TÜRKİYE DE AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2011"

Transkript

1 TÜRKİYE DE AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2011 ANKARA 2011 aile toplumun temelidir

2

3 TÜRKİYE DE AiLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2011

4 ISBN : PROJE KOORDİNATÖRÜ Dr. İbrahim Uslu DANIŞMANLAR Prof. Dr. Aykut Toros-Yeditepe Üniversitesi (Sosyoloji) Prof. Dr. F.Beylü Dikeçliğil-Erciyes Üniversitesi (Sosyoloji) Prof. Dr. H.Hüseyin Tatlıdil-Hacettepe Üniversitesi (İstatistik) Yard. Doç. Dr. Sinan Zeyneloğlu-Gaziantep Üniversitesi (Şehir ve Bölge Planlama) Dr. Murat Çağatay-Eğitim Uzmanı (Sosyolog) M. Kürşad Birinci-Gazi Üniversitesi (Kamu Yönetimi) AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Abdullah Kütük-Uzman Abdulkadir Abduşoğlu-Uzman Ercan Şen-Uzman Mustafa Nuri Nuruan-Uzman Nuray Şehitoğlu-Uzman MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ Müzeyyen Buzlu SAHA KOORDİNATÖRÜ Mithat Kahveci BASKI Afşaroğlu Matbaası Kazım Karabekir Cad. Altuntop İşhanı No: 87/7 İskitler - ANKARA Tel : Faks :

5 ÖNSÖZ Dünyada, siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel alanlarda yaşanan hızlı değişimlere rağmen toplumsal yaşamın en temel kurumu aile önemini ve varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Aile; kadının, erkeğin, çocuğun, gencin ve yaşlının karşılıklı etkileşim halinde olduğu, sevgi, saygı, merhamet, adalet, dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik gibi temel insani değerleri öğrendiğimiz ve geliştirdiğimiz mekânlardır. Aile, doğduğumuz andan itibaren ilk öğrenme ortamımız olup, aynı zamanda bireysel ve toplumsal yaşamın da şekillendiği yerlerdir. Ailenin bireysel ve toplumsal yaşamı şekillendirme fonksiyonu, aynı zamanda durağan bir yapısının olmadığının da göstergesidir. Toplumsal yaşamda meydana gelen siyasi, ekonomik, kültürel değişimler aileye de yansımakta, aile kurumunu da etkilemektedir.bu açıdan dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişim ve dönüşümün farkında olmak, bu olguları algılamak, anlamak ve değişimi yönetmek ancak hesaplanabilir yapı analizlerinin gerçekleştirilmesi ile mümkündür Türkiye Aile Yapısı Araştırması, aile kurumu ve sorunlarıyla ilgili güncel bilimsel verilerin toplanması, toplumsal değişim süreci içinde ortaya çıkan problemlerle ilgili önlemlerin alınması, sağlıklı politikaların oluşturulabilmesi ve toplumsal dokunun fotoğrafının çekilmesi açısından önemlidir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2011 Türkiye Aile Yapısı Araştırması, aile kurumunu sosyal, ekonomik, kültürel açıdan değerlendirmeye imkân sağlayacak şekilde çok boyutlu ve kapsamlı olarak ele alınmıştır. Bu araştırma ile elde edilen veriler; zaman içindeki değişim ve sürekliliği tespit etmek, güncel verilerin elde etmek, aile, nüfus ve sosyal destek politikalarının bugünü ve geleceğini belirlemek açısından yol gösterici olacaktır. Türkiye de Aile Yapısı Araştırması nın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın, bundan sonraki bilimsel çalışmalara ışık tutmasını, çalışma ışığında belirlenecek ve uygulanacak politikaların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Fatma ŞAHİN Bakan T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 3

6 4 Türkiye de Aile Yapısı Araştırması 2011

7 SUNUŞ Aile konusu, sanayileşme ve kentleşmenin yaygınlaşması ile toplumlar için sahip çıkılması ve politika geliştirilmesi gereken önemli konular arasına girmiştir. Çünkü aile yapısı, sanayileşme ve kentleşmeden doğrudan etkilenerek toplumsal yaşamın biçimlenmesinde rol oynamaktadır. Ülkemizde de teknolojik gelişmeler, sanayileşmenin daha da ileri gitmesi ve kırsaldan kente göçün yaşanması ile aile yapısında ve toplumsal yaşamda değişiklikler yaşanmaktadır. Aile konusu toplumların gündemine, iki etkene bağlı olarak giderek daha fazla oturmaktadır. Bunlar küreselleşme ve popüler kültürün yaygınlaşmasıdır. Küreselleşme ve popüler kültürün etkililiğinin artması karşısında toplumlar, ailenin önemini daha iyi kavramaktadırlar. Esasında aile değerlerinde görülen zayıflama, toplumlarda ailenin temel fonksiyonları konusunda yüksek bir bilinç gelişmesini sağlamaya da hizmet etmiştir. Ailenin ihmal edilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerde altından kalkılmaz bir yük getirmiştir. Rollerini yerine getiremeyen aile; boşanma oranlarında, sokakta yaşayan sayısında, aile içi şiddet ve cinayetlerde artışa zemin hazırlamıştır. Bu çerçevede, hedef ailelerin güçlendirilmesidir. Güçlü aile, sorun çözme kabiliyeti yüksek aile demektir. Bugün toplumsal gelişmenin önünde birer engel olarak duran sorunların önemli bir kısmı ailenin zayıflaması ile ortaya çıkmıştır. Ailenin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için ciddi destek programlarına ihtiyaç duyulmakta, bu programların planlanması için de sosyal araştırmaların yapılması gerekmektedir. Sosyal politikaları yürütmede yaşanılan temel güçlüklerden biri veri yetersizliğidir. Sosyal politika uygulamalarının sağlıklı olarak yürütülmesi sosyal araştırmalardan elde edilen verilere ihtiyaç bulunmaktadır. Konuttan sağlığa, eğitimden beslenmeye, nüfus planlamasından yoksullukla mücadeleye hemen her konuda sağlıklı verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırma bu veri ihtiyacını belirli ölçüde karşılamak amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada, aile kurumunun temel işlevleri çerçevesinde aile bireylerinin değer, tutum ve davranışları tespit edilerek Türkiye de genel karakteristikleriyle aile yapısı ve sorunları betimlenmiş ve incelenmiştir yılında gerçekleştirilen Türkiye de Aile Yapısı Araştırması ile de sonuçların karşılaştırılmasına imkân verecek bir çalışma olmuştur. Ömer BOZOĞLU Genel Müdür T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 5

8 İÇİNDEKİLER TABLOLAR GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM: TANIMLAYICI ÇERÇEVE KONU VE AMAÇ KAVRAMSAL ÇERÇEVE TANIMLAR AİLE İLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI LİTERATÜR Literatür İle İlgili Genel Değerlendirme i. Araştırmalarda Literatürün Önemi ii. Literatürde Doğrudan ve Dolaylı Kaynakların İşlevleri iii. Dolaysız Kaynakların Literatürdeki İşlevleri iv. Dolaylı Kaynakların Literatürdeki İşlevleri Literatür Tarama Matrisi i. Türk Sosyoloji Tarihinde Aile ii. Aile Araştırmalarında Temel Konular ve Değişen Temalar iii. Aile Konusunda Araştırma Serileri iv. Literatür Taramasından Elde Edilen ve Araştırma Enstrümanlarının Oluşturulmasında Yararlanılan Genel Bulgular Aile Araştırması Bibliyografya Çalışması Seçilmiş Eser İçerikleri i. Osmanlı Dönemi: Türkiye (1920 Öncesi) ii : Türkiye iii Sonrası: Türkiye iv. Avrupa: 1920 Öncesi v : Avrupa vi Sonrası: Avrupa vii Öncesi: A.B.D viii : A.B.D ix Sonrası: A.B.D İKİNCİ BÖLÜM: ARAŞTIRMA TASARIMI VE METODOLOJİ ÖRNEKLEME TASARIMI SORU KAĞITLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE VERİ TOPLAMA ARAÇLARI ÖN TEST ARAŞTIRMANIN ORGANİZASYONU VE UYGULAMASI Proje Ekibi Eğitimler Türkiye de Aile Yapısı Araştırması 2011

9 Saha Uygulaması ve Yaşanan Problemler i. Yaz Aylarında Hanehalkına Erişme Zorluğu ii. İklimden Kaynaklanan Sorunlar iii. TÜİK Örnekleminden Kaynaklanan Sorunlar iv. Terör Hadiselerindeki Tırmanma v. Deprem Kontroller Veri Girişi ÖRNEKLEMİN KAPSAMI Hane Erişimi Birey Erişimi ÖRNEKLEM AĞIRLIKLARININ HESAPLANMASI Hane Ağırlık Katsayıları Birey Ağırlık Katsayıları ÖRNEKLEME HATALARI SOSYO-EKONOMİK STATÜ (SES) DÜZEYİNİN HESAPLANMASI Mevcut Yöntemler TAYA 2011 Kapsamında Kullanılan Statü Atama Yöntemi i. Hane Reisi ve Üyelerinin Çalışma Konum ve Biçimine İlişkin Puanlama. 142 ii. Hanehalkı Ortalama Eğitim Puanı iii. Yaşanılan konutun nitelikleri ve mülkiyet durumu iv. Gelir Puanı TAYA SES Ayrımları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BULGULAR HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ VE HANEHALKI KOMPOZİSYONU Hanehalkının Büyüklüğü ile İlgili Analizler Hanehalkı Tipleri OTURULAN KONUT İLE İLGİLİ ANALİZLER Oturulan Konutun Zemin Malzemesi Oturulan Konutun Türü Oturulan Konutun Oda Sayısı Oturulan Konutun Isıtma Sistemi Oturulan Konutta Çocuk ve Yaşlı Odalarının Bulunma Durumu Oturulan Konutun Mülkiyet Durumu Yaşanılan Hane Dışında Kullanılan Diğer Konutlar T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7

10 3.3. HANEHALKININ EKONOMİK DURUMU İLE İLGİLİ ANALİZLER Hanehalkı Eşya Sahipliliği Hanehalkının Geçinmek İçin Yardım Alma Durumu ve Yardım Alınan Kurumlar Hanehalkının Aylık Gelir ve Gideri Hanehalkının Borç/Kredi Alma Durumu ile İlgili Analizler YAŞANILAN YERLEŞİM BİRİMİ İLE İLGİLİ ANALİZLER Onsekiz (18) Yaşına Kadar Yaşanılan Yer Onsekiz (18) Yaşına Kadar Yaşanılan Yerleşim Alanı Oturulan İldeki Yaşama Süresi EVLİLİK VE BOŞANMA İlk Evlenme Yaşı Uygun Evlenme Yaşı Evlilik Süresi Eş ile Tanışma Şekli Evlilik Kararı Nikah Türü Başlık Parası Akraba Evliliği Akraba Evliliğini Uygun Bulma Evlenirken Yapılan Törenler Evlenilecek Kişide Aranan Sosyal Özellikler Evlenilecek Kişide Aranan Kişilik Özellikleri Evlilik Sayısı Evliliğin Durumu ve Boşanma Boşanma Sebepleri Boşanma Sebebi Olarak Görülen Davranış ve Özellikler AİLE İÇİ İLİŞKİLER Hanehalkı Üyelerinin Biraraya Geldikleri Zamanlar Hanehalkı Üyelerinin Beraberce Yaptıkları Faaliyetler Hanedeki İşlerin Kimler Tarafından Yapıldığı Bakıma Muhtaç Küçük Çocuk Bulunan Haneler ve Bakımın Kimler Tarafından Yapıldığı Bakıma Muhtaç Engelli Bulunan Haneler ve Bakımın Kimler Tarafından Yapıldığı Türkiye de Aile Yapısı Araştırması 2011

11 Bakıma Muhtaç Hasta Bulunan Haneler ve Bakımın Kimler Tarafından Yapıldığı Ailede Karar Verme Eşler Arasında Sorun Yaşanan Konular Eşler Arasında Anlaşmazlık Olduğu Durumlarda Verilen Tepkiler Eşler Arasında Sorun Yaşandığında Eşlerin Dışarıdan Destek Alma Durumu AKRABALIK İLİŞKİLERİ Akrabalarla İlişkilerle İlgili Değerlendirmeler Akrabalarla Oturma Mesafesi Akrabalar ile Görüşme Sıklığı Aile Bireyleri ile Duygu ve Düşünce Paylaşımı AİLEDE ÇOCUK VE ÇOCUK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER Bireylerin Sahip Olduğu Çocuk Sayısı İstenen Çocuk Sayısı İstenen Çocuğun Cinsiyeti Evlat Edinilen Çocuk ve Akrabalık Durumu Doğal Yöntemlerle Çocuğu Olmayan Çiftlerin Yapması Gerekenlere İlişkin Tutumlar Çocuk İle İlgili Düşünceler Anne-Baba ile Çocuk Arasında Sorun Yaşanan Konular Çocuğa Verilen Cezalar Çocuğa Ceza Verilmesinin Sebepleri Çocuk İle Yaşanan Sorunlarda Ailelerin Destek Alması AİLE VE TOPLUM HAYATIYLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ KONULARDAKİ DÜŞÜNCELER Nikahsız Birlikte Yaşamaya ve Evlilik Dışı Çocuk Sahibi Olmaya Bakış Kadınların Ücretli Bir İşte Çalışması ile İlgili Kanaatler Bireylerin Aileleri ve Kendileri ile İlgili Mutluluk Algısı İnanç Konusunda Bireylerin Kendilerine Uygun Gördükleri Tanımlamalar Dini Bilgi Kaynakları ve Dinin Gündelik Hayattaki Rolü SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER Akraba, Arkadaş veya Yakınları Ziyarete Gitme Alışkanlığı Aile Üyelerine ve Yakınlarına Hediye Verme Alışkanlığı Kitap Okuma Alışkanlığı Gazete Okuma Alışkanlığı T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 9

12 Sinema ve Tiyatroya Gitme Alışkanlığı Restaurant, Lokanta, Pastahane, Kafe Gibi Yerlere Gitme Alışkanlığı Lokal, Kulüp ve Dernek Gibi Yerlere Gitme Alışkanlığı Bar, Gece Kulübü Gibi Yerlere Gitme Alışkanlığı Kıraathaneye/Kahvehaneye Gitme Alışkanlığı Spor Yapma Alışkanlığı Dikiş, Marangozluk, Tamirat Gibi El İşleri Yapma Alışkanlığı TV/VCD/DVD Seyretme Alışkanlığı Spor Müsabakalarını İzleme Alışkanlığı Evde Kağıt, Okey, Tavla, Bilgisayar Oyunu Gibi Oyunlar Oynama Alışkanlığı Sigara Kullanma Alışkanlığı Alkol Kullanma Alışkanlığı İnternet Kullanma Alışkanlığı Televizyon İzleme Alışkanlığı ve Televizyon İzleme ile İlgili Tutumlar Tatil Alışkanlığı YAŞLILIK Sürekli Bakıma Muhtaç Yaşlı Bulunan Haneler ve Bakımın Kimler Tarafından Yapıldığı Yaşlılık Dönemiyle İlgili Yaşam Tercihleri Huzurevi Tercih Nedenleri Yaşlıların Çocuklarıyla Aynı Evde Yaşama Sebebi Yaşlıların Çocuklarıyla Ayrı Evde Yaşama Sebebi ve Ziyaret Edilme Durumları KİŞİSEL GELİR VE MÜLKİYET DURUMU İLE İLGİLİ ANALİZLER Yapılan İş Dışında Elde Edilen Gelirler Kişisel Araç ve Değerli Varlıklara Sahip Olma Durumu Bireylere Göre Gelir Açısından Ailelerinin Durumu SONUÇ KAYNAKÇA EKLER EK 1: BİRİNCİ ÇALIŞTAY KATILIMCILARI EK 2: İKİNCİ ÇALIŞTAY KATILIMCILARI EK 3: SORU FORMU Türkiye de Aile Yapısı Araştırması 2011

13 TABLOLAR Tablo 1: İhtiyaçlar ve Kurumsal İşlevler...29 Tablo 2: Ailenin İşlevleri ve Temel Araştırma Soruları...30 Tablo 3: Tarama Sonucu Zaman ve Mekan Bazında İncelemeye Alınan Eserlerin Sınıflandırılması...57 Tablo 4: Araştırma Konuları ve Temalar...61 Tablo 5: Yerleşim Birimine Göre Türkiye Geneli, Ankara ve İzmir İllerinde Seçilen Blok Sayıları Tablo 6: İBBS1 Bölgelerinde Uygulanması Öngörülmüş Anket Sayılarının Kent ve Kır (Kır+Köy) Bazında Dağılımı Tablo 7: Üç Büyük İlde Uygulanacak Anket Sayılarının Kent ve Kır (Kır+Köy) Bazında Dağılımı Tablo 8: Örneklemin İllere ve Yerleşim Birimlerine Göre Dağılımı Tablo 9: Anketör Eğitimleri Tablo 10: Saha Uygulaması Sonuçları ve Hane Bazında Erişim Oranları Tablo 11: Erkek Hane Fertleri İçin Birey Görüşmesi Sonuçları ve Cevaplama Oranları Tablo 12: Kadın Hane Fertleri İçin Birey Görüşmesi Sonuçları ve Cevaplama Oranları Tablo 13: Toplam Hane Fertleri İçin Birey Görüşmesi Sonuçları ve Cevaplama Oranları Tablo 14: Bölge ve Kır/Kent Ağırlık Katsayıları Tablo 15: Erkek Bireyler İçin Bölge ve Kır/Kent Ayrımında Birey Ağırlık Katsayıları Tablo 16: Kadın Bireyler İçin Bölge ve Kır/Kent Ayrımında Birey Ağırlık Katsayıları Tablo 17: Üç Büyük İl ve İBBS Düzey1 Bölgeleri İçin %95 Güven Düzeyinde Güven Aralıkları Tablo 18: Örneklemde Yer Alan Birimlerin İller/Bölgelerden Seçilme Olasılıkları Tablo 19: Çalışma Konumu Puanları Tablo 20: Çalışma Konumu Puanının İndeks Değerine Dönüşümü Tablo 21: Eğitim Puanları Tablo 22: Eğitim Puanının İndeks Değerine Dönüşümü Tablo 23: Oturulan Konutun Niteliği ve İndeks Değeri Tablo 24: Gelir Kümeleri ve İndeks Puanları Tablo 25: TAYA SES Kategorileri T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 11

14 Tablo 26: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Hanehalkının Büyüklüğü Tablo 27: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Hanehalkı Tipleri Tablo 28: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Oturulan Konutun Zemin Malzemesi Tablo 29: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Oturulan Konutun Türü Tablo 30: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Oturulan Konutun Oda Sayısı Tablo 31: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Oturulan Konutun Isıtma Sistemi Tablo 32: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Oturulan Konutta Çocuk Odasının Bulunma Durumu Tablo 33: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Oturulan Konutta Yaşlı Odasının Bulunma Durumu Tablo 34: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Oturulan Konutun Mülkiyet Durumu Tablo 35: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Oturulan Konutun Dışında Kullanılan Diğer Konut Durumu Tablo 36: Hanehalkının Sahip Olduğu Eşyalar Tablo 37: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Yardım Alma Durumu Tablo 38: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Yardım Alınan Kurum veya Kişiler Tablo 39: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Aylık Gelir Durumu Tablo 40: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Aylık Gider Durumu Tablo 41: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Borç ya da Kredi Alma Durumu Tablo 42: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Borç ya da Krediye Niye İhtiyaç Duyulduğu Tablo 43: Borç/Kredi Alınan Kurum/Kişiler Tablo 44: Borç/Kredi Almak İçin Tercih Edilecek Kurum/Kişiler Tablo 45: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre 18 Yaşına Kadar Yaşanılan Yer Tablo 46: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre 18 Yaşına Kadar Yaşanılan Yerleşim Alanı Tablo 47: Oturulan İldeki Yaşanma Süresi Tablo 48: Cinsiyete Göre İlk Evlenme Yaşı Tablo 49: Cinsiyete ve İlk Evlenme Yılına Göre 18 Yaşından Önce veya Sonra Evlenmiş Olma Durumu (İlk Evlilik) Tablo 50: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Ortalama Erkek ve Kadın İlk Evlenme Yaşı Türkiye de Aile Yapısı Araştırması 2011

15 Tablo 51: Öğrenim Durumu ve SES e Göre Ortalama Erkek ve Kadın İlk Evlenme Yaşı Tablo 52: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Kadın İçin Uygun Bulunan İlk Evlenme Yaşı Tablo 53: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Kadın İçin Uygun Bulunan İlk Evlenme Yaşı Tablo 54: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Erkek İçin Uygun Bulunan İlk Evlenme Yaşı Tablo 55: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Erkek İçin Uygun Bulunan İlk Evlenme Yaşı Tablo 56: Türkiye Genelinde Evli Kalınan Süreler Tablo 57: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Eş İle Tanışma Şekli (İlk Evlilik) Tablo 58: Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Eş İle Tanışma Şekli (İlk Evlilik) Tablo 59: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Eş İle Tanışma Şekli (Son Evlilik) Tablo 60: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Eş İle Tanışma Şekli (Son Evlilik) Tablo 61: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Evlilik Kararı (İlk Evlilik) Tablo 62: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Evlilik Kararı (İlk Evlilik) Tablo 63: Cinsiyet ve İlk Evlenme Yılına Göre Evlilik Kararı (İlk Evlilik) Tablo 64: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Evlilik Kararı (Son Evlilik) Tablo 65: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Evlilik Kararı (Son Evlilik) Tablo 66: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Nikah Türü (İlk Evlilik) Tablo 67: Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Nikah Türü (İlk Evlilik) Tablo 68: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Nikah Türü (Son Evlilik) Tablo 69: Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Nikah Türü (Son Evlilik) Tablo 70: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Başlık Parası (İlk Evlilik) Tablo 71: Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Başlık Parası (İlk Evlilik) Tablo 72: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Başlık Parası (Son Evlilik) Tablo 73: Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Eş Başlık Parası (Son Evlilik) Tablo 74: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Akraba Evliliği (İlk Evlilik) Tablo 75: Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Akraba Evliliği (İlk Evlilik) Tablo 76: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Akraba Evliliği (Son Evlilik) Tablo 77: Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Akraba Evliliği (Son Evlilik) Tablo 78: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Eş İle Akrabalık Derecesi (İlk Evlilik)..215 Tablo 79: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri ve Bölgelere Göre Akraba Evliliğini Uygun Bulma Tablo 80: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Akraba Evliliğini Uygun Bulma Tablo 81: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Akraba Evliliğini Uygun Bulma Nedeni Tablo 82: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Akraba Evliliğini Uygun Bulma Nedeni Tablo 83: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Evlenirken Yapılan Törenler (İlk Evlilik) Tablo 84: Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Evlenirken Yapılan Törenler (İlk Evlilik) T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 13

16 Tablo 85: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Evlenirken Yapılan Törenler (Son Evlilik) Tablo 86: Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Evlenirken Yapılan Törenler (Son Evlilik) Tablo 87: Erkeklere Göre Evlenilecek Kişide Aranan Sosyal Özellikler Tablo 88: Kadınlara Göre Evlenilecek Kişide Aranan Sosyal Özellikler Tablo 89: Erkeklere Göre Evlenilecek Kişide Aranan Kişilik Özellikleri Tablo 90: Kadınlara Göre Evlenilecek Kişide Aranan Kişilik Özellikleri Tablo 91: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Evlilik Sayısı Tablo 92: Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Evlilik Sayıs Tablo 93: Evliliğin Durumu ve Boşanma Tablo 94: Türkiye Geneli ve Yerleşim Yerlerine Göre Boşanma Sebebi Tablo 95: Cinsiyete Göre Boşanma Sebebi Tablo 96: SES e Göre Boşanma Sebebi Tablo 97: Boşanma Sebebi Olabilecek Davranış ve Özellikler Tablo 98: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Sabah Kahvaltısında Biraraya Gelme Sıklıkları Tablo 99: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Akşam Yemeğinde Biraraya Gelme Sıklıkları Tablo 100: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Hafta Sonlarında Biraraya Gelme Sıklıkları Tablo 101: Hanehalkı Üyelerinin Beraberce Yaptıkları Faaliyetler ve Sıklıkları Tablo 102: Hanedeki İşlerin Kimler Tarafından Yapıldığı Tablo 103: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Hanedeki Küçük Çocukların Bakımı Tablo 104: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Bakıma Muhtaç Engelli Bulunan Haneler Tablo 105: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Bakıma Muhtaç Engellilerin Bakımı Tablo 106: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Bakıma Muhtaç Hasta Bulunan Haneler Tablo 107: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üçbüyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Bakıma Muhtaç Hastaların Bakımı Tablo 108: Ailede Karar Verme Tablo 109: Erkeklere Göre Eşler Arasında Sorun Yaşanan Konular Tablo 110: Kadınlara Göre Eşler Arasında Sorun Yaşanan Konular Tablo 111: Kadınların Eşleriyle Aralarında Anlaşmazlık Olduğunda Verdiği Tepkiler Tablo 112: Erkeklerin Eşleriyle Aralarında Anlaşmazlık Olduğunda Verdiği Tepkiler Tablo 113: Kadınların Eşleriyle Aralarında Anlaşmazlık Olduğunda Eşlerinin Verdiği Tepkiler Türkiye de Aile Yapısı Araştırması 2011

17 Tablo 114: Erkeklerin Eşleriyle Aralarında Anlaşmazlık Olduğunda Eşlerinin Verdiği Tepkiler Tablo 115: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Eşler Arasında Sorun Yaşanması Durumunda Destek Alınan Kurum veya Kişiler Tablo 116: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Eşler Arasında Sorun Yaşanan Durumlarda Destek Alınan Kurum Yada Kişiler Tablo 117: Akrabalarla İlişkilerin Nasıl Görüldüğü Tablo 118: Ailelerin Akrabalarıyla Oturma Mesafesi Tablo 119: Bireylerin Akrabaları ile Görüşme Sıklığı Tablo 120: Bireylerin Akrabalarıyla Duygu ve Düşüncelerini Paylaşma Sıklığı Tablo 121: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Sahip Olunan Çocuk Ortalaması Tablo 122: Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Sahip Olunan Çocuk Ortalaması Tablo 123: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Bireylerin Şartlar Uygun Olsa İstedikleri Çocuk Sayısı Tablo 124: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Bireylerin Şartlar Uygun Olsa İstedikleri Çocuk Sayısı Tablo 125: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Tek Çocuk Olsa İstedikleri Çocuk Cinsiyeti Tablo 126: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Tek Çocuk Olsa İstedikleri Çocuk Cinsiyeti Tablo 127: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Evlat Edinilen Çocuk Durumu Tablo 128: Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Evlat Edinilen Çocuk Durumu Tablo 129: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri ve SES e Göre Evlat Edinilen Çocuğun Akrabalık Durumu Tablo 130: Doğal Yöntemlerle Çocuğu Olmayan Çiftelerin Davranışlarına İlişkin Düşünceler Tablo 131: Çocuk İle İlgili Düşünceler Tablo 132: Çocuklarla Sorun Yaşanan Konular Tablo 133: Çocukların Ebeveynleriyle Sorun Yaşadığı Konular Tablo 134: Son Bir Yıl İçinde Annelerin Çocuklarına Verdikleri Cezalar Tablo 135: Son Bir Yıl İçinde Babaların Çocuklarına Verdikleri Cezalar Tablo 136: Çocuğu Cezalandırmanın Sebebi Tablo 137: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Çocuk İle Yaşanan Sorunlarda Kimden Destek Alındığı Tablo 138: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Çocuk İle Yaşanan Sorunlarda Kimden Destek Alındığı Tablo 139: Nikâhsız Birlikte Yaşamaya ve Evlilik Dışı Çocuk Sahibi Olma Konusundaki Düşünceler Tablo 140: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Kadının Çalışması İle İlgili Kanaatler Tablo 141: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Kadının Çalışması İle İlgili Kanaatler Tablo 142: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Kadınların Çalışmasını Uygun Bulmama Sebepleri T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 15

18 Tablo 143: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Kadınların Çalışmasını Uygun Bulmama Sebepleri Tablo 144: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Aile İle İlgili Mutluluk Algısı Tablo 145: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Aile İle İlgili Mutluluk Algısı Tablo 146: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Bireylerin Kendileri İle İlgili Mutluluk Algısı Tablo 147: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Bireylerin Kendileri İle İlgili Mutluluk Algısı Tablo 148: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre İnanç Konusunda Bireylerin Kendilerine Uygun Gördükleri Tanımlamalar Tablo 149: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre İnanç Konusunda Bireylerin Kendilerine Uygun Gördükleri Tanımlamalar Tablo 150: Dinin Gündelik Hayattaki Belirleyiciliği Tablo 151: Sahip Olunan Dini Bilgilerin Kaynakları Tablo 152: Akraba, Arkadaş veya Yakınları Ziyarete Gitme Alışkanlığı Tablo 153: Aile Üyelerine ve Yakınlara Hediye Alma Alışkanlığı Tablo 154: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Kitap Okuma Alışkanlığı Tablo 155: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Kitap Okuma Alışkanlığı Tablo 156: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Gazete Okuma Alışkanlığı Tablo 157: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Gazete Okuma Alışkanlığı Tablo 158: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Sinema ve Tiyatroya Gitme Alışkanlığı Tablo 159: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Sinema ve Tiyatroya Gitme Alışkanlığı Tablo 160: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Restaurant, Lokanta, Pastahane, Kafe Gibi Yerlere Gitme Alışkanlığı Tablo 161: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Restaurant, Lokanta, Pastahane, Kafe Gibi Yerlere Gitme Alışkanlığı Tablo 162: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Lokal, Kulüp ve Dernek Gibi Yerlere Gitme Alışkanlığı Tablo 163: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Lokal, Kulüp ve Dernek Gibi Yerlere Gitme Alışkanlığı Tablo 164: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Bar, Gece Kulubü Gibi Yerlere Gitme Alışkanlığı Tablo 165: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Bar, Gece Kulübü Gibi Yerlere Gitme Alışkanlığı Tablo 166: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Kıraathane/Kahvehane Gibi Yerlere Gitme Alışkanlığı Tablo 167: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Kıraathane/Kahvehane Gibi Yerlere Gitme Alışkanlığı Tablo 168: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Spor Yapma Alışkanlığı Türkiye de Aile Yapısı Araştırması 2011

19 Tablo 169: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Spor Yapma Alışkanlığı Tablo 170: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Dikiş, Marangozluk, Tamirat Gibi El İşleri Yapma Alışkanlığı Tablo 171: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Dikiş, Marangozluk, Tamirat Gibi El İşleri Yapma Alışkanlığı Tablo 172: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre TV/VCD/DVD Seyretme Alışkanlığı Tablo 173: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve Sosyo-Ekonomik Statüye Göre TV/VCD/DVD Seyretme Alışkanlığı Tablo 174: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Spor Müsabakalarını İzleme Alışkanlığı Tablo 175: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Spor Müsabakalarını İzleme Alışkanlığı Tablo 176: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Evde Kâğıt, Okey, Tavla, Bilgisayar Oyunu Gibi Oyunlar Oynama Alışkanlığı Tablo 177: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Evde Kâğıt, Okey, Tavla, Bilgisayar Oyunu Gibi Oyunlar Oynama Alışkanlığı Tablo 178: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Sigara İçme Alışkanlığı Tablo 179: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Sigara İçme Alışkanlığı Tablo 180: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Alkol Kullanma Alışkanlığı Tablo 181: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Alkol Kullanma Alışkanlığı Tablo 182: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre İnternet Bulunan Haneler Tablo 183: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre İnternet Kullanma Alışkanlığı Tablo 184: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre İnternet Kullanma Alışkanlığı Tablo 185: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre İnternet Kullanılan Mekânlar Tablo 186: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre İnternet Kullanılan Mekânlar Tablo 187: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre İnternet Kullanma Nedenleri Tablo 188: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre İnternet Kullanma Nedenleri Tablo 189: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Televizyon İzleme Alışkanlığı Tablo 190: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Televizyon İzleme Alışkanlığı Tablo 191: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Televizyon İzleme Süresi Tablo 192: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Televizyon İzleme Süresi Tablo 193: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Televizyon İzlenilen Günün Bölümleri Tablo 194: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Televizyon İzlenilen Günün Bölümleri Tablo 195: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Bireylerin Televizyon İzleme Tercihi Tablo 196: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Bireylerin Televizyon İzleme Tercihi T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 17

20 Tablo 197: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Bireylerin Tek Başına Televizyon İzleme Tercihi Tablo 198: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Bireylerin Tek Başına Televizyon İzleme Tercihi Tablo 199: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Televizyonda İzlenilecek Kanalın Kararı Tablo 200: Türkiye Geneli ve Yerleşim Yerine Göre Televizyonda İzlenilecek Kanal Seçiminde Tartışma Yaşanma Durumu Tablo 201: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Cinsel İçerikli Sahnelerde Verilen Tepki Tablo 202: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Şiddet İçerikli Sahnelerde Verilen Tepki Tablo 203: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Televizyon Yayınları İle İlgili Resmi Kuruma Şikâyet Etme Durumu Tablo 204: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Televizyon Yayınlarında Rahatsız Olunan İçerikler Tablo 205: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Tatil Alışkanlığı Tablo 206: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Tatil Alışkanlığı Tablo 207: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Bakıma Muhtaç Yaşlı Bulunan Haneler Tablo 208: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Bakıma Muhtaç Yaşlıların Bakımının Kimler Tarafından Yapıldığı Tablo 209: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Yaşlılık Dönemleriyle İlgili Yaşam Tercihleri Tablo 210: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Yaşlılık Dönemleriyle İlgili Yaşam Tercihleri Tablo 211: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Huzurevi Tercih Nedeni Tablo 212: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Huzurevi Tercih Nedeni Tablo 213: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Yaşlıların Çocuklarıyla Aynı Evde Yaşama Sebebi Tablo 214: Cinsiyet, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Yaşlıların Çocuklarıyla Aynı Evde Yaşama Sebebi Tablo 215: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Yaşlıların Çocuklarıyla Ayrı Evde Yaşama Sebebi Tablo 216: Cinsiyet, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Yaşlıların Çocuklarıyla Ayrı Evde Yaşama Sebebi Tablo 217: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Yaşlıların Erkek Çocukları Tarafından Hangi Sıklıkta Ziyaret Edildiği Tablo 218: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Yaşlıların Kız Çocukları Tarafından Hangi Sıklıkta Ziyaret Edildiği Türkiye de Aile Yapısı Araştırması 2011

T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı. Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde. Yaşama Tarzlar.

T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı. Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde. Yaşama Tarzlar. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama Tarzlar. (Ankara Orneği) Ankara 1998 T.C. BAŞBAKANLıK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLlGI YAYıNLARı

Detaylı

ÇOCUK İHTİYAÇLARI -Çocuk ve Anne-Baba Bakış Açılarıyla- Doç. Dr. Dolunay Şenol Doç. Dr. Sıtkı Yıldız

ÇOCUK İHTİYAÇLARI -Çocuk ve Anne-Baba Bakış Açılarıyla- Doç. Dr. Dolunay Şenol Doç. Dr. Sıtkı Yıldız ÇOCUK İHTİYAÇLARI -Çocuk ve Anne-Baba Bakış Açılarıyla- Doç. Dr. Dolunay Şenol Doç. Dr. Sıtkı Yıldız ANKARA-2013 I Bu araştırma Mutlu Çocuklar Derneği tarafından finanse edilmiş olup, 2846 Sayılı Kanuna

Detaylı

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI Ankara 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Detaylı

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU Yayın Tarihi: EYLÜL, 2011 MARKA Yayınları Serisi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR GİRİŞ Birinci bölüm ARAŞTIRMA PROJESİNİN TANITIMI İkinci Bölüm ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Üçüncü Bölüm ARAŞTIRMANIN

Detaylı

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI Mustafa NURUAN Tacettin GÜNEŞ Rahime BEDER ŞEN Sadık GÜNEŞ Ahmet Rasim KALAYCI Mehmet

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007 Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERDE VE CEZA ve İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARDA ŞİDDET VE BUNU ETKİLEYEN ETKENLERİN

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Özet Rapor Ankara, Aralık 2014 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...v ŞEKİLLER...v ÖNSÖZ...vi SUNUŞ... vii ARAŞTIRMANIN TANITIMI...1 Araştırmanın amacı...2 ARAŞTIRMANIN

Detaylı

2007 Türkiye Gençlerde Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Araþtýrmasý

2007 Türkiye Gençlerde Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Araþtýrmasý 2007 Türkiye Gençlerde Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Araþtýrmasý BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER NÜFUS FONU 2007 TÜRKİYE GENÇLERDE CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI ARAŞTIRMASI Nüfusbilim Derneği ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

A LE YAfiAM DÖNGÜSÜ VE TÜKET M. Prof. Dr. Şuayıp Özdemir Prof. Dr. Ömer Torlak Prof. Dr. Celalettin Vatandaş

A LE YAfiAM DÖNGÜSÜ VE TÜKET M. Prof. Dr. Şuayıp Özdemir Prof. Dr. Ömer Torlak Prof. Dr. Celalettin Vatandaş A LE YAfiAM DÖNGÜSÜ VE TÜKET M Prof. Dr. Şuayıp Özdemir Prof. Dr. Ömer Torlak Prof. Dr. Celalettin Vatandaş STANBUL, N SAN 2013 Ç NDEK LER AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE TÜKETİM PROF. DR. ŞUAYIP ÖZDEMİR - PROF.

Detaylı

"AiLE içi ŞiDDETiN SEBEP VE SONUÇLARI"

AiLE içi ŞiDDETiN SEBEP VE SONUÇLARI T.C BAŞBAKANLıK AILE ARAŞTIRMA KURUMU "AiLE içi ŞiDDETiN SEBEP VE SONUÇLARI" (Aralık 1993 - Aralık 1994) KASIM 1995 Bu araştırma Aile Araştırma Kurumu tarafından Zet Nielsen Şirketi'ne yaptınımıştır. BAŞBAKANLıK

Detaylı

Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar...

Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar... Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar... - 1 - Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu Abdülkadir Abduşoğlu, Fatma

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. AİLE ŞURASI AİLE DESTEK HİZMETLERİ BİLDİRİLERİ

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. AİLE ŞURASI AİLE DESTEK HİZMETLERİ BİLDİRİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. AİLE ŞURASI AİLE DESTEK HİZMETLERİ BİLDİRİLERİ 5-7 Kasım 2008 Ankara 2 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI

Detaylı

ZEYTİNBURNU NUN SOSYO-EKONOMİK ve SİYASAL YAPISI. Prof. Dr. Sedat MURAT Doç. Dr. Halis Yunus ERSÖZ

ZEYTİNBURNU NUN SOSYO-EKONOMİK ve SİYASAL YAPISI. Prof. Dr. Sedat MURAT Doç. Dr. Halis Yunus ERSÖZ ZEYTİNBURNU NUN SOSYOEKONOMİK ve SİYASAL YAPISI Prof. Dr. Sedat MURAT Doç. Dr. Halis Yunus ERSÖZ ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI: 5 ISBN Yapım Organizasyon Baskı Cilt 9759565 İşaret Basım Yayım

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ

İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ 1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ (Isparta Örneği) YÜKSEK LİSANS TEZİ MEYREM

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ebru DIĞRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK

Detaylı

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ SETA TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI Yazarlar Bekir S. GÜR İbrahim DALMIŞ Nur KIRMIZIDAĞ Zafer ÇELIK Nevfel BOZ

Detaylı

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Konusunda İlköğretim İkinci Kademe ve Lise Öğrencilerinin Tutumları

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Konusunda İlköğretim İkinci Kademe ve Lise Öğrencilerinin Tutumları Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Konusunda İlköğretim İkinci Kademe ve Lise Öğrencilerinin Tutumları ANKARA, ERZURUM VE AYDIN İLLERİNDE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA Nüfus Bilim Derneği ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Kadınlarla Eğitici Eğitimi El Kitabı

Kadınlarla Eğitici Eğitimi El Kitabı Kadınlarla Eğitici Eğitimi El Kitabı Şiddetsiz, eşit ve özgür bir dünya için Yazan Aslıhan Burcu Öztürk Ankara, Temmuz 2015 Yerel İşbirlikleri Aracılığıyla Şiddetle Mücadele Mekanizmalarının Güçlendirilmesi

Detaylı

SUNUŞ. To p l u m Öz ü r l ü l ü ğ ü Na s ı l An l ı y o r

SUNUŞ. To p l u m Öz ü r l ü l ü ğ ü Na s ı l An l ı y o r SUNUŞ Türkiye de nüfusun yüzde 12.29 unu oluşturan özürlü yurttaşlarımızın başta Anayasa mız olmak üzere 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki

Detaylı

İLKÖĞRETİME ZAMANINDA KAYDOLMAMA: NEDENLERİ VE ÖNLENMESİ İÇİN ÖNERİLER

İLKÖĞRETİME ZAMANINDA KAYDOLMAMA: NEDENLERİ VE ÖNLENMESİ İÇİN ÖNERİLER İLKÖĞRETİME ZAMANINDA KAYDOLMAMA: NEDENLERİ VE ÖNLENMESİ İÇİN ÖNERİLER İLKÖĞRETİME ZAMANINDA KAYDOLMAMA: NEDENLERİ VE ÖNLENMESİ İÇİN ÖNERİLER Türkiye de İlköğretime Zamanında Kaydolmama Sorununun En Fazla

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ayşe Akın Öğr. Gör. Dr. Sarp Üner Uzm. Psk. Şengül Altan arslan Naci Yıldırım Doç. Dr. Dilek Aslan Uzm. Psk. Türküler Erdost Yrd.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE ANKARA - 2008 i T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI Genel Yayın No: 133 Seri:

Detaylı

Doğum oranlarının azalışı ve ortalama yaşam sürelerinin uzaması ile birlikte, pek çok

Doğum oranlarının azalışı ve ortalama yaşam sürelerinin uzaması ile birlikte, pek çok Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 9 Demografik değişim: Psiko-Sosyal ve SosyO-Ekonomik Boyutları ile Yaşlılık Demographıc transitıon: ageıng wıth a psycho-social and socio-economic Dımensıons Uzman Aynur

Detaylı

ANKARA TABİP ODASINA KAYITLI 65 YAŞ VE ÜZERİ HEKİMLERİN PROFİLİ

ANKARA TABİP ODASINA KAYITLI 65 YAŞ VE ÜZERİ HEKİMLERİN PROFİLİ ANKARA TABİP ODASINA KAYITLI 65 YAŞ VE ÜZERİ HEKİMLERİN PROFİLİ ARAŞTIRMA RAPORU (TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ NİN KATKILARIYLA) EYLÜL 2009 ANKARA Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası na ait olup,

Detaylı

AİLE YAPISI VE İLİŞKİLERİ

AİLE YAPISI VE İLİŞKİLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2542 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1513 AİLE YAPISI VE İLİŞKİLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Altan EŞSİZOĞLU (Ünite 1, 7) Doç.Dr. Çınar YENİLMEZ (Ünite 2, 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı