İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ"

Transkript

1 İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ Murat ARAPGİRLİ Kamu İhale E. Uzmanı & Salim DEMİREL Sayıştay Başdenetçisi Şubat, 2012 Ankara 2012 i

2 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Atatürk Bulvarı No: 229, Kavaklıdere / ANKARA Tel: (0 312) Faks: (0 312) ISBN: Tasarım: Bilal BERBER Gizem AŞÇIOĞLU Baskı: Sarıyıldız Ofset İvogsan Ağaçişleri Sanayi Sitesi 523 Sok. No:31 Yenimahalle/ANKARA Tel:(0 312) Faks:(0 312) ii 2012

3 ÖNSÖZ İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan işlerde ihaleyi yapan idare ile ihaleye katılan kişiler arasında ortaya çıkan ihtilaflar idare hukukunun genel kurallarından ayrı kurallara bağlanmıştır. İdarenin eylem ve işlemlerine karşı dava açılmadan önce genel itibariyle önce idareye şikayet daha sonra da Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulması lazımdır. İdarenin de ihtiyaç konusu işi alabilmesi yani sözleşme imzalaması için bu itiraz sürecinin tamamlanması gerekir. Bu bağlamda ihalelerdeki itiraz süreci hem idareler hem de firmalar bakımından önem arz etmektedir. Bu kitapta itiraz sürecine ilişkin olarak hem mevzuattaki düzenlemeler hem de mevzuatta yer almamakla birlikte Kamu İhale Kurulu kararları doğrultusundaki uygulamalar yalın bir dille anlatılmaya çalışılmıştır. Kitabın içeriğindeki eksiklik ve hataları aşağıda yer alan e-posta adreslerine bildirmeniz kitabın bundan sonraki baskıları için yararlı olacaktır. Murat ARAPGİRLİ Salim DEMİREL Ankara, Şubat iii

4 iv 2012

5 İÇİNDEKİLER İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ KISALTMALAR BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER İhale süreci nedir? Çerçeve anlaşma nedir? Münferit sözleşme süreci nedir? Münferit sözleşme nedir? İhale dokümanı nedir? İhale işlem dosyası nedir? İhalelere karşı idari başvuru yolları hangileridir? Şikayet nedir? İtirazen şikayet nedir? İş günü nedir? İKİNCİ BÖLÜM BAŞVURU EHLİYETİ Şikayet ve itirazen şikayet başvurusunu kim yapabilir? İstekli olabilecek kimdir? Ortak girişimlerde ihaleye katılan tüm ortaklar doküman almak zorunda mıdır? Doküman bedelini yatıran kişi istekli olabilecek sıfatını haiz olur mu? Dokümanı EKAP tan indiren kişi istekli olabilecek olur mu? Doküman alma tarihi para yatırma tarihi midir? Doküman bedelinin yüksek olduğunu iddia eden kişi başvuruda bulunabilmek için doküman almak zorunda mıdır? Kendisine doküman satılmamış kişi başvuruda bulunabilir mi?

6 2.9. İlana başvuruda bulunabilmek için doküman almak gerekir mi? İstekli olabilecekler hangi hususlarda başvuruda bulunabilir? İstekli kimdir? İhaleye teşekkür mektubu sunan kişi istekli midir? Teklif veren kişi ihale dokümanına itiraz edebilir mi? İstekliler hangi hususlarda başvuruda bulunabilirler? Aday kimdir? Adaylar hangi hususlar için başvuruda bulunabilirler? Başvuru ehliyeti nedir? Kişi, kendisi hakkında başvuruda bulunabilir mi? Somut olmayan iddialar incelenir mi? ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BAŞVURU SÜRELERİ Tatil günleri sürelere dahil midir? Başvuru sürelerinin ilk günü tatil gününe denk gelirse başvuru süresi başlar mı? Başvuru sürelerinin son günü tatil gününe denk gelirse ne yapılır? Başvurunun son günü idari izinli güne denk gelirse ne olur? İhale mevzuatında sürelerle ilgili hüküm bulunmayan hallerde ne yapılır? İdareye başvuru süresi nedir? İlanda yer alan bir hususa karşı başvuru süresi ne zaman başlar? Düzeltme ilanına başvuru süresi ne zaman başlar? İlan ve dokümana yönelik şikayetler en geç ne zamana kadar yapılabilir? Davet usulü ile yapılan ihalelerde davet en geç ne zamana kadar yapılabilir?

7 3.11. İhale komisyonu ile ilgili başvuruların başlangıç tarihi nedir? Yaklaşık maliyet ile ilgili başvuruların başlangıç tarihi nedir? Zeyilnameye yönelik başvurularda başvuru süresi ne zaman başlar? İhalenin iptaline karşı başvurularda başvuru süresi ne zaman başlar? İlan veya dokümana başvuru süresi ne zaman başlar? Aynı kişinin ikinci başvurusu sonucu süre nasıl hesaplanır? 36 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BAŞVURULARIN ŞEKİL UNSURLARI Şikayet ve itirazen şikayet dilekçesinde hangi hususlara yer verilmelidir? Şikayet dilekçelerine hangi belgeler eklenmelidir? Dilekçenin ekinde dizi pusulası yer almaması halinde ne yapılır? KİK e başvuru bedeli ne kadardır? KİK e başvuru bedeli nasıl öğrenilebilir? KİK e yapılan her başvuruda başvuru bedeli ödenmesi gerekir mi? Kişi haklı bulunursa başvuru bedelini geri alabilir mi? KİK in görev alanına girmeyen bir konuya ilişkin yapılan başvuruda başvuru bedeli iade edilir mi? Fazla yatırıldığı anlaşılan başvuru bedeli nasıl iade edilir? Dilekçe ekindeki belgelerin fotokopi olması durumunda ne yapılır? Başvuruların ekindeki belgeler idare tarafından aslı idarece görülmüştür şeklinde onaylanabilir mi? Başvurularda eksik evrak varsa ne yapılır?

8 4.15. Ortak girişimlerde başvuru nasıl yapılır? Aynı kişi tarafından tek dilekçe ile birden fazla ihaleye başvuruda bulunulabilir mi? Başvurular nerelere yapılır? Başvuruların yanlış yerlere yapılması halinde başvuru tarihi nasıl belirlenir? Postadaki gecikmeler dikkate alınır mı? BEŞİNCİ BÖLÜM İDARE TARAFINDAN İNCELEME Örnek şikayet dilekçesi formatı kullanılması zorunlu mudur? Şikayet dilekçeleri ihale komisyonuna mı verilir? Şikayet dilekçesi idareye verildiğinde ne yapılır? Şikayet dilekçesi posta yoluyla gönderilirse hangi işlem yapılır? Başvuru dilekçesini yetkisiz kişi verebilir mi? Şikayet dilekçesine kim cevap verir? İhale yetkilisi kendisinden üst makamdaki bir kişiyi raportör olarak görevlendirebilir mi? Raportörün ihale konusu işin uzmanı olması zorunlu mudur? İhale yetkilisi raportör raporuna uymak zorunda mıdır? İhale yetkilisinin aldığı karara ihale komisyonu uymak zorunda mıdır? Şikayete kaç gün içinde cevap verilmelidir? Onuncu günden sonra alınan kararın hukuki durumu nedir? Şikayet üzerine idare tarafından hangi kararlar alınabilir? İdare tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilir mi?

9 5.15. Herhangi bir idari işlem veya eylem yapılmadan başvuru yapılması durumunda ne yapılır? İhalenin iptal edilmesi durumunda neler yapılır? İlan ve davetten önce dokümandaki hatalar nasıl düzeltilir? İlan ve davetten sonra dokümandaki hatalar nasıl düzeltilir? İhale gününden sonra dokümandaki hatalar nasıl düzeltilir? Zeyilnameyi kim yapar? Her konuda zeyilname yapılabilir mi? Doküman satın alan yoksa hatalar zeyilname yapılmadan düzeltilebilir mi? Zeyilname yapılması halinde düzeltme ilanı yapılması zorunlu mudur? Kaç tür zeyilname vardır? uncu maddeye göre yapılan zeyilnamenin özellikleri nelerdir? uncu maddeye göre ne zamana kadar zeyilname yapılabilir? İhale tarihi ertelenerek bu 10 günlük süre sağlanabilir mi? Zeyilname ile ihale tarihi ötelenirse düzeltme ilanı ile ihale veya son başvuru tarihi değiştirilmeli midir? Zeyilname ile ihale tarihi ötelenirse geçici teminat mektuplarının geçerlilik tarihi değiştirilmeli midir? Zeyilname yapılması durumunda ihale tarihi ertelenmek zorunda mıdır? inci maddeye göre zeyilname nasıl yapılır? inci maddeye göre yapılan zeyilnamelerde ihale tarihi kaç gün ötelenebilir? inci maddeye göre zeyilname yapıldıktan sonra 29 uncu maddeye göre zeyilname yapılabilir mi?

10 inci maddeye göre zeyilname yapılırken aynı anda 29 uncu maddeye göre zeyilname yapılabilir mi? EKAP a yüklenen teknik şartname için zeyilname yapılırsa süre indiriminden yararlanılabilir mi? Zeyilname yapılması durumunda verilen teklifler geri alınabilir mi? Zeyilnamenin öncelik sırası nedir? Düzeltme ilanı süresi ne zaman başlar? Zorunlu olmayan yerlerde ihalenin duyurulması halinde düzeltme ilanı süresi ne zaman başlar? Hangi konularda ilanda değişiklik yapılabilir? Hata sadece ilanda ise zeyilname yapmaya gerek var mıdır? Yedi günlük ilan süresi olan ihalelerde düzeltme ilanı ve zeyilname yapılabilir mi? Aday, istekli olabilecek ve istekliler sözlü bilgi alabilirler mi? İstekli olabilecekler yazılı olarak bilgi alabilirler mi? İstekliler açıklama talep edebilir mi? Açıklamayı kim yapar? Bir kişi tarafından birden fazla açıklama talep edebilir mi? Açıklama yeni doküman alanlara verilir mi? Açıklamaların EKAP ta yer alması gerekir mi? Zeyilname yapılarak ihalenin ertelenmesi halinde yeni ihale tarihine kadar açıklama yapılabilir mi? İdarenin aldığı kararlarda bulunması gereken hususlar nelerdir? Şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınacak kararlarda başvuru mercileri ve süreleri gösterilmeli midir? İdarenin aldığı karar kaç gün içerisinde gönderilmelidir?

11 5.55. Alınan karar kimlere gönderilir? Şikayete verilen cevap sonrasında komisyon yeni bir karar almalı mıdır? Şikayet dilekçeleri ile verilen cevaplar komisyon üyelerine verilmeli midir? İdare tarafından alınan kararın gerekleri hangi sürede yerine getirilir? Sözleşme ne zaman imzalanabilir? Sürelere uyulmadan sözleşme imzalanırsa ne olur? İvedilik ve kamu yararı kararı alınarak sözleşme imzalanabilir mi? Sözleşmenin imzalanması durumunda şikayet ve itirazen şikayet başvurusu yapılabilir mi? ALTINCI BÖLÜM İTİRAZEN ŞİKAYET KİK e hangi durumlarda başvuruda bulunulabilir? Hangi konular KİK in görev alanına girer? İdareye başvuruda bulunulması gerekirken doğrudan KİK e başvuruda bulunulursa ne yapılır? Dilekçenin idareye gönderilmesi halinde başvuru tarihi nedir? İdareye başvuruda konu edilmeyen iddialarla KİK e başvuruda bulunulabilir mi? KİK in haberdar edilmesine yönelik başvurularda ne yapılır? Başvuru üzerine KİK tarafından yapılacak işlemler nelerdir? Başvuru kapsamında eksik evrak varsa ne yapılır? KİK tarafından idareden hangi belgeler istenmektedir? Aynı dosya ikinci kez istenirse ne yapılmalıdır? İdareden istenilen belgelerin asılları mı gönderilmelidir?

12 6.12. KİK tarafından idareden istenen belgeler hangi süre içerisinde gönderilmelidir? KİK tarafından ihale işlem dosyasının tamamı incelenir mi? KİK tarafından inceleme süresi nedir? KİK teknik görüş isteyebilir mi? Kurul tarafından alınacak karar türleri nedir? Kurul kararlarında bulunacak hususlar nelerdir? Kurul kararları kaç gün içerisinde tebliğ edilir? Kurul kararları kimlere tebliğ edilir? Kurul kararları diğer aday, istekli olabilecek veya isteklilere de bildirilmeli midir? Kurul kararları hangi sürede yerine getirilmelidir? Kurul kararlarının hiç uygulanmaması halinde başvuru nereye yapılır? Kurul kararları eksik veya yanlış uygulanırsa başvuru nereye yapılır? Mahkeme kararları hangi süre içerisinde yerine getirilmelidir? Kurul kararlarından sonra komisyon tekrar toplanmalı mıdır? Kurul kararları uygulandığında KİK e bildirim yapılır mı? Dinleme toplantısı nedir? Kararlardaki yazım hataları nasıl düzeltilir? Şikayet ve itirazen şikayet hakkından önceden vazgeçilebilir mi? İdareye yapılan şikayet başvurusundan feragat edilebilir mi? İtirazen şikayet başvurusundan feragat edilebilir mi? İhale sürecinin uzaması nedeniyle pazarlıkla ihaleye çıkılabilir mi?

13 6.33. İdare ve/veya Kurul kararından sonra pazarlık usulüne mi devam edilmeli yoksa asıl ihaleye ilişkin sözleşme mi imzalanmalıdır? YEDİNCİ BÖLÜM İHALENİN İPTALİNE KARŞI BAŞVURULAR İhale veya son başvuru tarihinden önce ihale iptal edilebilir mi? İhale komisyonu tarafından ihale iptal edilebilir mi? İhale gününden sonra ihale iptal edebilir mi? Kesinleşen ihale kararından sonra ihale iptal edilebilir mi? İhalenin iptaline karşı başvuruların diğer başvurulardan farkı nedir? Başvuru üzerine ihalenin iptal edilmesi halinde idareye başvuruda bulunulması gerekir mi? İptal kararlarına karşı kaç gün içerisinde KİK e başvuruda bulunmak gerekir? İhalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle ihalenin iptalinde başvuru nasıl yapılır? İptal kararları KİK tarafından nasıl incelenir? Kurul kararları uygulanmazsa ne yapılmalıdır? İhale, idare tarafından iptal edildikten sonra tekrar ihaleye çıkılabilir mi? SEKİZİNCİ BÖLÜM KISMİ TEKLİFTE BAŞVURULAR Kısmi tekliflerde idare tarafından bir kısım için iptal kararı alınabilir mi? Kısmi tekliflerde başvuru bedeli nasıl belirlenir? Kısmi teklifte bir kısma şikayet olmuşsa diğer kısımlara ilişkin sözleşme imzalanabilir mi?

-> 7 13.12.2013 22:18

-> 7 13.12.2013 22:18 ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

57- ĠDARE TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNA CEVAP VERĠLMESĠ

57- ĠDARE TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNA CEVAP VERĠLMESĠ 57- ĠDARE TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNA CEVAP VERĠLMESĠ KAMU ĠHALE MEVZUATI ĠHALELERE YÖNELĠK BAġVURULAR HAKKINDA YÖNETMELĠK Ġdare Tarafından Ġnceleme ġikayet baģvurusu üzerine inceleme MADDE 10 (1) İhalelere

Detaylı

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ 1- Teknik Şartnamenin İncelenmesi: - Teknik Şartnameler; 4734 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına aykırı hususların olup olmadığı (belirli bir marka model ve menşei belirtilmemesi,

Detaylı

18- ĠHALE TARĠHĠNDEN 3 ĠġGÜNÜ ÖNCESĠNE KADAR ĠDAREYE ġġkâyet BAġVURUSU

18- ĠHALE TARĠHĠNDEN 3 ĠġGÜNÜ ÖNCESĠNE KADAR ĠDAREYE ġġkâyet BAġVURUSU 18- ĠHALE TARĠHĠNDEN 3 ĠġGÜNÜ ÖNCESĠNE KADAR ĠDAREYE ġġkâyet BAġVURUSU ġġkayet SÜRESĠ İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetlerin istekli olabilecekler tarafından (Ġstekli olabilecek;

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME VE KANUN KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERE İLİŞKİN İKİNCİL MEVZUATTAKİ ORTAK HÜKÜMLER

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME VE KANUN KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERE İLİŞKİN İKİNCİL MEVZUATTAKİ ORTAK HÜKÜMLER 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME VE KANUN KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERE İLİŞKİN İKİNCİL MEVZUATTAKİ ORTAK HÜKÜMLER 1 PROGRAMIN KAPSAMI Bu Eğitimin sonunda katılımcıların;

Detaylı

KAMU İHALELERİNE KARŞI İDARİ BAŞVURU VE ŞİKAYET REHBERİ

KAMU İHALELERİNE KARŞI İDARİ BAŞVURU VE ŞİKAYET REHBERİ KAMU İHALELERİNE KARŞI İDARİ BAŞVURU VE ŞİKAYET REHBERİ İÇİNDEKİLER Türkiye SEİS Başkanı Metin DEMİR in Önsöz ü GİRİŞ I - İHALE İŞLEMİNE KARŞI YAPILACAK İDARİ BAŞVURU YOL VE ESASLARI 1-İdareye Karşı Şikayet

Detaylı

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ARAÇLARIN SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- İhalenin Konusu TRT Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına ait olup, ekonomik ömrünü tamamlayan 3 adet Hyundai

Detaylı

ÇERÇEVE ANLAġMA ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇERÇEVE ANLAġMA ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMĠ GAZETE SAYISI: 27159/mükerrer RESMĠ GAZETE TARĠHĠ: 04.03.2009 DEĞĠġĠKLĠK: RESMĠ GAZETE SAYISI: 27277 RESMĠ GAZETE TARĠHĠ: 03.07.2009 ÇERÇEVE ANLAġMA ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar Karar Sayısı: 2003/6554 ( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (U) BENDİNE GÖRE YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İHALE MEVZUATINDA 5812 SAYILI KANUN İLE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

İHALE MEVZUATINDA 5812 SAYILI KANUN İLE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER İHALE MEVZUATINDA 5812 SAYILI KANUN İLE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER Bahattin IŞIK Kamu İhale Kurulu Üyesi Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ 5812 sayılı Kanunla ihale mevzuatında yapılan değişikliklerle iş

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

: ATATÜRK MAH. HATİCE BEYAZTAŞ CAD. NO:1 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: ATATÜRK MAH. HATİCE BEYAZTAŞ CAD. NO:1 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TUNCELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2015-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI 36 AY SÜRELİ 1(BİR) ADET ŞOFÖRLÜ BİNEK ARACI(YAKIT HARİÇ) KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ TUNCELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş sahibi İdarenin; Adı: Rektörlüğü Adresi:, 99738 Kalkanlı

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve kapsam (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa

MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin ihtiyaçlarına binaen, 111 (yüzonbir) Kalem Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR GAZİANTEP ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 6 araçla 1 yıllık personel taşımacılığı hizmeti alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

Detaylı

İhale Bilgileri 1.123 TAKIM YAZLIK İŞÇİ ELBİSESİ VE KEPİ MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NUMARASI 85.02/152030 İHALE TARİHİ VE SAATİ 11/03/2015 14:00

İhale Bilgileri 1.123 TAKIM YAZLIK İŞÇİ ELBİSESİ VE KEPİ MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NUMARASI 85.02/152030 İHALE TARİHİ VE SAATİ 11/03/2015 14:00 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Ankara

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim

Detaylı

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi İhale Şehri İzmir İş Şehri İzmir Kurum İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi Uygulama Projesi Hazırlanması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 28.03.2013 15:00 İhale

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 8 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 YÖNETMELİK Kamu Đhale Kurumundan: ELEKTRONĐK ĐHALE UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

2 KALEM SOLA-SAĞA DEMİRYOLU MAKASI. BAKIM ve YARDIMCI ÜRETİM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

2 KALEM SOLA-SAĞA DEMİRYOLU MAKASI. BAKIM ve YARDIMCI ÜRETİM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin bilgiler Madde 1-1.1. a) İdarenin

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı