YAZARLAR HAKKINDA. Alfabetik Sıra İle. Bahar BAŞER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZARLAR HAKKINDA. Alfabetik Sıra İle. Bahar BAŞER"

Transkript

1 YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik Sıra İle Bahar BAŞER Bahar Baser is a visiting researcher at the Department of Peace and Conflict Research in Uppsala University thanks to the research grant she has received from the Swedish Institute. She has a Master s degree in International Studies from Uppsala University, and holds a BA in Political Science and International Relations from Bogazici University, Istanbul. Her research areas include third party mediation, negotiations, and diaspora studies. İzzet Ahmet BOZBEY 2001 yılında Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Sabancı Üniversitesi nde Tarih yüksek lisans çalışmasını Erken Cumhuriyet Döneminde İslam Tarihi Yazımı üzerine yaptığı tez çalışmasıyla 2004 de tamamladı. Halen The Ohio State University de Tarih alanında doktora yapmaktadır. İlgilendiği konular siyasi tarih, milliyetçilik ve modernleşmedir. Adem ÇAYLAK 1992 de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nden mezun oldu. Yüksek lisansını Kırıkkale Üniversitesi nde, doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nde tamamladı. Halen Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. Türk siyasal hayatı, Türkiye de sivil toplum dinamikleri, demokratik muhalefet konularında çalışan yazarın Osmanlı da Yöneten-Yönetilen İlişkisi (Ankara: Kadim Yayınları, 2005) adlı kitabı (2. baskı) yanında çeşitli gazete ve dergilerde çok sayıda bilimsel makalesi yayınlanmıştır. 255

2 Yazarlar Hakkında Mehmet DİKKAYA 1994 de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nden mezun oldu de Marmara Üniversitesi nde Bir Bölgesel İşbirliği Örneği Olarak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) adlı doktora tezini tamamlayarak iktisat doktoru unvanını elde etti. Çeşitli özel sektör deneyimlerinden sonra üç yıldır Kars Kafkas Üniversitesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nde çalışmaktadır. AB Yolunda Türkiye: Müzakere Sürecinin Ekonomi Politiği (Bursa: Aktüel Yayınevi, 2006) adlı kitapta editörlük, ECO Bölgesi: Uluslararası Aktörlerin Rolü ve Türkiye adlı kitapta ortak yazarlık yaptı. Ayrıca çok sayıda yurt içi ve dışı dergide makaleleri yayınlandı. Çalışma alanları Orta Asya ve Kafkasya nın Uluslararası Ekonomi Politiği ve Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri konuları üzerinde odaklanmaktadır. Muvaffak DURANLI Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü 1985 de bitirdi. Yüksek lisansını Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü nde Rusya da Türk Mitolojisi Çalışmaları adlı teziyle 2000 yılında tamamladı de aynı enstitüden Yakut Efsaneleri hakkındaki teziyle doktora derecesini aldı. Halen aynı enstitüde Yrd. Doç. Dr. olarak çalışmaktadır. Başlıca ilgi alanları halk bilimi, Türk mitolojisi, Türk halkları ve Sibirya dır. Esra HATİPOĞLU 1992 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü (İngilizce) nden mezun oldu yılında Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nde Avrupa Çalışmaları (İngilizce) alanında, 1996 yılında London School of Economics'te Rusya ve Sovyet Sonrası Çalışmalar alanında yüksek lisans yaptı yılında Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü, Avrupa Çalışmaları (İngilizce) alanında doktora unvanını aldı. Halen Marmara Üniversitesi'nde Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır. 256

3 Yazarlar Hakkında Nicolas Lemay-HEBERT Montreal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nden mezun oldu. Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü nde yüksek lisans yaptı. Halen Sciences Po Paris de Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmaktadır den bu yana Profesör Bertrand Badie nin danışmanlığında Kosova, Gürcistan ve Timor örneklerinde Birleşmiş Milletler in devlet inşasına katkısı konusunda tez çalışması yürütmektedir. Tez çalışması süresince Science Po da yüksek lisans derslerinde uluslararası ilişkiler dersleri verdi. Daha önce Gürcistan da Fransız Büyükelçiliğinde çalışmıştır. Halen Princeton Üniversitesi nde misafir araştırmacı olarak bulunmaktadır. Ömer Göksel İŞYAR Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nden 1990 yılında mezun oldu yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde master programını tamamladı yılında aynı üniversiteden doktorasını aldı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin Uluslararası İlişkiler Bölümü nde yılları arasında Yardımcı Doçent olarak görev yaptı yılından bu yana Uludağ Üniversitesi'nde Doçent olarak Türk Dış Politikası, Karşılaştırmalı Dış Politikalar, Orta Asya ve Kafkasya Politikaları, Uluslararası Sistemin Analizi alanlarında dersler vermektedir. Araştırma alanları, karşılaştırmalı dış politikalar, Rus dış politikası, Kafkasya ve Orta Asya siyaseti ve Avrasya dır. Habibe KADER Onsekiz Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 2005 yılında mezun oldu. Londra Metropolitan Üniversitesi nde İnsan Hakları ve Sosyal Adalet programında yüksek lisans eğitimini 2007 yılında bitirdi yılından bu yana Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu nda (USAK) araştırmacı olarak çalışmaktadır. İlgi alanları Rusya, Doğu Avrupa, Karadeniz ve insan haklarıdır. 257

4 Yazarlar Hakkında Osman KARATAY 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi nden mezun olan Osman Karatay, 2002 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nden Ortaçağ Bosna Devleti konulu teziyle yüksek lisans diplomasını, 2006 yılında da yine aynı yerden Bulgarların kökeniyle ilgili teziyle doktorasını aldı yılından beri Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Daha önce kuruluş döneminde ASAM da (Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi) Balkan Masası Başkanlığı yapan ve daha sonra dünyadaki en büyük Türk tarihi projesi olan Türkler adlı toplam 37 ciltlik eserin çıkışını yöneten Karatay, Ortaçağ tarihçisidir ve Doğu Avrupa tarihi, özelde Türk-Slav ilişkileri üzerinde çalışmaktadır. Akademik hayatının ilk günlerinden bu yana özellikle Bulgarlar üzerinde yoğunlaşmıştır. Yazarın tezleri, derlemeleri ve tercümeleri dışında dokuz adet telif kitabı bulunmaktadır ve son yılların en üretken tarihçilerinden biridir. Karatay ayrıca Türkiye nin ilk bölgesel akademik dergisi olan Karadeniz Araştırmaları nın kurucusudur. Kamer KASIM Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nde tamamladı. Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini İngiltere de Manchester Üniversitesi nde tamamlayan Kamer Kasım Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir yılları arasında Ermeni Araştırmaları Enstitüsü nde çalışmalarda bulunan Kamer Kasım, Kafkasya, güvenlik politikaları, Hazar bölgesi enerji kaynakları ve Ermenistan ile ilgili çok sayıda makale yazmıştır. Başlıca ilgi alanları, güvenlik çalışmaları, Avrasya ve dış politika analizidir. Fırat PURTAŞ 1994 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nden mezun oldu ve ertesi yıl aynı bölümde asistan olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisansını 2000 yılında Rusya Federasyonu nda St. Petersburg Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Bağımsız Devletler Topluluğu Bölümü nde tamamladı. Yüksek lisans tezini Orta Asya da İslam Fundamentalizmi konusunda yazdı. Doktorasını Bağımsız 258

5 Yazarlar Hakkında Devletler Topluluğu konulu teziyle 2004 yılında Gazi Üniversitesi nde tamamladı. Halen TÜRKSOY Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. İlgi sahası siyasi tarih, bölgesel çalışmalar, Rusya Federasyonu ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri oluşturmaktadır. E-po posta: Süleyman Sırrı TERZİOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden 1991 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü nden Orta Asya da Azınlıklar Sorunu: Türkmenistan Örneği başlıklı teziyle master derecesini 2001 yılında aldı. Doktora çalışmasını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü nde Uluslararası Hukukda Azınlıkların Ana Dillerinde Eğitim Hakları konulu teziyle 2006 da tamamladı. Halen Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü nde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır. Yazarın Uluslararası Hukukda Azınlıklar ve Ana Dilde Eğitim Hakkı adlı kitabı başta olmak üzere birçok yayını bulunmaktadır. İlgi alanları uluslarası hukuk, insan hakları hukuku, Orta Asya ve Türk Dünyası dır. Reha YILMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun oldu. Rusya Dağıstan Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Rus Federal Sisteminde Dağıstan ın Rolü konusunda çalıştı. Azerbaycan İnsan Hakları Enstitüsü nde İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler alanında araştırma yaptı. Azerbaycan Devlet Yöneticiliği Akademisi nde siyasi çatışmalar, etnik çatışmalar alanında doktora çalışmasını tamamladı. Halen Kafkas Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve İlişkiler Bölümü nde İnsan Hakları ve Siyaset Bilimi öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Kafkasya Araştırmaları Enstitüsü nde İnsan Hakları ve Terör Araştırmaları bölüm müdürlüğü görevini yürütmektedir. Çalışmaları, Hazar ve Kafkasya Bölgesinde siyasi çatışmalar, insan hakları ve güvenlik konularında yoğunlaşmaktadır. E-posta posta: 259

6 ABOUT THE AUTHORS In Alphabetical Order Bahar BAŞER She is a visiting researcher at the Department of Peace and Conflict Research in Uppsala University thanks to the research grant she has received from the Swedish Institute. She has a Master s degree in International Studies from Uppsala University, and holds a BA in Political Science and International Relations from Boğaziçi University, Istanbul. Her research areas include third party mediation, negotiations, and diaspora studies. İzzet Ahmet BOZBEY He graduated from Koç University in 2001, earning a B.S. in Business Administration. He completed his M.A. study at Sabanci University where he wrote his thesis on Writing Islamic History during the Early Republican Era. He is currently doing his PhD. study in History at the Ohio State University. His research interests are political history, nationalism, and modernization. Adem ÇAYLAK He completed his undergraduate at Ankara University, Faculty of Political Sciences in He received an MA degree from Kırıkkale University, and then a PhD from Ankara University. He is currently working as an assistant professor at Kars Kafkas University. He has published many articles on Turkish politics as well as a book entitled Relations between Ruler and Ruled in Ottoman Empire". His interest areas of research are Turkish political history, civil society, and democratisation. 260

7 About the Authors Mehmet DİKKAYA He completed his undergraduate studies at Ankara University, Department of Labor Economics and Industrial Relations in He obtained an MA in Economic Policy at Istanbul University in 1996 and a PhD in Economics at Marmara University with a dissertation on Economic Cooperation Organization (ECO) in He is currently an assistant professor of Economics at Kars Kafkas University in the Faculty of Economics and Administrative Sciences. His research interests are Turkey's international economic relations, Caucasus and Central Asian Economics, post-soviet transition economies and their problems, and Turkey-EU relations. Muvaffak DURANLI He graduated from Ankara University, Faculty of Letters, Department of Russian Language in He received an MA degree from Ege University, Research Institute for Turkic Worlds in 2000, with a thesis entitled Researches on Turkic Mythology in Russia. Duranlı further studied on Yakut Legends at the same institute, and obtained a PhD degree in He is currently working as an assistant professor at the same institute. His research areas include folklore, Turkic mythology, Turkic peoples and Siberia. Esra HATİPOĞLU She graduated from Marmara University, the Department of International Relations and Political Science in She completed her MA at Marmara University, European Community Institute in 1994 and also received MA degree from the London School of Economics in She finished her PhD at Marmara University, European Community Institute. She is still working as an Assoc. Prof. Dr. at Marmara University. Nicolas Lemay-HEBERT He graduated from the Institute for Political Sciences in Paris with a double master degree (professional and research in international relations) and previously graduated with a B.A. from the University of Montreal in international relations. He is a PhD candidate in International Affairs at Sciences Po Paris, and since October 261

8 About the Authors 2005 worked on his PhD thesis under the supervision of Professor Bertrand Badie on the UN contribution to state building, with a specific focus on Kosovo, Georgia and Timor Leste. He previously worked for the French Embassy in Georgia and for Médecins sans frontières. He teaches international relations in Sciences Po s Master course and is a Visiting Fellow at Princeton University for the year Ömer Göksel İŞYAR He graduated from Uludag University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of International Relations in He completed his postgraduate education at Uludag University, International Relations Department of Institute of Social Sciences in He received Ph.D degree from the same University s Institute of Social Sciences in He worked as an assistant professor between 1998 and 2005 in the same university. He has been working as an Associate Professor at Uludag University since 2005, teaching Turkish Foreign Policy, Comparative Foreign Policies, Comparative Politics of Central Asian and Caucasian Countries, Current International System. His research interests are comparative politics, Caucasus and Central Asian politics, Russian foreign policy, and Eurasian politics. Habibe KADER She graduated from the Department of International Relations at Onsekiz Mart University (Canakkale/Turkey). Then she completed her MA degree in the Department of Human Rights and Social Justice at London Metropolitan University (London/UK). Currently she is working as a Russia & Black Sea researcher at International Strategic Research Organization (ISRO-USAK). Her research interests are Russia, Eastern Europe, Black Sea, and Human Rights. Osman KARATAY He graduated from the Bosphorus University in He completed his master study at Gazi University in 2002 with his thesis about the Medieval Bosnian Kingdom. Then he did a PhD study at the same university with his thesis about origins of the Proto-Bulgars. He is currently working at the Institute for Turkic 262

9 About the Authors World Studies, Ege University, as an assistant professor since Karatay, who was the head of the Balkan desk at the Eurasian Strategical Studies Center (ASAM) in Ankara, and who was the coordinator of the Project Turk, the greatest historiography project on Turkic peoples, and co-editor of The Turks (Ankara, 2002), six volume history in English, is a historian of the Medieval Age. He studies on medieval history of Eastern Europe, especially Turko-Slavic relations and Proto- Bulgar issues. Apart from his thesis, translations and editions, he is author of nine books published, becoming one of the most productive historians of recent years. He is also founder of the journal Karadeniz Araştırmaları (Black Sea Studies), the first academic regional journal of Turkey. Kamer KASIM He graduated from Ankara University, the Faculty of Political Sciences, the Department of International Relations. He completed his MA study in International Relations at Manchester University, Department of Government, UK. He also received his Ph.D. degree from the same university and after that he appointed as an assistant professor at Abant Izzet Baysal University, Department of International Relations. He also worked at the Institute for Armenian Research between 2001 and He was among the co-editors of quarterly journal of Review of Armenian Studies. Kamer Kasım is currently an assoc. professor at Abant Izzet Baysal University, Department of International Relations. His main interests are politics of Caucasus and Central Asia, Security Studies and Energy Politics. Fırat PURTAŞ He completed his undergraduate at Gazi University, Department of International Relations in 1994 and started to work as a research assistant at the same department in He completed his MA in CIS Studies at Faculty of International Relations at St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russian Federation in 2000 after submitting his thesis about Islamic Fundamentalism in Central Asia. He received his PhD degree from Gazi University in 2004, with a thesis on CIS. He is currently working as the deputy director of TURKSOY (Administration of Turkish Culture and Art). His areas of interest are political history, regional studies, Russian Federation and CIS countries. 263

10 About the Authors Süleyman Sırrı TERZİOĞLU He graduated from Dokuz Eylül University, Faculty of Law in He received his MA degree from the Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Public Law, and a PhD degree from the Dokuz Eylül University, Institute of Social Sciences, Department of Public Law. He is currently working as an assistant professor at Ege University. His research areas include international law, human rights law, Central Asia, and Turkic Worlds. Reha YILMAZ He graduated from the Faculty of Law, Dokuz Eylül University. He studied on The Status of Dagestan in Russian Fedarative System at Dagestan State Universtiy. He also studied on Human Rights and International Relations at Human Rights Institution in Azerbaijan. He had his PhD in the field of political conflict from Azerbaijan Academy for Public Officiers. He is currently working at Qafqaz University, the Department of International Law and Relations. He is also the director of the Department of Human Rigths and Terror at Caucasus Research Institution. His major interests are political conflict, human rights, and security in the Caucasus region. mail: 264

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ Alfabetik Sırayla / In Ayphabetical Order Sedat LAÇİNER Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Başkanı, Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP)

Detaylı

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Özetler ve Anahtar Kelimeler ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Terör Eylemlerinin Siyasal Suç Açısından Değerlendirilmesi Yazar: Devrim AYDIN Özet: Sosyal bilimlerde ve hukukta kullanılan bazı kavramların tam

Detaylı

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Uluslararası Terörizm Kapsamında Güvenlik ve Globalleşme Yazar: Nilüfer KARACASULU Özet: Bu makalede uluslararası terör bağlamında güvenlik ve küreselleşme arasındaki ilişki

Detaylı

Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing

Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing i Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing F. Zeynep Bilgin * Marmara Üniversitesi, İstanbul Emine Çobanoğlu Marmara Üniversitesi, İstanbul A. Müge

Detaylı

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi Körfez Ülkelerinden, Irak tan ve Türkiye den İyi Örnekler Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Selected Cases from the

Detaylı

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 RAHMETKAPISI DOOROFMERCY ULUSLARARASI sempozyumu 29-31 Mayıs 2015 AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 Cemal Reşit Rey Konser Salonu 9:00-18:00 Halka açık

Detaylı

PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK

PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK Değerli Misafirler, Uluslarası Kadın ve Adalet Zirvesi, kadın ve adalet ana başlıklarında kadın sorunları ve çözüm yolları yanında, değişen dünya şartlarına bağlı olarak ortaya

Detaylı

SPECTRUM APRIL 25-26, 2015. What s in your backpack on the way to your career?

SPECTRUM APRIL 25-26, 2015. What s in your backpack on the way to your career? SPECTRUM OF EDUCATION 4 APRIL 25-26, 2015 Career - Kariyer What s in your backpack on the way to your career? Kariyer yolculuğunda sırt çantanda neler var? Professionals and volunteers combine their unique

Detaylı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı 1968 yılında Karaman da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında ABD Boston Üniversitesinde

Detaylı

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12 İçindekiler İçindekiler 3 Organizasyon Komiteleri 4-5 Sempozyum Programı Türkçe 6-10 Çalıştay Programı Türkçe 11-12 Sempozyum Programı İngilizce 14-18 Çalıştay Programı İngilizce 19-20 Oturum Başkanları

Detaylı

Özgeçmiş. : Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi (Profesör), Sabancı Üniversitesi

Özgeçmiş. : Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi (Profesör), Sabancı Üniversitesi Özgeçmiş Adı, Soyadı : Ersin Kalaycıoğlu Doğum Yeri ve Tarihi : Istanbul, 13 Haziran, 1951 Medeni Hali Yabancı Dil : Evli, iki çocuklu : İngilizce Eğitim ve Kariyer Bilgileri Okuduğu Üniversiteler : İstanbul

Detaylı

Prof.Dr. Alaeddin YALÇINKAYA ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Kamu Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1980-84

Prof.Dr. Alaeddin YALÇINKAYA ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Kamu Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1980-84 Prof.Dr. Alaeddin YALÇINKAYA ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi: 15.09.1961 Öğrenim Durumu: İlkokul: Elazığ Namık Kemal İlkokulu Ortaokul, Lise: Sakarya Ozanlar Lisesi, 1974-1980 TR85 0006 2000 6520

Detaylı

TECHNICAL ASSISTANCE FOR ALIGNMENT IN ORGAN DONATION 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM / ISTANBUL

TECHNICAL ASSISTANCE FOR ALIGNMENT IN ORGAN DONATION 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM / ISTANBUL TECHNICAL ASSISTANCE FOR ALIGNMENT IN ORGAN DONATION 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM / ISTANBUL ORGAN BAĞIŞINDA UYUM İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ 1. ULUSLARARASI SEMPOZYUM / İSTANBUL Date / Tarih : 29-31 Mayıs

Detaylı

ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM

ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM 1 İÇİNDEKİLER Uluslar Arası Liderlik Sempozyumu Programı... 4 Özel Bildiri Konuları... 10 Paneller... 12 ÖZGEÇMİŞLER ve KONUŞMA

Detaylı

NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE. #gelecektest #FUTUREofCS

NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE. #gelecektest #FUTUREofCS NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Third Sector Foundation of Turkey NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE #gelecektest #FUTUREofCS SİVİL TOPLUMDA YENİ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

Dr. Scott Barry Kaufman, New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü Misafir Öğretim Üyesi

Dr. Scott Barry Kaufman, New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü Misafir Öğretim Üyesi KONUŞMACILARIN ÖZGEÇMİŞLERİ: Dr. Scott Barry Kaufman, New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü Misafir Öğretim Üyesi Scott Barry Kaufman zeka, yaratıcılık, kişilik gelişimi alanlarında uzmanlaşmış bilişsel

Detaylı

İTİBAR YÖNETİMİ REPUTATION MANAGEMENT

İTİBAR YÖNETİMİ REPUTATION MANAGEMENT İTİBAR YÖNETİMİ REPUTATION MANAGEMENT I II III Editörler/Edited by: Prof. Dr. Haluk SUMER Marmara University Prof. Dr. Helmut PERNSTEINER Johannes Kepler University İTİBAR YÖNETİMİ REPUTATION MANAGEMENT

Detaylı

Curriculum Vitae. Professor M. Efe ÇAMAN, Ph.D. mefecaman@yahoo.com Telephone: (216).4740860 (1613) https://29mayis.academia.

Curriculum Vitae. Professor M. Efe ÇAMAN, Ph.D. mefecaman@yahoo.com Telephone: (216).4740860 (1613) https://29mayis.academia. 1 Curriculum Vitae Professor M. Efe ÇAMAN, Ph.D. Date of Birth: 8. 7. 1971 Place of Birth: Istanbul Marital Status: Married (2 Children) E-Mail: mefecaman@yahoo.com Telephone: (216).4740860 (1613) Academia.edu:

Detaylı

ULUSLARARASI MEDENİYET VE DEĞERLER SEMPOZYUMU. İstanbul Yaklaşımı

ULUSLARARASI MEDENİYET VE DEĞERLER SEMPOZYUMU. İstanbul Yaklaşımı ULUSLARARASI MEDENİYET VE DEĞERLER SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIVILIZATION AND VALUES İstanbul Yaklaşımı İstanbul Approach 18 Aralık 2010 Cumartesi, İstanbul Ticaret Odası 18 December 2010,

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doğum tarihi, Yeri : 1952, Simav / Kütahya Adresi : İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü 34367 MAÇKA / İSTANBUL. Telefon : 0212-293 13 00 / 2005 veya 2051 Fax

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yalova 77100 Elektronik Posta: tguloglu96@yahoo.com tuncay.guloglu@gmail.com

Detaylı

CURRICULUM VITAE *****************************************************

CURRICULUM VITAE ***************************************************** CURRICULUM VITAE ***************************************************** SULEYMAN OZDEMIR, PH.D. PROFESSOR OF INDUSTRIAL RELATIONS & SOCIAL POLICY UNIVERSITY OF ISTANBUL * FACULTY OF ECONOMICS DEPARTMENT

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMASİ AKADEMİSİ 2 İnternet üzerinden pdf dosyasını görüntülemek için QR Kodu okutun. For pdf f ile of this document, scan the QR Code İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ HAKKIMIZDA İŞBİRLİĞİ

Detaylı

seramik sergisi ceramic exhibition day by day

seramik sergisi ceramic exhibition day by day seramik sergisi ceramic exhibition day by day Yıldızevler Mah. Tagore Cad. (4. Cad.) Şehit Mustafa Doğan Sk. 82/A -B Yıldız 06550 Çankaya - ANKARA Tel +90 (312) 438 86 70 Fax +90 (312) 438 86 72 GSM +90

Detaylı

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com Adı Soyadı (Unvanı) Ramazan Gözen (Prof. Dr.) Doktora Reading Üniversitesi, Siyaset Bölümü (Department of Politics), İngiltere, 1994 E-posta: (kurum/özel) Web sayfası ---- rgozen@hotmail.com Santral No

Detaylı

Dino was born on March 23, 1913 in Istanbul to a family who loved art. He started drawing and

Dino was born on March 23, 1913 in Istanbul to a family who loved art. He started drawing and ABİDİN DİNO RC 33 Dino sanat seven bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da 23 Mart 1913 tarihinde doğdu. Ailesisinin etkisi ile genç yaşta resim yapmaya başladı. Çocukluğunda ailesiyle birlikte birkaç yıl

Detaylı

Yunus Emre. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle

Yunus Emre. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle ULUSLARARASI YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT HAFTASI ETKİNLİKLERİ INTERNATIONAL YUNUS EMRE CULTURE AND ART WEEK EVENTS Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle Yunus

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Yılmaz Bingöl

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Yılmaz Bingöl ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Doğum Tarihi : 01 Mart 1970 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Cinnah Cad. Güvenevler Mah. No: 16 Çankaya/ANKARA

Detaylı

İstanbul Tasarım Merkezi

İstanbul Tasarım Merkezi İstanbul Tasarım Merkezi İstanbul Tasarım Merkezi Küratörden.. İslami Geometrik Desenler İslam coğrafyalarında oldukça geniş çaplı ele alınarak birçok farklı sanat eserinde çeşitli tekniklerle uygulanmıştır.

Detaylı