SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI e-baģvuru Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI e-baģvuru Kılavuzu"

Transkript

1 MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Ortaöğretim Kurumlarına GeçiĢ Sistemi SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI e-baģvuru Kılavuzu

2 SINIFLARA GÖRE 2011 SBS TAKVĠMĠ Sınıf BaĢvuru ve Ücret Yatırma Tarihi Sınav GiriĢ Belgesinin Ġnternette Yayım Tarihi Sınav Tarihi Sınav Sonuçlarının Ġlanı 8. sınıf Mart Mayıs Haziran Temmuz sınıf Mart Mayıs Haziran Ağustos 2011 Telefon: Alo Eğitim Faks: Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 0(312) ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ İnternet adresi: e- Posta : https://e-okul.meb.gov.tr KISALTMALAR SBS YBP SP OYP PYBS Seviye Belirleme Sınavı Yıl Sonu Başarı Puanı Sınıf Puanı Ortaöğretim Yerleştirme Puanı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı DİKKAT: 1. Bu kılavuz Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü nün Ortaöğretim Kurumları Geçiş Yönergesi ve Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümlerine göre hazırlanmıştır. 2. Seviye Belirleme Sınavına ilişkin olarak bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Talim ve Terbiye Kurulu Kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. 3. Seviye Belirleme Sınavlarına başvurmuş olan öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır. 4. İlköğretim 7 veya 8. sınıfında öğrenim gören öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavına belirtilen tarihlerde başvuru yapmasından öğrenci velisi, bilgilendirmeden okul müdürlüğü sorumludur. Bu konularla ilgili oluşabilecek her hangi bir hata durumunda Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü sorumlu değildir. Sayfa 2

3 1. GENEL AÇIKLAMALAR Bu kılavuzda 2011 yılı Seviye Belirleme Sınavı (SBS) yla ilgili usul ve esaslar yer almaktadır. SBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen bazı ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise Lefkoşa, Trablus, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek te yapılacaktır. SBS yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle da başlayacak ve merkezi sistemle, aynı anda yapılacaktır. SBS başvuruları (7 veya 8. sınıflar için) Mart 2011 tarihleri arasında yapılacaktır. PYBS başvurusu yapacak 7 veya 8. sınıf öğrencileri ise Mart 2011 tarihleri arasında 5, 6, 9, 10 ve 11. sınıflarla beraber başvuru yapacaktır. SBS ve PYBS ile ilgili tüm iş ve işlemler e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir hata ya da zorlukla karşılaşmaması için e-okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. 2. BAġVURU ġartlari 2.1. Ġlköğretim Okulu Öğrencilerinin BaĢvuru ġartları eğitim-öğretim yılında örgün ilköğretim kurumlarının 7 veya 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak Açık Ġlköğretim Okulu Öğrencilerinin BaĢvuru ġartları eğitim-öğretim yılında emsalleri örgün eğitim kapsamındaki ilköğretim kurumlarına devam etmekte olan ve ilgili mevzuatta yer verilen hüküm doğrultusunda, zorunlu ilköğretim yaşı içindeyken açık ilköğretim okulunun 7 veya 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak Polis Kolejine BaĢvuru ġartları eğitim-öğretim yılında ilköğretim kurumlarının 8. sınıfında öğrenim görmek ve Polis Kolejinin ilan ettiği başvuru şartlarını taşıyor olmak. (Polis Koleji başvuru şartları Polis Koleji Başvuru Kılavuzu nda detaylı olarak yer almaktadır) 2.4. YurtdıĢında E-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin BaĢvuru ġartları eğitim-öğretim yılında tablo-1 de belirtilen okulların 7 veya 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak ve e-okul sistemine kayıtlı olmak YurtdıĢında E-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin BaĢvuru ġartları Yurt dışında öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, Türkiye deki 7 veya 8. sınıfa denk okullarda öğrenim görüyor olmak. Sayfa 3

4 3. BAġVURU ÜCRETĠ VE BANKA ĠġLEMLERĠ a. SBS ye 7 veya 8. sınıflardan başvuracak öğrenciler, 10 (on) TL sınav ücretini Mart 2011 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O veya Türkiye Halk Bankası AŞ. Şubelerinden veya bu bankaların internet şubelerinden birine Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla, öğrencinin T.C. kimlik numarasına göre yatıracaktır. b. Polis koleji için başvuruda bulunacak öğrenciler SBS ye girmek zorunda olduğu ve bankaya sınav ücreti yatırdığı için polis koleji başvurusu yaparken ayrıca sınav ücreti yatırmayacaktır. c. e-okul sisteminde öğrenci bilgilerinde hata varsa bankalar tarafından sınav ücreti tahsilâtı yapılamadığı için sınav başvuru işlemleri gerçekleşmeyecektir. d. Sınav ücreti kesinlikle Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla bankaya yatırılacak; mektup veya elden sınav ücreti tahsil edilmeyecektir. e. KKTC den sınava başvuracak öğrenciler sınav ücretlerini T.C. Ziraat Bankası Aġ. şubelerinden Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla öğrencinin T.C. kimlik numarasına göre yatıracaktır. f. KKTC hariç, yurt dışından sınava başvuracak öğrenciler sınav ücretlerini yurtiçindeki yakınları vasıtasıyla T.C. Ziraat Bankası A.ġ., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. veya Türkiye Halk Bankası A.ġ. şubelerinden Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla, T.C. kimlik numaralarına göre yatıracaktır. g. Öğrenciler, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir. h. Banka dekontunda öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı bulunacaktır. Para yatırma işleminden sonra dekont üzerinde bulunan bilgilerin öğrenciye ait olduğu kontrol edilecek, bilgilerde yanlışlık varsa aynı gün ödeme iptal ettirilerek öğrencinin e-okul sistemindeki bilgileri düzeltildikten sonra ödeme yeniden yapılacaktır. i. Öğrenciler başvuru ve tercih dönemlerinde okul müdürlüğüne Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu çıktısı için başvurmayacaktır. Talep eden öğrenci kendi imkanları ile adresinden kılavuz çıktısını alabilecektir sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti, alınmayacaktır. 4. BAġVURU ĠġLEMLERĠ 4.1. Ġlköğretim Okulu Öğrencilerinin BaĢvuru ĠĢlemleri a. SBS başvuruları Mart 2011 tarihleri arasında yapılacaktır. b. Öğrenci bilgileri e-okul sisteminden otomatik olarak alınacağı için doğru ve güncel olması gerekmektedir. Öğrenci bilgilerinin doğruluğundan ve güncelliğinden öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğü sorumlu olacaktır. c. Öğrencinin T.C. kimlik numarasıyla bankaya sınav ücreti yatırılacaktır. d. Sınav ücreti yatırılan öğrencinin başvurusu otomatik olarak yapılacaktır. e. Süresi içinde bankaya SBS ücretini yatırmayan öğrenciler başvuru yapmamış sayılacaktır. f. PYBS başvuruları tüm öğrenciler için Mart 2011 tarihleri arasında yapılacaktır. Sayfa 4

5 g. PYBS başvuruları e-okul sisteminden okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda yapılacaktır. h. PYBS ye başvuru yapmak isteyen öğrencilerin belgeleri okul müdürlüğü tarafından kontrol edildikten sonra elektronik ortamda onaylanacaktır. (PYBS ile ilgili açıklamalar Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Başvuru Kılavuzunda detaylı olarak yer almaktadır) 4.2. Açık Ġlköğretim Okulu Öğrencileri BaĢvuru ĠĢlemleri a. Açık İlköğretim Okulu öğrencilerinin başvuru işlemleri örgün ilköğretim okulu öğrencileri gibi yapılacaktır. b. Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü tarafından bu öğrencilerin işlemleri takip edilecektir Polis Koleji BaĢvuru ĠĢlemleri a. Polis koleji başvurusu Mart 2011 tarihleri arasında ile https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde açılacak olan başvuru ekranından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından yapılacaktır. b. Polis Koleji Başvuru Kılavuzu nda ilan edilen şartları taşımayan öğrencilerin başvurusu kabul edilmeyecektir YurtdıĢında e-okul Sistemine Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin BaĢvuru ĠĢlemleri Tablo-1 de yer alan okullarda öğrenim gören öğrenciler e-okul sistemine kayıtlı olduğu için T.C. kimlik numarasıyla Ziraat Bankası AŞ Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla 10 (on) TL sınav ücretini bankaya yatırarak başvurusunu yapmış olacaktır. Tablo 1 YurtdıĢında e-okul Sistemine Kayıtlı Okullar Ülke Adı AZERBAYCAN KIRGIZĠSTAN ÖZBEKĠSTAN TÜRKMENĠSTAN SUUDĠ ARABĠSTAN LĠBYA KUVEYT KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ Okul Adı Bakü Türk İlköğretim Okulu Bişkek Türk İlköğretim Okulu Taşkent Türk İlköğretim Okulu Aşkabat Türk İlköğretim Okulu Medine Uluslararası Türk Okulu Cidde Uluslararası Türk Okulu Riyad Uluslararası Türk Okulu Tebük Uluslararası Türk Okulu Libya Türk İlköğretim Okulu (Trablus) Kuveyt Türk Okulu Şehit Hüseyin Rus Ortaokulu Anafartalar Lisesi Çanakkale Ortaokulu Şehit Turgut Ortaokulu Bekirpaşa Lisesi Sayfa 5

6 4.5. YurtdıĢında e-okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin BaĢvuru ĠĢlemleri a. Yurt dışında e -Okul sistemine kayıtlı olmayan okullardan başvuru yapmak isteyen öğrenciler; ile adreslerinde yayımlanan bu kılavuzda yer alan EK 1 formunu mutlaka eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurup, sınav ücreti banka dekontu, bir (1) fotoğrafla (vesikalık) birlikte başvuru süresi içinde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı Teknikokullar ANKARA-TÜRKİYE adresine APS veya dengi posta yoluyla gönderecektir. b. Yurtdışında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler bulundukları ülkedeki eğitim ataşeliklerinde/elçiliklerde onaylattıkları denklik belgesine göre SBS ye girebileceklerdir. c. Faks veya e -posta yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir. d. Bu öğrenciler T.C. Ziraat Bankası AŞ Beşevler/ANKARA Şubesinin TR nolu hesabına 10 (on) TL sınav ücretini yatıracaktır. e. Yurtdışından posta yoluyla başvuru yapan adaylar sınava giriş belgelerini alıp bulundukları ülkedeki eğitim ataşeliklerine onaylatacaklardır KKTC de Öğrenim Gören Öğrencilerin BaĢvuru ĠĢlemleri a. KKTC vatandaşı olan öğrenciler e-okul sisteminde kayıtlı oldukları geçici numarayla Ziraat Bankası AŞ Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla 10 (on) TL sınav ücretini bankaya yatıracaktır. b. KKTC vatandaşı olmayan ve burada öğrenim gören öğrenciler 4.5 nolu maddede belirtildiği şekilde başvuru yapacaktır ve 5395 Sayılı Kanunlar Kapsamına Giren Öğrencilerin BaĢvuru ĠĢlemleri a sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti alınmaz. b ve 5395 sayılı Kanunlar kapsamına giren öğrencilerin durumu okul müdürlüğü tarafından e-okul sistemine işlenecek ve takip edilecektir. 5. BAġVURUNUN GEÇERSĠZ SAYILDIĞI DURUMLAR Başvurular; a. E-okul sistemindeki öğrenci bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa, b. Öğrenci sınav ücretini başka bir hesaba ya da yanlış sınav hesabına yatırmışsa, c. Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik olması durumunda geçersiz sayılacaktır. Sayfa 6

7 6. ĠL/ĠLÇE MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜKLERĠNĠN YAPACAĞI ĠġLEMLER a. E-okul sistemi MEM İşlemleri bölümünde yer alan raporlama modülünden okul müdürlüklerince yapılan başvuruları izlemek. b. Başvuru süresi içinde okulların işlemlerini doğru ve düzenli devam ettirebilmesi için gerekli tedbirleri almak. c. Başvuru süresi içinde SBS ile ilgili gerekli açıklamaları öğrenci ve velilere yapmayan okul müdürlüklerini uyarmak. d. Sınava girecek özürlü öğrencilerin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde sınav hizmeti ile ilgili ihtiyaçlarının MEBBİS-RAM Modülü nde öncelikli işlem görmesini sağlamak. e. Sınav günü bu kılavuzun 9. maddesinde açıklanan özürlü öğrenciler için gerekli tedbirleri alarak, oluşabilecek sorunları yerinde ve kılavuz hükümleri doğrultusunda çözmek. 7. OKUL MÜDÜRLÜKLERĠNĠN YAPACAĞI ĠġLEMLER a. Okulda kayıtlı olan öğrencilere ait bilgileri, e-okul sistemindeki bilgilerle karşılaştırmak; doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek. b. SBS ye başvurmak isteyen öğrenciler ile velilerini bilgilendirmek, başvuru tarihleri arasında öğrencilere başvuru yapmaları konusunda rehberlik etmek. c. SBS e-başvuru Kılavuzunu ile adreslerinden alarak isteyen öğrencilere dağıtmak. d. SBS ye katılacak 7 veya 8. sınıf öğrencilerinden PYBS ye katılmak isteyen ve başvuru şartlarını taşıyan öğrencilere rehberlik etmek, başvuru işlemlerini yapmak ve okulda kurulan komisyon tarafından belgelerini kontrol etmek. e. Polis Kolejine başvuru yapmak isteyen öğrencilerden şartları uyanların başvurusunu veya https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden yapmak. f. Polis Koleji baģvuru belgesinin aslını okulda saklamak, bir örneğini öğrencinin velisine imza karģılığı vermek. g. Fotoğraflı sınav giriş belgesini internetten alarak onaylayıp öğrenciye teslim etmek. Sınav giriş belgesini kaybeden öğrencilere belgenin yenisini onaylayarak vermek. h. Okulunda sınav hizmeti alması gereken özürlü öğrenci varsa, öğrenciyi okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne yönlendirerek özür bilgilerinin MEBBİS- RAM Modülü ne işlenmesini takip etmek. i. Görme, işitme, zihinsel ve ortopedik özürlüler ilköğretim okulları ile yatılı ilköğretim bölge okullarında (YİBO) öğrenim gören özürlü öğrenciye ait özür belgesini başvuru tarihleri arasında RAM a topluca göndermek. j. Öğrenciler e-okul sisteminde kayıtlı olan yabancı dil testini cevaplayacaklardır. Öğrencilerin yabancı dil testlerinin değerlendirilmesinde, 25 Mart 2011 tarihinde e-okul sistemine kayıtlı yabancı dili esas alınacaktır. Bu sebeple 25 Mart 2011 tarihinden sonra sistemde yapılan değiģiklikler dikkate alınmayacaktır. Bu maddede bahsedilen dil değiģikliği, öğrencinin okul veya Ģube değiģtirmesi durumunda yeni okul veya Ģubesinde okutulan zorunlu yabancı dilin e-okul sistemine 25 Mart 2011 tarihine kadar iģlenmesidir. Nakil veya Ģube değiģikliği nedeniyle e-okul Sayfa 7

8 sisteminde zorunlu yabancı dil değiģikliği yapılmamıģ veya yanlıģ iģaretlenmiģ olan öğrencilerin yabancı dil düzeltmeleri 25 Mart 2011 tarihine kadar okul yönetimince gerçekleģtirilecektir. Öğrencinin özel bilgisine göre ferdi yabancı dil iģaretlemesi yapılmayacaktır. ( tarihi itibari ile güncelleme) k. İşitme özrü olan öğrencinin, yabancı dil sınavına katılmasını isteyen velinin başvurusu varsa, bu durumu, e-okul sisteminde not bilgileri ile ilgili kısma işlemek. l sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerin başvuru işlemlerini e-okul sistemi üzerinden takip etmek. m. Okulun İnternet bağlantısı olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrencilerle ilgili işlemleri takip etmek. 8. SINAV GĠRĠġ BELGESĠ a. SBS fotoğraflı sınav giriş belgesi 23 Mayıs 2011 tarihinde veya adreslerinden okul müdürlükleri tarafından renkli alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir. b. Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde (ilinde/ilçesinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir. c. Olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonu nun teklifi, Başkanlığın uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir. d. Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler, belgenin yenisini başvuru yaptığı okul müdürlüklerinden alabilecektir. e. Yurt dışından sınav başvurusu yapan öğrencilerin sınav giriş belgesi 23 Mayıs 2011 tarihinde Ek SBS-Yurt Dışı Başvuru Talep Formu nda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir. Sınav giriş belgesini alamayan bu öğrenciler ve elektronik posta adreslerinden Bakanlığımıza ulaşabileceklerdir. f. Özürlü öğrencilerin sınav giriş belgesinde özür durumu ve alacağı sınav hizmetine ait bilgiler yer alacaktır. 9. ÖZEL EĞĠTĠME ĠHTĠYACI OLAN ÖĞRENCĠLERLE ĠLGĠLĠ ĠġLEMLER Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, sınavlarda özür durumlarına uygun hizmet alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; okul müdürlüğünün, bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne (RAM) müracaat etmesi zorunludur. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin adreslerine ilişkin bilgilere adresinden ulaşılabilir. Okul Müdürlüğü, velinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili olarak RAM a yönlendirilmesinden ve takibinden birinci derecede sorumludur. Sınavlarda öğrenciler için gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci velisi tarafından özürlü sağlık kurulu raporu, özürlü kimlik kartı veya özürlü bilgisinin işlendiği nüfus cüzdan ından Sayfa 8

9 biriyle, süreğen hastalığı olan öğrenciler için ise sağlık raporunun aslı veya onaylanmış örneğiyle RAM a başvuru yapılması gerekmektedir. Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca Aslı gibidir onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak; görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ilköğretim okulları ile yatılı ilköğretim bölge okulu (YİBO) müdürlüklerince resmi yazıyla özürlü sağlık kurulu raporunun örneğinin RAM a gönderilmesi halinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri tarafından MEBBİS-RAM Modülü ne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere, bu hizmet verilemeyecektir. Öğrencilerin özür durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde saklanacak, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilmeyecektir. Özürlü öğrenciler özür durumlarıyla ilgili işlemlerini en geç 08 Nisan 2011 tarihine kadar Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine yaptırmaları gerekmektedir. Özürlü öğrenciler, sürekli kullandıkları araç gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir Görme Özürlü Öğrenciler Az Gören Öğrenciler Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir. Az gören öğrenciler tek kişilik salonda sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavda düzenleme yapılacaktır. a) Okuyucu ve kodlayıcı, b) 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı, c) Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı. Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır Görmeyen Öğrenciler Görmeyen öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavda düzenleme yapılacaktır. a) CD ortamında (MP3 dosyası olarak seslendirilerek) hazırlanan soru kitapçığı ve kodlayıcı, b) Okuyucu ve kodlayıcı. Sayfa 9

10 Görmeyen öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak ancak resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer soruların yer aldığı sorular hazırlanacak başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır ĠĢitme Özürlü Öğrenciler Yabancı dil sorularından sınava katılma talebinde bulunmayan işitme özürlü öğrenciler, yabancı dil sorularından muaf tutulacaktır. Ancak, işitme özrü olan öğrencinin, yabancı dil sınavına katılmasını isteyen veli dilekçe ile kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne müracaat edecek ve e-okul sistemine işlenmesine sağlayacaktır. İşitme özrü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaktır Yaygın GeliĢimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, Desintegratif Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır Bedensel Özürlü Öğrenciler Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Öğrencilere; RAM tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı veya 30 dakika ek süre verilmesi yönündeki sınav hizmetinden yalnız bir tanesi verilecektir. Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan salonlara yerleştirilecektir. Sınav salonunda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Yatarak tedavi görenlerden sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olan öğrencilerin durumu sağlık raporu ile belgelendirildiği takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınava alınacaklardır. Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönünde özel eğitim hizmetleri kurul kararı bulunan öğrencilerin sınavları ev ortamında yapılabilecektir. Veliler, öğrencinin sınava alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve RAM a başvuracaklardır. Şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklardan dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınav salonlarına yerleştirilecektir. Ancak salonlarında görevli öğretmenler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir. Sayfa 10

11 9.7. Zihinsel Özürlü Öğrenciler Zihinsel özürlü öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır. Öğrencinin takip ettiği eğitim programı ve haftalık ders dağıtım çizelgesinde yabancı dil dersi yer almayan zihinsel özürlü öğrenciler sınavda yabancı dil testi sorularından muaf tutulacaktır. 10. SINAV KONULARI İlköğretim kurumlarının 7 veya 8. sınıfında öğrenim gören öğrencilere, SBS de tablo-2 de belirtilen alanlarda testler sorulacaktır. Test konuları; ilköğretimin 7 veya 8. sınıfında her ders için o öğretim yılının programlarına bağlı kalınarak hazırlanacaktır. Testler öğretim programlarında belirtilen kazanımları öğrencinin elde etme seviyesini ölçecektir. Test No Tablo 2 Test Adı 1 Türkçe 2 Matematik 3 Fen Bilimleri 4 Sosyal Bilimler 5 Yabancı Dil 11. SINAVIN UYGULANMASI a. 8. sınıfların sınavı 04 Haziran 2011 Cumartesi günü saat da başlayıp 100 soruluk olacak ve sınav 120 dakika sürecek, tek oturum olarak yapılacaktır. b. 7. sınıfların sınavı 05 Haziran 2011 Pazar günü saat da başlayıp 90 soruluk olacak ve sınav 110 dakika sürecek, tek oturum olarak yapılacaktır. c. Sınav, yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle da başlayacak ve merkezi sistemle, aynı anda yapılacaktır. d. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriģ belgesi, nüfus cüzdanı (veya pasaport) en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurģun kalem, kalemtıraģ ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. e. Kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Sayfa 11

12 f. Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır. g. Öğrenciler ve görevliler, sınava temiz, düzenli, aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle ve başı açık girecektir. h. Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen sınav salonunda kendi sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacaktır. i. Öğrenci; cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrencinin kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır. j. Salon görevlileri öğrencilere soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Öğrenci de kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir. k. Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala özürlü öğrenciler hariç sınav salonundan kimse çıkarılmayacaktır. Sınav salonunda tek aday kalmayacağından dolayı en az 2 (iki) aday bırakılacaktır. l. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır. m. Cevap kâğıdındaki imza bölümüne öğrenci adını kendi el yazısıyla yazacaktır. n. Cevap kâğıdında bulunan Bu Bölüme Dokunmayınız. kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir. r. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa B yuvarlağını işaretleyecektir. Salon görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını kontrol edecektir. s. Öğrenciler cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir. t. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir. u. Sınav esnasında kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi halinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Ayrıca sınavdan sonra cevap kâğıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı salonda sınava giren ve aynı tür soru kitapçığını kullanan öğrenciler arasında bilgisayar sistemi aracılığıyla ikili/toplu kopya taraması yapılır. İkili/toplu kopya taraması sonucunda kopya tespit edilen Sayfa 12

13 öğrencilerin ilgili testleri iptal edilir. Bu nedenle sınav esnasında adayların cevap kağıtlarını hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önlerinde bulundurmaları ve kesinlikle herhangi bir yöntemle kopya çekme teşebbüsünde bulunmamaları gerekmektedir. y. Sınav bitiminden sonra; i) Öğrenciler, cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağına adını kendi el yazısıyla yazacaktır. ii) Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap kâğıtlarını sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla beraber bina sınav komisyonuna teslim edecektir. iii) Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını dönüş sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Veli ya da öğrenci talep etmesi durumunda soru kitapçıkları verilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları milli eğitim müdürlükleri tarafından ilköğretim okullarında kullanılmak üzere toplanacaktır. Kurallara uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı tutanakla iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu öğrencilerin sınavı değerlendirilme işlemi yapılmadan geçersiz sayılacaktır. Bu tür konularda yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 12. SINAVIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ İlköğretim kurumlarının 7 ve 8. sınıflarında SBS ye katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır. a) Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur. b) SBS de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. c) Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için beş ayrı ham puan hesaplanır. ç) Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur. d) Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır. Sayfa 13

14 e) Öğrencilerin her bir teste ait standart puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir. f) Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur. g) Yabancı dil testinden muaf olan işitme özürlü öğrencilerin yabancı dil ağırlıklı standart puanı; bu öğrencilerin yabancı dil testi dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, yabancı dil testinden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir. ğ) Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları aşağıda verilmiştir. Tablo 3 Ağırlıklı Standart Puan hesaplanırken kullanılacak ağırlık katsayıları Test No Test Adı ASP Katsayıları 1 Türkçe 4 2 Matematik 4 3 Fen Bilimleri 3 4 Sosyal Bilimler 3 5 Yabancı Dil 1 TOPLAM Öğrencilerin Ham Puanı Hesaplaması Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir. Ham Puan (HP) Hesaplaması Xi HPXi : Türkçe, Matematik, Sosyal Bil., Fen Bil. veya Yab. Dil testlerinden herhangi birini ifade eder. : Öğrencinin Xi Testi Ham Puanı Standart Puan (SP) ve Ağırlıklı Standart Puan (ASP) Hesaplaması SPXi ORTXi : Xi Testi Standart Puanı : Xi Testinin Ham Puan Ortalaması Sayfa 14

15 SS Xi : Xi Testinin Standart Sapması ASP Xi AK Xi : Xi Testi Ağırlıklı Standart Puanı : Xi Testi Ağırlık Katsayı Yabancı Dil Testinden Muaf Olan ĠĢitme Özürlü Öğrencilerin Yabancı Dil Ağırlıklı Standart Puan Hesaplaması Velinin isteğine bağlı olarak işitme yetersizliği olan öğrenci, öğrenim süresince yabancı dil dersi alıp almadığına bakılmaksızın, yabancı dil sınavından muaf tutulabilir. Yabancı dil testinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil için TASP hesaplaması aşağıdaki gibidir. Yabancı Dil Testinden Muaf Olan ĠĢitme Özürlü Öğrencilerin Yabancı Dil ASP Hesaplaması T_öğrenci T_enbüyük EnbASP Türkçe EnbASP Mat EnbASP Fen EnbASP Sosyal EnbASP Yab.Dil : Yabancı Dil testinden muaf olan işitme özürlü öğrencilerin Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal testlerinin ASP toplamı : Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal testlerinden alınabilecek en büyük ASP toplamı : Türkçe testinden alınabilecek en büyük ASP : Matematik testinden alınabilecek en büyük ASP : Fen testinden alınabilecek en büyük ASP : Sosyal testinden alınabilecek en büyük ASP : Yab.Dil testinden alınabilecek en büyük ASP Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) ve SBS Puan Hesaplaması TASP ASP Türkçe ASP Mat ASP Fen ASP Sosyal ASP Yab. Dil : Toplam Ağırlıklı Standart Puan : Türkçe Testi Ağırlıklı Standart Puanı : Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı : Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı : Sosyal Bilimler Testi Ağırlıklı Standart Puanı : Yabancı Dil Testi Ağırlıklı Standart Puanı a. Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir. Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır. 400 x (TASP En Küçük TASP) SBS Puan = 100+ En Büyük TASP En Küçük TASP Sayfa 15

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKA ANLIĞI Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi SEVİYE BELİRLEME SINAVI e-başvuru Kılavu uzu 20100 http://www.meb.gov.tr SINIFLARA GÖRE 2010 SBS TAKVİMİ Sınıf Başvuru ve Ücret Yatırma Tarihi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLAR e- Kılavuzu http://www.meb.gov.tr ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ Sınıf Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının

Detaylı

PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 13 HAZİRAN 2015 SAAT-14:00

PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 13 HAZİRAN 2015 SAAT-14:00 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) 5, 6, 7, 9, 10 ve 11 inci sınıflar için gerçekleştirilecek Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS); 13 Haziran 2015 Cumartesi günü saat 14.00 de yapılacaktır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA Bu kılavuz; Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri, Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliği ile MTSAS Modülü ve Özel Motorlu

Detaylı

2013 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI E-KILAVUZUNDA YAPILAN DÜZELTMELER

2013 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI E-KILAVUZUNDA YAPILAN DÜZELTMELER 2013 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI E-KILAVUZUNDA YAPILAN DÜZELTMELER 26 Aralık 2012 Tarihinde yayımlanan, 2013 Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı e-kılavuzunda yer alan hususlardan; 1-10. Maddenin

Detaylı

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı e-kılavuzu 2014 İLETİŞİM BİLGİLERİ Sınav uygulamasıyla

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı e-kılavuzu 2015 1 İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2012 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK

Detaylı

SINAV KAYGISI NEDİR? NASIL BAŞ EDİLİR?

SINAV KAYGISI NEDİR? NASIL BAŞ EDİLİR? 43 SINAV KAYGISI NEDİR? NASIL BAŞ EDİLİR? Sınav Kaygısı Sevgili Öğrenciler, Sınav kaygısı, öğrendiğiniz bilgileri sınav esnasında hatırlamakta zorlanmanıza sebep olan, gerçek performansınızı ortaya koymanızı

Detaylı

2011 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

2011 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2011 DİKKAT: Bu kılavuzu dikkatlice okuduktan sonra Elektronik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2014 YURT DIŞINDA

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 / ANKARA I. BÖLÜM 1. GENEL ESASLAR 1.1. İlgili mevzuat: Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2014 Bakanlar Kurulu Kararınca,

Detaylı

2015-II BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015-II BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-II YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2015 Bakanlar Kurulu

Detaylı

2015 Adalet Bakanlığı Sınavları-1 SINAVLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

2015 Adalet Bakanlığı Sınavları-1 SINAVLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Adalet Bakanlığı Sınavları-1 SINAVLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-Adli Yargı), 2015 Adalet

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE 2014 MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek

Detaylı

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS)

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) 2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu kılavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri

Detaylı

2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU

2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU 2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)

Detaylı

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG)

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015-İSG Mayıs Dönemi Sınavı 23 Mayıs 2015

Detaylı

İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR

İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2015-KİT İç Denetçi) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TUS BAŞVURU KILAUZU 2014 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU 2014 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2013 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2015 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE 2015 MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU 2014 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU 2012-ÖMSS/Kuraya başvuru yapan adayların başvuruları, 2014-EKPSS/kura için geçerli değildir. 2014-EKPSS/kuraya yeniden katılmak isteyen adayların

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2014 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir. Sınava başvurunuzu

Detaylı