FARABĐ ÖĞRENCĐ DEĞĐŞĐM PROGRAMI GĐDEN DEĞĐŞĐM ÖĞRENCĐSĐ BAŞVURU VE KABUL SÜRECĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FARABĐ ÖĞRENCĐ DEĞĐŞĐM PROGRAMI GĐDEN DEĞĐŞĐM ÖĞRENCĐSĐ BAŞVURU VE KABUL SÜRECĐ"

Transkript

1 FARABĐ ÖĞRENCĐ DEĞĐŞĐM PROGRAMI GĐDEN DEĞĐŞĐM ÖĞRENCĐSĐ BAŞVURU VE KABUL SÜRECĐ Başvuru Şartları I. Mevcut Farabi Protokol sahibi birimlerin (Anlaşmalı) öğrencisi olmak, II.- Ön Lisans, Lisans Öğrencileri nin Genel Not Ortalamasının (GNO) en az 2.0/4.0 olması, III. Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri nin Genel Not Ortalamasının (GNO) en az 2.5/4.0 olması IV. 2. ya da 3. sınıf öğrencisi olmak, ya da 4. sınıf bitirme projesi yazma aşamasına gelmiş olması, IV.- Disiplin cezası almamış olması gerekmektedir. I aşama Aday Öğrenci Başvuru Süreci farabi.cu.edu.tr adresinde bulunan aday başvuru formunu eksiksiz doldurunuz. 2 adet çıktı alınız; fotoğrafınızı ekleyip, imzalayınız. Tamamlamış olduğunuz dönemlere ait 2 adet onaylı Transkript belgesini temin ediniz. Çukurova Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü ne 2 adet Başvuru Formu + 2 adet Transkript (iki üniversiteye başvuru yapacaksanız 3 adet) teslim ediniz Eğitim Öğretim Yılı, Güz, Bahar, Güz+Bahar Dönemi, Farabi Değişim Programına katılacak Giden Öğrenci Listesine WEB adresimizden ulaşabilirsiniz. II. AŞAMA FARABĐ DEĞĐŞĐM ÖĞRENCĐSĐ OLMAYA HAK KAZANAN Sevgili Öğrencimiz, aşağıdaki istenilen belgeleri eksiksiz 5 orijinal kopya olacak Öğrenci Başvuru Formunu adresinde Belgeler alanından indiriniz. Öğrenci Başvuru Formunu doldururken eksik alan bırakmayınız. Ç.Ü. Bölüm Farabi Koordinatörleri Listemizden Bölüm Koordinatörünüzün bilgilerini ve Gideceğiniz üniversite Kurum Koordinatörü ve Bölüm Koordinatörü iletişim 1

2 bilgilerini eksiksiz doldurunuz. 5 adet çıktı alınız ve Bölüm Farabi Koordinatörünüze imzalatınız. Öğrenim protokolünü adresinde Belgeler alanından indiriniz. Üniversitemizden alacağınız dersleri, kodları ve AKTS kredilerine ilgili bölümlerinden ulaşabilirsiniz. Öğrenim Protokolünü hazırlama konusunda öncelikle Bölümünüz Farabi Koordinatöründen yardım alınız. Çukurova Üniversitesi Farabi Ofisinden de yardım alabilirsiniz. Öncelikle Eğitim Programınızı seçiniz, (Önlisans, Lisan, Y. Lisans) Sonrasında MYO/Fakülteniz/Enstitünüzü seçiniz, Bölümünüze ait web sayfasına ulaşarak dönemlere göre Güz/Bahar derslerinizi seçip, ders bilgilerinizi dikkatle öğrenim formunuza yazabilirsiniz. Öğrenim Protokolünün Ç.Ü. kısmına gideceğiniz dönem Ç.Ü. de almanız gereken derslerin kodunu, adını ve Gideceğiniz Kurumda öncelikle AKTS Kredisi uygulanıyorsa AKTS, AKTS Kredisi uygulanmıyorsa her iki üniversitenin Ulusal Kredisini yazınız. Bu aşamadan sonra Farabi Bölüm Koordinatörünüz ile ders eşleştirme işlemini yapmalısınız. Gideceğiniz üniversitenin web sayfasından varsa bölümünüze ait ders listesini indiriniz. Eğer Yok ise Ç.Ü. Bölüm Farabi Koordinatörünüzün gideceğiniz üniversitenin, Farabi Bölüm Koordinatörü ile iletişime geçerek, Ders Listesinin temin etmesi gerekmektedir. Ders eşleştirmesi yapılırken Gideceğiniz üniversiteden istediğiniz dönem ve yıldan eşleştirme yapabilirsiniz (Bahar dönemi giden öğrencilerimiz Bahar dönemi verilen derslerden seçmek zorundadır). Zorunlu Dersler: Ders seçiminde öncelikle uygun dersler karşılıklı eşleştirilir. Zorunlu derslerine karşılık bulunamıyorsa, mesleki seçmeli ya da seçmeli derslerle ders içeriği eşleştirme yapılabilir. Kredi Sayısı: Derslerde tek tek kredi denkliği aranmaz. Gidilen kurumdaki toplam kredinin Ç.Ü. de almanız gereken kredi toplamına eş veya daha fazla olmasına dikkat edilmelidir. Kredi denkliği için gerek görülürse bir ders iki derse eşleştirilebilir. Öğrenci veya Bölüm Koordinatörü, hazırlamış oldukları Öğrenim Protokolünü öncelikle Gidilecek Kurumun, Bölüm Farabi Koordinatörüne e-posta yoluyla, derslerin uygun olup, olmadığı hakkında görüşlerini almalıdırlar. Uygun olduğu takdirde, 2

3 Öğrenci Hazırlanan Öğrenim Protokolü nden 5 Adet Güz + 5 Adet Bahar Dönemi için çıktı almalı; imzası gereken bölümü imzalamalı ve Bölüm Farabi Koordinatörüne imzalatmalıdır. Öğrenci Ç.Ü Farabi Bölüm Koordinatörüne 1 adet Güz + 1 adet Bahar Dönemi Đmzalanmış Öğrenim Protokolünü, bir dilekçe ekinde Bölüm Kurulu ve Fakülte Kurul Kararı alınmak üzere teslim etmelidir. Ç.Ü Farabi Bölüm Koordinatörü, Öğrenim Protokollerinin Bölüm Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunda onaylanmasını sağlar. MYO/Fakülte/Enstitü tarafından üst yazı ile Kurul Kararı Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletilmelidir. Akabinde Öğrencinin Ç.Ü Farabi Kurum Koordinatörlüğü ne teslim etmesi gereken evraklar 4 adet Güz ve 4 adet Bahar Öğrenim Protokolü (imzalanmış) 2 adet Başvuru Formu (imzalanmış) Ç.Ü Farabi Kurum Koordinatörlüğü 1 adet Başvuru Formu, 3 adet Güz ve 3 adet Bahar Öğrenim Protokolü nün doğru olarak hazırlandığından emin olduktan sonra imzalayarak belgeleri öğrencinin Gideceği Üniversiteye iletilmesini sağlar. 3

4 GĐDĐLEN ÜNĐVERSĐTEDE YAPILAN ĐŞLEMLER Gidilen Üniversite Farabi Kurum Koordinatörü Öğrenim Protokollerini ve Başvuru Formunu ilgili bölüme iletir. Gidilen Üniversite Farabi Bölüm Koordinatörü Öğrenim Protokolünde yer alan derslerin bilgisini e-posta ile daha önce uygun gördüğü için, Protokolü imzalayarak Bölüm Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunda Karar alınmasını sağlar. MYO/Fakülte/Enstitü tarafından üst yazı ile Kurul Kararı Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletilmelidir. Gidilen Üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörü Öğrenim Protokollerini imzalar ve onaylanan öğrenim protokolü kapsamında Öğrenci Kabul Belgesi düzenler. Gidilen Üniversitenin Ç.Ü Farabi Kurum Koordinatörlüğü ne Đletmesi Gereken Belgeler 2 adet Güz ve 2 adet Bahar Protokolü (imzalanmış) 2 adet Kabul Belgesini Ç.Ü Farabi Kurum Koordinatörlüğü nün Öğrenciye Vermesi Gereken Evraklar 1 adet Güz ve 1 adet Bahar Protokolü (imzalanmış) 1 adet Kabul Belgesini Öğrencinin Kabul Belgesi Geldi Öğrenci Ne Yapmalı? Öğrenci, Farabi Bursunu yatırmamız için Ziraat Bankasından kendi adına hesap açtırmalıdır. Öğrenci adresinde Belgeler alanından Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi doldurup, Sözleşmeye Ziraat Bankası IBAN Numarasını yazmalı, 1 adet çıktı alıp imzalamalıdır. Öğrenci adresinde Belgeler alanından Bilgi Formu doldurmalıdır. Öğrencinin Ç.Ü Farabi Kurum Koordinatörlüğüne Teslim Etmesi Gereken Belgeler 1 adet Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (imzalanmış) 2 adet Bilgi Formu Ç.Ü Farabi Kurum Koordinatörlüğünün Öğrenciye Vermesi Gereken Belgeler Farabi Öğrenci Beyannamesi ni Ç.Ü Farabi Kurum Koordinatörlüğü Öğrenciye imza karşılığı vermelidir. 4

5 Öğrenci Kredi Yurtlar Kurumunda Kalıyor; Ne Yapmalı? Öğrenci Adana Kredi Yurtlar Bölge Müdürlüğüne Kabul Belgesi ve dilekçe ile başvuru yaparak yurt nakil işlemlerini yapabilirler. Değişime katılmadan önce Gideceğiniz Dönemde Ç.Ü akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Öğrenci, Kayıt Harcını Ç.Ü yatırıp ders seçmeden boş kayıt yapınız Öğrenci Farabi Değişim Üniversitesine Gitti, Ne Yapmalı? Öğrenci, Gittiği Üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğüne giderek Farabi Değişim Öğrencisi olarak Çukurova Üniversitesi nden geldiğini belirtmelidir. Kabul Belgesi ve Onaylanmış Öğrenim Protokolünü yanında bulundurmalıdır. Öğrenci Üniversitede değişim öğrencisi olarak ne yapması gerektiği hakkında bilgi edinmelidir. Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt Haftasında Ders kaydını, Öğrenim Protokolünde belirtilen derslere göre yapmalıdır. Öğrenci Bölüm Farabi Koordinatörü ile tanışmalıdır. Ders Değişikliği Oldu Ne Yapılmalı? Gidilen Üniversitede daha önce öğrenim protokolünde kabul edilen dersler açılmadı, bu durumda öğrenci alabileceği dersleri belirlemeli. Yeni eklenecek dersler ve çıkarılacak dersler hakkında Ç.Ü, Bölüm Farabi Koordinatörü ve Gittiği Üniversitenin, Bölüm Farabi Koordinatörü ile görüşmeli ve eklenecek silinecek derslere birlikte karar vermelidirler. Öğrenci, karar doğrultusunda eklenen ve çıkarılan dersler için Ekle-Sil Formu düzenlemeli 5 adet çıktı alıp imzalamalıdır. Gidilen Üniversite Bölüm Farabi Koordinatörüne Ekle Sil Formlarını imzalatmalı, 1 adet Güz + 1 adet Bahar Protokolünü Bölüm Kurulu ve Fakülte Kurul Kararı alınmak üzere teslim etmelidir. Akabinde Öğrenci, Gittiği Üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğüne 4 adet Öğrenim Protokolünü, Çukurova Üniversitesine iletilmek üzere teslim etmelidir. Gidilen Üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörü, Öğrenim Protokolünün 1 adedini kurumda tutup, 3 adet Öğrenim Protokolünü onaylanmak üzere Çukurova Üniversitesi ne iletmelidir. Ç.Ü Farabi Kurum Koordinatörlüğü, gelen Öğrenim Protokollerinin hepsini Bölüme iletir. 5

6 Ç.Ü Farabi Bölüm Koordinatörü, Gelen Öğrenim Protokollerini 10 gün içinde Bölüm Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunda onaylanmasını sağlar, imzalar. MYO/Fakülte/Enstitü tarafından üst yazı ile tüm imzalanmış orijinal Öğrenim Protokolleri ve Kurul Kararı Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletilmelidir. Ç.Ü Farabi Kurum Koordinatörlüğü, bölümden gelen, Öğrenim Protokollerini imzalar ve 2 adet Öğrenim Protokolünü, öğrencinin gitmiş olduğu Üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğüne 1 âdeti kurumda dosyalanmak, 1 âdeti öğrenciye verilmek üzere gönderir. Tüm Bu işlem sonunda Öğrencinin, Öğrenim Protokolünde belirtilen derslerinin hiçbir sıkıntı olmadan sayılacağı, 5 kişi tarafından imzalanarak taahhüt edilmiştir. Eğitim Sonunda Yapılması Gerekenler Öğrenci, Eğitimi tamamladığı 15 gün içinde adresinde Nihai Rapor Formunu doldurup Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmekle yükümlüdür. Gidilen Üniversite Farabi Kurum Koordinatörlüğü, Eğitim Sonunda 15 gün içinde Öğrencinin Transkripti ve Öğrencinin Katılım Belgesini Ç.Ü Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletmekle yükümlüdür. Ç.Ü Farabi Kurum Koordinatörlüğü, Öğrencinin Eğitim Sonunda almış olduğu Transkript i eline ulaşır ulaşmaz Bölüme iletmekle yükümlüdür. Ç.Ü Bölüm Farabi Koordinatörü, Öğrencinin almış olduğu dersleri Bölüm Kurulu ve Fakülte Kurulunda onaylanmasını sağlamalıdır. MYO/Fakülte/Enstitü Öğrenci Đşleri, alınan Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda öğrencinin almış olduğu dersleri Öğrenci Sistemine aktarmakla yükümlüdür. Ç.Ü Farabi Kurum Koordinatörlüğü, Öğrencinin kalan %30 luk Bursunu, Öğrencinin Not Dökümünde yer alan Başarılı, Başarısız derslere göre hesaplayıp 45 gün içinde öğrenci hesabına yatırmakla yükümlüdür. %30 Burs Ödemesi için gerekli belgeler Katılım Sertifikası Not Dökümü Öğrenci Nihai Raporu Değişim Sürecinde istenilen her konuda adresine yazabilir veya aşağıda verilen telefon numaralarını arayabilirsiniz. 6

7 Çukurova Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü Tel: Kampus içi dahili: 3596 Faks:

1.GİRİŞ. 1.1. Farabi Kimdir?

1.GİRİŞ. 1.1. Farabi Kimdir? 1.GİRİŞ 1.1. Farabi Kimdir? Farabi, Türkistan ın Farab şehrinde 870 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1: Amaç: Bu Yönergenin amacı, Erasmus ve diğer değişim programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. Kapsam: Yönerge,

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Mevlana Değişim Programı na Kimler Katılabilir? Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana

Detaylı

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler İçindekiler I.BÖLÜM... 5 A) KAYIT... 5 1. Üniversiteye kayıt nasıl yapılır?... 5 2. Ders kaydı nasıl yapılır?... 5 3. Mazereti olan

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ Amaç Madde 1-) Bu Yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce, Erzurum Teknik Üniversitesi dahil

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı Erasmus ve diğer Değişim Programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. KAPSAM Madde 2. Yönergede belirtilen

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 Kabul eden makam, tarih ve sayı : Akademik Kurul, 30.06.2009,

Detaylı

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı*

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/20 014 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir. 1. ÖSYS sınavı ile yerleştim kayıt için ne yapmam gerekiyor? ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Detaylı

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden:

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmî Gazete Sayı : 28058 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ. Zorunlu Olan 30 İş Günlük Öğrenci Staj Çalışmalarının Tamamlanmasını Sağlamak, SÜRECİN SINIRLARI

Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ. Zorunlu Olan 30 İş Günlük Öğrenci Staj Çalışmalarının Tamamlanmasını Sağlamak, SÜRECİN SINIRLARI 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ SÜREÇ ADI Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH 10/10/2011 SÜRECİN SORUMLULARI Staj Komisyonu SÜREÇ ORGANİZASYON Staj Komisyonu, Bölüm Sekreterliği,Muhasebe,Öğrenci,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER İLK KAYIT - Lisans ve Ön Lisans Düzeyinde İlk Kayıt ÖSYM Yerleştirmesi İle İlk Kayıt Özel Yetenek Sınavı İle Yerleşenler İçin İlk Kayıt Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kayıtları Devlet Türk Musikisi

Detaylı

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZİN MEZUN OLMA SÜRECİNDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR

ÖĞRENCİLERİMİZİN MEZUN OLMA SÜRECİNDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR ÖĞRENCİLERİMİZİN MEZUN OLMA SÜRECİNDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR Lütfen, akademik danışmanınıza ve öğrenci işlerine başvurmadan önce aşağıdaki kontrol listesini gözden geçiriniz ve açıklamaları

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MUAFĠYET VE ĠNTĠBAK ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MUAFĠYET VE ĠNTĠBAK ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MUAFĠYET VE ĠNTĠBAK ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi nde yapılan muafiyet sınavlarına ilişkin

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Önlisans Programlara Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular 1- Yüksekokul

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : BÖLÜMÜ : PROGRAMI : SINIFI : NUMARASI : İŞ YERİNİN ADI : ADRESİ : : EĞİTİM

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Yabancı dil muafiyet sınavı ne zaman yapılır ve başarı notu kaçtır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Yabancı dil muafiyet sınavı ne zaman yapılır ve başarı notu kaçtır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Yabancı dil muafiyet sınavı ne zaman yapılır ve başarı notu kaçtır? Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavı Eylül ayı içerisinde akademik takvimde belirtilen günde yapılır. Muafiyet sınavı,

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Detaylı

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER EK-1 EK-2 2 Adet Olarak Doldurularak İmzalandıktan Sonra i İşyerine Verilecektir. EK-3 EK-4 - Öğrenci Staja Başladıktan Sonra 1 Hafta İçerisinde Belge Aslı Müdürlüğümüze Posta

Detaylı

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI YÖNERGESĠ. 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI YÖNERGESĠ. 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI YÖNERGESĠ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-(1): Bu yönerge; Ege Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarının

Detaylı

ODTÜ Ögrenci El Kitabı

ODTÜ Ögrenci El Kitabı ODTÜ Ögrenci El Kitabı 2012-2013 İçindekiler Rektörün Mesajı 1 Akademik Bilgiler Öğrenci Katkı Payları Burs ve Yardım Olanakları Yurtlar Bilgi İşlem Hizmetleri Kütüphane ve Kitaplık 2 9 11 13 16 22 ODTÜ

Detaylı