TEKLİFE AÇIK TAŞINMAZLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKLİFE AÇIK TAŞINMAZLAR"

Transkript

1 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU MÜLKİYETİNDE BULUNAN ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE 16 KASIM 2007 TAİHLİ İLAN SATIRINDA TEKLİFE AÇIK TAŞINMAZLAR BAŞLIĞIYLA YAYINLANAN LİSTEDEKİ TAŞINMAZLARIN TEKLİF ALMA YÖNTEMİYLE SATIŞ PROSEDÜRÜ Yukarıda belirtilen taşınmazlarla ilgili kurumumuza direkt olarak veya Eskidji A.Ş. firması aracılığıyla dolaylı olarak iletilecek peşin SATINALMA TEKLİFLERİ aşağıdaki uygulama dahilinde değerlendirmeye alınacaktır. Gayrimenkullerin listesine, teklif vermek için doldurulması gereken teklif ve taahhütname formuna, teminat olarak teminat mektubu verecek istekliler için teminat mektubu örneğine ve ihale şartnamesine; internet sitemizin ana sayfasına girildiğinde satış ilanları bölümünde tarihli ilan satırında TEKLİFE AÇIK TAŞINMAZLAR başlığıyla yayınlanmakta olan satıra tıklandığında veya Eskidji A.Ş. firmasının internet sitesinden ulaşılabilecektir. İstekliler tekliflerini direkt olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na ilettikleri takdirde teklif verdikleri boş durumdaki gayrimenkullerle ilgili kurumumuzdan herhangi bir yer gösterme, danışmanlık v.s. hizmeti alamayacaklar ve her türlü inceleme ve araştırmayı kendileri yapmak zorunda olacaklar bu sebeple teklif bedelinin dışında herhangi bir hizmet bedeli ödemeyeceklerdir. Ancak tekliflerini Eskidji A.Ş. firması aracılığıyla kurumumuza dolaylı olarak ileten teklif sahipleri firmanın boş durumdaki gayrimenkuller için vereceği yer gösterme, danışmanlık v.s. hizmetlerinin karşılığı olarak Eskidji A.Ş. firması na nihai teklif bedeli üzerinden %1.4+KDV hizmet bedeli ödemek zorundadırlar. Eskidji A.Ş. firması aracılığıyla teklif veren istekliler herhangi bir gerekçe ile hizmet bedeli ödemeyeceklerini iddia edemezler. Aksi takdirde en yüksek teklifi vermiş olsalar dahi teklifleri geçersiz sayılarak satışları iptal edilecek ve teminatları irat kaydedilecektir. Muhammen bedelin altında olmamak şartıyla yukarıda belirtilen şekilde teklifler; bu prosedürün yayınlandığı tarihten itibaren 16 Kasım 2007 mesai saati bitimine kadar(16 Kasım dahil) alınacak ve bu sürenin bitiminde topluca değerlendirilerek bir taşınmaza bir alıcı tarafından teklif verilmişse onayı müteakiben teklif sahibine satış yapılmak, bir gayrimenkule birden fazla alıcı tarafından teklif verilmişse kendilerine daha sonra bildirilecek olan tarih ve saatte katılımcılar arasında İstanbul da açık arttırma yapılarak ihalede en yüksek teklifi veren teklif sahibine onayı müteakiben satış yapılmak üzere değerlendirmeye alınacak ve teklif sahibine tebligat yapılacaktır. Teminat yatırıp veya teminat mektubu verip teklif veren kişi her ne suretle olursa olsun teklifinden vazgeçtiği takdirde teminatı irat kaydedilecektir. Eskidji A.Ş. firması aracılığıyla verilecek satınalma teklifleri yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar kurumumuza iletilmek zorundadır. Yukarıda belirtilen internet adresimizin satış ilanları linkine girerek doğrudan kurumumuza veya Eskidji A.Ş. firmasına başvurarak gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak suretiyle Eskidji A.Ş. firması aracılığıyla teklif vermek isteyen istekliler; teklif vermek istedikleri gayrimenkule ait bilgileri teklif ve taahhütname formunun 1.sayfasındaki boş olan bölümlere ve kendilerine ait bilgileri formun en alt bölümünde yer alan teklif veren kişi veya kuruluşa ait bilgilerin bulunacağı boşluklara yazacak ve formu imzalayacaklardır. Daha sonra şartnamenin de ilgili bölümlerini doldurup imzalayacak ve gayrimenkulün muhammen bedelinin %5 i kadar nakit teminatı T.İş Bankası Balmumcu Şubesi nezdindeki numaralı TMSF hesabına yatırıp teminat dekontunu veya teminat mektubunu forma ekleyerek teklif ve taahhütname formu, şartname ve teminat dekontu sureti veya teminat mektubu aslını aşağıdaki adrese veya yer gösterme,danışmanlık hizmeti aldıkları Eskidji A.Ş. firmasına ulaştıracaklardır. Herhangi bir gecikmeye sebep olunmaması için teklif ve taahhütname, şartname ve teminat belgeleri numaralı faksa faks çekilmek suretiyle önceden gönderilebilecektir. Teminat olarak Bankalar kanununa tabi Bankalarca düzenlenecek en az 3 ay süreli geçici teminat mektupları kabul edilecektir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından ihalenin yapılıp yapılmaması veya dilediğine yapılmasında serbesttir. Teklif veren istekliler iş bu prosedürde, satış şartnamesinde ve teklif ve taahhütname formunda yazılan bilgi ve şartları kabul etmiş sayılırlar. Teklif sahiplerinden gerçek kişilerin resimli kimlik suretini ve T.C.Kimlik Numarasını, başkası adına teklif verenlerin ise noterden düzenlenen, kendilerine teklif vermek üzere verilen güncel tarihli vekaletnameyi, resimli kimlik suretini ve T.C.Kimlik Numarasını, tüzel kişi teklif sahiplerinin ise şirketi temsilen teklif verenin şirket yetkilisi olduğuna dair şirketçe verilen güncel tarihli yetki belgesini, teklif ve taahhütname formu, şartname ve teminat belgeleri ile birlikte aşağıdaki adrese elden veya posta ile ulaştırması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden dolayı belirtilen tarih ve saatten sonra kuruma ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler ve Gayrimenkuller Dairesi Başkanlığı Büyükdere Cad. No : 143 Kat: 9 Esentepe İstanbul Tel : Faks : Web: 1

