VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMA REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMA REHBERİ"

Transkript

1 VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMA REHBERİ Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz. Bu metindeki ifadelerden hareketle yazılı uzman görüşü alınmaksızın işlem tesisi halinde oluşabilecek herhangi bir zarardan dolayı hiç bir sorumluluk kabul edilmez. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi

2 VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMA REHBERİ İçindekiler Sayfa No. I Genel Açıklama 4 II Vergi İndiriminden Yararlanacak Olan Ücretliler 4 III IV V Vergi İndirimine Konu Olan Harcamalar 1) Eğitim Giderleri 2) Sağlık Giderleri 3) Gıda Giderleri 4) Giyim Giderleri 5) Kira Giderleri a) Peşin ödenen kiralarınn vergi indirimi karşısındaki durumu b) Gerçek kişilere ödenen kiralar nasıl belgelendirilecek? c) Kiraya verenin gelir vergisi beyannamesi verip vermemesi vergi indirimi açısından sonucu etkiler mi? d) Bankamatikler aracılığıyla yapılan kira ödemeleri vergi indirimi kapsamında mıdır? e) Kamu kurumlarına yapılan kira ödemeleri vergi indirimi kapsamında mıdır? f) Yurtdışındaki konutlar için ödenen kiralar vergi indirimi kapsamında mıdır? g) Eş adına ödenen kira ödemeleri vergi indirimi kapsamında mıdır? Vergi İndirimine Konu Olan Harcama Belgeleri ve Adlarına Belge Düzenlenecek Olanlar A. Harcamaların Vergi İndirimine Konu Olabilmesi İçin, Aranılacak Şartlar 1) Harcamanın Türkiye de yapılmış olması 2) Harcamaların gelir ve kurumlar vergisine tabi olan mükelleflerden alınan belgelerle tevsik edilmesi 3) Harcamaların, ücretlinin kendisi, eşi ve çocukları tarafından ve kendi ihtiyaçları için yapılmış olması B. Vergi İndirimine Konu Olacak Harcama Belgeleri 1) Tutarı 480,00 YTL yi aşan yazarkasa fişleri vergi indirimi açısından geçerli bir belge midir? 2) Kurumlar vergisinden muaf kurumlarca düzenlenen belgeler geçerli midir? 3) Gerçek kişilere ödenen kiraların belgelendirilmesi C. Adlarına Harcama Belgesi Düzenlenecek Olanlar D. Harcama Belgesinde Birden Fazla Harcama Çeşidinin Yer Alması Vergi İndirimi Uygulaması 1) Ücretlilerin harcama belgelerini biriktirmesi ve işverene ibrazı 2) Vergi indirimine ait bildirimin doldurulması 3) İşverenlerce yapılacak işlemler 4) Vergi İndiriminden doğan vergi farkının muhtasar beyanname ile beyanı ve bu farkın ücretlilere ödenmesi 5) Emeklilik nedeniyle işten ayrılan veya ölen ücretlilere uygulanacak vergi Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 2

3 VI indirimi 6) Bir işyerinde çalışmakta iken işten ayrılan ve başka bir işte ücretli olarak çalışmayanlar hakkında vergi indirimi uygulaması 7) İşveren değiştiren ücretlilerde vergi indirimi uygulaması 8) tarihinden itibaren işveren değiştiren veya işten ayrılan ücretlilerde vergi indirimi uygulaması 9) Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alan ücretlilerde vergi indirimi uygulaması 10) Üçer aylık dönemlerde muhtasar beyanname veren işverenlerce vergi indirimi ile ilgili yapılacak işlemler 11) Yıllık beyanname veren ücretlilerde vergi indirimi uygulaması 12) Ücretini yabancı bir memleketteki işverenden alan ücretliler 13) 31 Aralık veya daha önceki tarihlerde mükellefiyeti sona eren işverenler yanında çalışmış olan ücretlilerde vergi indirimi uygulaması Vergi İndirimine İlişkin Diğer Hususlar 1) Yıl içinde istisna muafiyet ve indirimler nedeniyle vergi matrahı doğmadığı için ücretlerinden vergi kesilmeyenlerin durumu 2) Özel şirkette çalışan emeklilerin durumu 3) Vergi indirimi nedeniyle tevkif suretiyle kesilerek ödenmesi gereken gelir vergisinin eksik hesaplanması halinde uygulanacak cezai müeyyideler 4) Vergi indiriminden doğan vergi farkının en son mahsup edileceği süre 16 VII Vergi İndirimi Kapsamına Girmeyen Harcamalar 17 VIII Vergi İndiriminden Doğan Vergi Farkının Hesaplanmasına İlişkin Örnek 20 IX Vergi İndiriminden Doğan Vergi Farkının Muhasebe Kayıtları 21 Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 3

4 I Genel Açıklama tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olan 4842 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 15. maddesi uyarınca 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu nda düzenlenen ücretlerde vergi indirimi konusu tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer 121. Maddesine göre Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde, mükellefin kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda, giyim ve ikamet edilen konuta ait kira harcamalarının yıllık toplam tutarının; YTL ye kadar %8 i YTL nin YTL si için %8 i, aşan kısmı için %6 sı, YTL den fazlasının, YTL si için %7 si, aşan kısmı için %4 ü, ücretlinin ertesi yılda ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilir veya işverenler aracılığı ile kendisine nakden iade edilir. Bu şekilde hesaplanacak vergi indirimi belirlenirken dikkate alınacak toplam harcama tutarı vergi indiriminden yararlanacak kişinin o yılki vergi matrahının toplamını geçmemelidir. II Vergi İndiriminden Yararlanacak Olan Ücretliler Vergi indiriminden, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen ücretliler faydalanabilecektir. Dolayısıyla gerçek ücretliler dışında kalan diğer ücretliler ile diğer gelir unsurlarına sahip olan gelir vergisi mükelleflerinin, ücret dışında kalan gelir unsurları için vergi indirimi uygulamasından yararlanamaları mümkün değildir. Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden ücretliler, vergi indirimine ait bildirimi ayrı ayrı verebilir ve her bir işveren kendi ödediği ücretlerin vergi matrahlarına, aşağıda açıklanan esaslara göre vergi indirimi uygulayabilirler. Diğer taraftan ücretleri gerçek usulde tespit edilmekle birlikte, ücretin vergilendirilmesinde tevkif usulü cari olmayan ve bu gelirlerini yıllık beyanname ile beyan eden ücretlilere, vergi indirimi yıllık beyannameler üzerinden uygulanır. Dolayısıyla, ücret gelirinin stopaj veya beyan yoluyla vergilendirilmesi, vergi indirimi uygulaması açısından sonucu etkilemeyecektir. III Vergi İndirimine Konu Olan Harcamalar Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 121 inci maddesinde belirtildiği üzere, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen ücretlilerin kendilerinin, eş ve çocuklarının eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamaları vergi indirimine konu olacaktır. Ancak, indirime konu edilecek harcamanın Türkiye de yapılması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi ve bu belgelerin yasal süre içinde işverene verilmesi gerekir. Bu harcamalara ilişkin ayrıntılı açıklama aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 4

5 1) Eğitim Giderleri Eğitim ve öğretim kurumları ile anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ile kurs ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar, eğitim amacına yönelik alınan araç ve gereçler için ödenen bedeller (Özel ders veren öğretmenlerden alınacak serbest meslek makbuzları, vergi indirimine esas alınacaktır). Okullara veya okullara gidiş-geliş hizmeti veren mükelleflere ödenen taşıma (servis) ücretleri ile sürücü belgesi almak için sürücü kurslarına yapılan ödemeler de eğitim giderinin bir unsuru olduğundan vergi indirimine konu edilebilecektir. Türkiye de bulunan öğrenci yurtları tarafından düzenlenen faturaların, mükellefin çocukları için Türkiye harcama yapılması koşullarını taşıması halinde vergi indirimine konu harcama belgesi olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. Spor okullarına yapılan ödemeler de eğitim harcamları kapsamında değerlendirileceğinden buna ilişkin faturaların vergi indirimine konu edilebilicektir. Üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık, özel okul giriş sınavlarına hazırlık, yabancı dil kursları ile bu sınavlara yönelik olarak alınan dergiler vergi indirimine esas alınabilir. Ancak diğer günlük gazeteler ile haftalık, aylık, yıllık yayınlanan dergiler, mecmualar bu kapsamda değerlendirilmemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı okulların okul aile birliğine veya okul koruma derneğine yapılan bağışlar, bu kurumların, kurumlar vergisinden muaf olması nedeniyle vergi indirimine konu edilemez. Yabancı ülkelerde eğitim veren kurumlardan alınacak belgeler, vergi indirimi kapsamında geçerli belge olarak sayılmayacaktır. Genel, katma ve özel bütçeli kurumlara yapılan eğitim harcamaları ile yurtdışında eğitim veren kurumlarca düzenlenen belgeler vergi indirimi kapsamına girmemektedir. Üniversitelere ödenen kayıt harçları ile üniversiteler tarafından öğrencilere eğitime yönelik olarak verilen ders kitapları için yapılan harcamalar eğitim gideri kapsamına girmekte ise de, kurumlar vergisine tabi olmayan üniversitelerin Vergi Usul Kanunu nda belirtilen belgeleri verememesi nedeniyle, üniversitelere yapılan harcamalar vergi indirimi kapsamına girmemektedir. Ancak, kurumlar vergisine tabi olan özel üniversiteler tarafından verilecek belgeler ile bu üniversitelere ödenen paralar karşılığı alınan belgeler, vergi indirimine konu edilebilecektir. 2) Sağlık Giderleri Ücretlilerin kendileri, eş ve çocuklarının yaptığı ilaç masrafı, sağlık malzemesi ve hastane giderleri ile muayene, tahlil, ameliyat, fizik tedavi ve diş protez ücretleri, gözlük ve lens alımları gibi sağlık harcamaları vergi indirimine konu teşkil edecektir. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 5

6 Temizlik malzemeleri, makyaj malzemeleri, sağlık gideri kapsamında kabul edilmediğinden, bunlar için yapılan harcamalar vergi indirimi kapsamına girmeyecektir. Ancak, doktor raporu ile kullanmak zorunda olunan ve cilt sağlığı için yapılan harcamalar, vergi indirimine konu edilebilecektir. Ücretlinin yaptığı sağlık harcamalarının bir kısmının işverenlerce karşılanması halinde, ücretlinin kendisi tarafından karşılanan harcama tutarı vergi indirimine konu olacaktır. Kısmen ücretli kısmen de işveren tarafından karşılanan sağlık harcamaları dolayısıyla tek belge alınması durumunda, ücretlinin ödediği kısmın vergi indirimine esas alınabilmesi hususunda maliye bakanlığınca herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak, faturanın veya diğer belgelerin aslı işverende kalacağından bu gibi durumlarda fatura fotokopisinin işverence onaylanarak ücretlinin ödediği tutarın fatura üzerinde gösterilmesi ve sigorta şirketince düzenlenecek konuya ilişkin bilgi formu eklenmesi şartıyla ücretlinin yaptığı ödeme vergi indirimine konu edilebilir. Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı hastaneler ile bunların döner sermayelerine yapılan sağlık harcamaları, anılan kurumların kurumlar vergisinden muaf olmaları nedeniyle vergi indirimine konu edilemez. 3) Gıda Giderleri Gıda giderlerinden, her türlü yiyecek ve içecek için yapılan harcamaların anlaşılması gerekir. Ancak, içecek giderlerinden sigara ve alkollü içkiler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Lokanta, kafeterya, kantin otel vb. yerlerde yiyecek ve içecekler için yapılacak harcamalar bu kapsamdadır. Otel ve benzeri konaklama yerlerinden alınacak belgelerde konaklama bedeli ile yiyecek ve içecek bedellerinin ayrı ayrı gösterilmesi halinde yiyecek ve içecek bedelleri için ödenen tutarlar vergi indirimine konu edilebilecektir. Ancak, konaklama ve yiyecek-içecek bedellerine ilişkin olarak verilen belgede, yiyecek-içecek ve konaklama harcamalarının ayrı ayrı değil de toplam olarak verilmesi durumunda ise, bu belge vergi indirimine dahil edilmeyecektir. Evlerde beslenen hayvanların tüketimi için alınan yem, mama, vb. gıda maddeleri ile temizlik maddelerine ait harcamalar vergi indirimine konu edilmeyecektir. 4) Giyim Giderleri Giyim giderlerinden kumaş, hazır elbise, ayakkabı, şapka, iç çamaşırı, çorap, kemer gibi giyime müteallik her türlü malların satın alınması için yapılan harcamalar ile bunlara ilişkin dikim, tamir, onarım gibi harcamaların anlaşılması gerekir. Gelinlik alımı da giyime yönelik bir harcama olduğundan vergi indirimi kapsamında değerlendirilmelidir. Giyim eşyası ile ilgili olarak yapılan boyama işlemleri, onarım kapsamında değerlendirildiğinden bu gibi harcamaların vergi indirimi kapsamına gireceği kabul edilmelidir. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 6

7 Ancak, giyim eşyaları ile ilgili kuru temizleme giderleri veya bunlar için alınan temizlik maddelerine ilişkin harcamalar giyim giderleri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bu nevi harcamalar vergi indirimi kapsamına girmeyecektir. 5) Kira Giderleri İkamet edilen konut için yapılan fiili kira ödemesinin tamamı vergi indirimine konu edilebilecektir. Bu uygulamada kiranın defaten veya birkaç aylık veya aylık dönemler itibariyle ödenmesinin önemi bulunmamaktadır. Ancak, kira ödemesinin kapsadığı dönemin belgede belirtilmesi gerekmektedir. a) Peşin ödenen kiraların vergi indirimi karşısındaki durumu Geçmişteki uygulamalara baktığımızda, ücretlinin, bir veya birkaç yıllık kirayı peşin ödemesi durumunda, yapılan ödemenin tamamının, ödemenin yapıldığı yılda vergi indirimine konu edilebiliyordu. Yani, 2005 yılı içinde 2005 ve 2006 yıllarının kirası peşin olarak ödenirse, yapılan ödemenin tamamı 2005 yılı için vergi indirimi kapsamına giriyordu. Ancak Maliye Bakanlığının 2000 yılında vermiş olduğu B.07.0.GEL.0.42/ no lu muktezada, birden fazla takvim yılını kapsayan kira ödemelerinde, sadece ilgili yıla isabet eden kira tutarının vergi indiriminde dikkate alınacağı belirtilmiştir. Buna göre, 2005 yılı içinde 2005 ve 2006 yıllarının kirası peşin olarak ödenirse, yanlızca 2005 yılı kira bedeline tekabül eden tutar vergi indirimi kapsamında dikkate alınacaktır. Yapılan kira ödemesinin vergi indirimine konu edilebilmesi için gereken şartlardan biri de, bu ödemenin gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinden alınacak belgelerle tevsik edilmesidir. b) Gerçek kişilere ödenen kiralar nasıl belgelendirilecek? Ancak, sadece gayrimenkul sermaye iradı nedeniyle mükellef olanların bu belgeleri düzenleme mecburiyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle sadece gayrimenkul sermaye iradı nedeniyle mükellef olanlara yapılacak kira ödemelerinde fiş ya da fatura alınması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, gerçek kişilerden yapılan kiralamalarda, Banka aracılığıyla yapılan kira ödemelerinde banka dekontu, Kira ödemesinin nakden yapılması halinde ise ödemeye ilişkin mal sahibinin vereceği belge, kira sözleşmesinin bir örneği (kira sözleşmesi örneğinin noterden tasdikli olması gerekmemektedir.) tevsik edici belge olarak kabul edilecektir. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 7

8 Yukarıda belirtilen belgeler haricinde, kira kontratında yer alan (kiranın alındığına dair) bölümün mülk sahibi tarafından imzalanması ve bu kısmın işverene ibrazı halinde de yapılan kira ödemesi vergi indirimine konu edilebilecektir. c) Kiraya verenin gelir vergisi beyannamesi verip vermemesi vergi indirimi açısından sonucu etkiler mi? Kiraya verenin elde ettiği gelir istisna tutarını aşmıyorsa, bu kişiler gelir vergisi mükellefi olmakla birlikte, bu mükellefler, Gelir Vergisi Kanunu nun 85 inci maddesi uyarınca yıllık beyanname vermemektedirler. Bu nedenle, gerçek kişilerden yapılan kiralamalarda, kira geliri elde eden gerçek kişinin yıllık gelir vergisi beyannamesi verip-vermemesinin bir önemi bulunmamaktadır. Yapılan kira ödemesinin, yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birisi ile tevsik edilmesi halinde, yapılan harcama vergi indirimine konu edilebilecektir. d) Bankamatikler aracılığıyla yapılan kira ödemeleri vergi indirimi kapsamında mıdır? Bankamatik vasıtasıyla yapılan kira ödemelerinde, bu fişler üzerinde paranın kimin adına ve ne için yatırıldığı anlaşılamadığından, bankamatikler tarafından verilen fişler vergi indirimi kapsamında değerlendirilmeyecektir. e) Kamu kurumlarına yapılan kira ödemeleri vergi indirimi kapsamında mıdır? Genel bütçeye dahil kurumların, kurumlar vergisi mükellefi olmaması nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan kira ödemeleri vergi indirimi kapsamına girmemektedir. Ancak, kurumlar vergisine tabi olan iktisadi kamu müesseseleri ile, diğer müesseseselere ait lojmanlar için ödenen kira bedelleri, bu kurumların aldıkları kira karşılığı fatura düzenlemeleri halinde vergi indirimine konu edilebilecektir. f) Yurtdışındaki konutlar için ödenen kiralar vergi indirimi kapsamında mıdır? Yapılan harcamanın vergi indirimine konu edilebilmesi için gereken şartlardan biri de harcamanın Türkiye de yapılmış olmasıdır. Bu nedenle yurtdışındaki konutlar için yapılan kira ödemeleri de vergi indirimi kapsamına girmeyecektir. g) Eş adına ödenen kira ödemeleri vergi indirimini kapsamında mıdır? Ücretlinin eşi adına düzenlenen kira kontratlarına ilişkin olarak ödenen kira bedelleri evlilik birliğinde müşterek bir harcama olduğundan vergi indirimine konu harcama olarak değelendirilmesi mümkündür. Ancak ikamet edilen konut için yapılan kira ödemesinin ücretli ve eş tarafından ayrı ayrı vergi indirimine konu harcama olarak kullanılması mümkün değildir. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 8

9 IV Vergi İndirimine Konu Olan Harcama Belgeleri ve Adlarına Belge Düzenlenecek Olanlar A. Harcamaların Vergi İndirimine Konu Olabilmesi İçin, Aranılacak Şartlar Yukarıdaki bölümde açıklanan harcamaların vergi indirimine konu edilebilmesi için; 1) Harcamanın Türkiye de yapılmış olması Harcamaların vergi indirimine konu edilebilmesi için Türkiye de yapılmış olması gerekir. Dolayısıyla Türkiye de yapılmayan (Yurtdışında yapılan) harcamalar vergi indirimi kapsamına girmeyecektir. 2) Harcamaların gelir ve kurumlar vergisine tabi olan mükelleflerden alınan belgelerle tevsik edilmesi Yapılan harcamanın vergi indirimine konu edilebilmesi için bu harcamanın gelir ve kurumlar vergisine tabi olan mükelleflerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi gerekir. Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesi veya kendi özel kanunlarında yer alan hükümlerde kurumlar vergisi muafiyeti tanınan kurumlardan yapılan harcamalar, vergi indirimine konu harcama olarak kabul edilmeyecektir. Ancak, vergi muafiyeti tanınmamış vakıflar ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların iktisadi işletmeleri, kurumlar vergisine tabi olduğundan bu nitelikteki vakıfların iktisadi işletmelerine yönelik harcamalardan alınacak belgeler vergi indirimine konu edilebilecektir. Bu nedenle genel, katma ve özel bütçeli kurumlara yapılan eğitim, sağlık ve gıda harcamaları vergi indirimine konu edilmeyecektir. Diğer bir ifade ile vergi indirimine konu olan harcamaların gelir ve kurumlar vergisine tabi olmayan kişi, kurum ve kuruluşlara yapılması halinde, bu harcamalar, vergi indirimine konu teşkil etmeyecektir. Örneğin, sağlık bakanlığına ve üniversiteler bağlı hastanelerde yapılan sağlık harcamaları için bu hastanelerin döner sermayelerine ödenen paralar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların okul aile birliğine veya okul koruma derneğine yapılan bağışlar, Tüketim Kooperatiflerinde yapılan giyim ve gıda harcamaları, Ordu Yardımlaşma Kurumlarınca işletilen ordu pazarlarında yapılan harcamalar ilgili kurumların kurumlar vergisinden muaf olması nedeniyle vergi indirimi kapsamına girmeyecektir. Diğer taraftan, Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinde yer alan istisnalardan yararlanan kurumlar ile bu maddenin 3946 sayılı kanunla değişmeden önceki hükümlerinde yer alan istisna uygulaması devam eden eğitim ve sağlık kurumlarına yapılan ödemeler (harcamalar), vergi indirimine konu edilebilecektir. Bu kapsamda, Kurumlar Vergisinden istisna belgesi almış özel bir okuldan alınacak eğitim giderlerine ilişkin fatura ve ödeme kaydedici cihaz fişi vergi indirimi uygulaması açısından geçerli kabul edilecektir. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 9

10 Vergi indirimi uygulamasına esas teşkil eden giderlere ilişkin kurumlar vergisine tabi olan kooperatifler tarafından düzenlenen harcama belgeleri vergi indirimine konu olacak, ancak kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan kooperatifler tarafından düzenlenecek belgeler ise vergi indirimine konu olmayacaktır. ( tarih ve B.07.4.DEF GVK-63/5(4509)-608) 3) Harcamaların, ücretlinin kendisi, eşi ve çocukları tarafından ve kendi ihtiyaçları için yapılmış olması Yapılan harcamaların ücretlinin kendisi, eşi ve çocukları tarafından yapılması ve satın alınan mal ve hizmetlerin bunlar tarafından tüketilmesi gerekmektedir. Ücretlinin ücreti ile mütenasip olmayan veya bunlar tarafından tüketilmeyen mal ve hizmetler vergi indirimine konu teşkil etmeyecektir. Çocuk tabiri kimleri ifade etmektedir? Çocuk tabiri, Gelir Vergisi Kanunu nun 93 üncü maddesinde değişmeden önceki şekliyle; mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verrilmek suretiyle bakılanlar dahil) 18 yaşını doldurmamış evlatları ifade etmektedir. şeklinde tanımlanmakta iken, bu madde tarihinde 4369 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan çocuklar 18 yaşından büyük olsa dahi bunlar tarafından yapılan harcamalar vergi indiriminden yaralanabilecektir. B. Vergi İndirimine Konu Olacak Harcama Belgeleri Ücretliler vergi indirimine konu olan harcamalarını, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden alacakları şu belgelerle tevsik edeceklerdir. a) Fatura b) Serbest meslek makbuzu c) Perakende satış fişi d) Ödeme kaydedici cihazlara ait satış (yazar kasa) fişi 1) Tutarı 480,00 YTL yi aşan yazarkasa fişleri vergi indirimi açısından geçerli bir belge midir? Mal ve hizmet alımları karşılığında verilen, perakende satış fişleri ile yazar kasa fişlerinin limiti, 2005 yılı için 480,00 YTL dir. Bu tutarın aşılması halinde, fatura verilmesi ve alınması zorunludur. Bu nedenle, vergi indirimine konu olan harcamalar karşılığında verilen perakende satış fişleri ile ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) fişlerinin 480,00 YTL yi geçmemesi gerekir. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 10

11 Tutarı 480,00 YTL yi geçen mal ve hizmet alımları için alınan, yazar kasa fişleri ile perakende satış fişleri, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tevsik edici belge olarak kabul edilmediğinden, bu belgeler vergi indirimi kapsamına girmemektedir. 2) Kurumlar vergisinden muaf kurumlarca düzenlenen belgeler geçerli midir? Kurumlar Vergisinden muaf olan kurumların düzenleyecekleri belgelerde ve ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişlerinde Kurumlar Vergisinden Muaftır ibaresine yer verilmesi gerektiğinden, bu ibareyi taşıyan belgeler vergi indirimine konu edilmeyecektir. 3) Gerçek kişilere ödenen kiraların belgelendirilmesi Bu konuda, III/5-b bölümünde gerekli açıklamalar yapılmıştır. C. Adına Harcama Belgesi Düzenlenecek Olanlar Vergi indiriminden ücretleri gerçek usulde vergilendirilen ücretliler ile bunların eş ve çocukları yararlanacaktır. Bu nedenle, ücretlilerin kendileri, eş ve çocukları adına düzenlenen ve yukarıda açıklanan belgeler vergi indirimine konu olacaktır. D. Harcama Belgesinde Birden Fazla Harcama Çeşidinin Yer Alması Bir harcama belgesinde birden fazla harcama çeşidinin olması halinde, vergi indirimine konu olmayan harcamalar belge toplamından düşülerek indirime konu olacak harcama tutarı tespit edilecektir. Ayrıca, aynı harcama belgesinde, indirime konu olan birden fazla harcama çeşidinin olması halinde ise, bu belge, belgede yazılı harcama çeşitlerinden tutarı en yüksek olan gruba dahil edilmelidir. V Vergi İndirimi Uygulaması 1) Ücretlilerin Harcama Belgelerini Biriktirmesi ve İşverene İbrazı Ücretliler, kendileri, eş ve çocukları adına düzenlenen harcama belgelerini 1 Ocak tan başlayarak 31 Aralık tarihine kadar biriktireceklerdir. Ücretliler bir yıl boyunca biriktirdikleri vergi indirimine konu harcama belgelerini, ertesi takvim yılının 20 Ocak (20 Ocak 2006) tarihinin mesai saati sonuna kadar, Vergi İndirimine Ait Bildirim ile işverenlerine beyan edeceklerdir. Bu bildirimde ücretliler, harcamalarının toplam tutarını hesaplayarak, bildirimde göstereceklerdir. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 11

12 2) Vergi İndirimine Ait Bildirimin Doldurulması Vergi indiriminden yararlanacak ücretliler, vergi indirimine konu olan harcama belgelerini, vergi indirimine ait bildirimin arkasında yer alan bölüme gider grupları itibariyle yazacaklardır. Harcama belgelerinin adedi 50 den fazla ise, bu bölümün fotokopisi çekilerek belgelerin tamamının yazılabileceği kadar yaprak kullanılabilecektir. Harcama belgelerinin yazılı olduğu yapraklardaki genel toplam, zarfın arka yüzünde yer alan genel toplam satırına yazılacaktır. Her bir gider çeşidine ait harcama belgelerinde yer alan tutarların toplamı da zarfın ön yüzündeki ilgili kısma yazılacaktır. Ayrıca zarfta yer alan bilgiler doldurulup, ücretli tarafından imzalanacaktır. 3) İşverenlerce Yapılacak İşlemler İşverenler, ücretliler tarafından kendilerine ibraz edilen bildirim ve harcama belgelerini alarak, harcama belgelerinin geçerli olup-olmadığını, harcamanın vergi indirimi kapsamına girip-girmediğini ve harcama toplamının doğru beyan edilip edilmediğini, ayrıca, harcama tutarının ilgili ücretlinin 2005 yılı gelir vergisi matrahını aşıp-aşmadığını kontrol edeceklerdir. İşverenler, kendilerine ibraz edilen vergi indirimine ait bildirimde yer alan harcama tutarlarını da dikkate alarak, Vergi İndirimine ait bordroyu Ocak ayı sonuna kadar düzenlemek zorundadırlar. Bu bordrolarda, her bir ücretli için, ücretlinin yararlanacağı vergi indiriminden kaynaklanan alacağın ayrı ayrı hesaplanarak, bordroda gösterilmesi zorunludur. Vergi İndirimine Ait Bordro fiilen çalışan ücretliler, emekli olanlar, işten ayrılan ancak başka bir işveren nezdinde çalışmayanlar ile ölenler için ayrı ayrı düzenlenecektir. İşverenler, kendilerine ibraz edilen bildirim ve harcama belgelerini 5 yıl saklamak ve istenildiğinde, vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz etmek zorundadırlar. 4) Vergi İndiriminden Doğan Alacağın Muhtasar Beyanname İle Beyanı ve Bu Alacağın Ücretlilere Ödenmesi İşverenler, ücretlileri için ötedenberi uygulandığı şekliyle ücret bordrolarını düzenleyecekler ve bu bordrolarda tevkif edilen gelir vergisini göstereceklerdir. İşverenler, ücretlilerinin ücretlerinden tevkif suretiyle kestikleri vergileri, eskiden olduğu gibi yine muhtasar beyanname ile beyan edeceklerdir. Ayrıca, işverenler halen çalışmakta olan ücretlileri ile ilgili olarak düzenleyecekleri vergi indirimi bordrosunda, her ücretli için vergi indiriminden doğan gelir vergisi alacağını da hesaplayacaklardır. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 12

13 İşverenler, Ocak ayı sonuna kadar düzenleyecekleri vergi indirimine ait bordroda yer alan gelir vergisi alacağını, 1 Şubat tarihinden itibaren ücretlilerine ödeyecekleri ücretlerin gelir vergisinden mahsup edilecektir. Bu mahsup işlemleri, her biri ücretli için ayrı ayrı hesaplanacaktır. Bir ücretliye ait mahsup edilecek vergi, diğer ücretlilerin vergileriyle ilgilendirilmeyecektir. İşverenler, vergi indiriminden doğan vergi alacağının o ayda mahsubu yapılan toplam tutarını da muhtasar beyannamenin ilgili satırında göstereceklerdir. Bu tutar, muhtasar beyannamede yer alan tevkif suretiyle kesilen vergiler toplamından mahsup edilecek ve kalan tutar işveren tarafından ilgili vergi dairesine ödenecektir. Mahsubu yapılan vergi indiriminden doğan alacak, işverenlerce en geç o aya ait muhtasar gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar ücretlilere ödenecektir. Bu sürede ödenmeyen alacak tutarı, işverenlerce muhtasar beyanname üzerinden eksik beyan edilmiş ve ödenmemiş gelir vergisi olarak addolunacaktır. Ücretlilere ödenecek vergi indiriminden doğan alacağın o ayda ilgili ücretlinin ücretinden yapılan tevkifattan fazla olması durumunda, tevkif edilen gelir vergisini aşan tutar, izleyen aylara ait hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. 5) Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılan veya Ölen Ücretlilere Uygulanacak Vergi İndirimi Emeklilik nedeniyle işinden ayrılan ücretliler, 1 Ocak tarihinden başlayarak işlerinden ayrıldıkları tarihe kadar biriktirdikleri vergi indirimine konu olan harcama belgelerini, yukarıda açıklanan esaslar ve süreler dahilinde işverene bildireceklerdir. Ölüm nedeniyle işten ayrılan ücretlilerin varislerinden bir tanesi (kendisi ve diğer varisleri adına) yine yukarıda açıklanan şekilde 1 Ocak tan ölüm tarihine kadar olan harcama belgelerini murisin işverenine ibraz edebilecektir. Emekli olan veya ölenlerin vergi indiriminden doğan gelir vergisi alacakları, Ocak ayına ait olup, 20 Şubat akşamına kadar muhtasar beyanname ile beyan edilen tevkif suretiyle kesilen vergilerden mahsup edilecektir. Bu mahsuba rağmen arta kalan vergi indiriminden doğan alacağının bulunması halinde bu alacak, muhtasar beyanname veren işverene, vergi inceleme raporuna dayanılarak, vergi dairelerince nakten iade edilecektir. Mahsup edilen vergi tutarları işverenlerce 20 Şubat akşamına kadar hak sahiplerine nakden ödenmesi zorunludur. Diğer taraftan, iadenin vergi dairesinden bu tarihten sonra alıınması halinde, vergi indiriminden doğan alacak, hak sahiplerine alındığı tarihten itibaren 3 gün içinde ödenecektir. 6) Bir İşyerinde Çalışmakta İken İşten Ayrılan ve Başka Bir İşte Ücretli Olarak Çalışmayanlar Hakkında Vergi İndirimi Uygulaması Bir işveren nezdinde çalışmakta iken bu işyerinden ayrılıp, bir daha ücretli olarak çalışmayan ücretliler, biriktirdikleri vergi indirimine konu harcama belgelerini Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 13

14 yukarıda açıklanan esaslar dahilinde 21 Ocak tarihinin mesai saati sonuna kadar işverenlerine ibraz edeceklerdir. Bu ücretlinin işten ayrılma tarihinden sonraki dönemlere ait yani ücret gelirini elde ettiği tarihle ilişkilendirmeksizin ücret gelirinin elde edildiği takvim yılı içinde yapılan harcamalara ait belgelerin de vergi indirimine konu edilebilmesi mümkündür.(b.07.4.def.0.34.ii/gvk-63/5) İşverenler, hesaplanan vergi indiriminden doğan alacağı, vergi indirimine ait bordroda göstermek, Şubat ayı içinde nakten ödemek ve ödemeye ait belgeyi saklı tutmak kaydıyla Şubat ayı veya takip eden ayların muhtasar beyannamesi ile ücretlerle ilgili tevkif edilerek beyan edilen gelir vergisinden mahsup edebileceklerdir. Bu işlemin yapılabilmesi için bu işverenlerin yıl içinde tevkif ettikleri vergileri vergi dairelerine ödemeleri şarttır. 7) İşveren Değiştiren Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması Bir işveren nezdinde ücretli olarak çalışmakta iken, bu işverenden ayrılarak başka bir işveren nezdinde çalışan ücretliler, işveren değiştirdiği takvim yılına ait vergi indirimine ait bildirimi, en son çalıştığı işverene verecektir. Ancak, bu ücretliler, daha önce çalıştığı işyerinde kendilerine ödenen ücretlerin vergi matrahını, bu matrahtan kesilen gelir vergisini ve bu vergilerin ilgili vergi dairesine yatırılmış olduğunu gösterir bir belgeyi alarak, bu belgeyi de en son çalıştığı işverene ibraz etmek zorundadır. En son çalıştığı işveren, bu belgeleri de dikkate alarak, genel esaslar çerçevesinde işlem yapacaktır. 8) Tarihinden İtibaren İşveren Değiştiren Veya İşten Ayrılan Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması Öteden beri çalışmakta iken tarihleri arasında işveren değiştiren veya işten ayrılan ücretliler, tarihleri arasında vergi indirimine konu olan harcama belgelerini, vergi indirimine ait bildirimde yer alan bilgiler doğrultusunda doldurarak, bu bildirim eki ile birlikte 20 Ocak 2006 tarihine kadar tarihinden önce nezdinde çalıştıkları işverenlerine vereceklerdir. 20 Ocak 2006 tarihinden sonra işten ayrılan ücretliler (Başka bir işveren nezdinde çalışmaya başlasın veya başlamasın) vergi indirimine ait bildirimi işverenlerine vermiş olacaklarından, bunlar ayrıca herhangi bir işlem yapmayacaklardır. 9) Aynı Zamanda Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması Ücretlilerin aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alması halinde, her bir işverene, vergi indirimine ait bildirimi vermesi mümkündür. Her bir işveren kendi ödediği ücretlerin vergi matrahlarına, yukarıda açıklanan esaslara göre vergi indirimi uygulayacaktır. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 14

15 10) Üçer Aylık Dönemlerde Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerce Vergi İndirimi İle İlgili Yapılacak İşlemler Üçer aylık dönemlerde muhtasar beyanname veren işverenler, Kasım, Aralık ve Ocak aylarına ait muhtasar beyannamelerini 20 Şubat akşamına kadar vereceklerdir. Bu işverenler, halen çalışmakta olan ücretliler ile emekli olan, işten ayrılan ve ölenlere ait vergi indiriminden doğan vergi alacağını, 20 Şubat akşamına kadar vereceği muhtasar beyanname ile beyan edeceği vergiden, yukarıdaki bölümde açıklanan esaslara göre mahsup edecekler ve hak sahiplerine ödeyeceklerdir. 11) Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması - Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı, - Gelir Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinde yazılı istisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri, - Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesinde zaruret görülen ödemeleri elde edenler. gelirlerini, yıllık beyanname ile bildirirler. Ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerde, hesaplanan vergi indiriminden doğan alacak, bunların yıllık beyanname ile beyan ettikleri gelir vergisi tutarından mahsup edilir. Ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerin verdikleri yıllık gelir vergisi beyannamesine, diğer kazanç ve iratlarını da dahil etmeleri halinde, vergi indirimi sadece vergi tevkifatı cari olmayan ücretlerin vergi matrahına uygulanacaktır. Bu nedenle, toplam matrah içindeki bu ücretlere ait matrah kısmı ayrılacaktır. II. bölümde açıklandığı üzere, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş olmak kaydıyla birden fazla işverenden ücret geliri elde edenler tutarı ne olursa olsun bu gelirleri için beyanname vermeyecekler ve diğer gelirleri için beyanname verseler dahi ücret gelirlerini bu beyannamelere dahil etmeyeceklerdir. 12) Ücretini yabancı bir memleketteki işverenden alan ücretliler Ücretini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan ücretliler, düzenleyecekleri gelir vergisi beyannamesinde, vergi indirimini ücretlerin gayrisafi tutarından tenzil edebileceklerdir. 13) 31 Aralık Veya Daha Önceki Tarihlerde Mükellefiyeti Sona Eren İşverenler Yanında Çalışmış Olan Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması 31 Aralık veya daha önceki tarihlerde mükellefiyeti sona eren işverenler yanında çalışmakta iken, işverenin mükellefiyetinin sona ermesi ve başkaca bir işveren Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 15

16 nezdinde de ücretli olarak çalışmaması nedeniyle işverenleri aracılığıyla vergi indiriminden yararlanamayan ücretliler, vergi indiriminden yararlanabilmeleri için, Vergi İndirimine Ait Bildirimi Nisan ayı içinde eski işverenin muhtasar gelir vergisi beyannamesi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine vereceklerdir. Bu bildirime ayrıca, işverenlerce tasdikli ücret bordrosu da eklenecektir. Vergi daireleri ücretlilerin vergi indiriminden doğan alacaklarını hesaplayarak, işverenin daha önce muhtasar beyanname ile beyan ettiği vergilerin ödenmiş olması kaydıyla, hesapladıkları söz konusu alacakları ücretliye iade edeceklerdir. İşverenlerin yıl içinde muhtasar beyanname ile beyan ettiği vergilerin kısmen ödenmiş olması halinde, kısmen ödenen vergi tutarı, vergi indiriminden doğan alacağın tamamını karşılaması kaydıyla, bu alacak da iade edilecektir. Ancak, işverenlerce, muhtasar beyanname ile beyan edilen vergilerin kısmen ödenmiş olması halinde, vergi alacağı, ödenen tutar kadar yapılacaktır. Arta kalan bir tutarın bulunması veya vergilerin hiç ödenmemiş olması halinde, vergi alacakları söz konusu vergilerin tahsilini müteakip ödenecektir. Tasfiye haline girmiş olup da tasfiyesi sona eren şirketlerde, vergi indirimi ile ilgili olarak yapılması gereken işlemler tasfiye memurlarınca yerine getirilecektir. VI Vergi İndirimine İlişkin Diğer Hususlar 1) Yıl İçinde İstisna, Muafiyet ve İndirimler Nedeniyle Vergi Matrahı Doğmadığı İçin Ücretlerinden Vergi Kesilmeyenlerin Durumu Vergi indirimi, ücretlilerin vergi matrahlarından vergi indirimine konu olan harcamaların belli bir kısmının düşülmesi suretiyle uygulanmaktadır. Buna göre, ücretlilerin yararlandığı istisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle, vergi matrahı doğmadığı için ücretinden vergi kesilmeyenler, vergi indiriminden yararlanamayacaktır. 2) Özel Şirkette Çalışan Emeklilerin Durumu Emekli olan kişilerin, emekli aylığı yanında gelir vergisine tabi bir ücretlerinin bulunması halinde, gelir vergisine tabi ücretleri dolayısıyla, yukarıda açıklanan esaslara göre vergi indirimi müessesesinden yararlanmaları mümkündür. 3) Vergi İndirimi Nedeniyle Tevkif Suretiyle Kesilerek Ödenmesi Gereken Gelir Vergisinin Eksik Hesaplanması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler İşverenler, yanlarında çalıştırdıkları ücretlilerin ücretlerinden tevkif ettikleri vergilerin doğru olarak beyan edilip ödenmesinden sorumludurlar. İşverenler, tevkif suretiyle kesilen vergilerin eksik beyanı dolayısıyla yapılan re sen veya ikmalen tarhiyatlarda vergi aslı ile buna ilişkin cezalardan da sorumlu olacaklardır. Bu çerçevede işverenler, vergi indirimi dolayısıyla tevkif suretiyle kesilen vergilerin eksik beyanından sorumludurlar. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 16

17 Ancak, ücretlilerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandıklarının sabit olması halinde, işverenlerin ücretlilerin bu belgelerine dayanarak eksik ödedikleri gelir vergisi için adlarına ikmalen veya re sen tarh edilen vergi aslı, ceza ve gecikme faizi, genel hükümler çerçevesinde ücretlilere yansıtılabilecektir. Diğer taraftan, ücretlilerin ücretlerinden kesilerek beyanı gereken gelir vergisinden mahsup edilen vergi indiriminden doğan alacağın, mahsup işleminin yapıldığı ayda ücretliye nakden ödenmesi gerekir. Aksi takdirde, ücretliye nakten ödenmeyen alacak, işverenler tarafından haksız yere yapılan bir mahsup işlemi niteliği taşıyacak ve tevkif suretiyle kesilen verginin bu tutar kadar olan kısmı, muhtasar beyanname ile eksik beyan edilmiş olacaktır. Eksik beyan edilen bu vergiler hakkında cezalı tarhiyat işlemi yapılacaktır. 4) Vergi İndiriminden Doğan Vergi Farkının En Son Mahsup Edileceği Süre Vergi indiriminden doğan alacaklar, ücretlilerden kesilen vergilerden mahsup edilmek suretiyle hak sahiplerine ödenecektir. Mahsup işleminin çeşitli nedenlerle takvim yılının son ayına kadar yapılamaması halinde, kalan tutar, Aralık ayına ait muhtasar beyanname üzerinden mahsup edilecektir. Aralık ayına ait tevkif suretiyle kesilen vergilerin vergi indiriminden doğan ve mahsubu yapılamayan alacağı karşılayamaması halinde, kalan tutarın tamamı Aralık ayına ait muhtasar beyannamede gösterilerek mahsuplar sonunda ortaya çıkan tutar, vergi dairelerince işverenlere nakden iade edilecektir. VII Vergi İndirimi Kapsamına Giren Ya da Girmeyen Harcamalar Vergi İndirimine konu olan harcamalar türlerine göre aşağıda yer almaktadır: Eğitim Kabul Edilen Harcamalar Eğitim ve öğretim kurumları Anaokulu, kreş ve dersaneler Kurs ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları Eğitim amaçlı araç ve gereçler Özel ders veren öğretmenlerin giderler (Makbuz karşılığı olmak koşulu ile) Okul servisleri, sürücü kursları Üniversite ve özel okul giriş sınavlarına hazırlık Yabancı dil kursları, bunlarla ilgili dergiler Kabul Edilmeyen Harcamalar Günlük gazeteler ve dergiler Müzik eğitimi için alınan enstrümanlar Okul aile birliği veya okul koruma derneklerine yapılan bağışlar Yabancı ülkelerde eğitim veren kurumlara yapılan ödemeler Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 17

18 Sağlık Üniversite eğitim harçları ile Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı okullara yapılan bağışlar Kabul Edilen Harcamalar Ücretlilerin kendileri, eş ve çocuklarının yaptığı ilaç masrafları Sağlık malzemesi, hastane giderleri Muayene, tahlil, ameliyat, fizik tedavi ve diş protez ödemeleri Gözlük ve lens alımı Steril pamuk, diş macunu ve sabun Sakat ve malul arabası Kabul Edilmeyen Harcamalar Gıda Temizilik ve makyaj malzemeleri (Doktor raporu ile zorunlu olarak kullanılan maddeler hariç) Spor merkezlerine üyelik bedelleri İsteğe bağlı sigorta prim ödemeleri Sağlık Bakanlığı veya üniversite hastanelerine yapılan ödemeler Kabul Edilen Harcamalar Her türlü yiyecek ve içecek Lokanta, kafeterya, kantin, otel gibi yerlerde yiyecek içecek için yapılan harcamalar Kurbanlık koyun alımı Kabul Edilmeyen Harcamalar Sigara Alkollü içkiler Evlerde beslenen hayvanlar için alınan yem, mama ve benzeri gida giderleri Hal komisyoncularından alınan faturalar Düğün, ziyafet ve iftar yemekleri Giyim Kabul Edilen Harcamalar Kumaş,hazır giyim, ayakkabı, şapka, iç çamaşırı, çorap, kemer gibi her türlü giyim eşyası Giyim eşyalarının dikim ve onarımı ile yün ve tuafiye gibi giyime mütealik harcamalar Giyim eşyalarının boyanması Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 18

19 Gelinlik Kabul Edilmeyen Harcamalar Kuru temizleme Giyim eşyaları ile ilgili temizlik maddeleri Vergi indirimi kapsamı dışında tutulan muhtelif harcamalar ise aşağıdaki gibidir. İkamet edilen konuta ait yakacak giderleri (odun, kömür, fuel-oil, gazyağı alımı) ile bunların nakliyesi için yapılan giderler, Vekalet ücretleri Makul ve olağan ölçüler dışında yapıldığı iddia edilen tüketim harcamaları Dayanıklı tüketim malı alımları (mobilya, mefruşat, halı, kilim, yatak ve örtüsü, yorgan, yastık, battaniye, yer muşamması, müzik aletleri, tabanca, av ve deniz malzemesi, radyo, televizyon, video, bilgisayar, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinası, ütü gibi elektrikli ev aletleri, duvar, masa ve kol saati, dürbün, telsiz, telefon makinesi, fotoğraf makinesi, resim tabloları, daktilo ve benzeri nitelikteki alımlar ile 1 yılı aşkın süre ile kullanılabilen sair dayanıklı tüketim malları için yapılan harcamalar) Ticari, zirai ve mesleki kazanca ilişkin olarak yapılan harcamalar Otomobil ve benzeri araç alımları ile bunların bakım, onarım ve yakıt (LPG dahil), park, oto yol geçiş ve kiralama giderleri Gayrimenkul alımları İnşaat malzemesi alımları Yolcu ve yük taşıma giderleri (hava, deniz ve ve demir yolu ile yapılan) Otel, motel ve pansiyonlara ödenen konaklama ücretleri; Tiyatro, sinema, konser salonu, plaj, yüzme havuzu giderleri (eğlence-dinlenme giderleri) Ziynet ve süs eşyaları, ayna Temizlik madde ve malzemesi alımları, Her türlü kadın ve erkek tuvalet ve ıtriyat madde ve malzemesi alımları, Kozmetik maddelerinin alımları, Çiçek alımları, Kuaför ve berberlere ödenen ücretler, Fotoğraf filmi ve tab ücreti, Ampul, flüoresan ampul ve pil alımları, Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 19

20 Plak, teyp ve video kaset alımları ile bunların kiralanması karşılığında ödenen ücretler, Konutların boya ve badana giderleri ile duvar kağıdı giderleri, asansör, kalorifer, güneş enerjisi ve benzeri nitelikteki tesisat ve bunlara ait bakım ve onarım giderleri ile kapıcı ücretleri, Hayvanların sağlık ve beslenmesi için yapılan harcamalar, Derneklere ve kuruluşlara yapılan bağışlar, PTT ve noter masrafları, Elektrik ve su tesisatı için yapılan ödemeler, Billuriye, züccaciye, Çocuk oyuncakları, Havlu, çarşaf, nevresim alımları, Plastik eşya alımları, Çanta, valiz alımları, Tüpgaz giderleri VIII Vergi İndiriminden Doğan Vergi Farkının Hesaplanmasına İlişkin Örnek (X) A.Ş. de çalışan ücretli (A) nın 2005 yılında elde ettiği ücret gelirine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir; Toplam vergi matrahı Vergi İndirimine konu olan harcamalar tutarı : YTL : YTL Vergi İndirimine konu edilebilecek harcamalar tutarı : YTL (*) Bu bilgiler doğrultusunda, ücretli (A) için hesaplanan, vergi indiriminden doğan alacağı aşağıda yer almaktadır. Harcamaların vergi indirimine esas olacak tutar : YTL YTL ye kadar olan kısmın %8 i : 264 YTL Sonraki YTL lik kısmın %6 sı : 198 YTL YTL yi aşan kısmın %4 ü : 336 YTL Toplam vergi indirimi tutarı : 798 YTL (*) Vergi matrahını aşan kısım dikkate alınmamıştır. Vergi İndirimi Uygulama Rehberi 20

Asgari ücretli, 2005 yılı için 365 YTL vergi iadesi alacak

Asgari ücretli, 2005 yılı için 365 YTL vergi iadesi alacak İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL BASIN BÜLTENİ BASIN BÜLTENİ...BASIN BÜLTENİ... Yahya Arıkan İSMMMO Yıllık İadesi Raporu nu Açıkladı:

Detaylı

Özel Gider İndirimine Konu Olan Harcama Belgeleri ve Adlarına Belge Düzenlenecek Olanlar

Özel Gider İndirimine Konu Olan Harcama Belgeleri ve Adlarına Belge Düzenlenecek Olanlar ÖZEL GİDER İNDİRİMİ UYGULAMA REHBERİ İçindekiler Sayfa No. I Genel Açıklama 3 II Özel Gider İndiriminden Yararlanacak Olan Ücretliler 3 III Özel Gider İndirimine Konu Olan Harcamalar 1) Eğitim Giderleri

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, ÜCRETLERDE GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ KONUSUNDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, ÜCRETLERDE GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ KONUSUNDA TEBLİĞ YAYIMLANDI K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Kimlik Numarası : 4960020316

Detaylı

Sayfa No. I Genel Açıklama 3 II Vergi İndiriminden Yararlanacak Olan Ücretliler 3 III Vergi İndirimine Konu Olan Harcamalar

Sayfa No. I Genel Açıklama 3 II Vergi İndiriminden Yararlanacak Olan Ücretliler 3 III Vergi İndirimine Konu Olan Harcamalar VERGİİNDİRİMİUYGULAMA REHBERİ İçindekiler Sayfa No. I Genel Açıklama 3 II Vergi İndiriminden Yararlanacak Olan Ücretliler 3 III Vergi İndirimine Konu Olan Harcamalar 4 1) Eğitim Giderleri 2) Sağlık Giderleri

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, ÜCRETLERDE 2006 YILI GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ UYGULAMASI

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, ÜCRETLERDE 2006 YILI GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ UYGULAMASI K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Kimlik Numarası : 4960020316

Detaylı

2004 YILI VERGİ İNDİRİMİ SİSTEMİ VE VERGİ İADESİ (ÜCRETLİLER)

2004 YILI VERGİ İNDİRİMİ SİSTEMİ VE VERGİ İADESİ (ÜCRETLİLER) 2004 YILI VERGİ İNDİRİMİ SİSTEMİ VE VERGİ İADESİ (ÜCRETLİLER) I-GİRİŞ Yahya Arıkan İSMMMO Başkanı 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de 4842 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI Sayı: 2005/35 Tarih: 11 / 12 / 2005 Bl Konu 1 Vergi İndirimi nedir? 2 Vergi İndiriminden kimler yararlanabilir? 3 Vergi İndiriminden kimler yararlanamaz? 4

Detaylı

265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş

265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş 265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemine

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 128 İstanbul, 24 Aralık 2004 KONU : Ücretlilerde Vergi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2004 /100 İST,27.12. 2004 ÖZET: 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere özel indirim ve özel gider indirimi uygulamaları kaldırılarak bunların yerine geçmek üzere "Ücretlilerde Vergi

Detaylı

2008 YILI BAŞINDAN İTİBAREN GEÇİLECEK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI 1. Asgari geçim indirimi uygulamasının esası nedir? Asgari geçim indirimi uygulaması, kısaca, ücretlilerin vergi

Detaylı

2006 YILI İÇİN ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ SİSTEMİ ( VERGİ İADESİ )

2006 YILI İÇİN ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ SİSTEMİ ( VERGİ İADESİ ) 2006 YILI İÇİN ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ SİSTEMİ ( VERGİ İADESİ ) Yahya ARIKAN İSMMMO Başkanı 1-GİRİŞ : 4842 Sayılı Kanunla Vergi İadesi sisteminde 01/01/2004 tarihinde değişiklik yapılarak yürürlüğe

Detaylı

SİRKÜLER 2008/02. : Asgari Geçim İndirimi Tarihinden İtibaren Uygulanmaya Başladı

SİRKÜLER 2008/02. : Asgari Geçim İndirimi Tarihinden İtibaren Uygulanmaya Başladı SİRKÜLER 2008/02 SİRKÜLERİN Tarihi : 08.01.2008 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Asgari Geçim İndirimi 01.01.2008 Tarihinden İtibaren Uygulanmaya Başladı : 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu : 04.12.2007 Tarih

Detaylı

ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/78

ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/78 1 İstanbul, 27.12.2004 Bilindiği üzere, G.V.K. nun mükerrer 121. maddesinde 4842 sayılı yasa ile yapılan değişiklik neticesinde ücretlilerde özel gider indirimi uygulamasından vazgeçilerek yerine vergi

Detaylı

Vergi iadesi rehberi "Son iadeyi unutmayın"

Vergi iadesi rehberi Son iadeyi unutmayın Vergi iadesi rehberi-2006 "Son iadeyi unutmayın" TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı ve İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, Yıllık Vergi İadesi Raporu'nu açıkladı. Buna göre, 2006 yılı için asgari ücretli toplam 396,97

Detaylı

3. Uygulamanın Esasları Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabilecektir.

3. Uygulamanın Esasları Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabilecektir. GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ / 265 1. Giriş 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR

SİRKÜLER RAPOR ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2004-5

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN Ücretlerin Vergilendirilmesinde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması Sayı: 2007/004 Tarih: 03 / 11 / 2007 Değerli müşterimiz, Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanunu nda, ücret gelirlerinin vergilendirilmesi

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE! ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI.

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE! ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI. KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad. No:29/17 06420 Y.Şehir / ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda : Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik No:

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4 Aralık 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26720 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 265) 1. Giriş 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI

SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST. 09.08.2010 ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI 6009 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi

Detaylı

2008 YILI BAŞINDAN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN USUL VE ESASLARI:

2008 YILI BAŞINDAN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN USUL VE ESASLARI: Değerli üyelerimiz, İst. 31 /Aralık /2007 01.01.2008 Tarihinden itibaren yürürlüğe giren Asgari Geçim İndirimi uygulamasının detayları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı'nca

Detaylı

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Tarih: 23.02.2016 Sayı : 2016/38 KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kira Gelirinde Hasılatın Tespiti Nasıl Olacaktır? Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak

Detaylı

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması ile İlgili 265 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/52 İstanbul,

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması ile İlgili 265 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/52 İstanbul, İstanbul, 05.12.2007 Bilginize sunulur. 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

Ücretlilerde Vergi İndirimi ile İlgili 2005 Yılı için Belirlenen Yeni Ücret Aralıkları

Ücretlilerde Vergi İndirimi ile İlgili 2005 Yılı için Belirlenen Yeni Ücret Aralıkları FANUS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Merkez Efendi Mah. Güney Yanyol Akdaş Blok Giriş Katı No:2 Cevizlibağ Zeytinburnu İSTANBUL Tel : 0212.416 7153-54-55 Fax : 0212.416 7156 Mobil : 0544 711 8712 www.fanus-ymm.com

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) 1. Giriş 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde

Detaylı

alfa ymm İstanbul, 02/01/2008 ALFA GENELGE 2008/02 Konu: Asgari Geçim İndirimi.

alfa ymm İstanbul, 02/01/2008 ALFA GENELGE 2008/02 Konu: Asgari Geçim İndirimi. alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.266 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 02/01/2008 ALFA GENELGE 2008/02 Konu: Asgari Geçim

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Bilindiği üzere, bireysel emeklilik sistemine ödenen

Detaylı

265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI FANUS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Merkez Efendi Mah. Güney Yanyol Akdaş Blok Giriş Katı No:2 Cevizlibağ Zeytinburnu İSTANBUL Tel : 0212.416 7153-54-55 Fax : 0212.416 7156 Mobil : 0544 711 8712 www.fanus-ymm.com

Detaylı

SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR. Sayfa1. Mevzuat Yazıları: 2017/09 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ ASIM GEZER

SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR. Sayfa1. Mevzuat Yazıları: 2017/09 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ ASIM GEZER SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR A. Sponsorluk Sözleşmesi Kapsamında Amatör Spor Kulübüne Yapılacak Harcamalar ile Bağış ve Yardımlar Kurumlar tarafından yapılan sponsorluk harcamaları ile

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Vergi indiriminden ücretleri gerçek usulde tespit edilen ücretliler yararlanır. Bunların eş ve çocuklarının harcamaları da vergi indirimine konu olur.

Vergi indiriminden ücretleri gerçek usulde tespit edilen ücretliler yararlanır. Bunların eş ve çocuklarının harcamaları da vergi indirimine konu olur. ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ Vergi İndiriminden Yararlanacak Kişiler Vergi indiriminden ücretleri gerçek usulde tespit edilen ücretliler yararlanır. Bunların eş ve çocuklarının harcamaları da vergi indirimine

Detaylı

6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.08.2010 / 100-1 6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

ÖRNEK KİRA GELİRİ BEYANLARI -2

ÖRNEK KİRA GELİRİ BEYANLARI -2 Tarih: 06.03.2015 Sayı : 2015/46 ÖRNEK KİRA GELİRİ BEYANLARI -2 İŞYERİ VE KONUT KİRA GELİRLERİNİN İSTİSNA HADDİNİ AŞMASI HALİNDE BEYANNAME NASIL DÜZENLENECEK? Uygulama 8: Bay C konut olarak kiraya verdiği

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147

Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147 Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİNO: 1) 1. Giriş 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini

Detaylı

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR IÇINDEKILER ÖNSÖZ IH GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR 1. Genel Açıklamalar 9 2. Şahıs Sigorta (Hayat Sigortalan) Sistemi Hakkında Genel

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli

Detaylı

: 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

: 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler Sirküler No : 2016-59 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6728 sayılı "Yatırım

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: 4 Aralık 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26720 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 265) 1. Giriş 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler

Detaylı

Sirküler no: 068 İstanbul, 3 Ağustos 2010

Sirküler no: 068 İstanbul, 3 Ağustos 2010 Sirküler no: 068 İstanbul, 3 Ağustos 2010 Konu: Maliye Bakanlığı, 2010 yılı ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile ilgili açıklamalar yaptı. Özet: 1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2016/130 31/Ekim/2016 İçindekiler: * 2016 yılı Ekim, Kasım, Aralık aylarında aylık net ücreti 1.300,99 TL nın altına düşenlere ilave asgari geçim indirimi uygulanmasına ilişkin düzenleme yapıldı.

Detaylı

TEBLĐĞ. Maliye Bakanlığından:

TEBLĐĞ. Maliye Bakanlığından: 4 Aralık 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26720 Maliye Bakanlığından: TEBLĐĞ GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ (SERĐ NO: 265) 1. Giriş 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler

Detaylı

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER)

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) www.gib.gov.tr 1 Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 www.gib.gov.tr Bu rehber, yayın tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Başkanlığımızın internet

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ Rehber VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ 1. VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ HANGİ KANUN İLE DÜZENLENMİŞTİR? 08.03.2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı, Seri No:267. Resmi Gazete No. Resmi Gazete Tarihi 0/0/0. Kapsam. 1. Giriş

Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı, Seri No:267. Resmi Gazete No. Resmi Gazete Tarihi 0/0/0. Kapsam. 1. Giriş Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı, Seri No:267 Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda [1] Değişiklik

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

6 Aralık 2017 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete Sayı : 30262

6 Aralık 2017 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete Sayı : 30262 6 Aralık 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30262 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 299) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenlemeler Amaç MADDE

Detaylı

Tarih : No : 28

Tarih : No : 28 Tarih : 18.08.2016 No : 28 Konu : 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu nda yapılan değişiklikler hk. 6728 sayılı

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Gelir Vergisi Kanunumuzda gelir vergisine tabi olacak gerçek kişiler tam mükellefler ve dar mükellefler

Detaylı

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır.

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır. SİRKÜLER 2017/34: Yabancılara Konut Ve İşyeri Satışında Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı 6824 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 54

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 54 İstanbul,04 Ağustos 2010 KONU : MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 54 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeye Göre Ocak-Temmuz/2010 Dönemi Ücret Ödemeleri İle İlgili Vergi Farklarına İlişkin Olarak Yapılacak

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

Sirküler, 2016/26. Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında.

Sirküler, 2016/26. Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında. 05.09.2016 Sirküler, 2016/26 Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında. 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrah ve

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/106 İstanbul, 29 Aralık 2005 KONU : Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS III. ÜCRETLER Ücret, işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/23 : Matrah Artırımı Hk.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/23 : Matrah Artırımı Hk. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

SİRKÜLER 2016/ Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/ Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER 2016/34 10/10/2016 Sayın Yetkili; 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NİN MUHASEBE KAYDI HAKKINDA KISA BİR ÖNERİ

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NİN MUHASEBE KAYDI HAKKINDA KISA BİR ÖNERİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NİN MUHASEBE KAYDI HAKKINDA KISA BİR ÖNERİ Bu konu ile ilgili yaptığım araştırmalar sonucunda uygulanmakta olan bir çok yöntem olduğunu fark ederek, konunun ne derece önemli olduğunu

Detaylı

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ Sirküler Tarihi : 19.03.2009 Sirküler No : 759 KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

Sayfa No. I Genel Açiklama 3 II Özel Gider Indiriminden Yararlanacak Olan Ücretliler 3 III Özel Gider Indirimine Konu Olan Harcamalar

Sayfa No. I Genel Açiklama 3 II Özel Gider Indiriminden Yararlanacak Olan Ücretliler 3 III Özel Gider Indirimine Konu Olan Harcamalar ÖZEL GIDER INDIRIMI UYGULAMA REHBERI Içindekiler Sayfa No. I Genel Açiklama 3 II Özel Gider Indiriminden Yararlanacak Olan Ücretliler 3 III Özel Gider Indirimine Konu Olan Harcamalar 4 1) Egitim Giderleri

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU 2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU Murat ALTUNSABAK * 1.GİRİŞ: Kurumlar Vergisi Kanunu nun 3. maddesinde; tam ve dar mükellefiyet kavramları

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER Günümüzde birçok kurum ve ticari işletmeler sadece ürettikleri mal ve hizmetler yanında topluma verdikleri sosyal değerlerle de öne çıkmaktadırlar.

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95 Ġstanbul, 28 Ekim 2016 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95 KONU : 2016 Yılı Ekim, Kasım ve Aralık Aylarında Vergi Dilimi Artışı Nedeniyle Net Asgari Ücretin 1.300,- TL nin Altına Düşmesini Önlemeye Yönelik

Detaylı

GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ

GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ GELİR VERGİSİ 1. ADIM : GELİR VERGİSİ İLE İLGİLİ MUHASEBE VE KAYIT USULÜ 2. ADIM : 2016 YILI GELİRLERİNİN BEYANI

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) Vergi Bülteni Tarih : 30.07.2012 Sayı : 2012/73 İçerik : GVK Teşvik belgeli yatırımlarda gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin açıklamaların yer aldığı 283

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

ASGARİ ÜCRETİN (1.300 TL ) NIN ALTINDA KALAN ÜCRETLER İÇİN AGİ MİKTARI ARTIRILDI

ASGARİ ÜCRETİN (1.300 TL ) NIN ALTINDA KALAN ÜCRETLER İÇİN AGİ MİKTARI ARTIRILDI ASGARİ ÜCRETİN (1.300 TL ) NIN ALTINDA KALAN ÜCRETLER İÇİN AGİ MİKTARI ARTIRILDI Değerli Üyemiz. 28/10/2016 2016 yılında asgari ücret tutarında yapılan artış nedeniyle 1.647 TL brüt asgari ücret geliri

Detaylı

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2008 senesinde elde edilen konut ve işyeri kira gelirlerinin vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu'nda sayılmış olan gelir unsurlarından gayrimenkul

Detaylı

GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI (SERĠ NO: )

GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI (SERĠ NO: ) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI (SERĠ NO: ) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 23/2/2017

Detaylı

GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ NEDENİYLE 1.300,99 TL ALTINA İNEN ASGARİ ÜCRETLERLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILDI.

GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ NEDENİYLE 1.300,99 TL ALTINA İNEN ASGARİ ÜCRETLERLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILDI. GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ NEDENİYLE 1.300,99 TL ALTINA İNEN ASGARİ ÜCRETLERLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILDI. 28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 294 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;

Detaylı

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ:

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: SİRKÜLER TARİHİ : 09 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/40 VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanunun 4. Maddesiyle

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı GELİR VERGİSİ KANUNU. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mart 2017

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı GELİR VERGİSİ KANUNU. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mart 2017 1 GELİR VERGİSİ KANUNU Mart 2017 2 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE BEYANLARA YANSIYACAK DÜZENLEMELER 3 GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI 4 YARARLANABİLECEKLER Ticari, zirai veya serbest meslek

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[1-2015/25]-65729 25.05.2016 Konu : Kamu personeline verilen konaklama

Detaylı

S İ R K Ü L E R : /

S İ R K Ü L E R : / S İ R K Ü L E R : 2 0 1 6 / 51 31.10.2016 2016 EKİM KASIM ARALIK AYLARINDA GELİR VERGİSİ TARİFESİ NEDENİYLE AYLIK NET ÜCRETİ 1.300,99 TL NİN ALTINA DÜŞENLERE İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASINA İLİŞKİN

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 020 Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. KAPSAM : 12 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır?

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır? Vergi Mevzuatı 1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi arazi vergisinden daimi olarak şartlı muaftır? a) Belediyeye ait yolcu taşıma işlerine ait arazi b) Özel bütçeli idarelere il özel

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA / /2017 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı.. Tebliğ / /2017 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

SĐRKÜLER ĐZMĐR 26/06/2008 SAYI 2008/105 REFERANS 4/105

SĐRKÜLER ĐZMĐR 26/06/2008 SAYI 2008/105 REFERANS 4/105 SĐRKÜLER ĐZMĐR 26/06/2008 SAYI 2008/105 REFERANS 4/105 Konu: 5084 SAYILI TESVĐK KANUNU KAPSAMINDAKĐ ĐLLERDE ASGARĐ GEÇĐM ĐNDĐRĐMĐ UYGULAMASI 24.06.2008 tarih ve 26916 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 59 İstanbul,

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 59 İstanbul, SİRKÜLER SAYI : 2016 / 59 İstanbul,28.10.2016 KONU : Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 6753 Sayılı Kanun ve Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No 294) Yayımlanmıştır. 28/10/2016 tarihli

Detaylı

Sayı : İstanbul, 2016 Konu : İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Sayı : İstanbul, 2016 Konu : İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Sayı : 2016 077 İstanbul, 2016 Konu : İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri 2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri Her yıl olduğu gibi, bu yıl da, ücret bordroların hesaplanmasına esas; gelir vergisi tarifesinden vergiden istisna kıdem tazminatı tavanına kadar

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Makale Necat KOLĞU YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Bu makalemizde İstanbul vergi dairesi başkanlığı tarafından yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 07.08.2013 tarihinde verilen mukteza

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı