İZMİR KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU 2012"

Transkript

1 İZMİR KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU 2012

2

3 İZMİR KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU 2012

4

5 Asya nın ilk şifa merkezi Kurtuluş Savaşı nın ilk kurşunu Türkiye nin ilk fuarı İlk iktisat kongresi İlk kadın tiyatro oyuncusu Osmanlının ilk ticaret borsası Türkiye nin ilk Türev borsası olan VOB - Türkiye nin ilk futbol maçı Türkiye nin ilk Akdeniz ve Üniversite Oyunları ilk Türk donanması özel sektördeki ilk Türk bayraklı konteynır hat taşımacılığı Anadolu nun ilk demiryolu Anadolu nun ilk demiryolu İZBAN tarafından TCDD tren hattı üzerinde işletilen ilk modern banliyö sistemi batı uygarlığının ilk anıtsal eseri Homeros tarafından yazılan İlyada İlk Özel Demir Çelik Tesisi İlk Özel Sektör Kağıt Fabrikası İlk Özel Sektör Serbest Bölgesi İlk Dizel Motor İlk Makarna İlk Markalı Zeytinyağı İlk Dayanıklı Süt İlk Doğal Yaşam Parkı İlk EXPO Adaylığı İlk İhtisas Üniversitesi İlk Özel Sektör Rakısı İlk Gelinlik Fuarı İlk Organik Fuar İlk K. B. B. İhtisas Hastanesi İlk Tüp Bebek İlk sakin şehir Cittaslow Seferihisar III III

6

7 Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır... V V

8 KURULUŞUNDAN BUGÜNE İZKA Türkiye nin ilk iki kalkınma ajansından biri olarak kuruldu Ön Bölgesel Gelişme Planı hazırlandı İzmir Bölge Planı hazırlandı Genel Sekreter atandı. İlk personel alımı yapıldı Türkiye in ilk Kentsel Pazarlama Stratejik Planı hazırlandı İlk mali destek programları için teklif çağrısına çıkıldı. Kümelenme Stratejisi Çalışmaları başladı. FDI Market tarafından En İyi Bölgesel Yatırım Stratejisi Ödülü verildi. VIVI

9 Kalkınma Bakanlığı tarafından Türkiye nin ilk bölge planı olarak İzmir Bölge Planı onaylandı Mali Yönetim Yeterliliği ni alan ilk ajans oldu İzmir Görsel Kimlik çalışmaları sonuçlandırıldı Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) yönetim kurulu ve yürütme komitesi üyelik seçimleri kazanıldı. Yenilik Stratejisi Çalışmaları başladı. ANIMA Investment Network yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Türkiye de bir kalkınma ajansı tarafından çalışmaları yürütülen ilk Bölgesel Yenilik Stratejisi oluşturuldu. VIIVII

10

11 İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 A. VİZYON VE MİSYON... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 4 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İZMİR KALKINMA AJANSI NIN TEMEL AMAÇLARI B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER III. MALİ BİLGİLER IV. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER BÖLGEYE İLİŞKİN PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON FAALİYETLERİ MALİ VE TEKNİK DESTEKLERE İLİŞKİN FAALİYETLER İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ YATIRIM TANITIMI VE DESTEKLEME FAALİYETLERİ Tanıtım ve DIŞ İLİŞKİLER FAALİYETLERİ KURUMSALLAŞMA VE İLETİŞİM FAALİYETLERİ V. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. ÜSTÜNLÜKLER B. ZAYIFLIKLAR C. DEĞERLENDİRME V. ÖNERİ VE TEDBİRLER... 58

12

13 Günümüzde bölgelerin, kentlerin rekabet ettiği, küreselleşmenin sunduğu fırsatlardan yararlanabilmek için, söz konusu faktörleri iyi yorumlayabilen, bunlara uygun politikalar geliştirebilen kurumların varlığı şüphesiz gereklidir. İzmir Kalkınma Ajansı, bu temel saikler çerçevesinde, 2006 yılından bu yana bölgesel kalkınma hedeflerini gerçekleştirebilmek için çalışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bölgede yapılacaklar, uygulanacak stratejiler İzmir deki tüm kesimlerin katılımı ile hazırlanan İzmir Bölge Planı nda ortaya koyulmuş ve uygulamaya geçirilmiştir. Bölgenin kalkınmasında rekabet edebilirlik potansiyelinin arttırılması, ekonomik büyüme ve istihdam artışı için bir politika aracı olarak görülen kümelenme ve yenilik konusu hem bölgedeki firmaların hem de bölgenin rekabet edebilirliği artırmak adına önemli görülmektedir yılının ilk yarısında bölgenin mevcut potansiyelinin tespitine yönelik olarak yürütülen Yenilik Stratejisi çalışmaları ile bölgede yenilik potansiyeli olan sektörlerin tespitine yönelik istatistiksel analizleri ve saha çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kentsel markalaşma çalışmaları çerçevesinde oluşturulan İzmir Görsel Kimliği, bir diğer ifadeyle İzmir in marka sı ile kentimizin tanıtımında tek sesliliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Karakteri itibariyle, tarihinin ilk günlerinden bu yana daima ilk lerin şehri olan, öncü bir zihniyeti temsil eden, yeniliğin, önderliğin, yaratıcılığın beşiği olan İzmir için tasarlanan ve Haziran ayında lansmanı gerçekleştirilen görsel kimlik öğeleri bundan böyle kentimizin uluslar arası tanıtımında paydaşlarımız tarafından kullanılacaktır. Kanunla kendisine verilen görev uhdesinde yürütülen mali destek programları ile yerel ihtiyaçların daha iyi anlaşılmasına, bunların ulusal önceliklerle uyumlulaştırılmasına, katılımcılığı artırarak aşağıdan yukarıya planlama anlayışının geliştirilmesine, proje yazma ve uygulama kapasitesinin artırılmasına ve şeffaflığın sağlanmasına imkân veren bir politika aracıdır. İzmir Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen mali destek programları ile İzmir de proje bazlı çalışma kültürünün yaygınlaştırılması ve yerel ortaklık ve işbirliklerinin teşviki sağlanmaktadır. İzmir in EXPO 2020 adaylığı bizleri heyecanlandıran ulusal bir projedir. Tüm kamu, özel ve sivil toplum kesimleri tarafından sahiplenilip, benimsenmesi ile İzmir in EXPO ya ev sahipliği yapmasının sağlanması kent, bölge ve ülke kalkınmasına projeye EXPO etkinliğine on altı milyon ziyaretçinin, otuz dokuz milyon ziyaret yapması beklenmektedir. Bu durum İzmir, Ege Bölgesi ve Kuzey Akdeniz için ekonomik fırsatlar yaratacaktır. Sonuç olarak, bu bölgedeki olumlu etkiler sadece bölgeyle sınırlı kalmayacak, Karadeniz Havzası ve Kafkaslar a kadar yayılacak bir fayda sağlayacaktır. Tüm ülkelerin beklentilerini, geleneklerini ve deneyimlerini sergileyebilecekleri uygun bir platform olarak İzmir, ideal bir ev sahibi olacaktır. Kalkınma Ajansı nın 100 kişiden oluşan Kalkınma Kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları kanun ile belirlenmiştir. Kurul un etkin çalışması ile karar alma süreçlerine daha geniş kesimlerin katılımı sağlanabilecek, Türkiye nin ve İzmir in demokratikleşme sürecine katkı verebilecek, ortak akıl yaratmak için yasayla kurulmuş bu platform daha etkin kullanılabilecektir. Kurul üyelerinin İzmir in önemli gündem maddelerini kurulda tartışarak, çalışarak, ortak çalışma ve işbirliği mantığı ile çözüm önerileri sunmaları beklenmektedir. Kalkınma Ajanslarının temel amacı bölgenin ihtiyaç ve önceliklerini yerelde katılımcı planlama teknikleri ile tespit etmek, kamu, özel, sivil toplum kesimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, kaynakların verimli ve etkin kullanılması amacıyla hedeflerin belirlenmesi konusunda ortak mutabakat sağlamaktır. İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir de yereldeki aktörlerin işbirliği ve eşgüdümüyle 2012 yılının ikinci yarısında da çalışmalarını sürdürecektir. Mustafa Cahit Kıraç İzmir Valisi Yönetim Kurulu Başkanı YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Kalkınma Ajansı idari yapısı itibariyle uygulayıcı değil, destek veren bir kurumdur. Kamu, özel, sivil toplum kurumları ve üniversitelerin destek türlerini iyi tanıyarak, kalkınmaya ivme kazandıracak nitelikte proje üretilmesini sağlamaları, proje hazırlama sürecinde çatı örgütlerinin teknik destek verebilmesi önem arz etmektedir. 1 1

14 I. GENEL BİLGİLER

15 A. VİZYON VE MİSYON 4. Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek. VİZYON Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü ve etkin, uluslararası tanınırlığa sahip bir ajans olmak 5. Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak. MİSYON İzmir in sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşım ile harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştirmek ve uygulamak 7. Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, baksa kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek. 8. Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak. B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 5.maddesinde Kalkınma Ajanslarının görevleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 1. Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. 2. Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı na bildirmek. 3. Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak. 9. Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek. 10. Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek. 11. Türkiye nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak. 12. Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak. 3

16 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Fiziksel Yapı İZKA, (Şehit Fethi Bey Caddesi No.49/1 Birlik Plaza Pasaport İzmir) adresindeki İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ne ait binada hizmet vermektedir. 02 Temmuz 2008 tarihinden itibaren Birlik ile yapılan kira sözleşmesi çerçevesinde Plaza nın 2. katının yarısı ve 3. katı kiralanmıştır. Temmuz 2009 itibarıyla 2. katın diğer yarısı ve son olarak Şubat 2011 de 5. kat Ajans bünyesine katılmıştır. Ajans taşıt ihtiyacını mülkiyeti ajansa ait bir adet araç ve hizmet alımı sözleşmesi ile karşılamaktadır. 2. Teşkilat Yapısı da 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun kabul edilmiştir tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasını öngören Bakanlar Kurulu 2006/10550 sayılı kararnamesi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış İzmir İli merkez olmak üzere TR31 Düzey 2 bölgesinde İzmir Kalkınma Ajansı kurulmuştur. Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve bu Kanunla düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tâbidir. Ajans organizasyon yapısında; Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisi yer almaktadır. Ajansın organizasyon yapısı aşağıdaki şemada gösterilmektedir. Kalkınma Kurulu İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 10 Kasım 2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulmuş olup, 22 Kasım 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerden oluşan Kalkınma Kurulu ajansın danışma organıdır. Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere kalkınma kurulu oluşturulmuştur. Kalkınma kurulu 100 üyeden oluşmaktadır. Kalkınma Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak. Yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve / veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini seçmek. Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak. Kalkınma Kurulu 2012 yılının ilk 6 ayında iki toplantı yapmış, kurulun bölge için stratejik konu ve sektörlerde daha etkin çalışabilmesi için bünyesinde oluşturulan beş çalışma komitesi toplam 7 toplantı gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu Yönetim kurulu, Ajansın karar organıdır. Yönetim kurulu, tek ilden oluşan bölgelerde Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Genel Meclisi Başkanı, Sanayi Odası Başkanı, Ticaret Odası Başkanı ile Kalkınma Kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden oluşmaktadır. İzmir Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun üç üyesi Kalkınma Kurulu tarafından tarihinde seçilmiştir. Yönetim Kurulu, doğal üyelerle birlikte İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı, İzmir Ziraat Odası Başkanı ve Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu Danışma Kurulu Başkanı olmak üzere Kalkınma Kurulu tarafından seçilmiş üç üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığı nın onayına sunmak. Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak. Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek. Yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığı na göndermek. Ajans bütçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığı na göndermek. Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak. Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek. Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek. 4 4

17 Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak. Genel sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı onayına sunmak Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek. Genel Sekreterlik Genel sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel sekreter Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Genel sekreterlik, genel sekreter, uzman personel, iç denetçi ve destek personelden oluşmaktadır. Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri şunlardır: Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak. Ajans gelirlerini toplamak, bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak. Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek, Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak. Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek. Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak. Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek. Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek. Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek. Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak. Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek. Yönetim Kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak. 5 5

18 Ajansın Temel Organları Tavsiye Kararları YÖNETİM KURULU KALKINMA KURULU Bilgilendirme GENEL SEKRETERLİK Organizasyon Şeması İÇ DENETÇİ HUKUK MÜŞAVİRİ GENEL SEKRETERLİK YATIRIM DESTEK OFİSİ PLANLAMA PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ TANITIM VE DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ KURUMSAL YÖNETİM BİRİMİ 6 6

19 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ M. Cahit KIRAÇ Vali Yönetim Kurulu Başkanı YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ M. CAHİT KIRAÇ VALİ İZMİR KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU BAŞKANI Aziz KOCAOĞLU Serdar DEĞİRMENCİ Ekrem DEMİRTAŞ EKREM DEMİRTAŞ SERDAR DEĞİRMENCİ AZİZ KOCAOĞLU İL GENEL MECLİS BAŞKANI İZMİR KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU ÜYESİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İZMİR KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI İZMİR KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU ÜYESİ İl Genel Meclis Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 4 5 Zekeriya MUTLU 8 ENDER YORGANCILAR EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI İZMİR KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU ÜYESİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 3 Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 7 6 Sedat KÖSE ZEKERİYA MUTLU Hüseyin PORSUK SEDAT KÖSE İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI İZMİR KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU ÜYESİ İzmir Esnaf ve Sanatkalar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Ender YORGANCILAR HÜSEYİN PORSUK BATI ANADOLU SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU İzmir Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİM KURULU BAŞKANI Batı Anadolu Sanayicileri ve İşadamları İZMİR KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU ÜYESİ Derneği Danışma Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi İZMİR ZİRAAT ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI İZMİR KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU ÜYESİ 10 9 KALKINMA KURULU ÜYELERİ KALKINMA KURULU ÜYELERİ KALKINMA KURULU BERRİN ERTÜRK ÇOLAKOĞLU KemalKEMAL ÇOLAKOĞLU Berrin ERTÜRK Kalkınma Kurulu Başkanı AD : KEMAL SOYAD : ÇOLAKOĞLU Kalkınma Kurulu Başkan Vekili AD : BERRİN SOYAD : ERTÜRK EGE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI (EÇEV) EGE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ TEMSİL ETTİĞİ KURUM YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GÖREVİ : TEMSİL ETTİĞİ KURUM (EGİAD) DANIŞMA KURULU ÜYESİ VE GÖREVİ : KALKINMA KURULU BAŞKAN VEKİLİ KALKINMA KURULU BAŞKANI : : TELEFON FAKS : FAKS : CEP TELEFONU : CEP TELEFONU : E-POSTA : E-POSTA : ADRES : ADRES : EĞİTİM : YÜKSEK LİSANS TELEFON EĞİTİM Cumhuriyet Bulvarı no:123 K:6 /603 Mayıs iş hanı Alsancak / İZMİR : Üniversite 14 Şair Eşref Bulvarı Huzur İşhanı No:27/2 K.7 Çankaya/İZMİR 7 7

20 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İZKA faaliyetlerini yürütürken bilgi ve iletişim teknolojilerinden aktif bir şekilde yararlanmaktadır. Bilgi ve iletişim altyapısını devamlı geliştirmiş ve İzmir deki diğer kurum ve kuruluşlara örnek olan bir ajans olmak hedefiyle, öncelikle kurumsal bilgi ve iletişim teknolojileri stratejisini oluşturmuştur. Bu stratejiye bağlı olarak, İZKA da yandaki donanım ve yazılımlar kullanılmaktadır. Bilgi Sistemlerinin Kullanımı Kablolu ve kablosuz erişim sağlanabilen bilgisayar ağı üzerinde çeşitli bilişim kaynakları paylaşılmaktadır. Bilgisayar ağının iç ve dış güvenliği bir adet oturum sunucu ile bir adet güvenlik duvarı cihazı ile karşılanmaktadır. Ayrıca virüs ve zararlı yazılımlara karşı bir anti virüs sunucusu kurulmuş olup, düzenli ve gerçek zamanlı taramalarla sistemin güvenliği sağlanmaktadır. 8 8 Personelin ve misafirlerin internet ihtiyaçlarını karşılayacak iki ayrı internet erişimi vardır. Tüm internet trafiğinde kullanıcı bazında erişim günlüğü tutulmaktadır. E-posta trafiği ise ajans bünyesinde kurulu olan e-posta sunucusuyla sağlanmaktadır. E-posta sunucusuna internet erişimi olan her yerden erişmek mümkündür. Personel, kendilerine tahsis edilen PDA cep telefonları ile internete ve e-postalara erişmektedir. Ajans faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde e-posta haricinde elektronik faks, kısa mesaj, video konferans, akıllı tahta vb. iletişim araçlarından da faydalanılmaktadır.

21 Tablo 1: İZKA Donanım Envanteri (30 Haziran 2012) Donanım Adı Miktarı Kullanım Amacı Marka-Model Kişisel Bilgisayarlar 53 adet Personel ve sunum bilgisayarı Lenovo, HP, Toshiba Sunucu Bilgisayarlar 5 adet 3 adet Sanallaştırma Platformu, 1 adet ikincil DC, 1 Adet Telefon santrali IBM ve HP sunucusu Disk Ünitesi 1 adet Tüm sunucuların bağlı olduğu, ajans verilerinin depolandığı disk ünitesidir. IBM Yedekleme Sistemi 2 adet Disk Ünitesindeki verinin bir kopyasını saklayan yedekleme üniteleridir. QNAP ve HP Grafik Bilgisayarı 1 adet Ajansın grafik tasarım işleri Apple Yüksek Kapasiteli Hepsi birarada Lazer Yazıcılar Düşük Kapasiteli hepsi birarada yazıcılar Lazer Yazıcılar Fotoğraf Yazıcısı Kablosuz Erişim Noktası Kesintisiz Güç Kaynağı Modemler Ağ anahtarları 3 adet 1 adet 4 adet 1 adet 4 adet 2 adet 4 adet 5 adet Her katta bir adet konumlandırılmıştır. Ajansın yazıcı, fotokopi, tarama gibi ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Fotokopi, tarama ve yazıcı fonksiyonları vardır. Kurumsal Yönetim Birimi ve genel sekreterlik Acil ihtiyaç duyulan fotograf baskılarında kullanılmaktadır. Ajans personeli ve misafirlerin kablosuz ağa erişiminde kullanılmaktadır. Her katta en az 1 adet konumlandırılmıştır. 20 kva gücünde olan cihaz tüm bilgi sistemlerini yaklaşık 4 saat süre ile elektrik kesintilerinden korumaktadır. 2 kva olan gücündeki cihaz ise kritik öneme sahip cihazların yedek güç kaynağı olarak kullanılmaktadır. 2 adeti ADSL internet erişimi, 1 adeti e-posta erişimi, 1 adeti ise faks sisteminde kullanılmaktadır. Tüm ağın omurgasınsa kullanılmaktadır. Xerox Workcentre Xerox Workcentre HP, Xerox HP HP ProCurve Tunçmatik ve Tescom Zyxel, Cisco, Multitek HP ProCurve Güvenlik Duvarı 1 adet İnternet ve mail trafiğinin kontrolü Netsafe Video Konferans Sistemi 1 adet Video konferans Polycom Projeksiyon Cihazları 5 adet Ajans içindeki tüm sunumlarda kullanılmaktadır. Hitachi, LG, Epson Akıllı Tahta 1 adet İnteraktif sunum Mimio Video Kamera 2 adet Toplantı ve etkinliklerin kayıt altına alınması amacıyla kullanılmaktadır Canon Fotograf Makinesi IP Telefon Santrali Masaüstü IP Telefon Setleri Tarayıcılar Kartvizit Tarayıcılar 6 adet 1 adet 58 adet 1 adet 3 adet Toplantı ve etkinlikler ile İzleme ve Değerlendirme Biriminin proje izlemelerinde kullanılmaktadır. Telefon iletişimi için kullanılan yeni nesil IP Telefon santralidir. Tüm personel ve toplantı odalarındaki dahili masaüstü setleridir. Evrak Kayıt Sisteminde kullanılmaktadır. Kartvizitlerin elektronik ortama aktarılması amacıyla kullanılmaktadır. Fujifilm, Nikon, Panasonic, Canon NEC Philips NEC Philips HP TTec 9 9

22 Bilgi Sistemleri Envanteri 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle İZKA bilgi teknolojileri envanteri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2: İZKA Yazılım Envanteri (30 Haziran 2012) Yazılım Sayısı Kullanıcı Sayısı Kullanım Amacı Windows 7 Professional 46 adet Personel Bilgisayarları İşletim Sist. Windows 2003 server 2 adet Server İşletim Sistemi Windows 2008 server 1 adet Server İşletim Sistemi Apple Imac Leopard 1 adet Grafik Bilgisayarı İşletim Sistemi iwork 1 adet imac Office Yazılımı SPSS İstatistik Yazılımı 1 adet Genel Kullanım Faks Maker Yazılımı 5 adet Faks Sistemi Trend Micro Antivirüs 2 adet server 55 adet kullanıcı lisansı Antivirüs MS Exchange Server M-Files Doküman Yönetim Sistemi 1 adet sunucu 55 adet e-posta lisansı 1 adet sunucu 15 adet kullanıcı lisansı e-posta Sistemi Doküman Yönetim ve iş süreçlerini Arc Serve Yedekleme Yazılımı 2 adet sunucu lisansı Yedekleme İzleme Bilgi Sistemi Sınırsız kullanıcı Mali Desteklerin Yönetimi Proje Başvuru Sistemi Sınırsız Kullanıcı Mali Destelerin Başvuru Süreci Poros İK Sınırsız kullanıcı İnsan Kaynakları Yönetimi Tablo 3: İnternet ve Uzak İletişim Envanteri (30 Haziran 2012) Bağlantı Tipi Bağlantı Hızı Kullanım Amacı Hizmet Sağlayıcı ADSL (2 Adet) 4 Mbit/sn Personel İnternet Erişimi TTNET G.SHDSL 2 Mbit/Sn E-Posta Trafiği TurkNET 1010

23 4. İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Politikası İnsan kaynakları politikasının amacı, İZKA nın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını, bu personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Organizasyon ve Personel Yapısı 2012 yılının ilk altı ayını kapsayan dönemde İZKA; 1 Genel Sekreter, 5 Birim Başkanı,1 Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü, 25 Uzman, 6 Destek Personel,1 Hukuk Müşaviri ve 1 İç Denetçi olmak üzere toplam 40 personel ile faaliyetlerine devam etmiştir yılı Haziran sonu itibariyle Ajans personelinin statülerine göre dağılımı yandaki grafikte gösterilmiştir. Şekil 1: İZKA Personelinin Kurumsal Statüye Göre Dağılımı (30 Haziran 2012) Destek, 6! Genel Sekreter, 1! Uzman, 25! 5 Birim Başkanı;! 1 Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü! Hukuk Müşaviri, 1! İç Denetçi, 1! Genel Sekreter! Birim Başkanı! Hukuk Müşaviri! İç Denetçi! Uzman! Destek! Personelin birimlere göre dağılımı açısından; Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi 8 kişi, Program Yönetim Birimi 4 kişi, İzleme ve Değerlendirme Birimi 6 kişi, Yatırım Destek Ofisi 6 kişi, Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi 5 kişi ile hizmet vermektedir. İdari Mali İşler, Bilgi İşlem ve Yönetici Asistanlığı alt birimlerinden oluşan Kurumsal Yönetim Biriminde ise 8 kişi görev yapmaktadır. Ajans personelinin cinsiyete göre dağılımı ise aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre İZKA da 17 kadın ve 23 erkek personel görev yapmaktadır. Şekil 2: İZKA Personelinin Cinsiyete Göre Dağılımı (30 Haziran 2012) Kadın, 17! Erkek, 23! Kadın! Erkek! Ajans personelinin eğitim durumuna baktığımızda, 3 personel doktora derecesi, 13 personel de yüksek lisans derecesine sahiptir. Diğer yandan, 7 personel doktora eğitimine, 5 personel de yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 12 personel lisans derecesine sahiptir. Ajans personelinin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 1111

24 Şekil 3: İZKA Personelinin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı (30 Haziran 2012) Y.Lisans Derecesi ; 13! Doktora Derecesi, 3! Doktora Öğrencisi ; 7! 5. Ajans Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler Lisans Derecesi, 12! Y.Lisans Öğrencisi, 5! İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Genel Sekreter, birim başkanları, uzman personel, iç denetçi, yatırım destek ofisi koordinatörü ve destek personelinden oluşur. Ajans tarafından sunulan hizmetler Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, Program Yönetimi Birimi, İzleme Değerlendirme Birimi, Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi, Yatırım Destek Ofisi ve Kurumsal Yönetim Birimi tarafından yerine getirilmektedir. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Planlama, Programlama ve Koordinasyon Biriminin (PPKB) temel görevi; bölge planlarının, yerel aktörlerin katılımıyla, Ulusal Kalkınma Planıyla uyumlu olarak, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanması, yerel aktörler tarafından benimsenmesi ve sahiplenilmesinin sağlanmasıdır. Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen projeleri izlemek ve desteklemek, bölge planında önceliklendirilmiş konularda kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği ve iletişimi geliştirmektir. Bölgeye yönelik ekonomik ve sosyal kalkınmaya ilişkin araştırmaların yapılması, planların hayata geçirilmesinin temelini oluşturan bölgesel operasyonel programların oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi ve söz konusu plan ve programlar ışığında destek programlarının çerçevesinin oluşturulması da PPKB nin çalışma alanları arasında bulunmaktadır. PPKB ayrıca, Ajans ın yıllık çalışma programları ve bütçesini de diğer birimlerle işbirliği içinde hazırlamaktadır. Program Yönetimi Birimi Program Yönetim Birimi (PYB), Ajans tarafından sunulan mali ve teknik destek programlarının uygulama mekanizmasını oluşturmak ve yönetmekten sorumlu olan birimdir. Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesinin oluşturulmasından, destek programları kapsamında başvuru Lisans Derecesi! koşullarının ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesine; Öğrencisi! destek programlarının bölgede Y.Lisans Doktora tanıtımı Öğrencisi için! gerekli tedbirlerin alınmasından, potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırla- Y.Lisans Derecesi! Doktora Derecesi! ma eğitimlerinin gerçekleştirmesine; proje başvurularının kabul edilmesinden, proje değerlendirme süreçlerinin planlamasına ve yönetilmesine kadar mali destek programlarının yönetimsel her aşamasından sorumludur. İzleme ve Değerlendirme Birimi İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB), Bölge Planı ve programların gerçekleşmesi amacıyla desteklenen faaliyetleri ve projeleri izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığı na bildirmekten sorumlu olan birimdir. İDB, uygulama aşamasına geçmiş projelerde öngörülen amaç ve hedeflere ulaşılmasına yardımcı olur ve yararlanıcıların ödeme taleplerini değerlendirerek ödemelerin zamanında yapılmasını sağlar. İDB ayrıca, Ajans ın yürüttüğü programların, desteklediği proje ve faaliyetlerin ilerlemelerine yönelik değerlendirmeler yapmakta, periyodik değerlendirme raporları hazırlamakta ve bölgenin kalkınması bakımından yaratılan etki ve sonuçları ve başarı düzeylerini tespit etmek amacıyla etki değerlendirme analizlerini hazırlamaktadır. Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planı nın uygulama sürecini koordine etmek ve Ajans ın uluslararası ilişkilerini geliştirmek için faaliyet gösteren Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi (TDİB), İzmir in uluslararası tanınırlığını artırmak için uluslararası organizasyonlara destek vermek, İzmir in tanıtımı kapsamında ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının çekilmesi amacıyla lobi faaliyetlerini koordine etmek, Ajans ın uluslararası kuruluşlarla olan üyeliklerinin koordinasyonunu yürütmek ve Ajans ın uluslararası alanda tanıtımına ve bilinirliğini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedir. Ajansın basın ve kurumsal iletişimi de birim sorumlulukları arasındadır. Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu tarafından Ajans ın iletişim ve tanıtım faaliyetleri yürütülmektedir. 1212

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 1 DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU 2010 4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU DAKA FAALİYET RAPORU 2010 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 Basım 2014 Sayfa 0 / 137 Yerel dinamiklerden en üst düzeyde faydalanarak iş olanaklarını, istihdamı, sosyal donatı imkânlarını, insan kapasitesini ve sosyo-ekonomik ağ bağlantılarını

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Sayfa 0 / 92

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Sayfa 0 / 92 2014 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 0 / 92 KISALTMALAR AB ABPKM AR-GE BD BM BİS BTSO CBS DAKA DFD DP DTM DYK EMİTT EÜAŞ GAP HES IPA İBS İDB İZKA KAYS KB KOBİ KÖYDES KUDAKA MDP

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR)

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2013 YILI 6 AYLIK AJANS ARA FAALİYET RAPORU EYLÜL 2013 Sayfa 1 / 69 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ

FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ 24OCAKHAZİRAN FAALİYET RAPORU 24 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER, A. MİSYON VE VİZYON, B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR, C. AJANSA LER,. FİZİKSEL YAPI, 2. TEŞKİLAT

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI MART 2011 Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. M. Kemal ATATÜRK YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 5 A. VİZYON VE MİSYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1. Fiziksel

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2013. İçindekiler

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2013. İçindekiler 1 İçindekiler I-GENEL BİLGİLER... 6 A) Görev, Yetki ve Sorumluluklar... 6 B) Ajansa İlişkin Bilgiler... 7 1) Fiziksel Yapı...7 2) Teşkilat Yapısı...7 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 12 4) İnsan Kaynakları...

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 5 I. GENEL BİLGİLER... 6

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU. Şubat - 2012

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU. Şubat - 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU Şubat - 2012 Tasarım: Hangar Marka İletişim Reklam Hizmetleri Yayıncılık +90 312 425 07 34 www.hangarreklam.com Baskı ve Cilt: Öncü Basımevi +90 312

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Ara Faaliyet Raporu

İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Ara Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve Misyon 2 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C) Ajansa İlişkin Bilgiler 3 1. Fiziksel Yapı 3 2. Teşkilat Yapısı 4 2.1. Kalkınma Kurulu 5 2.2. Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran]

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.org.tr Eylül 2011 Sunuş T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı Kanun a istinaden 25

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı. Genel Sekreterliği. 2013 Yılı Faaliyet Raporu www.dogaka.gov.tr

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı. Genel Sekreterliği. 2013 Yılı Faaliyet Raporu www.dogaka.gov.tr D A K A 2013 Y F R SUNUŞ Yerel kaynak ve potansiyellerin ulusal plan ve programlarla uyumlu ve kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliğine dayalı bir şekilde değerlendirilerek bölgesel kalkınmanın

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. Kemal ATATÜRK 5 6 Bireylerin

Detaylı

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Gaziantep, Adıyaman, Kilis İpekyolu Kalkınma Ajansı kurulduğu günden bu yana Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde bölge içi gelişmişlik farklarının

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLO LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 RESİM LİSTESİ... 3 I GENEL BİLGİLER... 4 A) VİZYON VE MİSYON... 6 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı