Mimari, Peyzaj, Statik, Elektrik ve Mekanik Sistem Raporları. İnşaat Maliyet Yaklaşımları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mimari, Peyzaj, Statik, Elektrik ve Mekanik Sistem Raporları. İnşaat Maliyet Yaklaşımları"

Transkript

1 ERA Şehircilik Mimarlık Müşavirlik İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 2. Kısım 1., 2., 3., 4. Tahsis Alanları Mimari Tasarım Yakın Çevre Fikir Proje Yarışması Mimari, Peyzaj, Statik, Elektrik ve Mekanik Sistem Raporları İnşaat Maliyet Yaklaşımları

2 MİMARİ RAPOR Giriş: Teknoparkın İkinci kısmın parçası olan bu dört yapı birbirlerinden farklı ölçeklerde ve işlevsel ihtiyaç ve öngörüler olarak farklılıklar taşımaktalar. Her ne kadar yerleşim ve ebatsal açıdan ayrışmaktalarsa da bir büyük bütünün parçaları olarak ele alınmışlardır. Tüm yapılar aynı temel konsept omurga üzerinden yorumlanarak tasarlanmıştır. Tasarımın ana ilham kaynağı projelerin bulunduğu alandan yola çıkmaktadır. Her ne kadar arazinin topoğrafik yapısı zaman içerisinde değişikliklere uğramışsa da yeraltı suları, dere, gölet gibi suyun yarattığı farklı durumlar tasarlanan dört yapı için de ilham kaynağını oluşturmaktadır. Akışkanlık, sızıntı, oyuklar gibi temalar ile gözenekli bir yapının oluşumunu temin etmektedirler. Her dört yapının da zemin ve iç düzenlemeleri bu ana temadan yola çıkılarak oluşmaktadır. Gözeneklilik hali sadece yer altı değil, yer üzerindeki mekansal kurguyu da oluşturmaktadır. Çalışma alanları ile dış mekanlar bu sayede birbirleriyle alışıldık ofis ortamından daha serbest, esnek bir yapıya kavuşmaktadır. Peyzaj sadece bir ağaç ve zemin örtücü olmanın dışında tüm yapıları birbiriyle ilişkilendiren bir bağ olarak ele alınmıştır Yaratılan ara mekanlar, sosyal birer iletişim ortamı kurulmasına imkan tanıyan, sadece iç mekanda masa başında değil aynı zamanda hayal kurmayı, çalışırken dinlenmeyi sağlayan, bir nevi meditatif özelliğe sahip alanlardır. Ar-ge ve Kuluçka Merkezi gibi yenilikçi ve vizyoner fikirlerin ortaya çıkmasına destek olacak mekanlar yaratılması hedeflenmiştir. Dış bir alan olarak değil yapısal alanın bir devamı gibi algılanarak bisiklet, yaya bağlantıları meydanlarla birbirine bağlanmaktadır. Yeni inşaası tamamlanmış olan otopark binası üzerinde öngörülen teras meydan, farklı kot düzenlemeleriyle yönetim, ar-ge ve sosyal tesisi aynı aks üzerinde birbirine bağlanmakta, yaya köprüsü ile de vadinin diğer yakası arasındaki ilişkiyi pekiştirmektedir.

3 Daha ufak ve modüler ofis alanları bir sarmal olarak bu yüksek yapıyı çevrelemektedir. Topografya ile kurulan ilişki çeşitli ara mekanların yaratılmasına olanak sağlamaktadır. Yapının araç ile ana girişi yol tarafında bulunmakta, Vadi yakasında ise bisiklet ve yaya yollarına açılmaktadır. Gözenekli yapı burada da kendini hissettirmektedir. Birimlerin farklı ölçekte olması tasarımın üç boyutlu bir mahalle özelliğine kavuşmasına olanak sağlamaktadır. Her katta farklı ofis alanları arasında yaratılan köprü bağlantıları yapı içerisinde değişik doğrultularda gelişen akslar yaratmaktadır. Oluşan boşluklar Vadi ve diğer çevreye açılan büyük pencereler görevi görerek iç mekanların manzara deneyimlerini yoğun metrekare talebine rağmen karşılamaktadır. İçeride oldukça şeffaf bir cephe sistemi içeren bu sarmal farklı çekirdekler vasıtasıyla da zemin ile ilişkilendirilmiştir. Dış cephede kullanılan güneş kırıcı elemanlar yapının içerisindeki şeffaf yüksek yapı ile belirgin bir kontrast yaratmaktadır. KULUÇKA MERKEZİ Kuluçka merkezi yapısı yarışma alanının Yönetim binası ile birlikte vadinin yükselen noktasını tutan simgesel bir yerleşime sahiptir. İşlevsel DNA sı gereği farklı fikirlerin oluşumuna açık olması, peyzajın yapının içerisine doğru ilerlemesine ve değişik bir mekansal kurguya dayanak teşkil etmesine olanak sağlamaktadır. Çok ufak birimlerin bir araya geldiği bu yapı farklı geçirgenlikler ve boşluklardan oluşmaktadır. Zemindeki davetkar ve açık yapısı sosyal bir ortam sağlamaktadır. Toplantı alanları, atölyeler zemin altı kotlarda yer almaktadır. Bağımsız olarak kiralamaya yönelik bir mekansal organizasyon bu tasarımın ana kriterlerindendir. Yükselen yapının cephesi yönetim yapısında olduğu gibi yine sade ancak performanslı bir giydirme cepheden oluşmakta olup kamaşmaya karşı otomasyona bağlı perde sistemleri içermesi öngörülmektedir. Ana bir çekirdek üzerinden gelişen modüler bir yapı olan kule kuzeydoğu, güneybatı doğrultusunda yerleşmektedir. Yapının içerisinde konumlandırılmış olan yüksek yapı, master planda belirlenmiş ve ihtiyaç programında verilen daha büyük ofis alanlarını içeren daha rasyonel bir kütle olarak değerlendirilmiştir.

4 Yapının içerisindeki boşluklar, suyun oyduğu mağaralar gibi tüm ofis alanlarını binanın içerisinde, ana çekirdek etrafında dönerek yükselmekte ve böylece tüm mekanları birbirine bağlamaktadır. Yapı 36mx36m taban alanına sahip olup betonarme bir taşıyıcı sistemden oluşmaktadır. Mevcut binalarla da ilişkilendirilmiş olan yaya aksı bu yapının içerisinden geçen bir sokak olarak değerlendirilmiştir. Yönetim yapısının giriş kotları otopark üzeri terasta yerleştirilen restaurant ile de köprü geçişi sayesinde bağlantı kurmaktadır. Binanın giriş kotu kontrollü kamusal mekan olarak ele alınmış, ana giriş lobisi sergi alanları ve kafeterya ile çevrelenmiştir. Yaya aksı içeride devam etmekte teras meydana doğru ilerlediğimizde iki restaurant birimi arasından açık alanlara doğru bizi yönlendirmektedir. Sosyal tesis ve Ar-ge binası yakasından ise yapı anıtsal bir ifadeye sahiptir. YÖNETİM BİNASI Yönetim Binası konumu itibariyle vadinin hakim bir noktasında yer almaktadır. Bir parkurun başlangıç veya bitişini oluşturan bu yapı, hem yüksekliği hem de işlevi açısından oldukça net tavırlı bir tasarıma sahiptir. Kararlı geometrisine rağmen içerisindeki boşluklar sayesinde sürprizli bir mekan organizasyonu barındırmaktadır; özellikle havanın kararmasıyla bu galeri kurgusu ön plana çıkarak yapının farklı kimliğini vurgulamasını sağlamaktadır. Kot farklılıklarından faydalanarak Davet alanı vadiye bakan cephede giriş kotunun bir alt katında yerleştirilmiştir. Bu mekanın da aynı kotta dış mekanda açık bir terası bulunmakta aktivetinin açılabilir bir cephe sistemiyle terasa yayılması planlanmaktadır. Teknopark yönetim ofisleri en üst üç katta toplanmıştır ve ayrı asansörler ile farklı bir ulaşıma sahiptir. Sade bir giydirme cephe sisteminden oluşan dış cidar gündüz ışığı fritli ve yüksek performanslı camları sayesinde aşırı UV ışınlarını içeriye filtreleyerek alabilmekte, ancak ofis derinlikleri 8-9 metreyi aşmadığından içerideki gün ışığı seviyesi optimum seviyelerde kalabilmektedir. Ayrıca kamaşmaya karşı cephenin iç yüzeyinde otomasyona bağlı olması planlanan perdeler öngörülmektedir.

5 bitki örtüsünün yapının üzerine doğru ilerleyerek yaya aksı ile arasında bir bağ oluşturması hedeflenmiştir. Açık seyir terasları ve yaya aksı bağlantı meydanları vasıtasıyla hem topografya hem de yapı çevreye bağlanmaktadır. Temel mimari yaklaşım olarak belirlenen akışkan ve gözeneklilik hali Ar-Ge yapısının kendi parseli içerisine hapsolmuş bir bina olmaktan öte Teknopark kentsel tasarım ilkelerinde belirtilen yayalara yönelik düzenlemelerin bir parçası olarak düşünülmüş ve bir durak, çalışma ve buluşma noktası olmayı da hedeflemektedir. Ayrıca yaya aksı kotları Ar-Ge yapısı ile ilişkilendirilmekte kısmi olarak kotları bir dizi rampa ve basamaklar ile vadiye yaklaştırılarak mevcut binalar ve dış alanları ile bağ kurması sağlanmaktadır. Bu etkiyi destekleyen bir başka öğe de Ar-Ge Yapısının zeminden bir kat yüksekliğince koparak binanın uzak algısını kuvvetlendiren ve yaya aksı ve mevcut binaların da yeni bir vadi kadrajına sahip olmasını temin eden üst ofis birimidir. AR-GE BİNASI Tüm tasarımları, çalışmanın odak noktasını oluşturan yaya ulaşım ve rekreatif alanlar ile kurdukları ilişkiler yönlendirmektedir. AR-GE binası da peyzaj ve yaya akışını yaratılan ara kotlar sayesinde hem mevcut binalar hem de yaya aksından vadi ile kurulan görsel bağı kuvvetlendirecek şekilde tasarlanmıştır. Kiralanabilir alanların çoğunlukta olduğu bu yapı Yönetim binası ve Sosyal tesis aksında ve mevcut inşaa edilmiş bloklarla gölet arasında yer almaktadır. Bu çerçevede yapı metrekarelerini de karşılayacak biçimde iki ayrı yatay blok olarak organize olmaktadır. Yapı gabarisi olarak belirlenen 18m mevcut binaların gölet ile ilişkisinde ufuk kesici bir ifade olarak algılanmış ve sadece 14 m'lik bir yüksekliğe kadar çıkacak biçimde yapı tasarlanmıştır. Giriş kotu vadi yakasından alınmıştır. Vadinin AR-GE yapısı modüler bir yapısal düzende ele alınmaktadır. Bu yaklaşımın kiralama için de daha esnek alternatifler yaratmasına özen gösterilmiştir. Yapı içerisinde yer alan ofis ve çalışma alanları bir avlu sistemi ile kurgulanmaktadır. Her açık ofis bölgesi bulunduğu kotta peyzaj öğesi ile ilişkilendirilmektedir. Sosyal bir çalışma atmosferi yaratarak, doğal ışık ve havalandırma prensiplerini projenin içerisine taşıyan bu kurgu, sosyal etkileşimi yüksek bir çalışma atmosferi yakalamayı hedeflemektedir. Otopark ve servis bağlantıları vadi kotundan temin edilmiş olup bodrum katlarda bulunmaktadır. Atölye ve yan birimlerde bu kotlarda ağırlıklı olarak yer almaktadır. Yaya aksının alt kotlara doğru çekilmesi de bu çözümü mümkün kılmaktadır.

6 Yapının cephesi korunaklı bir şeffaflığı barındırmakta; sade kütle ve cephe çizgisiyle de Ar-Ge yapısıyla bütünleşmesi öngörülmektedir. Yaya aksının Sosyal tesisi çevreleyerek vadi kotuyla bağlanması düşünülmüştür. Böylece kütle diğerlerinden farklı bulunduğu alanın topoğrafyasıyla yeni bir ilişki yaratmaktadır. SOSYAL TESİS Sosyal Tesis yapısı iki kat üzerinde tasarlanmıştır. Ticari birimler yaya aksının olduğu üst kotta gruplandırılmış ve bu yolu güçlendirmeleri beklenmektedir. Yapının çatısında ise iki adet tenis kortu konumlandırılmıştır. Bu açık alan farklı sportif aktivitelerin düzenlenemesine olanak vermesi düşünülmüştür. Vadiye bakan cephe ise alt yol kotunda oturmakta ve Ar-Ge binası ile paylaştıkları meydandan giriş almaktadır. Bu kotta bir büyük restaurant/kafe ve sosyal tesis girişi konumlandırılmıştır. Sosyal tesisin bağlandığı meydanın Ar-ge girişiyle bir yeni vadiye dik yeni ve daha geniş bir meydan oluşturması önerilmektedir. Bu sayede üst kotta yer alan yaya aksı ile vadi ve gölet kıyısı da daha sıklıkla kullanılması planlanmaktadır.

7 PEYZAJ RAPORU Açık alan sisteminde farklı tipteki mekan geçişleriyle, yapılar ile bitki örtüsünü bütünleştiren bir kurgu önerilmektedir. Yeşil dokuyu yapıların içine taşıyan bir peyzaj yaklaşımı ele alınmıştır. Bitkilendirme prensiplerinde yıl boyunca farklı bitkilerin mevsimsel özelliklerinin ortaya çıkması ve arazi verilerine uyumluluk yer almaktadır. İklim şartlarına uyumlu, az bakım gerektiren, renk-doku-yükseklik farkları ile çeşitlilik gösteren bitkiler önerilmektedir. Gölet çevresinde devam eden sık ağaçlandırma meydanlarda seyrekleşerek, sert zemin içerisinde yer alan büyük formlu, yaprak döken ağaçlar olacaktır. Yaprak döken, büyük formlu ağaçlar bazı bölgelerde sık doku oluşturarak mevsimsel renk değişimleri ile yeşil alan sisteminde yıl boyunca renk ve doku çeşitliliği sağlamaktadır. Ağaç türleri:. Betula alba (Huş). Quercus rubra (Kırmızı amerikan meşesi). Acer platanoides (Çınar yapraklı akçaağaç). Tilia tomentosa (Ihlamur) Arazideki hareketli topografya farklı mekansal kurgulara olanak sağlamaktadır. Bitkilendirilmiş tepeler yapılarla bütünleşerek iç mekan-dış mekan ilişkisini geliştiren bir yaklaşım ortaya koyacaktır. Otsu bitki türleri doğal bir bitkisel doku yaklaşımı öngörmektedir.

8 Yer örtücü ve otsu türler:. Carex divula. Miscanthus sinensis. Rudbeckia fulgida. Stipa tenuissima. Pennisetum setaceum. Liriope muscari. Gaura lindheimeri Gölet ve çevresindeki alanda sazlık bitkileri kullanılarak çevre ilişkilerinin güçlenmesi hedeflenmektedir. Sulak alana uyumlu bitkiler yeşil alan sistemi ile bütünleşen bir yaklaşım geliştirecektir. Sulak alan türleri:. Salix babylonica (Salkım söğüt). Typha angustifolia. Acorus calamus "variegatus". İris pseudacorus. Cyperus papyrus Bitkilendirme önerisinde yer alan türler ilkbahar, yaz ve sonbaharda çiçeklenme ve yaprakların sararması ile renk değişimleri gösterecektir. Kışın ise herdem yeşil bitki türlerinin yeşil dokusu devam ederken ağaçlar yapraklarını dökecektir. Bu süreçlere bağlı olarak, yıl boyunca yeşil doku hakim olurken mevsim değişimlerinde renklenmeler ortaya çıkacaktır.

9 Gölet çevresindeki bisiklet dolaşım alanında sıkıştırılmış kum malzeme kullanılacaktır. Yaya yolları gölete ulaştığı noktada ahşap platforma dönüşerek sirkülasyonu devam ettirecektir. Gölete uzanan ahşap iskeleler bisiklet ve yaya yolu sirkülasyonu içerisinde dinlenme noktaları oluşturacaktır. Meydanlarda ve gölet çevresindeki dinlenme noktalarında ahşap oturma birimleri yer alacaktır. Açık alan sisteminde su elemanları farklı mekanlarda yansıma etkisi sağlayacaktır. Yansıma havuzlarının çevresinde sazlık bitki türleri kullanılarak çevre dokusu yaya bağlantılarıyla ilişkilendirilecektir.

10 .Bodrum ve sirkülasyon şaftlarındaki perdeleri min 30 cm kalınlıkta imal edilecektir. YÖNETİM BİNASI: STATİK SİSTEMLER Teknoparkta inşa edilecek her bir bağımsız binanın statik sistemleriyle ilgili öngörüler aşağıdaki gibidir: KULUÇKA MERKEZİ: Bina 4 kat bodrum üzerinde ( kat yükseliği h:3,5) podium yapısı 4 kat ( h:4,5m) ve podium katlarının çevrelediği 10 katlı (h : 4,5m) ofis kulesinden oluşmaktadır. Yapının taşıyıcı sistemi uzun kenarda 8 m ve kısa kenarda 6 m aks yerleşimde; kirişli plak döşeme olarak çözülmektedir. Üst yapıda podyum kısmı ile kule dilatasyon ile ayrılmıştır. Döşeme kalınlıkları 20 cm kiriş ebatları 60 x60cm B35 sınıf beton kullanılmaktadır. Ofis katlarında hareketli yükler 2kN/m2, otoparklarda ise 3,5kN/m2 alınmaktadır. Deprem kuvvetleri kule yapısında asansör ve merdiven şaftlarını oluşturan çekirdek perde tarafından taşınmakta ayrıca podium bloğundaki kısmı perdeler ve bodrum perdeleri de binanın deprem yüklerini karşılamaktadır. Radye Temel kule kısmında 120 cm ve diğer alanlarda 100 cm olarak boyutlandırılmaktadır Binada 3 kat bodrum mevcut olup h : 3,5 m olarak planlanmıştır. Aks yerleşimi otopark düzenine uygun 8x8 m seçilmiştir. Kısmı bodrum kat, zemin ve +10 kat için h:4,5m net yükseklik kullanılmaktadır. Yapı taşıyıcı sistemi konvansiyonel kirişli döşeme olarak çözülecektir. Üst yapı döşeme 20 cm kalınlıkta, 60 x60 cm kirişler ve 8x8.0 m lik modülasyonda projelendirilmektedir. Deprem yükleri düşey sirkülasyon alanlarındaki min30 cm kalınlıkta betonarme perdeler ve çerçeve strüktürü ile karşılanmaktadır. Normal katlar için ofis bölgelerinde 2kN/m2 hareketli yük, teknik alanlarda ise 5kN/m2 hareketli yük kullanılacaktır. Bina taşıyıcı sistemde C35 betonu seçilmiştir, Temel ise radye olarak 100 cm kalınlıkta öngörülmektedir. Zemin şartlarına göre gerekli olması durumda yüksek blok temelleri altında zemin ıslahınla ilgili önlemler alınacaktır. ARGE BİNASI Binada 2 kat bodrum ( h : 3,5m), zemin kat, iki normal kat ve çatı döşemesi bulunmaktadır. Zemin ve normal kat yükseklikleri h:4,5 m olarak planlanmıştır. Taşıyıcı sistem projelendirmesinde yapı performansı ve deprem güvenliğini sağlamak üzere yüksek mukavemetli C35 beton kullanılması, bodrum katların konvansiyonel kirişli döşeme olarak çözülmesi (açıklıklar 8 m x 8 m); üst katlarda ise mimari fonksiyonlara uygun kirişsiz mantar döşeme - perde sistemi ve büyük konsol açıklıkları olan bölgelerde ise betonarme-çelik kompozit sistem tercih edilebilir. Düşey sirkülasyonlar (Bina asansörler ve merdiven) şaftları ve bodrum çevresindeki perde duvarlar ile yatay deprem kuvvetlerinin taşınmasını temin ederek binaya gerekli rijitlik sağlanacaktır.

11 Bina temelleri min 60 cm kalıklıkta radye olarak imal edilecek, bodrum kat döşemeleri 20 cm kalınlıkta 60x60 kirişler ile taşınacak,kolon ebatları üst yapı yüklerine göre min 60x60 cm ebatlarda seçilecektir. Bina normal kat döşemeleri ve çatı plağı genel olarak 0.30 m kalınlıkta kirişsiz döşeme olarak tasarlanmaktadır. Yapının otopark olan kısımlarında 3,5 kn/m2 ve ofis katlarında 2kN/m2 hareketli yük, depo ve teknik alanlarda ise 5kN/m2 hareketli yük kabulü yapılacaktır. 1. Deprem bölgesindeki binaların tasarımına dair gerekli yapısal önlemler alınacaktır. SOSYAL TESİS: Sosyal tesis binasında kat yükseklikleri 4,5 m olup, kapalı havuz olan alanda h: 9 m olarak seçilmiş bu hacimin bir kısmı asma kat olarak projelendirilmektedir. Yapı taşıyıcı sistemi radye temel ve kirişli döşeme olarak planlanmıştır. Binanın gömülü olan cephelerindeki perde duvarlar ile yapıya gerekli yatay rijitllikler temin edilecektir. Betonarme klası C35 seçilecek, fitness alanlarında 3,5 kn/m2 ve tenis kortu planlanan çatı plağında ise 2kN/m2 hareketli yük kabulü yapılmaktadır. Temel kalınlığı 50 cm ve kolon buyutları 50x50 cm açıklıklar ise 8x 8 m olarak alınacaktır. Döşeme kalıklıkları 20 cm olup kiriş ebatları 30x60 ve 60x60 cm olarak seçilmektedir.

12 Bina enerji merkezinin bina içinde bodrum katlarda tesis edilmesi planlanmaktadır ancak kapasite hesaplarına ve binaların imkanlarına bağlı olmak üzere jeneratörler bina içinde veya ses izolasyonlu, kritik tip susuturuculu harici tip olarak bina çevresinde uygun bir noktaya yerleştirilebilecektir. ELEKTRİK SİSTEMLERİ Teknoparkta inşa edilecek her bir bağımsız binanın elektrik kuvvetli-zayıf akım elektrik sistemleri ve bunların Teknopark altyapısı ile ilişkileri aşağıda özetlenmektedir. 1.BİNAYA ENERJİ TEMİNİ Bina elektrik ihtiyacının Teknopark OG (Orta Gerilim) şebeke altyapısından temin edileceği ve elektrik tüketiminin OG den ölçüleceği öngörülmektedir. 2.BİNA ENERJİ MERKEZİ Bina enerji merkezlerinde, binanın toplam elektrik tüketim ihtiyacına uygun kapasitede OG enerji temin ve ölçü hücreleri, trafo, AG ana dağıtım panosu ve Jeneratörler bulunacaktır. Binanın toplam UPS ihtiyacına bağlı olarak merkezi UPS kapasitesi belirlenecek ve bodrum katta ayrı bir UPS odası tesis edilecektir. Enerji güvenliği, işletme kolaylığı ve arızalara hızlı müdahale edilmesinin önemi nedeniyle enerji merkezlerinin yerleşimi ve buradaki ekipmanların soğutma/havalandırma vb ihtiyaçlarının sağlıklı şekilde yapılması gerekmektedir. 3.BİNA ENERJİ DAĞITIMI Aydınlatma, priz, teknolojik ve mekanik sistemlere hizmet veren şebeke-jeneratör ve UPS tali kat dağıtım panoları panoları bina enerji merkezinden halojenden arındırılmış tip kablolarla tek tek beslenebileceği gibi, düşey güzergahlara yerleştirilecek şebeke-jeneratör ve UPS bus-bar'larından da beslenebilecektir. Kat panoları güçlerinin ilk inşa sırasında kesinlik kazanamaması veya binada sonradan yapılacak büyük tadilatlar nedeniyle ilk belirlenen gücün çok artması gibi nedenlerle düşey dağıtımda bus-bar kullanımı elektrik sistemine esneklik sağlamaktadır. 4.OFİS ALANLARINA ENERJİ DAĞITIMI Ofis alanlarındaki masalara ve diğer ihtiyaç noktalarına kat alanlarının büyüklüğüne ve genel tasarım kararlarına bağlı olarak kablolu dağıtım sistemleri veya yükseltilmiş döşeme altına yerleştirilen özel busbar sistemleri kullanılabilecektir. Yükseltilmiş döşeme altına yerleştirilen busbarlar yangın riski açısından kablolu dağıtım tesisatına göre daha düşük risk oluşturduğu gibi ofis tefrişindeki değişikliklerde elektrik tesisatında hızlı ve basit çözümler sağlayabilir, ofis elektrik panolarının küçülmesini sağlayabilir. Busbar'lı çözümde masa veya masa gruplarının tefrişine bağlı olarak masa grupları başında sigorta kutuları kullanılabilir veya bus-bar çıkış elemanları sigortalı seçilebilir. 5.AYDINLATMA SİSTEMLERİ Bina, çevre ve cephe aydınlatma sistemleri ve armatürleri mimari konsepte uygun şekilde belirlenecektir. Bina genelinde enerji verimliliği yüksek T5 fluoresan ampullü aydınlatma armatürleri kullanılacaktır. Gün ışığından faydalanan ofis vb alanlarda bulunun aydınlatma armatürleri aydınlatma otomasyon sistemine bağlı gün

13 ışığı sensörleri yardımıyla dim edilerek enerji tasarrufu sağlanacaktır. Ofis alanları, depolar, koridorlar ve merdivenler gibi genel hacimlerde mevcudiyet veya hareket sensörleri yardımıyla aydınlatma armatürleri kısmen veya tamamen devre dışı bırakılabilecektir. Otopark alanlarında kademeli aydınlatma yapılarak aydınlatma otomasyon sistemi yardımıyla kullanımın yoğun olduğu saatlerde aydınlatma sistemi tam olarak devrede iken, yoğunluğun azaldığı saatlerde önceden belirlenecek kademelerin devre dışı bırakılması, sürekli devrede kalacak kademenin ise hareketliliğe bağlı olarak dim edilerek aydınlatma sisteminin en düşük seviyede elektrik tüketmesi sağlanacaktır. Dış aydınlatma sisteminde gece ışık kirliliği yaratmayacak özellikte armatürler kullanılarak sadece hedeflenen alanlar aydınlatılacaktır. 6.YANGIN İHBAR VE ACİL ANONS SİSTEMLERİ Binada interaktif adresli yapıda yangın ihbar sistemi tesis edilmesi ve sistemin teknopark güvenlik merkezi ile haberleşmesi öngörülmektedir. Acil durumlarda binanın tahliyesini sağlamak üzere ışıklı ve sesli ikaz sistemleri kullanılacaktır. Yangın ihbar ve tahliye sistemlerinin merkezi üniteleri bina güvenlik odasına yerleşitirilecektir. edilecek ve binada kurulucak telefon-data sistemlerine uygun şekilde halojenden arındırılmış kablolar ile harici telefon hattı dağıtımı yapılacaktır. 9.YEŞİL BİNA SERTİFİKASI (LEED, BREEAM) Yatırımcı veya malsahibi tarafından hedeflenen yeşil bina sertifikasının gerektirdiği çalışmalar projenin tasarım kriterlerine dahil edilecektir. Yeşil bina sertifikalarının elektrik sistemleriyle ilgili kısımları kabaca aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır; yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı sistem bazında tüketilen enerji miktarının ölçülmesi -aydınlatma otomasyonu ve gün ışığından faydalanma - yüksek frekanslı balast içeren aydınlatma armatürleri -ışık kirliliği açısından uygun tip armatürlerin seçilmesi ve aydınlatma otomasyonu 7.GÜVENLİK VE CCTV SİSTEMLERİ Binada, yatırımcı, mal sahibi, kullanıcı veya bunların güvenlik danışmanlarının belirleyeceği güvenlik ilkelerine bağlı olarak IP veya konvansiyonel yapıda güvenlik ve CCTV sistemleri tesis edilebilecektir. Güvenlik ve CCTV sistemlerinin merkezi üniteleri bina güvenlik odasına yerleşitirilecektir. 8.TELEFON-DATA SİSTEMLERİ Bina harici telefon hattı ihtiyacının Teknopark telefon dağıtım altyapısından sağlanacağı öngörülmektedir. Bunun için bodrum kat AG-Alçak Gerilim elektrik odası veya kapasiteye bağlı olarak bu amaçla oluşturulacak ayrı bir odada telefon ana dağıtım kutusu tesis

14 YÖNETİM Binası, AR-GE Binası ve KULUÇKA MERKEZİ Isıtma-Soğutma ve Havalandırma Yangın Tesisatı Sistem Prensipleri Bu yapıların ofis kısımlarında her kullanıcıya esnek konfor şartı sağlamak adına 4 borulu fancoil tesisatı ve primer taze hava sistemi planlanmıştır. ISITMA-SOĞUTMA- HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ Teknopark yarışma alanı 4 farklı yapıdan oluşmaktadır.bu yapılar: Yönetim Binası Arge Binası Kuluçka Merkezi Sosyal Tesis olarak oluşmaktadır. Bu sistemde merkezde şartlandırılmış (kış çalışmasında ısıtılmış, yaz çalışmasında soğutulmuş) su, bina dahilinde ihtiyaç noktalarına yerleştirilmiş fancoil cihazlarına gönderilecektir. Soğuk su bir soğutma grubunda (chiller), sıcak su ise bir sıcak su kazanında üretilecektir. Fancoil cihazları bir fan ve ısı geçiş yüzeyi olarak ısıtma ve soğutma olmak üzere 2 tip serpantin bulunacaktır. Fan yardımı ile odadan alınıp, serpantinler üzerinden geçirilerek soğutulan veya ısıtılan hava tekrar odaya üflenecektir. Serpantin içinden soğuk su geçiyor ise soğutma, sıcak su geçiyor ise ısıtma yapılacaktır. Dönüş borularıyla merkeze döndürülen su, tekrar soğutularak veya ısıtılarak sirküle ettirilecektir. Bu amaçla sirkülasyon pompaları kullanılacaktır. 4 borulu Fancoil sisteminde aynı anda her fancoil cihazında birbirinden bağımsız ısıtma veya soğutma yapılabilecektir. Bunun sağlanması için, bağımsız bölüm içindeki termostattan kumanda edilen kontrol ekipmanları

15 kullanılacaktır. Bağımsız mahal içinde birden fazla mahale hizmet veren fan-coillerin bağımsız kontrolü de mahal bazında oda termostatları kullanılmasıyla gerçekleşecektir. Havalandırma ise kat bazında merkezi olarak yapılacaktır. Bu amaçla, çekirdeklerde oluşturulan mekanik odalara yerleştirilen, "kat bazında" merkezi klima santralleri kullanılacaktır. Merkezi klima santrallerinde fancoil cihazlarına benzer ısıtma bataryaları buluncaktır. Kat bazlı olarak şartlandırılan (ısıtılan) hava kat koridorları içinden giden kanallar vasıtası ile katlara sevk edilir. Taze hava soğutma yükü ise mahal içi terminal ünitelere yüklenecektir. Mekanik ve Elektrik Odaları, WC ler, Soyunma Odaları, Çöp Odaları, Mutfak Alanları, Depolar vb. alanlar için bağımsız egzoz fanları ile havalandırılacaktır. Tüm yapılarda egzoz atış noktaları ile taze hava alış noktaları arasında minimum 6 metre, mutfak davlumbaz egzoz alanlarından, taze hava alış alanlarına 8 metre mesafe bırakılacaktır. değiştirebilecek egzoz sisteminin planlanacaktır. Birinci bodrum kat, otopark alanı konvansiyonel kanallı sistem ile havalandırılacaktır. Bu amaçla otopark gerekli adette duman zonuna ayrılacaktır. Her bir duman zonuna, minimum 2 adet duman egzoz fanı hizmet edecektir. Her bir duman zonu için, egzoz fanlarıyla akuple çalışacak tamamlama havası fanları da (her zonda min 2 adet) tesis edilecektir. Bu fanlar duman egzozu anında, yangın çıkan kata egzozun %60'ı kadar taze hava besleyecek kapasitede olacaktır. Yangın anında ise, sadece yangın alarmı gelen kattan duman egzozu yapılacaktır. Diğer katlara hizmet veren fanlar duracak ve diğer katların girişindeki motorlu duman damperleri kapanarak (birden fazla kata hizmet veren sistemlerde), çalışan fanın tüm debisini tek kattan emmesi ve ilgili kattan saatte 10 hacimsel hava değişimi yapması sağlanacaktır. Ofislerden ayrıca bir duman egzozu yapılmayacaktır. Ofislerde, mahal içlerinde bulunan ıslak hacimlerden duvar tipi fanlar ile çatıya kadar çıkan dikey şaftlara egzoz yapılacaktır. Sözkonusu şaftlar, şaftın en üst kotuna yerleştirilen frekans kontrollü çatı tipi fanlar ile sürekli olarak negatif basınçta tutulacaktır. WC egzozları sürekli olarak çalıştırılacaktır. Tüm tasarım sürecinde Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve uluslarası standartlar göz önüne alınacaktır. Söz konusu standarda göre kapalı otopark statüsündeki mahallerde yangın anında duman egzozu amacı ile kapalı hacimdeki havanın 10 kez değiştirilmesi gerekmektedir. Normal zamanlarda CO2 konsantrasyonunun insan sağlığına etkilemeyecek oranlarda tutulması için 5 kez kapalı hacmin havasını

16 Binada çıkabilecek bir yangına müdahale etmek amaçlı otomatik ve manuel çalışan yangın söndürme sistemi tesis edilecekir. Sistemin ana komponentleri: 1.Sprinkler sistemi 2.Yangın dolabı 3.Dış saha hidrantı olacaktır. Türk standartlarına ve EN12845 standartlarına uygun bir sprinkler sistemi planlanmıştır. Aşağıdaki bulunan tablo yangın tesisatı hesapların temelini oluşturacaktır. YÖNETİM Binası, AR-GE Binası ve KULUÇKA MERKEZİ Sıhhi Tesisat Tasarım Prensipleri En alt bodrum kattaki teknik odalarda, binaya hizmet edebilecek kapasitede su deposu yapılacaktır. Su depoları 24 saatlik su ihtiyacını karşılayacak büyüklükte seçilecektir. Su deposuna bağlanan hidrofor vasıtasıyla kum filtresinden geçirilen su tuvaletler, duşlar ve su götürülmesi gereken tüm mahallere su dağıtımı yapılacaktır. Her bağımsız bölümün kullanım miktarlarını tespit edebilmek amacıyla su sayaçları kullanılacaktır. Su kalitesi yetersiz olması durumunda klor dozaj pompası sistemi ile su deposu girişinde klorlama yapılacaktır. Aktif karbon filtresi merkezi olarak kurulacak olmasına karşın, kiracıların UV filtre gereksinimlerini kendilerinin karşılayacağı planlanmıştır. Büro ve işyerlerinde kişi başı soğuk su tüketimi 50 l/gün kabul edilecektir. EN12845 Tehlike Sınıfı OH 2 OH 1 Alan Otoparklar Ofisler, Kafeterya Min. sprinkler yoğunluğu 5 l/dak 5 l/dak Operasyon alanı 144 m² 72 m² Min. çalışma süresi 60 dak 60 dak Sprinkler başına max. koruma alanı 12 m² 12 m²

17 SOSYAL TESİS BİNASI: Isıtma-Soğutma ve Havalandırma Yangın Tesisatı Sistem Prensipleri Bu yapıda Havuz, Soyunma odaları, spor merkezi ve kafeler olacaktır. Bu bölgede Değişken Debili Soğutucu akışkan (VRF) sistemi planlanmıştır. Bu sistemde havayı işleyen belli bir sayıya kadar iç ünite (48 adete kadar) modüler bir dış kondens üniteye bağlanacaktır. VRF Klima Sistemi ; bir dış ünite ile, gaz akış dağıtıcıları yardımıyla birden çok iç ünitenin birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebildiği direkt genleşmeli klima sistemidir. Gerektiği kadar soğutucu akışkan doğru faz ve doğru zamanda ihtiyaç duyulan iç üniteye sevk edilerek ısıtma ve soğutmada kullanılması sağlanacaktır. Soğutucu akımı inverter kontrollü bir kompresör veya kompresörlerle çeşitlendirilerek havası şartlandırılmış mekanlara göre soğutucu akışkanın uyum göstermesi sağlanacaktır. Sosyal Tesis binalarında yangın tehlike sınıfı en yüksek alanlar kafeterya mutfakları olarak kabul edilmiştir.(oh2)

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME Bu dokümanda Mall Of İstanbul projesinin ofis bloğunun teknik şartnamesi tanımlanmaktadır. Teknik Şartname genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

AIRPORT PLAZA KURTKÖY / İSTANBUL. Geleceğin İş Dünyasında KENDİNİZE YER AYIRIN. A+ Sınıf Ofis & A+ Sınıfı Hizmet. Tnl.com.tr

AIRPORT PLAZA KURTKÖY / İSTANBUL. Geleceğin İş Dünyasında KENDİNİZE YER AYIRIN. A+ Sınıf Ofis & A+ Sınıfı Hizmet. Tnl.com.tr Z AIRPORT PLAZA Geleceğin İş Dünyasında KENDİNİZE YER AYIRIN A+ Sınıf Ofis & A+ Sınıfı Hizmet KURTKÖY / İSTANBUL Tnl.com.tr YÖNETİCİ ÖZETİ Proje Adı Airport Plaza Lokasyon Kurtköy / Istanbul Geliştirici

Detaylı

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI:

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI: Bu doküman, Ege Yapı Ltd. Şti İz Park Projesi nin mahal listesini tanımlanmaktadır. Mahal listesi; A blok a ait genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını

Detaylı

AIRPORT PLAZA KURTKÖY / İSTANBUL. 800 m² ile 1610 m² Arasında Satılık veya Kiralık Bağımsız Bölümler. A+ Sınıf Ofis & A+ Sınıfı Hizmet

AIRPORT PLAZA KURTKÖY / İSTANBUL. 800 m² ile 1610 m² Arasında Satılık veya Kiralık Bağımsız Bölümler. A+ Sınıf Ofis & A+ Sınıfı Hizmet Z AIRPORT PLAZA 800 m² ile 1610 m² Arasında Satılık veya Kiralık Bağımsız Bölümler A+ Sınıf Ofis & A+ Sınıfı Hizmet KURTKÖY / İSTANBUL Geleceğin İş Dünyasında KENDİNİZE YER AYIRIN YÖNETİCİ ÖZETİ Proje

Detaylı

VRF SİSTEMLERİ MMO ADANA ŞUBE / MERVE ECEMİŞ

VRF SİSTEMLERİ MMO ADANA ŞUBE / MERVE ECEMİŞ MMO ADANA ŞUBE / MERVE ECEMİŞ VRF Sistemleri Merve Ecemiş Makine Mühendisi 2 VRF Klima / VRV Klima Sistemleri Nedir? Variable Refrigerant Flow Kelimelerinin baş harflerinden oluşan VRF; Değişken Debili

Detaylı

VRF SİSTEMLERİ 1 / 5

VRF SİSTEMLERİ 1 / 5 1 / 5 Variable Refrigerant Flow (VRF) kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş olan VRF; değişken debili soğutucu akışkan sistemi klima sistemi olarak Türkçe ye çevrilebilir.vrv; Variable Refrigerant Volume

Detaylı

Sayın Leyla Hanım, Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA İŞLER

Sayın Leyla Hanım, Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA İŞLER Sayın Leyla Hanım, İnşaatı devam etmekte olan Trabzon Marin City Projesi nde 2. parsel de bulunan B blok etabıyla ilgili güncel ilerleme raporunu bilgilerinize rica ederiz. Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA

Detaylı

D U M A N K A Y A İ N Ş A A T. Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI

D U M A N K A Y A İ N Ş A A T. Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI Dumankaya Kurtköy Flex Konsept; Bölgede farklılık oluşturacak bir proje, Büyük lobi alanı, Toplantı odaları, Terasta yüzme havuzu, Fitness Center Kafe-Restoran Dumankaya

Detaylı

MUTFAKLAR Projesine göre mutfak dolapları ve gereçleri: paslanmaz çelik çift gözlü ve damlalıklı eviye, davlumbaz ve çöp öğütücü.

MUTFAKLAR Projesine göre mutfak dolapları ve gereçleri: paslanmaz çelik çift gözlü ve damlalıklı eviye, davlumbaz ve çöp öğütücü. İkebana Evleri FARKLI KONUT SEÇENEKLERİ Farklı bloklarda, 63 m2 ile 197 m2 arasında, 1+1 den 4+1 e farklı konut seçenekleri Daha geniş konut tercih edenler için 245 m2 ile 313 m2 arasında değişen özel

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

DIAMOND PLAZA MALTEPE E-5 CEPHELİ KİRALIK YENİ PLAZA. www.tnl.com.tr

DIAMOND PLAZA MALTEPE E-5 CEPHELİ KİRALIK YENİ PLAZA. www.tnl.com.tr Z DIAMOND PLAZA MALTEPE E-5 CEPHELİ KİRALIK YENİ PLAZA www.tnl.com.tr YÖNETİCİ ÖZETİ KÜNYE Lokasyon İSTANBUL - MALTEPE Toplam İnşaat Alanı 10.877 m² Kiralanabilir Alan 8968,5 m² Binadaki Kat Sayısı Kiralama

Detaylı

ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ

ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ Mahal Listesi, Tuzla Çınarlı Bahçe Konutları nda uygulanacak sistemlerin genel tasarım kriterlerini belirlemek ve kullanılacak malzemeleri tariflemek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE

MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE PROJE Tablo gibi ince ince işlendi. Müge Apartmanı'nın zarifliği ve yüksek tasarım kalitesi ilk adımda hissediliyor ve her adımda karşınıza çıkıyor. Müge Apartmanı'nda sizi ince

Detaylı

VRF/V SİSTEMLERİ Keşif, satış, montaj ve bakım hizmetleri

VRF/V SİSTEMLERİ Keşif, satış, montaj ve bakım hizmetleri Mevsimler Değişse de Konfor Hep Aynı VRF/V SİSTEMLERİ Keşif, satış, montaj ve bakım hizmetleri Mevsimler Değişse de Konfor Hep Aynı DOĞ-TEK Mühendislik bünyesinde VRV / VRF sistemlerin satış, montaj, bakım

Detaylı

ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş.

ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş. ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş. Sağlıklı Fiziki Çevreler için Sürdürülebilirlik Esasları Binanın güneşe göre konumlandırılması ve şekillenmesi,

Detaylı

1) ATAŞEHİR KONGRE MERKEZİ PROJESİ

1) ATAŞEHİR KONGRE MERKEZİ PROJESİ 1) ATAŞEHİR KONGRE MERKEZİ PROJESİ PARSEL ALANI : 15.225 m² OTOPARK TABAN OTURUMU : 13.342 m² KONGRE MERKEZİ TABAN OTURUMU : 6764 m² YAPI İNŞAAT ALANI : 61.706 m² PROJENİN AMACI: İstanbul un 2010 Kültür

Detaylı

yeni türkiye yeni esenler Esenler, Emlak Konut la yepyeni bir görünüme kavuşuyor. Kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden biri; Esenler Emlak

yeni türkiye yeni esenler Esenler, Emlak Konut la yepyeni bir görünüme kavuşuyor. Kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden biri; Esenler Emlak yeni türkiye yeni esenler Esenler, Emlak Konut la yepyeni bir görünüme kavuşuyor. Kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden biri; Esenler Emlak Konutları hayata geçiyor. Çağdaş ve konforlu bir yaşamın tüm

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma,

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ

ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ Elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, ilgili tesisat yönetmeliklerine

Detaylı

PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI

PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI DERS 7 YAPISAL ELEMANLAR ALAN KULLANIM-TESVİYE-MERDİVENLER-RAMPALAR-DUVARLAR Yrd.Doç.Dr. Simay Kırca Merdiven Basamaklaryoladikolacakşekildedüzenlenmelidir. Mediven kenar

Detaylı

Emlak Konut Başakşehir Evleri Projesi Satış Ofisi: 0212 397 1875 Atatürk Mahallesi Çitlenbik Caddesi No:4 Ataşehir - İstanbul 444 36 55 F:0216 456 48

Emlak Konut Başakşehir Evleri Projesi Satış Ofisi: 0212 397 1875 Atatürk Mahallesi Çitlenbik Caddesi No:4 Ataşehir - İstanbul 444 36 55 F:0216 456 48 Emlak Konut Başakşehir Evleri Projesi Satış Ofisi: 0212 397 1875 Atatürk Mahallesi Çitlenbik Caddesi No:4 Ataşehir - İstanbul 444 36 55 F:0216 456 48 75 info@emlakkonut.com.tr ı www.emlakkonut.com.tr Mahalle

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü 2013 Yılı Devam Eden Projeler Eğitim Yükseköğretim Sektörü YAKLAŞIK 400 YATAKLI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASI İLE MEVCUT HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASININ POLİKLİNİK BİNASI OLARAK

Detaylı

değişimin başlangıç noktası

değişimin başlangıç noktası değişimin başlangıç noktası sizin ve çocuklarınızın mutluluğu için... 4.231 m² arazi üzerine kurulu olan 19 katlı 2 blokta, 2+1 ve 3+1 olmak üzere, 105 m² den 146 m² ye kadar toplam 4 farklı tipte daire,

Detaylı

C5-A A2 C5-B C4-B 622 ADA 1 PARSEL C4-A C3-A C2-A C3-B D6 C2-B A1 C1-A C9-B C1-B D1 D5 C8-A C9-A C8-B C7-B C6-A C7-A C6-B 616 ADA 15 PARSEL

C5-A A2 C5-B C4-B 622 ADA 1 PARSEL C4-A C3-A C2-A C3-B D6 C2-B A1 C1-A C9-B C1-B D1 D5 C8-A C9-A C8-B C7-B C6-A C7-A C6-B 616 ADA 15 PARSEL A3 B C5-A C4-B 622 ADA 1 PARSEL A2 C5-B C4-A C3-A C2-A C1-B C3-B D6 C2-B A1 C1-A C9-B D1 D5 D3 C7-B C6-A C9-A C8-B D4 D2 C8-A C7-A C6-B 616 ADA 15 PARSEL Mahalle kültürü geleceğe taşınıyor! Mahalle geleneğini

Detaylı

DENEYİM. Yenilik, Tekfen deneyimi ile birleşiyor.

DENEYİM. Yenilik, Tekfen deneyimi ile birleşiyor. DENEYİM. Yenilik, Tekfen deneyimi ile birleşiyor. Uluslararası standartlarda, sıra dışı ofis projelerine imza atan Tekfen Emlak Geliştirme, sektörün saygın ve güvenilir markalarından biri. Yatırım kararlarını

Detaylı

Entegre Bina Yönetimi ve Teknik İşletme Hizmetleri. mineral

Entegre Bina Yönetimi ve Teknik İşletme Hizmetleri. mineral Entegre Bina Yönetimi ve Teknik İşletme Hizmetleri mineral Hakkımızda Mineral kurulduğu günden bugüne kadar teknik işletme hizmetlerinde uluslararası ve yerli birçok kurumsal firmanın çözüm ortağı olarak

Detaylı

AirMini Serisi Isı Pompaları

AirMini Serisi Isı Pompaları AirMini Serisi Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 70 kw'a kadar performans aralığında Isı geri kazanımı özellikli

Detaylı

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU GİRİŞ: 1.1 Raporun Anafikri Bu rapor Büyükada da yapılacak Çarşı Camii projesinin tasarım parametrelerini ve taşıyıcı sistem bilgilerini açıklayacaktır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2 1.1 Genel... 2 1.2 Pompa İstasyonları Ön Raporlarının Hazırlanmasında Yapılacak Çalışmalar... 2 1.2.1 Jeoteknik Etütler... 2 1.2.2 Harita

Detaylı

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç Görseller: EGA H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ Helsingborg, İsveç İsveç in en iddialı planlama ve kentsel dönüşüm projelerinden biri olan H+ projesi, Helsingborg kentinin güney kısımlarının mavi-yeşil

Detaylı

1. ULUSLARARASI ÇELİK ZİRVESİ SUNUMU

1. ULUSLARARASI ÇELİK ZİRVESİ SUNUMU 1. ULUSLARARASI ÇELİK ZİRVESİ SUNUMU Hazırlayan Akşan Grup Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Melih ŞİMŞEK İnşaat Mühendisi 2.000.000 m 2 lik tecrübesi ve Akkon çelik fabrikasında yıllık 25.000 ton üretim

Detaylı

Ürettiğimiz ve satışını yaptığımız ürünler CE, ISO 9001 ve TSE belgelerine sahiptir.

Ürettiğimiz ve satışını yaptığımız ürünler CE, ISO 9001 ve TSE belgelerine sahiptir. Masvent, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak, uzmanlaşmış kadrosu ve modern makina parkuruyla yürüttüğü imalatlarıyla havalandırma sektöründe başarıyla hizmet vermektedir. Firmamız; Klima Santralleri,

Detaylı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını

Detaylı

DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR

DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR Modelleme ve Tasarım %20 PUANLAMA - Mimarı modelleme ve tasarım kararları - Yapısal modelleme, yapısal modelleme kararları ve yapısal analizler - MEP modelleme

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

6 Sayılı Akciğer hastalıkları hastanesi. Proje Resim :

6 Sayılı Akciğer hastalıkları hastanesi. Proje Resim : Proje Adı: Proje Resim : 6 Sayılı Akciğer hastalıkları hastanesi Proje Durumu: Tamamlanan Proje Proje Tipi: Hastane Binası Alanı: 4130 m 2 Başlangıç: 2009 Bitiş: 2010 Yeri: Azerbaycan / Bakü Proje Detayları:

Detaylı

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip,

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, www.astasaries.com Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, beklenen konfor, güven ve rahatlığı sağlamayı ilke edinen ASTAŞARİES Yapı ortakları gerek yurtiçi gerek yurtdışı birçok önemli projede

Detaylı

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası 2012 KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası Konya Karapınar da yapılması planlanan 300 Kişilik Öğrenci yurduna ait genel bilgi ve maliyet çalışması Halil ATLI ESEER İNŞAAT 03.02.2012

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak isimlendirilmektir. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

AirMidi Serisi Isı Pompaları

AirMidi Serisi Isı Pompaları AirMidi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire,

Detaylı

KİŞİ SAYISI. ALAN (m2) HAVUZLAR

KİŞİ SAYISI. ALAN (m2) HAVUZLAR Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi İhtiyaç Programı aşağıda belirtildiği şekildedir. Bu program öğelerinden Olimpik Havuz ve Su Topu Havuzunun (A+B), lisanslı sporcu, müsabaka ve eğitim amaçlı kullanılacağı,

Detaylı

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ.

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ. K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k Faaliyet Konularımız Soğutma tesisatları Isıtma tesisatları Sıhhi tesisat Yangından Korunma tesisatları Havalandırma tesisatları Enerji verimliliği Buhar tesisatları

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089/1 göre % 40 - % 64 değerleri arasında olması gerekmektedir. Nem oranının % 64 değerinin üzerine çıkması ortamda mikrop, bakteri

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE AVM VE OFİS ÇÖZÜMLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE AVM VE OFİS ÇÖZÜMLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE M A AVM VE OFİS ÇÖZÜMLERİ AVM VE OFİS ÇÖZÜMLERİ AVM, OFİS, site, okul, hastahane, iş merkezleri, hizmet binaları vs. merkezi sistemle ısıtılıp soğutulabilmesi için; 60-500 kw performans

Detaylı

Resim 1: Londra'nın en son önemli yapısı, "The Gherkin", 30 St Mary Axe, Kaynak: Swegon AB

Resim 1: Londra'nın en son önemli yapısı, The Gherkin, 30 St Mary Axe, Kaynak: Swegon AB Wall Street Journal kararını verdi: dünyanın herhangi bir yerinde son 30 yılda inşa edilmiş en ilham verici ve şık yeni gökdelen. 30 St Mary Axe te mükerrer sigorta şirketi Swiss Re tarafından kullanılan

Detaylı

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2 VAZİYET PLANI KAT KAT PLANI Tip 1 Daire Planı Tip 2 Daire Planı Mutfak Salon Mutfak Salon Hol ve Koridor Hol ve Koridor Banyo Banyo Eby Yatak sı Eby Banyo Eby Banyo Eby Yatak sı Giy. sı Giy. sı TİP 1 Hol

Detaylı

DESIGN TOGETHER 2018 YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Kovan: İTÜ Ayazağa Kampüsü Öğrenci Aktivite Merkezi

DESIGN TOGETHER 2018 YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Kovan: İTÜ Ayazağa Kampüsü Öğrenci Aktivite Merkezi DESIGN TOGETHER 2018 YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Kovan: İTÜ Ayazağa Kampüsü Öğrenci Aktivite Merkezi MİMARİ: Proje, Ayazağa Kampüsü içerisinde verilen alanda öğrenci kulüpleri tarafından kullanılacak bir

Detaylı

Seçkin bir yaşam isteyenlerin asla vazgeçemeyeceği, konforun bir lüks değil, hayat felsefesi olduğu, kapanmaz adalar manzarası ile gelecek nesillere

Seçkin bir yaşam isteyenlerin asla vazgeçemeyeceği, konforun bir lüks değil, hayat felsefesi olduğu, kapanmaz adalar manzarası ile gelecek nesillere CIFCI CELEBI YAPI Seçkin bir yaşam isteyenlerin asla vazgeçemeyeceği, konforun bir lüks değil, hayat felsefesi olduğu, kapanmaz adalar manzarası ile gelecek nesillere örnek iç ve dış mimarisi, geniş kullanım

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER Biz Alman Yapı olarak hem bugün hemde gelecek için tasarlanmış yüksek kaliteli yaşam alanları inşa ediyoruz ve projelerimizin altına imzamızı atmaktan

Detaylı

1.Ekibin Tanıtılması İTÜ Perspektif. Halit DAĞAÇAN

1.Ekibin Tanıtılması İTÜ Perspektif. Halit DAĞAÇAN İTÜ-Perspektif İçindekiler 1. Ekibin Tanıtılması 2. Mimari Tasarım 3. Yapısal Tasarım 4. Mekanik Tasarım 5. İş Planlaması 6. Çalışma Koordinasyonu 7. Sürdürebilirlik Stratejisi Çalışmaları ve Enerji Analizleri

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ

TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ BİNA TAMAMLANMA TARİHİ : Aralık 2017 TOPLAM ALAN : 17.000 m 2 KONUT SAYISI : 77 adet (20 adet 1+1, 21 adet 2+1, 32 adet 3+1, 4 adet penthouse) BLOK SAYISI : 1 KAT SAYISI :

Detaylı

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA KAT PLANI PLANLAR ( UYGULAMA PROJESİ AŞAMASINDA) Bütün kat planları birebir çizilir, tekrar eden katlar için açıklama yazılır.

Detaylı

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 20 kw'a kadar performans aralığında Tesisat ekipmanları

Detaylı

BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA. www.kayiplaza.com

BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA. www.kayiplaza.com BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA www.kayiplaza.com BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ www.kayiplaza.com BURÇEV İnşaat Bilecik te yatırımınıza değer katıyor... Bilecik te Bilecik marka şehir oluyor,

Detaylı

Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı

Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İZMIR - TÜRKİYE Fiziki Tarif Söz konusu Gayrimenkul 125.000 m² lik bir arsa üzerinde 20.922,75 m² lik bir kapalı alana sahiptir. Gayrimenkul,

Detaylı

gerdanlığı... muhteşem manzara Bodrum a 18 km. doğal güzelliğini Gündoğan

gerdanlığı... muhteşem manzara Bodrum a 18 km. doğal güzelliğini Gündoğan Ege nin inci gerdanlığı... Sabah uyandığınızda, yelkenli ve sörflerin süzülüşünü seyrederek kahvaltı edebileceğiniz, güneşin doğuş ve batışlarında muhteşem manzarasına doyamayacağınız, akşamları inanılmaz

Detaylı

Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi

Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi M e v c u t d u r u m 5 T e m e l s t r a t e j i 1 Bütünleşme Stratejisi Proje alanının doğu-batı, kuzeygüney yönlerinde; -Porsuk Nehri kıyıları -Kentpark

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Kapasite Aralığı Soğutma Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi : 20.000 52.000 Btu/h İç ünite Dış ünite Özellikleri

Detaylı

KOVAN İTÜ Ayazağa Kampüsü Öğrenci Kulüpleri Merkezi VOLTRAN GRUBU

KOVAN İTÜ Ayazağa Kampüsü Öğrenci Kulüpleri Merkezi VOLTRAN GRUBU DESIGN TOGETHER KOVAN İTÜ Ayazağa Kampüsü Öğrenci Kulüpleri Merkezi VOLTRAN GRUBU İçindekiler 1.Mimari Tasarım - Tasarım kararları ve Mimari Özellikleri, Malzemeler 2. Yapısal Tasarım - Tasarım kararları,

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089 a göre 40 % ϕ 64 % değerleri arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin üzerine çıkması ortamda virüs, bakteri ve mantar gibi

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması Yrd.Doç.Dr. Emrah MADENCİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI NEDİR? Canlıların beslenme ve barınma

Detaylı

TARMAN m 2 A SINIFI OFİS BİNASI DOLAPDERE / İSTANBUL KİRALIK. tnl.com.tr

TARMAN m 2 A SINIFI OFİS BİNASI DOLAPDERE / İSTANBUL KİRALIK. tnl.com.tr Z TARMAN 8.000 m 2 A SINIFI OFİS BİNASI DOLAPDERE / İSTANBUL KİRALIK tnl.com.tr İÇİNDEKİLER Konum...2 Genel Bilgiler...5 Yönetici Özeti...10 Kat Planları...11 Görseller...21 KONUM Proje İstanbul un merkezi

Detaylı

Teknogen. İçindekiler. Fancoil Kaset Tip Fancoil Döşeme Tip Fancoil Gizli Tavan Tipi Yüksek Basınçlı Tip...

Teknogen. İçindekiler. Fancoil Kaset Tip Fancoil Döşeme Tip Fancoil Gizli Tavan Tipi Yüksek Basınçlı Tip... Fancoil Üniteleri İçindekiler Teknogen Fancoil... 3 Kaset Tip Fancoil... 4 Döşeme Tip Fancoil... 6 Gizli Tavan Tipi... 8 Basınçlı Tip... 10 Duvar tipi... 12, ve landırma sektörünün önde gelen üreticilerinden

Detaylı

Enerji Verimliliğinde İklimlendirme Çözümleri

Enerji Verimliliğinde İklimlendirme Çözümleri 1 Enerji Verimliliğinde İklimlendirme Çözümleri Günümüzün İklimlendirme İhtiyaçları Nelerdir? 2 Değişen Yaşam Kültürümüz ve Mimari Hayat Tarzlarımız, yaşam kültürümüz, İş yapış şekillerimiz değişiyor Çok

Detaylı

KÖRFEZKENT İN TAM ORTASINDA YENİ BİR TİCARET MERKEZİ KÖRFEZKENT ÇARŞI

KÖRFEZKENT İN TAM ORTASINDA YENİ BİR TİCARET MERKEZİ KÖRFEZKENT ÇARŞI EMLAK KONUT HAKKINDA 1953 yılında bir ülkenin kentleşme çalışmalarına öncülük edecek, insanların yaşam kalitesini yükseltecek anlayış hayat buldu: İnşaat alanının köklü markası Emlak Konut un, başarılarla

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

Detaylı

... 1/50 PROJE RAPORU. Düzenleyen :

... 1/50 PROJE RAPORU. Düzenleyen : ... 1/50 PROJE RAPORU Düzenleyen : GENEL İÇİNDEKİLER 1.0 KUVVETLİ AKIM SİSTEMLERİ 1.1. MERKEZİ GÜÇ KAYNAKLARI 1.1.1. O.G. Güç Merkezi Planlaması 1.1.2. O.G. Güç Merkezi Yerleşimi 1.2. A.G. DAĞITIM SİSTEMİ

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

Fan Coil Cihazları Otel, tatil köyü, hastane, okul ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Apartman ve siteler gibi toplu konut projeleri,

Fan Coil Cihazları Otel, tatil köyü, hastane, okul ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Apartman ve siteler gibi toplu konut projeleri, Otel, tatil köyü, hastane, okul ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Apartman ve siteler gibi toplu konut projeleri, Daire, villa, yazlık, ofis ve mağaza gibi bireysel kullanımlar için Döşeme, kaset

Detaylı

İş merkez Referanslarımız

İş merkez Referanslarımız İş merkez Referanslarımız Proje Adı Şehri Abdi İbrahim İş Merkezi İstanbul NOVAPRO OPEN/EY3600 195 400 Acarlar İş Merkezi İstanbul PROVİ 10 400 Alwin İş Merkezi Kazakistan Apa Giz Plaza İstanbul SWMP/EY3600

Detaylı

Kiralanabilir Teknokent Ofisleri

Kiralanabilir Teknokent Ofisleri Kiralanabilir Teknokent Ofisleri Teknolojinin Buluşma Noktası... Şimdi Hacettepe Teknokent içinde görkemli mimarisi, konforlu ofisleri, zengin sosyal olanakları ve ileri teknolojik altyapısı ile benzersiz

Detaylı

AirMidi Serisi Isı Pompası Sistemleri

AirMidi Serisi Isı Pompası Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri

Detaylı

BINALARDA ESNEK KULLANIM İÇİN SOĞUK KİRİŞ (CHILLED BEAM) ÇÖZÜMLERİ. Erkan TUNCAY ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA

BINALARDA ESNEK KULLANIM İÇİN SOĞUK KİRİŞ (CHILLED BEAM) ÇÖZÜMLERİ. Erkan TUNCAY ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON Erkan TUNCAY İŞ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON MALİYE / FİNANS MÜHENDİSLİK GELİŞTİRME

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe ÇELİK YAPILAR Cephe elemanı yatay ve düşey elemanların oluşturduğu forma bağlı olarak rüzgar yüklerini iki yada tek doğrultuda aktarır. Bu, döşemenin düşey yükler altındaki davranışına benzer. 8 1 Çelik

Detaylı

Teknolojinin Buluşma Noktası...

Teknolojinin Buluşma Noktası... Teknolojinin Buluşma Noktası... Şimdi Hacettepe Teknokent içinde görkemli mimarisi, konforlu ofisleri, zengin sosyal olanakları ve ileri teknolojik altyapısı ile benzersiz bir ofis konsepti hayata geçiriliyor.

Detaylı

DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname

DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname Site Alanı Site ortak alanları Ruhsat ve Projelendirme Toplam site alanı 22.340 metrekareden oluşmakta olup 25 Adet birbirinden farklı veya aynı olabilecek şekilde parsellendirilip

Detaylı

Ayt Elegance, konumunuzu ve zarafetinizi yükselten bir yasam..

Ayt Elegance, konumunuzu ve zarafetinizi yükselten bir yasam.. Ayt Elegance, konumunuzu ve zarafetinizi yükselten bir yasam.. HAKKIMIZDA 2004 YILINDA BAŞLANAN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ AYT GROUP ileri teknoloji odaklı yönetim anlayışı ve güçlü mühendislik altyapısıyla 1O

Detaylı

DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR

DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR İTÜ Bilim Merkezi ve Müzesi TEKNİK ŞARTNAME Proje, Ayazağa Kampüsü içerisinde verilen alanda halka açık bir bilim merkezi ve müzesinin tasarımını içermektedir.

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

Vizyon Misyon Vizyonumuz Misyonumuz

Vizyon Misyon Vizyonumuz Misyonumuz Vizyon Misyon Vizyonumuz Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyeti ile Tesis Yönetimi ve Danışmanlık hizmetleri sektöründe Türkiye de örnek şirket olmak. Misyonumuz İş çeşitlerimiz, çözümlerimiz,

Detaylı

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar.

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar. IHRA-HP IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım ünitelerindeki temel prensip, egzost edilen hava ile taze havanın ısıtılıp veya soğutularak ısı geri kazanım yapılmasının yanında, ısı pompası sayesinde

Detaylı

Fujitsu Yeni Nesil VRF Plus

Fujitsu Yeni Nesil VRF Plus Fujitsu Yeni Nesil VRF Plus Yüksek Kapasiteli VRF sistemi DC Inverter Kontrol Kompresör Uzun Borulama Sistemi Tasarımı Yüksek Performanslı R410A Soğutucu Gazı Yeni Tasarım Kompakt Dış Ünite: 8HP den 48

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo 40 23 58.3 N 29 06 51.9 İnşaat çalışmalarına 2015 yılı içinde başladığımız çok amaçlı A tipi gümrüklü ve gümrüksüz depo ve antrepo yaklaşık 32 dönüm arazi üzerine kurulacaktır.

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler Döşemeler, yapının duvar, kolon yada çerçeve gibi düşey iskeleti üzerine oturan, modülasyon ızgarası üzerini örterek katlar arası ayırımı sağlayan yatay levhalardır. ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE Döşemeler,

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

Isı Geri Kazanım Cihazları

Isı Geri Kazanım Cihazları Klimacı Mert Talatpaşa Bulvarı No:5/A Alsancak İZMİR T. 3 5 39 65 6 F. 3 7 9 www.klimacimert.com.tr info@klimacimert.com.tr VRS3 Vent Isı Geri Kazanımlı Cihazları, sağlıklı iç mekan havalandırması için

Detaylı

MOBİLYANIN YENİ ADRESİ ŞEHRİN ÇEKİM MERKEZİNDE...

MOBİLYANIN YENİ ADRESİ ŞEHRİN ÇEKİM MERKEZİNDE... 4 5 MOBİLYANIN YENİ ADRESİ ŞEHRİN ÇEKİM MERKEZİNDE... KONSEPT 4 İHRACAT DESTEĞİ 10 TASARIM 12 MİMARİ KONSEPT 14 KONUM 18 HAKKIMIZDA 19 İLETİŞİM 20 6 7 KONSEPT MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN YENİ ÇEKİM MERKEZİ! Türkiye

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller ECOMFORT Fonksiyonu Küçük ve orta büyüklükteki iklimlendirme uygulamalarında iç ortamın ısıtılması/soğutulması ve filtrelenmesi için kullanılmaktadır. Asma tavana montaj imkanı vardır, hava dağıtımı asma

Detaylı