ÖZGEÇMİŞ. MEZUNİYET TARİHİ DERECE ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI 1994 Lisans

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. MEZUNİYET TARİHİ DERECE ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI 1994 Lisans"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1.GENEL ÜNVANI ADI SOYADI Yrd. Doç. Dr. Hüdayar CİHAN GÜNGÖR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü YAZIŞMA ADRESİ Cinnah Caddesi Çankaya-ANKARA GSM TEL E-POSTA FAX 2. EĞİTİM MEZUNİYET TARİHİ DERECE ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI 1994 Lisans 1999 Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Hizmetler Y. O. Ondokuz Mayıs Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı 2007 Doktora Gazi Üniversitesi/ Gazi Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı Yapılan Yüksek Lisans Tezi Doktorların Hastalarına Karşı Tutumlarını Belirleme Envanterinin Geliştirlmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Seher BALCI, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Yapılan Doktora Tezi Evlilik Doyumunu Açıklamaya Yönelik Bir Model Geliştirme. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı 3. AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM GÖREV KURUM/KURULUŞ ÜLKE ŞEHİR BÖLÜM/BİRİM GÖREV DÖNEMİ Yıldırım Beyazıt Türkiye Ankara Psikoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr Üniversitesi/ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Erciyes Üniversitesi /Eğitim Fakültesi Marywood University USA Pennsylvania / Scranton Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi / Gazi Eğitim Fakültesi Empati İnsan Kaynakları, Eğitim ve Danışmanlık Şirketi Türkiye Kayseri Eğitim Bilimleri Bölümü/ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Department of Social Work Türkiye Kayseri Eğitim Bilimleri Bölümü/ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Türkiye Ankara Eğitim Bilimleri Bölümü/ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Türkiye Ankara İnsan Kaynakları, Eğitim ve Danışmanlık Yrd. Doç. Dr International Professional Visitor Exchange Ağustos 2009/ Aralık 2009 Yrd. Doç. Dr. Kasım 2008 Araştırma Görevi Psikolojik Danışman Çağrı Okulları Türkiye Ankara Rehberlik Servisi Psikolojik Danışman

2 4. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 4.1. ÇILSALAR, HATICE (2011). Erciyes Üniversitesi öğretim üyeleri profili, Erciyes Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 4.2. ÜNER, ESRA (2011). Okul öncesi eğitim programındaki aylık çocuklara farklılıklara saygı eğitimi kazandırmanın öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 4.3. DEREBASI, ALI, (2011). Ortaöğretim kurumları onikinci sınıf rehberlik programının sınıf rehber öğretmenleri görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 5. PROJE DENEYİMİ PROJE ADI KURUM BÜTÇE TARİH GÖREV Türkiye'de Evlilik Doyumunu Etkileyen Faktörler: Bir Model Geliştirme Çalışması Gazi Üniversitesi TL Araştırmacı PROJE TÜRÜ BAP ARDEB NO Üniversite Gençliğinin Problem Alanları ve Yardım Arama Davranışları: Üniversite Düzeyinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Örgüt ve Hizmet Modelinin Geliştirilmesi Tübitak TL Bursiyer Tübitak K ALINAN DESTEKLER Okul Psikolojik Danışmanlarına Yönelik Aile Danışmanlığı Becerilerinin Geliştirilmesi Temalı Bilim Danışmanlığı Semineri. TÜBİTAK-BİDEB, 2229 Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı, Proje yürütücüsü, Kayseri, YAYINLAR 7.1 Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler Cihan Güngör, H. (2015). The Predictive Role of Early Maladaptive Schemas and Attachment Styles on romantic Relationships. International Journal of Social Sciences and Education. 5(2), (EI) Cihan Güngör, H. (2014). Aile Yılmazlığı Değerlendirme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 9 (5), Yılmaz M., Cihan Güngör, H. ve Balcı Çelik, S.(2013). Investigation Romance and Mate Selection Myths of University Students. International Journal of Asian Social Science,3(2), Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler Bacanlı, H., İlhan, T. ve Cihan Güngör, H. (2012). İlişkisel Mizah Envanterinin Türkçe ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (37), Özer, A. ve Cihan Güngör, H. (2012). Yükleme Tarzları, Bağlanma Stilleri ve Kişilik Özelliklerine Göre Evlilik Uyumu. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), Tras, Z. ve Cihan Güngör, H. (2011). Avrupa Ülkelerinden gelen Türk Asıllı Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılıkları Üzerine Nitel Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, Cihan Güngör, H., Balcı Çelik, S. ve Yılmaz, M. (2011). Romantizm ve Eş Seçimi Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (36),

3 Terzi, Ş., Cihan Güngör, H. ve Erdayı, G. S. (2010). Kendini Saklama Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (3), Güngör Cihan, H. ve Özbay, Y. (2008). Evlilikte Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (29), Güngör Cihan, H. ve İlhan, T. (2008). Evlilik Uyumu ve Mizah Tarzları Arasındaki İlişki Aile ve Toplum Dergisi, 4 (13), Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiriler Balcı Çelik, S., Aysan, F., Yılmaz, M. ve Cihan Güngör, H. Üniversite Öğrencilerinin Romantizm ve Eş Seçimine İlişkin Mitleri Duygusal İlişki Yaşayıp Yaşamamaya Göre Değişmekte midir? XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Balcı Çelik, S., Yılmaz, M.ve Cihan Güngör, H. Romantizm ve Eş Seçimi Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana, Bacanlı, H., İlhan, T. ve Güngör Cihan, H. "İlişkisel Mizah Ölçeğinin Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, IV. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, İstanbul, Güngör Cihan, H. ve Güner Özduygu, F. "Sistemik Aile Terapisi Yaklaşımına Dayalı Bir Vaka Sunumu, IV. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, İstanbul, Terzi, Ş., Cihan Güngör, H. ve Erdayı, G. S.Kendini Saklama Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Özbay, Y. ve Güngör Cihan, H. "Evlilikte Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", XIV. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Güngör Cihan, H."Terapötik Bir Araç Olarak Mektupların Kullanımı", XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Balcı Çelik, S. ve Cihan Güngör, H. Doktorların Hastalarına Karşı Tutumlarını Belirleme Envanterinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi, Ankara, Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiriler Cihan Güngör, H. Family Resilience in Normal and High Risk Pregnant Women. 23nd World Family Therapy Congress, Malezya, Kuala Lumpur, Cihan Güngör, H., Balcı Çelik, S. ve Yılmaz, M. Investigate Myths Toward Romance and Mate Selection of The University Students, 7th International Congress of Cognitive Psychotherapy (ICCP), İstanbul, Tras, Z.ve Cihan Güngör, H. "A Qualitative Study On Social Support And Social Connectedness Issues In Regard To University Students Of Turkish Origin Coming From European Countries", II. International Congress of European Turks In the Context of Education and Integration, Belgium, Güngör Cihan, H. ve Özbay, Y. "Mediative Role Of Affectivity On The Relationship Between Attachment Style And Marital Adjustment", International Congress of Counseling: Counseling in International Perspective: Global Demands and Local Needs, İstanbul, Cihan Güngör, H, Bensason, S., Korkmaz, G. Techniques used in counseling divorced. XIV. IFTA World Family Therapy Congress, İstanbul, Yazılan Ulusal Kitap ve Kitap Bölümleri CİHAN GÜNGÖR, H. (2010). Öğretmen Öğrenci İletişimi. Dilek Erbaş (Ed.). Sınıfta Etkili Öğretim ve Yönetim (Etkinlikler ve Örnekler). Ankara: Data Yayıncılık CİHAN GÜNGÖR, H. (2010). Çatışma Çözme ve Akran Arabuluculuğu. Dilek Erbaş (Ed.).Sınıfta Etkili Öğretim ve Yönetim (Etkinlikler ve Örnekler). Ankara: Data Yayıncılık CİHAN GÜNGÖR, H.(2010). Ailelerin Eğitim Sürecine Katılımı. Dilek Erbaş (Ed.). Sınıfta Etkili Öğretim ve Yönetim (Etkinlikler ve Örnekler). Ankara: Data Yayıncılık

4 8. İdari Görevler Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı, Bilimsel Dergilerdeki Görevleri Hakemlik, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakemlik, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi Hakemlik, Aile ve Toplum Dergisi Hakemlik, International Journal of Asian Social Science 10. Verdiği Dersler Dersin Kodu-Adı Yarıyılı Ders Yükü PSİ 203-Gelişim Psikolojisi I (Lisans) Güz 3 saat PSİ 203-Gelişim Psikolojisi I (İ.Ö) (Lisans) Güz 3 saat PSİ 204 Gelişim Psikolojisi II (Lisans) Bahar 3 saat PSİ 204 Gelişim Psikolojisi II (I.Ö) (Lisans) Bahar 3 saat PSİ 511 İleri Gelişim Psikolojisi (Yüksek Lisans) Güz 3 saat PSİ 501 Aile Danışmanlığı Kuramları (Tezsiz Yüksek Lisans) Güz 3 saat AED 519 Aile ve Evlilik Danışmanlığı Uygulaması (Tezsiz Yüksek Lisans) Güz 2 saat AED 522 Dönem Projesi (Tezsiz Yüksek Lisans) Güz 7 saat PSİ 317 Kişilerarası İlişkiler (Lisans) Güz 3 saat PSİ 317 Kişilerarası İlişkiler (İ.Ö.) (Lisans) Güz 3 saat PSİ602 Evlilik Danışmanlığı (Tezsiz Yüksek Lisans) Bahar 3 saat PSİ535 Anket ve Ölçek Geliştirme (Yüksek Lisans) Bahar 3 saat 11. Diğer Akademik Faaliyetler Verilen Konferans, Seminer ve Eğitimler Ülkem İçin Üretmeye Devam, Bilinçlenerek Sosyalleşmeye Evet Projesi Kapsamında Erkunt Eğitim Merkezi Velilerine, Aile içi İletişim konferansı, Ankara, 2014 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Altındağ Sosyal Hizmet Merkezinde Aile Haftası kapsamında Aile ve Çocuk konferansı, Ankara, YURTKUR personeline hizmetiçi eğitim kapsamında Gençlik Psikolojisi semineri, Ankara, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Arabuluculuk eğitimi kapsamında avukatlara yönelik Müzakere yöntemleri ve Davranış bozuklukları eğitimi, Ankara, Aile danışmanlığı eğitimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Trabzon 2013 Aile danışmanlığı eğitimi, Melikşah Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Kayseri 2011 ve 2012 Motivasyon ve Sınava Hazırlık, 6.GAP Eğitim ve Üniversiteler Tanıtım Günleri, Gaziantep, 2009.

5 İMKB Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Anne-Baba Eğitimi Seminerleri kapsamında Aile İçi Etkili İletişim ve Okul Başarısında Ailenin Rolü, Ankara, Aile danışmanlığı eğitimi, Gün İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Merkezi, Ankara, Görevlendirmeler Arge Araştırma Çalıştayı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara, 2015 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Boşanma Çalıştayı Ankara, Milli Eğitim Şurası İl Çalışmaları, Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Yönlendirme Komisyonu Çalışmaları, Alınan Eğitimler Sosyal Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Tübitak desteğiyle Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından düzenlendi, Ankara Eylül, Proje Yaşam Döngüsü Eğitimi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Haziran Ulusal Akademik ARGE Destek Programları Tanıtımı ve Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi (SOBAG), TÜBİTAK, Ankara Mart Gottman Çift Terapisi II. Düzey Eğitimi, The Gottman Institute ve Psikoloji İstanbul işbirliğiyle, İstanbul Mart Gottman Çift Terapisi I. Düzey Eğitimi, The Gottman Institute ve Psikoloji İstanbul işbirliğiyle, Ankara Ocak Denver II Gelişimsel Tarama Testi, Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği, Ankara, Aile Eğitimi Programı Eğitici Eğitimi Semineri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, Divorce: A Predictable Crisis Workshop, (6 saat),dr. William Hiebert, Hiebert Instıtute at Marriage and Family Counseling Service, İstanbul, Home-based Family Therapy, Marywood University, USA, Pennsylvania, 2009 Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (On-line Training ), Medical University of South Carolina, National Crime Victims Research & Treatment Center, USA, Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy with Childhood Traumatic Grief ( On-line Training), Medical University of South Carolina, National Crime Victims Research & Treatment Center, USA, Major Ethical Issues in the Practice of Psychology with Children and Adults in Pennsylvania (6 saat), Marywood University, USA, Pennsylvania, 2009 Cognitive Behavioral Therapy (6 saat), Marywood University, USA, Pennsylvania, 2009 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (200 saat), Prof. Dr. Mehmet Zihni SUNGUR, Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği, İstanbul, 2008 İngilizce Dil Eğitimi, (1 ay) St. Giles College, London, İngiltere, 2007 Aile Terapisi Süpervizyon Eğitimi ( 72 saat), Prof. Dr. Ayşe YALIN, Türk Psikologlar Derneği, Ankara, Aile ve Evlilik Terapisi (340 saat), Prof. Dr. Ofra AYALON, Dr. Shulamit NİV, Dr. Yahuda SHAUM, Bakış Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Israil Community Stress Prevention Center, İstanbul, Bilişsel Davranışçı Terapiler (42 saat), Prof. Dr. Gonca SOYGÜT, Türk Psikologlar Derneği, Ankara, 2004 Sorun Çözme Terapisi, Prof. Dr. Mehmet ESKİN, XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi Çalışma Grubu, İstanbul, 2004 Gestalt Terapi Eğitimi ( 52 saat ), Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR, Ankara, 2004 Duygusal Zeka Uygulamaları, Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Ankara, 2003.

6 Psikodramatik Uygulamalarda Sosyometrik Formların Anlaşılması (26 saat), İstanbul Psikodrama Enstitüsü ve New York Psikodrama Enstitüsü, İstanbul, Çoklu Zeka Uygulamaları, Prof. Dr. Ziya SELÇUK, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Ankara, 2002 Grup Laboratuarı (12 saat), Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Ankara, 2002 Varoluşçu Bilişsel Yaklaşımla İlgili Uygulamalar, Prof. Dr. Üstün DÖKMEN, Türk Psikologlar Derneği, Ankara, 2000 Empatik İletişim, Prof. Dr. Üstün DÖKMEN, Türk Psikologlar Derneği, Ankara, 2000 Stres Yönetimi, Türk Psikologlar Derneği, Ankara, 2000 Zaman ve Stres Yönetimi, Academy International, Ankara, 1998 Performans Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, X. Ulusal Psikoloji Kongresi Çalışma Grubu, Ankara, 1998 İşe Bağlılık, Motivasyon, İş Doyumu ve Liderlik, X. Ulusal Psikoloji Kongresi Çalışma Grubu, Ankara, 1998 Öğretmenlik Meslek Dersleri Sertifikası, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, 1996 Dernek üyelikleri 1. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği 2. Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği 3. Türk Psikologlar Derneği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Melek Kalkan Doğum Tarihi: 02 Mart 1973 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Eğitim Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1994-2002 Dr.Ar.Gör. Eğitim

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer GÖKÇAKAN 2. Doğum Tarihi : 31. 08. 1949 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Çalışma Hacettepe Üniv. 1967-1971 Yüksek Lisans

Detaylı

Aksoy, M., İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, 2013-

Aksoy, M., İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, 2013- 1 1. Adı Soyadı : Aysın Turpoğlu Çelik 2. Doğum Tarihi : 1958 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Ana-Çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2. Doğum Tarihi : 28.09.1958 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Hacettepe

Detaylı

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. Dr. ADİLE GÜLŞAH SARANLI TED Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Ziya Gökalp Caddesi No:48, Kolej, Ankara, Türkiye gulsah.saranli@tedu.edu.tr,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ilgın GÖKLER DANIŞMAN 2. Doğum Tarihi : 07.11.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. (Klinik Psikolog) 4. Öğrenim Durumu : Derece

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1637

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1637 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1637 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ALİ ERYILMAZ Doğum Tarihi: 19.04.1976 Unvanı: Doç. Dr Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ali SABANCI Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ E-posta alisabanci@akdeniz.edu.tr/ali_sabanci@yahoo.co.uk Telefon +902423102077 Faks +902422261953 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ALİ ERYILMAZ Doğum Tarihi: 19.04.1976 Unvanı: Yrd. Doç. Dr Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr Tel: 05053569725 2. Doğum Tarihi: 12.01.1964 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

BİLGE UZUN. Doktora (2010), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D.

BİLGE UZUN. Doktora (2010), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D. BİLGE UZUN Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D. İstanbul, Türkiye GSM: 0532 4867352 E-mail: blguzun@gmail.com raziyebilge.uzun@es.bahcesehir.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Gül Çörüş Doğum Tarihi: 19 Ekim 1968 E-Posta Adresi: gul.corus@yeniyuzyil.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı