T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TEMMUZ 2015)

2 İÇİNDEKİLER Giriş...3 I)-Ocak-Haziran 2015 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları A-Bütçe Giderleri Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları (Tablo 1) Ocak-Haziran 2015 Yılı Altı Aylık Gerçekleşme (Grafik 1) Yılları Bütçe Uygulama Sonuçları Karşılaştırma (Tablo 2) Yılları Bütçe Uygulama Sonuçları Karşılaştırma (Grafik 2)...6 A. 1 Personel Giderleri Yılı Personel Giderlerinin Karşılaştırma(Tablo 3)....6 A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Yılı Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri Karşılaştırma (Tablo 4 )...7 A.3- Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Yılı Mal ve Hiz. Alım Giderleri Karşılaştırma (Tablo 5)....7 A.4-Cari Transferler Yılı Cari Transfer Giderleri Karşılaştırma (Tablo 6) A.5-Sermaye Giderleri Yılı Sermaye Giderleri Karşılaştırma (Tablo 7)...9 B-Bütçe Gelirleri Yılı Bütçe Gelirleri Karşılaştırma (Tablo 8) C-Finansman Yılı Bütçe Gelir-Gider Karşılaştırma Tablosu (Tablo 9) II-)Ocak-Haziran 2015 döneminde yürütülen faaliyetler...10 II.1-Kurumumuzun Görevleri...10 II.2- Ocak-Haziran 2015 Döneminde Gerçekleşen Faaliyetler. 12 Kurumumuzun analiz laboratuvarlarına ilişkin istatistiksel veriler(tablo 10)...16 Ruhsat, izin, onay, sertifika ve KÜB/KT ye ilişkin istatistiksel veriler III-)-Temmuz-Aralık 2015 Dönemine İlişkin Beklentiler Ve Hedefler...26 IV-)Temmuz-Aralık 2015 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler...26 EK-1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu EK-2- -Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

3 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Ülkemizde de yeni kamu yönetimi anlayışı benimsenmiş ve kamu mali yönetim sistemi yeniden düzenlenmiştir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini, Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemenin amacı, daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sistemi oluşturmak, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlık ve hesap verilebilirliğin artması ile kamuoyunun Kamu İdareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi sonucunda kamu mali yönetiminin işleyişini şeffaf, hesap verebilir, düzenli ve etkin bir yapıya kavuşturmaktır. Ancak bu amaçlara ulaşılabilmesi için de İdarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentilerine ilişkin kapsamlı bir rapor oluşturulması gerekmektedir. Bu doğrultuda Kurumumuzun 2015 yılı bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 3

4 I-) 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A-BÜTÇE GİDERLERİ Kurumumuza 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL ödenek verilmiştir. Yılın ilk yarısında toplam ödeneğin %25,58 i olan TL harcanmıştır yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir; 2015 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu (Tablo 1) 2015 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (KBÖ) TOPLAM ÖDENEK GERÇEKLEŞME 2015 YILI GERÇEKLEŞME ORANI (KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE) (%) 01- PERSONEL GİDERLERİ , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , CARİ TRANSFERLER , SERMAYE GİDERLERİ ,54 TOPLAMI ,58 Ekonomik sınıflandırma bazında toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranları % 67,94 ile cari transfer harcamaları, % 50,35 personel giderleri, % 53,16 sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, % 20,19 mal ve hizmet alım giderleri ve %1,54 sermaye giderleri olarak gerçekleşmiştir. Cari transferlerdeki ilk altı aylık yüksek gerçekleşmenin nedeni 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin (h) fıkrası gereğince, sigortalılara bağlanan veya bağlanacak vazife malullük aylıkları ile bunların hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıklarının karşılığı olmak üzere, sigortalılar için kamu idarelerinin bütçelerinden ayrılan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödeneklerinin %20 si oranında ek karşılık priminin ilk altı aylık dilim içerisinde ödenmesinden kaynaklanmaktadır. Mal ve hizmet alım giderleri ile sermaye giderlerindeki düşük harcamanın nedeni ise ihale işlemlerinden dolayı alımın veya ödemenin ikinci altı ayda gerçekleşecek olmasından kaynaklanmaktadır. 4

5 Ocak-Haziran 2015 Yılı Altı Aylık Gerçekleşme (Grafik 1) Yılları Bütçe Uygulama Sonuçları Karşılaştırma Tablosu (Tablo 2) GERÇEKLEŞME ORANI (%) TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU TOPLAM GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI (%) KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (KBÖ) GERÇEKLEŞME TOPLAM (KBÖ) ÖDENEK İÇİNDEKİ PAYI (%) ARTIŞ ORANI (%) 01 - PERSONEL GİDERLERİ , ,00 52,68 50,35-1, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,00 53,79 53,16 5, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,00 31,15 20,19 23, CARİ TRANSFERLER , ,00 99,77 67,94-0, SERMAYE GİDERLERİ , ,00 12,66 1,54-74,91 TOPLAMI ,49 25,58 0,48 Bir önceki yılın aynı dönemine göre harcama % 0,48 oranında artış göstererek TL olarak gerçekleşmiştir. 5

6 Yılları Bütçe Uygulama Sonuçları Karşılaştırma (Grafik 2) A.1 PERSONEL GİDERLERİ Personel giderleri için 2015 yılı bütçesine konulan TL ödeneğin ilk altı aylık döneminde ,955 TL harcanmış olup harcama, toplam personel giderleri ödeneğinin %50,35 ine tekabül etmektedir yılı ilk altı aylık oran gerçekleşmesine bakıldığında 2015 yılının aynı dönemine göre birbirine yakın bir oranda gerçekleştiği görülmektedir Yılları Personel Giderleri Karşılaştırma Tablosu (Tablo 3) PERSONEL GİDERLERİ TOPLAM GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAM KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (KBÖ) GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI (%) ARTIŞ ORANI (%) MEMURLAR ,68 50,35-1, yılının ilk altı aylık döneminde personel giderlerinin tamamı memurların özlük ve sosyal haklarından oluşmaktadır. A.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2015 yılı bütçesine konulan TL ödenekten ilk altı aylık döneminde TL harcanmış olup söz konusu harcama, bu amaçla konulan toplam ödeneğin %53,16 sına tekabül etmektedir yılı 6

7 ilk altı aylık oran gerçekleşmesine bakıldığında 2014 yılının aynı dönemine göre %5,08 artış göstermiştir Yılları Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri Karşılaştırma Tablosu(Tablo4) SOSYAL GÜVELİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ TOPLAM TOPLAM KESİNTİLİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ (KBÖ) GERÇEKLEŞME ORANI (%) ARTIŞ ORANI (%) MEMURLAR ,79 53,16 5, yılının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik giderlerinin tamamı memurların sosyal güvenlik primlerinden oluşmaktadır. A.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Mal ve hizmet alım giderleri için 2015 yılı bütçesine konulan TL ödeneğin ilk altı aylık döneminde TL harcanmış olup söz konusu harcama, bu amaçla konulan toplam ödeneğin %20,19 una tekabül etmektedir yılı ilk altı aylık oran gerçekleşmesine bakıldığında 2014 yılının aynı dönemine göre %23,39 artış göstermiştir Yılları Mal ve Hizmet Alım Giderleri Karşılaştırma Tablosu (Tablo 5) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ KESİNTİLİ TOPLAM BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ (KBÖ) GERÇEKLEŞME ORANI (%) ARTIŞ ORANI (%) TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,40 44,16 187,28 YOLLUKLAR ,39 22,52-15,28 GÖREV GİDERLERİ ,06 0,58-98,04 HİZMET ALIMLARI ,86 16,96 15,26 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,67 40, ,73 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAKALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL VE BAKIM ONARIM GİDERLERİ ,72 24,69 45, ,10 41,98 127,65 TOPLAM ,15 20,19 23,39 7

8 A.4 CARİ TRANSFERLER Cari transferler için 2015 yılı bütçesine memurlara yapılacak öğle yemeği yardımı ve sosyal güvenlik kurumuna ek karşılık primi giderlerini karşılamak üzere konulan toplam TL lik ödeneğin yılın ilk altı ayında TL si harcanmış olup bu harcama toplam ödeneğin %67,94 üne tekabül etmektedir yılı ilk altı aylık oran gerçekleşmesi, 2014 yılının aynı dönemine göre %-0,06 azalış göstermiştir. Bu azalışın nedeni memurların öğle yemeğine yardım ödemesinin yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşecek olmasıdır. Yurtdışına yapılan transferler harcama kaleminde başlangıç ödeneği bulunmamasına rağmen PIC/s e (uluslararası ilaç denetim iş birliği planı) üyelik aidatı için likitten ekleme yapılarak harcama gerçekleştirilmiştir Yılları Cari Transfer Giderleri Karşılaştırma Tablosu (Tablo 6) 05 - CARİ TRANSFERLER 2014 TOPLAM GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 2015 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ (KBÖ) GERÇEKLEŞME ORANI (%) ARTIŞ ORANI (%) GÖREV ZARARLARI (Sosyal Güvenlik Kurumuna Ek Karşılık Primleri) ,00 101,11 7,77 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,98 25,01-27,26 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,51 TOPLAM ,77 67,94-0,06 A.5 SERMAYE GİDERLERİ 2015 yılı sermaye giderleri için bütçesine konulan TL ödeneğin ilk altı aylık döneminde TL harcanmış olup söz konusu harcama, bu amaçla konulan toplam ödeneğinin %1,54 üne tekabül etmektedir yılı ilk altı aylık oran gerçekleşmesine bakıldığında 2014 yılının aynı dönemine göre %-74,91 azalış göstermiştir. Bu azalışın nedeni sermaye giderlerindeki ödeneğin büyük bir kısmının Ürün Takip Sistemine ilişkin projeye ait olması ve proje takvimine göre ödemelerin yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşecek olmasıdır. Nitekim Temmuz 2015 itibarı ile yaklaşık TL lik ödeme gerçekleştirilmiştir. 8

9 Yılları Sermaye Giderleri Karşılaştırma Tablosu (Tablo 7) TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 06 - SERMAYE GİDERLERİ 2014 TOPLAM GERÇEKLEŞME 2015 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI GERÇEKLEŞME ORANI (%) (%) MAMUL MAL ALIMLARI ,31 19,02 1,25 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,84 0,00 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , ,65 28,98 77,54 TOPLAM ,91 12,66 1,54 B- BÜTÇE GELİRLERİ Kurumumuzun 2014 yılı gerçekleşme toplamı TL olmuştur Yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak belirlenmiştir yılının ilk altı ayında %24,64 oranında gerçekleşerek TL olmuştur. Bütçe gelirleri 2014 yılının ilk altı ayına oranla %-12,30 oranında azalma göstermiştir. Gelirlerin daha etkin takibi için kurumsal tahsilata geçilmiştir. Toplam gelirimizin yaklaşık %40 ı hazine yardımından oluşmaktadır. İlk altı aylık dönemde Kurumun nakit ihtiyacı olmadığından hazine yardımı gelirimizden tahsilat yapılmamıştır Yılları Bütçe Gelirleri Karşılaştırma Tablosu (Tablo 8) TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BÜTÇE GELİRLERİNİN TÜRÜ 2014 TOPLAM GERÇEKLEŞME 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI GERÇEKLEŞME ORANI (%) (%) TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,42 52,70 37,99 04.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZGELİRLER ,00 52,14 0, DİĞER GELİRLER ,43 39,00 37,96 TOPLAM ,30 51,52 24,64 9

10 C- FİNANSMAN 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Kurumumuzun giderleri, hazine yardımı ve elde ettiği öz gelirlerden (Laboratuvar ve Analiz Gelirleri, Ürün Kayıt Gelirleri, Ürün Sertifika Gelirleri, İlaç Ruhsat Gelirleri, Mevduat Faizi Gelirlerinden Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri) karşılanmaktadır Yılı Bütçe Gelir Gider Karşılaştırma Tablosu (Tablo 9) 2015 YILI TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME BÜTÇE GELİRLERİ 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ (KBÖ) 01 - PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL 05 - CARİ TRANSFERLER GELİRLER SERMAYE GİDERLERİ DİĞER GELİRLER TOPLAMI TOPLAM II-) 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER II.1- KURUMUMUZUN GÖREVLERİ a) Görev alanına giren ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması ve kullanımları ile ilgili kural ve standartları belirlemek, bu faaliyetleri yürütecek kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere izin vermek, ruhsatlandırmak, denetlemek ve gerektiğinde yaptırım uygulamak, laboratuvar analizlerini yapmak veya yaptırmak. b) Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını inceleyerek bu beyanlara izin vermek, izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usul ve esaslarını belirlemek ve uygulamasını denetlemek. 10

11 c) Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri yapmak, izin vermek ve denetlemek. ç) Türk Farmakopesini hazırlamak. d) Hayati önemi haiz ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak. e) Tıbbî cihazlar için onaylanmış kuruluşları belirlemek, lisans, ruhsat veya izin vermek, denetim yapmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamak. f) Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek. g) Kurum personelinin uluslararası karşılıklı tanınma ve akreditasyonunu sağlamak. ğ) Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, gerektiğinde toplatmak, imha etmek veya ettirmek, piyasadaki ürünler için güvenlilik bildirim yöntemlerini belirlemek, gerekli bildirimleri yapmak, laboratuvar analizlerini yapmak veya yaptırmak. h) İlaç fiyatlarının belirlenmesi için farmako-ekonomik değerlendirme ve çalışmalar yapmak. ı) Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünleri üretenler, satanlar ve faydalananlar arasında doğabilecek ihtilafların çözümüne yönelik usulleri belirlemek. i) Görev alanı ile ilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, politika üretilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için Bakanlığa teklifte bulunmak. 11

12 II DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER 2015 Yılı için yatırım programında iki adet yatırım projemiz mevcut olup bunlardan birincisi Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi 2015 yılı için toplam TL ödenek ayrılmıştır. İkinci yatırım programında yer alan projemiz ise muhtelif işler projesi olup TL ödenek ayrılmıştır. Muhtelif işler projesi içerisinde bilgisayar alımı, bilgisayar yazılımı alımı, büro mefruşat alımı, büro makinaları alımı, laboratuvar cihazı alımı, işyeri makine teçhizat alımı, elektronik ortamda yayın alımı ve yapımı, görüntülü yayın alımları yer almaktadır. Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin imalatçısından son kullanıcısına kadarki tüm süreçlerinin takip edilebilmesi amacıyla tasarlanan Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi ile ilgili Kurumumuz ve yüklenici TÜBİTAK-BİLGEM tarafından imzalanan sözleşme kapsamında ilk altı ayda; Kullanıcı yönetimi modülü, kurum yönetimi modülü, yetki yönetimi modülü, belge ve sertifika yönetimi modülü, referans alanlar yönetimi modülü ve log yönetimi modülü, ürün ağacı yönetimi modülü, ürün yönetimi modülü, duyuru modülü ve zamanlanmış görevler modülü tamamlanmıştır. Ana teması ürün tekilleştirme ve ürün hareketleri kapsamındaki analiz çalışmaları olan Ürün Takip Sistemi Projesi ikinci çalıştayı, gerçekleştirilmiştir. Tıbbi cihaz sektörü temsilcilerine Ürün Takip Sistemi Projesi Ürün Yönetimi Modülü kapsamında geliştirilen işlevsellik tanıtılmıştır. Dış sistem entegrasyonlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ÜTS ile MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) arasındaki entegrasyon sağlanmış, ÜTS ile e-devlet Kapısı arasındaki entegrasyona yönelik olarak Kurumumuz ve TÜRKSAT arasında veri paylaşımına ilişkin protokol imzalanmış ve sisteme giriş işlemleri için ihtiyaç duyulan entegrasyon sağlanmıştır. Yine ÜTS ile Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi arasında hastaneler, tıbbi cihaz satış yerleri ve doktorlara ilişkin güncel bilgilerin alınabilmesine yönelik entegrasyon ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından yönetilen güncel branş kodlarına erişim sağlanmıştır. Türkiye piyasasında bulunan ilaç hareketlerini izleyen, kontrol eden ve güvenliğini sağlayan dünyada bir eşi olmayan İlaç Takip Sisteminin (İTS) yurt içi ve yurt dışı tanıtımları yapılmıştır. Yerli ve bölgesel ilaç üreticilerini global hammadde, makine, paketleme çözümleri ve kontrat hizmetleri sağlayıcılarla buluşturan CPhI İstanbul ilaç fuarına katılım sağlanarak İlaç Takip Sistemi (İTS) tanıtımı yapılmıştır. İlaç Takip Sistemi kapsamında serum sınıfındaki müstahzarların sisteme entegrasyonu için serum üreticileri ile üretim bandı incelemeleri yapılmıştır. Android ve iphone Apple işletim sistemli akıllı cep telefonları üzerinde çalışan İlaç Takip Sistemi Mobile uygulaması ile sahte ve kaçak ürünlerin piyasada bulunmasının önüne geçilmiştir. 12

13 Asistan hekimlerin uzmanlık eğitim müfredatında akılcı ilaç kullanımıyla ilgili eğitim programlarının yer alması hususunda, akademisyenlerden oluşan Bilimsel Danışma Kurulunun da görüşü alınarak çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda akılcı ilaç Asistan Hekim Eğitimi" pilot çalışması düzenlenmiştir. Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde serbest eczacılara yönelik akılcı antibiyotik kullanımı konulu eğitim düzenlenmiştir. Ankara'da "Güney ve Doğu Avrupa Ülkelerindeki Antibiyotik Tüketim Davranışları" konulu araştırma projesi toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yurt içinde ve yurt dışında Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) ile ilgili 26 adet toplantı ve çalıştaya katılım sağlanmış, ulusal gazete, dergi ve internet sitelerinde Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili röportaj ve bilgilendirmeler yapılmıştır. Antibiyotik direncinin önlenmesi ve akılcı antibiyotik kullanımı kapsamında hekimlerimizin antibiyotik reçetelemede daha özenli davranmalarını teşvik etmek amacıyla Akılcı İlaç Kullanımı Bakan Mektubu (yaklaşık adet) tüm hekimlerimize gönderilmiştir. Danimarka'da düzenlenen "5. AMR Workshop" a katılım sağlanmış, Dünya Sağlık Örgütü ve Kopenhag Üniversitesi işbirliği ile yürütülen "Güney ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Antibiyotik Tüketim Davranışlarının Anlaşılması" pilot çalışmasının ülkemiz sonuçları ve yıllarına ait ülkemiz antibiyotik tüketim verilerinin paylaşıldığı iki sunum yapılmıştır. Hekimlere yönelik Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) konusunda tarafsız bilgi sunmak amacıyla hazırlanan e-bülten, aylık olarak resmi internet sayfamızda yayımlanmasına ve hekimlerimize e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmaya devam edilmiştir. T.C. Başbakanlık Sağlık Koordinatörlüğü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliği ile düzenlenen uluslararası katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi 2015 e katılım sağlanmış ve Akılcı İlaç Kullanımı konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Eylem Planı kapsamında "Yaşlılarda İlaç Kullanımında Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenlenmiştir. Çalıştayda 11 farklı konu başlığında değerlendirmeler yapılarak bu konularda karşılaşılan problemler ortaya konulmuştur. Ege Hematoloji Onkoloji Derneği tarafından düzenlenen kongreye katılım sağlanmış ve Türkiye de Ruhsatlı Olmayan İlaçlara Erişim konulu bir sunum yapılmış, yine Klinik Araştırmalar Derneği tarafından düzenlenen toplantıya katılım sağlanmış, Araştırmacı İlacına Klinik Araştırma Dışında Erişim konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Sağlık çalışanlarına yönelik "Akılcı İlaç Kullanımı" eğitimi verilmiştir. 13

14 Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ve Polonya Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Kurumu tarafından Varşova da düzenlenen Yeni İlaçların Koşullu Piyasa Girişi konulu çalıştaya katılım sağlanmıştır. Türk Toraks Derneği (TTD) tarafından düzenlenen, "Solunum Yolu Enfeksiyonlarında ve Yoğun Bakımda Ağır Enfeksiyonlarda Antimikrobiyal Tedavide Reçetelendirme Sorunları Çalıştayı" na katılım sağlanmıştır. Hekimlerin e-reçete oluşturmalarına esas teşkil eden SKRS3 E-Reçete ve Diğer Farmasötik Ürünler Listesi için yapılmış olan 713 başvuru değerlendirilmiş, 25 ayrı liste Kurumumuzun resmi internet sitesinde yayımlanmıştır. Endikasyon dışı ilaç kullanım talebinde bulunan hastalarımızdan gelen soruların cevaplandığı adresinden e-posta cevaplandırılmıştır. İlaç tüketici sorunları ile ilgili olarak adresine gelen 686 başvuru e-posta ile, 117 başvuru resmi yazışma ile cevaplanmıştır bilimsel toplantı bildirimi ve 57 Etik Dışı ve Diğer tanıtım faaliyeti değerlendirilmiş; 15 tanıtım numunesi başvurusu ve 34 basın duyurusu başvurusu yanıtlanmış; 7 hasta destek programı onaylanmış, 7 hasta destek programı reddedilmiştir adet endikasyon dışı, yurtdışı ilaç kullanımı başvurusu olmak üzere toplamda başvuru cevaplandırılmıştır. İlaç kullanım başvurularının (%85,4) si uygun bulunurken (%14,6) i uygun bulunmamıştır. Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu eki Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi güncellenmiştir. Yürütülmekte olan 13 insani amaçlı ilaca erken erişim programı çerçevesinde 235 adet ilaç kullanım ve 352 adet advers olay bildirimlerinden oluşan toplam 587 adet başvuru yapılmış olup ilaç kullanımına ilişkin başvurulara cevap verilmiştir. Hastanelerce acil durumlarda kullanılmak üzere yurtdışından toplu ilaç getirilmesi için yapılan 316 başvuruya cevap verilmiştir. Yurtdışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu eki olan Yurtdışı İlaç Listesi 2015 yılının ilk 6 ayında 25 kez güncellenmiştir. TİTUBB sistemi üzerinde adet belge onaylanmış, adet belge ret edilmiş, adet tıbbi cihaz firması onaylanmış, 877 adet tıbbi cihaz firması ret edilmiş, adet ürünün kaydı onaylanmış, adet ürün ret edilmiştir. TİTUBB sistemi üzerinde ÇKYS aktarımı ile gelen 151 firma ve Eczane aktarımı ile gelen 348 firma onaylanmıştır. Tıbbi cihaz alanında faaliyet gösteren 5 kuruluştan 1 tanesinin 920/2013 sayılı AB Regülasyonu gereği, Komisyon Baş denetçisi ve AB üyesi 2 ülke ile yeniden değerlendirme sonrası ataması gerçekleştirilmiş olup faaliyetine yeniden 14

15 başlamıştır. Ortak değerlendirmesi tamamlanan diğer 2 kuruluştan 1 tanesinin ise AB komisyonuna bildirimi yapılmıştır. Ortak değerlendirmesi yapılan diğer 2 kuruluşun ise süreçleri devam etmektedir. AB üyesi ülkelerin atamış olduğu onaylanmış kuruluşlardan İrlanda da bir kuruluşun denetimine denetçi/teknik uzman olarak katılım sağlanmıştır. Ortak değerlendirmesi yapılan ve süreçleri devam eden iki kuruluşunda atamalarının gerçekleştirilerek faaliyetlerine yeniden başlatılması hedeflenmektedir. İkinci altı aylık dönemde ise bir kuruluşun başvuru değerlendirmesi başlatılmış olup ortak değerlendirmesi Eylül ayında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Diğer AB üyesi ülkelerin atamış olduğu onaylanmış kuruluşlardan en az bir tanesine de denetçi/teknik uzman olarak katılım hedeflenmiş olup talep için gerekli bildirim yapılmıştır. Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından düzenlenen çalıştaya katılım sağlanmış diş hekimliğinde kullanılan ilaç, kozmetik ve tıbbi cihaz, malzeme kullanımı ve güvenliği konuları ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Diş protez laboratuvarı için Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) ara yüz sayfası oluşturulmuş ve Kurumumuzun internet sayfasında ÇKYS Kayıt Kılavuzu yayınlanarak 81 il diş protez laboratuvarının kayıtlarının yapılması sağlanmıştır. Kozmetik Ürün başvuruları kapsamında; 273 adet firma kaydı onaylanmış, 348 adet firma bilgi değişikliği gerçekleştirilmiş, toplam adet ürün bildirimi ve 42 adet ürün için bildirim iptaline konu olan adet firma başvurusu incelenmiştir. Yapılan bildirimlerden 139 adet ürün bildiriminin kozmetik olmadığı gerekçesi ile kayıt altına alınmadığı, adet başvuruya ambalaj bilgisi ve ürün iddiaları kapsamında dönüş yapılmış, adet başvuru ise gönderilen evrak bazında kayıt altına alınmış, yapılan incelemeler kapsamında, 10 adet ürünün Kozmetik Mevzuatında belirtilen şartlar dışında ürün bileşeni içeriği tespit edilmiştir. 405 adet ihraç amaçlı kozmetik ürün sertifikası başvurusu yapılmış, bu başvurular kapsamında adet kozmetik ürün değerlendirilmiştir. 215 adet kozmetik ürün sertifikası başvurusundan, 175 ine eksiklik,16 başvuruya da ret yazısı yazılmıştır Kalkınma Planı 1.16 Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanarak yayımlanmış ve program kapsamındaki eylemlerle ilgili çalışmalara başlanmıştır. Kronik Hastalıklarda Kullanılan Sabit Doz Kombine İlaçlara İlişkin Maliyet Değerlendirmesi Ve Bütçe Etkisi Analizi I ve 2014 Yılında Değer Bazında En Yüksek Satış Tutarına Sahip İlk 100 İlacın Değerlendirilmesi ve Yılları İle Karşılaştırma başlıklı Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Raporlarının (STD) çalışmalarına başlanmış ve tamamlanma aşamasına gelmiştir. 15

16 Fiyat Değerlendirme Komisyonu (FDK) toplantıları yapılmıştır. Bakanlar Kurulu Fiyatlandırma Kararnamesine istinaden dönemsel avro kuru 2,0787 TL olarak güncellenmiştir. 32 adet DMF (Etkin Madde Ana Dosyası) kapalı kısım dosya ve ek belge başvurusu yapılmış olup bu başvurulardan 3 tanesi için söz konusu evrakın kayda alındığına dair gönderici firmaya bildirim yazısı yazılmıştır. İnsan aşı ve Serumlarının Kalite Kontrol Testleri adlı Eşleştirme (IPA) Projesi nde belirlenen programa uyularak yapılan çalışmalar sonucunda projenin (twinning) eşleştirme bileşeni ve cihaz temin bileşeni başarıyla tamamlanmıştır. Analiz ve kontrol laboratuvarlarımız, 101 laboratuvarın katılımı ile EDQM tarafından düzenlenen "PTS 156 laboratuvar arası yeterlilik deneyleri"ne katılmış ve EDQM tarafından değerlendirilen sonuçlara göre laboratuvarlarımızın verileri referans laboratuvarlar içinde gerçek değere en yakın laboratuvarlar arasında olduğu belirtilmiştir. Analiz ve kontrol laboratuvarımızın, akreditasyon çalışmalarında metot verifikasyonları, paralel çalışmalar, ölçüm belirsizliğinin hesaplanması tamamlanmış, eksternal kalite kontrol uygulamaları gerçekleştirilmiş ve 6 parametreden Türk Akreditasyon Kurumu na (TÜRKAK) TS EN/IEC laboratuar akreditasyon başvurusu yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda detayları gösterilen toplam analiz başvurusunun adedi sonuçlandırılmıştır. Kurumumuzun analiz laboratuvarına ilişkin istatistiksel veriler(tablo 10) Ecza Depoları ile ilgili olarak; 14 adet ecza deposuna Ecza Deposu Ruhsatnamesi, 52 adet Mesul Müdürlük Belgesi düzenlenmiştir. Nüfus kriterine göre açılacak/nakil olacak eczaneler için Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) yazılım programından alınan başvurular neticesinde yerleştirme işlemi yapılmış daha sonra ise boş kalan kontenjanlar için ikinci yerleştirme yapılmıştır adet advers reaksiyon bildirimi değerlendirilerek Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) gönderilmiştir. Yine 154 adet advers reaksiyon bildirimi değerlendirilmiş ve Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bildirim kriterlerini karşılamadığı için sadece kayıt 16

17 altına alınmıştır. 406 adet literatür bildirimi değerlendirilerek Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) gönderilmiştir. 178 adet literatür bildirimi değerlendirilmiş ve Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) ye bildirim kriterlerini karşılamadığı için sadece kayıt altına alınmıştır. Sağlık mesleği mensupları tarafından Türkiye Farmakovijilans Merkezi ne (TÜFAM) bildirimi yapılan 214 adet ciddi advers reaksiyon bildirimi, ilgili ruhsat sahibine bildirilmiştir. 241 Farmakovijilans irtibat noktası sorumlusu kayıt altına alınmış, 33 farmakovijilans il sorumlusu kaydı güncellenmiştir,184 farmakovijilans yetkilisi kayıt altına alınmıştır Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğini İzleme Değerlendirme ve Danışma Komisyonu (BTÜGİDDK) yılın ilk altı ayında 12 kez toplanmış, 162 adet güvenlik uyarısı (risk yönetim planları dâhil) alınmıştır. BTÜGİDDK tarafından yılın ilk altı ayı içerisinde 119 karar alınmıştır. Yılın ilk altı ayı içerisinde incelenen ve firmaya yazısı yazılan 15 adet periyodik güvenlik inceleme raporu (PGGR), periyodik yarar/risk değerlendirme raporu (PYRDR) ve ulusal rapor hazırlanmıştır. Uyuşturucu ve psikotrop ilaçlar için 57 İl Sağlık Müdürlüğünden kırmızı ve yeşil reçete tahsisatı yapılmıştır. Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu ile beraber yeni psikoaktif maddelere ve prekürsör maddelere ilişkin faaliyet yürütülmüştür. Yine Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu na yasa kapsamına alınan yeni psikoaktif maddeler iletilmiştir. 106 adet fiili olarak ithalatı/ihracatı gerçekleşmiş olan özel izin belgelerine ilişkin olarak uluslararası kontrolü sağlayan Endorsement çalışması yapılmıştır. Prekürsör maddelerin ithalat ihracatına ilişkin Birleşmiş Milletler Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu tarafından geliştirilen PEN-Online sistemi kullanılarak 278 bildirim yapılmıştır. İthalat permilerine ilişkin 423 adet fiili ithalat bildirimleri (D nüshası) incelenmiştir. Permide izin verilen miktarın tamamı ithal edilmeyen 220 adet D nüshası da ilgili otoritelere bildirilmiştir. Yılın ilk altı ayı içerisinde 890 adet ithalat permisi, 182 adet ihracat permisi, 103 adet kayıt belgesi ve adet ilaç ihracatlarında gümrüklerde kullanılmak üzere ilaçların uyuşturucu ve/veya psikotrop madde içermediğine dair yazı, 52 adet şahsi tedavi amacıyla yurtdışından gelen veya yurt dışına giden ilaçlar için gümrüklerde kullanılmak üzere yazı, 88 adet eczane, hastane ve firmalara Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) den temin edilmek suretiyle tahsisat belgesi düzenlenmiştir. Türk Standartları Enstitüsü nün diş protez laboratuvarında üretilen ısmarlama tıbbi cihazların malzemeleri hakkında standartlarına uygun olarak yapılan araştırma tamamlanmıştır. 17

18 Ruhsat, izin, onay, sertifika ve KÜB/KT ye ilişkin istatistiksel veriler 18

19 Common Technical Document-Ortak Teknik Doküman(CTD) formatında toplam 886 ilaç ruhsat başvurusu yapılmış olup bu başvurulardan 481 âdetine onay, 378 âdetine eksik, 38 âdetine ise ret yazısı yazılmıştır.11 adet geleneksel tıbbi ürün başvurusu yapılmış olup bu başvurulardan 3 âdetine onay, 8 âdetine eksik yazısı yazılmıştır tane ruhsatlı ürüne ait tip değişiklik başvuruları için teknolojik uygunluk kararı bildirilmiştir. 248 tane ruhsatsız ürüne ait tip değişiklik başvuruları için teknolojik uygunluk kararı bildirilmiştir. 213 tane ruhsatsız/ ruhsatlı ürüne ait tip ( Tip IA-Tip IB-Tip II ) değişiklik başvuruları için klinik uygunluk kararı bildirilmiştir adet ruhsatsız/ ruhsatlı ürün KÜB/KT onayı verilerek, resmi web sitemizde yayımlanmıştır adet ruhsatsız/ ruhsatlı ürün KÜB/KT incelemesi yapılmış, ilgili firmalara eksiklik yazısı yazılmıştır. Ruhsat yenilemeye esas periyodik yarar risk değerlendirme raporu (5 yıllık) 101 tane eksiklik yazısı, (5 yıllık) 209 tane onay yazısı yazılmıştır. 19

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 140 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Saim KERMAN Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı 1966 yılında Kırıkkale de doğdu.1990 yılında

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TEMMUZ 2014) İÇİNDEKİLER Giriş...3 I)-Ocak-Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları..........4 A-Bütçe Giderleri...4 2014 Yılı İlk Altı Aylık

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu nun görevleri

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 214 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinin;

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA - 2007 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 214 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 214 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2014 1 KURUMSAL

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 213 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 213 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Temmuz - 2012 GĠRĠġ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz / 2016 - ANKARA SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 ncu maddesinde,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS - 2014 / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ:

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ: GİRİŞ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2014 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İçindekiler I. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER Giriş 1 I- Ocak- Haziran 2013 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 2 A. Bütçe Giderleri 1. Personel

Detaylı

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER 1. 2012 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı