İlaçların Veriliş Yerleri. Lokal Uygulama Yerleri. Sistemik Uygulama Yerleri. Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Absorbsiyon.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlaçların Veriliş Yerleri. Lokal Uygulama Yerleri. Sistemik Uygulama Yerleri. Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Absorbsiyon."

Transkript

1 İlaçların Veriliş Yerleri Lokal Uygulama Yerleri Sistemik Uygulama Yerleri Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Absorbsiyon Dağılım Metabolizma Atılım İlaçların Vücuttaki Etkisi (Farmakodinamik Etkiler) İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler İlaç Etkileşimleri 1 / 27

2 İlaçların Laboratuvar Test Sonuçlarına Etkileri İlaçların Toksik Etkileri Önlem Ve Tedavileri İlaç Bağımlılığı Akut Zehirlenme Tedavisi Reçete Bilgisi ÜNİTE : ll- OTONOM SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI: Otonom Sinir Sisteminin Fonksiyonları Otonom Sinir Sistemi ve Etkileri Otonom Uyarıların Değişik Organlara Etkileri Sempatomimetik (Adrenerjik) İlaçlar Katekolaminler 2 / 27

3 Katekolamin olmayan sempatomimetik ilaçlar Alfa Reseptörleri Etkileyenler Beta Reseptörleri Etkileyenler Sempatolitik (Antiadrenerjik) İlaçlar Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri Beta Adrenerjik Reseptörleri Bloke Edenler Adrenerjik Nöron Blokörleri, Parasempatomimetik (Kolinerjik) Etkili İlaçlar Parasempatomimetik İlaçların Farmakolojik Etkileri Antikolinesteraz İlaçlar Parasempatolitik (Antikolinerjik) İlaçlar 3 / 27

4 Parasempatolitik İlaçların Farmakolojik Etkileri Parasempatolitik İlaçlar Otonom Ganglionları Etkileyen İlaçlar Otonom Ganglionları Stimüle Eden İlaçlar Otonom Ganglionları Bloke Eden İlaçlar ÜNİTE III -MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI Sedatif ve Hipnotik İlaçlar Sedatif ve hipnotik ilaçlar Benzodiyazepinler Barbütüratlar Barbütürat yapısında olmayanlar 4 / 27

5 Diğer sedatif ve hipnotikler Antikonvülsan İlaçlar (Antiepileptikler) Antiepileptikler Fenitoin Fenobarbütal Pirimidon Valproik asit Karbamazepin Ethosüksimid Benzodiazepinler Diğer Antiepileptikler Parkinson Tedavisinde Kullanılan İlaçlar 5 / 27

6 Dopamin etkinliğini artıran ilaçlar (DOPA minerjik Maddeler) Kolinerjik etkinliği azaltan ilaçlar (Antikolinerjikler) Antihistaminikler Psikiyatrik Hastalıkların Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Anksiyolitik İlaçlar Antipsikotik İlaçlar Antidepresan ve Antimanik İlaçlar Santral Sinir Sistemi Stimulanları Madde Bağımlılığı Narkotik Analjezikler Morfin Ve Benzerleri 6 / 27

7 Meperidin ve Benzerleri Metadon ve Benzerleri Opioid Agonist Antagonistleri (Karma Etkili Opioidler) Saf Opioid Antagonistleri Narkotik Olmayan Analjezikler Anestezikler Anestezinin Aşamaları Genel Anestezikler İnhalasyon Anestezikleri Parenteral Genel Anestezikler Lokal Anestezikler Lokal Anestezide kullanılan İlaçlar 7 / 27

8 Nöromüsküler Bloke Edici İlaçlar Nöromüsküler Blok Yapan İlaçlar Depolarizasyonsuz Blok Yapan İlaçlar Depolarizasyonlu Blok Yapan İlaçlar Santral Etkili Kas Gevşeticiler(Myoreleksanlar) ÜNİTE IV- KARDİYOVASKÜLER SİSTEM İLAÇLARI Konjestif Kalp Yetmezliğinde Kullanılan İlaçlar Dolaşım Sistemine Etkili İlaçların Sınıflandırılması Konjestif Kalp Yetmezliği Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Kalp Glikozidleri 8 / 27

9 Konjestif Kalp Yetmezliği Tedavisinde Kullanılan Diğer İlaçlar Aritmi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Aritmi Taşiaritmilerin Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Bradiaritmi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Anjina Pektoris Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Antianjinal İlaçlar Nitrat ve Nitritler Beta Blokörler Kalsiyum Kanal Blokörleri Dipiridamol (Drisentin,Persantin,) Periferik Vazodilatatörler 9 / 27

10 Periferik Vazodilatatörlerin Endikasyonları Periferik Vazodilatatörlerin Etkileri Periferik Vazodilatör Etkili İlaçlar Hipertansiyon Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Hipertansiyon Tedavisinde Kullanılan Antihipertansifler Diüretikler Adrenerjik Nöron Blokörleri Adrenerjik Reseptör Blokörleri Vazodilatörler Santral Etkili Adrenerjik İlaçlar Kalsiyum Kanal Blokörleri 10 / 27

11 Renin Anjiotensin Sistemini Etkileyen İlaçlar Hipertansif Acilleri Hipertansif Acil Tedavi Antihipertansif İlaç Kullanan Hastaların Dikkat Etmesi Gerekenler Antihiperlipidemik İlaçlar Hiperlipidemi Hiperlipidemi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Hematopoietik Sisteme Etkili İlaçlar Antikoagülan ilaçlar Heparin (Fragmin,Liquemin) Oral Yolla Kullanılan Antikogülanlar Antitrombolitik Ve Trombolitik İlaçlar 11 / 27

12 Antitrombolitik İlaçlar Trombolitik İlaçlar Kanamanın Durdurulmasında Kullanılan İlaçlar Anemi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Demir Eksikliği Anemisi Ve Demir Eksikliği Anemisinde Kullanılan İlaçlar Megaloblastik Anemilerin Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Orak Hücreli Anemi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ÜNİTE V- SOLUNUM SİSTEMİ İLAÇLARI Antitusif İlaçlar Opioidler Periferik Etkili İlaçlar 12 / 27

13 Ekspektoran İlaçlar İpeka Tuz Ekspektoranlar Bromheksin Mukolitikler Bronkodilatör İlaçlar Beta Adrenerjik Reseptörleri Aktive Eden İlaçlar Selektif Olmayan Beta Mimetik İlaçlar Selektif Etkili Beta Mimetik Bronkodilatörler Fosfodiesteraz İnhibitörleri Glukokortikoidler 13 / 27

14 Antimuskarinik ilaçlar Mast hücresi stabilizatörleri Disodyum Kromoglikat Ketotifen ÜNİTE VI: OTAKOİDLER Histamin Histamin Antagonistleri (Antihistaminikler) Serotonin ve Antagonistleri ÜNİTE VII: SİNDİRİM SİSTEMİ İLAÇLARI Dijestan ve Peptik Ülsere Etkili İlaçlar Dijestanlar 14 / 27

15 Mide dijestanları Koleretik ve Kolagoglar Dijestiv Enzimler Peptik Ülser Asit Salgısını Azaltan İlaçlar Antasid İlaçlar Mukozada Koruyucu Tabaka Oluşturan İlaçlar Sitoprotektif İlaçlar (Prostaglandinler) Antimikrobiyal İlaçlar Laksatif Purgatif ve Antidiaretik İlaçlar Laksatif ve Purgatif İlaçların Sınıflandırılması Yumuşatıcı Laksatifler 15 / 27

16 Kitle Oluşturan Laksatifler Osmotik Laksatif-Purgatifler Stimülan Laksatif Purgatifler Laksatif ve Purgatif İlaçların Kullanılışı Laksatif ve Purgatif İlaçların Endikasyonları Antidiaretikler Opiyatlar Parasempatolitik (Antikolinerjik) İlaçlar Adsorbanlar ve Kitle Oluşturan İlaçlar Oral Rehidratasyon Sıvısı (Oral Rehydration Salt-ORS) Emetik - Antiemetik İlaçlar 16 / 27

17 Emetik İlaçlar İpeka Apamorfin Antimetik İlaçlar Anti- kolinerjikler Anti-histaminikler Dopamin Antagonistleri Kannabinoid Glukokortikoidler 5HT3-reseptör antagonistleri Bitkisel antiemetik ilaç Benzodiazepinler 17 / 27

18 ÜNİTE VIII: ÜRİNER SİSTEM İLAÇLARI Diüretikler Karbonik Anhidraz İnhibitörleri Tiazid Grubu Diüretikler Kıvrım Diüretikleri Potasyum Tutucu Diüretikler Ozmotik Diüretikler Sıvı Elektrolit Dengesini Etkileyen İlaçlar Sodyum Dengesi Bozulması ve Dehidratasyon Dehidratasyon Durumunda Kullanılan Sıvılar Hiperhidratasyon Durumları 18 / 27

19 Potasyum Eksikliği Tedavisinde Kullanılan Solüsyonlar Hiperkalemi Durumunda kullanılan İlaçlar Kalsiyum Eksikliğinde Kullanılan İlaçlar Magnezyum Eksikliğinde Kullanılan İlaçlar Asit Baz Dengesi Bozukluklarında Kullanılan İlaçlar Asidoz Durumunda Kullanılan Solüsyonlar Alkaloz Durumunda Kullanılan Solüsyonlar Plazma Yerini Tutan Solüsyonlar Dekstran Ve Diğerleri Plazma Normal İnsan Serum Albumini 19 / 27

20 Tam Kan ÜNİTE IX : KEMOTERAPOTİKLER Kemoterapotiklere Giriş Kemoterapötiklerin Sınıflandırılması Kemoterapötiklerin Kullanım Alanları Kemoterapötiklerin Etkileri Antibakteriyel İlaçlar Antibakteriyel İlaçların Etki Mekanizmaları Antibakteriyel İlaçların Etkileri Antibakteriyel İlaçların Sınıflandırılması Bakterisid Etkili Antibakteriyel İlaçlar 20 / 27

21 Penisilinler Sefalosporinler Karbapenemler Monobaktamlar Aminoglikozidler Fluorokinolonlar Vankomisin Rifampin Nitroimidazoller Bakteriyostatik Etkili Antibakteriyel İlaçlar Tetrasiklinler Sülfonamidler 21 / 27

22 Amfenikoller Makrolidler ve Azalidler Linkozamidler Çeşitli Kemoterapötikler Antitüberküloz İlaçlar Antifungal İlaçlar Antiamibik İlaçlar Antimalaryal İlaçlar Antihelmintik İlaçlar Ektoparazitlere Karşı Kullanılan İlaçlar Antiviral İlaçlar 22 / 27

23 Antineoplastik İlaçlar Alkilleyici İlaçlar Antimetabolitler Bitkisel Kaynaklı Antikanserojenler Antibiyotikler Hormonlar ve Hormon Angonistleri Diğer Antineoplastik İlaçlar Antiseptik Dezenfektanlar Halojenler Alkoller Aldehidler Fenolik Bileşikler 23 / 27

24 Oksidleyici Maddeler Katyonik Deterjanlar Metal Bileşikleri Diğer Antiseptik ve Dezenfektanlar ÜNİTE X: ENDOKRİN SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR Endokrin Hormonlar Hormonların Sınıflandırılması Hormonların Fizyolojik Fonksiyonları ve Kullanımı Adrenal Kortikosteroidler Glukokortikoidler 24 / 27

25 Mineralokortikoidler Adrenal Kortikosteroidlerin Farmakokinetik Özellikleri Adrenal Kortikosteroidlerin Tedavide Kullanımları Adrenal Kortikosteroidlerin Yan Etkileri Adrenal Kortikosteroidlerin Kontrendikasyonları Cinsiyet Hormonları Östrojenler Projestinler Oral Kontraseptifler Oral Kontraseptiflerin Çeşitleri Oral Kontraseptiflerin Etkileri Oral Kontraseptiflerin Yan Etkileri 25 / 27

26 Oral Kontraseptiflerin Kontrendikasyonları Androjenler İnsülin Ve Oral Hipoglisemik İlaçlar İnsülin Oral Hipoglisemik İlaçlar Glukagon Troid Bezini Etkileyen İlaçlar Troid hormonlarının fizyolojik etkileri Tiroid Hormon Preparatları Kalsitonin (Tirokalsitonin = Tct) 26 / 27

27 ÜNİTE XI : ACİL İLAÇLARI Acil Durumlarda Kullanılan İlaç Ve Solüsyonlar Acil Durumlarda Kullanılan İlaçlar Acil Durumlarda Kullanılan Solüsyonlar 27 / 27

ENDOKRİN SİSTEM İLAÇLARI VE OTOKOİDLER 40/16

ENDOKRİN SİSTEM İLAÇLARI VE OTOKOİDLER 40/16 FARMOKOLOJİ DERS BİLGİ MODÜL ADI SÜRESİ İLAÇLARA GİRİŞ 40/16 OTONOM SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI 40/16 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI 40/16 DOLAŞIM SİSTEMİ İLAÇLARI 40/16 SOLUNUM SİSTEMİ İLAÇLARI 40/8 SİNDİRİM

Detaylı

Bu sayfa Süzer Farmakoloji kitabından alıntıdır. Bilgi için www.onersuzer.com BÖLÜM 1. FARMAKOLOJİYE GİRİŞ 1

Bu sayfa Süzer Farmakoloji kitabından alıntıdır. Bilgi için www.onersuzer.com BÖLÜM 1. FARMAKOLOJİYE GİRİŞ 1 İçindekiler BÖLÜM 1. FARMAKOLOJİYE GİRİŞ 1 Konu 1. Farmakolojiye giriş, ilaçların şekilleri ve uygulama yolları 3 Farmakolojiye giriş 3 İlaçların geliştirilmesi ve klinik araştırmalar 4 İlaçların adları

Detaylı

Önsöz bromokriptin Yrd. Doç.Dr.Ayşe GÜREL

Önsöz bromokriptin Yrd. Doç.Dr.Ayşe GÜREL Önsöz Sağlık hizmetlerinin daha kaliteli olabilmesi için hemşireliğin yanısıra görev alanı iyice özelleşen sağlık teknikerleri yetiştiren yeni ön lisans bölümleri açılmaktadır. Bu bölümlerde öğrenciler,

Detaylı

Tıp Fakültesi 2011 2012 Eğitim Yılı Ö ğrenci Rehberi (3.SINIF)

Tıp Fakültesi 2011 2012 Eğitim Yılı Ö ğrenci Rehberi (3.SINIF) Haftalık Ders Saati Yıllık Toplam Saat I.Yarıyıl II.Yarıyıl Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Pratik Teorik Pratik Teorik Pratik Z/S AKTS 1 T 301 4 0 4 0 120 0 Z 9 2 3 4 5 6 7 T 303 Bilimlere Giriş

Detaylı

FARMAKOLOJİ DE BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER

FARMAKOLOJİ DE BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 71 FARMAKOLOJİ DE BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 1. Biyoyararlanımı gösteren en önemli parametre ilacın plazma konsantrasyon zaman grafiğinde eğri altında kalan alan (EAA) dır. 2. İdrarı asitleştirmek

Detaylı

KOLİNOMİMETİKLERİN ENDİKASYONLARI

KOLİNOMİMETİKLERİN ENDİKASYONLARI Antikolinesterazlar: Kolinesteraz enzimini inhibe eden ilaçlar, inhibisyonun reverbisl ve irreverbisl olmasına göre iki grupta incelenmektedir. Kolinerjik asetilkolin birikimine neden olarak muskarinik

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici

Detaylı

ÜNİTE 6 Santral Sinir Sistemi İlaçları

ÜNİTE 6 Santral Sinir Sistemi İlaçları ÜNİTE 6 Santral Sinir Sistemi İlaçları Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Santral sinir sistemini deprese eden ilaçların etkilerini, Santral sinir sistemini uyaran ilaçların

Detaylı

DÖNEM 3 EĞİTİM PROGRAMI

DÖNEM 3 EĞİTİM PROGRAMI DÖNEM 3 EĞİTİM PROGRAMI KURULUN ADI KODU SÜRE (g) TEORİK (s) PRATİK (s) KREDİ AKTS DOKU VE HEMOPOETİK S DK 1001311 28 122 30 137 9 SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMLERİ DK 1001312 32 166 14 173 11 HALK SAĞLIĞI

Detaylı

ÜNİTE 5 Kardiyovasküler Sistem ilaçları

ÜNİTE 5 Kardiyovasküler Sistem ilaçları ÜNİTE 5 Kardiyovasküler Sistem ilaçları Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Kalp-damar sistemi bozukluklarından kaynaklanan hastalıkları, Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan başlıca ilaçlar, Bu ilaçların

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık, ilaç ve farmasötik hammaddeler ile ilgili hemen her yönü kapsayan interdisipliner bir bilim alanıdır. Kimya, biyoloji, fizik, matematik gibi temel bilimler hakkındaki bilgiler

Detaylı

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ ŞANLIURFA 2014 Mustafa Kemal Atatürk Sevgili Öğrencilerimiz, Adını tarihten alan bin yıl kadar köklü bilimin ışığında yarınlara

Detaylı

2 3 FARMAKOLOJİ FARMAKOLOJİ

2 3 FARMAKOLOJİ FARMAKOLOJİ 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ

ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ ENDOKRĠN SĠSTEM ĠLAÇLARI VE OTAKOĠDLER Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ EK-2 1. Tüberküloz 1.1. Anti-tüberküloz ilaçlar 1.2. Antibiyotikler (çoklu ilaç direnci olan tüberkülozlar) 1.2.1. Kanamisin 1.2.2. Amikasin 1.2.3. Siprofloksasin

Detaylı

ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA

ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA DERLEME / REVIEW ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA Oya ÖZATAMER, Ayflegül TARHAN, lknur ORAL Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Ankara Ankara

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE İLAÇLARI 3

SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE İLAÇLARI 3 SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE İLAÇLARI 3 3. Parkinson Tedavisinde Kullanılan İlaçlar: Parkinson hastalığının tedavisinde, esas itibariyle ya dopamini artıran ilaçlar (örneğin Levodopa) veya SSS ye girebilen

Detaylı

ZEHİRLENMELERDE TANI, TEDAVİ VE GENEL YAKLAŞIM

ZEHİRLENMELERDE TANI, TEDAVİ VE GENEL YAKLAŞIM ZEHİRLENMELERDE TANI, TEDAVİ VE GENEL YAKLAŞIM Ülkemizde ve Dünyada sık karşılaşılan zehirlenmeler; doğru tanı ve tedavi uygulanmazsa ciddi mortalite ve morbiditeye sebep olabilen klinik problemlerdir.

Detaylı

SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETERLĠĞĠ

SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETERLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETERLĠĞĠ KEMOTERAPÖTĠKLER 421BB0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Bolum ANALJEZİKLER. se «t. Doz: A- NONSTEROİD ANTİFLAMATUAR AJANLAR

Bolum ANALJEZİKLER. se «t. Doz: A- NONSTEROİD ANTİFLAMATUAR AJANLAR se «t Bolum ANALJEZİKLER A- NONSTEROİD ANTİFLAMATUAR AJANLAR i- ASPİRİN spirin asetik asidin salisilat esteridir. Aspirin siklooksijenazı (prostoglandin sentetaz) geri dönüşsüz bir şekilde asetiller ve

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz...

iii çindekiler çindekiler Önsöz... çindekiler iii çindekiler Önsöz... xii lac n Keflfi ve Tarihçesi... 2 LACIN TANIMI VE TAR HÇES... 3 LAÇ ETKEN MADDES KAYNAKLARI... 5 K MYASAL MADDELERDEN LACA GEÇ fi... 5 LAÇLARIN S MLEND R LMELER... 6

Detaylı

Potasyum Metabolizması Bozuklukları. Int. Dr Burcin DİKMEN Ekim 2012

Potasyum Metabolizması Bozuklukları. Int. Dr Burcin DİKMEN Ekim 2012 Potasyum Metabolizması Bozuklukları Int. Dr Burcin DİKMEN Ekim 2012 Potasyum insan vücudunda en fazla bulunan intraselluler katyon olup intraselluler enzim fonksiyonunu, nöromuskuler ve kardiyovasküler

Detaylı

DİYARE & İLAÇLAR. Dr. Murat Olukman Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

DİYARE & İLAÇLAR. Dr. Murat Olukman Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı DİYARE & İLAÇLAR Dr. Murat Olukman Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Sunum Planı: Diyare yapan ilaçlar Diyare tedavisinde kullanılan ilaçlar DİYARE YAPAN İLAÇLAR Her ilaç

Detaylı

İçindekiler. XIV. Pediatrik i laç rehberi

İçindekiler. XIV. Pediatrik i laç rehberi İçindekiler XIV. Pediatrik i laç rehberi //Yusuf Kibar 14.2 Pediatrik i laç rehberi 14.2.1. Çocuklarda ağrı kesiciler 14.2.2. Çocuklarda lokal anestezikler 14.2.3. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarında

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GRİPORT film kaplı tablet

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GRİPORT film kaplı tablet 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GRİPORT film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM İ Etkin maddeler: Parasetamol... 650 mg Psödoefedrin HCl... 60 mg Klorfeniramin maleat 4 mg Yardımcı maddeler: Laktoz

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI 2015, Kocaeli Bilim, gerçeği bilmek6r. Mustafa Kemal ATATÜRK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektör: Prof. Dr. SadeEn HÜLAGÜ

Detaylı

Dideral Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Dideral Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Dideral Tablet FORMÜLÜ Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler: Propranolol başka herhangi bir otonom sinir sitemi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir film tablet 650 mg parasetamol, 10 mg fenilefrin hidroklorür ve 4 mg klorfeniramin maleat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir film tablet 650 mg parasetamol, 10 mg fenilefrin hidroklorür ve 4 mg klorfeniramin maleat içerir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TERAGRİP Film Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablet 650 mg parasetamol, 10 mg fenilefrin hidroklorür ve 4 mg klorfeniramin

Detaylı

Dr. Lale Karabıyık ZEHĐRLENMELER. Zehir nedir?

Dr. Lale Karabıyık ZEHĐRLENMELER. Zehir nedir? ZEHĐRLENMELER Zehir nedir? Vücuda belirli miktarda girdiğinde biyolojik sistemler üzerinde zararlı etki oluşturarak kalıcı hasara ya da ölüme neden olan maddedir. Akut zehirlenmeler; kazayla, intihar amacıyla,

Detaylı

Dicle Universitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yrd.Doç.Dr.Abdulmenap Güzel

Dicle Universitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yrd.Doç.Dr.Abdulmenap Güzel Dicle Universitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yrd.Doç.Dr.Abdulmenap Güzel Zehir ve zehirlenme nedir? Hangi durumlarda hastanın zehirlendiğinden şüphelenilmelidir? Akut dönemde zehirlenme

Detaylı