KULLANMA TALİMATI. Etkin madde : 1 ml de 20 mg levodopa ve 5 mg karbidopa monohidrat içerir. Yardımcı maddeler: Karmeloz sodyum, saf su

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANMA TALİMATI. Etkin madde : 1 ml de 20 mg levodopa ve 5 mg karbidopa monohidrat içerir. Yardımcı maddeler: Karmeloz sodyum, saf su"

Transkript

1 KULLANMA TALİMATI DUODOPA 20mg/ml + 5 mg/ml intestinal jel İntestinal yoldan uygulanır. Etkin madde : 1 ml de 20 mg levodopa ve 5 mg karbidopa monohidrat içerir. Yardımcı maddeler: Karmeloz sodyum, saf su Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. Bu Kullanma Talimatında: 1. DUODOPA nedir ve ne için kullanılır? 2. DUODOPA yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 3. DUODOPA nasıl kullanılır? 4. Olası yan etkiler nelerdir? 5. DUODOPA ın saklanması Başlıkları yer almaktadır. 1. DUODOPA nedir ve ne için kullanılır? DUODOPA parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır. Duodopa 100 ml lik kasetlerde (koruyucu sert plastik kapağı olan PVC torbalar) sunulur ve her paketin içinde 7 kaset bulunur. Jel, beyaz ile hafif sarı arası renktedir. Etkin maddeleri levodopa ve karbidopa monohidrattır. 1 ml lik jel 20 mg levodopa ve 5 mg karbidopa monohidrat içerir. Her bir kaset 2000 mg levodopa ve 500 mg karbidopa monohidrat içerir. Diğer bileşenleri karmelloz sodyum ve saf sudur. Levodopa vücutta dopamin isimli maddeye dönüşür. Dopamin, beyinde ve omurilikte bulunmaktadır ve sinir hücreleri arasında sinyal geçişine yardım etmektedir. Dopaminin çok az bulunması, Parkinson hastalığının titreme, katılık hissi, yavaş hareket ve denge sağlamada sorunlar gibi belirtilerine sebep olmaktadır. Levodopa tedavisi vücuttaki dopamin miktarını arttırır ve böylece bu belirtilerin azalmasını sağlar. Levodopanın etkisini artırmak ve istenmeyen etkilerini azaltmak için karbidopa monohidrat ürüne eklenmiştir.

2 2. DUODOPA yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler DUODOPA yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ - Eğer levodopa, karbidopa veya bileşenlerden herhangi birine aşırı duyarlıysanız - Eğer dar açılı glokom isimli göz probleminiz varsa - Eğer şiddetli karaciğer veya böbrek probleminiz varsa - Eğer şiddetli kalp rahatsızlığınız varsa - Eğer kalp ritminizde şiddetli derecede düzensizlik (aritmi) varsa, - Eğer akut felç geçirdiyseniz, - Eğer DUODOPA kullanmadan önce, son iki hafta içinde seçici olmayan MAO inhibitörü (monoamin oksidaz inhibitörü) ve seçici MAO tip A inhibitörü olarak adlandırılan ilaçlardan kullandıysanız - Eğer böbrek üstü bezinde büyüme var ise, - Eğer hormonel problemleriniz var ise (böbrek üstü bezi veya tiroid hormonlarının aşırı üretilmesi gibi) DUODOPA yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ: Aşağıdaki durumlarda, DUODOPA yı kullanmadan önce veya kullanırken doktorunuzla görüşünüz: Ciddi kalp hastalığınız varsa ya da kalp krizi geçirmişseniz Akciğer sorununuz varsa (bronşiyal astım gibi) Hormonal sorununuz varsa İntihar eğilimlerini de içeren depresyonunuz varsa veya herhangi bir zihinsel sorununuz varsa Depresyon veya diğer zihinsel bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçları alıyorsanız (antipsikotikler) Geniş açılı glokom adı verilen göz sorununuz varsa Daha önce mide ülseri geçirdiyseniz Nöbet geçiriyorsanız (konvülziyonlar) İmpuls yoklamalarına karşı koyamıyorsanız (patolojik kumar), değişen cinsel ilgi ve davranışlar yaşıyorsanız (cinsel isteğin artması ve cinsel isteğin aşırı derecede fazla olması) Daha önce üst karın ameliyatı geçirdiyseniz Cihaz sistemini (pompa ve tüp bağlantıları) kullanma yeteneğinizde düşüş varsa Hareketlerde yavaşlama yaşıyorsanız (bradikinezi), bu durum cihaz sisteminde arıza bulunduğuna işaret eder. DUODOPA 18 yaşın altındakilere verilmemelidir. DUODOPA, bileşenlerinden (karbidopa) birinin bozunma ürünü olan hidrazin adlı bir madde içerir. Bu madde, teorik olarak kansere yol açabilecek şekilde genetik materyale zarar verebilir. DUODOPA nın önerilen dozlarında hidrazine maruz kalındığında insanlar için riskin ne olduğu bilinmemektedir. Bezoar (midede sindirilemeyen yabancı maddeler) oluşumu ile birlikte, mide tüpünde tıkanmayı ve/veya bağırsaklarda tıkanma olan nadir vakalar görülmüştür. Bu durum, tüpün yeniden yerleştirilmesini ve seyrek vakalarda cerrahi müdaheleyi gerektirmiştir. Karın bölgesinde ağrı, bulantı ve kusma dahil erken belirtiler mevcuttu. Bazı vakalarda mide ve bağırsak ülserleri

3 görülmüştür. Lifli gıdaların(örn: kuşkonmaz) tüketimi bezoar oluşumu için risk faktörüne neden olabilir. Yukarıda belirtilenlerden herhangi birinin sizde olup olmadığından emin değilseniz, DUODOPA almadan önce doktorunuzla veya eczacınızla görüşün. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Yüzde, dilde ya da boğazda yutkunmayı veya nefes almayı zorlaştıran şişme; döküntü oluşursa, bunlar anjiyoödem denen alerjik tipte bir reaksiyonun belirtileri olabilir. Bu durumda DUODOPA kullanmayı durdurunuz ve doktorunuzu bilgilendiriniz. Ateş, boğaz veya ağız ağrısı ya da su yutmada zorlanma yaşıyorsanız, bunlar agranulositoz denen beyaz kan hücresi sorununun belirtileri olabilir. Bu durumda DUODOPA kullanmayı durdurunuz ve doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz beyaz kan hücrelerinizin seviyesini kontrol etmek için kan numunesi alacaktır. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız; doktorunuzla bu durumu paylaşmadıysanız veya doktorunuz ilacı alabileceğinizi açıkça belirtmediyse DUODOPA kullanmayınız. Hamileyseniz ya da bebek emziriyorsanız herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuzun veya eczacınızın tavsiyesini alın. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız Eğer bebek emziriyorsanız DUODOPA kullanmayınız. Araç ve makine kullanımı: DUODOPA başınızın dönmesine, uykulu hissetmenize veya aniden uyuyakalmanıza sebep olabilir. İlacın sizi nasıl etkilediğinden emin olana kadar araç ya da herhangi bir alet veya makine kullanmayınız. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım Özellikle, aşağıda belirtilen problemler için başka ilaçlar kullanıyorsanız, DUODOPA yı kullanmaya başlamadan önce doktorunuzla veya eczacınızla görüşünüz: Parkinson hastalığı, ciddi alerjik reaksiyonlar, astım, kronik bronşit, kalp hastalıkları ve düşük kan basıncı (örn; antikolinerjikler ve sempatomimetikler) Nöbetler (konvülziyonlar) veya epilepsi Yüksek kan basıncı Mental sorunlar

4 Depresyon (örn; trisiklik antidepresanlar veya seçici olmayan monoamin oksidaz inhibitörler ) Tüberküloz (örn; izoniazid) Kaygı (Anksiyete) (örn; benzodiyazepinler) Anemi (örn; demir tabletleri) Bulantı (örn; metoklopramid) Kan damarlarında spazmlar (örn; papaverin). Yukarıda belirtilenlerden herhangi birinin sizin için geçerli olmadığından emin değilseniz, DUODOPA kullanmaya başlamadan önce doktorunuzla veya eczacınızla görüşünüz. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 3. DUODOPA nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz /uygulama sıklığı için talimatlar: DUODOPA yı her zaman doktorunuzun anlattığı şekilde alınız. Herhangi bir sorunuz olduğunda doktorunuz veya eczacınıza danışınız. Uygulama yolu ve metodu DUODOPA plastik kaset içinde sunulan bir jeldir. Bu kasetler bir pompaya bağlanmaktadır. Pompa ince bağırsağın içine yerleştirilen bir tüpe bağlanmaktadır. Gün boyunca sürekli küçük dozlar uygulanmaktadır. Bu durum, kanınızdaki ilaçların seviyesinin daha sabit olmasını ve bazı hareket yan etkilerinin de daha az olmasını sağlar. Doktorunuz verilecek DUODOPA nın miktarını ve verilme süresini belirleyecektir. Genellikle sabahları, ilacın istenen kan seviyesine ulaşması için (bolus dozu), yüksek bir doz pompa kullanılarak verilir. Bu dozdan sonra uygun devam dozu belirli aralıklarla verilir. Gerekirse ekstra dozlar verilebilir. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı: Çocuklar ve gençlerde DUODOPA kullanımı endikasyonu bulunmamaktadır. Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalarda levodopa/karbidopa kullanımına dair oldukça fazla deneyim vardır. Verilen doz önerileri bu deneyimlerden elde edilen klinik verileri yansıtmaktadır. Özel kullanım durumları: Böbrek/Karaciğer yetmezliği Doz ayarlaması gerekmemektedir Eğer DUODOPA nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla DUODOPA kullandıysanız:

5 DUODOPA dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız doktorunuz ile konuşunuz veya derhal hastaneye gidiniz. İlaç ambalajını yanınızda götürünüz. Aşağıdaki etkiler görülebilir: Göz açma sorunu (blefarospazm), gözlerinizi, başınızı, boynunuzu ve vücudunuzu (distoni) etkileyen kontrol edilemeyen kas spazmları, istemsiz hareketler (diskinezi), alışılmadık, hızlı, yavaş veya dengesiz kalp atışları (aritmi). DUODOPA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Doktorunuz aksini uygun görene kadar DUODOPA almayı bırakmamanız veya aldığınız dozu azaltmamanız önemlidir. DUODOPA almayı aniden bırakmanız ya da aldığınız dozu aniden azaltmanız Nöroleptik Malign Sendrom denen ciddi bir soruna yol açabilir. Belirtileri şunlardır: Hızlı kalp atışı, değişen kan basıncı ve ateşle gelen terleme Hızlı soluma, kas tutulması, bilinç bozukluğu ve koma Kanınızdaki bir proteinin (kreatin fosfokinaz) seviyesinin yükselmesi. Bu seviye doktorunuz tarafından ölçülür. Bu sorunun ortaya çıkma olasılığı, antipsikotik adı verilen ilaçlar kullanılıyorsa artar. Bu ürünün kullanımına ilişkin başka sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. 4. Olası yan etkiler nelerdir? Tüm ilaçlar gibi, Duodopa nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıda belirtilen yan etkiler levodopa ve karbidopa monohidrat içeren ilaçlarla da gözlemlenmiştir: Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır. Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir. Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1000 hastanın birinden az görülebilir. Çok seyrek : hastanın birinden az görülebilir. Sıklığı bilinmeyen : Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir. Yaygın: İştah kaybı Gerçekte var olmayan şeyler görme, duyma veya hissetme (halüsinasyonlar), zihin karışıklığı (konfüzyon), kabuslar, uykulu hissetme, bitkinlik, uykusuzluk, öfori (aşırı zindelik hissi), hafıza kaybı ve ruhsal bozukluklar veya neşeli ruh hali gibi diğer zihinsel sorunlar. Çok nadir intihar düşünceleri ile birlikte depresyon İstemsiz hareketler ve kas krampları (diskinezi ve distoni), yavaş hareket Hızlı ya da düzensiz kalp atışında artış (palpitasyon) Baş dönmesi, özellikle ayağa kalktığınızda (ortostatik hipotansiyon) Bayılmak üzereymişsiniz ve bayılıyormuşsunuz gibi hissetme

6 Bulantı, kusma, ağız kuruluğu, tat alma bozukluğu (acı tat). Yaygın olmayan: Kilo kaybı, kilo artışı Hareketleri kontrol etmede zorlanma, ellerde artan titreme Yüksek kan basıncı Ses kısıklığı, göğüs ağrısı Kabızlık, ishal, tükürüğün artması, yutma güçlüğü, gaz çıkarma (gaz toplanması) Aşırı sıvıdan kaynaklanan şişkinlik (ödem) Kas spazmları Koyu idrar Güçsüz, yorgun veya genellikle kötü hissetme. Seyrek/Çok Seyrek: Huzursuzluk (ajitasyon), korku, çevreye uyum kapasitesinde azalma, kafa karşıklığı hali, cinsel isteğin artması, baş ağrısı. Uyuşukluk, karıncalanma, nöroleptik malign sendrom (bu etkinin belirtileri için Bölüm 3 teki Duodopa ile tedavi sonlandırıldığına oluşabilecek etkiler kısmına bakınız) Agranulositoz (ateş, boğaz ağrısı veya ağız ağrısı veya su içmede zorluk) dahil olmak üzere kan değerlerinde değişme (kan testlerinde görülmektedir.) Damarlarda şişme (flebit) veya kan damarlarında iltihaplanma Çok uykulu hissetme, aniden uyuyakalma. Bu durumda araç veya makine kullanmamalısınız. Bulanık görme, çift görme veya diğer göz sorunları Nefes darlığı, anormal solunum Hazımsızlık (dispepsi), karın (abdominal) ağrısı, koyu tükürük, hıçkırık, mide veya bağırsakta delinme (perforasyon) ya da kanama, dilde yanma hissi, tetanoz, diş gıcırdatma Kaşıntı, döküntü, yüzde kızarıklık, kanama, saç dökülmesi, koyu renkte terleme, artan terleme, cilt tümörü (malign melanom) gibi cilt sorunları İdrar zorluğu, idrar kaçırma, uzun süreli ve ağrılı ereksiyon Düşme veya yürümede zorlanma Nöbetler (konvülziyonlar). Yüzde, dilde veya boğazda şişme (anjiyoödem) Diğer olası yan etkiler: Bildirilmiş olan diğer yan etkiler (sıklığı bilinmeyen) patolojik kumar oynama (ciddi kişisel ya da ailevi sonuçlarına rağmen kumar dürtüsüne dayanamama), cinsel isteğin artması ve aşırı cinsellik (cinsel ilginin değişmesi ve aşırı derecede ilgi duyma). Bu yan etkiler genellikle alınan dozun azaltılması veya tedavinin kesilmesi durumunda azalır veya yok olur. Tüp ile besleme sistemi için aşağıda belirtilen çok yaygın komplikasyonlar bildirilmiştir: Bağlantılarda sızıntı ve mide sıvısı sızıntısı Duodopa akışının tüp sistemindeki tıkanıklık, kıvrılma ve düğümlenme sebebiyle bloke olması Tüpün yerinden kayması (örneğin mideye çıkması tedaviye yanıtın azalmasıne neden olur) Mide bölgesine (stoma) giren tüpün etrafında lokal enfeksiyon, karın boşluğunun iltihaplanması (peritonit) ve bitişik organların delinmesi, özellikle tüpün yerleştirilmesi sırasında kanama ve karın ağrısı

7 Bezoar oluşumu ile ilgili nadir vakalar bildirilmiştir (bakınız DUODOPA yı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız bölümü). Eğer yan etkilerin herhangi biri ciddileşirse ya da bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz. 5. DUODOPA nın saklanması DUODOPA yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Buzdolabında saklayınız (2ºC 8ºC). Kasetleri ışıktan korumak için orinal dış karton ambalajında saklayınız. İlaç kasetleri yalnızca tek kullanımlıktır ve içerisinde bir miktar intestinal jel kalsa bile bir günden fazla kullanılmamalıdır (16 saate kadar). Saklama süresinin sonunda jelin rengi hafif sarıya dönüşebilir. Bu durum Duodopa ile tedaviyi etkilemez. Açılmış bir kaseti tekrar kullanmayın. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DUODOPA yı kullanmayınız Ruhsat Sahibi: AbbVie Tıbbi İlaçlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:2 Akkom Ofis Park, Kelif Plaza 3.Blok Kat 16-17, Ümraniye /İstanbul Üretim Yeri: Fresenius Kabi Norge AS Halden, Norveç Bu kullanma talimatı 03/10/2012 tarihinde onaylanmıştır.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI SINEMET 25/250 mg Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablette 25 mg karbidopa, 250 mg levodopa bulunur. Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, prejelatinize mısır nişastası, mikrokristalin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TERBONİLE 250 mg tablet Ağız yolu ile alınır. Etkin madde: 250 mg terbinafine eşdeğer 281.30 mg terbinafin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZOLERİP antipsikotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

KULLANMA TALİMATI. ZOLERİP antipsikotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. ZOLERİP 5 mg tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her bir tablet 5 mg aripiprazol içerir. Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, hidroksipropil selüloz, laktoz monohidrat, magnezyum stearat,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI DESYREL tablet 50 mg Ağızdan alınır. Etkin madde: Her DESYREL 50 mg da, 50 mg trazodon HCl bulunur. Yardımcı maddeler: DESYREL 50 mg da laktoz monohidrat, kalsiyum fosfat dibazik, mısır

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI TERBĐSĐL 250 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her tablette 250 mg terbinafin baza eşdeğer terbinafin hidroklorür bulunur. Yardımcı maddeler: Kolloidal silikon dioksit, magnezyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 1 mg risperidon içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 1 mg risperidon içerir. KULLANMA TALİMATI RİSPERDAL 1 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 1 mg risperidon içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, Mısır nişastası, Mikrokristalin selüloz,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. LAMİSİL 250 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: 250 mg terbinafin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler:

KULLANMA TALİMATI. LAMİSİL 250 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: 250 mg terbinafin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: LAMİSİL 250 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: 250 mg terbinafin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: KULLANMA TALİMATI Magnezyum stearat, susuz kolloidal silika, metil hidroksipropil selüloz, hidroklorik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. INVEGA 3 mg uzatılmış salımlı tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. INVEGA 3 mg uzatılmış salımlı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI INVEGA 3 mg uzatılmış salımlı tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her tablette 3 mg Paliperidon Yardımcı maddeler: Polietilen oksit 200K, sodyum klorür, povidon, stearik asit, bütil hidroksitoluen

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. TOFRANIL 25 mg Draje Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. TOFRANIL 25 mg Draje Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI TOFRANIL 25 mg Draje Ağızdan alınır. Etkin madde:25 mg İmipramin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Gliserol %85, magnezyum stearat, stearik asit, aerosil 200, aerosil 200 V, mısır

Detaylı

OLNEGİS, 28 tabletlik OPA/Al/PVC//Al blisterinde karton kutu içinde kullanıma sunulmaktadır.

OLNEGİS, 28 tabletlik OPA/Al/PVC//Al blisterinde karton kutu içinde kullanıma sunulmaktadır. KULLANMA TALİMATI OLNEGİS 15 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her film kaplı tablet 15mg olanzapine eşdeğer olanzapin dihidroklorür trihidrat içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ABILIFY 10 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 10 mg aripiprazol içerir.

KULLANMA TALİMATI. ABILIFY 10 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 10 mg aripiprazol içerir. KULLANMA TALİMATI ABILIFY 10 mg tablet Ağızdan alınır Etkin madde: Her bir tablet 10 mg aripiprazol içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mısır nişastası, mikrokristalin selüloz, hidroksipropil

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: 1 ml sinde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: 1 ml sinde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 ml sinde: Levodopa Karbidopa 100 ml de: Levodopa Karbidopa 20 miligram

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her kullanıma hazır dolu enjektör 150 mg paliperidona eşdeğer 234 mg paliperidon palmitat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her kullanıma hazır dolu enjektör 150 mg paliperidona eşdeğer 234 mg paliperidon palmitat içerir. KULLANMA TALİMATI XEPLION 150mg/1.5ml IM enjeksiyon için uzun salımlı süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör Kas içine uygulanır. Etkin madde: Her kullanıma hazır dolu enjektör 150 mg paliperidona

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml. Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml. Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml Damar içine uygulanır. Etkin madde: Parikalsitol. Her 2 ml ZEMPLAR enjeksiyonluk çözelti 10 mikrogram parikalsitol içerir (Her

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her kullanıma hazır dolu enjektör 50 mg paliperidona eşdeğer 78 mg paliperidon palmitat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her kullanıma hazır dolu enjektör 50 mg paliperidona eşdeğer 78 mg paliperidon palmitat içerir. KULLANMA TALİMATI XEPLION 50mg/0.5 ml IM enjeksiyon için uzun salımlı süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör Kas içine uygulanır. Etkin madde: Her kullanıma hazır dolu enjektör 50 mg paliperidona

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Etkin madde: Duloksetin Her kapsül 30 mg duloksetine eşdeğer miktarda 33,70 mg duloksetin hidroklorür içerir.

KULLANMA TALĐMATI. Etkin madde: Duloksetin Her kapsül 30 mg duloksetine eşdeğer miktarda 33,70 mg duloksetin hidroklorür içerir. KULLANMA TALĐMATI DULOXX 30 mg kapsül Ağızdan alınır. Etkin madde: Duloksetin Her kapsül 30 mg duloksetine eşdeğer miktarda 33,70 mg duloksetin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Şeker pelleti, polisorbat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. AZARGA (10 mg/ml brinzolamid+ 5 mg/ml timolol) steril süspansiyon Göze damlatılarak uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. AZARGA (10 mg/ml brinzolamid+ 5 mg/ml timolol) steril süspansiyon Göze damlatılarak uygulanır. KULLANMA TALİMATI AZARGA (10 mg/ml brinzolamid+ 5 mg/ml timolol) steril süspansiyon Göze damlatılarak uygulanır. Etkin madde(ler) : 10 mg/ml brinzolamid ve 5 mg/ml timolol (6.8 mg timolol maleat olarak)

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI SAYFREN 15 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her tablet 15 mg aripiprazol içerir. Yardımcı Maddeler: Laktoz monohidrat, sarı demir oksit (E172), mısır nişastası, mikrokristalin selüloz,

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. FEMARA, 30 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

KULLANMA TALĐMATI. FEMARA, 30 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir. FEMARA 2.5 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALĐMATI Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 2.5 mg letrozol içerir. Yardımcı maddeler: Koloidal susuz silika, mikrokristalize selüloz, laktoz

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI OLAXİNN 5 mg ağızda dağılan tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her ağızda dağılan tablet 5 mg olanzapin içerir. Yardımcı maddeler: Krospovidon, laktoz monohidrat, kolloidal silikon dioksit,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI ELYNZA 20 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her film kaplı tablet 20 mg olanzapin içerir. Yardımcı maddeler: Selüloz-laktoz 80, mikrokristalin selüloz, hidroksipropil selüloz,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI XANAX 1 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her tablet 1 mg alprazolam içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz, mikrokristalin selüloz, kolloidal silikon dioksit (kolloidal anhidrus silika),

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. TEGRETOL CR 200 mg divitab Ağızdan çiğnemeden yutmak suretiyle alınır. Etkin madde: 200 mg Karbamazepin

KULLANMA TALİMATI. TEGRETOL CR 200 mg divitab Ağızdan çiğnemeden yutmak suretiyle alınır. Etkin madde: 200 mg Karbamazepin TEGRETOL CR 200 mg divitab Ağızdan çiğnemeden yutmak suretiyle alınır. Etkin madde: 200 mg Karbamazepin KULLANMA TALİMATI Yardımcı maddeler: Aerosil 200 (silika aerojel), Aquacoat ECD, Solid (etil selülozun

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CONCERTA 54 mg kontrollü salım tableti Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. CONCERTA 54 mg kontrollü salım tableti Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI CONCERTA 54 mg kontrollü salım tableti Ağızdan alınır. Etkin madde: Her tablet 54 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Butilhidroksitoluen, selüloz asetat 398-10, hipromeloz

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. PROZAC seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) antidepresanları olarak bilinen ilaç grubuna dahildir.

KULLANMA TALĐMATI. PROZAC seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) antidepresanları olarak bilinen ilaç grubuna dahildir. KULLANMA TALĐMATI PROZAC 20 mg kapsül Ağızdan alınır Etkin madde: Fluoksetin hidroklorür Her kapsül 20 mg fluoksetine eşdeğer miktarda fluoksetin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Akışkan nişasta,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. KETİLEPT 200 mg Film Kaplı Tablet Ağızdan alınır

KULLANMA TALİMATI. KETİLEPT 200 mg Film Kaplı Tablet Ağızdan alınır KETİLEPT 200 mg Film Kaplı Tablet Ağızdan alınır KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her film kaplı tablette 200 mg ketiapin e eşdeğer 230,26 mg ketiapin hemifumarat içerir. Yardımcı maddeler: Koloidal susuz

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. GLIVEC 400 mg film tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. GLIVEC 400 mg film tablet Ağızdan alınır. GLIVEC 400 mg film tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde : Her bir tablet 400 mg imatinib mesilat içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, krospovidon, hipromelloz, magnezyum stearat,

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. ONGLYZA 2.5 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Saksagliptin 2.5 mg (saksagliptin hidroklorür olarak) Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mikrokristallin selüloz, kroskarmeloz

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI CALBĐCOR 25 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her tablet 25 mg karvedilol içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (spray dried), mısır nişastası, sodyum lauril sülfat, magnezyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NEUPRO 4 mg transdermal flaster Deriye yapıştırılarak kullanılır.

KULLANMA TALİMATI. NEUPRO 4 mg transdermal flaster Deriye yapıştırılarak kullanılır. KULLANMA TALİMATI NEUPRO 4 mg transdermal flaster Deriye yapıştırılarak kullanılır. Etkin madde: Her bir flaster (20 cm 2 ) 9.0 mg rotigotin içerir. Yardımcı maddeler: Poli(dimetilsiloksan, trimetilsilil

Detaylı