qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj"

Transkript

1 qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj YAŞLI VE HASTA BAKIM klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk HİZMETLERİ lsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjkls 5-8. ÜNİTE ÖZETİ [Tarihi seçin] izxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjklsi zxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjklsiz xcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjklsizx cvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjklsizxc vbnmöçqwertyuiopgüasdfghjklsizxcv bnmöçqwwww.aofdersozetleri.comertyuiop güasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopg üasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgü asdfghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüs dfghjklsi Lütfen destek için reklamları tıklayınız. zxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjklsiz xcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjklsizx Sayfa 1 cvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjklsizxc vbnmöçqwertyuiopgüasdfghjklsizxcv

2 5. ÜNĠTE YAġLILIKTA BESLENME Dünya sağlık örgütüne göre yaģlılık dönemi 65 ve üstü; birleģmiģ milletlere göre 60 ve üstü olarak kabul edilir.60 yaģ üstü nüfusun toplam nüfusa oranı %4 ve altında ise genç nüfus %4-%7 arası ise olgun nüfus %7 ve üzerinde ise yaģlı yada yaģlanan nüfus olarak kabul edilir.birleģmiģ Milletlere göre Dünya da yaģlı nüfüsü toplam nüfüs içindeki payı 1950 yıllarında %8 iken 2050 yılında %22 olması beklenmektedir. Bu durum ekonomik-sosyal-ruhsal,fiziksel,çevresel vs koģullara bağlanabilir.dünya da 32 ülkenin 60 yaģ ve üstü nüfusunun 10 milyondan fazla olacağı beklenmektedir.çin-hindistan,abd,ve Endonezya da bu rakam 50 milyonu ulaģacağı belirtilmektedir.31/12/2011 tarihi itibari ile Türkiye nüfusu olup bu nüfusun %7,3 ü 65 yaģ ve üzerindedir. Dünyada yaģam süresi her geçen yıl artıģ göstermektedir den beri 21 yıl artmıģtır. ArtıĢ az geliģmiģ bölgelerde %24 daha geliģmiģ bölgelerde %11 olarak bilinmektedir.türkiye de 2009 yılında ki verilere göre yaģama süresi 73,7 yıldır.yaģlılık döneminde sağlık açısından en önemli gereksinimlerden birisi de sağlıklı beslenmedir. Beslenmenin temel bir insan hakkı olarak kabul edilmesi 1996 yılında Roma da uluslar arası Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) tarafından bütün dünya da kabul edilmiģtir. BESLENME : yaģamın sürdürülmesi,sağlığın korunması ve geliģtirilmesi için besinlerin tüketilmesi,kullanılması,besinlerden yararlanma anlamı taģımaktadır. YETERLĠ VE DENGELĠ BESLENME; yaģamın sağlıklı bir Ģekilde sürdürülmesi için besinlerin yeterli ve denge sağlanarak alınmasıdır. BESĠN GRUBU; Yeterli ve dengeli beslenme için vücudun gereksinim duyduğu besinlerin gruplanmıģ Ģeklidir.BESĠN ÖĞESĠ; Besinlerin bileģiminde bulunan değiģik miktarlarda kimyasal moleküllerdir.besin öğeleri baģlıca karbonhidratlar,proteinler,yağlar,mineraller,vitaminler ve su olarak sınıflandırılır.gida GÜVENLĠĞĠ; Tarladan sofraya kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen üretimin her aģamasında gerekli kontroller yapılmıģ,sağlıklı ve güvenilir ürünlerin temin edilme süreci olarak tanımlanmaktadır. Gıdalarda olabilecek fiziksel,kimyasal,biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütünüdür.gida GÜVENCESĠ ;Ġnsanların güvenilir,uygun fiyat karģılığında sağlıklı beslenme olanaklarına ulaģımının sürdürülebilir olmasıdır. Sayfa 2

3 TEMEL BESĠN GRUPLARI Süt ve süt ürünleri, et,yumurta,kuru baklagiller,sebze ve meyveler,ekmek ve tahıllar. BESĠN ÖĞELERĠ Karbonhiratlar ; Kolay sindirilir.proteinler ; Vücudu oluģturan hücrelerin temel yapı taģıdır. Günlük enerji ihtiyacı proteinlerden sağlanır. Yağlar ; Günlük alınması gereken enerjinin %25-%30 u yağlardan sağlanması yeterlidir. Ġyi yağlar ; Bitki kaynaklı besinlerde ; mısırözü ve ayçiçeği yağında bulunur. Tekli doymamıģ yağlar zeytinyağı dır.çoklu doymamıģ yağlar, mısırözü ve ayçiçeği yağlarıdır. DoymuĢ yağlar ; Kötü yağlardır.(katı formatında olan yağlar) Kırmızı et;tam yağlı süt ve süt ürünlerinde bulunur. Trans yağ asitleri ; (trans yağlar) Bitkisel yağların iģlemden geçirilerek yapılarındaki doymamıģ bağların doyurulması yoluyla katılaģtırılmalarıdır. Hidrojenize etmek de denilmektedir. Sağlık açısından doymuģ yağların yaratacağı risklerden de fazla risk oluģturmaktadır. Vitamin ve mineraller; Vitamin ve mineraller yaģam için gerekli olan metabolizma ile ilgili süreçlerin devamı için gereklidir. Vücudun %4-%5 i minerallerden oluģmaktadır. BaĢlıca Mineraller; Kalsiyum ve fosformikro Mineraller; Magnezyum,klor,sodyum,kükürt iyot eksikliğinde guatr hastalığı toplumda yaygın olarak görülür. Yağda eriyen vitaminler,a.d.e.k vitaminleri Suda eriyen vitaminler B,C niasin ve folikasit Su ; Günlük önerilen su miktarı 1,5-2 litredir. YetiĢkin insan vücudunun %59 u su olup bu miktarın %60 ı hücre içinde ve geri kalanı %40 ı da hücre dıģındadır. Akdeniz Tipi Beslenme Önerileri; Günlük tüketim için öneriler. 1. ANA ÖĞÜNLERDE Tahıl grubu ;her öğün için bir yada iki porsiyon Sebze ; her öğün için iki yada daha fazla porsiyonmeyve ; her öğünde bir yada iki porsiyon 2. Günde 1,5-2 litre su tüketilmelidir. Sayfa 3

4 3. Süt ve süt ürünlerinin günlük olarak tüketimi özellikle kemik sağlığı açısından önerilmektedir. HAFTALIK TÜKETĠM AÇISINDAN ÖNERĠLER 1. Ġki yada daha fazla porsiyon balıketi,iki porsiyon beyaz et, iki-dört porsiyon yumurta 2. Kırmızı etin hafta da iki porsiyondan az tüketilmesi önerilmektedir. 3. Tahılların hafta da iki porsiyondan daha fazla baklagil tüketiminin birleģmesi halinde vücut için sağlıklı protein ve yağ kaynağının temin edilebilir. DAHA NADĠR OLARAK TÜKETĠM ĠÇĠN ÖNERĠLER ġeker içeriği fazla sağlıksız gıdaların tüketiminin azaltılması önerilmektedir.meyve suları,tatlandırılmıģ içecekler. GÜNLÜK TOPLAM TUZ ALIMI 6 GRAM I GEÇMEMEKTEDĠR.YaĢlılık döneminde beslenme farklılaģmasının nedenleri ; Süregelen hastalıklar, bedensel etkinlik yapmayı engelleyen kas-iskelet sistemi sorunları yutma ve çiğneme güçlüğü sindirim sistemi sorunu çevresel koģullarda değiģim (eģ kaybı,yalnızlaģma,sosyal destek mekanizmalarının gerilemesi zayıflaması,ekonomik koģullarda gerileme vb bireyin beslenme alıģkanlıklarının değiģmesine neden olabilir.yaģlılık döneminde beslenme ile iliģkili öncelikli sorunlar; Kanser,kalp ve damar hastalıkları gibi süreğen hasalıklar,vitamin,mineral eksiklikleri,yetersiz beslenme sorunları, güvenli gıdaya ulaģamama dengesiz beslenmeye bağlı ĢiĢmanlık.Sağlıklı olmak için ; bütün yaģ gruplarında her gün 40 dan fazla besinin tüketilmesi önerilir. Ancak yaģla birlikte tüketilen besinlerin kalsiyum,posa,lif,protein,vitamin,a.d.c folik asit gibi vitaminler açısından zengin olması gerekir. YAġLILIK DÖNEMĠNDE BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ 1. Diyet öyküsünün alınması en temel adımdır. 24 saatlik besin tüketimi, besin kayıt yöntemi,gıda tüketim sıklığı anketi,gıda öyküsü gibi farklı yöntemler kullanılabilir. YaĢlının yaģadığı yer,iletiģim kurmada zorluk,hafıza faktörü,gözlem çalıģmalarının kısıtlığı,yaģlılık döneminde alınan gıdalara iliģkin ayrıntıların öğrenilmesini zorlaģtırmaktadır. 2. Ölçüm yöntemleri ; Bu kategoride vücut ağırlığı ve boy uzunluğunun ölçülmesi önerilmektedir.yaģlılık döneminde vücut ağırlığında son üç ayda Sayfa 4

5 %5 ve daha fazla kayıp ölüm riskini artırmaktadır. Son altı ayda kayıp %10 ve üzeri olduğunda da risk artmaktadır. VÜCUT AĞIRLIĞINDA KAYBIN/AZALMANIN BAġLICA NEDENLERĠ Gıdaya ulaģamama,sosyal faktörler gibi yetersiz beslenmeye neden olan durumlar,iģtah kaybı,kas kütlesinde azalma ile seyreden sarkopeni,kaģeksi gibi bazı hastalıklarda görülen yangisal reaksiyonlar,depresyon BEDEN KĠTLE ENDEKSĠ = VÜCUT AĞIRLIĞI / ( BOY UZUNLUĞU*BOY UZUNLUĞU)- BKĠ degerlendirmesi için genel toplumda dünya saglık örgütü(dsö)kriterleri kullanılır. BKĠ(kg/m)degerlendirme18.5 altı Zayıf; Normal; hafif ĢiĢman fazla kilolu 30,0-39,9 ĢiĢman : 40 ve üzeri aģırı ĢiĢman- YAġLILARDA BEDEN KĠTLE ENDEKSĠ (BKĠ) 27 KG olan değerleri normal olarak kabul edlmektedir.-yaģlıların bel ve kalça çevresi ölçümleri : Bel çevresi kadınlarda 88 cm yi erkelerde de 102 cm yi geçmemesi istenmektedir. Bel kalça oranının da erkeklerde 1 i kadınlarda 0,80 i geçmesi özellikle kalp ve damar hasalıkları açısından artırmaktadır. - vücut kompzisyonlarının daha ayrıntılı değerlendirmesi için diğer teknikler - bio elektrik impedans analizi-dual enerji X ray absorbtiometre-sualtı ağırlık ölçümleri (under waterweighting)-nötron aktivasyonu -günümüzde pratikliği açısından en sık yöntemler iki yöntem BKĠ ve BĠA değerlendirmesidir. DĠĞER YÖNTEMLER-bedensel kapasiye değerlendirmeleri ( fiziksel fonksiyon değerlendirme ; katz günlük yaģam aktivite ölçeği). BağıĢıklık sisteminin durumunu ortaya koyan değerlendirmeler laboratuar temelli değerlendirmelerde bu baģlıkta incelenebilir.-yaģlılık döneminde besin öğesi açısından gereksinim; Enerji ; yaģlıların hafif fiziksel aktivite yapıldığı düģünüldüğünde vücut ağırlıklarının kg baģına 30kkal/gün enerji tüketmeleri önerilir.protein ; yaralanma kırık iltihabi durumlar protein gereksinimi artıran nedenler arasında dır. YaĢlılık döneminde günde vücut ağırlığı baģına 0,9-1,1 gr protein alınması önerilmektedir.karbonhidrat ; yaģlılık döneminde de günlük enerjinin %50-%60 nın karbonhidratlardan sağlanması önerilir.yağlar ; yaģlılık döneminde de günlük alına enerjinin en fazla %30 unu yağlardan sağlanılması önerilir.vitamin ve mineraller ; yaģlılık döneminde verilen vitamin ve mineral gereksinimin artması temel olarak vücut direncinin ve bağıģıklık sisteminin zayıflaması, kronik hastalıklarının artması hareketsizlik gibi nedenlere bağlıdır. D vitamini dıģında ki vitamin ve minerallerin eğer yaģlıda baģka bir sağlık sorunu yoksa yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanabildiği durumlarda karģılanmaktadır. D vitamini gereksinimin karģılanabilmesi için haftada 2- Sayfa 5

6 3 kez ellerin, yüzün dk güneģlenmesinin sağlanması önemlidir.sıvı su tüketimi ; yaģlılık döneminde sıvı gereksiniminin en önemli kaynağını su oluģturmalıdır. Öneri diğer yaģ grupları ile benzerdir. Posa ; posalı gidaların her gün mg tüketilmesi önerilir. Kuru baklagiller, kepekli tahıl ürünleri, sebze ve meyveler posa içeriği yüksek olan gıdalar arasında dır. ÜNĠTE-7 YaĢlılarda Yürüme Bozuklukları ve Rehabilitasyon Oldukça karmaģık bir eylem olan yürümenin tüm aģamalarında sağlam bir postüral desteğe gereksinim duyulmakta, düģmenin önlenmesi de bununla mümkün olmaktadır. Postür, en genel Ģekliyle bedenin yerçekimine karģı veya beden parçalarının birinin diğerine karģı pozisyonunun ayarlanma yetisi olarak tanımlanabilir. Denge, destek alanı üzerinde yerçekimi ve hareketin yönüne bağlı olarak vücudun duruģunu muhafaza etme yeteneği olarak tarif edilebilir. Ġnsanda denge; 1. Görme, 2. Vestibüler sistem (iç kulaktaki dengeyle ilgili kanallar ve beyin sapında VIII. kafa siniri), 3. Derin duyu (pozisyon, pasif hareket, vibrasyon ve derin ağrı duyuları) sistemleri, 4. Gövde ve bacak kaslarının belli bir düzen ve uyum içinde kasılmalarıyla sağlanır. Dengeden sorumlu yapılar; beyincik (ana sorumlu), vestibüler sistem ve derin duyular, kaslar ve ayaklardır. Denge; statik denge ve dinamik denge olmak üzere ikiye ayrılır. Statik denge; sabit dururken vücudun dengesini belli bir yerde ya da pozisyonda sağlama yeteneğidir.dinamik denge; hareket ederken vücudun dengesini sağlama yeteneğidir. Dik duruģta destek alanı, ayakların pozisyonu ve ayaklar arasındaki alanla belirlenir. Bu durumda dıģtan gelen ileriye ve geriye doğru hareketlere uygun yanıtlar verilerek denge korunabilir. Görsel ve vestibüler duyular, eklem pozisyon duyusu ve ayak tabanından gelen duyular postür, yürümenin dengesi ve kontrolünde önemli role sahiptir. Ayak tabanından gelen duyuların postür ve yürüyüģ üzerindeki Sayfa 6

7 etkisini araģtırmak amacıyla normal kiģilerde yapılan bir çalıģmada, tabandan gelen duyusal bilgiyi değiģtirmek için ayağın buza batırılması seçilmiģtir. Böyle bir düzenleme ile ayakta durma sırasında vücut salınımlarında artmak, yürüyüģün sonlandırılması sırasında ayak değmesi değiģkenliğinde artma, yürüyüģ sırasındaki basınç dağılımında değiģiklikler gözlenmiģtir. Buzlu suya 5-10 dakika batırma metoduyla ayak tabanı duyusunun değiģtirilmesi yürüyüģü değiģtirmekte, yere daha dikkatli bir Ģekilde temas etmeye neden olmaktadır. Yani, kısa süreli de olsa tabandan gelen duyuların azaltılması normal bireylerdeki yürüyüģ örneğini değiģtirmektedir. YaĢlılarda dokunma duyusu azalmakta, vücudun sallanması artmakta, bacaklardaki duyusal iģlevler kısmen bozulmaktadır. Muhtemelen bu yüzden yaģlılar ve benzer nedenle Ģeker hastaları sık düģer. insanın ayakta durmasında bacak kasları birbirinden değiģik iki görev üstlenir. Birincisi; kaslarda vücut salınımını algılayan derin duyu ile ilgili hücreler bulunur. Ġkinci olarak da, kaslar bu duyusal bilgiler doğrultusunda vücut salınımını düzeltmek için kasılırlar. Hareket ve dengenin birlikteliğine ihtiyaç duyan yürüme sırasında amaçlı hareketler yapılırken, birbirine zıt iki iģlev beraberce sürdürülür. Bunlardan birincisi; bir veya birden fazla beden parçasını hedefe doğru yönlendirmek, diğeri ise; postür ve dengenin sürdürülmesi için diğer beden parçalarını sabit tutmaktır. Çevrenin, vücudun ve devam eden istemli aktivitenin yarattığı zorluklara karģı hareket ve dengenin kendilerini ayarlaması adaptasyon olarak tanımlanabilir. Normal bireylerde herhangi bir zamandaki yürüyüģ Ģekli kiģinin çevreyi algılamasına, vücudun durumuna (hastalık, giysiler, ayakkabılar) ve kiģinin amacına bağlıdır. Güvenli ve hedefe ulaģan bir yürüme için; kas-iskelet, sinir, solunum ve dolaģım sistemleri dıģında, yürütücü iģlevler, biliģsel fonksiyonlar ve ruhsal durum ile ilgili fonksiyonların bir arada çalıģması gereklidir.birçok epidemiyolojik çalıģmada fiziksel aktivite, yürüme ile biliģsel bozukluklar ve demans arasında negatif bir iliģkinin olduğu açıklanmıģtır. YÜRÜMEN!N TANIMI VE YÜRÜME DÖNGÜSÜ Yürüme: Destek sağlamak ve istenilen yönde ilerlemek için, vücut ağırlık merkezinin öne doğru aktarılmasıyla beraber kollar, bacaklar (en az biri her zaman yer ile temas halindedir) ve gövdenin ritmik yer değiģtirmesi olarak tanımlanabilir. Yürüme!le!lgili Terimler Sayfa 7

8 Adım uzunluğu: Bir ayağın yere ilk temas ettiği nokta ile, diğer ayağın yere ilk temas ettiği nokta arasındaki uzaklıktır. Yürüme bozukluklarında bazen adım uzunlukları birbirinden farklı olur. Çift adım uzunlu!u: Bir ayağın yere ilk temas ettiği nokta ile, aynı ayağın bir sonraki ilk temas ettiği nokta arasındaki uzaklıktır. Bu mesafe sa" ve sol adım uzunluğunun toplamıdır. Adım geniģliği: Her iki ayağın topuklarının, yere temas ettikleri noktalar arasında, yürüyü! yönüne dik olarak ölçülen uzaklıktır. Ayak açısı: Gidilen yön ile ayağın ortasından geçen çizgi arasındaki açıdır. Çift destek fazı: Yürüme sırasında her iki ayağın yerde olduğu döneme denir. Bu dönemde gövde ağırlığı bir bacaktan diğerine aktarılır. Tek destek fazı: Tek ayağın yerde olduğu dönemdir. Yürüme döngüsünün %75-80 ini olu!turur. Vücut a!ğırlık merkezi: Ayakta anatomik pozisyonda duran bir insanda vücudun ağırlık merkezinin 5.bel omuru ile pelvisin arka kısmında bulunan sakral omurların birle!tiği yerin önünde olduğu varsayılır.vücudun en ufak bir hareketi ile bu noktanın yeri deği!ir. Destek alanı merkezi: Ayağın yere basma alanının orta noktasıdır. Yürüme sırasında sürekli olarak yer deği!tirir. Ağırlık kuvveti ile ilgili yerçekimi hattı, destek alanı merkezinden geçtiğinde denge sağlanır. Yer tepkimesi kuvveti: Newton'un üçüncü kanununa göre ayakta duran insanın yerde olu!turduğu ağırlık kuvvetine kar!ılık, yerde büyüklüğü aynı, yönü ters bir kuvvet olu!ur. Moment: Bir kuvvetin döndürücü etkisine verilen isimdir. Dairesel harekete neden olur. Enerji: iģ yapabilme yeteneğidir, enerji olmadan iģ yapılamaz. Potansiyel enerji depolanmıģ enerjidir. Yürürken vücut ağırlık merkezi yerden yükseldiğinde potansiyel enerji artar. Kinetik enerji ise hareket esnasındaki enerjidir.insan vücudunda kinetik enerji kas kasılmasıyla olu!ur. Yürüme Döngüsü:Yürüme sırasında topuğun yere değmesinden sonra, aynı topuğun tekrar yere değmesine kadar geçen süreye total yürüme Sayfa 8

9 döngüsü denir. Yürüme döngüsünün süresi, yürüme hızına ba"lıdır. Sa"lıklı bir insanda rahat yürüme hızında, yürüme döngüsü süresi 1.03±0.1 saniyedir. Yürüme döngüsünde baca$ın yerde olduğu süre basma fazı, havada oldu$u süre ise salınım fazı olarak tanımlanır. Yürüme döngüsünün yakla#ık %60'ını basma fazı, yaklaģık %40'ını ise salınım fazı oluģturur. Basma ve salınım fazlarının çeģitli dönemleri vardır. Basma Fazı 1. #lk Değme (Topuk VuruĢu):Yürüme döngüsünün % 0-2 sini oluģturur. Basma fazının baģlangıcı olup ayak topuğunun yere değmesi ile baģlar. Kalça 30 fleksiyonda, diz tam ekstansiyonda, ayakbile"inötral pozisyonda 90 dedir. 2. Yüklenme (ayak tabanının yere teması): Yürüme döngüsünün % 2-10 unu olu!turur. Bu dönemde ayak tabanı tümüyle yere temas eder. Gövde a"ırlı"ı, di"er ayak yerden kaldırılana kadar bu aya"a aktarılır. Kalça fleksiyondanekstansiyona gelmektedir. Diz 20 fleksiyondadır. Ayak bile"i 10 plantarfleksiyondadır. Aynı zamanda birinci çift destek fazıdır. 3. Basma Ortası Fazı: Yürüme döngüsünün %10-30 unu olu!turur. Kalça ve diz ekstansiyonda, ayak bile"idorsifleksiyondadır. Amaç yerde sabit olan ayak üzerinde gövdeyi öne do"ru ilerletmektir.aynı zamanda tek destek fazının ba!langıcıdır. 4. Basma Sonu Fazı (topu!un yerden kalkması): Yürüme döngüsünün %30-50 lik bölümünü olu!turur. Kalça eklemi stabilize edilir ve 10 ekstansiyondadır.tek destek fazı bitmektedir. 5. Salınım Öncesi (parmakların yerden kalkması): Yürüme döngüsünun %50-60 ını olu!turur. Parmakların yerden kalkması ile sonlanır. Kalça ekstansiyonu, diz fleksiyonu ve ayak bile"iplantarfleksiyonu artar.. Ayrıca ikinci çift destek dönemini olu!turur. Salınım Fazı6. Erken Salınım (hızlanma): Yürüme döngüsünün yakla!ık %60-75 ini olu!turur. Parmakların yerden kaldırılması ile ba!lar, ayak di"er bacak hizasına geldi"inde biter. Amaç havadaki baca"ı hızla öne ilerletmektir. 7. Salınım Ortası: Yürüme döngüsünün %75-90 ını olu!turur. Salınan bacak, basma fazındaki di"erbaca"ın yanına gelir ve önüne geçer. Kalça ve dizde fleksiyon artar, ayak bile"indedorsifleksiyon yapılır. Amaç salınım yapan baca"ın, ayak yere de"meden öne ilerletilmesidir. Sayfa 9

10 8. Salınım Sonu (yava"lama): Yürüme döngüsünün % ünü olu!turur. Salınan bacak, basan baca"ın önüne geçti"indeba!lar, ayak topu"unun yere de"di"i ana kadar sürer. Kalça fleksiyonda, diz ekstansiyonda, ayak bile"i ise nötral pozisyonda 90 dedir. Amaç aya"ın önce topuk yere de"ecek!ekilde yere basmaya hazırlanması, uygun adım uzunlu"unaeri!ilmesi, aya"ın yere teması için uygun pozisyona yerle!tirilmesi ve salınım yapan baca"ı yavaģlatmaktır. Yürüyü!Ģ hızı arttıkça salınım fazlarının oranları artar, basma ve çift destek fazlarının oranları azalır. Yürümeden farklı olarak, koģmada çift destek fazı yoktur. Normal yürümede adım uzunluğu e!ittir ve ayaklar yerden yaklaģık 2-5 cm kadar yukarıya kalkar. Normal yürüme sırasında vücudun a"ırlık merkezi iki yana ve yukarı-aģağı doğru yer değiģtirir. En yüksek noktaya basma ortasında, en alçak noktaya çift destek fazında ula!ır. YaklaĢık olarak, ortalama yukarı-a!a"ı hareket 5 cm, yanlara hareket 2.5 cm cm olmak üzere toplam 5 cm.normal yürüme için gerekli ön koģullar Ģu Ģekilde açıklanabilir: 1. Denge: Her iki bacağın vücut ağırlığını desteklemesiyle dengeli olarak ayakta dik durabilmek,yürürken hem statik hem de dinamik dengeyi koruyabilmek gerekir. 2. Ġlerleme: YürüyüĢün baģlatılması ve vücudun öne doğru ilerletilmesi için yeterli kas gücünün sağlanması, salınımdaki bacağın ve gövdenin ileriye doğru ilerleyebilmesi, ritmik adımlamanın yapılabilmesi gerekir. 3. ġokun absorbsiyonu: Ayağın yere teması ile oluģan Ģokun karģılanması ve kalça, diz ve ayakta uygun dağıtılması gerekir. 4. Enerji harcamasında tutumluluk: Enerjinin tutumlu kullanımını en iyi gösteren değer O2 maliyetidir (metrede tüketilen O2 miktarı ml/kg metre). Oksijen maliyeti O2 tüketiminin yürüme hızına bölünmesi ile elde edilir. Yürüme güçlüğü olan bir insanın O2 maliyeti aynı yolu yürüyen sağlıklı insana göre daha yüksektir. Enerji harcamasının düģük düzeyde tutulmasını sağlayan biyomekanik düzenlemeler: 1- Vücut ağırlık merkezinin yer değiģtirmesini azaltan hareketler: a. Pelvisin öne doğru dönmesi, b. Pelvisin aģağıya doğru düģmesi, Sayfa 10

11 c. Basma fazında diz fleksiyonu, d. Ayak bileği dorsifleksiyonu/plantarfleksiyonu, e. Ayak/ayakbileğinin içe ve yukarıya doğru dönmesi, f. Pelvisin yana doğru yer değiģtirmesi, 2- Kasların en ekonomik biçimde kasılmalarıdır. Ancak, normal yürüme döngüsü farklı nedenlerle bozulduğunda, gövde ve bacaklarda bozukluğu telafi etmek için normal olmayan çeģitli hareketler ortaya çıktığında enerji tüketimi belirgin olarak artar. YÜRÜME ANALĠZĠ Yürüme analizibiyomekaniğin temel prensipleri yardımıyla yürüme özelliklerinin sayılarla tanımlanması ve yorumlanmasıdır. Yürüme analizinin amaçları: 1. Yürümenin tüm bileģenlerini sayısal veriye dönüģtürerek ve bu verileri eskizsiz kaydederek kalıcı veriler elde etmek, 2. Yürümedeki bozukluğu daha doğru belirleyebilmek, 3. Uygun tedavi yöntemini seçmek, 4. DeğiĢik tedavi yöntemlerini karģılaģtırmak, 5. Yeni tedavi yöntemi önermek, 6. Zaman içinde oluģan değiģiklikleri değerlendirmektir. Yürüme Analizi Yöntemleri Gözlemsel yürüme analizi: Ġlk kullanılan ve en basit yürüme analiz yöntemidir. YürüyüĢün hiçbir alet kullanılmadan sadece göz ile incelenmesi esasına dayanır. Ucuz ve pratik olması nedeniyle ilk değerlendirmede kullanılmaktadır. YürüyüĢ önce önden sonra her iki yandan izlenir. Yürüme alanının uzunluğu 8-10 m olmalıdır. Adım analizi: Yürümenin zaman ve mesafe ile ilgili değerlerini (adım uzunluğu, adım geniģliği, kadans, yürüme hızı gibi) ölçmek için kullanılır. KiĢi ayak izinin çıkacağı bir zeminde yürütülerek bu değerler ölçülür. Ölçüm için hastanın tam bir salınım fazı yapması gerekmektedir. Kolay ve Sayfa 11

12 hızlı uygulanır ve maliyeti düģüktür, ancak kinetik ve kinematik analize izin vermez. Kinematik analiz: Hareketi oluģturan kuvvetleri dikkate almadan, yalnızca eklemlerin açısalhareketlerinin incelenmesine kinematik analiz denir. Kinematik analizle, yürüme sırasında gövdenin,pelvisin, bacakların ve ayakların pozisyonu, eklem açıları, açısal hız ve ivmeleri gibi üç boyutlu verilere ihtiyaç duyulan parametreler ölçülerek gerçek sayısal veriler elde edilir. Kinetik analiz: Hareketi sağlayan kuvvetlerin, momentlerin ve güçlerin incelenmesidir. Kinetik analizde ölçülebilen tek veri yer tepkimesi kuvvetidir. Basma fazında ayağın yere uyguladığı toplam kuvvet olan yer tepkimesi kuvveti, yürüme platformunun orta noktasına isabet edecek Ģekilde zemine yerleģtirilmiģ, yer düzlemi ile aynı hizada olan, basınca duyarlı kuvvet platformu adı verilen özel bir cihazla ölçülür. Bu ölçüme dayanarak bilgisayar ortamında kalça, diz ve ayak bileği eklemindeki moment ve güçler hesaplanır. Dinamik pedobarografi (Yürümede ayak basınç ölçümleri): Özellikle ayak deformitelerinde ve Ģeker hastalığına bağlı ayak sorunu olanlarda tabandaki basınç dağılımını değerlendirmek için kullanılır. Ayaktaki tüm yükün değil, her cm² ye düģen basıncın N/m2 (Pascal) olarak ölçülmesi sağlanır. Ayak tabanında, ayakta dururken normal basınç Kilopascal, yürürken Kilopascal'dır. Dinamik elektromiyografi: Hareket sırasında kasların aktivitelerinin tek tek ölçülmesi elektromiyografi ile mümkün olmaktadır. Yürüme analizi sırasında çoğunlukla cilt üzerine yapıģtırılan yüzeyel elektrotlarla kasların aktiviteleri ölçülebilir. Asselerometre: Yürümedeki hızlanmayı ölçerek yürüme hızındaki değiģim oranını saptar. YaĢlılarda kullanımı problemsizdir. Enerji tüketiminin hesaplanması: Enerji harcaması dakikadaki O2 tüketim miktarı ile ölçülür.bireyin ağırlığı baģına dakikada kullandığı O2 miktarı (ml/kg/dk) veya bireyin 1 metrede ağırlığı basına kullandığı O2 miktarı (ml/kg/m) Ģeklinde farklı olarak ölçülebilir. Bir insanın maksimum efor sırasında, dakikada kilosu baģına kullandığı O2 miktarına maksimum O2 tüketim kapasitesi ( VO2 maks) denir ve bu değer aynı zamanda aerobik kapasiteyi de ifade etmek için kullanılır.rahat yürüme hızında (80 m/dk) kiģi maksimum O2 tüketim kapasitesinin %38'ini kullanır. normal yürüme esnasında enerji tüketimi, otururken veya ayakta dik dururken harcanan enerjiden daha fazladır. Sayfa 12

13 Dengenin klinik değerlendirilmesi: Denge reaksiyonları gerek geliģtirilmiģ çeģitli testlerle gerekse aletlerle değerlendirilerek yürüme analizine eklenmelidir. YÜRÜMEDE YAġLANMA ĠLE ĠLGĠLĠ DEĞĠġĠKLĠKLER BaĢ ve gövde öne doğru eğiktir. Sırtta kamburlukta artıģ vardır. YaĢlılarda ayak sorunlarına da rastlanmaktadır. 65 yaģ üstü kiģilerde ayak ark yüksekliğinde azalma (düz tabanlık), baģ parmağın orta hattan uzaklaģması, ayak parmaklarında Ģekil bozuklukları, tırnakla ilgili problemler ve nasırların oluģması en sık rastlanan ayak sorunlarıdır.ġlk değiģiklikler li yıllarda baģlar, fakat yaģlarında daha belirginleģir. AltmıĢ beģ yaģ üzeri kiģilerde yürüme bozukluğunun görülme sıklığı %15 iken, 75 yaģ üzerinde %25'e, 85 yaģında %82 ye kadar çıkmaktadır.yaģlanma ile adım uzunluğu azalır, genellikle yürüme destek alanı ve total yürüme döngüsü artar,kadans azalır. Total yürüme döngüsündeki artıģ, basma fazının süresini arttırarak sağlanır ve dolayısıyla çift destek fazı artar, salınım fazının süresi azaltılarak dengenin bozulmasına neden olabilecek dönem daha kısa sürede tamamlanır. Bunların dıģında çift adım uzunluğu ve kadans azaldığından, yürüme hızı azalır ve adım geniģliği artar.yürümede cinsiyetin etkisini incelemek amacıyla yapılan ve yürüme bozukluğu olmayan yaģlı kadın ve erkeklerin katıldığı bir araģtırmada, erkeklere göre kadınların kadanslarının daha fazla, adım uzunluğu ve adım geniģliğinin daha kısa olduğu, fakat yürüme hızında cinsiyetle ilgili önemli bir farkın bulunmadığı bildirilmiģtir. Ya!lılarda yürüme ile ilgili de"i!ikliklerin amacı: 1. Yürüme sırasında üst gövdenin dik duru! postürünü sürdürmek, 2. Denge kurmada kolaylık sa"layarak yürüme güvenli"ini arttırmaktır. Ya!lılardayava!, adım uzunlu"ununazaldı"ı, adım geni!li"ininarttı"ı, ortopedik veya nörolojik nedenlere ba"lanamayan tipik yürüyü!esenil yürüme adı verilir, ancak senil yürüme bir tanı de"ildir.kalp-damar hastalı"ınaba"lı ölüm oranının, senil yürüme bozuklu"u olanlarda yürümesi normal olan ya!lılardan iki kat daha fazla oldu"ubildirilmi!tir. YÜRÜME VE DENGE BOZUKLUKLARININ NEDENLERĠ Duygusal bozukluklar ve psikiyatrik durumlar: Depresyon, düģme korkusu, uyku bozuklukları. Kalp damar hastalıkları: Kalp ritminde bozukluklar (aritmi), kalp yetmezliği, kalp damarlarının (koroner Sayfa 13

14 damarlar) hastalığı, çevresel damarların hastalıkları, postural hipotansiyon (pozisyon değiģikliklerine bağlı olarak kan basıncında ani düģme). Solunum sistenmi hastalıkları: Astım, amfizem, kronik bronģit vb (yürüme sırasında nefes darlığına neden olurlar). Enfeksiyon hastalıkları ve metabolik hastalıklar: ġeker hastalığı, AIDS (EdinilmiĢ Yetersiz BağıĢıklık Sistemi Sendromu), ĢiĢmanlık, troid hormonunun kanda az ya da çok bulunması (hipotroid, hipertroid), kanda ürenin normalin üzerinde olması (üremi), Vitamin B12 eksikliği. Kas iskelet sistemi hastalıkları: Boyun ve bel omurlarındaki bozukluklar, gut hastalığı, kas zayıflığı, artroz (eklemlerde kireçlenme), osteoporoz (kemik mineral yoğunluğunda azalma-kemik erimesi), osteomalazi (eriģkinde kemik yumuģaması) kırıklar, ayakla ilgili bozukluklar. Nörolojik bozukluklar: Beyincikle ilgili bozukluklar, demans, omurilik basısı veya omurilik yaralanması, çevresel sinirlerin yaralanmaları, Parkinson hastalığı, inme, vestibüler bozukluklar, Mulltipl Skleroz hastalığı, normal basınçlı hidrosefali (normal tansiyon koģullarında beyin-omurilik sıvısının artması), santral sinir sistemi hasarları ( tümörler, kanamalar) v.b. Duyu bozuklukları: ĠĢitme duyusunda bozulma, görme kusurları, Diğerleri: Acil tıbbi hastalıklar, yakın tarihte hastanede tedaviyi gerektiren durumlar, ameliyatlar, bazı ilaçların kullanımı ( kalp ritm bozukluklarında antiaritmik ilaçlar, idrar söktürücü ilaçlar, uyuģturucu ilaçlar, havale önleyici ilaçlar, psikolojik sorunlarda kullanılan bazı ilaçlar), alkol kullanımı. Bu yaģlılarda yürüme güçlüğüne, en fazla artrozun (%37), daha sonra da postural hipotansiyonun (pozisyon değiģikliklerine bağlı olarak kan basıncında ani düģme) (%9) neden olduğunu bildirilmiģtir. BaĢka bir çalıģmada ise, 88 yaģ üzerindeki yaģlılarda eklem ağrısının yürüme bozukluklarına katkıda bulunan en yaygın neden olduğu (%32), bunu inme (%1), görme bozukluğu (%1), boyun ve bel ağrısı (%1) gibi çeģitli diğer nedenlerin (%0.5) izlediği açıklanmıģtır. YÜRÜME VE DENGE BOZUKLUKLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESi:yürümenin değerlendirilmesinde; yaģlıların önceki ve Ģimdiki sağlık sorunları araģtırılmalıdır. EdinilmiĢ hastalıklar, düģme hikayesi (daha önce düģtü mü, düģmenin nedeni, düģmenin sıklığı, yaralanma oldu mu), yürüme bozukluğunun nedenleri (ağrı, denge bozukluğu gibi diğer nedenler), daha önce geçirdiğiameliyatlar, günlük yaģam aktiviteleri düzeyi, fiziksel aktivite düzeyi, kullanılan ilaçların dozları hakkında inceleme ve değerlendirmeler yapılmalıdır. ÇEġĠTLĠ HASTALIKLARDA GÖRÜLEN YÜRÜMEBOZUKLUKLARI Antaljik yürüme (Ağrılı durumlarda görülen yürüme): Eklem yapı ve fonksiyonunu bozan hastalıklarda ve travmalarda, etkilenen eklemde ağrı ve hareket kısıtlılığı vardır.ġhtiyatlı yürüme : Daha önce düģenlerde Sayfa 14

15 ve görme bozukluğu olanlarda görülebilir. Buzda yürür gibi yavaģ, kadansı azaltarak, adım geniģliğini arttırarak, kollarını yana açarak yürürler.kas zayıflıklarında görülen yürüme bozuklukları: Kalça çıkığı olanlarda veya bacağın yana doğru açılmasını sağlayan kasın zayıflığında, basma fazında gövde basılan bacak tarafında yana doğru eğilir. Kalça çıkığı çift taraflı olduğunda iki tarafa sallanarak paytak paytak yürüme (Trendelenburg YürüyüĢü) görülür. ÇeĢitli nedenlerle oluģan ayak dorsifleksörlerinin zayıflığında düģük ayak yürüyüģü görülür. Hem basma hem de salınım fazında yürüme bozulur. Ġlk değme topukla değil ön ayakla yapılır. Ġnme sonrası görülen yürüme: Ġnmeye bağlı vücudun yarı tarafının felci sonrasında yürüyüģ yavaģ, asimetrik ve tutuktur. Kas güçsüzlüğü ve duyu kaybı, etkilenen tarafta hareketlerin bütünlüğünün bozulmasına ve normal tarafta bunu telafi eden değiģikliklerin geliģmesine neden olur.omurilik yaralanmasında görülen yürüme: Omurilik yaralanması olanlarda yaralanma seviyesinin altında her iki bacağı etkileyen felç durumunda yürüyüģ bozukluklarının nedenleri; bazı reflekslerde artma ve kaslarda sertlik, kas fonksiyonunda değiģiklikler, kas güçsüzlüğü, postürle ilgili problemler, yük aktarımı, denge ve öne ilerlemede yaģanan sorunlardır.parkinson hastalığında görülen yürüme: Parkinson hastalığı olan yaģlıların gövdeleri öne doğru eğiktir, kalça ve dizleri hafif fleksiyondadır. Küçük ve giderek hızlanan adımlarla ilerlerler.bacağın farklı seviyelerden kesilmesi (amputasyon) durumunda görülen yürüme: Farklı seviyelerde uzuv kaybı olan yaģlıların uygun protezler kullanılarak yürümeleri sağlanır. Ancak protez kullanarak yürüdüklerinde de rahat yürüme hızı, çift adım uzunluğu ve dakikadaki adım sayısı azalır, O2 tüketimi artar. Genel olarak protezli tarafa yük vermekten kaçınırlar. Buna karģın sağlam tarafa belirgin olarak daha çok ve daha hızlı yüklenirler.bacak boylarında fark olduğunda görülen yürüme: Bacak boyları arasındaki fark 1.5 cm den az olduğunda; yürümede önemli bir sorunla karģılaģılmaz. Eğer kısalık 4 cm den az ise; karģı taraf omuz yükselir, kısa taraftaki alçalır. Kısa tarafta pelvis daha fazla düģer. Salınım fazındaki diğer bacakta kalça, diz ve ayak bileğinde aģırı fleksiyon gözlenir. Eğer fark 4 cm den büyükse; kısa tarafta parmak ucuna basarak yürürler. Psikolojik sorunlarda görülen yürüme: Ayakta durma ve yürüme yeteneğini gerçekleģtirmede zorluk vardır. Garip bir Ģekilde sallanarak yürürler. Beynin ön bölgesinin hasarında görülen yürüme: Yürüme yavaģ, tereddütlü ve güvensizdir.ataksik yürüme: Beyincik veya beyinciğin santral sinir sistemindeki bağlantıları ile ilgili hastalıklarda, ilaç zehirlenmeleri, multiple skleroz, inme ve vitamin B12 eksikliğinde, kasların birbiriyle Sayfa 15

BĠR ALT EKSTREMĠTE ORTEZĠNĠN KĠNETĠK VE KĠNEMATĠK ANALĠZĠ

BĠR ALT EKSTREMĠTE ORTEZĠNĠN KĠNETĠK VE KĠNEMATĠK ANALĠZĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠR ALT EKSTREMĠTE ORTEZĠNĠN KĠNETĠK VE KĠNEMATĠK ANALĠZĠ BĠTĠRME PROJESĠ Mürüvvet ĠMRENK Projeyi Yöneten Prof. Dr. Seçil

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj YAŞLI VE HASTA BAKIM klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk HİZMETLERİ

Detaylı

EDĠRNE ĠLĠ ĠLKÖĞRETĠM OKUL VE LĠSELERĠ 6-18 YAġ GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNDE ġġġmanlik SIKLIĞININ ARAġTIRILMASI

EDĠRNE ĠLĠ ĠLKÖĞRETĠM OKUL VE LĠSELERĠ 6-18 YAġ GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNDE ġġġmanlik SIKLIĞININ ARAġTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER EDĠRNE ĠLĠ ĠLKÖĞRETĠM OKUL VE LĠSELERĠ 6-18 YAġ GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNDE ġġġmanlik

Detaylı

40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME SIKLIĞI VE YAġAM KALĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN BELĠRLENMESĠ

40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME SIKLIĞI VE YAġAM KALĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN BELĠRLENMESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMġĠRELĠĞĠ ANABĠLĠM DALI TEZ DANIġMANI Doç. Dr. PETEK BALKANLI KAPLAN 40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite. Ankara 2014

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite. Ankara 2014 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi 1 TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Yaşlılarda Fiziksel Aktivite Ankara 2014 2 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Baskı: KUBAN MATBAACILIK VE YAYINCILIK İvedik Organize

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK PROGRAMI MENOPOZA GİRMİŞ KADINLARIN BESLENME DURUMLARI İLE FİZİKSEL AKTİVİTE VE BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yüksek

Detaylı

Hekimler Ġçin Temel Geriatri HEKĠMLER ĠÇĠN TEMEL GERİATRİ

Hekimler Ġçin Temel Geriatri HEKĠMLER ĠÇĠN TEMEL GERİATRİ HEKĠMLER ĠÇĠN TEMEL GERİATRİ ANKARA, 2011 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası na ait olup, kurumun izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. Kitapta yer alan yazılardaki

Detaylı

TOKAT ĠL MERKEZĠNDEKĠ ĠLKÖĞRETĠM 6, 7, 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BESLENME BĠLGĠ DÜZEYLERĠ VE ALIġKANLIKLARI ĠLE OBEZĠTE SIKLIĞINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER

TOKAT ĠL MERKEZĠNDEKĠ ĠLKÖĞRETĠM 6, 7, 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BESLENME BĠLGĠ DÜZEYLERĠ VE ALIġKANLIKLARI ĠLE OBEZĠTE SIKLIĞINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TOKAT ĠL MERKEZĠNDEKĠ ĠLKÖĞRETĠM 6, 7, 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BESLENME BĠLGĠ DÜZEYLERĠ VE ALIġKANLIKLARI ĠLE OBEZĠTE SIKLIĞINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER

Detaylı

EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ T. C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HEMġĠRELĠK YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Detaylı

GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR

GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR ANKARA, 2008 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR ISBN: 978-975-92150-3-3 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr.

Detaylı

GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ

GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ BESĠN ÖGELERĠ VE BESĠN GRUPLARI 541GI0166 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ BESLENME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

YAŞLILIKTA KALİTELİ YAŞAM

YAŞLILIKTA KALİTELİ YAŞAM YAŞLILIKTA KALİTELİ YAŞAM Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi GEBAM tarafından Halk Eğitimi Etkinlikleri kapsamında hazırlanmıştır. www.gebam.hacettepe.edu.tr İletişim:

Detaylı

BEDEN KÜTLE ĠNDEKSLERĠ SPOR YAPMAYA UYGUN ÇOCUKLARIN TENĠS BRANġINA GÖRE YETENEK DÜZEYLERĠNĠN ARAġTIRILMASI (KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ)

BEDEN KÜTLE ĠNDEKSLERĠ SPOR YAPMAYA UYGUN ÇOCUKLARIN TENĠS BRANġINA GÖRE YETENEK DÜZEYLERĠNĠN ARAġTIRILMASI (KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ) T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BEDEN KÜTLE ĠNDEKSLERĠ SPOR YAPMAYA UYGUN ÇOCUKLARIN TENĠS BRANġINA GÖRE YETENEK DÜZEYLERĠNĠN ARAġTIRILMASI (KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ) Ensar KÖKTAġ YÜKSEK LĠSANS

Detaylı

UZMANLIK TEZİ DR. ENGİN ŞANAL TEZ DANIŞMANI PROF. DR. FÜSUN ARDIÇ

UZMANLIK TEZİ DR. ENGİN ŞANAL TEZ DANIŞMANI PROF. DR. FÜSUN ARDIÇ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI AEROBİK VE KOMBİNE AEROBİK DİRENÇLİ EGZERSİZLERİN AŞIRI KİLOLU VE OBEZ KADIN VE ERKEKLERDE VÜCUT KOMPOZİSYONU, KAS

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ ÇOCUK HASTALIKLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI I Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAŞLI SAĞLIĞI MODÜLLERİ ŞUBAT - 2011 ANKARA EĞİTİMCİLER İÇİN EĞİTİM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAŞLI SAĞLIĞI MODÜLLERİ ŞUBAT - 2011 ANKARA EĞİTİMCİLER İÇİN EĞİTİM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAŞLI SAĞLIĞI MODÜLLERİ ŞUBAT - 2011 ANKARA EĞİTİMCİLER İÇİN EĞİTİM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlı

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yetişkinlerde Fiziksel Aktivite. Ankara 2014

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yetişkinlerde Fiziksel Aktivite. Ankara 2014 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi 1 TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Yetişkinlerde Fiziksel Aktivite Ankara 2014 2 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Baskı: KUBAN MATBAACILIK VE YAYINCILIK İvedik Organize

Detaylı

YÜRÜME ANALİZİNDE KALÇA KASLARININ YÜZEYEL EMG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

YÜRÜME ANALİZİNDE KALÇA KASLARININ YÜZEYEL EMG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MORFOLOJİ (ANATOMİ) ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Bülent Sabri CIĞALI YÜRÜME ANALİZİNDE KALÇA KASLARININ YÜZEYEL EMG

Detaylı

ENGELLİ SAĞLIĞI. EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ YAZARLAR

ENGELLİ SAĞLIĞI. EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ YAZARLAR ENGELLİ SAĞLIĞI EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ YAZARLAR Prof. Dr. Mustafa ÖNCEL Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Yrd. Doç. Dr. Aydın KIVANÇ Yrd. Doç. Dr. Sevil CENGİZ Yrd. Doç. Dr. Sedat BOSTAN Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

KAFEĠN ALIMININ ÇĠFT YÖNLÜ GÖREV SIRASINDA POSTURAL KONTROLE ETKĠSĠ

KAFEĠN ALIMININ ÇĠFT YÖNLÜ GÖREV SIRASINDA POSTURAL KONTROLE ETKĠSĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KAFEĠN ALIMININ ÇĠFT YÖNLÜ GÖREV SIRASINDA POSTURAL KONTROLE ETKĠSĠ Mehmet KARA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI DanıĢman Doç. Dr.

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

OBEZİTE BAŞKENT SAĞLIKTA ADRES ÇOCUKLUK ÇAĞINDA OBEZİTE. diyet. figür. yağ. obez. anne - baba çocuk egzersiz. beslenme. yetişkin

OBEZİTE BAŞKENT SAĞLIKTA ADRES ÇOCUKLUK ÇAĞINDA OBEZİTE. diyet. figür. yağ. obez. anne - baba çocuk egzersiz. beslenme. yetişkin SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 13 / SONBAHAR 2013 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. fast-food erkek figür diyet yağ obez OBEZİTE anne - baba çocuk egzersiz kadın vücut büyük sağlıksız spor kantin

Detaylı

Türkiye 2002 Özürlüler Araştırması nda zihinsel engelli birey; çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişi olarak tanımlanmaktadır

Türkiye 2002 Özürlüler Araştırması nda zihinsel engelli birey; çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişi olarak tanımlanmaktadır Engellilik ve Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 10:15 1.ÜNİTE ÖZET Ülkemizde çok sayıda engelli vatandaş bulunmaktadır. Toplam nüfusun yaklaşık % 12.29 unu engelli bireyler oluşturmaktadır Engellilik

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA. Hayat Harekettir

HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA. Hayat Harekettir HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA Hayat Harekettir Hayat Harekettir FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON Çeşitli hastalıkların tedavisinde fiziksel araçların

Detaylı