SEVİYE BELİRLEME SINAVI e-başvuru KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEVİYE BELİRLEME SINAVI e-başvuru KILAVUZU"

Transkript

1 2009 SEVİYE BELİRLEME SINAVI e-başvuru KILAVUZU

2 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -2- Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü nün Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümlerine göre hazırlanmıştır. SINIF BAŞVURU ve ÜCRET YATIRMA SINIFLARA GÖRE 2009 SBS TAKVİMİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SINAV SINAV SONUÇLARI 6 ncı sınıf Mart Haziran Haziran Temmuz nci sınıf Mart Mayıs Haziran Temmuz inci sınıf Mart Mayıs Haziran Temmuz 2009 İLETİŞİM BİLGİLERİ Telefon: Çağrı Merkezi 0(312) Faks: Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı 0(312) İnternet adresi: e- Posta tr SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS) SINAV ÜCRETİ: 10 (on) TL T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden birine yatırılacaktır. * 2828 ve sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti alınmayacaktır. KISALTMALAR SBS YBP DP SP OYP PYBS Seviye Belirleme Sınavı Yıl Sonu Başarı Puanı Davranış Puanı Sınıf Puanı Ortaöğretim Yerleştirme Puanı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı DİKKAT: 2009 Seviye Belirleme Sınavına ilişkin olarak bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Talim ve Terbiye Kurulu Kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

3 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -3- ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SEVİYE BELİRLEME SINAVI Ortaöğretime Geçiş Sistemi; 6, 7 ve 8 inci sınıflarda hesaplanan sınıf puanlarının, belirlenen oranlarından elde edilen ortaöğretime yerleştirme puanına (OYP) göre merkezî yerleştirmenin yapılacağı yeni bir sistemdir. Ortaöğretime Geçiş Sistemi; Seviye Belirleme Sınavı Puanı (SBS), Davranış puanı (DP) ve yıl sonu başarı puanından (YBP) elde edilen sınıf puanları (SP) temelinde yürütülmektedir. Seviye Belirleme Sınavı; öğrencinin çok yönlü olarak ölçme ve değerlendirmesini yapmayı amaçlayarak yenilenen Ortaöğretime Geçiş Sisteminin sınav sürecini oluşturmaktadır. Seviye Belirleme Sınavları; ilköğretimin 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflarında; görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım, müzik, beden eğitimi, rehberlik/sosyal etkinlikler dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarından ders yılı sonunda yapılan merkezî sistem sınavlarıdır. Yıl Sonu Başarı Puanı; öğrencinin derslerden aldığı yıl sonu puanları, o derslere ait haftalık ders saati ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanması ve bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile hesaplanan puandır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır, okuldaki 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflardaki en yüksek puan 500 tam puana dönüştürülür. Yıl sonu başarı puanlarının 500 tam puana dönüştürülmesi işlemi, kaynaştırma yoluyla veya özel eğitim sınıf/okullarında eğitim gören öğrenciler için diğer öğrencilerden ayrı olarak ve kendi grupları içinde yapılır. Davranış Puanı; öğrencinin okul içindeki okul kültürüne uyum, öz bakım, kendini tanıma, iletişim ve sosyal etkileşim, ortak değerlere uyma, çözüm odaklı olma, sosyal faaliyetlere katılım, takım çalışması ve sorumluluk, verimli çalışma, çevre duyarlılığı ölçütlerinin notla değerlendirilmesi sonucunda elde edilen davranış notunun 100 lük puana çevrilmesi ve 500 tam puana dönüştürülmesi ile hesaplanan puandır. Herhangi bir nedenle ders/derslerden davranış notu eksik olan öğrencilerin davranış puanları, mevcut notlar üzerinden belirlenir. Emsalleri, örgün eğitim kapsamındaki ilköğretim kurumlarına devam etmekte olan ve ilgili mevzuatında yer verilen hüküm doğrultusunda zorunlu ilköğretim yaşı içindeyken Açık İlköğretim Okulunda öğrenim görmelerine izin verilen öğrencilerin yıl sonu başarı puanları, sınıf puanlarının hesaplanmasında davranış puanı olarak da kullanılır. Sınıf puanı hesaplanırken, seviye belirleme sınavı puanının %70 inin, yıl sonu başarı puanının % 25 inin ve davranış puanının %5 inin etki ettiği çok boyutlu performans göstergelerine dayalı olarak ölçme ve değerlendirme yapılmaktadır. Ortaöğretime geçişte esas alınacak Ortaöğretime Yerleştirme Puanının hesaplanmasında ise; öğrencilerin 6 ncı sınıf Sınıf Puan ının yüzde 25 i, 7 inci sınıf Sınıf Puan ının yüzde %35 i ve 8 inci sınıf Sınıf Puan ının yüzde 40 ı alınarak hesaplanır. Herhangi bir sebeple seviye belirleme sınavına katılmayan öğrencinin seviye belirleme sınavı puanı, o yıla ait en düşük seviye belirleme sınavı puanıdır eğitim-öğretim yılında ilk defa SBS ye 7 nci sınıftan katılan öğrencilerin 7 nci sınıf puanının %40 ı, 8 inci sınıf puanının % 60 nın toplamı alınarak ortaöğretime yerleştirme puanı hesaplanır. Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin sınıf puanı, sınıf tekrarı yapılan yıla ait seviye belirleme sınav puanı, davranış puanı ile yıl sonu başarı puanı kullanılarak hesaplanacaktır.

4 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu GENEL AÇIKLAMALAR Bu kılavuzda; 2009 yılı Seviye Belirleme Sınavıyla ilgili usul ve esaslar yer almaktadır. SBS tüm il merkezleri ile yurt dışında Lefkoşa, Trablusgarp, Riyad, Medine, Cidde, Aşgabat, Bakü ve Bişkek de gerçekleştirilecektir. Başvuru sayısının beklenenden fazla olması durumunda gerekli görülen bazı ilçe merkezlerinde de sınav yapılabilecektir. SBS tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle saat da merkezi sistemle, aynı anda yapılacaktır. SBS başvurusu; Mart 2009 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıftan PYBS ye girmek isteyen öğrenciler ise 23 Mart- 03 Nisan 2009 tarihleri arasında sınav başvurusunu yapacaklardır. Bu öğrenciler 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıf öğrencileri için yapılan SBS sınav tarihlerinde PYBS sınavına gireceklerdir. Tüm iş ve işlemler e-okul sistemi kapsamı içinde elektronik ortamda gerçekleştirildiği için öğrencinin e-okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. Başvurunun Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzuna uygun olarak, doğru ve zamanında yapılmasından ÖĞRENCİNİN VELİSİ ve OKUL MÜDÜRLÜĞÜ sorumlu olacaktır. Veli, yaptığı başvuru ile başvuru kılavuzunda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılacaktır. Emsalleri örgün eğitim kapsamındaki ilköğretim kurumlarına devam etmekte olan ve ilgili mevzuatında yer verilen hüküm doğrultusunda zorunlu ilköğretim yaşı içindeyken açık ilköğretim okulunda öğrenim görmelerine izin verilen öğrenciler isterlerse SBS ye katılabilecektir. Ancak, bu öğrenciler parasız yatılılık ve bursluluktan faydalanamaz. Polis Kolejine girmek isteyen öğrenciler 2009 yılı SBS ye girmek zorundadır. Bu öğrenciler SBS için bankaya sınav ücreti yatırdığından dolayı Polis Koleji için sınav ücreti yatırmayacaktır. Bu öğrenciler öğrenim gördükleri okullardan Nisan 2009 tarihleri arasında Polis Koleji için başvuruda bulunacaktır. 2- BAŞVURU ŞARTLARI eğitim-öğretim yılında örgün ilköğretim kurumlarının 6 ncı, 7 nci veya 8 inci sınıfında öğrenim görüyor olmak. Emsalleri örgün eğitim kapsamındaki ilköğretim kurumlarına devam etmekte olan ve ilgili mevzuatında yer verilen hüküm doğrultusunda zorunlu ilköğretim yaşı içindeyken açık ilköğretim okulunda öğrenim görmelerine izin verilen öğrenci olmak. (Ancak, bu öğrenciler parasız yatılılık ve bursluluktan faydalanamaz.) 3- BAŞVURU ÜCRETİ VE BANKA İŞLEMLERİ a. Seviye Belirleme Sınavı ile Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına 6 ncı, 7 nci veya 8 inci sınıflardan sınava başvuracak öğrenciler, 10 (on) TL sınav ücretini Mart 2009 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O

5 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -5- veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla, öğrencinin T.C. kimlik numarasına göre yatıracaktır. b. Polis Koleji için başvuruda bulunacak öğrenciler SBS ye girmek zorunda olduğu ve bankaya sınav ücreti yatırdığı için Polis Koleji başvurusu yaparken sınav ücreti yatırmayacaktır. c. Sınav ücreti yatırma işlemi sırasında öğrencinin e-okul sisteminde 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflarda kayıtlı olup olmadığı anında e-okul sisteminden karşılaştırılmaktadır. e-okul bilgilerinde hata olan öğrencilerden sınav ücreti tahsilâtı yapılmayacaktır. Dolayısıyla da sınav başvuru yapılmayacaktır. d. KKTC den sınava başvuracak öğrenciler sınav ücretini T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubelerinden Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla öğrencinin T.C. kimlik numarasına göre yatıracaklardır. e. KKTC hariç, yurt dışından sınava başvuracak öğrenciler sınav ücretini yurtiçindeki yakınları vasıtasıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla, öğrencinin T.C. kimlik numarasına göre yatıracaktır. f. Öğrencilerin, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödenmeyecektir. g. Sınav ücreti kesinlikle Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla bankaya yatırılacak; mektup, elden, havale, internet bankacılığı veya EFT yoluyla sınav ücreti tahsil edilmeyecektir. h. Banka dekontunda öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı bulunacaktır. Para yatırma işleminden sonra dekont üzerinde bulunan bilgilerin öğrenciye ait olup olmadığı kontrol edilecek, bilgilerden herhangi birinde yanlışlık varsa başvuru yapmadan aynı gün ödeme iptal ettirilerek öğrencinin e- Okul sistemindeki bilgileri düzeltildikten sonra ödeme yeniden yapılacaktır. i. Öğrenciler ayrıca başvuru döneminde okul müdürlüğüne, kırtasiye, internet, fotokopi giderleri için okul aile birliği makbuzu karşılığında 2 (iki) TL ödeyecektir sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti, alınmayacaktır.

6 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu BAŞVURU İŞLEMLERİ 4.1. Yurtiçinden Sınav Başvurusu a. Seviye belirleme sınav başvuruları Mart 2009 tarihleri arasında yapılacaktır. b. Sınav başvurularının yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-okul sisteminde bilgilerinin doğru ve güncel olması gerekmektedir. c. Bilgiler e-okul sisteminden otomatik olarak alınacağı için doğruluğundan ve güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır. d. Öğrencinin T.C. kimlik numarasıyla bankaya sınav ücreti yatırıldığında başvurusu otomatik olacak yapılmış sayılacaktır. e. Süresi içinde bankaya sınav ücretini yatırmayan öğrenciler başvuru yapamamış olacaktır. f. 6 ncı, 7 nci veya 8 inci sınıflardan PYBS ye girmek isteyen öğrenciler, 23 Mart-03 Nisan 2009 tarihleri arasında başvuru yapacaktır. PYBS ye girmek isteyen öğrencilerin PYBS ile ilgili belgeleri kontrol edildikten sonra okul müdürlüğü tarafından elektronik onaylama yapılacaktır. g. Polis Koleji için başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler, Nisan 2009 tarihleri arasında r ile r adreslerinde açılacak olan başvuru ekranından öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından başvuruda bulunacaktır. h sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti alınmadığı için bu öğrencilerin durumu okul müdürlüğü tarafından e-okul sisteminden takip edilecektir Yurtdışından e-okul Sistemine Kayıtlı Olan Öğrencilerin Sınav Başvurusu Yurt dışından SBS ye başvuru yapmak isteyen öğrenciler öncelikle tablo-1 de belirtilen okullardan e-okul sistemine kayıt olacaktır. Bu öğrenciler; T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numarasıyla, KKTC vatandaşı ise e-okul sisteminde kayıtlı geçici numarayla T.C. Ziraat Bankası A.Ş Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla 10 (on)tl sınav ücretini bankaya yatıracaktır. Kurumsal Tahsilât Programı, KKTC dışında kullanılamadığından diğer ülkelerden başvuru yapacak öğrencilerin sınav ücretini yurtiçinden yakınları vasıtasıyla yatırmaları gerekmektedir.

7 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -7- Tablo 1 Yurtdışından Başvurunun Alınacağı Okullar Ülke Adı Okul Adı AZERBAYCAN KIRGIZİSTAN ÖZBEKİSTAN TÜRKMENİSTAN SUUDİ ARABİSTAN LİBYA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ Bakü Türk İlköğretim Okulu Bişkek Türk İlköğretim Okulu Taşkent Türk İlköğretim Okulu Aşgabat Türk İlköğretim Okulu Medine Uluslararası Türk Okulu Cidde Uluslararası Türk Okulu Riyad Uluslararası Türk Okulu Tebük Uluslararası Türk Okulu Libya Türk İlköğretim Okulu (Trablusgarp) Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Anafartalar Lisesi Çanakkale Ortaokulu Şehit Turgut Ortaokulu Bekirpaşa Lisesi 4.3. Yurtdışında e-okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrencilerin Sınav Başvurusu; e-okul sistemine kayıtlı olmayan yurt dışındaki okullardan başvuru yapmak isteyen öğrenciler; ile adreslerinde yayımlanan EK 1 deki formu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurup, çıktısını alarak başvuru süresi içinde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı Teknikokullar ANKARA adresine APS veya dengi posta yoluyla gönderecek, faksla veya e -posta yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir. e-okul sistemine kayıtlı olmayan yurt dışındaki okullardan başvuru yapmak isteyen öğrenciler T.C. Ziraat Bankası A.Ş Beşevler/ANKARA Şubesinin nolu hesabına 10 (on)tl sınav ücretini yatıracaktır. Öğrenciler, sınav ücretini yatırdığı banka dekontunu saklayacaktır. 5- BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR Öğrencilerin; a. e- Okul sistemindeki öğrenci bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa, b. Öğrenci sınav ücretini belirtilen sürede bankalardan birine yatırmamışsa (başvuru ücretinden muaf olan öğrenciler hariç) başvurusu geçersiz sayılacaktır. 6- Millî EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, a. e-okul sistemi- MEM İşlemleri bölümünde yer alan raporlardan okul müdürlüklerince yapılan başvuruları izlemek.

8 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -8- b. Başvuruları süresi içinde okullarda yapılması ve onaylanmasıyla ilgili tedbirleri almak. c. Başvuruları süresi içinde onaylama yapmayan okul müdürlerini uyarmak. d. Sınava girecek özürlü öğrencilerin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde sınav hizmeti ile ilgili ihtiyaçlarını İLSİS-RAM İşlemleri Modülünde öncelikli işlem görmesini sağlamak. 7- OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER a. Okulda kayıtlı olan öğrencilere ait bilgileri, e-okul sistemindeki bilgilerle karşılaştırmak; doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek. b. Seviye belirleme sınavına başvurmak isteyen öğrenciler ile velileri bilgilendirmek, başvuru tarihleri arasında öğrencilerinin başvuru yapmaları konusunda rehberlik etmek. c. SBS e-başvuru Kılavuzunu ile adreslerinden alarak öğrencilere dağıtmak. d. Okulunda sınav hizmeti alması gereken özürlü öğrenci varsa, öğrenciyi bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne yönlendirerek özür bilgilerinin İLSİS-RAM İşlemleri Modülüne işlenmesini sağlamak. e. Okulunda görmeyen öğrencilere, sınav sırasında sorular Braill alfabesinde hazırlanmış soru kitapçığı olarak, CD ortamında (MP3 dosyası olarak seslendirilerek) veya resim, şekil ve grafik içeren sorulardan muaf olarak basılmış soru kitapçı şeklinde sunulabileceğinden öğrencinin kullanım becerisine göre kendine uygun yöntemi seçmesine yardımcı olmak, f. Bu öğrencilerin tercihlerini başvuru tarihleri arasında e-okul sisteminde açılan ekran üzerinden öncelik sırasına göre yapmak, g. SBS ye katılacak 6 ncı, 7 nci veya 8 inci sınıf öğrencilerinden PYBS ye başvuru şartlarını taşıyan öğrencilere rehberlik etmek ve okulda kurulan komisyon tarafından belgelerini kontrol etmek. h. Polis Koleji için başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler Nisan 2009 tarihleri arasında r ile r adreslerinde açılacak olan başvuru ekranından öğrenim gördüğü okul müdürlüklerince başvuruda bulunacaktır. Bu öğrenciler SBS ye girmek zorunda olduğu için ayrı bir sınav ücreti yatırmayacaktır. i. Polis Koleji başvuru belgesinin aslını okulda saklamak, bir örneğini öğrencinin velisine imza karşılığı vermek. j. Fotoğraflı sınav giriş belgesini Internet üzerinden alarak onaylayıp öğrenciye teslim etmek. Sınav giriş belgesini kaybeden öğrencilere belgenin yenisini çıkarıp onaylayarak vermek.

9 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -9- k. Sınav sonuç belgesinin Internet adreslerinden çıktısını almak, onaylayıp, mühürleyerek imza karşılığı öğrenciye vermek. l. Başvuru tarihleri arasında okul müdürlüğünde varsa özürlü öğrencilere ait özür belgelerini topluca RAM a göndermek. Bu belgelerin incelenmesiyle ilgili işlemlerin takipçisi olmak. m sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerin başvuru işlemlerini e-okul sistemi üzerinden takip etmek. n. Okulun Internet bağlantısı olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün Internet erişim imkânlarını kullanarak öğrenci başvurularının onaylanmasını sağlamak. o. Bursluluk sınavını kazanan 6 ncı, 7 nci veya 8 inci sınıf öğrencilerinin bursluluğa kayıt işlemlerini e-burs modülü üzerinden yapmak. 8- SINAV GİRİŞ BELGESİ SBS fotoğraflı sınav giriş belgesi 6 ncı sınıf için 01 Haziran 2009, 7 nci ve 8 inci sınıflar için 25 Mayıs 2009 tarihinde veya adreslerinden okul müdürlükleri tarafından kesinlikle renkli alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir. Öğrencilere fotoğraflı sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir. Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde (ilinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonu nun teklifi, Başkanlığın uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir. Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini başvuru yaptığı okul müdürlüklerinden alabilecektir. Sınavdan önce sınava gireceği bina ve salonu görmesi öğrenciye önerilir. 9- ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLER Özürlü öğrencilerin sınavlarda, durumlarına uygun hizmet alabilmeleri amacıyla özür bilgilerinin sisteme işlenmesi için özürlü sağlık kurulu raporu, özürlü kimlik kartı veya özürlü bilgisinin işlendiği nüfus cüzdan ından biriyle okul müdürlüğünün bulunduğu yerdeki Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne (RAM) müracaat etmeleri

10 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -10- zorunludur. Müracaatların Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine yönlendirilmesinde ve takibinde öğrencinin kayıtlı bulunduğu OKUL MÜDÜRLÜĞÜ birinci derecede sorumludur. Belirtilen belgelerin aslı veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca aslı gibidir onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Üzerinde tahribat silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacak, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince işlem görmeyen yetersizlik durumu İLSİS-RAM İşlemleri Modülünde işlenmeyen öğrencilere sınavlarda yetersizliği ile ilgili hizmet verilmeyecektir. Yetersizliği olan öğrencinin beyan ettiği rapor ya da belgenin bir nüshası Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde saklanacaktır. Özürlü öğrencilere ait yetersizlik durumlarını gösteren belgeler Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilmeyecektir. Öğrenciler yetersizlik durumuna göre, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri tarafından, İLSİS-RAM İşlemleri Modülüne işlenen bilgiler doğrultusunda düzenlenmiş salonlarda sınava alınacaktır. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler Öğrencilerin yetersizliği ve alabileceği sınav hizmetleri şunlardır; a. Az Gören Öğrenciler Az gören öğrenciler için 18 puntolu soru kitapçığı ve cevap kâğıdı basılacaktır. Az gören öğrenci tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır. b.görmeyen Öğrenciler Görmeyen öğrenciler tek kişilik salonlarda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaktır. Görmeyen öğrencilere sınavda ek olarak 30 dakika ek süre verilecektir. Görmeyen öğrencilere, sınav sırasında sorular Braill alfabesinde hazırlanmış soru kitapçığı olarak, CD ortamında (MP3 dosyası olarak seslendirilerek) veya resim, şekil ve grafik içeren sorulardan muaf olarak basılmış soru kitapçı şeklinde sunulabilecektir. Öğrenci kullanım becerisine göre bunlardan birini seçecektir. Bu öğrenciler başvuru tarihleri arasında öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne müracaat ederek sınavda kullanmak istediği yöntemi e-okul sisteminde açılan ekran üzerinden öncelik sırasına göre tercih edecektir. Söz konusu yöntemlerin herhangi birinde yeterince tercih olmaması durumunda Genel Müdürlüğümüz öğrencinin tercih sırasına göre en uygun düzenlemeyi yapacaktır.

11 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler İşitme yetersizliği olan öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde, istekleri doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminde veya dersin tamamından muaf tutulurlar (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 24/g maddesi). Bu durumda olan öğrenciler yabancı dil dersinden muaf olduklarına dair belgeyi okul müdürlüğüne ibraz etmeleri ve e- Okul sistemine işlenmesi halinde yabancı dil sınavından muaf tutulacaktır. İşitme yetersizliği olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. İşitme yetersizliği olan öğrencilere e- okul sisteminde işlenmesi durumunda sınav süresine 30 dakika ek süre verilecektir Ruhsal ve Duygusal Yetersizliği Olan Öğrenciler Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere salonda yardımcı olması için iki öğretmen görevlendirilecektir. Okuma yitimi (disleksi) veya yazma yitimi (disgrafi) olan öğrencilere salon görevlilerinden 2(iki) öğretmen kodlayıcı/okuyucu olarak yardımcı olacaktır Yaygın Gelişimsel Bozukluk Olan Öğrenciler Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, Atipik Otizm) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere salonda yardımcı olması için iki öğretmen görevlendirilecektir. 9.5.Bedensel Yetersizliği Olan Öğrenciler Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde yetersizliği olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak bir öğretmen kodlayıcı olarak yardımcı olacak ve sınav süresine 30 dakika ilave edilecektir. Kaba motor becerilerde yetersizlik gösteren ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlardaki bulunan salonlara yerleştirilecektir. Sınav salonunda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir. 9.6.Süreğen Hastalık Olan Öğrenciler Süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Yatağa bağımlılığı olan ya da sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olan öğrenciler durumunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirdikleri takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınava alınacaktır. Şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklardan dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte yerleştirilecektir. Ancak salonlarında görevli öğretmenler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir.

12 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu SINAV UYGULAMASI a. 6 ncı sınıfların sınavı 13 Haziran 2009 Cumartesi günü saat da başlayıp 80 soru sorulacak ve 90 dakika sürecek, tek oturum olarak yapılacaktır. b. 7 nci sınıfların sınavı 07 Haziran 2009 Pazar günü saat da başlayıp 90 soru sorulacak ve 100 dakika sürecek, tek oturum olarak yapılacaktır. c. 8 inci sınıfların sınavı 06 Haziran 2009 Cumartesi günü saat da başlayıp 100 soru sorulacak ve 120 dakika sürecek, tek oturum olarak yapılacaktır. d. SBS ve PYBS tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle da merkezi sistemle, aynı anda yapılacaktır. e. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı (veya pasaport) en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. f. Kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında olmayan öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaktır. g. Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat bulundurup bulundurmadığı kontrol edilecektir. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla geçersiz sayılacaktır. h. Öğrenciler sınava başı açık, temiz, düzenli ve aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle girecektir. i. Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen sınav salonunda kendi sıra numarasında oturacak, gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencinin önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır. j. Öğrenci; fotoğraflı cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrencinin kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır. k. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ilk 60 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala salonda özürlü öğrenciler hariç en az 2 (iki) öğrenci sınıfta tutulacaktır.

13 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -13- l. Salon görevlileri öğrencilere soru kitapçıklarını ve fotoğraflı cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Öğrenci de kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir. m. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır. n. Cevap kâğıdındaki imza bölümüne öğrenci adını kendi el yazısıyla yazacaktır. o. Cevap kâğıdında bulunan Bu Bölüme Dokunmayınız. kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir. r. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa B yuvarlağını işaretleyecektir. s. Öğrenciler cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir. t. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir. u. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır. v. Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi ya da herhangi bir dokümandan kopya çekilmesi halinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit edecektir. Ayrıca; bilgisayar ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi durumunda kopya tespit işlemi yapılarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. y. Öğrenciler, sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır. z. Sınav bitiminden sonra; i) Öğrenciler, soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağına adını kendi el yazısıyla yazacaktır. ii) Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir. iii) Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen öğrencilerin sınavı tutanakla iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda

14 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -14- bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu öğrencilerin sınavı Başkanlık tarafından geçersiz sayılacaktır. 11- SINAV DEĞERLENDİRMESİ İlköğretim kurumlarının 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflarında Seviye Belirleme Sınavına katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır. a. Her öğrencinin cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır. b. Seviye belirleme sınavı, yapılacak derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecektir. c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen ham puanlar bulunacaktır. Şekilli sorulardan muaf olarak değerlendirmeye alınacak özürlü öğrencilerin ham puanları hesaplanırken önce her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen geçici ham puanlar bulunur. Bulunan geçici ham puanlar, testlerdeki toplam soru sayılarına dönüştürülerek değerlendirmeye esas ham puanlar hesaplanır. Böylece her öğrenci için beş ayrı ham puan hesaplanmış olacaktır. d. Tüm öğrencilerin ham puanları toplanarak sınava giren öğrenci sayısına bölünüp her bir testin ortalaması bulunacaktır. e. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanacaktır. f. Öğrencilerin her bir teste ait standart puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50 ye, standart sapmasını 10 a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilecektir. g. Her test için hesaplanan standart puanlar tablo-2 de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunacaktır. h. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunacaktır. Yabancı Dil testinden muaf olan işitme özürlü öğrencilerin TASP si ise yabancı dil testi hariç diğer testlerin ağırlıklı standart puanları toplamının, tüm testlerin toplam soru sayısına ötelenmesi ile hesaplanacaktır. Ağırlıklı Standart Puan hesaplanırken kullanılacak ağırlık katsayıları tablo-2 de verilmiştir. Test No Tablo-2 Test Adı ASP Katsayıları 1 Türkçe 4 2 Matematik 4 3 Fen Bilimleri 3 4 Sosyal Bilimler 3 5 Yabancı Dil 1 TOPLAM 15

15 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -15- Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir. Şekilli Sorulardan Muaf Olan Görme Özürlü Öğrencilerin Ham Puanı HPXiGörme = Öğrencinin Xi Testindeki Doğru Sayısı - (Öğrencinin Xi Testindeki Yanlış Sayısı / 3) HPXi = (HPXiGörme / Görme Özürlü Öğrencinin Xi Testindeki Sorumlu Olduğu Soru Sayısı) x Xi Testindeki Toplam Soru Sayısı Diğer Öğrencilerin Ham Puanı HPXi = Öğrencinin Xi Testindeki Doğru Sayısı - (Öğrencinin Xi Testindeki Yanlış Sayısı / 3) Xi : Türkçe, Matematik, Sosyal Bil., Fen Bil. veya Yab. Dil testlerinden herhangi birini ifade eder. HPXi : Öğrencinin Xi Testi Ham Puanı HPXiGörme: Şekilli Sorulardan Muaf Görme Özürlü Öğrencinin Xi Testindeki Geçici Ham Puanı SPXi = HPxi - ORT SSXİ x SPXi : Xi Testi Standart Puanı ORTXi : Xi Testinin Ham Puan Ortalaması SS Xi : Xi Testinin Standart Sapması ASPXi = AKXi x SPXi ASP Xi AK Xi : Xi Testi Ağırlıklı Standart Puanı : Xi Testi Ağırlık Katsayı Yabancı Dil Testinden Muaf Olan İşitme Özürlü Öğrencilerin TASP Hesaplaması İÖSS = TSS YDSS İTASP = ASP Türkçe + ASP Mat + ASP Fen + ASP Sosyal TASP = ( İTASP / İÖSS) x TSS Diğer Öğrencilerin TASP Hesaplaması TASP = ASP Türkçe + ASP Mat + ASP Fen + ASP Sosyal + ASP Yab. Dil TSS İÖSS YDSS İTASP : Toplam Soru Sayısı (Tüm Testlerdeki Soru Sayılarının Toplamı) : İşitme Özürlüler Toplam Soru Sayısı : Yabancı Dil Testi Soru Sayısı : İşitme Özürlüler İçin Geçici Toplam Ağırlıklı Standart Puan TASP : Toplam Ağırlıklı Standart Puan ASP Türkçe : Türkçe Testi Ağırlıklı Standart Puanı

16 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -16- ASP Mat : Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı ASP Fen : Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı ASP Sosyal ASP Yab. Dil : Sosyal Bilimler Testi Ağırlıklı Standart Puanı : Yabancı Dil Testi Ağırlıklı Standart Puanı i. Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir. Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır. SBS = x (TASP En Küçük TASP) En Büyük TASP En Küçük TASP TASP : Toplam Ağırlıklı Standart Puan En Küçük TASP : Hiçbir testi ikili ya da toplu kopya nedeniyle iptal edilmeyen öğrenciler içindeki en küçük TASP En Büyük TASP: Tüm Öğrenciler İçindeki En Büyük TASP j. Formülde kullanılan En Küçük TASP, kopya taraması sonucu hiçbir testi ikili ya da toplu kopya nedeniyle iptal edilmeyen öğrenciler içindeki En Küçük TASP tır. k. Kopya taraması sonucu bazı testleri iptal edilen ve TASP, En Küçük TASP altında olan öğrencilerin, SBS ları 100 puan olarak kabul edilecektir. l. Polis kolejine girmek isteyen öğrenciler seviye belirleme sınavına girmek zorunda olup Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre tespit edilecektir Sınıf Puanı ve Ortaöğretime Yerleştirme Puanının Hesaplanması Ortaöğretim Yerleştirme Puanı; 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıftan SBS puanı, davranış puanı ve yıl sonu başarı puanından elde edilen sınıf puanı esas alınarak hesaplanır. Yıl sonu başarı puanı; öğrencinin derslerden aldığı yıl sonu puanları, o derslere ait haftalık ders saati ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı hesaplanır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır, okuldaki 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflardaki en yüksek puan 500 tam puana dönüştürülür. Yıl sonu başarı puanlarının 500 tam puana dönüştürülmesi işlemi, kaynaştırma yoluyla veya özel eğitim sınıf/okullarında eğitim gören öğrenciler için diğer öğrencilerden ayrı olarak ve kendi grupları içinde yapılır.

17 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -17- YBP = ( ybp_aday / ybp_okul ) x 500 YBP: Öğrencinin 500 tam puana dönüştürülmüş yıl sonu başarı puanı. ybp_aday: Öğrencinin 100 puan üzerinden hesaplanan yıl sonu başarı puanı. ybp_okul : Okuldaki 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflardaki en yüksek yıl sonu başarı puanı. Davranış puanı; Davranış puanı, Yönetmelikte belirtilen ölçütlere göre şubede ders okutan öğretmenlerin 1 ve 2 nci dönemde her davranış ölçütü için verecekleri notların aritmetik ortalamasının 20 (yirmi) ile çarpımından elde edilir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır ve 500 tam puana dönüştürülür. Herhangi bir nedenle ders/derslerden davranış notu eksik olan öğrencilerin davranış puanları, mevcut notlar üzerinden belirlenir. Emsalleri, örgün eğitim kapsamındaki ilköğretim kurumlarına devam etmekte olan ve ilgili mevzuatında yer verilen hüküm doğrultusunda zorunlu ilköğretim yaşı içindeyken Açık İlköğretim Okulunda öğrenim görmelerine izin verilen öğrencilerin yıl sonu başarı puanları, sınıf puanlarının hesaplanmasında davranış puanı olarak da kullanılır. DP = dp x 5 DP: Öğrencinin 500 tam puana dönüştürülmüş davranış puanı. dp: Öğrencinin 100 puan üzerinden hesaplanan davranış puanı Sınıf puanı; o yılın seviye belirleme sınavı puanının % 70 i, yıl sonu başarı puanının %25 i ve davranış puanının % 5 i esas alınarak elde edilen puandır. Ortaöğretime yerleştirme puanı; 6 ncı sınıfın sınıf puanının (SP6) % 25 i, 7 nci sınıfın sınıf puanının (SP7) % 35 i ve 8 inci sınıfın sınıf puanının (SP8) % 40 ı toplanarak elde edilen puandır. Herhangi bir sebeple seviye belirleme sınavına katılmayan öğrencinin seviye belirleme sınavı puanı, o yıla ait en düşük seviye belirleme sınavı puanıdır Eğitim öğretim yılında ilk defa SBS ye 7 nci sınıftan katılan öğrencilerin 7 nci sınıf puanının %40 ı, 8 inci sınıf puanının % 60 nın toplamı alınarak ortaöğretime yerleştirme puanı hesaplanacaktır. 12- ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Anadolu İmam-Hatip Liseleri, Anadolu Sağlık Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Adalet Meslek Liseleri, Anadolu Tarım ve Tarım Meslek Liseleri Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek yerleştirme işlemi, ortaöğretime yerleştirme puanına göre yapılacaktır. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tercih başvuruları alınmak suretiyle puan üstünlüğü esasına dayalı olarak önceden belirlenmiş kontenjanlara göre yerleştirme yapılacaktır. Ortaöğretim yerleştirme puanlarının eşit olması halinde 8 inci sınıf

18 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -18- SBS puanı, eşitliğin devamı hâlinde, 7 nci SBS puanı, yine eşitliğin olması halinde 6 ncı sınıf SBS puanı yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. Bunlarında eşit olması halinde 8 inci sınıf Türkçe testi eşitliğin devamı halinde 7 nci sınıf Türkçe testi yine eşitlik olması durumunda 6 ncı sınıf Türkçe testi tamamının eşit olması durumunda tercih önceliği dikkate alınır. Bakanlık her yıl ortaöğretime geçiş sistemiyle yerleştirme yapılacak olan okulların kontenjanlarını tespit ederek adresinden ilan edecektir. Öğrenciler bu kontenjanlara göre tercih yapacaktır. 13- SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ 8 inci sınıf SBS sonuçları 13 Temmuz 2009 tarihinde, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfların PYBS sonuçları 31 Temmuz 2009 tarihinden itibaren ile adreslerinden ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir. Okul müdürlükleri Internet adreslerinden sınav sonuç belgesinin çıktısını alacak, onaylayıp, mühürleyerek imza karşılığı öğrenciye verecektir. 14- PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulların bursluluk sınavlarını kazanarak kayıtlarını yaptıran öğrencilerden, burslu okuma şartlarını taşıyanlara, ilgili yönetmelik hükümleri gereğince bu sınavda aldıkları puana göre yapılacak seçme ve sıralama ile burslu öğrenim görme hakkı sağlanır. İlköğretimin 6 ncı, 7 nci veya 8 inci sınıfında öğrenim gören, parasız yatılılık ve bursluluktan yararlanmak isteyen öğrenciler başvuru koşullarını taşımaları hâlinde PYBS başvurusu yaparak SBS içinde yapılacak PYBS ye girebilecektir. PYBS ile ilgili açıklamalar ve istenen belgeler Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı e- Başvuru Kılavuz unda yer almaktadır. PYBS için okul müdürünün veya müdür yardımcısının başkanlığında en az 2 (iki) öğretmenden kurulacak komisyon tarafından, öğrencinin başvuru için getirdiği beyan ve belgeler okulda incelenecektir. İnceleme yapmayan okul müdürlükleri hakkında yasal işlem yapılacaktır. 15- SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi, b. Cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması/eksik çıkması,

19 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -19- c. Herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan öğrencinin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, d. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi, e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması, f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi, g. Sınav giriş belgesinde ve cevap kâğıdında bulunan fotoğraflarda uyuşmazlık olması, h. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması, i. Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi, j. Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin aynı salonda adayların oturduğu sıralar dikkate alınmaksızın yapılan kopya analizi sonucunda ikili/toplu kopya tespit edilmesi (durumunda adayın ilgili testi iptal edilir), k. Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Merkezi Sistem Sınav Yönergesi nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerinin ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanakların da dikkate alınarak öğrencinin sınavı/testi geçersiz sayılacaktır. 16- SINAV İTİRAZLARI a. Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yapılabilecektir. b. İtirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ Ankara Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi nin /5001 numaralı hesabına 10 (on) TL yatırılması gerekmektedir. c. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, öğrencilerin/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Ancak; öğrencinin kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. e. İtirazların cevaplanmasında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

20 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -20- * Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrağının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7 nci maddesine göre öğrenci dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez. * Bu sınavlara başvurmuş olanlar, bu kılavuzda yer alan hükümlerle ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılırlar.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKA ANLIĞI Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi SEVİYE BELİRLEME SINAVI e-başvuru Kılavu uzu 20100 http://www.meb.gov.tr SINIFLARA GÖRE 2010 SBS TAKVİMİ Sınıf Başvuru ve Ücret Yatırma Tarihi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLAR e- Kılavuzu http://www.meb.gov.tr ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ Sınıf Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının

Detaylı

2013 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI E-KILAVUZUNDA YAPILAN DÜZELTMELER

2013 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI E-KILAVUZUNDA YAPILAN DÜZELTMELER 2013 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI E-KILAVUZUNDA YAPILAN DÜZELTMELER 26 Aralık 2012 Tarihinde yayımlanan, 2013 Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı e-kılavuzunda yer alan hususlardan; 1-10. Maddenin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA Bu kılavuz; Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri, Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliği ile MTSAS Modülü ve Özel Motorlu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı e-kılavuzu 2014 İLETİŞİM BİLGİLERİ Sınav uygulamasıyla

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı e-kılavuzu 2015 1 İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2012 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK

Detaylı

PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 13 HAZİRAN 2015 SAAT-14:00

PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 13 HAZİRAN 2015 SAAT-14:00 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) 5, 6, 7, 9, 10 ve 11 inci sınıflar için gerçekleştirilecek Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS); 13 Haziran 2015 Cumartesi günü saat 14.00 de yapılacaktır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2014 YURT DIŞINDA

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 / ANKARA I. BÖLÜM 1. GENEL ESASLAR 1.1. İlgili mevzuat: Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması

Detaylı

2011 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

2011 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2011 DİKKAT: Bu kılavuzu dikkatlice okuduktan sonra Elektronik

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2014 Bakanlar Kurulu Kararınca,

Detaylı

2015-II BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015-II BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-II YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2015 Bakanlar Kurulu

Detaylı

SINAV KAYGISI NEDİR? NASIL BAŞ EDİLİR?

SINAV KAYGISI NEDİR? NASIL BAŞ EDİLİR? 43 SINAV KAYGISI NEDİR? NASIL BAŞ EDİLİR? Sınav Kaygısı Sevgili Öğrenciler, Sınav kaygısı, öğrendiğiniz bilgileri sınav esnasında hatırlamakta zorlanmanıza sebep olan, gerçek performansınızı ortaya koymanızı

Detaylı

2015 Adalet Bakanlığı Sınavları-1 SINAVLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

2015 Adalet Bakanlığı Sınavları-1 SINAVLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Adalet Bakanlığı Sınavları-1 SINAVLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-Adli Yargı), 2015 Adalet

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE 2014 MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek

Detaylı

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG)

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015-İSG Mayıs Dönemi Sınavı 23 Mayıs 2015

Detaylı

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS)

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) 2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu kılavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TUS BAŞVURU KILAUZU 2014 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE 2015 MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU 2014 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2014 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir. Sınava başvurunuzu

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU 2014 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU 2012-ÖMSS/Kuraya başvuru yapan adayların başvuruları, 2014-EKPSS/kura için geçerli değildir. 2014-EKPSS/kuraya yeniden katılmak isteyen adayların

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2013 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre

Detaylı

İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR

İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2015-KİT İç Denetçi) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU Sayfa 1 / 15 Bu kılavuz, 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Enerji

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2013 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2015 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav

Detaylı