Yrd. Doç. Dr. Nagihan OĞUZ DURAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç. Dr. Nagihan OĞUZ DURAN"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Nagihan OĞUZ DURAN Uludağ Üniversitesi Görükle kampusü Eğitim Fakültesi B Blok, Eğitim Bilimleri Bölümü, Kat 1, Görükle/BURSA. Tel: e-posta: EĞĠTĠM Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Anabilim Dalı, (Tez konusu: Wellness among Turkish University Students: Investigating the Construct and Testing the Effectiveness of an Art-enriched Wellness Program). Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Anabilim Dalı, (Tez konusu: Üniversite Öğrencilerinde Bilişsel Çarpıtmalar ve Uyum Sorunları.) Lisans: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Anabilim Dalı, MAKALELER Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Oğuz-Duran, N. (In press). Are diarist teacher trainees happier than non-diarists? Or is it vice versa? (SSCI) Oğuz-Duran, N. & Yüksel, A. (2010). The effects of coping humor and gender on college adjustment in Turkish freshmen. Education, 130 (3), (SSCI) Oğuz-Duran, N. & Yüksel, A. (2009). Values of counselor trainees: The effects of gender and grade level. The New Educational Review, 19 (3-4), (SSCI) Oğuz-Duran, N. (2009). An investigation of behaviors in art activities, arts participation, and art self-concept among teacher trainees. Eurasian Journal of Educational Research, 37, (SSCI) Oğuz-Duran, N. & Tezer, E. (2009). Wellness and self-esteem among Turkish university students. International Journal for the Advancement of Counselling. 31(1), Karaırmak, Ö. & Oğuz-Duran, N. (2008). Gender differences in attachment styles regarding conflict handling behaviors among Turkish late adolescents. International Journal for the Advancement of Counselling, 30,

2 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Oğuz-Duran, N. ve Tezer, E. (2009). Sanatsal benlik kavramının benliğin diğer boyutları ile iliģkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXII(1), Oğuz-Duran, N. (2008). Üniversite öğrencilerinde sanatsal benlik-kavramının bedensel rahatsızlıklar üzerindeki etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(24), Oğuz-Duran, N. (2007). Yapılandırmacı yaklaģım ıģığında okul psikolojik danıģma ve rehberlik hizmetlerinde yazılı tekniklerin kullanılması. Ege Eğitim Dergisi, 8(21), Oğuz-Duran, N. ve Tezer, E. (2007). Sanat Etkinlikleriyle zenginleģtirilmiģ grupla psikolojik danıģma programının üniversite öğrencilerinin iyilik hali üzerine etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(28), Oğuz-Duran, N. ve Tezer, E. (2005). Sanat Benlik-Kavramı Ölçeği nin geçerlik ve güvenirliği üzerine bir çalıģma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(23), Diğer Makaleler Oğuz-Duran, N. (2005). Bebeğimizin ismi ne olacak?, Çoluk Çocuk, 48(8), (ISSN: ). Oğuz-Duran, N. (2004). Mükemmel anne baba, Çoluk Çocuk, 45(8), (ISSN: ). Oğuz-Duran, N. (2004). Sadece bir rüya Çocukların rüyaları-, Çoluk Çocuk, 34(6), (ISSN: ). Oğuz-Duran, N. (2003). Küçük mükemmeliyetçiler. Çoluk Çocuk, 31(6), 14-15, (ISSN: ). Oğuz-Duran, N. (2003). Laura Perls. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bülteni, 1(7), ISSN: Oğuz-Duran, N. (2003). Film gibi hayatlar ülkesinde filmterapi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bülteni, 1(7), ISSN: Oğuz-Duran, N. (2003). Alfred Adler in Anısına. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bülteni, 1(6), Oğuz-Duran, N. (2003). Alternatif bir dil, bütünleģtiren ve zenginleģtiren bir dost: Sanat. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bülteni, 1(6), BĠLDĠRĠLER Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler: Yüksel, A. & Oğuz-Duran, N. (2009). The use of humor in education: A cross cultural perspective. International Congress on intercultural dialogue and education. October 8-11, 2009, Uludağ University, Bursa. (Paper presentation) Oğuz-Duran, N., Çetinkaya, E., Çakır, G. (2004). The impact of doctoral study on the marital adjustment level of Turkish doctoral students. XIV. International Family Therapy Association World Congress, March 2004, Conrad International Otel, Ġstanbul. (Paper presentation) Oğuz-Duran, N., (2004). Understanding and helping elementary level children through art based interventions: A case study from Turkey. 2nd International Quality in Early Childhood & Primary Education Congress, November 2004, The Marmara Hotel, Taksim, Istanbul. (Poster presentation)

3 Oğuz-Duran, N. (2004). Movies: A modern and creative tool for couple & family therapy. XIV. International Family Therapy Association World Congress, March 2004, Conrad International Otel, Ġstanbul. (Poster presentation) Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler: Oğuz-Duran, N. (2007). Bir öykü anlatma süreci olarak psikolojik danıģma: Anlatımcı YaklaĢım. IX. Ulusal PDR Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi,17-19 Ekim 2007, ÇeĢme, Ġzmir. Oğuz-Duran, N. (2007). Üniversite öğrencilerinde sanat benlik-kavrami ve bedensel rahatsizliklar arasindaki iliģki. IX. Ulusal PDR Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ekim 2007, ÇeĢme, Ġzmir. (Poster Bildiri). Karaırmak, Ö. ve Oğuz-Duran, N. (2007). Bağlanma stilleri, baģ faktör kiģilik modeli ve çatıģma çözme davranıģları. IX. Ulusal PDR Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi,17-19 Ekim 2007, ÇeĢme, Ġzmir. Oğuz-Duran, N. (2007). Sanatsal benlik kavramının benliğin diğer boyutları ile iliģkisi. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 5-7 Eylül, 2007, Tokat. Oğuz-Duran, N. ve Karaırmak, Ö. (2007). ÇatıĢma çözme davranıģlarını yordayan kiģilik özellikleri: BeĢ faktör kiģilik modeline dayalı bir araģtırma. XVI. Uusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 5-7 Eylül, 2007, Tokat. Karaırmak, Ö. ve Oğuz-Duran, N. (2005). Üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ve çatıģma çözme davranıģları üzerine bir çalıģma. VIII. Ulusal PDR Kongresi, Marmara Üniversitesi, Eylül 2005, Ġstanbul. Oğuz-Duran, N. (2004). Okul psikolojik danıģmanlarının bibliyoterapi uygulamaları. VI. Rehberlik Sempozyumu, 13 Mart 2004, MEF Okulları, Ġstanbul. Oğuz-Duran, N. (2003). Psikolojik danıģma ve rehberlik uygulamalarında sanatin bir yardım aracı olarak kullanılması: Tarihçe, teori, teknikler ve öneriler. VII. Ulusal PDR Kongresi, Ġnönü Üniversitesi, 9-11 Temmuz 2003, Malatya. MESLEKĠ DENEYĠM Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Bursa, Yardımcı Doçent Dr., Temmuz Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Bursa, Öğretim Görevlisi, Haziran 2007-Temmuz 2010 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Bursa, AraĢtırma Görevlisi, Nisan-Haziran 2007 Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, AraĢtırma Görevlisi, Mart Nisan 2007

4 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Bursa, AraĢtırma Görevlisi, Temmuz Mart 2000 Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Yarı-Zamanlı Öğretim Elemanı, Eylül Ocak 1998 GÖREV ALDIĞI PROJELER Üniversite Gençliğinin Değerleri Ve Bazı DeğiĢkenlerle ĠliĢkisi: Üniversite Öğrencilerinin İnsan Hakları, Bilgi/ Bilim ve Kişisel/ Kişiler Arası Değerlerinin Araştırılması, Uludağ Üniversitesi, Bursa (AraĢtırmacı), (BAP Projesi) Ümitköy den Sincan a Eğitime Destek Gençlik Projesi. ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği Ümitköy ġubesi adına, Sincan ġehitler Ġlköğretim Okulu nda yapılan uygulamalar, Ankara (Proje Koordinatörü ve Psikolojik DanıĢman) Ankara Bala - Karaali Yibo- Ġlkyar Yibo Destek Projesi, 6 Mart 2004, Yibo no:69 Sanat etkinliklerine dayanan bir grupla psikolojik danıģma programının üniversite öğrencilerinin bütüncül sağlık düzeyleri üzerine etkisi (The effect of an art activities based group approach on wellness). ODTÜ, Ankara. (AraĢtırmacı), (BAP ). ODTÜ Yol haritası: AraĢtırma ağırlıklı bir yaklaģım (METU Road Map Project Strategic Planning for Research and Development), ODTÜ, Ankara. (AraĢtırmacı), Ankara Ġli Rehberlik AraĢtırma Merkezleri Üzerine Bir Durum Saptama ÇalıĢması Ankara, ODTÜ. (AFP ) (AraĢtırmacı) ODTÜ de görevli tüm akademik ve akademik olmayan personelin çocuklarının eğitim profillerinin çıkarılması, ODTÜ, Ankara. (AFP ) (AraĢtırmacı). GÖREV ALDIĞI KOMĠSYONLAR 18.Milli Eğitim Şurası Bölge Komisyon Üyeliği, Milli Eğitim Şurası Ön Hazırlık Çalışması Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Yönlendirme komisyonu üyeliği, Temmuz 2010 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Yayınlar Komisyonu, Dergi, Bülten ve Web Çalışma Grubu (Üye), Ankara. Mart Ocak Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Stratejik Planlama Komisyonu (Üye), Ankara. 12 Ekim- 16 Kasım SEMĠNER/ KONFERANS/ÇALIġTAY DÜZENLEME ETĠNLĠKLERĠ Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğü Memur personeline iletiģim ve gençlik psikolojisi eğitimi, 7-11 Haziran 2010.

5 6. Ulusal Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Öğrencileri Kongresi. Sanatla psikolojik danıģma çalıģtayı, Temmuz 2009 VI. Ulusal Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Kongresi. Organizasyon ve Bilim Komiteleri Üyesi. Eylül, KATILDIĞI ÇALIġMA GRUPLARI ve SERTĠFĠKALI EĞĠTĠMLER Aile Terapisi Eğitimi Training Seminar of Positive Psychotherapy II. (International Center for Positive Psychotherapy (ICCP), Inc. Wiesbaden Academy of Psychotherapy, Prof. Dr. Nossrat PESESCHKIAN), ġubat 2005, Ankara. (25 saat teorik ve pratik eğitim). Training Seminar of Positive Psychotherapy I. (International Center for Positive Psychotherapy (ICCP), Inc. Wiesbaden Academy of Psychotherapy, Prof. Dr. Nossrat PESESCHKIAN), Mayıs 2004, Ankara. (25 saat teorik ve pratik eğitim). Evlilik ve Aile Terapileri Eğitimi, Ġkinci Seviye. ODTU Sürekli Eğitim Merkezi, Ankara. Prof. Dr. Hürol FIġILOĞLU (41 saat). Mart- Haziran Evlilik ve Aile Terapileri Eğitimi, Birinci Seviye. ODTU Sürekli Eğitim Merkezi, Ankara. Prof. Dr. Hürol FIġILOĞLU (50 saat). Nisan- Haziran GeĢtalt Terapisi Eğitimi uygulamalı eğitim) (Geştalt Terapi Derneği, Ankara; 150 kredi saati kuramsal ve Beden Dili. Orta Düzey ÇalıĢma Grubu. Doç. Dr. Ceylan DAġ. (21 Kredi) Nisan GeĢtalt Terapisti. Doç. Dr. Ceylan DAġ. (2 kredi). 26 ġubat Adolesan ve GeĢtalt Orta Düzey ÇalıĢma Grubu. Doç. Dr. Ceylan DAġ. (21 Kredi) ġubat, GeĢtalt Temas Biçimleri Ölçeğinin Tanıtılması. Uzm. Psk. Canan GÖKDEMĠR AKTAġ. (2 kredi). 20 Kasım Suçluluk ve Utanç. Ġleri Düzey ÇalıĢma Grubu. Doç. Dr. Ceylan DAġ. (21 Kredi). 31 Ekim, 1-2 Kasım Bir film (Surviving Picasso): GeĢtalt Terapi YaklaĢımıyla Değerlendirme Doç. Dr. Ceylan DAġ. (2 kredi). 23 Ekim, Ġçe Alma. Ġleri Düzey ÇalıĢma Grubu. Doç. Dr. Ceylan DAġ. (21 Kredi) Haziran Rüyalar Ġleri Düzey ÇalıĢma Grubu. Doç. Dr. Ceylan (21 kredi) Mart 2003.

6 Bir Olgunun Gestalt Terapi YaklaĢımı ve BiliĢsel DavranıĢçı Terapi YaklaĢımı Açılarından KarĢılaĢtırmalı Olarak Ele Alınması. Doç. Dr. Ceylan DAġ, Doç. Dr. Mehmet Akif SAYILGAN. (2 kredi) 27 Mart Ġzlenecek Bir Filmin (One True Thing) Gestalt Terapi YaklaĢımı Açısından TartıĢılması. Doç. Dr. Ceylan DAġ. (2 kredi) 30 Ocak Temas Biçimleri Orta Düzey ÇalıĢma Grubu. Doç. Dr. Ceylan DaĢ. (21 kredi) Ocak Gestalt BaĢlangıç Düzeyi ÇalıĢma Grubu. Doç. Dr. Ceylan DaĢ. (21 kredi) Ekim, Diğer Belgeli Eğitimler Akademisyenlerin yayın yapma potansiyellerini arttırmaya yönelik kurs, ġubat 2009, Uludağ Üniversitesi, Bursa. Montessori eğitimi Maria Montessori Training Organisation, Cheryl FERREIRA, 5 Mart 2006, Ankara. ĠletiĢimin Alfabesi: Duygusal Okuryazarlık. Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK, Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği, Ankara. 11 Aralık, Ġyilik Hali. Doç. Dr. Fidan KORKUT, Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği, Ankara. (12 saat) Ekim, Yaratıcı Drama. ÇağdaĢ Drama Derneği (H. Ömer ADIGÜZEL, 14 hafta) Nisan-Haziran NLP Diploma Eğitimi, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi, Feyza DOYRAN, Ankara. (30 Saat) , Aralık, PSĠKODRAMA: Bir kendini Tanıma ve Tedavi Yöntemi, (Prof. Dr. Bahar GÖKLER), Türk Psikologlar Derneği, Ankara. (18 saat) Mayıs, Resim Tedavisi ÇalıĢma grubu. XII. Ulusal Psikoloji Kongresi., ODTÜ, Ankara. (Hatice DEMĠRBAġ) Eylül YABANCI DĠLĠ ve DÜZEYĠ: Ġngilizce KPDS, 88 (B) VERDĠĞĠ DERSLER GeliĢim Psikolojisi II (Ergenlik) Psikolojiye GiriĢ Test DıĢı Teknikler Psikolojik Ölçme Araçları GeliĢim ve Öğrenme (Eğitim Psikolojisi) Rehberlik Yaratıcı Drama GeliĢim Psikolojisi (Tezsiz Yüksek Lisans)

7 Okulda Sanatla Psikolojik DanıĢma (PDR Yüksek Lisans) Okul Deneyimi II Okullarda Gözlem PDR de Alan ÇalıĢması

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora,Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı (2006) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2. Doğum Tarihi : 28.09.1958 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

.ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

.ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl .ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı:.Gamze Sart. Doğum Tarihi: 27 01 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Ön Lisans Uygulamalı Bilimler Uluslararası Ticaret ve ĠĢ Ġdaresi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. RahĢan SiviĢ Çetinkaya

Yrd. Doç. Dr. RahĢan SiviĢ Çetinkaya Yrd. Doç. Dr. RahĢan SiviĢ Çetinkaya Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü Eğitim Fakültesi B Blok Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü 16059 Bursa, Türkiye Tel: 0 224 294 22 13 e-mail: rahsansivis@yahoo.com

Detaylı

BİLGE UZUN. Doktora (2010), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D.

BİLGE UZUN. Doktora (2010), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D. BİLGE UZUN Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D. İstanbul, Türkiye GSM: 0532 4867352 E-mail: blguzun@gmail.com raziyebilge.uzun@es.bahcesehir.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Melek Kalkan Doğum Tarihi: 02 Mart 1973 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Eğitim Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1994-2002 Dr.Ar.Gör. Eğitim

Detaylı

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. Dr. ADİLE GÜLŞAH SARANLI TED Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Ziya Gökalp Caddesi No:48, Kolej, Ankara, Türkiye gulsah.saranli@tedu.edu.tr,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Adnan ERKUġ Doğum Tarihi : 6.06.1960 Unvanı : Prof. Dr. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 199 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

1.ÖZGEÇMĠġ 1.1.Adı Soyadı 1.2.Doğum Yeri ve Tarihi TC Kimlik No 1.3.Eğitimi Doktora; Yüksek Lisans; Lisans; 1.4. ÇalıĢtığı Kurumlar.

1.ÖZGEÇMĠġ 1.1.Adı Soyadı 1.2.Doğum Yeri ve Tarihi TC Kimlik No 1.3.Eğitimi Doktora; Yüksek Lisans; Lisans; 1.4. ÇalıĢtığı Kurumlar. 1.ÖZGEÇMĠġ 1.1.Adı Soyadı : Saniye ÇĠMEN 1.2.Doğum Yeri ve Tarihi : AĢağıtandır / AFYON, 02.05.1965 TC Kimlik No : 22846131298 1.3.Eğitimi : Doktora; Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, HemĢirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi OĞUZ ÇETĠN KiĢisel Bilgi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, NĠĞDE Tel: (388) 211 28 02-72, Cep: (505) 218 78 57 Faks: (388) 211 28 01 E-mail: oguzcetin@nigde.edu.tr oguz.cetin@windowslive.com cetinoguz80@gmail.com

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ilgın GÖKLER DANIŞMAN 2. Doğum Tarihi : 07.11.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. (Klinik Psikolog) 4. Öğrenim Durumu : Derece

Detaylı

Aksoy, M., İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, 2013-

Aksoy, M., İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, 2013- 1 1. Adı Soyadı : Aysın Turpoğlu Çelik 2. Doğum Tarihi : 1958 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Ana-Çocuk

Detaylı

: aylin.kockar@kemerburgaz.edu.tr (web) : www.aylinildenkockar.com

: aylin.kockar@kemerburgaz.edu.tr (web) : www.aylinildenkockar.com AYLiN ilden KOÇKAR E-mail Akademik Unvan: : aylin.kockar@kemerburgaz.edu.tr (web) : www.aylinildenkockar.com : Yrd. Doç. Dr. EĞĠTĠM Doktora : Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2001-2006 Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Adı Soyadı: Hatice KARABULUT Doğum tarihi: 14.05.1979 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980 1. Adı Soyadı : Tülay Bozkurt 2. Ünvanı : Prof 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

Sosyal Hizmet Bölümü, 06800 Beytepe- Ankara Tel (+90-312) 2976362 322 / 0535 949 94 02 Fax (+90-312) 2976365 uozdemir Qhacettepe.edu.

Sosyal Hizmet Bölümü, 06800 Beytepe- Ankara Tel (+90-312) 2976362 322 / 0535 949 94 02 Fax (+90-312) 2976365 uozdemir Qhacettepe.edu. Dr. Uğur ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi, İİBF, SH. Unvan Dr. Öğretim Görevlisi Doğum Tarihi 12. 5. 1966 Cinsiyet Erkek Adres Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü, 06800 Beytepe- Ankara Tel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ Adres: Doğum Tarihi: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 1948; HacıbektaĢ, NevĢehir. Ġlgilendiği Alanlar: Eğitim Politikaları,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı