FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fırat KINALI Danışman Doç.Dr. Mikail ALTAN Konya 2012

2

3

4

5 iii Önsöz Tez çalışmamın başlangıcından tamamlanmasına kadar geçen süreçlerde beni yönlendiren ve bilgilerini benimle paylaşan tez danışmanım Doç. Dr. Mikail ALTAN a, çalışmam sırasında benden yardımlarını esirgemeyen ve üzerimde emeği çok fazla olan kıymetli hocam Prof. Dr. Osman OKKA ya ve çalışmaya katkılarıyla bize destek olan hocam Prof. Dr. Orhan ÇEKER e teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca çalışmalarım süresince bana hep destek olan İttifak Holding A.Ş. deki çalışma arkadaşlarıma ve bu çalışmada benim kadar emeklerinin olduğunu düşündüğüm annem Emine, babam Mehmet KINALI ya ve kardeşlerime şükranlarımı sunarım.

6 iv Türkçe Özet Formu T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Fırat KINALI Numarası Öğrencinin Ana Bilim / Bilim Dalı Programı Tez Danışmanı İşletmee / Muhasebe Finansman Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. Mikail ALTAN Doktora Tezin Adı Faizsizz Sistemde Bankacılık Anlayışı ve Kredi İşlemleri ÖZET Yaşanan gelişmeler neticesinde son yıllarda dünyada, hızla yaygınlaşan faizsiz bankalar, klasik bankaların yaptıkları işlemlerden farklı olarak faiz enstrümanınaa kârışmadan faaliyetlerini yerine getirmektedirler. Ülkemizde de faizsiz bankacılığın kurulmasına ilişkin olarak hazırlanan ilk yasaa 1983 yılında çıkmış ve ilk faizsiz bankaa Özel Finans Kurumu adıyla 1985 yılında kurulmuştur. Katılım Bankaları alanında ilk düzenlemeler ise 1999 yılında gerçekleştirilmiştir ve altı yıllık süreç sonunda Özel Finans Kurumları adı altında çalışan faizsiz bankaların isimleri 2005 yılında Katılım Bankaları olarak değiştirilmiştir. Ülkemizde faaliyette bulunan katılım bankalarına bakıldığında iki temel amaç çerçevesinde hareket etmektedirler. Bunlardann ilki kişi ya da kurumların ekonomik ve sosyal yaşamlarındaa faizin sebep olduğu sömürüyü, haksızlığı ve dengesizliği ortadan kaldırmak, ikinci olarak da başta bankacılık ve finans sektörü olmak üzere genel ekonomik sisteme olumlu katkı sağlamak amacıyla atıl duran fonları helal yoldan ekonomik alana çekilmesinii sağlamaktadır.

7 v Çalışmada faizsiz prensiplerde faaliyet gösteren bankaların müşterilerine, faizsiz nakdi kredi verilebilmesi hedeflenmiştir. Geliştirilen modelin hem ticari hayatın geliştirilmesine, hem de başta Türkiye de faaliyet gösteren katılım bankaları olmak üzere tüm faizsiz bankaların finansal sektör içerisinde ki payının ve etkinliğinin artırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Faizsiz Bankacılık, Katılım Bankası, Nakdi Kredi

8 vi İngilizce Özet Formu T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Numarası Fırat KINALI Ana Bilim / Bilim İşletme / Muhasebe Finansman Dalı Öğrencinin Programı Tez Danışmanı Tezli Yüksek Lisanss Doç. Dr. Mikail ALTAN Doktora Tez İngilizce adı Understanding of Interest-Free Banking System and Credit Operations SUMMARY Interest-free banks which are rapidly expanding in recent years as a result of developments in the countries of the world fulfill their sevices unlike modern banks actions without interfering interest. The first law whichh is prepared regarding the establishment of interest-free banking came out in 1983 and in this context; the first interest-free banking was established in 1985 under the name of "Private Finance Agency". And first regulations were made in 1999 as Participation Banks and at the end of the six-year period the name of interest free banks operating under the name of private financial institutions weree amended as participation banks. Participation banks operating in our country are acting within the framework of the two main objectives. First of these is to eliminate the exploitation, injustice, and the imbalance caused by interest in economic and social lives of the people or institutions. And the second one is to provide taking of the idle funds to the

9 vii economic area canonically lawful way in order to provide a positive contribution to the overall economic system and particularly banking and finance sector. Interest-free to customers of the banks operating principles, the study, aimed to grant cash loans. The model developed in both the development of commercial life, as well as participation banks operating in Turkey, particularly in the share of all interest-free banks in the financial sector and are expected to contribute to increase the efficiency. Key Words: Interest Free Banking, Participation Bank, Cash Credit.

10 viii Kısaltmalar Sayfası AAIB AB ABD AŞ BDDK BIMB BIS BM CEO DESİYAB DIB DMI DTM FİDER FSAP IBB IIBID IIMM İKB KB KKTC K/Z KOBİ MÖ : The Africian Arabian Bank Limited : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : Anonim Şirket : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu : Bank İslam Malaysiya Berhad : Uluslar arası Ödemeler Bankası : Birleşmiş Milletler : Chief executive officer : Devlet Sanayi İşçi Yatırım Bankası : Dubai İslamic Bank : Dar Al-Maal İslami Trust : Dış Ticaret Müsteşarlığı : Finansal Kiralama Derneği : Financial Services Action Plan : İslamic Bank of Britain : Uluslararası İslami Yatırım ve Kalkınma Bankası : İslamic İnterbank Money Market : İslam Kalkınma Bankası : Katılım Bankası : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti : Kâr Zarar : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler : Milattan Önce

11 ix NIT OPEC ÖFK SWIFT SYO TBB TBMM TC TCMB TDK TKBB TP TSPAKB YP YTL YY : National Investment Trust : Organization of Petroleum Exporting Countries : Özel Finans Kurumu : Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication : Sermaye Yeterlilik Oranı : Türkiye Bankalar Birliği : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Türkiye Cumhuriyeti : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası : Türk Dil Kurumu : Türkiye Katılım Bankalar Birliği : Türk Parası : Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği : Yabancı Para : Yeni Türk Lirası : Yüzyıl

12 x Tablolar Listesi Sayfa No: Tablo 1: Bankacılığın Tarihsel Gelişimi... 5 Tablo 2: Osmanlı Döneminde Kurulan Yabancı Bankalar Tablo 3: Osmanlı Döneminde Kurulan Milli Bankalar Tablo 4: Türkiye de Faaliyet Gösteren Yabancı Banka Sayısı ( ) Tablo 5: Türkiye de Faaliyet Gösteren Yerli Sermayeli Banka Sayısı Tablo 6: Türkiye de Faaliyet Gösteren Yabancı Sermayeli Banka Sayısı Tablo 7: İnternet Bankacılığı Kullanan Kişi Sayısı ve Toplam İşlem Hacmi Tablo 8: Özkaynak Ana Bileşenleri Tablo 9: 2011 / Ağustos itibariyle Zorunlu Kârşılık Oranları Tablo 10: 2010 Yılı III. Dönem ile 2011 Yılı III. Dönem ve 9 Aylık Kârşılaştırması Tablo 11: Seneler İtibariyle Mal Gruplarının Dağılım Yüzdesi Tablo 12: Kredi Kârtı Sayıları Tablo 13: Katılım Bankalarının Pasif Yapısı içerisinde yer alan Cari Hesaplar Tablo 14: Katılım Bankalarının Pasif Yapısı içerisinde yer alan Katılma Hesapları Tablo 15: Katılım Bankaları ile Mevduat Bankalarının Müşteri-Banka ilişkisi Tablo 16: Sosyal amaçlı (Teşvikli) nakdi kredi modeli işleyişi..176 Tablo 17: Normal Nakdi Kredi modeli işleyişi 184

13 xi Şekiller Listesi Sayfa No: Şekil 1: Makroekonomik Finansal Akış Şekil 2: Murabaha Sistemin İşleyişi Şekil 3: Kâr-Zarar İşleyişi Grafikler Listesi Sayfa No: Grafik 1: Katılım Bankalarının Aktif Toplamı (Milyon TL) Grafik 2: Katılım Bankalarında Toplanan Fon Büyüklüğü (Milyon TL) Grafik 3: Katılım Bankalarında Toplanan Fonda TP-YP Payı (%) Grafik 4: Katılım Bankalarında Kullandırılan Fon Büyüklüğü (Milyon TL) Grafik 5: Katılım Bankalarının Özkaynakları (Milyon TL) Grafik 6: Katılım Bankalarının Özkaynak Kârlılığı ve SYO (%)

14 xii İÇİNDEKİLER Sayfa No: Bilimsel Etik Sayfası... i Yüksek Lisans Tez Kabul Formu... ii Önsöz... iii Türkçe Özet Formu... iv İngilizce Özet Formu... vi Kısaltmalar Sayfası... viii Tablolar Listesi... x Şekiller Listesi... xi Grafikler Listesi..... xi Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MODERN ANLAMDA BANKACILIK VE FONKSİYONLARI Modern Anlamda Bankacılık Banka Kavramı Modern Bankacılık Sisteminin Tarihsel Gelişimi Dünyada Bankacılık Sisteminin Tarihsel Gelişimi Türkiye de Bankacılık Sisteminin Tarihsel Gelişimi Osmanlı Döneminde Bankacılık Anlayışı Cumhuriyet Sonrası Bankacılık Anlayışı Modern Bankacılık Türleri Küçük, Orta ve Büyük Ölçekte Bankacılık Ünite ve Şube Bankacılığı Uzmanlaşmış ve Uzmanlaşmamış Bankalar Holding Bankacılığı Perakende ve Toptancı Bankacılık Perakende Bankacılığı Toptancı Bankacılık Ticari Bankacılık Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı Kıyı Bankacılığı... 24

15 xiii Uluslararası Bankacılık İnternet Bankacılığı Devlet ve Bankalar Modern Banka Çeşitleri Merkez Bankası Mevduat Bankaları Halk Bankaları Ziraat Bankaları İpotek (Emlak) Bankaları Yatırım ve Kalkınma Bankaları Modern Bankacılık Fonksiyonları Finansal Aracılık Fonksiyonu İhracatı Teşvik Fonksiyonu Hizmet Sağlama Fonksiyonu Kaynakların Etkin Kullanımını Sağlama Fonksiyonu Gelir ve Servet Dağılımını Etkileme Fonksiyonu Kaydi Para Yaratma Fonksiyonu Para ve Maliye Politikalarına Yardımcı Olma Fonksiyonu Kaynaklara Akıcılık Sağlama Fonksiyonu Modern Bankacılık İşlemleri Modern Bankacılık Fon Toplama İşlemleri Özkaynaklar Sermaye Yedek Akçeler Dağıtılmayan Kârlar Yabancı Kaynaklar Mevduat İşlemleri Repo İşlemleri Merkez Bankası Kredileri Tahvil İhraç İşlemleri Eurodolar Borçlanmaları Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler... 42

16 Modern Bankacılıkta Fon Kullandırma İşlemleri Mecburi Yükümlülükler (Likit Kıymet Bulundurma) İştirakte Bulunma Finansal Kiralama (Leasing) Proje Finansmanı, Ticari Emtia Piyasa İşlemleri ve Kıymetli Maden Ticareti Kredi Verme İşlemleri Nakdi Krediler Açık Krediler Cari Hesap Kredileri Iskonto ve İştira Kredileri Senet Kârşılığı Krediler Mal Kârşılığı Krediler Kefalet Kârşılığı Krediler Pay Senedi ve Tahvil Kârşılığı Krediler Döviz Kârşılığı Krediler Tüketici Kredileri Kredi Kârtları Gayri Nakdi Krediler Teminat Mektupları Akreditifler Garanti Mektupları Kabul / Aval Kredileri Modern Bankacılık Etik Anlayışı Finans Sisteminde Etik Yaklaşımı Bankacılık Sisteminde Etik Yaklaşım İKİNCİ BÖLÜM FAİZSİZ BANKACILIK ANLAYIŞI VE UYGULAMALARI Tanım ve Özellikleri Faizsiz Bankacılığın Doğuşu ve Dayandığı Temel İlkeler Dini Faktörler Faiz Yasağı İlkesi Ticaretle Bağlantılılık İlkesi xiv

17 xv Belirsiz ve Riskli İşlemler Yasağı İlkesi Yatırımların Ahlak a Uygunluk İlkesi Ekonomik Faktörler Faizsiz Bankacılığının Hedefleri Faizsiz Bankacılığının Gelişim Süreci Dünyada Faizsiz Bankacılığının Gelişim Süreci Türkiye de Faizsiz Bankacılığının Gelişim Süreci Faizsiz Bankacılık Fonksiyonları Tasarruf ve Yatırımları Etkileme Fonksiyonu Finansal Aracılık Fonksiyonu Ekonomik Büyümeyi ve Gelişmeyi Etkileme Fonksiyonu İstikrarı Sağlama Fonksiyonu Enflasyonu Kontrol Etme ve İstihdamı Sağlama Fonksiyonu Gelir ve Servet Dağılımı Etkilime Fonksiyonu Sosyal İhtiyaçları Kârşılama ve Sosyal Yardımlaşmayı Sağlama Fonksiyonu Faizsiz Bankacılık Çeşitleri Ticaret Bankaları Yatırım ve Kalkınma Bankaları Tasarruf Bankaları Milletlerarası Kalkınma Bankası Halk Bankaları Emlak ve Kooperatif Bankaları Faizsiz Bankacılık İşlemleri Fon (Kaynak) Toplama İşlemleri Cari Hesaplar Katılma (Yatırım) Hesapları Fon Kullandırma (Sermayeyi Yönetme) İşlemleri Mudaraba (Emek Sermaye Ortaklığı) Murabaha (Ticaret Finansmanı) Murabaha Çeşitleri Klasik Murabaha Çağdaş Murabaha... 85

18 xvi Vadeli Satış (Bey-i Müeccel) Müşareke (Ortaklık) Normal Müşareke Müşareke - i Mütenakısa Finansal Kiralama (İcara) Kiralama Satınalma İşlemleri Kârz-ı Hasen Selem Satış Sigorta İşlemleri (Takaful) Cu ala Akreditif İşlemler Müzaraa ve Müsakat Dünyada Faizsiz Bankacılık Uygulamaları İslam Ülkelerinde Faizsiz Bankacılık Uygulamaları Mısır Suudi Arabistan Malezya Ürdün Kuveyt Birleşik Arap Emirlikleri İran Pakistan Diğer Ülkelerde Faizsiz Bankacılık Uygulamaları Amerika Birleşik Devletleri İngiltere Rusya Lüksemburg, Almanya, Hollanda, Bahama ve KKTC de Uygulamalar ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM KATILIM BANKALARININ MODERN BANKALARLA MUKAYESESİ VE KREDİLENDİRME ÜZERİNE MODEL ÖNERİSİ Türkiye de Faizsiz Bankacılık Uygulamaları (Katılım Bankaları) Katılım Bankacılığının Kurulmasına Neden Olan Faktörler İç Faktörler

19 xvii Dış Faktörler Katılım Bankacılığının Tarihsel Gelişimi Katılım Bankacılığının Yasal Çerçevesi Katılım Bankacılığının Genel Özellikleri Banka Statüsüne Sahip Olmaları Faaliyetlerde Faize Yer Verilmemesi Güven Kurumu Anlayışı Katılım Bankaları Faaliyetleri Fon Toplama Faaliyetleri Cari (Vadesiz) Hesaplar Kâr / Zarar Katılım Hesapları Yatırım Hesapları Tasarruf Hesapları Kıymetli Maden Depo Hesapları Fon Kullandırma Faaliyetleri Nakdi Kredi Faaliyetleri Kurumsal Finansman Desteği veya Üretim Desteği (Murabaha) Bireysel Finansman Desteği Kâr Zarar Ortaklığı Yatırımı Mal Kârşılığı Vesaikin Finansmanı Finansal Kiralama (Leasing) Gayri Nakdi Kredi Faaliyetleri Teminat Mektupları Akreditif İşlemleri Aval /Kabul Kredileri Katılım Bankacılığının Temel Problemleri Yapısal Problemler Kurumsal Yapının Teşekkülü Mevduat Erozyonu Banka Zararları İhtimali Krediler Konusu ve Kaynak Tahsisi Milletlerarası Bankacılığa Geçmede Yaşanan Problemler

20 xviii 3.7. Katılım Bankalarında Yaşanan Pratik ve Teorik Sorunlar Teoride Ortaya Çıkan Sorunlar Fıkıh ve Standartlaşma Sorunu Likitide Sorunu Yasal Koruma Sorunu Mark Up Finansman Sorunu Pratikte Ortaya Çıkan Sorunlar Yeterli Uzman Eksikliği Sorunu Yüksek Getiri Projelerin Finansman Sorunu Etkinlik Sorunu İdealler ve Pratikleşme Sorunu Murabaha ve Borç Türlerine Aşırı Müracaat Katılım Bankalarının Güçlü Yönleri Felsefesi Toplanan Fonların Niteliği Krizlere Kârşı Dayanıklılık Kobi Tecrübesi Erken Kredi Çağırma ve Fiyat Değişikliği Olmamasının Sistemi Koruması Katılım Bankalarının Ekonomiye Etkisi Katılım Bankalarının Türk Bankacılık Sistem İçerisindeki Yeri Katılım Bankaları ile Modern Bankaların Mukayesesi Bankacılık Fonksiyonları Açısından Mukayese Ekonomik Araçlar ve Sermaye Birikimine Etkileri Yönünden Tasarruf ve Yatırımları Etkileme Açısından Finansal Aracılık Açısından Maliye Politikalarına Aracılık Açısından Kaydi Para Oluşturma Açısından Bankacılık Sistemi Açısından Mukayese Bankacılık İşlemleri Açısından Mukayese Fon ve Mevduat Toplama Açısından Fon ve Kredi Kullandırma Açısından Katılım Bankalarının Nakdi Kredi Vermesine Yönelik Model Önerisi

21 xix Modelin Amacı Modelin Oluşum Şartları ve İşleyişi Modelin Değerlendirilmesi Faizsiz bankacılığa katkıları açısından değerlendirme Kullanıcılara sağlayacağı katkı açısından değerlendirme Sonuç ve değerlendirme Kaynakça Özgeçmiş

22 1 Giriş 1970 li yılların başlarına kadar faizsiz bankacılık sistemi, Müslüman ülkeler dâhil çok az insanın farkında olduğu bir gerçekti ve bankacılık sektöründe bilinmemekteydi. Yaşanan gelişmelerle birlikte kırk yıllık bir sürede İslami finans sistemi yeniden keşfedilmiş ve faizsiz bankacılık günümüzde küresel bir sektör halini almıştır. Bu dönem içerisinde Şer i kanunlara bağlı olarak birçok faizsiz bankacılık ürünü ve hizmeti geliştirilmiş ve çağdaş faizli banka sistemiyle birlikte bütün dünyada uygulanır hale gelmiştir. Günümüzde; faizsiz bankacılık anlayışı, 80 e yakın ülkede yaklaşık 570 İslami finansal kuruluş ile hizmet vermektedir. Pek çok uluslararası kurum ve bölgesel finansal merkezler, İslami finans ürünlerinin standardizasyonunda önemli bir rol oynamaktadır. Çok uluslu geleneksel finans gruplarının neredeyse hepsi, bağlı kuruluşlar aracılığıyla İslami finansal ürünlere destek vermekte ve önermektedir. Böylelikle faizsiz bankalar, önceleri geleneksel bankacılık sistemini kullanmayan ve faize dayalı işlem yaptığından dolayı suçluluk duyan milyonlarca insanın mutluluğunu ve servetini arttıracak, etik ve etkili bir sistemin açık bir sergilenişidir. Katılım bankaları, klasik anlamda ki bankalardan fon toplama ve kullandırma faaliyetlerinde farklı yöntemler izlemektedirler. Bu faaliyetleri ile bankacılık sektöründe yeni araçların kullanılmasına neden olan köklü değişimler meydana getirmişlerdir. Ancak her ne kadar da kısa sürede büyük başarılara imza atan katılım bankalarının tahmin edilen potansiyeli yakalama konusunda istenilen seviyeye ulaşamadıkları ortadadır. Bu alanda yapılan yeni finansal araçların uygulamaya konulması ve bu konuda yapılan önemli çalıştaylar, konferanslar ve tezler sayesinde katılım bankaları gelişimine devam etmektedir. Ayrıca küreselleşen dünyanın yaşadığı son ekonomik krizler, bankacılık ve finans sektörünün faizsiz sisteme daha çok ilgi duymasına sebep olmuştur. Günümüzde HSBC Holding, Deutsche Bank, BNP Paribas, Bank of America vb. birçok büyük Batı bankasının bünyesinde faizsiz bankacılık sistemiyle çalışan birimler bulunmasına rağmen, günümüzde küresel anlamda hizmet veren bir kısım bankalar da faizsiz sistemle çalışan bankacılık

23 2 birimlerini bünyelerinde kurmaya başlamışlardır. Yapılmakta olan bu tür çalışmalarda sistemin uygulanabilirliğinin kabul edildiğini göstermektedir. Burada bir sorunun çözülmesi gerekmektedir: Bir faizsiz banka nakit olarak nasıl kredi verecektir? Sistemin üzerinde çalışılması gereken şu andaki önemli problemlerinden birisi budur. Çalışmanın temel âmâcıda bu soru üzerine kurulmuştur. Katılım Bankalarının nakdi kredi kullandırmasına imkân sağlayan bir model önerisi sunmaktır. Çalışma üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümünde Modern bankaların gelişme süreçlerine değinilerek, bu bankaların fonksiyonları ve kredi işlemleri detaylı olarak anlatılmıştır. İkinci bölümde ise dünyada faizsiz bankacılığın gelişim süreci, fon toplama ve kullandırma işlemleri ele alınarak, dünyada faizsiz bankacılık uygulamalarına değinilmiştir. Çalışmanın temelini teşkil eden üçüncü bölümde ülkemizde faaliyette bulunan katılım bankaları hakkında genel bir bilgiye sahip olmak gayesi ile hareket edilmiştir. Katılım bankalarının fon toplama ve kullandırma gibi ana faaliyetleri üzerinde detaylı bir şekilde durulmuş, fonksiyonları, ekonomik sisteme katkıları anlatılmıştır. Son olarak katılım bankalarının çalışma prensipleri gereği modern bankalara göre güçlü ve zayıf olduğu hususlara değinilmiş ve belirlenen temel başlıklar altında değerlendirilmiştir. Bu çerçevede çalışmanın amacı katılım bankalarının nakdi kredi kullandırmasına imkân sağlayan model önerisi sunmaktır.

24 3 BİRİNCİ BÖLÜM MODERN ANLAMDA BANKACILIK VE FONKSİYONLARI 1.1. Modern Anlamda Bankacılık Banka Kavramı Yapılan araştırmalar neticesinde banka kelimesinin kökeni hususunda iki temel görüş söz konusudur. Birinci görüş Tarihteki ilk bankerlerden olan Lombardiyalı tüccarlar pazar yerlerine kurdukları tezgâhlar (banco) vasıtasıyla bankacılık işlemlerini yürütmüşlerdi. En kabul gören şekli ile banka kelimesinin masa, sıra veya tezgah anlamına gelen İtalyanca banco kelimesinden geldiği sanılmaktadır (Parasız, 2000: 5). İkinci görüşe göre banka kelimesinin kökeninin: 12. y.y. da Roma-Cermen İmparatorluğu idaresi altındaki Venedik şehrinde piyasaya çıkan kamu borcu senetleri anlamında İtalyanca monti veya Almanca banck kelimelerinden türetilmiş banchi olarak isimlendirilen zorunlu borçlanma tahvillerinden geldiği şeklinde yorumlanmaktadır (Öçal, 1997: 34). Banka kavramını tanımlamak gerekirse: Bankalar gerçek ve tüzel kişilerin tasarruflarını toplayarak bunları gelir sağlayıcı işlere kredi yoluyla yönlendiren, ödemelerde aracılık yapan, para nakli, senet tahsili, emanet kabulü gibi çeşitli hizmetler gören ekonomik kuruluşlardır (Altan, 2001: 41). Bu tanımı destekleyen diğer bir ifade şöyledir: Bankaları, diğer tip finansal kurumlardan ayıran, mevduat ve kredi ürünleri sağlamasıdır. Bankaların ana faaliyeti, mevduat sahipleri ve borçlanıcılar arasında arabuluculuk yapmaktadır (Heffeman, 2005: 1). Hukuki açıdan banka kavramı ise : Halktan topladığı ya da kendi sahip olduğu paraları kredi olarak kullandıran ve para akışına aracılık eden iktisadi işletme ve bu işletmenin sahibi durumunda olan anonim şirketin adıdır (Battal, 2004: 15) şeklinde ifade edilmiştir. Görüldüğü gibi banka ile ilgili tanımlar çeşitlidir ve kişiler baktıkları pencereye göre banka tarifi yapmaktadır. Ancak bütün tanımları birlikte düşünecek olursak genel bir ifadeyle bankacılık şu şekilde tanımlanmıştır. Mevduat kabul eden bu

25 4 mevduatı en verimli şekilde kredi işletmelerinde kullanmak amacıyla faaliyetlerinin esas konusu düzenli bir şekilde kredi almak ve kredi vermek olan ekonomik bir kuruluştur (Özer, 2008: 10). Günümüzde ekonomik hayatın en önemli temel taşlarından biri olan bankaların para-kredi, sermaye konularda önemli görev ve fonksiyonları bulunmaktadır. Ticari hayatta hem yurt içi hem de yurt dışı işlemlerin düzenli olarak yürütülebilmesi, bankaların bulunmadığı bir ortamda çok zordur. Bankalar; kişilerin tasarruflarını güvenle sakladıkları ve bu tasarruflardan gelir elde edebildikleri finansal kurumlardır. Ayrıca bankalar, finansman gereksinimi olan kişi ve kurumların bu ihtiyaçlarını kârşılar. Havale, çek işlemleri, menkul kıymet alım satımı, senet tahsili gibi bankacılık hizmetleriyle müşterilerine hizmet verirler (Mishkin, 2004: 160) Modern Bankacılık Sisteminin Tarihsel Gelişimi Bankacılığın tarihi gelişimi dünyada ve ülkemizde farklı olmuştur. Bu sebeple her ikisini ayrı ayrı ele almakta fayda vardır Dünyada Bankacılık Sisteminin Tarihsel Gelişimi Bankacılığın kökeni ilk çağlara kadar uzanmaktadır ve bankacılık hizmetleri ticaret kadar eskidir. Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarında bankacılık faaliyetleri, ticari ilişkilerle birlikte yürütülmüş ve ticaretin ayrılmaz bir parçasını oluşturmuştur (Tarlan, 1996: 7). Bankacılığın tarihsel gelişimi aşağıdaki tabloda kronolojik sırayla ifade edilmiştir. Burada dikkat çeken durum ise ilk bankacılık örnekleri mal yardımı şeklinde gerçekleşmiştir, günümüzde ki faizsiz bankacılığa benzemektedir.

26 5 Tablo 1: Bankacılığın Tarihsel Gelişimi Tarihte ilk Banka M.Ö 3500 İlk Bankacılık Yasaları M.Ö 2000 Bankacılığın Gelişmesi ve Denetlenmesi Milat İlk Modern Bankacılık Çek ve Banknot Kullanımı Goldsmithler ve Sertifika İlk Merkez Bankası Modern Bankacılığın Başlaması M.Ö M.Ö 3500 Sümer ve Babil de mabetlerde rahiplerin borç verdiğine dair bankacılık belgeleri bulunmuştur. M.Ö 2000 Eshunnanca Krallığı ilk bankacılık yasalarını düzenlemiş ve faiz oranını %20 olarak hükme bağlamıştır. Hammurabi Yasaları ile bankacılığın mevduat toplama, kredi verme gibi bazı temel işlemlerinin hükme bağlandığı görülmüştür. M.Ö 1000 İlk ve Orta Çağ da Yunanlılar, Romalılar ve Mısırlılar bankacılığı geliştirmiş, eski Mısır da faiz sınırlanırken eski Yunan da bankacılık denetimlerine başlanmıştır İlk modern banka Amsterdam Bankası kurulmuştur Venedik Bankası kurulmuş çek ve banknot kullanımı başlamıştır İngiltere Kralı tarafından tüccarların altınına el konulmasıyla birlikte, altınlar goldsmith denilen tüccarlara sertifika kârşılığı verilmeye başlamıştır İngiltere Merkez Bankası (İlk Merkez Bankası) kurulmuştur Sistem, Federal Reserve Bank (ABD Merkez Bankası) ile olgunluğa ulaşmış ve modern banka sistemini oluşturmuştur. Kaynak: (Aydın, 2006: 21)

27 6 Yapılan araştırmalar sonucunda, bu dönemlerde rahipler tarafından mabetlerde ihtiyacı olanlara borç verildiğine dair belgeler bulunmuştur. Bu anlamda bilinen en eski banka yapısı, yapılan kazılar sonucu Mezopotamya da Uruk kenti yakınlarında ortaya çıkan Kızıl Tapınak (M.Ö ) olmuştur. Kızıl Tapınak rahiplerinin, emanet bırakılan servetlerin hesabını tuttukları ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundukları bilinmektedir (Takan, 2001: 12-13). Bu anlamda ilk bankacılık yasaları ise; M.Ö li yıllarda Eshunnanca Krallığı tarafından hazırlanmıştır ve bu yasalarda krallık faiz oranlarını % 20 olarak belirlemiştir. Ancak daha sonraki yıllarda, Hammurabi Yasaları ile bankacılığın mevduat toplama, kredi verme gibi bazı temel işlemlerinin hükme bağlandığı görülmüştür. Yine bu dönemde kredi senetlerinin de nüshalar halinde kilden oluşan tabletlere yazıldığı belirlenmiştir. Bu kanunnamede tapınakların ödünç işlemlerini nasıl yönetecekleri, borcun nasıl tahsil edileceği, borçlunun hangi mallarının ne yolla borcun tasfiyesinde kullanılacağı belirtilmiştir. Ayrıca bu kanunnamede ödünç işlemlerinde faiz alınmasına izin verilmiş ve faiz oranlarının tahılda yıllık %33 ü, hurmada yıllık %20 yi ve madende yıllık %12 yi geçemeyeceği belirtilmiştir (Öçal ve Çolak, 1999: 14). Hıristiyanlığın ve İslamiyet in faizi yasaklamış olması bankerlik faaliyetlerinin genellikle Yahudiler tarafından yapılması sonucunu doğurmuştur. Ayrıca, Lombartlar da bankacılık alanında faaliyet göstermiştir. 13. y.y. dan itibaren gelişmeye başlayan ve kurulan fuarlar sayesinde temel kuralları oluşan bankacılık, asıl gelişimini 1453 te İstanbul un fethinden sonra yaşamıştır (Günal, 2001: 6). 15. y.y. dan itibaren Avrupa nın çeşitli şehirlerinde bankalar kurulmaya başlanmıştır. Bunlara birkaç örnek verilecek olursa; 1401 yılında Taula di Cambi Bankası Barselona da, 1408 yılında Casa di san Giorgio bankası Cenova da, 1584 yılında Banca Della Piazza di Rialto bankası Venedik te, 1593 yılında Banco di Ambrogio bankası Milano da kurulmuştur. Ancak modern anlamda ilk banka 1609 yılında kurulan Amsterdam Bankası dır ve uzun yıllar model banka olarak kabul edilmiştir. Bu bankayı 1637 de kurulan Venedik Bankası ve 1694 de kurulan

28 7 İngiltere Bankası takip etmiştir. Ayrıca İngiltere Bankası bugünkü anlamda da bir Merkez bankasıdır (Öçal ve Çolak, 1999: 16). Amerika da ise modern bankacılık 1782 de Bank of North America nın kurulması ile başlamış ve bunu 1791 yılında kurulan ve hem özel banka hem de Merkez Bankası olma özelliğine sahip olan Bank of the United States izlemiştir (Mishkin, 2004: ). Bankaların artan önemiyle beraber bankalar faaliyet alanlarına göre uzmanlaşmaya başlamıştır Büyük Buhran ından ve 2. Dünya Savaşı ndan sonra yatırım ve kalkınma bankalarının önemi artmıştır yılındaki petrol kriziyle, petrol ihraç eden ülkelerin gelirlerinin artması ve bunları ticari bankalara aktarmaları ve bu dönemde Bretton Woods Sistemi nin çökmesiyle bankacılık sektöründe birçok değişim ve yenilik meydana gelmiştir (Günal, 2001: 47). Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) bünyesinde 1974 yılında 13 üye ülkenin katılımı ile Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Basel Committee) kurulmuştur. Komite, üyeler arasında işbirliğinin artması ve bankacılık denetiminin ortak bir çerçeve içerisinde yürütülmesine odaklanmış, bu amaçla, Basel I ve Basel II Sermaye Uzlaşıları nı yayımlamıştır. Günümüzde bankalar perakende bankacılığa odaklanmaya başlamışlar ve bu durum ise banka kârlılığını artırmakta etkili bir unsur olmuştur. Ayrıca Basel II kapsamında getirilecek yenilikler, elektronik ticaret, teknolojideki gelişmeler tüketici kredilerinde büyümeyi sürdürecek ilave faktörler olacaktır. AB bankalarının fonlama yapıları yeniden şekillenmekte ve mevduatlara daha az dayanmaktadır. Ürün ve faaliyet alanında artan çeşitlilik banka kârlılığının artmasında etkili olurken, bankacılık faaliyetlerine bağlı olarak, sektöre özel riskler son yıllarda artış göstermiştir (Tiryaki, 2009: 1). Günümüzde Avrupa bankacılık sektörüne bakıldığında, Avrupa Birliği (AB) bankacılık sektörünün son yıllarda önemli yapısal değişiklikler geçirdiği görülmektedir. Bu süreçte öne çıkan temel değişiklikler, Euro nun ortak para birimi olarak üye ülkelerde kullanılmaya başlanması, yeni üyelerin AB ye katılması ve en önemlisi de Avrupa da finansal piyasaların entegrasyonunun sağlanmasına yönelik Mali Hizmetler Eylem Planının (Financial Services Action Plan- FSAP) hazırlanması olmuştur. AB finansal piyasalarının değişen yapısı bazı değişiklikleri de beraberinde

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖNDER GÜMÜŞ DANIŞMAN: PROF.DR. Sibel

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA ve BİRLEŞMELERİ

DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA ve BİRLEŞMELERİ DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA ve BİRLEŞMELERİ DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA VE BİRLEŞMELERİ Ağustos 2011 Yayın Adı : Dünyada Borsa Şirketleşmeleri, Satın Alma ve Birleşmeleri Editör

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cemal DOĞAN

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 Özel Emeklilik Sistemleri (sayfa 6) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan Genel

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

TURKISH COOPERATIVE ASSOCIATION TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonom. Th rd Sector Soc al Econom c Rev ew. 2013 C lt: 48 Sayı: 2

TURKISH COOPERATIVE ASSOCIATION TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonom. Th rd Sector Soc al Econom c Rev ew. 2013 C lt: 48 Sayı: 2 KOOP-KUR KOOPERATİFÇİ LTÜRK İK KURUMU ISSN 1300-1469 Th rd Sector Soc al Econom c Rev ew KOOP-KUR KOOPERATİFÇİ LTÜRK İK KURUMU ISSN 1300-1469 Üçüncü Sektör Sosyal Ekonom 2013 Volume:48 Number: 2 F nanc

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

YENİLİKÇİ KÜÇÜK İŞLETMELERİN FİNANSMANI: TÜRKİYE UYGULAMASI

YENİLİKÇİ KÜÇÜK İŞLETMELERİN FİNANSMANI: TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI YENİLİKÇİ KÜÇÜK İŞLETMELERİN FİNANSMANI: TÜRKİYE UYGULAMASI Yüksek Lisans Tezi AYŞEGÜL ERTUĞRUL İstanbul, 2011 T.C.

Detaylı

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 Türkiye de Tasarruflar (sayfa 8) Türkiye de ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (sayfa 13) Avrasya Borsaları (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. DÜNYADA ve TÜRKİYE DE KALKINMA BANKACILIĞI ve KALKINMANIN FİNANSMANI Ahmet KANDEMİR Araştırma Müdürü GA 02-3-10 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa No

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI

KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI Ayşenur SEZGİN Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ Osmanlı nın Son Döneminden Günümüze Türkiye de Dış Ticaretin Gelişimi 55 OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ Burcu KILINÇ SAVRUL Araş. Gör. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular İçindekiler I- Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi... 1 II- Finansal İstikrar... 13 III- TCMB Döviz Kuru Politikası ve Rezerv Yönetimi... 16 IV- Emisyon... 28 V- Sermaye ve Hissedarlık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME AT Uzmanlık Tezi Semiha KÖROĞLU AT Uzman Yardımcısı

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-71-0 YAYIN NO: KB: 2875 - ÖİK: 725 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı