Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi İçin Fabrika İçi Bir Eğitim Deneyi TÜRKIYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi İçin Fabrika İçi Bir Eğitim Deneyi TÜRKIYE"

Transkript

1 Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi İçin Fabrika İçi Bir Eğitim Deneyi TÜRKIYE

2 Adil Giyim Vakfı na göre güçlü işçi-işveren ilişki mekanizmalarının bulunmadığı bir yerde çalışma koşullarında kalıcı iyileştirmeler sağlanamaz. Hazır giyim ürünlerinin üretildiği birçok ülkede ise, sosyal diyaloğun gelişmesinin önünde yasal ve kültürel engeller var. FWF nin Türkiye deki çalışmalarını yöneten ve FWF İşyeri Eğitimi Programından sorumlu olan Margaret Vrieling, örgütlenme özgürlüğünün önündeki sosyal ve yasal engellerin birçok hazır giyim üreticisi ülkede ciddi bir mesele olduğunu söylüyor. Sosyal diyaloğun organik gelişiminin önündeki bu engellere rağmen, işyerindeki iyileştirmelerin kalıcı olmasını istiyorsak, tek umudumuz bu kurumların gelişmesini sağlamak için yeni yollar bulmaktır. TÜRKIYE DE SOSYAL DIYALOĞU DESTEKLEME IHTIYACI SOSYAL DIYALOG NEDIR? Türkiye de sosyal diyaloğu desteklemeye duyulan ihtiyaç çok belirgindir. FWF nin Türkiye de yaklaşık on yıldır gerçekleştirdiği doğrulama denetimleri, örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı üzerinde süregelen sistemli kısıtlamalar olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye nin ulusal iş kanunu, örgütlenme özgürlüğüne ilişkin uluslararası çalışma standartlarıyla çelişmekte (ILO ve AB, ilgili yasanın değişmesi için sürekli bir çaba içindedir) ve ülkenin siyasi ve kültürel geçmişi, birçok sendika ve işletme arasında oldukça gergin ilişkiler gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak, çoğu hazır giyim fabrikasındaki işçiler ve yöneticiler, işyerinde sosyal diyaloğu hayata geçirmek ve bundan yararlanmak için gerekli becerilere ve bilgiye erişememektedir. Sosyal diyalog noktasında, Türkiye hazır giyim fabrikalarında gerçekleştirilen FWF doğrulama denetimleri genel itibariyle şunları ortaya çıkarmıştır: İşçiler, şefler ve müdürler arasında çalışma standartları ve işçi haklarına dair sınırlı farkındalık İşler durumda dilek-şikayet mekanizmalarının veya işçi komitelerinin olmaması Sosyal diyalog esas olarak, işverenler ve işçiler (ve gerektiğinde hükümet) arasında berrak iletişim, açık istişare ve/veya adil müzakereler anlamına gelmektedir. Terim, fabrika düzeyinde işçiler ve yöneticiler arasında problem çözme amaçlı görüşmelerden ulusal ve hatta uluslararası düzeyde toplu iş görüşmelerine değin geniş bir dizi faaliyeti kapsamaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü ne göre, sosyal diyaloğun amacı, çalışma ortamında paydaşlar arasında uzlaşma oluşturulmasını ve demokratik katılımı desteklemektir (ILO, 2008). Bu raporda, esas olarak işletme - fabrikalar - düzeyindeki sosyal diyalog faaliyetlerine yer veriyoruz. Sendikaların bulunmaması Fabrikalarda işçi temsilcilerinin bulunduğu durumlarda, bunların serbest ve/veya demokratik şekilde seçilmemesi Türkiye de Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi İçin Fabrika İçi Bir Eğitim Deneyi. 2

3 SOSYAL DIYALOĞA HIZLI GIRIŞ IÇIN BIR YOL? Türkiye deki hazır giyim fabrikalarında sosyal diyaloğun gelişmekten çok uzak olduğu ortada. Peki, fabrikalardaki bu eğilimi tersine çevirmek için ne yapılabilir? AB ve ILO çağrıları paralelinde, elbette Türk hükümeti tarafından ülkenin iş kanunlarını 87 ve 98 sayılı Sözleşmelerle uyumlulaştırma yönünde adımlar atılmalıdır. Fakat, Türkiye nin mevcut gerçekliği içerisinde, FWF nin bağımsızlığını - ve üye markaları vasıtasıyla sahip olduğu etkinliği - kullanarak, fabrika düzeyinde sosyal diyaloğa hızlı bir başlangıca yardımcı olabilir miyiz? Ayrıca, sosyal diyalog için sağlam temeller oluşturulması - örneğin, etkin iletişim, işleyen şikayet ve uyuşmazlık çözüm kanalları - yerel düzeyde düzenli sosyal diyalog iyileşmelerini desteklemeye yeterli olur mu? FNV Bondgenoten in sağladığı fonla, FWF, bu soruların cevabını bulmak üzere tasarlanmış iki yıllık ( ) bir pilot eğitim programı başlatmıştır. Bu rapor, projenin yöntemini, sonuçlarını ve gelecekte Türkiye deki sosyal diyaloğu destekleyecek çabaları biçimlendirmeye yardımcı olabilecek kilit dersleri özetlemektedir. BÖLÜM BIR: NE IÇIN YOLA ÇIKTIK A. TASARLADIĞIMIZ EĞITIM Bu projeyi geliştirirken, işçi eğitimine özellikle önem vererek, fabrika içi eğitime ilişkin iyi uygulamaları belirlemek üzere Türkiye deki ve uluslararası düzeydeki ortaklarımızla birlikte çalıştık. Eğitim tasarlanırken şunlar hedeflendi: İhtiyaç duyulan bilginin sağlanması İşçilerle yakın ilişkideki eğitmenlerin yardımıyla, işçilerle bulundukları yerde görüşmek için materyaller ürettik. En başından başlayarak aşamalı olarak aşağıdakileri kapsayan sekiz interaktif modül geliştirdik: FWF İyi Çalışma Koşulları Kuralları İşyerinde İletişim Şikayet mekanizması İşçi temsilcilerinin rolü Uyuşmazlık çözümü ve müzakere Etkin iletişim ve temsilin önündeki engeller (ayrımcılık, taciz, cinsel taciz, yıldırma vb.) Toplantı becerileri ve etkin komite çalışması Stres yönetimi Türkiye de Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi İçin Fabrika İçi Bir Eğitim Deneyi. 3

