İNHALER İLAÇ KULLANMA TEKNİKLERİ NELERDİR? Pratik Uygulamada Sorunlar. Prof. Dr. Recep Işık

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNHALER İLAÇ KULLANMA TEKNİKLERİ NELERDİR? Pratik Uygulamada Sorunlar. Prof. Dr. Recep Işık"

Transkript

1 İNHALER İLAÇ KULLANMA TEKNİKLERİ NELERDİR? Pratik Uygulamada Sorunlar Prof. Dr. Recep Işık

2 İnhalasyon tedavisinin kullanılması çok eski zamanlara dayanmaktadır. Atropa Belladona ve Stramonyum

3 Astımda İnhaler İlaç Tercih Edilir

4 Üretici firmaların aralarındaki rekabet inhaler cihazlardaki Bu çeşitlilik de hekim, hasta ve sigorta kurumları için kafa karıştırıcı olmaya devam etmektedir.

5 İnhalasyon tedavisi, asthma ve KOAH lı hastalarda beta-agonistler, kortikosteroidler, antikolinerjikler, kromolin sodyum gibi ilaçlar için özellikle tercih edilen bir yoldur.

6 direkt ve hızlı etki düşük doz ilaç ilacın yan etkilerinin düşük düzeyde olması (özellikle kortikosteroidler) Uzun etki Avantajları

7 Aerodinamik partikül boyutu ilacın akciğerlere ulaşmasında önemlidir Partiküller; proksimal havayollarında yeteri konsantrasyonda bulunacak ve distal hava yollarına da ulaşacak kadar uygun boyutta olmalı. Akciğerlerde aerosol depolanması bir çok faktöre bağlıdır. Aerosolü üreten sistem, inhale aerosolün partikül dağılımı, inhalasyon paterni(örn: akım hızı, hacim, nefes tutma zamanı), oral veya nazal inhalasyon, inhale edilen taşıyıcı gazın özellikleri (ör: karbondioksit, helioks-helium oksijen karışımı), havayolu obstrüksiyonu derecesi, hastalığın tipi ve ciddiyeti. Klinik cevabı, hedef bölgelerin dağılımı ve ilacın lokal farmakokinetik etkileri de belirler. Scheuch G, et al. Adv Drug Deliv Rev 2006;58(9-10): Dolovich MB, Dhand R. Lancet 2011; 377:

8 Son yıllarda cihazlarla ilgili olarak; uygun ilaç dağılımı, akciğerin periferinin hedeflendiği mikro-ince partiküller, taşınabilirlik, üretildikleri materyal, sistemik etki, etkili dozu almak için sarfedilen eforun azalması ve kombinasyon tedavi konularında yoğunlaşmıştır.

9 Yeterli miktarda ilacın distal havayollarına kadar ulaşabilmesi için aerosol partiküllerinin 5 mikrondan küçük olması gerekir

10 15 mikrondan büyük partiküller ağızda birikirlerken, 10 mikrondan büyük olanlar burunda toplanırlar mikron aralığındaki partiküller ise bronş ağacının ilk 6 dallanmasında tutunurlarken (croup hastalığı için önemli), 2-5 mikronluk partiküller son 6 dallanmada birikirler. Bu özellik de KOAH tedavisi için önem taşır mikron büyüklüğündeki partiküller akciğer parenkiminde birikirler.

11 İNHALASYON TEKNİKLERİ Ölçülü doz inhaler (ÖDİ) Kuru toz inhaler (KTİ) Nebülizatör

12 Ölçülü Doz İnhaler 1950 li yıllarda kullanıma girmiştir. Küçük tüplere depolanan ilaçlar itici gaz içerisinde çözünmüş olarak süspansiyon şeklinde bulunur. Tüp karşısındaki aktivatöre doğru itildiğinde, itici gaz atmosferik basınca maruz kalarak genişler ve ilaç aerosol hale gelmiş olur.

13 En yaygın olarak kullanılan itici gaz sıvılaştırılmış kloroflorokarbon dur (CFC). CFC yerine Hidrofloroalkanlar (HFA134a ve HFA227) kullanılmaya başlanılmıştır.

14 ÖDİ CFC-BDP ihtiva eden sistemde partikül çapı yaklaşık 4 mikron, inhale dozun %90 ı orofarinkste tutulur. HFA-BDP formülasyonunda partikül çapı 1,1 mikron, ince partikül artışı orofarinks tutulumu azaltır.

15 Ağız çıkışındaki kapak çıkarılır. İnhaler birkaç kez sallanır. İnhaler dik tutulur. Derin inspiryum ardından ekspiryumla akciğerdeki hava boşaltılır. Aletin ağız parçası dudaklar arasına alınır, derin ve yavaş bir inspiryum yapılırken eşzamanlı olarak alete basılır ve inspiryuma devam edilir. Nefes ortalama 10 sn tututulur ve burundan yavaş olarak ekspiryum yapılır. İkinci inhalasyondan önce 30 sn beklenir. İkinci dozdan önce inhaler yeniden sallanır. ÖDİ

16 ÖDİ avantajları-dezavantajları Küçük boyutta olmaları, taşınabilir olmaları, çok doz içermeleri, güvenilir ve diğer sistemlere göre daha ucuz Hasta koordinasyon zorluğu, doğru kullanılmama (Çocuklarda ve yaşlılarda)

17 SPACER ÖDİ lerin dezavantajlarını ortadan kaldırmak için Spacer sistemleri geliştirilmiştir.

18 Spacer devices

19 El-ağız koordinasyonu sağlayamayan çocuk ve yetişkinlerde önemli fonksiyon görmektedir. Ayrıca büyük partiküllerin orofarinkse birikimi azalmaktadır. Bu metodla orofarinksteki % oranındaki birikim, % 3-35 e inebilmektedir.

20 Kuru Toz İnhaler Aslında bu teknik yeni sayılmaz yıllarında aerolize penisilin bu şekilde uygulanmıştır. KTİ sistemleri çok ufak ilaç partiküllerini büyük agregatlar şeklinde depolar. İnspirasyon akımı ile çalışır. KTİ tekniğinin etkinliği inspirasyon hızına ve derinliğine bağlıdır. Etkili olabilmesi için inspirasyon hızı en az 30 L/dk olmalıdır.

21 KTİ Çeşitleri Aerolizer (Na-kromoglikat, formoterol, budesonid) Handihaler(antikolinerjik) Diskhaler (Salbutamol, beklametazon, salmeterol) Turbuhaler (Terbutalin, formoterol, budesonid) Diskus (Flutikazon propionat, Salmeterol) Bu ilaçlar tek başına bu teknikle kullanılabileceği gibi kombinasyon şeklinde de kullanılabilmektedir.

22 KTİ İlaç ya saf haldedir veya gerekli doz çok küçük olduğundan, taşıyıcı laktoz tozu ile birlikte, Orofarengeal depozisyon yaklaşık %60(su ile çalkalama), İnspiratuar akım hızı 60 L/dk olduğunda ilacın yarısı 6 mikron veya daha küçük,

23 Üzerindeki kapak çıkarılır Alttaki kısmı kendi ekseni üzerinde ileri ve geri döndürülerek çıt sesi duyulur. Yeterli ekspiryum sonrası aletin ağız kısmı dudaklar arasına alınır ve olabildiğince derin ve hızlı inspiryum yapılır İkinci inhalasyondan önce 30 sn beklenir. Tozun nemlenmesinden kaçınmak için aletin içine nefes verilmemelidir. TURBUHALER

24 Diskusu açmak için bir el kapağı tutarken, diğer elin başparmağı başparmak kısmını sonuna kadar iter Diskus ağız kısmı hastaya dönük tutulur. Mandal her geriye itilişinde inhalasyon için bir doz kullanıma hazır hale gelir. Dışarı nefes verilir, ağıza alınır, devamlı ve derin nefes alınır (ağızdan). Daha sonra 10 sn kadar nefes tutulup yavaşça verilir. DİSKUS

25 İNHALER KAPSÜL Kapak çekilip çıkarılır. İnhalerin tabanını sıkıca tutup ağızlığı ok yönünde döndürerek açılır. Blister ambalajından çıkarılan kapsül inhalerin içindeki kapsül şeklindeki boşluğa yerleştir. Ağızlığı kapalı duruma gelinceye kadar aksi yöne döndürülür. İnhaleri dik tutularak her iki yandaki mavi düğmelere sadece bir kez tam olarak basılır ve bırakılır Nefes olabildiğince verilir. İnhaler ağıza alınır. Baş hafifçe geriye doğru eğilir. Hızla ve derin nefes alınır.

26 KTİ lerle yapılan değişik çalışmalarda yaklaşık % 15 ile % 40 oranında akciğerlerde ilaç depolanmaktadır. Bu oran ODİ lerde % 10 civarındadır. Gaz içermemeleri Hava akım hızı gerekliliği Fiyat

27 Standart KTİ ler dışında yeni cihazlar geliştirilmektedir. Pille desteklenen elektromekanik KTİ cihazları, solunumun başlamasıyla duyarlı hale gelerek pil cihazı aktif hale getirmektedir. Bu cihaz 6x10 cm boyutunda, dönebilir kasette, 30 doz ilaç içermektedir. 15 L/dk düşük akım hızı ile çalıştığı için KTİ lerin bu dezavantajını ortadan kaldırmaktadır.

28 Yeni Geliştirilen Sistemler Halolite, hastanın solunum paternine göre nebulizasyonu otomatik ayarlayan elektronik bir cihazdır.(ilaç oranı %60). AERx, pil enerjisi ile çalışır.insülin ve morfin kullanımı(%70-80). AeroDose multidozlu, solunumla idare edilen, pilli cihaz(%70). Respimat, soft mist inhaler, kullanımı kolay(%31-45). AeroEclipse, solunumla çalışan jet nebulizer.

29 Çoklu doz likit inhalerler The Respimat inhaler (Boehringer- Ingelheim, Ingelheim, Almanya) Mikroçip teknolojisi Çok küçük partiküller oluşturup yüksek bir akciğeriçi ilaç sağılımı sağlar-bazı ilaçlarda 50% Avrupa da kullanılıyor Kuzey Amerika da onayı yok

30 Nefesle aktive pmdi Nefesle aktive olan cihazların sorunları: ilaç dağılımında yetersizlik, sub-optimum astım kontrolü ve artan inhaler kullanımıdır. Nefesle aktive olan pmdi lar Maxair autohaler ve easibreathe cihazlarında; nefes ve aktivasyon arasındaki zayıf koordinasyon problemi aşılmaya çalışılmıştır. 30L/dk inspiryum hızı ile, inspiryum başında aktive oluyorlar.

31 Nebulizer Nebulizerler 5 mikrondan küçük partiküller üretirler.partiküller neme doymuş olduğundan hava yollarında su alarak çapları büyümez.aksine satüre ortamlarda kuruyarak çapları daha da küçülür.

32 NEBÜLİZATÖR Yüksek doz ilaç gerektiğinde Cihaz ile solunumun koordinasyonunun sağlanamadığı durumlarda Çocuk ve yaşlılarda

33 NEBÜLİZATÖR Başlangıç tedavisi ile istenilen yanıta ulaşılamamışsa, 5-10 dak sonra aynı doz tekrarlanabilir veya nebülizatör aralıksız uygulanıyorsa hasta stabil hale gelene kadar tedaviye devam edilebilir (Grade B). Nebülizatör tedavisine yanıt alınamıyor ise, noninvaziv ventilasyon ya da yoğun bakım tedavisi ihtimalleri açısından ilgili uzmana danışılması gereklidir (Grade C). İyi yanıt alındığında, hasta tamamen toparlayana kadar her 4-6 saatte bir tedavi tekrarlanmalıdır (Grade C). Hasta stabil hale geldiğinde hızla inhalerlere geçilmelidir bu şekilde taburculuk hızlandırılabilir (Grade B).

34 NEBÜLİZATÖR Klinik uygulamalarda birbirinden farklı çalışma tekniğine sahip pek çok nebülizatör vardır: Jet Nebülizatörler Ultrasonik Nebülizatörler.

35 JET NEBÜLİZATÖRLER Çeşitleri: 1- Konvansiyonel (Sürekli akım) % 40 oranında 2- Solunumla çalışan % 70 oranında 3- Dozimetrik (Bronkoprovakasyon amaçlı) % 100 oranında

36 Jet Nebulizer İki parçadan ibarettir: 1-Kompresör 2-İlaç haznesi Kompresör tarafından üretilen basınçlı hava sıvı haldeki ilacı ufak partiküllere ayırır(atomizasyon).çapları büyük olan bu partiküller önde bulunan bir engele çarptıkları zaman küçük partiküllere ayrılır(aerosolizasyon).

37 Jet Nebulizer Aerosolizasyon esnasında yaklaşık 12 derecelik ısı düşüşü, bronkospazm ve öksürüğe neden olabilir. Kompresör sürekli çalıştığı için ilacın önemli bir kısmı ekspire edilir.bunun için dozimetrik nebulizer(manuel) geliştirilmiştir. Open vent nebulizer, inspirasyon esnasında yüksek doz ilaç inhale edilmesini sağlar.

38

39

40

41 Ultrasonik Nebülizatörler Avantajları; Sessiz çalışması, kısa sürede fazla ilaç inhalasyonu sağlaması ve koordinasyon gerektirmemesi. Dezavantajları; pahalı ve zor taşınabilir olmalarıdır.

42 Ultrasonik Nebulizer Çalışma prensibi yüksek frekanslı ses dalğalarının sıvıyı küçük partiküllere ayırabilmesine dayanır.içi su dolu bir kabın alt kısmına yerleştirilen transduser denilen kristalin vibrasyonu ile suyun üst kısmında bulunan terapötik solüsyonda ultrasonik dalğalarla partiküllere ayrılır. Nebülizasyon ve Humidifikasyon

43 Ultrasonik nebulizerler daha yüksek akışlı fakat daha geniş partiküller üretir, daha küçük ebatta ve daha sessiz çalışırlar. Ayrıca aerosol ısınır. Nebulizer sistemlerden çıkan kontamine aerosoller pulmoner enfeksiyon riskine neden olabilirler.

44

45 Avantajları ÖDİ Güvenilir Ucuz Portabl Kulanıma hazır Kontaminasyonu zor ÖDİ - Spacer Hasta koordinasyonuna daha az gereksinim Farenkste az birikme Dezavantajları Hasta koordinasyonu gerektirmesi Hasta aktivasyonu gerektirme Farenkste fazla birikme Yüksek doza uygun değil CFC içermesi Daha kompleks Daha pahalı Taşınması zor KTİ Hasta koordinasyonuna az gereksinim CFC içermeme Yüksek İnspiratuar akım gerektirmesi Farenkste birikme ihtimali yüksek Tüm ilaçlara uygun değil Yüksek doza uygun değil Nebülizatör JET Hasta koordinasyonuna gereksinim yok Yüksek doz verebilme CFC içermeme ULTRASONİK Hasta koordinasyonuna gereksinim yok Sessiz Dozun tümü inhale CFC içermeme Pahalı Kontaminasyon Taşınması zor, basınçlı gaz gereksinimi Fazla zaman gerektirmesi Hazırlık gerektirmesi Pahalı Kontaminasyon Elektrik sistemi gereksinimi Taşınması zor Hazırlık gerektirmesi.

46 Hastaların önemli bir oranı bu cihazları doğru teknikle kullanamamaktadır.

47 Uygun inhaler cihaz seçilirken; İlk karar hangi sistemin hastaya uygun olacağıdır. Sonra hastaya tedavinin yararları yan etkileri ve uygulama biçimi anlatılmalıdır. Aerosol tedavisinin etkinliği, ilaç partiküllerinin akciğer içinde birikme miktarına ve/veya dağılımına bağlı olduğu unutulmamalıdır.

48 Yüksek akım hızı oluşturan hızlı bir inspirasyonda, ilaç partikülleri önemli ölçüde orofarinkste tutulur. Bu nedenle inhalasyonun çok hızlı yapılmaması gerekir.

49 Uygun inhaler cihaz seçilirken; Acil servis? YBÜ? Yatan hastalar? Ayaktan hastalar?

50 ACİL SERVİS 1)Acil koşullarda kısa etkili B2 agonistlerle inhaler tedavide > Nebülizatör > ÖDİ+spacer kullanımı uygundur 2)KTİ lerin acil koşullarda kullanımı ile ilgili yeterli veri olmadığından tercihleri konusunda kesin yorumlar yapılamaz 3)Klinisyenin cihaz seçiminde; > Hastanın cihazı doğru kullanabilme becerisi > Hastanın cihaz tercihi > İlaç-cihaz kombinasyonunun uyumu > Hastaya doğru kullanım tekniğini öğretmek ve takip etmek için gereken vakit ve nakit önemlidir ACCP,Chest 2005;127:

51 ACİL SERVİS: Acil servise akut astma atağıyla başvuran erişkin hastalarda ß2 agonistlerin, - nebulizatör veya - ÖDİ+spacer uygulanmasının * Pulmoner fonksiyon yanıtı * Acil serviste geçirilen süre * Hastaneye başvurma sıklığı * 6 saatte taburcu edilme sıklığı açısından fark bulunmamıştır. Raimondi et al Chest 1997;97:24-28

52 ACİL SERVİS Acil servis koşullarında ß2 agonistlerin nebülizatör ya da ÖDİ+spacer ile uygulamasının akciğer fonksiyonları ve akut astma semptomlarını azaltma açısından farkı bulunmamıştır ß2 agonistlerin acil servisteki hastalarda KTİ ile uygulanımı konusunda yapılan çalışmalar yetersizdir. Kanıtları çok güvenilir olmamakla beraber KTİ,nebülizatörler ÖDİ+spacer kadar etkin olabilir. ACCP-Chest 2005;125:

53 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ: Ventilatöre bağlı hastalarda aerosol tedavisi farklıdır ÖDİ ve nebulizatörler bir spacer aracılığıyla ventilatör sistemine bağlanırlar KTİ lerin ventilatör sistemi ile beraber kullanılması mümkün değildir

54 Ventilatör sistemine inhalerlerle aerosol uygulandığında endotrakeal tüpün dışarıdaki ucunda bulunan ilaç konsantrasyonu daha yüksekken,tüp boyunca aerosol tortuları birikebilir ve distal havayollarına ulaşan ilaç miktarı azalabilir, ancak ÖDİ ile beraber bir spacer kullanımı tüp boyunca ilaç birikimini önleyebilir Fuller et al,chest 1994;105:

55 Hospitalize olmayan astımlı hastalarda kısa etkili ß2 agonistlerin > ÖDİ > ÖDİ+spacer > KTİ ile verilmesi uygundur

56 Klinisyenin uygun cihaz seçiminde; * Hastanın cihazı kullanabilme becerisi * Hastanın cihaz konusundaki tercihi * İlaç-cihaz kombinasyonunun elde edilebilirliği * Hastanın doğru teknik konusunda eğitimi ve takibi için gereken vakit ve nakit * Tedavinin maliyeti önemlidir ACCP,Chest 2005;127:

57 1998 yılında İngiltere de astımlı hastalar için 31 milyon inhaler tedavi reçetesi yazılmış ve bunların maliyeti 392 milyon poundun üzerinde çıkmış. İnhaler bronkodilatör tedavisi düzenlenirken ilacın maliyeti gözönünde bulundurulmalıdır. Astım tedavisinde maliyeti en uygun cihazlar ÖDİ lerdir Health Technology Assessment 2001;5:26

58 SONUÇ İnhalasyon teknikleri içerisinde hangi sistem seçilirse seçilsin tümü için geçerli olan gerçek, mutlaka hasta eğitiminin gerekli olduğudur. En iyi sistem, hasta-hekim gözlemlerine ve hasta uyumuna bağlıdır. Birbirlerine üstünlükleri hasta yararına göre kararlaştırılmalıdır. Her hastayı memnun edecek, ihtiyacını tam karşılayacak uygun bir cihaz veya teknik yoktur.

59 Sonuçta En iyi ilaç; hastanın en iyi kullandığı, etkisi en çok, yan etkisi en az olandır! En iyi ilaç; doktorunun en iyi öğrettiğidir En iyi Göğüs Hastalıkları Doktoru, hangi hastanın hangi cihazı en iyi kullanacağını bilendir. Aynı anda 2-3 farklı cihaz verilmez. Hastanın iyi kullandığı cihazı, değiştirilmez! Cihaz kullanımı her vizitte, kontrol edilmelidir! Usulüne uygun alınan tüm dozlar, aynı veya benzer ilaçlar için aynı sonucu verir!

Produced in collaboration with the American Association for Respiratory Care. İnhalasyon Tedavileri Çalışma Grubu

Produced in collaboration with the American Association for Respiratory Care. İnhalasyon Tedavileri Çalışma Grubu Produced in collaboration with the İnhalasyon Tedavileri Çalışma Grubu Solunum Tedavileri Uygulayanlar Için Aerosol Tedavi Cihazları Rehberi 2. Baskı Arzu Ari, PhD, PT, RRT, CPFT Dean Hess, PhD, RRT, FAARC

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S. Astımla Yaşam. Türk Toraks Derne i Astım ve Allerji Çalışma Grubu

TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S. Astımla Yaşam. Türk Toraks Derne i Astım ve Allerji Çalışma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Astımla Yaşam Türk Toraks Derne i Astım ve Allerji Çalışma Grubu Türk Toraks Derne i yay n d r Türk Toraks Derne i E itim Kitaplar Serisi, solunum hastal klar konusundaki

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Salmeterol ksinafoat* 36,25 mcg Flutikazon propiyonat 250,00 mcg

Detaylı

Akıllı Astım Tedavisi

Akıllı Astım Tedavisi FF Akıllı Astım Tedavisi Astım tedavisi için hastalara yönelik bilgiler İçindekiler dizini 01. Giriş: Astım nedir? 02. Solunum yollarında neler olur? 03. Astımda cehennem üçlüsü devreye girer 04. Astımda

Detaylı

Bebelac firmasına koşulsuz destekleri için teşekkür ederiz.

Bebelac firmasına koşulsuz destekleri için teşekkür ederiz. 1 Bebelac firmasına koşulsuz destekleri için teşekkür ederiz. Önsöz Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği kuruluşunun 20. Yılında Kistik Fibrozis Aile Eğitim Kitabı nın yeni ve daha

Detaylı

EVDE UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD Diyarbakır Bursa-19.01.

EVDE UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD Diyarbakır Bursa-19.01. EVDE UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD Diyarbakır Bursa-19.01.2012 SUNUM PLANI Oksijen tedavisi genel tanımı, tarihçesi Oksijen

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE

Detaylı

Inhalation Therapy in Intensive Care Unit. Yoğun Bakımda İnhalasyon Tedavisi. İnhalasyon Tedavisi / Inhalation Therapy

Inhalation Therapy in Intensive Care Unit. Yoğun Bakımda İnhalasyon Tedavisi. İnhalasyon Tedavisi / Inhalation Therapy Inhalation Therapy in Intensive Care Unit Yoğun Bakımda İnhalasyon Tedavisi Dilaver Taş, Ersin Demirer GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi Özet Solunumsal yoğun bakım ünitelerinde,

Detaylı

Ekim 2011 tarihinde hazırlanmış, THSK tarafından güncellenerek basılmıştır.

Ekim 2011 tarihinde hazırlanmış, THSK tarafından güncellenerek basılmıştır. Ekim 2011 tarihinde hazırlanmış, THSK tarafından güncellenerek basılmıştır. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRK TORAKS DERNEĞİ Astımla Yaşam Hazırlayanlar (Soyadı alfabetiğine göre) Berna Dursun Bilun Gemicioğlu

Detaylı

KOAH LA (KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIGI YAŞAM REHBERİ. Göğüs Hast. ve Göğüs Cerr. Servisi Sorm. Hemş. Adalet AYAZ

KOAH LA (KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIGI YAŞAM REHBERİ. Göğüs Hast. ve Göğüs Cerr. Servisi Sorm. Hemş. Adalet AYAZ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sakarya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi KOAH LA (KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIGI

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon İrfan UÇGUN* * Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) hem

Detaylı

YAYIN KURULU Uzm.Ecz. H.Zühal ÖNGEN Ecz. Gülsün NAKIBOĞLU(İ.T.Ü. Öğr.Gö.) Ecz. Filiz PULGU

YAYIN KURULU Uzm.Ecz. H.Zühal ÖNGEN Ecz. Gülsün NAKIBOĞLU(İ.T.Ü. Öğr.Gö.) Ecz. Filiz PULGU İÇİNDEKİLER İNDEX lığın tarihi Farmakovijilans Meslekte dolu dolu 45-50 yıl Majistral ilaçlar Astım İnhalasyon yoluyla kullanılan ilaçlarda dikkat edilmesi gereken noktalar... Alerjik rinit ve astım tedavisinde

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpratropium Bromür Monohidrat* 21 mcg Salbutamol Sülfat** 120,0

Detaylı

İşlevsel Solunum Testleri

İşlevsel Solunum Testleri İşlevsel Solunum Testleri Nevit Dilmen 2002 S Solunum; dış ortamdaki oksijenin oksidasyon zincirinde kullanılmak üzere akciğerler ve sistemik dolaşım yoluyla hücreye ulaştırılıp, ortaya çıkan karbondioksitin

Detaylı

STRIVERDI RESPIMAT İLE RAHAT YAŞAMAK

STRIVERDI RESPIMAT İLE RAHAT YAŞAMAK STRIVERDI RESPIMAT İLE RAHAT YAŞAMAK KOAH TEDAVİSİNDE STRIVERDI RESPIMAT IN ROLÜ Striverdi Respimat ile tedavi edilen kronik akciğer rahatsızlığı olan KOAH hastaları için bilgilendirme broşürü. 2 İçindekiler

Detaylı

KOAH da Mekanik Ventilasyon

KOAH da Mekanik Ventilasyon Derleme Review 65 KOAH da Mekanik Ventilasyon Mechanical Ventilation in COPD Dr. İrfan UÇGUN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir ÖZET Kronik obstrüktif

Detaylı

ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA MACİNTOSH LARİNGOSKOP İLE VİDEO LARİNGOSKOPUN KARŞILAŞTIRILMASI

ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA MACİNTOSH LARİNGOSKOP İLE VİDEO LARİNGOSKOPUN KARŞILAŞTIRILMASI TC SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ Klinik Şefi: Uzm.Dr. Cengiz YUMRU ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA

Detaylı

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI İçindekiler ANESTEZİYE GİRİŞ... 3 ANESTEZİ RİSKİNİN BELİRLENMESİ... 3 SIVI VE GIDA ALIMININ SINIRLANDIRILMASI... 4 PREMEDİKASYON... 4 GENEL ANESTEZİ... 8 ANESTEZİ İNDÜKSİYONU... 8 ANESTEZİ İDAMESİ... 10

Detaylı

Bölüm: IB2 sayfa 1 / 11

Bölüm: IB2 sayfa 1 / 11 sayfa 1 / 11 BUDESONID NOVOLIZER 200 µg PROSPEKTÜSÜ İlacı kullanmaya başlamadan önce bu prospektüsü dikkatlice okuyun Bu prospektüsü saklayın, bir kez daha okumak gerekli olabilir. Sorularınızın olması

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı madde: Yardımcı madde olarak, kapsül başına 5.5 mg laktoz monohidrat içermektedir. Laktoz monohidrat süt proteini içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı madde: Yardımcı madde olarak, kapsül başına 5.5 mg laktoz monohidrat içermektedir. Laktoz monohidrat süt proteini içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SPIRIVA 18 g İnhalasyon İçin Toz İçeren Kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her inhalasyon tozu kapsülü, 18 mikrogram tiotropium a eşdeğer,

Detaylı

UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ

UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ Prof.Dr. Oğuz Köktürk Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uykunun sağlıklı yaşam için vazgeçilmez bir olgu olmasının yanında, solunum sisteminin

Detaylı

Endoskop Dezenfeksiyonu

Endoskop Dezenfeksiyonu Hemşire Canan KARADE ĐZ Medicana International Ankara Hastanesi, A KARA E DOSKOP DEZE FEKSĐYO U Tanımlar Endoskopi: Đç organların ve vücut boşluklarının görüntülenmesidir. Endoskopi özellikle son 20 yılda

Detaylı

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2010 Resüsitasyon Kılavuzu (Geniş Özet)

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2010 Resüsitasyon Kılavuzu (Geniş Özet) Resüsitasyon 81 (1219-1276) 1 Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2010 Resüsitasyon Kılavuzu (Geniş Özet) Resuscitation 81 (2010) 1219-1276 Jerry P. Nolan a, Jasmeet Soar b, David A. Zideman c, Dominique Biarent

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları Gökhan ÇELİK*, Akın KAYA* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Bronchoscopy Intensive Care Unit Key Words: Brochoscopy,

Detaylı

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Yazarlar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Ankara 2012 Bu kitabın her

Detaylı

BEYİN CERRAHİ / KALP DAMAR CERRAHİ SERVİSİ

BEYİN CERRAHİ / KALP DAMAR CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN CERRAHİ / KALP DAMAR CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri Mevcut Durum ve Öneriler 2006 Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği adına hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı