CANCIDAS 50 mg İntravenöz İnfüzyon için Liyofilize Toz (Kaspofungin asetat)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CANCIDAS 50 mg İntravenöz İnfüzyon için Liyofilize Toz (Kaspofungin asetat)"

Transkript

1 WPC-CAN-IV CANCIDAS 50 mg İntravenöz İnfüzyon için Liyofilize Toz (Kaspofungin asetat) FORMÜL Bir flakonda: Kaspofungin (asetat) 50 mg Sükroz 39 mg Mannitol 26 mg Glasiyal asetik asit 2 mg Sodyum hidroksit km ph 6 FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri CANCIDAS, intravenöz infüzyon için, steril, liyofilize bir üründür. Glarea lozoyensis in fermantasyon ürününden sentez edilen ve yarı sentetik bir lipopeptid (ekinokandin) bileşiği olan kaspofungin asetat içerir. Kaspofungin asetat, filamentimsi mantar ve maya hücre duvarının önemli bir öğesi olan ß (1,3)-D-glukanın sentezini inhibe eden antifungal ilaçların (ekinokandinler) yeni bir sınıfının ilk üyesidir. ß (1,3)-D-glukan memeli hücrelerinde bulunmaz. İn vitro aktivite Farmakolojik çalışmalar, kaspofunginin, Aspergillus ve Candida türlerinin çeşitli patojen mantarlarına karşı in vitro aktivitesi olduğuna işaret etmektedir. Bunlar, Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus nidulans, Aspergillus terreus ve Aspergillus candidus, Candida albicans, Candida dubliniensis, Candida glabrata, Candida guilliermondii, Candida kefyr, Candida krusei, Candida lipolytica, Candida Iusitaniae, Candida parapsilosis, Candida rugosa, Candida tropicalis dir. ß (1,3)-Dglukan sentezi inhibitörlerinin standart duyarlılık test metodları yoktur ve duyarlılık çalışmalarının sonuçları, klinik sonuçla paralellik göstermez. İn vivo aktivite Kaspofungin, immün sistemi çalışan ya da deprese olmuş, Aspergillus ve Candida ya bağlı dissemine infeksiyonlu kemiricilere parenteral olarak uygulandığında etkin olmuş, hayvanların yaşama süresi uzamış ve hedef organlar mantardan (Candida) temizlenmiştir. C. glabrata, C. krusei, C. lusitaniae, C. parapilosis ya da C. tropicalis ile dissemine infeksiyondan sonra immün yetmezliği olan hayvanlarda, hedef organların kandidadan temizlenmesinde kaspofungin etkin olmuştur. Sıçanda A. fumigatus ile letal pulmoner infeksiyon modelinde, pulmoner aspergillozisin tedavisinde ve önlenmesinde kaspofungin ileri derecede etkin olmuştur. Çapraz direnç Flukonazol, amfoterisin B ya da flusitozine intrinsik ya da edinilmiş direnç gösteren Candida suşlarına karşı kaspofungin asetat etkindir. MERCK & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. nın tescilli markasıdır. 1

2 İlaç direnci Tedavi sırasında, bazı hastalarda, duyarlılığı azalmış, mutasyona uğramış Candida türlerine rastlanmıştır. Klinik sonucun öngörülmesinde kaspofunginin MIC (minimum inhibisyon konsantrasyonu) değerleri kullanılmamalıdır, çünkü MIC değerleri ile klinik sonuç arasında ilişki kanıtlanmamıştır. Klinik sonuçla ilişki bilinmemektedir. Aspergillus türlerinde kaspofungine karşı in vitro ilaç direnci gelişimi incelenmemiştir. Gerçekleştirilmiş az sayıdaki klinik çalışmada, invazif aspergillozlu hastalarda ilaç direnci gözlenmemiştir. Candida ve Aspergillus türlerinin çeşitli klinik izolatlarında ilaç direnci insidansı bilinmemektedir. İlaç etkileşmeleri Kaspofungin asetatın amfoterisin B ile birlikte kullanıldığı in vitro ve in vivo çalışmalarda, ne A. fumigatus ne de C. albicans a karşı antifungal aktivitede bir antagonizma gösterilmemiştir. İn vitro çalışmalarda, A. fumigatus a karşı additif/farklı olmayan veya sinerjistik aktivite ve C. albicans a karşı additif/farklı olmayan aktivite olduğunu düşündüren bazı kanıtlar vardır. Bu sonuçların klinik önemi bilinmemektedir. Farmakokinetik Özellikleri Emilim Kaspofungin asetat intravenöz yolla uygulandığından, emilim söz konusu değildir. Dağılım Kaspofunginin plazma konsantrasyonları, 1 saatlik tek intravenöz infüzyonu takiben polifazik tarzda düşüş gösterir. İnfüzyondan hemen sonra kısa bir alfa fazı, sonra yarılanma ömrü 9-11 saat olan beta fazı meydana gelir. Bu fazda profilin özellikleri ortaya çıkar ve dozdan sonraki 6-48 saat içinde belirgin log-lineer davranış görülür ve plazma konsantrasyonu azalır. Bunlara ek olarak, gama fazı meydana gelir (yarılanma ömrü saat). Plazma klerensini etkilemede baskın olan itrah ya da biyotransformasyondan daha çok dağılımdır. Kaspofungin albumine geniş ölçüde bağlanır (%97) ve kırmızı kan hücrelerine dağılım en az düzeydedir. Kütle balans çalışmaları [ 3 H] kaspofungin asetatın 70 mg lık tek bir dozundan saat sonra verilen radyoaktivitenin %92 sinin dokulara dağıldığını göstermiştir. Uygulamadan sonraki ilk 30 saat içinde itrah ya da biyotransformasyon çok azdır. Metabolizma Kaspofungin hidroliz ve N-asetilasyon ile yavaş metabolize olur. Ayrıca, kaspofungin spontan kimyasal yıkıma uğrar ve açık halka peptid bileşiği meydana gelir. Daha sonraki zaman birimlerinde (dozdan sonra 5 gün) tek doz ( 7 pikomol/mg protein veya uygulanan dozun %1.3) uygulamasından sonra, radyoaktif işaretli kaspofungin asetatın kovalan bağlanması düşük düzeydedir. Bunun nedeni, kaspofunginin kimyasal degredasyonu sırasında oluşan iki reaktif ara ürün olabilir. Ek metabolizma, aminoasitlere ve bunların türevlerine dönüşen hidrolizle ilgilidir, bunlar, dihidroksihomotirozin ve N- asetil-dihidroksihomotirozindir. Bu iki tirozin türevinin sadece idrarda bulunması, bu türevlerin böbrekler tarafından hızla temizlendiğini göstermektedir. Atılım Tek doz radyoaktif işaretli, iki farmakokinetik çalışma yapılmıştır. Bir çalışmada, plazma, idrar ve feçes 27 gün boyunca ve ikinci çalışmada plazma 6 ay boyunca toplanmıştır. Radyoaktivitenin %41 i idrarda ve %34 ü feçeste olmak üzere %75 i tekrar elde 2

3 edilmiştir. Radyoaktivite ve kaspofunginin plazma konsantrasyonları doz sonrası ilk saat içinde birbiriyle benzer olmuştur. Daha sonra ilaç düzeyleri daha hızlı düşmüştür. Plazmada kaspofungin konsantrasyonları, uygulandıktan 6-8 gün sonra hesap sınırının altına inerken, radyoaktif işaretli uygulandıktan 22.3 hafta sonra hesap sınırının altına inmiştir. Az miktarda kaspofungin idrarla değişmeden atılır (dozun yaklaşık %1.4 ü). Ana ilacın renal klerensi düşüktür (yaklaşık 0.15 ml/dakika). ENDİKASYONLAR CANCIDAS, - Febril nötropenili hastalarda fungal infeksiyon olduğu düşünülen durumların ampirik tedavisi, - İnvazif kandidiyazis tedavisi (Kandidemi, kandidemiye bağlı intraabdominal abse, peritonit ve plevra boşluğu infeksiyonları), - Özofajiyal kandidiyazis tedavisi, - Diğer tedavilere tolerans göstermeyen ya da refrakter hastalarda invazif aspergilloz tedavisi, - Orofarenjiyal kandidiyazisin tedavisinde endikedir. KONTRENDİKASYONLAR CANCIDAS, bu ilacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. UYARILAR/ÖNLEMLER Siklosporinle birlikte CANCIDAS kullanımı sağlıklı gönüllülerde ve hastalarda değerlendirilmiştir. Kaspofunginle birlikte iki kez 3 mg/kg dozunda siklosporin alan bazı sağlıklı gönüllülerde alanin transaminaz (ALT) ve aspartat transaminazda (AST) geçici artışlar (normalin üst sınırının 3 katı ya da daha az) olmuş, ilaçların bırakılmasıyla ortadan kalkmıştır. Siklosporin ve CANCIDAS birlikte uygulandığında, kaspofunginin eğrinin altında kalan alanında (AUC) yaklaşık %35 lik bir artış olmuştur; siklosporinin kan düzeyleri değişmeden kalmıştır. Retrospektif bir çalışmada 40 hasta pazardaki CANCIDAS ve siklosporin ile gün (ortalama 17.5 gün) süresince tedavi edilmiş ve ciddi hepatik istenmeyen etkiler oluşmamıştır. Allojenik hematopoetik stem hücre transplantasyonlu veya solid organ transplantasyonlu hastalarda beklendiği gibi, karaciğer enzim anormallikleri yaygın olarak görülmüştür. Bununla birlikte, hiçbir hastada ilaca bağlı ALT yükselmesi görülmemiştir. CANCIDAS ve/veya siklosporinle tedaviye bağlı olması en azından mümkün olan AST yükselmesi ise beş hastada görülmüştür ancak bunlar normalin üst sınırının 3.6 kez altında olmuştur. Herhangi bir sebepten karaciğer enzimlerinde laboratuvar anormalliklerinin oluşmasına bağlı olarak dört hasta tedaviyi bırakmıştır. Bunların ikisinin hem CANCIDAS ve/veya siklosporinle tedaviye bağlı olma olasılığı hem de diğer nedenlerle olma olasılığı göz önünde bulundurulmuştur. Prospektif invazif aspergilloz ve son seçenek olarak kullanım çalışmalarında, 6 hasta, CANCIDAS ve siklosporinle 2-56 gün tedavi edilmiş ve bu hastaların hiçbirinin karaciğer enzimlerinde artış meydana gelmemiştir. Bu veriler, CANCIDAS ın siklosporin alan hastalarda potansiyel yararı potansiyel riskinden fazla olduğu zaman kullanılabileceğini desteklemektedir. Gebelikte Kullanım Gebelik Kategorisi: C 3

4 Gebe kadınlarda gerçekleştirilmiş klinik çalışma bulunmamaktadır. Hayvanlardaki çalışmalarda kaspofunginin plasentaya geçtiği gösterilmiştir. Mutlak gerekmedikçe CANCIDAS gebelikte kullanılmamalıdır. Emziren Annelerde Kullanım Bu ilacın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, CANCIDAS kullanan emziren anneler, emzirmeyi bırakmalıdırlar. Çocuklarda Kullanım Kaspofungin asetatın çocuklarda kullanımı ile ilgili yeterli klinik çalışma bulunmamaktadır. Bu sebeple 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir. Yaşlılarda Kullanım Sağlıklı yaşlı kadın ve erkeklerde (65 yaş ve üzeri) kaspofungin plazma konsantrasyonunun, genç, sağlıklı erkeklere göre hafif yükseldiği (AUC de yaklaşık %28) görülmüştür. Yaşın, ampirik tedavi gören ya da invazif kandidiyazisli hastalarda, genç hastalara göre yaşlı hastalardaki etkisine benzer, hafif bir etkisi olmuştur. Yaşlı hastalarda (65 yaş ve üzeri) dozun ayarlanmasına gerek yoktur. Bununla birlikte yaşlıların ilaca karşı daha hassas olacağı unutulmamalıdır. YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER Klinik çalışmalarda, 1440 kişi CANCIDAS ın tek ya da çoklu dozlarını almıştır. Bu hastaların; 564 ü febril nötropenik (ampirik tedavi çalışması), 125 i invazif kandidiyazisli, 285 i özofajiyal ve/veya orofarenjiyal kandidiyazisli, 72 si invazif aspergillozlu ve 394 kişi de, faz I çalışmalarındaydı. Ampirik tedavi çalışma hastaları malignite için kemoterapi almış ya da hematopoetik stem hücre transplantasyonu geçirmişlerdir. Çalışmalarda kandida infeksiyonu tanısı konulmuş hastalar, çoğunlukla çoklu ilaç tedavisi gerektiren ciddi tıbbi koşullar (örn., hematolojik ya da diğer maligniteler, son zamanlarda geçirilmiş büyük bir cerrahi operasyon, HIV) altındaydı. Komperatif olmayan Aspergillus çalışmalarındaki hastaların çoğunlukla çoklu ilaç tedavisi gerektiren tıbbi koşullara (örn., kemik iliği veya periferal stem hücre transplantasyonları, hematolojik malignite, solid tümörler veya organ transplantasyonları) ciddi predispozisyonları vardı. CANCIDAS ile tedavi edilen hastalarda (toplam 989) bildirilen klinik ve laboratuvar anormallikleri genellikle hafiftir ve nadiren tedavinin kesilmesini gerektirmiştir. Sık olarak bildirilenler (>1/100) Genel : Ateş, baş ağrısı, karın ağrısı, ağrı, titreme Gastrointestinal : Bulantı, diyare, kusma Karaciğer : Karaciğer enzimlerinde yükselme (AST, ALT, alkalen fosfataz, direkt ve total bilirubin) Böbrekler : Serum kreatininde artış Kan : Anemi (hemoglobin ve hematokritte azalma) Kalp : Taşikardi Periferik damarlar : Flebit/tromboflebit, infüzyona bağlı ven komplikasyonu, yüzde kızarma Solunum : Dispne Deri : Döküntü, kaşıntı, terleme 4

5 Olası histamin aracılı semptomlar bildirilmiştir. Bunlar; deri döküntüsü, yüzde şişme, kaşıntı, sıcaklık hissi ya da bronkospazmdır. CANCIDAS uygulaması sırasında anaflaksi bildirilmiştir. Pazarlama Sonrası Deneyim İlacın pazarlanmasından sonra aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir: Hepatobiliyer: Ender olarak karaciğer fonksiyon bozukluğu Kardiyovasküler: Şişkinlik ve periferik ödem Laboratuvar anormallikleri: Hiperkalsemi Laboratuvar Test Bulguları İlaca bağlı olarak bildirilmiş diğer laboratuvar anormallikleri: Düşük albumin, düşük potasyum, hipomagnezemi, beyaz kan hücrelerinde azalma, eozinofillerde artış, trombositlerde düşüş, nötrofillerde azalma, idrarda kırmızı kan hücrelerinde artış, kısmi tromboplastin zamanında artış, total serum proteininde azalma, idrar proteininde artış, protrombin zamanında artış, düşük sodyum, idrarda beyaz kan hücrelerinde artış ve düşük kalsiyum. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İLAÇ ETKİLEŞMELERİ ve DİĞER ETKİLEŞMELER İn vitro çalışmalar, kaspofungin asetatın sitokrom P450 (CYP) sistemindeki hiçbir enzimin inhibitörü olmadığını göstermiştir. Klinik çalışmalarda, kaspofungin, diğer ilaçların CYP3A4 aracılığıyla olan metabolizmasını indüklememektedir. Kaspofungin P- glikoproteinin substratı değildir ve sitokrom P450 enzimleri için zayıf bir substrattır. İki klinik çalışmada, siklosporin (4mg/kg tek doz ya da 3mg/kg iki doz), kaspofunginin AUC sini yaklaşık %35 arttırmıştır. Bu AUC artışları kaspofunginin karaciğer tarafından geri alımının azalmasına bağlı olabilir. CANCIDAS, siklosporinin plazma düzeylerini arttırmamıştır. CANCIDAS ve siklosporin birlikte kullanıldığında geçici olarak karaciğer ALT ve AST değerlerinde artışlar olabilir. Retrospektif bir çalışmada 40 hasta pazardaki CANCIDAS ve siklosporin ile gün (ortalama 17.5 gün) süresince tedavi edilmiş ve ciddi hepatik istenmeyen etkiler oluşmamıştır (Bkz. UYARILAR/ÖNLEMLER). Sağlıklı gönüllülerde yapılan klinik çalışmalar, CANCIDAS ın farmakokinetiğinin itrakonazol, amfoterisin B, mikofenolat, nelfinavir ya da takrolimus ile değişmediğini göstermiştir. CANCIDAS ın, itrakonazol, amfoterisin B, rifampin ya da mikofenolatın aktif metabolitinin farmakokinetiği üzerinde etkisi yoktur. CANCIDAS, takrolimusun (FK-506) 12 saatlik kan konsantrasyonunu (C 12saat ) %26 azaltmıştır. Her iki tedavinin uygulandığı hastalarda, takrolimusun kan konsantrasyonlarının standart kontrollerinin yapılması ve takrolimus dozlarının buna göre ayarlanması önerilir. İki klinik ilaç etkileşme çalışmasının sonuçları, rifampinin, kararlı durumdaki net indüksiyonla kaspofunginin dispozisyonunu hem indüklediğini, hem de inhibe ettiğini göstermiştir. Bir çalışmada, rifampin ve kaspofungin tedavilerine aynı gün başlanmış ve 14 gün boyunca birlikte uygulanmışlardır. İkinci çalışmada, rifampin indüksiyon etkisinin kararlı duruma ulaşması için 14 gün boyunca tek başına uygulanmış, daha sonra ek bir 14 gün boyunca rifampin ve kaspofungin birlikte uygulanmışlardır. Rifampinin indüksiyon 5

6 etkisi kararlı durumdayken, kaspofunginin (AUC) ya da infüzyon-konsantrasyonun sonunda küçük bir değişiklik olmuştur, fakat kaspofungin vadi konsantrasyonları yaklaşık %30 azalmıştır. Rifampinin inhibitör etkisi, rifampin ve kaspofungin aynı gün birlikte başlatıldıkları zaman ve 1. gün kaspofunginin plazma konsantrasyonlarında geçici bir yükselme (AUC de yaklaşık %60 artış) ortaya çıktığında gösterilmiştir. Varolan bir rifampin tedavisine kaspofungin eklendiğinde, inhibitör etki görülmemiş ve kaspofungin konsantrasyonlarında artış oluşmamıştır. Farmakokinetik tarama sonuçları, diğer ilaç klerensi indükleyicileri (efavirenz, nevirapin, fenitoin, deksametazon veya karbamazepin) ile birlikte CANCIDAS uygulandığında, kaspofungin konsantrasyonlarında klinik açıdan anlamlı düşüşler olabileceğini ortaya koymuştur. Bunun metabolizmadan çok geri alımla ilgili olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, efavirenz, nevirapin, rifampin, deksametazon, fenitoin veya karbamazepin gibi ilaç klerensi indükleyicileri ile birlikte kaspofungin uygulanırken, CANCIDAS ın günde 70 mg dozda uygulanması düşünülmelidir (Bkz. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU). KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Genel Öneriler CANCIDAS, yaklaşık 1 saat süresince yavaş intravenöz infüzyon şeklinde uygulanmalıdır. Ampirik Tedavi 1. gün, 70 mg'lık tek bir yükleme dozu uygulanmalı ve daha sonra günde 50 mg ile devam edilmelidir. Tedavinin süresi hastanın klinik yanıtına göre ayarlanmalıdır. Ampirik tedaviye nötropeni düzelene kadar devam edilmelidir. Fungal infeksiyonlu hastalar en az 14 gün tedavi edilmelidir. Nötropeni ve klinik semptomların düzelmesinin ardından en az 7 gün tedaviye devam edilmelidir. Eğer 50 mg doz iyi tolere edilmiş fakat yeterli klinik yanıt alınamamışsa, günlük doz 70 mg a çıkartılabilir. Günlük 70 mg dozun yararda sağladığı artış gösterilemese de, sınırlı güvenilirlik verileri günlük dozun 70 mg a arttırılmasının iyi tolere edildiğini göstermiştir. İnvazif Kandidiyazis (Kandidemi, kandidemiye bağlı intra-abdominal abse, peritonit ve plevra boşluğu infeksiyonları) 1. gün, 70 mg'lık tek bir yükleme dozu uygulanmalı ve daha sonra günde 50 mg ile devam edilmelidir. İnvazif kandidiyazis tedavisinin süresi, hastanın klinik ve mikrobiyolojik yanıtına göre düzenlenmelidir. Antifungal tedavi genel olarak son pozitif kültürden sonra en az 14 gün daha devam ettirilir. Dirençli nötropenik hastalarda tedavinin süresi, nötropeni düzelene kadar uzatılabilir. Özofajiyal Kandidiyazis Günde 50 mg uygulanmalıdır. Orofarenjiyal Kandidiyazis Günde 50 mg uygulanmalıdır. İnvazif Aspergillozis 1. gün, 70 mg'lık tek bir yükleme dozu uygulanmalı ve daha sonra günde 50 mg ile devam edilmelidir. Tedavinin süresi, hastanın mevcut hastalığının şiddetine, immünsüpresyonun iyileşmesine ve klinik yanıta göre düzenlenmelidir. Yüksek dozlarda ilacın yararının artışına dair bilgi olmamasına karşın, mevcut güvenilirlik verilerine göre, klinik yanıt alınamayan ve ilacı tolere edebilen hastalarda, günlük dozun 70 mg a yükseltilmesi düşünülebilir. 6

7 Yaşlı hastalarda (65 yaş ve üzeri) dozun ayarlanması gerekmez. Bununla birlikte yaşlıların ilaca karşı daha hassas olacağı hatırda tutulmalıdır. Irk, cinsiyet farklılığı ve böbrek yetmezliğinde dozun ayarlanması gerekmez. CANCIDAS ı metabolik indükleyicilerle (efavirenz, nevirapin, rifampin, deksametazon, fenitoin, karbamazepin) beraber uygularken, CANCIDAS ın günde 70 mg dozda uygulanması düşünülmelidir. Karaciğer Yetmezliği Olan Hastalar Hafif karaciğer yetmezliği (Child-Pugh skoru 5-6) olan hastalarda dozun ayarlanması gerekmez. Orta dereceli (Child-Pugh skoru 7-9) karaciğer yetmezliği varsa günde 35 mg CANCIDAS önerilir. Bununla birlikte, önerildiği durumlarda 1. gün 70 mg lık bir yükleme dozu kullanılmalıdır. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan (Child-Pugh skoru 9 dan büyük olanlar) hastalarda klinik çalışma yapılmamıştır. CANCIDAS ın Hazırlanması CANCIDAS, dekstroz içeren seyrelticiler içinde stabil olmadığından DEKSTROZ (α-d- GLUKOZ) İÇEREN HİÇ BİR SEYRELTİCİYİ KULLANMAYINIZ. CANCIDAS ın diğer intravenöz maddeler, aditifler veya ilaçlarla geçimliliğine dair bilgi bulunmadığından CANCIDAS, HİÇBİR İLAÇLA KARIŞTIRILMAMALI VE BİRLİKTE İNFÜZYON UYGULANMAMALIDIR. İnfüzyon solüsyonunun katı madde içerip içermediği ve renk değişimi olup olmadığı, gözle kontrol edilmelidir. 1. Basamak: Flakonun Hazırlanması Toz halindeki ilacı hazırlamak için, buzdolabından çıkardığınız CANCIDAS ı oda ısısına getiriniz; aseptik olarak 10.5 ml injeksiyonluk steril su veya injeksiyon için bakteriyostatik su (metilparaben ve propilparaben içeren) veya %0.9 benzil alkol içeren injeksiyon için bakteriyostatik su ekleyiniz. Bu şekilde hazırlanan flakonun konsantrasyonu 70 mg flakon için, 7 mg/ml ya da 50 mg flakon için, 5 mg/ml olacaktır. Beyaz, beyazımsı toz tümüyle çözünmelidir. Berrak bir solüsyon elde edilene kadar flakon hafifçe karıştırılmalıdır. Hazırlanan solüsyonlar katı madde ve renk değişimi bakımından kontrol edilmelidir. Bu şekilde hazırlanan solüsyon 25ºC nin altında 24 saate kadar saklanabilir. 2. Basamak: Hazırlanan CANCIDAS ın Hasta İnfüzyon Solüsyonuna Eklenmesi Hasta infüzyon solüsyonları için çözücüler şunlardır: İnjeksiyon için Steril Serum Fizyolojik veya Laktatlı Ringer Solüsyonu. Standart hasta infüzyonu aseptik olarak hazırlanır: 250 ml lik intravenöz torba ya da şişeye uygun miktarda hazırlanmış ilaç eklenir (tabloya bakınız). Günlük 50 mg ya da 35 mg dozlar için, 100 ml içinde azaltılmış hacimde infüzyon tıbben gerekirse kullanılabilir. Solüsyon bulanıksa ya da çökelti içeriyorsa kullanmayınız. Hazırlanan solüsyonlar 25ºC nin altında saklandığında 24 saat içinde ya da buzdolabında 2-8ºC de saklandığında 48 saat içinde kullanılmalıdır.cancidas yaklaşık 1 saat içinde yavaş infüzyon şeklinde uygulanmalıdır. 7

8 HASTA İNFÜZYON SOLÜSYONLARININ HAZIRLANMASI DOZ* Intravenöz torba ya da şişeye transfer için gerekli CANCIDAS solüsyonunun hacmi Tipik hazırlama (sulandırılarak hazırlanmış CANCIDAS solüsyonu 250 ml ye eklenir) son konsantrasyon 70 mg 10 ml 0.27 mg/ml 70 mg (iki 50 mg lık flakondan)** 14 ml Azaltılmış infüzyon hacmi (sulandırılarak hazırlanmış CANCIDAS solüsyonu 100 ml ye eklenir) son konsantrasyon önerilmemektedir 0.27 mg/ml önerilmemektedir 50 mg 10 ml 0.19 mg/ml 0.45 mg/ml 35 mg orta şiddetli karaciğer yetmezliği için 0.14 mg/ml 0.33 mg/ml 5 ml (70 mg lık flakondan) 35 mg orta şiddetli karaciğer yetmezliği için 0.14 mg/ml 0.33 mg/ml 7 ml (50 mg lık flakondan) * Tüm flakonları sulandırmak için 10.5 ml kullanılır ** Eğer 70 mg flakon mevcut değilse, 70 mg doz, iki 50 mg lık flakondan hazırlanabilir. DOZ AŞIMI Klinik çalışmalarda 6 sağlıklı kişiye tek doz şeklinde uygulanan en yüksek doz 210 mg olmuştur ve genellikle iyi tolere edilmiştir. Ayrıca, 15 sağlıklı kişiye 21 gün boyunca günde 100 mg verilmiş ve bu dozun da iyi tolere edildiği görülmüştür. Kaspofungin diyaliz edilemez. SAKLAMA KOŞULLARI Açılmamış Flakonların Saklanması Liyofilize toz içeren flakonlar 2-8 C da saklanmalıdır. Flakonlarda Hazırlanan CANCIDAS ın Saklanması Hazırlanan CANCIDAS hasta infüzyon solüsyonunun hazırlanmasından önce, 25 C nin altında 24 saat süresince saklanabilir. Seyreltilmiş İnfüzyon Ürünün Saklanması İntravenöz şişe ya da torbadaki son konsantrasyondaki infüzyon solüsyonu 25 C nin altında 24 saat ya da buzdolabında 2-8 C de 48 saat saklanabilir. TİCARİ SUNUM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ 50 mg lık 1 flakon içeren ambalajlarda. PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTIK DOZAJ ŞEKİLLERİ 70 mg lık 1 flakon içeren ambalajlar. 8

9 Reçete ile satılır. Ruhsat tarihi: Ruhsat No : 114/73 Ruhsat Sahibi: Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti. İstinye-İstanbul Üretim Yeri: Oso BioPharmaceuticals Manufacturing, Albuqueruque NM, ABD 9

KISA ÜRÜN BİLGİSİ Terapötik endikasyonlar CANCIDAS erişkinlerde ve pediyatrik hastalarda (3 aylıktan büyük) aşağıdaki durumlar için endikedir:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ Terapötik endikasyonlar CANCIDAS erişkinlerde ve pediyatrik hastalarda (3 aylıktan büyük) aşağıdaki durumlar için endikedir: KISA ÜRÜN BİLGİSİ US-072008 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CANCIDAS 70 mg infüzyon için liyofilize toz 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Kaspofungin (asetat tuzu halinde) 70 mg Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM İnfüzyon için liyofilize toz. Hazırlamadan önce toz beyaz-beyaza yakın renkte kompakt bir tozdur.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM İnfüzyon için liyofilize toz. Hazırlamadan önce toz beyaz-beyaza yakın renkte kompakt bir tozdur. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CANCIDAS 70 mg infüzyon için liyofilize toz KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Kaspofungin (asetat tuzu halinde) 70 mg Yardımcı maddeler: Sukroz

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. CANCIDAS 70 mg infüzyon için liyofilize toz İntravenöz infüzyonla uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde(ler): Her bir flakon 70 mg kaspofungin (asetat tuzu halinde) içerir. Yardımcı maddeler : Sukroz,

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg Yardımcı maddeler: Mannitol... 50 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant)

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 1 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 2 Prospektüs 3 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) Steril,apirojen Formülü Beher Zoladex LA Subkütan implant, enjektör içinde, uygulamaya hazır, beyaz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: DİCLORAL gargara 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml 0,74 mg diklofenak (serbest asit şeklinde) içerir. Yardımcı madde(ler): Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kullanıma hazır oral süspansiyon. Hafif, krem sarısı, homojen, vişne/nane aromalı opak süspansiyon.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kullanıma hazır oral süspansiyon. Hafif, krem sarısı, homojen, vişne/nane aromalı opak süspansiyon. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MIKOSTATIN oral süspansiyon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Nistatin 100.000 ünite/ml Yardımcı maddeler: Etanol Sukroz 8,07 mg/ml 500 mg/ml

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NIZORAL 400 mg Ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ovül etkin madde olarak 400 mg ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler: Bütil hidroksianizol

Detaylı

Casodex 50 mg Film Tablet

Casodex 50 mg Film Tablet 1 Casodex 50 mg Film Tablet Formül Her bir tablet 50 mg bikalutamid (INN) etken madde ve yardımcı maddeler laktoz, sodyum niģasta glikolat, polividon,magnezyum stearat, metil hidroksi propil selüloz, polietilen

Detaylı

ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ. Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ. Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD İn Vitro Duyarlılık Test Sonuçları Duyarlı (MİK) Doza bağımlı duyarlı

Detaylı

SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin

SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin FORMÜLÜ Her Sporex Mikropellet kapsül 100 mg itrakonazol içerir. Kapsül boyar maddeleri: titanyum dioksit, eritrosin, indigotin

Detaylı

CİSPLATİNUM - ONKO INJECTION 10 mg/20 ml

CİSPLATİNUM - ONKO INJECTION 10 mg/20 ml CİSPLATİNUM - ONKO INJECTION 10 mg/20 ml FORMÜLÜ Aktif madde Cisplatinum 10 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür 180 mg (stabilizatör olarak), Hidroklorik asit 9.8 mg (ph'ı ayarlamak amacıyla), Enjeksiyonluk

Detaylı

Ercefuryl Oral Süspansiyon

Ercefuryl Oral Süspansiyon Ercefuryl Oral Süspansiyon FORMÜLÜ Bir ölçekte (5 ml): Nifuroksazid 200 mg (Nipajin M, şeker, alkol ve portakal aroması içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Bir nitrofuran türevi

Detaylı

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır.

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GYNO-TROSYD 100 mg vajinal tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tiokonazol 100 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

OXXA ŞURUP. % 4 Asetilsistein Şurup Hazırlamak İçin Granül

OXXA ŞURUP. % 4 Asetilsistein Şurup Hazırlamak İçin Granül OXXA ŞURUP % 4 Asetilsistein Şurup Hazırlamak İçin Granül FORMÜLÜ Sulandırıldıktan sonra her 5 ml şurup 200 mg (%4) asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Metil-propil paraben (koruyucu), portakal esansı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ Pozoloji ve uygulama şekli Sadece berrak ve partikül içermeyen ampuller kullanılmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ Pozoloji ve uygulama şekli Sadece berrak ve partikül içermeyen ampuller kullanılmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 10 ml Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sodyum klorür 9 mg/ml Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için

Detaylı

APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül

APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül FORMÜLÜ: Her kapsülde mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde; Lansoprazol 30 mg Boyar madde olarak: Kinolin sarısı (E 104), İndigokarmin (E 132), Titandioksit

Detaylı

EXELDERM KREM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. : % 1 Sulkonazol nitrat

EXELDERM KREM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. : % 1 Sulkonazol nitrat KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI EXELDERM krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : % 1 Sulkonazol nitrat Yardımcı maddeler : Propilen Glikol Stearil alkol Setil alkol 5.000

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ERAXIS 100 mg infüzyonluk çözelti için toz içeren flakon Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ERAXIS 100 mg infüzyonluk çözelti için toz içeren flakon Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI 1 KULLANMA TALİMATI ERAXIS 100 mg infüzyonluk çözelti için toz içeren flakon Damar içine uygulanır. Etkin madde:100 mg anidulafungin Yardımcı maddeler: Fruktoz Mannitol (E421) Polisorbat

Detaylı

Allerset 10 mg Film Tablet

Allerset 10 mg Film Tablet Allerset 10 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablette, 10 mg setirizin dihidroklorür; ayrıca boyar madde titan dioksit bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Allerset Tablet in

Detaylı

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : 0.45 ml lik enjektör içinde; Tinzaparin sodyum 4 500 IU Anti-Xa Sodyum asetat, 3H2O 2.25 mg Enjeksiyonluk su k.m. 0.45 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikler: Tinzaparin

Detaylı

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin Propiverin HCL Etki Mekanizması Bedreddin Seçkin 24.10.2015 Propiverin Çift Yönlü Etki Mekanizmasına Sahiptir Propiverin nervus pelvicus un eferent nörotransmisyonunu baskılayarak antikolinerjik etki gösterir.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. İRİNOCAM 20 mg/ml IV Perfüzyon İçin Enjektabl Steril Çözelti İçeren Flakon Damar içine (intravenöz) uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. İRİNOCAM 20 mg/ml IV Perfüzyon İçin Enjektabl Steril Çözelti İçeren Flakon Damar içine (intravenöz) uygulanır. KULLANMA TALİMATI İRİNOCAM 20 mg/ml IV Perfüzyon İçin Enjektabl Steril Çözelti İçeren Flakon Damar içine (intravenöz) uygulanır. Etkin madde: Her flakonda (1 ml) 20 mg irinotekan hidroklorür trihidrat

Detaylı

İnvazif Kandida İnfeksiyonları Tedavi. Prof. Dr. Nur YAPAR DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

İnvazif Kandida İnfeksiyonları Tedavi. Prof. Dr. Nur YAPAR DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. İnvazif Kandida İnfeksiyonları Tedavi Prof. Dr. Nur YAPAR DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Sunum Planı Düşman: Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye

Detaylı

STERINaF [18F] 250 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır.

STERINaF [18F] 250 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır. STERINaF [F] 250 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır. STERINaF [F] 250 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon 1 m l si kalibrasyon tarih ve saatinde 250 MBq/ml sodyum florür

Detaylı

MYCOCUR 250 mg TABLET

MYCOCUR 250 mg TABLET MYCOCUR 250 mg TABLET FORMÜL: Her Mycocur 250 mg Tablet; etken madde olarak 250 mg Terbinafin e eşdeğer 281.25 mg Terbinafin Hidroklorid içermektedir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER: Farmakodinamik özellikler:

Detaylı

KANDİDA REHBERLERİ. Dr. Hüsnü PULLUKÇU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

KANDİDA REHBERLERİ. Dr. Hüsnü PULLUKÇU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KANDİDA REHBERLERİ Dr. Hüsnü PULLUKÇU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KANDİDALAR Lycaste candida Clematis candida KANDİDALAR KANDİDALAR Bunun için tedavide

Detaylı

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim CANDIDA TÜRLERİNDE DİRENÇ EPİDEMİYOLOJİSİ Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İYİ Kİ DOĞDUNUZ MİNE HOCA GİRİŞ İnvaziv fungal infeksiyonların ve antifungal

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ MACMIROR COMPLEX 500 mg + 200.000 IU vajinal ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir vajinal ovül Nifuratel 500 mg; Nistatin 200.000 IU

Detaylı

CONTRAMAL RETARD 100 mg TABLET PROSPEKTÜS

CONTRAMAL RETARD 100 mg TABLET PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : Contramal Retard 100 mg Tablet; 100 mg tramadol hidroklorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit (E 171) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri : Contramal

Detaylı

Rilutek 50 mg Filmtablet

Rilutek 50 mg Filmtablet Rilutek 50 mg Filmtablet FORMÜLÜ Her film tablet 50 mg riluzol ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Amiyotrofik lateral sklerozun patogenezi

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Nimesulide (mikronize) içermektedir. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Kuru göz sendromunun semptomatik tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Kuru göz sendromunun semptomatik tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI EYESTIL 10 ml göz damlası 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde : 100 ml de : 0.150 g hiyalüronik asit sodyum tuzu içerir. Yardımcı maddeler : Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MAXTHİO 4 mg/2 ml İM Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tiyokolşikosid 4 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür

Detaylı

Tekfin Sprey Dermal % Kısa Ürün Bilgileri Aralık 2008

Tekfin Sprey Dermal % Kısa Ürün Bilgileri Aralık 2008 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TEKFİN DERMAL SPREY % 1, 30 ml 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her 30 ml lik solüsyon; 300 mg Terbinafine hydrochloride içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz. 6.1 3 FARMASÖTİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mikroanjiopatide (özellikle diabetik retinopatide) Ağrı, kramp ve tembellikle seyreden venöz yetmezliklerde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mikroanjiopatide (özellikle diabetik retinopatide) Ağrı, kramp ve tembellikle seyreden venöz yetmezliklerde endikedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DOCALİX 500 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Kalsiyum dobesilat monohidrat 500 mg Yardımcı maddeler Yardımcı maddeler için, bakınız

Detaylı

1g losyon, 1.0 mg Metilprednisolon aseponat içerir (% 0.1).

1g losyon, 1.0 mg Metilprednisolon aseponat içerir (% 0.1). 1 ADVANTAN M Losyon Formülü 1g losyon, 1.0 mg Metilprednisolon aseponat içerir (% 0.1). Yardımcı maddeler Benzil alkol Polioksietilen-2-stearil alkol Polioksietilen-21-stearil alkol Disodyum edetat Farmakolojik

Detaylı

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir; KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NAC 200 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Asetilsistein 200 mg Yardımcı madde(ler): Aspartam (E 951) Sodyum hidrojen karbonat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MON.TALYUM-201 berrak ve renksiz bir çözeltidir. 1 ml enjeksiyonluk çözelti içinde 37 MBq Talyum-201 ( 201 Tl) radyonüklidi içerir.

KULLANMA TALİMATI. MON.TALYUM-201 berrak ve renksiz bir çözeltidir. 1 ml enjeksiyonluk çözelti içinde 37 MBq Talyum-201 ( 201 Tl) radyonüklidi içerir. KULLANMA TALİMATI MON.TALYUM-201 I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Her bir flakondaki talyum klorür ( 201 Tl) aktivitesi kalibrasyon tarih ve saatinde 37 MBq/mL dir. Damar içine uygulanır. Etkin

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

TRACTOCILE 7.5 mg/ml. Enjeksiyonluk Solüsyon FORMÜLÜ. 1 ml solüsyon: Atosibana eşdeğer atosiban asetat. Hidroklorik asit 1M

TRACTOCILE 7.5 mg/ml. Enjeksiyonluk Solüsyon FORMÜLÜ. 1 ml solüsyon: Atosibana eşdeğer atosiban asetat. Hidroklorik asit 1M TRACTOCILE 7.5 mg/ml Enjeksiyonluk Solüsyon FORMÜLÜ 1 ml solüsyon: Atosibana eşdeğer atosiban asetat Mannitol Hidroklorik asit 1M Enjeksiyonluk su 7.5 mg 50.0 mg y.m. y.m. 1 ml 1 flakon (0.9 ml) 6.75 mg

Detaylı

CARBOPLATIN-TEVA 150mg/15ml Enjeksiyonluk Çözelti

CARBOPLATIN-TEVA 150mg/15ml Enjeksiyonluk Çözelti CARBOPLATIN-TEVA 150mg/15ml Enjeksiyonluk Çözelti FORMÜLÜ Her bir flakon; 150 mg karboplatin, 150 mg mannitol ile enjeksiyonluk su y.m. 15 ml içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BETASERC 24 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür, 24 mg

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BETASERC 24 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür, 24 mg 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BETASERC 24 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Betahistin dihidroklorür, 24 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yetişkin hastalarda kandidemi dahil invazif kandidiyazis tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yetişkin hastalarda kandidemi dahil invazif kandidiyazis tedavisinde endikedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ ERAXIS 100 mg infüzyonluk çözelti için toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Anidulafungin 100 mg Çözündürülerek hazırlanan çözelti

Detaylı

SEFBAKTAM 1 g ENJEKTABL FLAKON Steril, Apirojen Antibiyotik

SEFBAKTAM 1 g ENJEKTABL FLAKON Steril, Apirojen Antibiyotik SEFBAKTAM 1 g ENJEKTABL FLAKON Steril, Apirojen Antibiyotik FORMÜLÜ: Her Sefbaktam flakonu 1000 mg sulbaktam a eşdeğer sulbaktam sodyum + 1000 mg sefoperazon a eşdeğer sefoperazon sodyum içerir. Beraberindeki

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB) KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KREVAL FORTE 15 mg / 5 ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Butamirat sitrat...15.00 mg / 5 ml Yardımcı maddeler: Sodyum sakkarin

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Mikroanjiopatide (özellikle diabetik retinopatide), Ağrı, kramp ve tembellikle seyreden venöz yetmezliklerde endikedir.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Mikroanjiopatide (özellikle diabetik retinopatide), Ağrı, kramp ve tembellikle seyreden venöz yetmezliklerde endikedir. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI MODET 500 mg kapsül KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir kapsül 500 mg kalsiyum dobesilat içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için

Detaylı

ANTİBİYOTİK HAZIRLAMA VE SAKLAMA KOŞULLARI

ANTİBİYOTİK HAZIRLAMA VE SAKLAMA KOŞULLARI TOTMDSD46 4.2.216 Antibiyotik ADI HAZIRLANIŞI Saklama koşulu TAZOCIN G IV infüzyon (Piperasilin + Tazobaktam 5 ml ila 15 ml lik: %.9 NACL %5 Dekstroz Ringer Laktat solüsyonu Sıvılarla ile en az 3 dakikada

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSAMOL 7.5 mg / 5 ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Butamirat sitrat

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSAMOL 7.5 mg / 5 ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Butamirat sitrat KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSAMOL 7.5 mg / 5 ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Butamirat sitrat 7.5 mg Yardımcı maddeler: Sorbitol Gliserin Sodyum Sakarin 2.5

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

PROCTOLOG hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir.

PROCTOLOG hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROCTOLOG rektal krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g. kremde, Etkin madde: Ruskogenin Trimebutin Yardımcı maddeler: Setostearil alkol Propilen glikol

Detaylı

ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ

ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ STANDART DUYARLILIK YÖNTEMLERİ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİNDE NEYİ, NASIL ve NE ZAMAN UYGULAMALIYIZ? Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUTAMCOD 7.5 mg/5 ml Şurup

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUTAMCOD 7.5 mg/5 ml Şurup 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUTAMCOD 7.5 mg/5 ml Şurup KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Butamirat sitrat Yardımcı maddeler: Sorbitol % 70 Etanol Sakarin sodyum Benzoik asit

Detaylı

FİNARİD 5 mg FİLM TABLET

FİNARİD 5 mg FİLM TABLET FİNARİD 5 mg FİLM TABLET FORMÜL Bir Finarid Film Tablet 5 mg finasterid ve boyar madde olarak sarı demir oksit, titanyum dioksit, sunset sarısı, indigo karmin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Finasterid,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıdaki üç ana semptom ile tanımlanan Meniere Sendromunda: Vestibular vertigonun semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıdaki üç ana semptom ile tanımlanan Meniere Sendromunda: Vestibular vertigonun semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MORESERC 16 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: 16 mg Betahistin dihidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Mannitol,50 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Kandida Enfeksiyonlarının Tedavisi. Dr. Mustafa NAMIDURU GÜTF-Enf. Hst ve Kl. Mik. AD.

Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Kandida Enfeksiyonlarının Tedavisi. Dr. Mustafa NAMIDURU GÜTF-Enf. Hst ve Kl. Mik. AD. Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Kandida Enfeksiyonlarının Tedavisi Dr. Mustafa NAMIDURU GÜTF-Enf. Hst ve Kl. Mik. AD. 1 Gaziantep Klasiği 2 Temel Sorunlar: 1. Mortalite ve Morbitidesi Yüksek 2. Her Geçen

Detaylı

KANDİDA PROFİLAKSİSİ. Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 17 Aralık 2011

KANDİDA PROFİLAKSİSİ. Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 17 Aralık 2011 KANDİDA PROFİLAKSİSİ Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 17 Aralık 2011 Kandidemi oranı 0.20-0.38 /1000 hastane başvurusu Kandida

Detaylı

EKĠNOKANDĠNLER. Dr. Tuba TURUNÇ. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

EKĠNOKANDĠNLER. Dr. Tuba TURUNÇ. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı EKĠNOKANDĠNLER Dr. Tuba TURUNÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı BAMÇAĞ 16-18 Aralık 2011 Sunum Planı Etki Mekanizmaları Farmakolojik Özellikleri

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. BUTAMCOD 7.5 mg/ 5ml Şurup. Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. BUTAMCOD 7.5 mg/ 5ml Şurup. Ağızdan alınır. BUTAMCOD 7.5 mg/ 5ml Şurup Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her 5 ml şurupta 7.5 mg Butamirat sitrat Yardımcı maddeler: Sorbitol % 70, sakarin sodyum, benzoik asit, etanol, vanilin, sükroz,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VASOSERC BID tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde : Betahistin dihidroklorür, 24 mg

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VASOSERC BID tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde : Betahistin dihidroklorür, 24 mg KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VASOSERC BID tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Betahistin dihidroklorür, 24 mg Yardımcı maddeler : Mannitol 75 mg. Yardımcı maddeler için

Detaylı

Etkin madde: Her flakon 50 mg desitabin içerir. Yardımcı maddeler: Monobazik potasyum fosfat, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

Etkin madde: Her flakon 50 mg desitabin içerir. Yardımcı maddeler: Monobazik potasyum fosfat, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su KULLANMA TALİMATI DACOGEN 50 mg, tek doz IV enjeksiyonluk çözelti için toz Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her flakon 50 mg desitabin içerir. Yardımcı maddeler: Monobazik potasyum fosfat, sodyum hidroksit,

Detaylı

Navelbine 30 mg Yumuşak Kapsül

Navelbine 30 mg Yumuşak Kapsül Navelbine 30 mg Yumuşak Kapsül FORMÜLÜ Herbir Navelbine 30 mg Yumuşak Kapsül: Vinorelbin tartarat 41.55mg (30 mg vinorelbin baza eşdeğerdir.) (Titanyum dioksit, kırmızı demir oksit, alkol ve sorbitol içerir.)

Detaylı

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Nötropenik hastalarda fungal infeksiyonlar Nötropeni invaziv

Detaylı

FORMÜLÜ Her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir.

FORMÜLÜ Her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir. AMLOVAS Tablet 10 mg FORMÜLÜ Her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Amlodipin uzun etki süreli, dihidropiridin türevi bir kalsiyum

Detaylı

16 yaş altı hastalarda viral grip/ soğuk algınlığı veya suçiçeği durumlarında hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.

16 yaş altı hastalarda viral grip/ soğuk algınlığı veya suçiçeği durumlarında hekime danışılmadan kullanılmamalıdır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DENCOL Jel Sprey 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her 1 g jel, Etkin madde: Kolin salisilat içerir. Yardımcı maddeler: Sorbitol (%70) Karboksimetil selüloz sodyum 87.1 mg 70.0

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Beher 5 ml süspansiyon, 680 mg Kalsiyum karbonat ve 80 mg Magnesyum karbonat içermektedir.

Kısa Ürün Bilgisi. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Beher 5 ml süspansiyon, 680 mg Kalsiyum karbonat ve 80 mg Magnesyum karbonat içermektedir. Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MAGCAR SÜSPANSİYON, 100 ml 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Beher 5 ml süspansiyon, 680 mg Kalsiyum karbonat ve 80 mg Magnesyum karbonat içermektedir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3- FARMASÖTİK FORM Süspansiyon Beyazımsı opak renkte, homojen görünüşlü, aromatik kokulu (nane-çikolata) süspansiyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3- FARMASÖTİK FORM Süspansiyon Beyazımsı opak renkte, homojen görünüşlü, aromatik kokulu (nane-çikolata) süspansiyon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MAGCAR FORTE SÜSPANSİYON, 100 ml 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Beher 10 ml süspansiyon, 1200 mg Kalsiyum karbonat, 140 mg Magnesyum karbonat ve 300 mg

Detaylı

OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY

OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY FORMÜL %0.2 klorheksidin glukonat içerir. Yardımcı madde olarak; gliserin, limon esansı ve nane esansı içerir. Bir püskürtme 0.15 ml dir ve 0.0003 g klorheksidin glukonat içerir.

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ULSEPAN 40 mg İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon

ÜRÜN BİLGİSİ. ULSEPAN 40 mg İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ ULSEPAN 40 mg İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon 2. BİLEŞİM Etkin madde: Pantoprazol 40 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR Gastroözofageal reflü hastalığı,

Detaylı

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır.

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT tablet 100 mg 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. COLİSTİMCİN İ.M./İ.V. Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon Steril-Apirojen Kas içine ya da damar içine enjekte edilir.

KULLANMA TALİMATI. COLİSTİMCİN İ.M./İ.V. Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon Steril-Apirojen Kas içine ya da damar içine enjekte edilir. KULLANMA TALİMATI COLİSTİMCİN İ.M./İ.V. Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon Steril-Apirojen Kas içine ya da damar içine enjekte edilir. Etkin madde: Her bir flakon 150 mg kolistin bazına eşdeğer

Detaylı

Sağlıklı gönüllülerde plazma konsantrasyonu grafiğinden hesaplanmış nispi dağılım hacmi 0.32 L/kg dır ( i.v. dozu, 0.4 mg/ kg vücut ağırlığı).

Sağlıklı gönüllülerde plazma konsantrasyonu grafiğinden hesaplanmış nispi dağılım hacmi 0.32 L/kg dır ( i.v. dozu, 0.4 mg/ kg vücut ağırlığı). Glucobay 100 Tablet Akarboz Formülü : 1 tablet Glucobay 100, 100 mg akarboz içerir. Farmakolojik Özellikleri Farmakodinamik özellikler: Glucobay ın aktif maddesi olan akarboz bir alfa - glukozidaz inhibitörüdür.

Detaylı

VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet

VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablet; 120 mg feksofenadin hidroklorür ve boyar madde olarak ; titanyum dioksit, kırmızı demir oksit ve sarı demir oksit içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VENDİOS 600 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VENDİOS 600 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VENDİOS 600 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablette; Diosmin 600 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için bölüm 6.1. e bakınız.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her 5 ml şurup, 7.5 mg butamirat sitrat (1.5 mg/ml) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her 5 ml şurup, 7.5 mg butamirat sitrat (1.5 mg/ml) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CODACTİV 7.5 mg/ 5 ml Şurup, 100 ml 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml şurup, 7.5 mg butamirat sitrat (1.5 mg/ml) içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mikroanjiopatide (özellikle diabetik retinopatide) Ağrı, kramp ve tembellikle seyreden venöz yetmezliklerde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mikroanjiopatide (özellikle diabetik retinopatide) Ağrı, kramp ve tembellikle seyreden venöz yetmezliklerde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DOXİUM 1000 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Kalsiyum dobesilat monohidrat 1000 mg Yardımcı maddeler Yardımcı maddeler için, bakınız

Detaylı

: Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir.

: Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir. VERTİN 16 mg Tablet Ağızdan alınır Etkin madde Yardımcı maddeler : Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir. : Mikrokristalize selüloz, mannitol, sitrik asit monohidrat, susuz kolloidal

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI DROGSAN SODYUM BĐKARBONAT % 8.4 Ampul Sadece damar içi kullanım içindir. Etkin madde Yardımcı maddeler : 10 ml lik ampul de 0.84 g sodyum bikarbonat içerir. : Enjeksiyonluk su Bu ilacı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DOPAMINE DBL 200 mg/ 5 ml IV İnfüzyon İçin Solüsyon İçeren Ampul 5 Ampul İlaç damar içine yavaşça damla damla uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. DOPAMINE DBL 200 mg/ 5 ml IV İnfüzyon İçin Solüsyon İçeren Ampul 5 Ampul İlaç damar içine yavaşça damla damla uygulanır. KULLANMA TALİMATI DOPAMINE DBL 200 mg/ 5 ml IV İnfüzyon İçin Solüsyon İçeren Ampul 5 Ampul İlaç damar içine yavaşça damla damla uygulanır. - Etkin madde: Dopamin hidroklorür 5 ml lik solüsyon içeren 1

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MEROSİD 1000 mg I.V. Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. MEROSİD 1000 mg I.V. Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI MEROSİD 1000 mg I.V. Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her flakonda 1000 mg meropenem e eşdeğer miktarda 1140 mg meropenem trihidrat. Yardımcı madde:

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD

Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD Yaşlılarda Psikofarm akoloji Uygulam a Prensipleri Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD ABD > 65 yaş, nüfusun %13 ancak reçete edilen tüm ilaçların % 35 > 70 yaş, hastaneye yatış 1/6 ilaç yan etkisi

Detaylı

B. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ

B. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ B. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. Tıbbi farmasötik ürünün adı BETOPTIC Steril Oftalmik Solüsyon 2. Kalitatif ve kantitatif formülü mg/ml Betaksolol hidroklorür (5.0mg betaksolol baza eşdeğer), Ph. Eur 5.6 mg*

Detaylı

ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet

ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet FORMÜLÜ: Her enterik kaplı tablet: 40 mg pantoprazole eşdeğer 45.1 mg pantoprazol sodyum seskihidrat ve boyar madde olarak; titanyum dioksit (E171) ve kinolin sarısı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LAVODROP 30 mg/5 ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Levodropropizin 30 mg/5 ml Yardımcı maddeler: Her 5 ml de; Sukroz 2.5 g Gliserin 0.5

Detaylı

Meronem bolus intravenöz enjeksiyon için enjeksiyonluk su ile veya intravenöz infüzyon için uygun bir infüzyon sıvısı ile çözülür.

Meronem bolus intravenöz enjeksiyon için enjeksiyonluk su ile veya intravenöz infüzyon için uygun bir infüzyon sıvısı ile çözülür. MERONEM 500 mg IV Enjeksiyon için Toz İçeren Flakon Steril, apirojen Formülü: Beher flakon etken madde olarak 500 mg meropenem anhidre eşdeğer 570 mg meropenem trihidrat ve yardımcı madde 104 mg anhidr

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KARDOZİN 2 MG TABLET KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir. Yardımcı maddeler için,

Detaylı

İlaç oral olarak verildiğinde, deri, saç ve tırnaklarda fungusidal aktivite oluşturacak düzeyde konsantre olur.

İlaç oral olarak verildiğinde, deri, saç ve tırnaklarda fungusidal aktivite oluşturacak düzeyde konsantre olur. Lamisil Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 250 mg terbinafin hidroklorür içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Terbinafin, allilamin olup, Trichophyton (ör. T. rubrum, T. mentagrophytes, T.

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GRANÜLOFER 40 mg saşe 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her saşe 300 mg ferrimannitol ovalbumin (40 mg Fe+3 e eşdeğer) içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL

PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL FORMÜLÜ : Bir Yumuşak Kapsül ; B 1 vitamini 15 mg B 2 vitamini 15 mg B 6 vitamini 10 mg B 12 vitamini 10 mcg Nikotinamid 50 mg Kalsiyum Pantotenat 25 mg D-Biotin 0.15

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BEMİKS kompoze ampul 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BEMİKS kompoze ampul 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BEMİKS kompoze ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 2 ml lik ampulde, Tiamin (B 1 ).. 25 mg Riboflavin (B 2 ).. 2 mg Piridoksin (B 6 )..

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Nur Yapar. DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara

OLGU SUNUMU. Dr. Nur Yapar. DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara OLGU SUNUMU Dr. Nur Yapar DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara 28 yaşında, erkek Mayıs 2008; T hücreden zengin B hücreli Hodgin Dışı Lenfoma Eylül 2008; 5.

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FUCİBEST % 2 krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir gram krem 20 mg Fusidik asit içerir. Yardımcı maddeler: Bir gram krem 150 mg Propilen

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. TIENAM 500 mg I.V. enjektabl flakon Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde(ler): Her bir flakon steril olarak 500 mg imipenem (imipenem monohidrat olarak) ve 500 mg silastatin (silastatin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1.Terapötik endikasyonlar Ayaklarda görülen mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1.Terapötik endikasyonlar Ayaklarda görülen mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI EXODERİL %1 spray KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml sprey 10 mg naftifin hidroklorür içerir. Yardımcı madde(ler): Her 1 ml spreyde Propilen

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Enjeksiyon çözeltisi Hemen hemen renksiz, berrak veya çok hafif opalesans çözelti.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Enjeksiyon çözeltisi Hemen hemen renksiz, berrak veya çok hafif opalesans çözelti. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SİSTRAL Ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ampul (1mL) 10 mg klorfenoksamin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEPORES % 0.05 Oftalmik Emülsiyon İçeren Tek Dozluk Flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEPORES % 0.05 Oftalmik Emülsiyon İçeren Tek Dozluk Flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEPORES % 0.05 Oftalmik Emülsiyon İçeren Tek Dozluk Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml de etkin madde olarak 0.5 mg siklosporin

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu: Klinik yansımalar. Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu: Klinik yansımalar. Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu: Klinik yansımalar Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi OLGU 55 yaşında bayan hasta 2003 yıllında diffüz büyük B hücreli NHL tanısı 4 kez

Detaylı