HAZIRLAYAN: RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAZIRLAYAN: RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAYFA NO: 1/8 ANKARA METROSU VE ANKARAY İSTASYONLARINDA MEVCUT SABİT MERDİVENLER ÜZERİNE 43 (KIRKÜÇ) ADET YÜRÜYEN MERDİVEN, 14 (ONDÖRT) ADET ENGELLİ ASANSÖRÜ YAPIMI, 1 (BİR) ADET YOLCU ASANSÖRÜNÜN YÜK ASANSÖRÜNE DÖNÜŞÜMÜNE ESAS OLACAK UYGULAMA VE TADİLAT PROJESİ YAPTIRILMASI, YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİNİN HAZIRLANMASI, YAKLAŞIK MALİYET HESABI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAYAN: RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01/08/2012 Tarih ve M.06.1.ABB /38171 Sayılı Başkanlık Olur u Gereğince Hazırlanmıştır. İ.Serdar YEŞİLYURT : İnşaat Mühendisi Ramazan TURSUN : Makine Mühendisi Hürriyet HIZIR : Mimar M. Emre CANSEV : Elektrik Elektronik Mühendisi EKLER: 1- İstasyon Yerleşim Krokileri (19 Sayfa) 2- As-Built Projeler (1 Takım) 3- İstasyonlardaki Yürüyen Merdiven ve Asansör Listesi (3 Sayfa) 4- Sipariş Cetveli (1 Sayfa) 5- Yaklaşık Maliyet Birim Fiyat Teklif Cetveli (1 Sayfa)

2 T.C ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAYFA NO: 2/8 ANKARA METROSU VE ANKARAY İSTASYONLARINDA MEVCUT SABİT MERDİVENLER ÜZERİNE 43 (KIRKÜÇ) ADET YÜRÜYEN MERDİVEN, 14 (ONDÖRT) ADET ENGELLİ ASANSÖRÜ YAPIMI, 1 (BİR) ADET YOLCU ASANSÖRÜNÜN YÜK ASANSÖRÜNE DÖNÜŞÜMÜNE ESAS OLACAK UYGULAMA VE TADİLAT PROJESİ YAPTIRILMASI, YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİNİN HAZIRLANMASI, YAKLAŞIK MALİYET HESABI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1.İŞİN SAHİBİ : EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı 2.İŞİN ADI : Ankara Metrosu ve Ankaray istasyonlarında mevcut sabit merdivenler üzerine 43 (kırküç) adet yürüyen merdiven, 14 (ondört) adet engelli asansörü yapımı, 1 (bir) adet yolcu asansörünün yük asansörüne dönüşümüne esas olacak uygulama ve tadilat projesi yaptırılması, yapım teknik şartnamesinin hazırlanması, yaklaşık maliyet hesabı yaptırılması 3.TANIMLAR : Bu Teknik Şartnamede; EGO Genel Müdürlüğü İdare, üzerine ihale yapılan ve sözleşmeyi imzalayacak kişi/firma ise Yüklenici olarak anılacaktır. 4.İŞİN YAPIM ŞEKLİ : Hizmet Alımı ( Şartnamede verilen teknik bilgiler ve ekinde verilen istasyon krokileri ve as-built projeler doğrultusunda yapıma esas olacak hesap ve projelendirmelerin yapımı, yapım teknik şartnamesinin hazırlanması ve yaklaşık maliyet hesabı) 5.AMAÇ : Ankara Metrosu ve Ankaray istasyonlarının yapılan çalışmalar sonucu eksik olduğu tespit edilen 43 (kırküç) adet yürüyen merdiven, 14 (ondört) adet engelli asansörü yapımı, 1 (bir) adet yolcu asansörünün yük asansörüne dönüşümüne esas olacak uygulama ve tadilat uygulama projelerinin yaptırılması, yaklaşık maliyet hesabı ve yapım teknik şartnamesinin hazırlanması amaçlanmaktadır.

3 T.C ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAYFA NO: 3/8 6.KAPSAM : 6.1. İnşaat İşleri : Ankara Metrosu ve Ankaray İstasyonlarının Ek.1 kroki ve Ek.3 listede belirtilen yerlerine sabit merdivenlerine gerekli inşaat tadilatlarının yapılarak yürüyen merdiven yapılması. Ayrıca Ek.1 kroki ve Ek.3 listede belirtilen yerlere engelli asansörü yapılması için tavan ve döşemelerinde gerekli inşaat tadilatlarının yapılması gerekeceğinden bu tadilatlar için gerekli hesapların yapılarak, uygulama ve tadilat uygulama projelerinin yapılması Yürüyen Merdiven : Teknik özellikleri 8. maddede belirtilen 43 (Kırküç) adet yürüyen merdivenin Ek.2 deki as-built projelere göre tasarlanarak gerekli hesapların yapılması ve inşaat tadilat işinin projelendirilmesi Engelli asansörü : Teknik özellikleri 9. maddede belirtilen 14 (Ondört) adet engelli asansörünün Ek.2 deki as-built projelere göre tasarlanarak gerekli hesapların yapılması ve inşaat tadilat işinin projelendirilmesi Yolcu Asansörünün Yük Asansörüne Dönüşümü : Ek.3 deki listede belirtilen 1 (bir) adet yolcu asansörünün gerekli hesaplamalar yapılarak yük asansörü olarak kullanımı için projelendirilmesi Teknik Şartname : Yapım işine esas teşkil edecek teknik şartnamenin hazırlanması Yaklaşık Maliyet : Yapım işi ihalesine yönelik yaklaşık maliyetin hazırlanması. 7. YAPILACAK İŞLER VE UYULACAK ESASLAR: 7.1 İnşaat İşleri : Uygulama ve tadilat projeleri yapılmadan önce firmalar şartname ekinde verilen kroki, proje ve teknik dokümanlarla birlikte yürüyen merdiven ve asansör yapılması düşünülen yerde gerekli ölçüm ve inceleme ile röleve çalışmalarını yapacaktır.

4 T.C ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAYFA NO: 4/ Proje hazırlama aşamasında Yüklenicinin alternatif önerileri olması halinde bunu İdareye aktaracak ve İdare uygun görürse alternatif öneriye (Yer seçimine ) onay verebilecektir Yürüyen merdiven ve asansör mevcut yapılara en az hasar verecek ve istasyonun yolcu sirkülasyonunu olumsuz etkilemeyecek şekilde projelendirilecektir Asansör ve yürüyen merdiven projelendirilmesinde, kesilecek tavan ve taban betonları ile taşıyıcı duvar, kolon, kirişlerin tahkikleri ve gerekli güçlendirmeler yapılarak istasyon yapısına zarar vermeyecek şekilde hesaplanacaktır Yürüyen merdivenlerin ve engelli asansörlerin montajı için yapılacak olan kırma ve inşaat işlerinin iş sıraları projeler üzerinde belirtilecek ve inşaat işleri bu iş sırasına göre projeler üzerinde gösterilmiş olan detaylara uygun şekilde yapılacaktır Asansör ve yürüyen merdiven projelendirilirken istasyon yapısının eski haline getirilecek şekilde projelendirilecektir Yürüyen merdivenlerin ve engelli asansörlerin motor çukurlarının altındaki temel üzerine eğim verilerek açılan drenaj deliği, drenaj boruları vasıtasıyla en yakın mevcut su toplama çukuruna bağlanacak şekilde projelendirilecektir Yeni yapılacak yürüyen merdivenlerin ve engelli asansör kovalarının toprakla temas eden bütün yüzeylerine su izolasyonu yapılacak şekilde projelendirilecektir Mevcut su yalıtım malzemesinin cinsi ve özellikleri dikkate alınarak, yeni alınacak su yalıtım malzemelerinin mevcut su yalıtım malzemesiyle uyumlu olarak seçilecek ve buna göre projelendirilecektir Yapımın da ve tamiratta kullanılacak malzemeler, istasyonun mevcut malzemelerine benzer ve uyumlu olacaktır.

5 T.C ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAYFA NO: 5/ Sabit merdivenle yürüyen merdiven aralarına süpürme oluğu bırakılacaktır. Merdivenler arasında kot farkı oluşması durumunda paslanmaz çelik korkuluk araları dayanıklı (temperli) cam ile kapatılacak şekilde detaylandırılacaktır Mimari projeler: Merdivenlerin ve asansörlerin yerleşimlerini, mevcut merdivenlerle ilişkilerini en ve boy kesitlerini gösteren resimler hazırlanacak, İdarenin Onayından sonra detay resimlerine başlanacaktır Betonarme projeler: Her bir yürüyen merdiven ve engelli asansör için kırma,takviye veya yeni mesnet betonarme projeleri hazırlanacaktır. 7.2 Elektrik ve Mekanik İşler: Yürüyen merdiven ve engelli asansörünün elektrik enerjisi ile ilgili projelendirme istasyonun mevcut elektrik sistemine uygun olarak projelendirilecek Asansör makine dairesi istasyon mimari yapısına uyumlu ve yolcu sirkülasyonuna mani olmayacak şekilde projelendirilecektir. 8. YÜRÜYEN MERDİVENLER: 8.1 Taşıyıcı yapısı, kılavuz sistemi, ana hareket mili, germe tertibatı, basamak zincirleri, ana tahrik zinciri ve yardımcı zincirleri, tekerler, basamaklar, el bandı ve tahriki, basamak tarakları, motor ve diğer ekipmanları projelendirilecek sisteme uygun seçilecektir. 8.2 Yürüyen merdiven, tüm sistem 365 gün 24 saat çalışacak şekilde seçilecektir. dakikada minimum 150 yolcu taşıyabilecektir. 8.3 Yürüyen merdiven yolcu olmadığında otomatik olarak duracak yolcu yaklaşması halinde otomatik çalışacak şekilde tasarlanacaktır.

6 T.C ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAYFA NO: 6/8 8.4 Teknik özellikleri: Tipi : Dış mekan Eğim açısı : Sabit merdivene uyumlu (en fazla 30 ) Basamak Genişliği Seyir yüksekliği Korkuluk yüksekliği : 1000 mm (Minimum) : Ek.2 projelerden alınacaktır : mm 9. ENGELLİ ASANSÖRÜ: Kabin içi görünecek şekilde 4 tarafı şeffaf olacaktır. 9.1 Teknik özellikleri: Asansör sayısı : 14 (Ondört) Asansörün cinsi : Engelli kullanımına uygun Taşıma kapasitesi : 630 Kg (8 kişi) Tahrik şekli : Makine dairesiz tip, elektrikli sistem Kat adedi : Ek.2 projelerden alınacaktır Durak adedi : Ek.2 projelerden alınacaktır Kuyu ölçüleri : Seçilecek asansöre uygun ölçülerde Kuyu boyu : Ek.2 projelerden alınacaktır Seyir mesafesi : Ek.2 projelerden alınacaktır Kabin kapısı : Tam otomatik, şeffaf 2 panel teleskopik açılan Kat kapıları : Tam otomatik, şeffaf 2 panel teleskopik açılan

7 T.C ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAYFA NO: 7/8 10. DİĞER HUSUSLAR 10.1 Proje ve hesaplar teknik şartnamelere, TSE ve DIN standartlarına uygun olarak yapılacaktır., 10.2 Resimlerin çiziminde gereğine göre A0 veya A1 ebatları kullanılacaktır. 2 (iki) takım çıktı verilecektir Pafta başlığı ve resim numaralama sistemi İdare tarafından verilecektir Projeler, hesaplar ve dokümanlar Türkçe olarak hazırlanacaktır Tüm proje ve hesaplar dijital ortamda (AutoCAD) ve sayısal içerikli idareye teslim edilecektir Yüklenici her bir yürüyen merdiven ve asansör için ayrı ayrı mekanik, elektrik, mimari ve inşaat projelerini idareye verecektir. 11. TESLİM SÜRESİ Yüklenici hazırlayacağı uygulama ve tadilat projelerini 10 (on) günde İdareye teslim edecektir. 12. GARANTİ ŞARTLARI Yüklenici, hazırladığı projeyle ilgili uygulamada olabilecek hatalardan sorumlu olacak gerektiğinde ücretsiz tadilat yapacaktır.

8 T.C ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAYFA NO: 8/8 EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI M. Emre CANSEV Ramazan TURSUN Hürriyet HIZIR İ. Serdar YEŞİLYURT El. Elektronik Mühendisi Makine Mühendisi Mimar İnşaat Mühendisi Lokman YILMAZ Raylı Sistemler Proje Müd. V. Kemal TEMİZ Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Bu Teknik Şartnameyi Okudum, Aynı Şekilde Kabul Ve Taahhüt Ederim. İSTEKLİ/ YÜKLENİCİ

9 T.C ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAYFA NO: 1/1 SİPARİŞ CETVELİ İşin Adı: Ankara Metrosu Ve Ankaray İstasyonlarında Mevcut Sabit Merdivenler Üzerine 43 (Kırküç) Adet Yürüyen Merdiven, 14 (Ondört) Adet Engelli Asansörü Yapımı, 1 (Bir) Adet Yolcu Asansörünün Yük Asansörüne Dönüşümüne Esas Olacak Uygulama Ve Tadilat Projesi Yaptırılması, Yapım Teknik Şartnamesinin Hazırlanması, Yaklaşık Maliyet Hesabı Yaptırılması Sıra No 1 2 İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Yürüyen Merdiven Uygulama Ve Tadilat Projesi Adet 43 Engelli Asansörü Uygulama Ve Tadilat Projesi Adet 14 3 Yolcu Asansörünün Yük Asansörüne Dönüşümü Uygulama Ve Tadilat Projesi Adet 1 4 Yapım Teknik Şartnamesinin Hazırlanması Takım 1 5 Yaklaşık Maliyet Hesabının Yapılması Takım 1 Notlar: Diğer özellikler ile ilgili ayrıntılı bilgi Teknik Şartname de verilmiştir. ONAYLAR EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI M. Emre CANSEV Ramazan TURSUN Hürriyet HIZIR İ. Serdar YEŞİLYURT El. Elektronik Mühendisi Makine Mühendisi Mimar İnşaat Mühendisi Lokman YILMAZ Raylı Sistemler Proje Müd. V. Kemal TEMİZ Raylı Sistemler Dairesi Başkanı

10 T.C ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAYFA NO: 1/1 YAKLAŞIK MALİYET BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İşin Adı: Ankara Metrosu Ve Ankaray İstasyonlarında Mevcut Sabit Merdivenler Üzerine 43 (Kırküç) Adet Yürüyen Merdiven, 14 (Ondört) Adet Engelli Asansörü Yapımı, 1 (Bir) Adet Yolcu Asansörünün Yük Asansörüne Dönüşümüne Esas Olacak Uygulama Ve Tadilat Projesi Yaptırılması, Yapım Teknik Şartnamesinin Hazırlanması, Yaklaşık Maliyet Hesabı Yaptırılması Sıra No A1 İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) B2 Tutarı (Para birimi belirtilerek) 1 Yürüyen Merdiven Uygulama Ve Tadilat Projesi 2 Engelli Asansörü Uygulama Ve Tadilat Projesi Adet 43 Adet Yolcu Asansörünün Yük Asansörüne Dönüşümü Uygulama Ve Tadilat Projesi Yapım Teknik Şartnamesinin Hazırlanması Yaklaşık Maliyet Hesabının Yapılması Adet 1 Takım 1 Takım 1 TOPLAM TUTAR (K.D.V HARİÇ) = Notlar: Diğer özellikler ile ilgili ayrıntılı bilgi Teknik Şartname de verilmiştir. Ad Soyad / Firma Kaşe İmza

11 KIZILAY METRO-ANKARAY ORTAK İSTASYON VE ÇARŞI KATINDA YENİLENECEK OLAN YÜRÜYEN MERDİVENLER SIRA NO BAĞLI OLDUĞU İŞLETME 16 ADET SCHINDLER YÜRÜYEN MERDİVEN MERDİVEN ADI SERİ NO 1 METRO M13.10 = KARANFİL RK METRO M13.= YKM RK METRO M13.2 = SAKARYA RK METRO M13.2 = 1. GİŞE ORTA PLATFORM RK METRO M13.5 = MESCİT TARAFI ORTA PLATFORM RK METRO M13.8 = SOYSAL RK METRO M13.3 = 3.GİŞE ARKASI ANKARAY GEÇİŞİ RK METRO M13.1 = 1.GİŞE ARKASI ANKARAY GEÇİŞİ RK METRO M13.6 = MESCİT TARAFI İÇ HAT RK METRO M13.1 = 1.GİŞE ARKASI ANKARAY GEÇİŞİ RK ANKARAY KIZILAY 1 RK ANKARAY KIZILAY 2 RK ANKARAY KIZILAY 3 RK ANKARAY KIZILAY 4 RK ANKARAY KIZILAY 5 RK ANKARAY KIZILAY 6 RK77806 NOT: SHİNDLER (SÖKÜLENLER) DİĞER METRO İSTASYONLARINDAKİ YÜRÜYEN MERDİVEN İÇİN YEDEK PARÇA OLARAK KULLANILACAKTIR. SIRA NO BAĞLI OLDUĞU İŞLETME 20 ADET THYSSEN YÜRÜYEN MERDİVEN MERDİVEN ADI SERİ NO 1 METRO YÜKSEL CAD. ARA MERDİVEN METRO GÜVENPARK OTOBÜS DURAĞI ÇIKIŞI METRO EMEK GİMA YÖNÜ C GİRİŞİ VAKKO YÖNÜ METRO EMEK C.D KATI ARA SAHANLIK METRO EMEK C.D KATI ARA SAHANLIK METRO GMK BULVARI METRO KIZILAY GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİ METRO EMEK GİMA YÖNÜ D GİRİŞİ GİMA YÖNÜ METRO İZMİR CADDESİ METRO İZMİR CADDESİ METRO GÜVENPARK GİRİŞİ METRO MEŞRUTİYET CADDESİ GİRİŞİ METRO MEŞRUTİYET CADDESİ GİRİŞİ METRO BAKANLIK ÇIKIŞI METRO SAKARYA CADDESİ METRO ZİYA GÖKALP CAD. SOYSAL METRO YÜKSEL CADDESİ GİRİŞİ METRO YÜKSEL CADDESİ GİRİŞİ METRO MİLLİ MÜDAFAA CD. YKM METRO KARANFİL NOT: 20 ADET THYSSEN YÜRÜYEN MERDİVEN TAMAMEN YENİLENECEK 1 ADET THYSSEN ASANSÖR SIRA BAĞLI OLDUĞU İSTASYON ASANSÖR ADI SERİ NO NO İŞLETME 1 METRO KIZILAY GMK - YÜK ASANSÖRÜNE DÖNÜŞECEK 03A/294

12 METRO İŞLETMESİ İÇİN YENİ YAPILACAK OLAN 27 ADET YÜRÜYEN MERDİVEN SIRA NO BAĞLI OLDUĞU İŞLETME İSTASYON MERDİVEN ADI 1 METRO KIZILAY BAKANLIK ÇIKIŞI SAHANLIK 2 METRO KIZILAY YÜKSEL KORİDOR SAHANLIK 3 METRO SIHHIYE (KENT EST.) ABDİ İPEKÇİ PARKI 4 METRO SIHHIYE (KENT EST.) ABDİ İPEKÇİ PARKI 5 METRO SIHHIYE (KENT EST.) ALO METRO SIHHIYE (KENT EST.) ALO METRO ULUS 19 MAYIS STAD ÇIKIŞI 8 METRO ULUS ULUS TARAFI ÇIKIŞI 9 METRO ULUS ARAKAT 1 10 METRO ULUS ARAKAT 2 11 METRO AKM M2 ÇIKIŞI 12 METRO AKM M4 ÇIKIŞI 13 METRO AKKÖPRÜ M1 ÇIKIŞI 14 METRO AKKÖPRÜ M3 ÇIKIŞI 15 METRO İVEDİK M2 ÇIKIŞI 16 METRO İVEDİK M4 ÇIKIŞI 17 METRO YENİMAHALLE M1 ÇIKIŞI 18 METRO DEMETEVLER BATIKENT YÖNÜ ARAKAT 19 METRO HASTANE ONKOLOJİ ÇIKIŞI ARAKAT 20 METRO MACUNKÖY M1 ÇIKIŞI 21 METRO MACUNKÖY M3 ÇIKIŞI 22 METRO OSTİM M2 ÇIKIŞI 23 METRO OSTİM M4 ÇIKIŞI 24 METRO BATIKENT 4. CAD ÇIKIŞI 25 METRO BATIKENT BAŞKENT BULVARI ÇIKIŞI 26 METRO BATIKENT GİMSA ÇIKIŞI SAĞ 27 METRO BATIKENT GİMSA ÇIKIŞI SOL METRO İŞLETMESİ İÇİN YENİ YAPILACAK OLAN 12 ADET ASANSÖR SIRA NO BAĞLI OLDUĞU İŞLETME İSTASYON ASANSÖR ADI 1 METRO KIZILAY ÜCRETLİ ALAN-ORTA PLATFORM 2 METRO KIZILAY SAKARYA-YÜK 3 METRO SIHHIYE ALO METRO SIHHIYE ABDİ İPEKÇİ 5 METRO SIHHIYE ÜCRETLİ ALANDAN PLATFORMA 6 METRO ULUS ZEMİNDEN ÜCRETSİZ ALANA (KIZILAY YÖNÜ) 7 METRO ULUS ZEMİNDEN ÜCRETSİZ ALANA (BATIKENT YÖNÜ) 8 METRO DEMETEVLER DIŞARDAN BİLET KATINA 9 METRO HASTANE DIŞARDAN BİLET KATINA 10 METRO BATIKENT DIŞARDAN BİLET KATINA 11 METRO BATIKENT BİLET KATINDAN PLATFORMA 12 METRO BATIKENT PAZARYERİ GİRİŞİ

13 ANKARAY İŞLETMESİ İÇİN YENİ YAPILACAK OLAN 16 ADET YÜRÜYEN MERDİVEN SIRA NO BAĞLI OLDUĞU İŞLETME İSTASYON MERDİVEN ADI 1 ANKARAY EMEK 1 NOLU 2 ANKARAY EMEK 3 NOLU 3 ANKARAY BAHÇELİEVLER 2 NOLU SAĞ 4 ANKARAY BAHÇELİEVLER 2 NOLU SOL 5 ANKARAY MALTEPE 1 NOLU 6 ANKARAY MALTEPE 3 NOLU 7 ANKARAY DEMİRTEPE 3 NOLU 8 ANKARAY KOLEJ 2 NOLU 1 9 ANKARAY KOLEJ 2 NOLU 2 10 ANKARAY KOLEJ 2 NOLU 3 11 ANKARAY KOLEJ 1 NOLU 12 ANKARAY KURTULUŞ 1 NOLU 13 ANKARAY KURTULUŞ 5 NOLU 14 ANKARAY DİKİMEVİ 1 NOLU 1 15 ANKARAY DİKİMEVİ 1 NOLU 2 16 ANKARAY DİKİMEVİ 3 NOLU ANKARAY İŞLETMESİ İÇİN YENİ YAPILACAK OLAN 2 ADET ASANSÖR SIRA NO BAĞLI OLDUĞU İŞLETME İSTASYON MERDİVEN ADI 1 ANKARAY EMEK BEŞTEPE TARAFI ALT GEÇİT 2 ANKARAY KURTULUŞ KÖRLER OKULU ÇIKIŞI YENİ YAPILACAK OLANLARIN TOPLAMI İŞLETME METRO ANKARAY TOPLAM YÜRÜYEN MERDİVEN 27 ADET 16 ADET 43 ADET ASANSÖR 12 ADET 2 ADET 14 ADET İŞLETME METRO ANKARAY TOPLAM YENİLENECEK OLANLARIN TOPLAMI YÜRÜYEN MERDİVEN 30 ADET 6 ADET 36 ADET ASANSÖR 1 ADET - 1 ADET İŞLETME METRO ANKARAY TOPLAM GENEL TOPLAM YÜRÜYEN MERDİVEN 57 ADET 22 ADET 79 ADET ASANSÖR 13 ADET 2 ADET 15 ADET

14 3 ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN 4

15 ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN 7

16 16 ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN 14 15

17 ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN 1 2 1

18 ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN 11

19 KURTULUŞ İSTASYONU ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN

20 ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN 5 6

21

22 4 3 4 Ulus ATATÜRK BULVARI Sıhhıye İsta syonu Altgeç idi ATATÜRK BULVARI Kızılay Havalandırma 5 P eron/bilet Katı Sabit Merdivenler P eron/bilet Katı Yürüyen Merdivenler 3 P eron/bilet Katı Yürüyen Merdivenler P eron/bilet Katı Sabit Merdivenler Acil Çıkış Havalandırma Havalandırma SIHHIYE İSTASYONU

23

24 11 12

25 14 13

26 15 16

27 17

28 18 8

29 19 9

30 21 20

31 23 22

32

33

34

35

T.C MALİYE BAKANLIĞI

T.C MALİYE BAKANLIĞI T.C MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAŞEHİR HİZMET BİNASI VE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATAKÖY HİZMET BİNALARINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Yapı Ruhsatı almak üzere hazırlanan mimari, yapı aplikasyon, statik, sıhhi tesisat, asansör, ısı yalıtım,

Detaylı

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA ASANSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 - GENEL işindeki.. adet asansörün yapımına ilişkin şartnamedir. 1.2 - UYULMASI ZORUNLU STANDARTLAR, YÖNETMELİKLER ve ŞARTNAMELER Aşağıda belirtilen yerel Standart ve Yönetmeliklerin

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI STATİK / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ GENEL ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI STATİK / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ GENEL ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI STATİK / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ GENEL ŞARTNAMESİ PROJE BİLGİLERİ Toplam İnşaat Alan: 15.000 m² (Yaklaşık)

Detaylı

T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI

T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İŞİN

Detaylı

1.06- Uygulamada tereddüde düşülmesi halinde uygulanacak çözümün takdirine İnceleme Kurulunun görüşünü alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilidir.

1.06- Uygulamada tereddüde düşülmesi halinde uygulanacak çözümün takdirine İnceleme Kurulunun görüşünü alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilidir. Yüksek Yapı Yönetmeliği 1- GENEL HÜKÜMLER 1.01- Amaç Bu Yönetmelik, Yüksek Yapıların tasarım, yapım ve denetim aşamalarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kent bütününde eşgüdümlü ve uyumlu uygulamayı

Detaylı

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÇORLU BELEDİYESİ ATAKENT TİCARET MERKEZİ, KONFERANS SALONU VE KONUT YAPIMI İŞİNE AİT UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANMASI VE YAPILMASI PLANLANAN YAPIM İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI tmmob makina mühendisleri odası TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI Aralık 2008 / ANKARA tmmob makina mühendisleri odasý Meşrutiyet

Detaylı

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR.

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI İNŞAATI

Detaylı

İNŞAAT, DEMİR, MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İNŞAAT, DEMİR, MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT, DEMİR, MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu teknik şartname aşağıdaki işleri kapsamaktadır: ASANSÖR VE ÇELİK KONSTRÜKSİYON İŞLERİ 1. Mevcut asansörün demontajı 2. 3 Duraklı Hidrolik

Detaylı

Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı

Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı Türkiye nin katılım sağladığı sınır ötesi işbirliği programlarından biri olan Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi işbirliği programı 2014-2020 döneminde de devam edecektir. Bir önceki dönemde olduğu gibi,

Detaylı

GİRİŞ. I. AÇIKLAMALAR ve DEĞİŞİKLİKLER A. DEĞİŞİKLİKLER. Sözleşmenin Özel Şartları bölümüne aşağıdaki Ara Madde 39.3 eklenmiştir.

GİRİŞ. I. AÇIKLAMALAR ve DEĞİŞİKLİKLER A. DEĞİŞİKLİKLER. Sözleşmenin Özel Şartları bölümüne aşağıdaki Ara Madde 39.3 eklenmiştir. İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI

Detaylı

MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ

MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ Sistem Tasarım ve Ön Avan Proje - Temel Planları 1/200 - Kalıp Planları 1/200 - Kolon Yerleşim Planları 1/200 - Ön hesaplar

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

METROGARDEN ALIŞVERİŞ MERKEZİ TASARIM VE DEKORASYON KİRACI EL KİTABI

METROGARDEN ALIŞVERİŞ MERKEZİ TASARIM VE DEKORASYON KİRACI EL KİTABI METROGARDEN ALIŞVERİŞ MERKEZİ TASARIM VE DEKORASYON KİRACI EL KİTABI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. TANIMLAR 1.2. AMAÇ 1.3. KAPSAM 2. GENEL HUSUSLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 2.1. DEKORASYON ÖNCESİ: 2.1.1. Proje Grubunun

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 03.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25305 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Uygulama, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-61)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-61) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI. (Ocak 2009)

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI. (Ocak 2009) TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI (Ocak 2009) (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ EK-3 FORM - 1 PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ Denetimi Üstlenilecek İş İl / İlçe : İlgili İdare : Pafta/Ada/Parsel No : Yapı Adresi : Yapı Sahibi : Yapı Sahibinin Adresi : Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belge No

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

YAPI İŞLERİ ASANSÖR VE TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ ASANSÖR VE TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 16 YAPI İŞLERİ ASANSÖR VE TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

Detaylı

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar...

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5 1.1 İşin Kapsamı... 5 1.2 Genel Şartlar... 5 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6 1.4 Uygulanabilir Standartlar... 6 1.5 Ölçü Birimleri... 7 1.6 Toleranslar... 7 1.7 Gerilmeler

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI CEYBROSS TRADING LTD CEYBROSS TRADING LTD, Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bibliotheque Suriçi nde

Detaylı

ME PAKET (WB2-GÜÇL-ONAR-09) N MÜTEAHH

ME PAKET (WB2-GÜÇL-ONAR-09) N MÜTEAHH Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları

Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI MIMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri destekleyen yazılı

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı