Depresyon hastaları için rehber

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Depresyon hastaları için rehber"

Transkript

1 Depresyon hastaları için rehber Başlarken Bu broşür doktorunuz tarafından size verildiğine göre, ya size ya da bir yakınınıza depresyon tanısı konmuş demektir. Depresyon tanısı konmuş olması aklınıza -doğal olarak- pek çok soruyu getirmiş olabilir. Bu broşürün amacı, konu ile ilgili doğru soruları sorabilmenize, tedavi sorumluluğu açısından doktorunuzla işbirliği kurarak sizin için en doğru yanıtları bulabilmenize katkı sağlamaktır. Öncelikle, bir kişiye depresyon tanısının mutlaka bir doktor tarafından konması gerektiğini bilerek okumaya başlamanızı öneririz. Depresyon hastalığı hakkında bilgi edinmeye başlarken, psikiyatrik bir hastalık olan depresyon ile her insanın zaman zaman yaşayabileceği hüzün, karamsarlık gibi duyguların birbirlerinden farklı durumlar olduğunu bilmeniz gereklidir. Hüzün ya da karamsarlık duygusu yaşamak ile depresyon hastalığı aynı şeyler değildir. Depresyon tıbbi, psikiyatrik bir hastalıktır ve bu tanı ancak bir doktor tarafından konabilir. Bu broşürde yazılanları, sizin dışınızda birinin okuması ve kendi yaşadıklarıyla benzerlikler kurması halinde; kendi kendine tanı koymak yerine, bir doktora ve en iyisi bir psikiyatra başvurması önerilir. Depresyon toplumda en sık görülen psikiyatrik hastalıklardan biridir. Her üzüntü, karamsarlık, hüzün duygusu depresyon hastalığı demek değildir. Günümüzde depresyon hastalığı başarılı ile tedavi edilebilmektedir. Depresyon nedir? Sözcük anlamı çökkünlük olan depresyon; bireysel farklılıklar içermekle birlikte, kendine özgü belirtileri olan, kişinin duygu, davranış ve düşüncelerini olumsuz olarak etkileyerek kişilerarası ilişkilerini, mesleki ve sosyal becerilerini ve fiziksel sağlığını bozan önemli bir psikiyatrik hastalıktır. Depresyon ne değildir? Hemen her insanın yaşamının değişik dönemlerinde kısa ya da uzun süreli olarak hissedebileceği karamsarlık, hüzün, mutsuzluk gibi duygular değildir. Bir yakını kaybettikten sonra tutulan matem sırasında hissedilen geçici hüzün duygusu değildir. Yaşamın akışı içinde her insanın karşılaşabileceği ve hemen her insanı üzebilecek zorluklar karşısında hissedilen geçici üzüntü, karamsarlık ya da mutsuzluk duyguları değildir.

2 Depresyon belirtileri nelerdir? Depresyon hastalığının bedensel, ruhsal, davranışsal ve sosyal belirtileri vardır. Bu belirtiler hastadan hastaya, depresyonun tipine ve şiddetine göre değişkenlik gösterir. Her hastada belirtilerin hepsinin olması gerekli değildir. Depresyon hastalığının belirtilerinin başlıcaları; Çökkün duygudurum: Kederli, hüzünlü, elemli ruh halidir. Bu durum süreklidir ve doğal üzüntü ve yastan farklıdır. Kişi ara sıra kendini iyi hissetse bile, bu iyilik hali kısa süreli olur. Đlgi, istek azalması ve/veya hiçbir şeyden zevk alamama: Kişi daha önce yapmaktan hoşlandığı işlerden zevk alamamaya başlar. Genel bir isteksizlik vardır. Herşey ona ağır gelmeye başlamıştır. Yorgunluk, enerji azalması, bitkinlik: Kişi kendini halsiz, güçsüz, bezgin hissetmekte, çabuk yorulmaktadır. Hiçbir iş yapmak için kendinde güç bulamaz. Bütün gün yatmak ister. Uyku bozukluğu: Uyku bozukluğu çeşitli biçimlerde gözlenebilir. Kimi hasta uykuya dalmakta güçlük çeker. Bazı hastalar uykuya daldıktan sonra sık sık uyanmaktan yakınabilirler. Sıklıkla sabah erken uyanma ve tekrar uykuya dalamama hali gözlenebilir. Kişi uyandığında kendini dinlenmemiş hisseder. Kimi depresyonlu hastada ise çok fazla uyuma ya da uykuya eğilim görülebilir. Dikkatini toplamada güçlük: Kişi dikkatini bir noktada toplayamaz, bir konu üstünde yoğunlaşamaz. Đştah bozukluğu: Genelde yoğun bir iştahsızlık, yemeklerin tadını alamama, isteksizlik ve kilo kaybı gözlenir. Kimi hastalar da ise iştah artışı ya da aşırı yeme ortaya çıkabilir. Kendine güven azalması, değersizlik ve suçluluk duyguları: Kişi kendini yetersiz, eksik, başarısız ve değersiz görebilir. Cesaretini kaybettiğini belirtebilir. Kendini, o güne kadar yaptıklarını beğenmemeye, eleştirmeye, pişmanlık hisleri yaşamaya başlayabilir. Ölüm ve intihar düşünceleri: Depresyonu olan hastaların bazılarında hastalığın bir belirtisi olarak intihar düşünceleri ortaya çıkabilmektedir. Bu hastaların bu düşüncelerin hastalığın bir ürünü olduğunu bilmeleri ve doktorları ve yakınlarıyla bu düşüncelerini paylaşmaları çok değerlidir. Çünkü, hastalık iyileştiğinde, bu düşünceler ve onları doğurduğuna inanılan gerekçeler de saçma gelecektir. Hareketlerde ve konuşmalarda yavaşlama: Hareketlerde, düşüncede, konuşmada, karar vermede yavaşlık ortaya çıkabilir. Kişi durgunluktan yakınır. Bunaltı: Endişe, daralma, gerginlik, sıkıntı ve huzursuzluk halidir. Sabahları bunaltının ağır olması, kötü bir şeyler olacakmış duygusu depresyonlu hastalarda sık olarak gözlenir. Bunaltı nedeni ile yerinde duramama, aynı yerde uzun süre kalamama gözlenebilir. Sinirlilik: Kontrol edilemeyen, kolay ve çabuk öfkelenme halidir. Kişi dayanma gücünün azaldığını ve kolayca öfkelendiğini belirtir.

3 Karamsarlık/ umutsuzluk: Kişinin gelecek ile ilgili planları kalmamıştır, herşeye karamsar bakar ve herşeyi karamsar yorumlar. Sabahları uyandığında yataktan çıkmak dahi istemez. Çünkü, o gün günün nasıl geçeceğine ilişkin kuşkuları vardır. Gün hiç akıp gitmeyecekmiş gibi gelir. Gürültüden rahatsız olma: Kişi kalabalık yerlerde kalmaktan, gürültüden rahatsız olmaktadır. Gürültüye dayanamadığından yakınabilir. Bu nedenle, evden dışarı çıkmaktan ve insanlar ile görüşmekten çekinebilir. Hayaller görme, işitme, gerçekdışı düşünceler: Bazı çok ağır depresyon hastalarında; mahvolacağız, sonumuz geldi, öleceğiz, bizi öldürecekler gibi gerçekdışı düşünce ve inanışlar ya da sen suçlusun, iç organların çürümüş, kendini cezalandırmalısın gibi gerçekdışı sesler işitme olabilir. Bu tip depresyonlara, psikotik depresyon adı verilir. Depresyon hastalığında bu belirtilerin tümü her hastada olmayabilir. Her hastanın depresyonu kendine özgüdür. Depresyonda görülebilen diğer belirtiler Yukarıdaki yaygın ve tanı koymaya yarayan belirtiler dışında, depresyonu olan hastaların yaşadığı çok çeşitli belirtiler vardır. Bu belirtileri -daha çok- hastanın yakınları gözlemler ve bu belirtiler, kişide bir hastalık olduğu düşünülmediğinde kimi zaman ilişkilerin bozulmasına neden olabilirler. Depresyon hastaları dışarıdan; Aşırı ağlayan, Tedaviye yanıt vermeyen kronik ağrı ve sızıları olan, Kendi içine çekilmiş, bencil, başkalarının gereksinimlerinin farkında olmayan ya da onlarla ilgilenmeyen, talepkar, Tepkisiz, iletişim kurmayan, soğuk, Huysuz, kavgacı, ters, herşeye kusur bulan ve herşeyden yakınan, Değişken ve öngörülemez; mantıklı ve makul olmayan, Kontrol edici, yönlendirici, Topluluk içinde hoş ve büyüleyici, evde bunun tersi davranan, Kaba, küçümseyici ve eleştirici olan, Ayrılma ve boşanmaya anlaşılmaz ve ani atıflarda bulunan, Artan alkol ve ilaç kullanımı olan kişiler olarak görülebilirler. En zoru, çoğu depresyon hastası dışarıdan bu şekilde göründüğünün farkına varır. Ancak elinden bir şey gelmez. Tersine, bu durum onun kendini suçlamasına, değersiz, işe yaramaz hissetmesine daha çok neden olur. Bu durum depresyon hastalığının oluşturduğu bir kısır döngüdür. Depresyon tanısı nasıl konur? Depresyon tıbbi, psikiyatrik bir hastalıktır ve tanısı ancak bir doktor tarafından konulabilir.

4 Yukarıda söz edilen bedensel, ruhsal, davranışsal ve sosyal belirtilerin en az iki haftadır aralıksız olarak sürdüğü ve bu duruma neden olan başka bir hastalık ya da ilaç kullanımının saptanamadığı durumlarda doktorlar depresyon tanısını düşünürler. Depresyon neden olur? Depresyon en sık kendiliğinden olur. Hastalığın neden, nasıl ve kimlerde ortaya çıktığına ilişkin kesin bilimsel kanıtlar yoktur. Günümüzde, depresyonun bir çok nedenden kaynaklanan bir sonuç olduğu kabul edilmektedir. Ancak, bazı özel durumların depresyona neden olabildiği bilinmektedir. Depresyona neden olabilen pek çok hastalık vardır. Öncelikle bazı endokrin (hormonlarla ilgili) hastalıklar, şeker hastalığı, yüksek tansiyon ya da bazı kanserler ve tümörler ile Parkinson vb. bazı beyin hastalıkları depresyona neden olabilir ya da bu hastalıkların ilk belirtileri depresyon olabilir. Alkol ve esrar, eroin gibi yasadışı maddelerin kullanımı depresyona neden olabilir. Çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar yan etki olarak depresyona neden olabilir. Bu üç etken dışında kimin, neden depresyona gireceğini gösteren bilimsel olarak kanıtlanmış hiç bir veri yoktur. Herkes yaşamın değişik dönemlerinde depresyon hastalığına yakalanabilir. Depresyon hastalığına yakalanmak açısından önemli olduğu gösterilmiş bazı risk etmenleri vardır: Ailenin bir başka üyesinde depresyon hastalığı bulunması, Herkes için ağır ve zorlayıcı kabul edilecek yaşam zorluklarına maruz kalmak, Sevilen birinin kaybı, terkedilmek, Kötü, aşağılayıcı muameleye uğramak, Doğum yapmak, Ağır bir fiziksel hastalık geçirmek, Uzun süreli bakım/tedavi gerektiren bir hastalığa yakalanmış olmak, Çocukluk çağında anne ve/veya babayı kaybetmek. Bu sayılanlardan birini yaşamış olmak mutlaka depresyon hastalığına yakalanılacağını göstermez, yalnızca, depresyon hastalığına yakalanma riskinin diğer insanlara göre daha yüksek olduğunu gösterir. Depresyonun çeşitleri var mıdır? Birbirlerinden ortaya çıkış, belirtiler ve gidişleriyle farklılıklar gösteren depresyon çeşitleri vardır: Major Depresyon Depresyon tanısı koyabilmek için temel belirtilerden en az iki adet ve eşlik eden belirtilerden en az iki adet bulunması ve bu belirtilerin en az iki haftadır sürüyor olması gereklidir.

5 Temel Belirtiler Çökkün veya üzgün duygudurum Đlgi, istek azalması ve/veya hiçbir şeyden zevk alamama Yorgunluk, enerji azalması, bitkinlik Eşlik Eden Belirtiler Uyku bozukluğu Dikkatini toplamada güçlük Kendine güven azalması Suçluluk ve değersizlik düşünceleri Đştah bozukluğu Đntihar düşünce ve/veya girişimleri Hareket ve konuşmalarda yavaşlama Distimi Yetişkinlerde en az iki yıl (kronik), çocuk ve ergenlerde en az bir yıl süreyle devam eden ve hemen her gün, gün boyu süren depresif duygudurumudur. Distimi, depresyonun kronik bir şeklidir. Çökkünlük depresyona göre biraz daha hafiftir. Đştahsızlık ya da aşırı yeme, uykusuzluk ya da aşırı uyku, yorgunluk ve enerji azalması, konsantrasyon güçlüğü, benlik saygısında azalma ve umutsuzluk duyguları gibi belirtiler izlenen ancak Major Depresyona oranla daha uzun süredir varolan ve yaşamı daha az bozan, hafif düzeyde depresif bulgularla seyreden durumlardır. Depresyonun en az tedavi edilen şeklidir, çünkü insanlar yıllarca, bazen yaşamlarının büyük bölümünde, kendilerinde bir sorun olduğunu farketmeden bu durumda olabilirler. Hissettikleri çökkünlüğü normal olarak kabul edebilirler. Kasvetli, sıkıntılı, enerjisi düşük insanlardır. Distimisi olan insanlar çevrelerindeki insanlar için de zor katlanılan insanlardır; espiri anlayışlarının olmadığı, sürekli olarak bardağın boş kısmını gördükleri düşünülür, hep umutsuzdurlar ve başkaları hakkında da karamsardırlar. Distimisi olan hastaların yaklaşık %80 i sonunda tam bir major depresyon içine girerler. Bu duruma çifte-depresyon denir. Atipik depresyon Depresyonun diğer bir şekli atipik depresyondur. Atipik depresyonu olanlar aşırı yemek yerler (karbonhidratlara aşırı düşkündürler) ve çok fazla uyurlar. Dikkatleri dağınıktır. Ortada öyle bir durum yokken bile, reddedildiklerini düşündüklerinde kendilerini çok daha kötü hissederler. Bu hastalarda depresyon hali çok yaygın olsa da, örneğin biri onları bir eğlenceli bir yere gitmeye ikna ederse ya da ilgili davranırsa geçici olarak kendilerini çok iyi hissedebilirler, ancak sonra kayıtsızlık ve isteksizlik hallerine geri dönerler. Karma bunaltılı depresyon

6 Bunaltı depresyonla birleştiğinde oldukça sıkıntı verici bir hastalıktır. Bu durum Karma bunaltılı depresyon olarak adlandırılmaktadır. Bu depresyon çeşidinde hasta kendisinde ağır bir fiziksel hastalık olabileceği düşüncelerine kapılabilir. Depresyonla bağlantılı bunaltı, korku, endişe ve kötü birşey olacağı beklentisi, o sırada sağlığı mükemmel olsa bile birinin öleceğinden emin olma gibi duyguları ortaya çıkarabilir. Doğum sonrası depresyon Yeni bir yaşam dünyaya getirmek hem anne hem baba için yaşamın en önemli deneyimlerinden biridir. Anneler bu dönemi ruhsal ve bedensel olarak çok büyük bir alt üst oluş olarak yaşarlar. Doğum sonrası ilk üç dört gün hemen her anne biraz çökkün, yorgun, karamsar, ağlamaklı olabilir. Bu geçici bir durumdur ve annelik hüznü olarak adlandırılır. Annelik hüznü tedavi edilmesi gereken bir durum değildir. Doğumdan sonraki altı ay içinde özellikle destek sistemlerinin olumsuz olduğu durumlarda annelerde ortaya çıkabilen depresyona ise doğum sonrası depresyon denir. Tedavi edilmediğinde hem anne hem de bebeğin bedensel ve ruhsal sağlığı için olumsuz etkilere neden olabilir. Depresyonun genel belirtilerine ek olarak bebekle ilgilenememe ya da ilgilenmek istememe, bebeği sevememe, doğum yaptığına pişman olma gibi belirtiler vardır. Başka Türlü Adlandırılamayan Depresif Bozukluk Kadınlarda adet öncesi dönemde izlenen ve kişinin yaşamını etkileyen depresif duygudurumunu, bazı diğer psikiyatrik hastalıklara eşlik eden depresif dönemler için kullanılan bir gruptur. Maskeli depresyon Bazı depresyon hastalarında hemen hiç ruhsal belirti yoktur. Bunun yerine tetkiklerde bir şey bulunamayan ve tedavilerle geçmeyen ağrılar, sızılar, hazımsızlık, sürekli yorgunluk, bitkinlik, iştahsızlık, zayıflama gibi bedensel belirtiler vardır. Her hastanın depresyonu kendine özgüdür Her hastanın depresyonu, her insanın parmak izinin farklı olması gibi kendine özgüdür. Özellikle süre gibi bazı temel belirtiler her hastada kendini gösterse bile, bir hastanın depresyonu genellikle bir diğerinkine pek benzemez. Depresyondaki bir hasta için işe gitmek olanaksız bir şey gibi görünebilir. Sabah yatağından bile çıkacak gücü kendinde bulamayabilir. Bütün gün evde oturup, ne seyrettiğine dikkat etmeden televizyona bakarak zamanını geçirebilir. Bir diğeri sürekli sağlıksız, abur cubur şeyler yiyerek, evde boş boş oturup, karamsar düşünceler içine boğulurcasına gömülebilir. Bir başka hasta ise, sabahları uyanması gereken saatten çok daha erken bir saatte, istemese de sıkıntı içinde uyanıp, yatakta duramayıp, kaygılı bir şekilde evden çıkıp, bütün gün iş yerinde sinirli bir şekilde ona buna çatarak çalışabilir.

7 Bazı hastalar orta şiddette bir depresyonla giderek toplumsal ilişkilerinden koparak, yakın ilişkilerini bozarak, hatta boşanarak, işten ayrılarak, kötü kaderlerine kızarak, mutsuz, üzgün, çaresiz bir şekilde aylar boyunca yaşamaya çabalarlar. Aslında depresyon hastalığına yakalanmışlardır. Depresyon kendini sınırlayıcı bir hastalıktır. Tedavi edilmediğinde bazı hastalarda ortalama 6-9 ay içinde geçici iyileşmeler olabilir. Bu iyileşmeler doktora başvurunun gecikmesine neden olur. Çünkü depresyon yineleyici bir hastalıktır. Hasta bu 6-9 ay içinde bir çok kayba uğramış olur, geçici iyileşmeyi tekrar hastalanma ve daha büyük kayıplar izler. Depresyonda beyinde neler olur? Depresyon tıbbi-psikiyatrik bir hastalıktır ve hangi nedenle başlarsa başlasın hastalık sırasında beyinde bazı kimyasal maddelerin miktarları ve birbirleri arasındaki denge bozulur. Depresyonda görülen belirtiler de bu dengenin bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Bu kimyasal maddeler beyin hücreleri arasındaki haberleşmeyi ve beynin bedenin diğer bölümleri ve organlarıyla haberleşmesini ve onları yönetmesini sağlar. Beyinde bu görevi gören yüzlerce kimyasal madde vardır. Bu maddelerin başlıcalarının isimleri serotonin, noradrenalin, asetilkolin, dopamindir. Depresyon sırasında oluşan bu dengesizlik beynin işlevlerinin bozulmasına neden olur. Depresyon sırasında suçluluk, üzüntü gibi ruhsal; unutkanlık, dikkatsizlik gibi bilişsel; durgunluk, yavaşlama gibi davranışsal; iştahsızlık, kabızlık, uyku bozukluğu, ağrı gibi fiziksel belirtiler ve benzerleri olmak üzere hem bedensel hem de ruhsal belirtiler bu nedenle oluşur. Depresyon ve intihar Depresyon belirtileri arasında intihar geri dönülmezliği, telafi edilemezliğiyle en can yakıcı olanıdır. Ağır depresyon vakalarında intihar düşünceleri olabilir. Depresyonda, her alandaki karamsarlık ve olumsuz düşünceler, hayatın yaşanmaya değmez olduğu ya da hastanın yaşamaya hakkı olmadığı gibi sağlıksız ve hastalığa bağlı düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Çoğu hasta ne yazık ki- intihar düşüncelerinden doktorlarına söz etmemektedirler. Kimi utanmakta, kimi doktorun onu anlamayacağından ya da suçlayacağından çekinmektedir. Oysa doktorlar yargılamak için değil yalnızca yardım etmek için meslek yemini etmişlerdir. Đntihar düşüncesi olan bir hasta, bu düşüncenin gerçekci olmadığını, hastalığın ürünü geçici ve sağlıksız bir düşünce olduğunu farketmeye çalışmalıdır. Bunun için kendine gösterebileceği çok yalın bir düşünme biçimi vardır. Đntihar düşünceleri belli bir zamanda ortaya çıkmıştır ve olasılıkla, sıklıkla geçmişle ilgili olaylara bağlı olarak düşünülmektedir. Bu, düşüncelerin gerçekci olmadığının en iyi kanıtıdır. Çünkü bağlantı kurulan olayların üzerinden çok uzun zaman geçmiştir. Hastaya bu bağlantıyı kurduran depresyonun ortaya çıkardığı olumsuz düşünme biçimidir. Đntihar düşünceleri olan hastalar, bu düşüncelerini bir kez de doktorlarıyla paylaştıklarında hiç bir şey kaybetmez ama çok şey kazanabilirler.

8 Depresyon tedavisi Depresyon tedavisinde başta ilaç tedavileri olmak üzere çok çeşitli tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Psikiyatrik ilaçlarla ilgili yanlış inanışlar bir çok hastanın bu ilaçları kullanmaktan kaçınmasına ya da doktorun önerdiği dozdan daha düşük dozlarda ya da daha kısa sürelerle ilaç kullanmalarına neden olmaktadır. Bu durum depresyonun tedavisini güçleştirmekten başka bir işe yaramamaktadır. Bu alanda günümüzde yapılan çalışmaların sağladığı bilimsel veri; depresyon tedavisinde medikal (tıbbi-ilaç) ve psikoterapi (bireysel ve grup halinde içgörü, davranış değişimi vb. amaçlar taşıyan görüşmeye dayanan tedavi şekli) uygulamalarının birarada kullanımının daha iyi sonuç verdiği ve depresyonu kalıcı bir şekilde iyileştirdiği yönündedir. Depresyonun ilaçla tedavisinde kullanılan temel ilaçlar antidepresan adı verilen ilaçlardır. Diğer ilaçlar, antidepresanlara ek ya da yardımcı olarak geçici olarak kullanılabilir. Antidepresan ilaçlar: Bu grup ilaçlarla ilgili Türkiye de çok yanlış bir inanış vardır. Bu ilaçların uyuşturucu olduğu, alışkanlık, bağımlılık yaptığına dair inanışlar hastaların bu ilaçları kullanmaktan kaçınmalarına neden olmaktadır. Antidepresan grubu ilaçlarla ilgili ilk bilmeniz gereken şey, bu ilaçların kesinlikle alışkanlık, bağımlılık yapıcı özelliklerinin olmadığı ve uyuşturucu özelliklerinin bulunmadığıdır. Antidepresan grubu ilaçlar, beyin hücreleri arasındaki haberleşmeyi sağlayan serotonin, noradrenalin, dopamin ve benzeri bazı kimyasal maddelerin miktarını değiştiren ilaçlardır. Etkileri genellikle kullanılmaya başladıktan sonraki ikinci haftadan itibaren başlar ve üçüncü haftada tam olarak etkileri görülür. Bu grup ilaçların tedavide iyileştirici etkilerinin olup olmayacağı kararı sekiz hafta geçmeden verilmez. Antidepresan ilaçların etkilerinin görülebilmesi için her biri için farklı olan seçilmiş ve doğru dozlarda kullanılmaları gereklidir. Doğru dozda kullanıldığında size iyi gelebilecek bir ilaç düşük dozda kullanılırsa aynı etkiyi gösteremez. Dolayısıyla ilacın etkisinden yararlanamamış olursunuz. Bu nedenle kullanılacak ilaca bir doktorun karar vermesi ve doz ayarlamasının onun tarafından yapılması çok önemlidir. Hemen tüm antidepresanların bazı yan etkileri vardır. Bu yan etkiler her hastada görülmeyebilir. Bazı hastalarda ise yan etkiler sanki hastalığın belirtilerini artırıyormuş gibi kendini gösterebilir. Bu yan etkilerin olabildiğince az görülmesi için bu ilaçlar düşük dozlarda başlanır ve doktor tarafından yapılan kontrollerde dozları etki edecekleri doza doğru yavaş yavaş artırılır. Benzer bir durum ilaçlar kesilirken de söz konusudur. Antidepresan ilaçlar uzun süre kullanıldıktan sonra birden bırakılırlarsa bazı kişilerde kesilme sendromu denilen ve huzursuzluk, uykusuzluk, bulantı, kusma, sinirlilik gibi geçici belirtilere neden olabilirler.

9 Bu nedenle antidepresan ilaçların doktor kontrolünde ve doz yavaş yavaş azaltılarak bırakılması gerekmektedir. Antipsikotik ilaçlar Antipsikotik grubu ilaçlar, beyinde hücreler arası haberleşmeyi sağlayan kimyasal maddelerin etkisini engelleyen ilaçlar. Bu ilaçlar da, antidepresan ilaçlar gibi, uyuşturucu değildirler ve alışkanlık ya da bağımlılık yapmazlar. Antipsikotik ilaçlar tek başlarına kullanıldıklarında depresyon hastalığını iyileştirmezler. Bazı ağır depresyon hastalarında doktor kararıyla, antidepresan grubu ilaçlarla birlikte kullanılabilirler. Anksiyolitik ilaçlar Özellikle anksiyete (bunaltı) belirtisinin çok yoğun olduğu depresyon hastalarında antidepresan tedavi yanında kullanılabilen ilaçlardır. Bu ilaçların en önemli özelliği, antidepresanların tersine, alışkanlık, bağımlılık yapıcı özelliklerinin bulunmasıdır. Bu nedenle bu grup ilaçlar Türkiye de YEŞĐL REÇETE adı verilen üç nüshalı, özel bir reçete sistemiyle satılırlar. Bu grup ilaçların yazıldığı reçetelerin bir kopyası doktorda kalır. Siz eczaneye iki kopyasını götürürsünüz. Eczane bu iki kopyanın birini kendinde saklar, diğerini Sağlık Bakanlığı na gönderir. Bu yolla, bu ilaçların tüketimi kontrol altında tutulur. Anksiyolitik ilaçlar, bunaltı duygusunu hızlıca yatıştırırlar. Ama bu etkileri geçicidir. Doktorunuz size bu gruptan bir ilaç verdiğinde ya da YEŞĐL REÇETE ile ilaç verdiğinde bu seçenekleri ve bağımlılık risklerini sizinle konuşarak onayınızı alacaktır. Elektrokonvulzif Tedavi (EKT) Halk arasında ŞOK ya da elektrik tedavisi olarak bilinen, hakkında son derece yanlış inanışlar ve korkular olan bir tedavi yöntemidir. Özellikle ağır intihar düşünceleri olan, yemek yemeyen, konuşmayan ya da çeşitli ilaç tedavileriyle yanıt alınamayan çok şiddetli depresyon vakalarında uygulanan bir tedavi yöntemidir. Çağdaş ve hasta haklarına saygılı psikiyatri birimleri, hasta ve yakınlarına hastaneye yatış öncesinde, doktor tarafından gerekli görüldüğünde EKT tedavisine izin verip vermediklerini belirten bir onay formu imzalatmaktadırlar. EKT tedavisi sırasında hastanın alın bölgesine yerleştirilen iki elektrotla çok çok kısa süreli verilen bir elektriksel uyarıyla hastada bir nöbet oluşturulur.

10 EKT tedavisi sırasında hastalar en küçük bir ağrı duymazlar. Sadece kısa süreli bir baygınlık yaşarlar ve nöbeti hatırlamazlar. Bazı kliniklerde EKT tedavisi anestezi altında hasta uyutularak yapılmaktadır. Tedavinin yan etkisi bir kaç ay süren basit unutkanlıklar ve nadiren görülebilen kırıklardır. Depresyon tedavisinde gün aşırı uygulanan 7-15 seans EKT son derece etkin sonuçlar verebilmektedir. Depresyonun ilaçsız tedavileri Genel olarak psikoterapi adı altında toplanan ve bu konuda eğitim almış bir psikiyatri uzmanı tarafından yapılması gereken tedavilerdir. Depresyonun tedavisinde çok çeşitli psikoterapi yöntemleri vardır. Bunlardan herhangi birinin diğerine olan özel bir üstünlüğü bilimsel olarak gösterilmemiştir. Ancak, tedavinin başlangıç döneminde destekleyici psikoterapilerin daha yararlı olduğu bilinmektedir. Aynı şekilde ilaçsız tedavilerin ilaçla yapılan tedavilerden çok daha iyi ve üstün olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar da yoktur. Ağır depresyon vakalarında, deneyimsiz kişilerce, ilaç tedavisi verilmeden yapılmaya çalışılan psikoterapi uygulamasının hastalığı şiddetlendirme riski vardır. Depresyon tedavisi ne kadar sürmelidir? Bugünkü bilimsel kanıtlar depresyon tedavisinin ilk atağın iyileşmesinden sonra en az bir yıl daha sürdürülmesinin gerekli olduğu yönündedir. Depresyon yineleme riski olan bir hastalıktır. Đlk atakta tedavi ne kadar uzun sürdürülürse yineleme riski o kadar azalmaktadır. TEDAVĐNĐZ SÜRERKEN Sabırlı olun Kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak şeylerle uğraşın Gelecekle ilgili gerçekci planlar yapın Đnsanlardan uzak kalmayın Yaşamınızdaki önemli kararları erteleyin

11 SIK SORULAN SORULAR Kullandığım antidepresan ilaçlar bağımlılık yaparlar mı? Antidepresan grubu ilaçlar bağımlılık yapmaz. Türkiye de bağımlılık yapıcı özelliği olan ilaçlar yeşil reçete ve kırmızı reçete adı verilen üç nüshalı özel reçetelerle satılmaktadırlar. Doktorun bana önerdiği ilaçlar mide bulantısı, sersemlik hissi ve huzursuzluğa yol açtı. Bunlar geçecek mi? Bütün antidepresan ilaçlar başlangıçta bazı hastalarda benzeri yan etkilere neden olabilir. Bu yan etkiler genellikle geçicidir ve ilk on-on iki günde kaybolur. Kontrole gittiğinizde, yan etkilerle ilgili kaygılarınızı lütfen doktorunuzla paylaşın. Benim sorunum uykusuzluk. Antidepresan ilaçlar uykumu düzeltecek mi? Neden bana uyku ilacı verilmedi? Uykusuzluğunuz depresyonun bir parçası. Depresyon düzeldikçe uykunuz da yavaş yavaş kendi doğal düzenine dönecektir. Uyku ilaçlarıyla sağlanacak yapay uyku hali sizin kendinizi ertesi gün daha da bitkin hissetmenize neden olabilir. Sabahları hep aynı saatte kalkmaya çalışmanız uyku düzeninizin normale dönmesine katkıda bulunacaktır. Bir sonraki kontrolünüzde uyku ilaçları konusunu doktorunuzla yeniden görüşün. Benim ağrılarım vardı, doktor bana sinir ilacı verdi. Ağrılarım ne olacak? Doktorunuz ağrılarınızın depresyonun bir belirtisi olduğunu düşündüğü için size antidepresan ilaç vermiş olabilir. Olasılıkla, ağrılarınızı ağrı kesiciler de geçirmemiştir. Bu ilaçların etkilerini gösterebilmeleri için üç hafta sabredin. Ağrılarınız azalmazsa doktorunuzla yeniden görüşün. Kendimi iyi hissettiğimde ilaçlarımı bırakabilir miyim? Depresyon tedavisinde, tedaviyi yarım bırakmak hastalığın alevlenmesine neden olur. Tam iyleşmeden sonra ilaçların doktor kontrolünde en az bir yıl kullanılması gerekir. Doktorunuzun önerisi olmaksızın, ilaç kullanımını sonlandırmayın. Benim bin tane sorunum var; bu bir ilaç hepsini mi iyileştirecek? Gerçekten de depresyon da o kadar çeşitli belirti vardır ki, hasta bin derdi varmış gibi hisseder. Ama hepsi depresyonun belirtisidir ve depresyon iyileştikçe hepsi geçer. En iyi tedavi en az ilaçla yapılanıdır. Doktorumun bana önerdiği antidepresan ilacı kendi başıma bırakırsam bir şey olur mu? Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapmazlar. Ancak aniden bırakıldıklarında kesilme belirtileri denilen bulantı, kusma, uykusuzluk, huzursuzluk gibi geçici, ancak sıkıntı verici yan etkilere neden olabilirler. Bu nedenle doktorunuza danışarak ve dozu onun kontrolünde giderek azaltarak kesmeniz daha doğru olacaktır. Bu hastalık ırsi mi? Kardeşimde de benzer yakınmalar var. Çocuğumda da olur mu? Bu hastalığın kesinlikle ırsi olduğu kanıtlanmamıştır. Ancak ailenin bir bireyinde varsa ailenin diğer üyelerinin bazılarında da olabildiği gösterilmiştir. Benzer belirtileri olan yakınlarınız varsa, onların da doktora başvurmalarında yarar var. Sizde bu hastalığın olması çocuğunuzda da mutlaka olacağı anlamına gelmez.

12 Bu hastalık çocukluğumda yaşadığım olumsuzluklar yüzünden mi oldu? Bunu bilebilmek çok zor. Çocuklukta ya da geçmişte yaşananların insanlarda bu hastalığa yakalanma için bir eğilim oluşturabileceği bilinmektedir. Ancak bu durumun şimdiki halinizin tedavisine bir zararı ya da yararı yoktur. Önemli olan şimdi tedavi olmanızdır. Son zamanlarda yaşadığım olumsuz olaylar bu hastalığa neden olmuş olabilir mi? Belki Genellikle bu tip hastalıklardan önce olumsuz bir olay yaşanmış olabiliyor. Ancak bu şart değil. Depresyon kendiliğinden başlayabilen bir hastalık. Peki ben zayıf karakterli olduğum için mi hastalandım? Öncelikle zayıf karakter kavramı herkes için farklı farklı şeyleri ifade eder. Kişilik özellikleri bu tip hastalıklar için yatkınlığı artırabilir ama bu hastalığa zayıf karakterliler ya da iradesiz insanlar yakalanır gibi herkes için farklı anlamlar taşıyabilen ve ruhsal bir karşılığı olmayan kavramlarla yaklaşmamak gereklidir.

Pfizer. Şizofreni Dostları Derneği La Martin Cad. No: 23/4 Talimhane/ İstanbul Tel: 0 212 256 36 61

Pfizer. Şizofreni Dostları Derneği La Martin Cad. No: 23/4 Talimhane/ İstanbul Tel: 0 212 256 36 61 Pfizer Şizofreni Dostları Derneği La Martin Cad No: 23/4 Talimhane/ İstanbul Tel: 0 212 256 36 61 Şizofreni Gönüllüleri ve Dayanışma Derneği Ethemefendi Cad Fırın SkCan Apt No: 5/5 Erenköy/İstanbul Tel/Faks:0

Detaylı

Depresyon. Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Martin E. Keck

Depresyon. Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Martin E. Keck Telif hakkı: Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Glattbrugg/ZH Martin E. Keck Depresyon Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Yazar Hakkında: Özel Doçent Dr. med. Dr.

Detaylı

Depresyon. Depresyon. Depresyon. Kitapçığı hazırlayanlar. Dr. Fahri Karson. Dr. Ahmet Kocabıyık Ruh Salığı Uzmanı. Yoksul kalma Ders başarısızlığı

Depresyon. Depresyon. Depresyon. Kitapçığı hazırlayanlar. Dr. Fahri Karson. Dr. Ahmet Kocabıyık Ruh Salığı Uzmanı. Yoksul kalma Ders başarısızlığı Bu kitapçık toplumu depresyon konusunda bilgilendirmek amacı ile İzmit Yaşam Boyu İki Uçlu Duygudurum Derneği tarafından aşağıda adları geçen konunun uzmanlarına hazırlatılmıştır. Kitapçığı hazırlayanlar

Detaylı

Bipolar bozuklukla yaşamayı öğrenmek Yardımcı rehber

Bipolar bozuklukla yaşamayı öğrenmek Yardımcı rehber Bipolar bozuklukla yaşamayı öğrenmek Yardımcı rehber İçindekiler Giriş 4 1. Bölüm Bipolar bozuklukla yaşamak 7 2. Bölüm Bipolar bozukluk hastası mıyım? 11 3. Bölüm Tanı arayışı 18 4. Bölüm Tanıyla baş

Detaylı

BÖLÜM 2 BAĞIMLILIK BİR BEYİN HASTALIĞIDIR

BÖLÜM 2 BAĞIMLILIK BİR BEYİN HASTALIĞIDIR Bağımlılık Bir Beyin Hastalığıdır1 BÖLÜM 2 BAĞIMLILIK BİR BEYİN HASTALIĞIDIR PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu Bağımlılık Bir Beyin Hastalığıdır 3 İnsanlık tarihi boyunca keyif almak amacıyla

Detaylı

BAKICININ BAKIMI: BİR BAŞKASININ BAKIMINI ÜSTLENDİĞİNİZDE RUH SAĞLIĞINIZ NEDEN ÖNEMLİDİR?

BAKICININ BAKIMI: BİR BAŞKASININ BAKIMINI ÜSTLENDİĞİNİZDE RUH SAĞLIĞINIZ NEDEN ÖNEMLİDİR? BAKICININ BAKIMI: BİR BAŞKASININ BAKIMINI ÜSTLENDİĞİNİZDE RUH SAĞLIĞINIZ NEDEN ÖNEMLİDİR? Nörolojik rahatsızlığı olan kişilerin ihtiyaçlarını ve bu kişilerin bakımıyla ilgilenirken kendinize en iyi şekilde

Detaylı

TANI VE DEĞERLENDİRME. 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı

TANI VE DEĞERLENDİRME. 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı TANI VE DEĞERLENDİRME 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR 2 TANI VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

RUH SAĞLIĞI MODÜLLERİ

RUH SAĞLIĞI MODÜLLERİ E I L D R T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi RUH SAĞLIĞI MODÜLLERİ TÝ Ý Ð Ý M GENE L M Ü Ü K L Ð Ü SA Ð Ü ANKARA, 2008 Ruh Sağlığı Modülleri T.C. Sağlık

Detaylı

ŞİZOFRENİ. Hastalar ve Akrabalar için Bilgiler

ŞİZOFRENİ. Hastalar ve Akrabalar için Bilgiler ŞİZOFRENİ Hastalar ve Akrabalar için Bilgiler SEVGİLİ OKUR, Kendiniz veya size yakın kişiler şizofreni hastasıysa, birden birçok soru üşüşür aklınıza: Bu hastalığın benim için anlamı ne? Nasıl seyreder?

Detaylı

AYDIN ĠL EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA BÜRO AMĠRLĠĞĠ RUH SAĞLIĞI KAVRAMI VE PSĠKOLOJĠK BOZUKLUKLAR

AYDIN ĠL EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA BÜRO AMĠRLĠĞĠ RUH SAĞLIĞI KAVRAMI VE PSĠKOLOJĠK BOZUKLUKLAR AYDIN ĠL EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA BÜRO AMĠRLĠĞĠ RUH SAĞLIĞI KAVRAMI VE PSĠKOLOJĠK BOZUKLUKLAR AYDIN-2014 1 ÖNSÖZ Dünya sağlık örgütüne göre sağlık; bedensel, ruhsal ve sosyal olarak

Detaylı

KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU

KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU 20-40 y arası başlangıç gösteren otoimmun, inflamatuar, dejeneratif merkezi sinir sistemi hastalığı MS tanısı almanız başlangıçta sizde bir şok etkisi yaratacaktır.

Detaylı

Kayıp ve Yas Süreci. Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara

Kayıp ve Yas Süreci. Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara Kayıp ve Yas Süreci Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara 1 İçerik Giriş Yas nedir? Yasa verilen ortak tepkiler nelerdir?

Detaylı

RUHSAL DUYGUSAL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR

RUHSAL DUYGUSAL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR AİLE EĞİTİM REHBERİ RUHSAL DUYGUSAL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR HİPERAKTİVİTE KAYGI BOZUKLUKLARI ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

İçindekiler. Künye: Dosya konusu Melankoliden depresyona...

İçindekiler. Künye: Dosya konusu Melankoliden depresyona... sayı 5 Önsöz Gecikmiş 5. sayının dosya konusu depresyon. Depresyonla ilgili olarak bu konuda bir kitap da kaleme almış olan Prof. Dr. Hakan Türkçapar la bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu konuda İmbat Taşkın,

Detaylı

İLGİ OTİSTİK ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ Adres: 58. Sokak No:25 / Emek - Çankaya / ANKARA Tel: 0 312 221 06 94-212 19 96

İLGİ OTİSTİK ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ Adres: 58. Sokak No:25 / Emek - Çankaya / ANKARA Tel: 0 312 221 06 94-212 19 96 Bu rehber, İLGİ OTİSTİK ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ tarafından RIHTIM AJANS ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Desteklerinden dolayı Turan Kandemir, Asiye Komut ve Serdar Südor a teşekkür ederiz. Baskı: Özel

Detaylı

GÜNCEL PSĐKĐYATRĐ YAZILARI

GÜNCEL PSĐKĐYATRĐ YAZILARI 1 GÜNCEL PSĐKĐYATRĐ YAZILARI DR. HÜSNÜ MENTEŞEOĞLU PSĐKĐYATRĐ UZMANI DENĐZLĐ DEVLET HASTANESĐ GĐRĐŞ Denizli Devlet Hastanesinde yaklaşık 14 yıldır keyif alarak çalışmaya devam ediyorum. Hobilerimden birisi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

YAŞAM REHBERİM. YIL: 3 SAYI: 46 Kasım, 2014 POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİ

YAŞAM REHBERİM. YIL: 3 SAYI: 46 Kasım, 2014 POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİ YAŞAM REHBERİM YIL: 3 SAYI: 46 Kasım, 2014 POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİ YAŞAM REHBERİMİN BU SAYISINDA Stresle Baş Etmede Etkili Rahatlama Teknikleri 2 0-3 Yaş

Detaylı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Uygulayıcılar İçin Kaynak Kitapçık Bu kitapçık SAMBA uygulayıcıları için hazırlanmış olup, uygulamalarda yardımcı olabilecek temel bilgileri içermektedir.

Detaylı

ÇOCUĞUN PSİKOSOSYAL GELİŞİMİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

ÇOCUĞUN PSİKOSOSYAL GELİŞİMİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU RUH SAĞLIĞI PROGRAMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ÇOCUĞUN PSİKOSOSYAL GELİŞİMİNİ DESTEKLEME PROGRAMI GÖRÜŞME REHBERİ 1 ÇOCUĞUN PSİKOSOSYAL

Detaylı

KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE

KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE Pek çok insan yaşamı boyunca sahip olduğu iş, eşya, ya da sağlık gibi kendisi için önemli olan bazı şeyleri kaybetmiş olabilir. Bu durumlar kaybedilen

Detaylı

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. Ali AKBEN Nörolojik Hastalıklarda TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. ALİ AKBEN 1 957 yılında Kahramanmaraş ta doğan Ali Akben; ilk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Depresyon ve düşük ruhsal durum

Depresyon ve düşük ruhsal durum Depresyon ve düşük ruhsal durum Kişisel gelişim kılavuzunuz Depression and Low Mood Your Self Help Guide - Turkish İçerik 01 Bu kitapçık bana nasıl yardımcı olabilir? 02 Yapılan araştırmalar bize depresyon

Detaylı

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER 1. Tedaviye ilişkin genel bilgiler 2. Görüşme teknikleri 3. Değişim süreci ve değişim evreleri 4. Önemlilik, kendine güvenme ve isteklilik 5. Alkol dışı madde kullananlarda

Detaylı

Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu)

Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu) Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu) Ailede ruh hastası. Ne yapmalı? Ailelerinde ruh hastası olanlar için ilk bilgiler. Sağlık

Detaylı

AR E L KOLEJ İ SAYI: 34

AR E L KOLEJ İ SAYI: 34 AR E L KOLEJ İ SAYI: 34 2013 İÇİNDEKİLER Index HAYDİ ÇOCUKLAR UYKU VAKTİ! UYUMAYAN ÇOCUK 2 KARDEŞ KISKANÇLIĞI 4 ARKADAŞLIK ÖNEMLİDİR 7 EBEVEYN OLMAK 10 DEPRESYON 13 ÇOCUKLAR NE İSTER? 16 ŞİDDET İÇERİKLİ

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Ö N S Ö Z

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Ö N S Ö Z Ö N S Ö Z PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Prof. Dr. HÜLYA APAYDIN Prof. Dr. SİBEL ÖZEKMEKÇİ Uz. Fizyoterapist SEMRA OĞUZ Uz. Fizyoterapist İSMAİL ZİLELİ İSTANBUL 2008 Parkinson hastalığı,

Detaylı

Sigarayı bırakmayı sürekli deneyin

Sigarayı bırakmayı sürekli deneyin HATİCE YAŞAR 08/06/2008 BAŞLARKEN Sigarayı neden içiyoruz? Bu soruya yüzlerce yanıt verilebilir. Keyif alıyorum, Kendimi iyi hissediyorum, Kederli olduğumda rahatlatıyor, O bana bir arkadaş gibi, İçki

Detaylı

Depresyon hakkında önemli bilgiler

Depresyon hakkında önemli bilgiler Depresyon hakkında önemli bilgiler Sandoz GmbH tarafından hazırlanan bir bilgilendirme kitapçığıdır. 2 Künye İçerik 3 İçindekiler Yazılı anlatımda cinsiyetler: Daha kolay bir okunabilirlik sağlamak adına

Detaylı