AİLE OLMAK PROJESİNİN TANITIMI YAPILDI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AİLE OLMAK PROJESİNİN TANITIMI YAPILDI"

Transkript

1 Temmuz 2013 Yıl: 1 Sayı:2 ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı İLE OLMK PROJESİNİN TNITIMI YPILDI ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleģen "ile Olmak" Projesinin tanıtım toplantısı BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan ın katılımı ile gerçekleģtirildi. Erdoğan, toplantıdaki konuģmasında, aileye sahip çıkmalarından, ailenin güçlenmesine katkı sağlamalarından dolayı projeye katkısı olanları kutladı. Projenin bir arada yaģamak, daha fazla iletiģimde olmak, birlikte kaliteli zaman geçirmek, sportif ve kültürel çalıģmalar yapmak hedeflerine ulaģması için tüm çabanın ortaya konulacağına olan inancını dile getirdi. Toplantıda konuģan ile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ġahin ise projede emeği geçenlere teģekkür etti. ileyi sorunun bir parçası değil, çözümün parçası haline dönüģtürmek gerektiğine dikkati çeken ġahin, küreselleģmeye, güce, kentleģmeye modernizmin birçok akınına, medyaya, sosyal bütün aktörlere rağmen ilk iletiģimin anne-baba, ilköğretim olduğunu söyledi. Son günlerde yaģanan sürece bakıldığında ailenin çocuklar üzerindeki etkisinin öneminin daha iyi anlaģıldığını ifade eden ġahin, ailenin değerler sistemi olduğunu vurguladı. Törenin ardından projenin ortakları olan ilgili bakanlıklarla iģbirliği protokolü imzalandı. Daha sonra, platformda üzeri perde ile kapalı, "Biz büyük bir aileyiz" adlı aile albümünün yer aldığı serginin açılıģı yapıldı. BaĢbakan Erdoğan, sergiye kendisiyle eģi Emine Erdoğan'ın yer aldığı bir fotoğrafı da astı. Türkiye nin İlk Korumalı İş Yeri S/2 Sosyal Yardımlarda PTT Kart Dönemi S/3 Evlilik Öncesi Eğitimi Eğitici Semineri S/4 Müzik Terapi Eğitici Eğitimi S/5 Üstün Yetenekli Çocuklar Çalıştayı S/6 Kurumlar arası naklen atama başvurularına ilişkin duyuru S/8 1

2 Otizimli Çocuklara Yönelik Korumalı İşyeri ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yanı sıra Türkiye ĠĢ Kurumu ve Yağmur Çocuklar Otizmli Çocukları Destekleme Derneğince oluģturulan Korumalı ĠĢ Yeri nin açılıģ töreni yapıldı. Bakanımız ġahin açılıģta yaptığı konuģmada Bursa'nın her yönden çok güçlü bir Ģehir olduğunu dile getirdi. Bakanlık olarak bu tür çalıģmaları çok önemsediklerini bildiren ġahin, Otizimli Çocuklara Yönelik Korumalı ĠĢyeri ile ilgili yaptıkları çalıģmalardan bahsetti. Kurdeleyi engelli çocuklarla kesen ġahin, beraberindekilerle iģ yerini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Korumalı iģ yerinde, ütü ve paketleme eğitimi alan 23 otizmli çocuğun burada hem meslek edineceği hem de çalıģarak aile bütçesine katkı sağlayacağı bildirildi. Bakan ġahin, Bursa Valisi ġahabettin Harput'u, ardından Bursa BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Recep lte- Bursa BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Recep ltepe Bakanımız ġahin e Bursa kılıcı hediye etti. Şahin, bir engelli çocuğun ütü yapmasını izleyerek ona yardımcı oldu. Birlik Vakfı İşbirliğiyle Düzenlenen Sertifika Töreni ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Birlik Vakfı iģbirliğiyle ile Eğitim Seminerleri protokolü kapsamında düzenlenen sertifika törenine katılan ile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ġahin yaptığı konuģmada, tüm uluslararası kuruluģların Türkiye'nin kredi notunu arttırdığı belirterek OECD verilerine göre, gelir dağılımı adaletini en iyi sağlayan, adaletsizliğini de en hızlı düşüren 10 OECD ülkesinden biri bizim ülkemizdir. ifadelerini kullandı. BoĢanmak üzere baģvuran çiftler için aile mahkemesi hakimleriyle çalıģmalar yürüttüklerini dile getirdi. 2

3 Bursa'da "4. Koruyucu ile Şenliği" ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında "bakanlığa bağlı kurumlarda kalan çocukları satranç sporuna yönlendirmek" amacıyla, Gaziantep te iģ birliği protokolü imzalandı. Protokolün tanıtım toplantısında konuģan ile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ġahin, çocuklarla ilgili bütün çalıģmalara öncelik verdiklerini söyledi. Bugünün çocuklarının geleceğin doktorları, ebeleri, hemģireleri, bakanları ve baģbakanları olacağını belirtti. Bakan Fatma ġahin, Türkiye Kadınlar Satranç ġampiyonası ödül törenine katıldı. Kendini yetiģtiren, geliģtiren, "Ben yarışacağım, ben bu yarışa hazırım" diyen herkesi tebrik ettiğini belirtti. ġahin, kız çocukları ve kadınların hayatın her alanında etkili olması gerektiğini vurguladı. ile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ġahin çeģitli açılıģlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Bursa ya gitti. Ġlk olarak Ġnegöl Umut Evinin hizmete girmesi dolayısıyla düzenlenen açılıģ törenine, daha sonra "4. Koruyucu ile Şenliği" kapsamında düzenlenen törene katıldı. Bakan ġahin törende yaptığı konuģmada, vatana ve millete yararlı evlatlar yetiģtirmenin, en büyük eser olduğuna inandıklarını söyledi. Gönül Elçileri Projesinin en büyük ayağını, korucuyu aile olarak nitelendiren ġahin, gönül elçisi olmanın, zamanı, bilgisi, enerjisi, insanlara verebileceği bir Ģey varsa onu insanlıkla paylaģmak anlamına geldiğini vurguladı. Satranç Federasyonu ile İşbirliği Protokolü İmzalandı Sosyal Yardımlarda PTT Kart Dönemi ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gerçekleģti- rilen tüm sosyal yardım ödemelerinin PTT aracılığıyla yapılmasını sağlayacak Sosyal Yardım Kart Sistemi nin tanıtım töreni ile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ġahin ile UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Binali Yıldırım ın katılımı ile gerçekleģtirildi. Bakan Fatma ġahin törende yaptığı konuģmada, dezavantajlı grupların önündeki engellerin kaldırılması konusunda önemli çalıģmalara imza attıklarını söyledi. DeğiĢen ve geliģen dünyada, bu değiģimin yönetilmesinin önemine değinen Bakan ġahin, bu kapsamda sosyal devletlerin, sosyal refah ve barıģı sağlamalarının gerektiğini vurguladı. Millete hizmet etme yolunda hizmetleri her geçen gün büyüttüklerini anlatan ġahin, e- devlet sistemiyle artık kiģilerin sosyal ve ekonomik analizini görebildiklerini dile getirdi. ġahin, sosyal hizmete ihtiyacı olanlar için sosyal hizmet merkezlerini hayata geçirdiklerini hatırlattı. 3

4 ilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından onaylanan ve koor- B dinasyonu Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanacak olan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin uygulama planı doğrultusunda; Bakanlığımız tarafından yapılabilecek faaliyetlerin belirlenmesi amacını taģıyan Üstün Yetenekli Çocuklar ÇalıĢtayı nkara da yapıldı. Rixos Grand Otel de yapılan ÇalıĢtaya Milletvekilleri Gönül Bekin ġahkulubey, Dilek Yüksel, ġadan ġim- Ģek, vrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Halide Ġncekara, ile ve Üstün Yetenekli Çocuklar Keşfedilmeyi Bekliyor Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme nin Uygulanması ve İzlenmesi Semineri 4 Sosyal Politikalar Bakanlığı MüsteĢarı hmet Zahteroğulları, ÇHGM Genel Müdürü bdulkadir Kaya, Prof.Dr. YaĢar Özbay, Prof. Dr. hmet Yıldız, talay Demirci ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı. ÇalıĢtayın ana baģlıkları üstün yetenekli çocukların ailelerinin yönlendirmesi ve bilinçlendirilmesi, okul öncesi 0-3 yaģ arası üstün yetenekli çocukların tanılanması ve zenginleģtirilmiģ eğitim programı hazırlama, üstün yetenekli çocukların ihtiyaçlarına yönelik sosyal yardım faaliyetleri, çocuk hakları bağlamında üstün yetenekli çocukların haklarının korunması olarak belirlendi. ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı En- gelli ve YaĢlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iģbirliğinde yürütülen Engellilerin Haklarına ĠliĢkin SözleĢme nin Uygulanma ve Ġzlenme Kapasitesine Destek Projesi kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluģları ile sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleģtirilen ilk toplantı olan Engellilerin Haklarına ĠliĢkin SözleĢme nin Uygulanması ve Ġzlenmesi Semineri ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı Dr. Gazi lataģ ın katılımlarıyla 20 Haziran 2013 tarihinde nkara Mövenpick Otel de düzenlendi. çılıģta konuģan ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı Dr. Gazi lataģ, ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının hizmet alanına giren konular arasında engellilik alanının diğer alanlardan daha geniģ çapta topluma mal olduğunu, bu yüzden de daha kapsamlı çalıģmalar gerektiğine dikkat çekti. ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve YaĢlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. ylin Çiftçi ise yaptığı açılıģ konuģmasında; Genel Müdürlüklerinin çalıģmalarının hem sahada uygulamayı, hem de koordinasyon ve düzenlemeyi kapsayan geniģ bir alanda gerçekleģtiğini vurguladı.

5 Evlilik Öncesi Eğitici Eğitimi Semineri Sertifika Töreni ile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ġahin Manisa Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Evlilik Öncesi Eğitici Eğitimi"nin sertifika törenine katıldı. Bakan ġahin, törendeki konuģmasında mevcut dünya düzeninde mutlu aile kurmanın, çocukları faydalı Ģekilde toplumun hizmetine yetiģtirebilmenin kolay olmadığını söyledi. ile kurumunu güçlendirmek için gayret içerisinde bulunduklarını ifade etti. ġahin, birçok toplumsal sorunun temelini birey ve ailenin oluģturduğu ifade ederek, Çocuklarımızın yaşadığı temel sorunlar da parçalanmış aileden geliyor. Koruyucu tedbirlerle bu kurumu daha güçlü nasıl tutabiliriz diye çalışıyoruz. dedi. İ slam Ülkeleri Ġstatistik, Ekonomik ve Sosyal raģtırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) tarafından Haziran 2013 tarihlerinde TĠK ve Uluslararası Yoksulluk Çalıştayı Ġslam Kalkınma Bankası destekleriyle yapılan Yoksulluğun zaltılması ve Fakirlerin Güçlendirilmesi için Yenilikçi Çözümler konulu çalıģtay nkara'da yapıldı. Üç gün süren çalıģtaya Endonezya, Japonya, BangladeĢ, Mısır, Cibuti, Nijer, Sudan ve diğer ülkelerden çok sayıda akademisyen, STK temsilcisi, Uluslararası Örgüt temsilcileri ve bürokratlar katılım sağladı. ÇalıĢtaya ġehit Yakınları ve Gaziler Dairesi BaĢkanlığından R-GE ve Proje Birim Sorumlusu Orhan BĠLGE baģkanlığındaki heyet katıldı. Yaşlı Hakları ve Yaşlılık Hukuku D ünya YaĢlılara ġiddet Ġhmal ve Ġstismar Farkındalık Günü nedeniyle nkara Üniversitesi YaĢlılık ÇalıĢmaları Uygulama ve raģtırma Merkezi (YaĢam) tarafından düzenlenen YaĢlı Hakları ve YaĢlılık Hukuku konferansı Engelli ve YaĢlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. ylin ÇĠFTÇĠ ve nkara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan ĠBĠġ in katılımlarıyla 20 Haziran 2013 tarihinde nkara Üniversitesi nde gerçekleģtirildi. E ğitim ve Yayın Dairesi Finansal Okuryazarlık Eğitimi BaĢkanlığı koordinesi ve Sermaye Piyasası Kurulu iģbirliğinde gerçekleģtirilen Finansal Okuryazarlık Eğitimi Haziran 2013 tarihleri arasında fyonkarahisar da gerçekleģtirilmiģtir. Eğitim programı; Sermaye Piyasası Kurulunun çalıģmaları doğrultusunda ve ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hedef kitlesinin bilgilendirilmesi amacıyla planlanmıģ olup taģra teģkilatından 64 meslek elemanın katılmıģ olduğu eğitim programında 5 eğitimci görev almıģtır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunda görevli daire baģkanı ve uzmanların eğitim verdiği programda Finansal Okuryazarlık, Ekonomi, Finans, Mali Sistem, Piyasalar, ile Bütçesi ve Finansal Planlama, Tasarruf ve Yatırım ĠliĢkisi, Kredi ve Kredi Kartları ile Kamuda Etik Ġlkeler konularında sunumlar yapılmıģtır. 5 Ç ocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Eğitim ve Yayın Dairesi BaĢkanlığı iģbirliğiyle planlanan "Çocuk Çocuk Hakları Komitesinin Hizmet İçi Eğitimi Hakları Komitesi YetiĢkin Temsilcilerine Yönelik Hizmet Ġçi Eğitim Programı 24 Haziran 2013 tarihinde fyonkarahisar'da gerçekleģtirildi. Eğitim Programına Çocuk Hakları YetiĢkin Temsilcisi toplam 75 personel katıldı. çılıģı Çocuk Hakları Daire BaĢkanı bdullah ÖZ- BY tarafından gerçekleģtirilen programının; personelin bilgi ve beceri düzeylerini arttırarak hizmet sunumunun iyileģmesi ve personelin moral motivasyonunun yükseltilmesine katkı sağlayacağı düģünülmektedir.

6 Müzik Terapi Eğitici Eğitimi ğitim ve Yayın Dairesi BaĢkanlığı koordinatörlüğünde ve Engelli ve YaĢlı Hizmetleri E Genel Müdürlüğü ile Ukrayna Büyükelçiliği iģbirliğinde gerçekleģtirilen Müzik Terapi Eğitici Eğitimi Haziran 2013 tarihleri arasında nkara da geçekleģtirilmiģtir. Eğitim programına merkez teģkilatı ve Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde görevli 26 meslek elemanı katılım sağlamıģtır. GeliĢimsel bozukluğu olan çocuklarla ilgili çalıģmalarda tıbbi ve pedagojik uygulamalar niteliği taģıyan müzik terapi eğitici eğitimi Ukrayna dan gelen 3 eğitici tarafından verilmiģtir. 24 ders halinde verilen eğitimlerin katılımcılar tarafından beğeni ile takip edildiği gözlenmiģtir. Eğitim boyunca katılımcılara; çocuklarda duygusal algı geliģimi, 0-7 yaģ aralığında çocukların temel hislerinin anlamı, özel ihtiyaçlı çocuk ile diyalog, Ģarkı söyleme ve müzik terapisi, müzik terapisi eģliğinde masal anlatımı vb. konularda eğitici eğitimi verilmiģtir. akanlığımız Engelli ve YaĢlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde haber ve duyurular artık B ĠĢaret Dili nde yayınlanacak. Ülkemizde engellilere yönelik hizmetlerin öncülüğünü üstlenen ve engellilerin her alanda bilgiye eriģebilmeleri için Türkiye de birçok ilki gerçekleģtiren Engelli ve YaĢlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yine bir ilki gerçekleģtirerek internet sitesindeki haber ve duyuruları artık iģaret dili nde yayınlıyor. Engellilerin hayatını kolaylaģtırmak ve sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla birçok proje geliģtirdiklerini ifade eden Engelli ve YaĢlı Hiz- İnternet Haberleri rtık İşaret Diliyle de Yayınlanacak Çiftçi: Türkiye'de ilk defa böyle bir web sitesi hazırlandı metleri Genel Müdürü Dr. ylin Çiftçi, uygulamaya iliģkin detaylı bilgiler verdi. ĠĢaret dilinin yaygınlaģtırılması ve yayılmasını, böylece iģitme engellilerin iletiģim imkanlarının arttırılmasını hedeflediklerini dile getiren Çiftçi, ÇalıĢmalarımızın aktarıldığı ve çeģitli duyuruların yapıldığı internet sayfamızdaki haberler artık iģaret diliyle yayınlanıyor. Bu alanda öncü olmak istiyoruz dedi. Genel Müdürlüğün internet sayfasını uluslararası tanımlanmıģ kriterlere uygun olarak tüm engelliler için eriģilebilir Ģekilde hazırladıklarını dile getiren Çiftçi, internet sitesinin engellilere yönelik düzenlemelere örnek teģkil edeceğini söyledi. 6

7 akanlığımız, vrupa Birliği Bakanlığı ve vrupa B Komisyonu ĠĢbirliği ile düzenlenen "ile Ġçi ġiddet ve Kadına Yönelik ġiddet" baģlıklı TIEX Bölgesel Seminerleri'nin üçüncüsü Haziran 2013 tarihlerinde Ġzmir'de gerçekleģtirilmiģtir. TIEX Bölgesel Seminerleri Söz konusu seminerin açılıģ konuģmalarını vrupa Birliği Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı Sayın Dr. Mehmet Cangir, Konak Kaymakamı B Daimi Temas Noktası Sayın hmet Önal ile ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Daire BaĢkanı Sayın Zekeriya ErtaĢ gerçekleģtirmiģtir. ocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye 2. Badminton ġampiyonası Haziran 2013 tarihleri arasında Bursa'da yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonunun iģbirliği ile düzenlenen Ģampiyonaya 45 ilden 325 sporcu, 130 eğitmen ve antrenör katıldı. çılıģ töreniyle baģlayan turnuvaya SP Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü bdülkadir Kaya, Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire BaĢkanı Davut Ġmamoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kocatepe, Türkiye Badminton Federasyonu BaĢkanı Murat Özmekik ve SP Bursa Ġl Müdürü Dr. Z. Sunay Özkul'un yanı sıra çok sayıda sporsever katıldı. Ġki gün süren Ģampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları ÇHGM Genel Müdürü bdülkadir Kaya tarafından verildi. Ç 2. Badminton Şampiyonası Personel Yönetim Sistemi ve Personel Mevzuatı Eğitimi P ersonel Dairesi BaĢkanlığı ve Eğitim ve Yayın Dairesi BaĢkanlığı koordinesi ile Personel Yönetim Sistemi ve Personel Mevzuatı Eğitimi düzenlenmiģtir. K Kadın-Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimi adın Erkek EĢitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimi Haziran 2013 tarihlerinde Bakanlığımıza bağlı Kadın Konukevlerinde ve ġiddet Önleme ve Ġzleme Merkezlerinde görev yapan toplam 61 yönetici ile meslek elemanlarının katkı ve katılımlarıyla gerçekleģtirilmiģtir. 7

8 ĠLE VE SOSYL POLĠTĠKLR BKNLIĞI RESMĠ WEB S ĠTESĠ Y ENĠLENDĠ ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının resmi web sitesi, Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı koordinesinde yenilenerek hizmete sunuldu. Yeni web sitesi, sürekli geliģen ve yenilenen teknolojiler en iyi Ģekilde kullanılarak, beklentileri ve gereksinimleri karģılama amacı doğrultusunda tasarlandı. Bakanlığımızın yeni web sitesinde içerik, görsel tasarım ve daha rahat kullanım kolaylığı baģta olmak üzere pek çok değiģiklikler yapıldı. Tasarım aģamasında her türlü görüģ ve öneriler dikkatle değerlendirilerek gerekli Ģekillerde uygulandı. Söz konusu değiģiklikler ve yenilikler modern gereksinimleri karģılama doğrultusunda geliģtirilmeye ve daha kullanıģlı hale getirilmeye devam edecektir. Bursa Cumalıkızık Köyü Kadınlarına ile Ġçi ĠletiĢim Eğitimi Verildi ursa Ġl Müdürlüğü, ailelerin ya- B Ģam kalitesini artırma hedefiyle geliģtirilen ile Eğitim Programı nı köye taģıdı. ile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından toplumda sağlıklı ailelerin çoğalmasına katkıda bulunmak amacıyla geliģtirilen program kapsamında Bursa Cumalıkızık Köyü kadınlarına eğitim verildi. Cumalıkızık Köy Okulunun toplantı salonunda gerçekleģtirilen ile Eğitim Programı semineri; baģta Cumalıkızık Köy Kadınlarının Eğitimi DayanıĢması ve Kalkındırması Derneği üyeleri baģta olmak üzere tüm köy kadınlarına yönelik olarak düzenlendi. Kore ġehitleri Törenle nıldı ore SavaĢı nın baģlangıcının 63. K yıl dönümü töreni Kore de Sava- Ģanlar nıtı önünde 25 Haziran 2013'de yapıldı. Kore Cumhuriyeti nkara Büyükelçisi H.E. Sangkyu LEE ve E. lb. M. ġükrü Tandoğan ın davetleri üzerine BaĢkanlığımızdan, ġube Müdürü H. Bengi EFETÜRK ve Ġlk Müdahale ve cil Destek Biriminde görevli Tayfun YġR Kore Sava- Ģı Yıldönümü törenlerine katıldılar. Tören, nıta çelenklerin konulması, konuģmacıların günün anlam ve önemini belirten konuģmalarını yapmalarının ardından iki ülke arasındaki sıcaklığın hissedildiği bir atmosferde gerçekleģtirildi. 8 T Diyarbakır da EP Eğitimleri oplumda sağlıklı ailelerin çoğalmasına katkıda bulunmak amacıyla ile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliģtirilen EP eğitici ailesi her geçen gün büyümeye devam ediyor. ilelerin yaģam kalitesini arttırmaya yönelik eğitim modülleri içeren program kapsamında Diyarbakır Ġl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim semineri ile EP eğitici ailesine 32 kiģi daha katıldı. Eğitici semineri sonunda baģarılı olarak sertifika almaya hak kazanan eğitici adayları, EP çerçevesinde halk eğitimlerine baģlayacaklar.

9 ile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplumda aile olgusuna dikkat çekmek ve aile ko- nusunda farkındalık oluģturmak amacıyla bir fotoğraf yarıģması düzenliyor. Fotoğraflarla ile baģlığı altında organize edilecek yarıģma; ilede Sevgi ve ÇalıĢan, Üreten ileler temalı iki kategoride gerçekleģecek. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından da desteklenen yarıģmaya katılacak sanatçılar, kendi sanatsal anlatım biçimlerine uygun her türlü yaklaģım ve yorumu kullanmakta serbest olacaklar. Her iki kategoride layık görülen üç adet fotoğrafa 2 bin TL. değerinde baģarı ödülünün verileceği ve seçilecek 50 eserin sergileneceği yarıģmanın jürisi ise Ģöyle: ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tama ve Yer DeğiĢtirme Yönetmeliği tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiģtir. Yönetmeliğin "Başka kurumlardan naklen atama" baģlıklı 19 uncu maddesinde; Bakanlığa kurumlar arası nakil yolu ile atamaların ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki dönem halinde topluca yapılacağı, bu atamalara esas kadro ve unvanların, baģvuru ve değerlendirme usulü ve diğer hususların Bakanlıkça duyurulacağı hükme bağlanmıģtır. Bu çerçevede Bakanlığımıza daha önceki tarihlerde aģbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 46 branģta 600 öğret- B men ataması yapılacağının müjdesini verdi. ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının katkıları ile Milli Eğitim Bakanlığının altyapısını oluģturduğu engelli öğretmen atamaları gerçekleģtiriliyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. maddesi osyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce sürdürülen S engelli ve yaģlı aylıklarına iliģkin iģ ve iģlemler baģarıyla devam ettiriliyor. Söz konusu aylıklara iliģkin ödemeler Mart 2013 ten itibaren Genel Müdürlüğümüzce gerçekleģtiriliyor. Bunun yanı sıra vatandaģlarımız lo 144 Sosyal Yardım Hattını arayarak aylıklarına iliģkin baģvuru durumu sorgulama, ödeme bilgisi öğrenme ve benzeri iģlemlerini gerçekleģtirebiliyor. yrıca aylıklara iliģkin iģ ve iģlemler için Bakanlığımız binasına gelen vatandaģlarımız Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliğimiz koordinasyonunda Bakanlığımız ana hizmet binasının giriģ katında mesai saatleri ileler Fotoğraf Karelerinde Yaşayacak Engelli Öğretmen tamaları Yapılıyor... Yaşlı ve Engelli ylıklarına İlişkin Duyuru - ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Temsilcisi - Prof. Dr. dnan taç (Fotoğraf Sanatçısı) - Prof. Dr. Güler Ertan (Fotoğraf Sanatçısı) - İbrahim Zaman (Fotoğraf Sanatçısı) - İbrahim Demirel (Fotoğraf Sanatçısı) - Sami Türkay (Fotoğraf Sanatçısı) - Zeynel Yeşilay (Fotoğraf Sanatçısı) Son katılım tarihi 1 Ekim 2013 olan Fotoğraflarla ile yarıģması baģvuru formları Bakanlık (www.aile.gov.tr) ve ile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü web adreslerinden temin edilebilir. YarıĢma ile ilgili hür türlü bilgi için: Saniye Erken ( ) / Recep Sandal ( ) Kurumlar rası Naklen tama Başvurularına İlişkin Duyuru yapılmıģ kurumlar arası nakil yolu ile atanma baģvurularına iliģkin iģlemler durdurulmuģ olup, yeni müracaat alınmayacak, daha önce müracaatta bulunmuģ olanlara bu duyuru dıģında ayrıca yazılı cevap verilmeyecektir. Yeni düzenleme kapsamında Bakanlığımıza kurumlar arası nakil yolu ile atama baģvuruları Temmuz ayında topluca alınacak, konuya iliģkin tüm hususları kapsayan duyuru Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanacaktır. ve Engellilerin Devlet Memurluğuna lınma ġartları Ġle Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, eğitim kurumlarına 2012 yılında yapılan Engelli Memur Seçme Sınavı'na (ÖMSS) katılanlar arasından öğretmen alımı yapılacak. içerisinde hizmet veren "Beyaz Masadan" durumlarına iliģkin bilgi alabiliyor. Diğer yandan vatandaģlarımızın 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara iliģkin rapor yükseltme, yeni aylık türüne baģvuru ve benzeri tüm iģ ve iģlemlerini ikametgâhlarının bulunduğu il/ilçede yer alan Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıflarına baģvurarak gerçekleģtirmeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra aylık almakta iken ikametgâhlarını baģka bir SYD Vakfının görev alanına girecek Ģekilde değiģtiren vatandaģlarımızın aylıklarının kesilmemesi için bu deği- Ģikliği yeni ikametgâhlarının bulunduğu Vakfa bildirmeleri Ģartı bulunmaktadır. 9

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAġBAKANLIK GENELGESĠ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR TARAFINDAN

Detaylı

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 1 Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekâsına, emniyet edilen ve bu

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUġU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayıģıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaģımızın dil, din,

Detaylı

ENGELLİLERİN TOPLUMSAL ENTEGRASYONUNUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ AÇILIŞ TOPLANTISI YAPILDI

ENGELLİLERİN TOPLUMSAL ENTEGRASYONUNUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ AÇILIŞ TOPLANTISI YAPILDI Eylül 2013 Yıl: 1 Sayı: 4 ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı ENGELLİLERİN TOPLUMSL ENTEGRSYONUNUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ ÇILIŞ TOPLNTISI YPILDI ile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin,

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda

Detaylı

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2010 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MĠSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal

Detaylı

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU DESTEK BİRİMİ 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz, 2014 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler... 4 2. Basın ve Halkla ĠliĢkiler... 4 3. Ġnsan Kaynakları... 8 3.1 Mevcut Personel... 8 3.2 2014 Yılı

Detaylı

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ Ocak 2009 SUNUġ Değerli Üyelerimiz; Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2008 yılını ve Oda Yönetiminde 2005-2008 yılı hizmet dönemini

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı EĞĠTĠM SĠSTEMĠMĠZDEKĠ TOPLUMSAL CĠNSĠYET EġĠTLĠĞĠNĠN YERĠ KONULU TBMM KOMĠSYON RAPORU Editör Doç.Dr. Mustafa CAN Alattin DEġDEMĠR Selçuk ÖNCÜL Şubat 2012 KADIN ERKEK FIRSAT

Detaylı

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız.

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. BAġKAN SUNUġU Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. Göreve geldiğimiz 29 Mart 2009 tarihinden bugüne kadar geçen bir yıllık dönemde stratejik Planımızın ilk uygulama yılını, amaçlarımızdan,

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

2Sf. Değerli Rotary Ailem,

2Sf. Değerli Rotary Ailem, ARALIK 12 Efes Rotary Kulübü, 07-09 Aralık 2012 tarihleri arasında, Richmond Ephesus Otelde RYLA semineri düzenledi. 78 gencin katılımı ile gerçekleģen 2 günlük etkinlikte, Liderlik ve BiliĢimde GiriĢimcilik

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

D E N E T İ MLİ S E R B E S T L İ K B Ü L T E N İ

D E N E T İ MLİ S E R B E S T L İ K B Ü L T E N İ Nedir kullanır kullanılabilir İ N F A Z D A Y E N İ B İ R A D I M E L E K T R O N İ K İ Z L E M E S İ S T E M İ Editörden; Bültene ulaģan herkese merhabalar Bir süre bültenimize ara vermek zorunda kalmıģtık.

Detaylı

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP)

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) EDAM Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Yanyol Sok. No:19, No:5/3, 34692, Üsküdar, İstanbul Tel/Faks: (+90 216) 481 3023 www.edam.com.tr

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014)

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKİŞEHİR ŞUBESİ ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKĠġEHĠR OCAK 2014 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu Yayımlayan TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Derleyen Yönetim Kurulu adına

Detaylı

Türkiye Delegasyonu: Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü:

Türkiye Delegasyonu: Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü: Tarihleri Arasında New York ta Gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 54. Dönem Toplantısına İlişkin Rapor Tarih: Yer: BirleĢmiĢ Milletler New York, ABD Türkiye Delegasyonu:

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

2Sf. Değerli Rotary Ailem, Dördüncü mektubumla sizlerle yeniden buluģtuğum için mutluyum. Ekim ayında Bölgemizde pek çok organizasyon

2Sf. Değerli Rotary Ailem, Dördüncü mektubumla sizlerle yeniden buluģtuğum için mutluyum. Ekim ayında Bölgemizde pek çok organizasyon EKİM 12 Toplum Meslek ve Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢtayı ve Koordinasyon Toplantısı 19-21 Ekim tarihlerinde Balıkesir Rotary Kulübü ev sahipliğinde Balıkesir Asya Termal Otel de gerçekleģtirildi. Yoğun katılımın

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN ONUNCU ÜÇ AYLIK

Detaylı

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar KalDer Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2009 Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu İşbirliklerimiz: İÇİNDEKİLER MĠSYON-VĠZYON... 3 2008 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ...

Detaylı

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu Prof. Dr. Yavuz COġKUN Prof. Dr. Ramazan KOÇ Prof. Dr. Canan ÖZGEN Prof. Dr. Erdem YAZGAN Prof. Dr. Ali DEMĠR Prof. Dr. Nail ÜNSAL Prof. Dr. Kemal

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT

UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT Bursa'da, itfaiye, UMKE ve AFAD birimleri ortak bir tatbikat düzenledi. Ġznik ilçesindeki tatbikata

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI Yasal Düzenlemeler Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat'a ulaģmak için: www.ozida.gov.tr/mevzuat KANUNLAR 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı 1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı ġirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne (Ġlkeler) uyuma azami özen göstermekte olup uyum sağlanamayan alanlarda

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı ÖZÜRLÜ VE YAŞLILARA İLİŞKİN YURT DIŞI RAPORLARI Editör: Doç. Dr. Mustafa CAN Alaattin DeĢdemir Adana Huzurevi Slovakya Öninceleme Raporu ADANA HUZUREVĠ YAġLI BAKIM VE REHABĠLĠTASYON

Detaylı