T.B.M.M. (S. Sayısı: 520)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.B.M.M. (S. Sayısı: 520)"

Transkript

1 Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 520) Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş ve 34 Arkadaşı, İstanbul Milletvekili Ali Şahin ve 21 Arkadaşı, Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 22 Arkadaşı, Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 21 Arkadaşı, Ordu Milletvekili Yener Yıldırım ve 19 Arkadaşı, Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu ve 21 Arkadaşı ile Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu ve 20 Arkadaşının, YÖK, İstanbul Üniversitesi Rektörü ve Üniversite Giriş Sınavları ile İlgili Olarak İleri Sürülen Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddialarının Araştırılarak Üniversitelerde Yaşanan Sorunlara Çözüm Bulunabilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Birer Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/57, 24,28, 29, 50, 90, 91) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Geleceğimizin garantisi olan gençlerimizin, eğitim sürecindeki en önemli aşamalarından biri olan üniversitelerimiz uzun süredir sıkıntı içinde bulunmakta ve kan kaybetmeye devam etmektedir. Üniversite sistemi bilindiği gibi üç ana sac ayağı üzerinde oturur; Birincisi eğitim kadroları, ikincisi öğrenciler, üçüncüsü ise eğitim, öğretim kuralları ve araçları oluşturur. Ülkemizdeki üniversite sisteminin üç temel boyutunda maalesef çok ciddî sorunlar yaşanmakta, aksaklıklar ortaya çıkmaktadır. Özellikle, sırasıyla 2 Mayıs 1999 tarihinde yapılması gereken üniversite seçme sınav sorularının çalınması, başta İstanbul ve Marmara Üniversitesinden olmak üzere birçok üniversitemizden Rektör, Dekan ve öğretim üyelerinin antidemokratik yollarla istifa ettirilmesinin altında yatan mantığın araştırılması ve ortaya çıkartılması varsa yanlışlıklarının giderilmesi amacıyla ve son olarak da öğrencilerden katkı payı adıyla alınan harçlardan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyelerinin yararlandığı Boğaz ve Sapanca manzaralı sosyal tesislere harcanması iddialarının araştırılması ve ortaya çıkartılması için Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

2 Hasan Basri Üstünbaş Kayseri Mehmet Hanifi Tiryaki Gaziantep Ali Serdengeçti Manisa Şefkat Çetin Ankara Hüseyin Akgül Manisa Osman Gazi Aksoy İsparta Birol Büyüköztürk Osmaniye Mehmet Kaya Kahramanmaraş Osman Müderrisoğlu Antalya Cahit Tekelioğlu İçel Ahmet Aydın Samsun Cemal Enginyurt Ordu Ömer İzgi Konya Esat Öz İstanbul Abbas Bozyel İğdır Ali İşıklar Ankara Nesrin Ünal Antalya Metin Ergun Muğla Osman Fevzi Zihnioğlu Sakarya İsmail Çevik Nevşehir Hakkı Duran Çankırı Süleyman Coşkuner Burdur Hasan Çalış Karaman Mustafa Gül Elazığ Armağan Yılmaz Uşak İsmail Köse Erzurum Mehmet Pak İstanbul Müjdat Kayayerli Afyon Mehmet Şandır Hatay Adnan Uçaş Amasya Aydın Gökmen Balıkesir Nidai Seven Ağrı Hayrettin Özdemir Ankara Ali Halaman Adana Abdülkadir Akçan Afyon Cumali Durmuş Kocaeli Kürşat Eser Aksaray GEREKÇE Anayasamızın 42 nci Maddesinin 1 inci fıkrasında "Kimse, eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz." Ve aynı maddenin 8 inci fıkrasında "Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez." denilmektedir. Üniversitelerimizde öğrenim için ÖSS imtihanına giren 1,5 milyon öğrenciden ancak 150 bin kadarı 4 yıllık fakültelerde öğrenim hakkını kazanmaktadır. Diğerleri istemedikleri programlarda öğrenim görmektedirler. Bunun yanında bazı rektör ve dekanlar bilim adamına yakışmayan tavır ve davranış içerisindedirler. Öğretim üyeleri rahat çalışma ortamı bulamadıkları için yeterli bilimsel araştırma yapamamaktadırlar. Bir kısım öğretim üyesi de üniversitelerden istifa etmiştir.

3 - 3 - YÖK'ün çıkarmış olduğu yönetmelikler ile üniversite öğretim üyeleri üniversiteden uzaklaştı - rılabilmekte, üniversiteye yeni eleman alımında da keyfi uygulamalara yol açacak yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Üniversitelerde öğretim görevlisi, öğretim üyesi ve yardımcı doçent olabilmek için KPDS yabancı dil sınavını başarma şartı getirilmiştir. KPDS bir ölçü olarak kabul edilmemelidir. Bunun, dolaylı olarak Anayasamızın 42 nci maddesi son paragrafına ters düştüğünü de düşünüyoruz. Bütün bu nedenlerden dolayı YÖK ve Üniversitelerdeki olumsuzluk ve huzursuzlukların tespitinin yapılması, yanlış ve hatalı uygulamaların ortaya çıkarılması için Meclis araştırması açılmasının uygun ve faydalı olacağını düşünüyoruz. Bilgilerinize ve takdirlerinize sunarız. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 20 Mayıs 1999 Pazar günü yapılması gerekirken, soru kitapçıklarının çalındığı iddiası ile ertelenerek 6 Haziran 1999 günü yapılan üniversite giriş sınav sisteminin ülke gerçeklerine uygun olup olmadığının araştırılarak, alınması gerekli tedbirlerin neler olduğunun ortaya çıkarılması ve aynca soru kitapçıklarının çalınması ve sınavın ertelenmesi ile soru kitapçıklarının ikinci defa bastırılıp, Meteksan isimli firmaya 8 trilyon TL'sı ödenmesi arasındaki bağlantının araştırılarak varsa sorumlularının tespiti amacıyla bir Meclis Araştırması yapılmasında zaruret vardır. Bu nedenle Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 104 üncü maddeleri uyarınca Meclis Araştırması acımasını arz ederiz. Mehmet Ali Şahin İstanbul Lütfü Esengün Erzurum Latif Öztek Elazığ Ali Güner İğdır Nurettin Aktaş Gaziantep Osman Aslan Diyarbakır Mehmet Batuk Kocaeli Ramazan Toprak Aksaray Sabahattin Yıldız Muş Maliki Ejder Arvas Van Ali Oğuz İstanbul Azmi Ateş İstanbul Fethullah Erbaş Van Fahrettin Kukaracı Erzurum Mustafa Baş İstanbul Ahmet Sünnetçioğlu Bursa Eyüp Sanay Ankara Ali Sezai Kahramanmaraş Abdullah Veli Şeyda Sımak Mustafa Geçer Hatay Faruk Çelik Bursa Yaşar Canbay Malatya GEREKÇE Eğitim, bireyin olduğu kadar, bir milletin ve devletin de geleceğinin teminatıdır. Yükseköğretim, ülkemizdeki eğitim kademelerinin en üst noktasıdır. Bir ülkenin kalkınmışlığının ölçüsü, yüksekokul mezunlarının sayısıyla doğru orantılıdır.

4 4 Buna rağmen, yüksek tahsil yapmak isteyen her gencimize yükseköğrenim yapma imkânı sağlayamamaktayız. Bu imkândan yararlanmak isteyen gençlerimizin ancak % 2O'si bir yüksekokula gitme şansına sahip olabilmektedir. Ülkemizde zaman içinde farklı üniversite seçme sınavları uygulanmıştır yılına kadar üniversite sınavları bir aşamalı yapılmaktaydı. Bu tarihten sonra iki aşamalı sisteme geçildi. Hatta 11 yıllık emeğin 3 saatte ölçülemeyeceği gerekçesi ile YÖK, 1997 yılındaki raporundaki 3 aşamalı sınavı öngörmüştü. Ancak bu yıl tekrar eski sisteme dönüldü. Bu yıl uygulamaya konulan yeni sistem, kamuoyu ve eğitim camiası ile öğrenci ve veliler arasında çokça tartışılmış ve halen de tartışılmaktadır. Bu konuda ciddî bir huzursuzluk söz konusudur. Bu tartışmalar sistemin, bilgiyi ölçmediği, özellikle orta öğretim başarı puanı (OÖBP)'nin, ÖYS'nin yerine geçmesinin, bazı istismarcılara ve sübjektif davranışlara çanak tuttuğu ve tutacağı, diğer yandan adayların diploma notlarının yanısıra, mezun oldukları okulun ÖSS ortalamasının da dikkate alınmasının haksızlıklara neden olacağı noktalarında toplanmaktadır. Ayrıca meslek lisesi mezunlarının alan puanı nedeniyle fakülte tercihlerinin sınırlandırıldığı üniversiteye girişlerinin adeta şansa bırakıldığı gerçeği de yeni sistemin çok eleştirilen bir diğer yönünü oluşturmaktadır. Yeni sistemin, bütün bu olumsuzluklarının yanı sıra, üniversite adayları ve velileri bu yıl çok farklı bir şoku daha yaşadılar. Çünkü iki soru kitapçığının çalındığı gerekçesi ile 20 Mayıs 1999 Pazar günü yapılacak öğrenci seçme sınavı iptal edilmişti. I,S milyon öğrenci, aileleri ile birlikte tam bir hayal kırıklığına uğradılar. Ayrıca tespitlere göre 50 trilyon lira zarar meydana gelmişti. Ertelenen sınav, 6 Haziran 1999 Pazar günü bu olayın gölgesinde yapıldı. Sınav kitapçıklarına bile sahip olamayan başta YÖK ve onun Başkanı Kemal Gürüz ve ÖSYM Başkanı Fethi Toker, soruların çalınması olayını "adi bir polisiye vaka" olarak geçiştirme cihetine gittiler. Şu ana kadar soru kitapçıklannı kimin çaldığı ortaya çıkarılamamış, adeta unutulmaya terk edilmişken, YÖK Personal Dairesi Eski Başkanı Doç. Dr. Mustafa Gül'ün açıklamaları tüm gözleri yeniden soru kitapçıklarının çalınmasına ve sınavların ertelenmesine çevirmiştir. Sayın Doç. Dr. Gül şöyle demektedir: "Soruların çalındığı gerekçesi ile bir ay ertelenen, milyonlarca üniversite adayı genç ve ailesinin mağduriyetine, trilyonlarca lira masrafa neden olan olay aslında bir skandaldir. ÖSYM ile YÖK Eski Başkanı, Bilkent Üniversitesi sahibi İhsan Doğramacı'nın sahibi olduğu Meteksan Firmasının anlaşması iki aşamalı sınava göredir. Tek aşamalık sınavda ödenecek para yarı yarıya düşeceği için "soru kitapçığı çalındı" denilmiştir. Bir aşama için Meteksan'a soru kitapçıklarının basılması karşılığı 8 trilyon ödeniyor" Bu iddialar çok düşündürücüdür ve o kadar da vahimdir. TBMM bu olayın üzerine gitmeli ve şu soruları aydınlatarak, alınması gereken tedbirleri ortaya koymalıdır. 1. "Sorular çalındı" senaryosuyla bir firmaya 8 trilyonun pompalandığı iddiası doğru mudur? Bunun sorumluları kimlerdir? Soru kitapçıklarının çalınması olayının iç yüzü nedir? Failleri kimlerdir? YÖK ve ÖSYM yöneticilerinin bu olayda sorumlulukları var mıdır? 2. Sık sık sınav sistem değişikilği ülkemizi ve özellikle çocuklarımızı nasıl etkilemektedir? Orta öğretim başarı puanı, okul ÖSS ortalama puanı ve alan uygulamaları hukuka uygun mudur? Çocuklarımız arasında eşitsizlik meydana getirmekte midir? Sonuç olumsuzsa, bunda YÖK'ün ve yöneticilerinin sorumluluğu nedir? Bu alanda alınması gereken tedbirler nelerdir?

5 - 5 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Üniversiteleri kaliteli ve verimli kılan, bilimsel çalışmalarının kayda değer seviyede yüksek olması ve yönetim anlayışının demokratik olmasıdır. Ülke gündemini olumsuz uygulamaları ile meşgul eden üniversitelerimiz ve YÖK ile ilgili iddialar, demokratik olmayan yönetim anlayışları, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin mağduriyetleri, bilimsel çalışma ortamının sağlanamaması hususları Türk Bilim Hayatını yakından ilgilendirmektedir. YÖK hakkında da gerek basında, gerekse Meclis zeminlerinde kayda değer iddialar ileri sürülmüştür. Özellikle YÖK Başkanının tasarrufları ciddî şekilde tetkik edilmeye muhtaç olduğu görülmektedir. Bu yüzden Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 üncü maddelerine göre son yıllarda üniversitelerde ve YÖK'de meydana gelen bu olumsuz gelişmelerin enine boyuna incelenmesi için Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla talep ederiz. Remzi Çetin Konya Suat Pamukçu Bayburt Ahmet Karavar Şanlıurfa Zülfukar İzol Şanlıurfa Ali Oğuz İstanbul Dengir Mir Mehmet Fırat Adıyaman Ramazan Toprak Aksaray Ömer Vehbi Hatipoğlu Diyarbakır Ayşe Nazlı Ilıcak İstanbul Hüseyin Arı Konya Özkan Öksüz Konya Abdullah Veli Şeyda Şırnak Rıza Ulucak Ankara Salih Kapusuz Kayseri Mehmet Bedri İncetahtacı Gaziantep GEREKÇE Lütfi Doğan Gümüşhane M. Zeki Çelik Ankara Mahmut Göksu Adıyaman Celal Esin Ağrı Azmi Ateş İstanbul Mustafa Niyazi Yanmaz Şanlıurfa Metin Kalkan Hatay İlyas Arslan Yozgat Bir buçuk milyon gencimiz üniversiteye girmek isteyip de arzusu eğitim sistemi nedeniyle gerçekleşememektedir. Bir programa girmiş olanlar da istedikleri bir programı seçememenin sıkıntısını yaşamaktadırlar. Bu talepleri karşılamak için de altyapısı oluşturulmadan hızlı üniversiteleşme, eğitim kalitesini ve seviyesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun yanısıra: - Bazı rektörlerin bilim adamına yakışmayan tavrı, üniversitelerimizi bilim dışı konulara daha fazla iştigale mecbur etmiştir. - Öğretim üyelerini bilimsel araştırmaya teşvik edici tedbirler fazla değildir. - Öğretim üyelerine meslek onuruna yakışmayacak bir yaklaşım sergilenmiş, öğrencileri sınıfta kılık-kıyafet ve davranışlarına takip görevi verilmiştir. - Bu uygulamayla hoca, talebesiyle karşı karşıya getirilmiştir. - Çok sayıdaki öğretim üyesi üniversitelerdeki bu kargaşa ortamından rahatsızlık duyduklarını ifade etmişlerdir. Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere öğretim üyelerinin istifaya varan yollan seçtikleri görülmüştür.

6 - Anayasa güvencesi altında olan öğrenim hakkı öğrencinin elinden alınmıştır. - Çok sayıdaki öğrencinin mağduriyeti aileleri de dahil olmak üzere birçok insanımızı ciddî manada tedirgin etmiştir. - Öğrenim eşitliği ve öğrenim hakkı ciddî şekilde zedelenmiştir. - Onbinlerce Türk ailesi her türlü maddî ve manevî fedakârlığı yaparak üniversite sıralarına kadar okuttukları evlatlarının üniversiteye sokulmadıklarını üzüntüyle görmüşlerdir. - Bazı üniversite yönetimlerinin bu yanlış tutumu Devlet-Millet kaynaşmasını çok ciddî şekilde etkilemiştir. - Üniversitelerimiz, bu uygulamaların sonucu bilim yuvası olma özelliğini kaybetmektedirler. - YÖK, çıkardığı yönetmelik ile son derece antidemokratik bir şekilde üniversite öğretim üyelerini tard edebilmekte, öğretim elemanlarının yıllarını vererek sahip oldukları unvanlarını ellerinden almaya kalkabilmektedir. Üniversiteye yeni eleman alımında keyfi uygulamalara yol açacak yeni düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle ÖSS sorularının çalındığı gerekçesiyle iptal edilen sınavlar ile ilgili ciddî iddialar ileri sürülmüştür. Bunlara karşı, bugüne kadar makûl herhangi bir açıklama yapılamamıştır. Bütün bu yönleriyle üniversitelerdeki ve YÖK'deki olumsuz durumun tespitinin yapılması, yanlış ve hatalı uygulamaların ortaya çıkarılması için bir Meclis Araştırması faydalı olacaktır. Takdirlerinize sunarız. TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA Yüksek Öğretim Kurumu 20 Mayıs 1999 Pazar günü yapılması gereken öğrenci seçme sınavında soruların çalınması suçluların bulunamaması ilgililerin sessiz kalışı ve 6 Haziran 1999 tarihinde 2 nci kez yapılan ÖSS sorularının hiçbir ihale yapılmaksızın İhsan Doğramacı'nin sahibi olduğu Meteksan Firmasına bastırılarak kurumun zarara uğratıldığı iddiaları kamuoyunda gündeme gelerek ülke genelinde rahatsızlık vermiştir. Hemen hemen her ay birkaç kez YÖK yöneticilerinin hatalı davranışları sonucu krizler oluşturarak öğrenci ve öğretim üyelerinin tepkileriyle ülke gündemine gelmektedir. Ayrıca kamuoyunda yüksek öğretim kurumlarında görev yapan ve YÖK Başkanına yakın olan öğretim üyelerinin çocuklarının üniversitelerin yüksek puanlı bölümlerine yerleştirildikleri hakkında iddialar bulunmaktadır. Üniversitelerimizin demokratik bir şekilde işleyen bilim merkezi olması, saygınlık kazanması için kamuoyundaki bu iddiaların araştırılması şayet bu iddialar doğru ise ilgililer hakkında yasal işlem yapılması doğru değilse öğretim üyelerinin kamuoyunda aklanmalarına yardımcı olunmalıdır. Bu nedenle Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla. Kemal Albayrak İrfan Gündüz Nezir Aydın Kırıkkale İstanbul Sakarya Mahmut Göksu Sait Açba Musa Demirci Adıyaman Afyon. Sivas Azmi Ateş Hüseyin Arı Ahmet Karavar İstanbul Konya Şanlıurfa Remzi'Çetin Ahmet Cemil Tunç Özkan Öksüz Konya Elazığ Konya Dengir Mir Mehmet Fırat Mehmet Özyol Bekir Sobacı Adıyaman Adıyaman Tokat

7 - 7 - Rıza Ulucak Eyyiip Sanay Mustafa Niyazi Yanmaz Ankara Ankara Şanlıurfa Fahrettin Kukaracı Mehmet Bedri İncetahtacı Ramazan Toprak Erzurum Gaziantep Aksaray Metin Kalkan Hatay TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İstanbul Üniversitesinde birbiri ardısıra gelen, birbirinden seçkin üniversite fakültelerinin bölüm başkanları başta olmak üzere, diğer öğretim üyelerinin istifa etmesi kamuoyunda endişe ve üzüntü yaratmıştır. Hocaların infiali gibi manşetlerle basında yer almıştır. Rektör Kemal Alemdaroğlu merkezli YÖK uygulamaları ve İstanbul Üniversitesindeki dayatma türü yaklaşımlar kabul edilemez görülmektedir. Fakülte Akademik Kurullarının görüşünü dahi almadan Senatoda çıkarılan yönetmelikler ilgili fakülte kurullarınca reddedilmesi, Rektörün yönetim yetersizliğini gün ışığına çıkarmıştır. Bu uygulamalara ses çıkarmayan esasen ciddî tenkitlerin hedefi olan YÖK de kamuoyundan gerekli eleştirileri almaya devam etmektedir. Bu nedenle, İstanbul Üniversitesindeki istifalarla ayyuka çıkan uygulamaların, Kemal Alemdaroğlu'nun iş ve işlemlerinin ve YÖK Başkanı Kemal Gürüz hakkındaki basında çıkan iddialar ile YÖK'ün iş ve işlemlerinin geniş olarak Meclis Araştırması yoluyla incelenmesini. Anayasanın 98 inci maddesi ile TBMM İçtüzüğünün 103 ve 104 üncü maddeleri uyarınca arz ederiz. Yener Yıldırım Nevzat Ercan Ayvaz Gökdemir Ordu Sakarya Erzurum Nihan İlgün Turhan Güven Mehmet Gözlükaya Tekirdağ İçel Denizli Saffet Arıkan Bedük Meral Akşener Rıza Akçalı Ankara Kocaeli Manisa Mehmet Said Değer Mehmet Fevzi Şıhanlıoğlu Doğan Baran Sımak Şanlıurfa Niğde Sevgi Esen Mehmet Dönen Murat Akın Kayseri Hatay Aksaray Mehmet Sadri Yıldırım Ahmet İyimaya Mehmet Sağlam Eskişehir Amasya Kahramanmaraş Mustafa Eren Metin Kocabaş Karabük Kahramanmaraş TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Üniversiteye giriş sisteminde bu sene yapılan değişiklik nedeniyle binlerce üniversite adayı gencimiz hak kaybına uğramıştır. Ne yazık ki milletçe elim bir deprem felaketi yaşadığımızdan, yeni sistem mağduru gençlerimizin feryatları yetkililerce duyulmamış görünmektedir. Yeni sınav sisteminin sonuçlarının, hatalı yönlerinin tespiti; yeniden gözden geçirilmesi; ve bundan sonra da haksızlıklara yol açmamasını sağlamak amacıyla; Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir araştırma önergesi hazırlamış bulunuyoruz. Gereğini arz eder, saygılarımızı sunarız Ömer Vehbi Hatipoğlu Ali Sezai Abdullah Veli Şeyda Diyarbakır Kahramanmaraş Sımak Mustafa Baş Osman Aslan Lütfi Yalman İstanbul Diyarbakır. Konya

8 - 8 - Osman Yıımakoğulları Sabahattin Yıldız İsmail Kahraman İstanbul. Muş İstanbul Hüsamettin Korkutata Abdüllatif Şener Sacit Günbey Bingöl Sivas Diyarbakır Seyyit Hasim Haşimi M. Ergün Dağcıoğlu Musa Uzunkaya Diyarbakır Tokat Samsun Nurettin Aktaş Fethullah Erbaş Lütfî Doğan Gaziantep Van Gümüşhane Ali Güner Zeki Ünal Mehmet Fuat Fırat İğdır Karaman İstanbul Hüseyin Arı Konya GEREKÇE Bilindiği üzere üniversiteye giriş sisteminde bu sene köklü değişiklikler yapılmıştır. Bu yeni sistemin getirdiği temel ilkeler şöyle sıralanabilir : 1. Öğrencinin diploma notunun ÖSS puanına etkisi 2. Mezun olduğu okulun ÖSS'deki başarı oranının ÖSS puanına etkisi 3. Okuldan mezun olunan alan ile seçilen üniversitenin birbirine uyumu 4. Meslek lisesi mezunlarının yüksekokul ya da alan öğrenmenliği dışında tercihte bulunamaması. Bu sınav sistemi nedeniyle özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgemizde ve diğer bölgelerimizde ÖSS başarısı düşük olan okulların öğrencileri sınavda çok iyi sonuç almış bile olsalar, puanları düştü. Türkiye genelinde standart bir eğitim ve eğitimde fırsat eşitliği olmadığından iyi liselerde okuyamamış başarılı öğrencilere böylece haksızlık yapılmış oldu. Örneğin, Siirt Meslek Lisesi mezunu bir öğrenciye okulu nedeniyle 9 puan verilirken; Batı'da iyi bir liseden mezun olan öğrenciye puan verildi. Bu durumda zaten iyi bir eğitim alan ve şanslı sayılan Anadolu Lisesi mezunları ağırlıklı okul başarı puanları sayesinde sınavda haketti ki erinden daha iyi yerlere girdiler. Pek çok yüksek puanlı öğrenci de okul başarısının düşüklüğü nedeniyle perişan oldu. Diploma notlarına göre değerlendirilen orta öğretim basan puanı da diğer bir haksızlık nedeniydi. Yeni sistemde orta öğretim başarı puanına verilen önem yüzünden okullarında şişirme not alanlar avantajlı duruma geldi. Okullarda parayla not satıldığı söylentileri yayıldı. ÖSS sınavında en iyi matematiği yapanlar değil, okulda şişirme not alanlar mühendis oldu. Lisedeki alanları dışında tercih yapan öğrenciler de büyük haksızlığa uğradılar. Kendi alanlarında bir branş tercih ettiklerinde 0.5 katsayısı ile çarpılan puanları, alan dışı bir tercih durumunda 0.2 katsayısı ile çarpıldı. Üstelik bu konu yeterince iyi anlatılamadığından pek çok hata yapıldı. Bu hatalar nedeniyle bazı öğrenciler açıkta kaldı. Yeni sistemdeki en büyük hata ise şüphesiz İmam-Hatip ve meslek lisesi çıkışlıların iki yıllık önlisans programları ve alan öğretmenliği dışında tercih yapamamaları idi. Bu nedenle pek çok imam hatipli öğrenci ÖSS'de çok iyi puanlar almalarına rağmen açıkta kaldı. Örneğin okulundan çok iyi bir derece ile mezun olan bir öğrenci yabancı dilden sınava girdi ve yüz İngilizce sorusunun tamamını doğru cevapladığı halde açıkta kaldı. Çünkü İmam Hatip Lisesi mezunuydu ve İlahiyat Fakültesi dışında hiç bir yere giremezdi. Yine pek çok meslekî ve teknik lise mezunu ÖSS'de iyi puan almalarına rağmen açıkta kaldı. Bu yıl ÖSS'ye 567 bin meslekî ve teknik okul mezunu girdi. Hemen hepsi de mühendis olmak istiyorlardı ama sadece 389'u bu hayaline kavuşabildi. Oysa adaletli ve hakkaniyete uygun bir sistem olsaydı binlercesi mühendis olabilirdi.

9 - 9 - Sonuç itibariyle meslekî ve teknik liselerin tamamının lisans programlarına öğrenci yerleştirme oranlan düştü. Bu durum nedeniyle meslekî ve teknik liseler kapanma noktasına gelebilir. Bu sistem kazanmayanları olduğu kadar kazananları da mutlu etmedi. Vatandaşlar nezdinde YÖK ve ÖSYM'ye olan güven sarsıldı. En vahimi bu sene bu sistem nedeniyle mağdur olan binlerce öğrencinin yıkılan hayalleri ve kararan istikbalidir. Sonuç olarak, üniversiteye giriş sistemi yeniden gözden geçirilmeli, adalete ve hakkaniyete uygun, kimseyi mağdur etmeyecek yeni bir düzenlemeye gidilmelidir. Bu yapılmadığı sürece milletin ÖSYM, YÖK ve dolayısıyla devlete olan güveni sarsılacaktır. Ayrıca yarınlarımızın güvencesi olan gençlerin bir tanesinin dahi istikbalini karartmaya kimsenin hakkı yoktur. Gelecek sene üniversite sınavına girecek olan gençlerimizin de aynı akibete uğramamaları için bir an önce gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. İşte bu amaçla araştırma önergesi hazırlanmış olup; değerli üyelerin takdir ve tasviplerine arz edilmektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA öğretim yılında üniversitelerimizde uygulanmaya başlanan başörtüsü kullanma yasağı bin civarında öğrencimizin muhtelif şekillerde mağduriyetine yol açmıştır. Başörtülü olması nedeniyle okuldan atılan veya okula alınmayan öğrenciler ve aileleri çok ciddî ekonomik, psikolojik ve sosyal problemlerle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Söz konusu sorun ve problemlerin tespiti; öğrenci ve velilerinin bu sorunlar nedeniyle maruz kaldıkları rahatsızlıkların araştırılması ve bunlara acilen çözümler bulunması amacıyla; Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir araştırma önergesi hazırlamış bulunuyoruz. Gereğini arz eder, saygılarımızı sunarız Ömer Vehbi Hatipoğlu Osman Aslan Sacit Günbey Diyarbakır Diyarbakır Diyarbakır Seyyit Haşim Hasimi M. Ergün Dağcıoğlu Musa Uzunkaya Diyarbakır Tokat Samsun Nurettin Aktaş Fethullah Erbaş Hüsamettin Korkutata Gaziantep Van Bingöl Lütfi Yalman Ali Güner Zeki Ünal Konya İğdır Karaman Ali Sezai Sabahattin Yıldız Abdullah Veli Şeyda Kahramanmaraş Muş Sımak Mehmet Fuat Fırat Ahmet Nurettin Aydın Hüseyin Arı İstanbul Siirt Konya Şeref Malkoç Turhan Alçelik Abdüllatif Şener Trabzon Giresun Sivas GEREKÇE öğretim yılında YÖK'Un ve üniversitelerin yayınladığı muhtelif yönetmeliklerle bütün üniversitelerimizde başörtüsü takma yasağı uygulanır hale gelmiştir sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesi ile üniversitelerde yürürlükteki yasalara aykırı olmamak şartıyla kılık kıyafet serbest bırakıldığından, bu yasağın yasal dayanağı bulunmamaktadır. Buna rağmen, geçtiğimiz öğretim yılında pek çok başörtülü üniversite öğrencisi bu keyfî uygulamala: nedeniyle okula alınmayarak ve çeşitli cezalara maruz bırakılarak dönem kaybetmek durumunda kalmıştır. Türkiye genelinde yaklaşık bin öğrenci hakkında soruşturma başlatılmış; çoğu hakkınd; disiplin cezaları verilmiştir. Bu işlemlerle ilgili olarak idarî yargıda 4561 dava açılmıştır.

10 - 10- Yasak mağduru öğrenciler ve aileleri ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan pek çok problem ve rahatsızlıklar içindedirler. Yaklaşık 50 bin öğrenci velisi çocuklarının karşılaştıkları bu problemlerden dolayı ne yapacağını bilememektedir. Öğrenciler ise çok daha ağır ruhsal sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bir taraftan kendi inançları, kimlikleri, kişiliklerini yansıtan başörtüsünü her yasağa rağmen çıkarmamakla uğraşırken, diğer yandan idarecilerin baskıcı tutumlarıyla kararan gelecekleri hakkında düşünmekte ve bunlar da bazı psikolojik rahatsızlıklara neden olmaktadır. Söz konusu öğrenciler ve velileri ekonomik açıdan da büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Öğrencilerin çoğu okula alınmadıklarından devamsızlık nedeniyle dönem uzatmaktadırlar. Dönem uzatmadan dolayı bursları kesilmekte, devlet yurtlarında barınma hakları kaybolmaktadır. Aileler ise zaten zor şartlarda çocuklarının maddî ihtiyaçlarını karşılamakta, hatta bazıları karşılayamamaktadır. Bir de dönem uzatma, sene uzatma nedenleriyle problemleri katlanmaktadır. Başörtüsü nedeniyle okula alınmayan öğrenciler toplum içinde başarısız olarak görülmektedir. Bu öğrenciler okula neden alınmadıklarını topluma izah edememektedirler. Çevrenin ve toplumun bu baskısı en az öğrenciler kadar aileleri de zor duruma düşürmektedir. Yasak mağduru gençlerimizin bu kayıplarının tespiti ve acilen bunların önüne geçilmesi gerekmektedir. Bilim ve eğitimle uğraşması gereken bu beyinler keyfî uygulamalarla boğuşmak ve bunlara katlanmak zorunda kalmaktadırlar. Sonuç olarak uygulanan yasağın kanunî bir dayanağı olmadığı gibi Anayasamızda yer alan kanun önünde eşitlik (m. 10), din ve vicdan özgürlüğü (m. 24), eğitim - öğretim hakkı (m. 42) ilkelerine ve demokratik toplumun gereklerine de aykırıdır. Bu gerçekler karşısında, yasak mağduru gençlerimizin bu kayıplarının tespiti ve acilen bunların önüne geçilmesi gerekmektedir. İşte bu amaçla araştırma önergesi hazırlanmış olup, değerli üyelerin takdir ve tasviplerine arz edilmektedir. (10/57,24, 28,29,50, 90, 91) Esas Numaralı Yükseköğretim ile İlgili Türkiye Büyük Millet Meclisi (10/57, 24, 28, 29, , 91) Esas Numaralı Yükseköğretim ile İlgili Araştırma Komisyonu Araştırma Komisyonu Raporu Sayı : A.01.1.GEÇ.10157, 24, 28, , 90, Konu : Komisyon Raporu Hakkında. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tarihli 20 nci Birleşiminde alınan 653 sayılı kararı ile kurulan (10/57, 24, 28, 29,50, 90,91) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu görevini tamamlamıştır. Gerekli inceleme ve araştırmalar neticesinde hazırlanan rapor ve ekleri ilişikte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. Doç. Dr. Mustafa Gül Elazığ Komisyon Başkanı

11 11 İÇİNDEKİLER Savfa 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU KOMİSYONUN KURULUŞU VE YAPTIĞI ÇALIŞMALAR BİLGİSİNE BAŞVURULAN KİŞİLERİN BEYANLARI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME 86 A. Yükseköğretim Sisteminin Genel Bir Değerlendirmesi 87 I. Cumhuriyetin Kuruluşundan 1980 Yılına Kadar Geçen Dönemde Yükseköğretimde Gelişmeler 87 a) Dönemi 87 b) İstanbul Üniversitesinin Kurulması 88 c) Dönemi 88 d) 1973 Yükseköğretim Reformu 90 II. Mevcut Durum 91 III. Kalkınma Planlarında Yükseköğretime İlişkin Değerlendirmeler 96 A. IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı 96 B. V. VI. ve VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemleri 100 a) V. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi 100 b) VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi 102 c) VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi 102 B. Yükseköğretim Kurulu ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile İlgili Konular Maliye Bakanlığınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Arsa (Parsellenmiş Arazi) Tahsis Edilmesi Arsa Tahsisinin Yasal Dayanağı ve Hukukî Sonuçları Arsa Tahsisinin Nedenleri Tahsis İşlemlerinin Gelişim Seyri Tahsis Edilen Arsaların Kullanım ve Tasarruf Biçimi Maliye Hazinesine Ait Olup Halihazırda YÖK'e Tahsisli Arsaların Hukukî ve Fiilî Durumu YÖK'e Tahsisli Olanlar YÖK Başkanlığına Tahsis Edilen Arsalar Üzerinde Yapılaşma YÖK Sitesi İnşaatı Bugünkü Tarih İtibariyle İnşaatların Fiilî Durumu YÖK Başkanlığına Tahsis Edilen Arsaların İrtifak Hakkı Tesis Edilerek Bilkent Üniversitesinin Tasarrufuna Bırakılması Arsalar Üzerinde irtifak Hakkı Tesis Edilmesi ve Bunların Üzerinde YÖK Tarafından İnşaa Edilmiş Olan Binaların Kanun ve Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Olarak Bilkent Üniversitesinin Bedelsiz Tasarrufuna Bırakılması 116

12 - 12- Savfa 4. Yükseköğretim Kurulu Matbaasına İlişkin Hususlar Yükseköğretim Kurulu Bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi Oluşturulması YÖK Matbaasının Kiraya Verilmesi Kurulan Matbaanın YÖK ve ÖSYM'ne İlişkin Hizmetlerde Gerekli ve Yeterli Ölçüde ve Etkin Bir Şekilde Kullanılmaması, İşletmenin Zarar Ettirilerek Sermayesinin Aşındırılması YÖK Matbaasının Manas Üniversitesine Devredilmesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine İlişkin Konular ÖSYM'nin Hukukî Yapısı ve Teşkilatlanması ÖSYM'nin Malî Yapısı, Gelir-Harcama Durumu ÖSYM'nin İfa Ettiği Sınav Hizmetleri ÖSS ve ÖYS Sınavlarının Organizasyonu ve İhale İşlemleri Verilen Sınav Hizmetleri Karşılığında ÖSYM Tarafından Yapılan Ödemeler ÖSS Sınav İhaleleri Birim Fiyatlarının Tespiti ve İhale Bedelinin Oluşturulması ÖSS ve ÖYS İçin Açılan İhalelerin Gelişimi ve İhaleleri Alan Firmanın Üstlenmesinin İdarî ve Teknik Şartnameler Çerçevesinde İrdelenmesi Sınav Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Yürütülmesinde YÖK-ÖSYM İlişkisi Yükseköğretim Denetleme Kurulu Yılı Öğrenci Seçme Sınavında İstanbul'da Soru Kitapçıklarının Çalınması Aynı Yıl Yeniden Yapılan Öğrenci Seçme Sınavında Diyarbakır'da Matematik Sorularına Ait Cevap Anahtarının Sınav Sırasında Kopya Olarak Yakalanması Olayları YÖK yayın ve Dokümantasyon Merkezinin TÜBiTAK'a Devri ile İlgili Olarak İleri Sürülen Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddiaları YÖK Yayın ve Dokümantasyon Merkezine Sağlanan Yayın Alımlarında İleri Sürülen Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddiaları TU Sayılı İkraz Anlaşması Çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun Yılları Arasında Anılan Kredi Harcamalarının İncelenmesi YÖK'ün İngiliz Dış Proje Kredisine Dayanılarak Yaptığı Harcamalar TU Sayılı II. Sınaî Eğitim Projesi İkraz Anlaşması Çerçevesinde Yükseköğretim Kuruluna Açılan Kredi Harcamalarının İncelenmesi TU Sayılı Millî Eğitim Geliştirme Projesi İkraz Anlaşması Çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun Hesap ve Harcamalarının İncelenmesi Öğretim Üyeleri ile İlgili Uygulamalar Yurt Dışına Usulsüz Olarak Gönderilen Öğrenciler ve Diğer Konulardaki İddialar 182

6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı

6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı DÖNEM : 21 CİLT : 41 YASAMA YILI: 3 6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı o< İÇİNDEKİLER I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.- GELEN KÂĞITLAR III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.- Balıkesir

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 153)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 153) Dönem : 20 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 153) Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 Arkadaşı, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 Arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 47 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 80 inci Birleşim 27Nisan 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

TUTANAK DE. 45 inci raneşım. 4.1996 Çarşamba. rrn.j-po J-VJlo IÇINDEKILER DÖNEM; 20 CİLT: 4 YASAMA YILI :1 ; ;

TUTANAK DE. 45 inci raneşım. 4.1996 Çarşamba. rrn.j-po J-VJlo IÇINDEKILER DÖNEM; 20 CİLT: 4 YASAMA YILI :1 ; ; DÖNEM; 20 CİLT: 4 YASAMA YILI :1 rrn.j-po J-VJlo TUTANAK DE ; ; TTh 45 inci raneşım. 4.1996 Çarşamba.. IÇINDEKILER Sayfa I.-GEÇEN TUTANAK OZETI II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 510)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 510) Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 510) 20 nci Yasama Döneminde Konya Milletvekili Veysel Candan ve 61 Arkadaşı Tarafından Verilen Telsim ve Türkcell Firmalarıyla imzalanan Sözleşmelere ve

Detaylı

TUTANAK DERGİSİ. 112 nci Birleşim IÇINDEKILER

TUTANAK DERGİSİ. 112 nci Birleşim IÇINDEKILER DÖNEM: 21 CILT: 65 YASAMA YıLı: 3 To B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 112 nci Birleşim 5. 6. 2001 Sah L - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMALAR IÇINDEKILER IV. - BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA SUNUŞLARİ

Detaylı

DONEM: 21 YASAMA YILI: 2. 1 inci Birleşim İÇİNDEKİLER

DONEM: 21 YASAMA YILI: 2. 1 inci Birleşim İÇİNDEKİLER DONEM: 21 YASAMA YILI: 2 TUTANAK I 1 inci Birleşim I. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER II. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER 1. - Kütahya Milletvekili Kadir Görmez ve Bolu Milletvekili

Detaylı

69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah

69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah DONEM : 20 CİLT : 7 YASAMA YILI; 1 : : 69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah ' İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK OZETI II. - GELEN KÂĞITLAR III.-YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER

Detaylı

ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU

ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU DÜZENLİYORUZ Genel Başkan İsmail KONCUK, 16-18 Nisan 2010 tarihinde Ankara da geniş kapsamlı bir üniversite sempozyumu düzenleyeceklerini belirterek, üniversite çalışanlarından sempozyuma

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Kitaplar Serisi: 25 ANKARA Mart 2010 1 Copyright, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası. Bu kitap bir telif eseridir. Tüm hakları saklıdır. Önceden yazılı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 83 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 24 üncü Birleşim 1 Aralık 2010 Çarşamba (Bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür

Detaylı

100'üncü Birleşim 5 Haziran 2009 Cuma

100'üncü Birleşim 5 Haziran 2009 Cuma DÖNEM: 23 CtLT: 46 YASAMA YILI: 3 TÜRKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 100'üncü Birleşim 5 Haziran 2009 Cuma (Bu Tutanak Dergisi 'ndeyer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 68 5 inci Birleşim 21 Şubat 2008 Perşembe

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 68 5 inci Birleşim 21 Şubat 2008 Perşembe DÖNEM: 23 CİLT: 15 YASAMA YILI: 2» TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 68 5 inci Birleşim 21 Şubat 2008 Perşembe İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. -

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 45 YASAMA YILI : 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 72 nci Birleşim 13 Nisan 2004 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A)

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 43 61 inci Birleşim 2 Mart 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 5 II. - GELEN KÂĞITLAR 6 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

35 inci Birleşim 10.4.1996 Çarşamba

35 inci Birleşim 10.4.1996 Çarşamba DÖNEM ; 20 CİLT : 3 YASAMA YILI:! 35 inci Birleşim 10.4.1996 Çarşamba & İÇİNDEKİLER I.-GEÇEN TUTANAK OZETI II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR. - 1.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ SIRA SAYISI: 454 ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ. Ocak 2013

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ SIRA SAYISI: 454 ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ. Ocak 2013 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 454 SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN

Detaylı

DERGISI. 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2

DERGISI. 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2 DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2.M DERGISI 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 252 H. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 259 A) GÜNDEM DIŞI

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 44'üncü Birleşim 2 Ocak 2008 Çarşamba

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 44'üncü Birleşim 2 Ocak 2008 Çarşamba DÖNEM: 23 CİLT: 11 YASAMA YILI: 2 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 44'üncü Birleşim 2 Ocak 2008 Çarşamba İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 162 II. - GELEN KÂĞITLAR 164 III. - YOKLAMA

Detaylı

Kadınlara çalışma hayatında pozitif ayrımcılık yapılmalı...

Kadınlara çalışma hayatında pozitif ayrımcılık yapılmalı... 02 HABER TÜRKİYEKAMU-SEN Türkiye Kamu-Sen Kadın Komisyonları "Kamuda Çalışan Kadınlar: Sorun Analizi ve Çözüm Önerisi" Toplantısı yapıldı Kadınlara çalışma hayatında pozitif ayrımcılık yapılmalı... ÇALIŞAN,

Detaylı

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 335)

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 335) Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 335) İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ve 20 Milletvekili ile Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 26 Milletvekilinin; Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 68 31 inci Birleşim 13 Aralık 2004 Pazartesi I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

Promosyonlar çalışanlara dağıtılıyor. Önergelerimiz ve raporumuz Şûraya damgasını vurdu. Avea ya Sus! dedik

Promosyonlar çalışanlara dağıtılıyor. Önergelerimiz ve raporumuz Şûraya damgasını vurdu. Avea ya Sus! dedik M E M U R - S E N K O N F E D E R A S Y O N U EGITIM-BIR-SEN E Ğ İ T İ M C İ L E R B İ R L İ Ğ İ S E N D İ K A S I H A B E R B Ü L T E N İ S A Y I : 3 5 Y I L : 6 A R A L I K 2 0 0 6 Avea ya Sus! dedik

Detaylı

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9 DONEM : 20 YASAMA YILI : 1 O UTANAIK DE cı i@i * TTU şım KJ' IÇINDEKILER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KAĞITLAR III.-YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011-2014. Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... www.turkhabersen.org

FAALİYET RAPORU 2011-2014. Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... www.turkhabersen.org FAALİYET RAPORU 2011-2014 Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası 5. OLAĞAN GENEL KURULU FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN

Detaylı

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ TÜRK DAYANIŞMA KONSEYİ Sözde açılım projesinin bu son aşamasında, artık ülkemiz, terörle masaya oturmayı saklama ve gizleme gereği bile duymayan, bu yöndeki tepkilere aldırış dahi etmeyen vicdan ve hamiyet

Detaylı

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU (2012-2014) Bu yayının her hakkı saklıdır. Tamamı ya da bir parçası, tanıtım için yapılacak alıntılar dışında, Türk Cerrahi Derneği nin yazılı izni olmaksızın hiçbir

Detaylı

41 inci Birleşim 26.12.1996 Perşembe

41 inci Birleşim 26.12.1996 Perşembe DÖNEM : 20 CİLT : 18 YASAMA YILI; 2 G 41 inci Birleşim 26.12.1996 Perşembe - ' İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMALAR IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU

2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 Çalışma Raporu 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 44. Dönem Olağan Genel Kurulu 8-9 Mart 2014 Ankara 1 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ISBN- 978-605-01-0591-9 HAZIRLAYAN TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

SAĞLIK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Hizmet Sendikacılığında Sizlerle Bir Yıl

SAĞLIK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Hizmet Sendikacılığında Sizlerle Bir Yıl SAĞLIK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Hizmet Sendikacılığında Sizlerle Bir Yıl Sağlık-Sen Genel Merkezi Şubat 2009 SAĞLIK-SEN YAYINLARI- 6 SAĞLIK-SEN Adına Sahibi Mahmut KAÇAR Genel

Detaylı