Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ANKSİYETE VE DEPRESYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİTKİSEL ÜRÜNLERİN ARAŞTIRILMASI Hazırlayan Betül YOZGATLI Danışman Prof. Dr. Müberra KOŞAR Farmakognozi Bitirme Ödevi Mayıs 2011 KAYSERİ

2 2

3 3 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ANKSİYETE VE DEPRESYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİTKİSEL ÜRÜNLERİN ARAŞTIRILMASI Hazırlayan Betül YOZGATLI Danışman Prof. Dr. Müberra KOŞAR Farmakognozi Bitirme Ödevi Mayıs 2011 KAYSERİ

4 i BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK Bu çalışmadaki tüm bilgilerin, akademik ve etik kurallara uygun bir şekilde elde edildiğini beyan ederim. Aynı zamanda bu kurallar ve davranışların gerektirdiği gibi, bu çalışmanın özünde olmayan tüm materyal ve sonuçları tam olarak aktardığımı ve referans gösterdiğimi belirtirim. Betül YOZGATLI

5 ii ANKSİYETE VE DEPRESYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİTKİSEL ÜRÜNLERİN ARAŞTIRILMASI adlı Bitirme Ödevi Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Tez Önerisi ve Tez Yazma Yönergesi ne uygun olarak hazırlanmış ve FARMAKOGNOZİ Anabilim Dalında Bitirme Ödevi olarak kabul edilmiştir. Tezi Hazırlayan Betül YOZGATLI Danışman Prof. Dr. Müberra KOŞAR Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müberra KOŞAR ONAY : Bu tezin kabulü Eczacılık Fakültesi Dekanlığı nın... tarih ve.. sayılı kararı ile onaylanmıştır. / / Prof. Dr. Müberra KOŞAR Dekan

6 iii ANKSİYETE VE DEPRESYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİTKİSEL ÜRÜNLERİN ARAŞTIRILMASI Betül YOZGATLI Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Bitirme Ödevi, Mayıs 2011 Danışmanı: Prof. Dr. Müberra KOŞAR ÖZET Son yıllarda kimyasal ilaçların yan etkilerinin ortaya çıkması ile bitkisel ürünlere olan ilgi hızla artmaktadır. Her geçen gün farklı amaçlarla kullanılan pek çok yeni bitkisel ürün piyasaya çıkmaktadır. Bu ürünlerin en sık kullanıldığı rahatsızlıkların arasında anksiyete bozuklukları ve depresyon da bulunmaktadır. Anksiyete ve depresyon tüm dünyada yaygın olarak görülen ve görülme sıklığı hızla artan psikiyatrik hastalıklardır. Ayrıca depresyon tıbbı durum bozukluğuna bağlı olarak da ortaya çıkan tedavi sürecini ve hasta uyuncunu olumsuz yönde etkileyen ciddi bir duygudurum bozukluğudur. Konvansiyonel tedavi yöntemlerinin daha çok semptomatik olması ve yan etkilerinin çok olması sebebiyle hastalar tamamlayıcı tedavi yöntemlerine yönelmektedir. Bitkisel ürünlerle tedavi ülkemizde ve dünyada en çok tercih edilen tamamlayıcı tedavi yöntemidir. Bu amaçla kullanılan ürünlerin pek çoğunun kalitesi etkisi ve güvenilirliği kanıtlanmamış; kanıtlananların ise doğru kullanımı konusunda doğru ve yeterli bilginin hastaya ulaştırılamıyor olması sebebiyle; bu çalışmada Türkiye de 2010 Eylül Mayıs tarihleri arasında piyasada bulunan ve anksiyete bozuklukları ve depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel ürünlerin ve bu ürünlerin içinde bulunan bitkilerin kullanımının bilimsel verilerce desteklenip desteklenmediği ürünlerin izin aldığı bakanlık ruhsatına göre gruplandırılarak incelenmiştir. Anahtar kelimeler: Anksiyete, depresyon, anksiyete depresyon tedavisi, bitkisel ürün.

7 iv STUDY ON HERBAL PRODUCTS USED IN THE TREATMENT OF ANXIETY AND DEPRESSION Betül YOZGATLI Erciyes University, Faculty of Pharmacy Graduation Project, June 2011 Advisor: Prof. Dr. Müberra KOŞAR ABSTRACT The side effects of chemical medicines are now widely known; therefore the demand for herbal medicines is recently increasing. Everyday new herbal products for various purposes are produced and marketed. Among the diseases that these herbal products target is anxiety and depression. Anxiety and depression are common all over the world and the rapidly increasing prevalence of psychiatric disorders. In addition, depression disorder, depending on medical condition and treatment process resulting in a serious mood disorder that adversely affect patient compliance. Due to the fact that the conventional treatment methods to be more symptomatic and have a lot of side effects, patients are choosing complementary methods of treatment. Herbal products are the most preferred treatment method for complementary therapy both in our country and the world. Since the effects, quality and reliability of these products are not controlled enough and even they are controlled, since the patients are not informed accurately and adequately about these products, in this study, in order to learn whether the use of these products are supported by scientific data or not; the herbal products available on the market between September May 2011 used to treat anxiety disorders-depression and plants found in these products are analyzed by grouping according to the ministry license. Keywords: Anxiety, depression, anxiety depression treatment, herbal products.

8 v İÇİNDEKİLER BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK...i KABUL ONAY...ii ÖZET...iii ABSTRACT...iv İÇİNDEKİLER...v KISALTMALAR...viii 1. GİRİŞ VE AMAÇ GENEL BİLGİLER ANKSİYETE Anksiyetenin Tanımı ve Tipleri Anksiyete Bozuklukları Anksiyete Belirtileri Anksiyete Ölçüm Yöntemleri Anksiyete Etiyolojisi Anksiyete Fenomenolojisi Anksiyete Epidemiyolojisi Anksiyete Tedavisi Psikoterapötik Yaklaşım Farmakoterapötik Yaklaşım Depresyon Depresyonun Tanımı ve Çeşitleri Depresyonun Tanısı Depresyonun Klinik Bulguları Bulgu ve Belirtiler Laboratuar Bulguları ve Görüntüleme...13

9 vi Psikiyatrik Değerlendirme Ölçekleri Depresyon Etiyolojisi Depresyonun Epidemiyolojisi İlaçlara Bağlı Depresyon Genel Tıbbi Durumu Olanlarda Depresyon Depresyon Tedavisi Psikoterapotik Yaklaşım Farmakoterapotik Yaklaşım ANKSİYETE VE DEPRESYONUN TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİTKİLER VE BİTKİSEL ÜRÜNLER Doğrudan Etkili Bitkiler Ginkgo biloba Humulus lupulus Hypericum perforatum Lavandula angustifolia Melissa officinalis Passiflora incarnata Piper methysticum Tilia cordota,tilia platyphyllos Valeriana officinalis Dolaylı Etkili Bitkiler Achillea millefolium Actaea racemosa Citrus aurantium sinensis Citrus aurantium Crataegus laevigata...51

10 vii Eleutherococcus senticosus Glycyrrhiza glabra Jasminium officinale Matricaria recutita Panax ginseng Papaver rhoeas Vitex agnus-castus Anksiyete ve Depresyonun Tedavisinde Kullanılan Tıbbi Bitki Çayları Anksiyete ve Depresyonun Tedavisinde Kullanılan Aromaterapi Uygulamaları Sıcak civanperçemi sargısı: Lavanta Yağı Göğüs Kompresi Lavanta Yağı Banyo Suyu TARTIŞMA VE SONUÇ KAYNAKLAR...76 ÖZ GEÇMİŞ...80

11 viii OSS DSM-IV HAM-A STAI TX-1 BAÖ GABA NO OKB YAB SSRI DST EKT HHA CRH TRH EEG REM NREM HDDÖ 5-HT BOS 5-HIAA MAOI SNRI KISALTMALAR : Otonom Sinir Sistemi : Diagnostic and Statisical Manual of Metal Disorders, Fourth Edition : Hamilton Anxiety Scale : State Anxiety Invetory : Beck Anksiyete Ölçeği : Gama Amino Bütirik Asit : Nitrik Oksit : Obsesif Kompulsif Bozukluk : Yaygın Anksiyete Bozukluğu : Selektif Serotonin Reuptake İnhibitörü : Dexamethasone Süpresyon Testi : Elektrokonvulzif tedavi : Hipotalamus-Hipofiz-Adrenal : Kortikotropin-releasing hormon : Tirotropin-releasing hormon : Elektroensefalogram : Rapid Eye Movement : Non-Rapid Eye Movement : Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği : 5-Hidroksi triptofan : Beyin Omurilik Sıvısı : 5 Hidroksi İndol Asetik Asit : Monoamino Oksidaz İnhibitörleri : Serotonin Noradrenalin Reuptake İnhibitörü EGb 761 : Extract Ginkgo Biloba 761

12 ix ATP MPN SJW AIDS CYP450 AUC INR MAO SSS EK PMS St.Zul. : Adenozin Tri Fosfat : 4-O-metoksipiridoksin : St. John s Wort : Acquired Immunodeficiency Syndrome : Sitokrom P 450 enzimleri : Area Under Curve : International Normalized Ratio : Mono Amino Oksidaz : Santral Sinir Sistemi : Entelektüel Kusur : Premenstürel Sendrom : İsviçre Farmakopesi

13 x TABLOLAR LİSTESİ Tablo 2.1. Anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlar... 9 Tablo 2.2. Depresyon tanısında değerlendirilen belirtiler Tablo 2.3. Trisiklik Antidepresanlar Tablo 2.4. Trisiklik Benzeri Antidepresanlar Tablo 2.5. Geri Dönüşümlü MAO inhibitörü Tablo 2.6. Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri Tablo 2.7. Serotonin Noradrenalin Geri Alım İnhibitörleri Tablo 2.8. Diğer antidepresanlar Tablo 2.9. Doğrudan Etkili Bitkiler Tablo Dolaylı Etkili Bitkiler... 46

14 1 1. GİRİŞ VE AMAÇ Günümüzde psikiyatrik sorunların varlığı dikkat çekecek ölçüde artmıştır. Bu hem bireysel hem de toplumsal boyutta, önemli bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir. Tıbbi yardım için başvuran hastaların dörtte üçünde müdahaleyi gerektirecek düzeyde psikiyatrik sorun bulunmaktadır. Psikiyatrik bozukluklar içinde en sık görüleni anksiyete bozuklukları ve depresyondur. Tıptaki ve teknolojideki ilerlemelere bağlı olarak birçok hastalık ya ortadan kaldırılmış ya da etkin tedavilerle kontrol altına alınmışken, depresyon ve anksiyete bozuklukları özellikle endüstrileşmiş batı ülkeleri başta olmak üzere bütün dünyada hızla artmakta ve büyük bir sağlık sorunu haline gelmektedir. Anksiyete ve depresyona bağlı işgücü kayıpları, verimlilikteki düşüşler büyük bir ekonomik kayba sebep olmaktadır. Bu hastalıkların sıklığındaki artışın yanı sıra başlama yaşı da düşmüştür. Buna bağlı olarak depresyonun komplikasyonlarından biri olan alkol ve madde kullanımı da özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşmaktadır. Tedavi edilmemiş depresyonun bir diğer önemli komplikasyonu da intiharlardır. Genç ölümlerinde intihar Amerika Birleşik Devletleri nde ölüm sebepleri arasında üçüncü sıraya yükselmiştir. Anksiyete bozukluğu olan hastaların yaklaşık %40 ının yaşam öyküsünde depresif bozukluk bulunuyor olması bu bozuklukların birbirleriyle ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Bütün bunlardan depresyon ve anksiyete bozukluklarının büyük bir problem olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Ancak en az bunun kadar önemli diğer problem, bu rahatsızlıkların halk arasında hastalık olarak değerlendirilmemesi ve tedavisi yoluna gidilmemesidir. Biz eczacılar ancak günlük pratikte karşımıza gelen vakalardan haberdar oluruz. Depresyonlu hastaların çoğu hekimlere ve eczacılara ancak depresyonun somatik semptomları mevcut olduğu zaman başvurmaktadır. Bu yalnızca ülkemize özgü bir olgu değil, bütün dünyada yaygın olarak görülen bir durumdur. Bu nedenle kliniklerde teşhis edilen depresyonlu hasta sayısı, mevcut hastaların ancak çok az bir kısmını oluşturmaktadır.

15 2 ABD de anksiyete ve depresyon hastalarının 2/3 ü çeşitli nedenlerle tedavi görememektedir. Türkiye de bu konuda yapılmış araştırma yoktur ancak bu oran yurdumuzda çok daha yüksektir. Psikiyatra başvurmama nedenlerinden bazıları şunlardır: hastalık bilinememekte, hastalar çevresi tarafından zayıf oldukları gerekçesi ile suçlanmakta, hastalık dolayısı ile iş güç yapamaz durumda olan hastalar yardım isteyecek enerjiyi kendilerinde bulamamakta bazen de yanlış tanı konup tedavi yanlış uygulanmaktadır. Depresyon hastalarının yardım istemek için genelde yardıma ihtiyacı vardır. Depresyonun doğası gereği hastalar genelde kendiliğinden yardım istemezler. Hastalar sıklıkla enerji, ilgi ve istek azlığından yakınırlar. Bu nedenle depresyonu olan hastaların aileleri, arkadaşları veya diğer hekimleri tarafından psikiyatriste yönlendirilmeleri gerekir. Depresyon ve anksiyete birçok rahatsızlığın temelinde bulunmaktadır ve bu rahatsızlıklardan kurtulmak için bazı bitkisel tedavilere başvurulmaktadır. Bu çalışmada vücudun rahatlamasına yardımcı olacak, anksiyete bozuklukları ve depresyon gibi rahatsızlıkların önüne geçmede kullanılan bitkilerin doğrudan etkili ve dolaylı etkili olarak kategorize edilerek incelenmesi amaçlanmıştır.

16 3 2. GENEL BİLGİLER 2.1. ANKSİYETE Anksiyetenin Tanımı ve Tipleri Anksiyete, Latince tıkanma, boğulma anlamına gelen angere kökünden türetilmiştir (1). Otonom Sinir Sistemi (OSS) nin hiperaktif olduğunu gösteren, somatik bulguların eşlik ettiği bir endişe duygusudur (2). Aynı zamanda anksiyete kişiye tehlikeyi haber veren ve kişiyi bu tehlike ile başa çıkması için önlem almaya iten bir sinyaldir. Anksiyete psikonevrozların en basit biçimi olarak kabul edilir. Bir tehdide veya bir nesnenin eksikliğine karşı oluşan, normal içgüdüsel bir tepkidir. Anksiyete korkuya benzeyen bir duygudur. Kişi bunu sanki kötü bir şey olacakmış gibi nedeni belirsiz bir sıkıntı, bir endişe duygusu olarak algılar. Anksiyetenin korkudan en önemli farkı spesifik bir kaynağının belirlenememesidir. Oysa korkunun belirlenebilen bir nedeni mevcuttur. Anksiyete aynı zamanda kuşkuculuğu arttırabilir ya da saldırgan hareketlere neden olabilir (1). Anksiyete, strese karşı oluşan yanıtın önemli bir parçasıdır ve kişiyi bir tehlike anında eyleme geçmeye hazırlamaktadır. Dolayısıyla normal anksiyete mantıklı, gerekli, hatta yaşamsaldır. Diğer insanlarla ilişkilerimizi olumsuz etkileyecek, zarar verecek olaylar/durumlar da anksiyete uyarıcıdır. Korku ve anksiyetenin, tehlikeler karşısında bizlere avantaj sağlayan düzenekler olmasından ötürü, bu emosyonlar insan doğasının ve yaşamın olağan bir parçası olarak görülmelidir (3). Anksiyete tipleri dörde ayrılır (Rickels, Rynn ve Khan a göre): a. Akut anksiyete: Geçici anksiyete, kısa dönemli anksiyete b. Subakut anksiyete: Minör anksiyete, kısa anksiyete, kısa-aralıklı anksiyete

17 4 c. Kronik anksiyete: Devamlı anksiyete, aralıklı anksiyete d. Çift anksiyete (1) Anksiyete Bozuklukları DSM-IV Anksiyete bozuklukları: a. Panik bozukluk: Yineleyen, beklenmedik panik atakların olması ve en az bir ataktan sonra 1 ay ya da daha uzun süren yeni bir atak geleceğine ilişkin anksiyeteli beklenti olması durumudur. Eğer kaçınma davranışları eklenmişse agorafobili panik bozukluğu adını alır. Panik atak: Anksiyete belirtilerinin birden başladığı ve 10 dakikada en yüksek düzeye ulaştığı, en çok bir saat süren yoğun bir korku ve rahatsızlık dönemidir. Agorafobi: Yalnız başına kalmak, yalnız sokağa çıkmak gibi yardım alınamayacağı düşünülen yerlerde bulunmaktan korkma durumudur. b. Özgül fobi: Belirli durumlar, nesneler ve işlevler karşısında duyulan aşırı ve anlamsız korkudur. c. Sosyal fobi: Performans gerektiren durum ya da sosyal ortamlarda anksiyete belirtilerinin başkaları tarafından fark edilmesi ve buna bağlı olarak küçük düşme korkusu yaşanması durumudur. d. Yaygın anksiyete bozukluğu: En az 6 ay süren, hemen her gün ortaya çıkan, gelecekteki birçok olay ve etkinlik hakkında kaygı duyma ve bunu kontrol etmede güçlük ile karakterizedir. e. Obsesif-kompulsif bozukluk: Kişinin mantıksız olduğunu bildiği halde zihninden atamadığı takıntılı düşünceler (obsesyon) ve ortaya çıkan sıkıntıyı giderebilmek için mantıksız olduğunu bildiği halde yapmaktan kendini alıkoyamadığı yineleyici davranışlar (kompulsiyon) olması durumudur.

18 5 f. Travma sonrası stres bozukluğu: Doğal afet, trafik kazası ve şiddetle karşılaşma gibi, fiziksel ve ruhsal bütünlüğü tehdit eden, dehşete düşüren ve çaresiz bırakan travmatik yaşantılardan 4 hafta kadar sonra ortaya çıkabilen ve yıllarca sürebilen anksiyete durumudur. Travmayı tekrar yaşama (istem dışı sık anımsama, rüyalarda görme veya olay tekrar oluyormuş gibi hissetme), kaçınma ve aşırı uyarılmışlık belirtileri ile kendini gösterir. g. Akut stres bozukluğu: Travma sonrası stres bozukluğu belirtilerinin iki günden çok, bir aydan az sürmesi yanı sıra şaşkınlık, şok, unutkanlık, kendini rüyadaymış gibi hissetme belirtilerinin varlığı durumudur. h. Genel tıbbi duruma bağlı anksiyete bozukluğu: Anksiyete bozukluğu belirtilerinin, genel tıbbi bir durumun fizyolojik sonucu olduğuna ilişkin kanıtların olduğu durumlardır. i. Madde kullanımına bağlı anksiyete bozukluğu: Anksiyete bozukluğu belirtilerinin madde kullanımı, zehirlenmesi ya da yoksunluğu ve bir ilaç kullanımının doğrudan fizyolojik sonucu olduğuna ilişkin kanıtların olduğu durumlardır (1,2) Anksiyete Belirtileri Anksiyetenin, fiziksel, duygusal, entelektüel, sosyal ve ruhsal belirtileri vardır. a. Fiziksel Belirtileri: Artmış kalp hızı, artmış kan basıncı, uykusuzluk, yorgunluk ve zayıflık, artan solunum hızı, terleme, geniş pupiller, ses titremesi, ellerde titreme, çarpıntı, bulantı ve kusma, yüzde kızarma, ağız kuruluğu, vücutta ağrı ve sancı, sık idrara gitme, huzursuzluk, baygınlık, paresteziler, azalmış göz teması, göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı hissi, baş ağrısı. b. Duygusal Belirtileri: Kaygı ve endişe, sinirlilik, yetersizlik duygusu, korku, gerilim, irritabilite, ağlama, belirsizlik, titreme, aşırı uyarılma, üzüntü ve acı, çok sinirli bir hal almak kendini rüyada gibi hissetme, çıldırma, delirme korkusu, ölme korkusu, kontrolünü kaybetme korkusu.

19 6 c. Entelektüel Belirtileri: Konsantre olamama, çevrenin farkında olamama, düşünceli ve dalgın olma, geleceğe adapte olma, kendine odaklanma, hatırlama problemleri, başkalarını suçlama, kendini ve başkalarını eleştirme, kontrol kaybı, pişmanlık, kaygılı olma. d. Sosyal Belirtileri: Acizlik hissi, kendine güven duygusunun kaybı, geri çekilme (1,2) Anksiyete Ölçüm Yöntemleri a. Hamilton Anksiyete Ölçeği (Hamilton Anxiety Scale: HAM-A): Max Hamilton tarafından anksiyete sendromu olan kişilerde anksiyeteyi derecelendirme amacıyla hazırlanmış 14 soruluk kısa bir ölçektir. Başka bir psikiyatrik bozuklukta ya da fizik hastalıklarda görülen anksiyeteyi ölçmek için fazla uygun değildir. Güvenirlik ve geçerliliği fazla yüksek bulunmamıştır. b. Durumluk Anksiyete Ölçeği (State Anxiety Invetory: STAI TX-1): Durumluk Anksiyete Ölçeği Spielberg tarafından belirli durumda ya da koşulda ortaya çıkan durumluk anksiyeteyi ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmıştır. Ölçeğin güvenilir ve geçerli araçlar olduğu düşünülmektedir. Anksiyete düzeyindeki değişiklikleri saptamak için uygun bir araçtır. Durumluk Anksiyete Ölçeği ülkemizde en sık kullanılan anksiyete ölçeğidir (1). c. Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ): Anksiyete belirtilerinin düzeyini ve şiddetini ölçmek için kullanılır. Beck ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş, Türkçe uyarlaması, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Ulusoy ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (4) Anksiyete Etiyolojisi Anksiyete bozukluklarının ortaya çıkışında birçok nedenden söz edilmektedir: Biyolojik nedenler; GABA (gama amino bütirik asit) fonksiyon bozukluğu gibi (Roy, Bune, Katon: 1997). Psikolojik nedenler; ebeveynden ayrılma gibi. Sosyal nedenler; stres yaratan olaylarla karşılaşma gibi. Anksiyetenin nörokimyasına bakılırsa, beyinde anksiyeteyi kontrol eden başlıca alanlar, Ponsta locus seruleus, beyin korteksinde de limbik sistemdir. Amigdala ve Lokus seruleus başta olmak üzere hipotalamus gibi anatomik yapılar ve GABA-Benzodiazepin Reseptör CI- iyonoforu, santral

20 7 nöradrenerjik ve serotonerjik sistemler anksiyete bulgularının ortaya çıkmasında ve anormal anksiyetenin bir hastalık olarak sürdürülmesinde majör role sahiptir. Santral adenozin, kolesistikin ve glutamat ile birlikte NO nun da anksiyete oluşumunda önemli bir role sahip olduğunu düşündüren önemli ipuçları bulunmaktadır (1) Anksiyete Fenomenolojisi Anksiyete, özde bir emosyon olmakla birlikte her türlü anksiyete haline ve dolayısıyla anksiyete bozukluklarına neredeyse daima üç farklı öğenin eşlik ettiği gözlemlenmektedir. Bedensel ya da somatik öğede, ister nesnel, ister öznel olsun, anksiyetenin yarattığı kalp çarpıntısı, terleme, gevşeyememe hali, irritabilite, uykusuzluk vb. gibi çok sayıda belirti yer almaktadır. Bu belirtiler emosyonel haller ile endokrin ve otonomik işlevler entegrasyonunun doğal sonucudur. Otonomik uyarılmanın (arousal) bir yansıması olan bu belirtiler tek tek görülebileceği gibi farklı bileşimlerde de karşımıza çıkabilir ve bizzat belirtilerin kendisi de korku verici ya da anksiyete uyarıcı olabilir. Hiperventilasyon eşlik ettiğinde kanda karbon dioksit düzeyleri azalır ve başta sersemlik, baş dönmesi, ellerde-ayaklarda kasılmalar, değişik beden parçalarında uyuşma-karıncalanma gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Hiperventilasyon, anksiyeteyi kompanse etmek için ortaya çıkan, ancak ek bedensel belirtiler oluşmasına yol açan bir düzenektir. Kas gerilimi olduğunda hastalarda baş ağrıları, sırt ve omuz kaslarında gerginlikler-ağrılar görülebilir. İkinci öğe bilişseldir. Bazı bilişler hastalarda öznel bir huzursuzluk hali yaratmaktadır. Kişinin önemli bazı durumlara, olaylara, durumlara ve mental işlevlere tehlikelilik atfetmesi bir dizi emosyonun, düşüncenin, eylemin ve bazı fizyolojik yanıtların tetiklenmesine yol açmaktadır. Söz konusu bilişler, aile bireylerinin sağlığı ya da iş hayatıyla ilişkili olabilecek günlük konulara veya yükseklik korkusunda ya da pislik bulaşma korkusunda olduğu gibi özgül bir duruma ya da olaya ilişkin çok farklı temalarda görülebilmektedir. Anksiyete bozukluğu hastalarda etiyoloji ne olursa olsun bilişsel içerik tehlike odaklı olan, anksiyete uyarıcı, var olan anksiyeteyi arttırıcı ve sürdürücü düşüncelerle doludur. Ayrıca kendilerinin bu tehlikelerle başa çıkma becerilerini küçümsemektedirler.

21 8 Üçüncü öğe ise anksiyetenin davranışsal boyutudur ve bu emotif halin dışa vuran davranışa yansımaları ile belirlidir. Tehdit algısı, korunma amaçlı aktif kaçınma eylemlerini tetikler. Kişiler öznel veya fizyolojik huzursuzluk yaratabilecek durumlar, yerler ya da olaylardan uzak durma eğilimindedirler. Bazen bu kaçma davranışı oldukça şiddetlidir ve kişi kaçındığı olaya/duruma girmeye zorlandığında panik atağı boyutuna varan şiddetli bir anksiyete atağı yaşayabilir. Hastalar anksiyete yaşamamak veya tehlikeli gördükleri şeylerden kendisini korumak için birçok güvenlik önlemine etkili ve sorun çözücü olmayan davranışlar da dahil- başvurmaktadır. Kaçma ve güvenlik davranışları anksiyeteyi geçici olarak yatıştırmakla birlikte, hastalığı sürdürücü işlev görmekte ve hatta bu davranışların kendisi yeni belirtiler üretmektedir. Tüm anksiyete bozukluklarında bu üç öğe her bir bozukluğun kendisine özgü biçimde bulunmaktadır. Örneğin OKB de kendini kompulsiyonlar ve ritüeller biçiminde göstermektedir (3) Anksiyete Epidemiyolojisi Anksiyete bozuklukları, en yaygın psikiyatrik hastalıklardandır ve her dönemde nüfusun %15 inden fazlasını etkilemektedir. Fobik bozukluklar (özgül veya sosyal fobi) nüfusun %8-10 gibi bir oranını etkileyebilir. Yaygın anksiyete bozukluğu nüfusun yaklaşık %5 inde, OKB ve panik bozukluk ise nüfusun %1-3 ünde görülür. Travma sonrası stres bozuklukları muhtemelen yaygın olmasına rağmen sıklığı bilinmemektedir. Anksiyete bozukluklarının diğer psikiyatrik hastalıklarla birlikteliği yüksektir. Örneğin; birincil anksiyete bozukluğu olan hastaların yaklaşık %40 ının yaşam öyküsünde DSM-IV tanı ölçütlerini karşılayan depresif bozukluk bulunacaktır. Üstelik diğer psikiyatrik bozuklukları olan hastalarda belirgin anksiyete belirtileri sıklıkla birliktedir. Bu nedenle, klinik olarak belirgin anksiyete belirtileri klinik uygulamalarda sıklıkla görülmektedir (5).

22 Anksiyete Tedavisi Psikoterapötik Yaklaşım Hastalara sakin ve güven verici davranmalı, düşünce ve kaygılarını ifade etmeleri desteklenmelidir. Hastalığın nedenleri, seyri ve tedavi seçenekleri konusunda bilgilendirme hastayı rahatlatabilir. Hastanın kaçınma davranışı ve güvence arayışı desteklenmemelidir. Anksiyete ile baş etme ve sıkıntı veren durumların üstüne gitmesi önerilmelidir (2) Farmakoterapötik Yaklaşım Tablo 2.1. Anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlar (2) Farmakolojik İlaç Başlangıç Dozu (mg/gün) Doz Aralığı (mg/gün) Sık Görülen Yan Etkiler Uyarılar- Önlemler Trisiklik Antidepresanlar İmipramin Tedavi başlangıcında anksiyete belirtilerinde artış, görme bulanıklığı, taşikardi, çarpıntı, kan basıncı değişiklikleri, uykusuzluk, sinirlilik, huzursuzluk, ağız kuruluğu, kabızlık, sersemlik hissi, terleme, titreme, idrar yapma güçlüğü, kilo artışı. İki ya da üçe bölünmüş dozlarda kullanılması önerilmelidir. Gece tek dozda verilebilir. İlaç etkileşmelerine dikkat edilmelidir. Yaşlı, kalp sorunları ve intihar riski olan hastalarda kullanılmamalıdır. OKB de klomipramin tercih edilmelidir. Klomipramin Amitriptilin Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri Fluvoksamin Fluoksetin Sertralin Paroksetin Citalopram Anksiyetede artış, bulantı, baş ağrısı, uykusuzluk iştahsızlık, ağız kuruluğu, sersemlik, titreme, cinsel işlev bozukluğu İlaç etkileşmelerine dikkat edilmelidir. Tek doz verilebilir. OKB de öncelikle tercih edilmelidir. Seçici Serotonin Noradrenalin Geri Alım İnhibitörleri Venlafaksin Anksiyetede artış, bulantı, baş ağrısı, uykusuzluk iştahsızlık,

23 10 ağız kuruluğu, sersemlik, titreme, cinsel işlev bozukluğu, kan basıncı değişiklikleri Benzodiazepinler Alprozalam Lorazepam Diazepam Beta-blokerler Propranolol Diğer İlaçlar Buspiron Sedasyon, kronik kullanımda uykusuzluk, bellek bozuklukları konsantrasyon güçlüğü, sinirlilik, ağız kuruluğu, titreme, kabızlık, idrar yapma güçlüğü, libido ve iştah değişiklikleri, yüksek dozlarda solunum depresyonu Hipotansiyon, bradikardi, kalp yetmezliği Seyrek olarak bulantı, sersemlik, başağrısı ve sinirlilik Alkol ve diğer merkezi sinir sistemi depresanları ile birlikte kullanılmamalıdır. 3-4 hafta kullanılmalı. 1 hafta ara ile ¼ oranında azaltılarak kesilmelidir. Çarpıntı, titreme gibi somatik belirtilerin varlığı ve performans anksiyetesinde eklenebilir. YAB dışında etkinliği yoktur Depresyon Depresyonun Tanımı ve Çeşitleri Sözlük anlamıyla çökkünlük olarak Türkçe ye çevirebileceğimiz depresyon, anlık bir ruh hali, bir sendrom veya bir hastalık olarak karşımıza çıkabilir (6). Depresyon kişisel, mesleksel, ailesel ve sosyal ağır komplikasyonları olan bir hastalıktır (2). Depresyon başlığı altında tek bir hastalıktan değil, birçok alt gruptan oluşmuş bir hastalık kümesinden söz etmekteyiz. Psikiyatrik bozukluklar değişik sınıflandırma sistemleriyle sınıflandırılırlar. Dünyada en fazla kabul görmüş sınıflandırma sistemi, Amerikan Psikiyatri Birliği nin sınıflandırma sistemi olan DSM IV tür. DSM IV e göre depresyon şu alt gruplar içerisinde değerlendirilmiştir (7): 1. Majör depresif bozukluk. 2. Distimik bozukluk. 3. Bipolar bozukluktaki depresyon. 4. Genel bir tıbbi duruma bağlı depresyon. 5. Depresyonlu uyum bozukluğu.

24 11 6. Başka türlü adlandırılamayan depresif bozukluk. a. Premenstürel disforik bozukluk. b. Minör depresif bozukluk. c. Yineleyen kısa depresif bozukluk. Depresyon deyince akla ilk gelen majör depresyondur. Diğer alt gruplar daha az ilgi odağı olmaktadır. Bu çalışmada başka türlü belirtilmedikçe depresyon terimi ile majör depresif bozukluk kastedilecektir Depresyonun Tanısı Tablo 2.2. Depresyon tanısında değerlendirilen belirtiler (2) BELİRTİLER 1. GRUP 2. GRUP Çökkünlük duygudurum-üzüntü hali Güçsüzlük/enerji kaybı İlgi kaybı/zevk alamama Uyku bozukluğu-uykusuzluk/çok uyuma Dikkat toparlayamama-kararsızlık İştah bozukluğu-kilo alma/verme Psikomotor yavaşlama veya hızlanma Değersizlik veya yetersizlik düşüncesi İntihar düşüncesi En az biri birinci gruptan olmak üzere, sayılan belirtilerden en beşi, en az iki hafta süre ile işlevselliği bozacak derecede varsa tanı konur Depresyonun Klinik Bulguları Bulgu ve Belirtiler 1. Depresif duygu durumu: Depresif duygu durumu hastaların ortalama %90 ınında ortaya çıkan kederli, ümitsiz, boş, üzgün, düşük keyifsizlik olarak tanımlanır. 2. Anhedoni: Günlük aktivitelerden haz almama hali, hemen hemen tüm depresif hastalarda görülen yaygın bir belirtidir 3. İştah değişimi: Hastaların ortalama % 70 inde iştah azalması ve kilo kaybı gözlenir. 4. Uyku değişimleri: Ortalama %80 depresif hastada başta uykusuzluk olmak üzere çeşitli uyku bozukluğu yakınmaları görülür.

25 12 5. Beden aktivitelerinde değişim: Depresif hastaların ortalama yarısı normal düzey aktivitelerinde bir yavaşlık ya da retardasyon geliştirirler. 6. Enerji kaybı: Hemen tüm depresif hastalar belirgin bir enerji azalması (anerji), alışılmadık bir yorgunluk ve bitkinlik hali tanımlayıp basit ve küçük görevleri yerine getirmede bile genel bir etkinlik azalması gösterirler. 7. Değersizlik duyguları ve aşırı ya da uygunsuz suçluluk: Depresif kişiler benlik saygısında belirgin ve sıklıkla gerçek dışı bir azalma gösterirler. 8. Kararsızlık ya da konsantrasyon azalması: Depresif hastaların ortalama yarısında düşüncede yavaşlama görülür. Hastalar önceki gibi düşünemediklerini konsantre olamadıklarını ya da düşüncelerinin karıştığını ifade ederler. 9. İntihar düşünceleri: Pek çok depresif hastada başkalarının kendisi olmazsa diğerlerinin daha iyi olacakları düşüncesinden gerçek intiharları planlama ve gerçekleştirmeye kadar uzanan tekrarlayıcı ölüm düşünceleri görülür. Melankoli alt grubu: Melankoli belirtileri majör depresif episod a benzer ancak dokuz belirtiden en az beşinin bulunması gerekir. Bunlar; 1. İlgi ya da haz duygusunun kaybı 2. Genelde haz aldığı uyarılara karşı tepkinin kaybı 3. Sabahları sürekli olarak depresyonda kötüleşme 4. Sabah erken uyanma 5. Psikomotor ajitasyon ya da retardasyon 6. Belirgin anoreksi ya da kilo kaybı 7. İlk hastalık nöbetinden önce kişilik bozukluğu olmayışı 8. Tam düzelmeyle sonlanmış geçmişte bir ya da daha çok depresif epizodun bulunuşu 9. Geçmişte özgül ve uygun semotik antidepresif tedavilere iyi yanıt Mevsimsel duygulanım bozukluğu: bazen hastalar yılın karakteristik dönemlerinde depresif epizotlar gösterir. Sıklıkla mevsimsel duygulanım bozukluğu epizotları sonbaharda ya da kışın başlayıp ilkbaharda düzelir. Fakat ara sıra da olsa yazın da görülebilir. Kış aylarında daha sık görülen bu bozukluk yaşanılan enlem yaş ve

26 13 cinsiyetle değişim gösterir: soğuk iklimlerde genç insanlarda ve kadınlarda yaygındır. Mevsimsel duygulanım bozukluğu klinik olarak hipersommi anerji ve tatlılara aşırı düşkünlükle karakterizedir. Tedavide özellikle ışık tedavisi ve SSRI grubu antidepresanlar etkilidir (8) Laboratuar Bulguları ve Görüntüleme Major Depresif nöbetin tanı koydurucu bir laboratuar bulgusu yoktur; bununla birlikte majör depresyon hastalarını genel toplumla karşılaştırdığımızda çeşitli laboratuar bulgularının anormal olduğunu görürüz. Pek çok laboratuar anomalisi o andaki duruma özeldir (Örn, hastaların sadece depresif olduğu dönemde görülür). Ancak bazı bulgular o nöbetin başlama öncesinde ortaya çıkabilir ya da düzenlemeden sonra da devam edebilir (8) Hipotalamus-Hipofiz-Adrenal Eksen a. Dexamethasone Süpresyon Testi (DST): DST depresyonda klinik belirleyici olarak düşük oranda kullanılsa da, bu testin bazı değişmez bulgularının varlığından söz etmek uygun olacaktır: 1. Pozitif DST (1 mg dexamethason verilmesi sonucu) majör depresyon hastaları arasında % 44 oranında bulunur. 2. Depresif spektrum hastalıkları içinde DST testindeki non-süpresyon oranları matem reaksiyonunda %10, distimik bozuklukta %23, majör depresyonda %44, melankolik tip majör depresyonda %50, psikotif affektif bozukluklarda %69, ağır intihar riski olan depresyonlarda %78 olarak bulunmuştur. 3. Bazı depresyon hastalarında ise DST, araştırıcıların uzun süreli tedavi sonucunu düzenlemelerine ve önceden tedaviye ilişkin tahminde bulunmalarına yardımcı olabilir. 4. DST pozitif hastalar antidepresanlar ve EKT gibi biyolojik tedavilere daha iyi cevap verirler. 5. Depresif hastalar içindeki anormal DST cevabı özellikle uykuya dalmada güçlük, kilo kaybı, cinsel istek kaybı, aynı düşüncelerin tekrarı (rüminasyon) ve psikomotor retardasyon ya da ajitasyon gibi belirtilerle artış gösterir.

Depresyon ve anksiyete bozuklukları

Depresyon ve anksiyete bozuklukları Derleme / Review Depresyon ve anksiyete bozuklukları Oğuz Karamustafalıoğlu 1, Hüseyin Yumrukçal 2 ÖZET: Depresyon ve anksiyete bozuklukları Depresyon ve anksiyete bozuklukları tıbbi hastalıkların en sık

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA EMPATİ BECERİSİ, ALEKSİTİMİ, DEPRESYON, ANKSİYETE DÜZEYLERİ İLE SEMPATİK DERİ YANITI İLİŞKİSİ

Detaylı

Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Tedavisi ve Yeni Yaklaşımlar. Dr. Ömer Saatçioğlu 1

Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Tedavisi ve Yeni Yaklaşımlar. Dr. Ömer Saatçioğlu 1 10-O. Saatcioglu (60-77) 13/4/01 15:24 Page 60 Yayg n Anksiyete Bozuklu unun Tedavisi ve Yeni Yaklafl mlar Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Tedavisi ve Yeni Yaklaşımlar Dr. Ömer Saatçioğlu 1 ÖZET: YAYGIN

Detaylı

ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr. Esra GÜNDÜZ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ VE AFEKTİF TEMPERAMENT ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ VE AFEKTİF TEMPERAMENT ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 9. Psikiyatri Birimi Başhekim: Medaim Yanık Şef: Doç. Dr. Hüsnü Erkmen 1 OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA

Detaylı

PREMENSTRUAL SENDROMUN MESLEK VE EĞİTİM DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ

PREMENSTRUAL SENDROMUN MESLEK VE EĞİTİM DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PREMENSTRUAL SENDROMUN MESLEK VE EĞİTİM DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ PAKİZE OGUR DOĞUM VE KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE

OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE UZMANLIK TEZİ DR. TANER DEĞİRMENCİ DENİZLİ-2006

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUKTA BAŞLANGIÇ YAŞININ AFEKTİF MİZAÇ ÖZELLİKLERİ VE BOZUKLUĞUN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

BİPOLAR BOZUKLUKTA BAŞLANGIÇ YAŞININ AFEKTİF MİZAÇ ÖZELLİKLERİ VE BOZUKLUĞUN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13. Psikiyatri Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Erhan Kurt Klinik Şef V.: Dr. Ahmet Türkcan

Detaylı

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV

Detaylı

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):513-552 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Murat

Detaylı

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(2):206 236 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder Meliha

Detaylı

Elektrokonvülsif Terapi (EKT): Bir Genel Değerlendirme

Elektrokonvülsif Terapi (EKT): Bir Genel Değerlendirme ARŞİV 2003; 12: 340 Elektrokonvülsif Terapi (EKT): Bir Genel Değerlendirme Uzm. Dr. Tayfun ZEREN* Yrd. Doç.Dr.Lut TAMAM* Prof. Dr. Yunus Emre EVLICE* Elektrokonvülsif terapi (EKT) beyin dokusunu elektrik

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI TİP II DİYABETLİ HASTALARDA AEROBİK VE DİRENÇLİ EGZERSİZLERDEN OLUŞAN EGZERSİZ EĞİTİM PROGRAMININ METABOLİK

Detaylı

TANI VE DEĞERLENDİRME. 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı

TANI VE DEĞERLENDİRME. 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı TANI VE DEĞERLENDİRME 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR 2 TANI VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

FİBROMİYALJİ SENDROMU VE HUZURSUZ BACAK SENDROMU BİRLİKTELİĞİ: YAŞAM VE UYKU KALİTESİ ANALİZİ

FİBROMİYALJİ SENDROMU VE HUZURSUZ BACAK SENDROMU BİRLİKTELİĞİ: YAŞAM VE UYKU KALİTESİ ANALİZİ T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI FİBROMİYALJİ SENDROMU VE HUZURSUZ BACAK SENDROMU BİRLİKTELİĞİ: YAŞAM VE UYKU KALİTESİ ANALİZİ Dr. Gül METE CİVELEK UZMANLIK

Detaylı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ Eda AY Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ayşe OKANLI Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Yıldız BĠNĠCĠ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 33 / Sayı 1 / Ocak 2013 / ss. 75-104 Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Received : 03.07.2012 Revised :

Detaylı

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SEVPRAM 10 mg Film Tablet 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 10 mg essitalopram (oksalat olarak) içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ALKOL VE MADDE EL KİTABI

ALKOL VE MADDE EL KİTABI Hekimler için Alkol ve Madde Eğitim Programı ALKOL VE MADDE EL KİTABI Kültegin Ögel Aziz Karalı Defne Tamar Duran Çakmak AMATEM Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1998 Hekimler için Alkol ve

Detaylı

VAJİNUSMUS OLUŞUMUNDA ETYOLOJİK ÖZELLİKLER

VAJİNUSMUS OLUŞUMUNDA ETYOLOJİK ÖZELLİKLER TC. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY ORD. PROF. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Başhekim: Doç. Dr. Medaim Yanık 9. PSİKİYATRİ BİRİMİ Klinik Şefi: Doç. Dr. Hüsnü Erkmen

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI

SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Ercan ABAY SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI (Uzmanlık Tezi) Dr. Rugül KÖSE EDİRNE - 2007 0 TEŞEKKÜR

Detaylı

Depresyon. Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Martin E. Keck

Depresyon. Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Martin E. Keck Telif hakkı: Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Glattbrugg/ZH Martin E. Keck Depresyon Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Yazar Hakkında: Özel Doçent Dr. med. Dr.

Detaylı

ESPLUS 20 mg FİLM TABLET

ESPLUS 20 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS ESPLUS 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ Her bir film tablet, 20 mg Essitalopram a eşdeğer 25,548 mg Essitalopram oksalat içerir. Boyar madde olarak titanyum dioksit (E171) kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK

Detaylı

DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI

DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 59 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:59-84 DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI Prof. Dr. Müfit Uğur

Detaylı