T.B.M.M. (S. Sayısı: 520)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.B.M.M. (S. Sayısı: 520)"

Transkript

1 Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 520) Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş ve 34 Arkadaşı, İstanbul Milletvekili Ali Şahin ve 21 Arkadaşı, Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 22 Arkadaşı, Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 21 Arkadaşı, Ordu Milletvekili Yener Yıldırım ve 19 Arkadaşı, Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu ve 21 Arkadaşı ile Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu ve 20 Arkadaşının, YÖK, İstanbul Üniversitesi Rektörü ve Üniversite Giriş Sınavları ile İlgili Olarak İleri Sürülen Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddialarının Araştırılarak Üniversitelerde Yaşanan Sorunlara Çözüm Bulunabilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Birer Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/57, 24,28, 29, 50, 90, 91) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Geleceğimizin garantisi olan gençlerimizin, eğitim sürecindeki en önemli aşamalarından biri olan üniversitelerimiz uzun süredir sıkıntı içinde bulunmakta ve kan kaybetmeye devam etmektedir. Üniversite sistemi bilindiği gibi üç ana sac ayağı üzerinde oturur; Birincisi eğitim kadroları, ikincisi öğrenciler, üçüncüsü ise eğitim, öğretim kuralları ve araçları oluşturur. Ülkemizdeki üniversite sisteminin üç temel boyutunda maalesef çok ciddî sorunlar yaşanmakta, aksaklıklar ortaya çıkmaktadır. Özellikle, sırasıyla 2 Mayıs 1999 tarihinde yapılması gereken üniversite seçme sınav sorularının çalınması, başta İstanbul ve Marmara Üniversitesinden olmak üzere birçok üniversitemizden Rektör, Dekan ve öğretim üyelerinin antidemokratik yollarla istifa ettirilmesinin altında yatan mantığın araştırılması ve ortaya çıkartılması varsa yanlışlıklarının giderilmesi amacıyla ve son olarak da öğrencilerden katkı payı adıyla alınan harçlardan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyelerinin yararlandığı Boğaz ve Sapanca manzaralı sosyal tesislere harcanması iddialarının araştırılması ve ortaya çıkartılması için Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

2 Hasan Basri Üstünbaş Kayseri Mehmet Hanifi Tiryaki Gaziantep Ali Serdengeçti Manisa Şefkat Çetin Ankara Hüseyin Akgül Manisa Osman Gazi Aksoy İsparta Birol Büyüköztürk Osmaniye Mehmet Kaya Kahramanmaraş Osman Müderrisoğlu Antalya Cahit Tekelioğlu İçel Ahmet Aydın Samsun Cemal Enginyurt Ordu Ömer İzgi Konya Esat Öz İstanbul Abbas Bozyel İğdır Ali İşıklar Ankara Nesrin Ünal Antalya Metin Ergun Muğla Osman Fevzi Zihnioğlu Sakarya İsmail Çevik Nevşehir Hakkı Duran Çankırı Süleyman Coşkuner Burdur Hasan Çalış Karaman Mustafa Gül Elazığ Armağan Yılmaz Uşak İsmail Köse Erzurum Mehmet Pak İstanbul Müjdat Kayayerli Afyon Mehmet Şandır Hatay Adnan Uçaş Amasya Aydın Gökmen Balıkesir Nidai Seven Ağrı Hayrettin Özdemir Ankara Ali Halaman Adana Abdülkadir Akçan Afyon Cumali Durmuş Kocaeli Kürşat Eser Aksaray GEREKÇE Anayasamızın 42 nci Maddesinin 1 inci fıkrasında "Kimse, eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz." Ve aynı maddenin 8 inci fıkrasında "Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez." denilmektedir. Üniversitelerimizde öğrenim için ÖSS imtihanına giren 1,5 milyon öğrenciden ancak 150 bin kadarı 4 yıllık fakültelerde öğrenim hakkını kazanmaktadır. Diğerleri istemedikleri programlarda öğrenim görmektedirler. Bunun yanında bazı rektör ve dekanlar bilim adamına yakışmayan tavır ve davranış içerisindedirler. Öğretim üyeleri rahat çalışma ortamı bulamadıkları için yeterli bilimsel araştırma yapamamaktadırlar. Bir kısım öğretim üyesi de üniversitelerden istifa etmiştir.

3 - 3 - YÖK'ün çıkarmış olduğu yönetmelikler ile üniversite öğretim üyeleri üniversiteden uzaklaştı - rılabilmekte, üniversiteye yeni eleman alımında da keyfi uygulamalara yol açacak yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Üniversitelerde öğretim görevlisi, öğretim üyesi ve yardımcı doçent olabilmek için KPDS yabancı dil sınavını başarma şartı getirilmiştir. KPDS bir ölçü olarak kabul edilmemelidir. Bunun, dolaylı olarak Anayasamızın 42 nci maddesi son paragrafına ters düştüğünü de düşünüyoruz. Bütün bu nedenlerden dolayı YÖK ve Üniversitelerdeki olumsuzluk ve huzursuzlukların tespitinin yapılması, yanlış ve hatalı uygulamaların ortaya çıkarılması için Meclis araştırması açılmasının uygun ve faydalı olacağını düşünüyoruz. Bilgilerinize ve takdirlerinize sunarız. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 20 Mayıs 1999 Pazar günü yapılması gerekirken, soru kitapçıklarının çalındığı iddiası ile ertelenerek 6 Haziran 1999 günü yapılan üniversite giriş sınav sisteminin ülke gerçeklerine uygun olup olmadığının araştırılarak, alınması gerekli tedbirlerin neler olduğunun ortaya çıkarılması ve aynca soru kitapçıklarının çalınması ve sınavın ertelenmesi ile soru kitapçıklarının ikinci defa bastırılıp, Meteksan isimli firmaya 8 trilyon TL'sı ödenmesi arasındaki bağlantının araştırılarak varsa sorumlularının tespiti amacıyla bir Meclis Araştırması yapılmasında zaruret vardır. Bu nedenle Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 104 üncü maddeleri uyarınca Meclis Araştırması acımasını arz ederiz. Mehmet Ali Şahin İstanbul Lütfü Esengün Erzurum Latif Öztek Elazığ Ali Güner İğdır Nurettin Aktaş Gaziantep Osman Aslan Diyarbakır Mehmet Batuk Kocaeli Ramazan Toprak Aksaray Sabahattin Yıldız Muş Maliki Ejder Arvas Van Ali Oğuz İstanbul Azmi Ateş İstanbul Fethullah Erbaş Van Fahrettin Kukaracı Erzurum Mustafa Baş İstanbul Ahmet Sünnetçioğlu Bursa Eyüp Sanay Ankara Ali Sezai Kahramanmaraş Abdullah Veli Şeyda Sımak Mustafa Geçer Hatay Faruk Çelik Bursa Yaşar Canbay Malatya GEREKÇE Eğitim, bireyin olduğu kadar, bir milletin ve devletin de geleceğinin teminatıdır. Yükseköğretim, ülkemizdeki eğitim kademelerinin en üst noktasıdır. Bir ülkenin kalkınmışlığının ölçüsü, yüksekokul mezunlarının sayısıyla doğru orantılıdır.

4 4 Buna rağmen, yüksek tahsil yapmak isteyen her gencimize yükseköğrenim yapma imkânı sağlayamamaktayız. Bu imkândan yararlanmak isteyen gençlerimizin ancak % 2O'si bir yüksekokula gitme şansına sahip olabilmektedir. Ülkemizde zaman içinde farklı üniversite seçme sınavları uygulanmıştır yılına kadar üniversite sınavları bir aşamalı yapılmaktaydı. Bu tarihten sonra iki aşamalı sisteme geçildi. Hatta 11 yıllık emeğin 3 saatte ölçülemeyeceği gerekçesi ile YÖK, 1997 yılındaki raporundaki 3 aşamalı sınavı öngörmüştü. Ancak bu yıl tekrar eski sisteme dönüldü. Bu yıl uygulamaya konulan yeni sistem, kamuoyu ve eğitim camiası ile öğrenci ve veliler arasında çokça tartışılmış ve halen de tartışılmaktadır. Bu konuda ciddî bir huzursuzluk söz konusudur. Bu tartışmalar sistemin, bilgiyi ölçmediği, özellikle orta öğretim başarı puanı (OÖBP)'nin, ÖYS'nin yerine geçmesinin, bazı istismarcılara ve sübjektif davranışlara çanak tuttuğu ve tutacağı, diğer yandan adayların diploma notlarının yanısıra, mezun oldukları okulun ÖSS ortalamasının da dikkate alınmasının haksızlıklara neden olacağı noktalarında toplanmaktadır. Ayrıca meslek lisesi mezunlarının alan puanı nedeniyle fakülte tercihlerinin sınırlandırıldığı üniversiteye girişlerinin adeta şansa bırakıldığı gerçeği de yeni sistemin çok eleştirilen bir diğer yönünü oluşturmaktadır. Yeni sistemin, bütün bu olumsuzluklarının yanı sıra, üniversite adayları ve velileri bu yıl çok farklı bir şoku daha yaşadılar. Çünkü iki soru kitapçığının çalındığı gerekçesi ile 20 Mayıs 1999 Pazar günü yapılacak öğrenci seçme sınavı iptal edilmişti. I,S milyon öğrenci, aileleri ile birlikte tam bir hayal kırıklığına uğradılar. Ayrıca tespitlere göre 50 trilyon lira zarar meydana gelmişti. Ertelenen sınav, 6 Haziran 1999 Pazar günü bu olayın gölgesinde yapıldı. Sınav kitapçıklarına bile sahip olamayan başta YÖK ve onun Başkanı Kemal Gürüz ve ÖSYM Başkanı Fethi Toker, soruların çalınması olayını "adi bir polisiye vaka" olarak geçiştirme cihetine gittiler. Şu ana kadar soru kitapçıklannı kimin çaldığı ortaya çıkarılamamış, adeta unutulmaya terk edilmişken, YÖK Personal Dairesi Eski Başkanı Doç. Dr. Mustafa Gül'ün açıklamaları tüm gözleri yeniden soru kitapçıklarının çalınmasına ve sınavların ertelenmesine çevirmiştir. Sayın Doç. Dr. Gül şöyle demektedir: "Soruların çalındığı gerekçesi ile bir ay ertelenen, milyonlarca üniversite adayı genç ve ailesinin mağduriyetine, trilyonlarca lira masrafa neden olan olay aslında bir skandaldir. ÖSYM ile YÖK Eski Başkanı, Bilkent Üniversitesi sahibi İhsan Doğramacı'nın sahibi olduğu Meteksan Firmasının anlaşması iki aşamalı sınava göredir. Tek aşamalık sınavda ödenecek para yarı yarıya düşeceği için "soru kitapçığı çalındı" denilmiştir. Bir aşama için Meteksan'a soru kitapçıklarının basılması karşılığı 8 trilyon ödeniyor" Bu iddialar çok düşündürücüdür ve o kadar da vahimdir. TBMM bu olayın üzerine gitmeli ve şu soruları aydınlatarak, alınması gereken tedbirleri ortaya koymalıdır. 1. "Sorular çalındı" senaryosuyla bir firmaya 8 trilyonun pompalandığı iddiası doğru mudur? Bunun sorumluları kimlerdir? Soru kitapçıklarının çalınması olayının iç yüzü nedir? Failleri kimlerdir? YÖK ve ÖSYM yöneticilerinin bu olayda sorumlulukları var mıdır? 2. Sık sık sınav sistem değişikilği ülkemizi ve özellikle çocuklarımızı nasıl etkilemektedir? Orta öğretim başarı puanı, okul ÖSS ortalama puanı ve alan uygulamaları hukuka uygun mudur? Çocuklarımız arasında eşitsizlik meydana getirmekte midir? Sonuç olumsuzsa, bunda YÖK'ün ve yöneticilerinin sorumluluğu nedir? Bu alanda alınması gereken tedbirler nelerdir?

5 - 5 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Üniversiteleri kaliteli ve verimli kılan, bilimsel çalışmalarının kayda değer seviyede yüksek olması ve yönetim anlayışının demokratik olmasıdır. Ülke gündemini olumsuz uygulamaları ile meşgul eden üniversitelerimiz ve YÖK ile ilgili iddialar, demokratik olmayan yönetim anlayışları, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin mağduriyetleri, bilimsel çalışma ortamının sağlanamaması hususları Türk Bilim Hayatını yakından ilgilendirmektedir. YÖK hakkında da gerek basında, gerekse Meclis zeminlerinde kayda değer iddialar ileri sürülmüştür. Özellikle YÖK Başkanının tasarrufları ciddî şekilde tetkik edilmeye muhtaç olduğu görülmektedir. Bu yüzden Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 üncü maddelerine göre son yıllarda üniversitelerde ve YÖK'de meydana gelen bu olumsuz gelişmelerin enine boyuna incelenmesi için Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla talep ederiz. Remzi Çetin Konya Suat Pamukçu Bayburt Ahmet Karavar Şanlıurfa Zülfukar İzol Şanlıurfa Ali Oğuz İstanbul Dengir Mir Mehmet Fırat Adıyaman Ramazan Toprak Aksaray Ömer Vehbi Hatipoğlu Diyarbakır Ayşe Nazlı Ilıcak İstanbul Hüseyin Arı Konya Özkan Öksüz Konya Abdullah Veli Şeyda Şırnak Rıza Ulucak Ankara Salih Kapusuz Kayseri Mehmet Bedri İncetahtacı Gaziantep GEREKÇE Lütfi Doğan Gümüşhane M. Zeki Çelik Ankara Mahmut Göksu Adıyaman Celal Esin Ağrı Azmi Ateş İstanbul Mustafa Niyazi Yanmaz Şanlıurfa Metin Kalkan Hatay İlyas Arslan Yozgat Bir buçuk milyon gencimiz üniversiteye girmek isteyip de arzusu eğitim sistemi nedeniyle gerçekleşememektedir. Bir programa girmiş olanlar da istedikleri bir programı seçememenin sıkıntısını yaşamaktadırlar. Bu talepleri karşılamak için de altyapısı oluşturulmadan hızlı üniversiteleşme, eğitim kalitesini ve seviyesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun yanısıra: - Bazı rektörlerin bilim adamına yakışmayan tavrı, üniversitelerimizi bilim dışı konulara daha fazla iştigale mecbur etmiştir. - Öğretim üyelerini bilimsel araştırmaya teşvik edici tedbirler fazla değildir. - Öğretim üyelerine meslek onuruna yakışmayacak bir yaklaşım sergilenmiş, öğrencileri sınıfta kılık-kıyafet ve davranışlarına takip görevi verilmiştir. - Bu uygulamayla hoca, talebesiyle karşı karşıya getirilmiştir. - Çok sayıdaki öğretim üyesi üniversitelerdeki bu kargaşa ortamından rahatsızlık duyduklarını ifade etmişlerdir. Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere öğretim üyelerinin istifaya varan yollan seçtikleri görülmüştür.

6 - Anayasa güvencesi altında olan öğrenim hakkı öğrencinin elinden alınmıştır. - Çok sayıdaki öğrencinin mağduriyeti aileleri de dahil olmak üzere birçok insanımızı ciddî manada tedirgin etmiştir. - Öğrenim eşitliği ve öğrenim hakkı ciddî şekilde zedelenmiştir. - Onbinlerce Türk ailesi her türlü maddî ve manevî fedakârlığı yaparak üniversite sıralarına kadar okuttukları evlatlarının üniversiteye sokulmadıklarını üzüntüyle görmüşlerdir. - Bazı üniversite yönetimlerinin bu yanlış tutumu Devlet-Millet kaynaşmasını çok ciddî şekilde etkilemiştir. - Üniversitelerimiz, bu uygulamaların sonucu bilim yuvası olma özelliğini kaybetmektedirler. - YÖK, çıkardığı yönetmelik ile son derece antidemokratik bir şekilde üniversite öğretim üyelerini tard edebilmekte, öğretim elemanlarının yıllarını vererek sahip oldukları unvanlarını ellerinden almaya kalkabilmektedir. Üniversiteye yeni eleman alımında keyfi uygulamalara yol açacak yeni düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle ÖSS sorularının çalındığı gerekçesiyle iptal edilen sınavlar ile ilgili ciddî iddialar ileri sürülmüştür. Bunlara karşı, bugüne kadar makûl herhangi bir açıklama yapılamamıştır. Bütün bu yönleriyle üniversitelerdeki ve YÖK'deki olumsuz durumun tespitinin yapılması, yanlış ve hatalı uygulamaların ortaya çıkarılması için bir Meclis Araştırması faydalı olacaktır. Takdirlerinize sunarız. TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA Yüksek Öğretim Kurumu 20 Mayıs 1999 Pazar günü yapılması gereken öğrenci seçme sınavında soruların çalınması suçluların bulunamaması ilgililerin sessiz kalışı ve 6 Haziran 1999 tarihinde 2 nci kez yapılan ÖSS sorularının hiçbir ihale yapılmaksızın İhsan Doğramacı'nin sahibi olduğu Meteksan Firmasına bastırılarak kurumun zarara uğratıldığı iddiaları kamuoyunda gündeme gelerek ülke genelinde rahatsızlık vermiştir. Hemen hemen her ay birkaç kez YÖK yöneticilerinin hatalı davranışları sonucu krizler oluşturarak öğrenci ve öğretim üyelerinin tepkileriyle ülke gündemine gelmektedir. Ayrıca kamuoyunda yüksek öğretim kurumlarında görev yapan ve YÖK Başkanına yakın olan öğretim üyelerinin çocuklarının üniversitelerin yüksek puanlı bölümlerine yerleştirildikleri hakkında iddialar bulunmaktadır. Üniversitelerimizin demokratik bir şekilde işleyen bilim merkezi olması, saygınlık kazanması için kamuoyundaki bu iddiaların araştırılması şayet bu iddialar doğru ise ilgililer hakkında yasal işlem yapılması doğru değilse öğretim üyelerinin kamuoyunda aklanmalarına yardımcı olunmalıdır. Bu nedenle Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla. Kemal Albayrak İrfan Gündüz Nezir Aydın Kırıkkale İstanbul Sakarya Mahmut Göksu Sait Açba Musa Demirci Adıyaman Afyon. Sivas Azmi Ateş Hüseyin Arı Ahmet Karavar İstanbul Konya Şanlıurfa Remzi'Çetin Ahmet Cemil Tunç Özkan Öksüz Konya Elazığ Konya Dengir Mir Mehmet Fırat Mehmet Özyol Bekir Sobacı Adıyaman Adıyaman Tokat

7 - 7 - Rıza Ulucak Eyyiip Sanay Mustafa Niyazi Yanmaz Ankara Ankara Şanlıurfa Fahrettin Kukaracı Mehmet Bedri İncetahtacı Ramazan Toprak Erzurum Gaziantep Aksaray Metin Kalkan Hatay TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İstanbul Üniversitesinde birbiri ardısıra gelen, birbirinden seçkin üniversite fakültelerinin bölüm başkanları başta olmak üzere, diğer öğretim üyelerinin istifa etmesi kamuoyunda endişe ve üzüntü yaratmıştır. Hocaların infiali gibi manşetlerle basında yer almıştır. Rektör Kemal Alemdaroğlu merkezli YÖK uygulamaları ve İstanbul Üniversitesindeki dayatma türü yaklaşımlar kabul edilemez görülmektedir. Fakülte Akademik Kurullarının görüşünü dahi almadan Senatoda çıkarılan yönetmelikler ilgili fakülte kurullarınca reddedilmesi, Rektörün yönetim yetersizliğini gün ışığına çıkarmıştır. Bu uygulamalara ses çıkarmayan esasen ciddî tenkitlerin hedefi olan YÖK de kamuoyundan gerekli eleştirileri almaya devam etmektedir. Bu nedenle, İstanbul Üniversitesindeki istifalarla ayyuka çıkan uygulamaların, Kemal Alemdaroğlu'nun iş ve işlemlerinin ve YÖK Başkanı Kemal Gürüz hakkındaki basında çıkan iddialar ile YÖK'ün iş ve işlemlerinin geniş olarak Meclis Araştırması yoluyla incelenmesini. Anayasanın 98 inci maddesi ile TBMM İçtüzüğünün 103 ve 104 üncü maddeleri uyarınca arz ederiz. Yener Yıldırım Nevzat Ercan Ayvaz Gökdemir Ordu Sakarya Erzurum Nihan İlgün Turhan Güven Mehmet Gözlükaya Tekirdağ İçel Denizli Saffet Arıkan Bedük Meral Akşener Rıza Akçalı Ankara Kocaeli Manisa Mehmet Said Değer Mehmet Fevzi Şıhanlıoğlu Doğan Baran Sımak Şanlıurfa Niğde Sevgi Esen Mehmet Dönen Murat Akın Kayseri Hatay Aksaray Mehmet Sadri Yıldırım Ahmet İyimaya Mehmet Sağlam Eskişehir Amasya Kahramanmaraş Mustafa Eren Metin Kocabaş Karabük Kahramanmaraş TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Üniversiteye giriş sisteminde bu sene yapılan değişiklik nedeniyle binlerce üniversite adayı gencimiz hak kaybına uğramıştır. Ne yazık ki milletçe elim bir deprem felaketi yaşadığımızdan, yeni sistem mağduru gençlerimizin feryatları yetkililerce duyulmamış görünmektedir. Yeni sınav sisteminin sonuçlarının, hatalı yönlerinin tespiti; yeniden gözden geçirilmesi; ve bundan sonra da haksızlıklara yol açmamasını sağlamak amacıyla; Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir araştırma önergesi hazırlamış bulunuyoruz. Gereğini arz eder, saygılarımızı sunarız Ömer Vehbi Hatipoğlu Ali Sezai Abdullah Veli Şeyda Diyarbakır Kahramanmaraş Sımak Mustafa Baş Osman Aslan Lütfi Yalman İstanbul Diyarbakır. Konya

8 - 8 - Osman Yıımakoğulları Sabahattin Yıldız İsmail Kahraman İstanbul. Muş İstanbul Hüsamettin Korkutata Abdüllatif Şener Sacit Günbey Bingöl Sivas Diyarbakır Seyyit Hasim Haşimi M. Ergün Dağcıoğlu Musa Uzunkaya Diyarbakır Tokat Samsun Nurettin Aktaş Fethullah Erbaş Lütfî Doğan Gaziantep Van Gümüşhane Ali Güner Zeki Ünal Mehmet Fuat Fırat İğdır Karaman İstanbul Hüseyin Arı Konya GEREKÇE Bilindiği üzere üniversiteye giriş sisteminde bu sene köklü değişiklikler yapılmıştır. Bu yeni sistemin getirdiği temel ilkeler şöyle sıralanabilir : 1. Öğrencinin diploma notunun ÖSS puanına etkisi 2. Mezun olduğu okulun ÖSS'deki başarı oranının ÖSS puanına etkisi 3. Okuldan mezun olunan alan ile seçilen üniversitenin birbirine uyumu 4. Meslek lisesi mezunlarının yüksekokul ya da alan öğrenmenliği dışında tercihte bulunamaması. Bu sınav sistemi nedeniyle özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgemizde ve diğer bölgelerimizde ÖSS başarısı düşük olan okulların öğrencileri sınavda çok iyi sonuç almış bile olsalar, puanları düştü. Türkiye genelinde standart bir eğitim ve eğitimde fırsat eşitliği olmadığından iyi liselerde okuyamamış başarılı öğrencilere böylece haksızlık yapılmış oldu. Örneğin, Siirt Meslek Lisesi mezunu bir öğrenciye okulu nedeniyle 9 puan verilirken; Batı'da iyi bir liseden mezun olan öğrenciye puan verildi. Bu durumda zaten iyi bir eğitim alan ve şanslı sayılan Anadolu Lisesi mezunları ağırlıklı okul başarı puanları sayesinde sınavda haketti ki erinden daha iyi yerlere girdiler. Pek çok yüksek puanlı öğrenci de okul başarısının düşüklüğü nedeniyle perişan oldu. Diploma notlarına göre değerlendirilen orta öğretim basan puanı da diğer bir haksızlık nedeniydi. Yeni sistemde orta öğretim başarı puanına verilen önem yüzünden okullarında şişirme not alanlar avantajlı duruma geldi. Okullarda parayla not satıldığı söylentileri yayıldı. ÖSS sınavında en iyi matematiği yapanlar değil, okulda şişirme not alanlar mühendis oldu. Lisedeki alanları dışında tercih yapan öğrenciler de büyük haksızlığa uğradılar. Kendi alanlarında bir branş tercih ettiklerinde 0.5 katsayısı ile çarpılan puanları, alan dışı bir tercih durumunda 0.2 katsayısı ile çarpıldı. Üstelik bu konu yeterince iyi anlatılamadığından pek çok hata yapıldı. Bu hatalar nedeniyle bazı öğrenciler açıkta kaldı. Yeni sistemdeki en büyük hata ise şüphesiz İmam-Hatip ve meslek lisesi çıkışlıların iki yıllık önlisans programları ve alan öğretmenliği dışında tercih yapamamaları idi. Bu nedenle pek çok imam hatipli öğrenci ÖSS'de çok iyi puanlar almalarına rağmen açıkta kaldı. Örneğin okulundan çok iyi bir derece ile mezun olan bir öğrenci yabancı dilden sınava girdi ve yüz İngilizce sorusunun tamamını doğru cevapladığı halde açıkta kaldı. Çünkü İmam Hatip Lisesi mezunuydu ve İlahiyat Fakültesi dışında hiç bir yere giremezdi. Yine pek çok meslekî ve teknik lise mezunu ÖSS'de iyi puan almalarına rağmen açıkta kaldı. Bu yıl ÖSS'ye 567 bin meslekî ve teknik okul mezunu girdi. Hemen hepsi de mühendis olmak istiyorlardı ama sadece 389'u bu hayaline kavuşabildi. Oysa adaletli ve hakkaniyete uygun bir sistem olsaydı binlercesi mühendis olabilirdi.

9 - 9 - Sonuç itibariyle meslekî ve teknik liselerin tamamının lisans programlarına öğrenci yerleştirme oranlan düştü. Bu durum nedeniyle meslekî ve teknik liseler kapanma noktasına gelebilir. Bu sistem kazanmayanları olduğu kadar kazananları da mutlu etmedi. Vatandaşlar nezdinde YÖK ve ÖSYM'ye olan güven sarsıldı. En vahimi bu sene bu sistem nedeniyle mağdur olan binlerce öğrencinin yıkılan hayalleri ve kararan istikbalidir. Sonuç olarak, üniversiteye giriş sistemi yeniden gözden geçirilmeli, adalete ve hakkaniyete uygun, kimseyi mağdur etmeyecek yeni bir düzenlemeye gidilmelidir. Bu yapılmadığı sürece milletin ÖSYM, YÖK ve dolayısıyla devlete olan güveni sarsılacaktır. Ayrıca yarınlarımızın güvencesi olan gençlerin bir tanesinin dahi istikbalini karartmaya kimsenin hakkı yoktur. Gelecek sene üniversite sınavına girecek olan gençlerimizin de aynı akibete uğramamaları için bir an önce gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. İşte bu amaçla araştırma önergesi hazırlanmış olup; değerli üyelerin takdir ve tasviplerine arz edilmektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA öğretim yılında üniversitelerimizde uygulanmaya başlanan başörtüsü kullanma yasağı bin civarında öğrencimizin muhtelif şekillerde mağduriyetine yol açmıştır. Başörtülü olması nedeniyle okuldan atılan veya okula alınmayan öğrenciler ve aileleri çok ciddî ekonomik, psikolojik ve sosyal problemlerle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Söz konusu sorun ve problemlerin tespiti; öğrenci ve velilerinin bu sorunlar nedeniyle maruz kaldıkları rahatsızlıkların araştırılması ve bunlara acilen çözümler bulunması amacıyla; Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir araştırma önergesi hazırlamış bulunuyoruz. Gereğini arz eder, saygılarımızı sunarız Ömer Vehbi Hatipoğlu Osman Aslan Sacit Günbey Diyarbakır Diyarbakır Diyarbakır Seyyit Haşim Hasimi M. Ergün Dağcıoğlu Musa Uzunkaya Diyarbakır Tokat Samsun Nurettin Aktaş Fethullah Erbaş Hüsamettin Korkutata Gaziantep Van Bingöl Lütfi Yalman Ali Güner Zeki Ünal Konya İğdır Karaman Ali Sezai Sabahattin Yıldız Abdullah Veli Şeyda Kahramanmaraş Muş Sımak Mehmet Fuat Fırat Ahmet Nurettin Aydın Hüseyin Arı İstanbul Siirt Konya Şeref Malkoç Turhan Alçelik Abdüllatif Şener Trabzon Giresun Sivas GEREKÇE öğretim yılında YÖK'Un ve üniversitelerin yayınladığı muhtelif yönetmeliklerle bütün üniversitelerimizde başörtüsü takma yasağı uygulanır hale gelmiştir sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesi ile üniversitelerde yürürlükteki yasalara aykırı olmamak şartıyla kılık kıyafet serbest bırakıldığından, bu yasağın yasal dayanağı bulunmamaktadır. Buna rağmen, geçtiğimiz öğretim yılında pek çok başörtülü üniversite öğrencisi bu keyfî uygulamala: nedeniyle okula alınmayarak ve çeşitli cezalara maruz bırakılarak dönem kaybetmek durumunda kalmıştır. Türkiye genelinde yaklaşık bin öğrenci hakkında soruşturma başlatılmış; çoğu hakkınd; disiplin cezaları verilmiştir. Bu işlemlerle ilgili olarak idarî yargıda 4561 dava açılmıştır.

10 - 10- Yasak mağduru öğrenciler ve aileleri ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan pek çok problem ve rahatsızlıklar içindedirler. Yaklaşık 50 bin öğrenci velisi çocuklarının karşılaştıkları bu problemlerden dolayı ne yapacağını bilememektedir. Öğrenciler ise çok daha ağır ruhsal sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bir taraftan kendi inançları, kimlikleri, kişiliklerini yansıtan başörtüsünü her yasağa rağmen çıkarmamakla uğraşırken, diğer yandan idarecilerin baskıcı tutumlarıyla kararan gelecekleri hakkında düşünmekte ve bunlar da bazı psikolojik rahatsızlıklara neden olmaktadır. Söz konusu öğrenciler ve velileri ekonomik açıdan da büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Öğrencilerin çoğu okula alınmadıklarından devamsızlık nedeniyle dönem uzatmaktadırlar. Dönem uzatmadan dolayı bursları kesilmekte, devlet yurtlarında barınma hakları kaybolmaktadır. Aileler ise zaten zor şartlarda çocuklarının maddî ihtiyaçlarını karşılamakta, hatta bazıları karşılayamamaktadır. Bir de dönem uzatma, sene uzatma nedenleriyle problemleri katlanmaktadır. Başörtüsü nedeniyle okula alınmayan öğrenciler toplum içinde başarısız olarak görülmektedir. Bu öğrenciler okula neden alınmadıklarını topluma izah edememektedirler. Çevrenin ve toplumun bu baskısı en az öğrenciler kadar aileleri de zor duruma düşürmektedir. Yasak mağduru gençlerimizin bu kayıplarının tespiti ve acilen bunların önüne geçilmesi gerekmektedir. Bilim ve eğitimle uğraşması gereken bu beyinler keyfî uygulamalarla boğuşmak ve bunlara katlanmak zorunda kalmaktadırlar. Sonuç olarak uygulanan yasağın kanunî bir dayanağı olmadığı gibi Anayasamızda yer alan kanun önünde eşitlik (m. 10), din ve vicdan özgürlüğü (m. 24), eğitim - öğretim hakkı (m. 42) ilkelerine ve demokratik toplumun gereklerine de aykırıdır. Bu gerçekler karşısında, yasak mağduru gençlerimizin bu kayıplarının tespiti ve acilen bunların önüne geçilmesi gerekmektedir. İşte bu amaçla araştırma önergesi hazırlanmış olup, değerli üyelerin takdir ve tasviplerine arz edilmektedir. (10/57,24, 28,29,50, 90, 91) Esas Numaralı Yükseköğretim ile İlgili Türkiye Büyük Millet Meclisi (10/57, 24, 28, 29, , 91) Esas Numaralı Yükseköğretim ile İlgili Araştırma Komisyonu Araştırma Komisyonu Raporu Sayı : A.01.1.GEÇ.10157, 24, 28, , 90, Konu : Komisyon Raporu Hakkında. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tarihli 20 nci Birleşiminde alınan 653 sayılı kararı ile kurulan (10/57, 24, 28, 29,50, 90,91) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu görevini tamamlamıştır. Gerekli inceleme ve araştırmalar neticesinde hazırlanan rapor ve ekleri ilişikte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. Doç. Dr. Mustafa Gül Elazığ Komisyon Başkanı

11 11 İÇİNDEKİLER Savfa 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU KOMİSYONUN KURULUŞU VE YAPTIĞI ÇALIŞMALAR BİLGİSİNE BAŞVURULAN KİŞİLERİN BEYANLARI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME 86 A. Yükseköğretim Sisteminin Genel Bir Değerlendirmesi 87 I. Cumhuriyetin Kuruluşundan 1980 Yılına Kadar Geçen Dönemde Yükseköğretimde Gelişmeler 87 a) Dönemi 87 b) İstanbul Üniversitesinin Kurulması 88 c) Dönemi 88 d) 1973 Yükseköğretim Reformu 90 II. Mevcut Durum 91 III. Kalkınma Planlarında Yükseköğretime İlişkin Değerlendirmeler 96 A. IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı 96 B. V. VI. ve VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemleri 100 a) V. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi 100 b) VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi 102 c) VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi 102 B. Yükseköğretim Kurulu ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile İlgili Konular Maliye Bakanlığınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Arsa (Parsellenmiş Arazi) Tahsis Edilmesi Arsa Tahsisinin Yasal Dayanağı ve Hukukî Sonuçları Arsa Tahsisinin Nedenleri Tahsis İşlemlerinin Gelişim Seyri Tahsis Edilen Arsaların Kullanım ve Tasarruf Biçimi Maliye Hazinesine Ait Olup Halihazırda YÖK'e Tahsisli Arsaların Hukukî ve Fiilî Durumu YÖK'e Tahsisli Olanlar YÖK Başkanlığına Tahsis Edilen Arsalar Üzerinde Yapılaşma YÖK Sitesi İnşaatı Bugünkü Tarih İtibariyle İnşaatların Fiilî Durumu YÖK Başkanlığına Tahsis Edilen Arsaların İrtifak Hakkı Tesis Edilerek Bilkent Üniversitesinin Tasarrufuna Bırakılması Arsalar Üzerinde irtifak Hakkı Tesis Edilmesi ve Bunların Üzerinde YÖK Tarafından İnşaa Edilmiş Olan Binaların Kanun ve Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Olarak Bilkent Üniversitesinin Bedelsiz Tasarrufuna Bırakılması 116

12 - 12- Savfa 4. Yükseköğretim Kurulu Matbaasına İlişkin Hususlar Yükseköğretim Kurulu Bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi Oluşturulması YÖK Matbaasının Kiraya Verilmesi Kurulan Matbaanın YÖK ve ÖSYM'ne İlişkin Hizmetlerde Gerekli ve Yeterli Ölçüde ve Etkin Bir Şekilde Kullanılmaması, İşletmenin Zarar Ettirilerek Sermayesinin Aşındırılması YÖK Matbaasının Manas Üniversitesine Devredilmesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine İlişkin Konular ÖSYM'nin Hukukî Yapısı ve Teşkilatlanması ÖSYM'nin Malî Yapısı, Gelir-Harcama Durumu ÖSYM'nin İfa Ettiği Sınav Hizmetleri ÖSS ve ÖYS Sınavlarının Organizasyonu ve İhale İşlemleri Verilen Sınav Hizmetleri Karşılığında ÖSYM Tarafından Yapılan Ödemeler ÖSS Sınav İhaleleri Birim Fiyatlarının Tespiti ve İhale Bedelinin Oluşturulması ÖSS ve ÖYS İçin Açılan İhalelerin Gelişimi ve İhaleleri Alan Firmanın Üstlenmesinin İdarî ve Teknik Şartnameler Çerçevesinde İrdelenmesi Sınav Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Yürütülmesinde YÖK-ÖSYM İlişkisi Yükseköğretim Denetleme Kurulu Yılı Öğrenci Seçme Sınavında İstanbul'da Soru Kitapçıklarının Çalınması Aynı Yıl Yeniden Yapılan Öğrenci Seçme Sınavında Diyarbakır'da Matematik Sorularına Ait Cevap Anahtarının Sınav Sırasında Kopya Olarak Yakalanması Olayları YÖK yayın ve Dokümantasyon Merkezinin TÜBiTAK'a Devri ile İlgili Olarak İleri Sürülen Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddiaları YÖK Yayın ve Dokümantasyon Merkezine Sağlanan Yayın Alımlarında İleri Sürülen Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddiaları TU Sayılı İkraz Anlaşması Çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun Yılları Arasında Anılan Kredi Harcamalarının İncelenmesi YÖK'ün İngiliz Dış Proje Kredisine Dayanılarak Yaptığı Harcamalar TU Sayılı II. Sınaî Eğitim Projesi İkraz Anlaşması Çerçevesinde Yükseköğretim Kuruluna Açılan Kredi Harcamalarının İncelenmesi TU Sayılı Millî Eğitim Geliştirme Projesi İkraz Anlaşması Çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun Hesap ve Harcamalarının İncelenmesi Öğretim Üyeleri ile İlgili Uygulamalar Yurt Dışına Usulsüz Olarak Gönderilen Öğrenciler ve Diğer Konulardaki İddialar 182

13 - 13- Savfa 16. ÖSS ile İlgili Hususlar Üniversitelerde Kurulan Vakıf ve Dernekler Yükseköğretimde Ek Ders Uygulaması Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Mezun Olan Öğrencilerin Teknik Yükseköğretim Kurumlarına Geçişlerindeki Mevcut Uygulama 206 C. İstanbul Üniversitesi ile İlgili Konular Edebiyat Fakültesi Döner Sermayesinden Yapılan Ödemeler Yeterlilik Belge Komisyon Üyeleri Değiştirilen ve İptal Edilen İhale Rektörün Evinin Telefon Giderlerinin Bütçeden Ödendiği Konusu Melih Gökmen'in 6xm Firması ile Focus Video Ajans Firmalarınca Öğrenci Harçlar Fonu ve Katma Bütçeden Malzeme Alınıp Alınmadığı Konusu İş Bankasının Kira Ödemeleri Konusu Sosyal Tesisler ve Öğrenci Harçlar Fonunda Cep Telefonu Alımı, 1996 Yılında Balta Limanı Sosyal Tesisler Hesabından 3.5 Milyarlık Mobilya Alımı Konuları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Otopark ve Büfelerinin Vakjfça İşletilmesi Çapa ve Cerrahpaşa Otoparklarının İşletilmesi ve Bütçe Dairesi Başkanlığına Aktarılmayan Gelir Tutarı Üç Değişik Tarihte Üç Ayrı Sempozyum Nedeniyle İstanbul Üniversitesi Balta Limanı Sosyal Tesislerinde Toplam 4105 Kişiye Verilen Yemek Bedeli Personel İşlemleri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermayesinin Umur Sezgin Adlı Kişi Tarafından Denetlenip Denetlenmediği ve Karşılığında Ücret Alıp Almadığı Konusu Dr. Ziya Gün İstanbul Üniversitesine Yardım Vakfı ile İlgili Konular İstanbul Üniversitesi Kantin ve Sosyal Tesis Gelirlerinin Bütçe Hesaplarına İrat Kaydedilmeyerek Kanuna Aykırı İşlem Yapıldığı İddiası Fiilen Yapılma Şartına Uyulmayan Ek Ders Uygulamaları İstanbul Üniversitesine İlişkin Eksik Yapılan ve Olmayan Hakediş Düzenlenerek Ödeme Yapıldığı İddiası 230 D. Diğer Üniversitelerle İlgili Konular 232 a) Ege Üniversitesi Tepe Pazarlama Şirketine Verilen İşler Ege Üniversitesi İnşaatları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yemek İhaleleri 235

14 - 14- Savfa 4. Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı ve Vakfın Büyük Oranda Sahibi Olduğu Şirketler Nezdinde Yapılan İnceleme Ege Sağlık Otelinin 50 Oda Eksik Yapıldığı İddiası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaçlama İhalesi Ege Üniversitesi Çeşme Meslek Yüksek Okulu Tamamlama İnşaatında Fazla Ödeme Yapıldığı İddiası Ege Üniversitesi Araştırma ve uygulama Merkezi Kaba İnşaatı İşinde Yersiz Ödeme Yapıldığı İddiasının Araştırılması Övgü ve Hedef İnşaat Firmalarına Kısımlarına Bölünmek Suretiyle İhale Verilmesi 244 b) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 244 c) Afyon Kocatepe Üniversitesi 252 d) Niğde Üniversitesi 268 e) Karadeniz Teknik Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi 277 g) Trakya Üniversitesi 287 h) İnönü Üniversitesi 289 ı) Uludağ Üniversitesi 294 i) Harran Üniversitesi 295 j) Kırgızistan-TUrkiye Manas Üniversitesi 296 k) Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi SONUÇ VE ÖNERİLER 316

15 -15-1.ARAŞTIRMANIN KONUSU Kayseri Milletvekili Hasan Basri ÜSTÜNBAŞ ve 34 arkadaşının (10/57) tarihinde, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ŞAHİN ve 21 arkadaşının (10/24) tarihinde, Konya Milletvekili Remzi ÇETİN ve 22 arkadaşının (10/28) tarihinde, Kırıkkale Milletvekili Kemal ALBAYRAK ve 21 arkadaşının (10/29) tarihinde, Ordu Milletvekili Yener YILDIRIM ve 19 arkadaşının (10/50) tarihinde, Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi HATİPOĞLU ve 21 arkadaşının (10/90) tarihinde, Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi HATİPOĞLU ve 21 arkadaşının (10/91) tarihinde Meclis Başkanlığına verdikleri yedi ayn önerge ile özet olarak; "YÖK, İstanbul Üniversitesi Rektörü ve üniversite giriş sınavları ile ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştınlarak üniversitelerde yaşanan sorunlara çözüm bulunabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi" amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep etmişlerdir. Dolayısıyla oluşturmaktadır. yukanda belirtilen önergelerde geçen hususlar araştırmanın konusunu 2.KOMİSYONUN KURULUŞU VE YAPTIĞI ÇALIŞMALAR "YÖK, İstanbul Üniversitesi Rektörü ve üniversite giriş sınavlan ile ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak üniversitelerde yaşanan sorunlara çözüm bulanabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi" amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin olarak sözü edilen önergeler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tarihli 20 inci Birleşiminde birlikte görüşülmüş ve bu konuda bir Meclis araştırması Komisyonu kurulmasına, Komisyonunun 13 üyeden oluşturulmasına, Komisyonun süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına karar verilmiş, Genel Kurulun 653 Sayılı Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Genel Kurulun tarihli 25 inci birleşiminde komisyona üye seçimi yapılmış ve Komisyonun tarihli Toplantısında ise Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçim sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

16 -16- Unvanı Başkan Başkanvekili Sözcü Katip Üye Üye ' Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Adı ve Sovadı Mustafa GÜL Mehmet Salih YILDIRIM Ayşe GÜROCAK Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK Hasan ERÇELEBİ Zeki ERTUGAY Azmi ATEŞ İrfan GÜNDÜZ Masum TÜRKER Hasan Basri ÜSTÜNBAŞ Mehmet SAĞLAM Ekrem PAKDEMİRLİ Mehmet BEKAROĞLU Secim Bölgesi Elazığ (MHP) Şırnak (ANAP) Ankara (DSP) İstanbul (MHP) Denizli (DSP) Erzurum (DYP) İstanbul (FP) İstanbul (FP) İstanbul (DSP) Kayseri (MHP) Kahramanmaraş (DYP) Manisa (ANAP) Rize (FP) Komisyon çalışmaları tarihli ilk toplantıda yapılan seçim ile başlamıştır. Çalışmalar sonuçlandırılıncaya kadar 23 Toplantı yapılmıştır. İçtüzüğün 105 inci Maddesi gereğince; Başta TBMM Başkanlığı olmak üzere, TBMM Genel Sekreterliği, T.C. Başbakanlık, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sayıştay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Üniversitelerinin Rektörlükleri, Manas ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlıkları, Tübitak Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığından bilgi ve belgeler talep edilmiş, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Kayseri, Manisa, Bursa, İzmir, Trabzon Valilikleri ile yazışmalar yapılmıştır. TBMM Başkanlığı, T.C. Başbakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığından uzmanlar talep edilmiş ve talebimize istinaden uzmanlar görevlendirilmiştir tarihli 1. toplantıda; verilen bir önerge ile komisyon başlığında geçen " YÖK İstanbul Üniversitesi Rektörü" yerine "YÖK İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü" olarak düzeltilmesi talep edilmiştir tarih ve 3 sayılı yazı ile ilgili önerge TBMM Başkanlığına gönderilmiş ve TBMM Başkanlığının tarih ve 3028 sayılı cevabi yazısında söz konusu önergede talep edilen komisyonun ortak başlığında değişiklik yapılmasının mümkün olmayacağı belirtilmiştir tarihli 2. toplantıda; komisyon Toplantıları için tutanak tutulmasına, çalışmalarda gerekli olacak uzmanların temin edilmesine, kurum ve kuruluşlardan gerekli bilgilerin ve Ankara dışında çalışılması konusunda gerekli kararları almak ve uygulamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesine karar verilmiştir. (Karar No: 1 ) Komisyon Toplantılarının, Salı ve Perşembe günleri saat 13.00'de yapılması benimsenmiştir.

17 tarihli 3. toplantıda; komisyonda dinlenmesi gerekenlerin tespiti hususunda görüşmeler yapılmıştır tarihli 4. toplantıda; YÖK Eski Başkan Vekili Dr. Uygur TAZEBAY, YÖK Eski Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kâmil SERDAROĞLU, YÖK Eski Dokümantasyon Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa AKBULUT ve YÖK Dokümantasyon Merkezi Şef Sekreteri Gülay ŞEN komisyona bilgi sunmuşlardır tarihli 5. toplantıda; ÖSYM Eski Başkanı Dr. Fethi TOKER, ÖSYM Genel Sekreteri Mehmet ALTUNAY, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı ve YÖK Üyesi Bener ÇORDAN, ÖSYM Eski Başkanı Prof. Dr. Erez SÖYLEMEZ, ÖSYM Eski Başkanı Prof. Dr. Atilla ÖZMEN ve ÖSYM Saymanı Yüksel BİLGİN komisyona bilgi sunmuşlardır tarihli 6. toplantıda; YÖK Dokümantasyon Daire Başkanı Sevin İLGÜN, YÖK İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Fehmi YILMAZ, YÖK I. Hukuk Müşaviri Hasan SAYIN, İnformatica Firması Eski Temsilcisi Meral ÖZTÜRK, Kafkas Üniversitesi Orman Fakültesi Araştırma Görevlisi Engin Derya GEZER ve YÖK İdari ve Mali İşler Bütçe Daire Başkanı Zeki ÖZER komisyona bilgi sunmuşlardır tarihli 7. toplantıda; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden Prof. Dr. İzzettin ÖNDER, Veli Canan DOĞAN, Öğrenci Osman GÜNEZ, İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan ŞENATALAR, İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celâl ERÇIKAN, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir HATİPOGLU ve YÖK İnşaat Bakım Onanm Daire Başkanı Aziz AKKAYA komisyona bilgi ve belgeler sunmuşlardır tarihli 8. toplantıda; Mersin Üniversitesinden Prof. Dr. Onur Bilge KULA, ve Prof. Dr. Nevzat KÜLCÜ, Mersin Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer ÜSKÜL, Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Selim KURTOĞLU ve Ankara Üniversitesi Fen Fak. Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hilmi HACISALİHOGLU komisyona bilgi sunmuşlardır tarihli 9. toplantıda; Marmara Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL, Pamukkale Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Arif AKŞİT ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Eski Öğretim Üyesi ve Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir AKÇAN komisyona bilgi sunmuşlardır tarihli 10. toplantıda; Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr.İhsan TARAKÇIOĞLU, Celâl Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuna TANER ve Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri Prof. Dr. Cenap ERDEMİR komisyona bilgi sunmuşlardır. İstanbul, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Kayseri, Mersin ve gerekli görülecek diğer illerde incelemelerde bulunulmasına karar verilmiştir. (Karar No: 2) tarihli 11. toplantıda; Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şefik GÜNEY, Sakarya Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Ramazan EVREN, Celâl Bayar Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 520)

18 - 18- Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL ve Celâl Bayar Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Ümit Doğay ARINÇ komisyona bilgi sunmuşlardır. Komisyonumuz 3-10 Şubat 2000 tarihleri arasında İstanbul'da çalışmalarını sürdürmüş ve İstanbul Üniversitesinde incelemelerde bulunmuştur tarihli 12. toplantıda: Haliç Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet BARAN, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Eski Dekanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münir KUTLUATA, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toktamış ATEŞ, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü AZRAK, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reşat APAK ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent TANÖR komisyona bilgi sunmuşlardır tarihli 13. toplantıda; İstanbul Üniversitesi Eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayftın AKGÜNER, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç, Dr. Şükrü ERSOY, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eser KARAKAŞ, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Ana bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE, Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Nedim YÜKSEL komisyona bilgi sunmuşlardır tarihli 14. toplantıda; İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Levent BİLGİÇ, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut PARLAK, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr, Şefik DURSUN, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Levent ERTUĞRUL, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nur SERTER komisyona bilgi sunmuşlardır tarihli 15. toplantıda; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat ORBAY, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Senatörü Prof. Dr. Yener KÖKER, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Senatörü Prof. Dr. Adem ŞENÜNVER, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Esin ERGİN, Hasan Ali YÜCEL Eğitim Fakültesi Senatörü Prof. Dr. Tülin POLAT, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süha GEZGİN, Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Selami GÖZENÇ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Senatörü Prof. Dr. Taner TURHAN, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Senatörü Prof. Dr. Aysel GÜRSOY, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birsen ERSEL, Mühendis Tevfık BİLGİLİ, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa DELİCAN ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep SEYMEN komisyona bilgi sunmuşlardır tarihli 16. toplantıda; Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut ADEM, Ankara Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nusret AKYÜREK, Maliye Bakanlığı Başkontrolörü Faysal ÖZCAN ve Sayıştay Denetçisi Bahattin IŞIK komisyona bilgi sunmuşlardır.

19 tarihli 17. toplantıda; Komisyon tarihine kadar çalışmaları değerlendirmiştir tarihli 18. toplantıda; Genel Kuruldan 1 aylık sure talebinde bulunulması karan (Karar No: 3) alınmış ve Sayıştay Denetçisi Fazlı YILDIZ komisyona bilgi sunmuştur. Komisyonumuzca alınan ek süre talebi karan tarih ve 164 sayı ile TBMM Başkanlığına sunulmuş, Genel Kurulun tarihli 67 inci Birleşiminde görüşülerek, tarihinden itibaren 1 ay ek süre verilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete'de TBMM'nin 677 Sayılı Karan olarak yayımlanmıştır tarihli 19. toplantıda; İstanbul Üniversitesi Müh. Fak. Dek. Prof. Dr. Cuma BAYAT, İstanbul Üniversitesi Vet. Fak. Dek. Prof. Dr. Ahmet ALTINEL, İstanbul Üniversitesi tkt. Fak. Dek. Prof. Dr. Toker DEVELİ, İstanbul Üniversitesi Siy. Bil. Fak. Dek. Prof. Dr. F. Orhan BASIK, İstanbul Üniversitesi İşit. Fak. Dek. Prof. Dr. Hayri ÜZGEN, İstanbul Üniversitesi Huk. Fak. Dek. Prof. Dr. Tankut CENTEL, İstanbul Üniversitesi Tıp Fak. Dek. Prof. Dr. Faruk EZGERGİN ve Cerrahpaşa Tıp Fak. Dek. Prof. Dr. A. Nejat ÖZBAL komisyona bilgi sunmuşlardır. Komisyonumuz 4-8 Mart 2000 tarihleri arasında İzmir'de; Dokuz Eylül, Ege ve Celâl Bayar Üniversiteler ile ilgili incelemelerde bulunmuştur Cumartesi günü Ege Üniversitesinden; Prof. Dr. Azmi TELEFONCU Fen Fak. B. Kimya Böl. Öğr. Üyesi, Prof. Dr. Zafer AYVAZ Müh. Fak. Kim. Müh. Böl. Öğr. Üyesi, Prof. Dr. Kayhan KANTARLI Fen Fak. Öğr. Üyesi, Prof. Dr. Ahmet ÇELİKKOL Pisikiyatri Böl. Öğr. Üyesi, Prof. Dr. Yusuf DUMAN Nük. Tıp. A.B.D Bşk., Prof. Dr. Ali Rıza KARACAN Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Alp KIRAY Ege Ün. Güç. Vak. ÜNİSA Şirketi İşletme Müdürü, Yavuz ÖZKOL Genel Sekreter Yardımcısı, Doç. Dr. İrfan YILMAZ Eğt. Fak. Biy. Böl. Öğr. Üyesi, İrfan ŞEKERCİOĞLU Bornova Belediye Başkan Yardımcısı komisyonumuza bilgi sunmuşlardır Pazar günü Dokuz Eylül Üniversitesinden; Prof. Dr. Mustafa TOPRAK Buca Eğt. Fak. Kim. Böl., Şerif Ali BOZKAPLAN Buca Eğt. Fak. Öğr. Gör Pazar günü Celâl Bayar Üniversitesinden; Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ Eğt. Fak. Biy. Böl. Öğr. Üyesi, Doç. Dr. Mehmet PAKDEMİRLİ Müh. Fak. Mak. Müh. Böl., Ertuğrul ERDOĞMUŞ Demirci Eğt. Fak. Kim. Böl. Öğr. Gör., Prof. Dr. Mehmet TEKELİOĞLU Müh. Fak. Mak. Müh. Böl., Yrd. Doç. Dr. Abdullah GÜVEN Tıp Fak. KBB ABD, İbrahim ÖZKAN Demirci Eğt. Fak Öğr. Gör., Yrd. Doç. Dr. Birol YİĞİT Demirci Eğt. Fak. Öğr. Üyesi, Doç. Dr. Can TANELİ Tıp Fak. Çoc. Cer. ABD Öğr. Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Bekir KARLIK, Dr. Halil Rıdvan ÖZ Müh. Fak. Mak. Müh. Arş. Gör., Doç. Dr. Talat TAVLI Tıp Fak. Krd. ABD Öğr. Üyesi, Doç. Dr. Sami İLKER Tıp Fak. Göz ABD Öğr. Üyesi, Doç. Dr. Orhan OYAR Tıp Fak.

20 Rady. Böl. Öğr. Üyesi ve Prof. Dr. Baha TANELİ C.B.Ü. Eski Rektörü komisyonumuza bilgi sunmuşlardır. Komisyonumuz Mart 2000 tarihleri arasında Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesinde incelemelerde bulunmuştur Cuma günü Karadeniz Teknik Üniversitesinden; Prof. Dr. Ahmet KARAGÜZEL Tıp Fakültesi, Prof. Dr. Aydın DUMANOĞLU Müh, Mimarlık Fakültesi, Prof. Dr. Ziya YAPAR Fen-Edebiyat Fakültesi, Prof. Dr. Sami KARADENİZ Müh. Mimarlık Fakültesi, Doç. Dr. Fahri ÖZCAN Tıp Fakültesi, Prof. Dr. Fikret KAPUCUOĞLU, Turan SAKA Döner Sermaye İşletme Müdürü, Araş PEREKLİ Bilgi İşlem Dairesi Başkam, Prof Dr. H. Basri ŞENTÜRK, Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU, Bilal KINAY Uzman ve Doç. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU komisyonumuza bilgi sunmuşlardır. Komisyonumuz Mart 2000 tarihleri arasında Kayseri'de Erciyes incelemelerde bulunmuştur. Üniversitesinde Salı günü Erciyes Üniversitesinden; Prof. Dr. Mehmet ÇINAR İşletme Fakültesi, Prof. Dr. M. Akif ÖZDEMİR Tıp Fakültesi, Mustafa TOPUZ, Prof. Dr. Halil DEMİRTAŞ Tıp Fakültesi, Prof. Dr. Osman CEYLAN, Doç. Dr. Saim ÖZDAMAR Tıp Fakültesi (Histoloji), Prof. Dr. Zeki YILMAZ Tıp Fakültesi Dekanı, Doç. Dr. Ömer ŞAKRAK Tıp Fakültesi, Doç. Dr. Cebrail ÇİFTLİK Müh. Fakültesi, Yaşar ÖZSOY Güvenlik Görevlisi, Sema ARSLAN Personel Daire Başkanı, Ümit DEMİRCAN Tıp Fakültesi Dönem III Öğrencisi, Ali ALPAY Tıp Fakültesi III Dönem Öğrencisi, Mehmet BAYANSALDUZ Bed. Eğt. Spor M.Y.O. Arş. Eski Görevlisi, Orhan KOKSAL, İskender ŞEKER, Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK, Murat EKEMEN Tıp Fakültesi öğrencisi komisyonumuza bilgi sunmuşlardır. Komisyonumuz 31 Mart Nisan 2000 tarihleri arasında Diyarbakır'da incelemelerde bulunmuştur Cumartesi-Pazar günü Dicle Üniversitesinden;, Prof. Dr. Mehmet ÖZAYDIN Rektör, Prof. Dr. Zülkül GÜNELİ Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Davut BAŞARAN Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Salih ÇELİK Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Prof. Dr. Turgay BUDAK Tıp Fakültesi Temel Tıp Bölümü Başkanı, Prof. Dr. Ömer METE Rektör Yardımcısı Veteriner Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Recep IŞIK Tıp Fakültesi Dekanı, Doç. Dr. M. Emin YILMAZ Tıp Fakültesi Nefroloji ABD Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Ali GÜR Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Mustafa AVCI Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usulü Hukuku Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Vedat GÖRAL Tıp Fakültesi Gastro-End. ABD Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Zülküf GÜLSÜM Fen Fakültesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Ekrem MÜFTÜOĞLU Tıp Fakültesi Hemetoloji ABD Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Ömer METE Rektör Yardımcısı Veteriner Fakültesi Dekanı, Cumartesi-Pazar günü Fırat Üniversitesinden; Prof. Dr. EyyUp İSPİR Fırat Üniversitesi Rektörü,

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. PROGRAM PROGRAM ADI SÜRE

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 267,57 293,61 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Biyoloji (İngilizce) MF-2 72 68 210,65 294,51 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013 2013 T. Puan kont. Boğaziçi Ü. İstanbul Devlet

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI 2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI PROGRAM KODU LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ. PROGRAM ADI KONTENJAN ABANT

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619 PROGRAM KODU 107210959 107211181 107210465 MARMARA MARMARA MARMARA ÜNİVERSİTE PROGRAM ADI 2015 2016 Okul Birinciliği 2015-ÖSYS 0,12BAŞARI SIRASI 2016 Beklenen En Düşük Sıra 2015-ÖSYS EK PUANLI B.SIRA 2015-ÖSYS

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI ( PUANLARI VE PUAN TÜRLERİNİ DİKKATE ALMAYINIZ ) Program Adı

SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI ( PUANLARI VE PUAN TÜRLERİNİ DİKKATE ALMAYINIZ ) Program Adı SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI ( PUANLARI VE PUAN TÜRLERİNİ DİKKATE ALMAYINIZ ) Program Adı Puan Genel Yerleşen Türü Kontenjan Aday Sayısı Min Puan Mesleki

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Öğrenim Şekli Dili Burs Büyük 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Çanakkale Devlet 6 6 SAY 27802316 29506409

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 3162 100110399 Makine Mühendisliği 6 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410633 Elektrik Mühendisliği

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi Lisans_KODU UniversiteAdi FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru OkulBirincisiKontenjani OBKTabanPuan OBKTavanPuan 102710387 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım

Detaylı

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 ACIBADEM ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 7 7 MF-3 389,6254 385,0987 40800 58500 2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 15

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL Zihin Engelliler Öğretmenliği 62 62 YGS-4 409,95634 56.900 438,46947 405,71863 405,93047 İlahiyat 62 62 YGS-4 379,60527

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Mühendislik F. İnşaat Mühendisliği Bir. Öğr 4 MF-4 32800 32.200 406,72965 77 77

Mühendislik F. İnşaat Mühendisliği Bir. Öğr 4 MF-4 32800 32.200 406,72965 77 77 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE Boğaziçi Ü. İstanbul İstanbul Teknik Üni. Orta Doğu Teknik

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği AÇIKLAMA

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği AÇIKLAMA 28.08.2015 AÇIKLAMA Yükseköğretim Genel Kurulu 2015 yılının 12. toplantısını yapmak üzere 27 Ağustos 2015 tarihinde toplanmış; çeşitli komisyonlar tarafından hazırlanan raporların yanı sıra aşağıdaki gündem

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

YGS 4 PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü

YGS 4 PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü YGS PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET- VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI Dini İlimler Üsküp Yabancı Uluslararası Balkan Üniversitesi

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009)

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009) T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009) 2009 ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI SONUÇLARI 14 Haziran 2009 tarihinde yapılan 2009 Öğrenci Seçme

Detaylı

YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARININ 2015 YILI

YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARININ 2015 YILI YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARININ 2015 YILI BAŞARI DURUMLARI MART 2016 YOZGAT REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARI 2015 YILI YGS LYS BAŞARI DURUMLARI HAZIRLAYANLAR Mesut GÜL Rehberlik

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 53.19.275.439,60 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.212.20.612,74 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 532.56,17 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 3A GAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Adalet MYO Adalet YGS-3 388,141 427,210 50 3A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANTALYA Adalet MYO Adalet

Detaylı

YOZGAT İLİ 2013 YILI SONUÇLARI

YOZGAT İLİ 2013 YILI SONUÇLARI T.C. YOZGAT VALİLİĞİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT İLİ 2013 YILI SONUÇLARI NİSAN 2014 YOZGAT İLİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ 2013 YILI YGS LYS BAŞARI DURUMLARI 1986 HAZIRLAYANLAR Mesut GÜL

Detaylı

PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013 T. Puan kont. yerleşen 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) SÜRE

PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013 T. Puan kont. yerleşen 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) SÜRE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE Boğaziçi Ü. İstanbul Orta Doğu Teknik Ü. Ankara İstanbul

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 KURUM/KURULUŞUN TARİHÇESİ Öğrenci İşlerinin temelleri 1983 yılında Fırat Üniversitesine bağlı olarak Bingöl Meslek Yüksekokulu adı

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/824.02/ Konu :Dergi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 yılında "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi" yayın hayatına

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI ÜNİVERSİTE / FAKÜLTE Yerleşen Sayı En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ 44 71,36 91,158

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2015 2016 2017 800 0 800 884 0 884 975 0 975 A) DEVAM EDEN PROJELER I 800 0 800 a) 2015'den Sonraya Kalanlar 800 0 800 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

2016 ÖSYS KILAVUZUNDA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANI OLAN PROGRAMLARIN 2015 YILINDA ALDIĞI SON OKUL BİRİNCİLERİNE İLİŞKİN VERİLER DOSYASI

2016 ÖSYS KILAVUZUNDA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANI OLAN PROGRAMLARIN 2015 YILINDA ALDIĞI SON OKUL BİRİNCİLERİNE İLİŞKİN VERİLER DOSYASI Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2016 ÖSYS KILAVUZUNDA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANI OLAN PROGRAMLARIN 2015 YILINDA ALDIĞI SON OKUL BİRİNCİLERİNE İLİŞKİN VERİLER DOSYASI Yeni Burdur 107310446 Mehmet Akif Ersoy

Detaylı