04 Yönergeler. 05 Tebliğler. 06 Genelgeler.

GENEL İŞLER. 000 Genel. 010 Mevzuat İşleri. 01 Kanunlar. 02 Tüzükler. 03 Yönetmelikler. 04 Yönergeler. 05 Tebliğler. 06 Genelgeler. Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu Saklama Süresi Saklama Kodu GENEL İŞLER 000 Genel 010 Mevzuat İşleri 01 Kanunlar 02 Tüzükler 03 Yönetmelikler 04 Yönergeler 05 Tebliğler 06 Genelgeler 01 İç

Detaylı

HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER

HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER Bankalar Cad. Minerva Han No: 2 Kat: 5 Karaköy 34420, İstanbul T +90 212 292 05 42

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI Bölüm 12 Asiye Toker Gökçe * YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI VE EĞİTİMİN GELECEĞİ 12.1.Yeni Ekonomik Düzen 12.1.1.Yeni Ekonomik Düzen ve Türkiye 12.2.1.Türkiye de Gerçekleşen Eğitim Reformlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ OCAK-2015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme 2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası Ankara-2015

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE EĞİTİM VE MESLEKİ EĞİTİM YÖNELİMLERİ EDUCATION AND VOCATIONAL EDUCATION TRENDS IN EUROPEAN UNION

AVRUPA BİRLİĞİ NDE EĞİTİM VE MESLEKİ EĞİTİM YÖNELİMLERİ EDUCATION AND VOCATIONAL EDUCATION TRENDS IN EUROPEAN UNION XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi,Eğitim Fakültesi, Malatya AVRUPA BİRLİĞİ NDE EĞİTİM VE MESLEKİ EĞİTİM YÖNELİMLERİ Murat TUNCER Yük. Tek. Öğrt., Fırat Ünv. Sosyal

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON

I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON Vizyon Ülkemizin dünya lideri olmasına katkıda bulunan, Türkiye de eğitim görmeyi herkes için ayrıcalığa dönüştüren, mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemini

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

2 0 0 5-2 0 0 6. D ı ş İ l i ş k i l e r v e Y u r t d ı ş ı İ ş ç i H i z m e t l e r i G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. ANKARA 2007 Yayın No: 147

2 0 0 5-2 0 0 6. D ı ş İ l i ş k i l e r v e Y u r t d ı ş ı İ ş ç i H i z m e t l e r i G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. ANKARA 2007 Yayın No: 147 A C I B A K A I I I I G I A V M E S O S Y A L G U V E N L K T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I L I A M S A V E S O S Y A L G U V E N L K

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ 11 Aralık 2010 Cumartesi (Saat 09.30) Toplantı Yeri: Hilton Oteli ANKARA GÜNDEM: 1. Açılış 2. Başkanlık Divanı Seçimi 3. Konfederasyon

Detaylı

Sözleşme Yılı 2005 Akademik Yıl 2005/2006

Sözleşme Yılı 2005 Akademik Yıl 2005/2006 Bu Elkitabı 2005/2006 Eğitim Öğretim Yılı SOCRATES/Erasmus Öğrenci Değişimi için Hazırlanan Sözleşmenin Ekidir SOCRATES-Erasmus Değişim Elkitabı Sözleşme Yılı 2005 Akademik Yıl 2005/2006 Avrupa Birliği

Detaylı

Yeni uygulanan kod sistemine göre üst yazı yazma 2-3

Yeni uygulanan kod sistemine göre üst yazı yazma 2-3 İÇİNDEKİLER KONU SAYFA Yeni uygulanan kod sistemine göre üst yazı yazma 2-3 Gelen yazının hangi dosyaya bırakılacağını belirlemek 4 STANDART DOSYA PLANINDA KULLANILACAK BÜTÜN SAYI VE NUMARALAR 5-34 DOSYALAMA

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ TRK 101 Türk Dili I 2+0 2,0 Dil nedir: Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dil-kültür münasebeti; Türk Dilinin

Detaylı

Phare Programina dayali; Türkiye Cumhuriyeti ile Sinir Ötesi Işbirligi; Ortak Küçük Projeler Fonu Projec BG2003/005-632-02.01-08; Yambol ve Edirne

Phare Programina dayali; Türkiye Cumhuriyeti ile Sinir Ötesi Işbirligi; Ortak Küçük Projeler Fonu Projec BG2003/005-632-02.01-08; Yambol ve Edirne Phare Programina dayali; Türkiye Cumhuriyeti ile Sinir Ötesi Işbirligi; Ortak Küçük Projeler Fonu Projec BG2003/005-632-02.01-08; Yambol ve Edirne Teknik Kolejler arasında işbirliğinin başlangıcı Bulgaristan

Detaylı

Ek A Eğitim Sistemlerinin Yapısı ve Zorunlu Eğitim

Ek A Eğitim Sistemlerinin Yapısı ve Zorunlu Eğitim Ek A Eğitim Sistemlerinin Yapısı ve Zorunlu Eğitim Orta Öğretim devrelerin en yaygın organizasyonları Hepsi/1. Safhada 3. Safhada 4. Safhada Ağırlıklı Bölge Hazırlık, Tamamlayıcı Genel Orta Orta Doğu ve

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

GÜNEY KORE. 15-22 Mayıs 2011 Güney Kore Çalışma ve İnceleme Ziyareti Raporu Mehmet Duran ÖZNACAR Adana BİLSEM

GÜNEY KORE. 15-22 Mayıs 2011 Güney Kore Çalışma ve İnceleme Ziyareti Raporu Mehmet Duran ÖZNACAR Adana BİLSEM GÜNEY KORE 15-22 Mayıs 2011 Güney Kore Çalışma ve İnceleme Ziyareti Raporu Mehmet Duran ÖZNACAR Adana BİLSEM Genel Eğitim ve Yasal Düzenlemeler Güney Kore 1990' lardan beri eğitim reformunu sürdürmeye

Detaylı

Projede görevli toplam personel sayısı. Türkiye 5.000.000 EURO 60% 16 Milli Eğitim Bakanlığı AB MEDA

Projede görevli toplam personel sayısı. Türkiye 5.000.000 EURO 60% 16 Milli Eğitim Bakanlığı AB MEDA Ref 1 Proje başlığı Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi, Türkiye (MTEM) Yüklenici Ülke Toplam proje toplam personel Projeyi yürüten kuruluş (yararlanıcı) ve yasal statüsü Türkiye 5.000.000

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TRABZON-2015 iv Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 69 ARALIK 2006 SAYI: 2591 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

Kadıköy Anadolu Lisesi 2011 2014 Stratejik Planı

Kadıköy Anadolu Lisesi 2011 2014 Stratejik Planı 1 2 T.C KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI 3 4 En mühim ve feyizli vazifelerimiz Millî Eğitim işleridir. Millî Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin

Detaylı