KARMA KULLANIM KATEGOR S NDE AVRUPA NIN EN PREST JL GAYR MENKUL ÖDÜLÜ SAH B SARPHAN F NANS PARK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARMA KULLANIM KATEGOR S NDE AVRUPA NIN EN PREST JL GAYR MENKUL ÖDÜLÜ SAH B SARPHAN F NANS PARK"

Transkript

1

2

3 KARMA KULLANIM KATEGOR S NDE AVRUPA NIN EN PREST JL GAYR MENKUL ÖDÜLÜ SAH B SARPHAN F NANS PARK

4 stanbul da efli görülmemifl bir ifl ve yaflam merkezi... fiehir merkezlerinin göz ardı edilen yeflil ve sosyal alanlarını modern, elegant bir tasarımla sunan Sarphan Finans Park n her detayı, konfor ve stil göz önünde bulundurularak özenle iflleniyor. Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu Ziraat Bankas, Vak fbank ve Halk Bankas n n merkezleri ile Sermaye Piyasas Kurulu'na komflu olan Sarphan Finans Park, Sabiha Gökçen Havaalan Atatürk Havaliman Bo aziçi Köprüsü F.S.M. Köprüsü gibi stratejik noktalara kolay ulafl labilecek bir lokasyondad r. Yukar daki görsel tan t m amaçl haz rlanm fl olup, Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl teknik gereklilikler dahilinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

5

6 Güç, medeniyetlerin befli ine geri dönüyor. nsanl k tarihi boyunca üzerinde say s z medeniyet kurulan ve yüzy llar boyu gücün tart flmas z merkezi olan Anadolu, Sarphan Finans Park ile gücüne tekrar kavufluyor. Ofis, rezidans, otel ve dükkanlar harikulade bir mimari anlay flla birlefltiren, benzersiz kelimesinin günümüzdeki karfl l olan, gücü zirvesinde yaflayaca n z bir ifl ve yaflam merkezi

7

8

9 Gökyüzünde bahçe keyfi... Sarphan Finans Park Rezidans, giriflinden itibaren insanı büyüleyen bir tasarıma sahip. Zemin kattan gökyüzüne uzanan kat bahçeleri, rüyalarda görülebilecek bir deneyim sunarken, insanın toprakla ve yeflille olan iliflkisini pekifltirerek konforlu, huzurlu bir yaflam vaat ediyor. Farklı ihtiyaçlara hitap eden tasarım... Kat bahçeleriyle birbirine ba lı iki bölümden oluflan Sarphan Finans Park Rezidans, çok çeflitli seçenekleriyle masalsı bir hayat arzulayan herkesin kendisine uygun bir daire bulabilece i, sundu u imkan ve ayrıcalıklarla modern, konforlu ve seçkin bir yaflam alanı. Yukar daki görsel tan t m amaçl haz rlanm fl olup, Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl teknik gereklilikler dahilinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

10 Anadolu yakas n n merkezinde ayr cal klarla dolu, lüks bir yaflam... REZ DANS GENEL B LG LER Toplam 54 kat Lobi, resepsiyon, dükkanlar ve sosyal donat alanlar Rezidans Hizmetleri Kapal ve/veya aç k havuz 10 kat otopark Her daire için bodrum katlarda depo alan Merkezi s tma ve so utma sistemi Yang n yönetmeli ine göre sprinkler yang n söndürme sistemi Daireler aras nda ve daireler ile dükkanlar aras nda kapal devre iletiflim Ses ve s yal t m Yukar daki görsel tan t m amaçl haz rlanm fl olup, Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl teknik gereklilikler dahilinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

11

12 Sarphan Finans Park Rezidans ta arad n z her fleyi bulacaks n z.

13

14 Yukar daki görsel tan t m amaçl haz rlanm fl olup, Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl teknik gereklilikler dahilinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

15

16 nce bir zevkle tasarlanan dairelerde konforun keyfini süreceksiniz. Yukar daki görsel tan t m amaçl haz rlanm fl olup, Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl teknik gereklilikler dahilinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

17

18 STÜDYO DA RE B0-1 Salon+Mutfak: m 2 Antre: 4.11 m 2 Banyo: 3.51 m 2 Net Alan: m 2 Daire Brüt Alan (Ortak mekanlar dahil): m 2 Depo Net Alan : min m 2 Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl, teknik gereklilikler olmas halinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir. Daire plan ölçeksizdir. Kat plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tu la, izotu la duvarlar (duvarlar n yüzeyindeki s va, seramik, izolasyon vb. ince ifllerin kaplamalar hariç) aras ndaki ölçülerle tespit edilen metrekarelerdir.

19 STÜDYO DA RE B0-2 Salon+Mutfak: m 2 Antre: 3.96 m 2 Banyo: 4.12 m 2 Net Alan: m 2 Daire Brüt Alan (Ortak mekanlar dahil): m 2 Depo Net Alan : min m 2 Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl, teknik gereklilikler olmas halinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir. Daire plan ölçeksizdir. Kat plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tu la, izotu la duvarlar (duvarlar n yüzeyindeki s va, seramik, izolasyon vb. ince ifllerin kaplamalar hariç) aras ndaki ölçülerle tespit edilen metrekarelerdir.

20 Yukar daki görsel tan t m amaçl haz rlanm fl olup, Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl teknik gereklilikler dahilinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

21

22 1+1 DA RE B1-1 Salon+Mutfak: m 2 Antre: 5.87 m 2 Banyo: 3.91 m 2 Yatak Odas : m 2 Net Alan: m 2 Daire Brüt Alan (Ortak mekanlar dahil): m 2 Depo Net Alan : min m 2 Teknik Mahal: 3.76 m 2 Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl, teknik gereklilikler olmas halinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir. Daire plan ölçeksizdir. Kat plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tu la, izotu la duvarlar (duvarlar n yüzeyindeki s va, seramik, izolasyon vb. ince ifllerin kaplamalar hariç) aras ndaki ölçülerle tespit edilen metrekarelerdir.

23 1+1 DA RE B1-2 Salon+Mutfak: m 2 Antre: 6.81 m 2 Banyo: 3.69 m 2 Yatak Odas : m 2 Net Alan: m 2 Daire Brüt Alan (Ortak mekanlar dahil): m 2 Depo Net Alan : min m 2 Teknik Mahal: 4.56 m 2 Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl, teknik gereklilikler olmas halinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir. Daire plan ölçeksizdir. Kat plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tu la, izotu la duvarlar (duvarlar n yüzeyindeki s va, seramik, izolasyon vb. ince ifllerin kaplamalar hariç) aras ndaki ölçülerle tespit edilen metrekarelerdir.

24 1+1 DA RE B1-3 Salon+Mutfak: m 2 Antre: 6.81 m 2 Banyo: 3.69 m 2 Yatak Odas : m 2 Net Alan: m 2 Daire Brüt Alan (Ortak mekanlar dahil): m 2 Depo Net Alan : 4.25 m 2 Teknik Mahal: 4.13 m 2 Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl, teknik gereklilikler olmas halinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir. Daire plan ölçeksizdir. Kat plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tu la, izotu la duvarlar (duvarlar n yüzeyindeki s va, seramik, izolasyon vb. ince ifllerin kaplamalar hariç) aras ndaki ölçülerle tespit edilen metrekarelerdir.

25

26 Zarif ile modernin mükemmel birleflimi, Sarphan Finans Park Rezidans ta vücut buluyor. Yukar daki görsel tan t m amaçl haz rlanm fl olup, Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl teknik gereklilikler dahilinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

27

28 2+1 DA RE B2-1 Salon+Mutfak: m 2 Antre: 8,48 m 2 Banyo: 3.37 m 2 Ebv. Yatak Odas : m 2 Yatak Odas : m 2 Ebv. Banyo: 3.28 m 2 Net Alan: m 2 Daire Brüt Alan (Ortak mekanlar dahil): m 2 Teras: m 2 Teras+Brüt Alan: m 2 Depo Net Alan : 4.48 m 2 Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl, teknik gereklilikler olmas halinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir. Daire plan ölçeksizdir. Kat plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tu la, izotu la duvarlar (duvarlar n yüzeyindeki s va, seramik, izolasyon vb. ince ifllerin kaplamalar hariç) aras ndaki ölçülerle tespit edilen metrekarelerdir.

29 2+1 DA RE B2-19 Salon+Mutfak: m 2 Antre: 9,16 m 2 Banyo: 3.35 m 2 Ebv. Yatak Odas : m 2 Yatak Odas : m 2 Ebv. Banyo: 3.29 m 2 Net Alan: m 2 Daire Brüt Alan (Ortak mekanlar dahil): m 2 Teras: m 2 Teras+Brüt Alan: m 2 Depo Net Alan : 5.64 m 2 Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl, teknik gereklilikler olmas halinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir. Daire plan ölçeksizdir. Kat plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tu la, izotu la duvarlar (duvarlar n yüzeyindeki s va, seramik, izolasyon vb. ince ifllerin kaplamalar hariç) aras ndaki ölçülerle tespit edilen metrekarelerdir.

30 2+1 DA RE B2-36 Salon+Mutfak: m 2 Antre: 10,72 m 2 Banyo: 3.21 m 2 Ebv. Yatak Odas : m 2 Yatak Odas : m 2 Ebv. Banyo: 3.00 m 2 Net Alan: m 2 Daire Brüt Alan (Ortak mekanlar dahil): m 2 Teras: 3.91 m 2 Teras+Brüt Alan: m 2 Depo Net Alan : 6.08 m 2 Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl, teknik gereklilikler olmas halinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir. Daire plan ölçeksizdir. Kat plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tu la, izotu la duvarlar (duvarlar n yüzeyindeki s va, seramik, izolasyon vb. ince ifllerin kaplamalar hariç) aras ndaki ölçülerle tespit edilen metrekarelerdir.

31

32 Yukar daki görsel tan t m amaçl haz rlanm fl olup, Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl teknik gereklilikler dahilinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

33

34 3+1 DA RE B3-3 Salon+Mutfak: m 2 Antre: m 2 Banyo: 3.51 m 2 Ebv. Yatak Odas : m 2 Yatak Odas : m 2 Yatak Odas 2: m 2 Ebv. Banyo: 3.35 m 2 Net Alan: m 2 Daire Brüt Alan (Ortak mekanlar dahil): m 2 Teras: m 2 Teras+Brüt Alan: m 2 Depo Net Alan : 5.46 m 2 Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl, teknik gereklilikler olmas halinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir. Daire plan ölçeksizdir. Kat plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tu la, izotu la duvarlar (duvarlar n yüzeyindeki s va, seramik, izolasyon vb. ince ifllerin kaplamalar hariç) aras ndaki ölçülerle tespit edilen metrekarelerdir.

35 3+1 DA RE B3-31 Salon+Mutfak: m 2 Antre: 9.65 m 2 Banyo: 3.65 m 2 Ebv. Yatak Odas : m 2 Yatak Odas 1: m 2 Yatak Odas 2: 9.26 m 2 Net Alan: m 2 Daire Brüt Alan (Ortak mekanlar dahil): m 2 Teras: 5.42 m 2 Teras+Brüt Alan: m 2 Depo Net Alan : 5.67 m 2 Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl, teknik gereklilikler olmas halinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir. Daire plan ölçeksizdir. Kat plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tu la, izotu la duvarlar (duvarlar n yüzeyindeki s va, seramik, izolasyon vb. ince ifllerin kaplamalar hariç) aras ndaki ölçülerle tespit edilen metrekarelerdir.

36 3+1 DA RE B3-39 Salon+Mutfak: m 2 Antre: m 2 Banyo: 4.01 m 2 Ebv. Yatak Odas : m 2 Yatak Odas 1: m 2 Yatak Odas 2: m 2 Ebv. Banyo: 4.01 m 2 Net Alan: m 2 Daire Brüt Alan (Ortak mekanlar dahil): m 2 Teras: 3.23 m 2 Teras+Brüt Alan: m 2 Depo Net Alan : 8.05 m 2 Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl, teknik gereklilikler olmas halinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir. Daire plan ölçeksizdir. Kat plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tu la, izotu la duvarlar (duvarlar n yüzeyindeki s va, seramik, izolasyon vb. ince ifllerin kaplamalar hariç) aras ndaki ölçülerle tespit edilen metrekarelerdir.

37

38 Keyifli anlar n tad, Rezidans Cafe de ç kar.

39

40 Rezidans ta çocuklar n z n oyun alan da haz r.

41

42 Al flveriflin keyfine Sarphan Finans Park Rezidans ta varacaks n z.

43

44

45

46

47 Ekonominin kalbi Sarphan Finans Park Ofis te atacak. Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu Ziraat Bankas, Vak fbank ve Halk Bankas n n merkezleri ile Sermaye Piyasas Kurulu'na komflu olan Sarphan Finans Park Ofis, finans n kalbi olacak. Yukar daki görsel tan t m amaçl haz rlanm fl olup, Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl teknik gereklilikler dahilinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

48 Finans Merkezi nin kalbinde yer alan Sarphan Finans Park Ofis, do all k ve modernli i zarifçe bir araya getiren ifllevsel tasarımı ve Sabiha Gökçen Havaalanı ile metroya çok yakın olan stratejik konumu sayesinde her türlü avantajı bünyesinde barındırıyor. SARPHAN F NANS PARK OF S GENEL B LG LER Toplam 13 kat 4 kat otopark Lobi, resepsiyon, dükkanlar, süs havuzu Ön ve yan cephelere bakan ofislerde teras ve/veya kat bahçesi 3 adet panoramik asansör Merkezi s tma ve so utma sistemi Yang n yönetmeli ine göre sprinkler yang n söndürme sistemi Ses ve s yal t m Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl, teknik gereklilikler olmas halinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

49

50 Sarphan Finans Park Ofis te uzun toplant lar keyfe dönüflüyor.

51

52 Özel olarak tasarlanm fl toplant odalar, farkl ihtiyaçlara cevap veriyor.

53 Yukar daki görsel tan t m amaçl haz rlanm fl olup, Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl teknik gereklilikler dahilinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

54 Anadolu yakas n n yükselen de eri Sarphan Finans Park Ofis te flirketinizin de eri de yükselecek.

55 Yukar daki görsel tan t m amaçl haz rlanm fl olup, Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl teknik gereklilikler dahilinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

56 Sarphan Finans Park Ofis te ifl hayat, kat bahçelerine aç lan ofisleriyle keyfe dönüflüyor.

57 Yukar daki görsel tan t m amaçl haz rlanm fl olup, Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl teknik gereklilikler dahilinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

58 Ekonomiye yön veren yeni ad mlar Sarphan Finanspark Ofis te at lacak.

59 Yukar daki görsel tan t m amaçl haz rlanm fl olup, Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl teknik gereklilikler dahilinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

60 Siz ve müflterileriniz için tasarlanm fl mükemmel bir otopark anlay fl. Sarphan Finans Park Ofis in otopark, siz ve müflterilerinizin araçlar için, genifl kapasitesi ile hizmetinizde... Yukar daki görsel tan t m amaçl haz rlanm fl olup, Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl teknik gereklilikler dahilinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

61

62

63

64

65 lklerin bulufltu u bir otel... Yüksek kalite anlay fl ile infla edilen Sarphan Finans Park Hotel, harikulade mimarisi, her detayı ayrı düflünülmüfl konforlu odaları ve üstün ayrıcalıklarıyla, misafirlerimize stanbul'un Anadolu yakasında eflsiz bir konaklama seçene i sunuyor. Sarphan Finans Park Hotel; restoran, fitness merkezi, SPA, kapalı/açık havuz, otel içerisinden eriflilebilen dükkanlar gibi olanaklar yla misafirlerine otelden ayrılmadan her türlü ihtiyaçlarını giderme avantajı sa lıyor. Sarphan Finans Park Hotel, Sabiha Gökçen Havaalanı ve metroya çok yakın olan konumunun yanında, çatısında bulunan helikopter pistinden istenilen yere kolay ve hızlı bir flekilde ulafl lmas n sa lar.

66 Sarphan Finans Park Hotel ile Anadolu yakas bekledi i konaklama ayr cal na kavufluyor.

67 Yukar daki görsel tan t m amaçl haz rlanm fl olup, Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl teknik gereklilikler dahilinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

68 Modern tasar m n konforla birleflti i Sarphan Finans Park Hotel, siz ve misafirleriniz için vazgeçilmez bir deneyim... OTEL GENEL B LG LER Toplam 20 kat 1. sınıf restoran, kahvaltı salonu ve cafe Havuz bar, kapalı ve açık havuz Sauna, buhar odası, masaj odaları, hamam, kuaför Fitness salonu Yang n yönetmeli ine göre sprinkler yang n söndürme sistemi 4 adet dükkan Kapalı otopark Helikopter pisti Yukar daki görsel tan t m amaçl haz rlanm fl olup, Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl teknik gereklilikler dahilinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

69

70 Havaalan ile metroya yak n konumu ve çat s ndaki helikopter pisti sayesinde trafik sorun olmaktan ç k yor.

71 Yukar daki görsel tan t m amaçl haz rlanm fl olup, Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl teknik gereklilikler dahilinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

72 Sarphan Finans Park Hotel de bafl m z n üzerinde yeriniz var.

73 Yukar daki görsel tan t m amaçl haz rlanm fl olup, Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl teknik gereklilikler dahilinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

74 Dört dörtlük bir SPA deneyimi Sarphan Finans Park Hotel de...

75

76 Sauna, hamam, buhar odas, masaj odalar ve kuaförü ile yenilenmenin yeni merkezi...

77

78 Mükemmel bir Fitness & Wellness anlay fl Sarphan Finans Park Hotel de.

79 Yukar daki görsel tan t m amaçl haz rlanm fl olup, Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl teknik gereklilikler dahilinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

80 Her fley siz ve konuklar n z n memnuniyeti için.

81 Yukar daki görsel tan t m amaçl haz rlanm fl olup, Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl teknik gereklilikler dahilinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

82 MALAT DETAYLARI Yukar daki görsel tan t m amaçl haz rlanm fl olup, Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl teknik gereklilikler dahilinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

83 YAPI GENEL Kullan lacak tüm malzemeler, TSE ve / veya CE normlar nda olacakt r. Yap tafl y c sistemi deprem yönetmeli ine uygun betonarme perde ve kolon, temel sistemi ise radye ve/veya kaz kl radye temeldir. ç duvarlar delikli tu la veya gaz beton üzeri alç s va veya mimari projesine göre belirlenecek alç pan vb. malzemelerden yap lacakt r. Döflemeler betonarme plak sistemi olarak tasarlanm flt r. Ba ms z bölümlerin alt kat nda veya üst kat nda bodrum kat, teknik mahal, sosyal tesis veya ba ms z bölüm d fl nda farkl mekanlar planlanm fl ise gerekli ses ve s izolasyonu yap lacakt r. Tüm slak hacimlerde su yal t m yap lacakt r. Ba ms z bölüm döflemelerinde ses ve darbe sesine karfl özel ses yal t m fliltesi kullan lacakt r. D fl cephede s yal t m n sa layan mantolama sistemi ve projesine uygun flekilde cephede s yal t ml cephe kaplama malzemeleri uygulanacakt r. Katlarda ba ms z bölümler aras nda s ve ses yal t m sa lanacakt r. Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl, teknik gereklilikler olmas halinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

84 PEYZAJ / ÇEVRE DÜZENLEMES Site içindeki yeflil alanlar n ve yaya yollar n n ayd nlatmalar ve peyzaj düzenlemeleri, ortak bahçelerin tasar m projeye ve yönetim plan na uygun olarak yap lacaktad r. Onayl yerleflim plan nda gösterilen yerlere süs havuzlar ve göletler yap lacakt r. Onayl vaziyet plan nda yeflil alan olarak gösterilen yerlerde haz r rulo çim ve bitkisel peyzaj uygulamas yap lacak ve bu alanlarda projesine uygun olarak otomatik kontrollü sulama sistemi yap lacakt r. Bitkisel ve yap sal peyzajlar onayl projesine uygun olarak yap lacakt r. Engelli ve çocuk arabas sirkülâsyonu da düflünülerek, ada içi yaya yollar nda dolafl m, bina içi ve otopark asansörlerine ulafl m sa lanacak, sosyal tesis engelli ve çocuk arabas girecek flekilde planlanacakt r. Bahçe, yürüme yolu ayd nlatmalar ve yol ayd nlatmalar projesine göre dekoratif tip ayd nlatma direkleri ve armatürleri ile birlikte tesis edilecektir. Aç k ve Kapal Yüzme Havuzlar ile Çocuk Havuzu yap lacakt r. Tenis Kortu ve Basketbol Sahas yap lacakt r. Projede Çocuk kulübü ve Çocuk Oyun Alan tesis edilecektir. Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl, teknik gereklilikler olmas halinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

85 ELEKTR K VE MEKAN K TES SLER (B BLOK) Projesine uygun olarak renkli görüntülü interkom sistemi kurulacakt r. Daireler; di er daireler, dükkanlar, resepsion ve güvenlik ile sesli ve görüntülü iletiflim kurabilecektir. Tüm ortak alanlarda ve dairelerde % 100 yedekli enerjiyi sa layacak kapasitede jeneratör sistemi tesis edilecektir. Yang n yönetmeli ine uygun flekilde acil ayd nlatma ve yönlendirme armatürü montajlar yap lacakt r. Bloklarda projesine uygun, intercom ba lant l, havaland rmal, güvenlik alarml, gerekli miktarda yüksek h zl TSE ve CE standartlar nda asansör temini ve montaj yap lacakt r Tüm asansör kat kap lar ve asansör kabin kap lar tam otomatik olacakt r. Asansörler kapal otoparklar ile katlar aras nda kesintisiz ulafl m sa larlar. Ayr ca yang n asansörü yap lacakt r. Salonda TV lokasyonunda çoklu priz uygulamas düzenlenecektir. Daire içinde, salon, mutfak ve tüm yatak odalar na data ve TV prizi konulacakt r. Bina TV tesistlar nda headend Uydu TV altyap s kurulacak olup uydu al c s olmaks z n minimum 60 adet merkezi yay n izlenebilecektir. Site için projesine uygun paratoner sistemi ile y ld r mdan korunma sistemi yap lacakt r. Projesine ve yang n yönetmeli ine uygun olarak dijital adresli yang n alg lama ve ihbar sistemi kurulacakt r. Projesine uygun olarak site içinde çevre duvar n ve/veya demir korkuluk / çitlerini, otopark girifl ve ç k fllar n ve blok girifllerini kontrol alt nda tutan güvenlik amaçl kapal devre kamera sistemi (CCTV) kurulacak, güvenlik merkezinden 7/24 saat izleme ve kay t yap lacakt r. Park, bahçe, yürüme yolu ayd nlatmalar ve yol ayd nlatmalar projesine göre dekoratif tip ayd nlatma direkleri ve floresan armatürler ve / veya ledli armatür ile tesis edilecektir. Is tma ve so utma merkezi sistem olarak tasarlanm flt r. Türkiye Yang ndan Koruma Yönetmeli i standartlar na uygun olarak tüm mekanlarda sprinkler sistemi ile yang n alarm sistemi tesis edilecektir. Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl, teknik gereklilikler olmas halinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

86 Merkize sistem s cak su tesisat yap lacak olup, substation ile 24 saat kesintisiz s cak su temini sa lanacakt r. Konutlarda s nma ve kullan m s cak suyu, flaft içerisindeki paslanmaz çelik enjektörlü, istenilen s cak su de erinde su ç k fl ayarlanabilen tipte daire girifl istasyonu (sub-station) ile sa lanacakt r. Sub-station içerisinde bulunan M-bus iflletim arayüzüne sahip so uk su sayac ve kalorimetre ile her ba ms z birimin s nma ve kullanma suyu sarfiyat ölçümlenecektir. Yönetmelik ve projesine uygun olarak mimari proje elverdi i ölçülerde minimum 20 KVA güç üretebilecek flebeke ba lant l (on-grid) günefl enerji sistemleri tesis edilecektir. Yönetmelik ve projesine uygun olarak mimari proje elverdi i ölçülerde minimum 40 KVA güç üretebilecek flebeke ba lant l (on-grid) rüzgar enerji sistemleri tesis edilecektir. Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl, teknik gereklilikler olmas halinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

87 DA RE Ç MEKANLARI ANTRE VE HOLLER : Döfleme Kaplamas : Is ve ses yal t m + flap + 1. s n f seramik ve / veya granit seramik ve / veya laminat parke ve / veya lamine parke ve / veya masif parke yer kaplamas yap lacakt r. Duvar Kaplamas : Alç s va + su bazl plastik boya yap lacakt r. Tavan Kaplamas : Alç pan asmatavan üzeri su bazl boya veya plastik tavan boyas yap lacakt r. Süpürgelik: Döfleme malzemesinden veya mdf üzeri ahflap kaplama süpürgelik yap lacakt r. SALON : Döfleme Kaplamas : Is ve ses yal t m + flap + laminat parke ve / veya lamine parke ve / veya masif parke yap lacakt r. Duvar Kaplamas : Alç s va + su bazl plastik boya yap lacakt r. Tavan Kaplamas :Alç pan asmatavan + su bazl plastik tavan boyas ve / veya alç s va + su bazl plastik tavan boyas yap lacakt r. Süpürgelik: Ahflap kaplama MDF süpürgelik montaj yap lacakt r. MUTFAK : Döfleme Kaplamas : Is ve ses yal t m + flap + laminat parke ve / veya lamine parke ve / veya masif parke ve / veya 1. s n f seramik yap lacakt r. Duvar Kaplamas : Alç s va + su bazl plastik boya yap lacakt r. Tavan Kaplamas : Alç pan asmatavan + su bazl plastik tavan boyas ve / veya alç s va + su bazl plastik tavan boyas yap lacakt r. Süpürgelik: Döfleme malzemesinden veya mdf üzeri ahflap kaplama süpürgelik yap lacakt r. Mutfak Dolab + Tezgah: Corian ve / veya do al granit ve / veya mermer ve / veya policor tezgah yap lacakt r. Tezgah ve üst dolap aras corian ve / veya seramik ve / veya granit kaplama ve / veya cam mozaik ve / veya policor ve / veya fileli mermer ve / veya alüminyum kaplamal mdflam yap lacakt r. Mutfak alt ve üst dolab ahflap kaplama ve / veya lake ve / veya membran kaplama yap l p yerine monte edilecektir. Mentefleler frenli mentefle olacakt r, Alimunyum baza, ayarlanabilir ayak, yap lacakt r. Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl, teknik gereklilikler olmas halinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

88 Di er malatlar : 1.s n f 1.5 gözlü, damlal kl, paslanmaz çelik eviye montaj yap lacakt r. 1.s n f eviye bataryas montaj yap lacakt r. (Artema, E.C.A, Grohe veya muadili) Elektirikli ocak montaj yap lacak. (Franke, Siemens, Teka, Vestel veya muadili) Dairelerde bir adet çöp ö ütücü montaj yap lacak. Bir adet yar ve/veya tam ankastre bulafl k makinesi montaj yap lacak. (Franke, Siemens, Teka, Vestel veya muadili) Bir adet davlumbaz montaj yap lacak. (Franke, Siemens, Teka, Vestel veya muadili) Bir adet ankastre buzdolab montaj yap lacak. (Franke, Siemens, Teka, Vestel veya muadili) Mutfakta tezgah üstüne dekoratif ayd nlatma armatürü ve banyoda banyo dolab nda led ayd nlatmalar yap lacakt r. YATAK ODASI : Döfleme Kaplamas : Is ve ses yal t m + flap + laminat parke ve / veya lamine parke ve / veya masif parke yap lacakt r. Duvar Kaplamas : Alç s va + su bazl plastik boya yap lacakt r. Tavan Kaplamas : Alç pan asmatavan + su bazl plastik tavan boyas ve / veya alç s va + su bazl plastik tavan boyas yap lacakt r. Süpürgelik: Ahflap kaplama MDF süpürgelik montaj yap lacakt r. WC - BANYO : Döfleme Kaplamas : Su yal t m + flap + 1. s n f seramik kaplamas yap lacakt r. Duvar Kaplamas : Onayl projesine göre s va + seramik kaplamas ve/veya duvar ka d yap lacakt r. Duvarlar tavana kadar s va yap lacakt r. Tavan Kaplamas : Alç pan asma tavan üzeri plastik tavan boyas yap lacakt r. Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl, teknik gereklilikler olmas halinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

89 Süpürgelik : Alüminyum süpürgelik Banyo Dolab : Banyo dolab ve dekoratif ayna tak lacakt r. Di er imalatlar : 1.s n f lavabo bataryas, el duflu üst tak m ile birlikte komple tak m banyo bataryas montaj yap lacakt r. (Grohe, artema veya muadili) Projesine göre akrilik küvet ve / veya dufl teknesi yap lacakt r. 6mm kal nl kl temperli cam kabin tak lacakt r. Projesine göre gömme rezervuar ve asma klozet ve / veya kendinden rezervuarl klozet montaj yap lacakt r. (duravit, vitra veya muadili) Birer adet bar havluluk, tuvalet ka tl, bornoz ask l montaj yap lacakt r Banyolara havlupan tipi radyatör montaj yap lacakt r. TERASLAR : Döfleme Kaplamas : Su yal t m + s yal t m + flap + seramik ve / veya granit seramik yer kaplamas yap lacakt r. Süpürgelik: Granit seramik ve / veya seramik yap lacakt r. Ç VE DIfi DO RAMA : D fl cephelerde 1. S n f, yal t ml ve TSE belgeli alüminyum do rama ve / veya giydirme cephe ve / veya mantolama yap lacakt r. Tüm binan n camlar nda "iklim kontrolü cam" Is cam (confor) kullan lacakt r. Daire d fl kap lar çelik kap olacakt r. ç ve d fl kaplamalar ahflap kaplama olacakt r. Daire iç kap lar ; kasa ve kanatlar ahflap kaplama olacakt r. Di er malatlar : 2+1 ve 3+1 Dairelerin koridorlar nda birer adet gömme vestiyer, ebeveyn yatak odalar nda gömme dolap yap lacakt r. 1+1 dairelerde antre de çamafl r makinesi dolab, vestiyer ve yatak odas nda gömme dolap yap lacakt r. Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl, teknik gereklilikler olmas halinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

90 B NA ORTAK MAHALLER : Blok girifl hollerinde tüm daireler için kilitli ba ms z bölüm sahiplerine özel posta kutular konulacakt r. Blok d fl kap lar hareket sensörlü otomatik kap olarak yap lacakt r. Yang n merdiveni kap lar yang na karfl min 120 dk. koruma sa layacakt r. S nak yönetmeli ine uygun s nak yap lacakt r. Site yönetimi sosyal tesis ile birlikte ayn mahallerde planlanacakt r. Her daire için bodrum katlarda depo alan planlanm flt r. Emlak Pazarlama - Yeni Sarp nflaat Adi Ortakl, teknik gereklilikler olmas halinde Emlak Konut GYO A.fi onay ile projede her türlü de ifliklik yapma hakk na sahiptir.

91 Emlak Konut Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Sektörün en köklü kurulufllar ndan Emlak Konut un temelleri 1953 y l nda at lm flt r. Kuruldu u günden itibaren daima Türkiye yi modern yaflam alanlar yla buluflturmay ilke edinmifltir. stanbul da Ataköy, Ankara da Oran ve Elvankent projeleri bu anlay fl n en somut örnekleri olmufltur. Ayr ca bu projeler modern kent anlay fl n n Türkiye deki ilk temsilcileri aras nda yer alm flt r. Emlak Konut, y llar içinde kazand birikimi ve teknik altyap s sayesinde birçok büyük projede; mühendislik ve müflavirlik ve kontrolörlük deste i vermifltir y l nda Gayrimenkul Yat r m Ortakl na dönüflen Emlak Konut, bugün Türkiye nin en büyük gayrimenkul yat r m ortakl haline gelmifltir. Emlak Konut, devlet kurumu disipliniyle özel sektör anlay fl n n bir araya geldi i nadir örneklerden biridir. Bu yaklafl mla dünyadaki inflaat teknolojilerini yak ndan takip ederek, Türkiye ye pek çok yenilik kazand rm flt r. Emlak Konut, her yeni projesinde ç tay bir ad m daha yukar lara tafl ma gayretinden ödün vermemifl, 2003 y l ndan itibaren üretti i ve ihalesini gerçeklefltirdi i konut say s toplamda e ulaflm flt r. Emlak Konut geldi i noktada h zl büyümesini sürdürmek amac yla 2010 y l nda halka arz edilmifltir. Beklenenin üzerinde bir ilgi gören Emlak Konut halka arz yla; yurtiçi bireysel yat r mc talebinde Türkiye rekoru k r ld gibi, Cumhuriyet tarihinin en büyük 5 halka arz ndan biri gerçekleflmifltir. Emlak Konut, h zl yükselifliyle vizyonunu ve amaçlar n daha da yukar lara tafl yarak, sektöründe sadece Türkiye nin de il, dünyan n önde gelen kurulufllar ndan biri olmak için kararl l kla çal flmaktad r.

SOHO DA YAfiAMAK VAR!

SOHO DA YAfiAMAK VAR! SOHO DA YAfiAMAK VAR! stanbul un göbe inin göbe inde, Soho da yafl yorum. nanmas güç ama Soho da al flverifl merkezi, spa, fitness center yok. Asl nda bu özellik insan n yaflant s na inan lmaz bir privacy

Detaylı

Keyifli Konforlu Yaşam İçin... Projesidir

Keyifli Konforlu Yaşam İçin... Projesidir Keyifli Konforlu Yaşam İçin... Projesidir Yap Genel Özellikleri Tuval park, 3750 m2 alan üzerine projelendirilmi tir. Tek blok 12 kat 24 daireden olu maktad r. Her daire 190 m2 olup 3+1'dir. Kullan lacak

Detaylı

İstanbul un orta yerinde 2. perde!

İstanbul un orta yerinde 2. perde! İstanbul un orta yerinde 2. perde! 2 Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı olup ARTAŞ teknik gereklilik olması halinde Emlak Konut GYO A.Ş. nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir. 3 A B 4 Yukarıdaki

Detaylı

Manzara... Ada... Deniz...

Manzara... Ada... Deniz... ... k a b n a d a r e P a l Karta Ada... Deniz... Manzara... Dalga formunu anımsatan modern mimarisi, sahip olduğu ayrıcalıkları, yaşamınıza katacağı pek çok artısı ve seyrine doyum olmaz ada deniz manzarasıyla

Detaylı

HER ÖZELLİĞİYLE ELİT BİR YAŞAM

HER ÖZELLİĞİYLE ELİT BİR YAŞAM HER ÖZELLİĞİYLE ELİT BİR YAŞAM Ofton İnşaat, 2003 yılında İsmail Hakkı Altun ve Yusuf Şimşek in bir araya gelmesiyle kurulmuş olan Konsept İnşaat Projeleri şirketidir. Her iki eş başkan da 1980 senesinden

Detaylı

MAHAL LĐSTESĐ YAPI GENEL:

MAHAL LĐSTESĐ YAPI GENEL: Bu döküman sadece İstanbul Lounge-2 projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

MSK Grup; teknik ve idari gereklilik olması halinde mahal listesinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MSK Grup; teknik ve idari gereklilik olması halinde mahal listesinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu dökümanda Batı Life Evleri projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir. Numune

Detaylı

İçindeki her şeyin içinde yaşayanlarca belirlendiği... İçeriye girenin bir daha çıkmak istemediği...

İçindeki her şeyin içinde yaşayanlarca belirlendiği... İçeriye girenin bir daha çıkmak istemediği... İçindeki her şeyin içinde yaşayanlarca belirlendiği... İçeriye girenin bir daha çıkmak istemediği... Popüler bir + bir hayata... Yani Stüdyo 24 e hoşgeldiniz. YAŞAMA METRE- KARELER EKLEYEN BiR HAYAL

Detaylı

ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ

ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ Mahal Listesi, Tuzla Çınarlı Bahçe Konutları nda uygulanacak sistemlerin genel tasarım kriterlerini belirlemek ve kullanılacak malzemeleri tariflemek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Boğazına kadar. manzara

Boğazına kadar. manzara Boğazına kadar manzara Şirketimiz Türkiye de İstanbul, Çorlu, Kocaeli, Bursa, Sivas başta olmak üzere konut, AVM, Çarşı ve Otel yatırımları yapmaktadır. Bu çerçevede bugüne kadar toplam 4600 Konut, 1 AVM,

Detaylı

Kullanılacak tüm malzemeler, TSE normlarında olacaktır.

Kullanılacak tüm malzemeler, TSE normlarında olacaktır. Bu dokümanda FLORYA EKŞİNAR KONAKLARI projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

MAHAL LİSTESİ YAPI GENEL:

MAHAL LİSTESİ YAPI GENEL: Bu dökümanda sadece; Harmony Towers projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi, genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

REZĐDANS MAHAL LĐSTESĐ

REZĐDANS MAHAL LĐSTESĐ Bu dökümanda sadece; Platform Merter projesinin Rezidans (B Blok ve Teras Evler) mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

Özel detaylar, pratik çözümler.

Özel detaylar, pratik çözümler. Özel detaylar, pratik çözümler. Modern mimarisi, sosyal tesisleri, güvenliği, otoparkı, doğayla içiçe çevresiyle Ekşinar Konakları; siz ve aileniz için yaşamaya değer bir yer. İhtiyacınızın olan her durumda

Detaylı

Platform Merter Suites / (A BLOK) MAHAL LĐSTESĐ

Platform Merter Suites / (A BLOK) MAHAL LĐSTESĐ Bu dökümanda sadece İstanbul Merter projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

The İstanbul Veliefendi The İstanbul Veliefendi The İstanbul Veliefendi

The İstanbul Veliefendi The İstanbul Veliefendi The İstanbul Veliefendi Sadece İstanbul... The İstanbul Veliefendi de yaşarken gözünüz İstanbul dan başkasını görmeyecek. Burada sadece İstanbul ve siz varsınız. Dışarı çıktığınızda Bakırköy Sahili ni göreceksiniz. Topkapı Surlarını

Detaylı

SKYLAND ĐSTANBUL PROJESĐ MAHAL LĐSTESĐ

SKYLAND ĐSTANBUL PROJESĐ MAHAL LĐSTESĐ Bu dökümanda sadece; Skyland İstanbul Projesinin Rezidans Kule Blok (1.-38.Kat) Mahal Listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin

Detaylı

YAŞAMIN TAM ORTASINDA. Hayallerin gerçeğe, Düşlerin tasarıma, Huzurun konfora kavuştuğu yer.

YAŞAMIN TAM ORTASINDA. Hayallerin gerçeğe, Düşlerin tasarıma, Huzurun konfora kavuştuğu yer. YAŞAMIN TAM ORTASINDA Hayallerin gerçeğe, Düşlerin tasarıma, Huzurun konfora kavuştuğu yer. ARKADAŞLIK, HUZUR, GÜVEN Çocukların dışarıda güvenle ve özgürce oynadığı, 7/24 güvenliği olan, samimi duygularla

Detaylı

Beklentilerinizi yükseltin. Çünkü biz Fuaye Turkuaz da yaşam merkezi standartlarını çok yükseltiyoruz. Hem deniz, hem orman manzaralı bir yaşam

Beklentilerinizi yükseltin. Çünkü biz Fuaye Turkuaz da yaşam merkezi standartlarını çok yükseltiyoruz. Hem deniz, hem orman manzaralı bir yaşam Beklentilerinizi yükseltin. Çünkü biz Fuaye Turkuaz da yaşam merkezi standartlarını çok yükseltiyoruz. Hem deniz, hem orman manzaralı bir yaşam merkezine imza atıyoruz. Her dairede yer alan kat bahçeleriyle,

Detaylı

KONUTTA YENİ BİR SEVİYE; PARK LIFE...

KONUTTA YENİ BİR SEVİYE; PARK LIFE... KONUTTA YENİ BİR SEVİYE; PARK LIFE... Sabiha Gökçen Havaalanı nın ve Viaport Alışveriş Merkezi nin yanı başında 233 apartman dairesi ve 12 villa dairesiyle Park Life Kurtköy de, konfora dair ne varsa

Detaylı

Dünyada tek bir devlet olsa, başkenti İstanbul olurdu! Napoleon Bonaparte

Dünyada tek bir devlet olsa, başkenti İstanbul olurdu! Napoleon Bonaparte Dünyada tek bir devlet olsa, başkenti İstanbul olurdu! Napoleon Bonaparte İstanbul Tarih boyunca büyük imparatorluklara ev sahipliği yapmış, adına şiirler, romanlar yazılmış, Doğu ile Batı yı buluşturan

Detaylı

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili TSE standartlarına veya gerektiğinde CE vb uluslararası normlara uygun olacaktır.

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili TSE standartlarına veya gerektiğinde CE vb uluslararası normlara uygun olacaktır. ORYAPARK KONUT TEKNİK ŞARTNAME Bu teknik şartname ORYATAŞ İNŞAAT ve TİCARET A.Ş. tarafından yaptırılan ORYAPARK projesi bütününde, yapının ana konstrüksiyonu, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel

Detaylı

www.evvelistanbul.com

www.evvelistanbul.com 1 2 3 Evvelin değerleri, geleceğin evleri Evvel zamanlardan özendiğiniz mahalle sıcaklığı... Balkonlu, bahçeli, teraslı evler, geleceğin konforuyla EVvel İstanbul da. Konsept Proje Konsept Proje Evvelden

Detaylı

Güllübağlar Mah. Ankara Cad. No: 264 Pendik / İSTANBUL F: 0216 583 03 93 E: info@duruparkkonutlari.com www.duruparkkonutlari.com

Güllübağlar Mah. Ankara Cad. No: 264 Pendik / İSTANBUL F: 0216 583 03 93 E: info@duruparkkonutlari.com www.duruparkkonutlari.com Güllübağlar Mah. Ankara Cad. No: 264 Pendik / İSTANBUL F: 0216 583 03 93 E: info@duruparkkonutlari.com www.duruparkkonutlari.com 444 1 620 hayatı sevmek zamanı... www.duruparkkonutlari.com Sevmek zamanı!

Detaylı

fliflli belediyesi MEC D YEKÖY YÖNÜ

fliflli belediyesi MEC D YEKÖY YÖNÜ LEVENT YÖNÜ fliflli belediyesi MEC D YEKÖY YÖNÜ 2 konum Istanbloom: stanbul un enerjisi yeflilin dinginli i Zincirlikuyu da 14.760m 2 arsa üzerinde yükselen yepyeni bir konut, ofis ve yaflam merkezi:

Detaylı

Hoşgeldiniz, SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL K TABI. SOYAK Maviflehir B Bölgesi'nden konut. sat n almak suretiyle, fiirketimize

Hoşgeldiniz, SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL K TABI. SOYAK Maviflehir B Bölgesi'nden konut. sat n almak suretiyle, fiirketimize SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL K TABI Hoşgeldiniz, SOYAK Maviflehir B Bölgesi'nden konut sat n almak suretiyle, fiirketimize gösterdi iniz güvene bir kez daha teflekkür eder; yeni yuvan zda nesiller

Detaylı

Küçükçekmece deki. Cennet...

Küçükçekmece deki. Cennet... Küçükçekmece deki Cennet... Kat kat ayrıcalık Manzaraya açılan teraslı daireleri ile hem balkon, hem de terasa sahip çok özel konut seçeneklerinden oluşan Cennet Koru; 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 den oluşan

Detaylı

Eryaman a değer; Ankara ya vizyon kattık

Eryaman a değer; Ankara ya vizyon kattık Eryaman a değer; Ankara ya vizyon kattık Bir yerde mutluluktan bahsediliyorsa, orada muhakkak bir bahçe vardır Hayalleriniz bu bahçede yeşerecek! Toplam 342 dairenin yer aldığı yaşam merkezimizin %80

Detaylı

KONUTLARI. www.arteinsaat.com

KONUTLARI. www.arteinsaat.com KONUTLARI www.arteinsaat.com Yeni Hayat... Arte Aren, Ankara nın ayrıcalıklı projelerin yer aldığı Alacaatlı bölgesinde, yüksek ve bölgeye hâkim bir arazi üzerinde planlanmıştır. Siz de Arte İnşaat güvencesiyle

Detaylı