EĞİTİMDE KALİTE ÖZDEĞERLENDİRME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİMDE KALİTE ÖZDEĞERLENDİRME"

Transkript

1 EĞİTİMDE KALİTE ÖZDEĞERLENDİRME Eğitim kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları çerçevesinde özdeğerlendirme çalışmalarında bulunulmaktadır. Yürütülen özdeğerlendirme çalışmaları yıl sonu Çalışma Raporu ile yazılı hale getirilmektedir. Yıl sonu çalışma raporları, kurumların tüm süreçlerde yapılan yıllık faaliyetlerinin detaylı olarak yazıya geçirilmesidir. Yıllık faaliyet raporları kurumların Özdeğerlendirmesidir. Kendilerinin bugününü olduğu gibi ortaya koyması ve geleceğe ait düşüncelerinin belirlenmesidir. Özdeğerlendirme, kurumları geleceğe hazırlar. Bu açıdan her kurumda kurumsal özdeğerlendirmede bulunulmalıdır. Aşağıda özdeğerlendirmenin görüleceği özdeğerlendirme klavuzunun nasıl yapılacağı kısaca özetlenmiştir. Kurumlar; özdeğerlendirme kılavuzunu kendi bünyelerine uygun metot ve uygulamalardan yararlanarak kendi kurumsal yapılarına uygun halde düzenlemeli ve onaylamalıdırlar. Özdeğerlendirme kılavuzu; 1. Kurumlarda oluşturulan özdeğerlendirme ekiplerinin kurum temsilcisinin koordinatörlüğünde kurumun özdeğerlendirmesinin yapılması amacıyla Kalite Kurulu ekiplerince hazırlanmış olan anket ve performans değerlendirme tablolarının kuruma uyarlanması ve belge inceleme / görüşme sorularının hazırlanması, 2. Kurumla ilgili veri araçları kullanılarak elde edilen belge ve görüşme amaçlı bilgilerin tasnifi amacıyla ön raporun hazırlanması, 3. Kurumla ilgili veri araçları kullanılarak elde edilen bilgilerin özdeğerlendirme formlarına yerleştirilmesi sırasında etkinlik alanları ile kuvvetli ve iyileştirmeye açık alanların kapsam yeterliliğinin belirlenebilmesi, 4. Kurumla ilgili son raporun yazılması sırasında raporun ana taslağının oluşturulması ve raporun içeriğinde yer alacak açıklamalara ışık tutması amaçlarıyla kullanılır. TKY çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için aşağıda yer alan çalışmaların amacına uygun gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda aşağıda yer alan tüm etkinlikler; Planlama, Uygulama, Kontrol etme ve Önlem alma aşamalarından geçerek her etkinliğin sonucunda değerlendirme, öğrenme ve neticesinde standartlaştırma ya da düzeltme gerçekleştirilecektir. 1. Kalite Kurulu (KK) ve Kalite Geliştirme Ekibinin (KGE) Oluşturulması a) TKY konusunda eğitim çalışmaları b) TKY konusunda bilgilendirme çalışmaları c) Ekiplerin oluşturulması 2. Okul/ Kurum Temsilcisinin (KGE Yöneticisinin) Belirlenmesi 3. Okul/ Kurum Temsilcisinin Eğitimi 4. Okul/ Kurumun Stratejik Planının Hazırlanması, Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi 5. Özdeğerlendirme Uygulamalarının Planlanması ve Yürütülmesi: a) Kriter ekiplerinin oluşturulması ve bilgilendirilmesi b) Özdeğerlendirme planının yapılması

2 c) Kriter ekiplerinin eğitimi d) Mükemmellik modeli kriterlerinin kuruma uyarlanması 1.Kriterle ilgili alt alanların, özel özdeğerlendirme sorularının hazırlanması 2.Alınan bilgilerin kimden ve nasıl alınacağının belirlenmesi 3.Veri toplama araçlarının (soru formlarının) oluşturulması e) Verilerin toplanması ve düzenlenmesi f) Verilerle ilgili özdeğerlendirme formunun hazırlanması, kuvvetli yönlerin belirlenmesi, iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi h) Uzlaşım toplantısı yapılması (iyileştirme planında yer alacak önceliklerin belirlenmesi) ve KK na sunulması ı) Özdeğerlendirme sonuçlarının KK tarafından onaylanması 6. KK Tarafından, Ortaya Çıkan İyileştirmeye Açık Alanların Önceliklendirilmesi 7. Özdeğerlendirme Ekiplerinin Çalışma Sonuçları Doğrultusunda Birimin Orta ve Uzun Vadeli İyileştirme Planlarının Hazırlanması 8. İyileştirme Planları Doğrultusunda Yıllık Okul/Kurum Gelişim Planının Hazırlanması 9. Yıllık Okul/ Kurum Gelişim Planının Uygulanması (İyileştirilecek Alanlarla İlgili Kalite Çemberleri/Problem Çözme Ekiplerinin Oluşturulması ve Çalışmalarının Sağlanması) 10. Gözden Geçirme Ve Biçimlendirici Değerlendirme 11. Düzeltilmiş Yıllık Okul/ Kurum Gelişim Planının Uygulanması 12. Son Değerlendirme ve Rapor Yazımı TKY çalışmalarının planlama aşamasında Özdeğerlendirme etkinlikleri için ayrı bir planlama yapılır. Beşinci maddede yer alan faaliyetler oluşturulan kriter ekipleriyle birlikte planlanır. Bu çalışmada aşağıda yer alan dokuz kriterin kuruma uyarlanması ve ekindeki anket ve belge inceleme sorularının kuruma özgü hale getirilmesi gerçekleştirilir. Anket ve belge inceleme sorularında ekleme ve çıkarma yapılır. Kurumun özdeğerlendirmesinde aşağıda iki ana bölüm altında dokuz kriter ve açıklamaları doğrultusunda çalışmalar yürütülür. I. GİRDİLER BÖLÜMÜ Bu bölümde yer alan beş alanla kurumun yönetim anlayışının, yaptığı işlemlerin hangi yasa, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirlerin hükümlerine, hangi anlayış ilke ve yaklaşımlara dayandığının belirlenmesi, ortaya konması, değerlendirmesi ve uygulama sonuçları doğrultusunda iyileştirmeye açık alanlardan yararlanılarak hedeflerinin ortaya konması konusunda ana çerçeveyi çizmektedir. Bu doğrultuda; A- LİDERLİK Liderlik, grubun üyeleri arasındaki hem mevki hem davranışları kapsar. Bir lider grubuna rehberlik eder ve grubun davranışını kolaylaştırır. Onun takipçileri ise liderin tekliflerini ve fikirlerini çoğu zaman kabul eder ve grubun hedefine ulaşmasında onun yol göstermesini bekler. Liderler kurumun misyonunu ve vizyonunu nasıl oluşturmakta, bunların gerçekleştirilmesini nasıl kolaylaştırmaktadırlar. Uzun vadede başarı için gerekli kurumsal değerleri nasıl geliştirmekte ve bunları uygun faaliyet ve davranışları ile nasıl yaşama geçirmektedirler. Kurumun yönetim sisteminin oluşturulması ve yaşama geçirilmesi konusunda kişisel olarak nasıl rol almaktadırlar. Liderlik kriterleri kapsamında dört alt kriter göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kriterler aşağıda açıklanmıştır. a.liderlerin kurumun vizyon geliştirmede, misyon ve değerlerini oluşturma ve kültürünü örnek alma etkinlikleri; Bu alanla ilgili olarak;

3 Liderlerin kurum vizyon ve misyonunu; nasıl oluşturdukları, vizyon ve misyon oluştururken gözönünde tutulması gereken ölçütlerin lider tarafından ne gibi etkinliklerle değerlendirdiği, güncelleştirilmesini nasıl sağladığı, liderin vizyon ve misyon oluşturmada personelin görüşünün alınmasını nasıl sağladığı ve bu konuyla ilgili olası diğer etkinlikler belirlenir. TKY doğrultusunda kurum kültürünün oluşturulmasında destek olacak etik kurallar ile değerleri oluşturma ve bunların yaşama geçirilmesi sürecinde örnek olurken; kurumda var olan kurum kültürü ve etik kurallar ve değerlerin nasıl belirlendiği, Kurum kültürünün mükemmellik kültürü doğrultusunda yeniden oluşturulmasının nasıl sağlandığı, Kurum kültürünün mükemmellik kültürü doğrultusunda oluşturulmasında liderin hangi davranışlarının örnek olma niteliği gösterdiği, Kurum kültürünün yaygınlaştırılması, faaliyetleri sürekli olarak yapılması ve takip edilmesiyle ilgili nasıl bir sistem oluşturulduğu ve bu konuyla ilgili olası diğer etkinliklerin neler olduğu belirlenir. İyileştirme çalışmalarında liderlik rolü konusunda; Lider tarafından kendi liderlik etkinliklerinin nasıl gözden geçirildiği, Liderlik etkinlikleri ve iyileştirilecek yanlarının nasıl tespit edildiği, Gelecekteki liderlik gereksinimlerine göre liderlik fonksiyonlarının yerine getirilmesi için ne gibi önlemlerin alındığı belirlenir. Yetkilendirme(yetki, malzeme, donanım ve bilgi sağlanması), yaratıcılık ve yenilikçilik konularında çalışanlara önderlik ederken ve özendirirken; Yetkilendirme alanlarının nasıl tespit edildiği, Yetkilendirme ve yenilikçilik konularında liderin öncülüğü ve teşvik etkinliklerini nasıl yürüttükleri, Yetkilendirme ve yenilikçilik konularında organizasyonel yapının değişiminin nasıl sağlandığı ve olası diğer etkinliklerin neler olduğu tespit edilir. Öğrenme faaliyetlerini özendirme, destekleme ve sonuçlarına göre gereken önlemleri alırken; Kurum çalışanlarının mesleki gelişmelerini sağlayacak her türlü eğitimsel faaliyetlere katılmaları ve özendirilmelerinin sağlanması için hangi önlemlerin alındığı ve olası diğer etkinliklerin neler olduğu belirlenir. İyileştirme çalışmalarında öncelikleri saptarken; Liderin kurumun performansını en üst noktaya çıkarmak amacıyla yapılacak iyileştirmelerin önceliklerini nasıl saptadığı tespit edilir. Kurum içinde birlikte çalışmayı özendirme ve harekete geçirirken; Kurumda çalışanların potansiyelinin tam olarak yaşama geçirilebilmeleri için ortak değerler ile bir güven ve yetkilendirme kültürünün oluşturulması, amacıyla ne tür etkinliklerinin yürütüldüğü; Yetkilendirme kültürü içinde çalışanların karar süreçlerine katılmalarının cesaretlendirilmesi amacıyla hangi etkinliklerin yürütüldüğü ve olası diğer etkinliklerin neler olduğu belirlenir. b.liderlerin kurumun yönetim sistemini oluşturması uygulama ve geliştirilmesi konusunda kişisel etkinlikleri; Kurum Liderinin Kişisel olarak; Kurum yönetim sistemini oluşturma ve düzenleme aşamasında; Mevzuatların uygulanmasıyla ilgili ne tür etkinliklerin içinde yer aldığı ve iş planlarının geliştirilmesiyle ilgili neler yapıldığı, Yönetim sistemini oluştururken hangi kaynaklardan yararlanıldığı, hangi kriterlerin kullanıldığı tespit edilir. Kurumda görev tanımları, sorumluluk ve yetki alanlarını belirlerken; Kurumda görev tanımlarının yapılması konusunda hangi etkinliklerde bulunduğu, Liderin görev tanımlarını yaparken kişisel yetenekleri ve diğer özellikleri göz önünde bulundurmak için ne gibi çalışmaları yaptığı belirlenir. Kurumun yönetim sistemi değerlendirilip güncelleştirilirken; Kurumun yönetim sisteminin değerlendirilme işleminde liderin kişisel olarak neler yaptığı, Kurum yönetim sistemini değerlendirme çalışmalarında, çalışanların fikirlerinden yararlanma amacıyla hangi etkinliklerde bulunduğu açıklanır. Yönetim sisteminin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda; Yönetim sisteminin daha iyi işlemesi için izlenmesi gereken yol konusunda liderin neler yaptığı, Yönetim sisteminin gözden geçirilmesini, periyodik olarak yapılmasını nasıl sağladıkları, Yönetim sisteminin iyileştirilmesi ile ilgili ne gibi faaliyetlerde etkin rol aldıkları, Yönetim sisteminin daha verimli olabilmesine yönelik ne gibi çalışmalar yapıldığı belirlenir.

4 Yaklaşımlara ilişkin iyileştirmelerin planlanması ve uygulanmasında; Liderin yaratıcı ve yenilikçi düşünceye sahip personeli desteklemek için neler yaptığı, Liderin çalışanların öğrenme faaliyetlerindeki rolünün etkin olması için hangi etkinlikleri gerçekleştirdiği belirlenir. c.liderlerin müşterilerle, işbirliği yapılan kurumlarla ve toplumun temsilcileri ile ilişkileri; İhtiyaçlar ve işbirlikleri konusunda; liderin paydaşların ve kurumların ihtiyaç ve isteklerini hangi etkinliklerle belirlediği, bunlara nasıl cevap verdiği, yeni işbirlikleri kurma ve işbirlikleri içinde yer almasını nasıl sağladığı, işbirliklerinde yer alan birey ve kurumların işe katılımlarını sağlamak için özendirici hangi faaliyetlerde bulundukları belirlenir, iyileştirme çalışmaları ve paydaşları takdir etme konusunda; iyileştirme çalışmalarında paydaşları takdir etme politikaları uyguladıkları ve onların motivasyonunu hangi etkinliklerle sağladıkları, çevrenin iyileştirilmesi ve toplumun kuruma yaptığı katkıların arttırılması çalışmalarını desteklediği ve yer aldığı belirlenir. d. Liderlerin kurumun çalışanlarını motive etme, etmekte, destekleme ve tanınmalarıyla ilgili etkinlikleri; Kurumun vizyon, misyon ve değerlerinin, politika ve stratejisini, planlarını, amaçlarını ve hedeflerini çalışanlara kişisel olarak nasıl ilettiği, erişilebilir olma, çalışanları aktif bir biçimde nasıl dinleyip yanıtladığı, çalışanların liderlere nasıl ulaşabildikleri, çalışanlara kendi planlarını, amaç ve hedeflerini gerekleştirmeleri doğrultusunda nasıl yardım edip destek olduğu, çalışanları iyileştirme çalışmalarında yer almaları için nasıl özendirdiği ve bu konuda onlara nasıl yardımcı olduğu, kurum içinde her düzeyde birey ve grupların çabalarını zamanında ve uygun biçimde nasıl takdir ettiği belirlenir. B- KURUMSAL POLİTİKA VE STRATEJİ Kurum, vizyon ve misyonunu, net bir biçimde paydaşlara odaklanmış bir strateji ve bunu destekleyen uygun politikalar, planlar, amaçlar, hedefler ve süreçler yoluyla nasıl gerçekleştirmektedir? a.kurumun yönetim anlayışının çerçevesini belirleyen kurumsal Politika ve stratejinin oluşturulmasında paydaşların mevcut ortamdaki ve gelecekteki gereksinim ve beklentilerinin yansıtılması konusundaki etkinlikler; Kurumun mevcut durumdaki ve gelecekte içinde yer alacağı hizmet alanları ve hizmet alanlarını tanımlamaya yarayacak bilgilerin nasıl toplandığı ve bunların değerlendirildiği, paydaşların ve toplumun uygun gereksinim ve beklentilerinin nasıl anlaşıldığı ve tahmin edildiği, eşdeğer kurumların faaliyetleri de dâhil olmak üzere hizmet alanlarındaki gelişmelerin nasıl değerlendirilip tahmin edildiği belirlenir. b.politika ve stratejilerin oluşturulmasında performans ölçümü, araştırma öğrenme ve yaratıcılıkla ilgili sonuçlardan yararlanma etkinlikleri; Kurum içi performans göstergelerinin nasıl toplanıp değerlendirildiği, öğrenme faaliyetlerine ilişkin verilerin nasıl toplanıp değerlendirildiği, eşdeğer kurumların performanslarının nasıl analiz edildiği, toplumsal, yasal ve çevresel konuların nasıl izlenip değerlendirildiği, yeni teknolojilerin yaratacağı etkilerin nasıl değerlendirildiği, paydaşların fikirlerinin nasıl değerlendirildiği ve bu fikirlerden nasıl yararlanıldığını, ekonomik ve demografik göstergelerin nasıl izlenip değerlendirildiği ve bunların kurumun politika ve stratejilerinin oluşturulmasına nasıl yansıtıldığı belirlenir. c.politika ve stratejilerin nasıl oluşturulması, gözden geçirilmesi ve güncelleştirilmesi etkinlikleri; Paydaşların gereksinim ve beklentilerinden öğrenme ve yeniliklere ilişkin çalışmalardan elde edilen bilgiler temel alınarak politika ve stratejinin kurumun vizyon misyon ve değerleri ile nasıl uyum içinde oluşturulduğu; paydaşların gereksinim ve beklentilerinin nasıl dengelendiği; kısa ve uzun vadedeki baskı ve taleplerin nasıl dengelendiği; risklerle başa çıkabilmek için alternatif senaryo ve olasılık planlarının nasıl oluşturulduğu, mevcut ve gelecekteki rekabet üstünlüğünün nasıl belirlendiği, kurum politika ve stratejisi ile işbirliği yapılan diğer kurumların politika ve stratejisiyle uyumlarının nasıl değerlendirildiği, mükemmellik anlayışının temel kavramlarının politika ve stratejiye nasıl yansıtıldığı, politika ve stratejinin uygunluğunun

5 ve etkinliğinin nasıl değerlendirildiği, politika ve stratejinin nasıl gözden geçirilip güncelleştirildiği belirlenir. d.politika ve stratejilerin yayılmasının, kilit süreçler yoluyla gerçekleştirilme etkinlikleri; Kurumun politika ve stratejisinin yaşama geçirilmesi için gerekli kilit süreçlerinin nasıl belirlendiği ve oluşturulduğu, kilit süreç sahiplerinin açık bir biçimde nasıl belirlendiği, kilit süreçlerin ilgili paydaşlarda dikkate alınarak nasıl tanımlandığı, politika ve stratejinin yaşama geçirilmesini sağlayacak kilit süreçler çerçevesinin etkinliğinin nasıl gözden geçirildiği belirlenir. e.kurumun Politika ve stratejilerinin duyurulması ve uygulanma etkinlikleri; Politika ve stratejinin nasıl duyurulup yayılımının sağlandığı, politika ve stratejisinin, kurumun faaliyetlerin planlanması ve hedeflerin saptanması için bir temel olarak nasıl kullanılması, plan, amaç ve hedeflerin uyumunun nasıl sağlandığı, üzerinde anlaşmaya varılan önceliklerin nasıl saptanıp duyurulduğu, politika ve stratejiye ilişkin bilinç düzeyinin nasıl değerlendirildiği belirlenir. C. KURUM ÇALIŞANLARI Kurum, çalışanlarının bilgi birikimlerini ve tüm potansiyellerini bireysel düzeyde, ekip düzeyinde ve kurumun bütününde nasıl yönetmekte, geliştirmekte ve özgürce kullanılmalarını sağlamaktadır. Bu faaliyetleri politika ve stratejisini, süreçlerin etkin bir biçimde işlenmesini destekleyecek şekilde nasıl planlamaktadır. a.insan kaynaklarının planlanması, yönetilmesi ve iyileştirilmesi etkinlikleri; İnsan kaynakları planlarının politika ve strateji, kurumun yapısı ve kilit süreçleri çerçevesi ile uyum içinde olmasının nasıl sağlandığı, insan kaynaklarına ilişkin politika ve strateji ve planları iyileştirmek amacıyla çalışanların memnuniyeti anketlerinin yapılması, çalışanlardan geri bildirim almaya yönelik diğer araçlardan nasıl yararlanıldığı, çalışma tarzını iyileştirmek amacıyla yenilikçi organizasyon yaklaşımı ve yöntemlerinden nasıl yararlanıldığı belirlenir. b.çalışanların bilgi birikimleri ve yetkinliklerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve sürdürülmesi etkinlikleri; Çalışanların bilgi birikimleri ve yetkinliklerinin belirlenip kurumun gereksinimleri arasında nasıl uyum sağlandığı, çalışanların eğitimi ve geliştirilmesi için eğitimi geliştirme ve özendirme planlarının nasıl yapıldığı, çalışanların iş deneyimlerini nasıl geliştirildiği, ekip becerilerinin nasıl geliştirildiği, birey ve ekip düzeyindeki hedeflerin kurumun hedefleri ile uyum içinde olmasının nasıl sağlandığı, çalışanların performansının değerlendirilmesi ve daha iyi performans göstermeleri için nasıl yardımcı olunduğu belirtilir. c.çalışanların katılımı ve yetkilendirilmesini sağlanma etkinlikleri; İyileştirilme çalışmalarına birey ve ekip düzeyinde katılımın nasıl özendirildiği ve desteklendiği, kurum içi düzenlenen faaliyetlere çalışanların katılımının özendirilmesi ve desteklenmesinin nasıl sağlandığı, katılımda yenilikçi-yaratıcı girişimlerin nasıl desteklendiği, çalışanların kendi başlarına karar alabilmeleri doğrultusunda nasıl yetkilendirildiği, çalışanların ekip halinde çalışmaları nasıl özendirildikleri belirlenir. d.çalışanlar ile kurum arasındaki diyalogun sağlanma etkinlikleri; İletişim gereksinimlerinin nasıl saptandığı, iletişim gereksinimlerine dayalı iletişim politikalarının, stratejilerinin ve planlarının nasıl geliştirildiği, çalışanlar arasındaki diyalogu sağlayan, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve yatay iletişim kanallarının nasıl oluşturulduğu ve bu kanalların çalışmalarının nasıl sağlandığı, en iyi uygulamalardan kazanılan deneyim ve bilgi birikiminin nasıl paylaşıldığı belirlenir. e.çalışanların tanınması, gözetilmesi ve takdir edilmesi etkinlikleri; Çalışanlar arasında iş dağılımının politika ve strateji ile uyum içinde olmasının nasıl sağlandığı, çalışanların katılımlarını ve yetke kullanmalarını sürdürebilmeleri için nasıl tanındıkları, çalışanların sağlık, güvenlik, çevre ve toplumsal sorumluluk konularında bilincin ve katılımın nasıl artırıldığı, yardımlaşma sandığı, kreş gibi ücret dışı ek olanaklar vb. sosyal hakların nasıl gözetildiği, sosyal ve kültürel faaliyetlerin

6 nasıl özendirildiği; çalışanlara esnek çalışma saatleri, servis araçları gibi kolaylıklar ve hizmetlerin nasıl sağlandığı belirlenir. D. KURUMSAL İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR Kurum, politika ve stratejisini ve süreçlerin etkin bir biçimde işlemesini destekleyecek biçimde işbirliklerini ve kaynaklarını nasıl planlamakta ve yönetmektedir. a.kurum dışı işbirliklerinin yönetilmesi; Politika ve strateji ile uyumlu temel işbirliklerinin ve stratejik işbirliği olanaklarının nasıl belirlendiği;(belediye, muhtarlık, sağlık kuruluşları, meslek kuruluşları, basın, burs veren kişi ve kuruluşlar vb.), işbirliği yapılan kuruluşlarla ilişkilerde bilgi ve kaynak akışının nasıl sağlandığı, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlarla kültürel uyum ve bilgi birikimi paylaşımının nasıl sağlandığı, işbirliği yapılan kurulularla karşılıklı gelişmenin nasıl sağlandığı, işbirliklerinden yararlanılarak yenilikçi ve yaratıcı düşünme tarzının nasıl oluşturulup desteklendiği belirlenir. b.finansal kaynakların yönetilmesi; Finansal kaynakların politika ve stratejiyi destekleyecek şekilde nasıl kullanıldığı, finansal strateji ve süreçlerinin nasıl oluşturulduğu ve uygulandığı, maddi ve maddi olmayan aktiflere(bina, donatım vs.) yapılan yatırımların nasıl değerlendirildiği, etkin ve verimli bir finansal kaynak yapısı oluşturulmak amacıyla var olan finansal kaynaklardan nasıl yararlanıldığı belirlenir. c.binalar, donanım ve malzemelerin yönetilmesi; Aktiflerin(bina, donanım vs.) politikaları ve stratejileri destekleyecek şekilde nasıl kullanıldığı, aktiflerin performanslarını iyileştirmek amacıyla bakım ve kullanımının nasıl yönetildiği; aktiflerin güvenliğinin nasıl yönetildiği, kurumun aktiflerinin toplumda ve çalışanlar üzerinde yapabileceği her türlü olumsuz etkinin nasıl ölçüldüğü ve yönetildiği, malzeme stoklarının yeterli olmasının nasıl sağlandığı, atıkların azaltılması ve geri dönüşümlerinin nasıl sağlandığı; yenilenemeyen küresel kaynakların korunması için nasıl önlem alındığı belirlenir. d.teknolojinin yönetilmesi; Alternatif ve gelişmekte olan teknolojilerin nasıl belirlendiği ve değerlendirildiği, donanımda kullanılan teknoloji mevcut teknolojiden olabildiğince nasıl yararlanıldığı, teknolojiden iyileştirmeye destek olacak biçimde nasıl yararlanıldığı; eski teknolojilerin nasıl belirlendiği ve yenileri ile nasıl değiştirildiği belirlenir. e.bilgi ve bilgi birikiminin yönetilmesi etkinlikleri; Bilgi birikiminin politika ve stratejilere destek olacak biçimde nasıl toplandığı, yapılandırıldığı ve yönetildiği, Kurum içinden ve kurum dışından uygun bilgilere nasıl ulaşıldığı, Bilginin geçerliliğinin, bütünselliğinin ve güvenliğinin nasıl güvence altına alındığı ve bu konularda iyileştirmelerin nasıl yapıldığı, Proje, patent özelliği taşıyan ürünler, bilim, kültür ve sanat eserlerinin nasıl geliştirildiği ve korunduğu, belirlenir. E. SÜREÇLER Kurum, politika ve stratejisini destekleyecek, müşteri ve diğer paydaşlarını tam olarak tatmin edecek, onlar için katma değerin artmasını sağlayacak biçimde süreçlerini nasıl tasarlamakta, yönetmekte ve iyileştirmektedir. a.süreçlerin sistematik olarak tasarlanması ve yönetilmesi etkinlikleri; Politika ve stratejinin yaşama geçirilmesini sağlayacak kilit süreçler de dâhil olmak üzere kurumun süreçlerinin nasıl tasarlandığı, süreç yönetimi sisteminin nasıl kurulduğu(örneğin süreçlerin yönetimi ile ilgililerin tespiti, görevlerin paylaşımı vs.) belirtilir.

7 Süreçlerle ilgili standartların uygulanması konusunda; Kurumun temel süreçlerinin tanımlanmasının nasıl gerçekleştirildiği, süreçle ilgili faaliyetlerin içeriğinin nasıl belirlendiği, süreçlerle ilgili standartların nasıl oluşturulduğu belirlenir. Süreçlerin izlenmesi ve performans hedeflerinin belirlenmesi konusunda; süreçlerin nasıl izlendiği ve etkinliklerinin nasıl değerlendirildiği, süreçlerle ilgili performans hedeflerin belirlenmesinin nasıl yapıldığı ve ilgililere nasıl duyurulduğu, süreçlerin etkin bir biçimde yönetilebilmesi için kurumun kendi içinde ve işbirliği içinde olduğu kurumlarla iş birliğinin nasıl yapıldığı belirlenir. b.yenilikçe yaklaşımlarla süreçlerin iyileştirilmesinde; müşteri ve diğer paydaşlarını tam olarak tatmin etmek ve onlar için artı değer yaratmak etkinlikleri; Müşteri ve diğer paydaşlarını tam olarak tatmin edilmesi amacıyla iyileştirme olanaklarının nasıl belirlendiği ve önceliklendirildiği, performans sonuçlarının, algılama verilerinin ve öğrenme faaliyetlerinden elde edilen bilgilerin, iyileştirme ve daha iyi çalışma yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla nasıl kullanıldığı, çalışanların, müşterilerin ve işbirliği yapılan kurumların yaratıcı ve yenilikçi yeteneklerinden iyileştirme çalışmalarından nasıl yararlanıldığı, yeni süreç tasarımlarının, kurumun çalışma felsefesinin oluşturulması ve günün koşullarına göre geliştirilmesinin nasıl yapıldığı, değişikliklerin uygulanmasında yeni ve uygun yöntemin nasıl oluşturulduğu, süreç değişiklerinden ilgilileri nasıl haberdar edildiği, çalışanların yeni ya da değiştirilmiş süreçleri uygulamaya geçmeden önce bu konuda eğitim almış olmalarının nasıl sağlandığı, süreç değişikliklerinin uygulanmasıyla ön görülen sonuçların elde edildiğinin nasıl doğrulandığı belirlenir. c.okulun ürün ve hizmetlerinin, hizmet alanların gereksinim ve beklentileri temel alınarak tasarlanma ve geliştirilme etkinlikleri; Müşterilerin ürün ve hizmetler konusunda hem mevcut hem de gelecekteki gereksinim ve beklentilerini, mevcut ürün ve hizmetler hakkındaki algılamalarını öğrenmek amacıyla ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetlerinin nasıl araştırıldığı, ihtiyaç ve beklentilerinin tespiti yapıldıktan sonra iyileştirme çalışmaları için değerlendirmenin nasıl yapıldığı, ihtiyaç ve beklentileriyle ilgili yeni plan ve programın nasıl geliştirildiği, rekabet gücü olan hizmetler geliştirmek için yenilikçilik ve yaratıcılıktan nasıl yararlanıldığı ve iş birliği yapılan kurumlarla birlikte yeni hizmetlerin nasıl geliştirildiği belirlenir. d.ürün ve hizmetlerin sunulması ve gerçekleştirilmesi etkinlikleri; Kurumda sunulan hizmetlerin kurum stratejisine, programlara, tasarımlara ve gelişimine uygun olarak gerçekleştirilmesi için neler yapıldığı, hizmetlerin duyurulması için teknolojiden faydalanmak ve yaygın hale getirmek amacıyla nelerin yapıldığı, hizmetlerin en iyi şekilde sunulması ve geliştirilmesi için nelerin yapıldığı belirlenir. e.müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi ve yönetilmesi etkinlikleri; Müşterilerin kurumla güncel iletişim gereksinimlerinin nasıl belirlendiği ve karşılandığı, şikayetler dahil olmak üzere iletişimden elde edilen geri bildirimin nasıl değerlendirildiği, müşterilerin gereksinim beklenti ve önceliklerini değerlendirmek ve gerekli çözümleri geliştirmek için neler yapıldığı, ürün ve hizmet sunma süreçlerinden memnuniyetinin izlenmesi için neler yapıldığı, kurumun Müşterilerle ilişkilerde yaratıcılık ve yenilikçiliğin çalışmalarının nasıl sürdürüldüğü, düzenli olarak yapılan anketlerin, müşteri ilişkileri sırasında toplanan verilerin, müşterilerin kurumla olan ilişkilerinden duydukları memnuniyet düzeyinin saptanması ve arttırılması amacıyla nasıl kullanıldığı belirlenir. II. SONUÇLAR BÖLÜMÜ Bu bölümde yer alan dört alanla kurumun yönetim anlayışının, yaptığı işlemlerin dayandığı yasa, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirlerin hükümleri, kurumsal anlayış ilke ve yaklaşımların uygulanması sonucunda ortaya çıkan verilerin sayısal olarak belirlenmesi, ortaya konması, değerlendirmesini gerçekleştirmektir. Bu doğrultuda uygulama sonuçları ve ilgililerin algılamalarının sonuçlarıyla ortaya çıkan

8 iyileştirmeye açık alanlardan yararlanılarak kurumun hedeflerinin ortaya konması konusunda ana çerçeveyi çizmektedir. Bu doğrultuda; A. MÜŞTERİLERLE İLGİLİ SONUÇLAR Kurum dış müşterilerle ilgili olarak ne gibi sonuçlar elde etmektedir. Kurum kendi performanslarını izlemek, anlamak ve tahmin etmek ve iyileştirmek amacıyla ilişkide bulunduğu dış kurum ve kişilerin kurumla ilgili olarak ne düşündüğünün ölçümlerini yapmalıdır. Bu ölçümler, kurumun içinde bulunduğu toplumun kurum hakkında ne düşündüğünün belirlenmesini hedefleyen memnuniyet anketleri, hizmet verdiği kişi ve kurumların şikâyet ve övgüler vb. tespiti amacıyla belge inceleme ve görüşme gibi yöntemlerle elde edilen verilerle belirlenir. Verilerin toplanmasında kuruluşun amacına bağlı olarak bazı temel konuların ölçülmesi temel alınır. Elde edilen veriler iç göstergeler şekline getirilerek yapılacak olan iyileştirme çalışmalarında kullanılır. Ayrıca performans değerlendirmesinde de bu veriler kullanılır. Kurumun hizmet verdiği kişi ve kurumların kurum hakkında ne düşündüğünü belirleyen ölçümlerin yapılıp (anketler vb yöntemlerle) sonuçlarının bildirilmesi. a.müşterilerin algılama sonuçları; Kurumun müşterilerince; kuruma ulaşabilme, etkili iletişim, öğrenim ve eğitim kalitesinin güvenirliğinin, mezuniyet sonrası destek ve kuruma bağlılık konularında algılamaları belirlenir. b.performans göstergeleri Bu göstergeler kurumun kendi performansını izlemek, anlamak, tahmin etmek; dış müşterilerin algılamalarını tahmin etmek amacıyla kullandığı iç göstergelerdir. Müşterilere ilişkin iç performans göstergeleri kururumun amacına bağlı olarak değişebilir. Genel İmaj, alınan ödül ve unvanların sayısı, ödüllere aday gösterilmesi ( üretilen projeler, sosyal etkinlikler, vs.), basında yer alma, verilen hizmetler, bir üst öğrenim kurumuna ya da mezunların iş piyasasına sunulması, eşdeğer ortaöğretim kurumlarındaki okulların tercih edilme oranı, ilköğretim kurumlarındaki sürekli devamsız öğrenci sayısı, ortaöğretim kurumlarından disiplin olayları veya farklı nedenlerle ayrılan öğrenci sayısı, şikâyetler, kuruma yapılan şikâyetlerin türü (eğitimden, fiziki koşullardan, vs.), personel ve donanımı hazır bulundurma, kurumda kazandırılan bilgi, beceri ve tutumların geçerliliği ve kullanılabilirliği (Seviye tespit sınavı, beceri sınav, ÖSS), sınıf tekrarı, sınıfta kalma oranları, ortalama süresi, eğitim ve eğitim sonrası destek, şikâyetlerin ele alınması ve yanıt verme oranı, müşteri bağlılığı, ilişkilerin sürekliliği (veli toplantıları ve törenlere katılımı, mezunlar derneği ve vakfı, Okul aile birliğinin sosyal faaliyetlere katılımı), etkin öneriler, normal eğitim- öğretim hizmetleri dışındaki paydaşlardan gelen diğer hizmet talepleri, Okulun hizmetlerinden çevredeki kurum ve birimlerin hizmet talepleri (uzmanlık alanlarında, teknik donanım vs.), şikayet ve övgülerin sayısı B. ÇALIŞANLARLA İLGİLİ SONUÇLAR Çalışanların performanslarını izlemek, anlamak ve tahmin etmek ve iyileştirmek amacıyla ölçümler yapılmalıdır. Bu ölçümler, çalışanların kurum hakkında ne düşündüğünün belirlenmesini hedefleyen memnuniyet anketleri, görüşmeler, sistematik performans değerlendirmeleri gibi yöntemlerle elde edilen verilerdir. Verilerin toplanmasında kuruluşun amacına bağlı olarak bazı temel konuların ölçülmesi temel alınır. Elde edilen veriler iç göstergeler şekline getirilerek yapılacak olan iyileştirme çalışmalarında kullanılır. Ayrıca performans değerlendirmesinde de bu veriler kullanılır. a.çalışanların algılama sonuçları; Çalışanların performanslarını izlemek, anlamak ve tahmin etmek ve iyileştirmek amacıyla yapılan ölçümlerin sonuçlarının bildirilmesi: Çalışanların motive edilme ve iş doyumuna ulaşma konularındaki algıları belirlenir.

9 b.performans göstergeleri Bu göstergeler kurumun çalışanlarının performansını izlemek, anlamak, tahmin etmek ve iyileştirmek; algılamalarını tahmin etmek amacıyla kullandığı iç göstergelerdir. Çalışanlara ilişkin iç performans göstergeleri kurumun amacına bağlı olarak aşağıdaki konuları içerebilir: Başarılar; çalışanın görev tanımlarını karşılayabilecek yeterlik düzeylerinin belirlenip karşılaştırılması (Ölçme aracı olarak denetim raporu, öğrenci, veli ihtiyaçların vs.), çalışanların işiyle ilgili elde ettiği sonuçlar Hedeflere ulaşmak amacıyla eğitim ve geliştirme çabalarının başarı oranları tespit (Çalışanlara yapılan hizmetiçi eğitim, benzeri çalışmaların tespiti ve sonuçları başarıya etkisi )edilir. Motivasyon ve Katılım;-İyileştirme ekiplerine katılım oranı sosyal faaliyetlere katılım oranı, öneri sistemlerine katılım oranı, eğitim ve gelişme düzeyleri, ekip çalışmalarının ölçülebilir yararları, bireylerin ve ekiplerin tanınması, çalışanların memnuniyeti anketlerine yanıt verme oranları belirlenir. Tatmin; devamsızlık ve hastalık oranları, iş kazaları düzeyi, şikâyetlerin sayıları, çalışanların kuruma atanma talepleri, personel devir oranları (kurumdan ayrılma veya başka kuruma atanma isteği), ücret dışı haklardan yararlanma, kurumun sağladığı olanaklardan yararlanma (eğlence, kreş, spor faaliyetleri vs. durumları belirlenir. Kurum tarafından çalışanlara sağlanan hizmetler, çalışanların idari işlerinde doğruluk ve duyarlılık, iletişim etkinliği, isteklerin yanıtlanma hızı belirlenir. C. TOPLUMLA İLGİLİ SONUÇLAR Kurum kendi performanslarını izlemek, anlamak ve tahmin etmek ve iyileştirmek amacıyla ölçümler yapılmalıdır. a.toplumu oluşturan kurum ve kişilerin algılama sonuçları: Toplum acısından gerekli bilgilerin açıklanması, Fırsat eşitliği uygulamaları, yerel ve ulusal ekonomi üzerindeki etkileri, ilgili yetkililer ile ilişkiler ( MEB, mülki amirler, yerel yöneticiler vb.), etik davranışları, eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım (Okuma yazma kursu, bilgisayar kursu, aile eğitimi vb.) yeterliliği, sağlık ve refah konularına destek ( aşı kampanyası, aile planlaması, uyuşturucu konusunda seminer vb.) yeterliliği, spor, eğlence ve kültürel faaliyetlere destek yeterliliği, gönüllü çalışmalar ve hayır işleri ne (Ağaç dikimi vb.) katkı yeterliliği. Kurumun faaliyetleri süresince ortaya çıkan rahatsızlık ve zararların azaltılması ve önlenmesine yönelik çalışmaları, sağlığa ve kazalara(temizlik, yiyeceklerin hijyeni ve çöpün atılma sıklığı vb.) ilişkin riskler, gürültü ve koku (zil sesi, atölye gürültüsü, wc kokusu vs.), tehlikeler (güvenlik) fiziki ve çevre, kirlilik ve atıklar( kağıt, pil, şişe vs.), kaynakların korunması ve sürekliliğini destekleyen çalışmaların raporlanması, öğrenci taşıması(servisler), çevrenin ekolojik yapısına olumsuz etki (okulun kullandığı yakıt türü) konularındaki algılamaları belirlenir. b.performans göstergeleri Bu göstergeler kurumun kendi performansını izlemek, anlamak, tahmin etmek ve iyileştirmek; toplumun kuruluşa ilişkin algılamaların tahmin etmek amacıyla kullandığı iç göstergelerdir. Topluma ilişkin iç performans göstergeleri kurumun amacına bağlı olarak, değişebilir. Üretilen hizmet çeşitliliklerin ele alınması, basında yer alma, yetkili ve resmi kurumlarda ilişkiler, belgelendirme (yapılan işleri belgelendirme), onay ve izinler (toplantı, gezi, seminer onay ve izinler), planlamalar, kazanılan unvan ve ödüller (çevre ödülü vs.) belirlenir.

10 D. TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI Kurum, planlanmış olan performansıyla ilgili olarak ne gibi sonuçlar elde etmektedir. Temel performans sonuçları kriteri kapsamında aşağıdaki iki alt kriter göz önünde bulundurulmalıdır. Kurumun amaç ve hedeflerine bağlı olarak temel performans çıktıları (9a) kapsamında verilmiş olan bazı ölçümleri temel performans göstergeleri (9a) kapsamında değerlendirilebilir ya da tersi bir durum söz olabilir. a.temel performans çıktıları Kurumun amaç ve hedefleriyle doğrudan bağlantılı bu ölçümler kurum tarafından planlanmış olan temel sonuçlardır. Finans sonuçları; genel bütçe, döner sermaye kar payı, kooperatif, kantin gelirleri, bağışlar(koruma derneğine), eğitime katkı payları, kurs gelirleri, spor alanı gelirleri, diğerleri(kermes, çay partisi vs.) Araç-Gereç Yardımları (Ayni); otopark alanı vb. gelirler ile giderlerin arasındaki denge durumu,önceliklerin belirlenmesindeki isabetlilik durumları sayısal olarak belirlenir. Finansal Olmayan Sonuçlar; mezunlar ( sayısı, üst öğrenime devam, işe girenler), öğrenci hareketleri(öğrenci akışı, sınıfta kalma oranları, nakiller), araştırma geliştirme çalışmaları, çeşitli yarışmalar ve alınan derece ve sonuçlar, bunlara katılım, eğitim- öğretim etkinliklerindeki başarı oranları, teftiş ve sicil raporları, alınan başarı belgeleri, ödüller, sertifikalar, unvanlar vb. başarı göstergeleri, yazışma ve duyuruların ilgililere zamanında ulaştırılma oranı kurumun temel performans çıktıları sonuçlarını verir. b.temel performans göstergeleri Bu göstergeler kurumun temel performansına ilişki olası çıktıları izlemek, değerlendirmek, tahmin etmek ve iyileştirmek amacıyla kullanılan operasyonel göstergelerdir. Temel performans göstergeleri kurumun amaç, hedef ve süreçleriyle ilişkilidir. Süreçler -Performans ( Yapılan iyileştirme sayıları, kurulan iyileştirme takımları, öneri ve bunları hayata geçirme sayıları vb.) -Yayılım ( Yapılan iyileştirme çalışmalarına katılan paydaşlar, sayıları vb. ) -Çevrim Süreleri ( Yıllık çalışma programlarının yıllık plana göre belirlenen sürede uygulanma oranı) Ör: Kurum yöneticisinin, öğretmenin yıllık planları sosyal faaliyetleri, psikolojik danışma ve rehberlik, planları vb.) -Programda yer alanları uygulanamama nedenleri ve aksamaların sayısı -Üretkenlik (Proje geliştirme, akademik kariyer, yarışmalar vs.) -Belirlenen sürede okulu bitirme oranları sayısal olarak belirlenir. Dış Kaynaklar (İşbirlikler Dâhil) Tedarikçi Performansı (Kuruma malzeme vb. girdi sağlayan kişi ve kurumların katkı ve işbirliği düzeyleri, işbirliklerin sayısı ve yarattığı katma değer ( Burs verenler, bağışlar, seminer, konferans, panel, sponsorluk vs bezeri çalışmaların sayısı), araştırma merkezleri ve üniversiteler ile yapılan ortak çalışmalar projeler vb, işbirliği yapılan kurumlar ile ortak yürütülen iyileştirmelerin sayısı ve yarattığı katma değer, iişbirliği yapılan kurumların katkılarının belirlenmesi. Finansal -Nakit Akışı ( Girdiler: Genel bütçeden alınan pay ve diğer gelirler. Çıktılar: Personel giderleri, bakım onarım ve diğer giderler) -Bilanço -Bakım giderleri( Bilgisayarların bakımı, baca temizliği, kalorifer bakımları vb.)konularının dengeleri. Binalar, Donanım ve Malzemeler -Demirbaşlar, mevcut bina ve ekleri, bölümleri vb. bunlardan yararlanma oranları ihtiyaç ve karşılanma durumları belirlenir.

11 Teknoloji -Yenilik Oranı -Yapılan yayınlar, araştırmalar, bilim, kültür ve sanat eserleri buluşlar vb nin fikir haklarının korunması ve özendirilmesi için yapılan çalışmalar) -Hazırlanan programlar, projeler yayınlar (kitap, dergi vb.) sayısı belirlenir. Bilgi ve bilgi birikimi (Öğrenci/öğretmen oranları, kütüphane, bilgi işlem ve bilgi teknolojisinden yararlanma), mevcut durumdan yararlanma ve yeni bilgi üretme amacıyla bilgilere ulaşabilme kolaylığı:(kütüphane, bilgi işlem (internet), laboratuar vb.) yararlanma oranları. -Uygunluk (bilgi kaynaklarının ihtiyaçlara uygunluk oranı, kişi (tüm paydaşlar) başına düşen yayın sayısı (kitap, dergi, makale, sempozyum, sergi vs.), yayınların kapsam, hacim ve etkiler yönünden farklılıkları, artışların yıllara göre dağılımı belirlenir. Belirlenen bu sonuçlar periyodik ölçümlerle eğilimleri, başka kurumlarla kıyaslanması, kurumun hedeflerini belirtecek şekilde tablo ya da grafiklerle gösterilir. III VERİLERLE İLGİLİ ÖZDEĞERLENDİRME FORMUNUN HAZIRLANMASI: Anket ve belge inceleme teknikleri kullanılarak anketler ve iş sonuç tabloları ile belge inceleme sorularına verilen cevaplardan yararlanılarak verilerin toplanması ve istatistiki teknikler uygulanarak değerlendirilmesi sonucunda özdeğerlendirme formları otuz iki adet girdi ve çıktılar doğrultusunda doldurulur. Mustafa MURAT İş Güvenliği/TKY Uzmanı

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN ÖZDEĞERLENDİRME KILAVUZU

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN ÖZDEĞERLENDİRME KILAVUZU EĞİTİM KURUMLARI İÇİN ÖZDEĞERLENDİRME KILAVUZU Eğitim kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları çerçevesinde özdeğerlendirme çalışmalarında bulunulmaktadır. Yürütülen özdeğerlendirme çalışmaları

Detaylı

Genel Değerlendirme Çerçevesi. Genel Degerlendırme Çerçevesı Egıtım Sunumu

Genel Değerlendirme Çerçevesi. Genel Degerlendırme Çerçevesı Egıtım Sunumu Sunum 2 Genel Değerlendirme Çerçevesi 1 CAF ın amaçları Toplam kalite yönetimine giriş, özellikle kamu sektörüne uyarlanmış Kullanımdaki çeşitli modeller için bir köprü oluşturmakta Kıyaslamayı kolaylaştırmakta

Detaylı

EFQM Mükemmellik Modeli

EFQM Mükemmellik Modeli EFQM Mükemmellik Modeli Bu kılavuz doküman, kuruluşların vizyonlarını gerçekleştirmeye ne kadar yakın olduklarını anlamasına yardımcı olunması ve birbiriyle bütünleşik bu üç unsurun açıklanabilmesi amacıyla

Detaylı

EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU İdareyi Geliştirme Grup Başkanlığı OCAK 2014 ANKARA İÇİNDEKİLER Eğitimde Kalite Ödülü

Detaylı

TKY 405. EFQM Mükemmellik Modeli DERS NOTLARI DOÇ.DR.NİHAL ERGİNEL

TKY 405. EFQM Mükemmellik Modeli DERS NOTLARI DOÇ.DR.NİHAL ERGİNEL TKY 405 EFQM Mükemmellik Modeli DERS NOTLARI DOÇ.DR.NİHAL ERGİNEL Deming Ödülü ilk kez 1951 de Japanese Union of Scientists and Engineers (JUSE) tarafından verildi. Malcome Baldrige ödülü 1987 de ABD de

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ. 11. MDK Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Dr. Aydın Kosova

EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ. 11. MDK Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Dr. Aydın Kosova EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ 11. MDK Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 03.12.2005 Dr. Aydın Kosova TOPLAM KALİTE Tüm organizasyonun kaliteyi sürekli ve verimli bir şekilde sağlamak üzere seferber edilmesidir..

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Ünvanınız: Görev Yaptığınız Fak/Enst/YO/MYO: Yaşınız: O 18-30 O 31-40 O 41-50 O 51-60 O 61 ve üstü Cinsiyetiniz: O Kadın O Erkek

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU 05.12.2016 1 KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Kurumsal dış değerlendirme süreci, kurumun kendi

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

DERS NOTLARI YARD.DOÇ.DR.NİHAL ERGİNEL Eylül 2005

DERS NOTLARI YARD.DOÇ.DR.NİHAL ERGİNEL Eylül 2005 DERS NOTLARI YARD.DOÇ.DR.NİHAL ERGİNEL Eylül 2005 Deming Ödülü ilk kez 1951 de Japanese Union of Scientists and Engineers (JUSE) tarafından verildi. Malcome Baldrige ödülü 1987 de ABD de verilmeye başlandı.

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi Sürüm: 1.0-13.09.2013 Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Memnun im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ KİŞİSEL BİLGİLER Biriminiz (Fakülteniz/Yüksekokulunuz/Meslek Yüksekokulunuz/Enstitünüz): Bölümünüz: Anabilimdalınız/Programımız: Program

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi (Sürüm: 3.0-16.01.2017) Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Türkiye Mükemmellik Ödülleri

Türkiye Mükemmellik Ödülleri Türkiye Mükemmellik Ödülleri EFQM Tanıma Programı nın Önemli Bir Aşamasıdır EFQM 2012 2 EFQM Tanıma Programı Tüm paydaşlarının beklentilerini karşılayan ya da aşan üstün bir performans gerçekleştiren ve

Detaylı

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Amacı Bu seminer, katılımcılara kurumsal performansı yönetmek ve iyileştirmek için kullanılan teknikler hakkında

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

MÜKEMMELLİK AŞAMALARI ve DIŞ. 16.Temmuz.2008

MÜKEMMELLİK AŞAMALARI ve DIŞ. 16.Temmuz.2008 MÜKEMMELLİK İ AŞAMALARI ve DIŞ DEĞERLENDİRME 16.Temmuz.2008 TOPLAM KALİTE Tüm organizasyonun kaliteyi sürekli ve verimli bir şekilde sağlamak üzere seferber edilmesidir. 2 Temel Kavramlar Müşteri odaklılık

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Yükseköğretim Kalite Kurulu NİSAN, 2016 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Yükseköğretim Kalite Kurulu 06539 Bilkent/ANKARA İçindekiler Kurumsal Dış Değerlendirme İlkeleri... 3 A.

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Göreviniz: Görev Yaptığınız Birim: Yaşınız: 8-30 3-40 4-50 5-60 6 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Marmara Üniversitesi'ndeki Hizmet

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

EFQM Mükemmellik Modeli 2010

EFQM Mükemmellik Modeli 2010 EFQM Mükemmellik Modeli 2010 Genel Bilgiler-KalDer Misyonumuz Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Vizyonumuz

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Bartın Üniversitesi nde Yükseköğretim Kalite

Detaylı

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz.

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz. AMAÇ ve TANIM PERYÖN, İnsan Yönetimi Ödülleri nin ana amacı, insan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi/ yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanımak, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmaktır.

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 6.6.17 Personel ve Öğrenci iyet Anketleri Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa iyet Anketi Sonuçları 1-7 Akademik Personel iyet Anketi

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

Özdeğerlendirme Raporu ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları

Özdeğerlendirme Raporu ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları 10 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara Sunum İçeriği o İçeriği o Hazırlanması o Uyarılar MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları o Ziyaret Öncesi Aşaması o Kurum Ziyareti Aşaması

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ Yenileşim süreci içinde olan bir firmada aşağıda yer alan temel ölçütler aranır. A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ 1-LİDERLİK Liderler, yenilikçi bir kurum için gerekli olan ihtiyaçlar doğrultusunda; Yenileşim doğrultusunda

Detaylı

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz.

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz. AMAÇ ve TANIM PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri nin ana amacı, insan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi/ yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanımak, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmaktır.

Detaylı

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz.

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz. AMAÇ ve TANIM PERYÖN, İnsan Yönetimi Ödülleri nin ana amacı, insan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi/ yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanımak, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmaktır.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI ÖDÜL YÖNERGESİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI ÖDÜL YÖNERGESİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI ÖDÜL YÖNERGESİ Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarihi: Ocak-2005 Sayısı:2568 Değişikliğin Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarihi: Kasım-2006

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi akademik

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International Dr. Bertan Kaya, CIA Control Solutions International 1. Bölüm: İç Denetimin Yönetim Performansına Etkisi, Rol ve Sorumlulukları ile Kullandığı Araçlar İç Denetim İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

Kalite, asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin BURSA OSMANGAZİ. sonucudur. KALİTE, ASLA BİR TESADÜF DEĞİL BİR GAYRETİN DAİMA AKILLI

Kalite, asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin BURSA OSMANGAZİ. sonucudur. KALİTE, ASLA BİR TESADÜF DEĞİL BİR GAYRETİN DAİMA AKILLI Kalite, asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin BURSA OSMANGAZİ sonucudur. ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESEK İSESİ KAİTE, ASA BİR TESADÜF DEĞİ BİR GAYRETİN DAİMA AKII, SONUCUDUR. TKY ve UKH YOCUUĞUMUZ

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

KalDer Toplam Kalite Yönetimi Mükemmellik Modeli Mükemmellik Modelinin Yararları Radar, Özdeğerlendirme Ulusal Kalite Hareketi Mükemmellik Aşamaları

KalDer Toplam Kalite Yönetimi Mükemmellik Modeli Mükemmellik Modelinin Yararları Radar, Özdeğerlendirme Ulusal Kalite Hareketi Mükemmellik Aşamaları KalDer Toplam Kalite Yönetimi Mükemmellik Modeli Mükemmellik Modelinin Yararları Radar, Özdeğerlendirme Ulusal Kalite Hareketi Mükemmellik Aşamaları KalDer : CENTRUM İş Merkezi, Küçükyalı - 34854, İstanbul

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B YILMAZ ÖZTÜRK 5 Yönetim sorumluluğu 5.1 Yönetimin taahhüdü Üst yönetim aşağıdaki yollarla, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİNİN TARİHİ

KALİTE GÜVENCESİNİN TARİHİ KALİTE NEDİR? Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalite Müşteri isteklerinin tatminidir ve bu harici ve dahili

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü Doç.Dr. Rahmi ÜNAL KUDEK Genel Koordinatörü Neden Kalite Güvence? Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan, bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan

Detaylı

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul KALİTE YOLCULUĞU Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul 1970 : Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 1971 : Sakarya Devlet

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

EFQM KAZANANLAR KONFERANSI

EFQM KAZANANLAR KONFERANSI 24 Şubat 2016 İstanbul Deniz Müzesi KAZANANLAR KONFERANSI ASLI KANBİR OKUL MÜDÜRÜ Okul ortamını sürekli iyileştirerek çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitim Çalıştayı , Ankara

Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitim Çalıştayı , Ankara Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitim Çalıştayı 29.11.2016, Ankara Değerlendirme Süreci KİDR ile Ön Değerlendirme Ziyaret Öncesi Süreç Kurum Ziyareti Süreci DEĞERLENDİRME TAKIMI

Detaylı

Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 48.Kütüphane Haftası Kütüphanecilik Zirvesi 2012: Çözüm ve Dönüşüm - Üniversite Kütüphanelerinin Geleceğine Yön Vermek panelinde sunulmuştur.

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI OKUL TEKNOLOJİ PLANI 1-Liderlik ve Vizyon 2-Öğrenme ve Öğretme 3-Üretkenlik ve Üstlenilen Görevler 4-Destek Yönetim ve İşlemler 5-Değerlendirme 6-Sosyal Yasal ve Etik Konular Kısa Vade Orta Vade Uzun Vade

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ -Güncel Çalışmalar- Osman Seçkin AKBIYIK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 8 Mart 2013, Ankara 2 Sunum Planı Yeterlilik Kavramı Ulusal Yeterlilik

Detaylı