Mimari, Peyzaj, Statik, Elektrik ve Mekanik Sistem Raporları. İnşaat Maliyet Yaklaşımları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mimari, Peyzaj, Statik, Elektrik ve Mekanik Sistem Raporları. İnşaat Maliyet Yaklaşımları"

Transkript

1 ERA Şehircilik Mimarlık Müşavirlik İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 2. Kısım 1., 2., 3., 4. Tahsis Alanları Mimari Tasarım Yakın Çevre Fikir Proje Yarışması Mimari, Peyzaj, Statik, Elektrik ve Mekanik Sistem Raporları İnşaat Maliyet Yaklaşımları

2 MİMARİ RAPOR Giriş: Teknoparkın İkinci kısmın parçası olan bu dört yapı birbirlerinden farklı ölçeklerde ve işlevsel ihtiyaç ve öngörüler olarak farklılıklar taşımaktalar. Her ne kadar yerleşim ve ebatsal açıdan ayrışmaktalarsa da bir büyük bütünün parçaları olarak ele alınmışlardır. Tüm yapılar aynı temel konsept omurga üzerinden yorumlanarak tasarlanmıştır. Tasarımın ana ilham kaynağı projelerin bulunduğu alandan yola çıkmaktadır. Her ne kadar arazinin topoğrafik yapısı zaman içerisinde değişikliklere uğramışsa da yeraltı suları, dere, gölet gibi suyun yarattığı farklı durumlar tasarlanan dört yapı için de ilham kaynağını oluşturmaktadır. Akışkanlık, sızıntı, oyuklar gibi temalar ile gözenekli bir yapının oluşumunu temin etmektedirler. Her dört yapının da zemin ve iç düzenlemeleri bu ana temadan yola çıkılarak oluşmaktadır. Gözeneklilik hali sadece yer altı değil, yer üzerindeki mekansal kurguyu da oluşturmaktadır. Çalışma alanları ile dış mekanlar bu sayede birbirleriyle alışıldık ofis ortamından daha serbest, esnek bir yapıya kavuşmaktadır. Peyzaj sadece bir ağaç ve zemin örtücü olmanın dışında tüm yapıları birbiriyle ilişkilendiren bir bağ olarak ele alınmıştır Yaratılan ara mekanlar, sosyal birer iletişim ortamı kurulmasına imkan tanıyan, sadece iç mekanda masa başında değil aynı zamanda hayal kurmayı, çalışırken dinlenmeyi sağlayan, bir nevi meditatif özelliğe sahip alanlardır. Ar-ge ve Kuluçka Merkezi gibi yenilikçi ve vizyoner fikirlerin ortaya çıkmasına destek olacak mekanlar yaratılması hedeflenmiştir. Dış bir alan olarak değil yapısal alanın bir devamı gibi algılanarak bisiklet, yaya bağlantıları meydanlarla birbirine bağlanmaktadır. Yeni inşaası tamamlanmış olan otopark binası üzerinde öngörülen teras meydan, farklı kot düzenlemeleriyle yönetim, ar-ge ve sosyal tesisi aynı aks üzerinde birbirine bağlanmakta, yaya köprüsü ile de vadinin diğer yakası arasındaki ilişkiyi pekiştirmektedir.

3 Daha ufak ve modüler ofis alanları bir sarmal olarak bu yüksek yapıyı çevrelemektedir. Topografya ile kurulan ilişki çeşitli ara mekanların yaratılmasına olanak sağlamaktadır. Yapının araç ile ana girişi yol tarafında bulunmakta, Vadi yakasında ise bisiklet ve yaya yollarına açılmaktadır. Gözenekli yapı burada da kendini hissettirmektedir. Birimlerin farklı ölçekte olması tasarımın üç boyutlu bir mahalle özelliğine kavuşmasına olanak sağlamaktadır. Her katta farklı ofis alanları arasında yaratılan köprü bağlantıları yapı içerisinde değişik doğrultularda gelişen akslar yaratmaktadır. Oluşan boşluklar Vadi ve diğer çevreye açılan büyük pencereler görevi görerek iç mekanların manzara deneyimlerini yoğun metrekare talebine rağmen karşılamaktadır. İçeride oldukça şeffaf bir cephe sistemi içeren bu sarmal farklı çekirdekler vasıtasıyla da zemin ile ilişkilendirilmiştir. Dış cephede kullanılan güneş kırıcı elemanlar yapının içerisindeki şeffaf yüksek yapı ile belirgin bir kontrast yaratmaktadır. KULUÇKA MERKEZİ Kuluçka merkezi yapısı yarışma alanının Yönetim binası ile birlikte vadinin yükselen noktasını tutan simgesel bir yerleşime sahiptir. İşlevsel DNA sı gereği farklı fikirlerin oluşumuna açık olması, peyzajın yapının içerisine doğru ilerlemesine ve değişik bir mekansal kurguya dayanak teşkil etmesine olanak sağlamaktadır. Çok ufak birimlerin bir araya geldiği bu yapı farklı geçirgenlikler ve boşluklardan oluşmaktadır. Zemindeki davetkar ve açık yapısı sosyal bir ortam sağlamaktadır. Toplantı alanları, atölyeler zemin altı kotlarda yer almaktadır. Bağımsız olarak kiralamaya yönelik bir mekansal organizasyon bu tasarımın ana kriterlerindendir. Yükselen yapının cephesi yönetim yapısında olduğu gibi yine sade ancak performanslı bir giydirme cepheden oluşmakta olup kamaşmaya karşı otomasyona bağlı perde sistemleri içermesi öngörülmektedir. Ana bir çekirdek üzerinden gelişen modüler bir yapı olan kule kuzeydoğu, güneybatı doğrultusunda yerleşmektedir. Yapının içerisinde konumlandırılmış olan yüksek yapı, master planda belirlenmiş ve ihtiyaç programında verilen daha büyük ofis alanlarını içeren daha rasyonel bir kütle olarak değerlendirilmiştir.

4 Yapının içerisindeki boşluklar, suyun oyduğu mağaralar gibi tüm ofis alanlarını binanın içerisinde, ana çekirdek etrafında dönerek yükselmekte ve böylece tüm mekanları birbirine bağlamaktadır. Yapı 36mx36m taban alanına sahip olup betonarme bir taşıyıcı sistemden oluşmaktadır. Mevcut binalarla da ilişkilendirilmiş olan yaya aksı bu yapının içerisinden geçen bir sokak olarak değerlendirilmiştir. Yönetim yapısının giriş kotları otopark üzeri terasta yerleştirilen restaurant ile de köprü geçişi sayesinde bağlantı kurmaktadır. Binanın giriş kotu kontrollü kamusal mekan olarak ele alınmış, ana giriş lobisi sergi alanları ve kafeterya ile çevrelenmiştir. Yaya aksı içeride devam etmekte teras meydana doğru ilerlediğimizde iki restaurant birimi arasından açık alanlara doğru bizi yönlendirmektedir. Sosyal tesis ve Ar-ge binası yakasından ise yapı anıtsal bir ifadeye sahiptir. YÖNETİM BİNASI Yönetim Binası konumu itibariyle vadinin hakim bir noktasında yer almaktadır. Bir parkurun başlangıç veya bitişini oluşturan bu yapı, hem yüksekliği hem de işlevi açısından oldukça net tavırlı bir tasarıma sahiptir. Kararlı geometrisine rağmen içerisindeki boşluklar sayesinde sürprizli bir mekan organizasyonu barındırmaktadır; özellikle havanın kararmasıyla bu galeri kurgusu ön plana çıkarak yapının farklı kimliğini vurgulamasını sağlamaktadır. Kot farklılıklarından faydalanarak Davet alanı vadiye bakan cephede giriş kotunun bir alt katında yerleştirilmiştir. Bu mekanın da aynı kotta dış mekanda açık bir terası bulunmakta aktivetinin açılabilir bir cephe sistemiyle terasa yayılması planlanmaktadır. Teknopark yönetim ofisleri en üst üç katta toplanmıştır ve ayrı asansörler ile farklı bir ulaşıma sahiptir. Sade bir giydirme cephe sisteminden oluşan dış cidar gündüz ışığı fritli ve yüksek performanslı camları sayesinde aşırı UV ışınlarını içeriye filtreleyerek alabilmekte, ancak ofis derinlikleri 8-9 metreyi aşmadığından içerideki gün ışığı seviyesi optimum seviyelerde kalabilmektedir. Ayrıca kamaşmaya karşı cephenin iç yüzeyinde otomasyona bağlı olması planlanan perdeler öngörülmektedir.

5 bitki örtüsünün yapının üzerine doğru ilerleyerek yaya aksı ile arasında bir bağ oluşturması hedeflenmiştir. Açık seyir terasları ve yaya aksı bağlantı meydanları vasıtasıyla hem topografya hem de yapı çevreye bağlanmaktadır. Temel mimari yaklaşım olarak belirlenen akışkan ve gözeneklilik hali Ar-Ge yapısının kendi parseli içerisine hapsolmuş bir bina olmaktan öte Teknopark kentsel tasarım ilkelerinde belirtilen yayalara yönelik düzenlemelerin bir parçası olarak düşünülmüş ve bir durak, çalışma ve buluşma noktası olmayı da hedeflemektedir. Ayrıca yaya aksı kotları Ar-Ge yapısı ile ilişkilendirilmekte kısmi olarak kotları bir dizi rampa ve basamaklar ile vadiye yaklaştırılarak mevcut binalar ve dış alanları ile bağ kurması sağlanmaktadır. Bu etkiyi destekleyen bir başka öğe de Ar-Ge Yapısının zeminden bir kat yüksekliğince koparak binanın uzak algısını kuvvetlendiren ve yaya aksı ve mevcut binaların da yeni bir vadi kadrajına sahip olmasını temin eden üst ofis birimidir. AR-GE BİNASI Tüm tasarımları, çalışmanın odak noktasını oluşturan yaya ulaşım ve rekreatif alanlar ile kurdukları ilişkiler yönlendirmektedir. AR-GE binası da peyzaj ve yaya akışını yaratılan ara kotlar sayesinde hem mevcut binalar hem de yaya aksından vadi ile kurulan görsel bağı kuvvetlendirecek şekilde tasarlanmıştır. Kiralanabilir alanların çoğunlukta olduğu bu yapı Yönetim binası ve Sosyal tesis aksında ve mevcut inşaa edilmiş bloklarla gölet arasında yer almaktadır. Bu çerçevede yapı metrekarelerini de karşılayacak biçimde iki ayrı yatay blok olarak organize olmaktadır. Yapı gabarisi olarak belirlenen 18m mevcut binaların gölet ile ilişkisinde ufuk kesici bir ifade olarak algılanmış ve sadece 14 m'lik bir yüksekliğe kadar çıkacak biçimde yapı tasarlanmıştır. Giriş kotu vadi yakasından alınmıştır. Vadinin AR-GE yapısı modüler bir yapısal düzende ele alınmaktadır. Bu yaklaşımın kiralama için de daha esnek alternatifler yaratmasına özen gösterilmiştir. Yapı içerisinde yer alan ofis ve çalışma alanları bir avlu sistemi ile kurgulanmaktadır. Her açık ofis bölgesi bulunduğu kotta peyzaj öğesi ile ilişkilendirilmektedir. Sosyal bir çalışma atmosferi yaratarak, doğal ışık ve havalandırma prensiplerini projenin içerisine taşıyan bu kurgu, sosyal etkileşimi yüksek bir çalışma atmosferi yakalamayı hedeflemektedir. Otopark ve servis bağlantıları vadi kotundan temin edilmiş olup bodrum katlarda bulunmaktadır. Atölye ve yan birimlerde bu kotlarda ağırlıklı olarak yer almaktadır. Yaya aksının alt kotlara doğru çekilmesi de bu çözümü mümkün kılmaktadır.

6 Yapının cephesi korunaklı bir şeffaflığı barındırmakta; sade kütle ve cephe çizgisiyle de Ar-Ge yapısıyla bütünleşmesi öngörülmektedir. Yaya aksının Sosyal tesisi çevreleyerek vadi kotuyla bağlanması düşünülmüştür. Böylece kütle diğerlerinden farklı bulunduğu alanın topoğrafyasıyla yeni bir ilişki yaratmaktadır. SOSYAL TESİS Sosyal Tesis yapısı iki kat üzerinde tasarlanmıştır. Ticari birimler yaya aksının olduğu üst kotta gruplandırılmış ve bu yolu güçlendirmeleri beklenmektedir. Yapının çatısında ise iki adet tenis kortu konumlandırılmıştır. Bu açık alan farklı sportif aktivitelerin düzenlenemesine olanak vermesi düşünülmüştür. Vadiye bakan cephe ise alt yol kotunda oturmakta ve Ar-Ge binası ile paylaştıkları meydandan giriş almaktadır. Bu kotta bir büyük restaurant/kafe ve sosyal tesis girişi konumlandırılmıştır. Sosyal tesisin bağlandığı meydanın Ar-ge girişiyle bir yeni vadiye dik yeni ve daha geniş bir meydan oluşturması önerilmektedir. Bu sayede üst kotta yer alan yaya aksı ile vadi ve gölet kıyısı da daha sıklıkla kullanılması planlanmaktadır.

7 PEYZAJ RAPORU Açık alan sisteminde farklı tipteki mekan geçişleriyle, yapılar ile bitki örtüsünü bütünleştiren bir kurgu önerilmektedir. Yeşil dokuyu yapıların içine taşıyan bir peyzaj yaklaşımı ele alınmıştır. Bitkilendirme prensiplerinde yıl boyunca farklı bitkilerin mevsimsel özelliklerinin ortaya çıkması ve arazi verilerine uyumluluk yer almaktadır. İklim şartlarına uyumlu, az bakım gerektiren, renk-doku-yükseklik farkları ile çeşitlilik gösteren bitkiler önerilmektedir. Gölet çevresinde devam eden sık ağaçlandırma meydanlarda seyrekleşerek, sert zemin içerisinde yer alan büyük formlu, yaprak döken ağaçlar olacaktır. Yaprak döken, büyük formlu ağaçlar bazı bölgelerde sık doku oluşturarak mevsimsel renk değişimleri ile yeşil alan sisteminde yıl boyunca renk ve doku çeşitliliği sağlamaktadır. Ağaç türleri:. Betula alba (Huş). Quercus rubra (Kırmızı amerikan meşesi). Acer platanoides (Çınar yapraklı akçaağaç). Tilia tomentosa (Ihlamur) Arazideki hareketli topografya farklı mekansal kurgulara olanak sağlamaktadır. Bitkilendirilmiş tepeler yapılarla bütünleşerek iç mekan-dış mekan ilişkisini geliştiren bir yaklaşım ortaya koyacaktır. Otsu bitki türleri doğal bir bitkisel doku yaklaşımı öngörmektedir.

8 Yer örtücü ve otsu türler:. Carex divula. Miscanthus sinensis. Rudbeckia fulgida. Stipa tenuissima. Pennisetum setaceum. Liriope muscari. Gaura lindheimeri Gölet ve çevresindeki alanda sazlık bitkileri kullanılarak çevre ilişkilerinin güçlenmesi hedeflenmektedir. Sulak alana uyumlu bitkiler yeşil alan sistemi ile bütünleşen bir yaklaşım geliştirecektir. Sulak alan türleri:. Salix babylonica (Salkım söğüt). Typha angustifolia. Acorus calamus "variegatus". İris pseudacorus. Cyperus papyrus Bitkilendirme önerisinde yer alan türler ilkbahar, yaz ve sonbaharda çiçeklenme ve yaprakların sararması ile renk değişimleri gösterecektir. Kışın ise herdem yeşil bitki türlerinin yeşil dokusu devam ederken ağaçlar yapraklarını dökecektir. Bu süreçlere bağlı olarak, yıl boyunca yeşil doku hakim olurken mevsim değişimlerinde renklenmeler ortaya çıkacaktır.

9 Gölet çevresindeki bisiklet dolaşım alanında sıkıştırılmış kum malzeme kullanılacaktır. Yaya yolları gölete ulaştığı noktada ahşap platforma dönüşerek sirkülasyonu devam ettirecektir. Gölete uzanan ahşap iskeleler bisiklet ve yaya yolu sirkülasyonu içerisinde dinlenme noktaları oluşturacaktır. Meydanlarda ve gölet çevresindeki dinlenme noktalarında ahşap oturma birimleri yer alacaktır. Açık alan sisteminde su elemanları farklı mekanlarda yansıma etkisi sağlayacaktır. Yansıma havuzlarının çevresinde sazlık bitki türleri kullanılarak çevre dokusu yaya bağlantılarıyla ilişkilendirilecektir.

10 .Bodrum ve sirkülasyon şaftlarındaki perdeleri min 30 cm kalınlıkta imal edilecektir. YÖNETİM BİNASI: STATİK SİSTEMLER Teknoparkta inşa edilecek her bir bağımsız binanın statik sistemleriyle ilgili öngörüler aşağıdaki gibidir: KULUÇKA MERKEZİ: Bina 4 kat bodrum üzerinde ( kat yükseliği h:3,5) podium yapısı 4 kat ( h:4,5m) ve podium katlarının çevrelediği 10 katlı (h : 4,5m) ofis kulesinden oluşmaktadır. Yapının taşıyıcı sistemi uzun kenarda 8 m ve kısa kenarda 6 m aks yerleşimde; kirişli plak döşeme olarak çözülmektedir. Üst yapıda podyum kısmı ile kule dilatasyon ile ayrılmıştır. Döşeme kalınlıkları 20 cm kiriş ebatları 60 x60cm B35 sınıf beton kullanılmaktadır. Ofis katlarında hareketli yükler 2kN/m2, otoparklarda ise 3,5kN/m2 alınmaktadır. Deprem kuvvetleri kule yapısında asansör ve merdiven şaftlarını oluşturan çekirdek perde tarafından taşınmakta ayrıca podium bloğundaki kısmı perdeler ve bodrum perdeleri de binanın deprem yüklerini karşılamaktadır. Radye Temel kule kısmında 120 cm ve diğer alanlarda 100 cm olarak boyutlandırılmaktadır Binada 3 kat bodrum mevcut olup h : 3,5 m olarak planlanmıştır. Aks yerleşimi otopark düzenine uygun 8x8 m seçilmiştir. Kısmı bodrum kat, zemin ve +10 kat için h:4,5m net yükseklik kullanılmaktadır. Yapı taşıyıcı sistemi konvansiyonel kirişli döşeme olarak çözülecektir. Üst yapı döşeme 20 cm kalınlıkta, 60 x60 cm kirişler ve 8x8.0 m lik modülasyonda projelendirilmektedir. Deprem yükleri düşey sirkülasyon alanlarındaki min30 cm kalınlıkta betonarme perdeler ve çerçeve strüktürü ile karşılanmaktadır. Normal katlar için ofis bölgelerinde 2kN/m2 hareketli yük, teknik alanlarda ise 5kN/m2 hareketli yük kullanılacaktır. Bina taşıyıcı sistemde C35 betonu seçilmiştir, Temel ise radye olarak 100 cm kalınlıkta öngörülmektedir. Zemin şartlarına göre gerekli olması durumda yüksek blok temelleri altında zemin ıslahınla ilgili önlemler alınacaktır. ARGE BİNASI Binada 2 kat bodrum ( h : 3,5m), zemin kat, iki normal kat ve çatı döşemesi bulunmaktadır. Zemin ve normal kat yükseklikleri h:4,5 m olarak planlanmıştır. Taşıyıcı sistem projelendirmesinde yapı performansı ve deprem güvenliğini sağlamak üzere yüksek mukavemetli C35 beton kullanılması, bodrum katların konvansiyonel kirişli döşeme olarak çözülmesi (açıklıklar 8 m x 8 m); üst katlarda ise mimari fonksiyonlara uygun kirişsiz mantar döşeme - perde sistemi ve büyük konsol açıklıkları olan bölgelerde ise betonarme-çelik kompozit sistem tercih edilebilir. Düşey sirkülasyonlar (Bina asansörler ve merdiven) şaftları ve bodrum çevresindeki perde duvarlar ile yatay deprem kuvvetlerinin taşınmasını temin ederek binaya gerekli rijitlik sağlanacaktır.

11 Bina temelleri min 60 cm kalıklıkta radye olarak imal edilecek, bodrum kat döşemeleri 20 cm kalınlıkta 60x60 kirişler ile taşınacak,kolon ebatları üst yapı yüklerine göre min 60x60 cm ebatlarda seçilecektir. Bina normal kat döşemeleri ve çatı plağı genel olarak 0.30 m kalınlıkta kirişsiz döşeme olarak tasarlanmaktadır. Yapının otopark olan kısımlarında 3,5 kn/m2 ve ofis katlarında 2kN/m2 hareketli yük, depo ve teknik alanlarda ise 5kN/m2 hareketli yük kabulü yapılacaktır. 1. Deprem bölgesindeki binaların tasarımına dair gerekli yapısal önlemler alınacaktır. SOSYAL TESİS: Sosyal tesis binasında kat yükseklikleri 4,5 m olup, kapalı havuz olan alanda h: 9 m olarak seçilmiş bu hacimin bir kısmı asma kat olarak projelendirilmektedir. Yapı taşıyıcı sistemi radye temel ve kirişli döşeme olarak planlanmıştır. Binanın gömülü olan cephelerindeki perde duvarlar ile yapıya gerekli yatay rijitllikler temin edilecektir. Betonarme klası C35 seçilecek, fitness alanlarında 3,5 kn/m2 ve tenis kortu planlanan çatı plağında ise 2kN/m2 hareketli yük kabulü yapılmaktadır. Temel kalınlığı 50 cm ve kolon buyutları 50x50 cm açıklıklar ise 8x 8 m olarak alınacaktır. Döşeme kalıklıkları 20 cm olup kiriş ebatları 30x60 ve 60x60 cm olarak seçilmektedir.

12 Bina enerji merkezinin bina içinde bodrum katlarda tesis edilmesi planlanmaktadır ancak kapasite hesaplarına ve binaların imkanlarına bağlı olmak üzere jeneratörler bina içinde veya ses izolasyonlu, kritik tip susuturuculu harici tip olarak bina çevresinde uygun bir noktaya yerleştirilebilecektir. ELEKTRİK SİSTEMLERİ Teknoparkta inşa edilecek her bir bağımsız binanın elektrik kuvvetli-zayıf akım elektrik sistemleri ve bunların Teknopark altyapısı ile ilişkileri aşağıda özetlenmektedir. 1.BİNAYA ENERJİ TEMİNİ Bina elektrik ihtiyacının Teknopark OG (Orta Gerilim) şebeke altyapısından temin edileceği ve elektrik tüketiminin OG den ölçüleceği öngörülmektedir. 2.BİNA ENERJİ MERKEZİ Bina enerji merkezlerinde, binanın toplam elektrik tüketim ihtiyacına uygun kapasitede OG enerji temin ve ölçü hücreleri, trafo, AG ana dağıtım panosu ve Jeneratörler bulunacaktır. Binanın toplam UPS ihtiyacına bağlı olarak merkezi UPS kapasitesi belirlenecek ve bodrum katta ayrı bir UPS odası tesis edilecektir. Enerji güvenliği, işletme kolaylığı ve arızalara hızlı müdahale edilmesinin önemi nedeniyle enerji merkezlerinin yerleşimi ve buradaki ekipmanların soğutma/havalandırma vb ihtiyaçlarının sağlıklı şekilde yapılması gerekmektedir. 3.BİNA ENERJİ DAĞITIMI Aydınlatma, priz, teknolojik ve mekanik sistemlere hizmet veren şebeke-jeneratör ve UPS tali kat dağıtım panoları panoları bina enerji merkezinden halojenden arındırılmış tip kablolarla tek tek beslenebileceği gibi, düşey güzergahlara yerleştirilecek şebeke-jeneratör ve UPS bus-bar'larından da beslenebilecektir. Kat panoları güçlerinin ilk inşa sırasında kesinlik kazanamaması veya binada sonradan yapılacak büyük tadilatlar nedeniyle ilk belirlenen gücün çok artması gibi nedenlerle düşey dağıtımda bus-bar kullanımı elektrik sistemine esneklik sağlamaktadır. 4.OFİS ALANLARINA ENERJİ DAĞITIMI Ofis alanlarındaki masalara ve diğer ihtiyaç noktalarına kat alanlarının büyüklüğüne ve genel tasarım kararlarına bağlı olarak kablolu dağıtım sistemleri veya yükseltilmiş döşeme altına yerleştirilen özel busbar sistemleri kullanılabilecektir. Yükseltilmiş döşeme altına yerleştirilen busbarlar yangın riski açısından kablolu dağıtım tesisatına göre daha düşük risk oluşturduğu gibi ofis tefrişindeki değişikliklerde elektrik tesisatında hızlı ve basit çözümler sağlayabilir, ofis elektrik panolarının küçülmesini sağlayabilir. Busbar'lı çözümde masa veya masa gruplarının tefrişine bağlı olarak masa grupları başında sigorta kutuları kullanılabilir veya bus-bar çıkış elemanları sigortalı seçilebilir. 5.AYDINLATMA SİSTEMLERİ Bina, çevre ve cephe aydınlatma sistemleri ve armatürleri mimari konsepte uygun şekilde belirlenecektir. Bina genelinde enerji verimliliği yüksek T5 fluoresan ampullü aydınlatma armatürleri kullanılacaktır. Gün ışığından faydalanan ofis vb alanlarda bulunun aydınlatma armatürleri aydınlatma otomasyon sistemine bağlı gün

13 ışığı sensörleri yardımıyla dim edilerek enerji tasarrufu sağlanacaktır. Ofis alanları, depolar, koridorlar ve merdivenler gibi genel hacimlerde mevcudiyet veya hareket sensörleri yardımıyla aydınlatma armatürleri kısmen veya tamamen devre dışı bırakılabilecektir. Otopark alanlarında kademeli aydınlatma yapılarak aydınlatma otomasyon sistemi yardımıyla kullanımın yoğun olduğu saatlerde aydınlatma sistemi tam olarak devrede iken, yoğunluğun azaldığı saatlerde önceden belirlenecek kademelerin devre dışı bırakılması, sürekli devrede kalacak kademenin ise hareketliliğe bağlı olarak dim edilerek aydınlatma sisteminin en düşük seviyede elektrik tüketmesi sağlanacaktır. Dış aydınlatma sisteminde gece ışık kirliliği yaratmayacak özellikte armatürler kullanılarak sadece hedeflenen alanlar aydınlatılacaktır. 6.YANGIN İHBAR VE ACİL ANONS SİSTEMLERİ Binada interaktif adresli yapıda yangın ihbar sistemi tesis edilmesi ve sistemin teknopark güvenlik merkezi ile haberleşmesi öngörülmektedir. Acil durumlarda binanın tahliyesini sağlamak üzere ışıklı ve sesli ikaz sistemleri kullanılacaktır. Yangın ihbar ve tahliye sistemlerinin merkezi üniteleri bina güvenlik odasına yerleşitirilecektir. edilecek ve binada kurulucak telefon-data sistemlerine uygun şekilde halojenden arındırılmış kablolar ile harici telefon hattı dağıtımı yapılacaktır. 9.YEŞİL BİNA SERTİFİKASI (LEED, BREEAM) Yatırımcı veya malsahibi tarafından hedeflenen yeşil bina sertifikasının gerektirdiği çalışmalar projenin tasarım kriterlerine dahil edilecektir. Yeşil bina sertifikalarının elektrik sistemleriyle ilgili kısımları kabaca aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır; yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı sistem bazında tüketilen enerji miktarının ölçülmesi -aydınlatma otomasyonu ve gün ışığından faydalanma - yüksek frekanslı balast içeren aydınlatma armatürleri -ışık kirliliği açısından uygun tip armatürlerin seçilmesi ve aydınlatma otomasyonu 7.GÜVENLİK VE CCTV SİSTEMLERİ Binada, yatırımcı, mal sahibi, kullanıcı veya bunların güvenlik danışmanlarının belirleyeceği güvenlik ilkelerine bağlı olarak IP veya konvansiyonel yapıda güvenlik ve CCTV sistemleri tesis edilebilecektir. Güvenlik ve CCTV sistemlerinin merkezi üniteleri bina güvenlik odasına yerleşitirilecektir. 8.TELEFON-DATA SİSTEMLERİ Bina harici telefon hattı ihtiyacının Teknopark telefon dağıtım altyapısından sağlanacağı öngörülmektedir. Bunun için bodrum kat AG-Alçak Gerilim elektrik odası veya kapasiteye bağlı olarak bu amaçla oluşturulacak ayrı bir odada telefon ana dağıtım kutusu tesis

14 YÖNETİM Binası, AR-GE Binası ve KULUÇKA MERKEZİ Isıtma-Soğutma ve Havalandırma Yangın Tesisatı Sistem Prensipleri Bu yapıların ofis kısımlarında her kullanıcıya esnek konfor şartı sağlamak adına 4 borulu fancoil tesisatı ve primer taze hava sistemi planlanmıştır. ISITMA-SOĞUTMA- HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ Teknopark yarışma alanı 4 farklı yapıdan oluşmaktadır.bu yapılar: Yönetim Binası Arge Binası Kuluçka Merkezi Sosyal Tesis olarak oluşmaktadır. Bu sistemde merkezde şartlandırılmış (kış çalışmasında ısıtılmış, yaz çalışmasında soğutulmuş) su, bina dahilinde ihtiyaç noktalarına yerleştirilmiş fancoil cihazlarına gönderilecektir. Soğuk su bir soğutma grubunda (chiller), sıcak su ise bir sıcak su kazanında üretilecektir. Fancoil cihazları bir fan ve ısı geçiş yüzeyi olarak ısıtma ve soğutma olmak üzere 2 tip serpantin bulunacaktır. Fan yardımı ile odadan alınıp, serpantinler üzerinden geçirilerek soğutulan veya ısıtılan hava tekrar odaya üflenecektir. Serpantin içinden soğuk su geçiyor ise soğutma, sıcak su geçiyor ise ısıtma yapılacaktır. Dönüş borularıyla merkeze döndürülen su, tekrar soğutularak veya ısıtılarak sirküle ettirilecektir. Bu amaçla sirkülasyon pompaları kullanılacaktır. 4 borulu Fancoil sisteminde aynı anda her fancoil cihazında birbirinden bağımsız ısıtma veya soğutma yapılabilecektir. Bunun sağlanması için, bağımsız bölüm içindeki termostattan kumanda edilen kontrol ekipmanları

15 kullanılacaktır. Bağımsız mahal içinde birden fazla mahale hizmet veren fan-coillerin bağımsız kontrolü de mahal bazında oda termostatları kullanılmasıyla gerçekleşecektir. Havalandırma ise kat bazında merkezi olarak yapılacaktır. Bu amaçla, çekirdeklerde oluşturulan mekanik odalara yerleştirilen, "kat bazında" merkezi klima santralleri kullanılacaktır. Merkezi klima santrallerinde fancoil cihazlarına benzer ısıtma bataryaları buluncaktır. Kat bazlı olarak şartlandırılan (ısıtılan) hava kat koridorları içinden giden kanallar vasıtası ile katlara sevk edilir. Taze hava soğutma yükü ise mahal içi terminal ünitelere yüklenecektir. Mekanik ve Elektrik Odaları, WC ler, Soyunma Odaları, Çöp Odaları, Mutfak Alanları, Depolar vb. alanlar için bağımsız egzoz fanları ile havalandırılacaktır. Tüm yapılarda egzoz atış noktaları ile taze hava alış noktaları arasında minimum 6 metre, mutfak davlumbaz egzoz alanlarından, taze hava alış alanlarına 8 metre mesafe bırakılacaktır. değiştirebilecek egzoz sisteminin planlanacaktır. Birinci bodrum kat, otopark alanı konvansiyonel kanallı sistem ile havalandırılacaktır. Bu amaçla otopark gerekli adette duman zonuna ayrılacaktır. Her bir duman zonuna, minimum 2 adet duman egzoz fanı hizmet edecektir. Her bir duman zonu için, egzoz fanlarıyla akuple çalışacak tamamlama havası fanları da (her zonda min 2 adet) tesis edilecektir. Bu fanlar duman egzozu anında, yangın çıkan kata egzozun %60'ı kadar taze hava besleyecek kapasitede olacaktır. Yangın anında ise, sadece yangın alarmı gelen kattan duman egzozu yapılacaktır. Diğer katlara hizmet veren fanlar duracak ve diğer katların girişindeki motorlu duman damperleri kapanarak (birden fazla kata hizmet veren sistemlerde), çalışan fanın tüm debisini tek kattan emmesi ve ilgili kattan saatte 10 hacimsel hava değişimi yapması sağlanacaktır. Ofislerden ayrıca bir duman egzozu yapılmayacaktır. Ofislerde, mahal içlerinde bulunan ıslak hacimlerden duvar tipi fanlar ile çatıya kadar çıkan dikey şaftlara egzoz yapılacaktır. Sözkonusu şaftlar, şaftın en üst kotuna yerleştirilen frekans kontrollü çatı tipi fanlar ile sürekli olarak negatif basınçta tutulacaktır. WC egzozları sürekli olarak çalıştırılacaktır. Tüm tasarım sürecinde Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve uluslarası standartlar göz önüne alınacaktır. Söz konusu standarda göre kapalı otopark statüsündeki mahallerde yangın anında duman egzozu amacı ile kapalı hacimdeki havanın 10 kez değiştirilmesi gerekmektedir. Normal zamanlarda CO2 konsantrasyonunun insan sağlığına etkilemeyecek oranlarda tutulması için 5 kez kapalı hacmin havasını

16 Binada çıkabilecek bir yangına müdahale etmek amaçlı otomatik ve manuel çalışan yangın söndürme sistemi tesis edilecekir. Sistemin ana komponentleri: 1.Sprinkler sistemi 2.Yangın dolabı 3.Dış saha hidrantı olacaktır. Türk standartlarına ve EN12845 standartlarına uygun bir sprinkler sistemi planlanmıştır. Aşağıdaki bulunan tablo yangın tesisatı hesapların temelini oluşturacaktır. YÖNETİM Binası, AR-GE Binası ve KULUÇKA MERKEZİ Sıhhi Tesisat Tasarım Prensipleri En alt bodrum kattaki teknik odalarda, binaya hizmet edebilecek kapasitede su deposu yapılacaktır. Su depoları 24 saatlik su ihtiyacını karşılayacak büyüklükte seçilecektir. Su deposuna bağlanan hidrofor vasıtasıyla kum filtresinden geçirilen su tuvaletler, duşlar ve su götürülmesi gereken tüm mahallere su dağıtımı yapılacaktır. Her bağımsız bölümün kullanım miktarlarını tespit edebilmek amacıyla su sayaçları kullanılacaktır. Su kalitesi yetersiz olması durumunda klor dozaj pompası sistemi ile su deposu girişinde klorlama yapılacaktır. Aktif karbon filtresi merkezi olarak kurulacak olmasına karşın, kiracıların UV filtre gereksinimlerini kendilerinin karşılayacağı planlanmıştır. Büro ve işyerlerinde kişi başı soğuk su tüketimi 50 l/gün kabul edilecektir. EN12845 Tehlike Sınıfı OH 2 OH 1 Alan Otoparklar Ofisler, Kafeterya Min. sprinkler yoğunluğu 5 l/dak 5 l/dak Operasyon alanı 144 m² 72 m² Min. çalışma süresi 60 dak 60 dak Sprinkler başına max. koruma alanı 12 m² 12 m²

17 SOSYAL TESİS BİNASI: Isıtma-Soğutma ve Havalandırma Yangın Tesisatı Sistem Prensipleri Bu yapıda Havuz, Soyunma odaları, spor merkezi ve kafeler olacaktır. Bu bölgede Değişken Debili Soğutucu akışkan (VRF) sistemi planlanmıştır. Bu sistemde havayı işleyen belli bir sayıya kadar iç ünite (48 adete kadar) modüler bir dış kondens üniteye bağlanacaktır. VRF Klima Sistemi ; bir dış ünite ile, gaz akış dağıtıcıları yardımıyla birden çok iç ünitenin birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebildiği direkt genleşmeli klima sistemidir. Gerektiği kadar soğutucu akışkan doğru faz ve doğru zamanda ihtiyaç duyulan iç üniteye sevk edilerek ısıtma ve soğutmada kullanılması sağlanacaktır. Soğutucu akımı inverter kontrollü bir kompresör veya kompresörlerle çeşitlendirilerek havası şartlandırılmış mekanlara göre soğutucu akışkanın uyum göstermesi sağlanacaktır. Sosyal Tesis binalarında yangın tehlike sınıfı en yüksek alanlar kafeterya mutfakları olarak kabul edilmiştir.(oh2)

1.06- Uygulamada tereddüde düşülmesi halinde uygulanacak çözümün takdirine İnceleme Kurulunun görüşünü alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilidir.

1.06- Uygulamada tereddüde düşülmesi halinde uygulanacak çözümün takdirine İnceleme Kurulunun görüşünü alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilidir. Yüksek Yapı Yönetmeliği 1- GENEL HÜKÜMLER 1.01- Amaç Bu Yönetmelik, Yüksek Yapıların tasarım, yapım ve denetim aşamalarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kent bütününde eşgüdümlü ve uyumlu uygulamayı

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ KİRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Giriş 1.1. Hoş geldiniz 1.2. Bu Teknik Şartname neden okunmalı? 1.3. Teknik Şartnameyi nasıl kullanmalıyım? 1.4. Terimler ve Tanımlar

Detaylı

İLK DEFA BİR PROJEDE BİNANIN YANINDA STANDARTLARIN YÜKSEKLİĞİ KONUŞULUYOR.

İLK DEFA BİR PROJEDE BİNANIN YANINDA STANDARTLARIN YÜKSEKLİĞİ KONUŞULUYOR. İLK DEFA BİR PROJEDE BİNANIN YANINDA STANDARTLARIN YÜKSEKLİĞİ KONUŞULUYOR. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi nin içinde olmak, bugün ve yarın İstanbul un en değerli arazilerinden birine sahip olmak

Detaylı

Sabit Debili %100 Taze Havalı Primer Havalandırma Santralı Kontrol Sistemi

Sabit Debili %100 Taze Havalı Primer Havalandırma Santralı Kontrol Sistemi Sabit Debili %100 Taze Havalı Primer Havalandırma Santralı Kontrol Sistemi Sistem; ısıtıcı serpantin, taze hava ve egzoz havası damperleri ile aspiratör ve vantilatörden oluşmaktadır. Sistem %100 Taze

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. KISIM: Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması 1. BÖLÜM: Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. 1. KISIM: Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması 1. BÖLÜM: Genel Hükümler İÇİNDEKİLER 1. KISIM: Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması 1. BÖLÜM: Genel Hükümler Madde 1: Amaç Madde 2: Kapsam Madde 3: Yasal dayanak Madde 4: Uygulama

Detaylı

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi 1. GENEL... 6 2. GEOMETRĐK TASARIM... 6 2.1. YATAY GÜZERGAH... 6 2.1.1 Genel... 6 2.1.2 Düz Hat Kesimleri (Aliyman)... 7 2.1.3 Kurplar... 7 2.1.3.1 Dairesel Kurplar... 7 2.1.3.2 Bileşik Kurplar... 8 2.1.3.3

Detaylı

ERKE OFİS & EĞİTİM BİNASI RENOVASYON PROJESİ

ERKE OFİS & EĞİTİM BİNASI RENOVASYON PROJESİ UILDING TUDY Yeşil yapı ve yerleşimleri, sürdürülebilirliği, sertifikasyon süreçlerini ve çevre dostu malzemeleri konu aldığımız dergimizin yenilenen yüzünde yapılı çevre uygulamalarına daha detaylı yer

Detaylı

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ EK-3 FORM - 1 PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ Denetimi Üstlenilecek İş İl / İlçe : İlgili İdare : Pafta/Ada/Parsel No : Yapı Adresi : Yapı Sahibi : Yapı Sahibinin Adresi : Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belge No

Detaylı

İSTANBUL DA A+ OFİS DÖNEMİ İKİYE AYRILIR: NİDAKULE ATAŞEHİR DEN ÖNCE VE SONRA.

İSTANBUL DA A+ OFİS DÖNEMİ İKİYE AYRILIR: NİDAKULE ATAŞEHİR DEN ÖNCE VE SONRA. İSTANBUL DA A+ OFİS DÖNEMİ İKİYE AYRILIR: NİDAKULE ATAŞEHİR DEN ÖNCE VE SONRA. İstanbul finans merkezinin kalbi Ataşehir in merkezinde olmak, bugün ve yarın İstanbul un en değerli arazilerinden birine

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. HRS Tasarım Kriterleri

ĐÇĐNDEKĐLER. HRS Tasarım Kriterleri ĐÇĐNDEKĐLER 1. GENEL... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 2 2.1 YATAY GÜZERGAH... 2 2.1.1 Genel... 2 2.1.2 Düz Hat Kesimleri (Aliyman)... 2 2.1.3 Kurplar... 3 2.1.3.1 Dairesel Kurplar... 3 2.1.3.2 Bileşik Kurplar...

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bakanlığımızca hazırlanan Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ile binaların

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05/12/2008 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam,

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05/12/2008 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam,

Detaylı

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2014 RAPOR HAKKINDA Soyak Holding in kurumsal kültürü Sürdürülebilir Yaşam Yaklaşımı üzerine bina edilmiştir. Gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri ise çevreye ve toplum değerlerine

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG 1/4/2010 27539)

Detaylı

Zuhurat Baba Mahallesi Yüce Tarla Caddesi No : 4 Bakırköy / İSTANBUL Tel: 0212 4662289 Fax: 0212 4662281 www.jeriyan.com info@jeriyan.

Zuhurat Baba Mahallesi Yüce Tarla Caddesi No : 4 Bakırköy / İSTANBUL Tel: 0212 4662289 Fax: 0212 4662281 www.jeriyan.com info@jeriyan. Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539)

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. Metro Tasarım Kriterleri

ĐÇĐNDEKĐLER. Metro Tasarım Kriterleri ĐÇĐNDEKĐLER 1. GENEL... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 2 2.1 YATAY GÜZERGAH... 2 2.1.1 Genel... 2 2.1.2 Düz Hat Kesimleri (Aliyman)... 2 2.1.3 Kurplar... 2 2.1.3.1 Dairesel Kurplar... 2 2.1.3.2 Bileşik Kurplar...

Detaylı

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 22 BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 2.1 GİRİŞ Kapalı mekânlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır.

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (DeğiĢik:RG-1/4/2010-27539)

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. Tramvay Tasarım Kriterleri

ĐÇĐNDEKĐLER. Tramvay Tasarım Kriterleri ĐÇĐNDEKĐLER 1. GENEL... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 2 2.1 YATAY GÜZERGAH... 2 2.1.1 Genel... 2 2.1.2 Düz Hat Kesimleri... 2 2.1.3 Kurplar... 3 2.1.3.1 Dairesel Kurplar... 3 2.1.3.2 Bileşik Kurplar... 3 2.1.3.3

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

Bu arazi Çelikler Ltd. mülküdür.

Bu arazi Çelikler Ltd. mülküdür. Bu arazi Çelikler Ltd. mülküdür. LEED GOLD sertifikasına aday... Premier Kampüs Ofis te; yeşil alana ayrılan bölümler, ısıtma-soğutma konusundaki efektif çözümler ve kullanılan malzemelerle çevreye ve

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI tmmob makina mühendisleri odası TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI Aralık 2008 / ANKARA tmmob makina mühendisleri odasý Meşrutiyet

Detaylı

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR)

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR) İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ / YAPI İŞLETMESİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR) Prof.Dr. Olcay KINCAY Yrd.Doç.Dr. Handan ÇUBUK Yrd.Doç.Dr. Derya ÖZKAN

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 03 Aralık 2013 tarih ve 8414-02 kayıt no lu. Adresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 03 Aralık 2013 tarih ve 8414-02 kayıt no lu. Adresi Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raporlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raporun Konusu YÖNETİCİ ÖZETİ Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 03 Aralık 2013 tarih ve 8414-02 kayıt no lu

Detaylı