Klinik Laboratuvar için Kalite CİHAZ BAKIM SİSTEMİ CİHAZ BAKIMI CİHAZ BAKIMININ ÖNEMİ VE KALİTE KONTROL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Klinik Laboratuvar için Kalite CİHAZ BAKIM SİSTEMİ CİHAZ BAKIMI CİHAZ BAKIMININ ÖNEMİ VE KALİTE KONTROL"

Transkript

1 Klinik Laboratuvar için Kalite CİHAZ BAKIMININ ÖNEMİ VE KALİTE KONTROL Dogru alınmış bir örnekte, uygun maliyette dogru ölçüm yapılarak, vaktinde ve kurallara uygun şekilde yorumlanarak elde edilmiş test sonucu DOÇ. DR. ARZU YILMAZTEPE ORAL CİHAZ BAKIM SİSTEMİ CİHAZ BAKIMI 3 4 ÜÇLÜ BAKIM SİSTEMİ (Firmalar Tarafından) Kullanıcı Seviyesi Bakım Firma Seviyesi Bakım (Distiribitör) Firma Seviyesi Bakım (Fabrika ) Cihazların ömürlerini uzatarak olabilecek büyük arızalardan korur. Cihazların daha verimli ve daha hızlı şekilde kullanılmasını saglar. Hastalar ve kullanıcılar için daha güvenli ortam saglar. Hastane kullanıcı personeli tarafından yapılan Satın alınan firmanın teknik servis elemenları ile ekipler tarafından, makine, tezgâh ve test cihazları kullanılarak, yapılan bakım ve onarımı ifade etmektedir. Ana bayii teknik servis fabrika veya yurdışı bakım yerleri tarafından verilen en üst seviye bakım ve onarım hizmetini ifade etmektedir. Cihazların üreticiler tarafından bildirilen standart performans seviyesinde çalışmalarını saglar Avantajlar Cihazlarda meydana gelecek arızaların çabuk giderilmesini saglayarak hizmetteki aksamaları ortadan kaldırır.

2 Koruyucu Bakım Tıbbi cihazlarda arıza ve aksaklıklar meydana gelmeden ve gelmemesi için yapılan faaliyetler CİHAZ BAKIMI GÜNLÜK Reaktiflerin, şırıngaların, probların, yükleyici tepsilerin, valvlerin, pompalar, filtreler kontrolü, probun temizleme sıvısı ile yıkanması, referans solusyonun ile yıkama Deiyonize suyun kalitesi, HAFTALIK Küvetlerin temzilenmesi, atık boruların kontrolü AYLIK Aylık, şırınga ve borularda hava kabarcıgı olmaması, baglantı kontrolü sızıntı olmaması, toprak kablo sıkılıgı, küvet agızlarının temizligi 3 AYLIK, 6 AYLIK, YILLIK BAKIM ÇİZELGELERİ BAKIM ÇİZELGELERİ

3 BAKIM ÇİZELGELERİ CİHAZ DOSYASI Laboratuvarda bulunan her cihaz için dosya oluşturulmalıdır. Bu dosyada; Kullanım kılavuzu veya CD si Varsa test veya cihaza ait kalibrasyon kayıtları veya sertifikaları Varsa kalite kontrol sonuçları Cihaz bakım formları (Günlük, haftalık, aylık vb), Arıza bildirim formları Firma iletişim bilgileri Kullanıcı egitim sertifikaları bulunmalı YARDIMCI CİHAZLAR 12 Laboratuvarda cihazların sıcaklık takibi yapılmalı Etüv, derin dondurucu, su banyosu ve buzdolaplarının sıcaklık takipleri yapılmalı Laboratuvar ortamının sıcaklık ve nem takibi yapılmalı TEKNİK PERFORMANS VE SÜREÇTEKİ PERFORMANSI İZLEMEK AMAÇLI HATALARIN ERKEN TESPİTİ VE SONUÇLARIYLA KARŞILAŞMADAN ÖNLEMESİ

4 KALİTE KONTROL İnternal (İç) Kalite Kontrol (IKK) Günlük olarak çalışmanın güvenirligini ve kalitesini takipte kullanılır. Eksternal (Dış) Kalite Kontrol Laboratuvarlar arası kıyaslamada kullanılır. Aylık yada birkaç aylık dönemler şeklinde gerçekleştirilir. 14 İnternal Kalite Kontrol Laboratuvarın kendi içinde, yöntemlerini ve sonuçlarını degerlendirmesidir. Günlük analitik performansını izlemek, Analiz sırasında oluşabilecek hataları önceden yakalayarak yanlış hasta sonucu vermeyi engellemek, Yanlış alarmların en az olmasını saglamak amaçlanır. 15 İnternal Kalite Kontrol Nasıl Gerçekleştirilir? Hasta örnegini taklit eden test degerleri bilinen kontrol serumları kullanılarak günlük ölçümler yapılır ve sonuçlar kalite kontrol grafiklerine işaretlenerek, kontrol kurallarına göre degerlendirilir İnternal Kalite Kontrol Elemanları: Kontrol Materyalleri Kontrol Grafikleri Kontrol Kuralları İKK Materyali Matrix-ideal olarak numune ile aynı matrikse sahip olmalı- Çözünme Durumu- (sıvı/liyofilize) Stabilitesi-raf ömrü Kritik metod performanslarına yakın degerler (düşük ve yüksek linearite sınırlarında) tercih edilir Tıbbi karar düzeylerine yakın analit düzeylerine sahip olması Lot no degişmemesi adına en az 1 yıllık sipariş En az 2 hatta 3 düzey tercih edilir.

5 17 Kalite Kontrol Grafikleri Tüm laboratuvar tarafından anlaşılabilecek basit istatistiksel yöntemler ile sonuçların dogruluk ve güvenirliliginin degerlendirilmesine olanak saglar Tekrarlanabilirlikteki bozulmanın derecesi saptanır, olası sebepler hakkında fikir elde edilebilir 18 Levey Jennings Grafikleri 1950 de Levey ve Jennigs, endüstri alanında kullanılan bu grafikleri klinik laboratuvarlara uyarlamıştır. X(yatay) eksen ayın günlerini, Y(dikey) eksen ölçülen analite ait degerleri gösterir. Dikey eksende ortada mean (ort) Mean üzerinde ve altında da SD (standart sapma) sınırları (±1SD±2SD ±3SD) 19 Levey Jennings Grafikleri Eldeki kalite kontrol verilerinin işlendigi ve geçmişin de birlikte degerlendirilebildigi grafiklerdir. Grafiklerin degerlendirilmesinde Westgard kuralları geçerlidir! 20 Westgard Kuralları J.O. Westgard Internal kalite kontrol kurallarını olusturulmasında çok büyük katkıları olan ve bugün kendi adıyla anılan kurallar dizisinin sahibidir. Kızının akşam partiden geç dönmesi üzerine koydugu kuralları söyle sıralamıştı 1 kere saat ten 2 kere saat den 3 kere saat den Daha geç kalırsan başın derde girer.

6 Westgard Kuralları Westgard Kuralları s kuralı: Kontrol sonucunun + veya - yönde 2SD yı aşması 1 3s kuralı: Bir kontrol 12s kural 2 2s kuralı: 2 ardışık kontrol sonucunun aynı yönde 2SD yı aşması 22s kural sonucunun + veya - yönde 3SD yı aşması 13s kural R 4s kuralı: 2 ardışık kontrol sonucu toplamının 4SD yı aşması R4s kural Westgard Kuralları Westgard Kuralları s kuralı: 4 ardışık kontrol sonucunun aynı yönde 1SD yı aşması 41s kural 1 2S 1 3S UYARI!! ÇALIŞMAYA DEVAM!! 2 2S 10 x kuralı: Son 10 ardışık kontrol sonucunun ortalamanın aynı yönünde bulunması 10x kural R 4S ÇEK 4 1S 10 X ÇALIŞMAYI DURDUR!! GERİ

7 Westgard Prosedürü Grafiklerin Degerlendirilmesinde; Uyarı Kuralları 1 2S, Sistematik Hata (dogruluk sorunu) 2 2S, 4 1S, 10 x Random Hata ( Keskinlik sorunu ) R 4S, 1 3S Asla tek bir günün sonucuna bakılmaz! Asla tek bir kontrol düzeyi degerlendirilmez, aynı anda en az 2 mümkünse 3 düzeye bakılır! Asla tek bir analitin düzeyi degerlendirilmez tüm analitlerdeki etkilenmeye bakılmalıdır! 27 İnternal Kalite Kontrolün Yetersizlikleri Analitik metodun dogru kuruldugu ve çalıştıgı varsayılarak mevcut durumdan olan farklılıkları yakalar. Uzun bir zaman diliminde oluşan sistematik hatalar İKK programları ile gözden kaçabilir. Sonuçların sürekli olarak aynı metodu ve aynı cihazı kullanan diger laboratuvarlar ile karşılaştırılması hataların yakalanmasını kolaylaştıracaktır. EKSTERNAL (DIŞ) KALİTE KONTROL

8 29 Eksternal (Dış) Kalite Kontrol Eksternal Kalite Kontrol bagımsız organizatör kuruluşlar tarafından yürütülen ve laboratuvarların analitik performanslarının karşılastırmalı olarak degerlendirildigi bir sistemdir. 30 Eksternal Kalite Kontrol Bu sistemde laboratuvarlar, belirli aralıklarla kendilerine gönderilen aynı lot numaralı örnekte programa katıldıkları parametreleri analiz ederler ve sonuçlarını eksternal kalite kontrol merkezine gönderirler ortaları laboratuvarlar arası tarama programlarına katılmak zorunlu hale getirilmiştir. 31 Eksternal Kalite Kontrol Tüm laboratuvarlardan gelen veriler eksternal kalite kontrol merkezinde analiz edilir Sonuç raporları katılımcı laboratuvara geri gönderilerek kendi performansları hakkında bilgi sahibi olmaları saglanır. Laboratuvarlar analiz ettikleri kontrol materyalindeki konsantrasyonları bilmezler ve böylece performanslarını objektif olarak degerlendirebilirler. 32 Eksternal Kalite Kontrol Sistemin içsel kalitesini ve ölçümsel dogrulugunu test eder. Metodların birbirleriyle, cihazların rakipleriyle ve aynı analiti ölçen kitlerin birbirleriyle olan farklarını da ortaya koyar Seçecegimiz yöntemi, daha iyi ölçüm yapan cihazları ve kaliteli kitleri gösterir

9 33 35 İnternal Kalite Kontrol ile Eksternal Kalite Kontrolün Karşılaştırılması İç Kalite Kontrol, laboratuvarın günlük analitik performansını karşılaştırmada kullanılır Dış Kalite Kontrolde aynı ve farklı yöntemi kullanan diger laboratuvarların performanslarını birbirleriyle karşılaştırarak geriye dönük degerlendirir Dış Kalite Kontrol, öncelikle bazalin dogrulugunu denetler KALİTE KONTROL SAGLANAMAZ İSE? Gereksiz girişimlerin yapılması Gereksiz tedavilerin istenmesi Yanlış tedavi Tanının atlanması Tedavisiz kalma Tedavide gecikme Kanuni olarak hüküm giyme

10 37 SONUÇ Klinik laboratuvarlarda İç Kalite Kontrol ve Dış Kalite Kontrol birlikte kullanılmalıdır TEŞEKKÜRLER.

MUĞLA DEVLET HASTANESİ

MUĞLA DEVLET HASTANESİ MUĞLA DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI Doküman No : REH 002 İlk Yayın Tarihi : 04/07/2011 Revizyon Tarihi : 00 Revizyon No : 00 ORYANTASYON REHBERİ 2011 Hastanemiz Mikrobiyoloji laboratuvarı

Detaylı

Hastane Hizmet Kalite Standartları - HHKS Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Standartları REHBERİ

Hastane Hizmet Kalite Standartları - HHKS Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Standartları REHBERİ ISSN 0258-2171 TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ JOURNAL OF TURKISH MICROBIOLOGICAL SOCIETY Hastane Hizmet Kalite Standartları - HHKS Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Standartları REHBERİ Türk Mikrobiyoloji

Detaylı

Sunuş. Dr. Hasan GÜLER. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı

Sunuş. Dr. Hasan GÜLER. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı 1 Sunuş Sağlık hizmetlerinin her açıdan daha iyi bir noktaya taşınması için her ülke uluslar arası tecrübeleri de dikkate alarak kendine özgü uygulamalar geliştirmektedir. Bakanlık olarak 2003 yılında

Detaylı

ISO/IEC 17025:1999 KAPSAMINDA AKREDİTASYONA TEKNİK HAZIRLIK:

ISO/IEC 17025:1999 KAPSAMINDA AKREDİTASYONA TEKNİK HAZIRLIK: ISO/IEC 17025:1999 KAPSAMINDA AKREDİTASYONA TEKNİK HAZIRLIK: TEKNİK YETERLİLİK Akreditasyon sürecinde laboratuvar uzmanından beklenen asli görev teknik yeterliliğin sağlanmasıdır.teknik yeterlilik kavramı

Detaylı

TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ 22 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29303 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

www.orjin.net PBT Plus Periyodik Bakım Takip Otomasyonu Bakım sistemlerine yeni bir yaklaşım...

www.orjin.net PBT Plus Periyodik Bakım Takip Otomasyonu Bakım sistemlerine yeni bir yaklaşım... www.orjin.net PBT Plus Periyodik Bakım Takip Otomasyonu Bakım sistemlerine yeni bir yaklaşım... Sektörün lider firmalarının tercihi PBT Plus Periyodik Bakım Takip Otomasyonu Kurumsal Demirbaş Bakım Yönetimi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü B.09.0.ÇED.0.12.04-010.06-15125 GENELGE (2012/24)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü B.09.0.ÇED.0.12.04-010.06-15125 GENELGE (2012/24) T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: Konu: B.09.0.ÇED.0.12.04-010.06-15125 Genelgeler GENELGE (2012/24) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU

KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU XX. KLINIK BİYOKİMYA GÜNLERİ Sema ARAL AKREDİTASYON Bir kuruluş veya bireyin belirli faaliyetleri yürütmek için yeterliliğinin yetkili bir kurum

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ KALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI. Transfüzyon Merkezi Özel Vitale Hastanesi Kanal Mah.Halide Edip Cad.

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ KALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI. Transfüzyon Merkezi Özel Vitale Hastanesi Kanal Mah.Halide Edip Cad. Dok No: TRF.KEK.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 14 KAN TRANSFÜZYON Transfüzyon Merkezi Özel Vitale Hastanesi Kanal Mah.Halide Edip Cad.No:7 KEPEZ/ANTALYA Tel: 0242 345 28 28 Fax:

Detaylı

Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri

Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri Products Solutions Services Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri Akış 2 Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Proses takibi giderek yaygınlaşmakta

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-5 Makine Bakımcı (Seviye 5) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ KALİTE EL KİTABI DÖKÜMAN NO : KEK-01 YAYIN TARİHİ : 2 NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHA : / KONTROLLÜ Cih / KONTROLSÜZ NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHAL NO : / Sayın, aittir. Adres : Tel

Detaylı

28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ

28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 12 Ekim 2011 Tarihli ve 28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI YRD. DOÇ. DR. T. ERMAN ERKAN PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 25-26 KASIM 2010 1 SUNUM

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0102-5 NC/CNC TAKIM TEZGÂHLARI MEKANİK SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0102-5 NC/CNC TAKIM TEZGÂHLARI MEKANİK SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0102-5 NC/CNC TAKIM TEZGÂHLARI MEKANİK SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 5 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 12UY0102-5 NC/CNC Takım Tezgâhları Mekanik Servis Görevlisi

Detaylı

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi MEDOFAS HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ HIZ PRESTİJ ZAMAN BAŞARI KARLILIK TEKNOLOJİ ULUSLAR ARASI SAYGINLIK AKREDİTASYON KALİTE kazandırır HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Gündem 1 2 3 4 5 Tanımlar Hasta

Detaylı

IVF LABORATUARLARINDA KALİTE KONTROLÜ. Doç. Dr. Mehmet CINCIK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi ÜTD 2009 ANTALYA

IVF LABORATUARLARINDA KALİTE KONTROLÜ. Doç. Dr. Mehmet CINCIK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi ÜTD 2009 ANTALYA IVF LABORATUARLARINDA KALİTE KONTROLÜ Doç. Dr. Mehmet CINCIK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi ÜTD 2009 ANTALYA 1 A - ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ PROGRAMLARINDA KALİTE KONTROLÜNÜN ÖNEMİ 2 ÜYTE merkezlerinde

Detaylı

HAVA KALİTESİ İZLEME METODOLOJİLERİ VE ÖRNEKLEM KRİTERLERİ

HAVA KALİTESİ İZLEME METODOLOJİLERİ VE ÖRNEKLEM KRİTERLERİ T.C Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Çevre Sağlığı Araştırma Müdürlüğü HAVA KALİTESİ İZLEME METODOLOJİLERİ VE ÖRNEKLEM KRİTERLERİ ISBN 975-590-032-2 Hazırlayanlar Canan YEŞİLYURT

Detaylı

Analitik Kalite Güvencesine dayanarak kabul edilen ölçüm sonuçları

Analitik Kalite Güvencesine dayanarak kabul edilen ölçüm sonuçları UYGULAMA RAPORU LABORATUVAR ANALİZİ & PROSES ANALİZİ ANALİTİK KALİTE GÜVENCESİ Analitik Kalite Güvencesine dayanarak kabul edilen ölçüm sonuçları Kalite güvencesi ve analiz ayrılmaz bir şekilde birbirine

Detaylı

TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Akreditasyona Teknik Hazırlık

TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Akreditasyona Teknik Hazırlık Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 2006; 31 (2); 96 101. Görüş [Opinion] Yayın tarihi 21 Haziran, 2006 TurkJBiochem.com [Published online 21 June, 2006] TS EN ISO/IEC

Detaylı

TIBBİ BİyoKİMYA ANABİLİM DALı BİyoKİMYA VE HORMON TESTLERİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TIBBİ BİyoKİMYA ANABİLİM DALı BİyoKİMYA VE HORMON TESTLERİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KONU TIBBİ BİyoKİMYA ANABİLİM DALı BİyoKİMYA VE HORMON TESTLERİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Celal Bayar Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Laboratuarlarında kullanılacak

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI AĞ TEKNOLOJİLERİ UZMANI SEVİYE 6 REFERANS KODU/ 12UMS0201-6. RESMİ GAZETE TARİH - SAYI/ 27/4/2012-28276 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI AĞ TEKNOLOJİLERİ UZMANI SEVİYE 6 REFERANS KODU/ 12UMS0201-6. RESMİ GAZETE TARİH - SAYI/ 27/4/2012-28276 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI AĞ TEKNOLOJİLERİ UZMANI SEVİYE 6 REFERANS KODU/ 12UMS0201-6 RESMİ GAZETE TARİH - SAYI/ 27/4/2012-28276 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: AĞ TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

SUNUŞ. Dr. Hasan GÜLER Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı

SUNUŞ. Dr. Hasan GÜLER Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 112 HİZMET KALİTE STANDARTLARI REHBERİ SÜRÜM 1.0 PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA 2008 SUNUŞ Ülkemizde sunulan 112 acil sağlık hizmetleri, son yıllarda

Detaylı

TEKNİK SERVİS İŞ GÜCÜ VE VERİMLİLİK ANALİZİ

TEKNİK SERVİS İŞ GÜCÜ VE VERİMLİLİK ANALİZİ TEKNİK SERVİS İŞ GÜCÜ VE VERİMLİLİK ANALİZİ Uz. Dr. Kemal KİRAZ Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Sevgili çalışma arkadaşlarım Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde

Detaylı

SHKS-ADSM/ADSH SETİ Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları

SHKS-ADSM/ADSH SETİ Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları SHKS-ADSM/ADSH SETİ Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa dayalı ek

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları. Kalite Yönetimi Rehberi

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları. Kalite Yönetimi Rehberi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları Kalite Yönetimi Rehberi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Kalite Yönetimi Rehberi Ocak 2014 1. Basım 2014 ISBN: 978-975-590-477-1 Yazarlar Sağlık Hizmetleri Genel

Detaylı

Meslekî Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1

Meslekî Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1 Ek- 3 KALİTE KONTROLCÜ (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI Meslek: KALİTE KONTROLCÜ Seviye: 3 I Referans Kodu: 14UMS0419-3 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)

Detaylı

Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır.

Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. 1 Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. Bu evrede, analizde sorulan NE sorusuyla elde edilen bilgilerin, nasıl yapılacağı, nasıl gerçekleştirileceği ortaya

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Mart 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) ndan:

Detaylı