KAMU YÖNETİMİ BECERİLER VE ARAÇLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU YÖNETİMİ BECERİLER VE ARAÇLAR"

Transkript

1 İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 KAMU YÖNETİMİ BECERİLER VE ARAÇLAR EĞİTİCİ KİTABI ANKARA 2012

2 Bu eğitim materyali, TR-2009-IB-JH-02 numaralı İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması adlı eşleştirme projesi kapsamında hazırlanmıştır. Proje ekibi, aşağıdaki gibidir: PROJE LİDERİ Muharrem Ürgüp YERLEŞİK EŞLEŞTİRME DANIŞMANI MEVKİDAŞI İbrahim Cansız PROJE LİDERİ José de la Mata Amaya Dionysia Kallinikou YERLEŞİK EŞLEŞTİRME DANIŞMANI Aránzazu Alameda López Eğitim materyalinin hazırlanmasına katkıda bulunan yazarlar Theodore Tsekos Petros Giannoulatos Bu yayımda ifade edilen görüşler Avrupa Komisyonunun görüşlerini yansıtmamaktadır. The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Commission.

3 İ Ç İ N D E K İ L E R Eğiticiler İçin Metodolojik Kılavuz...1 Çoktan Seçmeli Anket...13 Tetikleyici Soru...26 Vaka Çalışmaları ve Çözümleri...27

4

5 KAMU YÖNETİMİ BECERİLERİ VE ARAÇLARI MODÜLÜ KAMU YÖNETİMİ BECERİLERİ VE ARAÇLARI MODÜLÜ EĞİTİCİLER İÇİN METODOLOJİK KILAVUZ KAMU ÇALIŞANLARI EĞİTİMİNE YÖNELİK YENİ BİR METODOLOJİ 1. Geleneksel eğitim metodolojisi neden yetersiz? Şimdiye kadar, kamu yönetimine ilişkin eğitim yaklaşımları, geleneksel ve formel eğitim metotlarıyla belirlenmiş bir çerçeve ile sınırlıydı. Bu çerçeve ise; Söz konusu kurumun, teşkilatlanma ve yönetim sorunlarına ilişkin bulanık ve çözülmemiş girdiler. Söz konusu sorunlu alanları belli belirsiz hedef alan sadece teorik modeller. Sınıf sistemine dayalı eğitim tekniklerine dayanmaktaydı. Bu geleneksel modelde, eğitim ihtiyaçları, kamu kurumlarında sorunlu durumların tespiti aracılığıyla eğitim ihtiyaçları belirlenmektedir. Analiz, genel çerçeveler oluşturmakta, ideal ilke türleri ve metodolojiler sunmaktadır. Müfredat tasarım süreci, ideal ilke türleri ve metodolojilerini genel bilgi paketleri halinde sunmaktadır. Sınıf sistemine dayalı eğitim, hç etkileşim olmaksızın veya yetersiz bir etkileşimle farklı çalışma ortamlarından gelen tüm eğitim alanlara, genel ve standart bilgiyi ideal tür olarak vermektedir. Bunun üzerine eğitim alanların, verilen 1

6 genel bilgiyi kendi çalışma ortamı koşullarında benimsemesi ve genel metodolojileri somut alan faaliyetlerine aktarmaları beklenmektedir. Benimseme süreci, kurulu düzene yeniliğin sunulması, eğitim alanın, daireye döndüğünde fazladan ciddi bir miktarda çaba göstermesini gerektirmektedir. Eğitim almış çalışanlar, benimseme sürecini ya tamamen terk eder ya da kısmen uygularlar ve aşina oldukları sisteme geri dönerler. Zayıf politika çıktıları ve sonuçları da ortaya çıkmaya devam eder. Bu genel bilgiyi, gerçek çalışma özelliklerinden ayırarak, bu öğrenme modeli, genel bilgi şemasını spesifik çalışma modellerinin etkin etkileşiminden koparmaktadır. Sınıf sistemine dayalı model, benimseme sürecini eğitim prosedürünün dışındaki özel koşullara bırakmaktadır. Bu da yeni bilginin ve eğitim alan grubun gerçek çalışma koşullarının entegrasyonunu engellemektedir. 2. Kamu çalışanlarının eğitimi için modern ve etkin bir metodoloji nedir? Tüm bunların aksine, yenilikçi bilgi buluşları, çalışmaya dayalı eğitim ile sağlanmalıdır. Donatılmış alan bireylerinden oluşan çalışma grupları, gerçek çalışma faaliyetlerinin somut yapısal ve işlevsel açılarını değerlendirmek ve incelemek için model ve bilgi temellerini kullanmaktadır. İş temelli çıktılar ve sonuçlar, genel modellerin aksine somut ve spesifik süreçleri, yapıları ve performansı değerlendirmek ve izlemek adına eğitim alanlara bir veri oluşturabilir. İşe döndükten sonra, eğitim materyalleri daha fazla inceleme, değerlendirme ve günlük işlemlerin gelişimi için kullanılabilir. (Kaynak T. Tsekos.Towards integrated policy making: remedying the public action dichotomy through information and communication technologies and learning. Politika koymaya doğru: Kamu hareketi ikileminin bilgi ve iletişim teknolojileri ve öğrenme ile düzeltilmesi Rosenbaum A., Gajdosova L. (2003), (eds) State Modernization and Decentralization: Implications for Education and Training. Proceedings of the joint IIASIA-NISPAcee Conference Devlet Modernizasyonu ve Adem-i Merkeziyet: Eğitim ve Öğrenim Gereklilikleri.IIASIA-NISPAcee 2

7 Karma Konferansı ) 3. Söz Konusu Eğitim Modelinin Felsefesi Tüm bu sebeplerden, bu eğitim modülünün tasarım felsefesi aşağıdaki gibidir: Teorik bilgi transferi kısa ve kapsamlı olmalı ve eğitim alanlara anlaşılır metodoloji ve araçlar kullanarak açıklayıcı bir altyapı bilgisi sunmayı hedeflemelidir. Daha kapsamlı metodolojik rehberlik, icra dairelerinde işlerin geliştirilmesi ve sorun çözmek adına gereken adımları açıklamakta ve öneriler sunmaktadır. Anketler ve şablonları değerlendirme formları gibi somut araçlar metodolojik çerçeveyi tamamlamaktadır. Eğitim materyali üç bölüme ayrılmıştır: Tanıtıcı bir bölüm olan giriş bölümü, kamu yönetimindeki yeni roller ve metodolojilere yönelik kapsamlı bir genel açıklama sunmaktadır. Bu bölüm, eğitim alanların icra dairelerinin işleyeceği ve karşılaşacakları yeni güçlükleri anlamaları için gereklidir. Bu bölüm, kamu yönetim teknikleri ve ilgili yeteneklerin icra müdürleri için neden gerekli olduğunu açıklamaktadır. İkinci bölüm, günlük idari işlerin planlaması, organizasyonu ve uygulanması dahil olmak üzere Teşkilat ve İşlemler Yönetimine ilişkin kapsamlı bir analizini sunmaktadır. İcra müdürleri, söz konusu icra dairesinin özelliklerini standart prosedürlere uydururken yapısal ve işlevsel konularla kapsamlı bir şekilde ilgilendiğinden bu bölüm vazgeçilmezdir. İcra dairelerinin özellikleri alan koşullarından doğmakta ve kolektif etkinliğin ve dairenin bireysel performansı konusunda çok büyük önem taşımaktadır. Elbette standart prosedürlerin dikkatle uygulanması gerekmektedir ama bu, değişmez ve tamamen tek tip bir şekilde uygulanacağı anlamına gelmemektedir. Değişen somut şartlara uyum sağlamak, performans için son derece gereklidir ve bu yüzden icra müdürleri için standart süreci düzenlemek son derece önemlidir. 3

8 Üçüncü bölüm ise istihdam, takım oluşturma, takım yönetiminin yanı sıra performans değerlendirme ve iyileştirme konuları da dahil olmak üzere İnsan Kaynakları ve Performans Yönetimi ile ilgilidir. Bu bölüm, icra müdürlerinin ağırlıklı olarak takım lideri olması gerektiği için önemlidir. Bu yüzden, öncelikle bir hizmet birimini nasıl, ortak olarak yerleştirilmiş personel yığınından ziyade işbirlikçi ve işleyen bir takıma dönüştüreceklerini daha sonra da nasıl rehberlik edeceklerini, motive edeceklerini, inceleyeceklerini, değerlendireceklerini ve astlarını nasıl geliştirmeye yardım edeceklerini öğrenmeleri gerekmektedir. Temel metin aşağıdakilerle tamamlanmıştır: 1. Asıl olarak eğiticilerin kullanımına yönelik bir power point sunumu. Bu materyal, temel metnin ana hatlarını taşımakta ve tartışılacak konuların kapsamlı bir görüntüsünü sunmaktadır. Her ne kadar kapsamlı olarak metni kapsamasa da, power point yalnızca anahtar kelimelerle limitli değildir ve söz konusu noktanın kısa ama tam bir açıklamasını sağlamaktadır. 2. Sorun çözmeye yönelik uygulamalı örneklerden oluşan dört vaka çalışması, eğitim alanlara eğitim materyalinde verilen metodolojik adımların kullanmasını sağlamakta ve verilen ilgili araçlarla bağlantılı olarak, gerçekçi icra dairesi senaryoları üzerinde çalışıp, kendi uygulamalı çözümlemelerini geliştirmelerine imkan tanımaktadır. Her bir vaka için uygun bir davranış biçimi önerilmiştir. Bir soru ile de grup çalışması ve açık oturum yapılması sağlanmıştır. 3. Eğitim kursuyla birlikte algıların ve bilginin iyileştirilmesini değerlendiren bir değerlendirme aracı ile gelen ve 20 soruluk bir değerlendirme testi, 4

9 3. Eğitimin Yapısı MODÜL ÜNİTE ETKİNLİK ZAMAN TOPLAM SÜRE Ön test 20 ÜNİTE 1 Kamu kurumunun yeni rolleri ve metodolojileri Sunum 1 - Soru & Cevap 1.30 Bir soru ile çalışma grupları 40 3 saat Soru & Cevap, açık oturum 30 Sunum 2 - Soru & Cevap 1.30 Yönetsel Beceriler ve Araçlar ÜNİTE 2 Teşkilat ve İşlemler Yönetimi Vaka Çalışması 1 Grup çalışması 35 3 saat Açık oturum. Grup sunumu 25 Sunum 3 Soru & Cevap 1.30 ÜNİTE 3 İnsan Kaynakları ve Performans Yönetimi Vaka Çalışması 2 Grup çalışması 30 Açık oturum. Grup sunumu 30 3 saat DEĞERLENDİRME Değerlendirme testi 30 5

10 Eğitim faaliyetinin türü Eğitim materyali bölümü Çalışma yöntemi Süre Ön test ÇOKTAN SEÇMELİ ANKET İlk anket sayfasını dağıtın, bitirmek için yirmi dakika verin ve biten anketleri toplayın. Bu aşamada yorumlama veya sonuçların sunumu yapılmayacaktır. Bu modüle ilişkin eğitimin sonunda doğru cevaplar sunulacak ve tartışılacaktır. 20 Sunum GİRİŞ: MODERN KAMU KURUMLARINDA KAMU YÖNETİMİ NEDEN GEREKLİDİR ADMINISTRATION Slayt 2 Spesifik olsa da eşsiz ya da izole olmadığından icra dairelerinin değişime olan ihtiyacını açıklayın. Dünya çapında devlet değişiminin daha geniş dinamiklerinin parçasıdır. Kamu Kurumlarının günümüzde sadece kamu çıkarının sağlayıcısı değil aynı zamanda hizmet veren ve bu bağlamda da idari işlerin hukuki açısıyla paralel olarak kamu yönetimi teknikleri önem kazanmaktadır. 10 Kamu yönetimi potansiyelini arttırmak için stratejilerin boyutları olarak modülün içeriğinin kısaca sunulması. 6

11 Tanımlar üzerinde çok fazla zaman harcamayın. Kamu kurumlarına odaklanan işlevsel bir tanım yapın; (1) politik bir tabaka, (2) idari bir tabakadan oluşan politika uygulama mekanizması Sunum ÜNİTE 1: MODERN KAMU KURUMLARINDA YENİ ROLLER VE ZORLUKLAR Kamu kurumlarının yalnızca bir hukuk uygulama aracı olmadığı ve üretici bir mekanizma olmasına vurgu yapın. 10 Slaytlar 3-6 Çıktılar ve sonuçların yanı sıra düzenleyici ve yeniden dağıtıcı kamu ürünlerinin ayrımını yapın. İş ve kamu yönetimi aralarındaki ortak işlevler ve farklı amaçlar ve çevreler konusuna değinin Sunum KAMU FAALİYETİNİN ÇAĞDAŞ ORTAMI Slaytlar 7-10 Odak noktası : (a) sürekli devinen ve artan sosyal ihtiyaçlar (b) durumların ve davaların karmaşıklığının artması (c) açık ve rekabetçi ortam Kamu kurumunun sekiz yeni özelliğini numaralandırıp, kısaca inceleyin. Bu özellikler daha sonra grup çalışması ve açık oturum için kullanılacaktır. 20 Sunum POLİTİKA YAPMANIN GELİŞTİRİLMESİ Politika oluşturma ikileminin, kurum içi ve kurumlar arası iletişim ve işbirliği engellerinin sonucu olduğunu açıklayın. Bu gibi engellerin kaldırılmasının gerekliliğini vurgulayın. 30 Slaytlar Hem sorunlu, hem de durumun iyileşmiş halini görselleştirmek için Şekil 1 ve 4 ü kullanın. 7

12 Sorular ve tartışma POLİTİKA OLUŞTURMA İKİLEMİ Eğitim alanlardan, icra daireleri ve icra dairelerinin Adalet Bakanlığı ile diğer Bakanlıklar ve kamu kurumları ile etkileşimleri açısından olası kurum içi ve kurumlar arası iletişim ve işbirliği engelleri konusundaki görüşlerini ifade etmelerini talep edin. 20 Çalışma grupları ve açık oturum TETİKLEYİCİ SORU Eğitim alanları 5 ila 8 kişilik gruplara ayırın. Grupların, birbirlerini rahatsız etmemek için farklı odalarda veya birbirlerine en uzak noktalarda oturmaları gerekmektedir. Gruplara tetikleyici soru yu dağıtın. Aralarında konuşmaları için 30 dakika verin. Sonuçlarını gösterebilmeleri için flip-chart kullanmalarını rica edin. Power point sunumu ve eğitim kitapçığının ilgili noktalarına atıfta bulunmalarını isteyin. Grubun ulaştığı sonuçları sunması için bir sözcü seçmelerini talep edin. Eğitim alanların sonuçların sunumunda yorum yapmalarını sağlayın. (20 ) 60 ARA 10 Sunum ÜNİTE 2 : TEŞKİLAT VE İŞLEMLER YÖNETİMİ -TEŞKİLATIN TANIMI -ÜRETİCİ BİR PROSEDÜR OLARAK İDARİ SÜREÇ Slaytlar Tanımlamayı verin. Teşkilatın, bileşenlerinin, kurumsal alt sistemlerinin üretken bir süreç olduğuna ve işbirliğine duyulan ihtiyaca değinin. Girdileri, süreci, çıktıları, sonuçları ve geri bildirimi açıklayın. Şekil 8 ile çalışın. 10 8

13 Sunum SÜREÇ YAPISI VE STANDARDİZASYON Slaytlar Süreci, değer katan adımlar silsilesi olarak tanımlayın. Bileşenleri inceleyin ve standardizasyona duyulan gereksinimi vurgulayın. Yalnızca yasal hükümlerin süreç birliği sağlamayacağı ve ilave standardizasyon çabaları gerektiğini anlatın. Şekil 8 ile çalışın. 10 Pratik Uygulama SÜREÇ STANDARDİZASYON ARACININ KULLANIMI Tablo 1 ile çalışın. Bir örnek verip, eğitim alanlara her adım için kendi örneklerini vermelerini söyleyin. 30 Slayt 24 Sunum KURUMSAL GELİŞİM SÜRECİ İYİLEŞTİRME VE SADELEŞTİRME Slaytlar Teşkilatın iyileştirilmesini, yapıların, işleyişlerin ve sonuçların düzenlenmesi adına değişim yönetimi olarak açıklayın. Süreç iyileştirmesini, süreç sadeleştirilmesi ile bağdaştırarak, sağlıklı bir süreç kriteri sunun. İş Süreci Yapılandırmasını sadeleştirme ve gelişme metodolojisi olarak tanıtın. 20 Pratik Uygulama SÜREÇ SADELEŞTİRME ARACININ KULLANIMI Slaytlar Tablo 2 ile çalışın. Adımları açıklayın. 31 ve 32nci slaytlar ve eğitim materyalinde bulunan pratik paradigmaları kullanın. Eğitim alanlardan, her adım için çalışma ortamlarından örnekler vermesini isteyin. 30 Sunum 2.2. İŞLEMLER YÖNETİMİ İDARİ PLANLAMA Slaytlar Planlama seviyeleri be bunların strateji ve uygulama ile ilgili bağlantılarını açıklayın. Planlama, uygulama ve değerlendirmenin farklı seviyelerdeki ilişkilerini görselleştirmek için Şekil 9 u kullanın 15 9

14 Sunum HEDEFLERLE YÖNETİM Slaytlar Hedeflerle Yönetimin baştan aşağı planlama ve aşağıdan yukarıya değerlendirme boyutlarını açıklamak için Tablo 10 u kullanın Düzeltici önlemler için denetleme ve süregiden değerlendirmenin önemini vurgulayın Hedef düzenlemesinin önemine işaret edin. Ast ve üst hiyerarşik seviye başarıları arasındaki doğrudan bağlantılar ve kararlaştırılmış hedeflere vurgu yapın. 10 Çalışma grupları ve açık oturum VAKA ÇALIŞMASI 1 Eğitim alanları 5 ila 8 kişiden oluşan gruplara ayırın. Grupların, birbirlerini rahatsız etmemek için farklı odalarda veya birbirlerine en uzak noktalarda oturmaları gerekmektedir. Gruplara Vaka Çalışması 1 in sadece ilk kısmını dağıtın. 30 dakika kendi aralarında tartışmalarına izin verin. Sonuçlarını gösterebilmeleri için flip-chart kullanmalarını rica edin. Power point sunumu ve eğitim kitapçığının ilgili noktalarına atıfta bulunmalarını isteyin. Grubun ulaştığı sonuçları sunması için bir sözcü seçmelerini talep edin. Eğitim alanların sonuçların sunumunda yorum yapmalarını sağlayın. (20 ) 50 ARA 5 Sunum ÜNİTE 3 İNSAN KAYNAKLARI VE PERFORMANS YÖNETİMİ Slaytlar Kısaca ana işlevlere ve uzmanlaşmış veya iyi eğitim almış İKY personeline duyulan gereksinimden bahsedin. 5 10

15 Sunum LİDERLİK VE MOTİVASYONA İLİŞKİN TEORİLER Slaytlar Kısaca temel teorilerden bahsedin. Maslow un ve Blake ve Mouton un teorilerinden daha detaylı söz edebilmek için Şekil 11 ve 12 yi kullanın. McGregor un X ve Y Teorisi ile Stacey Adams ın Eşitlik Teorisi ne biraz daha vurgu yapın. Maaşın performans için bir inisiyatif olmadığını, sadece memnuniyetsizlik getiren bir unsur olduğunu belirtin. (Herzberg e göre Hijyen unsuru) 15 Sunum YENİ BİR LİDERLİK TÜRÜ : HİZMETLİ LİDER Slaytlar Hizmetli-lider paradigmasını, modern kamu idarelerinin karşılaştığı güçlüklere daha çok uyum gösteren bir liderlik modeli olarak tartışın. 5 Sunum TAKIM LİDERİ OLARAK İCRA MÜDÜRÜ Slaytlar Şekli idari bir birimle, çalışan bir takımın arasındaki farkları açıklayın. Takım kurmak ve onları idare etmek adına icra müdürlerinin sahip olduğu rolün önemini vurgulayın. Takım çalışması ile performans arasındaki bağlantıları gösterebilmek için Şekil 13 ü kullanın. 10 Sunum PERFORMANS YÖNETİMİ Slaytlar Programlama ve değerlendirme açısından temel araçlar olarak hedef belirlemenin önemi ve Bireysel Performans Planlarının yararlılığını açıklayın. 15 Pratik uygulama PERFORMANS PLANLAMA ARACININ KULLANIMI Slaytlar 57 Tablo 3 ile çalışın. Farklı alan ve adımları açıklayın. Eğitim alanlardan, her adım için kendi çalışma ortamlarından örnekler vermesini talep edin. 20 Sunum PERFORMANS DEĞERLENDİRME Slaytlar Bireysel ve kolektif performans değerlendirmenin önemini vurgulayın. Performans tespiti için standardize bir form, ilgili kriterler be puanlama skalaları tanımlayın

16 Pratik Uygulama İCRA DAİRESİNİN KURUMSAL GELİŞİMİ İÇİN DEĞERLENDİRME ARACININ KULLANIMI Slaytlar 63 Tablo 4 ile çalışın. Farklı alan ve adımları açıklayın.. Eğitim alanlardan, her adım için kendi çalışma ortamlarından örnekler vermesini talep edin. 20 Çalışma grupları ve açık oturum VAKA ÇALIŞMASI 2 Eğitim alanları 5 ila 8 kişiden oluşan gruplara ayırın. Grupların, birbirlerini rahatsız etmemek için farklı odalarda veya birbirlerine en uzak noktalarda oturmaları gerekmektedir. Gruplara Vaka Çalışması 2 nin sadece ilk kısmını dağıtın. 30 dakika kendi aralarında tartışmalarına izin verin. Sonuçlarını gösterebilmeleri için flip-chart kullanmalarını rica edin. Power point sunumu ve eğitim kitapçığının ilgili noktalarına atıfta bulunmalarını isteyin. Grubun ulaştığı sonuçları sunması için bir sözcü seçmelerini talep edin. Eğitim alanların sonuçların sunumunda yorum yapmalarını sağlayın. (20 ) 50 Değerlen dirme DEĞERLENDİRME TESTİ İkinci anket kağıdını dağıtın. Tamamlamaları için 20 dk verin. Doğru cevapların bulunduğu kağıdı ve değerlendirme formunu dağıtın. Eğitim alanlardan, bu eğitim modülünün giriş bölümünde ilk kağıda verdikleriyle kıyaslayarak öz değerlendirmeye devam etmelerini isteyin. Değerlendirme formunu uygun olarak doldurmalarını ve talimatlara göre gelişimlerini hesaplamalarını isteyin. Cevaplar ve açıklamalar sunun. Eğitim sürecine bağlı olarak çalışma ortamlarına dair algılarının nasıl değiştiğini tartışın

17 Ç O K T A N S E Ç M E L İ A N K E T [İlk sayfa. Giriş bölümünde kullanılacak] 1. Size göre Kamu Kurumu nasıl algılanmalıdır: i. Özel sektörün faaliyetlerini kontrol etmek ve vatandaşların ve iş yerlerinin olası hatalarını engellemeyi hedefleyen profesyonel bir kuruluş ii. Kamu politikalarını başarılı bir şekilde geliştirip, uygulamak için insan kaynaklarını, yasal, kurumsal ve teknik araçlarla birleştiren üretken bir sistem. iii. Belirli bir toplumun düzenli işlemesi için gereken normatif ve düzenleyici faaliyetlerini devralan bir kanun koyma ve icra etme mekanizması. 2. Kamu Kurumunun teşkilata ve işlemlere ilişkin araç ve yöntemleri: i. Özel sektörde kullanılanlarla kısmen ortaktır; çünkü iş sektöründe başlangıçta geliştirilen standart araçlar, kamu sektörünün spesifik özelliklerine uyarlandığında çok etkin bir hal alabilir. ii. Özel sektörde kullanılanlardan çok farklıdır çünkü özel sektörde üretken ve ekonomik araçlarken, kamu sektöründe temel olarak hukuki ve normatif araçlardır. iii. Özel sektörde kullanılanla benzerlik göstermektedir, çünkü hem işletmeler hem de kamu kurumları ilgili hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır. 13

18 3. Bir kurumun içerisindeki ve kurumlar arasındaki hiyerarşik seviyelerde iletişim ve işbirliği: i. Çok zaman gerektirdiğinden ve karışıklık ile çatışmalara neden olduğundan görevlerin tam olarak açıklanması ve standardizasyonu ile asgariye indirilmelidir. ii. Hiyerarşik kontrolün sağlanabilmesi için bir kamu kurumu içerisinde yukarıdan aşağıya doğru ilerlemeli ve faaliyetlerin çakışması ve çatışmalardan kaçınmak için kamu kurumları arasında asgari seviyede olmalıdır. iii. Hem kamu kurumları içinde hem de arasındaki iki yönlü iletişim ve işbirliği sistematik ve planlı olmalıdır, çünkü idari faaliyetler karmaşıktır ve farklı ama gerekli uzmanlıklarla çok sayıda kurumsal bireyi kapsamaktadır. 4. Size göre, Kamu Kurumlarının yetkilerine ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur: i. Devletin rolü zamanla değişmediğinden kamu kurumunun yetkileri de süreklidir. ii. Kamu kurumları, eskiden beri süregelen ama sürekli devinen rolünü yerine getirebilmek için, daimi bir değişim içinde olan ortama ayak uydurarak, geleneksel yetilerini yenilikçi bir tutumla sunabilmeli ve yeni güçlüklerle başa çıkabilmelidir. iii. Kamu kurumları, sosyal ve ekonomik olarak sürekli devinen bir ortamda işlemektedir ama özel sektör ortaya çıkan tüm yeni işlemleri devralmaktadır, bu yüzden de kamu kurumlarının yetki ve rolleri değişmez kalmaktadır. 5. Kamu kurumları, i. Dahili olarak farklılaştırılmış mekanizmalardır ve dolayısıyla parçalı faaliyetlerin birleştirilebilmesi için özel çabalar gerekmektedir. ii. Dahili olarak birlik içinde mekanizmalardır çünkü yasal hükümlere ilişkin uygulama birliğine sahiptirler. iii. Dahili olarak farklılaştırılmış mekanizmalardır ama her birimin kendi yetileri ve faaliyet yelpazesi olduğu sürece özel bir çaba gerektirmemektedir. 14

19 6. Size göre, kamu kurumlarının prosedürlerine ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur: i. Prosedürlerin tektipliği kanunlarca sağlanmıştır ii. Prosedürlerin birliğine gerek yoktur, çünkü her birey görevlerini daha etkin yerine getirmek için tecrübeyle kendi bireysel yöntemini geliştirmektedir. iii. İdari faaliyetler üzerinde kontrol, öngörülebilirlik ve şeffaflığı azamiye çıkarmak için süreç standardizasyonu aracılığıyla prosedürlerin birliği gereklidir. 7. Kamu kurumlarında değişim: i. Mekanik bir prosedür olduğundan kaçınılmazdır: kamu kurumları, çalışanların kişisel davranışlarını tecrübeye bağlı değiştirmeleri sebebiyle otomatik olarak çevrelerindeki her değişime ayak uydururlar. ii. Kaçınılmaz olsa a otomatik değildir. Sistematik ve planlı bir gelişme gerekmektedir. iii. Olumsuzdur, çünkü kamu kurumlarının istikrarlı ve dengeli işleyişini bozar. 8. İdari süreçler standartlaştırıldığında i. Sürekli değerlendirme ve geliştirme gerektirir ii. Kanun değiştirildiğinde otomatik olarak değişir iii. Tam olarak değişmesine gerek yoktur çünkü standartlaştırılmıştır. 9. İdari süreçlerin i. Çoklu denetimler, kontroller ve dengeler aracılığıyla kamu çıkarını temin etmek için yeterli derecede karmaşık ve çok aşamalı olmaları gerekmektedir. ii. Kanunlarla belirlenmesi gerekmektedir. iii. Hem kullanıcılar hem de çalışanlar tarafından anlaşılması kolay olması ve ele alınabilmesi için sade ve kapsamlı olmaları gerektirmektedir. 15

20 10. Bir icra müdürü, i. Bakanlık hizmetleri tarafından üretilen standart süreçleri birlik içerisinde uygulamalıdır. ii. Standart süreçleri yerel koşullara uyumlaştırarak süreç standardizasyonu ve sadeleştirmeye dahil olmalıdır. iii. Süreçlere karışmaktan kaçınmalı ve personeli işlerini yasal hükümlere göre yapma konusunda rahat bırakmalı. 11. İdari planlama, i. Faydalı bir metodoloji değildir. Planlama, özel sektör için bir araçtır. ii. Bir kamu kurumunun faaliyetlerine rehberlik etmek ve denetleme, değerlendirme ve gelişmeyi kolaylaştırmak için gereklidir. iii. İcra dairelerini kapsamamaktadır çünkü merkezi bir temelde yapılmalıdır. 12. Bir kamu kurumu, i. Performansını değerlendirmek ve işlemlerini idare etmek için kesinlikle hedefler koymalıdır. ii. Yasal hedefleri zorunlu olarak uyguladığından hedefler koyamaz. iii. Hiyerarşik emirler ve yönergeler uyması gerektiği sürece hedeflere ihtiyacı yoktur. 13. Performans göstergeleri i. Sayısal değerler ve metrik hesaplar içerdiğinden yalnızca mali birimler tarafından kullanılabilir. ii. Her türlü kamu kurumunda uygulanmalıdır iii. Özel olarak pazar bazlı faaliyetlerde kullanılan bir araç olduğundan genel olarak kamu sektöründe kullanılamaz. 14. Size göre, insan kaynakları sebeplerine ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur: i. Kamu kurumlarında inisiyatife gerek yoktur çünkü kamu görevlileri hukuki yükümlülüklere uyum göstermek zorundadır. ii. Çalışanları yalnızca maddi inisiyatifler motive eder iii. Psikolojik inisiyatifler maddi olanlardan daha önemlidir. 16

21 15. Bireysel faaliyetlerin planlanması : i. Bireysel performansın denetlenmesi ve gelişmesini kolaylaştırmak için gereklidir. ii. Bireysel faaliyetler şansa ve kişisel ruh haline bağlı olduğundan ve doğaçlama gerçekleştiğinden mümkün değildir. iii. Pek çok görevi içerdiğinden dolayı bireylere değil, sadece gruplara uygulanabileceğinden mümkün değildir. 16. Bireysel faaliyetler ve performansa dair beklenen seviyeler: i. İcra müdürü ve personeli arasında kararlaştırılmalıdır ii. Hiyerarşik emirler doğrultusunda belirlenir iii. Kanunlarca belirlenir 17. Bir kamu kurumu: i. Ortak hedefleri olan işbirliği içerisinde bir takımdır ii. Müdür tarafından yönlendirilen hiyerarşik bir mekanizmadır iii. Görevlerin kanunlarca belirlendiği statüler birliğidir. 18. Bir icra müdürü: i. Personelinin kişisel sorunlarını dikkate almaksızın sonuca odaklanmalıdır. ii. Personele baskı uygulayarak, daire içerisinde gerginlik olmasını engellemelidir. iii. Hedeflere ulaşmak için takım çalışmasını koordine etmelidir. 19. Bir icra müdürü i. Dairesinin hiyerarşik başkanı olmalıdır ii. Bir takım lideri olmalıdır iii. Bir kanun uygulayıcı olmalıdır. 20. Değerlendirme temel olarak i. Terfi alabilmek için çalışanları puanlama sürecidir. ii. Aksaklıkları tespit etmek ve disiplin yaptırımları uygulamak için bir yöntemdir. iii. Performans gelişimini sağlayan bir araçtır. [İkinci kağıt. Son bölümde kullanılacaktır] 17

22 18

23 Ç O K T A N S E Ç M E L İ A N K E T 1. Size göre Kamu Kurumu nasıl algılanmalıdır: i. Özel sektörün faaliyetlerini kontrol etmek ve vatandaşların ve iş yerlerinin olası hatalarını engellemeyi hedefleyen profesyonel bir kuruluş ii. Kamu politikalarını başarılı bir şekilde geliştirip, uygulamak için insan kaynaklarını, yasal, kurumsal ve teknik araçlarla birleştiren üretken bir sistem. iii. Belirli bir toplumun düzenli işlemesi için gereken normatif ve düzenleyici faaliyetlerini devralan bir kanun koyma ve icra etme mekanizması. 2. Kamu Kurumunun teşkilata ve işlemlere ilişkin araç ve yöntemleri: i. Özel sektörde kullanılanlarla kısmen ortaktır; çünkü iş sektöründe başlangıçta geliştirilen standart araçlar, kamu sektörünün spesifik özelliklerine uyarlandığında çok etkin bir hal alabilir. ii. Özel sektörde kullanılanlardan çok farklıdır çünkü özel sektörde üretken ve ekonomik araçlarken, kamu sektöründe temel olarak hukuki ve normatif araçlardır. iii. Özel sektörde kullanılanla benzerlik göstermektedir, çünkü hem işletmeler hem de kamu kurumları ilgili hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır. 19

24 3. Bir kurumun içerisindeki ve kurumlar arasındaki hiyerarşik seviyelerde iletişim ve işbirliği: i. Çok zaman gerektirdiğinden ve karışıklık ile çatışmalara neden olduğundan görevlerin tam olarak açıklanması ve standardizasyonu ile asgariye indirilmelidir. ii. Hiyerarşik kontrolün sağlanabilmesi için bir kamu kurumu içerisinde yukarıdan aşağıya doğru ilerlemeli ve faaliyetlerin çakışması ve çatışmalardan kaçınmak için kamu kurumları arasında asgari seviyede olmalıdır. iii. Hem kamu kurumları içinde hem de arasındaki iki yönlü iletişim ve işbirliği sistematik ve planlı olmalıdır, çünkü idari faaliyetler karmaşıktır ve farklı ama gerekli uzmanlıklarla çok sayıda kurumsal bireyi kapsamaktadır. 4. Size göre, Kamu Kurumlarının yetkilerine ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur: i. Devletin rolü zamanla değişmediğinden kamu kurumunun yetkileri de süreklidir. ii. Kamu kurumları, eskiden beri süregelen ama sürekli devinen rolünü yerine getirebilmek için, daimi bir değişim içinde olan ortama ayak uydurarak, geleneksel yetilerini yenilikçi bir tutumla sunabilmeli ve yeni güçlüklerle başa çıkabilmelidir. iii. Kamu kurumları, sosyal ve ekonomik olarak sürekli devinen bir ortamda işlemektedir ama özel sektör ortaya çıkan tüm yeni işlemleri devralmaktadır, bu yüzden de kamu kurumlarının yetki ve rolleri değişmez kalmaktadır. 5. Kamu kurumları, i. Dahili olarak farklılaştırılmış mekanizmalardır ve dolayısıyla parçalı faaliyetlerin birleştirilebilmesi için özel çabalar gerekmektedir. ii. Dahili olarak birlik içinde mekanizmalardır çünkü yasal hükümlere ilişkin uygulama birliğine sahiptirler. iii. Dahili olarak farklılaştırılmış mekanizmalardır ama her birimin kendi yetileri ve faaliyet yelpazesi olduğu sürece özel bir çaba gerektirmemektedir. 20

25 6. Size göre, kamu kurumlarının prosedürlerine ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur: i. Prosedürlerin tektipliği kanunlarca sağlanmıştır ii. Prosedürlerin birliğine gerek yoktur, çünkü her birey görevlerini daha etkin yerine getirmek için tecrübeyle kendi bireysel yöntemini geliştirmektedir. iii. İdari faaliyetler üzerinde kontrol, öngörülebilirlik ve şeffaflığı azamiye çıkarmak için süreç standardizasyonu aracılığıyla prosedürlerin birliği gereklidir. 7. Kamu kurumlarında değişim: i. Mekanik bir prosedür olduğundan kaçınılmazdır: kamu kurumları, çalışanların kişisel davranışlarını tecrübeye bağlı değiştirmeleri sebebiyle otomatik olarak çevrelerindeki her değişime ayak uydururlar. ii. Kaçınılmaz olsa a otomatik değildir. Sistematik ve planlı bir gelişme gerekmektedir. iii. Olumsuzdur, çünkü kamu kurumlarının istikrarlı ve dengeli işleyişini bozar. 8. İdari süreçler standartlaştırıldığında i. Sürekli değerlendirme ve geliştirme gerektirir ii. Kanun değiştirildiğinde otomatik olarak değişir iii. Tam olarak değişmesine gerek yoktur çünkü standartlaştırılmıştır. 9. İdari süreçlerin i. Çoklu denetimler, kontroller ve dengeler aracılığıyla kamu çıkarını temin etmek için yeterli derecede karmaşık ve çok aşamalı olmaları gerekmektedir. ii. Kanunlarla belirlenmesi gerekmektedir. iii. Hem kullanıcılar hem de çalışanlar tarafından anlaşılması kolay olması ve ele alınabilmesi için sade ve kapsamlı olmaları gerektirmektedir. 21

26 10. Bir icra müdürü, i. Bakanlık hizmetleri tarafından üretilen standart süreçleri birlik içerisinde uygulamalıdır. ii. Standart süreçleri yerel koşullara uyumlaştırarak süreç standardizasyonu ve sadeleştirmeye dahil olmalıdır. iii. Süreçlere karışmaktan kaçınmalı ve personeli işlerini yasal hükümlere göre yapma konusunda rahat bırakmalı. 11. İdari planlama, i. Faydalı bir metodoloji değildir. Planlama, özel sektör için bir araçtır. ii. Bir kamu kurumunun faaliyetlerine rehberlik etmek ve denetleme, değerlendirme ve gelişmeyi kolaylaştırmak için gereklidir. iii. İcra dairelerini kapsamamaktadır çünkü merkezi bir temelde yapılmalıdır. 12. Bir kamu kurumu, i. Performansını değerlendirmek ve işlemlerini idare etmek için kesinlikle hedefler koymalıdır. ii. Yasal hedefleri zorunlu olarak uyguladığından hedefler koyamaz. iii. Hiyerarşik emirler ve yönergeler uyması gerektiği sürece hedeflere ihtiyacı yoktur. 13. Performans göstergeleri i. Sayısal değerler ve metrik hesaplar içerdiğinden yalnızca mali birimler tarafından kullanılabilir. ii. Her türlü kamu kurumunda uygulanmalıdır iii. Özel olarak pazar bazlı faaliyetlerde kullanılan bir araç olduğundan genel olarak kamu sektöründe kullanılamaz. 14. Size göre, insan kaynakları sebeplerine ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur: i. Kamu kurumlarında inisiyatife gerek yoktur çünkü kamu görevlileri hukuki yükümlülüklere uyum göstermek zorundadır. ii. Çalışanları yalnızca maddi inisiyatifler motive eder iii. Psikolojik inisiyatifler maddi olanlardan daha önemlidir. 22

YENİ İCRA MODELİNE İLİŞKİN KURS

YENİ İCRA MODELİNE İLİŞKİN KURS İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 YENİ İCRA MODELİNE İLİŞKİN KURS EĞİTİCİ KİTABI ANKARA 2012 Bu eğitim materyali, TR-2009-IB-JH-02 numaralı İcra Dairelerinin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU PEARSON İŞ PASAPORTU Ünite 1: İşyerinde Etkililik 1 İşyerinde etkili davranış biçimlerinin anlaşılması 2 Etkili çalışma davranışlarının sergilenebilmesi 3 Kendi performansını değerlendirebilme 1.1 Çalışanların

Detaylı

Yöneticiye Rapor Osman Şahin

Yöneticiye Rapor Osman Şahin Yöneticiye Rapor Osman Şahin Focus Styles 22-May-203'de Hazırlanmıştır Sayfa 2 2005-2009 Saville Consulting. Tüm hakları saklıdır. Bu Rapor Hakkında Bu Rapor, bir kişinin önemli çalışma alanlarındaki motivasyonlarını,

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

PRINCE2 Foundation Proje Yönetimi Eğitimi

PRINCE2 Foundation Proje Yönetimi Eğitimi Dünya üzerinde 150?den fazla ülkede kullanılan PRINCE2 proje yönetimi metodolojisinin eğitimini ve uluslararası sertifikasını almak için artık Londra?ya gitmenize gerek yok. Yekare Danışmanlık, PRINCE2

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011 TTI TriMetrix Kişisel Yetenekler Versiyonu D 1..2011 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212)

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarýyýl T+U Saat Kredi AKTS HUKUKA GİRİŞ LAW

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarýyýl T+U Saat Kredi AKTS HUKUKA GİRİŞ LAW DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarýyýl T+U Saat Kredi AKTS HUKUKA GİRİŞ LAW 123 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ Sürekli gelişim için TEK NOKTA EĞİTİMLERİ İSMAİL HAKKI KAVURMACI MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ Yönetim Danışmanı www. kavurmaci.net info@kavurmaci.net 1 Pratik ancak etkin bir yöntem olması nedeni ile tek nokta

Detaylı

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz.

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz. AMAÇ ve TANIM PERYÖN, İnsan Yönetimi Ödülleri nin ana amacı, insan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi/ yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanımak, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmaktır.

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi TARİH : / /20 NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİNDE 360 DERECE PERFORMANS BELİRLEME

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİNDE 360 DERECE PERFORMANS BELİRLEME ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİNDE 360 DERECE PERFORMANS BELİRLEME 2007470087 Z.Gizem ÜÇGÜL 2007470015 Merve BAYHAN 2007470075 Merve SEBAT 2006470045 Uğur KÖSE 2006470025 Mehmet

Detaylı

Ünite 6 Uygulamayı planlamak: Değişim Yol Haritası

Ünite 6 Uygulamayı planlamak: Değişim Yol Haritası Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı & Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Arttırmak Bu proje Avrupa Komisyonu desteğiyle finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon buradaki

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Risk yönetiminin kavramsal temelleri ve önemli ilkeleri. Farklı risk çeşitlerinin sınıflandırılması

Risk yönetiminin kavramsal temelleri ve önemli ilkeleri. Farklı risk çeşitlerinin sınıflandırılması 1.2.8 Risk Yönetimi Salı, 13.09.2011 Risk yönetiminin kavramsal temelleri ve önemli ilkeleri Farklı risk çeşitlerinin sınıflandırılması Risk Yönetimi Etkilerini azaltmak için risk seviyesini kontrol etmenin

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Hareketlilik Koçu Koçluk Seansı Canlandırma Eğitmen talimatları Grup çalışması Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Ana hatları, yapısı ve tanımı Bu çalışmadaki saptanabilir beceri ve yeterlilikler Saptanabilir

Detaylı

Proje Kaynak Yönetimi

Proje Kaynak Yönetimi Proje Kaynak Yönetimi 2.7.Kaynak 2.7.1. Proje Takımı Kurma Projeler, projenin gerçekleştirilmesi sebebiyle bir araya getirilen takımlar tarafından gerçekleştirilir. Takım çalışması, takım yönetmeyi ve

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Nedir? Nasıl Girişimci olunur?

GİRİŞİMCİLİK. Nedir? Nasıl Girişimci olunur? GİRİŞİMCİLİK Nedir? Nasıl Girişimci olunur? 1 GİRİŞİMCİ KİMDİR? GİRİŞİMCİ; Başkalarının baktığı ama göremediği fırsatları görüp, bunları bir iş fikrine dönüştürebilen, risk almaya yatkın olan kişidir 2

Detaylı

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz.

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz. AMAÇ ve TANIM PERYÖN, İnsan Yönetimi Ödülleri nin ana amacı, insan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi/ yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanımak, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmaktır.

Detaylı

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME Problem Nedir? Çözülmesi gereken mesele, soru, sorun veya aşılması gereken engel. Organizmanın karşılaştığı her türlü güçlük. Tek boyutlu veya çok boyutlu

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI 02.02.2015 A. Amaç Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Kurum) Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yatırım

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER

Detaylı

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır.

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. Tanıtım Sunumu 1 Amaç Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. 1 Amaç Kendine güveniyor musun? Uzmanlık

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI NASIL OLMALI? MPHG KALİTE YÖNETİM MODELİ

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI NASIL OLMALI? MPHG KALİTE YÖNETİM MODELİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI NASIL OLMALI? MPHG KALİTE YÖNETİM MODELİ Nihal KAFALI ÜNLÜTÜRK MPHG Kalite Grup Müdürü 9. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta

Detaylı

1.BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DENETİM KALİTESİ GENEL ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

1.BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DENETİM KALİTESİ GENEL ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER 1.BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DENETİM KALİTESİ GENEL ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 1.1. Tanımlar 1.2. Bağımsız Denetimin Amacı ve Kapsamı 1.3. Denetim Çıktıları 1.4. Kalite Kontrol Sistemi

Detaylı

YÖNETİCİLER İÇİN YETKİNLİK BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

YÖNETİCİLER İÇİN YETKİNLİK BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU YÖNETİCİLER İÇİN YETKİNLİK BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU Performans Değerlendirme Kriterleri * Çok (1) (2) Orta (3) İyi (4) Çok İyi (5) Değerlendirici MESLEKİ YETERLİLİK 1.İş Bilgisi (Yaptığı işe

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ ( tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ ( tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ (03.12.2015 tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İnsan. kaynakları. istihdam

İnsan. kaynakları. istihdam İnsan kaynakları ve istihdam İ ÇİN DE Kİ LER 1 Kurumsallaşmanın şirketler açısından önemi 2 Uygulamanın hedefleri 3 Uygulamanın kazandırdıkları 4 İçerik ve Yöntem 5 Akış tablosu Kurumsallaşmanın Şirketler

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İşletmelerde Simülasyon MAN

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İşletmelerde Simülasyon MAN DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İşletmelerde Simülasyon MAN424 8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Almanca Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Prof.Dr.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Makro İktisat Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Programın Denenmesi. Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır.

Programın Denenmesi. Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Programın Denenmesi Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Deneme sonuçlarından yararlı bilgiler edinilmesi için program

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 Ön Koşul Dersleri Üçüncü sınıf dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ KKTC MERKEZ BANKASI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Giriş... 1 1 Amaç... 1 2 Bilgi Güvenliği Politikaları... 1

Detaylı

Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı AMAÇ Bu dersin sonunda katılımcıların kalite kavramı ve ilişkili faktörler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. 2 HEDEFLER Katılımcılar bu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İnsan Kaynakları Yönetimi BBA 206 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. İnsan Kaynakları Yönetimi BBA 206 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İnsan Kaynakları Yönetimi BBA 206 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Türkiye İç Kontrol Enstitüsü

Türkiye İç Kontrol Enstitüsü İÇ KONTROL, EKİP İŞİ Değişimi yönetmek zordur. Ancak daha zor olan, insanları değişimin gerekliliğine inandırabilmek, ikna edebilmektir. İç kontrol çalışmaları da hem kurumsal hem zihinsel bir değişim

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır.

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. Tanıtım Sunumu 1 Amaç Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. 1 Amaç Kendine güveniyor musun? Uzmanlık

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK ELEMANI (2.SEVİYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK ELEMANI (2.SEVİYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK ELEMANI (2.SEVİYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri İşletme Finansı Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Burada yer alan bilgiler şirket çalışanlarını bilgilendirme amaçlıdır. Her hakkı saklıdır. Para ile satılamaz. İzinsiz çoğaltılamaz.

Burada yer alan bilgiler şirket çalışanlarını bilgilendirme amaçlıdır. Her hakkı saklıdır. Para ile satılamaz. İzinsiz çoğaltılamaz. KARİYER REHBERİ 1 2 Burada yer alan bilgiler şirket çalışanlarını bilgilendirme amaçlıdır. Her hakkı saklıdır. Para ile satılamaz. İzinsiz çoğaltılamaz. Copyright 2015 Birinci Baskı: Mart 2015 Adese İnsan

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

ENETOSH Eğitmenler ve Öğretmenler için İş Güvenliği ve iş Sağlığı Uzmanlık Standartları

ENETOSH Eğitmenler ve Öğretmenler için İş Güvenliği ve iş Sağlığı Uzmanlık Standartları ENETOSH Eğitmenler ve Öğretmenler için İş Güvenliği ve iş Sağlığı Uzmanlık Standartları Uzmanlık Alanı İş Yerinde İş Güvenliği ve İş Sağlığı Seviye: 6 Credit: Beceriler Bilgi 1 İş yerinde iş güvenliği

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu EĞİTİMDE DEĞİŞİM Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Değişim Teknolojik gelişmeler (özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler) Bilgi artışındaki hız İşgücünün niteliğine ilişkin

Detaylı

Çalışanlarınızı farklı şekilde motive etmeyi ve işyerinde coşkuyu, motivasyonu ve bağlılığı nasıl ÇALIŞANLARINIZ MOTİVE OLUYORLAR MI?

Çalışanlarınızı farklı şekilde motive etmeyi ve işyerinde coşkuyu, motivasyonu ve bağlılığı nasıl ÇALIŞANLARINIZ MOTİVE OLUYORLAR MI? Dale Carnegie Akademi nin Liderlik Klavuzu: ÇALIŞANLARINIZ MOTİVE OLUYORLAR MI? Çalışanlarınızı farklı şekilde motive etmeyi ve işyerinde coşkuyu, motivasyonu ve bağlılığı nasıl artıracağınızı öğrenin.

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR Temel Kavramlar Eğitim, işletmeye yeni alınan ya da işletmede halen çalışmakta olan elemanlara, işlerini yapmaları

Detaylı

Arnavutluk ta MYK Reformu

Arnavutluk ta MYK Reformu A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Arnavutluk ta MYK Reformu Anila Çili, MYK/MUB Başkanı Maliye Bakanlığı EUROPEAN COMMISSION Ankara, 04 06 Haziran 2013

Detaylı

Kamu Mali Yönetim Eğitimi

Kamu Mali Yönetim Eğitimi Hollanda Maliye Bakanlığı Maliye ve Ekonomi Ulusal Akademisi ve Türkiye Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından işbirliği içinde hazırlanan Eğitim Programı Kamu Mali Yönetim Eğitimi

Detaylı

E LVAN E B İ NÇ İ N Ö ZGEÇMİŞİ

E LVAN E B İ NÇ İ N Ö ZGEÇMİŞİ E LVAN E B İ NÇ İ N Ö ZGEÇMİŞİ PROJEDE ÖNERİLEN ROL: KURUMSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYONEL ROLLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı ELVAN EBİNÇ Adresi Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bul. Fatih Terim Sok. Nevrezoğlü Apt. Kat 5,

Detaylı

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz.

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz. AMAÇ ve TANIM PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri nin ana amacı, insan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi/ yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanımak, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmaktır.

Detaylı

EK-8 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ UYGULAMA USUL ve ESASLARI

EK-8 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ UYGULAMA USUL ve ESASLARI EK-8 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ UYGULAMA USUL ve ESASLARI 1 GİRİŞ: Hastanelerin en büyük kaynakları hiç kuşkusuz işgücünü oluşturan çalışanlardır. Çalışanların davranışları, tutumları, kurum içi etkileşimleri,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. Sayı : /820/ /03/2015 Konu: Sandık KuruluGörevlilerinin Eğitimi

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. Sayı : /820/ /03/2015 Konu: Sandık KuruluGörevlilerinin Eğitimi T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sayı : 89505372/820/3010015 19/03/2015 Konu: Sandık KuruluGörevlilerinin Eğitimi.VALİLİĞİNE (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) İlgi: Yüksek Seçim

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı