TÜRKİYE DE AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2011"

Transkript

1 TÜRKİYE DE AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2011 ANKARA 2011 aile toplumun temelidir

2

3 TÜRKİYE DE AiLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2011

4 ISBN : PROJE KOORDİNATÖRÜ Dr. İbrahim Uslu DANIŞMANLAR Prof. Dr. Aykut Toros-Yeditepe Üniversitesi (Sosyoloji) Prof. Dr. F.Beylü Dikeçliğil-Erciyes Üniversitesi (Sosyoloji) Prof. Dr. H.Hüseyin Tatlıdil-Hacettepe Üniversitesi (İstatistik) Yard. Doç. Dr. Sinan Zeyneloğlu-Gaziantep Üniversitesi (Şehir ve Bölge Planlama) Dr. Murat Çağatay-Eğitim Uzmanı (Sosyolog) M. Kürşad Birinci-Gazi Üniversitesi (Kamu Yönetimi) AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Abdullah Kütük-Uzman Abdulkadir Abduşoğlu-Uzman Ercan Şen-Uzman Mustafa Nuri Nuruan-Uzman Nuray Şehitoğlu-Uzman MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ Müzeyyen Buzlu SAHA KOORDİNATÖRÜ Mithat Kahveci BASKI Afşaroğlu Matbaası Kazım Karabekir Cad. Altuntop İşhanı No: 87/7 İskitler - ANKARA Tel : Faks :

5 ÖNSÖZ Dünyada, siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel alanlarda yaşanan hızlı değişimlere rağmen toplumsal yaşamın en temel kurumu aile önemini ve varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Aile; kadının, erkeğin, çocuğun, gencin ve yaşlının karşılıklı etkileşim halinde olduğu, sevgi, saygı, merhamet, adalet, dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik gibi temel insani değerleri öğrendiğimiz ve geliştirdiğimiz mekânlardır. Aile, doğduğumuz andan itibaren ilk öğrenme ortamımız olup, aynı zamanda bireysel ve toplumsal yaşamın da şekillendiği yerlerdir. Ailenin bireysel ve toplumsal yaşamı şekillendirme fonksiyonu, aynı zamanda durağan bir yapısının olmadığının da göstergesidir. Toplumsal yaşamda meydana gelen siyasi, ekonomik, kültürel değişimler aileye de yansımakta, aile kurumunu da etkilemektedir.bu açıdan dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişim ve dönüşümün farkında olmak, bu olguları algılamak, anlamak ve değişimi yönetmek ancak hesaplanabilir yapı analizlerinin gerçekleştirilmesi ile mümkündür Türkiye Aile Yapısı Araştırması, aile kurumu ve sorunlarıyla ilgili güncel bilimsel verilerin toplanması, toplumsal değişim süreci içinde ortaya çıkan problemlerle ilgili önlemlerin alınması, sağlıklı politikaların oluşturulabilmesi ve toplumsal dokunun fotoğrafının çekilmesi açısından önemlidir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2011 Türkiye Aile Yapısı Araştırması, aile kurumunu sosyal, ekonomik, kültürel açıdan değerlendirmeye imkân sağlayacak şekilde çok boyutlu ve kapsamlı olarak ele alınmıştır. Bu araştırma ile elde edilen veriler; zaman içindeki değişim ve sürekliliği tespit etmek, güncel verilerin elde etmek, aile, nüfus ve sosyal destek politikalarının bugünü ve geleceğini belirlemek açısından yol gösterici olacaktır. Türkiye de Aile Yapısı Araştırması nın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın, bundan sonraki bilimsel çalışmalara ışık tutmasını, çalışma ışığında belirlenecek ve uygulanacak politikaların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Fatma ŞAHİN Bakan T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 3

6 4 Türkiye de Aile Yapısı Araştırması 2011

7 SUNUŞ Aile konusu, sanayileşme ve kentleşmenin yaygınlaşması ile toplumlar için sahip çıkılması ve politika geliştirilmesi gereken önemli konular arasına girmiştir. Çünkü aile yapısı, sanayileşme ve kentleşmeden doğrudan etkilenerek toplumsal yaşamın biçimlenmesinde rol oynamaktadır. Ülkemizde de teknolojik gelişmeler, sanayileşmenin daha da ileri gitmesi ve kırsaldan kente göçün yaşanması ile aile yapısında ve toplumsal yaşamda değişiklikler yaşanmaktadır. Aile konusu toplumların gündemine, iki etkene bağlı olarak giderek daha fazla oturmaktadır. Bunlar küreselleşme ve popüler kültürün yaygınlaşmasıdır. Küreselleşme ve popüler kültürün etkililiğinin artması karşısında toplumlar, ailenin önemini daha iyi kavramaktadırlar. Esasında aile değerlerinde görülen zayıflama, toplumlarda ailenin temel fonksiyonları konusunda yüksek bir bilinç gelişmesini sağlamaya da hizmet etmiştir. Ailenin ihmal edilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerde altından kalkılmaz bir yük getirmiştir. Rollerini yerine getiremeyen aile; boşanma oranlarında, sokakta yaşayan sayısında, aile içi şiddet ve cinayetlerde artışa zemin hazırlamıştır. Bu çerçevede, hedef ailelerin güçlendirilmesidir. Güçlü aile, sorun çözme kabiliyeti yüksek aile demektir. Bugün toplumsal gelişmenin önünde birer engel olarak duran sorunların önemli bir kısmı ailenin zayıflaması ile ortaya çıkmıştır. Ailenin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için ciddi destek programlarına ihtiyaç duyulmakta, bu programların planlanması için de sosyal araştırmaların yapılması gerekmektedir. Sosyal politikaları yürütmede yaşanılan temel güçlüklerden biri veri yetersizliğidir. Sosyal politika uygulamalarının sağlıklı olarak yürütülmesi sosyal araştırmalardan elde edilen verilere ihtiyaç bulunmaktadır. Konuttan sağlığa, eğitimden beslenmeye, nüfus planlamasından yoksullukla mücadeleye hemen her konuda sağlıklı verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırma bu veri ihtiyacını belirli ölçüde karşılamak amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada, aile kurumunun temel işlevleri çerçevesinde aile bireylerinin değer, tutum ve davranışları tespit edilerek Türkiye de genel karakteristikleriyle aile yapısı ve sorunları betimlenmiş ve incelenmiştir yılında gerçekleştirilen Türkiye de Aile Yapısı Araştırması ile de sonuçların karşılaştırılmasına imkân verecek bir çalışma olmuştur. Ömer BOZOĞLU Genel Müdür T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 5

8 İÇİNDEKİLER TABLOLAR GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM: TANIMLAYICI ÇERÇEVE KONU VE AMAÇ KAVRAMSAL ÇERÇEVE TANIMLAR AİLE İLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI LİTERATÜR Literatür İle İlgili Genel Değerlendirme i. Araştırmalarda Literatürün Önemi ii. Literatürde Doğrudan ve Dolaylı Kaynakların İşlevleri iii. Dolaysız Kaynakların Literatürdeki İşlevleri iv. Dolaylı Kaynakların Literatürdeki İşlevleri Literatür Tarama Matrisi i. Türk Sosyoloji Tarihinde Aile ii. Aile Araştırmalarında Temel Konular ve Değişen Temalar iii. Aile Konusunda Araştırma Serileri iv. Literatür Taramasından Elde Edilen ve Araştırma Enstrümanlarının Oluşturulmasında Yararlanılan Genel Bulgular Aile Araştırması Bibliyografya Çalışması Seçilmiş Eser İçerikleri i. Osmanlı Dönemi: Türkiye (1920 Öncesi) ii : Türkiye iii Sonrası: Türkiye iv. Avrupa: 1920 Öncesi v : Avrupa vi Sonrası: Avrupa vii Öncesi: A.B.D viii : A.B.D ix Sonrası: A.B.D İKİNCİ BÖLÜM: ARAŞTIRMA TASARIMI VE METODOLOJİ ÖRNEKLEME TASARIMI SORU KAĞITLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE VERİ TOPLAMA ARAÇLARI ÖN TEST ARAŞTIRMANIN ORGANİZASYONU VE UYGULAMASI Proje Ekibi Eğitimler Türkiye de Aile Yapısı Araştırması 2011

9 Saha Uygulaması ve Yaşanan Problemler i. Yaz Aylarında Hanehalkına Erişme Zorluğu ii. İklimden Kaynaklanan Sorunlar iii. TÜİK Örnekleminden Kaynaklanan Sorunlar iv. Terör Hadiselerindeki Tırmanma v. Deprem Kontroller Veri Girişi ÖRNEKLEMİN KAPSAMI Hane Erişimi Birey Erişimi ÖRNEKLEM AĞIRLIKLARININ HESAPLANMASI Hane Ağırlık Katsayıları Birey Ağırlık Katsayıları ÖRNEKLEME HATALARI SOSYO-EKONOMİK STATÜ (SES) DÜZEYİNİN HESAPLANMASI Mevcut Yöntemler TAYA 2011 Kapsamında Kullanılan Statü Atama Yöntemi i. Hane Reisi ve Üyelerinin Çalışma Konum ve Biçimine İlişkin Puanlama. 142 ii. Hanehalkı Ortalama Eğitim Puanı iii. Yaşanılan konutun nitelikleri ve mülkiyet durumu iv. Gelir Puanı TAYA SES Ayrımları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BULGULAR HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ VE HANEHALKI KOMPOZİSYONU Hanehalkının Büyüklüğü ile İlgili Analizler Hanehalkı Tipleri OTURULAN KONUT İLE İLGİLİ ANALİZLER Oturulan Konutun Zemin Malzemesi Oturulan Konutun Türü Oturulan Konutun Oda Sayısı Oturulan Konutun Isıtma Sistemi Oturulan Konutta Çocuk ve Yaşlı Odalarının Bulunma Durumu Oturulan Konutun Mülkiyet Durumu Yaşanılan Hane Dışında Kullanılan Diğer Konutlar T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7

10 3.3. HANEHALKININ EKONOMİK DURUMU İLE İLGİLİ ANALİZLER Hanehalkı Eşya Sahipliliği Hanehalkının Geçinmek İçin Yardım Alma Durumu ve Yardım Alınan Kurumlar Hanehalkının Aylık Gelir ve Gideri Hanehalkının Borç/Kredi Alma Durumu ile İlgili Analizler YAŞANILAN YERLEŞİM BİRİMİ İLE İLGİLİ ANALİZLER Onsekiz (18) Yaşına Kadar Yaşanılan Yer Onsekiz (18) Yaşına Kadar Yaşanılan Yerleşim Alanı Oturulan İldeki Yaşama Süresi EVLİLİK VE BOŞANMA İlk Evlenme Yaşı Uygun Evlenme Yaşı Evlilik Süresi Eş ile Tanışma Şekli Evlilik Kararı Nikah Türü Başlık Parası Akraba Evliliği Akraba Evliliğini Uygun Bulma Evlenirken Yapılan Törenler Evlenilecek Kişide Aranan Sosyal Özellikler Evlenilecek Kişide Aranan Kişilik Özellikleri Evlilik Sayısı Evliliğin Durumu ve Boşanma Boşanma Sebepleri Boşanma Sebebi Olarak Görülen Davranış ve Özellikler AİLE İÇİ İLİŞKİLER Hanehalkı Üyelerinin Biraraya Geldikleri Zamanlar Hanehalkı Üyelerinin Beraberce Yaptıkları Faaliyetler Hanedeki İşlerin Kimler Tarafından Yapıldığı Bakıma Muhtaç Küçük Çocuk Bulunan Haneler ve Bakımın Kimler Tarafından Yapıldığı Bakıma Muhtaç Engelli Bulunan Haneler ve Bakımın Kimler Tarafından Yapıldığı Türkiye de Aile Yapısı Araştırması 2011

11 Bakıma Muhtaç Hasta Bulunan Haneler ve Bakımın Kimler Tarafından Yapıldığı Ailede Karar Verme Eşler Arasında Sorun Yaşanan Konular Eşler Arasında Anlaşmazlık Olduğu Durumlarda Verilen Tepkiler Eşler Arasında Sorun Yaşandığında Eşlerin Dışarıdan Destek Alma Durumu AKRABALIK İLİŞKİLERİ Akrabalarla İlişkilerle İlgili Değerlendirmeler Akrabalarla Oturma Mesafesi Akrabalar ile Görüşme Sıklığı Aile Bireyleri ile Duygu ve Düşünce Paylaşımı AİLEDE ÇOCUK VE ÇOCUK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER Bireylerin Sahip Olduğu Çocuk Sayısı İstenen Çocuk Sayısı İstenen Çocuğun Cinsiyeti Evlat Edinilen Çocuk ve Akrabalık Durumu Doğal Yöntemlerle Çocuğu Olmayan Çiftlerin Yapması Gerekenlere İlişkin Tutumlar Çocuk İle İlgili Düşünceler Anne-Baba ile Çocuk Arasında Sorun Yaşanan Konular Çocuğa Verilen Cezalar Çocuğa Ceza Verilmesinin Sebepleri Çocuk İle Yaşanan Sorunlarda Ailelerin Destek Alması AİLE VE TOPLUM HAYATIYLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ KONULARDAKİ DÜŞÜNCELER Nikahsız Birlikte Yaşamaya ve Evlilik Dışı Çocuk Sahibi Olmaya Bakış Kadınların Ücretli Bir İşte Çalışması ile İlgili Kanaatler Bireylerin Aileleri ve Kendileri ile İlgili Mutluluk Algısı İnanç Konusunda Bireylerin Kendilerine Uygun Gördükleri Tanımlamalar Dini Bilgi Kaynakları ve Dinin Gündelik Hayattaki Rolü SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER Akraba, Arkadaş veya Yakınları Ziyarete Gitme Alışkanlığı Aile Üyelerine ve Yakınlarına Hediye Verme Alışkanlığı Kitap Okuma Alışkanlığı Gazete Okuma Alışkanlığı T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 9

12 Sinema ve Tiyatroya Gitme Alışkanlığı Restaurant, Lokanta, Pastahane, Kafe Gibi Yerlere Gitme Alışkanlığı Lokal, Kulüp ve Dernek Gibi Yerlere Gitme Alışkanlığı Bar, Gece Kulübü Gibi Yerlere Gitme Alışkanlığı Kıraathaneye/Kahvehaneye Gitme Alışkanlığı Spor Yapma Alışkanlığı Dikiş, Marangozluk, Tamirat Gibi El İşleri Yapma Alışkanlığı TV/VCD/DVD Seyretme Alışkanlığı Spor Müsabakalarını İzleme Alışkanlığı Evde Kağıt, Okey, Tavla, Bilgisayar Oyunu Gibi Oyunlar Oynama Alışkanlığı Sigara Kullanma Alışkanlığı Alkol Kullanma Alışkanlığı İnternet Kullanma Alışkanlığı Televizyon İzleme Alışkanlığı ve Televizyon İzleme ile İlgili Tutumlar Tatil Alışkanlığı YAŞLILIK Sürekli Bakıma Muhtaç Yaşlı Bulunan Haneler ve Bakımın Kimler Tarafından Yapıldığı Yaşlılık Dönemiyle İlgili Yaşam Tercihleri Huzurevi Tercih Nedenleri Yaşlıların Çocuklarıyla Aynı Evde Yaşama Sebebi Yaşlıların Çocuklarıyla Ayrı Evde Yaşama Sebebi ve Ziyaret Edilme Durumları KİŞİSEL GELİR VE MÜLKİYET DURUMU İLE İLGİLİ ANALİZLER Yapılan İş Dışında Elde Edilen Gelirler Kişisel Araç ve Değerli Varlıklara Sahip Olma Durumu Bireylere Göre Gelir Açısından Ailelerinin Durumu SONUÇ KAYNAKÇA EKLER EK 1: BİRİNCİ ÇALIŞTAY KATILIMCILARI EK 2: İKİNCİ ÇALIŞTAY KATILIMCILARI EK 3: SORU FORMU Türkiye de Aile Yapısı Araştırması 2011

13 TABLOLAR Tablo 1: İhtiyaçlar ve Kurumsal İşlevler...29 Tablo 2: Ailenin İşlevleri ve Temel Araştırma Soruları...30 Tablo 3: Tarama Sonucu Zaman ve Mekan Bazında İncelemeye Alınan Eserlerin Sınıflandırılması...57 Tablo 4: Araştırma Konuları ve Temalar...61 Tablo 5: Yerleşim Birimine Göre Türkiye Geneli, Ankara ve İzmir İllerinde Seçilen Blok Sayıları Tablo 6: İBBS1 Bölgelerinde Uygulanması Öngörülmüş Anket Sayılarının Kent ve Kır (Kır+Köy) Bazında Dağılımı Tablo 7: Üç Büyük İlde Uygulanacak Anket Sayılarının Kent ve Kır (Kır+Köy) Bazında Dağılımı Tablo 8: Örneklemin İllere ve Yerleşim Birimlerine Göre Dağılımı Tablo 9: Anketör Eğitimleri Tablo 10: Saha Uygulaması Sonuçları ve Hane Bazında Erişim Oranları Tablo 11: Erkek Hane Fertleri İçin Birey Görüşmesi Sonuçları ve Cevaplama Oranları Tablo 12: Kadın Hane Fertleri İçin Birey Görüşmesi Sonuçları ve Cevaplama Oranları Tablo 13: Toplam Hane Fertleri İçin Birey Görüşmesi Sonuçları ve Cevaplama Oranları Tablo 14: Bölge ve Kır/Kent Ağırlık Katsayıları Tablo 15: Erkek Bireyler İçin Bölge ve Kır/Kent Ayrımında Birey Ağırlık Katsayıları Tablo 16: Kadın Bireyler İçin Bölge ve Kır/Kent Ayrımında Birey Ağırlık Katsayıları Tablo 17: Üç Büyük İl ve İBBS Düzey1 Bölgeleri İçin %95 Güven Düzeyinde Güven Aralıkları Tablo 18: Örneklemde Yer Alan Birimlerin İller/Bölgelerden Seçilme Olasılıkları Tablo 19: Çalışma Konumu Puanları Tablo 20: Çalışma Konumu Puanının İndeks Değerine Dönüşümü Tablo 21: Eğitim Puanları Tablo 22: Eğitim Puanının İndeks Değerine Dönüşümü Tablo 23: Oturulan Konutun Niteliği ve İndeks Değeri Tablo 24: Gelir Kümeleri ve İndeks Puanları Tablo 25: TAYA SES Kategorileri T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 11

14 Tablo 26: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Hanehalkının Büyüklüğü Tablo 27: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Hanehalkı Tipleri Tablo 28: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Oturulan Konutun Zemin Malzemesi Tablo 29: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Oturulan Konutun Türü Tablo 30: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Oturulan Konutun Oda Sayısı Tablo 31: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Oturulan Konutun Isıtma Sistemi Tablo 32: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Oturulan Konutta Çocuk Odasının Bulunma Durumu Tablo 33: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Oturulan Konutta Yaşlı Odasının Bulunma Durumu Tablo 34: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Oturulan Konutun Mülkiyet Durumu Tablo 35: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Oturulan Konutun Dışında Kullanılan Diğer Konut Durumu Tablo 36: Hanehalkının Sahip Olduğu Eşyalar Tablo 37: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Yardım Alma Durumu Tablo 38: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Yardım Alınan Kurum veya Kişiler Tablo 39: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Aylık Gelir Durumu Tablo 40: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Aylık Gider Durumu Tablo 41: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Borç ya da Kredi Alma Durumu Tablo 42: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Borç ya da Krediye Niye İhtiyaç Duyulduğu Tablo 43: Borç/Kredi Alınan Kurum/Kişiler Tablo 44: Borç/Kredi Almak İçin Tercih Edilecek Kurum/Kişiler Tablo 45: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre 18 Yaşına Kadar Yaşanılan Yer Tablo 46: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre 18 Yaşına Kadar Yaşanılan Yerleşim Alanı Tablo 47: Oturulan İldeki Yaşanma Süresi Tablo 48: Cinsiyete Göre İlk Evlenme Yaşı Tablo 49: Cinsiyete ve İlk Evlenme Yılına Göre 18 Yaşından Önce veya Sonra Evlenmiş Olma Durumu (İlk Evlilik) Tablo 50: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Ortalama Erkek ve Kadın İlk Evlenme Yaşı Türkiye de Aile Yapısı Araştırması 2011

15 Tablo 51: Öğrenim Durumu ve SES e Göre Ortalama Erkek ve Kadın İlk Evlenme Yaşı Tablo 52: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Kadın İçin Uygun Bulunan İlk Evlenme Yaşı Tablo 53: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Kadın İçin Uygun Bulunan İlk Evlenme Yaşı Tablo 54: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Erkek İçin Uygun Bulunan İlk Evlenme Yaşı Tablo 55: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Erkek İçin Uygun Bulunan İlk Evlenme Yaşı Tablo 56: Türkiye Genelinde Evli Kalınan Süreler Tablo 57: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Eş İle Tanışma Şekli (İlk Evlilik) Tablo 58: Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Eş İle Tanışma Şekli (İlk Evlilik) Tablo 59: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Eş İle Tanışma Şekli (Son Evlilik) Tablo 60: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Eş İle Tanışma Şekli (Son Evlilik) Tablo 61: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Evlilik Kararı (İlk Evlilik) Tablo 62: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Evlilik Kararı (İlk Evlilik) Tablo 63: Cinsiyet ve İlk Evlenme Yılına Göre Evlilik Kararı (İlk Evlilik) Tablo 64: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Evlilik Kararı (Son Evlilik) Tablo 65: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Evlilik Kararı (Son Evlilik) Tablo 66: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Nikah Türü (İlk Evlilik) Tablo 67: Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Nikah Türü (İlk Evlilik) Tablo 68: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Nikah Türü (Son Evlilik) Tablo 69: Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Nikah Türü (Son Evlilik) Tablo 70: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Başlık Parası (İlk Evlilik) Tablo 71: Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Başlık Parası (İlk Evlilik) Tablo 72: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Başlık Parası (Son Evlilik) Tablo 73: Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Eş Başlık Parası (Son Evlilik) Tablo 74: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Akraba Evliliği (İlk Evlilik) Tablo 75: Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Akraba Evliliği (İlk Evlilik) Tablo 76: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Akraba Evliliği (Son Evlilik) Tablo 77: Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Akraba Evliliği (Son Evlilik) Tablo 78: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Eş İle Akrabalık Derecesi (İlk Evlilik)..215 Tablo 79: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri ve Bölgelere Göre Akraba Evliliğini Uygun Bulma Tablo 80: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Akraba Evliliğini Uygun Bulma Tablo 81: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Akraba Evliliğini Uygun Bulma Nedeni Tablo 82: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Akraba Evliliğini Uygun Bulma Nedeni Tablo 83: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Evlenirken Yapılan Törenler (İlk Evlilik) Tablo 84: Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Evlenirken Yapılan Törenler (İlk Evlilik) T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 13

16 Tablo 85: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Evlenirken Yapılan Törenler (Son Evlilik) Tablo 86: Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Evlenirken Yapılan Törenler (Son Evlilik) Tablo 87: Erkeklere Göre Evlenilecek Kişide Aranan Sosyal Özellikler Tablo 88: Kadınlara Göre Evlenilecek Kişide Aranan Sosyal Özellikler Tablo 89: Erkeklere Göre Evlenilecek Kişide Aranan Kişilik Özellikleri Tablo 90: Kadınlara Göre Evlenilecek Kişide Aranan Kişilik Özellikleri Tablo 91: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Evlilik Sayısı Tablo 92: Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Evlilik Sayıs Tablo 93: Evliliğin Durumu ve Boşanma Tablo 94: Türkiye Geneli ve Yerleşim Yerlerine Göre Boşanma Sebebi Tablo 95: Cinsiyete Göre Boşanma Sebebi Tablo 96: SES e Göre Boşanma Sebebi Tablo 97: Boşanma Sebebi Olabilecek Davranış ve Özellikler Tablo 98: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Sabah Kahvaltısında Biraraya Gelme Sıklıkları Tablo 99: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Akşam Yemeğinde Biraraya Gelme Sıklıkları Tablo 100: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Hafta Sonlarında Biraraya Gelme Sıklıkları Tablo 101: Hanehalkı Üyelerinin Beraberce Yaptıkları Faaliyetler ve Sıklıkları Tablo 102: Hanedeki İşlerin Kimler Tarafından Yapıldığı Tablo 103: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Hanedeki Küçük Çocukların Bakımı Tablo 104: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Bakıma Muhtaç Engelli Bulunan Haneler Tablo 105: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Bakıma Muhtaç Engellilerin Bakımı Tablo 106: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Bakıma Muhtaç Hasta Bulunan Haneler Tablo 107: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üçbüyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Bakıma Muhtaç Hastaların Bakımı Tablo 108: Ailede Karar Verme Tablo 109: Erkeklere Göre Eşler Arasında Sorun Yaşanan Konular Tablo 110: Kadınlara Göre Eşler Arasında Sorun Yaşanan Konular Tablo 111: Kadınların Eşleriyle Aralarında Anlaşmazlık Olduğunda Verdiği Tepkiler Tablo 112: Erkeklerin Eşleriyle Aralarında Anlaşmazlık Olduğunda Verdiği Tepkiler Tablo 113: Kadınların Eşleriyle Aralarında Anlaşmazlık Olduğunda Eşlerinin Verdiği Tepkiler Türkiye de Aile Yapısı Araştırması 2011

17 Tablo 114: Erkeklerin Eşleriyle Aralarında Anlaşmazlık Olduğunda Eşlerinin Verdiği Tepkiler Tablo 115: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Eşler Arasında Sorun Yaşanması Durumunda Destek Alınan Kurum veya Kişiler Tablo 116: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Eşler Arasında Sorun Yaşanan Durumlarda Destek Alınan Kurum Yada Kişiler Tablo 117: Akrabalarla İlişkilerin Nasıl Görüldüğü Tablo 118: Ailelerin Akrabalarıyla Oturma Mesafesi Tablo 119: Bireylerin Akrabaları ile Görüşme Sıklığı Tablo 120: Bireylerin Akrabalarıyla Duygu ve Düşüncelerini Paylaşma Sıklığı Tablo 121: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Sahip Olunan Çocuk Ortalaması Tablo 122: Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Sahip Olunan Çocuk Ortalaması Tablo 123: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Bireylerin Şartlar Uygun Olsa İstedikleri Çocuk Sayısı Tablo 124: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Bireylerin Şartlar Uygun Olsa İstedikleri Çocuk Sayısı Tablo 125: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Tek Çocuk Olsa İstedikleri Çocuk Cinsiyeti Tablo 126: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Tek Çocuk Olsa İstedikleri Çocuk Cinsiyeti Tablo 127: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Evlat Edinilen Çocuk Durumu Tablo 128: Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Evlat Edinilen Çocuk Durumu Tablo 129: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri ve SES e Göre Evlat Edinilen Çocuğun Akrabalık Durumu Tablo 130: Doğal Yöntemlerle Çocuğu Olmayan Çiftelerin Davranışlarına İlişkin Düşünceler Tablo 131: Çocuk İle İlgili Düşünceler Tablo 132: Çocuklarla Sorun Yaşanan Konular Tablo 133: Çocukların Ebeveynleriyle Sorun Yaşadığı Konular Tablo 134: Son Bir Yıl İçinde Annelerin Çocuklarına Verdikleri Cezalar Tablo 135: Son Bir Yıl İçinde Babaların Çocuklarına Verdikleri Cezalar Tablo 136: Çocuğu Cezalandırmanın Sebebi Tablo 137: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Çocuk İle Yaşanan Sorunlarda Kimden Destek Alındığı Tablo 138: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Çocuk İle Yaşanan Sorunlarda Kimden Destek Alındığı Tablo 139: Nikâhsız Birlikte Yaşamaya ve Evlilik Dışı Çocuk Sahibi Olma Konusundaki Düşünceler Tablo 140: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Kadının Çalışması İle İlgili Kanaatler Tablo 141: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Kadının Çalışması İle İlgili Kanaatler Tablo 142: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Kadınların Çalışmasını Uygun Bulmama Sebepleri T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 15

18 Tablo 143: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Kadınların Çalışmasını Uygun Bulmama Sebepleri Tablo 144: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Aile İle İlgili Mutluluk Algısı Tablo 145: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Aile İle İlgili Mutluluk Algısı Tablo 146: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Bireylerin Kendileri İle İlgili Mutluluk Algısı Tablo 147: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Bireylerin Kendileri İle İlgili Mutluluk Algısı Tablo 148: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre İnanç Konusunda Bireylerin Kendilerine Uygun Gördükleri Tanımlamalar Tablo 149: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre İnanç Konusunda Bireylerin Kendilerine Uygun Gördükleri Tanımlamalar Tablo 150: Dinin Gündelik Hayattaki Belirleyiciliği Tablo 151: Sahip Olunan Dini Bilgilerin Kaynakları Tablo 152: Akraba, Arkadaş veya Yakınları Ziyarete Gitme Alışkanlığı Tablo 153: Aile Üyelerine ve Yakınlara Hediye Alma Alışkanlığı Tablo 154: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Kitap Okuma Alışkanlığı Tablo 155: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Kitap Okuma Alışkanlığı Tablo 156: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Gazete Okuma Alışkanlığı Tablo 157: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Gazete Okuma Alışkanlığı Tablo 158: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Sinema ve Tiyatroya Gitme Alışkanlığı Tablo 159: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Sinema ve Tiyatroya Gitme Alışkanlığı Tablo 160: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Restaurant, Lokanta, Pastahane, Kafe Gibi Yerlere Gitme Alışkanlığı Tablo 161: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Restaurant, Lokanta, Pastahane, Kafe Gibi Yerlere Gitme Alışkanlığı Tablo 162: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Lokal, Kulüp ve Dernek Gibi Yerlere Gitme Alışkanlığı Tablo 163: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Lokal, Kulüp ve Dernek Gibi Yerlere Gitme Alışkanlığı Tablo 164: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Bar, Gece Kulubü Gibi Yerlere Gitme Alışkanlığı Tablo 165: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Bar, Gece Kulübü Gibi Yerlere Gitme Alışkanlığı Tablo 166: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Kıraathane/Kahvehane Gibi Yerlere Gitme Alışkanlığı Tablo 167: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Kıraathane/Kahvehane Gibi Yerlere Gitme Alışkanlığı Tablo 168: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Spor Yapma Alışkanlığı Türkiye de Aile Yapısı Araştırması 2011

19 Tablo 169: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Spor Yapma Alışkanlığı Tablo 170: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Dikiş, Marangozluk, Tamirat Gibi El İşleri Yapma Alışkanlığı Tablo 171: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Dikiş, Marangozluk, Tamirat Gibi El İşleri Yapma Alışkanlığı Tablo 172: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre TV/VCD/DVD Seyretme Alışkanlığı Tablo 173: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve Sosyo-Ekonomik Statüye Göre TV/VCD/DVD Seyretme Alışkanlığı Tablo 174: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Spor Müsabakalarını İzleme Alışkanlığı Tablo 175: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Spor Müsabakalarını İzleme Alışkanlığı Tablo 176: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Evde Kâğıt, Okey, Tavla, Bilgisayar Oyunu Gibi Oyunlar Oynama Alışkanlığı Tablo 177: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Evde Kâğıt, Okey, Tavla, Bilgisayar Oyunu Gibi Oyunlar Oynama Alışkanlığı Tablo 178: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Sigara İçme Alışkanlığı Tablo 179: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Sigara İçme Alışkanlığı Tablo 180: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Alkol Kullanma Alışkanlığı Tablo 181: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Alkol Kullanma Alışkanlığı Tablo 182: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre İnternet Bulunan Haneler Tablo 183: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre İnternet Kullanma Alışkanlığı Tablo 184: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre İnternet Kullanma Alışkanlığı Tablo 185: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre İnternet Kullanılan Mekânlar Tablo 186: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre İnternet Kullanılan Mekânlar Tablo 187: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre İnternet Kullanma Nedenleri Tablo 188: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre İnternet Kullanma Nedenleri Tablo 189: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Televizyon İzleme Alışkanlığı Tablo 190: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Televizyon İzleme Alışkanlığı Tablo 191: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Televizyon İzleme Süresi Tablo 192: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Televizyon İzleme Süresi Tablo 193: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Televizyon İzlenilen Günün Bölümleri Tablo 194: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Televizyon İzlenilen Günün Bölümleri Tablo 195: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Bireylerin Televizyon İzleme Tercihi Tablo 196: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Bireylerin Televizyon İzleme Tercihi T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 17

20 Tablo 197: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Bireylerin Tek Başına Televizyon İzleme Tercihi Tablo 198: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Bireylerin Tek Başına Televizyon İzleme Tercihi Tablo 199: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Televizyonda İzlenilecek Kanalın Kararı Tablo 200: Türkiye Geneli ve Yerleşim Yerine Göre Televizyonda İzlenilecek Kanal Seçiminde Tartışma Yaşanma Durumu Tablo 201: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Cinsel İçerikli Sahnelerde Verilen Tepki Tablo 202: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Şiddet İçerikli Sahnelerde Verilen Tepki Tablo 203: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Televizyon Yayınları İle İlgili Resmi Kuruma Şikâyet Etme Durumu Tablo 204: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Televizyon Yayınlarında Rahatsız Olunan İçerikler Tablo 205: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Tatil Alışkanlığı Tablo 206: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Tatil Alışkanlığı Tablo 207: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SES e Göre Bakıma Muhtaç Yaşlı Bulunan Haneler Tablo 208: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Bakıma Muhtaç Yaşlıların Bakımının Kimler Tarafından Yapıldığı Tablo 209: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Yaşlılık Dönemleriyle İlgili Yaşam Tercihleri Tablo 210: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Yaşlılık Dönemleriyle İlgili Yaşam Tercihleri Tablo 211: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Huzurevi Tercih Nedeni Tablo 212: Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Huzurevi Tercih Nedeni Tablo 213: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Yaşlıların Çocuklarıyla Aynı Evde Yaşama Sebebi Tablo 214: Cinsiyet, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Yaşlıların Çocuklarıyla Aynı Evde Yaşama Sebebi Tablo 215: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Yaşlıların Çocuklarıyla Ayrı Evde Yaşama Sebebi Tablo 216: Cinsiyet, Öğrenim Durumu ve SES e Göre Yaşlıların Çocuklarıyla Ayrı Evde Yaşama Sebebi Tablo 217: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Yaşlıların Erkek Çocukları Tarafından Hangi Sıklıkta Ziyaret Edildiği Tablo 218: Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre Yaşlıların Kız Çocukları Tarafından Hangi Sıklıkta Ziyaret Edildiği Türkiye de Aile Yapısı Araştırması 2011

TÜRKİYE AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI TAYA 2011 TÜRKİYE AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI TAYA 2011 TÜRKİYE AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI TAYA 2011 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İçindekiler Grafik Listesi Tablo Listesi Açıklamalar

İÇİNDEKİLER. İçindekiler Grafik Listesi Tablo Listesi Açıklamalar İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz İçindekiler Grafik Listesi Tablo Listesi Açıklamalar İÇİNDEKİLER III V VII IX XI BÖLÜM I : HANEHALKI ÖZELLİKLERİ I.1 Hane yapısı... 1 I.2 Hanehalkı üyelerinin düzenli olarak bir

Detaylı

AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2006

AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2006 TÜİK AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2006 ISSN 1307-2056 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜistical Institute T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU II TÜİK ÖNSÖZ Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Sonuçları Toplantısı Türkiye de Aile Yapısının Değişimi: 1968-2013 İsmet Koç, HÜNEE Tuğba Adalı, HÜNEE Serdar Polat, Kalkınma Bakanlığı Hande

Detaylı

TÜRKİYE AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI TAYA 2006 TÜRKİYE AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI TAYA 2006 TÜRKİYE AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI TAYA 2006 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

EKSTRA ANLATILAN DERSLER

EKSTRA ANLATILAN DERSLER MESLEK ELEMANI DERS İÇERİĞİ AİLE EĞİTİMİ ZÜMRESİ AİLEDE DİN EĞİTİMİ (4 SAAT) Dini Açıdan Ailenin Önemi 4 saat Aile Bireylerin Eğitimi Hz Muhammed in Aile Hayatı Ailede Din Kaynaklı Sorunların Çözümü İnanç

Detaylı

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye

Detaylı

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Çalışmanın Amacı 2010 Ipsos Türkiye de boşanma, ayrılık, ya da vefat nedeniyle ebeveynlerden birinin yokluğunun psikolojik ekonomik

Detaylı

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Banu Akadlı Ergöçmen, Prof.Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu, Doç.Dr. 20 Mart 2015 Erken Evlilik/Çocuk Yaşta Evlilik Çocuk yaşta evlilik, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

BÖLÜM I - KONU VE METOD... A. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE AMACI... B. ÇALIŞMANIN KAPSAM VE PLANI... C. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI...

BÖLÜM I - KONU VE METOD... A. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE AMACI... B. ÇALIŞMANIN KAPSAM VE PLANI... C. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI... içindekiler... TABLOLAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... GİRİŞ... BÖLÜM I - KONU VE METOD... A. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE AMACI... B. ÇALIŞMANIN KAPSAM VE PLANI... vi i xxvi i 1 C. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI... D. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ulusal Toplantı Araştırmanın Tanıtımı ve Metodoloji Doç. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 2 Aralık 2014, Rixos Grand Ankara Oteli, Ankara Kurumsal Yapı TNSA-2013 TÜBİTAK

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı Yaşamın sürdürülebilirliği, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ Sağlıklı Kentler Birliği Eğitim Prgramı Prof. Dr. SABAHAT TEZCAN Haccettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET PROJE KOORDİNATÖRÜ: Mustafa TOPAL İlçe Müftüsü PROJE SORUMLUSU: Mesut ÖZDEMİR Vaiz PROJE GÖREVLİLERİ:

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ (Sertifika Proğramı) Programın Amacı: 04 Eylül 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Danışmanlığı Yönetmeliği

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM GİRİŞ...1 ÖZEL EĞİTİMİN İLKELERİ...3 YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ...4 Doğum Öncesinde Oluşan Nedenler... 4 Doğum Anında Oluşan Nedenler...

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ (Sertifika Proğramı) Programın Amacı: 04 Eylül 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Danışmanlığı Yönetmeliği

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I...

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I... İÇİNDEKİLER JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii TABLOLAR LİSTESİ.....viii BÖLÜM I...1 GİRİŞ...1 1.1.Problem Durumu...1 1.2.Problem Cümlesi...3 1.3.Alt

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Yıl: 24 Sayı:87 Nisan 2010 9 Güncel TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Sıddık Ensari TÜİK periyodik olarak 2002 yılından beri düzenli bir şekilde yaptığı Hanehalkı Bütçe Anketleri sonuçlarını esas alan

Detaylı

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI 2016-2018 AMAÇ Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından hazırlanan öncelik dönüşüm programları topyekûn kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi açısından büyük

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ 1-) Türkiye de cumhuriyetin ilanından hemen sonra eğitimde, dinde, yönetimde, hukukta, ekonomide, sanatta, aile yapısında

Detaylı

KADINA ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ YÖNELİK. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa

KADINA ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ YÖNELİK. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRMA ANALİZ - HAZİRAN 2015 ANALİZ NO: 6 Araştırma; doğru, nitelikli bilginin

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık Tercihleri Dr. Pelin Çağatay Melike Saraç Emre İlyas Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 10 Eylül 2015, Hilton Oteli, Ankara

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Alvin Toffler in endüstrinin gelişmesi yaklaşımı Pazarlama nedir? Kullanımı neden önemlidir? Pazarlama olanaklarının kullanımı, eğitim ve geliştirme

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI 2008 Son Güncelleme 29/07/2010 Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil Sokak,

Detaylı

DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ

DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ Çağdaş kuramlar kişiliğin kalıtımla getirilen bir takım özellikler ve çevreyle kurulan etkileşimler sonucu oluştuğunu ileri sürmektedir. Aile, hem kalıtımla aktarılan özellikler

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VELİ DAVETİYESİ.doc NEDEN ANNE BABA EĞİTİMİ? 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı ailelerin

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

4. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 19-20 Kasım 2009, Ankara

4. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 19-20 Kasım 2009, Ankara 4. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 19-20 Kasım 2009, Ankara SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) İlyas Çelikoğlu Devlet Planlama Teşkilatı I. GİRİŞ Bilindiği üzere, kişilerin ve toplumun refah, huzur

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

Pazarlama araştırması

Pazarlama araştırması Pazarlama araştırması Etkin bir pazarlama kararı alabilmek için gerekli olan enformasyonun ve bilginin toplanması ve kullanılmasıdır. Bu sayede, pazarla ilgili risk ve belirsizlik azalacak ve başarı artacaktır.

Detaylı

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Dr.Aslı ZULUĞ Prof. Dr. Bülent MĠRAN 7. Gıda Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım Ankara Coğrafi Etiketli Ürünler TUTUM

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ 06 KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 11-06 Dilek Karal Eylül 2011 Korkmadan Öğrenmek: Okul ve Okul

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ KONU: ESKİ TÜRKLERDE KALIN VE KALININ HUKUKİ DURUMU HAZIRLAYAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

BAŞARILI ANNE-BABA OLMAK

BAŞARILI ANNE-BABA OLMAK BAŞARILI ANNE-BABA OLMAK ÇÇ Çocuklarınıza Nasıl Davranmalısınız? S. Mitra Çeviri: N. Şekercioğlu Copyright Bilim Teknik Yayınevi Orijinal adı: The Art of Successful Parenting, S. Mitra, 2003 Bu eserin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11 İÇİNDEKİLER 1 Sınıf Yönetimine Giriş 1 Sınıflar Karmaşık Yerlerdir 2 Sınıf Yönetimini Öğrenmek 3 Sınıf Yönetiminin Öğretimin Diğer Yönleriyle İlişkisi 7 Bölümün Özeti 9 Okunması Önerilen Yayınlar 9 Önerilen

Detaylı

Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları

Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları 02/10/2014 Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları 1. Giriş Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre; hanehalklarının yaptığı sağlık harcaması, hanelerin finansal korumadan yoksun kalarak zorunlu ihtiyaçlarından

Detaylı

Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi, Öğrenci ve Bilişim Koordinatörü, Rektör Danışmanı KONU: Kamuoyunun

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI

ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI GİRİŞ --------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TÜRKİYE AİLE MODELİ. Geniş Aile ile ilişik Çekirdek Aile Modeli

TÜRKİYE AİLE MODELİ. Geniş Aile ile ilişik Çekirdek Aile Modeli TÜRKİYE AİLE MODELİ Geniş Aile ile ilişik Çekirdek Aile Modeli Doç.Dr.Ayşen Gürcan Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü GİRİŞ Geniş kapsayıcı bir kavram olan aile ; başlı başına disiplinler

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için Bangkok Yasaları El Rehberi Dünya çapında hapishanelerde mahkûmiyeti takiben veya suçsuzluğunun ispatı için duruşma bekleyen bir buçuk milyondan fazla kadın bulunmaktadır.

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları Serbest zaman etkinlikleri Alternatif serbest zaman etkinlikleri 1 2 Alternatif Sporlar Geleneksel sporlardan farklı olma, onları farklılaştırma Futbol, basketbol, voleybol. Geleneksel sporlara meydan

Detaylı

BURCU ŞENTÜRK Bu Çamuru Beraber Çiğnedik

BURCU ŞENTÜRK Bu Çamuru Beraber Çiğnedik BURCU ŞENTÜRK Bu Çamuru Beraber Çiğnedik BURCU ŞENTÜRK 1984 yılında Eskişehir de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü nü bitirdi. ODTÜ Sosyoloji Bölümü nde yüksek

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ... 1 Meslek Seçimine Yardım Hizmetlerinin Gelişimi... 3 Meslek seçiminin dinamiğini açıklama girişimleri... 5 Avrupa Ülkelerinde Meslek

Detaylı

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Dr. Cem Babadoğan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ekip Araştırma ekibinde bir koordinatör, 2 teknik danışman, 1program tasarımcısı,1ölçme

Detaylı

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Celal Bayar Üniversitesi kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBÜKAM) Araştırmanın

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME ve PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Endüstri Müh. Mustafa ÇORUH Ana Bilim Dalı Programı

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul Göç Araştırması Pilot Çalışması Gerekçesi Göç, kültürel ve ekonomik gerilimlerin sonucu ve aynı zamanda onları yaratan bir olgu olarak, İstanbul da sosyal ve ekonomik

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

AİLE İÇİ ŞİDDET KONUSUNDA YARGIDA GÖREV ALAN PSİKOLOG, SOSYAL HİZMET UZMANI VE PEDAGOGLARIN 6284 SAYILI YASA DOĞRULTUSUNDA GÖREVLERİ VE

AİLE İÇİ ŞİDDET KONUSUNDA YARGIDA GÖREV ALAN PSİKOLOG, SOSYAL HİZMET UZMANI VE PEDAGOGLARIN 6284 SAYILI YASA DOĞRULTUSUNDA GÖREVLERİ VE ANKARA ADALET SARAYI 5.AİLE MAHKEMESİ SOSYAL HİZMET UZMANI MEHMET KARADAĞ AİLE MAHKEMELERİNDE UZMANLARDAN YARARLANILAN KONULAR 1. VELAYET 2. EVLİLİĞİN DEVAM ETMESİNİN BEKLENİP BEKLENEMEYECEĞİ 3. EVLAT

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

2008 yılında gıdaya ayrılan payda 1998 e göre düşüş gözlenirken ulaştırma harcamalarına ayrılan pay artmıştır

2008 yılında gıdaya ayrılan payda 1998 e göre düşüş gözlenirken ulaştırma harcamalarına ayrılan pay artmıştır Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi Haber Bülteni 2008 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMASI SONUÇLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi

Detaylı

A N A L İ Z. Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013): Doğu Marmara İlleri Analizi. Furkan BEŞEL

A N A L İ Z. Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013): Doğu Marmara İlleri Analizi. Furkan BEŞEL A N A L İ Z Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013): Doğu Marmara İlleri Analizi Furkan BEŞEL Ağustos 2014 GİRİŞ Yaşam Memnuniyeti Araştırmasının (YMA) amacı TÜİK tarafından Bireyin genel mutluluk algısını,

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler Güncelleme: Ocak 2013, ANKARA I. Sosyo Demografik Göstergeler 1.1. Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 1.2. Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün ve hizmetleriyle

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ

HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ 20 Aralık 2008 1 SUNUM PROGRAMI Hanehalkı bütçe anketi amaç, tarihçe, örnekleme yapısı, uygulama, yayımlama, temel tanım ve kavramlar Türkiye deki harcama yapısı 2 Amaç Tüketici

Detaylı

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları PISA ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara, 21 Kasım 2015 1 PISA Nedir? Uluslararası eğitim

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesi Doğum Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 1 Tablo 2. Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)...

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SAĞLIK ETKİSİ Bir politikanın, bir stratejinin programın veya projenin nüfusun ve nüfus gruplarının sağlığı üzerinde dolaylı yada dolaysız etkileridir. SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9-10 Nisan 2011. 134 ilçe. 35 il. 200 mahalle/ köy. 2366 görüşme

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9-10 Nisan 2011. 134 ilçe. 35 il. 200 mahalle/ köy. 2366 görüşme ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Saha Tarihi: 9-10 Nisan 2011 35 il 134 ilçe 200 mahalle/ köy 2366 görüşme ARAġTIRMANIN KAPSAMI Türkiye nüfus 73,7 milyon 15-30 YaĢ nüfus 17,3 milyon Araştırma saha uygulama Araştırma

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

BİLGİ NOTU 2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI

BİLGİ NOTU 2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİ NOTU 2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI Ülkemizde, sonuncusu 2000 yılında olmak üzere bugüne kadar toplam 14 Genel Nüfus Sayımı yapılmıştır. Sayımlarda, nüfusun

Detaylı