T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ. KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ. KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

2 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 B) BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER ) Fiziksel Yapı ) Örgüt Yapısı ) Teknolojik Kaynaklar ) İnsan Kaynakları ) Sunulan Hizmetler II-AMAÇ VE HEDEFLER I-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A)MALİ BİLGİLER: A.1.Bütçe Uygulama Sonuçları: B) PERFORMANS BİLGİLERİ B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri: B.1.1. Faaliyetler: A) KÜTÜPHANELER, BİLGİSAYAR SALONLARI VE BELNETLER B) KURSLAR C) KÜLTÜR-SANAT PROGRAMLARI VE ORGANİZASYONLAR ) RESMİ TÖRENLER ) ANMA VE KUTLAMA PROGRAMLARI ) TİYATROLAR a) Çocuk Tiyatroları b) Yetişkin Tiyatroları ) SİNEMALAR ) KONSERLER ) KONFERANS, SEMİNER VE SÖYLEŞİLER ) SPORTİF ETKİNLİKLER ) GEZİLER: ) SERGİLER ) AÇILIŞ TÖRENLERİ ) YARIŞMALAR ) FESTİVAL, ŞENLİK VE ŞÖLENLER ) YAYIN FAALİYETLERİ ) Kitaplar: Çekmeköy 2023 Dergisi: ) SOKAK İFTARLARI ) PROJELER Biz O nu Çok Sevdik Siyer-i Nebi Yarışması Sosyal Projeler Eğitim Projeleri Ç) DİĞER FAALİYETLER ) Promosyon Dağıtımı: D) PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

3 KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: A- ÜSTÜNLÜKLER B- ZAYIFLIKLAR C- DEĞERLENDİRME D- ÖNERİ VE TEDBİRLER: EK-3: HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

4 MÜDÜR SUNUŞU Çekmeköy, İstanbul un yeni bir ilçelerinden biri. İstanbul un pek çok semti tarihi kimliği ile göze çarparken Çekmeköy bu noktada doğası, temiz havası, sağlam yerleşim birimleri ile ön plana çıkmaktadır. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak İstanbul un bu yeni ilçesinde insana dair çalışmalar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çekmeköy sosyo-kültürel yapısı itibari ile özel bir ilçe. Çekmeköy ün İstanbul içinden göç alması Kültür ve sanat noktasındaki taleplerin daha nitelikli olmasını sağlamaktadır. Bu husustaki talepler de yaptığımız/planladığımız işin daha nitelikli olması noktasında bizleri motive etmektedir. Bu motivasyon da insanlara kültürü, sanatı ve sosyal aktiviteleri ulaştırmamızda büyük kolaylık sağlamaktadır. Müdürlüğümüz kültür ve sanatı, kentli olma bilincini yaptığı çalışmalar ile günün şartlarına uygun bir üslupla, başta gençler, kadınlar ve çocuklar olmak üzere geniş kitlelere ulaştırma gayreti içerisindedir. İnsana yatırım yapmanın, kendi geleceğimize, ülkemizin geleceğine yatırım yapmak olduğu düşüncesinden hareketle kişisel gelişim, eğitim seminerleri, akademik konuları içeren bilimsel ve sanatsal konferanslar, anma geceleri, şiir geceleri, müzik dinletileri, çocuk ve yetişkin tiyatroları ile sinema gösterileri, ramazan etkinlikleri, yaz festivalleri ile kültürün ve sanatın bütün güzelliklerini Çekmeköy halkına sunmakta; bu sayede halkımıza sıcak, samimi bir kültür atmosferi yaşatmaktadır. Muhammed SARI Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 4

5 I- GENEL BİLGİLER A) Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, 2886 Devlet İhale Kanunu ve tabi olduğu sair mevzuat ile bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak yayımlanan Tüzükler, Belediye Başkanlığı Genelge, Talimat ve Bildirilerine ve tabi olduğu diğer mevzuatların yüklediği görev ve sorumluluklar muvacehesinden mükellefiyetler ifa edilmektedir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün tarih ve 427 sayılı teklifi ve Çekmeköy Belediye Meclisinin tarih ve 2014/58 sayılı Kararı ile kabul edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğine göre müdürlüğün görev yetki ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır: a) Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Çekmeköy sınırları içerisinde ve gerektiğinde Çekmeköy sınırları dışında sosyal, kültürel, eğitici, bilimsel, tarihi, sportif ve sanata yönelik her türlü kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunur. b) İlçe halkının kentlileşmesi ve yaşadığı ilçeye aidiyet duygularının güçlendirilmesi amacıyla kent kültürüne uygun festival, şölen, şenlik vb. etkinlikler düzenlemek. c) Sinema, konser, tiyatro gibi görsel ve işitsel sanatların her branşına ilişkin etkinlikler yapmak ç) Meslek, hobi, sanat, el becerileri ve okul derslerine takviye kursları düzenleyerek bölge halkının daha donanımlı bireyler olmalarına katkı sağlamak. d) Geleneksel ve modern sanatların her türüne ilişkin sergiler açmak. e) Dünya ve ülke gündemine, sosyal ve ekonomik hayata, önemli gün ve gecelere, edebi, siyasi ve tarihsel vb. konulara ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde paneller ve sempozyumlar düzenlemek. f) Gündem, sosyal hayat, spor, edebiyat, felsefe, tarih, kişisel gelişim, teknoloji vb. alanlara ilişkin, alanında uzman kişilerin seminer ve konferans vermelerini sağlamak. g) Her yaş grubuna okumayı sevdirmek ve okuma bilinci vermek amacıyla projeler hazırlamak, kütüphaneler kurmak, okuma salonları açmak, kitap fuarları düzenlemek vb. faaliyetler gerçekleştirmek. ğ) Her yaş grubu için kültür merkezleri, bilgi evleri, internet salonları, bilim merkezleri, gençlik merkezleri açmak, işletmek ve bu konsepte uygun projeler hazırlayıp bu projeleri hayata geçirmek. h) Resmi ve özel eğitim kurumları ile işbirliği yaparak eğitim, kültür, sanat, spor sosyal içerikli programlar, yarışmalar ve projeler hazırlamak yarışmalarda başarılı olanları ödüllendirmek. ı) Tarih ve kentlilik bilinci amacıyla İstanbul içi ve İstanbul dışına kültür gezileri düzenleyerek bu gezilere katılımı sağlamak ve bu hizmeti rehberler nezaretinde sunmak i) Milli ve dini günleri, özel gün ve haftaları kutlamak, bu günlerde halkın katılımının sağlanacağı etkinlikler düzenlemek. j) Alkol, sigara, kumar, fuhuş, uyuşturucu madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan toplumun tüm kesimlerini, özellikle gençleri, korumak amacıyla yayınlar ve programlar yapmak, bu amaca uygun platformlar oluşturarak sosyal sorumluluk projeleri hazırlamak ve bu amaca matuf sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek k) Spor kulüpleri ile işbirliği yaparak ilçenin coğrafi ve fiziki şartlarına uygun branşlardan oluşan spor okulları açmak 5

6 l) Şair, yazar, bilgin, mütefekkir, din alimi, politikacı gibi toplum nezdinde önemli yere sahip kişileri anmak, bu kimselerin düşüncelerinin, şiirlerinin, öğretilerinin ele alınacağı programlar düzenlemek. m) Çekmeköy de yer alan tarihi, kültürel ve turistik eserlerin kimlik bilgilerini sesli ve görüntülü cihazlara kaydedilmesini sağlamak, ilçenin tarihinin, sosyal dokusunun, coğrafi yapısının, bitki örtüsünün, araştırılmasına ilişkin her tür bilimsel çalışmayı yapmak ve ortaya çıkan bilgileri/eserleri, matbu ve dijital ortamda yayımlamak. n) Belediye faaliyetlerinin tanıtımının yapılması amacıyla afiş, billboard, broşür, dergi vb. çalışmaları yapmak. o) Belediye faaliyetlerinin halk içindeki memnuniyetini ölçmek için anket ve araştırmalar yapmak ö) Müze kurulması için gerekli çalışmalar yapmak p) Belediyenin hizmet amacıyla inşa ettiği bina, kültür merkezi, bilgi evi, park vb. yerlerin açılış ve temel atma töreni için gerekli hazırlıkları yapmak ve açılışı gerçekleştirmek. r) Hizmetlerin gerçekleşmesi için hizmet alımı ve ihaleler için gerekli teknik şartnameyi hazırlamak, gerektiğinde ihale ve hizmet alımı işlemlerini gerçekleştirmek s) Müdürlüğün resmi evrak iş ve işlemlerini, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını, stratejik plan, performans ve bütçe çalışmalarını yürütmek ş) Kamu kurumları, eğitim kurumları ve STK larla işbirliği yaparak gazete, dergi vb. yayınlar çıkarmak t) Ramazan ayında ilçe halkının katılımının sağlanacağı sosyal, kültürel, sanatsal ve dini içerikli etkinlikler düzenlemek, mahalle sakinlerine iftar vermek u) Hizmetlerin tanıtımı için başkanlığın uygun gördüğü promosyon malzemelerini yaptırıp dağıtmak ü) Eğitim, kültür ve sanatın ilçe halkına daha kolay ve pratik ulaşmasını sağlamak amacıyla interneti ve teknolojik cihazları kullanmak ve bu amaca uygun projeleri desteklemek v) Kütüphanelerden daha fazla faydalanabilmek amacıyla dijital kütüphane kurma çalışmaları yapmak, belediyeye bağlı kütüphaneleri ulusal ve uluslararası kütüphanelere üye yapmak 6

7 B) Birime İlişkin Bilgiler 1) Fiziksel Yapı Hizmet Araçları: Müdürlüğümüz, hizmetlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğünce tahsis edilen 4 araçla sürdürmektedir. Tablo 1: Hizmet Araçları Aracın Cinsi Ford Connect Kamyonet Ford Transit Kamyonet Renault Fluence Ford Transit Minibüs (Ses Aracı) Fiat Dukato (Ses Aracı) Hyundai Accent Toyota Corolla HİZMET ARAÇLARI TABLOSU Mülkiyet Durumu Resmi Kiralık Toplam Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifa edildiği mekanlar ve hizmet birimleri aşağıda sunulmuştur. Tablo 2: Hizmet Birimleri Kullanım Amacı Alanı ( m² ) Hizmet Birimleri Sayı Alanı ( m² ) Sayı Alanı ( m²) Belediye Ana Hizmet Binası Müdür Odası ( Belediye Binası ) m m Basın ve Evrak Takip Odası ( Belediye m² 1 30 m² Binası) Turgut Özal Kültür Merkezi Müdür Odası m m m m 2 1 Sekreterya m 2 1 Personel Odası m² 1 30 m² 1 30 m² 1 30 m² 1 Personel Odası m² 1 Teknik Oda (Toplantı m² 1 50 m² 1 50 m² 1 50 m² 1 Odası Başkan Odası m² 1 30 m² 1 30 m² Mescit m² 1 30 m² 1 30 m² Kokteyl Salonu m² m² m² Konferans Salonu m² m² m² Hamidiye Kültür Merkezi Konferans Salonu 40 m² 1 40 m² 1 40 m² 1 40 m² 1 40 m² 1 Sergi Odası 20 m² 1 20 m² 1 20 m² 1 20 m² 1 20 m² Kütüphane 35 m² 1 35 m² 1 35 m² 1 35 m² 1 35 m² 1 35 m² 1 Belnet 35 m² 1 35 m² 1 35 m² 1 35 m² 1 35 m² Sayı Alanı ( m²) Sayı Alanı ( m²) Sayı Alanı ( m²) 1 1 Sayı

8 İdareci odası 15 m² 1 15 m² 1 15 m² 1 15 m² 1 15 m² Mehmet Akif Kültür Merkezi Memur Odası 35 m² 1 35 m² 35 m² 35 m² Bilgisayar Salonu 35 m² 1 35 m² 35 m² 35 m² Fitness salonu 50 m² 1 50 m² 50 m² 50 m² Konferans 40 m² 1 40 m² 40 m² 40 m² Sergi alanı 35 m² 1 35 m² 1 35 m² 1 35 m² Kütüphane 50 m m2 50 m2 50 m Ömerli Bilgi evi Kütüphane 30 m² 1 30 m² 1 30 m² 1 30 m² 1 30 m² 1 30 m² 1 Bilgisayar salonu 25 m² 1 25 m² 1 25 m² 1 25 m² 1 25 m² 1 25 m² 1 Mini Konferans Salonu 30 m² 1 30 m² 1 30 m² 1 30 m² 1 30 m² 1 30 m² 1 Murat Çobanoğlu Bilgi Evi BELNET m m² m² 45 m² 1 45 m² 1 Fatih Bilgi Evi BELNET 50 m² 1 50 m² 1 50 m² 1 50 m² 1 50 m² 1 50 m² 1 Kurs Odaları 20 m m m m m m 2 3 Alemdağ Bilgi Evi Kütüphane 45 m² 1 45 m² 1 45 m² 1 45 m² 1 BELNET 40 m² 1 40 m² 1 40 m² 1 40 m² 1 Ömer Akyüz Bilgi Evi Bilgisayar Odası 30 m² 1 30 m² 1 30 m² 1 30 m² 1 Kütüphane 30 m² 1 30 m² 1 30 m² 1 30 m² 1 Necati Alkan Spor ve Kültür Merkezi Halı Saha 50 m² 1 50 m² 1 50 m² 1 50 m² 1 50 m² Memur Odası 8 m² 1 8 m² 1 8 m² 1 8 m² 1 8 m² Düğün Salonu 40 m² 1 40 m² 1 40 m² 1 40 m² 1 40 m² Yunus Emre Bilgi Evi Kütüphane 30 m m m m m m 2 1 Bilgisayar Salonu 31,5 30 m m m m m2 1 m 2 1 Memur Odası 18 m 2 1 Kurs Salonu 64 m 2 1 Alemdağ Reşadiye C Tipi C Tipi C Tipi C Tipi C Tipi Mesire Alanı Mesire Mesire Mesire Mesire Mesire Ömerli Görsel Sanatlar Merkezi alanı 750 m2 1 alanı 750 m2 1 alanı 750 m2 1 alanı 750 m2 1 alanı 750 m2 2) Örgüt Yapısı Organiazsyon Şeması: Müdürlüğümüz Organizasyon şeması aşağıdaki gibidir

9 Memur Sözleşmeli Memur İşçi Firma Personeli BAŞKAN YARDIMCISI ŞAHMETTİN YÜKSEL Kültür ve Sosyal İşler Müdürü MUHAMMED SARI Bilgi Evleri ve Eğitim Şefi Mehmet DUMAN Kültür ve Sosyal İşler Şefi Salih GEBEL Kalem Şefi Ömer İSLAM Eğitmen Hikmet TEKİN Kütüphane Sorumlusu Firdevs ECER Rıdvan KAŞIKÇI Kurslar Sorumlusu Hikmet TEKİN Birim KYS Sor. Mehmet DUMAN Stratejik Planlama ve ARGE Sor. Deniz BİNİCİ Yunus Emre Bilgi Evi Sor. Cemal KARATAŞ Alemdağ Bilgi Evi Sor. İdris KAÇMAZ Ömerli Bilgi Evi Sor. Gülbahar KESKİN Binali KARAÇEPER (Kütüphane Sorumlusu) Ömer AKYÜZ Bilgi Evi Sor. Fatih Bilgi Evi Sor. Organizasyon İdari İşler Sor. Faruk İLHAN Abdullah ÇEKİM (Gör) Organizasyon Teknik İşler Sor. İbrahim ŞAHİN Recep Ali SARI (Gör) Adem ŞAPOĞLU (Gör) Ses Sistemleri Sorumlusu Kamil KAHRAMAN Samet DÖKER (Gör) Sportif Faaliyetler Sor. Mustafa AKUCAN Büro Destek Personeli Zeynep DOĞAN Abdullah Musab AKDENİZ İhale Takip Sorumlusu Tuğba TÜRK Birim Halkla İlişkiler ve Basın Sorumlusu (Çekmeköy 2023 Dergisi) Soner KARTAL İrem Nur OKUMUŞ (Gör) Gerçekleştirme Görevlisi Faruk İLHAN Birim Mutemedi Ömer İSLAM Birim Taşınır Sorumlusu Çiğdem DEMİRCİ Arşiv ve Yazışmalar Sor. Zehra TAŞ Nilgün KOCA Birim İdari İşler Sorumlusu Ömer İSLAM Güngörmüşler Konağı Sor. Mücahit SEÇİM Murat Çobanoğlu Bilgi Evi Sor. 9

10 YAZILIM ADI KULLANIM DURUMU YAZILIM ADI KULLANIM DURUMU YAZILIM ADI KULLANIM DURUMU YAZILIM ADI KULLANIM DURUMU YAZILIM ADI KULLANIM DURUMU YAZILIM ADI KULLANIM DURUMU 3) Teknolojik Kaynaklar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazışmalarında Belediyenin kullandığı SAYSİS programını kullanmaktadır. Sistemin birçok istatistiki bilgiyi içermesi teknolojiden maksimum düzeyde istifade edilmesini sağlamaktadır. Yazılım Altyapısı: Tablo 3: Yazılım Altyapısı KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NDE KULLANILAN YAZILIMLAR MODÜL Seri Nokta -- SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin Digital Evrak Universal Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin Taşınır Kayıt Universal Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin Satın Alma ve İstek Universal Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin Basın Modülü -- SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin Fotoğraf Arşiv Modülü SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin Muhasebe Universal Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin Analitik Bütçe Universal Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin Stratejik Plan SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin Bilgi Edindirme SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin Kütüphane Programı (File Maker) YORDAM Etkin YORDAM Etkin YORDAM Etkin YORDAM Etkin Birim İstek Modülü SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin Ziyaretçi Modülü SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin Gezi Modülü SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin Araç Takip Modülü SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin ISO 9001 Evrak Tasarı SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin DÖF Modülü SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin Toplantı Takip Modülü SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin 10

11 Türü Teknolojik Altyapı Tablo 4: Teknolojik Altyapı Bilgisayar İnternet 1 9 TEKNOLOJİK ALTYAPI Sayı Özellik Sayı Özellik Sayı Özellik Sayı Özellik Sayı Özellik Masa Üstü ve Laptop Kültür Merkezleri ve Bilgi Evleri 82 Masa Üstü ve Laptop 9 Kültür Merkezleri ve Bilgi Evleri 82 Masa Üstü ve Laptop 9 Kültür Merkezleri ve Bilgi Evleri 70 Masa Üstü ve Laptop Yazıcı 4 9 Muhtelif 11 Muhtelif 11 Muhtelif 13 Muhtelif Cep telefonu 1 Müdür 1 Müdür 1 Müdür Telefonu Telefonu Telefonu Kültür 13 Kültür Telefon Kültür Merkezleri Merkezleri Müdürlük Merkezleri ve ve Bilgi ve Bilgi 13 ve Bilgi Bilgi Evleri Evleri Toplam Evleri Toplam Evleri Faks Fotokopi makinesi 1 Kültür Merkezleri ve Bilgi Evleri 2 Kültür Merkezleri ve Bilgi Evleri 1 Kültür Merkezleri ve Bilgi Evleri 2 Kültür Merkezleri ve Bilgi Evleri 3 Müdürlük ve Bilgi Evleri 1 Müdürlük Fotoğraf makinesi 1 3 Muhtelif 3 Muhtelif 3 Muhtelif 1 Müdürlük Video kamera 1 3 Muhtelif 3 Muhtelif 3 Muhtelif - - Projeksiyon makinesi 5 Kültür Merkezleri ve Bilgi Evlerinde Kültür Merkezleri ve Bilgi Evlerinde Kültür Merkezleri ve Bilgi Evlerinde 6 Müdürlük ve Bilgi Evleri Tarayıcı 3 Müdürlük Akıllı Kalem 4 Müdürlük 4) İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz görevlerini, 6 memur ve 5 işçi ile sürdürmektedir. Belediyeye bağlı bütün, bilgievleri ve sosyal tesislerinin idaresi de aynı zamanda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 11

12 Tablo 5: Personelin Kadro ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı Statü Sayı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Yüzde (%) Sayı Yüzde (%) Sayı Yüzde (%) Sayı Yüzde (%) Memur Kadrolu İşçi Geçici İşçi Mevsimlik Sözleşmeli Toplam ) Sunulan Hizmetler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çekmeköy halkını bilinçlendirmek, kent kültürü donanımını sağlamak ve ilçe halkının bilinçli birer birey olmaları amacıyla değişik etkinlikler yapmaktadır. a) Eğitim Hizmetleri: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öğrencilere ve her yaştan halka yönelik değişik eğitim faaliyetleri, seminerler, konferanslar ve yarışmalar düzenlemektedir. b) Kültürel ve Sanatsal Hizmetler: Konser, sergi ve değişik kurs faaliyetleri düzenleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü halkın kültür ve sanatla buluşması yönünde aylık kültür sanat etkinlik takvimi hazırlayarak Çekmeköylüleri bilgilendirmektedir. c) Sportif Faaliyetler: Çekmeköy doğa sporları için müsait bir bölge. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hem bölgenin tanıtımında hem de ulusal ve uluslararası nitelik kazanabilecek mahiyette sportif etkinlikler için çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca futbol basketbol gibi popüler spor organizasyonlarına da öncülük etmektedir. d) Yayın ve Tanıtım Faaliyetleri: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yayın görevini ve bununla birlikte Belediyenin tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmekte ayrıca ARGE faaliyetlerine de destek sağlamaktadır. Baskı matbuat işlerini de yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye adına eğitim, kültür, sanat, ilçe tarihi, bölgenin sosyal ve coğrafi yapısına ilişkin çok çeşitli konularda araştırma ve inceleme yaptırarak kitap hazırlama/hazırlatma ve basma işini ile yürütmektedir. Son olarak Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin de tanıtıldığı kültür sanat, edebiyat, ekonomi vb. çok çeşitli konuların ele alındığı bir de aylık dergi çalışması işini yürütmektedir. Sayı Yüzde (%) 12

13 II-AMAÇ ve HEDEFLER Kod Stratejik Amaç Kod Stratejik Hedef Kod Performans Hedefi Kurumsal Kurum İçi İletişimin Belediyemizde yatayda ve dikeyde iletişimin 01 Gelişimin Geliştirilmesi etkinliği sağlanacaktır. Sağlanması Belediyemizin faaliyetlerinin halka anlatılabilmesi, 01 Kurumsal Gelişimin Sağlanması Halkla İlişkilerin Gelişimi halkımızın talep ve beklentilerinin alınabilmesi için katılımı sağlayıcı faaliyetler gerçekleştirilecektir. Belediyemiz faaliyetlerinin halkımıza etkin bir şekilde duyurulması için bülten, broşür vb. tanıtım araçları hazırlanacaktır yılı sonuna kadar ilçemizin tarihi, kültürel, sosyal ev ekonomik yapısının tanıtımına ilişkin 2 adet kitabın hazırlanması ve baskısı sağlanacaktır yılı sonuna kadar kültürel etkinlik sayı ve niteliği artırılarak sürdürülecektir. Ulusal ölçekli Doğa-Sportif etkinlikler 03 Toplumsal Gelişimin Sürdürülmesi Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi sürdürülerek ilçemizin ulusal ölçekte tanıtımı yapılacaktır. Ramazan etkinliklerinin kalitesi artırılarak devam ettirilecektir. Bigi Evleri kapsamında verilen hizmetlerin nicelik ve niteliği artırılacaktır. Kültürel hayatın zenginleştirilmesi kapsamında eğitim ve kurs faaliyetleri çeşidi ve sayısı artırılarak devam ettirilecektir İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi İlçe ekonomisinin geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla mesleki eğitim kursları düzenlenecektir 13

14 I-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A)Mali Bilgiler: A.1.Bütçe Uygulama Sonuçları: Tablo 6: Bütçe Uygulama Sonuçları BÜTÇE VE GİDER DURUMU Bütçe Faaliyet Müdürlük Bütçesi , , , , , ,00 Bütçe Gerçekleşme Durumu , , , , , ,17 Bütçe Gerçekleştirme Oranı (%) 54,64 82,55 81,20 77,22 92,78 79,94 Kaynak: SAYSİS Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2014 Tablo 7: Gider Bütçesi -Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi I GİDER BÜTÇESİ Bütçe Faaliyet 2014 Açıklaması Bütçe Ödeneği Harcama Har. Md. Bütçesine Oranı (%) 01 Personel Giderleri , ,87 137,15 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , ,06 117,38 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,24 77,99 05 Cari Transferler , ,00 65,82 06 Sermaye Giderleri ,00 0,,00 0,00 TOPLAM , ,17 79,94 Kaynak: SAYSİS Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2014 B) Performans Bilgileri B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri: B.1.1. Faaliyetler: Aşağıda 2014 yılına ait faaliyetler, organizasyonlar ve yıl içerisinde yürütülen projeler yer almaktadır. Bu çalışmalara ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmektedir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün çalışmaları geniş yelpazede çalışma alanını kapsamaktadır. Farklı konular belli ana başlıklar altında toplanarak daha sistemli bir rapor oluşturulmuştur. Yıl içerisinde yapılan titiz çalışmayla her bir programa katılım sayıları tespit edilmiş ve raporun daha somut bilgilerden oluşması sağlanmıştır. 14

15 A) KÜTÜPHANELER, BİLGİSAYAR SALONLARI ve BELNETLER Aşağıda kültür merkezi ve bilgi evlerinde bulunan kütüphane, bilgisayar salonu ve BELNET salonlarından faydalanma istatistiği tablosu gösterilmektedir. Tablo 8: Çekmeköy Belediyesi Aylara Göre Kütüphane ve Bilgisayar Salonu Ziyaretçi İstatistiği AYLAR HAMİDİYE K. MRK. KTP HN BELNE T Y. EMRE B.EVİ KTPH N BİLGİSAYA R ALEMDAĞ B.EVİ KTPH N BELNE T ÖMERLİ K. MRKZ KTPH N BİLGİSAYA R FATİH BİLGİEVİ (ÇAMLIK) KTPH N BELNE T ÖMER AKYÜZ BİLGİ EVİ KTPH N BİLGİSAYA R M.ÇOBANOĞL U BELNET OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM Kaynak: a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2014 b) İstanbul Büyükşehir Belediyesi BELNET, 2014 KTPH N BELNE T GENEL TOPLA M 15

16 Kurs adeti Kursiyer sayısı Kurs adeti Kursiyer sayısı Kurs adeti Kursiyer sayısı Kurs adeti Kursiyer sayısı Kurs adeti Kursiyer sayısı B) KURSLAR Halk Eğitim ve İSMEK ortaklığı ile gerçekleştirilen kurslar genel olarak aşağıda ifade edildiği gibi tasnif edilmiştir. İlçemizde; Meslek edinme (havuz operatörlüğü, Arıcılık, Aşçılık vb.) Eğitim (İngilizce, Arapça, Matematik vb. ) Hobi (fotoğrafçılık, resim vb.) Kişisel Gelişim (diksiyon, bilgisayar kursu vb.) Sportif Kurslar (Badminton, Taekwondo vb.) El sanatları Kursları Müzik ve Gösteri sanatları konularını içeren muhtelif kurslar açılmıştır. Kurslar müdürlüğümüz organizatörlüğünde ve Belediyenin lojistik destekleri ile gerçekleştirilmektedir. Halk Eğitimi Müdürlüğü, İSMEK ve Kızılay bu konuda işbirliği içinde olduğumuz kurumlardır yılı içerisinde 141 ayrı branşta toplamda 634 ayrı kurs açılmış ve bu kurslara kursiyer katılmıştır. Tablo 9: Halk Eğitim ve İSMEK Ortaklığı İle Gerçekleştirilen Kurslar İstatistiği Kurs Ortağı Halk Eğitim Müdürlüğü Mimar Sinan İSMEK Mehmet Akif İSMEK Taşdelen İSMEK Alemdağ İSMEK Ömerli İSMEK Genel Toplam Kaynak: a) Çekmeköy İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2014 b) İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK,

17 C) KÜLTÜR-SANAT PROGRAMLARI VE ORGANİZASYONLAR 1) RESMİ TÖRENLER Yıl içerisinde resmi törenler Kaymakamlığın talimatı ve Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü ortaklığı ile gerçekleştirilmiştir. Tablo 10: 2014 Yılı Resmi Törenler İstatistiği S.NO TARİH SAAT ETKİNLİĞİN YERİ PROGRAM ADI KATILIMCI SAYISI 1 23 Nisan :00 Taşdelen Atatürk Anıtı 2 19 Mayıs :00 Taşdelen Atatürk Anıtı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 3 30 Ağustos :00 Taşdelen Atatürk Anıtı Zafer Bayramı Ekim :00 Taşdelen Atatürk Anıtı Cumhuriyet Bayramı Kasım :00 Taşdelen Atatürk Anıtı Atatürk ün ölüm yıldönümü Kasım :00 Taşdelen Atatürk Anıtı Öğretmenler Günü 350 GENEL TOPLAM

18 2) ANMA VE KUTLAMA PROGRAMLARI 2014 yılında bu başlık altında aşağıda belirtilen etkinlikler gerçekleştirilmiş olup bu programlara ortalama kişi katılmıştır. Tablo 11: 2014 Yılı Anma ve Kutlama Programları S.NO TARİH SAAT ETKİNLİĞİN YERİ 1 17 Nisan :00 Turgut Özal Kültür Merkezi 2 17 Nisan :00 Turgut Özal Kültür Merkezi PROGRAM ADI KATILIMCI SAYISI Kutlu Doğum Haftası 600 Kutlu Doğum Haftası Nisan :00 Çekmeköy Spor Kompleksi Kutlu Doğum Haftası, Ahmet Ebu Elkasimi Nisan :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Kutlu Doğum Haftası Nisan :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Kutlu Doğum Haftası Nisan :00 Doğa Park 23 Nisan Kutlamaları Nisan :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Kutlu Doğum Haftası Nisan :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Kutlu Doğum Haftası Nisan :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Yıl Sonu Etkinliği Mayıs :00 Turgut Özal Kültür Merkezi İstanbul Fethi Resmi Töreni Temmuz :30 Yeşilkayalar Camii Kadir Gecesi-Kuran Tilaveti Temmuz :00 Mehmet Akif Meydan Parkı Hafız Remzi Er 600 TOPLAM

19 Tablo 12: 2014 Yılı Tiyatrolar İstatistiği GÖSTERİM YERLERİ GÖSTERİM ADEDİ Çocuk Oyunları KATILIMCI SAYISI 3) TİYATROLAR 2014 yılında 100 çocuk oyunu ve 43 yetişkin oyunu sahnelenmiştir. Toplamda izleyicinin katıldığı programlar, ağırlıklı olarak Turgut Özal Kültür Merkezi, Mehmet Akif Meydan Parkı ve Alemdağ Kültür Merkezinde sahnelenmiştir. Çocuk oyunlarında her oyuna ortalama 208 kişi katılırken yetişkin oyunlarında bu sayı 168 e düşmektedir. Çocuk ve yetişkin tiyatro oyunlarına ait özet tablo aşağıda sunulmaktadır. GÖSTERİM ADEDİ Yetişkin Oyunları KATILIMCI SAYISI Turgut Özal KM Hamidiye KM Taşdelen Lunapark Taşdelen Amfi Tiyatro Mehmet Akif Meydan Parkı Alemdağ KM Doğa Park GENEL TOPLAM a) Çocuk Tiyatroları 2014 yılında 100 çocuk oyununa toplamda izleyici katıldı. Hazırlanan oyunların çocukların zihinsel ve duygusal gelişimine katkı sağlayacak nitelikte olmasına dikkat edilmiştir. Aşağıda belirtilen oyunlar yıl boyunca, belirtilen yer ve saatlerde izleyicilerin beğenisine sunulmuştur. 19

20 Tablo 13: 2014 Yılı Çocuk Tiyatroları S. NO TARİH SAAT ETKİNLİĞİN YERİ OYUNUN ADI ETKİNLİK KATILIMCI SAYISI 1 18 Oca :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Menemen Seven Çocuklar 425 Pamuk Prenses Ve Yedi 2 25 Oca :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Cüceler Oca :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Masal Diyarı Şub :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Hacivat Ve Karagöz Şub :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Çizmeli Kedi Şub :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Çizmeli Kedi Şub :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Korkusuz Rupi Şub :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Çöp Canavarı Mar :00 Hamidiye Kültür Merkezi Havuç Ve Limon Mar :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Komik Kurt Ve Keçi Yavruları Mar :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Tevellüt Mar :00 Hamidiye Kültür Merkezi Profesör Tışık Ve Mikropları Mar :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Mesneviden Ders Aldım Mar :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Zaferin Çocukları Mar :00 Hamidiye Kültür Merkezi Canım Arkadaşım Nis :00 Hamidiye Kültür Merkezi İbiş İle Memo Nis :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Çizmeli Kedi Nis :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Çöp Canavarı Nis :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Dr.Tahir Maydanoz Nis :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Üç Arkadaş Ve Karabaş Nis :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Küçük Kara Balık Nis :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Gorillerle Dans May :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Ya Şunda'dır Ya Bunda May :00 Hamidiye Kültür Merkezi Alican Net-Cen May :00 Hamidiye Kültür Merkezi Keloğlan Ve Kayıp Eşşek May :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Güneşe Yolculuk May :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Pinokyo May :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Pinokyo Haz :00 Taşdelen Amfi Tiyatro Afacan Ali Haz :00 Taşdelen Amfi Tiyatro Büyümek İstiyorum" Haz :00 Mehmet Akif Meydan Parkı Sevginin Gücü Haz :00 Taşdelen Amfi Tiyatro Keloğlan Ve Kurnaz Arkadaşı Haz :00 Taşdelen Amfi Tiyatro Kötü Kalpli Kurt Haz :00 Mehmet Akif Meydan Parkı Bir Kaplumbağa Hikayesi Haz :00 Mehmet Akif Meydan Parkı Yalancının Mumu Haz :00 Mehmet Akif Meydan Parkı Bir Aslan Miyav Dedi Tem :30 Taşdelen Lunapark İki Neşeli İhtiyar Kukla Gösterisi-Yakalanmayan Fare Tem :00 Taşdelen Lunapark 39 4 Tem :00 Mehmet Akif Meydan Parkı İnteraktif Oyun Saati Tem :00 Mehmet Akif Meydan Parkı Hacivat Karagöz Tem :00 Mehmet Akif Meydan Parkı Temel Reis Tem :00 Taşdelen Lunapark Tarladaki Çiçek Tem :00 Mehmet Akif Meydan Parkı Kukla Gösterisi- Bir Tas Kedi Tem :00 Mehmet Akif Meydan Parkı İbiş İle Nezaket Kuralları Tem :00 Mehmet Akif Meydan Parkı Şirinler Tem :00 Mehmet Akif Meydan Parkı Karagöz'ün Rüyası Tem :00 Mehmet Akif Meydan Parkı Pofuduk Tavşan Tem :00 Taşdelen Lunapark Nasrettin Hoca Ve Keloğlan Eki :00 Alemdağ Kültür Merkezi Akıllı Doktor Eki :00 Alemdağ Kültür Merkezi Oyuncaklar Eki :00 Alemdağ Kültür Merkezi Çarpım Tablosu Pamuk Prenses Ve Yedi Cüceler Eki :00 Alemdağ Kültür Merkezi Eki :00 Alemdağ Kültür Merkezi Korkusuz Lupi Eki :00 Alemdağ Kültür Merkezi Uykum Geri Gel Eki :00 Alemdağ Kültür Merkezi Astronot

T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ. KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ. KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU... 3 GENEL BİLGİLER... 4 A) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 B) BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ. KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ. KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU... 4 GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYONU... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C)

Detaylı

T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ. KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ. KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER A) MİSYON VE VİZYONU... 5 D) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 a. Hizmet Araçları:... 7 a) Eğitim Hizmetleri:...

Detaylı

Necmi KADIOĞLU Belediye Başkanı

Necmi KADIOĞLU Belediye Başkanı 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 BAŞKAN DAN Esenyurt Belediyemizin 2010-2014 Yılları Stratejik Planı uyarınca hazırlanan 2014 yılı yıllık performans programı ve bütçesinin hedef ve kaynakları doğrultusunda

Detaylı

Ahmet ÖZYURT Basın Yayın Daire Başkanı Vek.

Ahmet ÖZYURT Basın Yayın Daire Başkanı Vek. BASIN YAYIN HALKLA ĐLĐŞKĐLER DAĐRE BAŞKANLIĞI MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Basın Yayın ve Halkla Đlişkiler Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARCAMA BİRİMİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARCAMA BİRİMİ T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 0 1 4 Y I L I B İ R İ M F A A L İ Y E T R A P O R U İÇİNDEKİLER I -... 1 A. MİSYON ve VİZYON... 1 B. YETKİ ve SORUMLULUKLAR... 1 C.... 7 1. FİZİKSEL YAPI... 7 2. ÖRGÜT

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ T.C. YILI FAALİYET RAPORU ...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! M. Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER I -... 1 A.

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 EGEMENLİK, KAYITSIZ ŞARTSIZ, MİLLETİNDİR. 1 2 3 4 5 Başkandan Sevgili Hemşehrilerim, İstanbul un yeni ilçelerinden biri olan Beylikdüzü, 2000

Detaylı

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr Ekim 2013 www.cekmekoy.bel.tr 2 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, 2014 Yılı Performans Programı ve 2014 Mali Yıl Bütçesi Tasarılarının görüşüleceği meclis toplantısına hoş geldiniz. Stratejik Planlama yaklaşımı

Detaylı

ODUNPAZARI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU. 1 S a y f a

ODUNPAZARI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU. 1 S a y f a ODUNPAZARI 2014 BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1 S a y f a 2 S a y f a 3 S a y f a 4 S a y f a ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2014 yılında yapılan yerel seçimler sonrasında Odunpazarı Belediyesi sosyal demokrat anlayışın

Detaylı

Onbinler Aynı Sofrada Buluştu Ramazan Ayı'nda açılan iftar ve gönül sofralarında Sultangazililer bir araya geldi. Sayfa 8.

Onbinler Aynı Sofrada Buluştu Ramazan Ayı'nda açılan iftar ve gönül sofralarında Sultangazililer bir araya geldi. Sayfa 8. Sultangazi'de Cirit Heyecanı Sultangazi Belediyesi 3. Atlı Cirit Müsabakaları'nda Türkiye'nin önde gelen cirit takımları kıyasıya mücadele etti. Sayfa 21 Onbinler Aynı Sofrada Buluştu Ramazan Ayı'nda açılan

Detaylı

TASHİH VE İNCELEME. Mehmet Akif KAHVECİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAZIRLAYAN. Ali GEREKLİ Ahmet ŞERBETÇİ Mehmet TUĞRUL

TASHİH VE İNCELEME. Mehmet Akif KAHVECİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAZIRLAYAN. Ali GEREKLİ Ahmet ŞERBETÇİ Mehmet TUĞRUL 1 TASHİH VE İNCELEME Mehmet Akif KAHVECİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAZIRLAYAN Ali GEREKLİ Ahmet ŞERBETÇİ Mehmet TUĞRUL 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 BAŞKAN SUNUMU Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim,

Detaylı

Yıl: 3 Sayı: 8. Sultangazi değişiyor... Kültür ve sanatın parlayan yıldızı Hizmet anlayışında yeni vizyon Eğitim ve teknoloji hamlesi

Yıl: 3 Sayı: 8. Sultangazi değişiyor... Kültür ve sanatın parlayan yıldızı Hizmet anlayışında yeni vizyon Eğitim ve teknoloji hamlesi Yıl: 3 Sayı: 8 Sultangazi değişiyor... Kültür ve sanatın parlayan yıldızı Hizmet anlayışında yeni vizyon Eğitim ve teknoloji hamlesi 52 62 2 DEĞİŞİMİ BİRLİKTE YAŞIYORUZ 3 4 Saygıdeğer Sultangazililer!

Detaylı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü KÜLTÜREL ETKİNLİKLER» Konferans» Seminer» Sempozyum» Söyleşi» Şiir Dinletisi» Konser» Anma Programı» Tiyatro (Çocuk/Yetişkin)» Sinema (Çocuk/Yetişkin)» Özel Projeler» Sergi» Okur Yazar Buluşması FESTİVAL,

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2015

PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy / İSTANBUL Tel : (0216) 600 0 600 Fax

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu Günümüzde, gelişen ve farklılaşan iletişim ağları, teknoloji ve bilgi transferi ile bir yandan dünya ülkeleri arasında yakın bir ilişki tesisi

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu BURDUR Mart 2009 2007-2008 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik

Detaylı

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU 1 ABDULLAH GÜL TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI 3 MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI 4 SUNUŞ

Detaylı

SULTANGAZiBELEDiYESi. FAALiYET RAPORU2012

SULTANGAZiBELEDiYESi. FAALiYET RAPORU2012 2 3 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan 4 5 Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Cahit ALTUNAY Sultangazi Belediye Başkanı 6 7 SULTANGAZiBELEDiYESi FAALiYET

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Türk Milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU T.C.

Detaylı

KÜLTÜREL SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜLTÜREL SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜREL SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI 30.12.1991 tarihinde kurulan Daire Başkanlığımızın görevi; hedefine yönelik olarak, kent bütününde gerek kültürel, gerekse sosyal anlamda kendilik bilincini

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2014 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 5 1- Fiziksel Yapı... 6 2.

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 5 1- Fiziksel Yapı... 6 2. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Rize 2014 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:...

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

2009-2010 DEVLET TİYATROLARI FAALİYET RAPORU

2009-2010 DEVLET TİYATROLARI FAALİYET RAPORU 2009-2010 DEVLET TİYATROLARI FAALİYET RAPORU DT STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz. BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER

Detaylı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. İdarenin Amaç ve Hedefleri. 37 B. Temel Politikalar ve Öncelikler..38

İÇİNDEKİLER. A. İdarenin Amaç ve Hedefleri. 37 B. Temel Politikalar ve Öncelikler..38 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 8 A. Misyon ve Vizyon 8 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar..9 C. İdareye İlişkin Bilgiler 11 1. Fiziksel Yapı..13 2. Örgütsel Yapı 13 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları.15

Detaylı

ARALIK 2014 KÜLTÜR SANAT ETKİNLİK TAKVİMİ. www.cekmekoy.bel.tr

ARALIK 2014 KÜLTÜR SANAT ETKİNLİK TAKVİMİ. www.cekmekoy.bel.tr 2014 KÜLTÜR SANAT ETKİNLİK TAKVİMİ www.cekmekoy.bel.tr 2014 www.cekmekoy.bel.tr KULTUR SANAT Sevgili Çekmeköylüler A ralık Ayı ile birlikte bir yıl daha sona eriyor. Siz değerli Çekmeköylülerle birlikte

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANĠZASYON ġemasi

KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANĠZASYON ġemasi 327 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre Belediyemiz idari anlamdaki yapılanmasını norm kadrosu kanununa ve mevzuat

Detaylı

Pendik Belediyesi Yayına Hazırlık ve Baskı :

Pendik Belediyesi Yayına Hazırlık ve Baskı : PEND K BELED YES 2007 YILI FAAL YET RAPORU Pendik Belediyesi 2007 Faaliyet Raporu Yayına Hazırlık ve Baskı : Pendik Belediyesi www.pendik.bel.tr Tel: 0 216 585 11 00, Fax: 0 216 585 14 14 23 Nisan Cad.

Detaylı