4 Katılımcı bir yaklaşımın benimsenmesi Her bir modül iki saat sürmekte ve rol oynama etkinlikleri, küçük grup çalışmaları ve geniş katılımlı tartışmaları içermektedir. Oldukça katılımcı bir yaklaşım izlenmesi sonucunda, işçiler öğrendiklerini uygulayarak içselleştirebilmişlerdir. Eğitimlerin geliştirilmesi ve verilmesinde sendikaların tecrübesinden faydalanma İşçi-işveren ilişkilerinin ulusal düzeyde olgunlaştığı ülkelerde, sendikalar, işçilerin işyerinde iletişim, komiteler, şikayet mekanizmaları vb. konularda eğitilmesinde kilit rol üstlenmektedir. Ancak Türkiye de sendikalar çoğu hazır giyim tesisinin kapısından içeri girememektedir. Bu eğitimi planlarken, sendikaların eğitim içeriğini biçimlendirmeye ve işçi haklarına ilişkin eğitim modüllerinin verilmesine yardımcı olacaklarını öngördük. Eğitim için temsil niteliğine sahip işçi örneklemini seçerken yönetimle işbirliği yapma Her hafta veya iki haftada bir iki tam saat için bir işçi grubunu üretimden ayırmak, iş akışına ve terminlere zarar verebilirdi. Bu nedenle, üretim üzerinde minimal etki yapmak için katılacak işçilerin seçiminde yönetim de rol oynamalıydı. Yönetim ayrıca eğitimlerin zamanlamasının düşük üretim dönemlerine uyarlanması için de söz sahibi olmalıydı. Bu hususları dikkate alarak, işgücünden çapraz bir kesit almak ve cinsiyet, kıdem, beceri ve bölüm bazında işgücünü temsil eden bir örneklem çıkarmak için çaba gösterdik. Seçilen işçilerin eğitime katılması veya katılmayı reddetmesi İşçilerin eğitime gönülsüz olarak dahil edilmesi FWF ilkelerine aykırı olacaktı. Ayrıca, eğitim, katılanlar orada istekli bir şekilde bulunduklarında en verimli olmaktadır. Bu bağlamda, seçilen işçiler eğitime davet edildiler fakat katılmaları zorunlu tutulmadı. İşçilere eğitime ayırdıkları vakit için ödeme yapılması Projeye katılan fabrikalar için bir gereklilik, işçilere eğitime katıldıkları süre için saatlik ücretlerini ödemeyi kabul etmeleriydi. İşçilerin öğrenimi için güvenli alan sağlama FWF nin tüm çalışmalarında benimsediği kapsayıcı anlayış göz önüne alındığında, bir paydaş grubunun bir toplantıdan uzak durmasını rica etmesi alışılmadık bir durumdur. Fakat, yönetimden, işçilerin tecrübelerini paylaşırken ve yeni becerileri uygulamaya geçirirken rahat hissetmelerini sağlamak için işçi eğitimine katılmamaları istendi. Yönetimi işin içinde tutmak FWF yöneticilerin eğitimlere bizzat katılmamalarını istese de, tüm eğitim materyalleri kendilerine önceden verildi. Ayrıca eğitmenler, işçi eğitiminin akışına paralel olarak, yöneticilerin kendi sosyal diyalog becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak üzere eğitim dışı rehberlik hizmeti sundular. FWF eğitimcisi Ceren İşat, işçi eğitimlerinde gizli sırlara sahip olma niyetinde olmadıklarını ifade ediyor. Yöneticilerin, işçilerin oturumlar sırasında dile getirdikleri tüm sorunları öğrenmesini sağlamayı hedefliyoruz. Fakat, bunların bizzat işçiler tarafından - fabrika şikayet mekanizmalarını kullanarak yapıcı bir tarzda - yönetime taşınmasını istiyoruz. Türkiye de Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi İçin Fabrika İçi Bir Eğitim Deneyi. 4

5 Tüm işçilerin bilgilendirilmesi Eğitimlere sadece bir grubun katılacak olması nedeniyle, farkındalık düzeyleri ve davranışlarda gerçek bir değişim, eğitim katılımcılarının şikayet mekanizmaları, iletişim ve işyeri standartları konusundaki kilit bilgileri çalışma arkadaşlarına aktarmasını gerektiriyordu. FWF, eğitim materyallerinin çalışma arkadaşlarıyla paylaşılacağını umut ediyordu. B. BEKLEDIĞIMIZ SONUÇLAR Pilot eğitimi geliştirirken, eğitim tasarımı ile beklenen sonuçları eşleştirdik. Beklenen kilit sonuçlar arasında şunlar vardı: İşyeri standartları hakkında bilinçlenme Türkiye deki hazır giyim fabrikalarında gerçekleştirilen FWF denetimleri, genellikle işçilerin haklarına ilişkin çok az şey bildiklerini ortaya koymaktadır. Haklara ilişkin farkındalık, şikayet mekanizmaları için hayati bir başlangıç noktasıdır, çünkü tüm tarafların oyunun kuralları noktasında ortak bir anlayışta olmaları gerekir. Eğitimin, işçilerin farkındalık düzeylerinde bir sıçramaya yol açacağını umut ettik. İşçilerin şikayetlerini dile getirme ve çözümler önerme kapasitesi kazanması Etkin sosyal diyaloğun anahtarı, sorunları açık bir şekilde iletme ve çözüm bulmak için işbirliğine gitme kapasitesidir. Proje sonunda, işçilerin yönetime ilettikleri şikayetlere olası pratik çözümler eklemleyebileceklerini umut ediyorduk. İşler durumda temel şikayet mekanizmaları Türkiye deki birçok hazır giyim fabrikasında öneri kutuları bulunmaktadır, ancak bu kutular çoğu zaman kullanılmamaktadır. Projenin bir sonucu olarak, şikayetlerin alınması, işlenmesi ve yanıtlanmasına yönelik uygulamaların ve oluşturulmuş prosedürlerin bulunduğunu görmeyi umut ettik. Hesap verebilirlik ve güven bağlamında, ayrıca, işçi temsilcilerinin şikayet kutularının açılması, potansiyel çözümlerin konuşulması ve şikayet sonuçlarının duyurulmasında bir rol oynadığını görme umudundaydık. Şikayet mekanizmalarına ilişkin bilgi sahibi olma İşler durumdaki bir şikayet mekanizmasının kritik bir unsuru, çalışanlar arasında böyle bir sistemin olduğunun ve nasıl kullanılacağının bilinmesidir. FWF den Margreet Vrieling in belirttiği üzere, işçiler bir sisteme nasıl erişeceklerini bilmiyorsa, bu sistemin hiçbir anlamı yoktur. FWF, eğitim yoluyla fabrika genelinde bu mekanizmalara ilişkin farkındalıkta fark edilir bir sıçrama ölçümlemeyi istiyordu. İşçi temsilcilerinin serbest ve demokratik bir biçimde seçilmesi Bazı fabrikalarda zaten bir tür temsilcilik kurumu vardır, ancak bu fabrikalardaki işçilerin bu kişilerden veya sorumluluklarından haberdar olmaması oldukça yaygın bir durumdur. Eğitim, serbestçe seçilen işçi temsilcilerini desteklemek üzere tasarlandı. FWF, bu süreçlere ilişkin sendikaların tavsiyelerini istedi. Türkiye de Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi İçin Fabrika İçi Bir Eğitim Deneyi. 5

6 İşçiler ve yönetim arasında açık ve işbirliğine dayalı diyalog Eğitim projesinin fabrikalarda sosyal diyalog için sağlıklı sistemler geliştirilmesi gibi uzun bir süreç içerisinde bir ilk adım olduğunu kabul edersek, eğitimin önemli bir sonucu, işçilerin ve yöneticilerin mümkün olan alanlarda diyaloğa yönelik işbirlikçi bir yaklaşım benimsemeleri olacaktı. Bu tür bir diyaloğun faydalarının tecrübe edilmesi, sosyal diyalog için daha sağlam sistemlerin inşa edilmesine yönelik sürekli çaba göstermeyi teşvik edecekti. Fabrikalarda elle tutulur iyileşmeler FWF eğitimlere yönelik oldukça pratik bir yaklaşım geliştirdi ve yeni becerilerin uygulaması için gerçek fabrika sorunları bir başlangıç noktası olarak kullanıldı. Böylece eğitimin her aşamasında, yönetim ve işçiler, fabrikalardaki gerçek sorunlara çözümler bulmak üzere birlikte çalışma fırsatlarına sahip oldular. FWF, fabrikalarda eğitim sonrasında somut iyileşmeler görmeyi umut etti. İşletmenin işyeri iletişimindeki iyileşmelerden elde ettiği görünür faydalar Etkin sosyal diyalog, işyerlerindeki güven ve bağlılığı güçlendirmektedir; bunun da bilgi akışındaki iyileşme, işçi sadakati ve bağlılığı ve verimlilikteki artışlar gibi işletmeye yönelik zincirleme etkilerinin olduğu bilinmektedir. FWF, işletme faaliyetlerinde eğitimlerle bağlantılı iyileşme örnekleri görmeyi umut ediyordu. Türkiye de Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi İçin Fabrika İçi Bir Eğitim Deneyi. 6

7 PROJE FAALIYETLERI Tedarikçilerin belirlenmesi, Ocak Temmuz FWF markalarının bu projeye yönelik ciddi ilgisine rağmen, tedarikçilerin bu projeye katılmaları yavaş oldu. Bu, kısmen iletişim verimsizliklerine atfedilebilir, ki genelde tedarikçilerle acenteler aracılığıyla temas edilmesiyle bağlantılıydı. Fakat, tedarikçiler de kaybedecekleri üretim zamanının karşılığında somut ve garantili sonuçlar teklif etmeyen bir sürece katılmakta tereddütlüydüler. Toplam 7 fabrikayı projeye dahil etmek için ciddi zaman ve emek harcandı (FWF 10 fabrikayı dahil etmeyi hedefliyordu). Türkiye deki kadro değişikliği de projenin tedarikçi temin aşamasının takvimini etkiledi. Paydaşlardan eğitim programı hakkında girdi toplanması, Ocak 2011-Aralık Proje daha başlamadan, FWF 2010 yılında tüm paydaş gruplardan proje konseptine ilişkin katkılarını istedi. Türkiye de hazır giyim sektöründeki sendikalar arasındaki gerilim nedeniyle, tüm ilgili aktörlerin yüz yüze proje hakkında konuşabilecekleri çok paydaşlı bir toplantı düzenlemek mümkün olmadı. Sonuç olarak, FWF tüm hazır giyim sendikalarıyla 2011 in ilk yarısında ayrı toplantılar gerçekleştirdi - bunlar arasında DİSK-Tekstil, Deri-İş, Teksif ve Öz İplik-İş bulunmaktadır. FWF, paydaşlara projenin akışı konusunda güncel bilgiler sağladı ve FWF personeli tarafından Türkiye ye gerçekleştirilen periyodik ziyaretler esnasında sendikalara ve işveren örgütlerinin temsilcilerine danıştı. Katılan tedarikçilerde gerçekleştirilen fabrika denetimleri, Haziran Haziran FWF, her bir fabrikadaki durumu tespit etmek için katılımcı tedarikçilerin her birinde doğrulama denetimleri gerçekleştirdi. Denetim sonuçları, eğitimler öncesinde mevcut durum analizi olarak kullanıldı. Paydaşlardan eğitim içeriğine yönelik geri bildirim alınması, Eylül Temmuz FWF, 2011 yılı sonunda sendikalardan eğitim içeriğine ilişkin katkı talep etti. Şubat ve Temmuz 2012 de FWF personeli sendikalarla planlama toplantıları düzenleyerek içerik ve akışa ilişkin katkı istedi. Diğer paydaşlar da doğrudan iletişimlerle katkılarını sundular. Tedarikçiler için yerel çalıştaylar (İzmir ve İstanbul), 20 Eylül & 9 Aralık FWF, projeye katılmaya ilgi duyan tedarikçilerin yöneticileri ile iki çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştaylara toplam 20 yönetici katıldı. Çalıştaylarda, işçilerin sahada alacağı eğitimde kullanılacak materyaller ele alındı. Türkiye de Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi İçin Fabrika İçi Bir Eğitim Deneyi. 7

8 Hollanda da işçi turu, Ocak FWF, projeden elde edilen dersleri paylaşmak amacıyla, proje bağışçısı FNV Bondgenoten ile birlikte eğitim katılımcıları için bir Hollanda turu organize etti. Gezinin durakları arasında bir işveren örgütü, bir tekstil fabrikası, bir sendika konseyi ve FNV nin Türkiye Çalışma Grubu bulunuyordu. Vize ve diğer seyahat kısıtlamaları nedeniyle, tura sonunda sadece bir işçi ve FWF eğitmeni Ceren İşat katıldı. Fakat, kilit paydaşlar arasında farkındalık yaratma amacını yerine getirdi. Tura Türkiye den katılan çalışma arkadaşlarımız için ilginç ve verimli bir yanı da Hollanda da işçiişveren ilişkilerinin nasıl işlediğini yakından görmeleri oldu. Fabrikalarda eğitimin gerçekleştirilmesi, Ocak-Ağustos Her bir fabrikada işçiler için 4 ila 8 arasında eğitim seansı gerçekleştirildi. Bu eğitim seanslarını tamamlayan değerli bir unsur da, eğitmenin, eğitimin farklı bileşenlerinin (örn. şikayet kutusu, şikayet mekanizması, işçi komiteleri) söz konusu fabrikanın şartlarına nasıl uyarlanabileceği konusunda fabrika yönetimiyle konuşmak için geçirdiği eğitim Etki değerlendirmeleri, Eylül-Ekim Belirli bir fabrikadaki eğitim seansları tamamlandıktan sonra, FWF, eğitimlerin işyerindeki iyileşmelere katkı sağlama derecesini değerlendirmek için denetim takımı üyelerini söz konusu fabrikalara gönderdi. Paralel olarak, FWF eğitmeni, projenin sonuçlarını ortaya koymak üzere tüm eğitim katılımcılarının yaklaşık yarısı ile görüşmeler yaptı. Tedarikçi semineri ve paydaş toplantısı, Ekim Yarım günlük tedarikçi seminerinde, eğitim programına katılan fabrika yöneticileri eğitim deneyimine ilişkin kendi görüşlerini sunmak üzere bir araya geldiler. İkinci yarım günlük paydaş toplantısında ise paydaşlarla eğitim uygulaması, projeden edinilen dersler ve Türkiye de ileriye dönük adımlar konuşuldu. Detaylar için toplantı notlarına bakınız Projeden edinilen derslerin paylaşımı, Ekim Devam ediyor. Bu deneyin değeri, gelecekteki çabaların buradan edinilen dersleri içselleştirme ölçüsü ile değerlendirilebilir. FWF bu nedenle sonuçları İstanbul dan Londra ya çeşitli platformlarda paylaşmaya çalıştı. FWF ayrıca, Türkiye den edindiği dersleri, Bangladeş, Çin, Hindistan, Türkiye ve diğer yerlerde hayata geçireceği yeni İşyeri Eğitim Programına entegre etti. Katılan fabrikalara yapılan tamamlayıcı ziyaretler, Kasım-Aralık FWF eğitmeni, iç iletişimi kontrol etmek ve gerektiğinde destek sağlamak üzere katılımcı fabrikaları ziyaret etti. Türkiye de Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi İçin Fabrika İçi Bir Eğitim Deneyi. 8

9 BÖLÜM İKI: PROJE PUAN KARTI - SONUÇLAR TOPLAMDA NE GÖSTERIYOR Bazı durumlarda sonuçlar hedeflerimizi karşılarken, başka durumlarda da pratikte başta öngördüğümüzden çok daha farklıydı. Aşağıda deneye ve sonuçlarına ilişkin bazı gözlemleri bulabilirsiniz. Karşılanan beklentiler Karşılanmayan beklentiler Tasarladığımız eğitim Gerekli bilginin sağlanması ve katılımcı bir yaklaşımın benimsenmesi Katılan yedi fabrikadan sadece ikisi en başta planlanan sekiz modülün tümünü tamamladı. Üretim baskısı nedeniyle diğer beş fabrikada, eğitimler kısaltılarak dört ila altı modüle indirildi. Katılımcı bir yaklaşımın benimsenmesi Eğitmenler tüm eğitimlerde açık ve katılımcı bir yaklaşımı sürdürmeye çalıştı. Ancak, eğitimlerin kısaltıldığı fabrikalarda katılımcı egzersizler yapılamadı. İşçilerin tartışma ve rol oynama etkinlikleri için vakit bulduğu fabrikalarda en iyi sonuçlar elde edildi. Eğitimlerin geliştirilmesi ve verilmesinde sendikaların tecrübesinden faydalanma Projede personel mesaisinin şaşırtıcı ölçüde büyük bir kısmı Türkiye deki sendikalarla işbirliğine harcandı. Ancak maalesef, Türkiye deki yerel sendikalar arasındaki gerilimler, sendikaların FWF nin başlangıçta tahayyül ettiği kadar aktif bir şekilde sürece dahil edilmesini zorlaştırdı. Proje akışının büyük bölümünde, sendikalar eğitimi konuşmak için aynı mekanda bulunmaya gönülsüz davrandılar ve nihayetinde aynı proje üzerinde resmi işbirliği yapmaktan kaçındılar. Bu iç gerilimlere rağmen, FWF, eğitim materyallerine sendikaların görüşlerini katmak için birebir görüşmeler gerçekleştirebildi. Ancak, bu, sendikaların eğitimin verilmesi aşamasına katılmadıkları anlamına da geliyordu. FWF nin bu tecrübeden edindiği dersleri aşağıda değerlendirdik. Türkiye de Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi İçin Fabrika İçi Bir Eğitim Deneyi. 9

10 Eğitim için temsil niteliğine sahip işçi örneklemini seçerken yönetimle işbirliği yapma FWF eğitmeni, katılacak işçilerin seçiminde ve iyi bir cinsiyet dengesinin sağlanmasında yönetimle işbirliğine gitmede önemli başarı gösterdi. Ancak, katılım, fabrikalardaki eğitim akışına ilişkin en zorlu faktörlerden birini ortaya koydu. Çalışma programı nedeniyle, işçilerin katılımı çok kesintiliydi. Çoğu zaman, başlangıçtaki eğitime katılan işçiler, eğitim saatleri vardiyalarıyla örtüşmediği için sonraki oturumları kaçırdılar. Bazen de, işçiler işlerinin başından ayrılamadıkları için katılamadılar. Çoğu zaman, yönetim eksik işçilerin yerine başka işçileri gönderdi. Bu ise eğitim akışını daha da komplike hale getirdi. Örneğin, dördüncü seansa katılan işçilerin neredeyse tümü yeni kişiler ise, eğitmen ya 4. modülün materyali üzerinden devam etme ya da tüm katılımcıların temel seviyede bilgiye sahip olması için 1. modüle geri dönme seçenekleri ile karşı karşıya kaldı. Düzenli katılım, proje uygulaması boyunca problem teşkil eden faktörlerden biri oldu. Seçilen işçilerin eğitime katılması veya katılmayı reddetmesi Eğitimleri takip eden işçilerle yapılan görüşmelere göre, katılımcılar eğitimlere kendileri istedikleri için katılıyorlardı. İşçilere eğitime ayırdıkları vakit için ödeme yapılması Eğitim sonrası mülakatlarda, tüm katılımcılar katılımlarından dolayı kendilerinden ücret kesintisi yapılmadığını belirttiler. Tek bir izole vakada, işçiler eğitime mesai dışında katıldılar ve eğitimde harcadıkları süre için kendilerine ödeme yapılmadı. FWF eğitmeni Ceren İşat bu durumu eğitim esnasında öğrendi ve aynı gün yönetimle konuşarak durumun düzeltilmesini sağladı. İşçilerin öğrenimi için güvenli alan sağlama Eğitim uygulaması süresince, bazı yöneticiler veya şefler, FWF nin aksi yöndeki tavsiyesine rağmen işçi eğitim seanslarına katılmak için ısrar ettiler. Katılan yöneticiler ve şefler eğitim esnasında işçiler tarafından dile getirilen sorunlara açık davransalar da - ve bazı durumlarda bu sorunları çözseler de - bu durum eğitimin ana hedeflerinden biriyle çelişiyordu. Bizim amacımız, işçilerin yeni geliştirdikleri iletişim becerilerini eğitim dışında fabrika şikayet mekanizmalarını kullanarak hayata geçirmelerini sağlamaktı. Türkiye de Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi İçin Fabrika İçi Bir Eğitim Deneyi. 10

11 Yönetimi işin içinde tutmak Yöneticiler, fabrikalardaki eğitimler başlamadan önce gerçekleştirilen tedarikçi çalıştaylarına katıldılar. Burada amaç eğitimi yöneticilere tanıtmak, sorularına cevap vermek ve önlerindeki süreçle ilgili rahat hissetmelerini sağlamaktı. Ek olarak, eğitmen Ceren İşat, şikayet sistemlerini geliştirirken ve şikayetlere yanıt verirken yönetime sürekli eğitim dışı destek sağladı. Ancak, yönetim ve işçilerle gerçekleştirilen mülakatlar, yönetimin işçi eğitimine paralel olarak gerçekleştirilebilecek ilave bir eğitimden fayda sağlayabileceklerini gösterdi. İşçiler ayrıca, çok sık karşılaştıkları fabrika otoritesi konumundaki şeflerinin de eğitim almalarına ihtiyaç olduğunu vurguladılar. Tüm işçilerin bilgilendirilmesi İşçilerle yapılan mülakatlara göre, sadece bir fabrika eğitilen işçilere öğrendiklerini diğer işçilere aktarmaları için imkan oluşturdu. Ancak, genel itibariyle, işçiler eğitimden öğrendiklerini çalışma arkadaşlarıyla paylaşmış gibi görünmediler. Eğitilen işçiler bunun yerine edindikleri bilgileri başka fabrikalarda çalışan arkadaşları veya akrabalarıyla paylaşma eğilimindeydiler. Eğitim çıktıları İşyeri standartları hakkında bilinçlenme Eğitim katılımcıları arasında FWFİyi Çalışma Koşulları Kuralları ve ilgili iş hukuku mevzuatı hakkındaki farkındalıkta ciddi bir artış vardı. Görüşme yaptığımız eğitim katılımcısı işçilerin tümü çeşitli çalışma standartlarına ve ilgili içeriklere atıfta bulunabiliyorlardı. Yanıt verenlerin neredeyse tümü çalışma saatleriyle ilgili standartlara ilişkin detaylı bilgiye sahip olduklarını gösterdi. Birçoğu da fazla mesai limitleri ve fazla mesai ücretlerinin nasıl hesaplanacağı konusunda konuşabiliyorlardı. Yaygın olarak atıfta bulunulan diğer standartlar arasında yıllık izinler, iş sağlığı ve güvenliği, çocuk işçiliği ve yaşam ücreti vardı. Tazminat, asgari ücret, fazla mesai. Herkes bunlarla ilgili standartları soruyor, ancak kimse bilmiyor. Ben artık biliyorum. - Mülakat yapılan işçi Türkiye de Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi İçin Fabrika İçi Bir Eğitim Deneyi. 11

12 İşçilerin şikayetlerini açıkça dile getirme ve çözümler önerme kapasitesi kazanması Bazı işçilerde iletişim yeteneklerinin gelişmesi, eğitimin açık sonuçlarından biriydi. Birçok işçi çalışma arkadaşlarıyla, ve bunun yanında aileleri ve arkadaşlarıyla, artık daha iyi iletişim kurduklarını ifade ettiler. Çalışma arkadaşlarımla, kocamla, çocuklarımla, şefimle, müdürümle iletişim problemimi çözdüm...agresif biriydim, ama artık değilim. Daha önce kavga eder gibi iletişim kurduğumu fark ettim. Ama artık taleplerimi daha uygun bir şekilde dile getirebiliyorum...insanlara bağırmamayı öğrendim. Ancak, tüm işçilerin bu yeni becerilerden yönetimle daha iyi iletişim kurma konusunda faydalanabildiklerini söyleyemeyiz. Görüşülen işçilerin yarıdan azı, bu yeni becerileri sorunları yönetimle konuşmak için kullandıklarını bildirdiler. Daha az eğitim oturumunun düzenlendiği ve işçilerin düzenli katılımını kesintiye uğratan fabrikalardaki işçilerin yönetimle iletişim kurma eğiliminin çok daha az olduğu gerçeği de herhalde şaşırtıcı değildir. İşler durumda temel şikayet mekanizmaları Eğitimler sonunda, işçiler biri dışında tüm fabrikalarda şikayet kutularını kullandılar. Yöneticiler aldıkları şikayetlere karşı genelde duyarlı idiler. Fakat, yalnızca üç fabrika şikayetlerin incelenmesi ve çözümlenmesi için belirgin sistemler oluşturdular. Bu üç fabrika, işçi temsilcilerinin şikayet kutularını düzenli aralıklarla (örn. 15 günde bir) yönetimle birlikte açtıkları bir sistemi hayata geçirdi. Bir fabrikada ise, bu şikayetler ayda bir toplanan işçi temsilcileri komitesinin önüne getirilmektedir. Bu toplantıda komite ve yönetim, şikayetlere çözüm aramaktadır. Şikayetlerin gözden geçirilmesi ve çözüme kavuşturulması için temel sistemlerin var olduğu fabrikalarda bile, bu sistemlerin henüz olgunlaşmadığı açıkça görülmektedir. Bu mekanizmaların tam olarak işler duruma gelmesi ve hesap verebilirliğin sisteme entegre edilmesi için desteğin sürmesi kritik önemdedir. Şikayet mekanizmalarına ilişkin bilgi sahibi olma Mülakat yapılan işçiler genellikle işçi temsilcileri ve görevleri konusunda bilgisizdi. Bazıları şikayet kutularının olduğunu bilse de, bu işçiler kutuların düzenli olarak kontrol edilip edilmediği ve buradan bir sonuç çıkıp çıkmayacağından habersizdiler. Eğitime katılan işçiler, şikayet kutularını bildiklerini beyan ettiler. Şikayetlerin ele alınmsı için mekanizmaların oluşturulduğu üç fabrikada, sistemin nasıl işlediğini bildiklerini söylediler. Eğitilen işçiler, benzer şekilde işçi temsilcileri ve görevleri konusunda bilgi sahibiydiler. Diğer yandan, eğitimlere katılmayan işçiler - veya sadece bir ya da birkaç oturuma katılanlar - bu sistemler hakkında daha az bilgiye sahiptiler ve çoğunlukla nasıl çalıştığını bilmiyorlardı. Seçimlerin yapıldığı fabrikalarda işçiler arasındaki farkındalığın diğerlerine kıyasla oldukça yüksek olması dikkat çekiciydi. Türkiye de Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi İçin Fabrika İçi Bir Eğitim Deneyi. 12

13 İşçi temsilcilerinin serbest ve demokratik bir biçimde seçilmesi Eğitimler öncesinde, fabrikaların hiçbirinde işçiler tarafından seçilmiş temsilciler yoktu. Dört fabrikada yönetimin atadığı temsilciler bulunuyordu. Eğitimlerin sonunda, iki fabrikada işçi temsilcilerinin işçiler tarafından aday gösterildiği ve seçildiği seçimler gerçekleştirildi. Üç fabrikada ise bir çeşit temsil vardı, ancak bu temsilciler serbestçe aday gösterilmemekte ve seçilmemekteydi. İşçiler ve yönetim arasında açık ve işbirliğine dayalı diyalog Katılan fabrikaların tümünde, işçiler ve yöneticiler arasında işbirliğine dayalı diyaloğa en az bir örnek vaka gösterilebilir. Fakat, bu diyaloğun gerçekleştiği ortamlar yelpazesi oldukça geniş. Üç fabrikada, işçiler ve yöneticiler arasında düzenli toplantılar için mekanizmalar oluşturuldu. Ve gerçekten de, bir fabrikada düzenli olarak toplanan çeşitli komiteler oluşturuldu: iş sağlığı ve güvenliği, disiplin ve işçi hakları komiteleri. Diğer dört fabrika ise eğitimlerin sağladığı diyalog fırsatlarına bel bağladılar (örn. işçi eğitimleri veya sonraki FWF denetimleri esnasındaki tartışmalara katılım göstererek). Bu fabrikalarda, düzenli diyalog yapıları henüz oluşturulmadı. Fabrikalarda elle tutulur iyileşme Fabrikaların biri dışında tümünde, işçiler tarafından etkin bir şekilde dile getirilen ve yöneticilerce çözüm bulunan şikayet örnekleri vardı. Çeşitli fabrikalardan bazı örnekler: İşyerinde içme suyuna erişim imkanlarının iyileştirilmesi Ramazan ayında fazla mesai yapılmaması İşçiler için mescit hazırlanması Öğle yemeği saatinin işçiler için daha fazla rahatlık sağlayacak şekilde değiştirilmesi İşçilere yeni üniformalar verilmesi İşletmenin işyeri iletişimindeki iyileşmelerden elde ettiği görünür faydalar Eğitim sonrasında gerçekleştirilen tedarikçi seminerinde, katılan bazı yöneticiler, fabrikalarındaki atmosferde ve işbirliğinde görülen değişimi verilen eğitime atfettiler. Bir yönetici, ortamdaki bu değişimin, işçilerin üretkenliği artırmak için değişiklikler önerdiği bir diyaloğun yolunu açtığını söyledi. Bir başka yönetici, işçilerin dinlendiklerini hissettiklerinde üretimin hızı ve kalitesinin arttığı gözlemini dile getirdi. Buna karşın, tüm yöneticiler benzer iyileşmelere değinmediler. İşçilerin sekiz modülün tümüne veya hemen hemen tümüne katıldıkları fabrikalarda en çok işletme faydası elde edildi. Bunlar, yönetim ve işçilerin şikayetleri birlikte ele alması ve işçi temsiline ilişkin sistemlerin oluşturulmasına yatırım yapan fabrikalardı. Türkiye de Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi İçin Fabrika İçi Bir Eğitim Deneyi. 13

14 BÖLÜM 3: EĞITIM TASARIMI VE SUNUMUNA İLIŞKIN KILIT DERSLER Birçok yönden, projeden elde edilen dersler, FWF yi eğitimlere yönelten başlangıçtaki anlayışı destekler nitelikteydi. Projeden yeni şeyler de öğrendik. Bunların tümü Türkiye de ve diğer yerlerde sosyal diyaloğu geliştirme çabalarımızı sürdürmemize yardımcı olacak. Aşağıda, FWF nin eğitim tasarımını ve sunumunu geliştirmek için ilave adımlar atacağı bazı alanlar sıralanmaktadır. Kaç modül yeterli olur? FWF audits in Turkish garment factories generally find that workers have very limited awareness of their rights. Such awareness is a critical starting point for grievance systems, since all parties need to have a common understanding of the rules of the game. We hoped training would result in a jump in workers awareness levels. İşçiler, müdürler ve şefler için paralel eğitim This project targeted social dialogue through formal training for workers and informal support and guidance for management. Training results indicate that managers also need a training programme akin to the one rolled out for workers. Likewise, it is critical to provide training targeting supervisors, since they are the authority figures workers tend to encounter during the workday. Yeni seçilen işçiler için eğitim All workers who bore the title of worker representative at the start of trainings were invited to participate in training sessions. However, because elections took place in the factories as part of the training process, a new crop of worker representatives was generated midtraining. Impact assessments indicate a discrepancy between worker representatives who participated in the full training and those who did not. The former were better equipped to engage management in constructive dialogue and reach mutually-agreed solutions. With this in mind, it may be wise to include in the training programme a crash course for worker representatives following elections. İşçiler arasında bilgi paylaşımının iyileştirilmesi İşçilerin eğitimde edindikleri bilgileri çalışma arkadaşlarıyla çok az düzeyde paylaşmaları FWF için şaşırtıcı oldu. Sonuç olarak, fabrikada çalışanlar arasındaki farkındalık düzeyleri FWF nin beklediği kadar hızlı bir şekilde yükselmedi. İşçiler, bunun yerine, öğrendiklerini iş ortamı dışında arkadaşlarıyla ve aileleriyle paylaştıklarını söylediler. Sonraki eğitimlerde, FWF, eğitim tasarımına eğitim sonrası paylaşımı destekleyecek adımları entegre etmek için çalışacaktır. Bu arada, FWF işçilerin öğrendiklerini neden paylaşmadıklarını açıklığa kavuşturacaktır. Bunun nedeni iş günü içerisinde bilgi paylaşımı için zaman veya imkan olmaması mı? Yoksa, işçilerin bunun içingerekli beceri veya ilgiye sahip olmaması mı? İşçilerle yapılan görüşmeler, tüm işçilere eğitimde geçen temel konuları içeren bir el kitabı dağıtılmasının bu anlamda değerli bir araç olabileceğini ortaya koymaktadır. Türkiye de Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi İçin Fabrika İçi Bir Eğitim Deneyi. 14

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Hareketlilik Koçu Koçluk Seansı Canlandırma Eğitmen talimatları Grup çalışması Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Ana hatları, yapısı ve tanımı Bu çalışmadaki saptanabilir beceri ve yeterlilikler Saptanabilir

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI 01 02 03 YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK YÖNETİCİLER İÇİN KOÇLUK BECERİLERİ

Detaylı

Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2)

Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2) Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2) Hoşgeldiniz! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti veya RDS (önceden WHOIS) İncelemesinin ne hakkında olduğunu öğrenmekle ilgileniyor

Detaylı

Great Place to Work Türkiye. Eyüp Toprak Managing Director. Frank Hauser Managing Partner

Great Place to Work Türkiye. Eyüp Toprak Managing Director. Frank Hauser Managing Partner Great Place to Work Türkiye Eyüp Toprak Managing Director Great Place to Work Türkiye Frank Hauser Managing Partner Great Place to Work Türkiye - Expert Audit şirket içerisinden seçilen çalışanlar aracılığıyla

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ SİRKÜLER (G-2014) YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ Sayın Üyemiz, OAİB bünyesinde Dale Carnegie Training aracılığıyla Yöneticiler için Liderlik eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu eğitim için

Detaylı

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Y jenerasyonunun internet bağımlılığı İK yöneticilerini endişelendiriyor. Duygusal ve sosyal becerilere sahip genç profesyonel bulmak zorlaştı. İnsan

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar Bu Tüzük mümkün olan yerlerde üzerine çıkılması gereken minimum standartları sunmaktadır. Uygularken, tedarikçiler ulusal kanunlar ve yürürlükteki diğer kanunlara uyumlu olmalıdır; kanunların hükümleri

Detaylı

ICF Türkiye ANKET-2 SONUÇLARI

ICF Türkiye ANKET-2 SONUÇLARI ICF Türkiye ANKET-2 SONUÇLARI Araştırmaya 48 ICF Türkiye koçu katılmıştır. ICF Türkiye tarafından hangi eğitim/toplantı veya etkinliklerin düzenlenmesini istersiniz? Diğer önerilen eğitimler: Koçluk anlaşmaları

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ 13.05.2015 KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ GAN TÜRKİYE Madde 1 Küresel İşbaşında

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü Amaç Denetimden Sorumlu Komitenin amacı, Yönetim Kurulunun (1) şirketin mali tablolarının doğruluğu, (2) şirketin yasal şartlara ve mevzuat şartlarına

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Uzaktan Eğitim Modülü. Sonuç Göstergeleri

Uzaktan Eğitim Modülü. Sonuç Göstergeleri Uzaktan Eğitim Modülü Sonuç Göstergeleri 06 GENEL BAKIŞ Sonuç Göstergeleri hakkında Rapor Hazırlanması Better Cotton üretilen her yerde sürdürülebilirlikteki ilerlemelerin yeterince ölçüldüğünden emin

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

Bu emektubun devamını okumaktan zevk almanız dileğiyle! Dördüncü e-mektup, RACE Projesi, Kasım 2013

Bu emektubun devamını okumaktan zevk almanız dileğiyle! Dördüncü e-mektup, RACE Projesi, Kasım 2013 Dördüncü e-mektup, RACE Projesi, Kasım 2013 Engelli İstihdam Fırsatlarını ve Farkındalığını Artırma Türkiye de Engellilerin PROJE ORTAKLARI CRM Yönetim Danışmanlık, Türkiye EASPD, Belçika Dolunay, Türkiye

Detaylı

RESPECT Projesi: TEDARİKÇİLER için Eğitim. Modül 1 KSS & Günümüzde Sorumlu Satın Alma Uygulamaları

RESPECT Projesi: TEDARİKÇİLER için Eğitim. Modül 1 KSS & Günümüzde Sorumlu Satın Alma Uygulamaları RESPECT Projesi: TEDARİKÇİLER için Eğitim Modül 1 KSS & Günümüzde Sorumlu Satın Alma Uygulamaları GİRİŞ VE BAĞLAMIN OLUŞTURULMASI Kurumsal Sosyal Sorumluluk nedir? "İşletmelerin Toplum Üzerindeki Etkilerine

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

TÜRKİYE- ALMANYA EĞİTMEN DEĞİŞİM PROGRAMI KATILIMCI ÇAĞRISI

TÜRKİYE- ALMANYA EĞİTMEN DEĞİŞİM PROGRAMI KATILIMCI ÇAĞRISI TÜRKİYE- ALMANYA EĞİTMEN DEĞİŞİM PROGRAMI KATILIMCI ÇAĞRISI Program Hakkında YFU-Youth For Understanding 1951 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. YFU, dünya çapında 50 den

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

Mobbing Araştırması. Haziran 2013

Mobbing Araştırması. Haziran 2013 Mobbing Araştırması Haziran 2013 Araştırma Hakkında 2013 Haziran ayında PERYÖN ve Towers Watson tarafından düzenlenen Mobbing Araştırması na çeşitli sektörlerden 143 katılımcı veri sağlamıştır. Ekteki

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BÜLTEN - 2017/1 BİRLİKTE VARIZ ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Great Place to Work Türkiye. Eyüp Toprak Managing Director. Frank Hauser Managing Partner

Great Place to Work Türkiye. Eyüp Toprak Managing Director. Frank Hauser Managing Partner Great Place to Work Türkiye Eyüp Toprak Managing Director Great Place to Work Türkiye Frank Hauser Managing Partner Great Place to Work Türkiye Expert Audit şirket içerisindeki uzmanlar aracılığıyla mevcut

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi İŞ TANIMI (Terms of Reference) Sözleşme Numarası İhale Başlığı İhale Numarası :TRH1.3.PREII/P03/322 :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi :TRH1.3.PREII/P03/322/02 1. ÖN BİLGİ 1.1. Proje

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Sorunlara farklı açılardan bakıp, değer katarak çözüm üretmek ve akıllıca konuşarak avantaj sağlamak Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Konuşarak Fark Yaratma

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

Kurumsal Sorumluluk Tedarikçi Öz Değerlendirme. V 1.4 Kasım 2009. Siemens 2009, All Rights reserved.

Kurumsal Sorumluluk Tedarikçi Öz Değerlendirme. V 1.4 Kasım 2009. Siemens 2009, All Rights reserved. Kurumsal Sorumluluk Tedarikçi Öz Değerlendirme V 1.4 Kasım 2009 Siemens 2009, All Rights reserved. Münih, Kasım 2009 Sayın Ortaklarımız, Siemens, her türlü ekonomik büyümeyi destekleme faaliyetinde yüksek

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

Kapanış ve Değerlendirme Toplantısı

Kapanış ve Değerlendirme Toplantısı Okul-Aile İşbirliği Aile Atölyeleri Projesi Kapanış ve Değerlendirme Toplantısı 25 Haziran 2012 Aile Atölyeleri Projesi Nedir? İstanbul da faaliyet gösteren 12 İş Okulu arasından seçilen 2 pilot okulda

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

"YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA YARIŞMA ŞARTNAMESİ "YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ GİRİŞ Sevgili Öğretmenimiz, Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı geliştirmelerine katkı sağlamak için, Millî Eğitim

Detaylı

Gazete No. 4, Yayın Tarihi 22 Eylül 2014

Gazete No. 4, Yayın Tarihi 22 Eylül 2014 Bu sayıda: Görsel Mağazacılık projesindeki tüm güncel faaliyetler. Bu e-postayı tarayıcınızda görüntüleyin Gazete No. 4, Yayın Tarihi 22 Eylül 2014 Litvanya da Yayılım Toplantısı VM Textransf projesinin

Detaylı

En İyi Yönetici, En Kötü Yönetici

En İyi Yönetici, En Kötü Yönetici En İyi Yönetici, En Kötü Yönetici Bu çalışma kâğıdını şimdiye kadar çalıştığınız en iyi ve en kötü yöneticilerin özelliklerini değerlendirmek için tek başınıza veya bir grupla birlikte kullanın. Nasıl

Detaylı

PRINCE2 Foundation Proje Yönetimi Eğitimi

PRINCE2 Foundation Proje Yönetimi Eğitimi Dünya üzerinde 150?den fazla ülkede kullanılan PRINCE2 proje yönetimi metodolojisinin eğitimini ve uluslararası sertifikasını almak için artık Londra?ya gitmenize gerek yok. Yekare Danışmanlık, PRINCE2

Detaylı

PERYÖN İNSAN YÖNETİMİ ÖDÜLLERİ FARK YARATAN İK PROJELERİ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

PERYÖN İNSAN YÖNETİMİ ÖDÜLLERİ FARK YARATAN İK PROJELERİ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 2016-2017 PERYÖN İNSAN YÖNETİMİ ÖDÜLLERİ FARK YARATAN İK PROJELERİ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 11/9/2017 White Paper / PERYÖN Yayınlar 2017.22 2016-2017 PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri Fark Yaratan İK Projeleri

Detaylı

Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması

Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması ARAŞTIRMA NOTU 13/C-01A ARAŞTIRMA NOTU 14/C-01A Yayınlanma tarihi: Nisan 2014 Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması Pınar Kaynak TEPAV Araştırmacı

Detaylı

ENETOSH Eğitmenler ve Öğretmenler için İş Güvenliği ve iş Sağlığı Uzmanlık Standartları

ENETOSH Eğitmenler ve Öğretmenler için İş Güvenliği ve iş Sağlığı Uzmanlık Standartları ENETOSH Eğitmenler ve Öğretmenler için İş Güvenliği ve iş Sağlığı Uzmanlık Standartları Uzmanlık Alanı İş Yerinde İş Güvenliği ve İş Sağlığı Seviye: 6 Credit: Beceriler Bilgi 1 İş yerinde iş güvenliği

Detaylı

3 eğitmen, 1 master eğitmen katılımıyla 5 gün sürecek eğitime kişi başı katılım ücretimiz 250 TL (+ KDV) dir.

3 eğitmen, 1 master eğitmen katılımıyla 5 gün sürecek eğitime kişi başı katılım ücretimiz 250 TL (+ KDV) dir. Bursa Tekstil ve Konfeksiyon AR-GE Merkezi Organize Sanayi Bölgesi, Kahverengi Cadde, No: 11 16140, Nilüfer/ BURSA Tel : +90.224.219.10.00 Dahili: 1450 Faks : +90.224.219.10.31 E-Posta : info@butekom.org

Detaylı

İNOVASYON YÖNETİMİ AKADEMİSİ EĞİTİM DUYURUSU

İNOVASYON YÖNETİMİ AKADEMİSİ EĞİTİM DUYURUSU İNOVASYON YÖNETİMİ AKADEMİSİ EĞİTİM DUYURUSU İNOVASYON YÖNETİMİ AKADEMİSİ NEDİR? Halen ülkemizde firmalarımız ve iş destek mekanizmalarımız (ihracatçı birlikleri ve meslek örgütleri) proje bazlı çalışma

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU 2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ ARALIK 2013 Çanakkale Ticaret Borsasına kayıtlı 55 şahıs ve 15 şirket olmak üzere toplam 70 üye ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anket verileri 2013 kapsamaktadır.

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

Avrupa da sektörel sosyal diyalog - taşımacılık sektöründe elde edilen başarılar: işçilerin perspektifi

Avrupa da sektörel sosyal diyalog - taşımacılık sektöründe elde edilen başarılar: işçilerin perspektifi Avrupa da sektörel sosyal diyalog - taşımacılık sektöründe elde edilen başarılar: işçilerin perspektifi İstanbul, 18-20 Nisan 2011 Eduardo Chagas, ETF Genel Sekreteri Avrupa Sosyal Diyaloğu çerçeve Taşımacılık

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

BİYOMED. e-bülten - Mayıs 2013

BİYOMED. e-bülten - Mayıs 2013 BİYOMED e-bülten - Mayıs 2013 Biyomed büyüyor Biyomedikal Mühendisleri Derneği (BİYOMED), ülkemizdeki Biyomedikal Mühendislerinin bir araya gelmesi ve Biyomedikal Mühendisliği meslek kültürü oluşturma

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 11. Your company information

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 11. Your company information İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 11 Your company information SORU 1 Aşağıdakilerden hangisi interaktif eğitim yöntemleri arasında sayılmaz? A) Soru-yanıt B) Anlatma C) Vaka çalışması D) Canlandırma

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Avrupa Birliği Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (DVİHE) Hibe Programı Proje No: TR2009-0136.01-02-136 (HRE-136) Bu yayının

Detaylı

TEGEP te Neler Oluyor?

TEGEP te Neler Oluyor? Gündem Mayıs 2013 02 TEGEP te Neler Oluyor? Eğitim ve gelişim alanında referans olabilecek çalışmalar kapıda! 07 TEGEP - ASTD İşbirliği 05 Zirvede Buluşalım! 09 Tegep Eğitim Profesyonellerini Geliştiriyor

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI 1. DAYANAK Kurumsal Yönetim Komitesi nin görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School)

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE ADI : İletişim Ve Etkileşimde Avrupa Deneyimi (European Experience

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. Profesör M. Diane Burton MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. Profesör M. Diane Burton MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Profesör M. Diane Burton MIT Sloan School of Management Çalışanlara İş Hayatlarıyla İlgili Ne Kadar Söz Hakkı Verilmelidir? İşle ilgili konularda çalışanlara

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1098-18093 Rekabette İnovasyon İçin Liderlik Ankara, 09/09/2014 SİRKÜLER ( G-2014) Sayın Üyemiz, Genel Sekreterliğimiz bünyesinde düzenlenen Kişisel Gelişim

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ?

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? Aralık 2011 de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal

Detaylı

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Özet Türkiye nin ILO Karnesi Zayıf! 31 Mayıs 2016, İstanbul Türkiye ILO lerini En Çok İhlal Eden Ülkelerden Uluslararası Çalışma Örgütü nün (ILO) 105.

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır)

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünce Eylül 2010-Mart 2012 döneminde yürütülmüş olan Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi kapsamında,

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program...

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... DeGiSen DUnyada GeliSmek Her Cocuk Fark yaratabilir Empati, Yaratıcılık, Liderlik, Ekip CalıSması Ashoka

Detaylı

İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMASI: Başlangıç Anketinden İlk Bulgular

İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMASI: Başlangıç Anketinden İlk Bulgular İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMASI: Başlangıç Anketinden İlk Bulgular Cristobal Ridao-Cano Ahmet Levent Yener Dünya Bankası AOA Beşeri Kalkınma Sektörü İstanbul, 9 Aralık,

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu olarak tüm şirketlerimizde İnsan Kaynakları yönetiminde uyguladığımız değerleri açıklamaktır. 2. KAPSAM Doğan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

İç Denetimi Öğrencilere Tanıtmaya Yönelik Fikirler

İç Denetimi Öğrencilere Tanıtmaya Yönelik Fikirler Akademik İlişkiler İç Denetimi Öğrencilere Tanıtmaya Yönelik Fikirler Aşağıdaki listede önerilen projeler, öğrenciler arasında iç denetim konusunda farkındalık yaratmaya katkı sağlamak üzere enstitünüzün

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Fatma YÜCEL Toplumsal

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı