EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ARAġTIRMA PROJELERĠ KONULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ARAġTIRMA PROJELERĠ KONULARI"

Transkript

1 ARAġTIRMA PROJESĠNĠ AÇAN ANABĠLĠM DALLARI Farmasötik Toksikoloji Farmakognozi *Civa Toksisitesi *Sigara ve Kanser İlişkisi DERSĠN ADI *Saç Boyalarının Güvenliliği *Antineoplastik İlaçların İmmün Sistemle Etkileşimleri *Micra RNA lar ve Kanser *Türkiye de Pestisit Zehirlenmeleri *Metaller ve Oksidatif Stres *Kronik Alkol Kullanımında, Oksidatif Stres Parametrelerinin Değerlendirilmesi *Arseniğin Toksik Etkilerinin Araştırılması *Siyanürün Toksik Etkilerinin Araştırılması *Antihipertansifler ile Tedavide Farmakogenetiğin Rolü *Lipid Düşürücü İlaç Kullanımında Genetik Farklılığın Önemi *Yaşlılıkta Sık Kullanılan İlaç Etkileşimleri ve Teknolojik Sonuçları *Warfarinin Gıdalar, Bitkiler ve Diğer Diyet Takviyeler ile Etkileşimleri *ABC Taşıyıcılarının Toksikolojik Önemi *CYP1B1 Polimorfizmlerinin Toksikolojik Önemi *Ayurvedik İlaçlar *Doğal Tatlandırıcılar *Avakado ve Sağlık *Anethum graveolens (Dere otu)in Etken Bileşikleri *Kırmızı biber (Capsicum annuum un) Fitoterapideki Önemi *Potentilla Anserina,Potentilla Errecta (Beş parmak otu) nun Fitoterapideki Önemi *Bitkisel Hammadeleri Kurutma Yöntemleri *Kozmetikte Sabit Yağların Kullanımı ve Kozmetik Açıdan Önemli Sabit Yağlar *Harpagophytum Procumbens Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar *Trifolium Pratense Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar *Vicia Faba Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar *Kombucha (Kombu Çayı) Üzerinde Araştırmalar *Prunus Mume ve Özellikleri *Alchemilla Vulgaris L. ve Önemi *Momordica Charantia L. (Kudret Narı) ve Fitoterapideki Önemi *Sedef Hastalığında Kullanılan Tıbbi Bitkisel Ürünler *Tanacetum Parthenium Bitkisinin Migren Tedavisindeki Yeri DERSĠ VEREN ÖĞRETĠM ÜYESĠ Prof.Dr.Benay CAN EKE Prof.Dr.Asuman KARAKAYA Prof.Dr.Mümtaz ĠġCAN Prof.Dr.Gülin GÜVENDĠK Prof.Dr.Yalçın DUYDU Prof.Dr.Sinan SÜZEN Prof.Dr.Tülay ÇOBAN Doç.Dr.Ahmet Oğuz ADA Prof.Dr.Gülçin SALTAN Prof.Dr.Engin ġarer Prof.Dr.Belma KONUKLĠGĠL Prof.Dr.Murat KARTAL Prof.Dr.Levent ALTUN Doç.Dr.Betül S.YILMAZ Doç.Dr.Alev TOSUN Yrd.Doç.Dr.Özlem Bahadır ACIKARA Yrd.Doç.Dr.Sinem Aslan ERDEM

2 Farmasötik Kimya EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ARAġTIRMA PROJELERĠ KONULARI *Ön İlaç (Pro-drug) Bileşikler ( Taşıyıcı Ön ilaçlar ve Biyoprekürsörön İlaçlar) ve Tedavide Kullanılan Örnekler *İlaç Etken Maddesi Sentezlerinde Koruma ve Koparma reaksiyonları *Antikanser İlaçların Etki Mekanizmaları *Diyabet Tedavisinde Yeni İlaçlar *Bilgisayar Destekli İlaç Tasarım Yöntemleri Kullanılarak Geliştirilmiş İlaçlar *DNA-Ginaz Enzimi Üzerine Etkili İlaçların Araştırılması *Kök Hücre vetedavide Son Gelişmeler *Sporda Doping ve Son Örnekleri *Retinoid Yapısındaki Yeni Bileşikler *Alzheimer Hastalığında Kullanılan İlaçlar ve Retinoid Bileşikler *Kanser Tedavisinde Kullanılan Tirozin Kinaz İnhibitörleri *Nonsteroidal Analjeziklerin Fungus Biyodegradasyonları *İlaç Tasarımında Moleküler Doking : Autodock ve Hex Programlarının Karşı. *Parkinson Hastalığı ve Tedavisi *Hipertansiyon ve Tedavide Kullanılan Yeni Bileşikler *Yeni COX-1 VE COX-2 inhibitörü ilaçlar üzerinde araştırmalar *Heat Shock Protein İnhibitörleri ve Kanser *Karaciğer Kanseri ve Yeni Sitotoksik Bileşikler *Anjiotensin Reseptör Blokörü (ARB) Antihipertansif Bileşikler *Prostat Kanseri Tedavisinde Kullanılan Bileşikler *Prodrug (Ön İlaç) Tasarımı ve İlaç Keşfinde Önemi *İlaç Benzeri Özellikler ve İlaç Tasarımı *Öksüz İlaçlarla İlgili son Gelişmeler *Alzheimer İlaçları ve Araştırmaları İle İlgili Son Yenilikler *Antimikrobiyal Etkili Benzoksazoller Üzerine Çalışmalar *Alzheimer ve tedavisindeki son gelişmeler *Antimikrobiyal Etkili Oksazolidinon Türevleri Üzerinde Çalışmalar. *Antimikrobiyal Etkili Benzimidazol Türevleri Üzerinde Çalışmalar. *Yeni Bazı Bileşiklerin Sentezi, Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi *Biyolojik Etkili Yeni Bazı Bileşiklerin Sentezi Yapılarının Aydınlatılması *NMDA Reseptör Antagonistlerinin Depresyondaki Rolleri *Antioksidan Etkili İndol Türevi Bileşikler Prof.Dr.Rahmiye ERTAN Prof.Dr.Esin AKI Prof.Dr.Ġsmail YALÇIN Prof.Dr.Doğu NEBĠOĞLU Prof.Dr.Erdem BÜYÜKBĠNGÖL Prof.Dr.Hakan GÖKER Prof.Dr.Ġlkay YILDIZ Prof.Dr.T.Gül ALTUNTAġ Prof.Dr.Meral TUNÇBĠLEK Prof.Dr.Gülgün Ayhan KILCIGĠL Prof.Dr.Süreyya ÖLGEN Prof.Dr.Sibel SÜZEN Prof.Dr.Özlem TEMĠZ ARPACI Prof.Dr.Canan KUġ Doç.Dr.Oya BOZDAĞ DÜNDAR Prof.Dr.Zeynep ATEġ ALAGÖZ

3 Farmakoloji *ALS Hastalığı ve İlaçla Tedavisi *Osteomiyelit ve Tedavisinde Kullanılan İlaçlar *Lambert-Eaton Myastenik Sendrom (Lems) Tedavisinde Kullanılan İlaçların Klinik Farmakolojisi *Multipl Skleroz (Ms) Tedavisinde Kullanılan İlaçların Klinik Farmakolojisi *ŞİZOFRENİ: Tedavi Yaklaşımları Ve Antipsikotik İlaçlar *UYKU BOZUKLUKLARI: Tedavi Yaklaşımları Ve Sedatif-Hipnotik İlaçlar *Peptik Ülser Tedavisinde Akılcı İlaç Kullanımı:Eczacının Rolü *Non-Steroidal Antienflamatuvar İlaçların Akılcı Kullanımı: Eczacının Rolü *Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Ve Tedavisi *TİP-2 Diyabet Ve Tedavisi Doç.Dr.Betül TEKĠNER GÜLBAġ Prof.Dr.V.Melih ALTAN Prof.Dr.Nuray ARI Prof.Dr.A.Tanju ÖZÇELĠKAY Prof.Dr.Gülgün OZANSOY Analitik Kimya *Parsiyel Mesane Obstrüksiyonlu Sıçanlarda, Selektif Α-1a Adrenoseptor Antagonist Silodosin Tedavisinin Erektil Disfonksiyon Ve Ejakülasyon Üzerine Etkisi *Diabetik Sıçanlarda Nar Suyu (Pomegranate Juice) Tedavisinin Erektil Disfonksiyon Üzerine Etkisi *Dermatolojik Hastaliklarin Tedavisinde Kullanilan Reçeteli Ve Reçetesiz İlaçların Dünü, Bugünü, Yarını. *Aşilar Hakkinda Herşey: Güvenlik, Etkinlik, Gereklilik. *İlaç Ttken Maddelerinin Spektrofotometrik ve Kromatografik Analizleri *İlaç Etken Maddelerinin Spektrofotometrik ve Kromatografik Analizleri *Antiviral Etkili İlaçlarda Kantitatif Analiz Yöntemleri *Anti-demans Etkili İlaçlarda Kantitatif Analiz Yöntemleri *Antiviral İlaç Analizlerinde Puls Voltametrik Teknikler *Antikanser İlaçlar ve Sıyırma Voltametrisi *Antihelmintik Bir Kombine Veteriner Preparatındaki Aktif Bileşiklerin Aşırı Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi ile Miktar Tayinleri *Antihelmintik Bir Kombine Veteriner Preparatındaki Aktif Bileşiklerin Spektral Olarak Sürekli Dalgacık Dönüşüm Yöntemleriyle Miktar Tayinleri *Antineoplastik İlaçlar Üzerinde Yapılmış Analiz Çalışmaları *Antihipertansif İlaçlar Üzerinde Yapılmış Analiz Çalışmaları Prof.Dr.Serap GÜR Doç.Dr.Arzu BEġĠKCĠ Prof.Dr.Feyyaz ONUR Prof.Dr.Nevin ERK Prof.Dr.Sibel A.ÖZKAN Prof.Dr.Erdal DĠNÇ Prof.Dr.Bengi USLU *Antianjinal Etkili Farmasötik Preparatlar İçin Kullanılan Analiz Yöntemleri ve Örnek Uygulamalar *Farmasötik Preparatlarda Sertralin Hidroklorürün Spektroskopik Metodlarla Miktar Tayini Uygulamaları Yrd.Doç.Dr.Saadet DERMĠġ

4 Biyokimya *FMF (Ailesel Akdeniz Ateşi) Hastalığı *İnsulin Rezistansı *Tip II Diyabette İnkretin Hormonlarının Rolü *Oksidatif Stres ve Favizm *Östrojenlerin Antiaterojenik Etkisi *C Reaktif Proteinin Kardiovasküler Hastalıklarla İlişkisi *Diyabette Oksidatif Stres ve Glikasyon Mekanizmaları *Protein Kinaz C ve Diyabet Prof.Dr.Serpil NEBĠOĞLU Prof.Dr.Zeliha BÜYÜKBĠNGÖL Prof.Dr.Fügen AKTAN Prof.Dr.Bilgehan DOĞRU Doç.Dr.Net DaĢ EVCĠMEN Farmasötik Teknoloji *Siklodekstrinlerin ODT (Oral Dağılan Tablet)Formülasyonlarında kullanımları *Cilt ve Saç Bakım Preparatlarında Vitaminlerin Önemi ve Formülasyon Özellikleri. *Polimerik Filimlerden Etken Madde Çıkışını Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi *Polimerik Filimlerden Etken Madde Çıkışını Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi *Mikropartiküler Antijen Taşıyıcı Sistemler *Parenteral Emülsiyon Formülasyonlarında Güncel Uygulamalar *Oral Dozaj Formları İçin Çözünme Testi Yöntemleri ve Önemi. *Veziküler İlaç Taşıyıcı Sistemler *Sorunlu Majistral Reçeteler ve Problemlerinin Düzeltilmesine İlişkin Öneriler *Göze Etken Madde Salım Sistemlerinde Son Gelişmeler *Polimerik Partiküler Sistem Formulasyonlari Üzerinde Çalışmalar *Nazal Yoldan Beyine Hedeflendirilen Sistemler *Nanopartiküler Sistemlerin Kanser Tedavisinde Kullanımı *Bukkal Biyoadhezif İlaç Taşıyıcı Sistemler *Self Emülsifiye İlaç Salım sistemleri *Etken madde salımı ve hedeflendirmede aerosollerin önemi. *Farmasötik üretimde PAT (Process Analytical Tehnology) uygulamaları. Prof.Dr.Nilüfer TARIMCI Prof.Dr.Nurten ÖZDEMĠR Prof.Dr.Asuman BOZKIR Prof.Dr.Nilüfer YÜKSEL Doç.Dr.AyĢegül KARATAġ Doç.Dr.Tansel ÇOMOĞLU Doç.Dr.Canan HASÇĠÇEK Yar.Doç.Dr.Tangül ġen Yard.Doç.Dr.Müge KILIÇARSLAN

5 Eczacılık ĠĢletmeciliği Farmasötik Botanik *Türkiye de Nadir Hastalıklar ve Bu Hastalıkların Tedavisinde Yetim İlaçların Önemi *Türkiye de Bulunan Bazı Devlet Arşivlerinin Tıp ve Eczacılık Tarihi Açısından Önemi *Serbest Eczane Eczacıları Tarafından Yapılan Müdahaleler *Serbest Eczanelerde Çalışan Personelin Davranış Modelleri *Türkiyede Yetişen Galonthus Türleri ve Önemi *Ecbalium Elaterium ve Önemi *Lepidium Sativum ve Nastirtium Officinale Bitkilerinin Tıbbi Önemi *Antioksidan Etki ve Antioksitan Etkili Yüksek Bitkiler *Nutrasotikler ve Kanser *Menopoz ve Tıbbi Bitkiler *Crocus Sativus L.Bitkisi Üzerinde Yakın Zamanlarda Yapılan Çalışmaların Özetlenmesi. *Scopolia Caniolica Jacq. Bitkisi Üzerinde Araştırmalar Prof.Dr.Sevgi ġar Prof.Dr.Gülbin ÖZÇELĠKAY Prof.Dr.Maksut COġKUN Prof.Dr.AyĢegül GÜVENÇ Doç.Dr.AyĢe Mine ÖZKAN Doç.Dr.Ceyda Sibel KILIÇ Farmasötik Mikrobiyoloji *Akciğer Kanseri Etiyolojisi ve İmmünolojisi *Nazokomiyal Cerrahi Girişim Yeri Enfeksiyonları *İmmunoterapi ve Uygulamaları *Helicobacter pylori, İnfeksiyonu ve Epidemiyolojisi *Nazokomiyal MRSA ve Direnç Mekanizmaları *GSBL Üreten Bakterilerin Klinikteki Önemi Prof.Dr.Ahmet AKIN Prof.Dr.Sulhiye YILDIZ Prof.Dr.Nurten ALTANLAR Prof.Dr.Gülbin ÖZÇELĠKAY DEKAN YARDIMCISI

ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık, ilaç ve farmasötik hammaddeler ile ilgili hemen her yönü kapsayan interdisipliner bir bilim alanıdır. Kimya, biyoloji, fizik, matematik gibi temel bilimler hakkındaki bilgiler

Detaylı

Dersin Kodu ve Adı T P K ECTS NEPHAR E 601 Halk Sağlığı 2 0 2. 3 NEPHAR E 602 Sosyal ECzacılık 2 0 2

Dersin Kodu ve Adı T P K ECTS NEPHAR E 601 Halk Sağlığı 2 0 2. 3 NEPHAR E 602 Sosyal ECzacılık 2 0 2 Seçmeli Dersler (Grup I) Dersin Kodu ve Adı T P K ECTS NEPHAR E 601 Halk Sağlığı NEPHAR E 602 Sosyal ECzacılık NEPHAR E 60 Eczacılık Tarihi NEPHAR E 604 Eczacılıkta Etik NEPHAR E 605 İlaç Tasarımı Tarıihi

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Enstitümüz, 18.8.1993 gün ve 21672 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ve 1993-1994 Öğretim Yılı

Detaylı

Bu sayfa Süzer Farmakoloji kitabından alıntıdır. Bilgi için www.onersuzer.com BÖLÜM 1. FARMAKOLOJİYE GİRİŞ 1

Bu sayfa Süzer Farmakoloji kitabından alıntıdır. Bilgi için www.onersuzer.com BÖLÜM 1. FARMAKOLOJİYE GİRİŞ 1 İçindekiler BÖLÜM 1. FARMAKOLOJİYE GİRİŞ 1 Konu 1. Farmakolojiye giriş, ilaçların şekilleri ve uygulama yolları 3 Farmakolojiye giriş 3 İlaçların geliştirilmesi ve klinik araştırmalar 4 İlaçların adları

Detaylı

2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongre Programı

2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongre Programı 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongre Programı 21 MART 2014 Cuma 08.00-10.00 KAYIT 9:40-11.00 AÇILIŞ KUŞMALARI VE PLAKET TÖREİ (SULTA SAL) 9:40-9:45 Ramazan ALTUDAŞ Kongre Başkanı

Detaylı

Önsöz bromokriptin Yrd. Doç.Dr.Ayşe GÜREL

Önsöz bromokriptin Yrd. Doç.Dr.Ayşe GÜREL Önsöz Sağlık hizmetlerinin daha kaliteli olabilmesi için hemşireliğin yanısıra görev alanı iyice özelleşen sağlık teknikerleri yetiştiren yeni ön lisans bölümleri açılmaktadır. Bu bölümlerde öğrenciler,

Detaylı

Tıp Fakültesi 2011 2012 Eğitim Yılı Ö ğrenci Rehberi (3.SINIF)

Tıp Fakültesi 2011 2012 Eğitim Yılı Ö ğrenci Rehberi (3.SINIF) Haftalık Ders Saati Yıllık Toplam Saat I.Yarıyıl II.Yarıyıl Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Pratik Teorik Pratik Teorik Pratik Z/S AKTS 1 T 301 4 0 4 0 120 0 Z 9 2 3 4 5 6 7 T 303 Bilimlere Giriş

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ ŞANLIURFA 2014 Mustafa Kemal Atatürk Sevgili Öğrencilerimiz, Adını tarihten alan bin yıl kadar köklü bilimin ışığında yarınlara

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Anatomi (3 0 3) (AKTS: 6) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi,

Detaylı

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Temel Fizyoloji Hücre Fizyolojisi, Kan Fizyolojisi, Uyarılabilir Dokular (Kas, Sinir) FizyolojisiKalp-Dolaşım Sistemi Fizyolojisi, Solunum Sitemi Fizyolojisi,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

İKİLİ İLAÇ ETKİN MADDE KARIŞIMLARININ ELEKTROKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ

İKİLİ İLAÇ ETKİN MADDE KARIŞIMLARININ ELEKTROKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİLİ İLAÇ ETKİN MADDE KARIŞIMLARININ ELEKTROKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ Barış Tolga DEMİRCİGİL ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji-I (4 0 0) (AKTS: 8) Biyoloji Nedir? Biyolojinin konuları ve çalışma alanları, yaşamsal moleküller, hücre ve yapısı, hücre

Detaylı

İnsanoğlunun bitkilerle ilişkisi var oluşu ile başladı. İnsanoğlu; çeşitli amaçlarla kullanmakta olduğu bitkilerin, binlerce yıl önce, koruyucu ve tedavi edici gücüne de vakıf olmuş ve hastalıksız yaşam

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ I YARIYILI HemĢirelik Esasları-I (4 2 5) (AKTS: 13) Hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişim süreci, Temel

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

OZON TEDAVİSİ NEDİR... 1 OZONUN GÜNÜMÜZDEKİ KULLANIM ALANLARI... 2 OZONUN KULLANILDIĞI HASTALIKLAR... 3 OZON TEDAVİSİ KİMLERE UYGULANMAZ...

OZON TEDAVİSİ NEDİR... 1 OZONUN GÜNÜMÜZDEKİ KULLANIM ALANLARI... 2 OZONUN KULLANILDIĞI HASTALIKLAR... 3 OZON TEDAVİSİ KİMLERE UYGULANMAZ... İÇİNDEKİLER OZON TEDAVİSİ NEDİR... 1 OZONUN GÜNÜMÜZDEKİ KULLANIM ALANLARI... 2 OZONUN KULLANILDIĞI HASTALIKLAR... 3 OZON TEDAVİSİ KİMLERE UYGULANMAZ... 4 OZONUN ETKİ MEKANİZMASI Mikrobik Hastalıklarda,

Detaylı

TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ. FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALLARI ARAŞTIRMA KONULARI ve DONANIMLAR ENVANTERİ

TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ. FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALLARI ARAŞTIRMA KONULARI ve DONANIMLAR ENVANTERİ TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALLARI ARAŞTIRMA KONULARI ve DONANIMLAR ENVANTERİ ISBN Tasarım ve Baskı Alp Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Ali Suavi Sokak No.60 Maltepe ANKARA Tel: 0 3 30 09

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI

İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜM 1. TANIM Biyomedikal teknoloji, tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılabilecek tüm madde, malzeme,

Detaylı

Sonuçlandı 3 2007-VF-05 Doç.Dr.Ayla ÖZCAN. Sonuçlandı 2007-VF-016 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN. Sonuçlandı 10 2007-OF-020 Doç.Dr.

Sonuçlandı 3 2007-VF-05 Doç.Dr.Ayla ÖZCAN. Sonuçlandı 2007-VF-016 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN. Sonuçlandı 10 2007-OF-020 Doç.Dr. 2007-2014 MALİ YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SEKTÖRÜ : Bilimsel Araştırma Projeleri (Cari Projeler ) PROJEYİ YÜRÜTEN KURULUŞ : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SIR A PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ADI BAŞLAMA

Detaylı

E VİTAMİNİ. EKSİKLİK BELİRTİLERİ ve SEMPTOMLAR

E VİTAMİNİ. EKSİKLİK BELİRTİLERİ ve SEMPTOMLAR E VİTAMİNİ 1922 de yapılan deneylerde, farelerin diyetlerinden E vitamini çıkarıldığında üreyemedikleri görülmüştür. Farelerin diyetine buğday tohumu eklendiğinde, tekrar üreme yeteneğini kazandıkları

Detaylı

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Poster Bildiriler Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Bildiri: 0280 Poster No: P001 İNSÜLİN BENZERİ BÜYÜME FAKTÖRÜ BAĞLANMA PROTEİNİ 3 PROMOTOR HİPERMETİLASYONU, KRONİK

Detaylı

2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN 2011 YILINDA DESTEK ALANLARIN LİSTESİ

2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN 2011 YILINDA DESTEK ALANLARIN LİSTESİ 1 ABDULLAH EMRAH ÜNLÜ ISPARTA YÖRESİ ÇAM ORMANLARINDA ZARARLI OLAN YAPRAK ARISI TÜRLERİN UÇUŞ AKTİVİTELERİNİN FEROMON TUZAKLARLA BELİRLENMESİ ORMAN F. ORMAN MÜHENDİSLİĞİ B. Orman Müh. 3 2.000,00.-TL. 2

Detaylı

TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2007 YILI BAŞVURULARI

TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2007 YILI BAŞVURULARI TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2007 YILI BAŞVURULARI PROJE BAŞVURU SIRA NO PROJENİN ADI DALI 1 GÖRGÜ BİLGİSAYAR 2 RESİM İŞLEME YAZILIMI (BUKALEMUN) BİLGİSAYAR 3 BİLGİSAYAR

Detaylı

Bu derlemede alüminyumun genel özellikleri ile insan organizması üzerine olan etkileri irdelenerek elde edilen bilgiler aktarılmaya çalışılmıştır.

Bu derlemede alüminyumun genel özellikleri ile insan organizması üzerine olan etkileri irdelenerek elde edilen bilgiler aktarılmaya çalışılmıştır. ALÜMİNYUM ve İNSAN Özgür Akman, Sema Atasever, Ecem Güçlü, Gözde Gümüş Danışman: Öğr. Gör. Dr. Tuba Çandar ÖZET 2010 yılında Macaristan daki büyük sanayi birimlerinden biri olan alüminyum üretim tesisinin,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ACI KIRMIZI BİBER İN (Capsicum annuum L.) SERUM LEPTİN VE SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ UĞUR DARDAĞAN

Detaylı

2. SINIF (I. YARIYIL)

2. SINIF (I. YARIYIL) 2. SINIF (I. YARIYIL) ECZ 201 ANALİTİK KİMYA I (3 0 3 4) Analitik Kimya, ayırma, teşhis ve bir madde numunesindeki bileşiklerin bağıl miktarlarının tayini ile ilgilidir veya madde numunelerindeki atom,

Detaylı