İçindekiler. İçindekiler... 7 BİRİNCİ BÖLÜM KURˈAN MESELELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. İçindekiler... 7 BİRİNCİ BÖLÜM KURˈAN MESELELERİ"

Transkript

1 İçindekiler İçindekiler... 7 BİRİNCİ BÖLÜM KURˈAN MESELELERİ Tevil ile Tenzil Recm Cezası Kur an'da Var mı? Abdullah İbn Mes'ud (r.a) Felak ve Nâs Sürelerini Kabul Etmemiş mi? Ehl-i Kitap la İlişkimiz Nasıl Olmalı? Müteşabih Ayetler Ayeti Yanlış Tevil Eden Küfre Girer mi? Hz. İbrahim'in Babası Put Yapmış mıdır? Nisa 115. Ayeti Hakkında Şifa Ayetleri İKİNCİ BÖLÜM SÜNNET/HADİS MESELELERİ Kudsî Hadisler Vahiy midir? Hadislerin Yazılmasını Yasaklayan Rivayetler Sünnet Nedir? Terkedilirse Ne Gerekir? Sünnet-i Hüdâ ve Sünnet-i Zevâid Bid'at-ı Hasene Var mıdır? Hadis Kitaplarının Musanniflerine Aidiyeti İmam-ı Azâm ve Hadis İmamları Uydurma Rivayetlerle Amel Etmek Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in Hanımları Dünyalık İstedi mi? Suriye Meselesi Bağlamında Fitne Hadisini Nasıl Yorumlamalıyız?... 60

2 8 Sana Dinden Sorarlar 2 Diktatör/Zorba Yöneticiler ve Giyinik Çıplaklar İki Günü Birbirine Eşit Olan Zarardadır Hadisi Recep Ayı İle İlgili Bir Rivayet el-hidaye deki Zayıf Hadisler Ebû Hanife'nin Müsned'indeki Bazı Hadisler Âsım b. Behdele Zayıf Bir Ravi midir? Sa lebe b. Abdurrahman ve Güneşin Secde Etmesiyle İlgili Riyavetler Ruhu l-beyan Tefsirinde Vitir Namazıyla İlgili Rivayet Vahyin Kaynağıyla İlgili Bir Hadis Cebrail (a.s) ın Hz. Ebûbekir (r.a) İçin Ayağa Kalktığı Rivayeti Sahih midir? Kadının Kocasına İtaati Hadisi Kadınlarla İstişare Edilir mi? Abdullah b. Huzâfe (r.a)'nin Ateşe Atılması Abdullah İbn Ümmi Mektûm'un Bir Yahudiyi Öldürmesi Kırtas Hadisi Sahih midir? Yemeğe Tuz İle Başlama Sünneti Allah Teâlâ'nın Aile Fertleri Rivayeti Halanız Olan Nahleye Saygı Gösteriniz Rivayeti Allah (c.c)'ın Dünya Semasına İnmesi Hadisi Kabir Ehlinden Yardım İstemekle İlgili Rivayet Kertenkele Hadisi İmamın Gizli Okuması Gereken Şeyler Paygamber Efendimiz (s.a.v) "Benim Gibi Giyinin" Dedi mi? Efendimiz (s.a.v)'in Başkalarını Tenkid Etmesi Öğle Namazının Sünnetini Terk Etmekle İlgili Hadis Var mı? Yatsıdan Önce Dört Rekât Namaz Kılmakla İlgili Rivayet Öğle ve İkindi Namazlarından Sonra Okunan Aşırlar "s.a.v." Kısaltması Neden Kullanılır? "Ölen de Öldüren de Ateştedir" Hadisi Recm Uygulandı mı? Recm Konusu ve Abdülaziz Bayındır'ın İddiası Pişmanlıkla İlgili Hadisi Şerif Var mı? ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AKAİD/KELAM MESELELERİ Hangi Ehl-i Sünnet? Ehl-i Sünnet'te Buluşmak Vahdet midir? Ehl-i Sünnet Tabiri Kurˈanda Var mı? Sünneti İnkâr Edenler

3 İçindekiler 9 Selef Kimdir? Günümüzdeki Selefiler Ehl-i Sünnet Değil mi? "Allah Her Yerdedir" Denir mi? Allah (c.c)'a Cihet Nispet Edilmesi "Arşın İnlemesi" ve "İp Sarkıtma" Hadisleri Arş'ın Nev'î Kıdemi Hakkında Tevessül ve İstiğase Arasında Ne Fark Var? İstiâze İle İlgili Hadisler Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Amellerimizi Görür mü? Amentü'ye İman Cehenneme Atmak Allah ın Merhametiyle Bağdaşır mı? Amentü'deki Hayır-Şer İfadelerinin Anlamı Ecel Değişir mi? Eş'arilik ve Cebriyye Kaza ve Kader Allah (c.c) ın Sıfatı mı? Kaderin Değişmesi Mümkün müdür? Kişinin Evleneceği Kişi Doğmadan Yazılı mıdır? Riya Şirk midir? Allah'ın İsim ve Sıfatlarını Kendine İzafe Etmek "Kıdem" ile "Beka" Arasındaki Fark İmam Ebû Hanîfe nin (rh.a) Müteşâbihat Konusunda Tavrı Allah (c.c)'ın -bilâ keyf- El i Var Demek Caiz mi? Cehm b. Safvan'ın Durumu Peygamberler Masum mudur? Tekfir Tağut Ne Demektir? Allah (c.c)'ın Kanunlarına Karşı Kanun Koymak Demokrasi ve Laiklik Oy Kullanmaya Karşı Tavrımız Ne Olmalı? Devlet Memuru Olurken Yapılan Yemin Kişiyi Dinden Çıkarır mı? Mealcilerin Hadisi İnkârı ve Durumları Allah (c.c)'a Sövmek Cehennem'in Sonu Var mıdır? "Taaddüd-i Evâdim" Rivayeti "Lâzım-ı Mezheb, Mezheb Değildir" İmam Hakkında Rivayet Allah (c.c) Vaadinden Döner mi? İnanma İhtiyacı Hz. İsa (a.s) Tüm İnsanlığa mı Gönderilmişti? Peygamber (s.a.v) Hz. İsa'nın Şeriatına Uydu mu? Mesih'in Geleceğini İnkârın Hükmü Nedir?

4 10 Sana Dinden Sorarlar 2 Hz. İsa (a.s) Nereye Kaldırıldı? Kur'an Mahlûk mudur? "Tanrı" Kelimesini Kullanmak Zorunlu Bilgi Ne Demektir? "Allah Azze ve Celle" Ne Demek? Halku'l-Kur'ân Fitnesi ve Emeviler Dinde Şüpheye Düşmek Normal midir? Şeytan Melek midir, Cin midir? Allah (c.c.) Hakkında Kullanılması Caiz Olan ve Olmayan Fiiller Allah (c.c) ın Nefs i Var mı? Varlık Arasındaki Efdaliyet, İtikad Umdesi midir? Hanefî Kadıların Mutezile'ye Meyletmesi Sahabe ile Sonraki Kuşakların Arasındaki Fark Hulul Akidesi İle İlgili Delil Olan Ayet Var mı? Ehl-i Sünnetin Şia ya Karşı Duruşu Nasıl Olmalıdır? Tevrat ve İncil'in Nüzulü Kabir Azabı Cinlere Peygamber Geldi mi? Ehl-i Kitap'ın Kurtuluşu Hristiyanlar Cennete Girebilir mi? Yahudiler Lanetlenmiş midir? İslâm a Düşmanlık Eden Yahudi ve Hristiyanlar Timurtaş Hocanın, Kâfirleri Dost Edinmekle İlgili Sözü Ölüler Dirilere Dua Eder mi? Kimlere Kâfir Denir? DÖRDÜNCÜ BÖLÜM USÛL/FIKIH MESELELERİ Dört Mezheb'e Uymanın Sebepleri Nedir? Mezheplerle İlgili Bazı Konular Diğer Mezhepleri Taklid Etmek Mezhep İmamlarının İçtihadını Sorgulamak Başka Mezhebin Fıkıh Kitaplarını Okumak Mezhepler Arasındaki Farklarda Her Mezhebin Delili Var mı? Müçtehidin İçtihadı Sahabelerin Kavli Bağlayıcı mıdır? İcmaa Muhalefet ya da Sa'd b. Ubade (r.a)'ın Durumu Alimlerin Hata Yapması ya da İsabet Etmesi Halinde Ecir Alması Dinde Reform

5 İçindekiler 11 Pozitif Bilimler Dinde Yenilik Olur mu? Ayakların Meshedilmesi Avret Yerlerinin Temizliği Nasıl Yapılmalı? Diş Dolgusu Gusle Mani midir? Özür Halinde Abdestin Süresi Hafızlık Yaparken Abdest Konusunda Özür Hali Abdestsiz Namaz Kılınır mı? Fermuarından Su Alan Meste Mesh Edilir mi? Çorap Mestin Hükmü Hayızlı Kadının Pişirdiği Yemek Yenir mi? Hayız Halinde Namaz Kılmak, Oruç Tutmak ve Kurˈan Okumak Adetli Kadınların Kurˈan Ezberlemesi Mümkün mü? Hat Sanatı Çalışan Hanımlar Adet Halinde Ayet Yazabilir mi? Şehvet Olmadan Gelen Sıvının Hükmü Ensenin Mesh Edileceğine Dair Rivayet Var mı? Teşehhüdde Parmak Kaldırmak Mezheplere Göre Avret Yerinin Tayini Cariyelerin Avret Mahalli Namazda Ayakların Durumu ve Cenaze Namazı Hanefi Mezhebine Göre Namazda Eller Niye Kaldırılmaz? Namaz Vaktinin Çıkması Namazı Bozar mı? Yatsı ve Vitir Namazının Kazası Kaza Namazı Olanın Teravih Namazı Kılması Sünnet ve Nafile Namazlar Kaza Yerine Geçer mi? Tesbih Namazı, Nafile Namazın Cemaatle Kılınması Namazlardan Sonra Yapılan Tesbihat Tek Sûre İle Namaz Kılınır mı? İmamın Bayılması Halinde Cemaatin Durumu İmamın Sesini Duyamayan Cemaatin Durumu Türkiyede Cuma Namazı Kılınır mı? Cuma Namazına İzin Vermeyen Fabrikada Çalışmak Okul Yüzünden Cuma Namazına Gidememek Gıyabi Cenaze Namazı Kıble Yönünün Herhangi Bir Amaç İçin Değiştirilmesi Caiz midir? Bid'at Ehlinin İmameti Veled-i Zinanın Arkasında Namaz Kılınır mı? Mealcilere İmamlık Yapmam Doğru mu? İçki İçenin Namazı Kabul Olmaz mı? Tavla ve Satranç Tavla Oynamanın Hükmü:

6 12 Sana Dinden Sorarlar 2 2. Satranç Oynamanın Hükmü: Namazda Saf Düzeni Doktorun Ameliyat Dolayısı ile Namazları Cem Etmesi Caiz mi? Zeval Vakti Nasıl Hesaplanır? Fatiha ile Sure Arasında Besmele Çekilir mi? Yurt Dışında Namaz Vakitlerinin Farklı Olması Yatsıdan Evvel Sünnet Bir Namaz Var mı? Dat Harfinin Okunuşu Seferilik Nedir? Hükümleri Nasıldır? Vatan-i aslî Nedir? Hangi Şartlarda Değişir? Kadın Yalnız Başına Yolculuk Yapabilir mi? Orucun Keffareti Sahuru Bir Yerde, İftarı Başka Yerde Yapmak İstimna (El ile Boşalmak) Keffaret Gerektirir mi? Mazeretsiz Olarak Oruç Bozmak Hastalık Sebebiyle Oruç Tutamamak Hastalık Sebebiyle Tutulamayan Oruçlar İçin Fidye Yeterli mi? Eminevim Sistemi Elbirliği Sistemine Gelen İtirazlar Elbirliği Sistemi Fıkh'ın Hangi Bahsine Sokularak Değerlendirilmeli? Finans Kurumlarından Kredi Almak Yurt Dışında Ev Almak İçin Kredi Almak Caiz midir? Faiz Parasının Yardım Olarak Verilmesi Emekli Olmak İçin Faizli Kredi Çekmek İnternetten Kitap İndirmek ve Paylaşmak Hisseli Alınan Evin Satışı Katılım Bankalarına Para Yatırma Daru'l-Harp'te Faiz Türkiye Daru'l-Harp midir? Banka Promosyonları Faizli Kredi Veren Bir Kurumda Çalışan Kimsenin Durumu Emekli Olmak İçin Toplu Para Yatırmak Kredi Kartı Kullanmak ile Kredi Çekmek Arasındaki Fark Bankada Bulunan Faizli Paranın Kullanılması Kentsel Dönüşümden Faydalanmak Caiz mi? Vadesi Gelmemiş Çeki Kırmak İçki Satılan Yerlerden Alışveriş İçki Satılan Otellerden Hisse Satın Almak Alkollü Gıda Ürünleri Üreten Yerde Çalışmak Belediye İmkânlarının Hayır İşlerinde Kullanılması Komsiyon Almak

7 İçindekiler 13 İş Bağlama Karşılığında Hizmet Alma Faiz Mesnetli Bir Hediyenin Kabulü İETT Kartlarından Ücretsiz Yararlanmak Lüks Otellerde Tatil Yapmak Caiz mi? İmitasyon (Taklit) Ürünlerin Alınması Şirketin İzni Olmadan Telefonunu Kullanmak Anlaşmalı Zekât Verme Zekâtın Birden Fazla Kişiye Verilmesi Anne ve Babası Zengin Olan Birine Zekât Düşer mi? Ev Araba Almak İçin Biriktirilen Paranın Zekâtı Evlilik Yardımı Ehl-i Sünnet Birinin Şii Biriyle Evlenmesi Ehl-i Kitab la Evlilik Zina Eden Birisi Temiz Biri İle Evlenebilir mi? Boşama Hakkı Evlilikten Önce Yapılan Anlaşma ve Boşanma Boşanmada Üç Talakın Aynı Anda Söylenmesi Üç Talak İle Boşananların Geriye Dönüşü Var mı? Boşama Amacı İle Söylenmeyen Sözler Resmi Mahkeme Boşadığı Zaman Dinen Boşanmış Sayılır mı? Sarhoşun Eşini Boşaması Geçerli Olur mu? Şiddet Gören Bir Kadın Boşanabilir mi? İnternet Üzerinden Tanışılan Biriyle Evlenmek Doğru mu? Baba Rızası Olmadan Evlenmek Doğru mu? Evlilikte Gençlerin Onayını Almak Evlenilecek Kişide Aranacak Özellikler Oral Seks Ters İlişki Konusunda Hüküm nedir? Çeyizin Başkalarına Teşhir Edilmesi Müslüman Kadının Modern Toplumda Yeri Taaddüd-i Zevcat (Çok Eşlilik) Meselesi İslam'da Kadın-Erkek İlişkileri Haremlik-Selamlığa Dikkat Etmeyen Akrabaları Ziyaret Sohbetlerde Kadın ve Erkeğin Durumu Karma Eğitim Başörtüsü Farz Değil mi? Çarşaf ve Diğer Tesettür Biçimleri Giyinik Çıplaklar İslam da Kadının Şahitliği Kürtaj Hayati Tehlike Anında Kürtaj Caiz mi?

8 14 Sana Dinden Sorarlar 2 Tecavüze Uğrayıp Hamile Kalan Kadın Kürtaj Yaptırabilir mi? Bayanların Çalışması Kadınların Cihadı Kadınların Araba Kullanması Doğru mudur? Doktorun Namahrem Kimseyi Muayenesi Sütannelik Nasıl Oluşur? Borçluyken Kurban Kesmek Peygamberimize Kurban Kesilmesi Akika Kurbanı Adak Kurbanından Zenginler Yiyebilir mi? Av Halinde Boğazlama Allah (c.c) Adına Kesilmeyen Etler Deve İdrarı İçmek Caiz midir? Cola ve Gazlı İçecekler Cariyeliğin Mahiyeti Mürtedin Katli Konu Hakkındaki İtirazlar Felsefe Öğrenmenin Hükmü Nedir? Ehl-i Beyt in Ganimetteki Hususiyeti Bir Müslümana Cahil Demenin Hükmü Kâfir ya da Münafıkların Cesedine İşkence/Müsle Mekke'nin Fethi Programı Hızır (a.s)'ın Çocuk Öldürmesi Şeriate Uygun mu? Domuz Kılından Yapılan Ürünler İlim Yolunda Anne-Babanın Rızası Dini Konularda Ebeveyne Muhalefet Caiz mi? Müslüman Olmayan Anne Babaya Dua Antronörlük Yapmak Kul Hakkı Boks ve Kick Boks Kabir Başında Kur an Okumak Sadakada Ölçü Nedir? Kabirler Üzerine Türbe Yapmak Saltanat ve İslam İnançsız Birinin Verdiği Hediyeyi Kullanmak Laik Devlette Askerlik Yapmak Nazar Hakkında Kolonya Haram mı? Zihinsel Engelli Bir Çocuğun Sünnet Edilmesi Gerekir mi? Müslümanın Kilisedeki Ayine Katılması İşlediğimiz Günahlarımızı Başkalarına Söylemek Doğru mudur?

9 İçindekiler 15 İsimlerin Uğurlu ya da Uğursuz Sayılması Kalple Niyet ile Dille Niyet Arasındaki Fark Din Kitaptan Öğrenilmez mi? Cinci ve Muskacıya Gitmek Kadınların Cuma ve Bayram Namazlarına Gitmesi Kadir İsmini Kullanmak Doğru mu? Domuz Akciğerinden Yapılan İlacı Kullanmak Fitre'yi Birden Çok Kişiye Vermek Mirası Çocuklardan Birine Bırakmak Avl Meselesi Tevbe Ettikten Sonra İşlediğimiz Günahları Nasıl Unutabiliriz? Ayak Kıllarının Tıraş Edilmesi Caiz midir? Zina Eden İki Kişi Evlenmeyi Kabul Ederse Had Cezası Uygulanır mı? Ateist Olan Kardeşime Nasıl Davranmalıyım? Zaruret Olmadan Alınan Yardım Hayvan Artığı ile Yapılan Yemden Yiyen Hayvanın Durumu Hâkimlik, Savcılık, Avukatlık Yapmak Müslümanın Hukuki Özgürlüğü Kurˈan Bulunan Yerde Yatmak "Sadakallahu'l-Azîm" Neden Söylenir? Gayrimüslimlere Benzemek "İçiçe"lik Nedir? Özel Günleri Kutlamak Caiz midir? Ölmüş Olanlara Sevap Ulaşır mı? Recm'in Delili Ayet midir, Sünnet mi? "Camide Ayin" Sanat ve Sinemanın İslam İçin Kullanılması Mescid-i Aksa'yı Ziyaret Etmek Şahmeran Duası Nedir? BEŞİNCİ BÖLÜM TASAVVUF/AHLÂK MESELELERİ Tasavvuf ve İslam Tasavvufu Neden Savunuyorsunuz? Tasavvufta Şeriata Uymayan Haller Bazı Tasavvuf Kaynaklarındaki Hadisler Keşfî Bilgi Kesinlik İfade Eder mi? Hadisin, Herhangi Bir Tasavvuf Büyüğünün Eserinde Yer Alması Keşfen Tashih Edildiği Anlamına Gelir mi?

10 16 Sana Dinden Sorarlar 2 Hadislerin Keşfen Tashihi Meselesi Ne Zaman Ortaya Çıktı? Ehl-i Keşif Bir Kimse Kalp Okuyabilir mi? Sufilerin İbadetlerini Sadece Allah İçin Yapmaları Levlake Hadisi Ahbaşlar Tarikatı ve Vahdet Vakfı Tasavvuf Ehlinin Zahiri Görünümü Tasavvuf Ehlinin Bazı Sözleri Hakkındaki Tavrımız Zâhid el-kevserî'nin Rabıta Hakkındaki Görüşü Mahmud Efendi ve Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri Mesnevî'deki Müstehcen Hikâyeler İmam Rabbanî Hz. Peygamberimiz (s.a.v) e Ulûhiyet mi İsnad Ediyor? ALTINCI BÖLÜM ŞAHIS/ESER MESELELERİ İmam Tahavî Müstakil Bir İmam mıdır? ez-zehebî'nin Kitabı Güvenilir mi? İbn Teymiyye'nin Anlaşılması İmam-ı Azam'a Nisbet Edilen Sözler İmam eş-şâtıbî Muteber Bir Âlim midir? Hz. Hasan'ın Çok Evlilik Yaptığının Kaynağı Ahmet Yesevi Hz. Hakkında Rivayet Edilen Bir Menkıbe Muhammed Enverşâh el-keşmîrî ve Zahid el-kevseri Mustafa Sabri Efendi'nin Kitabı Said Havva'nın Kitapları Okunur mu? Takiyüddin en-nebhani Lütfi Doğan ve Ekrem Doğanay Hocaefendiler Yusuf Kerimoğlu Hocanın Biat Hakkındaki Görüşleri Bediuzzaman Said Nursi Said Nursi Mason mudur? Risale-i Nur İlhamla mı Yazıldı, Hatasız mıdır? Bediüzzaman'ın Şia Kaynaklarını Kullanması Hüseyin Hilmi Işık'ın Saadeti Ebediyye'si Mustafa İslamoğlu Hakkında Abdullah b. Sebe' Hayal mi, Hakikat mi? Muhammed Esed Meali Mızraklı ilmihal de Anlaşılmayan Bölüm Sahih-i Buhari Güvenilir midir? Kimleri Okuyalım? Nefis Tezkiyesi İçin Tavsiye Eser

11 İçindekiler 17 Barnabas İncili Usûl-i Fıkıh Kitabı Tavsiyesi Kaynak Eser Tavsiyesi Ruhu'l-Furkan Tefsiri'nden Bir Mesele Âdâb Öğrenebileceğimiz Kaynak Tavsiyeleriniz İsmail Lütfi Çakan'ın Hadis Usulü Kitabı Hakkında Ehl-i Sünnet Akaidine Dair Kitap Tavsiyesi İslami İlimler Eğitimi Akaid Üzerine Tavsiye Eser Hangi Tefsiri Okuyayım? Beydavi Tefsiri Şerhi İslamî Ölçülere Göre Cinsellik Konulu Tavsiye Eser Meallerdeki Farklılık Fethü'l-Bari nin Türkçe Tercümesi Hakkında Batınî Fırkasına Ait Tefsir Var mıdır? Şafii İlmihali Hakkında Ahad Haberle İlgili Kaynak "Muhtelefun Fih" İsimli Makaleniz Hakkında İlim Talebesine Tavsiye Şamil İslam Ansiklopedisi'nden Bir Mesele Bibliyografya Karma İndeks

Örf İki Kısma Ayrılır.. 44 Örfün Hüccet Oluşu. 45 f) İstihsan 45

Örf İki Kısma Ayrılır.. 44 Örfün Hüccet Oluşu. 45 f) İstihsan 45 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. 28 GİRİŞ İMAM ŞÂFİÎNİN HAYATI VE MEZHEBİ. 30 ÖLÇÜLER TABLOSU 37 BİRİNCİ BÖLÜM DİN Dinin Tanımı ve Kapsamı...... 37 Dinin Boyutlar Dinlerin Tasnifi. 39 İslâm Dininin Ortak Özellikleri

Detaylı

Şirk ve Küfrün Tanımı ve Çeşitleri. Abdullah b. Abdulhamid el-eseri

Şirk ve Küfrün Tanımı ve Çeşitleri. Abdullah b. Abdulhamid el-eseri Şirk ve Küfrün Tanımı ve Çeşitleri لرش لرش لكفر لكفر نو عهما نو عهما تعريف [تريك- Türkçe-Turkish ] Abdullah b. Abdulhamid el-eseri 2010-1431 لرش لرش لكفر لكفر نو عهما نو عهما تعريف «لرت ية لرت ية باللغة»

Detaylı

UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI

UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI 1. Merhum Ömer Nasuhi Bilmen ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Türkiye Cumhuriyeti nin beşinci

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN Doç. Dr. Servet BAYINDIR Yrd Doç. Dr. Recep ÖZDİREK Yrd. Doç. Dr. Adnan MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILMAZ Yrd. Doç.

Detaylı

YAŞATILAN BİD AT HURAFELER

YAŞATILAN BİD AT HURAFELER 1 YAŞATILAN BİD AT VE HURAFELER MUSTAFA ÖSELMİŞ 2 ÖNSÖZ A. BİD AT NEDİR? B. BİD ATIN İCADI VE YAYILIŞI C. BİD ATI TERK VE MÜCADELE İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM BİD ATLAR II.BÖLÜM HURAFELER A. HURAFE KAYNAĞI VE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP TÜMÜ (NAKİL + HAC + YURT DIŞI) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) Fransa / Paris DİTİB www.fransaditib.com Santral Tel: 01 43 62 16 16 58 Rue Lenine 93170 Bagnolet TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET

Detaylı

hüseyin temel alıcı (İsra; 36) kitab ve sünneti ihya yayınları

hüseyin temel alıcı (İsra; 36) kitab ve sünneti ihya yayınları hüseyin temel alıcı Hakkında bilmediğin şeyin ardına düşme. Çünkü kulak göz ve kalb bunların hepsi yaptığından sorumludur. (İsra; 36) kitab ve sünneti ihya yayınları Rasulüllah (sallallahu aleyhi ve selem):

Detaylı

Hadis Fihristi. Hüseyin Alıcı. Yayınlarından : Kitap ve Sünneti İhya Yayınları

Hadis Fihristi. Hüseyin Alıcı. Yayınlarından : Kitap ve Sünneti İhya Yayınları Hadis Fihristi ملفهر ملفهر لا لفا لا لفا حلديث حلديث ملعجم ملعجم تريك- Türkçe-Turkish [ [تريك Hüseyin Alıcı Yayınlarından : Kitap ve Sünneti İhya Yayınları 2009-1430 1 ملفهر ملفهر لا لفا لا لفا حلديث حلديث

Detaylı

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI HEDEFLER İÇİNDEKİLER İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET İbadetin Tanımı İbadetlerin Teşri Süreci İbadetin Sebep ve Gayesi İbadet Çeşitleri İbadetin Başlıca Özellikleri İbadet Mükellefiyeti İbadetle İlgili

Detaylı

RİSALE-İ NUR UN ELEŞTİRİSİ

RİSALE-İ NUR UN ELEŞTİRİSİ 1 RİSALE-İ NUR UN ELEŞTİRİSİ -KAPSAMLI ÖZET ELEŞTİRİ- İBRAHİM YUSUF 2 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: SAİD NURSÎ, NUR RİSALELERİ VE İLİM 7 Said Nursî'nin Tahsil Hayat 7 Uyulması Gereken Yazdırılmış Eser Kuran dır

Detaylı

BEYLER! NEREYE GİDİYORSUNUZ?

BEYLER! NEREYE GİDİYORSUNUZ? UCUZ KAHRAMANLAR Bir Arap atasözü vardır:,,vadi boş olduğu zaman tilki valiliğini ilân eder! Şu anda öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, ilim meydanı boştur ve boş kalmıştır. İlmiyle, irfanıyla, amel ve takvasıyla

Detaylı

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ ISBN 975-95472-0-1 11. Baskı Baskı Yılı: 10.2009 Basım Yeri: Ankara Baskıya hazırlık: Reyhan Ltd. Şti. Baskı: Semih Matbaacılık İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ Fehmi Kuyumcu Rabbim! Duacı

Detaylı

İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl

İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl yapılır?... 3 3) İmsak ne demektir? Ne zaman başlar? Sabah

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun?

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun? NAMAZ HOCASI ب س م ا ه لل الهر ح ن الهرح يم RESİMLİ NAMAZ HOCASI 02/05/2014 YAZICI, Seyfettin; Müslüman Gençlere Din Bilgisi, Diyanet Halk Kitapları - 127 ARIKAN, Hasan; Muhtasar İlmihal, Fazilet Neşriyat,

Detaylı

KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM

KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM Tefsirin Çeşitleri ve Bazı Âyetlerin Açıklaması Muhammed Cemil Ziynû Çeviren M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL:

Detaylı

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ THOMAS'A MEKTUPLAR Dr. İsmail ULUKUŞ Antalya, 2013 Bu eserin telif hakları, yazarı Dr. İsmail Ulukuş a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun koruması altında bulunmaktadır. Eser, yazarının

Detaylı

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ İtikada, İbadetlere, Kerahiyet ve İstihsana, Ahlaka, Siyer-i Enbiya ya ait olmak üzere on kitaptan müteşekkildir. Müellifi: Fatih Dersiâmlarından Emekli Diyanet İşleri

Detaylı

Ezmanin tagayyuruyle, ahkamin tebeddulu inkar olunamaz.(zamanın değişmesiyle, hükümlerin de değişmesi inkar olunamaz) Mecelle 39.

Ezmanin tagayyuruyle, ahkamin tebeddulu inkar olunamaz.(zamanın değişmesiyle, hükümlerin de değişmesi inkar olunamaz) Mecelle 39. Ezmanin tagayyuruyle, ahkamin tebeddulu inkar olunamaz.(zamanın değişmesiyle, hükümlerin de değişmesi inkar olunamaz) Mecelle 39. madde Değişme nasıl anlaşılacak? Mecelle de ifade olunan bu prensipteki

Detaylı

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ www.dindersim.com Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Doküman Arşivi Sevgili

Detaylı

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER األحاكم امللمة ىلع ادلروس املهمة لعامة األمة باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Davud el-fayiz Takdim ve Dipnot: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren İlyas Bulut İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP YURT DIŞI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MESLEKİ BİLGİLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ DİYANET İŞLERİ AŞKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK MESLEKİ İLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI 7. GRUP:

Detaylı

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 1) Kurbanın hükmü nedir?... 3 2) Kurbanın dinî dayanağı nedir?... 3 3) Kurban keserken Allah ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Hangi dualar

Detaylı

İtikadi Meselelerde Ahad Hadisleri Delil Kabul Etmenin Gereği. Muhammed Nasıruddin el-elbani

İtikadi Meselelerde Ahad Hadisleri Delil Kabul Etmenin Gereği. Muhammed Nasıruddin el-elbani İtikadi Meselelerde Ahad Hadisleri Delil Kabul Etmenin Gereği لا حا حا يث حجية جو [تريك- Türkçe-Turkish [ Muhammed Nasıruddin el-elbani 2009-1430 لا حا حا يث حجية جو لرت لرت يةةةة «باللغة» حممد نارص ين

Detaylı

s ı k ç a s o r u l a n l a r

s ı k ç a s o r u l a n l a r s ı k ç a s o r u l a n l a r HAC s ı k ç a s o r u l a n l a r DİB YAYINLARI ÖN SÖZ H ac, şartlarını taşıyan müslümanların ömürde bir kere yerine getirmekle yükümlü olduğu farz bir ibadettir. Bu ibadet

Detaylı

fetva.diyanet.gov.tr dinisleriyk dinisleriyk

fetva.diyanet.gov.tr dinisleriyk dinisleriyk KURBAN HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR... 4 KURBANIN MAHİYETİ ve HÜKMÜ... 4 1. Kurbanın hükmü nedir?... 4 2. Kurbanın dinî dayanağı nedir?... 5 3. Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?... 6 4. Kurban

Detaylı

İbn Battûta nın Dünyası na Seyahat

İbn Battûta nın Dünyası na Seyahat Kİtabİyât İbn Battûta Seyahatnâmesi İbn Battûta Çeviren: Sait Aykut, 1186 sayfa. Kitap Tanıtım: Ömer Koçyiğit İbn Battûta nın Dünyası na Seyahat Seyahat edenlerin, gördüklerini üçüncü bir gözle tahlil

Detaylı

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35)

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35) 1 OCAK 1 BESMELE: HER HAYRIN ANAHTARI İslam tarihi boyunca Müslümanlar kültür ve medeniyetlerini besmeleyle yoğurmuşlardır. Bütün Müslümanların sofrasında eller yemeğe besmeleyle uzanır. Yemekler onun

Detaylı