KISA DİNAMİK TERAPİ Hanna LEVENSON

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KISA DİNAMİK TERAPİ Hanna LEVENSON"

Transkript

1 KISA DİNAMİK TERAPİ Hanna LEVENSON Çeviri: Pınar Turanlı

2 Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları: 99 Kısa Dinamik Terapi Hanna Levenson Özgün adı: Brief Dynamic Therapy Copyright 2010 by the American Psychological Association (APA). All rights reserved. ISBN Türkçe yayın hakları Psikoterapi Enstitüsü ne aittir. Tüm hakları saklıdır. Yayıncının izni olmaksızın tümüyle veya kısmen yayımlanamaz, kısmen de olsa çoğaltılamaz ve elektronik ortamlarda yayımlanamaz. Birinci baskı: Haziran 2013 Editör: Tahir Özakkaş Çeviri: Pınar Turanlı Yayıma hazırlayan: Menekşe Arık & Sevgi Çorabatur Baskı: İklim Ofset Nişanca Mah. Arpacı Hayrettin Sok. No:21 Eyüp/İstanbul Tel: PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK ORG. VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Eğitim ve Kongre Merkezi: Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:285 Darıca-İZMİT Tel : Fax : Merkez: Bağdat Caddesi No: 540/8 Bostancı-İSTANBUL Tel : Fax : ii

3 KISA DİNAMİK TERAPİ Hanna LEVENSON Editör: Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ Çeviri: Pınar Turanlı iii

4 SUNUŞ Psikoterapi Enstitüsü olarak, öncelikle ruh sağlığı profesyonellerinin ya da ruh sağlığı ile ilgilenen kişilerin ihtiyaç duyacağı teorik bilgileri ve pratik/uygulamaya yönelik deneyimleri paylaşan özgün ve çeviri yayınlar ile literatüre katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları, Psikoterapi Enstitüsü nün çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmaları, uluslararası konferanslar ve dünya literatüründen seçkileri içermektedir. Hans Strupp ve Jeffrey Binder tarafından geliştirilen kısa psikoterapi metodolojisini günümüzde temsil eden, uygulayan ve gerçekleştirdiği çok sayıda araştırma yoluyla daha da ileriye taşıyan Hanna Levenson ın bu kitabı Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi yaklaşımına güncellenmiş bir bakış açısı sunmaktadır. Levenson ın berrak kuramsal anlatımı çok çeşitli vakalardan örneklerle zenginleştirilerek okuyucunun zihninde yaklaşımın uygulanmasına dair canlı bir resim çizmektedir. Konuya ilgi duyan okuyucuların yanı sıra klinisyenler, psikoterapistler ve araştırmacılar için başvuru kitabı niteliği taşıyan bu yayını sizlerle buluşturmaktan kıvanç duyarız. Tahir ÖZAKKAŞ Psikoterapi Enstitüsü Başkanı iv

5 Anlam ve duygu dolu ilişkilerimiz için danışanlarıma ve öğrencilerime şükranla... v

6 İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUŞ... İV SERİ ÖNSÖZÜ...Vİİ 1 GİRİŞ TARİHÇE TEORİ TERAPİ SÜRECİ DEĞERLENDİRME GELECEKTEKİ GELİŞMELER ANAHTARLAR TERİMLER SÖZLÜĞÜ vi

7 SERİ ÖNSÖZÜ Kimileri, çağdaş klinik psikoterapi uygulamasında kanıta dayalı müdahale ve etkili sonuçların kuramın önemini geride bıraktığını öne sürebilir. Belki de öyledir. Ancak, bu serinin editörleri olarak, bizim buradaki önerimiz bu ihtilafı tartışmak değildir. Şunu biliyoruz ki, psikoterapistler şu veya bu kuramı benimser ve uygular, çünkü kendi deneyimleri ve yıllar içinde biriken kanıtlar sağlam bir psikoterapisine sahip olmanın terapi başarısını artırdığını ortaya koymaktadır. Ancak kuramın yardım etme sürecindeki rolünü açıklamak güç olabilmektedir. Sorunların çözümüne dair aşağıdaki hikaye, kuramın önemini anlatmamıza yardım eder: Ezop, güneş ile rüzgar arasında süregiden ve kimin en güçlü olduğuna karar verecek bir çekişmeyi anlatan bir masal anlatır. Dünyanın üzerinde, güneş ile rüzgar, caddede yürüyen bir adam fark ettiler ve rüzgar, bu adamın ceketini çıkarttırabileceğine dair iddiaya gireceğini söyledi. Güneş de bu çekişmeye katılmaya karar verdi. Rüzgar esti ve adam gitgide daha çok ceketine sarıldı. Rüzgar ne kadar çok estiyse, adam da o kadar sıkıca ceketine sarıldı. Güneş ise, sıranın kendisine geldiğini söyledi. Bütün gücüyle daha çok vii

8 sıcaklık yaymak için doğdu ve kısa sürede adam ceketini çıkardı. Güneş ile rüzgar arasındaki adamın ceketini çıkarmak üzerine bir yarışın psikoterapi teorileriyle ne işi olur? Biz, bu basit gibi görünen hikayenin, her tür etkin müdahalenin ve dolayısıyla olumlu sonuçların öncülü olarak teorinin önemini vurguladığını düşünüyoruz. Rehberlik eden bir teori olmazsa, semptomu tedavi ederken bireyin rolünü anlamamış olabiliriz. Ya da danışanlarımızla güç çatışmaları yaratabilir ve dolaylı yardım yollarının (g ü- neş ışığı) doğrudan olanlar (rüzgar) kadar etkin olduğunu anl a- yamayabiliriz. Teorinin yokluğunda, tedavi gerekçesini gözden kaçırmamız ve sosyal doğruluk veya o kadar basit görünen bir şeyi yapmak istememe gibi durumlara kendimizi kaptırmamız mümkün olabilir. Tam anlamıyla teori nedir? APA Psikoloji Sözlüğü teoriyi birbiriyle ilişkili bir dizi fenomeni tahmin etmek ya da açıklamak iddiasında olan bir prensip ya da birbiriyle ilişkili prensipler bütünü olarak tanımlar. Psikoterapide, bir teori, insan düşüncesini ve davranışını açıklamak üzere kullanılan bir prensipler bütünüdür ve insanları değiştiren şeyin ne olduğunu içerir. Uygulamada, bir teori, terapinin hedeflerini yaratır ve bu teorileri nasıl takip etmek gerektiğini tanımlar. Haley (1997), bir psikoterapi teoris i- nin, vasat bir terapistin bile anlayabileceği ölçüde basit yazılmış ancak geniş bir aralığa yayılan ihtimallerin de nedenlerini yeterince açıklayabilecek biçimde kapsamlı olması gerektiğine işaret etmektedir. Buna ek olarak, bir teori, hem terapist hem de danışan için iyileşmenin mümkün olduğu yönünde ümitler üretirken bir yandan da başarılı sonuçlar için doğru eylemlere rehberlik eder. viii

9 Teori, psikoterapistlerin geniş klinik uygulama alanında yönlerini bulmalarına olanak sağlayan pusuladır. Nasıl ki seyir aletleri düşüncedeki ilerlemelere ve keşfedilecek bitimsiz alanlara uyum sağlamak üzere modifiye edilmişse, psikoterapi teorileri de zamanla değişmiştir. Farklı teori ekolleri genellikle dalgalar olarak anılmaktadır, ilk dalga, psikodinamik teoriler (örneğin; Adlerian, psikanalitik); ikinci dalga, öğrenme teorileri (örneğin; davranışsal, bilişsel davranışçı); üçüncü dalga, hümanist teoriler (insan me r- kezli, gestalt, varoluşçu); dördüncü dalga, feminist ve çok kültürlü teoriler; beşinci dalga, postmodern ve yapısalcı teoriler. Birçok bakımdan, bu dalgalar, psikoterapinin nasıl adapte olduğunu ve psikoterapinin kendi doğasındaki değişikliklere olduğu gibi, psikolojide, toplumda ve epistemolojideki değişikliklere nasıl yanıt verdiğini açıklamaktadırlar. Psikoterapi ve ona rehberlik eden teoriler dinamiktir ve etkilere yanıt verir. Geniş teori yelpazesi, aynı zamanda, aynı insan davranışının farklı yollarla da kavramsallaştırılabileceğinin de kanıtıdır (Frew & Spiegler, 2008). Teorinin merkezi önemi ve teorik düşünmenin doğal evrimi şeklindeki iki kavramı aklımızda tutarak Psikoterapi Teorileri Serisini geliştirdik. Her ikimiz de teorinin ve her modelin ardındaki karmaşık fikirler yelpazesinin büyüsüne kapılmış haldeyiz. Psikoterapi teorileri üzerine üniversitede ders veren öğretim üyeleri olarak, yalnızca profesyoneller ve eğitimini sürdüren uzmanlar için başlıca teorilerin özünü vurgulayan öğrenme materyalleri yaratmakla kalmayıp aynı zamanda okuyucuları modellerin güncel durumuna dair bilgilendirmek istedik. Teori üzerine yazılan kitaplarda, genellikle, özgün teoristin yaşam öyküsü modelin evrimini gölgede bırakır. Bundan farklı olarak, bizim niyetimiz, teorilerin geçmişi ve bağlamı kadar modern kullanımlarının da altını çizmektir. ix

10 Bu proje başladığında, iki önemli kararla yüz yüze geldik: hangi teoriler ele alınacaktı ve bu teorileri en iyi kim temsil edecekti? Lisans düzeyindeki psikoterapi derslerinde hangi teorilerin öğretildiğini inceledik ve hangi teorilerin en çok ilgi gördüğünü belirleyebilmek için en popüler ve bilimsel kitapları, makaleleri ve konferansları irdeledik. Sonrasında, güncel teorik uygulamadaki en iyi zihinler üzerinden yazarlara dair bir ideal liste geliştirdik. Her bir yazar, savunduğu yaklaşımın en bilgili uygulayıcısı ve o kuramın en önde gelen savunucularından biridir. Her bir yazardan teorinin çekirdek yapılarını değerlendirmesini, teoriyi kanıta dayalı uygulama bağlamında modern klinik çevreye oturtmasını ve elbette teorinin eyleme döküldüğünde nasıl göründüğünü örneklendirmesini istedik. Seri için planlanmış 24 kitap bulunmaktadır. Her bir kitap yalnız başına ele alınabileceği gibi psikoterapi teorilerinin anlatıldığı derslerde kullanılmak üzere materyal üretmek için diğer başlıklarla birlikte kullanılabilir. Bu seçenek, eğitmene, bugün en dikkat çekici olduğuna inandığı yaklaşımlara yer veren bir ders yaratma olanağı tanımaktadır. Bu sonucu desteklemek için, APA Kitapları aynı zamanda her bir yaklaşım için gerçek bir hastayla uygulamayı gösteren birer de DVD geliştirmiştir. Bu DVDlerden çoğu 6 seans terapi göstermektedir. Kullanımda olan DVD programları için APA Kitapları ile temasa geçiniz ( videos). Psikodinamik psikoterapinin hep uzun süreli danışanlara uygun olduğu varsayılır ancak psikoterapi piyasası giderek kısa süreli terapiye yönelmektedir. Dr. Hanna Levenson, Kısa Dinamik Terapi kitabında, süresi sınırlı dinamik psikoterapi adı verilen, kısa süreli terapi gerçekliğine uyan bir psikodinamik uygulama modelinin ana hatlarını çizmektedir. Bu yaklaşımı diğer kısa psikotera- x

11 pi biçimleri bağlamında ele alan Dr. Levenson, kısa bir zaman aralığında anlamı değişime ulaşılabildiğini göstermektedir. Bu bütüncül, empatik yaklaşımı klinik örnekler yoluyla açıklayan Dr. Levenson, kısa terapinin etkinliğine ilişkin araştırma sonuçlarına da atıfta bulunmaktadır. Kısa, odaklı ve derin olma özelliği gösteren kısa süreli etkili psikodinamik klinik çalışmaya giden adımları bir bir açıklayan bu pragmatik kitaptan okurlar büyük fayda görecektir. Jon Carlson ve Matt Englar-Carlson KAYNAKLAR Frew, J.& Spiegler, M. (2008). Contemporary psychotherapies for a diverse world. Boston, MA: Lahaska Press. Haley, J. (1997). Leaving home: The therapy of disturbed young people. Newyork, NY:Routledge. xi

12

13 1 GİRİŞ KISA SÜRELİ TERAPİ NEDİR? Kısa süreli terapiyi tanımlamak için sizlere 30 yıl önce klinik psikoloji alanında gerçek anlamda ilk iş deneyimimi yaşamaya başladığımda başımdan geçen bir öyküyü sizlere anlatmak istiyorum. VA Tıp Merkezi nde (VAMC) 3. sınıf psikiyatri öğrencilerine ve psikoloji doktora öncesi stajyerlerine kısa süreli terapiyi öğretmek üzere çalışmaya başlamıştım. O esnada ayakta hasta bakan psikiyatri bölümü, yardım arayışındaki Vietnam gazileriyle dolup taşıyordu. Hastalarını genellikle uzun süre görmeye alışık olan (bazen onlarca yıl) uzmanlar çok yoğunla ş- mışlardı. Görev listelerine her gün daha fazla hasta ekleniyordu ve hiçbir hasta terapiyi sonlandırmıyordu. Ayaktan Tedavi Gören Hastalar Servisi nin Direktörü yle yaptığım iş görüşmesinde bana merkezde daha kısa süreli müdahale yöntemlerine ihtiyaç duyul-

14 duğunu, ancak "bunların hiçbir zaman işe yaramayacağını, çünkü gazilerin VA yı kendi evleri gibi gördüklerini" söylemişti. Yani yeni bir pozisyona başlamak için çok da elverişli bir ortam sayılmaz! O dönem kullandığım eğitim modelinin standart bir üst limiti vardı; model, 20 seanstan oluşuyordu. Bu teorik bir sebepten değil, merkezde eğitim alanların rotasyonunun 6 ay sürmesindendi. Bu süre içerisinde danışanların ve stajyerlerin terapi yapmak için yaklaşık 20 haftalarının olduğunu fark ettim. Eğitim, terapinin süresi sınırlı yapısını yansıtmak üzere tasarlanmıştı. 21 hafta boyunca haftada 3 saatlik seminer/danışmanlık seanslarında buluştuk. VA da 20 yıl boyunca kaldım ve VA Kısa Süreli Terapi Programı olarak bilinen programı yönettim. Bu süre esnasında birkaç yüz stajyer programı tamamladı. VA dan emekli olduğumda aynı 20 seanslık modeli kullanıyordum. Ancak özeldeki terapilerin daha kısa süreli olmasına neden olan benzer mali ( uygun maliyetli ) sebeplerle VA psikiyatride çalışan iş arkadaşlarımın yatarak veya ayaktan tedavi için gelenlere uyguladığı tedavilerin çoğunun süresi de gitgide kısalmıştı. Zaman geçtikçe, karmaşık vakaları Kısa Süreli Terapi Programı na yönlendiren iş arkadaşlarım, bu danışanların benim "kısa süreli" programımda diğer programlara oranla en uzun süreyle görüleceklerini biliyorlardı. Kıssadan hisse, "kısa" dediğimiz şey bir noktada görenin gözündedir (ve zamanın ruhunu yansıtmaktadır). Bu noktayı biraz daha vurgulamak adına psikanalitik odaklı, uzun süreli terapisiyle bilinen bir eğitim merkezinde stajyerlik yaparken yaşadığım ilk kısa süreli terapi vakasını hatırladım. Danışanıma terapiye başladıktan birkaç seans sonra onu sadece 3 ay görebileceğimi söyleme ihtiyacı hissetmiştim. Bunu kendi kendi- 2 KISA DİNAMİK TERAPİ

15 me tekrar tekrar söyleyerek sesimde ona "yeterli" derecede ilgi gösteremeyeceğimden kaynaklanabilecek herhangi bir suçluluk izi kalmaması için çalıştım. Sonunda ona bunu söyleyecek cesareti topladığımda şöyle cevap verdi: "Gerçekten bu kadar uzun mu sürecek? HERKES KISA SÜRELİ TERAPİ YAPAR Eğer terapist olarak çalışıyor veya terapist olmak üzere eğitim alıyorsanız muhtemelen kısa süreli terapi yapıyorsunuzdur ruh sağlığı profesyonelinin katıldığı ulusal bir araştırmada Levenson ve Davidovitz (2000), psikologların neredeyse %90 ının süresi sınırlı ve odaklı olmak üzere tasarlanmış bir terapi tarzını uyguladıklarını, psikodinamik odaklı terapistlerinse Amerika da 1 planlanan kısa süreli terapilerin dörtte birini uyguladıklarını bulmuşlardır. Buna ek olarak hepsi planlanmamış kısa süreli terapi yapmaktadır, çünkü danışanların çoğu, terapistlerin farklı bir fikri olsun olmasın kısa bir süre terapide kalmayı tercih etmektedir. Örneğin Olfson ve Pincus (1994) Amerika da ayakta tedavi görenlerin %70 inin terapiye 10 veya daha az seans devam ettiklerini ortaya koymuşlardır. Tedaviler uzun süreli ve açık uçlu olarak düzenlense bile zaman içinde çoğu kişinin terapiyi sekizinci seansta bıraktığı (Phillips, 1985; Rau, 1989; Wierzbicki & Perarik, 1993), ortal a- ma seansa devam etme sayısınınsa altı olduğu (Garfield, 1994) görülmüştür. Murran ve arkadaşları (2009) tarafında n belirtildiği gibi "bu yüksek bırakma oranları 50 yıl önce ortaya çıkan oranlar- 1 Ancak bu durum bu terapistlerin kısa süreli terapi yapma konusunda kendilerini yetkin hissettikleri anlamına gelmemektedir. Aslında Levenson ve Davidovitz (2000) kısa süreli terapi yapan psikologların yarısının bu konuda herhangi bir eğitim almadıklarını ortaya koymuşlardır. Ve kısa süreli çalışmalar yapan bu psikodinamik terapistler söz konusu alanda, diğer yönelimleri olan meslektaşlarından çok daha az eğitimli ve yeteneklidirler. Giriş 3

AÇIKLAMALI HİPNOTERAPİ

AÇIKLAMALI HİPNOTERAPİ AÇIKLAMALI HİPNOTERAPİ Assen ALLADIN Calgary Üniversitesi Tıp Fakültesi Foothills Tıp Merkezi Psikiyatri ve Psikoloji Departmanı Misafir Yardımcı Doçent Önsöz MICHAEL HEAP, PhD İngiliz Deneysel ve Klinik

Detaylı

PSİKANALİZ NASIL SAĞALTIR?

PSİKANALİZ NASIL SAĞALTIR? PSİKANALİZ NASIL SAĞALTIR? Heinz KOHUT Çeviri: F. Büşra Helvacıoğlu Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları: 87 Psikanaliz Nasıl Sağaltır? Heinz KOHUT Özgün adı: How Does Analysis Cure? Licensed by the

Detaylı

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI. ÇİFT ve AİLE TERAPİSİ

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI. ÇİFT ve AİLE TERAPİSİ BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI ÇİFT ve AİLE TERAPİSİ Frank M. DATTILIO Çeviri:Mirel Benveniste Serpil Kızıltaş Pınar Turanlı Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları: 77 Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Terapisi Frank

Detaylı

KLİNİK UYGULAMADA ZİHİNSELLEŞTİRME

KLİNİK UYGULAMADA ZİHİNSELLEŞTİRME KLİNİK UYGULAMADA ZİHİNSELLEŞTİRME Jon. G. ALLEN Peter FONAGY Anthony W. BATEMAN Çeviri: Seda Yelkener Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları: 37 Klinik Uygulamada Zihinselleştirme Jon. G. ALLEN - Peter

Detaylı

İÇİMİZDEKİ ANNE. Nesne Sürekliliğinin Kavramsal ve Teknik Yönleri. Düzenleyen: Salman AKHTAR, M.D. Selma KRAMER, M.D. Henri PARENS, M.D.

İÇİMİZDEKİ ANNE. Nesne Sürekliliğinin Kavramsal ve Teknik Yönleri. Düzenleyen: Salman AKHTAR, M.D. Selma KRAMER, M.D. Henri PARENS, M.D. İÇİMİZDEKİ ANNE Nesne Sürekliliğinin Kavramsal ve Teknik Yönleri Düzenleyen: Salman AKHTAR, M.D. Selma KRAMER, M.D. Henri PARENS, M.D. Çeviri: Meltem Kamer Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları: 174 İçimizdeki

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ 11. DÖNEM

BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ 11. DÖNEM BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ 11. DÖNEM NİSAN DERS NOTLARI Editör Dr. Tahir ÖZAKKAŞ Dr. Ahmet ÇORAK i Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları: 159 Bütüncül Psikoterapi 11. Dönem Nisan 2013 Ders Notları ISBN 978-605-4817-29-0

Detaylı

PSİKOTERAPİ SANATININ BİLİMİ

PSİKOTERAPİ SANATININ BİLİMİ PSİKOTERAPİ SANATININ BİLİMİ Allan N. SCHORE Çeviri: Öznur Karakaş Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları: 164 Psikoterapi Sanatının Bilimi Özgün adı: The Science of The Art of Psychotherapy Copyright

Detaylı

EMDR Araştırma ve Uygulama Alanında Son Gelişmeler Uzm Psk. İnci Canoğulları Editörden

EMDR Araştırma ve Uygulama Alanında Son Gelişmeler Uzm Psk. İnci Canoğulları Editörden ISSN 2147-4885 (Online) Söyleşi Francine Shapiro ile Söyleşi Uzm Kln. Psk. Zeynep Zat Zeynep Zat, Francine Shapiro ile söyleşi şansını herkes için değerlendirerek, parkta yürüyüş yaparken başlayan hikayesini

Detaylı

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI İçindekiler Portföye hoşgeldiniz!...3 BÖLÜM BİR:GİRİŞ 1. Portföy: resmi-olmayan eğitim ve öğrenim ile gençlik çalışmalarının tanınırlığının arttırılmasını amaçlayan bir araç...7 2. Portföy: Avrupa Konseyinin

Detaylı

Odile Quintin Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürü

Odile Quintin Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürü cover Doksanların ortasından beri, Comenius programı Avrupa ișbirliğine kapılarını açmaları için okullara yardım etmektedir. Çeșitli așamalarında yüz binlerce öğrenciye, eğitim görevlisine ve diğer okul

Detaylı

FEN BİLİMİ. dersinde 21. yüzyıl beceririn geliştirilmesi

FEN BİLİMİ. dersinde 21. yüzyıl beceririn geliştirilmesi Bu kılavuzda ifade edilen yazarın görüşleri Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı nın (United States Agency for International Development - USAID Kosovo) veya Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

DEĞERLENDİRME BULGULARI

DEĞERLENDİRME BULGULARI INTEL ÖĞRENCİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME BULGULARI 8 AĞUSTOS 2007 Vera Michalchik, Willow Sussex ve Torie Gorges Brezilya, Şili, Çin, Misir, Hindistan, Israil, Meksika, Rusya ve Türkiye deki Intel Öğrenci

Detaylı

Ç ft Terap ler nde Yapılandırılmış İlk Görüşmeler

Ç ft Terap ler nde Yapılandırılmış İlk Görüşmeler Uygulayıcılar İç n Prat k B r Yol Har tası Ç ft Terap ler nde Yapılandırılmış İlk Görüşmeler Dr. W ll am J. H ebert Dr. Özge Alkanat Yard. Doç. Dr. Ç ğdem Lebleb c Dr. William J. Hiebert Dr. Özge Alkanat

Detaylı

Psikolojiyi Anlamak Nicky Hayes. Çevirenler: Filiz Şar - Asiye Hekimoğlu

Psikolojiyi Anlamak Nicky Hayes. Çevirenler: Filiz Şar - Asiye Hekimoğlu Psikolojiyi Anlamak Nicky Hayes Çevirenler: Filiz Şar - Asiye Hekimoğlu ISBN 978-605-5655-88-4 2011 Optimist Yayım ve Dağıtım Orijinal adı ve yayıncısı: Understand Psychology, Hodder Teach Yourself Optimist

Detaylı

Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış

Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış Prof. Dr. Nilüfer Özabacı Yrd. Doç. Dr. Zülal Erkan 2. Baskı Prof. Dr. Nilüfer ÖZABACI Yrd. Doç. Dr. Zülal ERKAN AİLE DANIŞMANLIĞI Kuram ve Uygulamalara

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iii Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi

Detaylı

D O Ğ U Ş Ü N İ V E R S İ T E S İ P S İ K O L O J İ K U L U B Ü

D O Ğ U Ş Ü N İ V E R S İ T E S İ P S İ K O L O J İ K U L U B Ü Psikoloji Mecmua D O Ğ U Ş Ü N İ V E R S İ T E S İ P S İ K O L O J İ K U L U B Ü Sayı 2 İlkbahar 2012 Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Bu bülten Doğuş Üniversitesi Psikoloji Kulübü üyelerinin katkılarıyla

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Uygulayıcılar İçin Kaynak Kitapçık Bu kitapçık SAMBA uygulayıcıları için hazırlanmış olup, uygulamalarda yardımcı olabilecek temel bilgileri içermektedir.

Detaylı

21. yüzyil ÇEVRE. becerileri geliştirilmesi

21. yüzyil ÇEVRE. becerileri geliştirilmesi Bu kılavuzda ifade edilen yazarın görüşleri Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı nın (United States Agency for International Development - USAID Kosovo) veya Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2594 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1562 KURUMSAL İLETİŞİM

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2594 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1562 KURUMSAL İLETİŞİM T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2594 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1562 KURUMSAL İLETİŞİM Yazarlar Prof.Dr. Ferruh UZTUĞ - Arş.Gör. Gülcan ŞENER (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Nuray TOKGÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları Millis ve Willard Raporları Editörler Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk Yrd. Doç. Dr. Nezih Dağdeviren 1 2 The Millis Commission Report General Practitioner 1966;34(6):174-188

Detaylı

BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ. Tahir ÖZAKKAŞ, MD., PhD.

BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ. Tahir ÖZAKKAŞ, MD., PhD. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ Tahir ÖZAKKAŞ, MD., PhD. Litera 07 Psikoterapi 01 Bütüncül Psikoterapi, Tahir ÖZAKKAŞ Md., PhD. Psikiyatrist-Psikoterapist Tashih: Harun Takcı İç Düzen: Harun Takcı Kapak Tasarım:

Detaylı

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER 1. Tedaviye ilişkin genel bilgiler 2. Görüşme teknikleri 3. Değişim süreci ve değişim evreleri 4. Önemlilik, kendine güvenme ve isteklilik 5. Alkol dışı madde kullananlarda

Detaylı

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA KADINA ŞİDDET

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA KADINA ŞİDDET ARAŞTIRMACILAR MÜCAHİT GÜLTEKİN Uludağ Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünü bitirdi. Aynı bölümde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Ayfon Kocatepe Üniversitesi Psikolojik Danışma

Detaylı

İçindekiler. Künye: Dosya konusu Melankoliden depresyona...

İçindekiler. Künye: Dosya konusu Melankoliden depresyona... sayı 5 Önsöz Gecikmiş 5. sayının dosya konusu depresyon. Depresyonla ilgili olarak bu konuda bir kitap da kaleme almış olan Prof. Dr. Hakan Türkçapar la bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu konuda İmbat Taşkın,

Detaylı

eğitilmekte ya da zihinsel yetersizliği olan çocukların devam ettiği okullarda eğitim görmektedir (Yazgaç, 2001: 1).

eğitilmekte ya da zihinsel yetersizliği olan çocukların devam ettiği okullarda eğitim görmektedir (Yazgaç, 2001: 1). 1 BÖLÜM I 1. GİRİŞ Otizm ilk kez 1943 te Amerikalı çocuk psikatristi olan Leo Kanner tarafından tanımlanmıştır. Kanner, bu çocukların başka insanlarla ilişki kurmaktansa kendi yarattıkları dünyada yaşama

Detaylı

PSİKOMİTOLOJİ: MİTOLOJİ, ESKİLERİN PSİKOLOJİ BİLGİSİDİR Hüseyin ŞİMŞEK bize psikomitolojiyi anlatıyor 47

PSİKOMİTOLOJİ: MİTOLOJİ, ESKİLERİN PSİKOLOJİ BİLGİSİDİR Hüseyin ŞİMŞEK bize psikomitolojiyi anlatıyor 47 İÇİNDEKİLER DOSYA: SORMAK İLK ADIMDIR Aile Dizimlerinden Sistem Dizimlerine giden yolda, yönteme dair soru ve yanıtlar 5 Gelişimi ve kahramanları 13 Sistem Dizimleri Entegre alanlarından; Organizasyon

Detaylı