2 GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ 1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler ve Gayrimenkuller Dairesi Başkanlığı tarafından, Kurumumuzun adresindeki internet sitesinin satış ilanları bölümünde 16 Kasım 2007 tarihli Teklife Açık Taşınmazlar başlıklı ilan satırında yayınlanmakta olan listede yer alan, özellik ve nitelikleri belirtilen taşınmazlar satış prosedürünün yayınlandığı tarihten itibaren 16 Kasım 2007 mesai saati bitimine kadar(16 Kasım dahil) Teklif Alma usulüyle peşin ve muhammen bedelden düşük olmamak şartıyla yazılı teklif alınmak, yukarıda belirtilen sürenin sonunda teklifler için topluca değerlendirme yapılarak bir gayrimenkule bir istekli tarafından teklif verilmişse istekliye onayı müteakiben satış yapılmak, bir gayrimenkule birden fazla alıcı tarafından teklif verildiği takdirde teklif verenlere bildirilecek tarihte aralarında Büyükdere Cad. No : 143 Kat:9 Esentepe/İSTANBUL adresinde açık artırma yapılarak en yüksek teklifi veren teklif sahibine onayı müteakiben satış yapılmak suretiyle satışa sunulmuştur. Kurum taşınmazları istediği zaman listeden çıkarabilir. Tekliflerini Eskidji A.Ş. firması aracılığıyla kurumumuza dolaylı olarak ileten teklif sahipleri firmanın boş durumdaki gayrimenkuller için vereceği yer gösterme, danışmanlık v.s. hizmetlerinin karşılığı olarak Eskidji A.Ş. firması na nihai teklif bedeli üzerinden ayrıca %1.4+KDV hizmet bedeli ödemek zorundadırlar. Eskidji A.Ş. firması aracılığıyla teklif veren istekliler herhangi bir gerekçe ile firmaya hizmet bedeli ödemeyeceklerini iddia edemezler. Aksi takdirde en yüksek teklifi vermiş olsalar dahi teklifleri geçersiz sayılarak satışları iptal edilecek ve teminatları irat kaydedilecektir. 2. TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU DOLDURULARAK TEKLİFLERİN VERİLMESİ : a-) Teklif sahiplerinin teklif verecekleri gayrimenkule ait muhammen satış bedelinin % 5'i tutarındaki nakit teminatı T.İş Bankası Balmumcu Şubesi nezdindeki numaralı hesaba yatırmaları ya da en az 3 ay süreli geçici Banka Teminat Mektubu vermeleri gerekmektedir. b-) Teklif sahipleri, teklif ve taahhütname formunun 1.sayfasına satın almayı düşündüğü taşınmazla ilgili internet sitesinde yayınlanan tapu bilgilerini, teklif ettiği peşin bedeli rakam ve yazı ile yazacak son sayfasında kendilerine ait bilgileri doldurarak formun her sayfasını imzalayacaktır. c-) Satış şartnamesinin ilgili yerleri doldurulup imzalanacak, teminatın yatırıldığına ilişkin dekont veya asgari 3 ay süreli geçici Banka Teminat Mektubu, teklif sahiplerinden gerçek kişilerin resimli kimlik sureti, T.C.Kimlik Numarası, başkası adına teklif verenlerin ise noterden düzenlenen ve kendilerine teklif vermek üzere verilen güncel tarihli vekaletname, resimli kimlik sureti, T.C.Kimlik Numarası, teklif sahibi tüzel kişi ise şirketi temsilen teklif verenin şirket yetkilisi olduğuna dair şirketçe verilen noter tasdikli güncel tarihli yetki belgesi, Teklif Taahhütname Formu ve Şartname ile birlikte TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Dairesi Başkanlığı Büyükdere Caddesi No:143 Kat:9 Esentepe İstanbul adresine satış prosedürünün yayınlandığı tarihten itibaren 16 Kasım 2007 günü mesai saati bitimine kadar( 16 Kasım 2007 günü dahil) elden verilecek ya da yukarıda belirtilen sürenin sonuna kadar yukarıdaki adreste bulunacak şekilde posta ile gönderilecektir. Gayrimenkullere doğrudan kurumumuza teklif vermeyip Eskidji A.Ş. firması aracılığıyla teklif verecek olan istekliler bu şartnamenin 1.maddesinde belirtilen hizmet komisyonunu Eskidji A.Ş. firmasına ödemek zorundadır. d-) Teklif ve Taahhütname Formu, teminatın yatırıldığına dair dekont sureti veya teminat mektubu aslı ve Şartname herhangi bir gecikmeye sebep olunmaması için önceden TMSF ye ait numaralı faksa veya Eskidji A.Ş. firmasına gönderilebilecektir. 3. Satış listesinde belirtilen gayrimenkullere muhammen bedellerin altında verilen teklifler teminat yatırılsa dahi işleme alınmayacaktır. İstenen tüm belgelerin tamamı eksiksiz olarak doldurularak son teklif verme süresinin bitiminden önce yukarıdaki adreste olacak şekilde gönderilecek, teklifin verileceği tarihten sonraki bir tarihi taşıyan ya da son teklif verme süresinden sonra yukarıdaki adrese gelen teklifler işleme alınmayacaktır. 4. Her bir gayrimenkul için Teklif ve Taahhütname Formundaki limit çerçevesinde ve formda belirtildiği şekilde hesaplama yapılmak ve vadeli bakiye için kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınmak şartıyla vadelendirme talepleri değerlendirmeye alınabilecektir. 2

3 5. Teklif sahiplerinin Teklif ve Taahhütname Formu nda veya ihale şartnamesinde vermiş olduğu açık adreslerine gönderilen tebligatın,adres değişikliği, ve/veya PTT'deki gecikmeler nedeniyle teklif sahibine geç ulaşmasından yada hiç ulaşmamasından Kurum sorumlu değildir. 6. SATIŞ İŞLEMİ : a) Verilen teklifler 16 Kasım 2007 tarihi mesai saati bitiminde topluca değerlendirilir. b) Yapılan değerlendirmeyi müteakip tek teklif verilen taşınmazlar için teklif sahibine yazılı tebligat gönderilerek teklifinin uygun bulunup bulunmadığı, uygun bulunmuşsa satış bedelini, Eskidji A.Ş. firması aracılığıyla teklif veren isteklilere satış bedeli ve hizmet komisyonunu ödemeleri gereken son tarih bildirilir. c) Birden fazla teklif verilen taşınmazlar için o gayrimenkule tekif veren teklif sahiplerine yazılı tebligat gönderilerek İstanbul da açık artırmaya katılmaları, katılamıyorlarsa katılamayacaklarını ve verebilecekleri son teklifi yazılı olarak İştirakler ve Gayrimenkuller Dairesi Başkanlığı na bildirmeleri istenir. Açık artırma ihalesine katılamayanların mevcut ve verecekleri son teklif tutarları da açık artırma sırasında dikkate alınarak yapılan açık artırma sonunda en yüksek teklifi veren teklif sahibinin teminatını herhangi bir tebligat beklemeksizin açık artırmanın yapıldığı tarihi izleyen 3 işgünü içinde teklif bedelinin %10 una yükseltmesi gerekir. Teminatını süresinde %10 a yükselten en yüksek 1.teklif sahibine teklifinin neticesine ilişkin yazılı tebligat yapılarak teklifi uygun bulunmuşsa son ödeme tarihi ve diğer yükümlülükleri bildirilir. En yüksek 1.teklif sahibi belirtilen sürede teminatını yükseltmediği takdirde teminatı irat kaydedilerek en yüksek 2.teklifi veren istekliye tebligat gönderilerek teminatını teklif bedelinin %10 una yükseltmesi ve taşınmazı satın alması istenebilir. O da teminatını %10 a yükseltmezse teminatı irat kaydedilerek satış iptal edilir ve gayrimenkul yeni bir ihalede tekrar satışa sunulur. d) Yukarıdaki aşamaları müteakip en yüksek teklif sahibince satış bedelinin de onay tebligatında belirtilen süre içinde tamamen ödenmesi şartıyla Kurumumuz tarafından alıcının haricinde bir kişi olmak şartıyla teklif sahibinin önereceği kişiye satış vekaletnamesi verilmek suretiyle satış gerçekleştirilecektir. Eskidji A.Ş. firması aracılığıyla verilen teklifler uygun bulunduğu takdirde tapu devir ve tescili Eskidji A.Ş. firması aracılığıyla yapılacaktır. Teklif ve Taahhütname Formu nda veya şartnamede belirtilen yükümlülüklerinden birisini süresinde yerine getirmeyen teklif sahiplerinin satın alma hakkı iptal edilerek hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın yatırdığı teminatlar irad kaydedilecek taşınmaz hakkında Teklif ve Taahhütname Formu nda belirtilen şekilde işlem yapılacaktır. Teklif sahibinin bu konuda hiç bir itiraz hakkı olmayacaktır. 7. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından ihalenin yapılıp yapılmaması veya dilediğine yapılmasında serbesttir. 8. Taşınmazların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya; vergi, resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara ait olacaktır. 9. Teklif ve Taahhütname Formu ve ihale şartnamesinin uygulamasından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde ve kesinleşmiş çözümlerin takip ve sonuçlandırılmasında İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 10. Kurum internet sitesinde ve Eskidji A.Ş. firmasının internet sitesinde yayınlanan listedeki gayrimenkullerle ilgili bilgiler ve fotograflar bilgi mahiyetinde olup bir taahhüt niteliğinde değildir. Teklif sahibi gayrimenkulleri mevcut durumu ile (kiracı, işgal, hasar, hisse, vefa, şuf a hakkı, imar, iskan, kadastro v.b.) görmüş, beğenmiş, kabul etmiş ve gayrimenkulle ilgili her türlü inceleme ve araştırmayı yapmış sayılır. Alıcı ihale konusu gayrimenkulü görüp, incelemiş olduğunu, dolayısıyla ihale sonrası teklifte bulunduğu gayrimenkulle ilgili ayıp, eksiklik, vesair nedenlerle ilgili her türlü talep, itiraz, vb. haklarından peşinen feragat etmiş sayılacağını kabul eder. 11. Teklif ve Taahhütname Formu bu şartnamenin ayrılmaz bir parçasıdır. 12. Teklif sahipleri Teklif ve Taahhütname Formunu ve 12 maddeden ibaret bu Şartnameyi okumuş, anlamış ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.... /... / 2007 TEKLİF VERENİN ADI SOYADI/ÜNVANI : ADRESİ : İMZA : 3

4 4

5 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İŞTİRAKLER VE GAYRİMENKULLER DAİRE BAŞKANLIĞI Tarih:../../ TEKLİF VE TAAHHÜTNAME FORMU TAŞINMAZIN TAPU BİLGİLERİ 1-GAYRİMENKULÜN TANIMI İLİ İLÇESİ MAHALLESİ SOKAĞI MEVKİİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ BAĞIMSIZ BÖL. NO HİSSESİ ADRESİ Yukarıda tapu bilgileri bulunan Fon (FON) a ait gayrimenkulü Peşin.. YTL, (Yazı ile.... YTL) bedelle satın almak istiyorum. Gayrimenkul teklif bedelinin % 5 ini oluşturan...ytl lık teminat bedeli Fon a ait T.İş Bankası Balmumcu Şubesi nezdindeki numaralı hesaba yatırılmış/asgari 3 ay süreli geçici teminat mektubu verilmiştir. TEKLİF FORMUNA EKLENMESİ GEREKLİ BELGELER: Teklif sahiplerinden gerçek kişilerin resimli kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği), başkası adına teklif verenlerin noterden güncel tarihli vekaletname ibrazı şarttır. Teklif sahibinin tüzel kişi olması halinde teklif formunu imzalayan kişinin şirket yetkilisi olduğunu gösterir güncel tarihli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin bu forma eklenmesi gerekmektedir. TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİ VE SATIŞ ESASLARI Muhammen bedel ve üzerindeki teklifler değerlendirmeye alınacaktır. Teklifin onaylanmasını müteakip taşınmazın satışı ve devri teklif bedelinin tamamının FON a ödenmesi veya vadeli satışlarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınması, vadeli satış protokolü imzalanması, teklif sahiplerinden gerçek kişilerin resimli kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği), tüzel kişilerin ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerinin (noter tasdikli) FON a teslim edilmesi tapu devri için zorunlu olup, tapu devri en geç 3 ay içinde gerçekleştirilir. 5

6 TEKLİF SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI FON un veya Eskidji A.Ş. firmasının internet sitesinde yayınlanan listedeki gayrimenkullerle ilgili yer alan bilgiler ve fotograflar bilgi mahiyetinde olup bir taahhüt niteliğinde değildir. Teklif sahibi gayrimenkulleri mevcut durumu ile (kiracı, işgal, hasar, hisse, vefa, şuf a hakkı, imar, iskan, kadastro v.b.) görmüş, beğenmiş, kabul etmiş ve gayrimenkulle ilgili her türlü inceleme ve araştırmayı yapmış sayılır. Alıcı ihale konusu gayrimenkulü görüp, incelemiş olduğunu, dolayısıyla ihale sonrası teklifte bulunduğu gayrimenkulle ilgili ayıp, eksiklik, vesair nedenlerle ilgili her türlü talep, itiraz, vb. haklarından peşinen feragat etmiş sayılacağını kabul eder. İsteklinin teklif ve taahhütname formunda vermiş olduğu açık adresi kanuni ikametgahı olup, değişikliği halinde yazılı olarak FON a bildirilecektir. Aksi halde yazılı adresine yapılan tebligatlar kendisine yapılmış sayılır. İstekli bu konudaki itiraz haklarından vazgeçtiğini kabul etmiştir. İsteklinin teklif formunda vermiş olduğu adresine gönderilen yazılı tebligatların, adres değişikliği sebebiyle istekliye geç yapılmasından veya hiç yapılmamasından FON sorumlu değildir. Teklif sonrasında aynı taşınmaza birden fazla isteklinin teklif vermesi halinde istekliler arasında FON tarafından belirlenen gün ve saatte açık artırma yapılır. Teklif verildikten sonra istekli teklifinden vazgeçtiği veya süresinde yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde teminatı FON a irat kayıt edilerek, satışı iptal edilir. Bu tür durumlarda FON muhammen bedeli geçmek kaydıyla 2. en yüksek teklifi veren istekliye tebligat yaparak taşınmazı satın almasını isteyebilir. SATIŞ BEDELİNİN YATIRILMA SÜRESİ VE SATIŞ İPTALİ Teklif onaylandığı takdirde peşin tekliflerde teklif tutarının tamamının, vadeli satışlarda peşinatın, Fon satış onay tebligatında belirtilen sürenin son günü mesai saati bitimine kadar alıcı adı ve teklif bedeli belirtilmek suretiyle, TMSF nin T.İş Bankası Balmumcu Şube si nezdindeki no.lu hesabına nakden yatırılması zorunludur. Eskidji A.Ş. firması aracılığıyla verilen tekliflerde yukarıdaki tutarlara ilaveten nihai teklif bedelinin % 1.4 ü+kdv tutarındaki hizmet bedelinin firmanın Oyakbank A.Ş. Levent Plazalar Şubesi(Şube Kodu 251) nezdindeki MT-7 no.lu hesabına taşınmazın listedeki sıra numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir. Satış bedelinin tapu devrinin yapılmasından önce hesaplarımıza nakden yatırılması, vadeli satışlarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi ve vadeli satış protokolü imzalanması zorunludur. Bu süre sonunda satış bedelinin yatırılmaması yada eksik yatırılması durumunda yatırılmayan tutar için TCMB Avans Faiz oranı üzerinden gecikme bedeli işlemiş gün hesabı ile hesaplanacak ve alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir. Ancak gecikme süresi her türlü koşulda 30 günü aşamaz. Banka kredili işlemlerde de satış bedelinin tapu devrinin yapılmasından önce hesaplarımıza yatırılması esastır. Ancak, alıcı satış bedelinin bir kısmını banka kredisi ile ödemek istediği takdirde, bankaca alıcıya tahsis edilen kredinin en geç devir ve tescil işleminin yapıldığı günün ertesi günü mesai bitimine kadar FON a ödeneceği ilgili Banka tarafından resmi yazı ile FON a bildirildiği takdirde, doğabilecek her türlü sorumluluk müştereken ve müteselsilen ilgili banka ve alıcıya ait olmak kaydıyla bankanın yazı ile bildireceği banka yetkililerine satış vekaletnamesi verilebilir. Bir taşınmaza birden fazla teklif verildiği takdirde, yapılan Açık artırma sonucunda, 1. ihale alıcısı ve 2. en yüksek teklifi veren isteklinin teminatları hariç diğer isteklilerin teminatları müracaatlarında 5 iş günü içerisinde faizsiz olarak geri verilecektir. İhale üzerinde kalan isteklinin teminatı ancak, ihalenin onaylanmaması veya ihale tarihinden itibaren 30 gün geçmesine rağmen ihalenin onaylandığına ilişkin tebligat yapılmaması halinde serbest bırakılacak ve müracaatlarında faizsiz olarak iade edilecektir. Açık artırma sonucunda gayrimenkule en yüksek teklif veren teklif sahibince teminat bedeli açık artırma tarihini izleyen 3 iş günü içinde gayrimenkul teklif bedelinin % 10 u oranına yükseltilecektir. Bu durumda 2. teklif sahibinin teminat bedeli 5 iş günü içerisinde iade edilir. Ancak verilen sürede 1. ihale alıcısı teminat bedelini % 10 oranına yükseltmediği veya teklifinden vazgeçtiği halinde, 1. ihale alıcısının yatırmış olduğu teminat bedeli irat kayıt edilerek satışı iptal edilir. 6

7 1.ihale alıcısının satışı iptal edildiğinde 2. en yüksek teklifi veren isteklinin teklif mektubunda vermiş olduğu adresine yazılı tebligat gönderilerek teminat bedelini teklif bedelinin %10 u oranına yükselterek taşınmazı satın alması istenebilir. 1. ihale alıcısı ve tebligat yapıldığı takdirde 2.en yüksek teklifi veren istekli verilecek süre içerisinde teminatını teklif bedelinin % 10 u oranına yükseltmek, satış bedelini süresinde FON a ödemek, vadeli satışlarda %25 peşinatı FON un hesabına yatırıp teminat mektubunu teslim ettikten sonra satış protokolü imzalamak zorundadır. Eskidji A.Ş. firması aracılığıyla teklif veren istekliler nihai teklif bedelinin % 1.4 Ü+KDV hizmet bedelini süresinde Eskidji A.Ş. firmasının hesabına ayrıca yatırmak zorundadır. Bu yükümlülüklerden biri yerine getirilmediği veya tekliften vazgeçildiği takdirde, yatırılmış olan teminat bedeli irat kayıt edilerek, satış iptal edilir. Bu konuda 1. ihale alıcısı ve 2. en yüksek teklifi veren isteklinin Fon dan herhangi bir hak ve alacak talebi olmayacaktır. Bir taşınmaza bir istekli tarafından teklif verildiği takdirde; en yüksek teklifi veren isteklinin teklif mektubunda vermiş olduğu adresine gönderilen yazılı satış onay tebligatının Fon tarafından gönderildiği tarihten itibaren; isteklinin istenen sürede teminatını yükseltmemesi veya sonraki yükümlülüklerinden birisini süresinde yerine getirmemesi halinde hiçbir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın satış iptal edilerek, yatırmış olduğu tüm teminat bedeli irat kaydedilir. Devir ve tescil için vadeli satışlarda peşinatın ve bakiye bedel için kesin ve süresiz banka teminat mektubunun verilmesi ve satış protokolünün imzalanması şarttır. VADELİ SATIŞLAR İhale sonrasında taşınmaz başına YTL ve üzeri en yüksek teklif veren teklif sahibinin talebi durumunda satış bedelinin % 25 inin onay tebligatında belirtilen süre içerisinde ödenmesi, bakiye satış bedelinin 24 aya kadar vadelendirilmesi ve taksit bedellerinin en son yapılan (%25 peşinatın yatırıldığı güne en yakın) 181 gün ve üzeri Hazine İhalelerinde oluşan yıllık faiz oranı üzerinden Net Bugünkü Değer Yöntemiyle hesaplanarak belirlenmesi, taksit bedelleri tutarında kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınması ve satış protokolü imzalanması şeklinde vadeli satış işlemi gerçekleştirilir. Alıcı farklı yerlerdeki birden fazla taşınmaz için verdiği teklif tutarı toplamının yukarıda belirtilen vadelendirme limitini geçtiği iddiası ile vadelendirme talebinde bulunamaz. Ancak, teklif verilen taşınmazlar aynı parsel veya bir bütünü kapsayacak bina kompleksi (site, alışveriş merkezi, çarşı v.b.) içerisinde bulunuyorsa birden fazla verilen tekliflerin toplamı bu limiti aştığı takdirde taksitlendirme yapılabilir. TAŞINMAZIN TESLİMİ İLE DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER Peşin satışlarda satış bedelinin tamamen tahsilini takiben, vadeli satışlarda ise peşinatın ödendiği ve bakiye için kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilerek satış protokolü imzalandığı tarihte gayrimenkul alıcıya veya göstereceği kişiye teslim edilmiş sayılır ve bu tarihten itibaren gayrimenkulle ilgili her türlü gider alıcıya veya göstereceği kişiye aittir. Satın alınan taşınmazın geçmiş dönemlere ait abonelik, elektrik, su borçlarının çıkması durumunda bahse konu borçlara ilişkin olarak alıcı FON ile irtibata geçecek, bu borçlar için FON un bilgisi dışında alıcı tarafından ödeme yapılmayacaktır. Ancak, taşınmazın geçmiş döneme ilişkin olarak Teklif Sahibinin Sorumlulukları başlıklı maddede yer alan ve istekli tarafından araştırılmış, bilinmiş ve kabul edilmiş sayılan taşınmazın mevcut durumuna ilişkin borçlar, ihale tarihi itibariyle istekli yükümlülüğünde bulunduğundan, bahse konu borçlar, birinci fıkra kapsamında Fon a ihbar edilemez. GENEL HÜKÜMLER Her gayrimenkul için teklif veren kişi gayrimenkule teklif vermekte olduğunu kabul eder ve en yüksek teklifi veren kişi yada kuruluş, Fon bu teklifi kabul ettiği takdirde gayrimenkulu şartnamede belirtilen yükümlülükleri süresinde yerine getirerek alacağını taahhüt eder. Taahhütünü yerine getirmeyen şahıs yada kuruluşun teminat bedeli Fon tarafından irad kaydedilecektir. Teklif sahibinin teklif formunda vermiş olduğu iletişim bilgilerine yapılan tebligatların teklif sahibine adres değişikliği ve adrese geç ulaştırılmasından FON sorumlu değildir. 7

8 Fon Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından satışın yapılıp yapılmamasında veya dilediğine yapılmasında serbesttir. Taşınmaz mallar hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilanlar, taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. Bu teklif formu ve ihale şartnamesinin uygulamasından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde ve kesinleşmiş çözümlerin takip ve sonuçlandırılmasında İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Teklif formunda ve şartnamede yazılı şartları okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ederim. Ad Soyad /Unvan :... TC Kimlik Numarası :... Doğum Yeri-Tarihi :.../... Baba Adı :... Açık Adresi :... Telefon : (...)(...) Faks : (...)(...) Cep Telefonu : (...)(...) İMZA : (Yukarıdaki bilgiler resimli kimlik belgesine bakılarak doldurulacaktır.) Bu teklif formuna göre teminatımın iade edilmesi gereken hallerde teminatımın iadesinin AŞAĞIDA BİLGİLERİNİ YAZDIĞIM BANKA, ŞUBE VE HESAP NUMARASINA YAPILMASINI, bu bilgilerin doğru olduğunu, yanlış veya eksik bilgi vermiş olmam nedeniyle oluşabilecek gecikme ve zararlardan doğabilecek sorumluluğun tarafıma ait olduğunu şimdiden KABUL ve BEYAN EDERİM. TEMİNATIN İADE EDİLECEĞİ HESABIN BULUNDUĞU: BANKA ADI :... ŞUBE ADI :... HESAP SAHİBİNİN ADI, SOYADI, ÜNVANI:... YENİ TÜRK LİRASI HESAP NUMARASI :... ÖNEMLİ NOT: Bu bilgileri doldurmayan teklif sahiplerine teminat iadesi ancak yazılı olarak yukarıdaki bilgileri içeren dilekçeyi vermeleri halinde yapılabilecektir. İŞTİRAKLER VE GAYRİMENKULLER DAİRE BAŞKANLIĞI Büyükdere Cad. No : 143 Kat:9 Esentepe/İSTANBUL Tel: Faks:

9 TEMİNAT MEKTUBU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İştirakler ve Gayrimenkuller Dairesi Başkanlığı Büyükdere Caddesi No:143 K.9 Esentepe İstanbul Tel: Faks: Teklif sahibi... nin Kurumunuzun satışa sunmuş olduğu;... İli,... İlçesi,...Pafta,... Ada,...Parselde kayıtlı,...bağımsız bölüm numaralı...-ytl muhammen bedelli gayrimenkulün muhammen bedelinin %5 i kadar olan..ytl lık ihale teminatı için Bankamız Teklif sahibi... ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatı ile yükümlü olduğundan adı geçenin Kurumunuzun ihalesinde sözkonusu taşınmazı satın almaya hak kazandığına ilişkin tebligat kendisine yapıldığı ya da yapılmış sayıldığı halde taşınmazı satın almaktan vazgeçtiği Kurumunuz tarafından yazılı olarak Bankamıza bildirildiği takdirde protesto etmeye hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın yukarıda yazılı miktarı Kurumunuzun ilk yazılı talebinde derhal Kurumunuza veya Kurumunuzun amir havalesine nakden ve defaten talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faizi ile birlikte ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. 9

10 10

AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ

AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartname ekinde TMSF (FON) nca satışa çıkarılan gayrimenkullerin tapu bilgileri, muhammen satış bedelleri, özellikleri, fotoğrafları ve gayrimenkulün görülmesini

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞI AÇIK ARTIRMA İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞI AÇIK ARTIRMA İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞI AÇIK ARTIRMA İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ( bundan sonra Eti Maden olarak adlandırılacaktır) Ankara

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TAŞINMAZ SATIŞ ŞARTNAMESİ

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TAŞINMAZ SATIŞ ŞARTNAMESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TAŞINMAZ SATIŞ ŞARTNAMESİ İşbu Şartname de Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş nin maliki bulunduğu aşağıda evsafı yazılı taşınmazların satışına ilişkin esas, usul ve şartlar

Detaylı

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından satışı ilan edilen, aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen gayrimenkul, ilanda belirtilen

Detaylı

Banka tarafından gayrimenkuller Başlangıç Bedeli üzerinden satışa sunulacaktır.

Banka tarafından gayrimenkuller Başlangıç Bedeli üzerinden satışa sunulacaktır. AKBANK T.A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İşbu şartname, AKBANK T.A.Ş. (Kısaca Banka olarak anılacaktır) mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulmuş olan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenler. Şartnamede

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE DEVREDİLEN İSTANBUL İLİ MALTEPE İLÇESİ FEYZULLAH

Detaylı

TSK EĞİTİM VAKFI'NA AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TSK EĞİTİM VAKFI'NA AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TSK EĞİTİM VAKFI'NA AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Bursa İli Nilüfer İlçesi Görükle Beldesi Dumlupınar Mahallesi 561 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan, Mülkiyeti

Detaylı

TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. YE DEVREDĠLEN ANTALYA ĠLĠ, ALANYA ĠLÇESĠ, KARGICAK

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) arsaları, Eskidji Müzayedecilik Ticaret İthalat İhracat

Detaylı

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli

Detaylı

KONUT MÜZAYEDESİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ. 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 14.00 4+1 LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR.

KONUT MÜZAYEDESİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ. 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 14.00 4+1 LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ KONUT MÜZAYEDESİ 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 14.00 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ 4+1 LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR. 150.000TL den

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) arsaları, Eskidji Müzayedecilik Ticaret İthalat İhracat

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ GAYRİMENKULE İLİŞKİN BİLGİLER l. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Bundan böyle Halk GYO A.Ş. olarak anılacaktır.) mülkiyetinde

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

T. C. BAŞBAKANLIK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU (TMSF) HİZMET STANDARTLARI

T. C. BAŞBAKANLIK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU (TMSF) HİZMET STANDARTLARI T. C. BAŞBAKANLIK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU (TMSF) HİZMET STANDARTLARI SIRA 1) Gerçek kişiler için: 1 Türk Mevduat Sigortacılığı Sistemi ile Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonları ve Sigorta

Detaylı

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I Perşembe Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapuru 10 (on) yıl süre ile kullanım amacına ilave olarak

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ.

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. Madde 1- İhalenin Konusu TRT nin Televizyon ve Radyo, yayınlarına ait reklâm zamanlarının, sözleşmede belirtilen koşullarla, 3 (Üç ) yıl süreyle satılması

Detaylı

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ l. KONU 1.1. M.K.E. Hurda İşletmesi Müdürlüğü nce; ANKARA Hurda İşletmesi Merkezi, KIRIKKALE Hurda Müdürlüğü, Aliağa/İZMİR Hurda Müdürlüğü, Seymen/İZMİT

Detaylı

KAMU ARAZİSİ TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER

KAMU ARAZİSİ TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER KAMU ARAZİSİ TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER Kamu arazisi tahsisi için gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim (konsorsiyum veya iş ortaklığı) olarak

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR

SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Holdingimiz Varlıklarının 2014 yılı Harici Sigortalarının Yaptırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

Detaylı

İhale Bilgileri 1.123 TAKIM YAZLIK İŞÇİ ELBİSESİ VE KEPİ MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NUMARASI 85.02/152030 İHALE TARİHİ VE SAATİ 11/03/2015 14:00

İhale Bilgileri 1.123 TAKIM YAZLIK İŞÇİ ELBİSESİ VE KEPİ MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NUMARASI 85.02/152030 İHALE TARİHİ VE SAATİ 11/03/2015 14:00 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı