ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı, Soyadı, Ünvanı: Halit ZENGİN, Yrd. Doç. Dr. T.C. Kimlik No: Doğum yeri ve tarihi: ALMUS 29/11/1978 Yazışma Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, SAMSUN Telefon No: EĞİTİM Öğrenim Dönemi Derece (*) Üniversite Öğrenim Alanı Uzm. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kardiyoloji Dr. (Lisans) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (*) Diploma Türü (Lisans, Y.Lisans, vb.) 3. AKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM Görev Dönemi Ünvan Üniversite Bölüm Yrd. Doç. Ondokuz Mayıs Kardiyoloji AD. Dr. Üniversitesi GATA (askerlik) Kardiyoloji Yrd. Doç. Dr Ondokuz Mayıs Kardiyoloji AD. Üniversitesi Uzm. Dr. Samsun Mehmet Aydın DH Kardiyoloji Arş. Gör. Ondokuz Mayıs Kardiyoloji AD. Dr. Üniversitesi Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dernek Üyeliği: Türk Kardiyoloji Derneği Doktora Tezi ve tez danışmanı: Akut koroner sendromlu hastalarda mikroalbüminüri varlığının koroner arter hastalığının ciddiyeti ve bir yıllık mortalite ile ilişkisi, Yrd. Doç. Dr. Kenan Durna, 2007, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakultesi Kardiyoloji. 1

2 ESERLER A. YAYINLAR VE ATIFLAR A.1.a) SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts&Humanities Citation Index) kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler (derleme dahildir) 1. Zengin H, Kaplan S, Tümkaya L, Altunkaynak BZ, Rağbetli MC, Altunkaynak ME, Yılmaz O.,Effect of prenatal exposure to diclofenac sodium on the male rat arteries: a stereological and histopathological study. Drug Chem Toxicol Apr 10. [Epub ahead of print]. (2012) 2. Orscelik O, Kocyigit I, Baran O, Kaya C, Dogdu O, Zengin H, Karadavut S, Gedikli O, Kut E, Duran M, Calapkorur B, Tokgoz B, Kaya MG. Impairment of heart rate recovery index in autosomal-dominant polycystic kidney disease patients without hypertension. Blood Press May 1. [Epub ahead of print] (2012) 3. Kocyigit I, Kaya MG, Orscelik O, Kaya C, Akpek M, Zengin H, Sipahioglu MH, Unal A, Yilmaz MI, Tokgoz B, Oymak O, Axelsson J. Early Arterial Stiffness and Inflammatory Bio-Markers in Normotensive Polycystic Kidney Disease Patients. Am J Nephrol Jun 13;36(1): [Epub ahead of print] (2012) 1.b) Uluslararası yabancı dilde yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü A.2. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka takdimi, teknik notlar, editöre mektup ve benzeri yazılar 1. Zengin H, Yüksel S, Soylu K, Meriç M. Giant cardiac structure in thoracic cavity.anadolu Kardiyol Derg Feb 14;12(2):E8. (2012) 2. Köprülü D, Zengin H, Acar Z, Demircan S. Arrhythmogenic right ventricular dysplasia and rheumatoid arthritis. Anadolu Kardiyol Derg Mar;12(2): (2012) 3. Soylu K, Meric M, Zengin H, Yüksel S, Güngör Kaya M. Woven right coronary artery. J Card Surg May;27(3): (2012) A.3. Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında tam metni veya özeti yayınlanmış bildiriler ve editöre mektuplar 1. Koprulu D, Soylu K, Dursun I, Köksal H, Zengin H, Yüksel S, Yazici M, Demircan S, Durna K, Yeşildağ O, Şahin M, Taşcanov B. Second to fourth digit ratio (2D: 4D) and coronary artery disease in male patients. II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Eylül 2006, Bodrum, Türkiye. 2

3 2. S. Yuksel, M. Meric, K. Soylu, O. Gulel, H. Zengin, S. Demircan, O. Yilmaz, M. Sahin.The coronary angiographic analysis of patients for coronary artery origination and course anomalies. ESC Congress August Paris, France (2011) 3. K. Soylu, O. Gulel, M. Meric, H. Zengin, S. Yuksel, S. Demircan, M. Sahin, O. Yilmaz, M. Kaya. The impact of stenting on coronary blood flow in STEMI. ESC Congress August Munchen, Germany. (2012) 4. G. Nar, S. Yuksel, R. Nar, M. Meriç, K. Soylu, H. Zengin, O. Gulel, S. Demircan, O. Yilmaz, M. Sahin. The assessment of the relatıonshıp between arterıal blood pressure, aortıc stıffness and serum endothelın-1 levels ın patıents wıth essentıal hypertensıon. Oral Presentations / International Journal of Cardiology 155S1 (2012) S1 S89 5. S. Yuksel, A. Erbay, A. Yanık, M. Meric, K. Soylu, H. Zengin, O. Gulel, S. Demircan, O. Yılmaz, M. Sahin. The factors affectıng radıal access ın transradıal coronary angıography and angıoplasty procedures. Poster Discussions / International Journal of Cardiology 155S1 (2012) S99 S127 4.a) Diğer (ISI kapsamı dışındaki) uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde yayınlanan tam metin (derleme dahildir) 4.b) Diğer (ISI kapsamı dışındaki) uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka takdimi, özet, mektuplar 5. Uluslararası atıflar (kendi makalesine atıflar hariç) a) Uluslararası nitelikte alınan her bir atıf için (A.1 maddesindeki indeksler) b)yabancı dilde "textbook" ya da yabancı dilde referans kitaplardaki atıflar 6. Ulusal atıflar (kendi makalesine atıflar hariç) a) Ulusal dergilerde atıflar b) Ulusal kitaplarda atıflar A.7. Dördüncü madde dışında kalan (yurtiçi veya yurtdışı) hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan makaleler ve vaka takdimleri 1. Demircan S, Yazıcı M, Zengin H, Yüksel S, Zimmo A, Şahin M, Sağkan O. Plazma D- dimer düzeyleri ile koroner arter hastalığı ve yaygınlığı arasındaki ilişki. MN Kardiyoloji 2004;11(4): Halit Zengin, Sabri Demircan. Atriyal fibrilasyon tedavisindeki gelişmeler. Türk Kardiyoloji Seminerleri Şubat Sayı 1, Cilt 12 sh

4 A.8. Üçüncü madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni/özeti yayınlanmış, sözlü veya yazılı (poster) tebliğler 1. Demircan S, Yazıcı M, Aksakal E, Zengin H, Sağkan O, Soylu K, Öztürk O, Zimmo A. Plazma D-dimer düzeyleri ile koroner arter hastalığının yaygınlığı arasındaki ilişki. 5-8 Ekim 2002 Antalya, XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri. Türk Kardiyol Dern Arş 2002; Demircan S, Osman Yeşildağ, Mustafa Yazıcı, Muharrem Aslandağ, Serdar Demir, Halit Zengin, Mahmut Şahin. XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri. Türk Kardiyol Dern Arş 2004;32/7: Demircan S, Yazıcı M, Demir S, Durna K, Gülel O, Zengin H, Şahin M. Koroner arter hastalığı olan hastalarda serum gama glutamil transferaz aktivitesinin önemi Kasım 2006 Antalya, XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri. Türk Kardiyol Dern Arş 2006;34(suppl 1): Köprülü D, Yazıcı M, Soylu K, Taşcanov B, Kale A, Demir S, Acar Z, Kaplan Ö, Demircan S, Durna K, Zengin H, Şahin M. Düşük testosteron koroner arter hastalığı için risk faktörü müdür? Kasım 2006 Antalya, XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri. Türk Kardiyol Dern Arş 2006;34 (suppl 1): Köprülü D, Yazıcı M, Soylu K, Taşcanov B, Kale A, Demir S, Acar Z, Kaplan Ö, Demircan S, Durna K, Zengin H, Şahin M. Akut koroner sendromunda testosteronun miyokard hasarı üzerine etkisi Kasım 2006 Antalya, XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri. Türk Kardiyol Dern Arş 2006;34(suppl 1): Haldun Barış Diren, Altan Çalmaşur, Fevziye Canbaz, Tarık Başoğlu, Mahmut Şahin, Halit Zengin, Nilüfer Bıçakçı, Serkan Gelmez, Lütfi İncesu. Kardiyak manyetik rezonans görüntüleme ile miyokardiyal canlılığın anjiyografik bulgularla beraber değerlendirilmesi: TI-201 spekt ile karşılaştırmalı prospektif klinik çalışma. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya Ekim Zengin H, Durna K, Demircan S, Acar Z, Köprülü D, Soylu K. Akut koroner sendromlu hastalarda mikroalbüminüri varlığının bir yıllık mortaliteye etkisi Ekim 2007, Antalya, Türkiye, XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildir Özetleri. Türk Kardiyol Dern Arş 2007;35(suppl 2): Abdurrahman Kale, Zeydin Acar, Murat Meriç, Korhan Soylu, Özgür Kaplan, Halit Zengin, Sabri Demircan, Mustafa Tarık Ağaç. Total koroner arter tıkanıklığı olan diyabetik olmayan hastalarda insülin direncinin koroner kollateral gelişimi üzerine etkisi. XXVl. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2011, Haliç Kongre Merkezi İstanbul Türkiye. Türk Kardiyol Dern Arş 2010, Suppl Serkan Yüksel, Ahmet Yanık, Alirıza Erbay, Murat Meriç, Korhan Soylu, Halit Zengin, Okan Gülel, Sabri Demircan, Özcan Yılmaz, Mahmut Şahin. Transradyal koroner anjiyografi ve anjiyoplasti işlemlerinde radyal arter giriş süresine etki eden faktörler. XXVll. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2011, Haliç Kongre Merkezi İstanbul Türkiye.Türk Kardiyol Dern Arş 2011, Suppl 1. 4

5 10. Serkan Yüsel, Gösel Dağaşan, Murat Meriç, Korhan Soylu, Halit Zengin, Okan Gülel, Sabri Demircan, Özcan Yılmaz, Mahmut Şahin Koroner arter anomalilerinde aterosklerotik lezyonların varlığı, dağılımı ve tedavi metodları. XXVll. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2011, Haliç Kongre Merkezi İstanbul Türkiye.Türk Kardiyol Dern Arş 2011, Suppl Serkan Yüksel, Alirıza Erbay, Murat Meriç, Korhan Soylu, Halit Zengin, Okan Gülel, Sabri Demircan, Özcan Yılmaz, Mahmut Şahin.Erişkin infektif endokardit hastalarının tanı ve tedavi sonuçları. XXVlll. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2012, Maxx Royal Antalya Türkiye. Türk Kardiyol Dern Arş 2012 Suppl Filiz Akın, Sabri Demircan, Halit Zengin, Alirıza Erbay, Serkan Yüksel, Korhan Soylu, Murat Meriç, Okan Gülel. Kardiyak resenkronizasyon tedavisi planlanan hastalarda yüksek ve düşük LV pulse amplitude ile biventriküler pacemaker uygulamasının karşılaştırılması. XXVlll. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2012, Maxx Royal Antalya Türkiye. Türk Kardiyol Dern Arş 2012 Suppl Serkan Yüksel, Alirıza Erbay, Ahmet Yanık, Sabri Demircan, Korhan Soylu, Halit Zengin, Murat Meriç, Okan Gülel, Özcan Yılmaz, Mahmut Şahin. Kardiyak cihaz enfeksiyonlarının tedavi ve komplikasyonları. XXVlll. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2012, Maxx Royal Antalya Türkiye. Türk Kardiyol Dern Arş 2012 Suppl Serkan Yüksel, Alirıza Erbay, Halit Zengin, Murat Meriç, Korhan Soylu, Okan Gülel, Sabri Demircan, Özcan Yılmaz, Mahmut Şahin. Protez kapak komplikasyonlarının çeşitleri, sıklığı ve tedavi sonuçları. XXVlll. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2012, Maxx Royal Antalya Türkiye. Türk Kardiyol Dern Arş 2012 Suppl 2. A.9. Türkçe kitap bölümü yazarlığı (Adayın kendi bilim alanı ile ilgili olmalıdır). 1. YOĞUN BAKIM SORUNLARI VE TEDAVİLERİ; Perikardiyal Hastalıklar; Halit ZENGİN 2. YOĞUN BAKIM SORUNLARI VE TEDAVİLERİ; Akut Kalp Yetersizliği; Halit ZENGİN, Mahmut ŞAHİN 10. Kitap veya kitap bölümü çevirmenliği B. KONGRELER B.12. a) Uluslararası kongrelerde davetli konuşmacı olmak ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek b) Uluslararası kongrelerde sunulan sözel bildiri c) Uluslararası kongrelerde sunulan poster bildiri 5

6 B.13. a) Ulusal kongrelerde davetli konuşmacı olmak 13.b) Ulusal kongrelerde sunulan sözel bildiri (belgelendirilmesi gerekir) 1. Halit Zengin. Sağ Koroner girişim sırasında gelişen rüptür olgusu. 17. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı Nisan 2010 WOW Convention Center İstanbul. 2. Halit Zengin. Primer perkütan girişim esnasında sol ön inen arterden sol ana koroner arter ve sirkumfleks artere trombüs kayması. 19. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı Nisan 2012 Susesi Hotel Antalya. C. HAKEMLİK EDİTÖRLÜK C.14. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde adayın adının yayın kurulu üyeliği veya editörler listesinde yer alması, bu dergilerde editörlük, bu dergilerde hakemlik, A4. madde kapsamındaki uluslararası indekslere giren dergilerde editörlük veya yardımcılığı, A4. madde kapsamındaki uluslararası indekslere giren dergilerde hakemlik) 1. SCI kapsamındaki Clinical and Experimental Hypertension dergisinde hakemlik Manuscript ID LCEH , Skinfold Thickness As a Predictor of Arterial Stiffness: Obesity and Fatness Linked to Higher Stiffness Measurements in Hypertensive Patients" C.15. Ulusal hakemli dergilerde editörlük Ulusal hakemli dergilerde editör yardımcılığı veya yayın kurulu üyeliği Bu dergilerde hakemlik 1. Journal of Experimental and Clinical medicine dergisinde bölüm editörlüğü (İnternal medical sicience Editörs), Halit Zengin 2. Gulhane Medical Journal dergisinde hakemlik. 'A case of iatrogenic massive pericardial hematoma developing after diagnostic pericardiocentesis' 3. Gulhane Medical Journal dergisinde hakemlik 'Incidentally detected pericardial cyst adjacent to the right atrium' 4. Gulhane Medical Journal dergisinde hakemlik Corrected transposition of the great arteries associated with multiple congenital cardiac abnormalities in an adult patient' 16. Yabancı dilde yazılmış uluslararası kitaplarda editörlük, iki yada daha fazla dilde yazılmış (karma) kitaplarda editörlük 17. Türkiye'de yazılmış ve yayınlanmış kitaplarda editörlük ("proceeding", kongre derleme kitapları hariç) D. ARAŞTIRMA FALİYETLERİ 6

7 D.18. Bir kurum ya da kuruluş tarafından talep edilen bilimsel raporlar D.19. Avrupa Birliği Çerçeve Program destekli proje yürütücülüğü, Avrupa Birliği Çerçeve Program destekli projede görev alma, diğer uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş projelerde yürütücülük yapmak, diğer uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş projelerde görev alma, ulusal kuruluşlarca desteklenmiş projelerde yürütücülük yapmak, ulusal kuruluşlarca desteklenmiş projelerde görev almak, yerel kuruluşlarca desteklenmiş projelerde yürütücülük yapmak, yerel kuruluşlarca desteklenmiş projelerde görev almak 1. Kardiyak resenkronizasyon tedavisi planlanan hastalarda yüksek ve düşük LV pulse amplitude ile biventriküler pacemaker uygulamasının karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, PYO.TIP , yardımcı araştırıcı, E. EĞİTİM ÖĞRETİM FALİYETLERİ E.20. Önlisans, lisans ve/veya lisansüstü düzeyde ders verme, senaryo oturumu yöneticiliği 1. Ateroskleroz fizyopatrolojisi -Tıp Fakültesi Dönem IV (4 saat/dönem) 2. İnfektif endokardit -Tıp Fakültesi Dönem IV (4 saat/dönem) 3. Perikardiyal hastalıklar -Tıp Fakültesi Dönem IV (4 saat/dönem) 4. Hasta Başı Eğitimi-Tıp Fakültesi Dönem IV Nefes Darlığı Task ı (16 saat/dönem) 5. Akılcı ilaç taskı- Tıp Fakültesi Dönem IV (16 saat/dönem) 6. EKG Uygulama- Tıp Fakültesi Dönem II (4 saat/dönem E.21. Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı (Yüksek lisans tezi, tıpta uzmanlık tezi, doktora tezi) 1. Filiz Akın. Kardiyak resenkronizasyon tedavisi planlanan hastalarda yüksek ve düşük LV pulse amplitude ile biventriküler pacemaker uygulamasının karşılaştırılması. Kardiyoloji Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi, Tıp Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2009, Tez Yöneticisi: Dr. Halit Zengin F. ÖDÜLLER VE DİĞER HİZMETLER 22. Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç) 7

8 23. Patent, faydalı model veya ürün tescil puanı 24. Bir aydan uzun süreli bilimsel araştırma için alınan uluslararası burslar (kongre destekleri vb. hariç) 25. Bildiri kitaplı bilimsel kongre düzenleyenler listesinde bulunmak 26. TÜBİTAK'ta görevlendirmeler (Panelist olma, Bilim Kurul Üyeliği, Araştırma Gruplarında Görev alma) 8

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ 12.03.2009 tarihli Senato Toplantısında alınan 2009/44 sayılı karar ile kabul edilmiştir. 18.08.2010 tarih ve 2010/164 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır. 09.12.2010 tarih ve 2010/219 sayılı

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ (Akdeniz Üniversitesi Senatosunun 20.11.2009 tarih ve 17/139 sayılı kararı ile kabul

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI A- PROFESÖR KADROSUNA ATANMA Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

Derece Alan Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Y.Lisans İç Hastalıkları Ankara Üniversitesi Doktora Nefroloji Ankara Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Y.Lisans İç Hastalıkları Ankara Üniversitesi Doktora Nefroloji Ankara Üniversitesi * ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ayla SAN 2. Doğum Tarihi: 10.04.1943 3. Unvanı: Prof. Dr. / İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

S.B. Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kl. 2002-2012

S.B. Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kl. 2002-2012 Ünvan ve Görevler S.B. Çemişgezek Sağlık Merkezi Tunceli 1988-89 S.B. Ankara Numune Hastanesi İç Hastalıkları Kl. 1989-93 S.B. Ankara Numune Hastanesi Kardiyoloji Kl. 1993-1999 Selçuk Üniversitesi TF Kardiyoloji

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ AMAÇ Madde 1. Bingöl Üniversitesi nde görev yapan tüm öğretim elemanlarının, 2547

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyelerinin

Detaylı

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Adı Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Özge UZUN Prof. Dr. Malatya Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik ozgeuzun@kilis.edu.tr Yabancı Dil- İngilizce Puanı Tel 0348 8143096

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI Yardımcı doçent atamalarında; Yardımcı doçentlik kadrosuna

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce

Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce Eğitim Özgeçmişi: İlkokul: Bahçelievler İlkokulu (Çorum) Ortaokul: Eti Ortaokulu (Çorum) Lise:

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvurabilmek için gerekli ek koşullar

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr., Kardiyovasküler Cerrahi: Kardiyovasküler Cerrahi, Acıbadem Üniversitesi,Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye ( 2008- )

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr., Kardiyovasküler Cerrahi: Kardiyovasküler Cerrahi, Acıbadem Üniversitesi,Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye ( 2008- ) 1. Adı Soyadı: Hüseyin Cem Alhan 2. Doğum Tarihi: 21 Eylül 1961 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Üniversite EK-4 ÖZGEÇMİŞ Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Asistan Dr.. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 247 Sayılı Kanun un 23,2 ve 26. Maddesi gereğince hazırlanmış olup, yardımcı doçentlik, doçentlik ve

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Akademik yükseltme ve atama işlemleri, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası ve Öğretim Üyeliği ne

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ MADDE 1- Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İstanbul Bilim Üniversitesi ( İBÜ ) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ MADDE I- Bu yönergenin amacı, Ordu Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak başvuru ve

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Bu yönergede 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

Detaylı

T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU

T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU 1- Atanma /Yükseltilme Đçin Başvurulan Unvan: Profesör Doçent Doktor Yardımcı Doçent Doktor Đlk Atanma Yeniden Atanma

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNI VERSI TESI AKADEMI K YÜKSELTI LME VE ATANMALARDA UYGULANACAK ESASLAR YÖNERGESI

ONDOKUZ MAYIS ÜNI VERSI TESI AKADEMI K YÜKSELTI LME VE ATANMALARDA UYGULANACAK ESASLAR YÖNERGESI ONDOKUZ MAYIS ÜNI VERSI TESI AKADEMI K YÜKSELTI LME VE ATANMALARDA UYGULANACAK ESASLAR YÖNERGESI Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge; Ondokuz Mayıs Üniversitesi nin kurumsal geçmişini de dikkate alarak günümüzde

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Ordu Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak başvuru ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Müveddet Emel Tüfekçi Alphan 2. Doğum Tarihi : 09.07.1954 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Müveddet Emel Tüfekçi Alphan 2. Doğum Tarihi : 09.07.1954 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Müveddet Emel Tüfekçi Alphan 2. Doğum Tarihi : 09.07.1954 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Beslenme ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı