FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fırat KINALI Danışman Doç.Dr. Mikail ALTAN Konya 2012

2

3

4

5 iii Önsöz Tez çalışmamın başlangıcından tamamlanmasına kadar geçen süreçlerde beni yönlendiren ve bilgilerini benimle paylaşan tez danışmanım Doç. Dr. Mikail ALTAN a, çalışmam sırasında benden yardımlarını esirgemeyen ve üzerimde emeği çok fazla olan kıymetli hocam Prof. Dr. Osman OKKA ya ve çalışmaya katkılarıyla bize destek olan hocam Prof. Dr. Orhan ÇEKER e teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca çalışmalarım süresince bana hep destek olan İttifak Holding A.Ş. deki çalışma arkadaşlarıma ve bu çalışmada benim kadar emeklerinin olduğunu düşündüğüm annem Emine, babam Mehmet KINALI ya ve kardeşlerime şükranlarımı sunarım.

6 iv Türkçe Özet Formu T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Fırat KINALI Numarası Öğrencinin Ana Bilim / Bilim Dalı Programı Tez Danışmanı İşletmee / Muhasebe Finansman Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. Mikail ALTAN Doktora Tezin Adı Faizsizz Sistemde Bankacılık Anlayışı ve Kredi İşlemleri ÖZET Yaşanan gelişmeler neticesinde son yıllarda dünyada, hızla yaygınlaşan faizsiz bankalar, klasik bankaların yaptıkları işlemlerden farklı olarak faiz enstrümanınaa kârışmadan faaliyetlerini yerine getirmektedirler. Ülkemizde de faizsiz bankacılığın kurulmasına ilişkin olarak hazırlanan ilk yasaa 1983 yılında çıkmış ve ilk faizsiz bankaa Özel Finans Kurumu adıyla 1985 yılında kurulmuştur. Katılım Bankaları alanında ilk düzenlemeler ise 1999 yılında gerçekleştirilmiştir ve altı yıllık süreç sonunda Özel Finans Kurumları adı altında çalışan faizsiz bankaların isimleri 2005 yılında Katılım Bankaları olarak değiştirilmiştir. Ülkemizde faaliyette bulunan katılım bankalarına bakıldığında iki temel amaç çerçevesinde hareket etmektedirler. Bunlardann ilki kişi ya da kurumların ekonomik ve sosyal yaşamlarındaa faizin sebep olduğu sömürüyü, haksızlığı ve dengesizliği ortadan kaldırmak, ikinci olarak da başta bankacılık ve finans sektörü olmak üzere genel ekonomik sisteme olumlu katkı sağlamak amacıyla atıl duran fonları helal yoldan ekonomik alana çekilmesinii sağlamaktadır.

7 v Çalışmada faizsiz prensiplerde faaliyet gösteren bankaların müşterilerine, faizsiz nakdi kredi verilebilmesi hedeflenmiştir. Geliştirilen modelin hem ticari hayatın geliştirilmesine, hem de başta Türkiye de faaliyet gösteren katılım bankaları olmak üzere tüm faizsiz bankaların finansal sektör içerisinde ki payının ve etkinliğinin artırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Faizsiz Bankacılık, Katılım Bankası, Nakdi Kredi

8 vi İngilizce Özet Formu T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Numarası Fırat KINALI Ana Bilim / Bilim İşletme / Muhasebe Finansman Dalı Öğrencinin Programı Tez Danışmanı Tezli Yüksek Lisanss Doç. Dr. Mikail ALTAN Doktora Tez İngilizce adı Understanding of Interest-Free Banking System and Credit Operations SUMMARY Interest-free banks which are rapidly expanding in recent years as a result of developments in the countries of the world fulfill their sevices unlike modern banks actions without interfering interest. The first law whichh is prepared regarding the establishment of interest-free banking came out in 1983 and in this context; the first interest-free banking was established in 1985 under the name of "Private Finance Agency". And first regulations were made in 1999 as Participation Banks and at the end of the six-year period the name of interest free banks operating under the name of private financial institutions weree amended as participation banks. Participation banks operating in our country are acting within the framework of the two main objectives. First of these is to eliminate the exploitation, injustice, and the imbalance caused by interest in economic and social lives of the people or institutions. And the second one is to provide taking of the idle funds to the

9 vii economic area canonically lawful way in order to provide a positive contribution to the overall economic system and particularly banking and finance sector. Interest-free to customers of the banks operating principles, the study, aimed to grant cash loans. The model developed in both the development of commercial life, as well as participation banks operating in Turkey, particularly in the share of all interest-free banks in the financial sector and are expected to contribute to increase the efficiency. Key Words: Interest Free Banking, Participation Bank, Cash Credit.

10 viii Kısaltmalar Sayfası AAIB AB ABD AŞ BDDK BIMB BIS BM CEO DESİYAB DIB DMI DTM FİDER FSAP IBB IIBID IIMM İKB KB KKTC K/Z KOBİ MÖ : The Africian Arabian Bank Limited : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : Anonim Şirket : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu : Bank İslam Malaysiya Berhad : Uluslar arası Ödemeler Bankası : Birleşmiş Milletler : Chief executive officer : Devlet Sanayi İşçi Yatırım Bankası : Dubai İslamic Bank : Dar Al-Maal İslami Trust : Dış Ticaret Müsteşarlığı : Finansal Kiralama Derneği : Financial Services Action Plan : İslamic Bank of Britain : Uluslararası İslami Yatırım ve Kalkınma Bankası : İslamic İnterbank Money Market : İslam Kalkınma Bankası : Katılım Bankası : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti : Kâr Zarar : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler : Milattan Önce

11 ix NIT OPEC ÖFK SWIFT SYO TBB TBMM TC TCMB TDK TKBB TP TSPAKB YP YTL YY : National Investment Trust : Organization of Petroleum Exporting Countries : Özel Finans Kurumu : Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication : Sermaye Yeterlilik Oranı : Türkiye Bankalar Birliği : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Türkiye Cumhuriyeti : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası : Türk Dil Kurumu : Türkiye Katılım Bankalar Birliği : Türk Parası : Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği : Yabancı Para : Yeni Türk Lirası : Yüzyıl

12 x Tablolar Listesi Sayfa No: Tablo 1: Bankacılığın Tarihsel Gelişimi... 5 Tablo 2: Osmanlı Döneminde Kurulan Yabancı Bankalar Tablo 3: Osmanlı Döneminde Kurulan Milli Bankalar Tablo 4: Türkiye de Faaliyet Gösteren Yabancı Banka Sayısı ( ) Tablo 5: Türkiye de Faaliyet Gösteren Yerli Sermayeli Banka Sayısı Tablo 6: Türkiye de Faaliyet Gösteren Yabancı Sermayeli Banka Sayısı Tablo 7: İnternet Bankacılığı Kullanan Kişi Sayısı ve Toplam İşlem Hacmi Tablo 8: Özkaynak Ana Bileşenleri Tablo 9: 2011 / Ağustos itibariyle Zorunlu Kârşılık Oranları Tablo 10: 2010 Yılı III. Dönem ile 2011 Yılı III. Dönem ve 9 Aylık Kârşılaştırması Tablo 11: Seneler İtibariyle Mal Gruplarının Dağılım Yüzdesi Tablo 12: Kredi Kârtı Sayıları Tablo 13: Katılım Bankalarının Pasif Yapısı içerisinde yer alan Cari Hesaplar Tablo 14: Katılım Bankalarının Pasif Yapısı içerisinde yer alan Katılma Hesapları Tablo 15: Katılım Bankaları ile Mevduat Bankalarının Müşteri-Banka ilişkisi Tablo 16: Sosyal amaçlı (Teşvikli) nakdi kredi modeli işleyişi..176 Tablo 17: Normal Nakdi Kredi modeli işleyişi 184

13 xi Şekiller Listesi Sayfa No: Şekil 1: Makroekonomik Finansal Akış Şekil 2: Murabaha Sistemin İşleyişi Şekil 3: Kâr-Zarar İşleyişi Grafikler Listesi Sayfa No: Grafik 1: Katılım Bankalarının Aktif Toplamı (Milyon TL) Grafik 2: Katılım Bankalarında Toplanan Fon Büyüklüğü (Milyon TL) Grafik 3: Katılım Bankalarında Toplanan Fonda TP-YP Payı (%) Grafik 4: Katılım Bankalarında Kullandırılan Fon Büyüklüğü (Milyon TL) Grafik 5: Katılım Bankalarının Özkaynakları (Milyon TL) Grafik 6: Katılım Bankalarının Özkaynak Kârlılığı ve SYO (%)

14 xii İÇİNDEKİLER Sayfa No: Bilimsel Etik Sayfası... i Yüksek Lisans Tez Kabul Formu... ii Önsöz... iii Türkçe Özet Formu... iv İngilizce Özet Formu... vi Kısaltmalar Sayfası... viii Tablolar Listesi... x Şekiller Listesi... xi Grafikler Listesi..... xi Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MODERN ANLAMDA BANKACILIK VE FONKSİYONLARI Modern Anlamda Bankacılık Banka Kavramı Modern Bankacılık Sisteminin Tarihsel Gelişimi Dünyada Bankacılık Sisteminin Tarihsel Gelişimi Türkiye de Bankacılık Sisteminin Tarihsel Gelişimi Osmanlı Döneminde Bankacılık Anlayışı Cumhuriyet Sonrası Bankacılık Anlayışı Modern Bankacılık Türleri Küçük, Orta ve Büyük Ölçekte Bankacılık Ünite ve Şube Bankacılığı Uzmanlaşmış ve Uzmanlaşmamış Bankalar Holding Bankacılığı Perakende ve Toptancı Bankacılık Perakende Bankacılığı Toptancı Bankacılık Ticari Bankacılık Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı Kıyı Bankacılığı... 24

15 xiii Uluslararası Bankacılık İnternet Bankacılığı Devlet ve Bankalar Modern Banka Çeşitleri Merkez Bankası Mevduat Bankaları Halk Bankaları Ziraat Bankaları İpotek (Emlak) Bankaları Yatırım ve Kalkınma Bankaları Modern Bankacılık Fonksiyonları Finansal Aracılık Fonksiyonu İhracatı Teşvik Fonksiyonu Hizmet Sağlama Fonksiyonu Kaynakların Etkin Kullanımını Sağlama Fonksiyonu Gelir ve Servet Dağılımını Etkileme Fonksiyonu Kaydi Para Yaratma Fonksiyonu Para ve Maliye Politikalarına Yardımcı Olma Fonksiyonu Kaynaklara Akıcılık Sağlama Fonksiyonu Modern Bankacılık İşlemleri Modern Bankacılık Fon Toplama İşlemleri Özkaynaklar Sermaye Yedek Akçeler Dağıtılmayan Kârlar Yabancı Kaynaklar Mevduat İşlemleri Repo İşlemleri Merkez Bankası Kredileri Tahvil İhraç İşlemleri Eurodolar Borçlanmaları Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler... 42

16 Modern Bankacılıkta Fon Kullandırma İşlemleri Mecburi Yükümlülükler (Likit Kıymet Bulundurma) İştirakte Bulunma Finansal Kiralama (Leasing) Proje Finansmanı, Ticari Emtia Piyasa İşlemleri ve Kıymetli Maden Ticareti Kredi Verme İşlemleri Nakdi Krediler Açık Krediler Cari Hesap Kredileri Iskonto ve İştira Kredileri Senet Kârşılığı Krediler Mal Kârşılığı Krediler Kefalet Kârşılığı Krediler Pay Senedi ve Tahvil Kârşılığı Krediler Döviz Kârşılığı Krediler Tüketici Kredileri Kredi Kârtları Gayri Nakdi Krediler Teminat Mektupları Akreditifler Garanti Mektupları Kabul / Aval Kredileri Modern Bankacılık Etik Anlayışı Finans Sisteminde Etik Yaklaşımı Bankacılık Sisteminde Etik Yaklaşım İKİNCİ BÖLÜM FAİZSİZ BANKACILIK ANLAYIŞI VE UYGULAMALARI Tanım ve Özellikleri Faizsiz Bankacılığın Doğuşu ve Dayandığı Temel İlkeler Dini Faktörler Faiz Yasağı İlkesi Ticaretle Bağlantılılık İlkesi xiv

17 xv Belirsiz ve Riskli İşlemler Yasağı İlkesi Yatırımların Ahlak a Uygunluk İlkesi Ekonomik Faktörler Faizsiz Bankacılığının Hedefleri Faizsiz Bankacılığının Gelişim Süreci Dünyada Faizsiz Bankacılığının Gelişim Süreci Türkiye de Faizsiz Bankacılığının Gelişim Süreci Faizsiz Bankacılık Fonksiyonları Tasarruf ve Yatırımları Etkileme Fonksiyonu Finansal Aracılık Fonksiyonu Ekonomik Büyümeyi ve Gelişmeyi Etkileme Fonksiyonu İstikrarı Sağlama Fonksiyonu Enflasyonu Kontrol Etme ve İstihdamı Sağlama Fonksiyonu Gelir ve Servet Dağılımı Etkilime Fonksiyonu Sosyal İhtiyaçları Kârşılama ve Sosyal Yardımlaşmayı Sağlama Fonksiyonu Faizsiz Bankacılık Çeşitleri Ticaret Bankaları Yatırım ve Kalkınma Bankaları Tasarruf Bankaları Milletlerarası Kalkınma Bankası Halk Bankaları Emlak ve Kooperatif Bankaları Faizsiz Bankacılık İşlemleri Fon (Kaynak) Toplama İşlemleri Cari Hesaplar Katılma (Yatırım) Hesapları Fon Kullandırma (Sermayeyi Yönetme) İşlemleri Mudaraba (Emek Sermaye Ortaklığı) Murabaha (Ticaret Finansmanı) Murabaha Çeşitleri Klasik Murabaha Çağdaş Murabaha... 85

18 xvi Vadeli Satış (Bey-i Müeccel) Müşareke (Ortaklık) Normal Müşareke Müşareke - i Mütenakısa Finansal Kiralama (İcara) Kiralama Satınalma İşlemleri Kârz-ı Hasen Selem Satış Sigorta İşlemleri (Takaful) Cu ala Akreditif İşlemler Müzaraa ve Müsakat Dünyada Faizsiz Bankacılık Uygulamaları İslam Ülkelerinde Faizsiz Bankacılık Uygulamaları Mısır Suudi Arabistan Malezya Ürdün Kuveyt Birleşik Arap Emirlikleri İran Pakistan Diğer Ülkelerde Faizsiz Bankacılık Uygulamaları Amerika Birleşik Devletleri İngiltere Rusya Lüksemburg, Almanya, Hollanda, Bahama ve KKTC de Uygulamalar ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM KATILIM BANKALARININ MODERN BANKALARLA MUKAYESESİ VE KREDİLENDİRME ÜZERİNE MODEL ÖNERİSİ Türkiye de Faizsiz Bankacılık Uygulamaları (Katılım Bankaları) Katılım Bankacılığının Kurulmasına Neden Olan Faktörler İç Faktörler

19 xvii Dış Faktörler Katılım Bankacılığının Tarihsel Gelişimi Katılım Bankacılığının Yasal Çerçevesi Katılım Bankacılığının Genel Özellikleri Banka Statüsüne Sahip Olmaları Faaliyetlerde Faize Yer Verilmemesi Güven Kurumu Anlayışı Katılım Bankaları Faaliyetleri Fon Toplama Faaliyetleri Cari (Vadesiz) Hesaplar Kâr / Zarar Katılım Hesapları Yatırım Hesapları Tasarruf Hesapları Kıymetli Maden Depo Hesapları Fon Kullandırma Faaliyetleri Nakdi Kredi Faaliyetleri Kurumsal Finansman Desteği veya Üretim Desteği (Murabaha) Bireysel Finansman Desteği Kâr Zarar Ortaklığı Yatırımı Mal Kârşılığı Vesaikin Finansmanı Finansal Kiralama (Leasing) Gayri Nakdi Kredi Faaliyetleri Teminat Mektupları Akreditif İşlemleri Aval /Kabul Kredileri Katılım Bankacılığının Temel Problemleri Yapısal Problemler Kurumsal Yapının Teşekkülü Mevduat Erozyonu Banka Zararları İhtimali Krediler Konusu ve Kaynak Tahsisi Milletlerarası Bankacılığa Geçmede Yaşanan Problemler

20 xviii 3.7. Katılım Bankalarında Yaşanan Pratik ve Teorik Sorunlar Teoride Ortaya Çıkan Sorunlar Fıkıh ve Standartlaşma Sorunu Likitide Sorunu Yasal Koruma Sorunu Mark Up Finansman Sorunu Pratikte Ortaya Çıkan Sorunlar Yeterli Uzman Eksikliği Sorunu Yüksek Getiri Projelerin Finansman Sorunu Etkinlik Sorunu İdealler ve Pratikleşme Sorunu Murabaha ve Borç Türlerine Aşırı Müracaat Katılım Bankalarının Güçlü Yönleri Felsefesi Toplanan Fonların Niteliği Krizlere Kârşı Dayanıklılık Kobi Tecrübesi Erken Kredi Çağırma ve Fiyat Değişikliği Olmamasının Sistemi Koruması Katılım Bankalarının Ekonomiye Etkisi Katılım Bankalarının Türk Bankacılık Sistem İçerisindeki Yeri Katılım Bankaları ile Modern Bankaların Mukayesesi Bankacılık Fonksiyonları Açısından Mukayese Ekonomik Araçlar ve Sermaye Birikimine Etkileri Yönünden Tasarruf ve Yatırımları Etkileme Açısından Finansal Aracılık Açısından Maliye Politikalarına Aracılık Açısından Kaydi Para Oluşturma Açısından Bankacılık Sistemi Açısından Mukayese Bankacılık İşlemleri Açısından Mukayese Fon ve Mevduat Toplama Açısından Fon ve Kredi Kullandırma Açısından Katılım Bankalarının Nakdi Kredi Vermesine Yönelik Model Önerisi

21 xix Modelin Amacı Modelin Oluşum Şartları ve İşleyişi Modelin Değerlendirilmesi Faizsiz bankacılığa katkıları açısından değerlendirme Kullanıcılara sağlayacağı katkı açısından değerlendirme Sonuç ve değerlendirme Kaynakça Özgeçmiş

22 1 Giriş 1970 li yılların başlarına kadar faizsiz bankacılık sistemi, Müslüman ülkeler dâhil çok az insanın farkında olduğu bir gerçekti ve bankacılık sektöründe bilinmemekteydi. Yaşanan gelişmelerle birlikte kırk yıllık bir sürede İslami finans sistemi yeniden keşfedilmiş ve faizsiz bankacılık günümüzde küresel bir sektör halini almıştır. Bu dönem içerisinde Şer i kanunlara bağlı olarak birçok faizsiz bankacılık ürünü ve hizmeti geliştirilmiş ve çağdaş faizli banka sistemiyle birlikte bütün dünyada uygulanır hale gelmiştir. Günümüzde; faizsiz bankacılık anlayışı, 80 e yakın ülkede yaklaşık 570 İslami finansal kuruluş ile hizmet vermektedir. Pek çok uluslararası kurum ve bölgesel finansal merkezler, İslami finans ürünlerinin standardizasyonunda önemli bir rol oynamaktadır. Çok uluslu geleneksel finans gruplarının neredeyse hepsi, bağlı kuruluşlar aracılığıyla İslami finansal ürünlere destek vermekte ve önermektedir. Böylelikle faizsiz bankalar, önceleri geleneksel bankacılık sistemini kullanmayan ve faize dayalı işlem yaptığından dolayı suçluluk duyan milyonlarca insanın mutluluğunu ve servetini arttıracak, etik ve etkili bir sistemin açık bir sergilenişidir. Katılım bankaları, klasik anlamda ki bankalardan fon toplama ve kullandırma faaliyetlerinde farklı yöntemler izlemektedirler. Bu faaliyetleri ile bankacılık sektöründe yeni araçların kullanılmasına neden olan köklü değişimler meydana getirmişlerdir. Ancak her ne kadar da kısa sürede büyük başarılara imza atan katılım bankalarının tahmin edilen potansiyeli yakalama konusunda istenilen seviyeye ulaşamadıkları ortadadır. Bu alanda yapılan yeni finansal araçların uygulamaya konulması ve bu konuda yapılan önemli çalıştaylar, konferanslar ve tezler sayesinde katılım bankaları gelişimine devam etmektedir. Ayrıca küreselleşen dünyanın yaşadığı son ekonomik krizler, bankacılık ve finans sektörünün faizsiz sisteme daha çok ilgi duymasına sebep olmuştur. Günümüzde HSBC Holding, Deutsche Bank, BNP Paribas, Bank of America vb. birçok büyük Batı bankasının bünyesinde faizsiz bankacılık sistemiyle çalışan birimler bulunmasına rağmen, günümüzde küresel anlamda hizmet veren bir kısım bankalar da faizsiz sistemle çalışan bankacılık

23 2 birimlerini bünyelerinde kurmaya başlamışlardır. Yapılmakta olan bu tür çalışmalarda sistemin uygulanabilirliğinin kabul edildiğini göstermektedir. Burada bir sorunun çözülmesi gerekmektedir: Bir faizsiz banka nakit olarak nasıl kredi verecektir? Sistemin üzerinde çalışılması gereken şu andaki önemli problemlerinden birisi budur. Çalışmanın temel âmâcıda bu soru üzerine kurulmuştur. Katılım Bankalarının nakdi kredi kullandırmasına imkân sağlayan bir model önerisi sunmaktır. Çalışma üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümünde Modern bankaların gelişme süreçlerine değinilerek, bu bankaların fonksiyonları ve kredi işlemleri detaylı olarak anlatılmıştır. İkinci bölümde ise dünyada faizsiz bankacılığın gelişim süreci, fon toplama ve kullandırma işlemleri ele alınarak, dünyada faizsiz bankacılık uygulamalarına değinilmiştir. Çalışmanın temelini teşkil eden üçüncü bölümde ülkemizde faaliyette bulunan katılım bankaları hakkında genel bir bilgiye sahip olmak gayesi ile hareket edilmiştir. Katılım bankalarının fon toplama ve kullandırma gibi ana faaliyetleri üzerinde detaylı bir şekilde durulmuş, fonksiyonları, ekonomik sisteme katkıları anlatılmıştır. Son olarak katılım bankalarının çalışma prensipleri gereği modern bankalara göre güçlü ve zayıf olduğu hususlara değinilmiş ve belirlenen temel başlıklar altında değerlendirilmiştir. Bu çerçevede çalışmanın amacı katılım bankalarının nakdi kredi kullandırmasına imkân sağlayan model önerisi sunmaktır.

24 3 BİRİNCİ BÖLÜM MODERN ANLAMDA BANKACILIK VE FONKSİYONLARI 1.1. Modern Anlamda Bankacılık Banka Kavramı Yapılan araştırmalar neticesinde banka kelimesinin kökeni hususunda iki temel görüş söz konusudur. Birinci görüş Tarihteki ilk bankerlerden olan Lombardiyalı tüccarlar pazar yerlerine kurdukları tezgâhlar (banco) vasıtasıyla bankacılık işlemlerini yürütmüşlerdi. En kabul gören şekli ile banka kelimesinin masa, sıra veya tezgah anlamına gelen İtalyanca banco kelimesinden geldiği sanılmaktadır (Parasız, 2000: 5). İkinci görüşe göre banka kelimesinin kökeninin: 12. y.y. da Roma-Cermen İmparatorluğu idaresi altındaki Venedik şehrinde piyasaya çıkan kamu borcu senetleri anlamında İtalyanca monti veya Almanca banck kelimelerinden türetilmiş banchi olarak isimlendirilen zorunlu borçlanma tahvillerinden geldiği şeklinde yorumlanmaktadır (Öçal, 1997: 34). Banka kavramını tanımlamak gerekirse: Bankalar gerçek ve tüzel kişilerin tasarruflarını toplayarak bunları gelir sağlayıcı işlere kredi yoluyla yönlendiren, ödemelerde aracılık yapan, para nakli, senet tahsili, emanet kabulü gibi çeşitli hizmetler gören ekonomik kuruluşlardır (Altan, 2001: 41). Bu tanımı destekleyen diğer bir ifade şöyledir: Bankaları, diğer tip finansal kurumlardan ayıran, mevduat ve kredi ürünleri sağlamasıdır. Bankaların ana faaliyeti, mevduat sahipleri ve borçlanıcılar arasında arabuluculuk yapmaktadır (Heffeman, 2005: 1). Hukuki açıdan banka kavramı ise : Halktan topladığı ya da kendi sahip olduğu paraları kredi olarak kullandıran ve para akışına aracılık eden iktisadi işletme ve bu işletmenin sahibi durumunda olan anonim şirketin adıdır (Battal, 2004: 15) şeklinde ifade edilmiştir. Görüldüğü gibi banka ile ilgili tanımlar çeşitlidir ve kişiler baktıkları pencereye göre banka tarifi yapmaktadır. Ancak bütün tanımları birlikte düşünecek olursak genel bir ifadeyle bankacılık şu şekilde tanımlanmıştır. Mevduat kabul eden bu

25 4 mevduatı en verimli şekilde kredi işletmelerinde kullanmak amacıyla faaliyetlerinin esas konusu düzenli bir şekilde kredi almak ve kredi vermek olan ekonomik bir kuruluştur (Özer, 2008: 10). Günümüzde ekonomik hayatın en önemli temel taşlarından biri olan bankaların para-kredi, sermaye konularda önemli görev ve fonksiyonları bulunmaktadır. Ticari hayatta hem yurt içi hem de yurt dışı işlemlerin düzenli olarak yürütülebilmesi, bankaların bulunmadığı bir ortamda çok zordur. Bankalar; kişilerin tasarruflarını güvenle sakladıkları ve bu tasarruflardan gelir elde edebildikleri finansal kurumlardır. Ayrıca bankalar, finansman gereksinimi olan kişi ve kurumların bu ihtiyaçlarını kârşılar. Havale, çek işlemleri, menkul kıymet alım satımı, senet tahsili gibi bankacılık hizmetleriyle müşterilerine hizmet verirler (Mishkin, 2004: 160) Modern Bankacılık Sisteminin Tarihsel Gelişimi Bankacılığın tarihi gelişimi dünyada ve ülkemizde farklı olmuştur. Bu sebeple her ikisini ayrı ayrı ele almakta fayda vardır Dünyada Bankacılık Sisteminin Tarihsel Gelişimi Bankacılığın kökeni ilk çağlara kadar uzanmaktadır ve bankacılık hizmetleri ticaret kadar eskidir. Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarında bankacılık faaliyetleri, ticari ilişkilerle birlikte yürütülmüş ve ticaretin ayrılmaz bir parçasını oluşturmuştur (Tarlan, 1996: 7). Bankacılığın tarihsel gelişimi aşağıdaki tabloda kronolojik sırayla ifade edilmiştir. Burada dikkat çeken durum ise ilk bankacılık örnekleri mal yardımı şeklinde gerçekleşmiştir, günümüzde ki faizsiz bankacılığa benzemektedir.

26 5 Tablo 1: Bankacılığın Tarihsel Gelişimi Tarihte ilk Banka M.Ö 3500 İlk Bankacılık Yasaları M.Ö 2000 Bankacılığın Gelişmesi ve Denetlenmesi Milat İlk Modern Bankacılık Çek ve Banknot Kullanımı Goldsmithler ve Sertifika İlk Merkez Bankası Modern Bankacılığın Başlaması M.Ö M.Ö 3500 Sümer ve Babil de mabetlerde rahiplerin borç verdiğine dair bankacılık belgeleri bulunmuştur. M.Ö 2000 Eshunnanca Krallığı ilk bankacılık yasalarını düzenlemiş ve faiz oranını %20 olarak hükme bağlamıştır. Hammurabi Yasaları ile bankacılığın mevduat toplama, kredi verme gibi bazı temel işlemlerinin hükme bağlandığı görülmüştür. M.Ö 1000 İlk ve Orta Çağ da Yunanlılar, Romalılar ve Mısırlılar bankacılığı geliştirmiş, eski Mısır da faiz sınırlanırken eski Yunan da bankacılık denetimlerine başlanmıştır İlk modern banka Amsterdam Bankası kurulmuştur Venedik Bankası kurulmuş çek ve banknot kullanımı başlamıştır İngiltere Kralı tarafından tüccarların altınına el konulmasıyla birlikte, altınlar goldsmith denilen tüccarlara sertifika kârşılığı verilmeye başlamıştır İngiltere Merkez Bankası (İlk Merkez Bankası) kurulmuştur Sistem, Federal Reserve Bank (ABD Merkez Bankası) ile olgunluğa ulaşmış ve modern banka sistemini oluşturmuştur. Kaynak: (Aydın, 2006: 21)

27 6 Yapılan araştırmalar sonucunda, bu dönemlerde rahipler tarafından mabetlerde ihtiyacı olanlara borç verildiğine dair belgeler bulunmuştur. Bu anlamda bilinen en eski banka yapısı, yapılan kazılar sonucu Mezopotamya da Uruk kenti yakınlarında ortaya çıkan Kızıl Tapınak (M.Ö ) olmuştur. Kızıl Tapınak rahiplerinin, emanet bırakılan servetlerin hesabını tuttukları ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundukları bilinmektedir (Takan, 2001: 12-13). Bu anlamda ilk bankacılık yasaları ise; M.Ö li yıllarda Eshunnanca Krallığı tarafından hazırlanmıştır ve bu yasalarda krallık faiz oranlarını % 20 olarak belirlemiştir. Ancak daha sonraki yıllarda, Hammurabi Yasaları ile bankacılığın mevduat toplama, kredi verme gibi bazı temel işlemlerinin hükme bağlandığı görülmüştür. Yine bu dönemde kredi senetlerinin de nüshalar halinde kilden oluşan tabletlere yazıldığı belirlenmiştir. Bu kanunnamede tapınakların ödünç işlemlerini nasıl yönetecekleri, borcun nasıl tahsil edileceği, borçlunun hangi mallarının ne yolla borcun tasfiyesinde kullanılacağı belirtilmiştir. Ayrıca bu kanunnamede ödünç işlemlerinde faiz alınmasına izin verilmiş ve faiz oranlarının tahılda yıllık %33 ü, hurmada yıllık %20 yi ve madende yıllık %12 yi geçemeyeceği belirtilmiştir (Öçal ve Çolak, 1999: 14). Hıristiyanlığın ve İslamiyet in faizi yasaklamış olması bankerlik faaliyetlerinin genellikle Yahudiler tarafından yapılması sonucunu doğurmuştur. Ayrıca, Lombartlar da bankacılık alanında faaliyet göstermiştir. 13. y.y. dan itibaren gelişmeye başlayan ve kurulan fuarlar sayesinde temel kuralları oluşan bankacılık, asıl gelişimini 1453 te İstanbul un fethinden sonra yaşamıştır (Günal, 2001: 6). 15. y.y. dan itibaren Avrupa nın çeşitli şehirlerinde bankalar kurulmaya başlanmıştır. Bunlara birkaç örnek verilecek olursa; 1401 yılında Taula di Cambi Bankası Barselona da, 1408 yılında Casa di san Giorgio bankası Cenova da, 1584 yılında Banca Della Piazza di Rialto bankası Venedik te, 1593 yılında Banco di Ambrogio bankası Milano da kurulmuştur. Ancak modern anlamda ilk banka 1609 yılında kurulan Amsterdam Bankası dır ve uzun yıllar model banka olarak kabul edilmiştir. Bu bankayı 1637 de kurulan Venedik Bankası ve 1694 de kurulan

28 7 İngiltere Bankası takip etmiştir. Ayrıca İngiltere Bankası bugünkü anlamda da bir Merkez bankasıdır (Öçal ve Çolak, 1999: 16). Amerika da ise modern bankacılık 1782 de Bank of North America nın kurulması ile başlamış ve bunu 1791 yılında kurulan ve hem özel banka hem de Merkez Bankası olma özelliğine sahip olan Bank of the United States izlemiştir (Mishkin, 2004: ). Bankaların artan önemiyle beraber bankalar faaliyet alanlarına göre uzmanlaşmaya başlamıştır Büyük Buhran ından ve 2. Dünya Savaşı ndan sonra yatırım ve kalkınma bankalarının önemi artmıştır yılındaki petrol kriziyle, petrol ihraç eden ülkelerin gelirlerinin artması ve bunları ticari bankalara aktarmaları ve bu dönemde Bretton Woods Sistemi nin çökmesiyle bankacılık sektöründe birçok değişim ve yenilik meydana gelmiştir (Günal, 2001: 47). Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) bünyesinde 1974 yılında 13 üye ülkenin katılımı ile Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Basel Committee) kurulmuştur. Komite, üyeler arasında işbirliğinin artması ve bankacılık denetiminin ortak bir çerçeve içerisinde yürütülmesine odaklanmış, bu amaçla, Basel I ve Basel II Sermaye Uzlaşıları nı yayımlamıştır. Günümüzde bankalar perakende bankacılığa odaklanmaya başlamışlar ve bu durum ise banka kârlılığını artırmakta etkili bir unsur olmuştur. Ayrıca Basel II kapsamında getirilecek yenilikler, elektronik ticaret, teknolojideki gelişmeler tüketici kredilerinde büyümeyi sürdürecek ilave faktörler olacaktır. AB bankalarının fonlama yapıları yeniden şekillenmekte ve mevduatlara daha az dayanmaktadır. Ürün ve faaliyet alanında artan çeşitlilik banka kârlılığının artmasında etkili olurken, bankacılık faaliyetlerine bağlı olarak, sektöre özel riskler son yıllarda artış göstermiştir (Tiryaki, 2009: 1). Günümüzde Avrupa bankacılık sektörüne bakıldığında, Avrupa Birliği (AB) bankacılık sektörünün son yıllarda önemli yapısal değişiklikler geçirdiği görülmektedir. Bu süreçte öne çıkan temel değişiklikler, Euro nun ortak para birimi olarak üye ülkelerde kullanılmaya başlanması, yeni üyelerin AB ye katılması ve en önemlisi de Avrupa da finansal piyasaların entegrasyonunun sağlanmasına yönelik Mali Hizmetler Eylem Planının (Financial Services Action Plan- FSAP) hazırlanması olmuştur. AB finansal piyasalarının değişen yapısı bazı değişiklikleri de beraberinde

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Ağustos 2012 İçindekiler Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Aralık 2017 Rapor Kodu: DT13 Şubat 2018 İçindekiler Sayfa No. Banka Sayısı.... i İstihdam.. i Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Çalışan Sayısı.. ii

Detaylı

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Eylül 2017 Rapor Kodu: DT13 Ekim 2017 İçindekiler Sayfa No. Banka Sayısı.... i İstihdam.. i Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Çalışan Sayısı.. ii Şube

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 6 Eylül döneminde (yılın 36. haftası) sektörde genel olarak önceki haftaki gibi büyüme gerçekleşmiştir. Sektörün mevduattan, bankalara borçlardan, ihraç edilen menkul kıymetlerden ve ters

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2014 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

BANK ASYA: Halka Arz Bilgi Notu 28/04/2006 2

BANK ASYA: Halka Arz Bilgi Notu 28/04/2006 2 GENEL BİLGİ Bank Asya nın 240,000,000 YTL olan ödenmiş sermayesi 300,000,000 YTL ye nakden artırılacak, nakden artırılan 60,000,000 YTL lik sermayeyi temsil eden 60,000,000 adet hisse senedi mevcut ortakların

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Ağustos 2014 İçindekiler Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 21 Haziran döneminde (yılın 25. haftası) sektörün mevduattan, bankalara borçlardan ve repo işlemlerinden elde ettiği fonları kredilerde kullandığı görülmektedir. Önceki hafta vadesiz mevduat

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Eylül 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Eylül 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Eylül 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Kasım 2012 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 16 Ağustos 2 Ağustos 2013 döneminde (yılın 31. ve 32. haftası) sektörde genel olarak önceki haftaki gibi büyüme gerçekleşmiştir. Sektörün mevduattan, ihraç edilen menkul kıymetlerden ve

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA) KOCAELİ BANKACILIK SEKTÖRÜ RAPORU

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA) KOCAELİ BANKACILIK SEKTÖRÜ RAPORU (MARKA) HAZIRLAYAN: ERAY CAVLAK MAYIS 2012 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi..1 Şekiller Listesi...2 1.Bankacılık Sektörünün Genel Durumu. 3 1.1.Bankacılığın Tarihsel Gelişimi 3 1.2.Bankacılık Sektörünün Dünyadaki

Detaylı

TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ

TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ Müge ÜNAL Türkiye de finansal sistem içerisinde, bankacılık sektörü büyük orandaki payı ile önemli bir yere sahiptir. Sigorta şirketleri, yatırım fonları,

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2012-2016 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş. : Saray

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2015 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

"Küçük ve orta boy işletmeciler, Genç girişimciler, Kadın girişimciler Krediniz bankadan, teminatınız bizden."

Küçük ve orta boy işletmeciler, Genç girişimciler, Kadın girişimciler Krediniz bankadan, teminatınız bizden. "Küçük ve orta boy işletmeciler, Genç girişimciler, Kadın girişimciler Krediniz bankadan, teminatınız bizden." Kuruluş Amacı Küçük ve orta ölçekli işletmelere banka kredisi kullanımında kefil olarak işletmelere

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı