ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ"

Transkript

1 ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 30 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı nda dört yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulumuz, çalıģmalarında siz üyelerimizin değerli öneri, katkı ve katılımlarını dikkate alarak, ortak hedeflerin gerçekleģtirilmesi, ortak çıkarların gözetilmesi yönünde sektörümüze yol gösterici, destekleyici çalıģmalar yapmıģtır. Bu dört yıllık dönemin 2013 yılını kapsayan dördüncü yılına ait faaliyetlerimizi aģağıda özetle bilgilerinize sunmak üzere, huzurlarınıza gelmiģ bulunuyoruz. Sayın Üyelerimiz, 2013 yılı içerisinde Yönetim Kurulumuz, aylık mutad toplantılarını kesintisiz biçimde yapmıģtır. Bu toplantılarda alınan kararlardan bazılarını ve bu kararlar doğrultusunda gerçekleģtirilen faaliyetleri Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: ENDONEZYA TĠCARET BAKANLIĞI NIN BUĞDAY UNU ĠTHALATINA KARġI 24 AĞUSTOS 2012 TARĠHĠNDE AÇMIġ OLDUĞU KORUNMA ÖNLEMĠ SORUġTURMASI KAPSAMINDA BĠRLĠĞĠMĠZ VE UN VE UNLU MAMULLER TANITIM GRUBU (UTG) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIġMALAR 17 Ocak 2013 tarihinde Cakarta/Endonezya da bir hearing (dinleme) toplantısı gerçekleģtirilmiģ olup, soruģturmaya iliģkin olarak avukatlık hizmeti alınan firmadan bir temsilci Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektöründe faaliyet gösteren 6 Ġhracatçı Birliği adına söz konusu toplantıya katılmıģ ve sektör adına savunmada bulunmuģtur. Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı Ġhracat Genel Müdürlüğü nden yetkililer de toplantıya katılarak ülke savunması gerçekleģtirmiģtir. Söz konusu soruģturmaya yönelik olarak UTG tarafından yürütülen PR çalıģması kapsamında uluslararası ticaret, DTÖ, korunma önlemi ve anti-damping soruģturmaları vb. konularda uluslararası tecrübe ve saygınlığa sahip bir bir danıģmandan mevcut soruģturmaya iliģkin görüģ alınarak basında kullanılmılģtır.

2 Korunma önlemi soruģturmasına iliģkin sürecin değerlendirilmesi amacıyla 15 Mayıs 2013 tarihinde UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, UTG Üyeleri YaĢar SERPĠ ve Haluk TEZCAN, Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa SEVER i makamında ziyaret etmiģtir. Toplantıya ayrıca Ġhracat Genel Müdürü Sayın Tarık SÖNMEZ, Ġthalat Genel Müdürü Sayın Mehmet AZGIN, AnlaĢmalar Genel Müdürü Sayın Hüsnü DĠLEMRE, Ġhracat Genel Müdür Yardımcısı Sayın Volkan AĞAR, Mevzuat Daire BaĢkanı Sayın Recep ASLAN, Ġhracat Genel Müdürlüğü Tarım Dairesi BaĢkanı Sayın Tayfun KILIÇ, Ġthalat Genel Müdürlüğü Tarım Dairesi BaĢkanı Sayın Mehmet IġKIN katılmıģ olup Endonezya nın yanı sıra yerli alımlardaki fatura uygulamaları, telafi edici vergi, TMO nun buğday alımları ve Nijer çalıģması konuları görüģülmüģtür. Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu adına Tanıtım Grubu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, BaĢkan Yardımcısı Cansın KAVUKÇU ĠNAN, Tanıtım Grubu Üyeleri YaĢar SERPĠ, Hakan ESEN, Buğday Unu ÇalıĢma komitesi Üyesi AvĢin KAġIKÇI ve avukatlık hizmeti alınan Trade Resouces firması temsilcisi 14 Haziran 2013 tarihinde Ġhracat Genel Müdürlüğü Daire BaĢkanı SavaĢ MALKOÇ ile Endonezya buğday unu korunma önlemi soruģturması konusunda bir görüģme gerçekleģtirmiģtir. SoruĢturma ile ilgili olarak bilgi alıģveriģinde bulunulmak üzere ihracatçı firma temsilcileri, Ekonomi Bakanlığı Ġhracat Genel Müdür Yardımcısı Aytaç YENAL ve Bakanlık ilgili personeli ve Yönetim Kurulumuzun katılımıyla 04 Temmuz 2013 tarihinde Genel Sekreterliğimizde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. 01 Ekim 2013 tarihinde soruģturma ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı Ġhracat Genel Müdür Yardımcısı Aytaç YENAL ile yapılan görüģmeye UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, UTG BaĢkan Yardımcısı Cansın KAVUKÇU ĠNAN ve UTG Üyesi YaĢar SERPĠ katılmıģtır. FĠLĠPĠNLER UN ÜRETĠCĠLERĠ BĠRLĠĞĠ NĠN (PAFMIL) BAġVURUSU ÜZERĠNE FĠLĠPĠNLER TARIM BAKANLIĞI TARAFINDAN ÜLKEMĠZ MENġELĠ BUĞDAY UNU ĠTHALATINA KARġI 10 HAZĠRAN 2013 TARĠHĠNDE AÇILAN ANTĠ-DAMPĠNG SORUġTURMASI KAPSAMINDA BĠRLĠĞĠMĠZ VE UN VE UNLU MAMULLER TANITIM GRUBU (UTG) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIġMALAR Filipinli buğday unu üreticilerinin Türk menģeili buğday unu ithalatına karģı bir ticaret politikası önlemi alınması yönündeki baģvurularına iliģkin hızlıca tavır almak adına hem Filipinler Devleti nezdinde yetkililerle hem de ilgili özel sektör temsilcileri ile görüģmek ve Filipinler de yürütülecek tanıtım faaliyetlerine yönelik çalıģmalar (yerel PR firmaları ile görüģme) yapmak amacıyla 28 Nisan-02 Mayıs 2013 tarihleri arasında Filipinler e bir heyet düzenlenmiģ olup, söz

3 konusu heyete UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, Buğday Unu ÇalıĢma Komitesi üyeleri AvĢin KAġIKÇI ve Yüksel TEZCAN, Genel Sekreterliğimiz ve UTG iletiģim danıģmanı temsilcileri katılmıģtır. Söz konusu heyetin değerlendirmelerine iliģkin bilgi vermek amacıyla 13 Mayıs 2013 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürü makamında ziyaret edilmiģ olup, yapılan görüģmeye UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılmıģtır. 20 Haziran 2013 tarihinde Genel Sekreterliğimizde Filipinler buğday unu anti-damping soruģturmasıyla ilgili olarak ihracatçı firmaların katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. Söz konusu toplantıya Yönetim Kurulu ve UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, BaĢkan Yardımcısı Cansın KAVUKÇU ĠNAN, UTG Üyeleri YaĢar SERPĠ, Surur AYDIN, Haluk TEZCAN, Hakan ESEN ile Ekonomi Bakanlığı Ġhracat Genel Müdürlüğü ġube Müdürü Selçuk ÜN, Uzman Ali Cem ERSOY katılmıģtır. 04 Temmuz 2013 tarihinde Genel Sekreterliğimizde soruģturma çerçevesinde ihracatçı firmaların avukatlık hizmeti alımıyla ilgili olarak ilgili firmaların ve Birliğimiz tarafından alınan avukatlık teklifi veren firmaların katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. Söz konusu toplantıya Yönetim Kurulu ve UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, BaĢkan Yardımcısı Cansın KAVUKÇU ĠNAN, UTG Üyeleri YaĢar SERPĠ, Hakan ESEN, Buğday Unu ÇalıĢma Komitesi Üyeleri, AvĢin KAġIKÇI ve Yüksel TEZCAN, Ekonomi Bakanlığı Ġhracat Genel Müdürlüğü ġube Müdürü Selçuk ÜN, Uzman Ali Cem ERSOY katılmıģtır. Söz konusu toplantıda alınan teklifler değerlendirilmiģ ve firmaların avukatlık firmalarıyla doğrudan iletiģime geçmesi sağlanmıģtır. Anti-damping soruģturmasıyla ilgili olarak firmaların doldurması gereken soru formlarının teslim tarihinin uzatılması için Birliğimiz tarafından giriģimlerde bulunulmuģ ve süre 16 Ağustos 2013 tarihine kadar uzatılmıģtır. Söz konusu soruģturmayla ilgili olarak Birliğimiz Yönetim Kurulu ile UTG tarafından ortak bir avukatlık/danıģmanlık hizmeti alınmasının uygun olacağı yönünde görüģ birliğine varılarak konu Sektör Kurulu na iletilmiģtir. Bu itibarla Söz konusu avukatlık/danıģmanlık hizmetinin masraflarının ilgili ürünlerin ihracatındaki payı oranında tüm Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Ġhracatçıları Birlikleri tarafından ortaklaģa karģılanabilmesi için konunun Sektör Kurulu tarafından da değerlendirilmiģ ve Birliğimiz görevlendirilmiģ. Bu itibarla avukatlık firmalarından teklifler istenmiģtir. 21 Ağustos 2013 tarihinde soruģturma ile ilgili olarak görüģmede bulunmak üzere ABD Ankara Büyükelçiliği Tarım MüĢaviri makamında ziyaret edilmiģ ve söz konusu görüģmeye UTG BaĢkanı

4 Turgay ÜNLÜ, UTG BaĢkan Yardımcısı Cansın KAVUKÇU ĠNAN, UTG üyesi YaĢar SERPĠ, UTG üyesi Hakan ESEN ve Buğday Unu ÇalıĢma Komitesi üyesi AvĢin KAġIKÇI katılmıģtır. SoruĢturmayla ilgili olarak firmaların doldurması gereken soru formlarının teslim tarihinin uzatılması için Birliğimiz tarafından giriģimlerde bulunulmuģ ve süre 16 Eylül 2013 tarihine kadar uzatılmıģtır. UN VE UNLU MAMULLER TANITIM GRUBU(UTG) NUN FAALĠYETLERĠ 04 Nisan 2012 tarih ve 323 sayılı Ekonomi Bakanlığı Makam Onayı ile kurulan ve sekreterya hizmetleri Genel Sekreterliğimiz tarafından yürütülen Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu (UTG) nun faaliyetleri aģağıda yer almaktadır. 19 ġubat 2013 tarihinde Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu (UTG) BaĢkanı Turgay ÜNLÜ Skytürk 360 TV de canlı yayına katılmıģtır. Japonya nın Tokyo yakınlarındaki Chiba kentinde Mart 2013 tarihleri arasında düzenlenen FOODEX JAPAN Uluslararası Gıda ve Ġçecek Fuarı na bir info stand ile katılım sağlamıģtır. Fuara UTG yi temsilen Tanıtım Grubu Üyesi YaĢar SERPĠ ve Genel Sekreterliğimiz personeli katılmıģ olup info stantta baģta Türk un sektörü olmak üzere niģasta, maya, ekmek vb. sektörlerin tanıtımı yapılarak ziyaretçilere çeģitli unlu mamul ikram edilmiģtir. UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, UTG Buğday Unu ÇalıĢma Komitesi Üyesi AvĢin KAġIKÇI ve Trade Resources avukatlık firması temsilcisi 18 Mart 2013 tarihinde Ġstanbul'da Reuters Haber Ajansı temsilcileri ile Endonezya'daki koruma önlemi davası ile ilgili bir görüģ gerçekleģtirmiģtir. Reuters Haber Ajansı tarafından hazırlanan Türkçe ve Ġngilizce basın bültenleri çeģitli ulusal ve uluslararası medyada yayınlanmıģtır Nisan 2013 tarihleri arasında Trablus Libya da düzenlenen 41. Trablus Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi Ürünleri Fuarı na bir info-stand ile katılım sağlanmıģ olup, fuar ziyaretçilerine UTG kataloğu ve unlu mamuller yemek kitabı dağıtılmıģ ve çeģitli unlu mamuller ikram edilmiģtir. Fuara UTG yi temsilen Tanıtım Grubu Üyesi Orhan ĠLHAN ve Genel Sekreterliğimiz personeli katılmıģtır. Fuarla eģzamanlı olarak Kerimiye Toptancılar Sitesi ziyaret edilmiģ, ayrıca Trablus Ticaret ve Sanayi Odası üyesi firmalarla yemekli bir toplantı gerçekleģtirilmiģtir Nisan 2013 tarihleri arasında Ġstanbul da düzenlenen 5.Uluslararası Un, Ġrmik, Pirinç, Bulgur, Yem Değirmen Makineleri

5 ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı na UTG yi temsilen UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, UTG üyeleri Nurettin DEMĠRPOLAT ve Orhan ĠLHAN katılmıģtır. 12 Nisan 2013 tarihinde Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Ġhracatçıları Birlikleri Sektör Kurulu tarafından GDO bulaģığı konusunda yaģanan sorunlarla ilgili olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehdi EKER ve MüsteĢarı Nihat PAKDĠL ile yapılan görüģmelere Birliğimizi ve UTG yi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Cansın KAVUKÇU ĠNAN ile UTG Üyeleri YaĢar SERPĠ ve Hakan ESEN katılmıģtır. TURYID in sahipliğinde, Türk Mutfağı Derneği nin (TMD) desteği ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın himayelerinde Mayıs 2013 tarihleri arasında Türk gıda ürünlerinin etkin bir Ģekilde tanıtımı amacıyla Küçük Çiftlik Park ta gerçekleģtirilen Gastro Ġstanbul Gastronomi Festivali ne bir info stand ile katılım sağlanmıģtır. 11 Mayıs 2013 tarihinde Mersin de Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ın koordinasyonunda Batı Afrika ya yönelik olarak baģlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü, Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu (UTG) ve Türk Kızılayı organizatörlüğünde, Batı Afrika Ġnsani Yardım Operasyonu kapsamında Ġyilik Gemisi Batı Afrika Yolunda isimli gemi uğurlama töreni düzenlenmiģ olup, törene UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, BaĢkan Yardımcısı Cansın KAVUKÇU ĠNAN ve UTG Üyeleri Nurettin DEMĠRPOLAT, YaĢar SERPĠ ve Orhan ĠLHAN katılım sağlamıģtır. Törene Ekonomi Bakanlığı nın temsilcilerinin yanı sıra Mersin Valisi Sayın Hasan Basri GÜZELOĞLU, Türk Kızılayı Genel BaĢkan Vekili Sayın Nihat ADIGÜZEL, Mersin de bulunan resmi kurum ve kuruluģ temsilcileri, yardım kampanyasına katılan firmalar ve basın mensupları iģtirak ederken yardımda bulunan firmalara ve Türk Kızılayı ile TĠKA ya birer plaket takdim edilmiģtir. UTG, yardım yapılan 3 ülkeden biri olan Nijer e gerçekleģtirilen buğday unu yardımını organize etmiģtir. Toplam 25 buğday unu ihracatçısı firma ve 13 nakdi yardım yapan firmadan yaklaģık ton buğday unu temin edilerek Türk Kızılay ına teslim edilmiģtir. Tayland ın Bangkok ta kentinde Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenen THAIFEX 2013 World of Food Asia Fuarı na bir info stand ile katılım sağlanmıģtır. Fuara UTG yi temsilen Tanıtım Grubu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ ve Tanıtım Grubu Üyesi M.Surur AYDIN ile Genel Sekreterliğimiz personeli katılmıģ olup, info stantta baģta Türk un sektörü olmak üzere niģasta, maya, ekmek vb. sektörlerin tanıtımı yapılarak ziyaretçilere çeģitli unlu mamul ikram edilmiģ, Tanıtım Grubu kataloğu dağıtılmıģtır.

6 Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği tarafından 31 Mayıs-02 Haziran 2013 tarihinde Mardin de gerçekleģtirilen Hasat Öncesi Buğdayın Geleceği konulu toplantıya UTG adına UTG Üyeleri Surur AYDIN ve Nurettin DEMĠRPOLAT katılım sağlamıģtır. Meksika nın Mexico City kentinde Haziran 2013 tarihlerinde 13. kez gerçekleģtirilen Alimentaria Mexico 2013 Fuarı na bir info stand ile katılım sağlanmıģtır. UTG nin ilk kez katıldığı ve ABD, Arjantin, Çek Cumhuriyeti, Çin, El Salvador, Endonezya, Fransa, Guatemala, Güney Kore, Hindistan, Hong Kong, Ġspanya, Ġtalya, Kolombiya, Meksika, Polonya, Portekiz, San Salvador, Sri Lanka, ġili, Tayland, Tayvan, Türkiye ve Vietnam olmak üzere 24 ülkeden 200 firmanın katılım sağladığı fuarda baģta un olmak üzere maya, niģasta ve diğer ihraç ürünlerinin ve Türkiye nin potansiyelinin tanıtımı gerçekleģtirildi. UTG nin info standını gezen ziyaretçilere Ġspanyolca ve Ġngilizce dillerinde hazırlanan ve tatlı ve tuzlu unlu mamuller tariflerini içeren yemek kitabı ile sektörü tanıtan katalog dağıtılmıģtır. Aynı zamanda, fuar süresince çeģitli unlu mamuller fuar ziyaretçilerine ikram edilmiģ ve Tanıtım Grubu nun ismi ve logosu bulunan mutfak önlüğü ve çanta dağıtılmıģtır. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, TUSKON tarafından Haziran 2013 tarihleri arasında yabancı iģadamının katılımıyla Ġstanbul Fuar Merkezi nde gerçekleģtirilen Türkiye- Dünya Ticaret Köprüsü 2013-ĠnĢaat Programı kapsamında Haziran 2013 tarihlerinde kurulan Tanıtım Grupları standında Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu nun temsilen de görev alınmıģ ve tanıtım materyalleri dağıtılmıģtır. Brezilya nın Sao Paulo kentinde Expo Center Norte de Haziran 2013 tarihlerinde Fispal Food Service Fuarı ile aynı anda ve 29. kez gerçekleģtirilen Sial Brazil Uluslararası Otel, Restoran Ekipmanları, Dondurma Teknolojileri ve Gıda-Ġçecek Fuarı na bir info stand ile katılım sağlanmıģtır. 32 ülkeden 500 firmanın katıldığı fuara TÜYAP tarafından 13 firmanın katılımıyla Türkiye nin Milli Katılım Organizasyonu gerçekleģtirilmiģtir. UTG nin ilk kez katıldığı fuarda iģtigal alanında yer alan baģta un olmak üzere maya, niģasta ve diğer ihraç ürünlerinin ve Türkiye nin potansiyelinin tanıtımını gerçekleģtirmiģtir. Tanıtım Grubu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ ile Buğday Unu ÇalıĢma Komitesi Üyesi AvĢin KAġIKÇI nın iģtirak ettiği fuara info standımızı Sao Paulo BaĢ Konsolosu Sayın Mehmet Özgün ARMAN ve Ticaret MüĢavirleri Sayın Ramazan KISA ve Sayın Canan GÜRHAN da ziyaret etmiģ, standı gezen ziyaretçilere Portekizce ve Ġngilizce dillerinde hazırlanan ve tatlı ve tuzlu unlu mamuller tariflerini içeren yemek kitabı ile sektörü tanıtan katalog, aynı zamanda, fuar süresince çeģitli unlu mamuller fuar ziyaretçilerine ikram edilmiģtir. Ayrıca, Tanıtım Grubu nun ismi ve logosu bulunan mutfak önlüğü ve çanta dağıtılmıģtır.

7 ABD nin New York kentinde 30 Haziran-02 Temmuz 2013 tarihlerinde gerçekleģtirilen Fancy Food Show Fuarı na bir info stand ile katılım sağlanmıģtır. UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ ile Tanıtım Grubu Üyesi Surur AYDIN ın iģtirak ettiği ve 80 in üzerinde ülkeden gıda sektöründe faaliyet gösteren firmanın katıldığı fuarda Türkiye etkili bir tanıtım faaliyeti yürütmüģtür. UTG tarafından standı gezen ziyaretçilere, Tanıtım Grubu na ve Tanıtım Grubu kapsamındaki ürünlere iliģkin bilgiler içeren kataloglar ve söz konusu ürünlerle yapılabilecek yemek tariflerinin bulunduğu yemek kitapları dağıtılırken, fuar süresince çeģitli unlu mamuller fuar ziyaretçilere ikram edilmiģtir. Ayrıca, Tanıtım Grubu nun ismi ve logosu bulunan mutfak önlüğü ve çantalar dağıtılmıģtır. Türkiye Milli Katılım organizasyonu Genel Sekreterliğimiz tarafından yapılan ve 31 Temmuz-3 Ağustos 2013 tarihlerinde Manila World Trade Center'da gerçekleģtirilen WOFEX Fuarı na Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu bir info stand ile katılım sağlamıģtır. UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, UTG Üyesi Hakan ESEN, Buğday Unu ÇalıĢma Komitesi Üyeleri AvĢin KAġIKÇI ve Yüksel TEZCAN ın katıldığı fuarla eģ zamanlı olarak PR çalıģması sürdürülmüģtür. Bu kapsamda basın mensupları, ithalatçı firmalar, dernek temsilcileri, Büyükelçi Hatice Pınar IġIK, Ticaret MüĢaviri Cezmi BEġOĞUL un katılımıyla bir yemekli toplantı gerçekleģtirilerek sektör hakkında ve soruģturma iliģkin bilgilendirme yapılmıģtır. Ayrıca UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ Tarım Bakanı MüsteĢarı ile bir görüģme gerçekleģtirerek süre uzatımı talebinde bulunulmuģtur. Tarım Bakanı MüsteĢarı konuya sıcak baktıklarını belirtmiģtir. UTG, fuarla eģzamanlı olarak Filipinler de yürütülmekte olan PR faaliyetleri kapsamında 2 Ağustos 2013 tarihinde Manila Shangri-La Otel de çok sayıda basın mensubunun katıldığı bir yemek organizasyonu gerçekleģtirmiģtir. Manila Büyükelçisi Hatice Pınar IġIK ın açılıģ konuģmasını yaptığı etkinlikte UTG BaĢkanı Turgay Ünlü ve UTG üyesi Hakan ESEN in yaptığı konuģmalar ve sunumlar ile anti-damping soruģturması kapsamında gündeme gelen sorular yanıtlanmıģtır. Söz konusu toplantıda, Türkiye nin ve Türk buğday unu sektörünün değer i vurgulanmıģ ve soruģturma ile gündeme getirilen iddiaların asılsızlığı ortaya konmuģtur. Basının oldukça yoğun ilgi gösterdiği yemeğin oldukça etkili olduğu değerlendirmesi yapılmıģtır. 06 Ağustos 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı MüsteĢarı baģkanlığında gerçekleģtirilen Sektörel Tanıtım Grupları IV. Koordinasyon Toplantısı na UTG yi temsilen UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılmıģtır. 28 Ağustos 2013 tarihinde UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, Bloomberg HT TV de canlı yayına katılmıģ ve Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu nun faaliyetleri hakkında bilgi vermiģtir.

8 17-19 Eylül 2013 tarihleri arasında Brezilya Makarna Üreticileri Birliği (ABIMA) nin davetine istinaden ikili iģ görüģmelerinde bulunmak üzere Brezilya/Sao Paulo ya UTG tarafından bir heyet düzenlenmiģ olup, söz konusu heyete UTG yi temsilen UTG üyeleri YaĢar SERPĠ ve Nurettin DEMĠRPOLAT ile Buğday Unu ÇalıĢma Komitesi Üyesi AvĢin KAġIKÇI ve Genel Sekreterliğimiz personeli katılım sağlamıģtır. Türkiye den 8 firma, Brezilya dan ise 6 firma temsilcisinin katılım sağladığı heyet kapsamında 18 Eylül 2013 tarihinde Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu ile ABIMA/ANIB arasında bir toplantı gerçekleģtirilmiģ olup, 19 Eylül 2013 tarihi ikili iģ görüģmelerine ayrılmıģtır. Heyete Ticaret MüĢavirleri Canan GÜRHAN ve Ramazan KISA da eģlik etmiģtir. 20 Eylül 2013 tarihinde Sabah Gazetesi ile Ġstanbul da yapılan röportaja UTG yi temsilen UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılmıģtır Eylül 2013 tarihlerinde Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı nda FAPRA (Asya-Pasifik Perakende Dernekleri Federasyonu) tarafından düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en büyük perakende organizasyonu olan 16. Asya Pasifik Perakendeci Birlikleri Kongresi ve Fuarı na bir info-stand ile katılım sağlanmıģtır. APRCE 2013, BaĢbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN, AMPD BaĢkanı Mehmet T. NANE ve FAPRA BaĢkanı Jannie CHAN'in konuģmaları ile baģlamıģtır. AçılıĢ konuģmalarının ardından Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN fuarın resmi açılıģını gerçekleģtirdikten sonra UTG nin info-standını ziyaret etmiģtir. Stantta UTG kapsamındaki ürünler yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtılarak Türk unundan yapılan kek, börek, kurabiye, pasta vb. unlu mamul ikram edilmiģ, aynı zamanda sektörün ihracatı ve potansiyeli hakkında bilgi verilmiģtir. UTG tarafından Filipinler de yürütülen PR faaliyetleri kapsamında, Ağustos ayı içinde Manila ve çevresinde gerçekleģen sel felaketi dolayısıyla Tanıtım Grubu olarak Filipinli aileye gıda paketi dağıtımı yapılmıģtır. UTG nin bu yardım organizasyonuna Türkiye nin Manila Ticaret MüĢaviri Cezmi BEġOĞUL da katılırken, afet mağdurlarına hazır gıda ve ĢiĢe sudan oluģan paket dağıtılmıģtır. Söz konusu dağıtıma Filipin-Türk ĠĢ Konseyi BaĢkanı Ernesto Chua ve Filipin-Çin Fırıncılar Birliği BaĢkanı Benito LĠM de eģlik etmiģtir Ekim 2013 tarihleri arasında Almanya/Köln de gerçekleģtirilen ANUGA Fuarı na Tanıtım Grubu adına ziyaretçi olarak UTG adına UTG BaĢkan Yardımcısı Cansın KAVUKÇU ĠNAN ve UTG Üyesi Haluk TEZCAN katılmıģtır.

9 25 Ekim 2013 tarihinde Makarna Sanayicileri Derneği tarafından Ġstanbul da düzenlenen Dünya Makarna Günü toplantı ve gala yemeğine UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, BaĢkan Yardımcısı Cansın KAVUKÇU ĠNAN, UTG üyeleri Nurettin DEMĠRPOLAT, M.Surur AYDIN, Adnan HEKĠMOĞLU ve Erol CEYLAN ile Genel Sekreterliğimiz personeli katılım sağlamıģtır. Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu nun organizasyonunda buğday unu alımına yönelik olarak Brezilyalı 3 firma yetkilisinin katılımı ile Ekim 2013 tarihleri arasında Ġstanbul da Özel Nitelikli Alım Heyeti Programı gerçekleģtirilmiģtir. Alım heyeti programı katılımcısı 3 firma temsilcisinin 25 Ekim 2013 tarihinde Çırağan Sarayı nda düzenlenen Dünya Makarna Günü etkinliklerine katılmaları sağlanmıģtır. Söz konusu heyet programı çerçevesinde, 26 Ekim 2013 tarihinde Birliğimiz Yönetim Kurulu BaĢkanı ve UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ nün katılımcı Türk firmalara yaptığı bilgilendirme toplantısı akabinde 17 Türk ihracatçı firması Brezilyalı firma yetkilileri ile ikili iģ görüģmesi yapma imkanı bulmuģtur. Oldukça verimli geçen ikili iģ görüģmelerinin ardından tüm heyetin katılımı ile bir akģam yemeği organizasyonu gerçekleģtirilmiģtir. Yapılan organizasyonların akabinde Türk un ihracatçıları Brezilyalı firmalarla bağlantıya geçerek Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu ülkeye buğday unu ihracatı yapılmıģtır. Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ın koordinasyonunda Batı Afrika ya yönelik olarak baģlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu ve Türk Kızılayı organizatörlüğünde Nijer e yönelik düzenlenen yardım kampanyası ile ilgili olarak Ekim 2013 tarihleri arasında Niamey/Nijer de TĠKA tarafından düzenlenen teslim törenine Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu nu temsilen UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılmıģtır. 03 Aralık 2013 tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileri ile yapılan görüģmeye UTG yi temsilen UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, UTG BaĢkan Yardımcısı Cansın KAVUKÇU ĠNAN, UTG Üyeleri YaĢar SERPĠ ve Adnan HEKĠMOĞLU katılmıģtır. Hedef pazar olarak belirlenen Filipinler de CID Communication firmasından PR danıģmanlık hizmeti alınmıģtır. UTG nin info-stand ile katılacağı fuarlarda Tanıtım Grubu kapsamındaki ürünlerin tanıtımına yönelik olarak 5 ayrı dilde (Ġngilizce, Fransızca, Ġspanyolca, Portekizce ve Arapça) yemek kitabı hazırlanmıģtır. Ayrıca sektörün tanıtımına yönelik olarak Ġngilizce katalog çalıģması yapılmıģtır.

10 TĠM Report Dergisi ve AkĢam Gazetesi UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ ile buğday unu sektörü ve UTG nin faaliyetlerine iliģkin röportaj yapmıģtır. FCBAI (Filipin-Çin Fırıncılar Birliği) ile Filipinler'de Türk unu ve unlu mamullerinin tanıtılmasına yönelik yapılacak iģbirliği çerçevesinde FCBAI ya 2 yıllığına üye olunmuģtur. Tanıtım faaliyeti yürütülen ülkelerde sektörle doğrudan iliģkili kiģilere (fırıncılar, vb.) hediye edilmesi amacıyla eldiven, önlük ve Ģapka dan oluģan promosyon seti hazırlatılmıģ, ayrıca UTG logosunun yer aldığı mutfak önlüğü ve çanta yaptırılmıģtır. UTG nin logo tescilinin Türk Patent Enstitüsü tarafından reddedilmesine itiraz edilmesine iliģkin Ankara Patent Bürosu'ndan vekillik hizmeti alımı gerçekleģtirilmiģtir. UTG nin faaliyetlerinin firmalara duyurulması amacıyla e-bülten çalıģması ile sosyal medyada UTG adına hesaplar açılarak hayata geçirilmiģtir. Sosyal medya entegrasyonu projesi için Wag the Dog firması ile çalıģılmaya baģlanmıģtır. Tanıtım filmi hazırlanmasına iliģkin olarak çalıģmalar baģlanmıģ ve bir firma ile anlaģma sağlanmıģtır. Tanıtım faaliyetleri kapsamında 2014 yılında info-stand ile katılacağı fuarlarda kum sanatı nın kullanılmasına karar verilmiģ olup, bu çerçevede kum sanatçısı Veysel ÇELĠKDEMĠR ile anlaģma sağlanmıģtır. Kum sanatçısı tarafından 22 Kasım 2013 tarihinde Genel Sekreterliğimiz Hizmet Binası nda UTG üyelerine ve Genel Sekreterelik personeline (buğday unu kullanarak) örnek bir gösteri sunulmuģtur. KURUM VE KURULUġLARA ZĠYARETLER Sektörün yaģadığı çeģitli sorunların gündeme getirilerek çözüme kavuģturulması amacıyla Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğimiz tarafından çeģitli kurum ve kuruluģlara ziyaret gerçekleģtirilmiģtir. Bunlar: Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ 21 Mart 2013 tarihinde Dahilde ĠĢleme Ġzin Belgelerine iliģkin süre uzatımı hususunda Ekonomi Bakanlığı Ġhracat Genel Müdürü Sayın Tarık SÖNMEZ ile bir görüģme gerçekleģtirmiģtir. 06 Haziran 2013 tarihinde sektöre iliģkin değerlendirmelerde bulunulmak üzere ġeker Fabrikaları Genel Müdür Vekili ve Ankara Ġl Tarım Müdürü makamında ziyaret edilmiģ olup, görüģmelere Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ ve

11 Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Uğur DURUKAN katılım sağlamıģtır. 29 Ağustos 2013 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörüne iliģkin yaģanan sorunlarla ilgili yapılan görüģmelere Birliğimiz temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılmıģtır. 11 Eylül 2013 ve 18 Eylül 2013 tarihlerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ile yem ve bitkisel yağ sektörlerine iliģkin ihracat uygulamaları, Dahilde ĠĢleme Rejimi, vb. konularda yaģanan sorunlarla ilgili olarak yapılan görüģmelere Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılım sağlamıģtır. 18 Eylül 2013 tarihinde yurt dıģındaki devlet ihalelerine katılan bitkisel yağ sektörü ihracatçılarının Dahilde ĠĢleme Rejimi kapsamında önceden ithalata iliģkin yaģadığı sorunlarla ilgili olarak Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa SEVER ile yapılan görüģmeye Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılım sağlamıģtır Ekim 2013 tarihleri arasında Ekonomi Bakanlığı Ġhracat Genel Müdürü Sayın Tarık SÖNMEZ ile makarna sektöründe yaģanan sorunlarla ilgili olarak ilgili olarak yapılan görüģmeye Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılım sağlamıģtır. 24 Ekim 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Ġhracat Genel Müdürü Sayın Tarık SÖNMEZ ile makarna sektöründe yaģanan sorunlarla ilgili olarak ilgili olarak yapılan görüģmeye Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılım sağlamıģtır. 30 Ekim 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ile sektöre iliģkin yaģanan ihracat sorunlarına dair yapılan görüģmeye Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılım sağlamıģtır. 06 Kasım 2013 tarihinde Gümrükler Genel Müdürü, ġeker Kurumu BaĢkanı ve Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileri sektöre iliģkin sorunlarla ilgili olarak yapılan görüģmelere Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ ve Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Uğur DURUKAN katılmıģtır. 25 Kasım 2013 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ile börülce ihracatı ve GDO ya ile iliģkin konularla ilgili olarak yapılan görüģmelere Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılmıģtır. 26 Kasım 2013 tarihinde makarna ihracatı ile ilgili sorunlara iliģkin olarak Ġhracat Genel Müdürü Sayın Tarık SÖNMEZ ile yapılan

12 görüģmeye Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Cansın KAVUKÇU ĠNAN ve Yönetim Kurulu üyesi Nihat UYSALLI katılmıģtır. 03 Aralık 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Ġhracat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dahilde ĠĢleme Rejimi kapsamında bitkisel yağlara yönelik uygulamalara iliģkin toplantıya Yönetm Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılmıģtır. 10 Aralık 2013 tarihinde GDO kullanımına iliģkin yasal düzenlemeler hususunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ile yapılan ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim ÇETĠNER in de katıldığı görüģmeye Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılmıģtır. TĠCARET HEYETĠ ORGANĠZASYONLARI Türkiye nin ticari ve ekonomik iģbirliği imkanlarının artırılması ve ihracatçı firmalarımızın dıģ pazar paylarında artıģ sağlanması amacıyla, Ekonomi Bakanlığı nın koordinasyonu ve TĠM in organizasyonunda gerçekleģtirilen aģağıdaki ticaret heyeti organizasyonlarına katılım sağlanmıģtır: Ocak 2013 tarihleri arasında BaĢbakan Sayın R. Tayyip ERDOĞAN baģkanlığında, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın katılımları ile Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda; Türkiye Ġhracatçılar Meclisi (TĠM), Türkiye ĠĢadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve Müstakil Sanayici ve ĠĢadamları Derneği (MÜSĠAD) organizasyonunda ve Ġstanbul Maden ve Metaller Ġhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği iģbirliğinde Gabon ve Senegal'e yönelik düzenlenen Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti ne Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılmıģtır. Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN baģkanlığında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye Ġhracatçılar Meclisi (TĠM) ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda, 12 ġubat 2013 tarihinde Libya ya (Trablus) yönelik olarak 110 iģadamı katılım sağladığı bir Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti gerçekleģtirilmiģtir. Söz konusu heyet programına Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. Cansın KAVUKÇU ĠNAN ve Yönetim Kurulu üyesi Nurettin DEMĠRPOLAT katılmıģtır. BaĢbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın resmi ziyareti ile eģ zamanlı olarak, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ın katılımı, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye Ġhracatçılar Meclisi (TĠM) ve Türkiye ĠĢ Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) organizasyonu ile Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri () iģbirliğiyle, Nisan 2013 tarihleri arasında Kırgızistan a yönelik olarak bir

13 düzenlenen Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti programına Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılmıģtır Mayıs 2013 tarihleri arasında BaĢbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın resmi ziyareti ile eģ zamanlı olarak, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ın katılımıyla, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye Ġhracatçılar Meclisi (TĠM) ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda ABD Ticaret Heyeti düzenlenmiģ ve söz konusu heyete 100 ün üzerinde iģadamı katılmıģtır. Anılan heyet programı çerçevesinde; Sayın BaĢbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ın iģtirak ettiği ABD Ticaret Odasında düzenlenen yuvarlak masa toplantısına iģadamlarımız katılmıģ ve ABD li CEO ve iģadamları ile birebir görüģmeler yapmıģlardır. Ayrıca T.C. VaĢhington Büyükelçiliğimizde heyet onuruna bir resepsiyon verilmiģtir. FUARLAR Nisan 2013 tarihleri arasında Trablus Libya da düzenlenen ve genel nitelikli milli katılım organizasyonu Genel Sekreterliğimiz tarafından gerçekleģtirilen 41. Trablus Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi Ürünleri Fuarı na Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Cansın Kavukçu ĠNAN ve Yönetim Kurulu üyesi Nurettin DEMĠRPOLAT katılmıģ olup, toplam 29 firmanın ürünleri standlarda sergilenmiģ ve Türk holünün açılıģını Libya Büyükelçisi Sayın Ali Kemal AYDIN tarafından gerçekleģtirilmiģtir. 31 Temmuz-03 Ağustos 2013 tarihlerinde Manila-Filipinler de düzenlenen WOFEX Dünya Gıda Fuarı 2013 ün Milli Katılım organizasyonu Genel Sekreterliğimiz tarafından gerçekleģtirilmiģ olup, 6 Türk firması toplam 144 m² stand alanı ile iģtirak etmiģtir Eylül 2013 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti nin Sincan-Uygur Özerk Bölgesi Urumçi de düzenlenen 3.Çin-Avrasya Expo Fuarı nın Milli Katılım Organizasyonu 3. kez Genel Sekreterliğimiz tarafından 10 adet Türk firmasının katılımı ile gerçekleģtirilmiģtir. Söz konusu fuarın açılıģ törenine katılan Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa SEVER, Türk firmaların standlarını ziyaret ederek sergilenen ürünler hakkında bilgi almıģtır Ekim 2013 tarihleri arasında Almanya/Köln de gerçekleģtirilen ANUGA Fuarı na Birliğimiz adına ziyaretçi olarak Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Uğur DURUKAN katılmıģtır.

14 ALIM HEYETLERĠ Ekim 2013 tarihleri arasında Etiyopyalı 5 firma temsilcisinin katılımı ile Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda Özel Nitelikli Alım Heyeti Programı gerçekleģtirilmiģtir. Bahse konu Alım Heyeti Programı kapsamında yabancı firma ile Türk firma temsilcilerinin birebir görüģme imkanı buldukları ikili iģ görüģmeleri gerçekleģtirilmiģtir Kasım 2013 tarihlerinde ABD Özel Nitelikli Alım Heyeti Programı gerçekleģtirilmiģtir. Söz konusu Alım Heyeti Programı na uluslararası pazarda en çok satıģı gerçekleģtiren Budweiser ve Bud- Light biralarının üreticisi olan Anheuser-Busch firmasının iki yetkilisi katılmıģtır. Özel Nitelikli Alım Heyeti Programı çerçevesinde, Ankara da 12 Kasım 2013 tarihinde Genel Sekreterliğimiz hizmet binasında yabancı firma ile Türk firma temsilcilerinin birebir görüģme imkanı buldukları ikili iģ görüģmeleri gerçekleģtirilmiģtir. Heyet katılımcısı firma temsilcilerinin, Türkiye Tohumcular Birliği, Bitki Islahcıları Alt Birliği, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği, Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği, Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü ve Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ile görüģmeler yapmaları, Türkiye de biralık arpa üretimi konusunda bilgi almaları sağlanmıģtır. DAHĠLDE ĠġLEME REJĠMĠ Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Rejimi Tebliğlerine dayalı olarak Ekonomi Bakanlığı nın Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine verdiği yetki ve görevler çerçevesinde, Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Ġzin Belgeleri ne ek süre verilmesi, revize yapılması ve ihracat taahhüt hesaplarının kapatılması iģlemlerinin gerçekleģtirilmesine 2013 yılında da devam edilmiģtir. Bu kapsamda, 2013 yılında Genel Sekreterliğimiz Mevzuat ve TeĢvik ġubesi tarafından sonuçlandırılan müracaatların dağılımı aģağıdaki tabloda yer almaktadır. SONUÇLANAN (2012 Yılı) SONUÇLANAN (2013 Yılı) DEĞĠġĠM (%) Taahhüt Hesabının Kapatılması ,4 TMO ,59 Süt Tozu ,46 DĠR Otomasyon Sistemine Tanımlama ,38 Nüsha Belge Döküm ,11 Diğer (G.Gelen, Aracı- Temsilci Tanımlama) ,30

15 Genel Sekreterliğimizin düzenlediği eğitim seminerlerine, DĠR ile ilgili konularda bilgilendirme sunumları yapılmıģtır. DEVLET YARDIMLARI VE FUAR TEġVĠKĠ Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulaması Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine verilen, ihracata yönelik devlet yardımları ve destekleri kapsamındaki müracaatlar değerlendirilmiģ ve 2004/6 ve 2009/5 sayılı Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Tebliğler 2010/6 sayılı Yurt DıĢı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ, 2011/1 sayılı Pazar AraĢtırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ leri kapsamında eksiği olmayan dosyalar sonuçlandırılarak, hakediģ miktarları ilgili kurumlara ve ihracatçı firmalara bildirilmiģtir yılında baģvurusu yapılan ve sonuçlandırılan dosya sayılarına iliģkin tablo aģağıda sunulmaktadır: 2012 YILINDA SONUÇLANDIRILAN DOSYA SAYISI 2013 YILINDA SONUÇLANDIRILAN DOSYA SAYISI DEĞĠġĠM (%) Milli Katılım Fuarları (Firma + Organizatör) Bireysel Fuarlar Çevre Maliyetleri Destekleri YurtdıĢı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Destekleri Diğer Devlet Yardımları (Tasarım +Pazar) TOPLAM Devlet yardımları konusunda yürürlükteki mevzuat, tebliğ ve Ekonomi Bakanlığı talimatları çerçevesinde, gelen talepler değerlendirilerek, bekletilmeden ilgili kurum, kuruluģ ve talep sahibi firmalara kısa sürede cevapları intikal ettirilmiģtir. Ayrıca bu konuda, firmalara talepleri halinde, öncelikle Genel Sekreterliğimiz merkezinde, zaman zaman da firma merkezlerinde ilgili uzmanlar aracılığıyla gerekli bilgilendirme toplantıları düzenlenmiģtir.

16 TÜRK ÜRÜNLERĠNĠN YURT DIġINDA MARKALAġMASI, TÜRK MALI ĠMAJININ YERLEġTĠRĠLMESĠ VE TURQUALITY NĠN DESTEKLENMESĠ SIRA NO 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurt DıĢında MarkalaĢması, Türk Malı Ġmajının YerleĢtirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ e iliģkin olarak aģağıdaki tabloda yer alan Birliklerimiz üyesi 18 firma, 20 markası ile söz konusu Tebliğ hükümlerinden faydalanmaktadır yılı içerisinde bu kapsamda 973 adet dosya müracaatı olmuģ ve yine 2013 yılı içerisinde daha önceki yıllardan devam eden dosyalarla beraber toplam 948 dosyanın iģlemi sonuçlandırılmıģ ve ,72 TL destek hesaplaması yapılmıģtır. FĠRMA MARKA 1 Durukan ġekerleme San. ve Tic. A.ġ. Durukan 2 EczacıbaĢı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. Vitra 3 Erkunt Traktör Sanayi A.ġ. Armatrac 4 Genpower Jeneratör San. ve Tic. A.ġ. Genpower 5 GentaĢ Genel Metal San. ve Tic. A.ġ. GentaĢ 6 Hidromek Hidrolik ve Mekanik Mak. Ġm. San. ve Tic. A.ġ. Hidromek 7 Ġpek Kağıt San. ve Tic. A.ġ. Selpak /Solo 8 Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.ġ. Çanakkale Seramik /Kalebodur 9 Matel Hammadde Sanayi ve Ticaret A.ġ. Serel 10 MitaĢ Enerji Ve Madeni ĠnĢaat ĠĢleri Türk A.ġ. MitaĢ 11 Nurus Nurettin Usta Pr. D. Mob. ve P. Ġth. Ġhr. ve Nak. A.ġ. Nurus 12 OrtaDoğu Rulman Sanayi ve Ticaret A.ġ. Ors 13 PaĢabahçe Cam San. ve Tic. A.ġ. PaĢabahçe 14 Sarsılmaz Silah Sanayi Anonim ġirketi Sarsılmaz 15 Termikel Madeni EĢya San. A.ġ. Termikel 16 Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.ġ. Burotime 17 Uğur Soğ. Mak.Teks. Serig.Baskı Mad. ve Mer.San.Tic. A.ġ. Uğur 18 Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Tur. ĠnĢ San Tic A.ġ. Yiğit Akü 2012 YILI 2013 YILI DEĞĠġĠM (%) Gelen Dosya Sonuçlandırılan Dosya Turquality Tebliği kapsamındaki firmalarımızdan gelen soru, görüģ ve yaģanan sorunların giderilmesine yönelik olarak alınan talepler, ilgili tebliğ kapsamında ve Ekonomi Bakanlığı talimatları çerçevesinde değerlendirilerek firmalarımız bilgilendirilmiģtir. Genel Sekreterliğimiz merkezinde, zaman zaman da firma merkezlerinde ilgili Ģube uzmanları aracılığıyla gerekli bilgiler verilmiģtir.

17 10 Ocak 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, Birliğimizi temsilen Genel Sekreter Özkan AYDIN, Genel Sekreter Yrd.V. Esra ARPINAR ve ilgili personel ile ilgili Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanmakta olan Birliğimiz üyesi firma yetkililerinin katılımlarıyla, Genel Sekreterliğimiz binası konferans salonunda bir toplantı gerçekleģtirilmiģtir. Toplantıya 17 üye firmamız 36 yetkilisi ile katılım sağlamıģtır. 08 Mayıs 2013 tarihinde Genel Sekreterliğimizde 2006/4 sayılı Turquality Tebliği kapsamında Ģirketlerin desteklenmesine iliģkin iģlemlerin bilgisayar veri iģleme tekniği yoluyla yapılmasına ve mevzuata yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. Ġhracat Yönetmeliği çerçevesinde; gümrük beyannamelerinin onaylanması, alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların baģka bedel ve Ģartlarla satıģına iliģkin taleplerin değerlendirilmesi, Gümrük mevzuatı kapsamında Performans ve Güvenilirlilik Formu düzenlenmesi, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun Tarımsal Ürünlerde Ġhracat Ġadesi Yardımlarına ĠliĢkin 2010/13, 2012/02 ve 2013/04 sayılı kararları gereği baģvuruların sonuçlandırılması iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. Bu kapsamda 2013 yılında Genel Sekreterliğimiz Ġhracat Uygulamaları ġubesi tarafından sonuçlandırılan müracaatların dağılımı aģağıdaki tabloda yer almaktadır. SONUÇLANAN (2012 YILI) SONUÇLANAN (2013 YILI) DEĞĠġĠM (%) Genel Sekreterlik ve E-Birlik sistemi üzerinden onaylanan GB ,2 sayısı Genel Sekreterlik ve E-Birlik sistemi üzerinden onaylanan ,4 Ġhracat Tutarı (USD) Ġhracat Yönetmeliğine göre Alıcı DeğiĢikliği ,0 OnaylanmıĢ KiĢi Statü Belgesi ,4 Tarımsal ürünlerde Ġhracat Ġadesi ĠĢlemleri (GB sayısı) ,8 Konsinye ihracatların kesin satıģından sonraki iģlemler, e-birlik kapsamında sisteme vekaletname giriģleri, e-birlik üzerinden ihracatı gerçekleģtiren firmalara iliģkin haftalık, 15 günlük ve aylık olarak nispi aidat makbuzlarının ilgili Gümrük MüĢavirliklerine teslimi ile iptal edilen beyannamelerin nispi aidat iadesi iģlemleri yürütülmektedir. 135/1 Sayılı ġeker Kurulu Kararı na istinaden C ġekeri imalatçı ve Ġhracatçılarının ġekerli Mamül Ġhracatı karģılığında C ġekeri taleplerinin karģılanması iģlemleri 9 Ağustos 2011 tarihinden itibaren Bilgi Sistemleri ġube Müdürlüğünce yürütülmeye baģlamıģ olup, bu tarih itibarıyle 92 adet baģvuru dosyası C ġekeri tahsis edilmesi için ġeker Kurumu na gönderilmiģtir.

18 EĞĠTĠMLER Genel Sekreterliğimizce üye firmalarımızı ihracata yönlendirmek ve dünya pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek amacıyla 2013 yılında Ankara, Çorum, Konya ve Afyonkarahisar da aģağıda yer alan eğitim seminerleri gerçekleģtirilmiģtir: EĞĠTĠM KONUSU DERS ĠÇERĠĞĠ EĞĠTMEN Otonom Bakım DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticaret Eğitim Programı Planlı Bakım Yönetimi Basel II Kriterlerinin Bankacılık Sistemine ve Ġhracatçılara Yansımaları Ekonomi Bakanlığı DıĢ Ticaret Bilgilendirme Semineri ABD GenelleĢtirilmiĢ Tercihler Sistemi (GTS/GSP) Ġlk Temizlik ve incelemenin gerçekleģtirilmesi, Problem kaynakları için (Kir ve toz) karģı tedbirlerin alınması, Temizlik ve yağlama standartlarının oluģturulması, Genel kontrolmuayene eğitimlerinin yönetimi, Ekipman kontrollerini- muayenelerini yapmak, ĠĢyeri yönetimi ve kontrolü (standardizasyon), Sürekli geliģimi sağlamak KüreselleĢmenin DıĢ Ticarete Etkileri, Üretim Faktörü Olarak Bilgi ve Bilginin Serbest DolaĢımı, Katma Değeri Yüksek Ürünler ve Ülkelerin GeliĢmiĢlik Düzeyi, Yeni Ekonomi ve/veya Bilgi Ekonomisi, E- Ticaret Kavramı, Oyun Teorisi ve Uygulama Ġhracatta KDV Ġadesi, Eximbank Kredi ve Sigorta Programları, KDV de Ġndirim ve Ġstisnalar, Mal Ġhracı, Hizmet Ġhracı, Tecil-Terkin Sistemi, Dahilde ĠĢleme Rejiminde Tecil- Terkin Sistemi, Bavul Ticareti, Yolcu Beraberi EĢyanın Ġhracı, KDV Uygulamasındaki Özellikli Durumlar, KDV Ġadesi (Ġade Yöntemleri) Doğru ĠĢlem, Doğru set-up / ayar, Temizlik, Yağlama, Yeniden sıkma, Küçük kusurların geri bildirimi ve onarımı, Kaliteli yedek parçalar Basel 2-3 nedir? Finans Kesimine Getirdiği DeğiĢiklikler ve Reel Sektöre Olası Etkileri, Yeni TTK nın ticaret hayatına getirdiği yenilik ve yükümlülüklerin kısa değerlendirmesi, Türk Eximbank Kısa Vadeli Ġhracat Kredi Sigortası Uygulamaları T.C. Ekonomi Bakanlığı Vizyon, Bölgenin BaĢarılı ĠĢ Adamı/ Ġhracatçılarından Tecrübe PaylaĢımları, Ġhracat Mevzuatı / Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Rejimleri, ĠĢ Dünyası Ġçin Ticari Bilgiye EriĢim, Ġhracatta Sağlanan Devlet Yardımları, Ülke Masaları, Pazar AraĢtırması, Pazara GiriĢ Engelleri ve Çözüm Yolları ABD GenelleĢtirilmiĢ Tercihler Sistemi (GTS/GSP) Selami Güven Antal Aydın Sezer Bahattin Akçay Maliye Bakanlığı Selami Güven Antal AyĢegül Çakır Risk Yöneticileri Derneği, Erdem Demirkan Deloitte, Uğur Sandalcı Türk Eximbank Ekonomi Bakanlığı Marin Weaver - ABD Ticaret Ofisi EĞĠTĠM TARĠHĠ VE YERĠ 03 Ocak 2013/ 08 Ocak 2013/OSTĠM 15 Ocak 2013/OSTĠM 17 Ocak 2013/ 05 ġubat 2013/ 06 ġubat 2013/ 08 Mart 2013/

19 EĞĠTĠM KONUSU DERS ĠÇERĠĞĠ EĞĠTMEN TURQUALITY Desteği Bilgilendirme Toplantısı Çorum DıĢ Ticaret Eğitim Programı Konya DıĢ Ticaret Eğitim Programı Ġhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Dahilde ĠĢleme Rejimi Afyonkarahisar DıĢ Ticaret Eğitim Programı Ticari Ġstihbarat Kanalları DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticaret Eğitim Programı Brezilya Pazarında Fırsatlar, Zorluklar Sunumu DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticaret Eğitim Programı TURQUALITY Desteği Bilgilendirme Toplantısı Çorum DıĢ Ticaret Eğitim Programı Konya DıĢ Ticaret Eğitim Programı Ġhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Dahilde ĠĢleme Rejimi Afyonkarahisar DıĢ Ticaret Eğitim Programı Ticari Ġstihbarat Kanalları Hakkında bilgi DıĢ Ticarete GiriĢ; BaĢlangıç ve Temel Kavramlar, Ġthalat ve Temel Kavramlar, Ġhracat ve Temel Kavramlar, DıĢ Ticaret Mevzuatı, Standardizasyon ve Denetleme Mevzuatı Ġhracat Pazarlaması ve Uluslararası Pazarlama; Hedef Pazarın Belirlenmesi, Rakip Analizi ve Risk Analizi, Pazarlama Stratejilerinin GeliĢtirilmesi Dağıtım AnlaĢmaları ve Dağıtım Kanallarının Belirlenmesi, Pazarda Ürünün Konumlandırılması (Tanıtım ve Fiyatlandırma), AnlaĢmazlıkların Çözümü, Müzakere Teknikleri, SipariĢ Süreçleri Brezilya nın dıģ ticareti ve mevzuatı, ikili ticarette yaģanan geliģmeler, ihracatımızda potansiyel ürünler, iģadamlarımıza öneri ve tavsiyeler vs. DıĢ Ticarette Teslim ve Ödeme ġekilleri; PeĢin Ödeme, Mal Mukabili Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme, Akreditifli Ödeme, Kabul Kredili Ödeme, Akreditif, INCOTERMS 2010 Kurallar Bütünü, Teslim ve Ödeme ġekillerinin Mevzuatla ĠliĢkisi DıĢ Ticarette Kullanılan Belgeler; DıĢ Ticarette Kullanılan Belgelerin Önemi, Faturalar, Sevk Belgeleri, DolaĢım Belgeleri, Malın MenĢeine ĠliĢkin Belgeler, Kalite Belgeleri Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları; Gümrük Nedir, Gümrük Mevzuatı ve Gümrük Mevzuatı Uygulamaları Gümrük Rejimleri, Gümrük Beyannamesi Önemi ve Doldurulması Uzmanları Çorum DıĢ Ticaret Eğitim Programı Nilüfer Arıak, Neylan Ege, Devrim Erol, Türk Eximbank, Uzmanları Uzmanları Nilüfer Arıak, Neylan Ege, Türk Eximbank, Uzmanları Yaman KOÇ Nilüfer ARIAK Nilüfer ARIAK Esin ġen, Ekonomi Bakanlığı Nilüfer ARIAK Nilüfer ARIAK Neylan EGE Neylan EGE EĞĠTĠM TARĠHĠ VE YERĠ 14 Mart 2013/ Mart 2013/ Çorum Nisan 2013/Konya 18 Nisan 2013/ Mayıs 2013/ Afyonkarahisar 24 Haziran 2013/ 19 Eylül 2013/ OSTĠM 26 Eylül 2013/ OSTĠM 01 Ekim 2013/ 10 Ekim 2013/ 22 Ekim 2013/ 24 Ekim 2013/ 31 Ekim 2013/

20 EĞĠTĠM KONUSU DERS ĠÇERĠĞĠ EĞĠTMEN Marka DiĢ Ticaret Eğitimi/KONYA DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticaret Eğitim Programı Temel Pazarlama Stratejileri, Bölümlendirme, Hedef Kitle, Konumlandırma, Marka Kavramı, KiĢi, Yer, Ürün/Hizmet, Fikir Markaları, Lüks Markacılık, Nöro- Pazarlama DıĢ Ticarete GiriĢ, Ġhracat Pazarlaması ve Uluslararası Pazarlama, DıĢ Ticarette Teslim ve Ödeme ġekilleri, DıĢ Ticarette Kullanılan Belgeler, Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları, DıĢ Ticarette Lojistik ve Nakliye, Sigorta ve Navlun; Ġhracata Yönelik Devlet Yardımları, Dahilde ĠĢleme; Türk Eximbank Kredi ve Sigorta Uygulamaları, Ticari Ġstihbarat Kanalları Akreditif; Akredif nedir, Akreditifin Yararları, DıĢ Ticarette Akreditif ÇeĢitleri, Akreditifli Ödemede Taraflar, Akreditifin ĠĢleyiĢ ġekli, Akreditif Belgesi Örnekleri ve Bu Belgelerin Analizi Lojistik ve Nakliye; Lojistik, Nakliye ve Gümrük ĠĢlemlerinde Lojistik ve Nakliyenin Önemi TOBB ETÜ Sürekli Eğitim AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Nilüfer ARIAK, Neylan EGE, Yaman KOÇ, Türk Eximbank, Nilüfer ARIAK Neylan EGE EĞĠTĠM TARĠHĠ VE YERĠ 01 Kasım 2013/ Kasım 2013/Konya 07 Kasım 2013/ 14 Kasım 2013/ DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticarette Sigorta ve Navlun; DıĢ Ticarette Sigorta ve Navlun un Önemi Neylan EGE 21 Kasım 2013/ de ĠĢe Yeni BaĢlayanlara Yönelik Olarak Hazırlanan Eğitim Programı Çerçevesinde KiĢisel GeliĢim de ĠĢe Yeni BaĢlayanlara Yönelik Olarak Hazırlanan Eğitim Programı KiĢisel GeliĢim de ĠĢe Yeni BaĢlayanlara Yönelik Olarak Hazırlanan Eğitim Programı Protokol ve Kurumsal DavranıĢ Becerilerini GeliĢtirme, Temel Protokol Bilgileri ve Giyim KuĢam Kuralları, Kurumlarda Ast-Üst ĠliĢkilerinde DavranıĢ Modelleri Toplantı Katılımcısı Olma ve Toplantılarda Kurumsal DavranıĢ Modelleri, Makam Odası ve Ġç Mekan Kuralları, Telefonla KonuĢmada Temel Protokol Bilgileri DıĢ Ticarete GiriĢ, Ġhracat Rejimi,Ġthalat Rejimi, Ġhracat Yönetmeliği ve Tebliğleri,DıĢ Ticarette Diğer Mevzuat, Gümrük Acar ACARTÜRK Acar ACARTÜRK Nilüfer ARIAK 21 Kasım 2013/ 22 Kasım 2013/ 25 Kasım 2013/ de ĠĢe Yeni BaĢlayanlara Yönelik Olarak Hazırlanan Eğitim Programı DıĢ Ticaret Riskleri ve Riskten Korunma Yöntemleri, DıĢ Ticarette Teslim ġekilleri, Ġncoterns 2011 Nilüfer ARIAK 26 Kasım 2013/ Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile Arasında Yapılan ĠĢbirliği Neticesinde Düzenlenen Eğitim Programları Çerçevesinde SatıĢ Yönetimi Ġyi Bir Satıcı Olabilmek, MüĢteriyi Anlamak, Etkin ĠletiĢim, SatıĢ Süreçleri,Aktif Pazarlama,Kampanya Yönetimi,Pazarlık Becerileri, SatıĢta Maliyet Muhasebesi, Risk Yönetimi, Etik ve Uyumluluk Eren GÜNDÜZ 26 Kasım 2013/

21 EĞĠTĠM KONUSU DERS ĠÇERĠĞĠ EĞĠTMEN de ĠĢe Yeni BaĢlayanlara Yönelik Olarak Hazırlanan Eğitim Programı Ülke Sohbet Toplantıları Çerçevesinde Rusya Fedarasyonu ve Polonya Ġhracat Ġmkanları DıĢ Ticaret Eğitimi DıĢ Ticaret Eğitimi Özel Eğitim DıĢ Ticaret Eğitimi DıĢ Ticarette Sigorta, Gümrük, Nakliye, Finansman Rusya Federasyonu Ülke Bilgileri, Polonya Ülke Bilgileri, Rusya Federasyonu ve Polonya ile Ġhracat Ġmkanları E Ticaret ve E Ticarete Verilen Destekler Turquality ve Ġhracata Yönelik Devlet Yardımları Ufuk Turu Karlı Büyüme Vizyonu Eximbank Kredileri ve Sigortalar Nilüfer ARIAK AyĢe Oya BENLĠ Songül BEġTAġOĞLU Zeynep ĠYĠLER Turquality ġubesi Ġhracata Yönelik Devlet Yardımları ġubesi Rönesans DanıĢmanlık Esin YERTUTANOL Özlem AYDIN Eximbank EĞĠTĠM TARĠHĠ VE YERĠ 27 Kasım 2013/ 28 Kasım 2013/ 05 Aralık 2013/ 12 Aralık 2013/ 18 Aralık 2013/ 19 Aralık 2013/ Özel Eğitim Yöneticiler Ġçin Liderlik Eğitim Programı Focus Grup ÇalıĢması Dale Carnegie Training 25 Aralık 2013/ DıĢ Ticaret Eğitimi DıĢ Ticaret SözleĢme Teknikleri ve Uygulamalı Ġhracat-Ġthalat SözleĢmeleri Asım ÇALIġ Ekonomi Bakanlığı / DĠĞER FAALĠYETLER 03 Ocak 2013 tarihinde Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektöründe ihracata iliģkin yaģanan sorunlar Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa SEVER, Ekonomi Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı Ġbrahim ġenel ve Ekonomi Bakanlığı Ġhracat Genel Müdürlüğü ne yazılı olarak bildirilmiģtir. 04 Ocak 2013 tarihinde 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin YurtdıĢında MarkalaĢması, Türk Malı Ġmajının YerleĢtirilmesi ve Turquality nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında Sektör Kurulu nda yer alan Birliklerin katılımıyla ortaklaģa bir proje yapılması hususunda görüģ alıģveriģinde bulunmak üzere Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektöründe faaliyet gösteren Birlik temsilcilerinin katılımyla Ankara da düzenlenen toplantıya Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet KARAKUġ katılmıģtır. 19 ġubat 2013 tarihinde Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ın Libya BaĢbakanı Sayın Ali ZAYDAN ın onuruna Ġstanbul da verdiği yemek organizasyonuna Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılmıģtır.

22 21 ġubat 2013 tarihinde, Genel Sekreterliğimiz Merkez Binası nda Nakliye ve Demiryolları toplantılarının altıncısı gerçekleģtirilmiģ olup, anılan toplantıya TCDD Genel Müdürlüğü yetkilileri, Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, Ekonomi Bakanlığı temsilcisi, Genel Sekreterliğimiz ve Yönetim Kurullarımız katılımcıları ile üyelerimiz olan firma temsilcileri katılım sağlamıģtır. Toplantı sonrasında ortaya çıkan rapor üyelerimiz ve katılımcılarla paylaģılmak adına web sitemizde yayımlanmıģtır. 19 Nisan 2013 tarihinde Birliğimizin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıģ ve 2012 Yılı Faaliyet Raporu ile 2013 Yılı ÇalıĢma Programı ve sektöre iliģkin değerlendirme raporu hazırlanmıģtır. 28 Mayıs 2013 tarihinde World Profile Group Turkey in Foreign Affairs Magazine Dergisi Yönetim Kurulu Turgay ÜNLÜ ile bir röportaj gerçekleģtirmiģtir. 23 Ekim 2013 tarihinde ATO DıĢ Ticaret ve Uluslararası ĠĢbirliği Özel Ġhtisas Komisyonu Toplantısı Genel Sekreterliğimiz toplantı salonunda Birliklerimiz Koordinatör BaĢkanı Ahmet KAHRAMAN BaĢkanlığında gerçekleģtirilmiģtir. 08 Kasım 2013 tarihinde, Dahilde ĠĢleme Rejiminde karģılaģılan sorunlar ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla Genel Sekreterliğimiz toplantı salonunda ġube Müdürleri Toplantısı düzenlenmiģtir Kasım 2013 tarihlerinde Antalya da Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizasyonunda, sektörde faaliyet gösteren 6 Ġhracatçı Birliği nden, Türkiye Ġhracatçılar Meclisi nden ve Türkiye ġeker Kurumu ndan 50 ye yakın katılımcıyla birlikte Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü 2023 Ġhracat Stratejisi ÇalıĢtayı düzenlenmiģtir. ÇalıĢtay sonucunda hem sektörün genelinin hem de alt sektörler olan değirmencilik ürünleri, pastacılık ürünleri, yağlı tohumlar ve meyveler, bitkisel yağlar, Ģeker ve Ģekerli mamuller, kakaolu mamuller, bakliyat, baharatlar ve diğer gıda müstahzarları sektörlerinin 2023 Ġhracat Stratejisi hedefleri ve eylemleri güncellenmiģtir. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörünün 2023 ihracat hedefi, 13,7 milyar $ dan 19,3 milyar $ a çıkarılmıģtır. Ġhracata kredi, sigorta ve garanti programları ile destek veren Türk Eximbank ile Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekterliğinin giriģimleriyle, 16 Aralık 2013 tarihinde Genel Sekreterliğimiz Merkez Binasında Marka Kredisi Programı adlı bir çalıģma toplantısı düzenlenmiģtir. Toplantıya Türk Eximbank ı temsilen ġevket Ersin KAPLAN, Funda BAYDAR, Aynur YILMAZ ve Fatih ÖZER, Genel Sekreterliğimiz adına ise Genel Sekreter Yrd.V. Esra ARPINAR katılmıģtır.

23 23 Aralık 2013 tarihinde, Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri BaĢkanları ve Genel Sekreteri, Ankara Sanayi Odası BaĢkanı Nurettin ÖZDEBĠR i ziyaret etmiģtir. Söz konusu ziyarette Ankara nın geliģme potansiyeli, güçlü yönleri ve liderlik için attığı önemli adımlar, Ankara nın ihracatçı firmaları ve bu alandaki konular görüģülmüģtür. Ankara sanayisi ve ihracatının hak ettiği düzeye getirilmesi için önemli bir adım olan bu ziyaret, her iki tarafın Ankara ve Türkiye ekonomisi için yapılacak her türlü desteği vermeye hazır olduğu görüģlerini belirtmesi ile sonuçlanmıģtır. Birliğimiz üyeleri için web sitelerinden eriģebildikleri ücretsiz on-line gümrük ve dıģ ticaret konularında danıģmanlık hizmeti sunulmuģtur. Üye firmalar web sayfası üzerinden danıģman firmaya sorularını online iletebilmekte ve yanıtlarını da aynı Ģekilde alabilmektedirler. Sektöre iliģkin olarak Birliğimiz tarafından yürütülen faaliyetlerin planlanması ve daha etkin bir Ģekilde sektör ve kamuoyu ile paylaģılmasını teminen alınması planlanan kurumsal ajans hizmeti alınmıģtır. TĠM Report Dergisi Ģekerli mamuller sektörüne iliģkin Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Uğur DURUKAN ile Temmuz ayı sayısı için röportaj yapmıģtır. Genel Sekreterliğimiz web sitesinde yayınlanmak ve üyelerimize gönderilmek üzere dünya ekonomisine iliģkin notlar hazırlanarak revize edilmiģtir. Diğer taraftan, Genel Sekreterliğimiz AR-GE ġubesi nce, Buğday Unu Sektör Raporu Bitkisel Yağ Sektörü Raporu baģlıklı raporlar hazırlanarak web sitemizde yayınlanmıģ ve tüm ilgili üyelerimize e-posta yoluyla ulaģtırılmıģtır. Ocak-ġubat 2013 dönemine yönelik olarak Ankara nın ihracat profili ile Irak ve Ġngiltere ye Birliğimiz kanalıyla gerçekleģtirilen ihracata iliģkin bilgi notları hazırlanmıģtır. Dünya Gazetesi yurt içi ve yurtdıģı ekinde yayınlanmak üzere Irak, Ġngiltere, Katar, Romanya, Rusya Federasyonu, Ġtalya, Avusturya, Belçika, Kazakistan, Norveç, Ġsveç, Finlandiya ve Danimarka ya yönelik ihracat değerlendirme notları hazırlanarak Türkçe ve Ġngilizce versiyonları Dünya Gazetesi ne iletilmiģtir. Birliğimiz iģtigal alanına giren ürünlerin ihracat kayıt rakamları ve Türkiye geneli bazında her ay sektörlere ve ülkelere göre kümülatif olarak takip edilmiģtir. Ayrıca, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörünün Türkiye geneli gerçekleģen dıģ ticaret verileri de hazırlanmıģtır. Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu kapsamına giren ürünlerin ihracat kayıtları her ay ülkelere göre kümülatif olarak takip edilmiģtir.

24 Ayrıca UTG Ġngilizce ve Türkçe web sitelerinde ilgili ürünlerin dıģ ticaret verileri aylık olarak güncellenmiģtir. Genel Sekreterliğimiz yönetimindeki Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği web sitesi ve Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Ġhracatçıları Birliği web sitesi internet projelerinin içerik yönetim ve güncellemeleri gerçekleģtirilmiģtir. ABD Doları, Euro, Enflasyon (ÜFE) artıģ oranları takip edilmiģ ve söz konusu parametreler arasındaki puan farkları her ay düzenli olarak tablo ve grafik halinde hazırlanmıģtır. Yurt dıģı Ticaret MüĢavirliklerimiz kanalıyla Genel Sekreterliğimize ulaģan ithal talepleri, ihraç ve iģbirliği teklifleri, fuar ve ihale duyuruları derlenerek web sitemizde yayınlanmıģtır.

25 OAİB GENELİNDE KATILIM SAĞLANAN TOPLANTI, SEMİNER VE KONFERANSLAR TĠM Aylık Basın Toplantısı: TĠM tarafından her ay farklı bir ilde yapılmakta olan basın toplantılarından 02 Ocak 2013 tarihinde Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ın katılımıyla Ankara da gerçekleģtirilen basın toplantısı ile DıĢ Ticaret ve Güncel Ekonomik GeliĢmelerin değerlendirildiği GeniĢletilmiĢ BaĢkanlar Kurulu Toplantısı na Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılmıģtır. Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği Merkezleri Platformu (ÜSĠM Platformu) Toplantıları: Ocak 2013 tarihlerinde ODTÜ de düzenlenen Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği BaĢarılı Uygulamalar ÇalıĢtayı na Genel Sekreterliğimiz tarafından katılım sağlanmıģtır Devlet Destek ve TeĢviklerinde YaĢanan Sorunlara ĠliĢkin Toplantı: 14 Ocak 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı nda Ġhracat Genel Müdür Yardımcısı Sayın Volkan AĞAR baģkanlığında gerçekleģen ve firmalarımızın devlet destek ve teģviklerinden yararlanırken karģılaģtıkları sorunlar ve ĠSĠB isteklerinin görüģüldüğü toplantıya Genel Sekterliğimizi temsilen Genel Sekreter Özkan AYDIN ile Genel Sekreterlik ilgili personeli katılım sağlamıģtır. YurtdıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine iliģkin 2009/5 Sayılı Tebliğ e ĠliĢkin Toplantı: 2009/5 sayılı Tebliğ ve prosedürlerin sadeleģtirilmesi, Birlikler arası uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması, destek taleplerinin en kısa sürede sonuçlandırılabilmesi amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi ve halen yürürlükte olan mevzuatta yaģanan sorunların görüģülmesi amacıyla tüm Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin temsilcilerinin katılımı ile 18 Ocak 2013 tarihinde Ġstanbul da DıĢ Ticaret Kompleksi nde gerçekleģtirilen toplantıya Genel Sekreterliğimizi temsilen katılım sağlanmıģtır. Ekmek Ġsrafını Önleme Kampanyası Toplantısı: Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından adı geçen kampanyanın baģlatılmasına yönelik olarak 17 Ocak 2013 tarihinde Ankara da düzenlenen toplantıya Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılmıģtır. Ġhracatçı Birlikleri Tohumculuk ve AraĢtırma San. ve Tic. A.ġ. (ĠTAġ) nin Genel Kurul Toplantıları: 18 Ocak 2013 tarihinde Girne/Kıbrıs ta gerçekleģtirilen ĠTAġ Yönetim Kurulu toplantısına Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılmıģtır. Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterleri Toplantıları: 28 Ocak 2013 tarihinde TĠM de gerçekleģtirilen toplantıya Birliğimizi temsilen Genel Sekreter Özkan AYDIN, 11 Mayıs 2013 tarihinde Ġstanbul da ve 04 Ekim 2013 tarihinde Ġstanbul da yapılan toplantılara ise Genel Sekreter V. Esra ARPINAR katılmıģtır.

26 Tarım Sektörü Toplantıs: 12 ġubat 2013 tarihinde tarım sektörlerinin ihracat iģlemlerinde karģılaģtığı sorunların çözümüne yönelik olarak düzenlenen ve Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa SEVER in baģkanlık yaptığı toplantıya Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Uğur DURUKAN katılım sağlamıģtır. Libya 7. Değerlendirme Toplantısı: Türkiye Ġhracatçılar Meclisi nin organizasyonunda Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ın baģkanlığında 12 ġubat 2013 tarihinde Libya ya düzenen ziyaret ve Libya BaĢbakanı Sn.Ali ZAYDAN ın ġubat 2013 tarihlerinde ülkemize gerçekleģtirdiği ziyaretler sonrasında Libya daki son duruma iliģkin görüģ alıģveriģinde bulunmak ve Libya da iģi olan ve projeleri askıda bulunan firmaların sorunlarına iliģkin görüģmelerde kaydedilen geliģmeler hakkında Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla 07 Mart 2013 tarihinde Ġstanbul TOBB Plaza da gerçekleģtirilen toplantıya Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılmıģtır. Forum Ġstanbul 2013 : Türkiye Ġhracatçılar Meclisi ev sahipliğinde Mayıs 2013 tarihlerinde Ġstanbul Swissotel The Bosphorus da gerçekleģtirilen kamu yetkilileri ve iģ dünyası için önemli konuģmacıların katıldığı Forum Ġstanbul 2013 etkinliğine Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Adalet ĠNANÇ katılım sağlamıģtır Sektör Liderleri Toplantısı: 09 Mayıs 2013 ve 15 Ağustos 2013 tarihlerinde TĠM de gerçekleģtirilen toplantıya sektörümüzü temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ iģtirak etmiģ ve bir sunum gerçekleģtirmiģtir. Ankara Kalkınma Ajansı Toplantıları: 14 Mayıs 2013 tarihinde Ankara Kalkınma Ajansı nın düzenlediği Ankara da ÇalıĢmak konulu odak toplantısına, 15 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen eğitim seminerine, 30 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen Ortak Akıl Toplantısı na, 24 Eylül 2013 tarihinde gerçekleģtirilen 2013 yılı ikinci Kalkınma Kurulu Toplantısı na Genel Sekreterliğimizi temsilen katılım sağlanmıģtır. TĠM 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu: 01 Haziran 2013 tarihinde Ġstanbul da gerçekleģtirilen Genel Kurula Birliğimiz Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyelerince katılım sağlanmıģtır. Uluslararası Rekabetçilik ve ĠĢbirliği Konferansı: Haziran 2013 tarihinde Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ın himayelerinde, Ankara da düzenlenen konferansa Genel Sekreterliğimizi temsilen katılım sağlanmıģtır. ĠstiĢare Platformu Toplantısı: 12 Haziran 2013 tarihinde TEPAV Gıda ve Tarım Politikaları AraĢtırma Enstitüsü Türkiye Ekonomik AraĢtırmalar Vakfı bünyesinde kurulan Tarım ve Gıda Politikaları AraĢtırma Enstitüsü faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kooperatif ve birlik temsilcileri, sektörün önde gelen sanayicileri, özel sektör temsilcileri, kamu görevlileri ve akademisyenlerden oluģturulan ĠstiĢare Platformu toplantısına Yönetim Kurulu Turgay ÜNLÜ katılmıģtır.

27 Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü 2013-ĠnĢaat Programı: Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, TUSKON tarafından Haziran 2013 tarihleri arasında yabancı iģadamının katılımıyla Ġstanbul Fuar Merkezi nde gerçekleģtirilen programa Genel Sekreterliğimizce katılım sağlanmıģtır. Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı (BROP) Proje Değerlendirme Bilgilendirme Toplantısı: 27 Haziran 2013 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın organizasyonunda Ankara Hilton Otel de gerçekleģtirilen Sektörel Ġzleme Komitesi 12.Toplantısı na Birliğimizi temsilen katılım sağlanmıģtır. Public Hearing : ABD tarafından ülkemiz menģeili makarnaların ithalatına karģı 1996 yılından bu yana uygulanan anti-damping vergisi ve sübvansiyona karģı telafi edici vergi önlemlerinin gerekliliğini incelemek amacıyla yürütülen nihai gözden geçirme soruģturması (Sunset Review 2012) kapsamında 11 Temmuz 2013 tarihinde ABD/Washington da gerçekleģtirilen Public Hearing e Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat UYSALLI ve Mehmet KARAKUġ katılmıģtır. 19 Ağustos 2013 tarihinde, nihai gözden geçirme soruģturmasında Uluslararası Ticaret Komisyonu(ITC) nun önlemin kaldırılması durumunda ABD yerli endüstrisinin zarar görüp görmeyeceğine iliģkin nihai toplantısı gerçekleģtirilmiģ ve önlemin kaldırılması durumunda ABD yerli endüstrisinin zarar göreceği hususu hükme bağlanmıģtır Sektör Değerlendirmesi Toplantısı ve Resim ve Kompozisyon YarıĢması Ödül Töreni : Toprak Mahsulleri Ofisi nin 19 Temmuz 2013 tarihinde düzenlediği 2013 Sektör Değerlendirmesi Toplantısı ile Ekmek Ġsrafı ve Önlenmesi konulu Resim ve Kompozisyon YarıĢması Ödül Töreni ne Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılmıģtır. "Halka Arz Vizyonu ve Borsa Ġstanbul'un Sunduğu Fırsatlar Paneli: 10 Eylül 2013 tarihinde Türkiye Ġhracatçılar Meclisi ve Borsa Ġstanbul iģbirliğiyle düzenlenen panele Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Uğur DURUKAN katılmıģtır. Türkiye Markası ÇalıĢtayı: 21 Eylül 2013 tarihinde Türkiye Ġhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen çalıģtaya Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılmıģtır. FAO-UNIDO Toplantısı: 12 Aralık 2013 tarihinde Ankara da yapılan toplantıya Genel Sekreterliğimiz tarafından katılım sağlanmıģtır. Marka Kredisi Programı ÇalıĢma Toplantısı: Ġhracata kredi, sigorta ve garanti programları ile destek veren Türk Eximbank ile Genel Sekterliği mizin giriģimleriyle 16 Aralık 2013 tarihinde Genel Sekreterliğimiz merkez binasında bir toplantı düzenlenmiģtir. Toplantıya Türk Eximbank ı temsilen ġevket Ersin KAPLAN, Funda BAYDAR, Aynur YILMAZ ve Fatih ÖZER, Genel Sekreterliğimiz adına ise Genel Sekreter Yrd.V. Esra ARPINAR katılmıģtır.

28 ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FUARLAR 2014 yılında Birliğimiz organizasyonunda milli katılım veya info stand ile katılım gerçekleģtirilmesi planlanan fuarlar Ģunlardır: Mayıs 2014 tarihleri arasında Bangkok/Tayland da düzenlenecek olan THAIFEX 2014 Fuarı na yönelik olarak bir milli katılım organizasyonun Genel Sekreterliğimizce gerçekleģtirilmesi planlanmaktadır Ağustos 2014 tarihleri arasında Manila/Filipinler de düzenlenecek olan WOFEX 2014 Fuarı na yönelik olarak bir milli katılım organizasyonun Genel Sekreterliğimizce gerçekleģtirilmesi planlanmaktadır. UN VE UNLU MAMULLER TANITIM GRUBU (UTG) FAALĠYETLERĠ YurtdıĢı Tanıtım Faaliyetleri 2014 yılında info-stand ile katılım gerçekleģtirilmesi ve/veya tanıtım faaliyetleri düzenlenmesi planlanan uluslararası fuarlar aģağıda sıralanmaktadır. Fuar Adı Yer Tarih Gulfood 2014 Dubai/B.A.E ġubat 2014 THAIFEX 2014 Bangkok/Tayland Mayıs 2014 Alimentaria México 2014 Mexico City/Meksika Haziran 2014 SIAL Brazil 2014 Sao Paulo/Brezilya Haziran 2014 Uluslararası Luanda Fuarı 2014 Luanda/Angola Temmuz 2014 WOFEX 2014 Manila/Filipinler 6-9 Ağustos 2014 SIAL Paris 2014 Paris/Fransa Ekim 2014 Ingredients Middle East 2014 Fuarı Dubai/B.A.E Kasım 2014 Interfood Indonesia Expo 2014 Cakarta/Endonezya Kasım 2014 * Diğer fuarlar (2 fuar daha eklenebileceği öngörülmektedir.)

29 Yurt dıģı tanıtım faaliyetlerinde, fuarlarda, toplantılarda sunulmak üzere bir tanıtım filmi hazırlanacaktır. Diğer taraftan, UTG faaliyetlerinde dağıtılmak üzere katalog, vb. tanıtım materyalleri ile promosyon malzemeleri yaptırılacaktır. Hedef ülke olarak belirlenen Filipinler de Filipino-Chinese Association, Inc ile birlikte Türk unu ve Türk unlu mamulleri (simit, ekmek, vs.) ve Filipinler e özgü ürün ya da ürünlerin hazırlanıģına iliģkin demolar/eğitim seminerleri verilecek ve afiģ, tanıtıcı broģür, promosyon ürünleri, vb. yaptırılacaktır. Filipinler de baģta Türk unu olmak üzere UTG kapsamı ürünlerin tanıtılması amacıyla pozitif anlamda yürütülecek PR çalıģmaları kapsamında yazılı ve görsel basında ilan/reklam (sektörel yayınlarda ilan verilmesi, bilboard çalıģmaları vb.) çalıģması yapılacaktır. Filipinler de yerleģik bir danıģmalık firmasından PR hizmeti alınacak ve Medya buluģmaları/toplantıları, Filipinler deki UTG kapsamı ürünlerin ithalatçılarına veya kullanıcılarına (fırıncılar, restoran sahipleri, vb.) yönelik yemek daveti gerçekleģtirilmesi, Filipinler deki blog yazarlarına yönelik yemek daveti verilmesi, Filipinler de ünlü bir aģçının UTG kapsamı ürünleri (buğday unu, maya, vb.) ile yemek piģirmesi/medyaya yönelik yemek daveti, Filipinler de reklam verilmesi, Yazılı ve görsel basına ilan ve röportaj verilmesi, Düzenli olarak Filipinler medyasına yönelik basın bülteni hazırlanması çalıģmaları yapılacaktır. Endonezya da korunma önlemi soruģturması sonrasında baģta Türk unu olmak üzere UTG kapsamı ürünlerin tanıtılması amacıyla PR çalıģmaları yürütülecektir. Uluslararası basında tanıtım/reklam faaliyetleri yapılacaktır. Hedef ülkelerde ve mevcut pazarlarda PR çalıģmaları ile pazar araģtırmaları yapılacaktır. Türk ürünlerine yönelik karalama kampanyalarının engellenmesine iliģkin faaliyetler yürütülecektir. Sektördeki diğer tanıtım grupları ile ortak faaliyetlere katılım sağlanacaktır. YurtdıĢından dergi/gazete temsilcileri ülkemize davet edilecek, bu itibarla ülkemiz un ve unlu mamuller sektörüyle ilgili haber yapılması temin edilecektir.

30 Uluslararası kongre ve muhtelif etkinliklerde tanıtım çalıģmaları yapılacaktır. Yurtiçi Tanıtım Faaliyetleri Yurtiçi fuarlar, kongreler ve sektörel organizasyonlara katılım ve destek verilmesi planlanmaktadır. Medya organlarında UTG nin ve çalıģmalarının tanıtılmasına yönelik çalıģmalar yürütülecektir. UTG kapsamındaki ihracatçı firmalara yönelik eğitim seminerleri düzenlenecek ve ilgili kuruluģlarla birlikte tanıtım faaliyetleri gerçekleģtirilecektir. DĠĞER FAALĠYETLER Endonezya nın buğday unu ithalatına karģı açmıģ olduğu korunma önlemi soruģturması çerçevesinde yürütülen ülke savunmasına yönelik çalıģmalara devam edilecektir. Filipinler tarafından ülkmemizden yapılan buğday unu ithalatına karģı açmıģ olduğu anti-damping soruģturması çerçevesinde yürütülen ülke savunmasına yönelik çalıģmalara devam edilecektir. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörünün 2023 Ġhracat Stratejisine iliģkin çalıģmalara devam edilecektir. Sektör Kurulu nun Birliğimize vermiģ olduğu görev çerçevesinde; 5977 sayılı Biogüvenlik Kanunu ve yönetmelikleri ve uygulamalarının ihracat üzeründeki olumsuz sonuçlarıyla ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı na sunulmak üzere Sabancı Üniversite ne hazırlatılan teknik rapor çalıģmalarına devam edilecektir. Ege Ġhracatçı Birlikleri tarafından organize edilen Gıda Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğine katılım sağlanacaktır. Sektörlerimiz ile ilgili olarak çeģitli kurum ve kuruluģlardan alınan duyuruların üye firmalarımıza sirküle edilmesine devam edilecektir. Birliğimiz üyeleri için web sitelerinden eriģebildikleri ücretsiz on-line gümrük ve dıģ ticaret konularında danıģmanlık hizmeti verilmesine devam edilecektir. Birliğimizin ve Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu kapsamı ürünlerin ihracat kayıt rakamlarına iliģkin raporlar ile gerçekleģen ihracat ve ithalat rakamlarının hazırlanmasına devam edilecektir. Genel Sekreterliğimiz ve Ekonomi Bakanlığı web sitelerinde yayınlanmakta olan DıĢ Talepler Bülteni uygulaması giriģ sayfasında

31 karģılaģılan sorunlarla ilgili, ihracatçı firmalardan gelen e-posta mesajları cevaplandırılacaktır. Genel Sekreterliğimiz yönetimindeki web projelerinin içerik yönetim ve güncellemeleri gerçekleģtirilecektir. Bunun yanı sıra Genel Sekreterliğimiz resmi web sitesi için (www.oaib.org.tr) yeni bir tasarım ve yazılım yaptırılarak hizmete açılacaktır. Sektörlerimiz ile ilgili olarak çeģitli kurum ve kuruluģlardan alınan duyuruların üye firmalarımıza sirküle edilmesine devam edilecektir. Ġhtiyaç duyulan ülke ve sektörlerle ilgili olarak değerlendirme raporları hazırlanmaya devam edilecektir. Gümrük Beyannamesi onaylama, Ekonomi Bakanlığı Ġhracat Genel Müdürlüğü nün talimatları ile yürürlükteki ihracat mevzuatı çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi çalıģmalarının yanı sıra, gerek Birlik merkez veya irtibat bürolarından gerekse de e-birlik üzerinden beyanname onay iģlemlerinin en kısa sürede sonuçlandırılması, günümüz teknolojisine uygun programların geliģtirilmesi çalıģmaları yapılacaktır. Ayrıca Para Koordinasyon Kurulu Kararları çerçevesinde belirli tarımsal ürün ihraç eden firmalar için gerekli mahsup iģlemleri yapılması çalıģmalarına devam edilecektir. Para Koordinasyon Kurulu Kararları çerçevesinde belirli tarımsal ürün ihraç eden firmalar için gerekli mahsup iģlemleri yapılması çalıģmalarına devam edilecektir. 135/1 Sayılı ġeker Kurulu Kararı na istinaden C ġekeri imalatçı ve Ġhracatçılarının ġekerli Mamül Ġhracatı karģılığında C ġekeri taleplerinin karģılanması iģlemleri gerçekleģtirilerek, baģvuru dosyaları C ġekeri tahsis edilmesi için ġeker Kurumu na gönderilecektir. Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Rejimi Tebliğlerine dayalı olarak Ekonomi Bakanlığı nın Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine verdiği yetki ve görevler çerçevesinde; Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Ġzin Belgeleri ne ek süre verilmesi, revize yapılması ve ihracat taahhüt hesaplarının kapatılması iģlemlerinin gerçekleģtirilmesine devam edilecektir. DĠR Otomasyon Sistemine, firma evraklarının aktarılması, aracı ihracatçı, temsil ithalatçı bilgilerinin girilmesi, DĠĠB belgelerinin basılı nüshalarının düzenlenmesi iģlemlerinin yapılmasına devam edilecektir. Ġhracat Yönelik Devlet Yardımları ġube Müdürlüğümüzce; Devlet yardımları kapsamında, yurt dıģı milli veya bireysel düzeyde gerçekleģtirilen fuar katılımlarına iliģkin müracaatların, 2009/5 sayılı Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine iliģkin Tebliğ ; 2010/6 sayılı Yurt DıĢı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında Tebliğ ; 97/5 sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ; 2008/2 sayılı Tasarım

32 Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında incelenmesi ve müracaatlara konu hakediģlerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası na bildirilmesine devam edilecektir. Yurt dıģı bireysel fuarlara katılım için yapılan ön baģvuruların 2014 takvim yılı teģvik verilecek fuarlar listesine göre değerlendirilerek ilgili Ģube kayıtlarına alınmasına devam edilecektir. Devlet yardımlarıyla ilgili ihracatçıların sorularının yanıtlanmasına, toplantı, seminerler düzenlenmesine, seminer ve toplantılara iģtirak edilerek katılımcı firmaların bilgilendirilmesine devam edilecektir. Turquality ġube Müdürlüğümüzce; 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurt DıĢında MarkalaĢması, Türk Malı Ġmajının YerleĢtirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ çerçevesinde, ilgili Tebliğ kapsamındaki firmaların baģvuru dosyalarının otomasyondan ve manuel ortamda incelenmesine ve söz konusu dosyaların iģlemlerinin sonuçlandırılmasına devam edilecektir. Turquality mevzuatı ile ilgili olarak Tebliğ kapsamındaki firmalar ve programa katılmak isteyen ihracatçı firmaların bilgilendirilmesine, firmalarımızın gerek mevzuat, gerekse iģleyiģ açısından karģılaģtıkları sorunların çözümüne iliģkin firma ziyaretleri yapılmasına ve Turquality mevzuatı ile ilgili toplantı ve seminerler düzenlenmesine devam edilecektir. Genel Sekreterliğimizce düzenlenen 5.Dönem DıĢ Ticaret Eğitim Programı tarihleri arasında yapılarak, eğitim sonunda hak kazanan katılımcılara sertifikaları verilecektir. Ayrıca, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile yapılan bir protokol kapsamında, müsteri iliģkilerinin etkili yönetimi crm uygulamaları, kurum kültürü, süreç yönetimi, kaizen (Sürekli GeliĢim, ĠyileĢtirme) gibi konular ve teknik konularda bir dizi eğitime baģlanmıģ olup, 2014 döneminde de devam edecektir. Firmalarımız ve çalıģanlarının çalıģma hayatında ihtiyaç duyacağı ticari, teknik konular ile iletiģim ve yönetim becerileri konularında eğitim programları ve bağımsız ve kiģisel geliģim eğitimlerinin düzenlenmesi planlanmaktadır. Genel Sekreterliğimizce firmalarımızı ihracata yönlendirmek ve dünya pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek amacıyla firmaların ihtiyaç ve taleplerine göre düzenlenen DıĢ Ticaret Eğitimlerine devam edilecek ve katılan üye firmalarımızın yetkililerine Katılım Belgesi verilecektir.

33 HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ I- DÜNYA DEĞĠRMENCĠLĠK ÜRÜNLERĠ TĠCARETĠ 2012 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %3,5 oranında düşüş göstererek 17,3 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir yılı itibariyle, dünya değirmencilik ihracatında ilk beş ülke Almanya, Fransa, Tayland, Belçika ve Türkiye dir. Türkiye, 179 ülke arasında %5,9 pay ile dünyanın en çok değirmencilik ürünleri ihracatı yapan 5. ülkesi olarak yerini almıştır. Grafik 1.Dünya Değirmencilik Ürünleri Sektörü Ġhracatında BaĢlıca Ülkeler (2012) Kaynak: TradeMap Aynı yıl dünyanın toplam değirmencilik ürünleri ithalatı bir önceki yıla göre %2,5 azalarak 18,5 milyar $ olmuştur. Değirmencilik ürünlerinde en önemli ithalatçı ülkeler ABD, Hollanda, Brezilya, Belçika ve Almanya dır. Türkiye ise, değirmencilik ürünleri ithalatı yapan 226 ülke arasından en fazla ithalat yapan 53. ülke olup, aldığı pay %0,4 tür. ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

34 Grafik 2. Dünya Değirmencilik Ürünleri Sektörü Ġthalatı-BaĢlıca Ülkelerin Aldığı Pay (2012) Kaynak: TradeMap Dünya değirmencilik sektörü içindeki en önemli ürün olan buğday unu ihracatı, 2012 yılında bir önceki yıla göre %7,4 oranında düşüş göstererek 5,1 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir yılı itibariyle, buğday unu ihracatında ilk beş ülke Türkiye, Kazakistan, Arjantin, Almanya ve Fransa dır. Türkiye, 140 ülke arasında %16,5 pay ile dünyanın en çok buğday unu ihracatı yapan ülkesidir. Grafik 3.Dünya Buğday Unu Sektörü Ġhracatında BaĢlıca Ülkeler (2012) Kaynak: TradeMap Aynı yıl dünya buğday unu ithalatı bir önceki yıla göre %9,3 azalarak 4,9 milyar $ olmuştur. Buğday ununda en önemli ithalatçı ülkeler, Irak, Özbekistan, Hollanda, Brezilya ve Angola dır. ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

35 Grafik 4. Dünya Buğday Unu Sektörü Ġthalatı-BaĢlıca Ülkelerin Aldığı Pay (2012) Kaynak: TradeMap II- DÜNYA BĠTKĠSEL YAĞ TĠCARETĠ Dünya bitkisel yağ ihracatı 2012 yılında bir önceki yıla göre %5,3 azalarak 67,2 milyar $ olmuştur. Endonezya ve Malezya, bitkisel yağ sektöründe dünyanın en büyük iki ihracatçısı (sırasıyla 1. ve 2. sırada) konumundadır yılında 18,4 milyar $ lık ihracat yapan Endonezya, dünya bitkisel yağ ihracatının %27,4 ünü gerçekleştirmiştir. Malezya ise 16 milyar $ ihracat ile %23,9 paya sahiptir. Dünya bitkisel yağ ihracatında Endonezya ve Malezya yı sırasıyla Arjantin, Hollanda ve Kanada takip etmektedir. Türkiye ise 2012 yılında 164 ihracatçı ülke arasında 35. sırada yer almıştır. Grafik 5. Dünya Bitkisel Yağ Sektörü Ġhracatında BaĢlıca Ülkeler (2012) Kaynak: TradeMap ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

36 Dünya bitkisel yağ ithalatı 2012 yılında %3 azalarak 68,8 milyar $ gerilemiştir. Dünyanın en büyük bitkisel yağ ithalatçısı Çin, 10,9 milyar $ lık ithalatı ile 2012 yılında dünya bitkisel yağ ithalatının %16 sını gerçekleştirmiştir. Çin den sonra dünyada en fazla bitkisel yağ ithalatı yapan ülkeler Hindistan, Hollanda, ABD ve Almanya dır. Grafik 6. Dünya Bitkisel Yağ Sektörü Ġthalatı-BaĢlıca Ülkelerin Aldığı Pay (2012) Kaynak: TradeMap III- DÜNYA ġeker VE ġekerlġ MAMULLER TĠCARETĠ 2012 yılında, dünya şeker ve şekerli mamuller sektörü ihracatı %3,4 oranında azalarak 51,7 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Şeker ve şekerli mamuller sektörü ihracatında önde gelen ülkeler Brezilya, Tayland, Fransa, ABD ve Almanya dır. Türkiye 177 ülke arasında dünyanın en çok şeker ve şekerli mamuller ihracatı yapan 19. ülkesidir. Grafik 7. Dünya ġeker ve ġekerli Mamuller Sektörü Ġhracatında BaĢlıca Ülkeler (2012) Kaynak: TradeMap ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

37 2012 yılında dünya şeker ve şekerli mamuller ithalatı %6,4 azalarak 53 milyar $ olmuştur. Anılan yıl itibariyle sektörün ithalatına bakıldığında en önemli ithalatçıların ABD, Çin, Almanya, Endonezya ve İngiltere nin olduğu görülmektedir. Türkiye ise sektör ithalatında dünya sıralamasında 228 ülke arasından 83. ülke konumundadır. Grafik 8. Dünya ġeker ve ġekerli Mamuller Sektörü Ġthalatı-BaĢlıca Ülkelerin Aldığı Pay (2012) Kaynak: TradeMap Dünya şeker ve şekerli mamuller sektörü içindeki en önemli ürün olan kakaosuz şekerli mamuller ihracatı, 2012 yılında bir önceki yıla göre %0,2 oranında düşüş göstererek 9,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir yılı itibariyle, kakaosuz şekerli mamuller ihracatında ilk beş ülke Almanya, Çin, Belçika, Hollanda ve Meksika dır. Türkiye, 159 ülke arasında %4,1 pay ile 9. sırada yer almaktadır. Grafik 9. Dünya Kakaosuz ġekerli Mamuller Sektörü Ġhracatında BaĢlıca Ülkeler (2012) Kaynak: TradeMap ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

38 Aynı yıl dünya kakaosuz şekerli mamuller ithalatı bir önceki yıla göre %0,1 oranında azalarak 9,4 milyar $ olmuştur. Kakaosuz şekerli mamullerde en önemli ithalatçı ülkeler ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Kanada dır. Grafik 10. Dünya Kakaosuz ġekerli Mamuller Sektörü Ġthalatı-BaĢlıca Ülkelerin Aldığı Pay (2012) Kaynak: TradeMap IV- DÜNYA PASTACILIK ÜRÜNLERĠ TĠCARETĠ 2012 yılında, dünya pastacılık ürünleri sektörü ihracatı %2,1 artarak 57 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Pastacılık ürünleri sektörü ihracatında önde gelen ülkeler Almanya, İtalya, Fransa, ABD ve Hollanda dır. Türkiye 198 ülke arasında %2,2 pay ile dünyanın en çok pastacılık ürünleri ihracatı yapan 14. ülkesidir. Grafik 11. Dünya Pastacılık Ürünleri Sektörü Ġhracatında BaĢlıca Ülkeler (2012) Kaynak: TradeMap ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

39 2012 yılında dünya pastacılık ürünleri ithalatı %4,4 azalarak 56,2 milyar $ olmuştur. Anılan yıl itibariyle sektörün ithalatına bakıldığında en önemli ithalatçının aynı zamanda sektördeki önemli ihracatçılardan biri olan ABD olduğu görülmektedir. ABD yi sırasıyla İngiltere, Almanya, Fransa ve Kanada takip etmektedir. Türkiye ise sektör ithalatında dünya sıralamasında 226 ülke arasından 52. ülke konumundadır. Grafik 12. Dünya Pastacılık Ürünleri Sektörü Ġthalatı-BaĢlıca Ülkelerin Aldığı Pay (2012) Kaynak: TradeMap Dünya pastacılık ürünleri sektörü içindeki önemli ürünlerden biri olan tatlı bisküvi ihracatı, 2012 yılında bir önceki yıla göre %2 artış göstererek 25,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir yılı itibariyle, tatlı bisküvi ihracatında ilk beş ülke Almanya, Belçika, Fransa, ABD ve İtalya dır. Türkiye, 184 ülke arasında %2,8 pay ile 10. sırada yer almaktadır. Grafik 13. Dünya Tatlı Bisküvi Sektörü Ġhracatında BaĢlıca Ülkeler (2012) Kaynak: TradeMap ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

40 Aynı yıl dünya tatlı bisküvi ithalatı bir önceki yıla göre %3,8 artarak 26,2 milyar $ olmuştur. Tatlı bisküvi ithalatında en önemli ülkeler ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Kanada dır. Grafik 14. Dünya Tatlı Bisküvi Sektörü Ġthalatı-BaĢlıca Ülkelerin Aldığı Pay (2012) Kaynak: TradeMap Dünya pastacılık ürünleri sektörü içindeki önemli ürünlerden bir diğeri olan makarna ihracatı, 2012 yılında bir önceki yıla göre %0,2 düşüş göstererek 8,1 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir yılı itibariyle, makarna ihracatında ilk beş ülke İtalya, Çin, ABD, Tayland ve Türkiye dir. Türkiye, 161 ülke arasında %4,4 pay ile 5. sırada yer almaktadır. Grafik 15. Dünya Makarna Sektörü Ġhracatında BaĢlıca Ülkeler (2012) Kaynak: TradeMap 2012 yılında dünya makarna ithalatı bir önceki yıla göre %31,8 azalarak yaklaşık 7,7 milyar $ olmuştur. Makarna ithalatında en önemli ülkeler ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve Kanada dır. ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

41 Grafik 16. Dünya Makarna Sektörü Ġthalatı-BaĢlıca Ülkelerin Aldığı Pay (2012) Kaynak: TradeMap ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

42 II- HUBUBAT, BAKLĠYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERĠ SEKTÖRÜ 2013 YILI ĠHRACAT DEĞERLENDĠRMESĠ 2013 yılında genel ihracatımız içinde tarım ürünleri ihracatı %14,7 pay alırken, tarım ürünleri ihracatı içinde Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatımızın payı %38,9 düzeyindedir. İşlenmiş tarım ürünleri grubu içinde yer alan Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü nün Türkiye nin to plam ihracatından aldığı pay 2013 yılında %4,5 olmuştur. TÜİK verilerine göre, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü nün 2013 yılı Türkiye geneli ihracatı bir önceki yıla oranla %12,8 oranında artarak 6,6 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiş, Irak, Suriye, Almanya, Suudi Arabistan, Libya, İsrail, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve Angola en çok ihracat yapılan ülkeler olmuştur. Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2013 yılı ihracat kaydı ise %25 artarak 746 milyon $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Birliğimizin Türkiye geneli sektör ihracatından aldığı pay %11,3 tür. Grafik 17. Türkiye Geneli Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Ġhracatında Ġlk 10 Ülke Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları DEĞĠRMENCĠLĠK ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ ihracatımız 2013 yılında %9,2 oranında azalarak 1,1 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Değirmencilik ürünleri sektörünün en önemli kalemi olan buğday unu ihracatı söz konusu dönemde miktar bazında %7,5 ve değer bazında %12,6 oranında artış göstermiş ve sırasıyla 2,2 milyon ton ve 947 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. En fazla buğday unu ihracatı yapılan ülkeler Irak, Suriye, Filipinler, Angola, Endonezya, Gine, Sudan, Madagaskar, Filistin ve Birleşik Arap Emirlikleri olmuştur. ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

43 Grafik 18. Türkiye Geneli Buğday Unu Ġhracatı (Bin $) Kaynak: TÜİK 2012 yılında dünya buğday unu ihracatı 5,1 milyar $ seviyesinde gerçekleşirken, dünya buğday unu ihracatından %16,5 pay alan ülkemiz 841 milyon $ lık ihracatı ile birinci sırada yer almıştır. BĠTKĠSEL YAĞ SEKTÖRÜ ihracatımız 2013 yılında bir önceki yıla göre %2,5 oranında düşüş göstererek 1,1 milyar $ a gerilemiştir. Rafine ayçiçek yağı ihracatımız söz konusu dönemde %8,2 azalarak 816 milyon $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Irak, Suriye, Lübnan, İsrail, Tayland, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yemen, Afganistan, Gana ve Etiyopya en çok ihracat yapılan ülkeler olmuştur. Grafik 19. Türkiye Geneli Rafine Ayçiçek Yağı Ġhracatı (Bin $) Kaynak: TÜİK ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

44 ġeker VE ġeker MAMULLERĠ SEKTÖRÜ ihracatımız 2013 yılında %25,5 oranında artarak 633,4 milyon $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Kakaosuz Ģekerli mamuller ihracatı miktar bazında %18,7 oranında artarak 172,6 bin ton olurken, değer bazında %21,6 artışla 489,8 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. En çok şeker ihracatı yapılan ülkeler Irak, ABD, İngiltere, Rusya Federasyonu, Almanya, Cezayir, İsrail, Romanya, Suudi Arabistan ve Libya dır. Grafik 20. Türkiye Geneli Kakaosuz ġekerli Mamuller Ġhracatı (Bin $) Kaynak: TÜİK 2012 yılında dünya kakaosuz şekerli mamuller ihracatı 9,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye 2012 yılında 403 milyon $ kakaosuz şekerli mamuller ihracatı ile dünya ihracatından %4,1 pay almıştır. PASTACILIK ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ ihracatımız 2013 yılında %25,1 artış göstererek 1,5 milyar $ olmuştur. En önemli kalem olan tatlı bisküvi ve gofret ihracatı söz konusu dönemde %11,3 artış göstermiş ve 572,9 milyon $ değerinde gerçekleşmiştir. En çok ihracat yapılan ülkeler Irak, Yemen, Suudi Arabistan, Suriye, Libya, Azerbaycan, İsrail, Cezayir, Lübnan ve Filistin dir. ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

45 Grafik 21. Türkiye Geneli Tatlı Bisküvi ve Gofret Ġhracatı (Bin $) Kaynak: TÜİK Makarna; söz konusu dönemde makarna ihracatı miktar bazında %37,1 oranında değer bazında ise %38,1 oranında artış göstermiş ve 494 milyon $ seviyesinde gerçekleşmiştir. En çok ihracat yapılan ülkeler Benin, Angola, Libya, Irak, Togo, Nijer, Japonya, Kongo, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cibuti olmuştur. Grafik 22. Türkiye Geneli Makarna Ġhracatı (Bin $) Kaynak: TÜİK Dünya makarna ihracatı 2012 yılında 8,1 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkemiz makarna ihracatı ise 2012 yılında 358 milyon $ seviyesinde gerçekleşirken, dünya makarna ihracatından %4,4 pay alarak 5. sırada yer almıştır. ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

46 III. BAZI MAL GRUPLARI ĠÇĠN SON ON YILLIK ĠHRACAT ve BĠRĠM FĠYAT DEĞĠġĠMLERĠ Grafik 23. Ġhracat: Buğday Unu Ġhracat ve Birim DeğiĢimi (Kaynak: TÜİK Verileri) ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

47 Grafik 24. Ġhracat: Makarna Ġhracat ve Birim DeğiĢimi (Kaynak: TÜİK Verileri) ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

48 Grafik 25. Ġhracat: Ayçiçeği Yağı Ġhracat ve Birim DeğiĢimi (Kaynak: TÜİK Verileri) ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

49 Grafik 26. Ġhracat: ġeker Ġhracat ve Birim DeğiĢimi (Kaynak: TÜİK Verileri) ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

50 Grafik 27. Ġhracat: ġekerli Mamuller Ġhracat ve Birim DeğiĢimi (Kaynak: TÜİK Verileri) ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

51 Grafik 28. Ġhracat: Tatlı Bisküvi Ġhracat ve Birim DeğiĢimi (Kaynak: TÜİK Verileri) ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

52 IV. ENERJĠ FĠYATLARI, ĠHRACAT ve DOLAR KURU DEĞĠġĠM ORANLARI (%) Grafik 29. Enerji Fiyatları, Buğday Unu Ġhracatı, Buğday Unu Fiyatı ve Dolar Kuru DeğiĢim Oranları (%) (Kaynak: TÜİK Verileri) ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

53 Grafik 30. Enerji Fiyatları, Makarna Ġhracatı, Makarna Fiyatı ve Dolar Kuru DeğiĢim Oranları (%) (Kaynak: TÜİK Verileri) ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

54 Grafik 31. Enerji Fiyatları, ġeker Ġhracatı, ġeker Fiyatı ve Dolar Kuru DeğiĢim Oranları (%) (Kaynak: TÜİK Verileri) ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

55 Grafik 32. Enerji Fiyatları, Tatlı Bisküvi Ġhracatı, Tatlı Bisküvi Fiyatı ve Dolar Kuru DeğiĢim Oranları (%) (Kaynak: TÜİK Verileri) ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 28 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

UN VE UNLU MAMULLER TANITIM GRUBU

UN VE UNLU MAMULLER TANITIM GRUBU UN VE UNLU MAMULLER TANITIM GRUBU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 04 Nisan 2012 tarih ve 323 sayılı Ekonomi Bakanlığı Makam Onayı ile kurulan ve sekreterya hizmetleri Genel Sekreterliğimiz tarafından yürütülen

Detaylı

ORTA ANADOLU AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ORTA ANADOLU AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORTA ANADOLU AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 12 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 30 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 16 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul

Detaylı

ORTA ANADOLU AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ORTA ANADOLU AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORTA ANADOLU AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 12 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel

Detaylı

: Yönetim Kurulu Başkanı Osman BAĞDATLIOĞLU, Başkan Yardımcısı İsmail YILMAZ ve Başkan Yardımcısı Ömer GÜNDEŞLİOĞLU

: Yönetim Kurulu Başkanı Osman BAĞDATLIOĞLU, Başkan Yardımcısı İsmail YILMAZ ve Başkan Yardımcısı Ömer GÜNDEŞLİOĞLU ORTA ANADOLU SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 20 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2015 YILI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI

Detaylı

EGE HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ

EGE HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ EGE HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ Ülkemiz ihracatının ana sektörlere göre dağılımı, değer olarak aşağıdaki tabloda yer almakta olup, 2015 yılında

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU VE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI FAALİYET RAPORU VE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 YILI FAALİYET RAPORU VE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞKANIN MESAJI 2000 yılında 500 milyon $ olan sektör ihracatı 2014 yılında 4,43 milyar $ seviyesine ulaşmıştır. 14 yıllık bu süreçte sektörün ihracatındaki

Detaylı

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 GÜNDEM UTĠKAD FAALĠYETLERĠ VE YENĠ DÖNEM HEDEFLERĠ Kosta SANDALCI UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ĠZMĠR BÖLGESĠ FAALĠYETLERĠ Volkan BIKMAZ UTĠKAD Ġzmir

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞKANIN MESAJI Dünya genelinde toparlanma eğilimi göstermesine karşın,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI 125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI Ġzmir Ticaret Odası, 125. kuruluģ yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde vitrin tasarımı yarıģması düzenledi. Ġzmir Ticaret Odası Yönetim

Detaylı

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KATILIM GÖSTERDİĞİMİZ AKTİVİTELER 3-10 ISO VE AKREDİTASYON 11-12 SOSYAL SORUMLULUK 13 İSTATİSTİKİ VERİLER 14-18 BASINDA

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 004341 24/12/2012 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2012 / 469 Sayın Üyemiz, 1. Gabon, Senegal Ticaret

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2015 YILI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü 2015 YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ (2009/5 Sayılı Tebliğ) 2009/5

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

Aralık 2009- DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI, MüsteĢar Yardımcısı Ankara, Türkiye. İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME) Genel Sekreteri

Aralık 2009- DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI, MüsteĢar Yardımcısı Ankara, Türkiye. İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME) Genel Sekreteri T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcısı İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ TURKEY Tel: +90 312 212 87 53 Faks: +90 312 212 88 81 altunyaldizz@dtm.gov.tr ziyaaltunyaldiz@gmail.com Deneyim

Detaylı

KURUL KARARI. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih : 17/6/2013. Karar No : 2013/4. : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

KURUL KARARI. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih : 17/6/2013. Karar No : 2013/4. : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları 21 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28684 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: KURUL KARARI Tarih : 17/6/2013 Karar No : 2013/4 Konu : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları Para-Kredi ve

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ

EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ Kuru meyve sektörü tamamı yerli girdilere dayalı üretim yapısı ile ilk ihracatçı sektörlerimizden biri olup, ilerleyen üretim teknolojisi,

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ I. DUYURU Bilindiği üzere Kimya Mühendisleri Odası Ġstanbul ġubesi tarafından düzenlenen ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardının tüm maddelerinin ve sorunlu alanlarının ele alındığı 1.Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makina İkmal Dairesi Başkanlığı 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 2010 YILI MAKİNA İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI 01 OCAK-30 HAZİRAN

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU 2016 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI

Detaylı

3. 25 Eylül 2010 tarihinde 18.Dönem Seçimsiz Olağan Mali Kongresi odamız Hedef Allianz Salonunda Gündemli olarak gerçekleģtirilmiģtir.

3. 25 Eylül 2010 tarihinde 18.Dönem Seçimsiz Olağan Mali Kongresi odamız Hedef Allianz Salonunda Gündemli olarak gerçekleģtirilmiģtir. 1. 02 Eylül 2010 tarihinde Ramazan ayı dolayısıyla odamız üyeleriyle bölgemizde faaliyet gösteren Selçuk Ecza Deposu ve Hedef Ecza Deposu müdürlerinin ve çalıģanlarının katılım ve katkılarıyla Allesta

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU 1- DÜNYA TİCARETİ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2015 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %7,4

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK.ARGE/002034 17/06/2013 Konu : Sirküler ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013/176 Sayın Üyemiz, 1. Irak Agrofood 2013 Fuarı

Detaylı

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.06.2015 Haziran ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 42 adet Kapasite Raporu, 10 adet

Detaylı

2009/5 SAYILI TEBLĠĞ GEREĞĠ BĠREYSEL DÜZEYDEKĠ FUAR DESTEK BAġVURULARINDA BĠRLĠĞE ĠBRAZ EDĠLECEK BELGELER

2009/5 SAYILI TEBLĠĞ GEREĞĠ BĠREYSEL DÜZEYDEKĠ FUAR DESTEK BAġVURULARINDA BĠRLĠĞE ĠBRAZ EDĠLECEK BELGELER 2009/5 SAYILI TEBLĠĞ GEREĞĠ BĠREYSEL DÜZEYDEKĠ FUAR DESTEK BAġVURULARINDA BĠRLĠĞE ĠBRAZ EDĠLECEK BELGELER 1- Birliğimize hitaben talebinizi bildiren, firma antetli kağıdına yetkililerce imzalı dilekçe,

Detaylı

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YURT DIŞI FUAR KATILIMI DESTEĞİ (2009/5 SAYILI TEBLİĞ) 2 YURT DIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ 2009/5 SAYILI TEBLİĞ KATILIM TÜRLERİ YURT

Detaylı

Sayı :B.02.1.DTM. 0.02.09.02 16.03.2010 ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ ÜYELERĠNE SĠRKÜLER NO: 66

Sayı :B.02.1.DTM. 0.02.09.02 16.03.2010 ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ ÜYELERĠNE SĠRKÜLER NO: 66 T.C. BAġBAKANLIK DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı (UĠB) Sayı :B.02.1.DTM. 0.02.09.02 16.03.2010 Konu : Fuar TeĢvikleri Hakkında (Web, E-mail) ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ ÜYELERĠNE SĠRKÜLER NO: 66 Ġhracata Yönelik

Detaylı

Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler)

Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler) Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler) Katılımcı: 87 si yabancı toplam 365 katılımcı Ziyaretçi: 3.465 i yabancı toplam 15.934 ziyaretçi Katılımcı Ülke: 37 Ziyaretçi Ülke: 119 Konuk Ülke: Kosova Fuar

Detaylı

CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ

CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ Sayın Cumhurbaşkanımızın 2014 yılı Kasım ayında yapmış oldukları Cezayir gezisi sırasında, Cezayir le ticaret hacminin arttırılmasına yönelik yapmış oldukları irade beyanının

Detaylı

Değerli Proje Ortağımız,

Değerli Proje Ortağımız, Değerli Proje Ortağımız, Sağlıklı ve yeterli miktarda gıdaya erişimin giderek zorlaştığı ve buna paralel olarak gıda üretiminin ve ticaretinin büyük önem kazandığı günümüz dünyasında, gıda endüstrisi içinde

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

ŞEMSİYE STAND ve ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇ RAPORU. İSTANBUL Nisan Paola DURUK Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı

ŞEMSİYE STAND ve ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇ RAPORU. İSTANBUL Nisan Paola DURUK Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı ANUFOOD EURASIA ANUFOOD EURASIA - powered by ANUGA 8. Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri, Soğutma Teknolojileri, Mağaza Donanımıi Servis ve İkram Hizmetleri Fuarı ŞEMSİYE STAND ve ZİYARET ORGANİZASYONU

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı

HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1 2 3 4 5 6 7

Detaylı

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı

Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2013 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %2,8 oranında artış göstererek 18,6

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz, ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERKEZ : ĠSTANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 YTL ÇIKARILMIġ SERMAYE : 23.400.000 YTL DÖNEM : 01.01.2008 31.03.2008 FAALĠYET KONUSU : Esas olarak Türkiye de kurulmuş veya kurulacak olan,

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 ŞUBAT / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Recep UZUNGİL Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (Ġnovasyon) günümüzde rekabetin

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ YURT DIŞI FUAR MEVZUATI YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE

Detaylı

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Temmuz 2011 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1 GENEL BĠLGĠ... 2 2 GERÇEKLEġTĠRĠLEN ĠZLEME FAALĠYETLERĠ... 4 2.1 2010 Yılı Ekonomik GeliĢme

Detaylı

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması 2010 yılında 113,9 milyar dolar olan Türkiye ihracatı, 2011 yılında

Detaylı

(5 IN 1 ERBĠL) Hazırlayanlar: Baver AYDIN D.Bakır YDO Uzmanı. Hüseyin AKDOĞAN D.Bakır YDO Koordinatörü. M. Emin BAKIR Program Yönetimi Birimi Uzmanı

(5 IN 1 ERBĠL) Hazırlayanlar: Baver AYDIN D.Bakır YDO Uzmanı. Hüseyin AKDOĞAN D.Bakır YDO Koordinatörü. M. Emin BAKIR Program Yönetimi Birimi Uzmanı 5. ERBĠL YAPI & ĠNġAAT FUARI KATILIM RAPORU (5 IN 1 ERBĠL) Hazırlayanlar: Baver AYDIN D.Bakır YDO Uzmanı Hüseyin AKDOĞAN D.Bakır YDO Koordinatörü M. Emin BAKIR Program Yönetimi Birimi Uzmanı 05-08 ARALIK

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

BUILDEXPO TANZANYA 2015 FUARI SONUÇ RAPORU DAR ÜS SELAAM/TANZANYA

BUILDEXPO TANZANYA 2015 FUARI SONUÇ RAPORU DAR ÜS SELAAM/TANZANYA BUILDEXPO TANZANYA 2015 FUARI SONUÇ RAPORU DAR ÜS SELAAM/TANZANYA GENEL BİLGİLER 1. ÜLKEYE İLİŞKİN BİLGİLER: GSYİH ( Milyon $ ): 49.966 (IMF 2015) KBGSYİH ( $ ): 1.017 (IMF 2015) Büyüme Oranı ( % ): 7.25

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU2016

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU2016 HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU2016 İÇİNDEKİLER I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 04 HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMÜLLERİ SEKTÖR RAPORU / 2016 II- DÜNYA BİTKİSEL

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

FUARLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ

FUARLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ İSTANBUL TİCARET ODASI FUARLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ Fuarlar Koordinatörlüğü nün yurt içi ve yurt dışına yönelik hizmetleri üç Birim dahilinde gerçekleştirilmektedir. KOORDİNATÖR 1)Yurt İçi Fuarlar Birimi Mine

Detaylı

TARIMSAL ÜRÜNLER DIŞ TİCARETİ VE POLİTİKA ARAÇLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

TARIMSAL ÜRÜNLER DIŞ TİCARETİ VE POLİTİKA ARAÇLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRÜNLER DIŞ TİCARETİ VE POLİTİKA ARAÇLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Dairesi Başkanlığı 06.06.2014 Sunum Planı Tarım Ürünleri İhracatımız Dahilde İşleme Rejimi

Detaylı

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu SERBEST BÖLGELERE YÖNELİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DURUMU Yazar:AyĢeYĠĞĠTġAKAR*

Detaylı

Önerilerinize Açığız.

Önerilerinize Açığız. Önerilerinize Açığız. Odamız tarafından Fethiye de sürdürülebilir iģ yaģamı ve giriģimcilik ortamı oluģturmak amacıyla 14.06. tarihinde Üye Öneri Sistemi kurulmuģtur. Üye öneri sisteminin uygulanacağı

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

19 22 ŞUBAT 2014 ANTALYA

19 22 ŞUBAT 2014 ANTALYA ANFAŞ FOOD PRODUCT GIDA İHTİSAS FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU RAPORU 19 22 ŞUBAT 2014 ANTALYA Ahmet SABUNCU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzmanı

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık

DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık Mevcut Durum Değerlendirmesi: Dünya ticaretinde gıda sektörü

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ TANIMLAR Sağlık KuruluĢu: Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıģ veya Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluģlar, üniversite

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanlarının TBMYO Mali iģler Birimine Teslimi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanları Doğru

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI TEBLĠĞ TEMEL ÖZELLĠKLER Hizmet Sektörlerinin Desteklenmesine Yönelik En Kapsamlı Tebliğ Hedef Sektörlerin

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK.ARGE/001676 21/05/2013 Konu : Sirküler ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013/146 Sayın Üyemiz, 1. Türk-Sudan İş Forumu

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27.11.2015 Kasım ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 39 üyeye Kapasite Raporu, 11 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 580 22/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 63 Sayın Üyemiz, 1. Macaristan 7. Tarım

Detaylı

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı Global Yatırım

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

(Yönetim Kurulları Başkanlarına)

(Yönetim Kurulları Başkanlarına) ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 77572889-TİM.UİB.GSK.YDES.2017/67-1253 Bursa, 22/02/2017 Konu: ŞUBAT 2017 BAŞKANLAR MÜŞTEREK TOPLANTISI ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ (Yönetim Kurulları

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI VE KOLAY MEVZUAT

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI VE KOLAY MEVZUAT İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI VE KOLAY MEVZUAT İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI VE KOLAY MEVZUAT Mutlu YILMAZ Mustafa SAN Ahmet ÖZKEN Bu kitabın Türkiye deki her türlü yayın hakkı Gazi Kitabevi

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2011 İçindekiler 2011 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sunumu... 2 Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 3 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar...

Detaylı

15. DOĞU AKDENİZ ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI (EMİTT) RAPORU 10-13 ŞUBAT 2011

15. DOĞU AKDENİZ ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI (EMİTT) RAPORU 10-13 ŞUBAT 2011 15. DOĞU AKDENİZ ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI (EMİTT) RAPORU 10-13 ŞUBAT 2011 HAZIRLAYAN: AYŞEGÜL ÖZBEK ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ UZMANI 1 FUAR KİMLİĞİ Fuar Tarihi : 10-13.02.2011 Fuar Yeri

Detaylı

YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ

YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ YAŞ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ 2015 yılı sonunda Türkiye genelinde taze meyve sebze ihracatı miktarda %6 oranında düşüşle 3,3 milyon ton, değer bazında ise %13'lük düşüşle 2 milyar 58

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ 1- GENEL BĠLGĠLER 01.01.2016 31.12.2016 Ġ YILLIK FAALĠYET RAPORU ġirketimiz 14.05.2010 tarihinde kurulmuģ olan Ģirketimiz: -Sermaye Piyasası

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu; 2009 Nisan, Ġstanbul Üniversitesi Toplantısı, 2009 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı