BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA HEMŞİRELER TARAFINDAN YAPILAN HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ. *Serpil Türker,** Zelha Türk

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA HEMŞİRELER TARAFINDAN YAPILAN HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ. *Serpil Türker,** Zelha Türk"

Transkript

1 BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA HEMŞİRELER TARAFINDAN YAPILAN HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ *Serpil Türker,** Zelha Türk * Eğitim Gelişim Hemşiresi ** Sorumlu Hemşire Acıbadem Fulya Hastanesi Kasım 2012 de Antalya da yapılan 29.Ulusal Gastroenteroloji Haftası nda sözel bildiri olarak sunuldu. ÖZET Genel cerrahi hastalarına yapılan hemşirelik girişimlerini değerlendirmek amacıyla çalışma planlandı. Araştırma, retrospektif tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, Özel Acıbadem Fulya Hastanesi'ndeki genel cerrahi servisinde tarihleri arasında tedavi görmüş 146 hasta oluşturdu. Araştırma örneklemine basit rastgele yöntemi ile seçilmiş 36 hasta dahil edildi. Veriler, araştırmacı tarafından hastalara ait hemşire kayıtlarının incelenmesi yoluyla elde edildi. Kayıtların incelemesinde NIC sınıflama sistemi kullanıldı. Bu sisteme göre kayıtlarda yer alan girişimler sadece bir kez kaydedilmiş olup, birden fazla kaydedilen girişimler dikkate alınmadı. Veriler SPSS 16.0 istatistiksel programda yüzdesel yöntem kullanılarak analiz edildi. Çalışmanın yapılması için öncelikle etik izin ve kurum izni alındı. İncelenen dosyaların % 13,8 'i kadın, % 86,2 'i erkek hastalara aittir. Hastaların yaş ortalaması 47,2 ± 2. Çalışmamızda sağlık sistemi ve toplumla ilgili alan sınıflamasına ait hemşirelik girişimlerinin kaydedilmediği görülmüştür. Kalan beş alan yönelik toplam sınıflamada yer alan girişim sayısı 39'dur. Bu uygulamalar toplam 36 hastaya 729 kez uygulanmıştır. Fizyolojik: Temel alanda yatak takımı değişimi %4,96, Mobilizasyon %4,93 oranında, Fizyolojik: Karmaşık alanda Solunum izlemi % 4,96, Kanama takibi % 4,9, Ağrı takibi %4,96 oranında, Davranışsal alanda hasta eğitimi % 4,96 ve psikolojik rahatlığı sürdürme %4,96 oranında, Güvenlik alanında yaşam bulgularını izleme ve düşmeyi önleme % 4,9 oranında, Aile alanında aileyi destekleyen bakım %4,96 oranında en yüksek kaydedilen hemşirelik bakımları olarak yer almıştır. Davranışsal girişimlerden davranış terapisine ait bir kayıt bulunamamıştır. En az yapılan girişimler ise; ayak bakımı (%0,13), havayolu temizleme, fiziksel tespit, göğüs fizyoterapisi (%0,27) girişimleridir. Bu çalışmada kaydedilen hemşirelik girişimlerinin büyük çoğunluğunun hastanın fizyolojik gereksinimlerine yönelik olduğu, sağlık sistemi ve toplum alanlarına yönelik hemşirelik girişimlerinin kaydedilmediği belirlenmiştir. 1

2 GİRİŞ Sağlık bakım disiplinlerinde, kalitenin sağlık hizmetlerine yansıması açısından hemşirelik kayıtları oldukça önemlidir. Hemşirelik kayıtları, hasta bakımının değerlendirilmesinde, bakımının sürekliliğini sağlamada, klinik ve yönetimsel karaların oluşturulmasında ve verilen bakımın yasal kanıtlarının gösterilmesinde temeldir. Doğru ve tam kayıtlar yüksek kalitede bakımın yaşamsal bir parçasını ifade eder (1,5,7,8). Her sağlık bakım alanı ve her profesyonel grup kendilerinin ve hastalarının ihtiyaçlarına göre uyumlaştırılmış formlara ve kayıt sistemlerine sahiptirler. Kayıtlar ve raporlar hastanın sağlık durumu hakkında özel bir iletişim sağlar. Bugün hemşirelerde hizmet verdikleri her yerde hasta ile ilgili bilgileri ve verdikleri bakımı sonuçlarını kaydetmektedirler. Ancak hemşirelik kayıtları ile diğer sağlık profesyonellerin kayıtları arasındaki bağlantının eksik olması hemşirelik kayıtlarının etkin paylaşılmasını etkilemektedir (2,3,9,10). Hastaya ait hemşirelik girişimlerinin kaydedilmesi, sağlık ekibinin hastanın bakım ve tedavisiyle ilgili olan tüm bilgilere kolayca ulaşmasını sağlar ve temel bir bilgi kaynağı olarak hizmet eder. Bakımın değerlendirilmesinde standardize dil olmaksızın hemşirelik kayıtları belirsizlik gösterir ve bakımın kesintiye uğramasına ve bilgi aktarımında değişkenliğe neden olabilir (4,6). Bu nedenle genel cerrahi hastalarının hemşirelik girişimlerini değerlendirmek amacıyla çalışma yapılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırma, retrospektif tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, Özel Acıbadem Fulya Hastanesi'ndeki genel cerrahi servisinde tarihleri arasında tedavi görmüş 146 hasta oluşturdu. Araştırma örneklemine basit rastgele yöntemi ile seçilmiş 36 hasta dahil edildi. Veriler, araştırmacı tarafından hastalara ait hemşire kayıtlarının incelenmesi yoluyla elde edildi. Kayıtların incelemesinde NIC (Nursing Intervention Classification-Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması) sınıflama sistemi kullanıldı (McCloskey ve Bulechek,2000). NIC sınıflaması; Fizyolojik: Temel, Fizyolojik: Karmaşık, Davranışsal Güvenlik, Aile, Sağlık Sistemi ve Toplum olmak üzere yedi alandan oluşturmaktadır (Birol,2007). Bu sisteme göre kayıtlarda yer alan girişimler sadece bir kez kaydedilmiş olup, birden fazla kaydedilen girişimler dikkate alınmadı. Veriler SPSS 16.0 istatistiksel programda yüzdesel yöntem kullanılarak analiz edildi. Çalışmanın yapılması için öncelikle etik izin ve kurum izni alındı. 2

3 BULGULAR Hemşirelik girişimleri NIC (Nursing Intervention Classification-Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması) sınıflamasında yedi alan bulunmaktadır. Bunlar; Fizyolojik: Temel, Fizyolojik: Karmaşık, Davranışsal Güvenlik, Aile, Sağlık Sistemi ve Toplumdur. Çalışmamızda sağlık sistemi ve toplumla ilgili alan sınıflamasına ait hemşirelik girişimlerinin kaydedilmediği görülmüştür. Kalan beş alan yönelik toplam sınıflamada yer alan girişim sayısı 39'dur. Bu uygulamalar toplam 36 hastaya 729 kez uygulanmıştır. Uygulanan girişimlerle ilgili dağılımlar tablo 1'de yer almaktadır. Tablo1: Hastalarda Kayıt Edilen Hemşirelik Girişimlerinin Dağılımı Fizyolojik: Temel Sayı % Banyo yapma 22 3 Ağız bakımı 20 2,7 Tüp bakımı: üriner 4 0,5 Tüp bakımı 3 0,4 Pozisyon verme 20 2,7 Perine bakımı 11 1,5 Soğuk uygulama 5 0,68 Ayak bakımı 1 0,13 Oral beslenme 31 4,25 Mobilizasyon 36 4,93 Yatak takımı değişimi 36 4,96 Saç bakımı 20 2,7 Yüz bakımı 5 0,68 Enteral beslenme 5 0,68 Barsak irrigasyonu 11 1,5 Fizyolojik: Karmaşık İlaç uygulama 26 3,56 İntravenöz (IV) uygulama/giriş 26 3,56 Yara bakımı 12 1,6 Sıvı elektrolit yönetimi 16 2,1 Hipoglisemi/Hiperglisemi yönetimi 6 0,8 Göğüs fizyoterapi 2 0,27 Oksijen terapi 3 0,4 Solunum izlemi 36 4,96 Havayolunu temizleme 2 0,27 Dren takibi 16 2,1 Aspirasyon takibi 20 2,7 Dolaşım takibi 18 2,4 Buz takibi 6 0,8 Kanama takibi 36 4,9 Antiembolitik çorap giydirilmesi 20 2,7 Ağrı takibi 36 4,96 3

4 Elevasyon 30 4,1 Nörolojik izlem 6 0,8 Davranışsal Hasta eğitimi 36 4,96 Psikolojik rahatlığı sürdürme 36 4,96 Davranış terapisi 0 0 Güvenlik Yaşam bulgularını izleme 36 4,96 Düşmeyi önleme 36 4,96 Fiziksel tespit 2 0,27 Aile Aileyi destekleyen bakım 36 4,96 TOPLAM Tablo 1 incelendiğinde; Fizyolojik: Temel alanda yatak takımı değişimi %4,96, Mobilizasyon %4,93 oranında, Fizyolojik: Karmaşık alanda Solunum izlemi % 4,96, Kanama takibi % 4,9, Ağrı takibi %4,96 oranında, Davranışsal alanda hasta eğitimi % 4,96 ve psikolojik rahatlığı sürdürme %4,96 oranında, Güvenlik alanında yaşam bulgularını izleme ve düşmeyi önleme % 4,9 oranında, Aile alanında aileyi destekleyen bakım %4,96 oranında en yüksek kaydedilen hemşirelik bakımları olarak yer almıştır. Davranışsal girişimlerden davranış terapisine ait bir kayıt bulunamamıştır. En az yapılan girişimler ise; ayak bakımı (%0,13), havayolu temizleme, fiziksel tespit, göğüs fizyoterapisi (%0,27) girişimleridir. SONUÇ Bu çalışmada kaydedilen hemşirelik girişimlerinin büyük çoğunluğunun hastanın fizyolojik gereksinimlerine yönelik olduğu, sağlık sistemi ve toplum alanlarına yönelik hemşirelik girişimlerinin kaydedilmediği belirlenmiştir. KAYNAKLAR 1. Ayral N, Yılmaz E, Hakverdioğlu G, & Erdemir F (2003). Başkent Üniversitesi Ayaş Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde Uygulanan Bakım Planlarının İrdelenmesi. Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu (Sempozyum Kitabı), 6-7 Haziran, Ankara, s Cho I, Park HA (2003). Development and evaluation of a terminology -based electronic nursing record system. J Biomed İnform. 36: Cox CL (1995). The health care system. in: Heath HBM (ed). Potter and Peryy's Foundations in Nursing Theory and Practice. London: Mosby, p Ehrenberg A, Ehnfors M, & Smedby B (2001). Auditingnursing content in patient records. Scandinavian Journalof Caring Sciences. 15 (2):

5 5. Heartfield M. (1996). Nursing documentation and nursing practice: a discourse analysis. Journal of Advanced Nursing. 24: Helleso R, & Ruland CM (2001). Developing a module for nursing documentation integrated in the electronic patientrecord. 10: Moloney R, & Maggs C (1999). A systematic review of the relationships between written manual nursing care planning, record keeping and patient outcomes. Journal of Advanced Nursing. 30 (1): Muller Staub M, Lunney M, Lavin MA, Needham I, Odenbreit M, & Van Achterberg T. (2008). Testing the QDIOas an instrument to measure the documented quality of nursing diagnoses, interventions, and outcomes. Intermational Journal of Nursing Terminologies and Classifications. 19 (1): Polaschek JX (1996). Computerized patient care record. in: Rothroch JC ( ed). Perioperative Nursing Care Planning. 2 nd ed. St Louis: Mosby-Year Book, p Taylor C, Lillis C, LeMone P (1997). Fundamentals of Nursing The Art & Science of Nursing Care. 3 rd ed. Philadelphia: Lippincott-Raver Publishers, p , 291, 324, 336,

Uluslararası elektronik hasta kayıt sistemleri, hemşirelik uygulamaları ve bilgisayar ilişkisi

Uluslararası elektronik hasta kayıt sistemleri, hemşirelik uygulamaları ve bilgisayar ilişkisi DERLEME Gülhane Tıp Dergisi 2009; 51: 131-136 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2009 Uluslararası elektronik hasta kayıt sistemleri, hemşirelik uygulamaları ve bilgisayar ilişkisi Fatma Ay (*) ÖZET Modern sağlık

Detaylı

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Eda DOLGUN *, Yelda CANDAN DÖNMEZ** ÖZET Amaç: Çalışmada hastaların ameliyat öncesi döneme ait bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(3):239-244 Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri [Satisfaction Level Of Inpatient in an University Hospital] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (3) :132-140

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (3) :132-140 Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (3) :132-140 T AD ARAŞTIRMA Yeni doğum yapmış kadınların empatik iletişim beklentilerinin ebe/hemşireler tarafından karşılanma durumu Gül Pınar 1, Tevfik Pınar 2 1 Başkent

Detaylı

Demans Sendromu İle İlgili Türkçe Web Sayfalarının İçeriğinin İncelenmesi

Demans Sendromu İle İlgili Türkçe Web Sayfalarının İçeriğinin İncelenmesi 150 Demans Sendromu İle İlgili Türkçe Web Sayfalarının İçeriğinin İncelenmesi Burcu Akpınar* Seher Gönen** Özlem Küçükgüçlü*** Özet Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye de demans sendromu hakkında bilgi sağlamak

Detaylı

Annelerin doğum sonu konforunu etkileyen faktörler Factors that affecting mothers postnatal comfort

Annelerin doğum sonu konforunu etkileyen faktörler Factors that affecting mothers postnatal comfort Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 3, 184-190 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Annelerin doğum sonu konforunu etkileyen faktörler Factors that affecting mothers

Detaylı

Radyoterapi Alan Hastaların Evde Bakım Gereksinimleri Ve Yaşam Kaliteleri*

Radyoterapi Alan Hastaların Evde Bakım Gereksinimleri Ve Yaşam Kaliteleri* Radyoterapi Alan Hastaların Evde Bakım Gereksinimleri Ve Yaşam Kaliteleri* Gül ERTEM **, Aslı KALKIM***, Süreyya BULUT****, Ümran SEVİL***** ÖZET Amaç: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, radyoterapi alan

Detaylı

HEMġĠRELERDE VE HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNDE PROBLEM ÇÖZME VE ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ # Gülistan BAŞAR 1,Semiha AKIN 2, Zehra DURNA 3

HEMġĠRELERDE VE HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNDE PROBLEM ÇÖZME VE ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ # Gülistan BAŞAR 1,Semiha AKIN 2, Zehra DURNA 3 HEMġĠRELERDE VE HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNDE PROBLEM ÇÖZME VE ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ # Gülistan BAŞAR 1,Semiha AKIN 2, Zehra DURNA 3 ÖZET Bu çalışmada hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin

Detaylı

Klinik Öğretimde Hemşirelerin, Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerinin Çalışma Sistemine İlişkin Görüşleri

Klinik Öğretimde Hemşirelerin, Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerinin Çalışma Sistemine İlişkin Görüşleri Araştırma/Research Article Klinik Öğretimde Hemşirelerin, Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerinin Çalışma Sistemine İlişkin Görüşleri Aygül Akyüz 1 *, Nuran Tosun 2, Dilek Yıldız 3, Ayşe Kılıç

Detaylı

Kanser tanısı konulan hastayı uzun ve zor bir dönem beklemektedir.

Kanser tanısı konulan hastayı uzun ve zor bir dönem beklemektedir. ORIGINAL ARTICLES / ORİJİNAL MAKALELER KEMOTERAPİ ALAN MEME KANSERLİ HASTALARDA, KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİNE İLİŞKİN VERİLEN EĞİTİM VE EVDE İZLEMİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Duygu Akçay

Detaylı

Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lefkoşa, KKTC, 2

Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lefkoşa, KKTC, 2 Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201208106 Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar Ümran Dal 1, Hülya Bulut 2, Sevil Güler Demir 2 1 Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

THE EFFECT OF PHYSICIAN BEHAVIOURS ON NURSES SATISFACTION AND ON THEIR STATUS TO SUSTAIN THEIR PROFESSION

THE EFFECT OF PHYSICIAN BEHAVIOURS ON NURSES SATISFACTION AND ON THEIR STATUS TO SUSTAIN THEIR PROFESSION Araştırma Makalesi Ege Tıp Dergisi 44 (3) : 167-172, 2005 HEKİM DAVRANIŞLARININ HEMŞİRE MEMNUNİYETİ VE HEMŞİRELERİN İŞİNE DEVAM ETME DURUMU ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF PHYSICIAN BEHAVIOURS ON NURSES SATISFACTION

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ORİJİNAL MAKALE ORIGINAL ARTICLE DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ANALYSIS OF CASES REFERRED TO THE DISABILITY BOARD OF DICLE UNIVERSITY HOSPITALS Cem Uysal

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ Cilt: 22 Sayı: 1 2006 V ISSN 1300 3046 Cilt 22, Sayı 1 2006 Yayın Sahibi Prof. Dr. Zeynep CONK Hemşirelik Yüksek Okulu Adına Sorumlu Müdür Prof. Dr. Ahsen

Detaylı

[SS-01] Elif Biçer, Elmas Yumuk Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

[SS-01] Elif Biçer, Elmas Yumuk Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 5. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar [SS-0] AMELİYATHANEDE HASTA GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN HATALAR VE SAĞLIK PERSONELİNİN TUTUMU Esra Uğur, Sevim Kara, Songül

Detaylı

Web Ortamında İnteraktif- Antenatal Danışmanlık İle Gebeliğe İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin İncelenmesi

Web Ortamında İnteraktif- Antenatal Danışmanlık İle Gebeliğe İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin İncelenmesi 9 Web Ortamında İnteraktif- Antenatal Danışmanlık İle Gebeliğe İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin İncelenmesi Kerziban Yenal * Hülya Okumuş ** Ümran Sevil *** Özet Giriş: Gelişen teknoloji ile birçok anne-baba

Detaylı

Diyabetli Bireylerin Bilgi Düzeyi Özbakım Gücü ve A1c Düzeyi Arasındaki İlişki Elif ÜNSAL * Sevgi KIZILCI **

Diyabetli Bireylerin Bilgi Düzeyi Özbakım Gücü ve A1c Düzeyi Arasındaki İlişki Elif ÜNSAL * Sevgi KIZILCI ** DEUHYO ED 2009, 2(2), 16-26 Diyabet Bilgi Özbakım A1c 16 Diyabetli Bireylerin Bilgi Düzeyi Özbakım Gücü ve A1c Düzeyi Arasındaki İlişki Elif ÜNSAL * Sevgi KIZILCI ** Özet Giriş: Diyabet glisemik kontrolün

Detaylı

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek*

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek* Online Adres http://www.hemarge.org.tr/ Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği-HEMAR-G yayın organıdır ISSN:1307-9557 (Basılı), ISSN: 1307-9549 (Online) Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2013;

Detaylı

Hemşirelerin Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan Yolla Heparin Uygulamaları

Hemşirelerin Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan Yolla Heparin Uygulamaları Hemşirelerin Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan Yolla Heparin Uygulamaları Leman ŞENTURAN*, Ükke KARABACAK**, Şule ECEVİT ALPAR***, Necmiye SABUNCU**** ÖZET Amaç: Subkutan enjeksiyonlarda yapılacak

Detaylı

I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler

I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler Nurses and Midwives in Perinatal Services Which Gives in Primary Health Care Settings (Derleme) Prof.Dr. Lale TAŞKIN*,

Detaylı

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 4, 275-282 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki

Detaylı

ACIBADEM MASLAK HASTANESİ' NDE KULLANILAN PYXİS SİSTEMİNİN MANUEL SÜRECE GÖRE AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARININ İNCELENMESİ

ACIBADEM MASLAK HASTANESİ' NDE KULLANILAN PYXİS SİSTEMİNİN MANUEL SÜRECE GÖRE AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARININ İNCELENMESİ ACIBADEM MASLAK HASTANESİ' NDE KULLANILAN PYXİS SİSTEMİNİN MANUEL SÜRECE GÖRE AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARININ İNCELENMESİ *Zelha TÜRK *Acıbadem Maslak Hastanesi Yatan Hasta Katı Sorumlu Hemşires 28-31 Mart

Detaylı

ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI

ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI 17 21 Ekim 2008 tarihleri arasında Çeşmede gerçekleşen Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresinde sözel bildiri olarak

Detaylı

ABSTRACT. Key words: Nursing; productivity; hospital management.

ABSTRACT. Key words: Nursing; productivity; hospital management. A R A Ş T I R M A Hemşirelerin Verimliliğe İlişkin Tutumları ile Hastanelerin Örgütsel ve Yönetsel Yapılarına İlişkin Özelliklerinin Karşılaştırılması* Comparing Nurses Attitudes Toward Productivity with

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri: Bir Yıllık İzlem Sonuçları

Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri: Bir Yıllık İzlem Sonuçları ARAŞTIRMA YAZISI Hemşirelik Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 1 Sayı: 4 Ekim 2010 Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri: Bir Yıllık İzlem Sonuçları Nermin Olgun 1, Zehra

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ Cilt: 21 Sayı: 1 2005 V ISSN 1300 3046 Cilt 21, Sayı 1 2005 Yayın Sahibi Prof. Dr. Zeynep CONK Hemşirelik Yüksek Okulu Adına Sorumlu Müdür Prof. Dr. Ahsen

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitelerinde Ortam Sıcaklığı ve Nem Oranının İncelenmesi

Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitelerinde Ortam Sıcaklığı ve Nem Oranının İncelenmesi Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 85 Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitelerinde Ortam Sıcaklığı ve Nem Oranının İncelenmesi Investigation of Ambient Temperature and Humidity in Intensive Care Units

Detaylı

Hemodiyaliz Ünitelerinde Durum Saptama Çalışması*

Hemodiyaliz Ünitelerinde Durum Saptama Çalışması* Hemodiyaliz Ünitelerinde Durum Saptama Çalışması* State Determination Study of Haemodialysis Units (Araştırma) Prof.Dr.Nuran AKDEMİR**, Ar.Gör.Yeliz AKKUŞ**, Öğr.Gör.Dr.Sevgi Sun KAPUCU**, Hem.Yasemin

Detaylı

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 6. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar SS-0 BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN NOZOKOMİYAL ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALARI: BİR GÖZLEM

Detaylı

Araştırma / Hatalı Tıbbi Uygulamalar (Malpraktis) ile İlgili Retrospektif Bir İnceleme

Araştırma / Hatalı Tıbbi Uygulamalar (Malpraktis) ile İlgili Retrospektif Bir İnceleme Araştırma / Hatalı Tıbbi Uygulamalar (Malpraktis) ile İlgili Retrospektif Bir İnceleme Araştırma / Periferik Arter Hastalarında İloprost İnfüzyonunun Yan Etkileri Derleme / Madde Bağımlılığı, İntihar,

Detaylı