ALUMİNYUM ÇELİK FARKLI METAL KAYNAKLI BAĞLANTILARIN MİKROYAPISAL KARAKTERİZASYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALUMİNYUM ÇELİK FARKLI METAL KAYNAKLI BAĞLANTILARIN MİKROYAPISAL KARAKTERİZASYONU"

Transkript

1 ALUMİNYUM ÇELİK FARKLI METAL KAYNAKLI BAĞLANTILARIN MİKROYAPISAL KARAKTERİZASYONU Dr. Emel Taban 1,2,*, Dr. Jerry E. Gould 3, Prof. Dr. John C. LIppold 1 1 Ohio State Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kaynak Mühendisliği, Columbus OH 43221, ABD, *Sorumlu yazar: Tel: , 2 Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 41200, Kocaeli. 3 Edison Kaynak Enstitüsü, Edison Birleştirme ve Teknoloji Merkezi, Columbus OH 43221, ABD. ÖZET Mukavemet, yoğunluk ve bulunabilirlik bakımından otomotiv uygulamalarında aluminyumun belirli üstünlükleri olmasına karşın çeliğe göre maliyetinin yüksek olması nedeniyle kullanımı sınırlanmaktadır. Ancak, aluminyum çelik ile hibrid yapılar oluşturarak kullanılması durumunda daha ekonomik olmaktadır. Aluminyum alaşımı parçaların çelik otomotiv gövdelerinde kullanılmaları, güvenli verimli ve ekonomik kaynak teknolojilerinin kullanımını gerektirmektedir. Bu farklı metallerin kaynaklı bağlantılarında fiziksel ve metalurjik özelliklerdeki önemli farklar nedeniyle zorluklarla karşılaşılmaktadır. Özellikle ergitme esaslı kaynak yöntemlerinde artan ısıl çevrim ve yüksek sıcaklık/uzun süreler nedeniyle mekanik özelliklerin düşmesine yol açan kalın intermetalik tabaka oluşumuyla sonuçlanmaktadır. Bu çalışmada, aluminyumun çeliğe sürtünme kaynağı ile birleştirilmesi sonrasında bağlantı ara yüzeylerinin mikroyapısal karakterizasyonu incelenmektedir. Anahtar kelimeler: Farklı metal kaynağı, aluminyum, çelik, intermetalik tabaka, otomotiv endustrisi, sürtünme kaynağı. ABSTRACT Although aluminum has been seen to offer specific advantages for automotive applications in terms of strength, density and availability, its cost compared to steel has restricted its use. However, aluminum can be used more economically when it is incorporated into hybrid structures with steel. The introduction of aluminum alloy parts into a steel car body requires welding technologies that are reliable, efficient and economical. The welded joints between these dissimilar metals are challenged due to significant differences in both physical and metallurgical properties. The extended thermal cycles- higher temperatures/longer times associated with fusion welding processes generally result in the formation of thick intermetallic compound (IMC) layers at the joint interface which degrade the mechanical properties. In this study, microstructural characterization of the interfaces of aluminum steel friction welds has been provided. Keywords: Dissimilar metal welding, aluminum, steel, intermetallic compound layer, automotive industry, friction welding. 97

2 1. GİRİŞ Alüminyum ve alüminyum alaşımları, çelikten sonra günümüz endüstrisinde en fazla kullanılan metalsel malzeme olan ve endüstriyel malzemeler içinde son keşfedilen metallerden biridir. Bu alaşımların kullanım alanının yaygınlaşmasında savunma, otomotiv ve havacılık endüstrilerinin önemli katkıları olmuştur. Alüminyum ve alüminyum alaşımları, artırılabilen mukavemet özelikleri ve korozyon dirençleri, özgül ağırlığının düşük olması, elektriği ve ısıyı çok iyi bir şekilde iletmesi ve kolay biçimlendirilebilirlik gibi özeliklerinden dolayı son yıllarda artan bir kullanım alanına sahip metalsel malzemeler konumuna gelmişlerdir. Bu tür malzemelerin kullanım alanları, ev eşyalarından uzay teknolojisine kadar geniş bir alana yayılmıştır. Hafif malzemelerin kullanımının artmasıyla yapısal uygulamalarda yer almakta, ancak aluminyumun çeliğe göre pahalı olması nedeniyle, aluminyum ve çelik malzemelerin birlikte hibrid olarak kullanımı daha ekonomik olmaktadır. Farklı metallerin kaynağı, özellikle otomotiv ve gemi yapım endüstrilerinde farklı malzemelerin üstünlüklerinin kullanılarak verim ve kalitenin artırılmasi, servis koşullarında kaynaklı bağlantılardan istenen mekanik özelliklerin karşılanması amacıyla son yıllarda artan bir talep ve öneme sahiptir. Herhangi bir farklı metal birleştirilmesinde kaynak bağlantısından istenen özelikler, farklı malzeme seçimini etkileyen en önemli faktörlerdir. Aluminyum ve çeliğin birleştirilmesinde yapıştırma veya diğer bazı mekanik yöntemler kullanılabilmektedir, ancak bindirme yoluyla oluşturulan bu bağlantılarda istenen mekanik özellikler sağlansa da ağırlık artışı önemli bir sınırlama olarak karşımıza çıkmakta, bu nedenle aluminyum ve çeliğin kaynaklı birleştirmeleri önem kazanmaktadır. Aluminyum ve çeliğin kaynak yöntemleriyle birleştirilmesindeki zorluklar esasında bilinmektedir. Bu iki farklı malzemenin, ergitme esaslı kaynak yöntemleriyle birleştirilmesi durumunda özellikle bağlantı arayüzeyinde oluşan intermetalik bileşenler nedeniyle bağlantıların mekanik özelliklerinde ciddi azalmalarla karşılaşılmaktadır. Her ne kadar, bu tür metalurjik etkiler bağlantı kalitesini ve özelliklerini etkilemekte olsa da bu tür malzemelerin birleştirilmesine duyulan gereksinimi azaltmamaktadır. Dolayısıyla, yapılan çalısmalar, bu tür malzemelerin birleştirilmesinde birçok farklı kaynak yönteminin kullanılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu kaynak yöntemleri, ergitme esaslı yöntemler ve basınç esaslı yöntemleri içermektedir. Bu yöntemler içinde de birçok yöntem bulunmakta ve araştırmalara konu olmaktadır [1-12]. Bu çalışmada, 6061-T6 aluminyum alaşımı ve AISI 1018 çelik silindirik parçalar sürtünme kaynağı ile birleştirilmiştir. Kaynaklı bağlantı ara yüzeylerinin mikroyapısal karakterizasyonu bağlantı sertlik haritalama, X-ışını elementsel haritalama, SEM analizleri ile yapılmıştır. 2. Malzeme ve Deneysel Çalışmalar Bu çalışmada, 12.5 mm çapında 6061-T6 aluminyum alaşımı ve AISI 1018 çelik silindirik malzemeler esas metal olarak kullanılmıştır. Farklı metal sürtünme kaynağı, daha önceki deneyimlerin yanısıra bazı iterativ deneme sonuçlarına bağlı olarak sürtünme basıncı (P1) 23 MPa; yığma basıncı (P2) 60MPa, sürtünme süresi 1s ve yığma süresi 5 s şeklinde belirlenen parametreler kullanılarak yapılmıştır. Kaynaklı bağlantılardan makro kesitler çıkarılmış, metalografik olarak hazırlanmıştır. Sertlik haritalarının oluşturulması için, makro kesitler üzerinde otomatik sertlik cihazı kullanılarak 50 gram yük altında yaklaşık olarak 2000 sertlik izi oluşturulmuştur. Aluminyum çelik ara yüzeylerinin incelenmesi amacıyla ultra yüksek çözünürlüklü taramalı elektron mikroskobu ile görüntü analizi ve çizgisel EDS analizleri ile x-ışını elementsel haritalama yapılmıştır. 98

3 3. Sonuçlar ve Tartışma Şekil 1 de kaynaklı bağlantılardan elde edilen makro kesit ve mikroyapı görüntüleri verilmektedir. Sürtünme kaynağı sonrasında deformasyonun aluminyum tarafından olduğu açıkça görülmektedir. Aluminyumun ergime sıcaklığı çeliğin ergime sıcaklığından yaklaşık 1000ºC daha düşük olması nedeniyle oluşan deformasyonun çelik yerine aluminyum tarafında görülmesi beklenen bir durumdur. a) b) Şekil 1. Sürtünme kaynaklı aluminyum çelik farklı metal bağlantı a) makro kesit, b) mikroyapı görüntüleri. Bağlantı ara yüzey sertlik haritası Şekil 2 de verilmektedir. Birleştirme yüzeyinde esas metallerin kendi arasında daha homojen bir dağılım gözlenirken, birleşme yüzeyiyle beraber aluminyumdan çeliğe geçiş bölgesinde keskin bir sertlik değişimi görülmektedir. Çelik tarafında sertlik değişiminin nispeten az olması, kaynak sırasında çelik tarafında erişilen sıcaklıkların 400ºC seviyelerinde kalmasıyla açıklanmaktadır. Şekil 2. Sürtünme kaynaklı aluminyum-çelik bağlantı ara yüzeyi sertlik haritası. 99

4 a) b) Şekil 3. Aluminyum çelik kaynaklı bağlantının a) ara yüzey ultra yüksek çözünürlüklü SEM görüntüsü (50.000x), b) x-ışını elementsel haritası. Şekil 3a da sürtünme kaynaklı aluminyum çelik bağlantının ara yüzeyi x büyütmede ultra yüksek çözünürlüklü SEM ile ikincil elektron modunda görüntülenmiştir. Arayüzeyde oluşan intermetalik tabaka, süreksiz ve 250 nm-350 nm seviyelerinde oldukça ince bir tabaka olarak gözlenmektedir. Şekil 3b ise x-ışını element haritası olarak verilmektedir. Burada, difüzyonun gözlendiği arayüzeydeki Fe-Al geçişi gözlenebilmektedir. Fe ve Al elementlerinin çelikten aluminyum esas metale dek değişimi ise yapılan çizgi EDS analizi ile ağ.% olarak belirlenmiştir, Şekil Sonuçlar Şekil 4. Farklı metal kaynaklı bağlantı ara yüzey çizgisel EDS analizi. Sürtünme kaynaklı 6061-T6 aluminyum alaşımı ve AISI 1018 çelik bağlantıların mikroyapısal karakterizasyonunun yapıldığı bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 100

5 6061-T6 alaşımı AISI 1018 çeliği ile başarılı bir biçimde sürtünme kaynak yöntemi ile kaynak edilebilmektedir. Ortalama intermetalik tabaka kalınlığı, ultra yüksek çözünürlüklü SEM ile x büyütme altında 250 nm civarında, maksimum kalınlık ise 350 nm civarında ölçülmüştür ki bu değerler literatürde elde edilen μm seviyesindeki kalınlıklara göre oldukça düşük sayılmaktadır. X-ışını haritalama ve çizgisel EDS analizi sonrasında çelik tarafından aluminyum tarafına difüzyonun gerçekleştiği ve oluşan tabaka gözlenebilmekte ve elementlerin ağ.% olarak geçiş değerleri belirlenmiştir. Oluşan intermetalik faz türlerinin belirlenebilmesi için TEM-STEM analizlerinin yapılması önerilmektedir. Teşekkür Bu çalışma, Ohio Eyaleti, Thomas Edison Programı, Edison Kaynak Enstitüsü ve Ohio State Üniversitesi Kaynak Mühendisliği tarafından finansal olarak desteklenmiştir. Yazarlar, bu çalışmanın ortaya çıkmasında yardımlarını esirgemeyen Edison Kaynak Enstitüsü ve Ohio State Üniversitesi ndeki meslektaşlarına teşekkür eder. KaynakLAR [1]. Aizawa T, Kashani M, Okagawa K (2007) Application of magnetic pulse welding for Al alloys and SPCC steel sheet joints. Welding Journal May: 119s-124s. [2]. Fuji A (2004) Friction welding of AlMgSi alloy to NiCrMo low alloy steel. Science and Technology of Welding and Joining 9, 1: [3]. Fukumoto S, Inuki T, Tsubakino H, Okita K, Aritoshi M, Tomita T (1997) Evaluation of friction weld interface of aluminum to austenitic stainless steel joint. Materials Science and Technology 13: [4]. Laukant H, Wallmann C, Muller M, Korte M, Stirn B, Haldenwanger HG, Glatzel U (2005) Fluxless laser beam joining of aluminum with zinc coated steel. Science and Technology of Welding and Joining 10, 2: [5]. Lee W.B, Schmuecker M, Mercardo UA, Biallasb G, Jung S.B (2006) Interfacial reaction in steel aluminum joints made by friction stir welding. Scripta Materialia 55: [6]. Pasic O, Hajro I, Hodzic D (2007) Welding of dissimilar metals-status, requirements and trends of development. Welding in the World 51: [7]. Reddy GM, Rao AS, Mohandas T (2008) Role of electroplated interlayer in continuous drive friction welding of AA6061 to AISI 304 dissimilar metals. Science and Technology of Welding and Joining 13, 7: [8]. Sun X, Stephens EV, Khalel MA, Shao H, Kimchi M (2004) Resistance spot welding of Al alloy to steel with transition material-from process to performance: Part I: Experimental study. Welding Journal July: 197s- 202s. [9]. Tanaka K, Kumagai M, Yoshida H (2006) Dissimilar joining of Al alloy and steel sheets by friction stir spot welding. Journal of Japan Institute of Light Metals 56, 6: [10]. Thomy C, Wirth A, Kreimeyer M, Wagner F, Vollertsen F (2007) Joining of dissimilar materials-new perspectives for lightweight design in the transportation industries. Proc. of the IIW International Conference on Welding and Materials-Technical, Economic and Ecological Aspects July Dubrovnik&Cavtat Croatia, [11]. Uzun H, Donne CD, Argagnotto A, Ghidini T, Gambaro C (2005) Friction stir welding of dissimilar Al 6013-T4 To X5CrNi18-10 stainless steel. Materials and Design 26: [12]. Yilmaz M, Col M, Acet M (2003) Interface properties of aluminum/steel friction-welded components. Materials Characterization 49:

6 ÖZGEÇMİŞ Dr. Emel TABAN 1980 yılında Erzurum da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini takiben 1998 yılında girdiği Atatük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü nden 2002 yılında Makina Mühendisi olarak mezun olmuştur yılında, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimini, 2007 yılında aynı bölümde doktora öğrenimini tamamlamıştır. Ağustos 2005 ve Ekim 2006 arasında Belçika Kaynak Teknolojisi Enstitüsü Araştırma Merkezi nde misafir araştırmacı ve Ghent Üniversitesi nde Prof. Dr. Alfred DHOOGE danışmanlığında değişim öğrencisi olarak bulunmuştur. Eylül 2008 ve Ağustos 2009 tarihleri arasında Prof. Dr. John C. LIPPOLD un davetlisi olarak Ohio State Üniversitesi Kaynak Mühendisliği Bölümünde postdoktora çalışmalarını yürütmüştür. Alman Kaynak Cemiyeti ve Amerikan Kaynak Cemiyeti üyesi olan Dr.-Müh. Emel TABAN, 2002 yılından beri, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Makina Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Anabilim Dalında çalışmaktadır. Kaynak teknolojisi, kaynak metalurjisi ve malzeme bilimi konularında yaklaşık 75 adet uluslararası ve ulusal makale, bildiri, seminer, ve ders notları ile Prof.Dr. Erdinç Kaluç ile ortak hazırladıkları Sürtünen Eleman ile Kaynak (Sürtünme Karıştırma Kaynağı) ve Paslanmaz Çelikler, Geliştirilen Yeni Türleri ve Kaynak Edilebilirlikleri adlı iki kitabı bulunmaktadır. 102

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (85-101) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ HAVACILIK ve UZAY YAPILARINDA KULLANILAN AL 6013-T6 ALAŞIMININ MİKROYAPI ve MEKANİK

Detaylı

SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI VE HAVACILIK VE UZAY ENDÜSTRİSİNDEKİ UYGULAMA ALANLARI

SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI VE HAVACILIK VE UZAY ENDÜSTRİSİNDEKİ UYGULAMA ALANLARI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2012 CİLT 5 SAYI 4 (25-33) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI VE HAVACILIK VE UZAY ENDÜSTRİSİNDEKİ UYGULAMA ALANLARI Serdar Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım DOI 10.7603/s40690-014-0018-9 Sürtünme Karıştırma Kaynağıyla Birleştirilmiş Havacılık ve Uzay Yapılarında Kullanılan AL 6013T6 Alaşımın HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2

Detaylı

mahmutkaratas23@gmail.com ISSN : 1308-7231 hturhan@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

mahmutkaratas23@gmail.com ISSN : 1308-7231 hturhan@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 2A0070 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Mahmut Karataş Received: July 2011 Hüseyin Turhan Accepted: October

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:10-Sayı/No: 1 : 67-76 (009) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE EMDİRME SONRASI ISIL İŞLEMLERİN

Detaylı

KPTA Yöntemi ile Birleştirilen AISI 430/AISI 1040 Kaynaklı Bağlantılarda Enerji Girdisinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi

KPTA Yöntemi ile Birleştirilen AISI 430/AISI 1040 Kaynaklı Bağlantılarda Enerji Girdisinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey KPTA Yöntemi ile Birleştirilen / Kaynaklı Bağlantılarda Enerji Girdisinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi

Detaylı

AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 62-76, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 2, 61-76, 2013 AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE

Detaylı

Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası Isıl İşlemin Birleşim Mukavemetine Etkisinin Araştırılması

Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası Isıl İşlemin Birleşim Mukavemetine Etkisinin Araştırılması Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences Kasım/November 2012, Cilt/Volume 11, Sayı/Issue 2, 159-171. ISSN: 1303-6831 Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 31, 583-593, 2013 Research Article / Araştırma Makalesi INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE LASER WELDING PARAMETERS

Detaylı

PLAZMA NİTRÜRLEME PARAMETRELERİNİN DEĞİŞEN MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

PLAZMA NİTRÜRLEME PARAMETRELERİNİN DEĞİŞEN MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2005 CİLT 2 SAYI (37-45) PLAZMA NİTRÜRLEME PARAMETRELERİNİN DEĞİŞEN MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Ufuk ÖZDEMİR Hava Harp Okulu

Detaylı

TIG YÖNTEMİYLE YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLEN AISI 4340 ÇELİĞİNİN MİKROYAPISININ İNCELENMESİ

TIG YÖNTEMİYLE YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLEN AISI 4340 ÇELİĞİNİN MİKROYAPISININ İNCELENMESİ Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XVIII, S.1, 2005 Eng&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol..XVIII, No:1, 2005 TIG YÖNTEMİYLE YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLEN AISI 4340 ÇELİĞİNİN MİKROYAPISININ İNCELENMESİ

Detaylı

Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength

Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), 2010 21 KSU Journal of Engineering Sciences, 13(1), 2010 AISI 4140 Çeliğinde Sertlik, Yorulma Dayanımı İlişkisi Mehmet SUBAŞI *, Çetin KARATAŞ Gazi Üniversitesi,

Detaylı

KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBA İLE AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK SAÇ MALZEMENİN İŞLENEBİLME PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI

KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBA İLE AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK SAÇ MALZEMENİN İŞLENEBİLME PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 3, 61-75, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 3, 61-75, 2013 KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBA İLE AISI 304 PASLANMAZ

Detaylı

ULTRA YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIKLI SERAMİK MALZEMELER: TANTALYUM KARBÜR (TaC)

ULTRA YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIKLI SERAMİK MALZEMELER: TANTALYUM KARBÜR (TaC) HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2015 CİLT 8 SAYI 1 (67, 74) ULTRA YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIKLI SERAMİK MALZEMELER: TANTALYUM KARBÜR (TaC) Ekrem ALTUNCU * Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme

Detaylı

PLAZMA (İYON) NİTRÜRLEME YÖNTEMİ VE MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PLAZMA (İYON) NİTRÜRLEME YÖNTEMİ VE MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2003 CİLT 1 SAYI 2 (41-48) PLAZMA (İYON) NİTRÜRLEME YÖNTEMİ VE MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ufuk ÖZDEMİR Hava Harp Okulu Dekanlığı Yeşilyurt-İstanbul

Detaylı

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (25-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (25-38) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

SIVI BASINCI İLE SAC ŞEKİLLENDİRME (SBŞ) YÖNTEMİNİN DERİN ÇEKİLEBİLİRLİK ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

SIVI BASINCI İLE SAC ŞEKİLLENDİRME (SBŞ) YÖNTEMİNİN DERİN ÇEKİLEBİLİRLİK ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye SIVI BASINCI İLE SAC ŞEKİLLENDİRME (SBŞ) YÖNTEMİNİN DERİN ÇEKİLEBİLİRLİK ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ THE

Detaylı

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI U. ÇAYDAŞ * & A. HASÇALIK * Özet Bu çalışmada, tel erozyon yönteminde işlem parametrelerinin farklı kesme alanlarına sahip

Detaylı

ELEKTRON IŞINI VE TIG KAYNAĞI YÖNTEMLERİYLE BİRLEŞTİRİLMİŞ INCONEL 718 MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ELEKTRON IŞINI VE TIG KAYNAĞI YÖNTEMLERİYLE BİRLEŞTİRİLMİŞ INCONEL 718 MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2009 CİLT 4 SAYI 2 (1-6) ELEKTRON IŞINI VE TIG KAYNAĞI YÖNTEMLERİYLE BİRLEŞTİRİLMİŞ INCONEL 718 MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr.Hv.Müh.Yb.

Detaylı

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özgür ÖZGÜN Enstitü Anabilim Dalı : METAL EĞİTİMİ

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FERRĐTĐK KÜRESEL GRAFĐTLĐ DÖKME DEMĐRLERDE KAYNAK GÜCÜNÜN MEKANĐK ÖZELLĐKLERE ETKĐLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI AYKUT CANTEKĐNLER YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

İmplant üretiminde kullanılan metalik biyomalzemelerden,

İmplant üretiminde kullanılan metalik biyomalzemelerden, MAKALE YÜKSEK DAYANIMLI VE BİYOUYUMLU İMPLANT ÜRETİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON VE YÜZEY İŞLEMLERİ Gençağa Pürçek * Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

TÜRK DOĞA VE FEN DERGİSİ

TÜRK DOĞA VE FEN DERGİSİ TÜRK DOĞA VE FEN DERGİSİ Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır Published by Institute of Science of Bingol University Toz Enjeksiyon Kalıplama Yöntemi ile Üretilen 718

Detaylı

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 26 : 2 : 3 : 33-32

Detaylı

INVESTIGATION OF ADHESIVE WEAR BEHAVIOUR OF PRODUCED COUNTER GRAVITY CASTING PROCESS Al ALLOY

INVESTIGATION OF ADHESIVE WEAR BEHAVIOUR OF PRODUCED COUNTER GRAVITY CASTING PROCESS Al ALLOY 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye YERÇEKİMİNE TERS DÖKÜM YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN Al ALAŞIMININ ADHESİF AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION

Detaylı

FARKLI ISIL İŞLEMLERİN 16Mo3 (1.5415) SAC MALZEMENİN İLERİ-GERİ ESNEME MİKTARINA ETKİSİNİN DENEYSEL VE MİKROYAPISAL OLARAK İNCELENMESİ

FARKLI ISIL İŞLEMLERİN 16Mo3 (1.5415) SAC MALZEMENİN İLERİ-GERİ ESNEME MİKTARINA ETKİSİNİN DENEYSEL VE MİKROYAPISAL OLARAK İNCELENMESİ FARKLI ISIL İŞLEMLERİN 16Mo3 (1.5415) SAC MALZEMENİN İLERİ-GERİ ESNEME MİKTARINA ETKİSİNİN DENEYSEL VE MİKROYAPISAL OLARAK İNCELENMESİ Mustafa ÖZDEMİR *1, Hakan GÖKMEŞE 2, Hakan DİLİPAK 3 and Volkan YILMAZ

Detaylı

WELDABILITY Ti6Al4V ALLOYS COUPLES BY PTA METHOD

WELDABILITY Ti6Al4V ALLOYS COUPLES BY PTA METHOD 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye Ti6Al4V ALAŞIM ÇİFTİNİN PTA YÖNTEMİYLE KAYNAK EDİLEBİLİRLİLİĞİ WELDABILITY Ti6Al4V ALLOYS COUPLES BY PTA METHOD

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜTÜ MASASI İMALATINDA KULLANILAN NOKTA DİRENÇ KAYNAK MANİPÜLATÖRÜN KONTROLÜ Yasin ALTUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik - Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 30, 120-132, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF CONTINUOUS E-GLASS FIBER

Detaylı

The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B 4 C-Ti Layer

The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B 4 C-Ti Layer Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 3, 2009 (49-58) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 3, 2009 (49-58) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı