RENDIMAX 36 N EL ATMOSFERİK BRÜLÖRLÜ DÖKÜM KAZAN KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RENDIMAX 36 N EL ATMOSFERİK BRÜLÖRLÜ DÖKÜM KAZAN KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU"

Transkript

1 RENDIMAX 36 N EL ATMOSFERİK BRÜLÖRLÜ DÖKÜM KAZAN KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU

2 Uyarılar Montaj, kullanım ve bakım emniyeti hakkında önemli konuları içermesi nedeni ile bu kullanım kılavuzunda bulunan uyarıları dikkatli bir şekilde okuyunuz. Kullanım kılavuzunu her konuda bilgi için başvurmak üzere dikkatli bir şekilde muhafaza ediniz. Kullanım kılavuzu, ürünün tamamlayıcı bir parçasıdır ve kullanıcı tarafından her konuda bilgi için başvurmak üzere dikkatli bir şekilde muhafaza edilmelidir. Cihazın başka birisine satılması, transfer edilmesi veya taşınma durumlarında, yeni kullanıcının ve/veya montajı gerçekleştiren kişinin istifadesi amacı ile kullanım kılavuzunun her zaman ürün ile birlikte bulunmasına dikkat ediniz. Yanlış bir montaj veya kötü bakım kişilere ve eşyaya zarara sebebiyet verebilir. Böyle bir durumda meydana gelebilecek zarar konusunda imalatçı hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Montaj ve bakım işlemlerinin mesleki açıdan kalifiye kimseler tarafından ve yürürlükteki normlara ve imalatçının talimatlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Herhangi bir temizlik veya bakım işlemi gerçekleştirmeden önce şalter ve/veya diğer ilgili anahtarlar ile aletin elektrik beslemesini kesiniz. Arıza ve/veya hatalı çalışma durumlarında cihazı kapatınız ve doğrudan herhangi bir tamir veya müdahaleden kaçınınız. Bu konuda sadece mesleki olarak kalifiye kimselere başvurunuz. Cihazın her türlü tamir veya parça değiştirilmesi işlemi sadece mesleki açıdan kalifiye kimseler tarafından ve sadece orijinal parçalar kullanılmak sureti ile yapılmalıdır. Bu hususlara riayet edilmemesi cihazın güvenliğini zedeleyebilir. Cihazın iyi bir şekilde çalışmasını garanti etmek amacı ile yıllık bakım işlemlerinin yetkili servis tarafından yaptırılması gerekmektedir. Bu cihaz sadece ön görüldüğü amaçlar için kullanılmalıdır. Ön görüldüğü amaçlar dışındaki her türlü kullanım uygunsuz ve bu nedenle tehlikeli kabul edilmelidir. Yanlış montaj ve talimatlara aykırı kullanım nedeni ile ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı imalatçı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Ambalajı açtıktan sonra içeriğin noksansız olmasına dikkat ediniz. Ambalaj unsurları potansiyel tehlike yaratmaları nedeni ile çocukların erişecekleri şekilde bırakılmamalıdırlar. Harici kısımların temizliği için, mümkünse sabunlu su ile nemlendirilmiş bir bez yeterlidir. Hiçbir abrasif deterjan ve solventin temizlik amacı ile kullanılmaması gerekir. CE İşareti CE işareti Ferroli gazlı cihazlarının, ilgili Avrupa yönergelerine uygun olduklarını belgeler. Bu cihaz özellikle aşağıdaki CEE yönergelerine ve bunlar tarafından ön görülen teknik normlara uygundur. 90/396 sayılı Gazlı cihazlar hakkındaki Yönerge 92/42 sayılı Randıman Yönergesi 73/23 sayılı Alçak Gerilim Yönergesi (93/68 sayılı yönerge ile değiştirilmiş) 89/336 sayılı elektromanyetik uyumluluk hakkındaki yönerge ( 93/68 sayılı yönerge ile değiştirilmiş) İÇİNDEKİLER 2

3 KULLANICI İÇİN TALİMATLAR 1. Isıtıcının tanımı 5 2. Ana komponentler 6 3. Açma ve kapama 7 4. Kontroller ve bakım 8 MONTAJ VE BAKIM TALİMATLARI 5. Isıtıcının tanımı 9 6. Ana komponentler Teknik bilgiler Montaj ve güvenlik cihazları Elektrik bağlantıları Çalıştırma Ayarlar Gaz transformasyonu Kontroller ve bakım Arıza araştırma 26 3

4 KULLANICI İÇİN TALİMATLAR 1. ISITICININ TANIMI Isıtıcının tanımı Rendimax N EL ısıtıcısı, döküm dilimli, gaz yakıtlı ve atmosferik brülörlü bir kazandır. Isıtıcıda elektronik ateşleme, otomatik çalışma kontrolü (alev kontrol elektronik beyni) ve yanmış gazların doğru bir şekilde tahliyesini garantilemek amacı ile duman sensörleri bulunmaktadır. Rendimax N EL PV modellerinde bundan başka, değişken hızlı bir pompa, bir genleşme kabı ve bir emniyet vanası bulunmaktadır. Isıtıcılar, metanla (G20) çalışacak şekilde ayarlanmış olarak imal edilmektedirler; LPG (G31) ile çalıştırılmaları için ayarlanmaları gerekir Talimatlar ve kaideler Montaj, tesis, başka bir gaz için ayarlanma, ilk çalıştırma ve bakım işlemlerinin sadece uzman Şirketler tarafından ve bütün teknik kural ve yönergelere uygun olarak yapılması gerekir. Isıtıcının tesisi, özellikle ısıtıcının kullanılacağı yerin boyutları, dumanların tahliyesi, hidrolik tesisat, yakıt ve elektrik tesisatı konularında yürürlükteki Kanun ve Normlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir Duman tahliyesi kontrolleri Isıtıcıda, duman borusunun düzgün çalışmadığı durumlarda gaz girişini bloke eden bir duman termostatı bulunmaktadır. Duman termostatının devreye girmesi durumunda, kontrol paneli üzerindeki kapağı gevşetmek ve yeniden çalıştırma düğmesine (şekil 3.1) basmak gerekir; ısıtıcı bu durumda yeniden çalışmaya başlayacaktır. Duman termostatının çok sık bir şekilde devreye girmesi durumunda, ısıtıcıyı kapatın ve Müşteri Teknik Servisini çağırın. 4

5 2. ANA PARÇALARI Kontrol paneli açık iken ısıtıcının önden görünümü Şekil 1 Açıklamalar 1. Isıtıcı ayar termostatı 2. Termomanometre 3. Duman termostat kapağı 4. Gaz vanası 5. Kapak (elektronik beyin montajı için) 6. Boşaltma musluğu 7. Elektrot grubu 8. Kontrol paneli 9. Brülör grubu 10. Isıtıcı şalteri 11. Alev kontrol elektronik merkez yeniden çalıştırma düğmesi 12. Alev kontrol elektronik merkezi 13. Otomatik güvenlik termostatı 14. ısıtma pompası (PV versiyonu) 15. Tesisat doldurma rakor tapası (PV versiyonu) 5

6 3. ÇALIŞTIRMA VE KAPAMA 3.01 Ateşleme işlemleri Isıtıcı termostatını minimum sıcaklık seviyesine getirin ve ısıtıcı şalteri vasıtası ile cihaza cereyan verin. Brülörün çalışmaya başlaması için şunların yapılması gerekir: Gaz vanasını açın (tesisat üzerine monte edilmiş) Isıtıcıyı, termostat vasıtası ile istenilen sıcaklığa ayarlayın (50 o C den düşük olmamak kaydı ile). Bu noktada, elektronik merkez çalışmaya başlar ve önceden tespit edilen bir süre bekleme yaptıktan sonra gaz vanasına ve brülörü ateşleyecek elektroda kumanda eder. İyonizasyon elektrodu bu durumda brülörde alev olup olmadığını kontrol edecektir. Isıtıcı, termostat ve/veya muhtemel diğer kontrol cihazları tarafından kumanda edilmek sureti ile otomatik olarak çalışmaktadır (ortam termostatı, termostatik elektronik merkez, v.s) Not:Ateşleme işlemlerini doğru bir şekilde yerine getirdikten sonra eğer brülörler yanmıyor ve elektronik merkez yeniden çalıştırma gösterge lambası yanıyor ise (11-şekil.1) yaklaşık 10 sn. kadar bekleyin ve söz konusu düğmeye yeniden basın. Bu şekilde elektronik merkez çalışmaya başlayacak ve ateşleme işlemini tekrar edecektir. Not: Isıtıcıya elektrik beslemesi gelmiyor ise, brülörler sönecekler ve şebeke cereyanının gelmesinden sonra otomatik olarak yeniden yanacaklardır Geçici olarak söndürme Isıtıcıyı geçici olarak söndürmek için, ısıtıcı şalterini 0 konumuna getirmek kafidir (10-şekil-1) Uzun süreli söndürme Isıtıcıyı söndürmek için şu işlemlerin yapılması gerekir: Isıtıcı şalteri düğmesini 0 pozisyonuna getirin. Isıtıcı girişindeki gaz vanasını kapatın. Cihazın elektriğini kesin. Not: Isıtıcı, kış boyunca eğer uzun süre kullanılmayacak ise, donmadan kaynaklanabilecek zararların önüne geçmek için, tesisata uygun antifriz koymak veya tesisatı tamamen boşaltmak uygun bir tedbir olacaktır (bu işlemlerin sadece kalifiye personel tarafından yapılması gerekir) Isıtma suyu gidiş sıcaklığının ayarlanması Isıtma suyu gidiş sıcaklığı, ısıtıcı termostatı vasıtası ile ayarlanabilir. Termostat ayar aralığı o C arasındadır (1-şekil.1). Ortaya çıkabilecek yoğunlaşma fenomeninin önüne geçmek amacı ile 50 o C dan daha düşük bir ayarlama yapılmaması tavsiye olunur. 6

7 4. KONTROLLER VE BAKIM Dikkat! Mevcut teknik mevzuat cihazın periyodik olarak bakımını ve brülörde doğru bir yanma olup olmadığını kontrol amacı ile yanmış gazların analizini ön görmektedir; bu nedenle, aşağıda belirtilen işlemleri periyodik olarak gerçekleştirmesi için uzman bir şirket ile düzenli bir bakım anlaşması imzalanması tavsiye olunur Bakım konusunda genel uyarılar Periyodik olarak duman borularının bütünlüklerini ve iyi bir şekilde çalışıp çalışmadıklarını kontrol edin. Duman boruları ve/veya duman boşaltma gereçleri ve bunların aksesuarları yakınında bir takım işler veya bakım faaliyetleri yürütüleceği zaman cihazı kapatın ve işlerin bitiminden sonra kalifiye personele bu baca ve duman boşaltma gereçlerinin etkinliğini kontrol ettirin. Çabuk alev alabilen maddeleri cihazın temizlenmesi amacı ile kullanmayın (mesela benzin, alkol, v.s). Cihazın kurulu bulunduğu mekanda yanıcı madde kaplarını bırakmayın Tesisatın kontrolü (yılda bir kez yapılacak) Tesisatın kontrolü genellikle mevsim sonlarında yapılır. Genleşme kabındaki suyun basınç altında olmasına dikkat edilmelidir. Devir daim pompasının durumunu ve çalışmasını kontrol ettirin Isıtıcının kontrolü (yılda bir kez yapılacak) Isıtıcının termostatı vasıtası ile yakma söndürme işlemlerini tekrar ederek ısıtıcının iyi bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Isıtıcının arka duvarında, davlumbaz hizasında, yanma gazı geri tepmesi olup olmadığını kontrol edin. Böyle bir durum var ise baca tıkanmış veya çekiş yetersizdir. Isıtıcı ile duman borusu arasındaki rakor bağlantı noktalarının mükeel bir şekilde sızdırmaz olup olmadıklarını kontrol edin Isıtıcı ve duman borusunun temizliği 3 yılda bir yapılmalıdır Brülör grubunun temizliği Yılda bir kez yapılmalıdır. 7

8 KURULUM VE BAKIM TALİMATLARI 5. ISITICININ TANIMI 5.01 Isıtıcının sunumu Zeminde kullanılan Rendimax N EL ısıtıcısı, dökme gövdeli gazlı bir ısı jeneratörüdür. Isıtıcıda elektronik ateşleme, otomatik çalışma kontrolü (alev kontrol elektronik beyni) ve yanmış gazların doğru bir şekilde tahliyesini garantilemek amacı ile duman sensörleri bulunmaktadır. Rendimax N EL PV modellerinde bundan başka, değişken hızlı bir pompa, bir genleşme kabı ve bir emniyet vanası bulunmaktadır. Isıtıcılar, metanla (G20) çalışacak şekilde ayarlanmış olarak imal edilmektedirler; LPG (G31) ile çalıştırılmaları için ayarlanmaları gerekir Talimatlar ve kurallar Montaj, tesis, başka bir gaz için ayarlanma, ilk çalıştırma ve bakım işlemlerinin sadece uzman Şirketler tarafından ve bütün teknik kural ve yönergelere uygun olarak yapılması gerekir. Isıtıcının tesisi, özellikle ısıtıcının kullanılacağı yerin boyutları, dumanların tahliyesi, hidrolik tesisat, yakıt ve elektrik tesisatı konularında yürürlükteki Kanun ve Normlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir. 8

9 6. ANA KOMPONENTLER Kontrol paneli açık iken ısıtıcının önden görünümü Arkadan görünüm Mod PV Mod Mod PV Şekil 2 Açıklamalar 1. Isıtıcı ayar termostatı 2. Termomanometre 3. Duman termostat kapağı 4. Gaz vanası 5. Kapak (elektronik beyin montajı için) 6. Boşaltma musluğu 7. Elektrot grubu 8. Kontrol paneli 9. Brülör grubu 10. Isıtıcı şalteri 11. Alev kontrol elektronik merkez yeniden çalıştırma düğmesi 12. Alev kontrol elektronik merkezi 13. Otomatik güvenlik termostatı 14. ısıtma pompası (PV versiyonu) 15. Tesisat doldurma rakor tapası (PV versiyonu) 16. Duman termostat topu 17. Duman odası 18. Güvenlik vanası (PV versiyonu) 19. Genleşme kabı (PV versiyonu) 9

10 7. TEKNİK BİLGİLER 7.01 Teknik bilgiler, boyutlar ve bağlantılar tablosu (kazan versiyonu) MODEL Rendimax N 16 EL Rendimax N 23 EL Rendimax N 30 EL Rendimax N 36 EL Faydalı termik güç Ocağın termik kapasitesi Nominal Ayarlanabilir Nominal Minimum kw Kcal/h kw Kcal/h kw Kcal/h kw Kcal/h Element sayısı MODEL Rendimax N 16 EL Rendimax N 23 EL Rendimax N 30 EL Rendimax N 36 EL Meme adedi G20 doğal gaz memeleri Ø Nomina meme l basınç mbar G31 LPG memeleri Ø meme Nomina l basınç mbar Besleme basıncı mbar Doğal LPG G20 G Gaz miktarı Doğal G20 m 3 S/h LPG G31 Kg/h Min. Nom. Min. Nom Honeywell gaz vanası VK 4105C1009 VK 4105C1009 VK 4105C1009 VK 4105C1009 MODEL Rendimax N 16 EL Rendimax N 23 EL Rendimax N 30 EL Rendimax N 36 EL Boyutlar Bağlantılar Isıtıcı su miktarı lt. A B C D Ø Dönüş a1 Gidiş a2 Gaz girişi a3 ½ ½ ½ ½ Maksimum çalışma basıncı Bar Isıtıcı maksimum çalışma sıcaklığı 110 o C dır Şekil 3a 10

11 7.02 Teknik bilgiler, boyutlar ve bağlantılar tablosu (PV paket versiyonu) MODEL Rendimax N 16 EL PV Rendimax N 23 EL PV Rendimax N 30 EL PV Faydalı termik güç Ocağın termik kapasitesi Nominal Ayarlanabilir Nominal Minimum kw Kcal/h kw Kcal/h kw Kcal/h kw Kcal/h Element sayısı MODEL Rendimax N 16 EL PV Rendimax N 23 EL PV Rendimax N 30 EL PV Meme adedi G20 doğal gaz memeleri Ø Nomina meme l basınç mbar G31 LPG memeleri Ø mem e Nomina l basınç mbar Besleme basıncı mbar Doğal LPG G20 G Gaz miktarı Doğal G20 m 3 S/h LPG G31 Kg/h Min. Nom. Min. Nom Honeywell gaz vanası VK 4105C1009 VK 4105C1009 VK 4105C1009 MODEL Rendimax N 16 EL PV Rendimax N 23 EL PV Rendimax N 30 EL PV Boyutlar A B C D E F Ø Güvenlik vanası bar Gen. Kabı Kapasitesi lt bağlantılar dönüş a1 Gidiş a2 Gaz giriş a3 ½ ½ ½ Isıtıcı su miktarı lt Mak. Çalışma basıncı bar Isıtıcı maksimum çalışma sıcaklığı 110 o C dır Şekil 3b 11

12 7.03 Güç değişkenliği özellikleri Isıtıcıda, gaz vanası vasıtası ile sadece ana brülör ayarıyla ocak termik gücünü ayarlamak ve bunun neticesinde ısıtma suyunun termik gücünü ayarlamak mümkündür. Şekil 4a ve 4b diyagramları brülör çalışma basıncının değiştirilmesi ile suda meydana gelen termik gücün değişimini göstermektedir. Isıtıcı gücünün etkin ısıtma ihtiyacına göre ayarlanması her şeyden önce dispersiyonların azaltılması ve böylece yakıt tasarrufu anlamına gelmektedir. Ayrıca, norm tarafından da ön görülen güç değişimi ile ısıtıcılarda verim değerleri ile yanma özellikleri de aynı kalmaktadır. Gaz vanası ayarı talimatları 11. Bölümde verilmiş bulunmaktadır. Metan gazı (G 20) ile güç değişkenliği 1= Model 16 2= Model 23 3= Model 30 4= Model 36 LPG (G 31) ile güç değişkenliği Şekil 4a 1= Model 16 2= Model 23 3= Model 30 4= Model 36 Şekil 4b 12

13 7.04 Isıtıcı pompası özellikleri (mod pv) Pompa, üzerindeki hız selektörü vasıtası ile pompa gücünün ve pompalanan miktarın değiştirilmesine imkan sağlamaktadır. Pompa gücü H(m) Miktar Q (m 3 /h) 1,2,3 = Pompa üzerindeki selektör pozisyonları Şekil Isıtma (Δt) ayarlanması Gidiş ve dönüş arasındaki sıcaklık farkı, devir daim pompası üzerindeki hız selektörü vasıtası ile ayarlanabilir. Bu şekilde aynı pompanın gücü ve pompaladığı miktar ayarlanabilir. Pompanın devri artırılmak sureti ile Δt düşer, devir düşürüldüğünde ise artar. Dikkat: Gidiş dönüş arasındaki 20 o C dan fazla bir fark, ısıtıcıda zararlı yoğuşmanın ortaya çıkmasına neden olabilir; bu nedenle daha düşük bir Δt tavsiye edilmektedir. 13

14 7.06 Isıtma suyu miktarına göre basınç kaybı Miktar Q (m 3 /h) Basınç kaybı Δp (m) Şekil Isıtma tesisatında mevcut artık pompa gücü (mod PV) Pompa gücü (m) Miktar Q (m 3 /h) Şekil 7 Not: Şekil 7 diyagramı, hız selektörü 3. pozisyonda iken ısıtma suyu pompasının maksimum pompa gücü/miktarını göstermektedir. 14

15 8. TESİSAT VE GÜVENLİK CİHAZLARI Isıtıcının, sadece uzmanlaşmış şirketler tarafından yürürlükteki bütün talimat, hüküm ve kanunlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu ısıtıcının, ön görülen işlerde kullanılması gerekmektedir. Önemli Bu ısıtıcı, atmosfer basıncında suyu kaynama noktasından daha düşük bir seviyeye kadar ısıtmada kullanılmaktadır. Gücü ve işlevine uygun bir ısıtma sistemine takılmalıdır Hazırlık işlemleri Isıtıcının, yürürlükteki şart ve normlara göre uygun bir yere tesis edilmesi gerekir. Isıtıcıyı tesis etmeden önce şu işlemlerin yapılması gerekir: Tesisteki bütün borular, ısıtıcının iyi bir şekilde çalışmasına engel olabilecek muhtemel atık ve pisliklerden temizlenmesi amacı ile iyi bir şekilde yıkanmalı. Isıtıcının, ilgili gaz tipi ile kullanılması için uygun olup olmadığı konusunda kontrol edilmelidir. Bu durum ambalaj ve teknik özellikler plakasının incelenmesinden anlaşılabilir. Baca/duman borusunda herhangi bir tıkanıklık, uygun bir çekişe sahip olup olmadığı ve bu bacaların yürürlükteki yönetmelikler uyarınca birden fazla cihaz için ön görülen şekilde gerçekleştirildiği haller dışında bunlara başka cihazların bağlanıp bağlanmadıkları kontrol edilmelidir. Sadece bu kontrollerin yapılmasından sonra ısıtıcı ile baca/duman borusu arasında rakor bağlantısı yapılabilir. Mevcut duman borularında, bunların tam olarak temiz olup olmadıkları kontrol edilmelidir. Çünkü eğer var ise bunlarda bulunabilecek cüruf ve çapaklar, çalışma esnasında bulundukları yerden koparak duman geçişini önleyecek ve kullanıcı açısından tehlike yaratacak şekilde tıkanmalara neden olabilir Kesme vanası Isıtıcı ile ısıtma tesisatı arasına, gerekli hallerde ısıtıcıyı tesisattan izole edecek şekilde kesme vanası konması tavsiye olunur Isıtıcının yeri Dikkat: Bu cihaz, sadece sürekli olarak havalandırılmakta olan bir yere tesis edilebilir Bacaya bağlama Bacaya bağlantı borusunun, davlumbaz üzerindeki boru yeri çapından daha düşük çapta olmaması gerekir. Davlumbazdan başlamak üzere dik bir şekilde çıkan ve yarım metreden az olmayan bir boru kesimi olması gerekir. Duman borusu ve bağlantı rakorunun boyutları konusunda yürürlükteki normlara riayet edilmesi gerekir Isıtma tesisatının bağlanması Bağlantıları ilgili bağlantı noktalarına Şekil 3a ve 3b de belirtilen pozisyonlara göre gerçekleştirin. Güvenlik vanası çıkışının, ısıtma suyundaki aşırı basınç nedeni ile taşan suyun yere dökülmesini önlemek amacı ile bir huniye verilmesi gerekir. Not: Gidiş ve dönüş hatlarının, bazı bölgelerde hava oluşmasına neden olacak bir güzergah izlemeleri durumunda, bu hatlara bir hava alma vanası yerleştirilmesi uygun olacaktır. Isıtıcının, ısıtma tesisatından daha düşük bir seviyeye tesis edilmesi durumunda, suyun tesisat içinde doğal nedenler ile devir daimini önlemek amacı ile hatta bir FLOW-STOP vanası takılması uygun olacaktır. 15

16 8.06 Tesisatın doldurulması Tesisata manuel veya otomatik bir dolum sistemi uygulamak montajı gerçekleştiren kişinin sorumluluğu altındadır. Soğuk bir tesisatın doldurulma basıncının 0,5 ile 1 bar arasında olması gerekir. Çalışma esnasında, suda çözülen gazların buharlaşması nedeni ile, tesisat basıncının, yukarıda belirtilen minimum değerlerin altına düşmesi durumunda, bu basıncın başlangıçtaki seviyeye getirilmesi gerekir. Doğru bir çalışma için ısıtıcıdaki su basıncının yaklaşık 1,5 bar olması gerekir Gaz bağlantısı Gaz bağlantısı rijit bir boru üzerinden bir vana koymak sureti ile gerçekleştirilir. Eğer spiral boru kullanılacak ise bunların onaylanmış tipte olması gerekir Kontroller Yukarıda belirtilen şekilde tesisatı doldurun ve ısıtıcıdaki su ve yakıt hatlarında herhangi bir sızdırma olup olmadığını kontrol edin. Gaz tesisatında herhangi bir kaçak olup olmadığını kontrol amacı ile sabunlu su kullanın. Not: İmalatçı Firma, ısıtıcıya toprak hattı bağlanmaması nedeni ile insan ve eşyaların maruz kalabileceği zararlar konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir Güvenlik gereçleri Rendimax N EL ısıtıcısında, arıza durumunda güvenliği garanti eden gereçler bulunmaktadır. Bu gereçlerin doğru bir şekilde çalışıp çalışmadıklarını kontrol etmek amacı ile, bir yekli servis merkezine başvurmanız tavsiye olunur Aşırı basınç güvenlik gereci ( 16, 23 ve 30 PV modelleri için) Bu gereç ısıtma suyu tesisatındaki basıncın 3 bar ı aşmasını engeller. Bu gerecin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacı ile doldurma musluğunu açın ve basın 3 barı geçtiğinde aşırı suyun boşaltma musluğundan gelip gelmediğini kontrol edin Otomatik çalışan sıcaklık sınırlandırıcısı ( güvenlik termostatı ) Bu gereç, ısıtma suyunun kaynama noktasını geçmesini engeller. Müdahale için maksimum sıcaklık 110 o C dır. Sınırlandırıcı, sadece ısıtıcının soğuması ve aşırı ısınmanın sebep olduğu ve ısıtıcının bloke olmasına neden olan olumsuz durumun ortadan kalkması durumunda otomatik olarak açılacaktır (sıcaklığın en az 10 o C düşmesi gerekir). Güvenlik termostatı (Kısım 13. şekil 2) kumanda panelinin içindedir Duman sensörleri güvenlik gereçleri (duman termostatları) Isıtıcıda, yanma ürünleri tahliyesinin kontrolü için gereçler bulunmaktadır. Eğer, tahliye tesisatında bir anormallik olur ve ortama yanmış gaz girer ise cihaz söner. Duman sıcaklığının tespit ve kontrolü için, rüzgarlık üzerinde bir sıcaklık sensör topu bulunmaktadır (Poz. 16 şekil 2). Ortama yanmış gaz sızıntısı olması durumunda, bu sensör toplam bir ısı artışı tespit eder ve 2 dakika içinde brülöre giden gazı keserek ısıtıcıyı söndürür. Duman sensörünün devreye girmesi durumunda, kumanda paneli üzerindeki koruma kapağını çıkartın (3, şekil 2) ve cihazı manuel olarak yeniden çalıştırın. Isıtıcı yeniden çalışacaktır. Arıza durumunda eğer sensörün değiştirilmesi gerekiyor ise, sadece orijinal aksesuarlar kullanın ve sensör topun elektrik bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol edin. NOT: Hiçbir durumda duman sensörünün çıkartılmaması gerekir. 16

17 9. ELEKTRİK BAĞLANTILARI 9.01 Elektrik bağlantısı Isıtıcı, şebeke ile arasında 3 A max. bir sigorta ve kontak aralığı en az 3 olan çift kutuplu bir devre kesici konmak sureti ile 230 V / 50 Hz tek faz bir beslemeye bağlanmalıdır. Isıtıcının her zaman iyi topraklanmış bir tesisata bağlanması önemlidir. Kumanda tablosu içinde, termostatik kontrol amacı ile ısıtıcının bir dış ortam termostatına veya bir elektronik merkeze bağlantısı için terminaller bulunmaktadır (şekil 8 ve 9 daki elektrik şemalarını takip edin). Bu terminallere ve panelin içindeki muhtelif komponentlere ulaşmak için 9.02 paragrafını okuyun.. Not: Elektrik besleme kablosunun değiştirilmesi durumunda sadece 3 x 0,75 2 ve dış çapı 8 olan HAR H05 VV-F kablosu kullanın. Elektrik bağlantı şeması Şekil Ateşleme elektrodu 32. Isıtma devir daim pompası (mod PV) 44. Gaz vanası 49. Güvenlik termostatı 63. Isıtıcı ayar termostatı 72. Ortam termostatı (verilmemiştir) 82. İyonizasyon elektrodu 83. Alev kontrol elektronik merkezi 92. Manuel kontrollü duman termostatı 98. Isıtıcı şalteri 129. Gösterge lambalı yeniden çalıştırma düğmesi 159. Deney düğmesi 160. Yardımcı kontak 242. Termostatik merkez konektörü Not: Kablolar montajı yapan tarafından işaretlenecektir. Not: İmalatçı firma, yanlış elektrik bağlantısı nedeni ile eşya ve kişilerin uğrayabilecekleri zararlar konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 17

18 Ana elektrik şeması Şekil Ateşleme elektrodu 32. Isıtma devir daim pompası (mod PV) 44. Gaz vanası 49. Güvenlik termostatı 63. Isıtıcı ayar termostatı 72. Ortam termostatı (verilmemiştir) 82. İyonizasyon elektrodu 83. Alev kontrol elektronik merkezi 92. Manuel kontrollü duman termostatı 98. Isıtıcı şalteri 129. Gösterge lambalı yeniden çalıştırma düğmesi 159. Deney düğmesi 160. Yardımcı kontak Not: Kablolar montajı yapan tarafından işaretlenecektir. Not: İmalatçı firma, yanlış elektrik bağlantısı nedeni ile eşya ve kişilerin uğrayabilecekleri zararlar konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 18

19 9.02 Kontrol panelinin açılması Panel içindeki komponentlere ulaşmak için aşağıdaki şekil 10 da belirtilen işlemleri takip edin Açıklamalar 1. Isıtıcı kapağı 2. Koruma kapağı tespit vidaları 3. Kablo koruma kapağı 4. Tespit vida ve plakaları 5. Enstrüman paneli Şekil ÇALIŞTIRMA İlk ateşleme İlk ateşleme ve ısıtıcının doğru bir şekilde kullanımı için gerekli talimatların yetkili bir teknik servis tarafından gerçekleştirilmesi gerekir İlk ateşlemeden önce yapılması gereken kontroller Isıtıcının ilk kez ateşlenmesi esnasında, ısıtıcı ile tesisat arasındaki kesme vanasının açık ve su tesisatının doldurulmuş ve havasının alınmış olmasına ve tesisatta veya ısıtıcıda herhangi bir gaz su kaybı olmamasına dikkat edilmelidir. Elektrik bağlantıları doğru bir şekilde yapılmış olmaları ve toprak kablosunun iyi bir toprak hattına bağlanmış olması, ısıtıcının yakınında yanıcı madde ve sıvılarının olmaması ve bacanın tıkalı olmaması gerekmektedir Ateşleme işlemleri Isıtıcı termostatını minimum sıcaklık pozisyonuna ayarlayın, ısıtıcı şalteri vasıtası ile cihaza elektrik verin. Brülörde ateşleme elde etmek için şunların yapılması gerekmektedir: Gaz vanasını açın (kurulum yapan tarafından monte edilmiş). Gaz vanasının girişindeki hava alma noktasından tesisattaki havayı alın (şekil 11). Isıtıcıyı, termostat vasıtası ile istenilen sıcaklığa ayarlayın (50 o C den düşük olmamak kaydı ile). Bu noktada, elektronik merkez çalışmaya başlar ve önceden tespit edilen bir süre bekleme yaptıktan sonra gaz vanasına ve brülörü ateşleyecek elektroda kumanda eder. İyonizasyon elektrodu bu durumda brülörde alev olup olmadığını kontrol edecektir. Isıtıcı, termostat ve/veya muhtemel diğer kontrol cihazları tarafından kumanda edilmek sureti ile otomatik olarak çalışmaktadır (ortam termostatı, termostatik elektronik merkez, v.s) 19

20 Not: Ateşleme işlemlerini doğru bir şekilde yerine getirdikten sonra eğer brülörler yanmıyor ve elektronik merkez yeniden çalıştırma gösterge lambası yanıyor ise yaklaşık 10 sn. kadar bekleyin ve söz konusu düğmeye yeniden basın. Bu şekilde elektronik merkez çalışmaya başlayacak ve ateşleme işlemini tekrar edecektir. Eğer ikinci denemeden sonra da, brülörler yanmıyor ise Arıza araştırma konusundaki 13. bölümü inceleyin. Isıtıcıya elektrik beslemesi gelmiyor ise, brülörler sönecekler ve şebeke cereyanının gelmesinden sonra otomatik olarak yeniden yanacaklardır Geçici olarak kapama Isıtıcıyı geçici olarak söndürmek için, ısıtıcı şalterini 0 konumuna getirmek kafidir Uzun süreli söndürme Isıtıcıyı söndürmek için şu işlemlerin yapılması gerekir: Isıtıcı şalteri düğmesini 0 pozisyonuna getirin. Isıtıcı girişindeki gaz vanasını kapatın. Cihazın elektriğini kesin. Not: Isıtıcı, kış boyunca eğer uzun süre kullanılmayacak ise, donmadan kaynaklanabilecek zararların önüne geçmek için, tesisata uygun antifriz koymak veya tesisatı tamamen boşaltmak uygun bir tedbir olacaktır Ateşlemeden sonra yapılacak kontrol ve denetlemeler İlk ateşlemeden sonra: Gaz ve su tesisatında herhangi bir sızdırma olup olmadığını kontrol edin. Isıtıcının termostatı vasıtası ile yakma söndürme işlemlerini tekrar ederek ısıtıcının iyi bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Isıtıcının arka duvarında, davlumbaz hizasında, yanma gazı geri tepmesi olup olmadığını kontrol edin. Böyle bir durum var ise baca tıkanmış veya çekiş yetersizdir. Isıtıcının çalışması esnasında bacanın etkin bir şekilde çekip çekmediğini kontrol edin. Isıtıcı ile duman borusu arasındaki rakor bağlantı noktalarının mükeel bir şekilde sızdırmaz olup olmadıklarını kontrol edin. Isıtıcı ile tesisat arasındaki devir daimin düzgün bir şekilde olup olmadığını kontrol edin. Brülörde alev olmadığı zaman cihazın otomatik olarak bloke olup olmadığını kontrol edin. 10. AYARLAR Isıtma sıcaklığının ayarlanması Isıtma suyu sıcaklığı ayarı, kumanda panelindeki ısı ayar termostatının düğmesi vasıtası ile gerçekleştirilir. Düğme saat istikametinde çevrildiğinde ısıtma suyu sıcaklığı artar, aksi istikamette çevrilmesi durumunda ise ısı azalır. Minimum sıcaklık seviyesinin 50 0 C den daha az olmaması gerekir Ortam sıcaklığının ayarı Ortam sıcaklığının ayarı, ortam termostatı düğmesinin istenilen seviyeye getirilmesi sureti ile gerçekleştirilir. Isıtıcı ile birlikte verilmeyen bu cihaz, ortam sıcaklığının ayarlanan seviyede tutulmasına yarar ve bu şekilde enerji tüketimi azaltarak konforu artırır. 20

21 11.03 Isıtma tesisatı gücünün ayarı Bu işlem ısıtıcı çalışır iken gerçekleştirilir. Gaz vanasının çıkışında bulunan basınç noktasına 2 (şekil 11) bir manometre yerleştirin ve ısıtıcı termostatı düğmesini maksimum seviyeye getirin. Koruma tapası 3 (şekil 11) çıkarttıktan sonra, 7.02 paragrafı şekil 4a ve 4b tablosundan istifade ve 4 vidası vasıtası ile brülöre giden gaz basıncını istenilen seviyede ayarlayın. Bu işlem bittikten sonra ayar termostatı vasıtası ile brülörü 2-3 defa yakıp söndürün ve basınç değerinin ayarlanan değer olup olmadığını kontrol edin; eğer değil ise, basıncı doğru değere getirene kadar başka bir ayarlama yapılması gerekecektir. Ekektronik Merkez Honeywell S 4565 AD 2056 Gaz vanası Honeywell VK 4105 C 1009 Şekil 15 Açıklamalar 1. Giriş basınç alma noktası 2. Çıkış basınç alma noktası 3. Koruma tapası 4. Ayar vidası Isıtma Δt dahili devir daim pompası gücü ve miktarının değiştirilmesi sureti ile ayarlanması Gidiş ve dönüş arasındaki sıcaklık farkı, devir daim pompası üzerindeki hız selektörü vasıtası ile ayarlanabilir. Bu şekilde aynı pompanın gücü ve pompaladığı miktar ayarlanabilir. Pompanın devri artırılmak sureti ile Δt düşer, devir düşürüldüğünde ise artar. Dikkat: Gidiş dönüş arasındaki 20 o C dan fazla bir fark, ısıtıcıda zararlı yoğunlaşma fenomeninin ortaya çıkmasına neden olabilir; bu nedenle daha düşük bir Δt tavsiye edilmektedir Isıtma suyu basıncının ayarlanması Kumanda paneli üzerindeki termomanometrede okunan tesisat su basıncının 8.06 paragrafında belirtilen hususlar göz önünde bulundurulmak sureti ile yapılması gerekir. Tesisatta açık kap sistemi kullanılmış olması durumunda su seviyesinin periyodik olarak kontrol edilmesi yeterli olacaktır. 21

22 12. GAZ DEĞİŞİKLİĞİ Aşağıda belirtilen değişim ve ayar işlemleri, Satış Organizasyonumuz ve Müşteri Teknik Destek Merkezimizde olduğu gibi sadece kalifiye elemanlar tarafından gerçekleştirilmelidir Metandan (G 20), LPG ye (G 31) geçmek için: Brülör memelerini değiştirin (teknik veriler tablosu) Gaz vanasından küçük koruma tapasını 3 sökün (şekil 12) Ufak bir tornavida ile LPG için ateşleme STEP ini ayarlayın Küçük tapayı regülatör üzerine yerleştirin LPG den (G31), Metan a (G 20) geçmek için: Metan için ön görülen memeleri kullanmak sureti ile maddesinde belirtilen işlemleri tersten yapmak gereklidir. Açıklamalar 1. Giriş basınç alma noktası 2. Çıkış basınç alma noktası 3. Koruma başlığı 4. Ateşleme STEP regülatörü ATEŞLEME STEP İNİN AYARLANMASI. Koruma başlığını çıkartın ve oku her bir gaz işaretinin yanındaki şekle göre ayarlayın. METAN LPG Şekil

DOMICOMPACT F 24 B DOMICOMPACT F 30 B

DOMICOMPACT F 24 B DOMICOMPACT F 30 B DOMICOMPACT F 24 B DOMICOMPACT F 30 B cod. KULLANIM,MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU DOMICOMPACT F 24 B-F 30 B Bu kullanım talimatı kitapçığında yer alan uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu uyarılar, emniyetli kurulum

Detaylı

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU 24-28-32 kw Mono- Termik C Tipi Hermetik Kombiler 24kW Baykan yıldızplus 28kW Baykan yıldızplus 24kW Baykan ay 28kW Baykan ay 32kW Baykan ay 24kW Baykan güneş 28kW Baykan güneş

Detaylı

cod. - - DOMItech F 24 KULLANMA, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU

cod. - - DOMItech F 24 KULLANMA, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU cod. - - - DOMItech F 24 KULLNM, MONTJ VE KIM KILVUZU u kullanım talimatı kitapçığında yer alan uyarıları dikkatlice okuyunuz. u uyarılar, emniyetli kurulum (yerleştirme), kullanım ve bakım hakkında önemli

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 EK LCD BK 30 EK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 EK LCD BK 30 EK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 EK LCD BK 30 EK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan

Detaylı

SERENA SR 20/27 MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

SERENA SR 20/27 MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU SERENA SR 20/27 MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU Kod No: A.1.1.5 Kitap Baskı Tarihi: 180808 Revizyon: 180808 3 İÇİNDEKİLER 1 KULLANICI TALİMATLARI 1.1 Giriş 1.2 Gaz Güvenliği 1.3 Gaz Sızıntısı Durumunda Yapılacaklar

Detaylı

CIAO GREEN C.S.I. TR TESİSATÇI VE KULLANICI KILAVUZU. Beretta

CIAO GREEN C.S.I. TR TESİSATÇI VE KULLANICI KILAVUZU. Beretta CIAO GREEN C.S.I. TR TESİSATÇI VE KULLANICI KILAVUZU Beretta Ciao Green C.S.I. kazanı, aşağıdaki Yönetmelikler tarafından öngörülen gerekliliklere uygundur: - 2009/142/CE gaz yönetmeliği - 92/42/CEE Performans

Detaylı

DGK Y 20 LCD DGK Y 24 LCD

DGK Y 20 LCD DGK Y 24 LCD Yoğuşmalı Kombi DGK Y 20 LCD DGK Y 24 LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasinı

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

LYNX KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU

LYNX KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU LYNX KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU LYNX 24 LYNX 28 LYNX 24 / 28 Cihaz seri numarası kumanda panelinin arkasında bulunan cihaz etiketinde belirtilmiştir. Kontrol panele ön kapak çıkarıldıktan sonra ulaşılabilir.

Detaylı

PRĠZMATĠK SIVI ve GAZ YAKITLI KAZANLAR

PRĠZMATĠK SIVI ve GAZ YAKITLI KAZANLAR PRĠZMATĠK SIVI ve GAZ YAKITLI KAZANLAR 1 ĠÇĠNDEKĠLER: 1 ) GİRİŞ. 03 2 ) UYARILAR 04 3 ) GARANTİ ve SERVİS 07 4 ) İŞLETME ŞARTLARI. 08 5 ) GENEL ÖZELLİKLER 10 6 ) TEKNİK ÖZELLİKLER. 11 7 ) MONTAJ 15 8 )

Detaylı

LEOPAR BA 24 / 28 1. Bölüm : Genel 2.Bölüm : Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 2.1 Kombi Montaj Yeri Seçimi 2.2 Atıkgaz Boru Bağlantısı

LEOPAR BA 24 / 28 1. Bölüm : Genel 2.Bölüm : Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 2.1 Kombi Montaj Yeri Seçimi 2.2 Atıkgaz Boru Bağlantısı LEOPAR BA 24 / 28 Cihaz seri numarası sağ yan panel üzerindeki kapasite etiketinde belirtilmiştir. Kumanda panosuna ön panel çıkarıldıktan sonra ulaşılabilir. Cihazınızın temel fonksiyonlarını tanımak

Detaylı

LEOPARD KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU

LEOPARD KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU LEOPARD KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU LEOPARD BA 24 LEOPARD BA 28 1.Bölüm Genel 3 1.1 Genel Uyarılar 3 1.2 Ambalaj ve Sevkiyat Bilgileri 5 2.Bölüm Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 6 2.1 Kombi Montaj

Detaylı

Energy Digit 240 i Energy Digit 240 Fi Energy Digit 310 Fi

Energy Digit 240 i Energy Digit 240 Fi Energy Digit 310 Fi & Energy Digit 240 i Energy Digit 240 Fi Energy Digit 310 Fi Yüksek Verimli Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Kombi Montaj ve Kullanma Kılavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n

Detaylı

MATIS 24 MATIS 24 FF MATIS 24 CF

MATIS 24 MATIS 24 FF MATIS 24 CF TR MATIS 24 MATIS 24 FF MATIS 24 CF Sayın Kullanıcı, ARİSTON Kombi yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Kombinizin güvenilir ve teknik bakımdan sağlam bir ürün olduğunu garanti ederiz. Bu el kitabı doğru

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu. AL 24 KH Plus

Kombi Kullanma Kılavuzu. AL 24 KH Plus Kombi Kullanma Kılavuzu AL 24 KH Plus Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

PROTHERM LYNX 23 BTVE / BOVE

PROTHERM LYNX 23 BTVE / BOVE PROTHERM LYNX 23 BTVE / BOVE (KOMBİ) Seri numarası kumanda panelinin arka tarafındadır. Kombinin ön kapağını çıkararak bunu bulabilirsiniz.kullanım kılavuzunun bölümlerinde kombinin ana fonksiyonları ve

Detaylı

Cinsi : Brülör Markası : BALTUR Modeli : TBG.ME TBG 120ME TBG 150ME TBG 210ME - BRÜLÖRLER KULLANIM KILAVUZU TBG 55ME TBG 85ME _200705

Cinsi : Brülör Markası : BALTUR Modeli : TBG.ME TBG 120ME TBG 150ME TBG 210ME - BRÜLÖRLER KULLANIM KILAVUZU TBG 55ME TBG 85ME _200705 Cinsi : Brülör Markası : BALTUR Modeli : TBG.ME TR - BRÜLÖRLER KULLANIM KILAVUZU TBG 55ME TBG 85ME TBG 120ME TBG 150ME TBG 210ME _200705 TR -Brülörü ilk defa kullanmadan önce lütfen ürünün bütünleşik ve

Detaylı

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 1 TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.3.6 Kitap Baskı Tarihi: 240914 Revizyon No: 240914 3 ALARKO TRENDY-D KOMBİ Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım Kılavuzu

Detaylı

YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU ELMAS / ELMAS PLUS

YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU ELMAS / ELMAS PLUS YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU YAKUT YAKUT PLUS ELMAS / ELMAS PLUS İçindekiler: 1. El Kitabına ilişkin......4 1.1 El Kitabı içeriği...4 1.2

Detaylı

KOD MODEL TİP 3761158 BS1 911 T1 3761258 BS2 912 T1 3761358 BS3 913 T1 3761458 BS4 914 T1

KOD MODEL TİP 3761158 BS1 911 T1 3761258 BS2 912 T1 3761358 BS3 913 T1 3761458 BS4 914 T1 Gaz Brülörleri Kullanım, Montaj ve Bakım Kılavuzu Üflemeli(fanlı) gaz brülörü Tek kademeli işletme KOD MODEL TİP 3761158 BS1 911 T1 3761258 BS2 912 T1 3761358 BS3 913 T1 3761458 BS4 914 T1 10/2008 PNS

Detaylı

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU Değerli Müşterimiz; Airfel ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü güvenli monte etmek, uzun

Detaylı

TANSAN SIVI/GAZ YAKITLI S.KBP MODELİ KALORİFER KAZANLARI MONTAJ-KULLANMA-BAKIM KILAVUZU

TANSAN SIVI/GAZ YAKITLI S.KBP MODELİ KALORİFER KAZANLARI MONTAJ-KULLANMA-BAKIM KILAVUZU TANSAN SIVI/GAZ YAKITLI S.KBP MODELİ KALORİFER KAZANLARI MONTAJ-KULLANMA-BAKIM KILAVUZU GİRİŞ Öncelikle TANSAN markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda TANSAN Sıvı/Gaz yakıt yakabilen

Detaylı

CARES PREMIUM 24. Kullanım Kılavuzu V00 ISITMA I SU ISITMA I

CARES PREMIUM 24. Kullanım Kılavuzu V00 ISITMA I SU ISITMA I CARES PREMIUM 24 Kullanım Kılavuzu V00 ISITMA I SU ISITMA I Sayın Kullanıcı, ARİSTON Kombi yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Kombinizin güvenilir ve teknik bakımdan sağlam bir ürün olduğunu garanti ederiz.

Detaylı

Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn!

Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn! Therm 8000S WTD27 AME Montaj ve Kullanma Kılavuzu Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn! TR Montajn yaplacağ yer,

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus GB402 Yetkili Servis için Montaj ve bakım işlemlerine başlamadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 428 (10/2010) TR Içindekiler Içindekiler 1 Sembol

Detaylı

faniı hermetik şofben kullanma kılavuzu

faniı hermetik şofben kullanma kılavuzu faniı hermetik şofben kullanma kılavuzu 8000 HŞ Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı

MONTAJ TALİMATLARI ÖNEMLİ

MONTAJ TALİMATLARI ÖNEMLİ İÇİNDEKİLER MONTAJ TALİMATLARI RS MKII - ITURCO 1 KAZAN HAKKINDA BİLGİLER.................................................................. Sayfa 154 2 MONTAJ.........................................................................................

Detaylı

Talimat Kitapçığı ve uyarılar ALPHA ECO 28 *1.037871TUR*

Talimat Kitapçığı ve uyarılar ALPHA ECO 28 *1.037871TUR* Talimat Kitapçığı ve uyarılar TR ALPHA ECO 28 *1.037871TUR* Sayın Müşterimiz; Sağlık ve güvenliğinizi uzun süreli olarak temin edecek olan yüksek kaliteli Immergas ürününü tercih ettiğinizden dolayı Sizi

Detaylı