Hipertansiyon ve Diyabet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hipertansiyon ve Diyabet"

Transkript

1 Hipertansiyon ve Diyabet Optimal Vasküler Koruma (Kardiyak ve Renal Koruma) Dr. Celalettin Usalan Gaziantep Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı

2 Yüzyılın n iki epidemisi; Hipertansiyon ve Diyabet Hipertansiyon bulunan kişiler (milyon) Dünya çapındaki prevalans Diyabet bulunan kişiler (milyon) Dünya çapındaki prevalans Değerler erişkin popülasyondaki hesaplamalardır (20 79 yaşları) Uluslararası Diyabet Federasyonu. Accessed 30 April 2009

3 Hipertansiyon ve Diyabet İlişkisi Hipertansiyonda glukoz metabolizma bozukluğu u sıkts ktır Diyabette hipertansiyon sıkls klığı artar HT, DM birlikteliğinde inde KV ve renal olay riski belirgin olarak artar KB nın optimal değerlere erlere düşürülmesi d anlamlı klinik yarar sağlar

4 Hipertansiyon ve Diyabet İlişkisi Hipertansiyonda glukoz metabolizma bozukluğu u sıkts ktır Obezite İnsülin direnci Bozulmuş açlık glukozu (IFG) AKŞ; ; mg/dl Bozulmuş glukoz toleransı (IGT) AKŞ<125 mg/dl dl,, OGTT 2.saat KŞ; K ; mg/dl Metabolik sendrom Diyabetes Mellitus

5 Bozulmuş Glisemi Durumu* ; Normoglisemiden Diyabete Geçiş Açlık plazma glukozu 125 mg/dl 100 mg/dl Amerikan Diyabet Birliği kriterleri Diyabet IFG Normal IGT 140 mg/dl 199 mg/dl *IFG ve/veya IGT bulunan hastalar şeklinde tanımlanmıştır IFG: bozuk açlık glukozu IGT: bozuk glukoz toleransı Yüklemeden 2 saat sonraki plazma glukozu Genuth et al., for the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care 2003;26:3160 7

6 Diyabet Gelişim imi i ve ilerleyişi Genetik duyarlılık Çevresel faktörler Zayıf f Beslenme Obezite İnaktivite Diyabet Tanısı Komplikasyonların Ortaya Çıkması Özürlülük ÖLÜM İnsülin direnci HDL-C Trigliseridleriseridler Aterosklero leroz Hipertansiyonansiyon IGT Hiperglisemi PPG düzeyleri Prediyabet Devam eden Hiperglisemi Retinopati Nefropat ropati Nöropati Körlük ESRD/di diyaliz/ transplantasyon syon KKH İnme Ampütasyon HDL-C = yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol; ESRD = son evre böbrek hastalığı; PPG postprandiyal glukoz; KKH korpner kalp hastalığı Brown WV. Diabetes Obes Metab 2000;2(suppl 2):S11 S18 den uyarlanmıştır

7 Bozulmuş glisemi (IGT) prevalansındaki ndaki artış büyük k bir sağlık k problemidir IGT bulunan kişiler (milyon) milyon 71.2 milyon Değerler erişkin popülasyondaki hesaplamalardır (20 79 yaşları) Uluslararası Diyabet Federasyonu. Accessed 30 April 2009

8 Bozuk Glisemi Durumu olan Hastaların n % ında Yıl Y İçinde Diyabete İlerleme Olmaktadır Çalışma Finlandiya Önleme Çalışması 1 Hasta popülasyonu Aşırı kilo + IGT N Plasebo/kontrol kolunda Ortalama/med /medyan diyabete ilerleyenlerin % si% takip (yıl) yıly 23* DREAM 2 IFG, IGT ya da ikisi yıly 26 Diyabeti Önleme Programı 3 IFG + IGT 3, yıly 29 STOP-NIDDM 4 IGT 1, yıly 42 *4. yılda Tip 2 diyabetin önlenmesi bu çalışmaların bir primer sonlanma noktası olmuştur. DREAM=(Diabetes REduction Assessment with ramipril and rosiglitazone Medication) (Ramipril ve rosiglitazon ilaçlarıyla diyabetin azaltılması değerlendirmesi); STOP-NIDDM=Study TO Prevent Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus (İnsüline bağımlı olmayan diabetes mellitusu önleme çalışması); IFG=bozuk açlık glukozu; IGT=bozuk glukoz toleransı 1 Tuomilehto et al. N Engl J Med 2001;344: ; 2 The DREAM Trial Investigators. Lancet 2006;;368: ; 3 Knowler et al. N Engl J Med 2002;346: ; 4 Chiasson. Lancet 2002;359:2072 7

9 IGT Bulunan Kişilerin ilerin Yaşam am Boyunca % 80 ninde Tip 2 DM Beklenmektedir Diyabet insidansı (%) y 11.1 y Plasebo Metformin Yaşam biçimi Yaşam süresi IGT tanısından sonra geçen zaman (yıl) %8 %20 Bozuk glukoz toleransına (IGT) sahip kişiden oluşan bir grupta Diyabeti Önleme Programı nda tip 2 diyabetin yaşam boyu kümülatif insidansı Herman et al. Ann Intern Med 2005;142:323 32

10 Hipertansiyon ve Diyabet İlişkisi Hipertansiyonda glukoz metabolizma bozukluğu u sıkts ktır Diyabette hipertansiyon sıkls klığı artar HT, DM birlikteliğinde inde KV ve renal olay riski belirgin olarak artar KB nın optimal değerlere erlere düşürülmesi d anlamlı klinik yarar sağlar

11 Diyabette hipertansiyon sıkls klığı artar Hipertansiyon prevalansı diyabeti olanlarda olmayanlara göre g 2 kat daha fazladır % % IGT DM Mikro albuminüri Proteinüri Böbrek yetmezliği Kidney Int, 55:1-28, 1999

12 Hipertansiyon ve Diyabet İlişkisi Hipertansiyonda glukoz metabolizma bozukluğu u sıkts ktır Diyabette hipertansiyon sıkls klığı artar HT, DM birlikteliğinde inde KV ve renal olay riski belirgin olarak artar KB nın optimal değerlere erlere düşürülmesi d anlamlı klinik yarar sağlar

13 Kan Basınc ncı,, Diyabet-KV risk RR ,81 0- > DM Kan Basıncı, mmhg Am J Med. 2006;119(2):133

14 Diyabet Kardiyovasküler (KV) Morbidite ve Mortalitede anlamlı artış ışlarla ilişkilidir Diyabeti olan ve olmayan ve daha önce MI öyküsü bulunmayan hastalarda KV olayların insidansı 1 Kaplan-Meier analizinde kardiyak morbiditeye (MI ya da kalp yetmezliği) kadar olan süre 2 İnsidans (%) p<0.001 Diyabet yok (n=1,304) Diyabet var (n=890) p<0.001 İlk olayı yaşayan hastalar (%) Başlangıçta diyabet (n=5,250) HR=2.20 (p<0.0001)* Yeni başlangıçlı diyabet (n=1,298) HR=1.43 (p=0.0008)* Hiç diyabet olmaması (n=8,697) 0 Fatal olan ya da olmayan MI KVH nedenli ölüm ,000 1,500 2,000 Olaya kadar olan süre (gün) *7 yıllık takipte KVH=kardiyovasküler hastalık; MI=miyokard infarktüsü diyabet olmamasına karşı diyabet için p değeri *HR: Cox regresyon modelinde tehlike oranı (hiç diyabet olmamasına karşı) Valsartan Antihipertansif Uzun-vadeli Kullanım Değerlendirmesi çalışması verileri 1 Haffner et al. N Engl J Med 1998;339:229 34; 2 Aksnes et al. Hypertension 2007;50:467 73

15 Tip II Diyabet Seyri Sessiz nefropati KB da yükselme Diyabetik nefropati Hipertansiyon Mikroalbuminüri Glomerüler hiperfiltrasyon Proteinüri Renal progresyon SDBY Kardiyovasküler hastalık M O R T A L İ T E Diyabet başlangıcı Yıl

16 Proteinüri ri düzeyi arttıkça renal fonksiyonlardaki kayıp p hızıh artar GFR (ml/dak/ay) < > 4 Proteinüri (g/gün) Remuzzi, Bertani: N Engl J Med 339: , 1998

17 Tip p 2 Diyabet Proteinüri ri & Mortalite, KV olaylar ve İnme A: U-Prot <150 mg/l B: U-Prot mg/l C: U-Prot >300 mg/l Sağkalım RR A B İnsidans (%) p< Overall: p<0.001 C İnme KV Aylar olaylar Miettinen, Stroke 1996;27:2033

18 Hipertansiyon ve Diyabet İlişkisi Hipertansiyonda glukoz metabolizma bozukluğu u sıkts ktır Diyabette hipertansiyon sıkls klığı artar HT, DM birlikteliğinde inde KV ve renal olay riski belirgin olarak artar KB nın optimal değerlere erlere düşürülmesi d anlamlı klinik yarar sağlar

19 Kan basınc ncında nda 2 mmhg lik azalma KV olay riskini % azaltmaktadır 61 prospektif ktif, gözlem çalışmasının n meta-analizi analizi 1 milyon erişkin 12.7 milyon kişi i yılıy Ortalama SKB de 2 mmhg azalma İskemik kalp hastal ğ mortalitesi riskinde % 7 azalma İnme mortalitesi riskinde % 10 azalma Lewington ve ark. Lancet 2002;360:

20 Ortalama KB düşüşü-d GFH da düşüşün d n yavaşlama hızıh OKB (mmhg) GFR (ml/dk/yıl) /85 140/90 r = 0.69; P < 0.05 Tedavisiz HT Parving HH, et al. Br Med J Moschio G, et al. N Engl J Med Viberti GC, et al. JAMA Bakris GL, et al. Kidney Int Klahr S, et al. N Eng J. Med Bakris GL. Hypertension Hebert L, et al. Kidney Int The GISEN Group. Lancet Lebovitz H, et al. Kidney Int Bakris GL, et al. Am J Kidney Dis. 2000;36(3):

21 Kan Basınc ncı Hedefleri Eşlik eden durum Hipertansiyon (Diyabet ve renal hastalık yok) Diabetes Mellitus Renal hastalık > 1 gr proteinuria veya diyabetik renal hastalık KB hedefi < 140/90 mmhg (JNC 7) < 130/80 mmhg (ADA, JNC 7) < 135/80 mmhg <125/75 mmhg (NKF) Chobanian AV et al. JAMA. 2003;289: American Diabetes Association. Diabetes Care. 2002;25: National Kidney Foundatrion. Am J Kidn Dis. 2002;39(suppl 1):S1 S266.

22 Birçok çalışma antihipertansif tedavinin kan basınc ncını düşürdüğünü gösterdi ö sonrasında onrasında ö

23 Diyabet-Hipertansiyon Optimal Kardiyorenovasküler Koruma Renin anjiotensin aldosteron sistem (RAAS) inhibisyonu tedavinin temelidir

24 Renin-An Anjiotensin Aldosteron Sistemi Böbrek Anjiotensinojen Glomerüler Vazokonstriksiyon İnflamasyon Fibroz Renin ACE dışı yollar Ang I Kalp Hipertrofi Fibroz Vazokonstriksiyon ACE Aldosteron Ang II AT 1 Reseptörü Biyolojik etkiler Damarlar Hiperplazi hipertrofi İnflamasyon Oksidasyon Fibroz Beyin Vazokonstriksiyon Müller DN & Luft FC dan adaptasyon

25 Optimal RAAS İnhibisyonu Anjiotensinojen Renin X Ang I ACE dışı yollar X Aldosteron ACE Ang II X AT 1 Reseptörü X ACE inhibisyonu (ACE-i) AT1 reseptör anta. (ARB) ACE-i (ARB)+ Aldosteron antog. Yüksek doz ARB ACE-i+ARB Biyolojik etkiler Direkt renin inhibisyonu Müller DN & Luft FC dan adaptasyon

26 Çalışmalar&Geniş Kapsamlı Vasküler koruma Primer sonlanım Kardiyovasküler mortalite Miyokard infarktüsü (MI) Konjestif kalp yetmezliği (KKY) İnme SDBY ve GFH da % 50 azalma

27 RAAS vs RAAS dışıd antihipertansif tedavi; KV primer sonlanım üzerine etkisi HOPE n=9,297 ALLHAT n=33,357 LIFE n=9,193 VALUE n=15,245 ASCOT n=19,342 yaş (yıl) KAH (%) Diyabet SKB Fark - 10 mmhg ABPH - 3 mmhg Office -33 to -5 mmhg -1.3 mmhg -22 to 4 mmhg -2.9 mmhg KB Avantajı RAAS Non-RAAS RAAS Non-RAAS RAAS Primer sonlanım (mortalite, MI, KKY) -22% Fark yok -13% Fark yok -24% Weir MR. J Clin Hypertens 2006: 8:

28 Tip II DM, HT&renal koruma RAAS inhibisyonu LIFE-Diabetes DETAIL IRMA-2 MARVAL RENAAL IDNT Type-2-Diabetes Hypertension Endothelial Dysfunction Impaired Micro Albuminuria Albuminuria Renal Function ESRD TRENDY?? BENEDICT MICRO HOPE Adapted from Mitch W.E., N Engl J Med 2004;351: ; Ruilope L.M., Acta Diabetol 2005;42:S33 S41;Schmieder R.E., J Hypertens Suppl 2006;24:S31 S35

29 Çalışmalar&Geniş Kapsamlı Vasküler koruma Sekonder sonlanım SVH gerileme Yeni KKY gelişiminde azalma Albüminüride azalma Yeni DM gelişiminde azalma

30 RAAS vs RAAS dışıd antihipertansif tedavi; KV sekonder sonlanım üzerine etkisi Sekonder sonlanım HOPE n=9,297 ALLHAT n=33,357 LIFE n=9,9193 VALUE n=15,245 ASCOT n=19,342 SVH gerileme NR NR Evet NR NR Albuminüride azalma Evet NR Evet NR NR Yeni diyabet gelişiminde iminde azalma Yeni KKY gelişiminde iminde azalma -32% Evet -43% Evet -25% Hayır -23% Evet -32% NR Weir MR. J Clin Hypertens 2006: 8:

31 LİFE-diyabet; Albuminüride azalma&kardiyorenal koruma Albuminüride % 50 azalma; Renal son noktada % 50, SDBY riskinde % 45 Kardiyovasküler riskte % 18, Kalp yetmezliği riskinde % 27 azalma de Zeeuw D et al. Kidney Int 2004; 65:

32 Yeni Başlayan Diyabet- Kardiyovasküler Risk Kardiyovasküler Olay SıklS klığı (100 Hasta-Yılı Başı şına) A B C Verdecchia et al.: Hypertension 43: , 969, 2004

33 Tip 2 Diyabete İlerlemenin Önlenmesi/Geciktirilmesi: Tamamlanmış Anahtar Çalışmaların Özeti Çalışma N Ortalama/medyan takip Girişim im Sonuçlar Da Qing yıly Diyet ve/veya veya egzersiz %31 46 RR Finlandiya Önleme Çalışması yıly Yoğun yaşam am biçimi imi %58 RR Diyabeti Önleme Programı 3 3, yıly Metformin Yaşam am biçimi imi %31 RR %58 RR STOP-NIDDM 4 1, yıly Akarboz %25 RR Tip 2 diyabetin önlenmesi bu çalışmaların bir primer sonlanma noktası olmuştur. RR=risk azalması. STOP-NIDDM=Study TO Prevent Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus (İnsüline bağımlı olmayan diabetes mellitusu önleme çalışması); 1 Pan et al. Diabetes Care 1997;20:537 44; 2 Tuomilehto et al. N Engl J Med 2001;344: ; 3 Knowler et al. N Engl J Med 2002;346: ; 4 Chiasson. Lancet 2002;359:2072 7

34 Farklı Antihipertansif Sınıflarla Yeni Başlang langıçlı Diyabet İnsidansı 143,153 hastayı kapsayan 22 klinik çalışmanın Meta analiz ağı* Olasılık oranı (%95 GA), p değeri ARB ACEI KKB Plasebo β-bloker Diüretik Diüretiğe karşı 0.57 ( ), p< ( ), p< ( ), p= ( ), p= ( ), p=0.30 Referans Plaseboya karşı 0.75 ( ), p= ( ), p= ( ), p=0.72 Referans 1.17 ( ), p= ( ), p= Diüretiğe karşı diyabet olaylarının olasıklık oranı Uyumsuzluk= *Doğrudan ve dolaylı karşılaştırma ARB=anjiyotensin reseptör blokeri; ACEI=anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü; KKB=kalsiyum kanal blokeri Elliott and Meyer. Lancet 2007;369:201 7

35 Diyabet-Hipertansiyon Optimal Kardiyorenovasküler Koruma Renin anjiotensin aldosteron sistem (RAAS) inhibisyonu tedavinin temelidir + Çoğu hastada birden fazla antihipertansif gerekliliği Diüretik veya kalsiyum kanal bloker ile kombinasyon

36 KV koruma & Kombinasyon tedavisi (RAAS Blokaj kajı + ) İki farklı mekanizmaya etki: PVD de düşme Nörohumeral Additif f etki + KKB Etkin KB düşüşüd Güvenirlilik/iyi tolerasyon/klinik yarar Yan etki nötralizasyonu (Ayak bileği ödemi) RAAS İnhibisyonu İki farklı mekanizmaya etki Tuz/vol volüm Nörohumeral Additif f etki + Diüretik Etkin KB düşüşüd Güvenirlilik/iyi tolerasyon/klinik yarar Yan etki nötralizasyonu (volüm retansiyonu, hiperkalemi) Weir MR. Am J Hypertens 1998;11:163S 169S.

37 DM&HT; Sonuç olarak DM&HT; Optimal Kardiyovasküler Koruma RAAS inhibisyonu yapan ilaçlar lar tercih edilmeli Hedef; KB nın düşürülmesi Kombinasyon tedavisi Yanısıra hedef; daha iyi KV koruma (Obezite, metabolik sendrom, dislipidemi) (DM gelişiminin iminin önlenmesi/geciktirilmesi) Yanısıra hedef proteinüri ri Treat the kidney to cure the heart

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

BÜTÜN N BETA BLOKERLER AYNI MIDIR? Dr. Ahmet Kıykım

BÜTÜN N BETA BLOKERLER AYNI MIDIR? Dr. Ahmet Kıykım BÜTÜN N BETA BLOKERLER AYNI MIDIR? Dr. Ahmet Kıykım Mersin Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İç Hastalıklar kları A.D., Nefroloji B.D. Sunum Planı Tarihçe Sınıflama Klinik özellikler Diğer antihipertansif

Detaylı

Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir

Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir Diyabete bağlı KBY li hastalarda vasküler hastalıklara bağlı erken ölüm insidansı diyabetik olmayanlara göre daha yüksektir USRDS 2004 Annual Data Report. TND

Detaylı

Sistemik Arter Hipertansiyonu

Sistemik Arter Hipertansiyonu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 43-56 Sistemik Arter Hipertansiyonu Dr. Bur çak Kı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı uludag@gazi.edu.tr 1963 yılında Ankara da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden mezun

Detaylı

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 53-58. Prof. Dr.

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 53-58. Prof. Dr. .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KARD YOLOJ GÜNDEM Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 53-58 Bozulmufl Açl k Glikozu ve/veya Glikoz Tolerans n n Tedavisi Prof. Dr. Hüsniye

Detaylı

Hiper tan si yon da Bes len me

Hiper tan si yon da Bes len me İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi No: 41 Kasım 2004; s. 85-91 Hiper tan si yon da Bes len me Uzm. Dr. Demet Özgül Yetkin Son

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU ISBN 978-605-4011-16-2 Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu TEMD DİABETES MELLİTUS

Detaylı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Postgrad Med J 2012;88:160e166 Renal replasman tedavisine başlama periyoduna göre Tip 1 DM hastalarında yaşam süresi

Detaylı

Sempatik Sinir Sistemi ve Hipertansiyon. Dr. Yunus Erdem Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Sempatik Sinir Sistemi ve Hipertansiyon. Dr. Yunus Erdem Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Sempatik Sinir Sistemi ve Hipertansiyon Dr. Yunus Erdem Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyonun Belirleyicileri GRA Anjiotensin Diyabet Kallikrein Na-Li countertransport Haptoglobin Eritrosit

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011 KBY de Böbrek Yetmezliği 5

Detaylı

Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ

Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ Kronik Böbrek Hastası Ne Kadar Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ Hipertansiyon i Diyabet Nefrotoksinler Kilo kontrolü Su/sıvı tüketimi Clin J Am Soc Nephrol. 6: 2558-2560, 2011. Doktorum bana

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 9-41 Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Ba rış İle ri ge

Detaylı

KBY de ESA TEDAVİSİ. Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı. Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011

KBY de ESA TEDAVİSİ. Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı. Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011 KBY de ESA TEDAVİSİ Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011 KRONĠK BÖBREK YETERSĠZLĠĞĠ VE ANEMĠ K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

Yeni Veriler Işığında Hemodiyaliz Ne Zaman Başlatılmalıdır? Dr. Şükrü ULUSOY KTU Nefroloji Bilim Dalı Trabzon

Yeni Veriler Işığında Hemodiyaliz Ne Zaman Başlatılmalıdır? Dr. Şükrü ULUSOY KTU Nefroloji Bilim Dalı Trabzon Yeni Veriler Işığında Hemodiyaliz Ne Zaman Başlatılmalıdır? Dr. Şükrü ULUSOY KTU Nefroloji Bilim Dalı Trabzon Toplantının sonunda hayatınızdaki bir karmaşanın çözümlendiğini görüyorum Diyaliz Akut Böbrek

Detaylı

\ROXQGD 3UHGLDEHWHV EHFRPLQJ WKH HTXLYDOHQW RI FRURQDU\ DUWHU\ GLVHDVH 'U. NVDO &H\KDQ 'U )DWLK

\ROXQGD 3UHGLDEHWHV EHFRPLQJ WKH HTXLYDOHQW RI FRURQDU\ DUWHU\ GLVHDVH 'U. NVDO &H\KDQ 'U )DWLK P - - - - [1] - 11 1 1 1-11 - [2] 2 2 [3] Sonuç- n ç n n 2 1 n u ç - n n n n- - o n 13 o n 13 o - n n ç DM Diabetes mellitus KV Kardiyovasküler NDDG National Diabetes Data Group- Ulusal Diyabet Veri Grubu

Detaylı

Özel Makale. Emzirme ile ilgili ESPGHAN Klavuzu

Özel Makale. Emzirme ile ilgili ESPGHAN Klavuzu Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 49:112-125 2009 by European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and North American Society for Pediatric Gastroenterology,

Detaylı

Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid verilen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri

Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid verilen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri 128 Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 128-132 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0386 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid

Detaylı

SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI

SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI T.C SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES 3.DAHLYE KLN EF.UZM.DR.FATH BORLU SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI (UZMANLIK TEZ)

Detaylı