EEM 306 Mikroişlemciler ve Lab. Doç.Dr. Mehmet SAĞBAŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EEM 306 Mikroişlemciler ve Lab. Doç.Dr. Mehmet SAĞBAŞ"

Transkript

1 EEM 306 Mikroişlemciler ve Lab. Doç.Dr. Mehmet SAĞBAŞ

2 Örnek 1: Kara Şimsek (İki LED) Soru: MSP430 LaunchPad te buluna iki LED i birer saniye aralıklarla sırayla yakıp söndüren programı yazınız.

3 Kara Şimsek (İki LED) #include <msp430.h> void delay_ms(unsigned int ms) // delay_ms adlı gecikme fonksiyonu { while(ms--) delay_cycles(10000); } // oluşturuluyor int main(void) // ana program { WDTCTL = WDTPW WDTHOLD; // Stop watchdog timer BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // Sistem saati 1MHz e ayarlanıyor DCOCTL = CALDCO_1MHZ; // Sistem saati 1MHz e ayarlanıyor P1DIR = 0x41; // P1.0 ve P1.6 pinleri çıkış olarak ayarlanıyor while(1) // sonsuz döngü { P1OUT = 0x01; // P1.0 pinine bağlı LED yakılıyor delay_ms(50); // gecikme P1OUT = 0x40; // P1.6 pinine bağlı LED yakılıyor delay_ms(50); // gecikme } }

4 Kara Şimsek (İki LED) Aşağıdaki değişiklikleri yapmak için programı nasıl değiştirmemiz gerekir. 1.

5 Örnek 2: Kara Şimsek (8 LED li) Soru: MSP430G2553 mikrokontrolörün P1 pinlerine (P1.0, P1.1,, P1.7) sekiz adet LED in bağlı olduğunu düşünelim. Sekiz LED i birer saniye aralıklarla sırayla yakıp söndüren programı yazınız.

6 Kara Şimşek (8 LED li) #include "msp430.h" void delay_ms(unsigned int ms) // delay_ms adlı gecikme fonksiyonu { while(ms--) delay_cycles(10000); } // oluşturuluyor void main( void ) { // ana program int a=1; WDTCTL = WDTPW WDTHOLD; BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; DCOCTL = CALDCO_1MHZ; delay_cycles(100000); P1DIR = 0xFF; P1SEL = 0x00; while(1) { P1OUT = a; a<<=1; // bir sola kaydır delay_ms(50); if(a > 128) a=1; }}

7 Kara Şimşek (8 LED li) Aşağıdaki değişiklikleri yapmak için programı nasıl değiştirmemiz gerekir. 1. LED leri bir atlatarak (bir boşluk bırakarak) yakmak için programda nasıl bir değişiklik yapılmalı 2. 4 LED li kara şimşek yapınız LED li kara şimşek yapmak için programda nasıl bir değişiklik yapmamız gerekir açıklayınız.

8 Kara Şimşek (16 LED li) #include "msp430.h" void delay_ms(unsigned int ms) { while(ms--) delay_cycles(10000); } void main( void ) { int a=1,b=128; WDTCTL = WDTPW WDTHOLD; BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; DCOCTL = CALDCO_1MHZ; delay_cycles(100000); P1DIR = 0xFF; P2DIR = 0xFF; P2SEL = 0x00; P2SEL2= 0x00; while(1) { P1OUT = a; a<<=1; P2OUT = b; b>>=1; delay_ms(50); if(a > 128 && b < 1) { a=1; b=128; } }}

9 Fibonacci Dizisi #include <msp430.h> int main(void) { int sayi0 = 0; int sayi1 = 1; int sayi; int i; WDTCTL = WDTPW WDTHOLD;// Stop watchdog timer BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; DCOCTL = CALDCO_1MHZ; // P1DIR = 0x0F; for (i=2; i < =10; i++) { sayi = sayi0 + sayi1; sayi0 = sayi1; sayi1 = sayi; }}

10 Buton Uygulaması Şekilde görüldüğü gibi, MSP430 mikrodenetleyicisinin P1.0 ve P1.1 pinlerine iki adet push button ve P1.2, P1.3, P1.4, ve P1.5 pinlerine LED ler bağlanıyor. Bu devrede P1.0 pinine bağlı olan buttona basıldığında saat çalışmaya başlayacak ve P1.1 pinine bağlı buttona basıldığında saat duracaktır. İki butona basılma arasında geçen zaman saniye cinsinden hesaplanıp, sonuç ikili sayı tabanında LED lerde gösterilecektir.bu görevi yerine getirecek şekilde MSP430 mikrodenetleyicisini programlayacak C kodunu yazınız.

11 Buton Uygulaması (Devam) #include <msp430.h> volatile char sayac=0; void main(void) { WDTCTL = WDTPW WDTHOLD;// Stop watchdog timer P1DIR = BIT2 BIT3 BIT4 BIT5; P1REN = BIT0 BIT1; P1OUT = BIT0 BIT1; P1IE = BIT0 BIT1; BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; DCOCTL = CALDCO_1MHZ; TACCTL0 = CCIE; TACCR0 = 10000; TACTL = TASSEL_2 + MC_1; interrupt_enable(); for(;;); } #pragma vector=timera0_vector interrupt void Timer_ISR() { sayac++;} #pragma vector=port1_vector interrupt void Button_ISR() { /*if(p1ifg==bit0) { TACTL = MC_1 CLR; P1IFG &= ~BIT0; } else if(p1ifg == BIT1){ volatile int zaman = sayac / 100; P1OUT = zaman; P1IFG &= ~BIT1; }*/ volatile char basla, sure; if(p1ifg==bit0) { basla = sayac; P1IFG &= ~BIT0; } else if(p1ifg == BIT1){ sure = (sayac - basla)/100; P1OUT = sure; P1IFG &= ~BIT1; }}

12 Seven Segment Display 7 segment display, 8 LEDden oluşmuş bir elemandır. Üzerinde sayıları ya da karakterleri göstermek için 7 parça, bir de sağ alt tarafındaki nokta için olmak üzere toplam 8 LED bulunur. Elemanın 10 tane bacağı bulunuyor. Bunlardan iki tanesi ortak (anot ya da katot), geri kalan 8 tanesi de her bir LED için ayrılmış bacaklar. Bu elemanlar ortak anotlu ve ortak katotlu olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ortak anotlu olanda, tüm ledlerin anot (+) uçları birleşik. Bu durumda bu birleşik düğümden pozitif (yeterli seviyede) bir gerilim uygularsanız, ve yakmak istediğiniz led için ayrılmış diğer bacağı toprağa (ya da ledin yanması için üzerine düşmesi gereken gerilim dikkate alınarak daha düşük bir gerilim seviyesine) bağlarsanız, display üzerindeki o segment yanacaktır. MSP430 un bacakları direkt olarak displaye bağlayınız. P1IN dizilimimi; P1.0 pinini ortak anot olarak belirleyip sürekli lojik 1 de tutunuz. Diğer pinler, P1.1 => A, P1.2 => B, P1.3 => C olacak şekilde toplam 8 pin kullanılacaktır (1 pin ortak anot, 7 pin segmentler olmak üzere sağ alttaki noktayı kullanılmayacaktır) Pinlerin değerlerini belirlenmesi: P1.0 anot olduğu için, ortak olan ucum sürekli 1. Diğer pinler için de, yakmak istediğiniz segmente karşılık gelen pini 0 çekerek, o segment yakılacaktır. Bu durumda P1.7, yani G segmentine karşılık gelen bit en solda, P1.0 da en sağda olacak şekilde pinlerin durumlarını yazacak olursak; 0 => => 0 81, 1 => => 0xF3, 2 => => 0 49,

13

14 #include "io430.h" // Fonksiyonların tanımlanması void kucuktenbuyuge(void); // Küçükten büyüğe sayar. void buyuktenkucuge(void); // Büyükten küçüğe sayar. void sayigoster(int); // O anki sayıyı displayde gösterir. void bekle(void); // Sayılar arası bekleme. void main( void ) { // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; P1DIR = 0xFF; // P1 çıkış olarak ayarlandı. P1OUT = 0x81; // 0 sayısı displaye basıldı. while(1) // Sonsuz döngü. { kucuktenbuyuge(); // Fonksiyonlar çağrılıyor. buyuktenkucuge(); }}

15 void kucuktenbuyuge(void) { int i; for (i = 0 ; i < 9 ; i++) // 0'dan 9'a kadar sayar. { sayigoster(i); // O anki sayıyı basması için fonksiyonu çağırır. bekle(); // Bir süre bekle. }} void buyuktenkucuge(void) { int i; for (i = 9 ; i > 0 ; i--) // 9'dan 0'a kadar sayar. { sayigoster(i); // Sayının basılması için fonksiyon çağırır. bekle(); // Bir süre bekle. }} void sayigoster(int sayi) { switch(sayi) // Gelen sayı kaç? {case 0 : P1OUT = 0x81; break; // Sayı 0 ise ilgili pinler ayarlanır. case 1 : P1OUT = 0xF3; break; // 1 case 2 : P1OUT = 0x49; break; // 2 case 3 : P1OUT = 0x61; break; // 3 case 4 : P1OUT = 0x33; break; // 4 case 5 : P1OUT = 0x25; break; // 5 case 6 : P1OUT = 0x05; break; // 6 case 7 : P1OUT = 0xF1; break; // 7 case 8 : P1OUT = 0x01; break; // 8 case 9 : P1OUT = 0x21; break; // 9 default : P1OUT = 0x0D; break; // Hata oluştu, displayde 'E' harfini göster. }} void bekle(void) { long int delay; for(delay = 0 ; delay < ; delay++); // Hiçbir işlem yapmadan bekle. }

16 MSP430 Launchpad Shift Register (74HC595 8BIT SHIFT REGISTER) 30_Launchpad_Shift_Register

17 //******************************************* // MSP430 Driver for 74HC595 Shift Register // Description; Drives 8 LED's with 3 digital pins of the MSP430, via a shift register // MSP430x2xx //************************************ #include <msp430x20x2.h> //Define our pins #define DATA BIT0 // DS -> 1.0 #define CLOCK BIT4 // SH_CP -> 1.4 #define LATCH BIT5 // ST_CP -> 1.5 #define ENABLE BIT6 // OE -> 1.6 // The OE pin can be tied directly to ground, but controlling // it from the MCU lets you turn off the entire array without // zeroing the register // Declare functions void delay ( unsigned int ); void pulseclock ( void ); void shiftout ( unsigned char ); void enable ( void ); void disable ( void ); void init ( void ); void pinwrite ( unsigned int, unsigned char );

18 int main( void ) { // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; P1DIR = (DATA + CLOCK + LATCH + ENABLE); // Setup pins as outputs enable(); // Enable output (pull OE low) int i; //Do a "ping-pong" effect back and forth for(;;){ for ( i = 0 ; i < 8 ; i++ ) { shiftout(1 << i); delay(50); } for ( i = 7 ; i >= 0 ; i-- ) { shiftout(1 << i); delay(50); } } }

19 // Delays by the specified Milliseconds void delay(unsigned int ms) { while (ms ) { delay_cycles(1000); // set for 16Mhz change it to 1000 for 1 Mhz }} // Writes a value to the specified bitmask/pin. Use built in defines // when calling this, as the shiftout() function does. // All nonzero values are treated as "high" and zero is "low" void pinwrite( unsigned int bit, unsigned char val ) { if (val){ P1OUT = bit; } else { P1OUT &= ~bit; } } // Pulse the clock pin void pulseclock( void ) { P1OUT = CLOCK; P1OUT ^= CLOCK; }

20 // Take the given 8-bit value and shift it out, LSB to MSB void shiftout(unsigned char val) { //Set latch to low (should be already) P1OUT &= ~LATCH; char i; // Iterate over each bit, set data pin, and pulse the clock to send it // to the shift register for (i = 0; i < 8; i++) { pinwrite(data, (val & (1 << i))); pulseclock(); } // Pulse the latch pin to write the values into the storage register P1OUT = LATCH; P1OUT &= ~LATCH; } // These functions are just a shortcut to turn on and off the array of // LED's when you have the enable pin tied to the MCU. Entirely optional. void enable( void ) { P1OUT &= ~ENABLE; } void disable( void ) { P1OUT = ENABLE; }

21 LCD Uygulaması Bu uygulamada, ASCII formatta mesajı 16x2 bit LCD ye (HD x2bit LCD) göndereceğiz.

22 LCD Uygulaması: LCD-MSP430 Bağlantıları

23 LCD Uygulaması: Ana Program #include "msp430.h" #include "lcd_msp.h" //LCD kütüphanesi eklenecek. void main( void ) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; DCOCTL = CALDCO_1MHZ; delay_cycles(1000); lcd_init(); lcd_goto(1,2); // Satır ve sutun ayarlanıyor lcd_puts("eem306"); delay_ms(1000); lcd_goto(2,1); lcd_puts("mikroislemciler Dersi"); } bis_sr_register(lpm4_bits + GIE);

24 LCD Uygulaması: LCD Kütüphanesi // lcd_msp.h /*** MSP430 için 2x16 LCD Kütüphanesi ***/ #define delay_us(x) delay_cycles(x) #define delay_ms(x) delay_cycles((x * 1000L)) #define LCD_DATA P1OUT #define LCD_CONTROL P2OUT #define EN_ACKAPA() LCD_EN(1),LCD_EN(0) #define LCD_RS(x) ( (x)? (LCD_CONTROL = BIT7) : (LCD_CONTROL &= ~BIT7) ) #define LCD_EN(x) ( (x)? (LCD_CONTROL = BIT6) : (LCD_CONTROL &= ~BIT6) ) void lcd_komut(unsigned char); // LCD ye komut göndermeye yarar void lcd_temizle(void); // LCD ekranı temizler void lcd_puts(const char*); // LCD ye string ifade yazar void lcd_goto(char,char); // LCD de satır ve sutün olarak istenilen yere gider void lcd_init(void); // LCD başlangıç ayarları yapılır void lcd_putch(char); // LCD ye tek karakter yazmak için kullanılır.

25 LCD Uygulaması: LCD Kütüphane #include "msp430.h" #include "lcd_msp.h" void lcd_putch(char c) { LCD_RS(1); delay_us(200); LCD_DATA = (c & 0xF0); EN_ACKAPA(); LCD_DATA = ((c & 0x0F)<<4); EN_ACKAPA(); } fonksiyonları (1) void lcd_komut(unsigned char c) { LCD_RS(0); delay_us(200); LCD_DATA = (c & 0xF0); EN_ACKAPA(); LCD_DATA = ((c & 0x0F)<<4); EN_ACKAPA(); } void lcd_temizle(void) { lcd_komut(0x01); delay_ms(2); }

26 LCD Uygulaması: LCD Kütüphane void lcd_puts(const char* s) { while(*s) lcd_putch(*s++); } void lcd_goto(char x, char y) { if(x==1) lcd_komut(0x80+((y-1)%16)); else lcd_komut(0xc0+((y-1)%16)); } fonksiyonları (2) void lcd_init() { P1DIR = BIT4 + BIT5 + BIT6 + BIT7; P2DIR = BIT6 + BIT7; P2SEL = 0x00; P2SEL2 = 0x00; P1OUT = 0x00; P2OUT = 0x00; LCD_RS(0); LCD_EN(0); lcd_komut(0x28); // 4 Bit, Çift Satır LCD lcd_komut(0x0c); // İmleç Gizleniyor lcd_komut(0x06); // Sağa doğru yazma aktif lcd_komut(0x80); // LCD Birinci Satır Konumunda lcd_komut(0x28); // 4 Bit, Çift Satır LCD lcd_temizle(); // Ekran Temizleniyor }

27 Projeler 1. pulse oximeter: Parmaktan nabız ölçümü Pulse Oksimetre: hastanın kanında mevcut oksijeni ve beraberinde nabız hızını ölçen küçük bir cihazdır.pulse Oksimetre sürekli ve anlık arteriyal hemoglobin satürasyonunu verir. Kandaki bu oksijen oranı doktorların teşhislerinde önemli rol oynar. Dolayısıyla bu verilerin kolayca ve kesin olarak elde edilmesi gerekir. Bu verileri elde etmenin iki genel yöntemi vardır: Bunlardan birincisi, zor, acı veren ve gerekli netlikte sonuç vermeyen, klasik kan alma yöntemidir. Bu bildiğiniz gibi uygun iğnenin, doğru damara, doğru yerde batırılarak kan alınmasına dayanır. Aksi halde doğacak olumsuzlukları hepimiz biliriz. İkinci yöntem ise bir oksimetre kullanmaktır. Pulse oksimetreler çok çeşitli durumlarda kullanılabilir ama anestezi sırasında oksijenin ve nabız atışının gösteriminde kullanılması en önemli özelliklerindendir. Bunlar iyileşme safhalarında da oldukça kullanılır. Oksijen satürasyonu %95 in üstünde olmalıdır. Uzun süre yoğun bakımda kalan hastalarda, solunum hastalıkları olan hastalarda veya doğuştan kalp hastası olanlarda değerler daha düşüktür ve temelde yatan hastaların hastalık şiddetini yansıtır. Sonuç olarak Oksimetrenin anestezide ve cerrahi müdahelelerde hasta görüntülemedeki vazgeçilmezliği yıllarca sürecektir. Bu kadar karmaşık bir teknolojinin böyle küçük bir aletle kullanılabilmesi büyük avantaj sağlar.

MSP430 LaunchPad Geliştirme Seti artık USB bağlantı özelliğine sahip!

MSP430 LaunchPad Geliştirme Seti artık USB bağlantı özelliğine sahip! 1 Başlarken MSP430 LaunchPad Geliştirme Seti artık USB bağlantı özelliğine sahip! MSP-EXP430F5529LP (ya da F5529 LaunchPad ), MSP430F5529 USB mikro denetleyici için masrafsız ve sade bir geliştirme setidir.

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

- Matlab a Giriş- BÖLÜM -12- Matlab a Giriş

- Matlab a Giriş- BÖLÜM -12- Matlab a Giriş BÖLÜM -12- Matlab a Giriş 153 12. Matlab a Giriş 12.1. Giriş Temelde MATLAB aşağıda şekilde görülen menülere sahiptir. Programı çalıştırdığınızda Command Window, Current Directory, Workspace ve Command

Detaylı

C Programlama Dili'ne Giriş

C Programlama Dili'ne Giriş Ders 1: Giriş Giriş C Programlama Dili'ne Giriş Bu ilk derste, bir C programın nasıl derlenip çalıştırılacağı ve Internet'te bulabileceğiz derleyicilerden bahsedilecektir. En basit C programının derleyip

Detaylı

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. ATEK DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA SİSTEMLERİ... 3 1.1. ATEK lineer enkoder ve dijital koordinat okuma ünitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 3. ISIS... 1 3.1. Araç Çubukları... 3 3.1.1.Dosya Araç Çubuğu... 3 3.1.2. Görünüm Araç Çubuğu... 4 3.1.3. Düzen Araç Çubuğu... 4 3.1.4.

Detaylı

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU WinEKG Pro T e k n o l o j i Ü r e t i r Gersan Sitesi 656. Sok. No: 45 Ergazi, 06370 ANKARA Tel: +90 312 257 0477

Detaylı

2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama

2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama 2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama 3.8 Favori Listeleri 3.9 Diğer Ayarlar 9 10 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 16 16 17 17 7.1 INFO ( Bilgi) 7.2 EPG ( Program Rehberi) 7.3 FIND (Bul) 7.4 Sayı Tuşları

Detaylı

Y a h y a D e m i r c a n

Y a h y a D e m i r c a n ALGORİTMA Algoritma; her tür ayrıntı göz önüne alınarak bir problemin çözüm yönteminin adım adım yazılmasıdır. Bu bir düzen içinde yapılır. Maddeler halinde sıralayacak olursak; 1- Algoritmanın bir başlangıcı

Detaylı

Problem Seti 2 Çözümler

Problem Seti 2 Çözümler Algoritmalara Giriş Ekim 7, 2005 Massachusetts Institute of Technology 6.046J/18.410J Professors Erik D. Demaine ve Charles E. Leiserson Dağıtım 12 Problem Seti 2 Çözümler Problem 2-1. Bu (yaklaşık) sıralanmış

Detaylı

Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları

Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları CSD 2002 Bu notlar C ve Sistem Programcıları Derneği'nin düzenlediği, Kaan Aslan tarafından açılmış olan Unix/Linux Sistem Programlama kursunda derste tutulan

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Operatör Terminalleri DOP11B Baskı 11/28 Sistem El Kitabı 16666984 / TR SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

BUTON KONTROLÜ. Pull-Down Bağlantı (Ters Bağlantı) Butona basılmadığında Giriş=1 Butona basıldığında Giriş=0

BUTON KONTROLÜ. Pull-Down Bağlantı (Ters Bağlantı) Butona basılmadığında Giriş=1 Butona basıldığında Giriş=0 BUTON KONTROLÜ PULL-DOWN BAĞLANTI PULL-UP BAĞLANTI PIC girişlerine bağlı botonlara basılıp basılmadığını bilmez. Sadece o girişte 0 mı var 1 mi var onu bilir. Bağlantının türüne göre bu eşleştirmeyi sizin

Detaylı

PhP. giriş. Peki ama PHP nedir? PHP ye. r? 2. r? 1 PHP. Hypertext Preprocessor. Ders 5

PhP. giriş. Peki ama PHP nedir? PHP ye. r? 2. r? 1 PHP. Hypertext Preprocessor. Ders 5 PhP PHP Personal Home Page/ / Form Interpreter Hypertext Preprocessor Ders 5 Rasmus Lerdorf, 1994 yılında bir iş başvurusu yaptığında kendisi ile ilgili bilgileri sergileyebileceği web ortamında bir personal

Detaylı

STAJ RAPORU EKREM CAĞLAR 9702EE032 ELEKTRONİK

STAJ RAPORU EKREM CAĞLAR 9702EE032 ELEKTRONİK STAJ RAPORU EKREM CAĞLAR 9702EE032 ELEKTRONİK Pratik çalışmanın yapıldığı, KURUM: PROFİLO TELRA A.Ş BİRİM : ARGE (Araştırma Geliştirme) TARİH: 28.08.2000-29.09.2000 Kurum adresi ve telefon numarası, Cemal

Detaylı

Fonksiyonlar (Altprogram)

Fonksiyonlar (Altprogram) Fonksiyonlar (Altprogram) C Programlama Dili fonksiyon olarak adlandırılan alt programların birleştirilmesi kavramına dayanır. Bir C programı bir ya da daha çok fonksiyonun bir araya gelmesi ile oluşur.

Detaylı

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır.

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. AĞ TOPOLOJİLERİ Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. Fiziksel Topoloji : Ağın fiziksel olarak

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük GİRİŞ PROGRAMLAMA VE YAZILIM Program: belirli bir işi gerçekleştirmek için gerekli komutlar dizisi olarak tanımlanabilir. Programlama: Bir programı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ASENKRON MOTOR KUMANDA TEKNİKLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ColumnREADY: İnternet Gazeteleri Köşe Yazılarını Hazırlama Uygulama Yazılımı

ColumnREADY: İnternet Gazeteleri Köşe Yazılarını Hazırlama Uygulama Yazılımı Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri ColumnREADY: İnternet Gazeteleri Köşe Yazılarını Hazırlama Uygulama Yazılımı Mehmet Fatih Karaca 1, Salih Görgünoğlu 2 1 Gaziosmanpaşa

Detaylı

HARDWARE DESCRIPTION LANGUAGE (HDL)

HARDWARE DESCRIPTION LANGUAGE (HDL) Giriş Giriş Verilog bir donanım tanımlama dilidir(hardware DESCRIPTION LANGUAGE (HDL)). Bir donanım tanımlama dili dijital sistemleri tanımlamak için kullanılan bir dildir: örneğin, bir ağ anahtarı, bir

Detaylı

BASKODLU TERAZİ. LP-1 Ver 1.6 KULLANIM KILAVUZU

BASKODLU TERAZİ. LP-1 Ver 1.6 KULLANIM KILAVUZU BASKODLU TERAZİ LP-1 Ver 1.6 KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. Kurulum İşlemleri...4 1.2 Yüksek göstergenin kurulması...6 1.3 Etiket Rulosunun Takılması...6 1.4 Yüksek göstergenin kurulması...6 2. Tuş takımları

Detaylı

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ Yeni DMX 3 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ YENİ DMX 3 Açık tip şalterler 4000 A e kadar TÜM BİNA TİPLERİ İÇİN ETKİN KORUMA VE KONTROL 02 1600 A e kadar DPX kompakt şalterler

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Temel Kavramlar Sayı ve Kodlama Sistemleri Bilgisayarın Kullanım Alanları ve Bilgisayarda Ölçü Birimleri Anakart, İşlemci (CPU), ROM ve RAM,

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu Rev. C

Kullanıcı Kılavuzu Rev. C GEMO Ladder Editor V2.3 Kullanıcı Kılavuzu Rev. C 1/115 İÇİNDEKİLER 1Giriş...7 2Yenilikler...8 2.1Ver 2.3 Rev C'deki Yenilikler...8 2.2Ver 2.3 Rev B'deki Yenilikler...8 2.3Ver 2.3 Rev A'daki Yenilikler...8

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Energy Logger

Kullanım Kılavuzu. Energy Logger 1730 Energy Logger Kullanım Kılavuzu September 2013 (Turkish) 2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their

Detaylı

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz.

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. Prepared By IcEN www.frtrk.org >> IcEN Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. 80x86 KOMUT SET (Bölüm 1) X86 tabanl mikroi lemcilerin icra etti i makine kodlar sabit olmas na ra men, programlama

Detaylı

İşletim Sistemlerine Giriş

İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemlerine Giriş Süreçler Arası İletişim (IPC-Inter Process Communication) İşletim Sistemlerine Giriş - Ders02 1 Süreçler Arası İletişim Süreçler, sıklıkla birbirleri ile iletişim kurarlar. Bir

Detaylı