Doğrusal olmayan programlama. Suat ATAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğrusal olmayan programlama. Suat ATAN"

Transkript

1 Doğrusal olmayan programlama Suat ATAN

2 İçindekiler 1 Giriş 2 2 Optimizasyon 2 3 Doğrusal olmayan programlama Tek değişkenli fonksiyonun optimumluk şartları Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Gerek ve Yeter Şart Doğrusal olmayan programlama problemlerinin çözümü Tek değişkenli kısıtsız optimizasyon problemlerinde yaklaşık çözüm teknikleri Aralığı ikiye bölme yöntemi Altın oran yöntemi Yarı aralık (bisection) yöntemi Çok değişkenli fonksiyonlarda yaklaşık çözüm teknikleri Gradyant yöntemi Newton yöntemi Kısıtlı optimizasyon Lagrange çarpanları Doğrudan arama yöntemi Yerine koyma metodu Kuhn-Tucker koşulları

3 1 Giriş Lineer programlama bir dizi sınırlamalar dahilinde çıktıların lineer matematiksel yöntemler kullanılarak optimize edilmesi demektir.anonim (2013d) Doğrusal (lineer) programlamadaki doğrusal (lineer) sözcüğü, modeldeki tüm matematiksel fonksiyonların doğrusal (lineer) olması gerektiğini belirtir. Programlama kelimesi ise bilgisayar programlamaya işaret etmez; daha çok planlama ile eş anlamlıdır. Dolayısıyla doğrusal (lineer) programlama, birçok uygun alternatif arasından belirlenmiş bir hedefe uyan optimal çözümü bulacak aktivitelerin planlanmasını ifade eder. (Anonim, 2013c) Matematikte matematiksel programlama ya da optimizasyon terimi; bir gerçel fonksiyonu minimize ya da maksimize etmek amacı ile gerçek ya da tamsayı değerlerini tanımlı bir aralıkta seçip fonksiyona yerleştirerek sistematik olarak bir problemi incelemek ya da çözmek işlemlerini ifade eder.pek çok gerçek ve teorik problemler bu genel çerçevede modellenebilir.bu teknik kullanılarak formüle edilen problemlere fizik bilminin ilgi alanından bir örnek verilecek olursa, bilgisayar monitörlerinin enerji minimizasyonundan söz edilebilir.(anonim, 2013b). Doğrusal programlama ve doğrusal olmayan programlama bu optimizasyonun bir alanıdır. Genel olarak doğrusal olmayan programlama, çözüm fonksiyonunun doğrusal(lineer) olmamasını ifade eder. Elbette gerçek hayatta doğrusal olmayan fonksiyona sahip çözümler de mevcuttur. Doğrusal olmayan programlamada kullanılacak matematiksel yöntem ve süreçler doğrusal programlamaya göre daha karmaşıktır. 2 Optimizasyon Matematik, bilgisayar bilimi, ya da yönetim bilimi, matematiksel optimizasyon (alternatif, optimizasyonu veya matematiksel programlama) mevcut alternatiflerin bazı dizi (bazı kriterler açısından) en iyi elemanın seçimidir. (Dantzig, 1965) Basit durumda, bir optimizasyon problemi sistematik bir izin kümesi içerisinden giriş değerlerini seçme ve fonksiyonunun değerini hesaplayarak gerçek işlevini maksimize veya minimize oluşur. Diğer formülasyonlar için optimizasyon teorisi ve teknikleri genelleme uygulamalı matematik geniş bir alanı kapsar. Daha genel olarak, optimizasyon amaç fonksiyonları ve etki farklı farklı çeşitli dahil olmak üzere tanımlanmış bir etki alanı (veya kısıtlamaları kümesi) verilen bazı objektif fonksiyonu mevcut en iyi değerler bulma içerir. Optimizasyon süreçleri, matematik gerektiren çalışmalardır. Modern optimizasyon yöntemle- 2

4 rinin başlangıcı değişimler hesabına (calculus of variations) kadar dayanır. Değişimler hesabı ile ilgili genel çerçeveyi 18. yüzyılda ortaya koyan Lagrange ın Lagrange çarpanlar yöntemi (Lagrangian multipler rule) olarak bilinen meşhur metodu da günümüzde optimizasyon teorisinin ana konularından birini oluşturmaktadır (Dutta). İlk ve en basit optimizasyon yöntemlerinden olan En Dik İniş, (EDİ) (steepest descent) metoduna ait uygulamanın Cauchy tarafından ilk kez gösterildiği 19.yüzyıl ortalarından yirminci yüzyılın ortalarına kadar bu sahada çok az ilerleme kaydedilmiştir. Bu dönemden itibaren bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak çok hızlı işlemcilerin kullanılmaya başlanmasıyla optimizasyon konusundaki çalışmaların ve yeni uygulamaların miktarı da hızla artmıştır (Rao, 2009) Sayısal optimizasyon yöntemlerini üç grupta toplamak mümkündür. Bunlar; belirleyici (deterministic), olasılıksal (stochastic) ve melez (hybrid) metotlardır. Belirleyici metotlar genel olarak Fermat teoreminden hareketle oluşturulan EDİ ve Newton metotları gibi gradyan işlemlerine dayalı yöntemlerdir. Bununla birlikte uygulama yapılacak problemin özelliklerine bağlı olarak kullanılabilecek simpleks metotları, doğrusal programlama gibi değişik yöntemler de geçtiğimiz yüzyıl içerisinde ortaya çıkmıştır. Olasılıksal metotlar ise, Genetik Algoritmalar, Karınca Kolonisi ve Tavlama Benzetimi gibi türev bilgisi gerektirmeyen, genellikle doğadan esinlenen yöntemlerdir. Melez optimizasyon teknikleri ise belirleyici ve olasılıksal yöntemlerin bir arada kullanıldığı metotlardır. Her yöntemin farklı üstünlükleri ve eksiklikleri olabilmekle birlikte, genel olarak belirleyici yöntemler genel optimumu daha hassas bir şekilde bulabildiği, olasılıksal yöntemler ise uygulama kolaylıkları nedeniyle tercih edilirler. Melez yöntemler ise bir araya getirdiği farklı metotların üstünlüklerinden istifade etmeyi amaçlar. Dinamik sistemlerin kararlı denge noktalarının bulunması yaklaşımı ile doğrusal olmayan optimizasyon (doğrusal olmayan programlama) problemlerinin çözümü konusundaki teknikler de belirleyici yöntemlerden sayılmaktadır. Bu alandaki ilk çalışmalardan olan, doğrusal olmayan otonom sistemlerin kritik noktaları ile yerel optimumları ilişkilendiren Yamashita (Yamashita, 1980) dan sonra konu ile ilgili araştırmalar giderek artmış ve son on yılda yoğunlaşarak özellikle gradyan sistem yaklaşımları ile dinamik sistemin takip edeceği yörüngeler yoluyla dinamik sistemin denge noktalarına (yerel optimumlara) ulaşılması üzerinde durulmuştur. Söz konusu çalışmalarda, optimizasyonu yapılacak doğrusal olmayan fonksiyonun gradyanı kullanılarak birinci mertebeden adi diferansiyel denklem yardımıyla bir dinamik sistem tanımlanmakta ve bu dinamik sistemin denge noktaları, doğrusal olmayan fonksiyonun yerel optimumları olarak bulunmaktadır. Diğer taraftan ikinci mertebeden adi diferansiyel denklem üzerine kurulmuş dinamik sistem yaklaşımı üzerine de araştırmalar yapılmıştır. Hacıoğlu (2011) 3

5 3 Doğrusal olmayan programlama Doğrusal olmayan Programlama konusundaki ilk önemli ı95ı yılında Karush-Kuhn ve Tucker tarafından optimal çözüm için gerek ve yeter şartlar teorisi adı altmda sunulmuştur. Genel bir optimizasyon problemi x 1, x 2, x 3,..., x n n adet karar değişkenini amaç fonksiyonunu optimize(minimize veya maksimize) etmek suretiyle uygun alan içerisinden seçmektir. f(x 1, x2,..., x n ) Bu problem Eğer amaç fonksiyonu doğrusal değilse veya çözüm kümesinin yer aldığı uygun alan doğrusal olmayan sınırlarla belirlenmiş ise doğrusal olmayan programlama problemi olarak adlandırılır. Bu durumda doğrusal olmayan programlama problemi şöyle gösterilir: Aşağıdaki sınırlama fonksiyonları koşulu ile g 1 (x 1, x2,..., x n ) b g m (x 1, x2,..., x n ) b m Max.f(x 1, x2,..., x n ) Doğrusal olmayan programlama problemleri mühendislik, matematik, işletme, fiziğe dayalı bilimler ve matematilk ile kararın (geniş anlamda) girdiği tüm alanlarda yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. (Avriel, 2012). (Cornuejols and Tutuncu, 2007) Gerek ve Yeter Şart Kavramı: Optimizasyon tekniklerinin uygulamalarında ve aynı zamanda elde edilen sonucun gerçek optimum değer olup olmadığını belirlemede gerek ve yeter şartlar dikkate alındığından bu şartları kavramak önemlidir. Gerek şart: Optimum noktada şartları sağlaması gereken durumlar olarak adlandırılır. Diğer bir tanımla eğer herhangi bir nokta gerek şartları sağlamıyorsa optimum nokta olamaz. Bununla birlikte gerek şartları sağlayan nokta optimum olmayabilir veya tek bir nokta olmayabilir. Gerek şartları sağlayan noktalar aday nokta (candidate points) olarak adlandırılır. Dolayısıyla optimum 4

6 nokta ile optimum olmayan noktaları ayırmak için başka şartlara ihtiyaç duyulur ve bu şartlar yeter şart olarak adlandırılır. Yeter şart: Eğer aday optimum noktalar yeter şartları sağlıyorsa bu nokta optimum noktadır ve daha ileri testler yapmaya gerek yoktur. Ancak bu şartların sağlanamadığı veya kullanılmadığı durumlarda aday noktalarından herhangi birisinin optimum olmadığı söylenemeyebilir. Özetle: (Anonim, 2013a) 1. Optimum noktalar gerek şartları sağlamalıdır. Bu şartları sağlamayan noktalar optimum nokta olamaz. 2. Gerek şartları sağlayan bir noktanın optimum olması gerekmez; yani optimum olmayan noktalarda gerek şartları sağlayabilir. 3. Yeter şartı sağlayan bir aday nokta gerçekten optimumdur. 4. Eğer yeter şartlar kullanılamıyor veya hesaplanamıyorsa aday noktaların optimum olduğuna dair herhangi bir sonuç çıkartamayız. Bütün bu şartlara optimality conditions (optimumluk şartları) denir ve aşağıda belirtilen iki durum için kullanılır: 1. Bir tasarım noktası verildiğinde, optimumluk şartları kullanılarak bu noktanın aday nokta olup olmadığı tespit edilir. 2. Aday noktayı tespit etmek için bu şartlar kullanılır. Tek değişkenli optimizasyon Tek değişkenli fonksiyonlarda dikkat edilecek husus elde edilen minimum değerin lokal minimum mu yoksa global minimum mu olduğunun tespit edilmesidir. Lokal minimum Bir değişkenli bir f(x)fonksiyonun h ın küçük pozitif ve negatif değerinde aşağıdaki ifadeyi veriyorsa bu fonksiyonun x = x da relatif veya lokal minimumdur. f(x ) f(x + h) Benzer olarak x noktasında eğer aşağıdaki ifade sağlanıyorsa bu değerde f(x) fonksiyonu maksimumdur. f(x ) f(x + h) Global minimum veya maksimum değer için optimumluk şartlarının sağlanması gerekmektedir ki bir değişkenli bir fonksiyon için aşağıda verilmiştir. Grafiksel gösterim şekil 1 ile gösterimektedir. 5

7 Şekil 1: Lokal ve global maksimum ve minimum 3.1 Tek değişkenli fonksiyonun optimumluk şartları Optimumluk şartları, bir f(x)nun aday noktalarını belirlemede kullanılır. Optimumluk şartlarını elde etmek için öncelikle aşağıda verilen kabul yapılır: x minimumnoktadır ve bunun civarındaki bir noktada fonksiyonun değeri ve türevidi kkate alınacaktır. noktası fonksiyonun lokal minimum noktası olsun. x ise x noktasına yakın herhangi bir nokta olarak dikkate alalım. Dolayısıyla artım miktarı d aşağıdaki gibi tanımlanır: d = x x ve bu noktalara karşılık f(x) fonksiyonun farkı aşağıdaki gibi verilir: (x) = f(x) f(x ) m noktası f(x) fonksiyonun lokal minimum olduğu nokta olduğundan küçük bir ilerlemede ( x değerine varıldığında) f(x) in değeri değişmez veya mutlaka artar. Dolayısıyla f(x) negatif olmayan bir değer alır. Dolayısıyla, f(x) = f(x) f(x ) 0. olmalıdır. Buradan f(x) fonksiyonu Taylor serisi ile açılıdktan sonra sonuç olarak d nin her değerinde şartı sağlayan değeri: f (x ) = 0 6

8 Şekil 2: Hessian Matrisi olacaktır. (Meyer, 1979) Bu şarta birinci-derece optimumluk şartı (first order optimality condition) veya birinci- derece gerek şart (first-order necessary condition) olarak adlandırılır zira fonksiyonun sadece birinci türevini içerir. Bu şartları sağlayan noktalar lokal minimum veya maksimum veya hiçbir olmayabilir (büküm noktası olabilir). Bu noktalar stationary noktaları olarak adlandırılır.aday noktaları belirledikten sonra bu noktalardan hangisinin fonksiyonu minimum veya maksimum yaptığını belirlemek için yeter şartlar dikkate alınır. Buna göre f (x ) 0 ise yeter şart olarak adlandırılır. 3.2 Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Gerek ve Yeter Şart Eğer fonksiyon çok değişkenli ise bu durumda her bir eleman için ayrı ayrı kısmi türev alınan Hessian Matrisi tanımlamak gerekir. Çözüm buna göre yapılır. Şekil 2 ile Hessian matrisi gösterilmektedir. (Bartholomew-Biggs, 2005) Uygulamada Hessian Matrisi ile çözümün hesaplanması zaman alıcı olmaktadır bu bakımdan bilgisayarlı çözüm de yapılabilir. 7

9 4 Doğrusal olmayan programlama problemlerinin çözümü Doğrusal olmayan programlama problemlerinin hepsini çözen genel bir yöntem bulunmamakla birlikte, değişik tipteki doğrusal olmayan programlama problemlerinin çözümü için farklı yöntemler bulunmaktadır. Optimizasyon problemlerinin analitik yöntemlerle çözülemediği durumlarda yaklaşık çözüm tekniklerine başvurulur. Lineer olmayan programlama problemlerinin çözümü için geliştirilen algoritmaların temeli, tek değişkenli fonksiyonların çözümündeki algoritmalara dayanır. Bu nedenle önce tek değişkenli fonksiyonlarda aralığı ikiye bölme, altın-oran ve yarı-aralık algoritmaları, daha sonra da çok değişkenli fonksiyonlar için gradyant algoritmasından söz edilecektir Bir çok lineer olmayan programlama algoritmasının temel prensibi şu şekildedir: uygun bir X k noktası ile başlanır ve uygun bir λ k adım büyüklüğü bulunarak yeni bir X k+1 noktası elde edilir. Bu işleme ardışık olarak devam edilerek optimal çözüme ulaşılmaya çalışılır. 4.1 Tek değişkenli kısıtsız optimizasyon problemlerinde yaklaşık çözüm teknikleri Bir f(x) fonksiyonu [a, b] kapalı aralığında tanımlı ve bu aralıkta f(x) minimum veya maksimum değerini alsın. Verilen aralıkta fonksiyonun yaklaşık çözümünü bulmak için aralığı ikiye bölme, altın oran ile yarı-aralık yöntemleri kullanılabilir. Bunlardan aralığı ikiye bölme ve altın oran türev kullanmayan, yarı-aralık türev kullanan algoritmalardır. Bu yöntemlerle ilgili kısa açıklamalara yer verilmiştir (Erdoğan ve Alptekin, 2006) Aralığı ikiye bölme yöntemi Bir f(x) fonksiyonu [a,b] kapalı aralığında tanımlı ve bu aralıkta f(x) minimum veya maksimum değerini alsın. [a,b] aralığının orta noktasından ɛ > 0 uzaklıkta iki λ = (a + b)/2 ɛ ve µ = (a + b)/2 + ɛ noktaları alınarak bu noktaların fonksiyon altındaki görüntüleri bakılarak yeni bir aralık bulunur. Bu işleme aralık belli bir l > 0sayısından küçük olana kadar devam edilirse aranan çözüme ulaşılır Altın oran yöntemi Bir f(x)fonksiyonu [a, b] kapalı aralığında tanımlı ve bu aralıkta f(x) minimum veya maksimum değerini alsın. r2 + r 1 = 0 denkleminin pozitif kökü olan ve yaklaşık değeri r 0, 618 olan sayıya altın oran denir. Her iterasyonda sabit bir oranla aralığın uzunluğu indirgenerek yeni 8

10 nokta çiftleri bulunur. Bu işleme aralık belli bir l > 0 sayısından küçük olana kadar devam edilirse aranan çözüme ulaşılır Yarı aralık (bisection) yöntemi Bir f(x) fonksiyonu [a,b] kapalı aralığında tanımlı ve bu aralıkta f(x) türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere minimum veya maksimum değerini alsın. Bu durumda aralığın orta noktasındaki türev değerine bakılarak yeni aralık tespit edilir. Bu işleme aralık l > 0 sayısından olana kadar devam edilirse aranan çözüme ulaşılır. 4.2 Çok değişkenli fonksiyonlarda yaklaşık çözüm teknikleri Bu başlık altında gradyant ve Newton yöntemlerine yer verilmiştir. Uygulamada yaklaşık çözüm yöntemleri için bilgisayar programlarından yararlanılmaktadır. Örneğin aralığı ikiye bölme ve altın oran algoritması için C++ ve Newton ile gradyant yöntemleri için de Maple matematiksel programlama dilinde yazılan programlar kullanılabilmektedir Gradyant yöntemi Bu yöntem en hızlı artan veya en hızlı azalan yön olarak isimlendirilir. Öncelikle bir başlangıç noktası alınır, daha sonra amaç fonksiyonunu en hızlı geliştiren yönde hareket edilir. Bu yön amaç fonksiyonunun gradyantı ile (eğer amaç fonksiyonu maksimum ise) aynı yönde veya amaç fonksiyonunun gradyantının (eğer amaç fonksiyonu minimum ise) ters yönde olacaktır. Daha sonra gradyant belli bir katı kadar adım atılarak başlangıç noktasına ilave edilir. Fonksiyonun gradyantının normu ɛ > 0 olana kadar iterasyona devam edilerek çözüm bulunur. Özetle gradyant algoritması; 1. Rastgele bir X 0 noktasıyla başla, 2. X 0 da fonksiyon gradyantını hesapla, 3. Gradyan doğrultusunda bir adım atarak yeni bir X 1 noktasına git, 4. (2) ve (3) adımlarını, fonksiyonun gradyantının sıfır olduğu X noktasına kadar tekrarla, şeklindedir. 9

11 4.2.2 Newton yöntemi Gradyan yönteminde amaç fonksiyonunun en hızlı iyileştiği yön olan gradyant yönünde adım atılarak yeni bir nokta bulunurken, Newton yönteminde ise ikinci mertebe koşulları kullanılması suretiyle Newton adımı atılarak yeni bir nokta bulunur. Newton adımı bir lineer denklem sisteminin çözülmesi ile bulunur. 4.3 Kısıtlı optimizasyon Kısıtlı doğrusal olmayan (nonlinear) optimizasyon problemleri, kısıtları eşitlik veya eşitsizlik şeklinde olan problemlerden oluşur. Yöntemler kısıtlılık ve kısıtsızlık hallerine göre geliştirilmiştir. Kısıtlı olanlar için analitik çözüm; kısıtlar eşitlik şeklinde ise lagrange çarpanları yöntemiyle yapılır. Kısıtlar eşitsizlik şeklinde ise Kuhn-Tucker (K-T) koşullarını sağlayacak şekilde çözümler araştırılır Lagrange çarpanları Z min,max = f(x 1, x 2,..., x n ) (1) g i (x) = b i (2) şeklinde verilen kısıtları eşitlik halinde ve değişkenleri serbest olan modelin çözümünde Langrange çarpanları yöntemi kullanılır. Kaya (2012) Yöntemin iki temel varsayımı vardır.(markland ve Sweigart, 1987, s.719 aktaran Kaya (2012)) Kısıtlayıcı fonksiyon sayısı (m), bilinmeyen değişken sayısı (n) sayısından az olmalıdır. Amaç fonksiyonu ve kısıtlar sürekli ve türevleri alınabilen fonksiyonlar olmalıdır. Modelin amaç fonksiyonu ve kısıtlarından oluşan Langrange fonksiyonu aşağıdaki biçimde gösterilir: L(x, λ) = f(x) + λ i [b i g i (x)] (3) λ i değerlerine Langrange çarpanları adı verilir. Langrange fonksiyonun kullanılmasıyla; m kısıtlı problem, m Langrange çarpanlı kısıtsız bir problem haline gelir. Langrange fonksiyonunun optimumu veren sonuç, kısıtları sağlamak zorunda olduğunda orjinal problemin de optimum çözümü olacaktır. Kaya (2012) 10

12 Örnek: Maksimizasyon problemimiz aşağıdaki gibi olsun. 1 Max : Z = 4x x 2 2 (4) kısıt ise: x 1 + 2x 2 = 40 (5) İlk adımda doğrusal olmayan amaç fonksiyonumuzu Langrange fonksiyonuna çevirelim. Bunun için kısıtlama fonksiyonunu da aşağıdaki gibi sıfıra eşit hale getirmek suretiyle dönüştürelim: x 1 + 2x 2 40 = 0 (6) Sonraki adım; Langrange çarpanı λ ile bir önceki sıfıra eşit eşitliğimizi çarpıp amaç fonksiyonuna etkileyelim (bu durumda amaç fonksiyonu değişmemiş olur). L = 4x 1 0.1x x 2 0.2x 2 2 λ(x 1 + 2x 2 40) (7) Şimdi ise 3 değişkenimiz ile ilgili Langrange fonksiyonunun kısmi türevini alalım: L x 1 = 4 0.2x 1 λ (8) L x 2 = 5 0.4x 2 2λ (9) Bu denklemleri sıfıra eşitleyelim: L λ = x 1 2x (10) 4 0.2x 1 λ = 0 (11) 5 0.4x 2 2λ = 0 (12) Denklemler çözüldüğünde aşağıdaki sonuçlar elde edilir: x 1 2x = 0 (13) x 1 = Örneğin tamamı Nonlinear Programming Solution Techniques adlı kitaptan alınmıştır. Anonim 11

13 Şekil 3: Problemin WolframAlpha ile çözülmüş hali ve 3 boyutlu görünümü. şişe üretmeli, kupa üretmeli x 2 = 10.8 λ = 0.33 olur Bu değerleri Langrange fonksiyonunda ilgili yerlere yazdığımızda L değeri $70.42 olacaktır. Yukarıda elle yapılan çözümün bilgisayarda çözülmüş hali: Yukarıdaki optimizasyon problemini bilgisayar yardımı ile manuel çözüme göre daha hızlı ve hatasız çözebiliriz. Çözümün grafiksel gösterimi Şekil 3 de gösterilmiştir. Örnek : Hickory Şirketi sandalye üretmektedir. Her ay sabit maliyetler 7500 $ ayrıca her bir sandalye başına üretim maliyeti 40 $ olmaktadır. Fiyat ise taleple bağlantılı olup aşağıdaki doğrusal denkleme göre ortaya çıkmaktadır. (v üretilecek adet olmak üzere): Anonim v = p (14) 12

14 Şekil 4: Hickory Şirketi için optimal üretim Buna göre doğrusal olmayan kar fonksiyonunu yazın ve maksimum karı sağlayacak fiyat ve optimum üretim adedini ve buna göre çıkacak maksimum karı da hesaplayın: Çözüm: p fiyat olmak üzere kar fonksiyonu hasılat- toplam maliyet olacaktır. Buna göre öncelikle maliyet fonksiyonumuz: c = v (15) olur, hasılat pv değerinden maliyeti çıkaracak olursak: Max.pv ( v) (16) Şimdi bu propbelmde v değerleri yerine v = p denkleminin sağ taraftaki ifadesini koyarak bilinmeyen adedini bire indirelim: Maksimize400p 1.2p p (17) ayrıca kar sıfır olmayacağından kısıt fonksiyonumuz: p > 0 olacaktır. Bu denklemi bilgisayar yardımı ile çözdüğümüzde: p = 146, 66 optimum üretim adedi v = 224 adet ve maksimum kar 2180 $ olacaktır. Çözümün 3 boyutlu grafiksel gösterimi şekil 4 ile gösterilmiştir. 13

15 Şekil 5: Belirsizlik aralığı Doğrudan arama yöntemi Bu yöntemin düşüncesi tanımlanmış optimumu içerdiği bilinen bir belirsizlik aralığını tanımlamak ve optimum bulununcaya kadar aralığı daraltmaktır. Bu aralık başta istenildiği kadar küçük tutulabilir.bu yöntem şekil 5 ile grafiksel olarak gösterilmiştir. Örnek: Aşağıdaki doğrusal olmayan problemi doğrudan arama yöntemi ile çözelim: Çözüm: x L = 0, x R = 3 olsun: x L x x 2 ve x 1 x x R olmalıdır. 3x 0 x 2 Max.f(x) = x x 3 Burada: x 1 x L = x R x 2 ve = x 2 x 1 dir. Bu da: (18) x 1 = x L + x R x L 2 (19) ve x 2 = x L + x R x L + 2 olduğu anlamına gelir. = 0.01 olarak hesap yapılacak olursa sonuçlar 6 ile gösterilmektedir. (20) 14

16 Şekil 6: Doğrudan arama yöntemi ile çözüm Yerine koyma metodu Doğrusal olmayan programlama çözüm metotları içerisinde en kolay metot yerine koyma metodu 2 olarak bilinen metottur. Bu metot ancak tek kısıtlılık eşiği olan durumlarda kullanılır. Bu metodun mantığı değişlenleri birbiri yerine koymak suretiyle çözmektir. Bu kısıtlı optimizasyon modelinin bir nevi kısıtsız optimizasyon modeline dönüşmesi olarak kabul edilebilir.anonim Örnek: Problem: Anonim maksimizez = vp c f vc v (21) kısıt ise: v = p (22) Sabit değerler c f = 10000$vec v = 8$oslun Dikkat edilecek olursa amaç fonksiyonu doğrusal değildir çünkü v (satış adedi) ve p (fiyat) değişkenlerinin çarpanları vardır bu nedenle denklem doğrusal değildir. Şimdi yukarıdaki ilk fonksiyonda v yerine ikinci fonksiyondaki p değerini yazarsak: 2 İngilizce karşılığı substition method 15

17 Z = 1500p 24.6p 2 c f 1500c v pc v (23) c f ve c v sabit değişkenlerini de yerine koyduğumuzda: Z = 16696p 24.6p (24) Bu problemi Z nin diferansiyelini alıp sıfıra eşitleyerek çözeceğiz: Z p = p (25) 0 = p (26) 49.2p = (27) p = 34.49$ (28) Aynı problemin bilgisayar destekli çözümü şekil 7 ile gösterilmiştir. 4.4 Kuhn-Tucker koşulları Bir doğrusal olmayan programlama probleminde, problemin kısıtları eşitsizlik formunda ise bu türden problemlerin çözümü Kuhn-Tucker koşullarını sağlamalıdır. Kısıtları eşitsizlik formunda olan bir doğrusal olmayan programlama problemi aşağıdaki şekilde verilsin: m kısıt ve n değişkenden oluşan bir problemde; Maksimum veya minimum amaç fonksiyonu: z = f(x1, x2,..., xn) Kısıtlar: g1(x1, x2,..., xn) b1g2(x1, x2,..., xn) b2...gm(x1, x2,..., xn) bm şeklinde verilsin. Problemin Lagrange fonksiyonu yazılır ve buna göre Kuhn-Tucker koşulları incelenir. Lagrange fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılır: L(x j, λ i ) = f(x j )λ(x j )(j = 1, 2,.., n)ve(i = 1, 2,..., m) Kuhn-Tucker koşullarının uygulanabilmesi için verilen doğrusal olmayan programlama probleminin kısıtlarının şeklinde olması gerekmektedir Winston, (2004). Kuhn-Tucker gerek şartları iki amaç için kullanılır: verilen bir noktanın muhtemel optimum olup olmadığını kontrol etmede aday minimum noktaların tespitinde kullanılır Kuhn-Tucker 1. derece gerek şartları ile ilgili önemli bazı özellikler aşağıda verilmiştir: 16

18 Şekil 7: Problemin bilgisayar destekli çözümü-optimal değer işaretlenmiştir 17

19 K-T şartları ancak regular (düzenli) noktada uygulanır. K-T şartlarını sağlamayan noktalar, eğer irregular (düzensiz) noktalar değilse lokal minimum olamazlar. K-T şartlarını sağlayan noktalar Kuhn-Tucker noktaları olara adlandırılır. K-T şartlarını sağlayan noktalar kısıtlı veya kısıtsız olabilir. Eğer eşitlik kısıtlayıcı varsa ve eşitliksiz kısıtlayıcıların hiçbiri aktif değilse K-T şartlarını sağlayan bu noktalar stationary noktalardır. Yani bu noktalar minimum maksimum veya dönüm noktaları olabilir. Kaynaklar Anonim. Nonlinear Programming Solution Techniques. Anonim. pages 1 8, 2013a. Anonim. Optimizasyon-vikipedia, b. URL Anonim. Dogrusal programlama-vikipedia, c. URL Anonim. Linear programming-wolfram mathworld, d. URL Mordecai Avriel. Nonlinear programming: analysis and methods. Courier Dover Publications, MC Bartholomew-Biggs. Nonlinear optimization with financial applications, volume Gerard Cornuejols and R Tutuncu. Optimization methods in finance. Number January George Bernard Dantzig. Linear programming and extensions. Princeton university press, J. Dutta. Optimization Theory - A Modern face of Applied Mathematics. Havacılık Mühendisliği Bölümü İstanbul Türkiye Hacıoğlu, Abdurahman; Hava Harp Okulu. Doğrusal olmayan optimizasyon problemleri için taşınır algoritmik fonksiyonlar yöntemi. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 5(1):1, ISSN Cansın Kaya. Doğrtusal olmayan programlama ile portföy analizi, Ocak Yuksek Lisans Tezi. 18

20 RM Meyer. Max-Min Problems. Essential Mathematics for Applied Fields, pages 1 8, URL S. S. Rao. Engineering Optimization: Theory and Practice, Fourth Edition. John Wiley and Sons, Inc., H. Yamashita. A Differential Equation Approach to Nonlinear Programming. Mathematical Programming, cilt 18, s,

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI 1 (19-36) PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI Elmas ANLI Uçak Müh. Böl İstanbul Teknik Üni. anli@itu.edu.tr Hüseyin

Detaylı

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA Hazırlayan Bayezid GÜLCAN İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR T. C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR ve BİR UYGULAMA Musa Can KAPLAN 2501040109

Detaylı

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemleri adı altında geçen yöntemlerin

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

Doğrusal Programlama ve Madenciliğe İlişkin iki Basit Örnek

Doğrusal Programlama ve Madenciliğe İlişkin iki Basit Örnek MADENCİLİK Eylül September 1984 Cilt Volume XXIII Sayı No 3 Doğrusal Programlama ve Madenciliğe İlişkin iki Basit Örnek Linear Programming and Two Simple Examples From Mining A.Oktay YALGIN(*) ÖET Bu yazıda

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238 DOA Yayın No: 31 ISSN:1300-7912 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI ODC: 91: 94 : 907 : 911 : 062 Participatory Natural Resource

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2009, Sayfa 227-252 Öğrenme Etkili Erken/Geç Tamamlanma Çizelgeleme Problemleri İçin bir Literatür Araştırması A Literature Survey

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 329-360 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324469 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI Yrd. Doc. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Đşletme Bölümü, Arş. Gör. Ozan

Detaylı

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI Altuğ YAVAŞ(*), Ömer CİVALEK(**) ÖZET Geçen yüzyılın ortalarında ortaya çıkan, insan davranışlarını ve düşünce tarzını modellemeyi amaçlayan

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Bölümü ETKİN, ETKİLİ VE UYGULANABİLİR KARAR VERME: ETKİLEŞİMLİ BULANIK / OLABİLİRLİKLİ ÇOK AMAÇLI MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Kerem CİDDİ Dumlupınar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü kciddi@yahoo.com

Detaylı

KISITLAR TEORİSİ VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YÖNETİM/MALİYET MUHASEBESİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KISITLAR TEORİSİ VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YÖNETİM/MALİYET MUHASEBESİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1627 KISITLAR TEORİSİ VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YÖNETİM/MALİYET MUHASEBESİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF THE THEORY OF CONSTRAINTS AND THROUGHPUT ACCOUNTING WITH

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ

ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKAT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ YÜKSEK

Detaylı

YAPAY ZEKA UZMAN SİSTEMLER İÇİNDEKİLER

YAPAY ZEKA UZMAN SİSTEMLER İÇİNDEKİLER YAPAY ZEKA UZMAN SİSTEMLER İÇİNDEKİLER 1. Yapay Zeka 1.1.Yapay Zeka Kavramı 1.2.Yapay Zeka Bileşenleri 1.3.Tarihsel Gelişim 2. Uzman Sistemler 2.1.Uzman Sistem Kavramı 2.2.Uzman Sistem Yapısı 2.3.Uzman

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELERARASI KAYNAK KULLANIM ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ

TÜRKİYE DE BÖLGELERARASI KAYNAK KULLANIM ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ TÜRKİYE DE BÖLGELERARASI KAYNAK KULLANIM ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ ÖZ Abidin ÖNCEL * Salih ŞİMŞEK ** Bu çalışmanın temel amacı, bölgesel kaynakların etkin kullanılmış olup

Detaylı

YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI

YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 20 Sayý: Sayfa: (2-2) Makina Mühendisleri Odası YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI Işıl ALEV, Bahar ÇAVDAR, Bilge ÇELİK, Volkan DEMİREL, Ayşegül GÜLLER, Canan

Detaylı

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ 1 2 İçindekiler Tablosu 1 ŞEKİL DİZİNİ... 4 2 TABLO DİZİNİ... 6 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 7 4 GİRİŞ... 9 5 İNOVASYON NEDİR?... 12 5.1 İNOVASYONUN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ... 14 5.2 YAPILMIŞ FARKLI İNOVASYON ÖLÇÜMLERİ...

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri

Detaylı

GÖZ-BAKIŞI TABANLI 3 BOYUTLU BİLGİSAYARLA GÖRME UYGULAMALARI

GÖZ-BAKIŞI TABANLI 3 BOYUTLU BİLGİSAYARLA GÖRME UYGULAMALARI T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖZ-BAKIŞI TABANLI 3 BOYUTLU BİLGİSAYARLA GÖRME UYGULAMALARI Ulaş VURAL DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEBZE

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

SORULARLA ÖRNEKLEME, ARAŞTIRMA VE VERİ DERLEME SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ-2

SORULARLA ÖRNEKLEME, ARAŞTIRMA VE VERİ DERLEME SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ-2 SORULARLA ÖRNEKLEME, ARAŞTIRMA VE VERİ DERLEME SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ-2 SORULARLA ÖRNEKLEME, ARAŞTIRMA VE VERİ DERLEME SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ-2 ISBN: 978-605-137-236-5

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ

Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇİFTE AĞ METODUYLA STEREO, ODAK VE BULANIKLIK BİLGİSİNİ KULLANARAK RESİMLERDEN DERİNLİK ÇIKARIMI Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı